Palladia

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-05-2020

Aktiv bestanddel:
toceranib
Tilgængelig fra:
Zoetis Belgium SA
ATC-kode:
QL01EX90
INN (International Name):
toceranib
Terapeutisk gruppe:
Hunde
Terapeutisk område:
Antineoplastiske midler
Terapeutiske indikationer:
Behandling af ikke-resekterbare Patnaik grade II (mellemklasse) eller -III (højkvalitets), tilbagevendende, kutane mastcelletumorer hos hunde.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/V/C/000150
Autorisation dato:
2009-09-23
EMEA kode:
EMEA/V/C/000150

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-06-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

19-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

19-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

19-05-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL:

Palladia 10 mg filmovertrukne tabletter til hund.

Palladia 15 mg filmovertrukne tabletter til hund.

Palladia 50 mg filmovertrukne tabletter til hund.

1.

NAVN OG ADRESSE PÅ INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

SAMT PÅ DEN INDEHAVER AF VIRKSOMHEDSGODKENDELSE, SOM ER

ANSVARLIG FOR BATCHFRIGIVELSE, HVIS FORSKELLIG HERFRA

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

Fremstiller ansvarlig for batchfrigivelse:

Pfizer Italia s.r.l.

Località Marino del Tronto

63100 Ascoli Piceno (AP)

ITALIEN

2.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Palladia

10 mg filmovertrukne tabletter til hund.

Palladia 15 mg filmovertrukne tabletter til hund.

Palladia 50 mg filmovertrukne tabletter til hund.

toceranib

3.

ANGIVELSE AF DE(T) AKTIVE STOF(FER) OG ANDRE INDHOLDSSTOFFER

Hver filmovertrukket tablet indeholder toceranibphosphat svarende til 10 mg, 15 mg eller 50 mg

toceranib som aktivt stof.

Hver tablet indeholder også lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, magnesiumstearat,

kolloid vandfri silica og crospovidon.

Palladia er runde tabletter, der har et farvet filmovertræk for at minimere risikoen for kontakt med

lægemiddelstoffet og for at kunne identificere den korrekte tabletstyrke.

Palladia 10 mg: Blå

Palladia 15 mg: Orange

Palladia 50 mg: Rød

4.

INDIKATIONER

Behandling af ikke-resektabel Patnaik grad II (intermediær grad) eller III (høj grad), recidiverende,

kutane mastcelletumorer.

5.

KONTRAINDIKATIONER

Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller til hunde, som skal anvendes til avl.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til hunde der er yngre end 2 år eller med legemsvægt under 3 kg.

Bør ikke anvendes til hunde med maveblødning. Din dyrlæge vil rådgive dig, hvis dette er tilfældet for

din hund.

6.

BIVIRKNINGER

Resultaterne fra et klinisk feltstudie, der inkluderede 151 behandlede og placebo-behandlede hunde,

viste, at de kliniske tegn på sygdommen (mastcelletumor) og de behandlingsrelaterede bivirkninger er

meget lig hinanden.

Nogle meget almindelige (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en

behandling) bivirkninger, som forbindes med Palladia-tabletter, er vægttab, diarré, neutropeni (lavt

antal hvide blodlegemer), blod i afføring/blodig diarré/blødning i mavetarmkanalen, spisevægring,

sløvhed, opkastning; halthed/forstyrrelser i bevægeapparatet, væskemangel, hudbetændelse, pruritus,

(hudirritation, kløe); øget alaninaminotransferase, nedsat antal af blodplader, nedsat albumin, nedsat

indhold af røde blodlegemer i blodet.

Andre alvorlige bivirkninger, som er almindeligt set (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100

behandlede dyr) inkluderer: opkastning, diarré, spisevægring, sløvhed, væskemangel, vævshenfald af

hud, feber, blod i afføring/blodig diarré/maveblødning og mavesår, kvalme, blodforgiftning, vægttab,

øget alaninaminotransferase og nedsat indhold af røde blodlegemer i blodet.

Almindeligt forekommende bivirkninger med mindre alvorlig indvirkning inkluderer: lokaliseret eller

generel smerte, kvalme, luft i tarmene, hurtig vejrtrækning, sygeligt forøget tørst, feber,

urinvejsinfektion, øget galdefarvestof, øget kreatinin. Nogle hunde kan også udvise tab af farve

omkring næsen, nogle hunde kan udvise ændring i pelsfarve, som fremstår lysere, og nogle hunde kan

tabe pelsen.

De følgende bivirkninger var ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede

dyr):

Alvorlig halthed/forstyrrelser i bevægeapparatet

Alvorligt kredsløbsshock

Der forekom to dødsfald, der muligvis var relateret til behandlingen. De sygelige forandringer

hos én hund viste blodpropper i karrene med forstyrrelser i blodets evne til at størkne

(dissemineret intravaskulær koagulation, DIC) og betændelse i bugspytkirtlen. Den anden hund

døde på grund af hul i mavesækken.

Der var to yderligere dødsfald. Der kunne dog ikke påvises nogen forbindelse til behandlingen.

To hunde udviklede næseblod, som ikke havde forbindelse til nedsat antal af blodplader. En

anden hund udviklede næseblod med ledsagende forstyrrelser af blodets evne til at størkne

(DIC).

Tre hunde havde krampelignende aktivitet. Der kunne dog ikke påvises nogen forbindelse til

behandlingen.

Kontakt din dyrlæge, hvis du observerer bivirkninger. Dette gælder også bivirkninger, der ikke

allerede er anført i denne indlægsseddel eller hvis du mener, at dette lægemiddel ikker har virket efter

anbefalingerne.

7.

DYREARTER

Hund

8.

DOSERING FOR HVER DYREART, ANVENDELSESMÅDE OG

INDGIVELSESVEJ(E)

Til oral anvendelse.

Startdosis er cirka 3,25 mg toceranib/kg legemsvægt, givet hver anden dag (se doseringstabellen

vedrørende nærmere oplysninger).

Antallet af tabletter, som gives til hunden, justeres af din dyrlæge for at kontrollere bivirkninger.

Derfor bør den dosis, som gives, være som angivet af dyrlægen, selvom denne kan afvige fra

doseringstabellen.

Den givne dosis bør baseres på dyrlægens vurderinger, som udføres ugentligt de første 6 uger og

derefter hver 6. uge.

Behandlingsvarigheden afhænger af reaktionen på behandlingen. Behandlingen bør fortsætte ved stabil

sygdom, ved delvis eller fuldstændig reaktion på behandling, forudsat at lægemidlet tåles godt. Ved

fremadskridende svulstvækst er det usandsynligt at behandlingen vil være succesfuld og bør overvejes

igen.

DOSERINGSTABEL: PALLADIA TABLETTER: 3,25 mg/kg LEGEMSVÆGT

Hundens

legemsvægt

(kg)

Antal tabletter

10 mg

(blå)

15 mg

(orange)

50 mg

(rød)

5,0* – 5,3

1

5,4 – 6,9

2

7,0 – 8,4

1

plus

1

8,5 – 10,0

2

10,1 – 11,5

2

plus

1

11,6 – 13,0

1

plus

2

13,1 – 14,6

3

14,7 – 16,1

1

16,2 – 17,6

1

plus

3

17,7 – 19,2

1

plus

1

19,3 – 20,7

1

plus

1

20,8 – 23,0

2

plus

1

23,1 – 26,9

2

plus

1

27,0 – 29,9

3

plus

1

30,0 – 32,3

2

32,4 – 34,6

1

plus

2

34,7 – 36,1

1

plus

2

36,2 – 38,4

2

plus

2

38,5 – 43,0

2

plus

2

43,1 – 47,6

3

47,7 – 49,9

1

plus

3

50,0 – 51,5

1

plus

3

51,6 – 53,8

2

plus

3

53,9 – 58,4

2

plus

3

58,5 – 63,0*

4

* Antallet af tabletter til hunde under 5,0 kg eller over 63 kg legemsvægt, bør beregnes ud fra

doseringsvejledningen for 3,25 mg/kg.

9.

OPLYSNINGER OM KORREKT ANVENDELSE

Tabletterne kan gives med eller uden foder.

Tabletterne skal gives hele, og må ikke deles, knækkes eller knuses. Hvis en hund ikke synker en

knækket tablet, efter den er tygget, skal tabletten bortskaffes. Det kan være nødvendigt at kombinere

tabletter med forskellig styrke (”farver”) for at opnå den korrekte dosis, som beskrevet i

doseringstabellen.

Hvis en dosis glemmes, skal den næste planlagte dosis gives som foreskrevet. Du må ikke øge eller

fordoble dosis. Kontakt din dyrlæge, hvis der er givet flere tabletter end der er ordineret.

Hunde bør nøje observeres efter indgivelsen for at sikre, at hver tablet er blevet slugt.

Der er nogle typer medicin, som du ikke bør give til din hund under behandlingen, da de sammen kan

give alvorlige bivirkninger. Fortæl din dyrlæge om al medicin, herunder medicin uden recept, som du

har tænkt dig at give til din hund.

Der foreligger ingen information om potentiel krydsresistens med andre cytostatika.

10.

TILBAGEHOLDELSESTID

Ikke relevant.

11.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VEDRØRENDE OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette veterinærlægemiddel efter den udløbsdato, der står på ydre emballage efter ”EXP”.

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

12.

SÆRLIG(E) ADVARSEL/ADVARSLER

Særlige advarsler for hver dyreart:

Til behandling af mastcelletumorer, der kan fjernes ved operation, bør operation være

førstevalgsbehandling.

Special forholdsregler til brug hos dyr:

Hundene bør overvåges omhyggeligt. Det kan være nødvendigt med nedsættelse af dosis og/eller

afbrydelse af behandlingen for at kontrollere bivirkninger. Behandlingen bør vurderes ugentligt de

første 6 uger og hver 6. uge derefter, eller med intervaller, som dyrlægen vurderer, er passende. Det

kan være nødvendigt, at dyrlægen tager blod- og urinprøver af din hund for at foretage disse

kontroller.

Stop omgående behandling med Palladia og kontakt dyrlægen, hvis du lægger mærke til

følgende forandringer hos din hund:

Nægter fødeindtagelse

Opkastning eller vandige afføringer (diarré), især hvis det er hyppigere end to gange i

døgnet

Sorte, tjæreagtige afføringer

Lyst, rødt blod i opkast eller afføring

Uforklarlige blå mærker eller blødninger

Eller hvis din hund har andre forandringer, der bekymrer dig.

Behandlingen bør afbrydes permanent, hvis alvorlige bivirkninger vender tilbage eller varer ved på

trods af passende understøttende behandling og nedsættelse af dosis.

Særlige forholdsregler der skal træffes af personer, der administrerer lægemidlet til dyr:

Børn bør ikke komme i kontakt med Palladia. Hold børn borte fra behandlede hundes afføring,

urin eller opkast.

Hvis du er gravid, bør du ikke regelmæssigt give Palladia. Hvis du imidlertid vælger at give

disse tabletter til din hund, bør du være særligt forsigtig og følge fremgangsmåden beskrevet

nedenfor.

Hvis Palladia indtages ved et uheld (sluges eller spises) af dig eller et familiemedlem, skal du

omgående søge lægehjælp. Det er vigtigt at vise lægen denne indlægsseddel. Hvis Palladia

indtages ved et uheld, kan du få maveproblemer, herunder opkastning og diarré.

Følgende fremgangsmåde kan medvirke til, at du og andre i din husstand er mindre udsatte for kontakt

med det aktive stof i Palladia:

Alle i din husstand, som giver Palladia til din hund, bør altid vaske deres hænder efter

håndtering af tabletterne.

Når du håndterer tabletterne:

Del eller knæk ikke tabletterne.

Palladia-tabletterne bør gives til din hund umiddelbart efter, de er taget ud af

blisterpakningen og bør ikke efterlades, hvor de kan håndteres/sluges af børn.

Blisterpakningen bør altid lægges tilbage i æsken, når en tablet eller tabletter er taget ud.

Hvis Palladia-tabletten er ”gemt” i foder, skal du sikre at din hund har spist hele dosis. Dette

vil nedsætte muligheden for, at børn eller andre familiemedlemmer kommer i kontakt med

Palladia.

Drægtighed, laktation og fertilitet:

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller til hunde, som skal anvendes til avl (se pkt.

5). Det er kendt, at andre substanser i den anti-angiogene gruppe af antineoplastiske lægemidler øger

embryoletaliteten og føtale anomalier. Da angiogenese er en kritisk del af embryonal og føtal

udvikling, må det forventes, at hæmning af angiogenesen efter administration af Palladia medfører

bivirkninger på graviditeten hos tæven.

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion:

Der er ikke udført interaktionsstudier med toceranib. Der foreligger ingen information om potentiel

krydsresistens med andre cytostatika.

Da toceranib formodentlig i høj grad elimineres via metabolisering i leveren, bør kombination med

andre stoffer, der kan inducere eller hæmme leverenzymer, anvendes med forsigtighed.

Det vides ikke, i hvilken udstrækning toceranib kan påvirke andre stoffers elimination.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler skal anvendes med forsigtighed sammen med Palladia,

da der er en øget risiko for gastrointestinal ulceration eller perforation.

Overdosis (symptomer, nødforanstaltninger, modgift):

Tegn på overdosering blev observeret i et toksicitetsstudie udført med raske voksne hunde af racen

beagle behandlet med 2 mg/kg, 4 mg/kg eller 6 mg toceranib/kg én gang hver anden dag i 13 på

hinanden følgende uger uden dosisafbrydelse. Toceranib var veltålt ved 2 mg/kg, hvorimod der blev

observeret bivirkninger hos nogle hunde behandlet med 4 mg/kg.

Hunde i gruppen, der fik 6 mg/kg hver anden dag, udviste de alvorligste bivirkninger, som inkluderede

nedsat fødeindtagelse og vægttab. Sporadisk dosisrelateret halthed, stivhed, svaghed og smerter i

benene ophørte uden behandling. Anæmi, neutropeni og eosinopeni var dosisrelateret. To hunde (6

mg/kg) blev aflivet efter ca. 3 uger på grund af behandlingsrelateret klinisk toksicitet indledt med

nedsat fødeindtagelse og melæna, som kulminerede i anoreksi, vægttab og hæmatokesi.

De vigtigste målorganer for toksicitet omfatter mave-tarmkanal, knoglemarv, gonader og

bevægeapparatet.

Ved bivirkninger som følge af en overdosis bør behandling afbrydes, indtil ophør af disse og derefter

fortsættes med den anbefalede terapeutiske dosis.

13.

EVENTUELLE SÆRLIGE FORHOLDSREGLER VED BORTSKAFFELSE AF

UBRUGTE LÆGEMIDLER ELLER AFFALD FRA SÅDANNE, OM NØDVENDIGT

Kontakt din dyrlæge vedrørende bortskaffelse af lægemidler, der ikke længere findes anvendelse for.

Disse foranstaltninger skal bidrage til at beskytte miljøet

.

14.

DATO FOR SENESTE GODKENDELSE AF INDLÆGSSEDLEN

Yderligere information om dette veterinærlægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske

Lægemiddelagenturs hjemmeside (http://www.ema.europa.eu/).

15.

ANDRE OPLYSNINGER

Æske med fire aluminium-PVC børnesikrede blisterpakninger.

Hver blister indeholder 5 tabletter.

Tabletterne findes i tre forskellige styrker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Særlig information til dyrlægen

Hunde skal overvåges omhyggeligt. Dosisreduktioner og/eller afbrydelse af behandling kan være

nødvendig for at kontrollere bivirkninger. Behandling bør evalueres ugentligt de første seks uger og

hver 6. uge derefter, eller med intervaller, som dyrlægen vurderer, er passende.

Evaluering bør omfatte vurdering af de objektive kliniske tegn, der er rapporteret af hundeejeren.

For at kunne anvende doseringstabellen hensigtsmæssigt anbefales det at tage et fuldt blodbillede,

serumanalyse (

serum chemistry panel

) og urinanalyser før initiering af behandlingen, og cirka en

måned efter behandlingen er initieret. Derefter udføres analyserne cirka hver 6. uge, eller som det

besluttes af dyrlægen. Regelmæssig kontrol af laboratorievariabler bør udføres på baggrund af

objektive kliniske tegn, dyrets tilstand og blodprøveresultater ved tidligere konsultationer.

Palladias sikkerhed er vurderet hos mastcelletumor-bærende hunde med følgende værdier:

Komplet neutrofiltælling >1500/mikroliter

Hæmatokrit >25%

Blodpladetælling >75.000/mikroliter

ALAT eller ASAT <3 gange øvre normalgrænse

Bilirubin <1,25 gange øvre normalgrænse

Kreatinin <2,5 mg/dl

Urinkvælstof i blodet <1,5 gange øvre normalgrænse

Palladia kan forårsage vaskulær dysfunktion, som kan medføre ødem og tromboembolisme, herunder

pulmonal tromboemboli. Behandlingen afbrydes indtil kliniske objektive tegn og klinisk patologi er

normaliseret. Før operation afbrydes behandling i minimum 3 dage for at sikre vaskulær homeostase.

Ved systemisk mastocytose skal forebyggende standardbehandling (f.eks. H-1- og H-2-blokkere)

implementeres før initiering af behandling med Palladia for at undgå eller minimere klinisk signifikant

mastcelledegranulering og efterfølgende potentielt alvorlige systemiske bivirkninger.

Palladia har været associeret med diarré eller gastrointestinal blødning, som kan være alvorlig og

kræve omgående behandling. Afbrydelse af behandling og dosisreduktion kan være nødvendig

afhængigt af, hvor alvorlige de objektive kliniske tegn er.

Hos hunde behandlet med Palladia er der i sjældne tilfælde forekommet alvorlige og nogle gange

fatale gastrointestinale komplikationer, herunder gastrointestinal perforation hos hunde behandlet med

Palladia. Administration af Palladia skal ophøre og passende behandling iværksættes, hvis der er

mistanke om gastrointestinal ulceration, uanset om det skyldes Palladia eller degranulering af

mastcelletumordegranuleringer.

Toceranib metaboliseres i leveren, og på grund af manglende studier af virkning ved nedsat nyre- eller

leverfunktion, bør anvendes med forsigtighed til hunde, der lider af leversygdomme.

Behandlingen bør afbrydes permanent, hvis der opstår recidiv af alvorlige bivirkninger, eller de er

vedvarende på trods af passende understøttende behandling og reduceret dosis, som beskrevet i den

følgende tabel.

Dosisjustering baseret på kliniske tegn/patologi

Kliniske tegn/patologi

Dosisjustering*

Anoreksi

<50% fødeindtagelse ≥2 dage

Afbryd behandling og iværksæt kostomlægning

± understøttende behandling indtil fødeindtagelsen forbedres,

nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg.

Diarré

<4 vandige afføringer/dag i <2 dage

eller bløde afføringer

Oprethold dosisniveau og iværksæt understøttende behandling

>4 vandige afføringer/dag eller ≥2

dage

Afbryd behandling indtil der er formet afføring og iværksæt

understøttende behandling. Nedsæt derefter dosis med

0,5 mg/kg

Gastrointestinal blødning

Frisk blod i afføring eller sort

tjærelignende afføring > 2 dage eller

synlig blødning eller koagler i

afføring

Afbryd behandling og iværksæt understøttende behandling

indtil der ikke længere er kliniske tegn på blod i afføring.

Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Hypoalbuminæmi (albumin)

Albumin <1,5 g/dl

Afbryd behandling indtil >1,5 g/dl og de kliniske tegn er

normaliseret. Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Neutropeni (neutrofiltælling)

>1000/µl

Oprethold dosis

≤1000/ µl eller neutropenisk feber

eller infektion

Afbryd behandling indtil >1000/ µl og kliniske tegn er

normaliseret. Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Anæmi (hæmatokrit)

>26%

Oprethold dosis

≤26%

Afbryd behandling indtil >26%. Nedsæt derefter dosis med

0,5 mg/kg

Hepatotoksicitet (ALAT, ASAT)

>1X – 3X øvre normalgrænse

Oprethold dosis; seponer hepatotoksiske lægemidler, hvis

anvendt

>3X øvre normalgrænse

Afbryd behandling indtil ≤3X øvre normalgrænse, seponer

hepatoksiske lægemidler, hvis anvendt. Nedsæt derefter dosis

med 0,5 mg/kg

Nephrotoksicitet (kreatinin)

<1,25 X øvre normalgrænse

Oprethold dosis

≥1,25 X øvre normalgrænse

Afbryd behandling indtil <1,25 X øvre normalgrænse. Nedsæt

derefter dosis med 0,5 mg/kg

Samtidig anæmi, azotæmi, hypoalbuminæmi og hyperphosphatæmi

Afbryd behandlingen i 1 til 2 uger indtil værdierne er forbedrede og albumin >2,5 g/dl. Nedsæt

derefter dosis med 0,5 mg/kg.

* En dosisreduktion på 0,5 mg/kg er en nedsættelse af dosis fra 3,25 mg/kg til 2,75 mg/kg eller fra

2,75 mg/kg til 2,25 mg/kg. Dosis bør ikke være <2,2 mg/kg.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

VETERINÆRLÆGEMIDLETS NAVN

Palladia 10 mg filmovertrukne tabletter til hund

Palladia 15 mg filmovertrukne tabletter til hund

Palladia 50 mg filmovertrukne tabletter til hund

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Aktivt stof:

Hver filmovertrukket tablet indeholder toceranibphosphat svarende til 10 mg, 15 mg eller 50 mg

toceranib.

Hjælpestof:

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukne tabletter.

Palladia 10 mg: Runde, blå tabletter.

Palladia 15 mg: Runde, orange tabletter

Palladia 50 mg: Runde, røde tabletter

Hver tablet er mærket med styrken (10, 15 eller 50) på den ene side og umærket på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Hund

4.2

Terapeutiske indikationer med angivelse af dyrearter, som lægemidlet er beregnet til

Behandling af kutane mastcelletumorer Patnaik grad II (intermediær grad) eller III (høj grad), som er

recidiverende og ikke kan fjernes kirurgisk, hos hunde.

4.3

Kontraindikationer

Bør ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller til hunde, som skal anvendes til avl.

Bør ikke anvendes i tilfælde af overfølsomhed over for de aktive stof eller over for et eller flere af

hjælpestofferne.

Bør ikke anvendes til hunde, der er yngre end 2 år eller med legemsvægt under 3 kg.

Bør ikke anvendes til hunde med gastrointestinal blødning.

4.4

Særlige advarsler for hver enkelt dyreart, som lægemidlet er beregnet til

For enhver mastcelletumor, der kan behandles med operation, bør operation være første

behandlingsvalg.

4.5

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brugen

Særlige forsigtighedsregler vedrørende brug til dyr

Hunde skal overvåges omhyggeligt. Dosisreduktioner og/eller afbrydelse af behandling kan være

nødvendig for at kontrollere bivirkninger. Behandling bør evalueres ugentligt de første seks uger og

hver 6. uge derefter, eller med intervaller, som dyrlægen vurderer, er passende.

Evaluering bør omfatte vurdering af de kliniske tegn, der er rapporteret af hundeejeren.

For at kunne anvende doseringstabellen hensigtsmæssigt anbefales det at tage et fuldt blodbillede,

serumanalyse (

serum chemistry panel

) og urinanalyser før initiering af behandlingen, og cirka en

måned efter behandlingen er initieret. Derefter udføres analyserne cirka hver 6. uge, eller som det

besluttes af dyrlægen. Regelmæssig kontrol af laboratorievariabler bør udføres på baggrund af kliniske

tegn, dyrets tilstand og blodprøveresultater ved tidligere konsultationer.

Palladias sikkerhed er vurderet hos mastcelletumor-bærende hunde med følgende:

Komplet neutrofiltælling >1500/mikroliter

Hæmatokrit >25%

Blodpladetælling >75.000/mikroliter

ALAT eller ASAT <3 gange øvre normalgrænse

Bilirubin <1,25 gange øvre normalgrænse

Kreatinin <2,5 mg/dl

Urinkvælstof i blodet <1,5 gange øvre normalgrænse

Palladia kan forårsage vaskulær dysfunktion, som kan medføre ødem og tromboembolisme, herunder

pulmonal tromboemboli. Behandlingen afbrydes, indtil kliniske tegn og klinisk patologi er

normaliseret. Før operation afbrydes behandling i minimum 3 dage for at sikre vaskulær homeostase.

Ved systemisk mastocytose skal forebyggende standardbehandling (f.eks. H-1- og H-2-blokkere)

implementeres før initiering af behandling med Palladia for at undgå eller minimere klinisk signifikant

mastcelledegranulering og efterfølgende potentielt alvorlige systemiske bivirkninger.

Palladia har været associeret med diarré eller gastrointestinal blødning, som kan være alvorlig og

kræve omgående behandling. Afbrydelse af behandling og dosisreduktion kan være nødvendig

afhængigt af, hvor alvorlige de kliniske tegn er.

Der er i sjældne tilfælde forekommet alvorlige og nogle gange fatale gastrointestinale komplikationer,

herunder gastrointestinal perforation hos hunde behandlet med Palladia (se pkt. 4.6). Administration af

Palladia skal ophøre og passende behandling iværksættes, hvis der er mistanke om gastrointestinal

ulceration, uanset om det skyldes Palladia eller degranulering af mastcelletumorer.

Toceranib metaboliseres i leveren og bør anvendes med forsigtighed til hunde, der lider af

leversygdomme på grund af manglende studier af virkning ved nedsat nyre- eller leverfunktion,.

Behandlingen bør afbrydes permanent, hvis der opstår recidiv af alvorlige bivirkninger, eller de er

vedvarende på trods af passende understøttende behandling og reduceret dosis, som beskrevet i den

følgende tabel.

Dosisjustering baseret på kliniske tegn/patologi

Kliniske tegn/patologi

Dosisjustering*

Anoreksi

<50% fødeindtagelse ≥2 dage

Afbryd behandling og iværksæt kostomlægning

± understøttende behandling indtil fødeindtagelsen forbedres,

nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg.

Diarré

<4 vandige afføringer/dag i <2 dage

eller bløde afføringer

Oprethold dosisniveau og iværksæt understøttende behandling

>4 vandige afføringer/dag eller ≥2

dage

Afbryd behandling indtil der er formet afføring og iværksæt

understøttende behandling. Nedsæt derefter dosis med

0,5 mg/kg

Gastrointestinal blødning

Frisk blod i afføring eller sort

tjærelignende afføring >2 dage eller

synlig blødning eller koagler i

afføring

Afbryd behandling og iværksæt understøttende behandling

indtil der ikke længere er kliniske tegn på blod i afføring.

Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Hypoalbuminæmi (albumin)

Albumin <1,5 g/dl

Afbryd behandling indtil >1,5 g/dl og de kliniske tegn er

normaliseret. Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Neutropeni (neutrofiltælling)

>1000/µl

Oprethold dosis

≤1000/ µl eller neutropenisk feber

eller infektion

Afbryd behandling indtil >1000/ µl og kliniske tegn er

normaliseret. Nedsæt derefter dosis med 0,5 mg/kg

Anæmi (hæmatokrit)

>26%

Oprethold dosis

≤26%

Afbryd behandling indtil >26%. Nedsæt derefter dosis med

0,5 mg/kg

Hepatotoksicitet (ALAT, ASAT)

>1X – 3X øvre normalgrænse

Oprethold dosis; seponer hepatotoksiske lægemidler, hvis

anvendt

>3X øvre normalgrænse

Afbryd behandling indtil ≤3X øvre normalgrænse, seponer

hepatoksiske lægemidler, hvis anvendt. Nedsæt derefter dosis

med 0,5 mg/kg

Nephrotoksicitet (kreatinin)

<1,25 X øvre normalgrænse

Oprethold dosis

≥1,25 X øvre normalgrænse

Afbryd behandling indtil <1,25 X øvre normalgrænse. Nedsæt

derefter dosis med 0,5 mg/kg

Samtidig anæmi, azotæmi, hypoalbuminæmi og hyperphosphatæmi

Afbryd behandlingen i 1 til 2 uger indtil værdierne er forbedrede og albumin >2,5 g/dl. Nedsæt

derefter dosis med 0,5 mg/kg.

* En dosisreduktion på 0,5 mg/kg er en nedsættelse af dosis fra 3,25 mg/kg til 2,75 mg/kg eller fra

2,75 mg/kg til 2,25 mg/kg. Dosis bør ikke være <2.2 mg/kg.

Særlige forsigtighedsregler for personer, som indgiver lægemidlet til dyr

Palladia kan nedsætte mandlig og kvindelig fertilitet og den embryonale/føtale udvikling. Undgå

hudkontakt med tabletter, fæces, urin og opkast fra behandlede hunde. Tabletterne skal administreres

hele og bør ikke knækkes eller knuses. Hvis hunden ikke synker en knækket tablet, efter den er tygget,

bør tabletten bortskaffes. Vask hænderne grundigt med sæbe og vand efter håndtering af produktet og

bortskaffelse af opkast, urin eller fæces fra behandlede hunde.

Gravide kvinder bør ikke rutinemæssigt administrere Palladia og bør undgå kontakt med fæces, urin

og opkast fra behandlede hunde og knækkede eller fugtige Palladia-tabletter.

Indtagelse af Palladia kan være skadeligt for børn. Børn må ikke komme i kontakt med lægemidlet.

Børn skal holdes væk fra fæces, urin eller opkast fra behandlede hunde.

Gastrointestinale gener som f.eks. opkastning eller diarré kan forekomme, hvis dette veterinære

lægemiddel indtages ved et uheld. Søg straks lægehjælp ved utilsigtet indtagelse, og vis indlægssedlen

eller etiketten til lægen.

4.6

Bivirkninger (forekomst og sværhedsgrad)

Resultater fra et klinisk feltstudie med 151 behandlede og placebobehandlede hunde viste, at kliniske

tegn på sygdom (mastcelletumor) og behandlingsrelaterede bivirkninger er meget lignende i karakter.

Meget almindelig (flere end 1 ud af 10 behandlede dyr, der viser bivirkninger i løbet af en behandling)

Let til moderat:

Diarré, neutropeni, vægttab, blod i fæces/hæmoragisk diarré/gastrointestinal blødning, anoreksi,

letargi, opkastning; halthed/muskuloskeletale lidelser, dehydrering, dermatitis, pruritus; øget

alaninaminotransferase, trombocytopeni, nedsat albumin-, nedsat hæmatokrit.

Almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 100 behandlede dyr)

Alvorlig:

Opkastning, diarré, anoreksi, letargi, dehydrering, pyreksi, blod i fæces/hæmoragisk

diarré/gastrointestinal blødning, duodenalsår, kvalme, septikæmi, hudnekrose, vægttab; øget

alaninaminotransferase, nedsat hæmatokrit.

Let til moderat:

Lokaliseret eller generaliseret smerte, kvalme, takypnø, polydipsi, flatulens, pyreksi, nasal

depigmentering; ændret pelsfarve, alopeci, urinvejsinfektion; øget bilirubin, øget kreatinin.

Ikke almindelige (flere end 1, men færre end 10 dyr af 1.000 behandlede dyr)

Alvorlig halthed/muskuloskeletale forstyrrelser.

Alvorligt kredsløbsshock.

Der forekom to dødsfald, der muligvis var behandlingsrelaterede. Patologiske fund viste

vaskulær trombose med dissemineret intravaskulær koagulation (DIC) og pankreatitis hos én

hund. Den anden hund døde efter gastrisk perforation.

Der forekom yderligere to dødsfald. Der kunne dog ikke påvises nogen relation til

behandlingen.

To hunde udviklede epistaksis, der ikke var associeret med trombocytopeni. En anden hund

udviklede epistaksis med samtidig dissemineret intravaskulær koagulopati.

Tre hunde havde krampelignende aktivitet. Der kunne dog ikke påvises nogen relation til

behandlingen.

4.7

Anvendelse under drægtighed, laktation eller æglægning

Må ikke anvendes til drægtige eller diegivende tæver eller til hunde, som skal anvendes til avl (se pkt.

4.3). Det er kendt, at andre substanser i den anti-angiogene gruppe af antineoplastiske lægemidler øger

embryoletaliteten og føtale anomalier. Da angiogenese er en kritisk del af embryonal og føtal

udvikling, må det forventes, at hæmning af angiogenesen efter administration af Palladia medfører

bivirkninger på graviditeten hos tæven.

4.8

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med toceranib. Der foreligger ingen information om potentiel

krydsresistens med andre cytostatika.

Da toceranib formodentlig i høj grad elimineres via metabolisering i leveren, bør kombination med

andre stoffer, der kan inducere eller hæmme leverenzymer, anvendes med forsigtighed.

Det vides ikke, i hvilken udstrækning toceranib kan påvirke andre stoffers elimination.

Non-steroide anti-inflammatoriske lægemidler skal anvendes med forsigtighed sammen med Palladia,

da der er en øget risiko for gastrointestinal ulceration eller perforation.

4.9

Dosering og indgivelsesvej

Til oral anvendelse.

Tabletterne kan administreres sammen med eller uden foder.

Den anbefalede startdosis er 3,25 mg toceranib/kg legemsvægt administreret hver anden dag (se

doseringstabel vedrørende detaljer).

Den administrerede dosis bør baseres på veterinære vurderinger udført ugentligt de første 6 uger, og

derefter hver 6. uge. Behandlingens varighed afhænger af responsen på behandlingen. Behandlingen

bør fortsætte ved stabil sygdom eller delvis eller komplet respons, forudsat at lægemidlet er

tilstrækkeligt tolereret. Ved tumorprogression er det usandsynligt, at behandlingen vil være succesfuld

og bør revurderes.

DOSERINGSTABEL: PALLADIA TABLETTER VED 3,25 MG/KG LEGEMSVÆGT

Hundens

legemsvægt

(kg)

Antal tabletter

10 mg

(blå)

15 mg

(orange)

50 mg

(rød)

5,0* – 5,3

1

5,4 – 6,9

2

7,0 – 8,4

1

plus

1

8,5 – 10,0

2

10,1 – 11,5

2

plus

1

11,6 – 13,0

1

plus

2

13,1 – 14,6

3

14,7 – 16,1

1

16,2 – 17,6

1

plus

3

17,7 – 19,2

1

plus

1

19,3 – 20,7

1

plus

1

20,8 – 23,0

2

plus

1

23,1 – 26,9

2

plus

1

27,0 – 29,9

3

plus

1

30,0 – 32,3

2

32,4 – 34,6

1

plus

2

34,7 – 36,1

1

plus

2

36,2 – 38,4

2

plus

2

38,5 – 43,0

2

plus

2

43,1 – 47,6

3

47,7 – 49,9

1

plus

3

50,0 – 51,5

1

plus

3

51,6 – 53,8

2

plus

3

53,9 – 58,4

2

plus

3

58,5 – 63,0*

4

* Antallet af tabletter til hunde med en legemsvægt under 5,0 kg eller over 63 kg, bør beregnes ud fra

doseringsvejledningen for 3,25 mg/kg.

Dosisjustering/dosisreduktion:

For at kontrollere bivirkningerne kan dosis reduceres til 2,75 mg/kg legemsvægt eller yderligere til

2,25 mg/kg legemsvægt administreret hver 2. dag, eller behandlingen kan seponeres i op til to uger (se

tabel for dosisjustering i pkt. 4.5).

4.10

Overdosering (symptomer, nødforanstaltninger, modgift), om nødvendigt

Tegn på overdosering blev observeret i et toksicitetsstudie udført med raske voksne hunde af racen

beagle behandlet med 2 mg/kg, 4 mg/kg eller 6 mg toceranib/kg én gang hver anden dag i 13 på

hinanden følgende uger uden dosisafbrydelse. Toceranib var veltålt ved 2 mg/kg, hvorimod der blev

observeret bivirkninger hos nogle hunde behandlet med 4 mg/kg, og derfor kan NOAEL (

No Observed

Adverse Effect Level

) ikke fastslås.

Hunde i gruppen, der fik 6 mg/kg hver anden dag, udviste de alvorligste bivirkninger, som inkluderede

nedsat fødeindtagelse og vægttab. Sporadisk dosisrelateret halthed, stivhed, svaghed og smerter i

benene ophørte uden behandling. Anæmi, neutropeni og eosinopeni var dosisrelateret. To hunde (6

mg/kg) blev aflivet efter ca. 3 uger på grund af behandlingsrelateret klinisk toksicitet indledt med

nedsat fødeindtagelse og melæna, som kulminerede i anoreksi, vægttab og hæmatokesi.

De vigtigste målorganer for toksicitet omfatter mave-tarmkanal, knoglemarv, gonader og

bevægeapparatet.

Ved bivirkninger som følge af en overdosis bør behandling afbrydes, indtil ophør af disse og derefter

fortsættes med den anbefalede terapeutiske dosis. Se pkt. 4.4, 4.5 og 4.9 vedrørende vejledning for

dosisjustering.

4.11

Tilbageholdelsestid

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

Farmakoterapeutisk gruppe: Antineoplastiske stoffer – proteinkinasehæmmere.

ATCvet-kode: QL01XE91

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Toceranib er et lille molekyle, en multikinasehæmmer, som har både direkte anti-tumor-aktivitet og

anti-angiogenetisk aktivitet. Toceranib hæmmer selektivt tyrosinkinaseaktiviteten af flere medlemmer

af splitkinase receptortyrosinkinase (RTK)-familien, hvoraf nogle er impliceret i tumorvækst,

patologisk angiogenese og metastatisk progression af cancer. Toceranib hæmmede aktiviteten af Flk-

1/KDR tyrosinkinase (vaskulær endotel-vækstfaktorreceptor, VEGFR2), trombocytderiveret

vækstfaktorreceptor (PDGFR) og stamcellefaktorreceptor (c-Kit) i både biokemiske og cellulære

analyser. Toceranib udviser en antiproliferativ virkning på endotele celler

in vitro

. Toceranib inducerer

cellecyklusstop og efterfølgende apoptose i tumorcellelinjer, hvilket er et udtryk for aktiverende

mutationer i splitkinase RTK, c-Kit. Mastcelletumorvækst hos hunde er ofte drevet af en aktiverende

mutation i c-Kit.

Virkning og sikkerhed ved Palladia orale tabletter til behandling af mastcelletumorer blev vurderet i et

randomiseret, placebo-kontrolleret, dobbeltblindet, multicenter, klinisk feltstudie, der inkluderede 151

hunde med Patniak grad II eller III, recidiverende kutane mastcelletumorer med eller uden lokale

lymfeknudemetastaser. Feltstudiet omfattede en 6-ugers dobbeltblind placebokontrolleret fase

efterfulgt af en ikke-blindet fase, hvor alle hunde fik Palladia i gennemsnitligt 144 dage.

Hunde, som blev behandlet med Palladia havde en signifikant højere objektiv responsrate (37,2%)

sammenlignet med placebo-behandlede hunde (7,9%). Efter 6 ugers behandling blev der observeret en

komplet responsrate på 8,1% og et partielt respons på 29,1% for hunde, der blev behandlet med

Palladia.

Palladia havde en signifikant fordel i forhold til placebo i det sekundære endepunkt, tid til

tumorprogression (TTP). Median TTP for Palladia-behandlede hunde var 9 til 10 uger og for

placebobehandlede hunde 3 uger.

Hunde, der var bærere af vild-type c-kit, og hunde, der var bærere af muteret c-kit, responderede

signifikant bedre på behandling end på placebo.

5.2

Farmakokinetiske oplysninger

Der blev rapporteret følgende farmakokinetiske parametre for toceranib i plasma hos raske beagle-

hunde ved et regime på 3,25 mg toceranib/kg legemsvægt, administreret peroralt som tabletter hver

anden dag i 2 uger (7 doser): Eliminationshalveringstid (t

): 17,2 ± 3,9 timer, tid til maksimal

plasmakoncentration (T

) cirka 6,2 ± 2,6 timer, maksimal plasmakoncentration (C

) cirka 108 ± 41

ng/ml, minimum plasmakoncentration (C

) 18.7 ± 8.3 ng/ml og

areal under plasma-koncentrations-

tidskurven (AUC

0-48

2640 ± 940 ng·t/ml.

Toceranib er stærkt proteinbundet, mellem 91% og 93%. Toceranibs absolutte biotilgængelighed ved

peroral dosering ved 3,25 mg/kg blev bestemt til 86%.

Der sås en lineær farmakokinetik uanset administrationsvej ved doser op til 5 mg/kg administreret to

gange dagligt. I et

in vitro

-studie blev toceranib primært metaboliseret til N-oxidderivatet hos hunde

og katte. Der foreligger ingen

in vivo

data vedrørende hepatisk metabolisme hos hunde. Der blev ikke

observeret kønsforskelle i farmakokinetikken

in vivo

. Efter peroral administration af

toceranibphosphat blev cirka 92% af det administrerede lægemiddel udskilt med fæces og 7% udskilt

med urinen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Fortegnelse over hjælpestoffer

Tabletkerne:

Lactosemonohydrat

Mikrokrystallinsk cellulose

Magnesiumstearat

Silica, kolloid vandfri

Crospovidon

Filmovertræk:

Palladia 10 mg tabletter:

Macrogol, titandioxid (E171), lactosemonohydrat, triacetin, hypromellose, indigocarmin Lake

(E132)

Palladia 15 mg tabletter:

Macrogol, titandioxid (E171), lactosemonohydrat, triacetin, hypromellose, Sunset Yellow

Lake (E110), rød jernoxid (E172)

Palladia 50 mg tabletter:

Macrogol, titandioxid (E171), lactosemonohydrat, triacetin, hypromellose, talcum, rød

jernoxid (E172)

6.2

Væsentlige uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid for veterinærlægemidlet i salgspakning: 3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette veterinærlægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Den indre emballages art og indhold

Æske med fire børnesikrede aluminium-PVC-blisterpakninger. Hver blisterstrip indeholder 5

filmovertrukne tabletter.

Palladia filmovertrukne tabletter fås i 10 mg, 15 mg og 50 mg.

6.6

Eventuelle særlige forholdsregler ved bortskaffelse af ubrugte veterinærlægemidler eller

affaldsmaterialer fra brugen af sådanne

Ikke anvendte veterinærlægemidler, samt affald heraf bør destrueres i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVEREN AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Zoetis Belgium SA

Rue Laid Burniat 1

1348 Louvain-la-Neuve

BELGIEN

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSENS NUMMER (NUMRE)

EU/2/09/100/001 (10 mg tabletter)

EU/2/09/100/002 (15 mg tabletter)

EU/2/09/100/003 (50 mg tabletter)

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 23/09/2009

Dato for seneste fornyelse af markedsføringstilladelse: 31/07/2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/.

FORBUD MOD SALG, UDLEVERING OG/ELLER BRUG

Ikke relevant.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

nfo@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/V/C/150

EPAR - sammendrag for offentligheden

Palladia

Toceranib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR).

Formålet er at forklare, hvordan Udvalget for Veterinærlægemidlers (CVMP) vurdering af den

forelagte dokumentation førte til, at man anbefalede at anvende lægemidlet som beskrevet

nedenfor.

Dette dokument kan ikke erstatte den personlige drøftelse med din dyrlæge. Hvis du ønsker

yderligere oplysninger om dit dyrs sygdomstilstand eller behandling, kan du kontakte din

dyrlæge. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CVMP’s anbefalinger, kan

du læse den faglige drøftelse (også en del af denne EPAR).

Hvad er Palladia?

Palladia indeholder toceranib, som tilhører en gruppe af lægemidler, der anvendes mod kræft. Det

fås som tabletter: 10 mg (blå), 15 mg (orange) og 50 mg (rød).

Hvad anvendes Palladia til?

Palladia anvendes til at behandle mast-celletumorer hos hunde (en form for hudkræft). Det

anvendes mod alvorlige tumorer (grad 2 eller 3), som er vendt tilbage, og som ikke kan fjernes

ved operation. Den sædvanlige dosis er 3,25 mg pr. kg legemsvægt, og antallet af tabletter, som

skal gives, beregnes nøje for hver hund. Tabletterne gives hver anden dag med eller uden et

måltid. Behandlingens varighed afhænger af, hvordan hunden reagerer på behandlingen.

Palladia

Side 2/3

Hvordan virker Palladia?

Det aktive indholdsstof i Palladia, toceranib, er en receptor-tyrosinkinasehæmmer. Det betyder, at

det blokerer nogle bestemte enzymer kaldet tyrosinkinaser. Disse enzymer findes i mast-

celletumorer, hvor de medvirker til kræftcellernes vækst og spredning og væksten i blodkarene.

Ved at blokere disse receptorer kan Palladia være med til at kontrollere denne unormale cellevækst

og forebygge yderligere udvikling af denne form for tumorer.

Hvordan blev Palladia undersøgt?

Der er foretaget en række undersøgelser med Palladia enten af laboratoriehunde eller af hunde,

som er blevet behandlet på veterinærklinikker eller -dyrehospitaler.

Hovedundersøgelsen blev udført i to faser på 151 hunde med mastcelletumorer. I den første fase

(op til seks uger) blev Palladia sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling). Hvis

sygdommen blev værre, blev behandlingen med Palladia stoppet, og hunden blev taget ud af

undersøgelsen. Efter seks uger (den anden fase) fortsatte undersøgelsen af alle resterende hunde,

som fik Palladia i gennemsnitligt op til yderligere fire og en halv måned.

Behandlingen begyndte med den anbefalede dosis, men hos visse hunde blev dosen senere

reduceret eller behandlingen afbrudt i nogle dage. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på den

‘objektive respons’ (dyrlægens vurdering af, hvordan tumoren havde ændret sig under

behandlingen), og den tid, der gik, indtil der begyndte at ske en forværring af tumoren.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Palladia?

Hunde behandlet med Palladia havde større objektive responsrater (37 %) end hunde behandlet

med placebo (8 %) efter seks ugers behandling. En komplet respons (tumoren er helt væk) kunne

ses hos ca. 8 % og en delvis respons (formindskelse af tumoren) hos ca. 29 af de hunde, der blev

behandlet med Palladia. For hunde behandlet med Palladia tog det også længere tid, inden

tumoren blev forværret (ni til ti uger i gennemsnit) end hos dem, der fik placebo (tre uger i

gennemsnit).

Hvilken risiko er der forbundet med Palladia?

De mest almindelige bivirkninger ved Palladia er diarré, opkastning, appetitløshed, apati (mangel

på energi) neutropeni (for lavt antal hvide blodlegemer), nedsat bevægelsesevne (halten ) og

vægttab. Disse reaktioner er som oftest lette og midlertidige. Hundene skal tilses regelmæssigt af

dyrlægen med henblik på kontrol med eventuelle bivirkninger (i begyndelsen af behandlingen

mindst en gang om ugen). I tilfælde af bivirkninger kan dyrlægen beslutte at nedsætte dosen af

Palladia eller stoppe behandlingen enten midlertidigt eller permanent.

Palladia må ikke anvendes til hunde, som er under to år gamle eller som vejer under 3 kg, hos

drægtige eller diegivende tæver eller hos avlshunde. Det må ikke anvendes til dyr, som er

overfølsomme (allergiske) over for toceranib eller et eller flere af de øvrige indholdsstoffer. Det må

ikke anvendes til hunde, som har blødninger fra mave eller tarm. Den fuldstændige liste over alle

de indberettede bivirkninger og forsigtighedsregler fremgår af indlægssedlen.

Palladia

Side 3/3

Hvilke forholdsregler skal der træffes af den, der indgiver lægemidlet

eller kommer i berøring med dyret?

Tabletterne skal gives hele, og må ikke deles, knækkes over eller knuses. Hvis en knækket tablet,

opkast, urin eller afføring fra en behandlet hund kommer i kontakt med hud eller øjne, skylles

øjnene straks med rigeligt vand. Lægemidlet opbevares utilgængeligt for børn, og børn må ikke

komme i kontakt med afføring eller opkast fra hunde, der behandles. Hvis man utilsigtet kommer

til at tage Palladia, skal man omgående søge lægehjælp, og indlægssedlen eller etiketten vises til

lægen. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Palladia godkendt?

Udvalget for Veterinærlægemidler (CVMP) konkluderede, at fordelene ved Palladia opvejer risiciene

ved behandling af af kutane mastcelletumorer Patnaik grad II (intermediær grad) eller III (høj

grad), som er recidiverende og som ikke kan fjernes kirurgisk, hos hunde. Udvalget anbefalede

udstedelse af markedsføringstilladelse for Palladia. Benefit/risk-forholdet fremgår af afsnit 6 i

denne EPAR.

Andre oplysninger om Palladia:

EU har givet markedsføringstilladelse for Palladia gældende i hele Den Europæiske Union den

23.09.2009. Oplysningerne om udleveringsbestemmelserne for dette lægemiddel findes på

etiketten/den ydre emballage.

Dette sammendrag blev sidst ajourført den 06.2013.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information