Orkambi

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-12-2020

Aktiv bestanddel:
Lumacaftor, ivacaftor
Tilgængelig fra:
Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited
ATC-kode:
R07AX30
INN (International Name):
lumacaftor, ivacaftor
Terapeutisk gruppe:
Andet respirationssystem produkter
Terapeutisk område:
Cystisk fibrose
Terapeutiske indikationer:
Orkambi tabletter er indiceret til behandling af cystisk fibrose (CF) hos patienter i alderen 6 år og ældre, der er homozygot for F508del-mutation i CFTR-genet. Orkambi granulat er indiceret til behandling af cystisk fibrose (CF) hos børn i alderen 2 år og ældre, der er homozygot for F508del-mutation i CFTR-genet.
Produkt oversigt:
Revision: 24
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003954
Autorisation dato:
2015-11-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/003954

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-01-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-01-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Orkambi 100

mg/125

mg filmovertrukne tabletter

Orkambi 200

mg/125

mg filmovertrukne tabletter

lumacaftor/ivacaftor

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Orkambi

Sådan skal du tage Orkambi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Orkambi indeholder to aktive stoffer, lumacaftor og ivacaftor. Det er et lægemiddel, der anvendes til

langvarig behandling af cystisk fibrose (CF) hos patienter i alderen 6 år og ældre, som har en specifik

ændring (der kaldes en

F508del-

mutation), der påvirker genet for et protein kaldet cystisk fibrose

transmembran konduktansregulator (CFTR). Dette protein spiller en vigtig rolle i reguleringen af

strømningen af slim i lungerne. Personer med mutationen vil danne et unormalt CFTR-protein.

Cellerne indeholder to kopier af

CFTR

-genet. Orkambi anvendes til patienter, hvor begge kopier er

påvirket af

F508del

-mutationen (homozygoter).

Lumacaftor og ivacaftor arbejder sammen for at forbedre funktionen af det unormale CFTR-protein.

Lumacaftor øger mængden af tilgængeligt CFTR, og ivacaftor hjælper det unormale protein med at

virke mere normalt.

Orkambi kan gøre det lettere for dig at trække vejret ved at forbedre din lungefunktion. Du vil måske

også opleve, at du lettere tager på i vægt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Orkambi

Tag ikke Orkambi

hvis du er allergisk over for lumacaftor, ivacaftor eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orkambi

(angivet i punkt 6),

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Orkambi.

Orkambi bør kun anvendes til patienter,

som har to forekomster af F508del-mutationen

CFTR

genet.

Kontakt lægen, før du tager Orkambi, hvis du har fået at vide, at du har en

lever- eller nyresygdom

da det kan være nødvendigt, at lægen justerer din dosis af Orkambi.

Unormale blodprøver af leverfunktionen er blevet observeret med en hyppighed på almindelig hos

nogle personer, der har fået Orkambi. Fortæl det straks til lægen, hvis du har nogen af disse

symptomer, da de kan være tegn på leverproblemer:

Smerter eller ubehag i den øvre højre del af maven

Gulfarvning af huden eller af det hvide i øjnene

Appetitløshed

Kvalme eller opkastning

Mørk urin

Forvirring

Din læge skal tage nogle blodprøver for at kontrollere din lever, før og mens du tager Orkambi, især i

løbet af det første år.

Luftvejshændelser, såsom

stakåndethed eller trykken for brystet eller forsnævring af luftvejene

er set hos patienter, når de startede Orkambi, især hos patienter der har en dårlig lungefunktion. Hvis

du har en dårlig lungefunktion, kan din læge overvåge dig nøjere, når du begynder med Orkambi.

Der er blevet observeret

forhøjet blodtryk

hos nogle patienter i behandling med Orkambi. Din læge

vil evt. kontrollere dit blodtryk i løbet af behandlingen med Orkambi.

unormal tilstand for linsen i øjet

(grå stær) uden nogen påvirkning af synet er blevet bemærket

hos nogle børn og unge i behandling med Orkambi og ivacaftor alene (en af komponenterne i

Orkambi).

Din læge kan udføre nogle øjenundersøgelser før og under behandlingen med Orkambi.

Orkambi anbefales ikke til patienter, som har gennemgået en

organstransplantation

Børn under 6 år

Orkambi tabletter bør ikke anvendes til børn under 6 år. Andre former af dette lægemiddel (granulat i

et brev) er bedre egnet til børn under 6 år, spørg lægen eller apotekspersonalet.

Brug af anden medicin sammen med Orkambi

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget anden

medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Du skal især fortælle det til lægen, hvis du tager nogen af de følgende lægemidler:

Antibiotika (anvendes til behandling af bakterieinfektioner), f.eks.:

telithromycin, clarithromycin, rifampicin, rifabutin, rifapentin, erythromycin

Antikonvulsiva (anvendes til behandling af krampeanfald (epileptiske krampeanfald)), f.eks.:

phenobarbital, carbamazepin, phenytoin

Benzodiazepiner (anvendes til behandling af angst, søvnløshed, ophidselse osv.), f.eks.:

midazolam, triazolam

Antimykotika (anvendes til behandling af svampeinfektioner), f.eks.:

fluconazol, ketoconazol, itraconazol, posaconazol, voriconazol

Immunosuppressive midler (anvendes efter en organtransplantation), f.eks.:

ciclosporin, everolimus, sirolimus, tacrolimus

Naturlægemidler, f.eks.:

prikbladet perikon (

Hypericum perforatum

Antiallergika (anvendes til behandling af allergier og/eller astma), f.eks.:

montelukast, fexofenadin

Antidepressiva (anvendes til behandling af depression), f.eks.:

citalopram, escitalopram, sertralin, bupropion

Antiinflammatoriske lægemidler (anvendes til behandling af betændelse), f.eks.:

ibuprofen

H2-antagonistiske lægemidler (anvendes til reduktion af mavesyre), f.eks.:

ranitidin

Hjerteglykosider (anvendes til behandling af let til moderat kongestivt hjertesvigt og en unormal

hjerterytme, der kaldes atrieflimren), f.eks.:

digoxin

Antikoagulantia (anvendes til at forhindre, at der dannes blodpropper, eller at de vokser sig

større i blodet og blodårene), f.eks.:

warfarin, dabigatran

Svangerskabsforebyggende midler (anvendes til at forhindre graviditet):

orale, injicerbare og implantable svangerskabsforebyggende midler samt

svangerskabsforebyggende hudplastre. De kan omfatte ethinyløstradiol, norethindron og andre

progestogener. Disse kan ikke betragtes som sikre præventionsmidler, når de gives sammen

med Orkambi

Lægemidler med kortikosteroider (anvendes til behandling af betændelse):

methylprednisolon, prednison

Protonpumpehæmmende lægemidler (anvendes til behandling af gastroøsofageal reflukssygdom

og mavesår):

omeprazol, esomeprazol, lansoprazol

Orale hypoglykæmiske midler (anvendes til behandling af type 2-diabetes):

repaglinid

Der har været rapporter om falsk positive urin-screeningstests for tetrahydrocannabinol (THC – en

aktiv komponent i cannabis) hos patienter, der fik Orkambi. Din læge kan anmode om en anden test til

at verificere resultaterne.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel. Hvis det er muligt, kan det være bedst helt

at undgå at tage Orkambi under graviditet. Din læge vil hjælpe dig med at beslutte, hvad der er det

bedste for dig og dit barn.

Det er ukendt, om lumacaftor eller ivacaftor kan genfindes i modermælk. Hvis du planlægger at

amme, skal du spørge din læge til råds, før du tager Orkambi. Din læge vil beslutte, om det kan

anbefales, at du stopper med at amme, eller om du skal stoppe behandlingen med lumacaftor/ivacaftor.

Lægen vil opveje barnets fordel ved amningen og din fordel ved behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er blevet rapporteret om svimmelhed hos patienter, der har fået ivacaftor

, som er en af

Orkambis komponenter, hvilket kunne påvirke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Hvis du oplever svimmelhed, bør du ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil disse

symptomer er forsvundet.

Hvis et barn oplever svimmelhed, mens barnet tager Orkambi

, frarådes det, at barnet cykler eller

gør andre ting, der kræver fuld opmærksomhed, indtil symptomerne forsvinder.

Orkambi indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3.

Sådan skal du tage Orkambi

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Anbefalet dosis

Den anbefalede dosis for patienter i alderen 6 år og derover er to tabletter om morgenen og to tabletter

om aftenen (med 12 timers mellemrum). Det er i alt fire tabletter om dagen, der skal tages sammen

med fedtholdig mad.

Der er forskellige styrker af Orkambi-tabletter til forskellige aldersgrupper. Kontroller, at du har fået

den rigtige tablet (nedenunder).

Alder

Tabletter

Dosis

6 til 11 år

Orkambi 100 mg/125 mg

2 tabletter om morgenen

2 tabletter om aftenen

12 år og ældre

Orkambi 200 mg/125 mg

2 tabletter om morgenen

2 tabletter om aftenen

Du kan begynde at tage Orkambi på en vilkårlig ugedag.

Hvis du har moderate eller svære problemer med leverfunktionen

, kan det være nødvendigt, at din

læge reducerer din dosis af Orkambi, da din lever ikke vil udskille Orkambi så hurtigt som hos

personer med normal leverfunktion.

Moderate leverproblemer:

dosis kan reduceres til to tabletter om morgenen og en tablet om

aftenen

Svære leverproblemer:

dosis kan reduceres til en tablet om morgenen og en tablet om aftenen.

Indgivelsesmåde

Orkambi er til oral anvendelse. Slug tabletterne hele. Tabletterne må ikke tygges, knækkes eller

opløses.

Det er vigtigt at

tage Orkambi sammen med fedtholdig mad

, så du opnår det rigtige niveau af

lægemidlet i din krop. Der skal indtages et fedtholdigt måltid eller en fedtholdig snack lige før eller

lige efter Orkambi tages. Måltider og snacks, der anbefales i retningslinjerne for CF, eller måltider, der

anbefales i generelle retningslinjer for ernæring, har et tilstrækkeligt fedtindhold. Eksempler på

fedtholdige måltider eller snacks er måltider eller snacks, der laves med smør eller olie eller

indeholder æg. Eksempler på andre fedtholdige fødevarer:

ost, sødmælk, sødmælksprodukter

kød, fed fisk

avocado, hummus, soyabaserede produkter (tofu)

energibarer eller -drikke

Hvis du har taget for meget Orkambi

Kontakt lægen eller apotekspersonalet for rådgivning. Hvis det er muligt, skal du medbringe din

medicin og denne indlægsseddel. Du kan opleve bivirkninger, herunder bivirkninger, som nævnes i

punkt 4 nedenfor.

Hvis du har glemt at tage Orkambi

Tag den glemte dosis sammen med fedtholdig mad, hvis der er gået under 6 timer fra den glemte

dosis. Ellers skal du vente indtil den næste planlagte dosis, som du normalt ville gøre. Du må ikke tage

en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Orkambi

Du skal blive ved med at tage lægemidlet efter lægens anvisning, selv hvis du har det godt.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De

bivirkninger, der er rapporteret med Orkambi og ivacaftor alene (et af de aktive stoffer i Orkambi), er

opstillet nedenfor og kan forekomme, når Orkambi anvendes.

Alvorlige bivirkninger

for Orkambi omfatter forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet,

leverskader og forværring af eksisterende svær leversygdom. Forværringen af leverfunktionen kan

være dødelig. Disse alvorlige bivirkninger er ikke almindelige (kan forekomme hos op til 1 ud af

100 personer).

Fortæl det straks til lægen

, hvis du får nogen af de følgende symptomer:

smerter eller ubehag i den øverste højre del af maveregionen

huden eller det hvide i øjnene bliver gulligt

appetitløshed

kvalme eller opkastning

forvirring

mørk urin

Andre bivirkninger

Meget almindelig

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

hoste med opspyt

tilstoppet næse

stakåndethed

hovedpine

mavesmerter

diarré

øget spytproduktion

kvalme

forkølelse*

svimmelhed*

ændrede bakterietyper i dit slim*

Almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

trykken for brystet

forsnævring af luftvejene

tilstoppede bihuler*

tilstoppet eller rindende næse

infektion i de øvre luftveje

ondt i halsen

rødme i halsen*

udslæt

luftafgang

opkastning

forhøjet niveau af et enzym i blodet (kreatinphosphokinase)

forhøjede leverenzymværdier, som kan ses i blodprøver

uregelmæssig menstruation (menses) eller menstruationssmerter

ørepine, ørebesvær*

ringen for ørerne*

rødme inde i ørerne*

sygdom i det indre øre (svimmelhed eller følelse af at snurre rundt)

knude i brystet*

Ikke almindelig

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

unormal menstruation, herunder udebleven eller sjælden menses, eller hyppigere eller kraftigere

menstruationsblødning

forhøjet blodtryk

propper i ørerne*

brystbetændelse*

brystforstørrelse hos mænd*

ændringer eller smerter i brystvorter*

*Bivirkninger observeret for ivacaftor alene.

Bivirkninger hos børn

Bivirkninger observeret hos børn svarer til de bivirkninger, der er observeret hos voksne og unge. Der

er imidlertid hyppigere blevet observeret forhøjede leverenzymer hos yngre børn end hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken/blisteren efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Orkambi indeholder:

Aktive stoffer: lumacaftor og ivacaftor.

Orkambi 100 mg/125 mg filmovertrukne tabletter:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor.

Orkambi 200 mg/125 mg filmovertrukne tabletter:

Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor.

Orkambi 100 mg/125 mg filmovertrukne tabletter og Orkambi 200 mg/125 mg filmovertrukne

tabletter:

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: cellulose, mikrokrystallinsk, croscarmellosenatrium, hypromelloseacetat-succinat,

povidon (K30), natriumlaurilsulfat og magnesiumstearat (se punkt 2 ”Orkambi indeholder

natrium”).

Tabletovertræk: polyvinylalkohol, titandioxid (E171), macrogol 3350, talcum, carmin (E120),

brilliant blue FCF aluminuim lake (E133) og indigocarmin aluminium lake (E132).

Prægeblæk: shellac, jernoxid, sort (E172), propylenglycol og ammoniumhydroxid.

Udseende og pakningsstørrelser

Orkambi 100 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

Orkambi 100 mg/125 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er lyserøde, ovale tabletter (dimensioner

14 × 7,6 × 4,9 mm)

præget med ”1V125” i sort blæk på den ene side.

Orkambi 100 mg/125 mg fås i pakninger indeholdende 112 filmovertrukne tabletter (4 pakninger med

28 filmovertrukne tabletter).

Orkambi 200 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

Orkambi 200 mg/125 mg filmovertrukne tabletter (tabletter) er lyserøde, ovale tabletter (dimensioner

14 × 8,4 × 6,8 mm)

præget med ”2V125” i sort blæk på den ene side.

Orkambi 200 mg/125 mg fås i

pakninger indeholdende 28 filmovertrukne tabletter og i multipakninger

indeholdende 112 filmovertrukne tabletter (4 pakninger med 28 filmovertrukne tabletter).

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vertex Pharmaceuticals (Ireland) Limited

28-32 Pembroke Street Upper

Dublin 2, D02 EK84

Irland

Tlf.: +353 (0)1 761 7299

Fremstiller

Almac Pharma Services (Ireland) Limited

Finnabair Industrial Estate

Dundalk

Co. Louth

A91 P9KD

Irland

Almac Pharma Services Limited

Seagoe Industrial Estate

Craigavon

BT63 5UA

Storbritannien

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

Indlægsseddel: Information til patienten

Orkambi 100

mg/125

mg granulat i brev

Orkambi 150

mg/188

mg granulat i brev

lumacaftor/ivacaftor

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, dit barn får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden dit barn begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg dit barns læge eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dit barn personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

dit barn har.

Kontakt dit barns læge eller apotekspersonalet, hvis dit barn får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før dit barn begynder at tage Orkambi

Sådan skal dit barn tage Orkambi

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Orkambi indeholder to aktive stoffer, lumacaftor og ivacaftor. Det er et lægemiddel, der anvendes til

langvarig behandling af cystisk fibrose (CF) hos patienter i alderen 2 år og ældre, som har en specifik

ændring (der kaldes en

F508del-

mutation), der påvirker genet for et protein kaldet cystisk fibrose

transmembran konduktansregulator (CFTR). Dette protein spiller en vigtig rolle i reguleringen af

strømningen af slim i lungerne. Personer med mutationen vil danne et unormalt CFTR-protein.

Cellerne indeholder to kopier af

CFTR

-genet. Orkambi anvendes til patienter, hvor begge kopier er

påvirket af

F508del

-mutationen (homozygoter).

Lumacaftor og ivacaftor arbejder sammen for at forbedre funktionen af det unormale CFTR-protein.

Lumacaftor øger mængden af tilgængeligt CFTR, og ivacaftor hjælper det unormale protein med at

virke mere normalt.

2.

Det skal du vide, før dit barn begynder at tage Orkambi

Brug ikke Orkambi

hvis dit barn er allergisk over for lumacaftor, ivacaftor eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Orkambi (angivet i punkt 6),

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt dit barns læge eller apotekspersonalet, før dit barn tager Orkambi.

Orkambi bør kun anvendes til patienter,

som har to forekomster af F508del-mutationen

CFTR

genet.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle formodede bivirkninger. Se i

pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Orkambi 100 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

Orkambi 200 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Orkambi 100 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 100 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor.

Orkambi 200 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukket tablet indeholder 200 mg lumacaftor og 125 mg ivacaftor.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet).

Orkambi 100 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

Lyserøde, ovale tabletter (dimensioner 14 × 7,6 × 4,9 mm), præget med ”1V125” med sort blæk på

den ene side.

Orkambi 200 mg/125 mg filmovertrukne tabletter

Lyserøde, ovale tabletter (dimensioner 14 × 8,4 × 6,8 mm), præget med ”2V125” med sort blæk på

den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Orkambi tabletter er indiceret til behandling af cystisk fibrose (CF) hos patienter i alderen 6 år og

ældre, som er homozygote med hensyn til

F508del

-mutationen i genet for cystisk fibrose

transmembran konduktansregulator (

CFTR)

(se pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Orkambi bør kun ordineres af læger med erfaring i behandling af CF. Hvis patientens genotype er

ukendt, skal der udføres en akkurat og valideret genotype-metode, så tilstedeværelsen af

F508del

mutationen i begge alleler af

CFTR

-genet bekræftes.

Dosering

Tabel 1: Doseringsanbefalinger hos patienter i alderen 6 år og ældre

Alder

Dosis

Total daglig dosis

6 til 11 år

2 tabletter med lumacaftor

100 mg/ivacaftor 125 mg hver

12. time

lumacaftor 400 mg/

ivacaftor 500 mg

12 år og ældre

2 tabletter med 200 mg/ivacaftor

125 mg hver 12. time

lumacaftor 800 mg/

ivacaftor 500 mg

Patienterne kan begynde på behandlingen på en vilkårlig ugedag.

Dette lægemiddel skal tages sammen med fedtholdig mad. Et fedtholdigt måltid eller en snack skal

indtages umiddelbart før eller umiddelbart efter dosering (se pkt. 5.2).

Glemt dosis

Hvis der er gået under 6 timer siden den glemte dosis, skal den planlagte dosis tages sammen med

fedtholdig mad. Hvis der er gået over 6 timer, skal patienten instrueres i at vente til den næste

planlagte dosis. Der må ikke tages en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Samtidig anvendelse af CYP3A-hæmmere

Ingen dosisjustering er nødvendig, når behandling med CYP3A-hæmmere påbegyndes hos patienter,

der aktuelt tager Orkambi. Når behandlingen påbegyndes hos patienter, der tager potente

CYP3A-hæmmere, skal dosis imidlertid reduceres til én tablet dagligt (lumacaftor 100 mg/ivacaftor

125 mg for patienter i alderen 6 til 11 år, lumacaftor 200 mg/ivacaftor 125 mg for patienter i alderen

12 år og ældre) i den første behandlingsuge for at muliggøre lumacaftors induktionsvirkning ved

steady-state

. Efter denne periode skal der fortsættes med den anbefalede daglige dosis.

Hvis behandlingen afbrydes i over en uge og dernæst genoptages, mens der tages potente

CYP3A-hæmmere, skal dosis reduceres til én tablet dagligt (lumacaftor 100 mg/ivacaftor 125 mg for

patienter i alderen 6 til 11 år, lumacaftor 200 mg/ivacaftor 125 mg for patienter i alderen 12 år og

ældre) i den første uge, hvor behandlingen genoptages. Efter denne periode skal der fortsættes med

den anbefalede daglige dosis (se pkt. 4.5).

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Der rådes til

forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (kreatininclearance under eller lig med

30 ml/min) eller med nyresygdom i slutstadiet (se pkt. 4.4 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Ingen dosisjustering er nødvendig for patienter med let nedsat leverfunktion (Child

Pugh klasse A).

For patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child

Pugh klasse B) anbefales en dosisreduktion.

Der er ingen erfaring med anvendelsen af lægemidlet til patienter med svært nedsat leverfunktion

(Child-Pugh klasse C), men eksponeringen forventes at være højere end hos patienter med moderat

nedsat leverfunktion. Derfor bør Orkambi anvendes med forsigtighed hos patienter med svært nedsat

leverfunktion efter en afvejning af risici og fordele ved behandlingen med en reduceret dosis (se

pkt. 4.4, 4.8 og 5.2).

For dosisjusteringer for patienter med nedsat leverfunktion, se tabel 2

Error! Reference source not

found.

Tabel 2: Anbefalinger for dosisjusteringer for patienter med nedsat leverfunktion

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering

Total daglig dosis

Let nedsat

leverfunktion

(Child-Pugh klasse A)

Ingen dosisjustering

For patienter i alderen 6 til 11 år

400 mg lumacaftor + 500 mg

ivacaftor

For patienter i alderen 12 år og

ældre

800 mg lumacaftor +

500 mg ivacaftor

Moderat nedsat

leverfunktion

(Child-Pugh klasse B)

For patienter i alderen 6 til 11 år

2 tabletter med 100 mg/125 mg

om morgenen + 1 tablet med

100 mg/125 mg om aftenen

(12 timer senere)

For patienter i alderen 12 år og

ældre

2 tabletter med 200 mg/125 mg

om morgenen +

1 tablet med 200 mg/125 mg om

aftenen (12 timer senere)

For patienter i alderen 6 til 11 år

300 mg lumacaftor +

375 mg ivacaftor

For patienter i alderen 12 år og

ældre

600 mg lumacaftor +

375 mg ivacaftor

Svært nedsat

leverfunktion

(Child-Pugh klasse C)

For patienter i alderen 6 til 11 år

1 tablet med 100 mg/125 mg om

morgenen +

1 tablet med 100 mg/125 mg om

aftenen (12 timer senere)

eller

en nedsat daglig dosis

For patienter i alderen 12 år og

ældre

1 tablet med 200 mg/125 mg om

morgenen +

1 tablet med 200 mg/125 mg om

aftenen (12 timer senere)

eller

en nedsat daglig dosis

For patienter i alderen 6 til 11 år

200 mg lumacaftor +

250 mg ivacaftor

eller

en nedsat daglig dosis

For patienter i alderen 12 år og

ældre

400 mg lumacaftor +

250 mg ivacaftor

eller

en nedsat daglig dosis

Pædiatrisk population

Orkambis sikkerhed og virkning hos børn i alderen under 2 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data (se pkt. 5.1).

Administration

Til oral anvendelse.

Patienterne skal instrueres i at sluge tabletterne hele. Patienterne må ikke tygge, knække eller opløse

tabletterne.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Patienter med CF, som er heterozygote med hensyn til

F508del

-mutationen i

CFTR

-genet

Lumacaftor/ivacaftor er ikke effektivt til patienter med CF, som har

F508del

-mutationen i en allel plus

en anden allel med en mutation, som forventes at føre til manglende CFTR-produktion, eller som ikke

responderer på ivacaftor

in vitro

(se pkt. 5.1).

Patienter med CF, som har en gating (klasse III)-mutation i

CFTR

-genet

Lumacaftor/ivacaftor er ikke blevet undersøgt hos patienter med CF, som har en gating (klasse III)-

mutation i

CFTR-

genet på en allel med eller uden

F508del

-mutationen på den anden allel. Da

eksponeringen for ivacaftor er meget signifikant reduceret, når der doseres i kombination med

lumacaftor, bør lumacaftor/ivacaftor ikke anvendes til disse patienter.

Respiratoriske bivirkninger

Respiratoriske bivirkninger (f.eks. brystgener, dyspnø, bronkospasme og unormal respiration) var

mere almindelige i den indledende fase af behandlingen med lumacaftor/ivacaftor. Alvorlige

respiratoriske hændelser blev hyppigere observeret hos patienter med procent forventet forceret

eksspiratorisk volumen i 1 sekund (ppFEV

) < 40 og kan føre til seponering af lægemidlet. Klinisk

erfaring hos patienter med ppFEV

< 40 er begrænset, og der anbefales yderligere overvågning af

disse patienter i løbet af den indledende fase af behandlingen (se pkt. 4.8). Der er også blevet

observeret en forbigående reduktion i FEV

hos nogle patienter, efter behandlingen med

lumacaftor/ivacaftor blev iværksat. Der er ingen erfaring med iværksættelse af behandling med

lumacaftor/ivacaftor til patienter med lungeforværringer, og det anbefales ikke at iværksætte

behandling hos patienter med lungeforværringer.

Virkning på blodtrykket

Der er blevet observeret forhøjet blodtryk hos nogle patienter i behandling med lumacaftor/ivacaftor.

Blodtrykket skal kontrolleres periodisk hos alle patienterne under behandlingen (se pkt. 4.8).

Patienter med fremskreden leversygdom

Unormal leverfunktion, herunder fremskreden leversygdom, kan være til stede hos patienter med CF.

Forværring af leverfunktionen hos patienter med fremskreden leversygdom er blevet rapporteret.

Dekompensering af leverfunktionen, herunder leversvigt der førte til døden, er blevet rapporteret hos

nogle CF-patienter med eksisterende cirrose med portal hypertension, der får lumacaftor/ivacaftor.

Lumacaftor/ivacaftor

bør anvendes med forsigtighed hos patienter med fremskreden leversygdom, og

kun hvis det forventes, at fordelene opvejer risici. Hvis lumacaftor/ivacaftor anvendes til disse

patienter, skal de overvåges nøje efter behandlingen indledes, og dosis bør reduceres (se pkt. 4.2, 4.8

og 5.2).

Hepatobiliære bivirkninger

Med en hyppighed på almindelig er der blevet rapporteret forhøjede transaminaser hos patienter med

CF, der får lumacaftor/ivacaftor. I nogle tilfælde er disse forhøjelser blevet forbundet med samtidige

forhøjelser i totalt serum-bilirubin. Transaminaseforhøjelser er blevet observeret hyppigere hos

pædiatriske patienter end hos voksne patienter (se pkt. 4.8).

Da der ikke kan udelukkes en forbindelse med leverskade, anbefales det at vurdere

leverfunktionsprøver (ALAT, ASAT og bilirubin), før behandlingen med lumacaftor/ivacaftor

indledes, hver 3. måned i løbet af det første års behandling og derefter årligt. For patienter med

tidligere forhøjelser af ALAT, ASAT eller bilirubin bør en hyppigere overvågning overvejes.

I tilfælde af en signifikant forhøjelse af ALAT eller ASAT med eller uden forhøjet bilirubin (enten

ALAT eller ASAT > 5 x den øvre normalgrænse [ULN] eller ALAT eller ASAT > 3 x ULN med

bilirubin > 2 x ULN og/eller klinisk gulsot) bør doseringen med lumacaftor/ivacaftor seponeres, og

laboratorieprøverne skal følges nøje, indtil anomalierne har fortaget sig. Der skal udføres en grundig

undersøgelse af eventuelle årsager, og patienterne bør følges nøje for klinisk progression. Efter

transaminaseforhøjelserne er vendt tilbage til normalen, bør fordele og risici ved at genoptage

doseringen overvejes (se pkt. 4.2, 4.8 og 5.2).

Interaktioner med lægemidler

Substrater for CYP3A

Lumacaftor er en potent inducer af CYP3A. Administration sammen med følsomme CYP3A-

substrater eller CYP3A-substrater med et snævert terapeutisk indeks anbefales ikke (se pkt. 4.5).

Der bør ikke stoles på hormonel kontraception, herunder oral, injicerbar, transdermal og implanterbar

kontraception, som en sikker kontraceptionsmetode ved administration sammen med Orkambi (se

pkt. 4.5)

.

Potente CYP3A-inducere

Ivacaftor er et substrat for CYP3A4 og CYP3A5. Derfor anbefales administration sammen med

potente CYP3A-inducere (f.eks. rifampicin, prikbladet perikon

Hypericum perforatum

]) ikke (se

pkt. 4.5).

Nedsat nyrefunktion

Der rådes til forsigtighed, når lumacaftor/ivacaftor anvendes til patienter med svært nedsat

nyrefunktion eller nyresygdom i slutstadiet (se pkt. 4.2 og 5.2).

Katarakt

Der er blevet rapporteret tilfælde af ikke medfødte linseuklarheder uden påvirkning af synet hos

pædiatriske patienter i behandling med lumacaftor/ivacaftor og i monoterapi med ivacaftor. Selvom

andre risikofaktorer var til stede i nogle tilfælde (såsom brug af kortikosteroider og eksponering for

stråling), kan en mulig risiko, som kan tilskrives ivacaftor, ikke udelukkes (se pkt. 5.3). Baseline og

opfølgende oftalmologiske undersøgelser anbefales hos pædiatriske patienter, der påbegynder

behandling med lumacaftor/ivacaftor.

Patienter efter organtransplantation

Lumacaftor/ivacaftor

er ikke blevet undersøgt hos patienter med CF, som har gennemgået

organtransplantation. Derfor bør lægemidlet ikke anvendes til transplanterede patienter. Se pkt. 4.5 for

interaktioner med immunosupprimerende midler.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. dosis, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Baseret på eksponering og angivne doser anses interaktionsprofilen for at være den samme for alle

styrker og lægemiddelformer.

Lumacaftor er en potent inducer af CYP3A, og ivacaftor er en svag hæmmer af CYP3A, når de gives

som monoterapi. Der er mulighed for, at andre lægemidler påvirker lumacaftor/ivacaftor, når de

administreres samtidigt, samt for at lumacaftor/ivacaftor også påvirker andre lægemidler.

Mulighed for, at andre lægemidler påvirker lumacaftor/ivacaftor

Hæmmere af CYP3A

Administration af lumacaftor/ivacaftor sammen med itraconazol, en potent CYP3A-hæmmer,

påvirkede ikke eksponeringen for lumacaftor, men det øgede eksponeringen for ivacaftor 4,3

gange.

På grund af lumacaftors induktionsvirkning på CYP3A ved

steady

-

state

forventes nettoeksponeringen

for ivacaftor ved administration sammen med en CYP3A-hæmmer ikke at overskride eksponeringen

ved administration uden lumacaftor ved en dosis på 150 mg hver 12. time, den godkendte dosis for

monoterapi med ivacaftor.

Ingen dosisjustering er nødvendig, når behandling med CYP3A-hæmmere påbegyndes hos patienter,

der aktuelt tager lumacaftor/ivacaftor. Når lumacaftor/ivacaftor påbegyndes hos patienter, der tager

potente CYP3A-hæmmere, bør dosis imidlertid justeres (se pkt. 4.2 og 4.4).

Ingen dosisjustering er nødvendig ved anvendelse sammen med moderate eller svage CYP3A-

hæmmere.

Inducere af CYP3A

Administration af lumacaftor/ivacaftor sammen med rifampicin, en potent CYP3A-hæmmer, havde en

minimal virkning på eksponeringen for lumacaftor, men det reducerede eksponeringen for ivacaftor

(AUC) med 57 %. Derfor anbefales administration af lumacaftor/ivacaftor ikke sammen med potente

CYP3A-inducere (se pkt. 4.2 og 4.4).

Ingen dosisjustering er nødvendig ved anvendelse sammen med moderate eller svage CYP3A-

inducere.

Mulighed for, at lumacaftor/ivacaftor påvirker andre lægemidler

CYP3A4-substrater

Lumacaftor er en potent inducer af CYP3A. Ivacaftor er en svag hæmmer af CYP3A, når det gives

som monoterapi. Nettovirkningen ved behandling med lumacaftor/ivacaftor forventes at være en

potent CYP3A-induktion. Derfor kan anvendelse af lumacaftor/ivacaftor sammen med CYP3A-

substrater nedsætte eksponeringen for disse substrater (se pkt. 4.4).

P

gp-substrater

In vitro

-studier indikerede, at lumacaftor har potentialet til både at hæmme og inducere P

gp. Desuden

viste et klinisk studie med ivacaftor som monoterapi, at det er en svag hæmmer af P

gp. Derfor kan

anvendelse af lumacaftor/ivacaftor sammen med P

gp-substrater (f.eks. digoxin) ændre eksponeringen

for disse substrater.

CYP2B6- og CYP2C-substrater

Interaktion med CYP2B6- og CYP2C-substrater er ikke undersøgt

in vivo. In vitro

-studier tyder på, at

lumacaftor har potentialet til at inducere CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C19. Hæmning af

CYP2C8 og CYP2C9 er imidlertid også blevet observeret

in vitro

. Desuden tyder

in vitro

-studier på,

at ivacaftor kan hæmme CYP2C9. Derfor kan samtidig anvendelse af lumacaftor/ivacaftor ændre (dvs.

enten øge eller reducere) eksponeringen for CYP2C8- og CYP2C9-substrater, reducere eksponeringen

for CYP2C19-substrater og væsentligt reducere eksponeringen for CYP2B6-substrater.

Mulighed for, at lumacaftor/ivacaftor påvirker transportere

In vitro-

eksperimenter viser, at lumacaftor er et substrat for brystcancerresistensprotein (BCRP).

Administration af Orkambi sammen med lægemidler, der hæmmer BCRP, kan øge

plasmakoncentrationen af lumacaftor. Lumacaftor hæmmer den organiske aniontransporter (OAT) 1

og 3. Lumacaftor og ivacaftor er hæmmere af BCRP. Administration af Orkambi sammen med

lægemidler, der er substrater for OAT1/3- og BCRP-transport kan øge plasmakoncentrationerne af

sådanne lægemidler. Lumacaftor og ivacaftor er ikke hæmmere af OATP1B1, OATP1B3 og organisk

kationtransporter (OCT) 1 and 2. Ivacaftor er ikke en hæmmer af OAT1 og OAT3.

Klarlagte og andre potentielt signifikante interaktioner

Tabel 3 viser klarlagte eller forventede virkninger af lumacaftor/ivacaftor på andre lægemidler eller

virkningen af andre lægemidler på lumacaftor/ivacaftor. Informationerne i tabel 3 stammer primært fra

in vitro

-studier. Anbefalingerne under ”Klinisk kommentar” i tabel 3 er baseret på interaktionsstudier,

klinisk relevans eller forventede interaktioner fra eliminationsveje. Interaktioner med størst klinisk

relevans er opstillet først.

Tabel 3: Klarlagte og andre potentielt signifikante interaktioner - dosisanbefalinger for

anvendelse af lumacaftor/ivacaftor sammen med andre lægemidler

Klasse af samtidige

lægemidler:

Navn på det aktive stof

Virkning

Klinisk kommentar

Samtidig medicin med størst klinisk relevans

Antiallergisk medicin:

montelukast

↔ LUM, IVA

↓ montelukast

CYP3A/2C8/2C9

induceres af LUM

Ingen dosisjustering anbefales for

montelukast. Der bør iværksættes

passende klinisk overvågning, som det er

hensigtsmæssigt, ved administration

sammen med lumacaftor/ivacaftor.

Lumacaftor/ivacaftor kan nedsætte

eksponeringen for montelukast, hvilket

kan nedsætte virkningen.

fexofenadin

↔ LUM, IVA

↑ eller ↓

fexofenadin

På grund af den

mulige induktion

eller hæmning af

P-gp

En dosisjustering af fexofenadin kan

være påkrævet for at opnå den ønskede

kliniske virkning. Lumacaftor/ivacaftor

kan ændre eksponeringen for

fexofenadin.

Klasse af samtidige

lægemidler:

Navn på det aktive stof

Virkning

Klinisk kommentar

Antibiotika:

clarithromycin,

telithromycin

↔ LUM

↑ IVA

Da CYP3A

hæmmes af

clarithromycin,

telithromycin

↓ clarithromycin,

telithromycin

Da CYP3A

induceres af LUM

Ingen dosisjustering af

lumacaftor/ivacaftor anbefales, når

clarithromycin eller telithromycin

påbegyndes hos patienter, der aktuelt

tager lumacaftor/ivacaftor.

Dosis af lumacaftor/ivacaftor bør

reduceres til en tablet dagligt i løbet af

den første uges behandling, når

lumacaftor/ivacaftor påbegyndes hos

patienter, der aktuelt tager clarithromycin

eller telithromycin.

Alternativer til disse antibiotika bør

overvejes, såsom azithromycin.

Lumacaftor/ivacaftor kan nedsætte

eksponeringen for clarithromycin og

telithromycin, hvilket kan nedsætte

virkningen.

erythromycin

↔ LUM

↑ IVA

Da CYP3A

hæmmes af

erythromycin

↓ erythromycin

Da CYP3A

induceres af LUM

Ingen dosisjustering af

lumacaftor/ivacaftor anbefales ved

administration sammen med

erythromycin.

Alternativer til erythromycin bør

overvejes, såsom azithromycin.

Lumacaftor/ivacaftor kan nedsætte

eksponeringen for erythromycin, hvilket

kan nedsætte virkningen.

Antikonvulsiva:

carbamazepin,

phenobarbital, phenytoin

↔ LUM

↓ IVA

Da CYP3A

induceres af disse

antikonvulsiva

↓ carbamazepin,

phenobarbital,

phenytoin

Da CYP3A

induceres af LUM

Administration af lumacaftor/ivacaftor

sammen med disse antikonvulsiva

anbefales ikke. Eksponeringerne for

ivacaftor og antikonvulsiva kan være

signifikant nedsat, hvilket kan reducere

virkningen af begge aktive stoffer.

Klasse af samtidige

lægemidler:

Navn på det aktive stof

Virkning

Klinisk kommentar

Antimykotika:

itraconazol*,

ketoconazol,

posaconazol,

voriconazol

↔ LUM

↑ IVA

Da CYP3A

hæmmes af disse

antimykotika

↓ itraconazol,

ketoconazol,

voriconazol

Da CYP3A

induceres af LUM

↓ posaconazol

Da UGT induceres

af LUM

Ingen dosisjustering af

lumacaftor/ivacaftor anbefales, når disse

antimykotika påbegyndes hos patienter,

der aktuelt tager lumacaftor/ivacaftor.

Dosis af lumacaftor/ivacaftor bør

reduceres til en tablet dagligt i løbet af

den første uges behandling, når

lumacaftor/ivacaftor påbegyndes hos

patienter, der aktuelt tager disse

antimykotika.

Administration af lumacaftor/ivacaftor

sammen med disse antimykotika

anbefales ikke. Patienterne bør overvåges

nøje for gennembruds-svampeinfektioner,

hvis sådanne lægemidler er nødvendige.

Lumacaftor/ivacaftor kan nedsætte

eksponeringen for disse antimykotika,

hvilket kan nedsætte virkningen.

fluconazol

↔ LUM

↑ IVA

Da CYP3A

hæmmes af

fluconazol

↓ fluconazol

På grund af LUM's

induktion:

fluconazol fjernes

primært via

nyreudskillelse af

det uændrede

lægemiddel. En

moderat reduktion i

eksponeringen for

fluconazol er

imidlertid blevet

observeret med

potente

inducerende midler

Ingen dosisjustering af

lumacaftor/ivacaftor anbefales ved

administration sammen med fluconazol.

En større dosis af fluconazol kan være

påkrævet for at opnå den ønskede

kliniske virkning. Lumacaftor/ivacaftor

kan nedsætte eksponeringen for

fluconazol, hvilket kan nedsætte

virkningen.

Antiinflammatoriske

midler:

ibuprofen

↔ LUM, IVA

↓ ibuprofen

CYP3A/2C8/2C9

induceres af LUM

En større dosis af ibuprofen kan være

påkrævet for at opnå den ønskede

kliniske virkning. Lumacaftor/ivacaftor

kan nedsætte eksponeringen for

ibuprofen, hvilket kan nedsætte

virkningen.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/843782/2018

EMEA/H/C/003954

Orkambi (lumacaftor/ivacaftor)

En oversigt over Orkambi og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Orkambi, og hvad anvendes det til?

Orkambi er et lægemiddel, der anvendes til behandling af cystisk fibrose hos patienter i alderen 2 år

og derover. Cystisk fibrose er en arvelig sygdom med svære virkninger på lungerne og

fordøjelsessystemet. Den angriber de celler, der producerer slim og fordøjelsesvæsker. Ved cystisk

fibrose bliver sekreterne tykke, så de medfører blokering. Ophobning af tykt og klæbrigt sekret i

lungerne fører til betændelse og langvarig infektion. I tarmen medfører blokering af kanalerne fra

bugspytkirtlen langsom fordøjelse og ringe vækst.

Orkambi anvendes hos patienter, der har en genetisk mutation (ændring), som hedder F508del. Denne

mutation berører genet for proteinet "cystisk fibrose transmembranøs konduktansregulator" (CFTR),

som medvirker ved produktionen af slim og fordøjelsesvæsker. Orkambi anvendes til patienter, der har

arvet mutationen fra begge forældre.

Orkambi indeholder de aktive stoffer lumacaftor og ivacaftor.

Hvordan anvendes Orkambi?

Orkambi kan kun ordineres af en læge med erfaring i behandling af cystisk fibrose. Det bør kun

ordineres til patienter med påvist F508del-mutation i begge kopier af CFTR-genet.

Orkambi fås som tabletter og granulat. Den anbefalede dosis afhænger af patientens alder og vægt.

Tabletterne eller granulaterne udtages hver 12. time med fedtholdige fødevarer.

For mere information om brug af Orkambi, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Orkambi?

Cystisk fibrose skyldes mutationer i CFTR-genet. Dette gen fremstiller CFTR-proteinet, som medvirker

ved reguleringen af produktionen af slim og fordøjelsesvæsker. Disse mutationer nedsætter mængden

af CFTR-proteiner på celleoverfladen eller påvirker den måde, som proteinet virker på.

Orkambi (lumacaftor/ivacaftor)

EMA/843782/2018

Side 2/3

Det ene aktive stof i Orkambi, lumacaftor, øger mængden af CFTR-proteiner på cellen, og det andet,

ivacaftor, øger aktiviteten af det defekte CFTR-protein. Dermed bliver slimet og fordøjelsesvæskerne

tyndere.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Orkambi?

Orkambi forbedrede lungefunktionen i to hovedstudier med 1 108 patienter med cystisk fibrose i alderen

12 år og derover og i et studie med 204 børn i alderen 6-11 år. Alle patienterne havde F508del-

mutationen i CFTR-genet. I studierne blev Orkambi sammenlignet med placebo (en virkningsløs

behandling), begge anvendt som tillægsbehandling til patienternes sædvanlige behandling.

I de to studier med patienter i alderen 12 år og derover var det primære mål for virkningen baseret på

forbedringen af patienternes forventede FEV1, der er et mål for, hvor godt lungerne virker. Det første

studie viste, at den gennemsnitlige forbedring af FEV

blandt de Orkambi-behandlede patienter efter

24 ugers behandling var 2,41 procentpoint højere end blandt de placebo-behandlede patienter; i det

andet studie var det tilsvarende tal 2,65. Behandlingen med Orkambi mindskede også antallet af

forværringer (eksacerbationer), der krævede indlæggelse eller antibiotikabehandling. Samlet blev

antallet af eksacerbationer mindsket med 39 % i forhold til placebo.

I studiet med børn i alderen 6-11 år var det primære mål for virkningen et fald i det såkaldt

lungeclearanceindeks (LCI2,5), der indikerer en forbedring af lungeventilationen. Efter 24 ugers

behandling faldt LCI

med 1,01 hos de patienter, der blev behandlet med Orkambi, sammenlignet

med en stigning på 0,08 hos de patienter, der blev behandlet med placebo.

Et yderligere studie omfattede 60 børn i alderen 2-5 år med cystisk fibrose, som havde F508del-

mutationen i CFTR-genet. Alle børn blev behandlet med Orkambi. Efter 24 ugers behandling var der

sket en forbedring af CFR-proteinaktiviteten målt ved et fald i chloridmængden i sved. Patienter med

cystisk fibrose har et højt indhold af chlorid i sved, fordi CFTR ikke fungerer korrekt. Når behandlingen

med Orkambi blev standset, steg chloridniveauerne igen. Børnenes vækst blev også forbedret (målt

via kropsmasseindeks, vægt og højde).

Hvilke risici er der forbundet med Orkambi?

De hyppigste bivirkninger ved Orkambi (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

stakåndethed (dyspnø), diarré og kvalme. Til de alvorlige bivirkninger hørte leverproblemer såsom

forhøjede leverenzymer, ophobning af galde, der medfører betændelse af leveren (kolestatisk

hepatitis) og en hjernesygdom forårsaget af leverproblemerne (hepatisk encefalopati). Samlet set

forekom disse alvorlige bivirkninger hos flere end 1 ud af 200 patienter i løbet af de kliniske studier.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Orkambi fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Orkambi godkendt i EU?

Det er påvist, at Orkambi forbedrer lungefunktionen og lungeventilationen hos patienter med cystisk

fibrose i alderen 6 år og derover. Virkningerne af Orkambi hos børn i alderen 2-5 år blev anset for at

være de samme som for ældre børn, og der vil blive gennemført et langtidsstudie for at bekræfte dette.

De gavnlige virkninger ved Orkambi var mindre end forventet for et lægemiddel, der behandler årsagen

til sygdommen i stedet for dens symptomer. Cystisk fibrose forårsaget af F508del-mutationen er

imidlertid særlig alvorlig, og det blev derfor konkluderet, at de observerede virkninger var klinisk

relevante for patienter uden andre behandlingsmuligheder. Bivirkningerne ved Orkambi vedrørte

hovedsageligt tarm og luftveje og blev sædvanligvis anset for at være lette til moderate og at kunne

håndteres.

Orkambi (lumacaftor/ivacaftor)

EMA/843782/2018

Side 3/3

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Orkambi opvejer risiciene, og

anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Orkambi?

Den virksomhed, der markedsfører Orkambi, skal gennemføre et 5-årigt studie hos patienter med cystisk

fibrose med henblik på at evaluere langtidsvirkningerne af lægemidlet. Et yderligere langtidsstudie med

børn i alderen 2-5 år med cystisk fibrose skal endvidere sammenligne dem, der har F508del-mutationen i

CFTR-genet, og som behandles med Orkambi, med dem, der ikke er blevet behandlet med Orkambi.

Studiet skal evaluere, hvordan sygdommen skrider frem i de to grupper af børn.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Orkambi.

Som for alle lægemidler, er data vedrørende brug af Orkambi løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Orkambi vurderes omhyggeligt, og der foretages nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Orkambi

Orkambi fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 19. november 2015.

Yderligere information om Orkambi findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/Orkambi

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information