Orgalutran

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

07-05-2020

Aktiv bestanddel:
ganirelix
Tilgængelig fra:
Merck Sharp and Dohme B.V
ATC-kode:
H01CC01
INN (International Name):
ganirelix
Terapeutisk gruppe:
Hypofysiske og hypotalamiske hormoner og analoger
Terapeutisk område:
Reproduktiv Teknikker, Der Bistås, Ægløsning Induktion
Terapeutiske indikationer:
Forebyggelse af for tidlig luteiniserende hormonforstyrrelser hos kvinder, der gennemgår kontrolleret ovariehyperstimulering for assisterede reproduktionsteknikker. I kliniske undersøgelser, Orgalutran blev brugt med rekombinant human follikel-stimulerende hormon eller corifollitropin alfa, vedvarende follikel stimulerende.
Produkt oversigt:
Revision: 21
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000274
Autorisation dato:
2000-05-16
EMEA kode:
EMEA/H/C/000274

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

07-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

07-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

07-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

07-05-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning

ganirelix

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Orgalutran

Sådan skal du bruge Orgalutran

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Orgalutran indeholder det aktive stof ganirelix og tilhører gruppen af medicin, der kaldes

”antigonadotropin-frigivende hormoner”, som virker imod det naturlige gonadotropinudskillende

hormon GnRH. GnRH regulerer udskillelsen af gonadotropiner (luteiniserende hormon (LH) og

follikelstimulerende hormon (FSH)). Gonadotropiner spiller en vigtig rolle i den menneskelige

frugtbarhed og graviditet. Hos kvinder bruges FSH til vækst og udvikling af follikler i æggestokkene.

Follikler er små runde poser, der indeholder ægceller. LH bruges til frigivelse af modnede ægceller fra

folliklerne og æggestokkene (ægløsning). Orgalutran hæmmer virkningen af GnRH, resulterende i

undertrykkelse af udskillelsen af specielt LH.

Orgalutran anvendes til

Kvinder i medicinsk assisteret reproduktionsbehandling inklusive in vitro fertilisation (IVF) hvor der

sommetider forekommer for tidlig ægløsning, hvilket forårsager en signifikant nedsættelse af chancen

for at blive gravid. Orgalutran anvendes til at forhindre den tidlige bølge af LH, der kan forårsage en

for tidlig ægløsning.

I kliniske studier blev Orgalutran anvendt sammen med rekombinant follikelstimulerende hormon

(FSH) eller corifollitropin alfa, et follikelstimulerende stof med langtidsvirkning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Orgalutran

Brug ikke Orgalutran

hvis du er allergisk over for ganirelix eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orgalutran (angivet i

punkt 6);

hvis du er overfølsom over for gonadotropinudskillende hormon (GnRH) eller en GnRH-

analog;

hvis du har en moderat til svær nyre- eller leverlidelse;

hvis du er gravid eller ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Orgalutran.

Allergiske reaktioner

Hvis du har en aktiv allergisk tilstand, skal du fortælle det til din læge. Afhængig af sværhedsgraden

vil lægen beslutte, om du skal overvåges særlig omhyggeligt under behandlingen. Der er rapporteret

om allergiske reaktioner så tidligt som ved første dosis.

Der er rapporteret om allergiske reaktioner, både generaliserede og lokale, herunder nældefeber

(urticaria), hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg, som kan medføre besvær med at trække

vejret og/eller synke (angioødem og/eller anafylaksi) (se også punkt 4). Hvis du får en allergisk

reaktion, skal du stoppe med at tage Orgalutran og straks søge lægehjælp.

Latexallergi

Kanylens beskyttelseshætte indeholder tørt naturgummi/latex, som kommer i berøring med kanylen og

kan fremkalde allergiske reaktioner.

Ovarieoverstimulations-syndrom (OHSS)

Under eller efter hormonel ovariestimulation kan der udvikles ovarieoverstimulations-syndrom. Dette

relateres til gonadotropinstimulationsproceduren. Læs venligst indlægssedlen for den

gonadotropinholdige medicin, der er ordineret til dig.

Flere fødsler eller medfødte misdannelser

Forekomsten af medfødte misdannelser efter medicinsk assisteret reproduktionsbehandling kan være

en smule højere end ved naturlig undfangelse. Denne lettere forhøjede forekomst tænkes at skyldes

egenskaber ved patienterne i reproduktionsbehandling (f.eks. kvindens alder, karakteristika ved

mandens sæd) samt den højere forekomst af befrugtning af flere ægceller efter medicinsk assisteret

reproduktionsbehandling. Forekomsten af medfødte misdannelser efter medicinsk assisteret

reproduktionsbehandling med Orgalutran adskiller sig ikke fra den ved brug af andre GnRH-

præparater til brug i medicinsk assisteret reproduktionsbehandling.

Komplikationer i forbindelse med graviditet

Der er en let øget risiko for graviditet uden for livmoderen (ektopisk graviditet) hos kvinder med

beskadigede æggeledere.

Kvinder med en kropsvægt på under 50 kg eller over 90 kg

Orgalutrans sikkerhed og virkning er ikke påvist hos kvinder, som vejer mindre end 50 kg eller mere

end 90 kg. Spørg din læge om yderligere information.

Børn og unge

Brug ikke Orgalutran til børn eller unge.

Brug af anden medicin sammen med Orgalutran

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt

anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Orgalutran anvendes under kontrolleret stimulation af æggestokkene i forbindelse med assisteret

reproduktionsteknik, ART, (fertilitetsbehandling). Brug ikke Orgalutran under graviditet og amning.

Spørg din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke foretaget undersøgelser af indflydelsen på evnen til at føre bil eller betjene maskiner.

Orgalutran indeholder natrium

Orgalutran indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. injektion (indsprøjtning), dvs. det er i

det væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du bruge Orgalutran

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Orgalutran bruges som en del af behandlingen med medicinsk assisteret reproduktionsteknik (ART)

inklusive in vitro fertilisation (IVF).

Ovariestimulation med follikelstimulerende hormon (FSH) eller corifollitropin kan starte på

menstruationens 2. eller 3. dag. Orgalutran (0,25 mg) skal indsprøjtes lige under huden en gang

dagligt, startende på dag 5 eller dag 6 efter stimulation. Afhængigt af reaktionen fra dine æggestokke

kan din læge beslutte at starte behandlingen på en anden dag.

Orgalutran må ikke blandes med FSH, men begge præparater skal gives næsten samtidig, men ikke

samme sted.

Den daglige behandling med Orgalutran skal fortsætte indtil den dag, hvor der findes et tilstrækkeligt

antal follikler af passende størrelse. Sidste fase af modningen af ægcellerne i folliklerne fremskyndes

ved indgivelse af humant chorion gonadotropin (hCG). Tidsrummet mellem to Orgalutran-injektioner

og mellem den sidste Orgalutran-injektion og hCG-injektionen må ikke overstige 30 timer, idet der

ellers kan forekomme for tidlig ægløsning (frigivelse af ægceller). Ved indgift om morgenen skal

behandling med Orgalutran derfor fortsætte i hele gonadotropin behandlingsperioden, inkl. den dag

ægløsningen starter. Ved indgift om eftermiddagen skal den sidste Orgalutran injektion tages om

eftermiddagen før den dag, hvor ægløsningen starter.

Brugsvejledning

Injektionsstedet

Orgalutran findes i fyldte sprøjter og skal indsprøjtes langsomt lige under huden, helst i låret.

Kontroller opløsningen før anvendelse. Den må ikke anvendes, hvis den indeholder partikler eller er

uklar. Hvis du selv eller din partner foretager de efterfølgende injektioner, skal du nøje følge

instruktionerne nedenfor. Bland ikke Orgalutran med anden medicin.

Klargøring af injektionsstedet

Vask hænderne omhyggeligt med vand og sæbe. Injektionsstedet skal renses med et desinficerende

middel (f.eks. sprit) for at fjerne bakterier på huden. Rens et område på ca. 5 cm rundt om

injektionsstedet og lad desinfektionsmidlet tørre i mindst 1 minut, før du går videre.

Indstik af kanylen

Fjern beskyttelseshætten. Tag fat i en stor hudfold med tommel- og pegefinger. Stik kanylen ind i

bunden af hudfolden i en vinkel på 45° på hudoverfladen. Du skal ændre injektionssted for hver

injektion.

Kontrol af kanylens korrekte position

Træk forsigtigt stemplet tilbage for at sikre, at kanylen er placeret korrekt. Hvis der suges blod tilbage

i sprøjten betyder det, at kanylens spids har gennemtrængt en blodåre. Skulle dette ske, skal du ikke

indsprøjte Orgalutran, men trække sprøjten ud, dække injektionsstedet med et stykke vat med

desinfektionsmiddel og presse ned på injektionsstedet; blødningen vil stoppe efter et par minutter.

Anvend ikke sprøjten og kasser den efter anvisningerne. Du skal starte forfra med en ny sprøjte.

Injektion af opløsningen

Når kanylen er korrekt placeret, trykkes stemplet langsomt og roligt ned, så opløsningen indsprøjtes

korrekt, og hudvævet ikke beskadiges.

Fjernelse af sprøjten

Træk sprøjten hurtigt ud og pres ned på injektionsstedet med et stykke vat med desinfektionsmiddel.

Brug kun sprøjten en gang.

Hvis du har brugt for meget Orgalutran

Kontakt din læge.

Hvis du har glemt at bruge Orgalutran

Hvis du opdager, at du har glemt at indsprøjte Orgalutran, skal det gøres snarest muligt.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis injektionen er givet mere end 6 timer for sent, så tidsrummet mellem to injektioner har oversteget

30 timer, skal du tage injektionen snarest muligt samt kontakte din læge for at få yderligere

rådgivning.

Hvis du holder op med at bruge Orgalutran

Du må ikke stoppe med Orgalutran, medmindre din læge råder dig til det, da dette kan påvirke

resultatet af din behandling.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Risikoen for at få en bivirkning er beskrevet ved hjælp af følgende kategorier:

Meget almindelige bivirkninger: kan berøre flere end 1 ud af 10 kvinder

Lokale hudreaktioner på injektionsstedet (især rødmen, med eller uden hævelse). Dette

forsvinder normalt inden for 4 timer efter injektionen.

Ikke almindelige bivirkninger: kan berøre op til 1 ud af 100 kvinder

Hovedpine

Kvalme

Utilpashed

Meget sjældne bivirkninger: kan berøre op til 1 ud af 10.000 kvinder

Allergiske reaktioner er set så tidligt som ved første dosis.

Udslæt

Opsvulmet ansigt

Vejrtrækningsbesvær (dyspnø)

Hævelse af ansigt, læber, tunge og/eller svælg som kan medføre besvær med at trække

vejret og/eller synke (angioødem og/eller anafylaksi)

Nældefeber (urticaria)

Forværring af allerede eksisterende udslæt (eksem) er rapporteret hos en patient efter den første

Orgalutran-dosis.

Herudover er der rapporteret andre bivirkninger, som er kendt for at optræde i forbindelse med den

kontrollerede ovarieoverstimulationsbehandling (f.eks. mavesmerter, ovarieoverstimulations-syndrom

(OHSS), graviditet uden for livmoderen (når fostret udvikler sig uden for livmoderen) og abort (læs

indlægssedlen for det FSH-lægemiddel, du bliver behandlet med)).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende

kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og etiketten efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

Kontroller sprøjten før brug. Brug kun sprøjter med klar, partikelfri opløsning og i intakt emballage.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Orgalutran indeholder:

Aktivt stof: ganirelix (0,25 mg i 0,5 ml opløsning).

Øvrige indholdsstoffer: eddikesyre, mannitol, vand til injektionsvæsker. pH-værdien (et mål for

surhedsgraden) kan være blevet justeret med natriumhydroxid og eddikesyre.

Udseende og pakningsstørrelser

Orgalutran er en klar og farveløs vandig opløsning til injektion. Opløsningen er klar til brug og

beregnet til injektion under huden. Kanylens beskyttelseshætte indeholder tørt naturgummi/latex,

som kommer i berøring med kanylen.

Orgalutran findes i pakker med 1 eller 5 fyldte sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

Fremstiller

N.V. Organon,

Kloosterstraat 6,

Postbus 20,

5340 BH Oss,

Holland.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Lietuva

UAB Merck Sharp & Dohme

Tel: + 370 5 2780247

msd_lietuva@merck.com

България

Мерк Шарп и Доум България ЕООД

Teл.: + 359 2 819 37 37

info-msdbg@merck.com

Luxembourg/Luxemburg

MSD Belgium BVBA/SPRL

Tel/Tél: +32(0)27766211

dpoc_belux@merck.com

Česká republika

Merck Sharp & Dohme s.r.o.

Tel.: +420 233 010 111

dpoc_czechslovak@merck.com

Magyarország

MSD Pharma Hungary Kft.

Tel.: + 36 1 888 5300

hungary_msd@merck.com

Danmark

MSD Danmark ApS

Tlf: + 45 4482 4000

dkmail@merck.com

Malta

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Tel: 8007 4433 (+356 99917558)

malta_info@merck.com

Deutschland

MSD SHARP & DOHME GMBH

Tel: 0800 673 673 673 (+49 (0) 89 4561 2612)

e-mail@msd.de

Nederland

Merck Sharp & Dohme B.V.

Tel: 0800 99 99 000 (+ 31 23 5153153)

medicalinfo.nl@merck.com

Eesti

Merck Sharp & Dohme OÜ

Tel: + 372 6144 200

msdeesti@merck.com

Norge

MSD (Norge) AS

Tlf: + 47 32 20 73 00

msdnorge@msd.no

Ελλάδα

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.

Τηλ: + 30 210 98 97 300

dpoc_greece@merck.com

Österreich

Merck Sharp & Dohme Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0) 1 26 044

msd-medizin@merck.com

España

Merck Sharp & Dohme de España, S.A.

Tel.: +34 91 321 06 00

msd_info@merck.com

Polska

MSD Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 549 51 00

msdpolska@merck.com

France

MSD France

Tél. + 33 (0) 1 80 46 40 40

Portugal

Merck Sharp & Dohme, Lda

Tel: + 351 214 465700

inform_pt@merck.com

Hrvatska

Merck Sharp & Dohme d.o.o.

Tel: + 385 1 6611 333

croatia_info@merck.com

România

Merck Sharp & Dohme Romania S.R.L.

Tel: + 40 21 529 29 00

msdromania@merck.com

Ireland

Merck Sharp & Dohme Ireland (Human Health)

Limited

Tel: +353 (0)1 2998700

medinfo_ireland@merck.com

Slovenija

Merck Sharp & Dohme, inovativna zdravila d.o.o.

Tel: + 386 1 5204201

msd.slovenia@merck.com

Ísland

Vistor hf.

Sími: + 354 535 7000

Slovenská republika

Merck Sharp & Dohme, s. r. o.

Tel: + 421 2 58282010

dpoc_czechslovak@merck.com

Italia

MSD Italia S.r.l.

Tel: +39 06 361911

medicalinformation.it@merck.com

Suomi/Finland

MSD Finland Oy

Puh/Tel: + 358 (0)9 804650

info@msd.fi

Κύπρος

Merck Sharp & Dohme Cyprus Limited

Τηλ: 800 00 673

(+357 22866700)

cyprus_info@merck.com

Sverige

Merck Sharp & Dohme (Sweden) AB

Tel: + 46 77570 04 88

medicinskinfo@merck.com

Latvija

SIA Merck Sharp & Dohme Latvija

Tel: + 371 67 364224

msd_lv@merck.com

United Kingdom

Merck Sharp & Dohme Limited

Tel: +44 (0) 1992 467272

medicalinformationuk@merck.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Orgalutran 0,25 mg/0,5 ml injektionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver af de fyldte sprøjter indeholder 0,25 mg ganirelix i 0,5 ml vandig opløsning. Det aktive

lægemiddelstof er et syntetisk decapeptid, som har høj antagonistisk aktivitet med det naturligt

forekommende gonadotropinfrigivende hormon (GnRH). Aminosyrerne i positionerne 1, 2, 3, 6, 8 og

10 i det naturlige GnRH decapeptid er erstattet og det endelige molekyle bliver N-Ac-D-Nal(2)

pC1Phe

,D-Pal(3)

,D-hArg(Et

,L-hArg(Et

,D-Ala

]-GnRH med en molekylevægt på 1570,4.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. injektion, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar og farveløs vandig opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Orgalutran er indiceret til forebyggelse af præmature stigninger i luteiniserende hormon (LH) hos

kvinder i kontrolleret ovarieoverstimulations-behandling (COH) i forbindelse med assisteret

reproduktionsteknik (ART).

I kliniske studier blev Orgalutran anvendt sammen med rekombinant humant follikelstimulerende

hormon (FSH) eller corifollitropin alfa, en follikelstimulant med forlænget virkning.

4.2

Dosering og administration

Orgalutran må kun udskrives af en speciallæge med erfaring inden for infertilitetsbehandling.

Dosering

Orgalutran anvendes til at forebygge præmature stigninger i luteiniserende hormon hos kvinder i

kontrolleret ovarieoverstimulations-behandling (COH). Kontrolleret ovarieoverstimulation med FSH

eller corifollitropin alfa kan starte på menstruationens 2. eller 3. dag. Orgalutran (0,25 mg) injiceres

subkutant én gang dagligt. Behandlingen med Orgalutran startes på den 5. eller 6. dag med FSH-

stimulation eller på den 5. eller 6. dag efter administration af corifollitropin alfa. Opstartsdagen for

Orgalutran afhænger af ovarieresponset, det vil sige antallet og størrelse af voksende follikler og/eller

niveauet af cirkulerende østradiol. Ved manglende follikelvækst kan start på Orgalutran udskydes,

selv om klinisk erfaring er baseret på start med Orgalutran på den 5. eller 6. stimulationsdag.

Orgalutran må ikke blandes med FSH, men begge præparater bør injiceres omtrent samtidig, dog ikke

samme sted.

FSH-dosis-justeringerne bør baseres på antal og størrelse af voksende follikler frem for på mængden

af cirkulerende østradiol (se pkt. 5.1).

Den daglige behandling med Orgalutran fortsætter indtil den dag, hvor der findes et tilstrækkeligt antal

follikler af passende størrelse. Sidste fase af follikelmodningen kan induceres ved indgivelse af

humant chorion gonadotropin (hCG).

Tidspunkt for sidste injektion

Tidsrummet mellem to Orgalutran-injektioner, og mellem den sidste Orgalutran-injektion og hCG

injektionen bør ikke overstige 30 timer på grund af ganirelix’ halveringstid, idet der ellers kan

forekomme præmature stigninger i LH. Ved indgift om morgenen bør behandling med Orgalutran

derfor fortsætte i hele gonadotropin behandlingsperioden, inkl. den dag ovulationen starter. Ved

indgift om eftermiddagen bør den sidste Orgalutran injektion gives om eftermiddagen før den dag,

hvor ovulationen starter.

Orgalutran har vist sig sikker og effektiv hos kvinder som gennemgår flere behandlingscyklusser.

Behov for støtte i lutealfasen i cyklusser, hvor der anvendes Orgalutran, er ikke undersøgt. I kliniske

studier blev støtte i lutealfasen givet i henhold til centrets praksis eller i henhold til den kliniske

protokol.

Særlige populationer

Nedsat nyrefunktion

Der er ingen erfaring med anvendelse af Orgalutran hos patienter med nedsat nyrefunktion, da de blev

ekskluderet fra kliniske studier. Derfor er Orgalutran kontraindiceret hos patienter med moderat eller

svært nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.3).

Nedsat leverfunktion

Der er ingen erfaring med anvendelse af Orgalutran hos patienter med nedsat leverfunktion, da de blev

ekskluderet fra kliniske studier. Derfor er Orgalutran kontraindiceret hos patienter med moderat eller

svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Det er ikke relevant at anvende Orgalutran hos den pædiatriske population.

Administration

Orgalutran indgives subkutant, helst i låret. Injektionsstedet bør ændres fra gang til gang for at

forhindre lipoatrofi. Subkutan injektion af Orgalutran kan udføres af patienten selv eller dennes

partner, forudsat de har fået udførlige instruktioner og har adgang til ekspertråd.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Overfølsomhed over for gonadotropinudskillende hormon (GnRH) eller en GnRH analog.

Moderat til svært nedsat nyre- eller leverfunktion.

Graviditet eller amning.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhedsreaktioner

Særlig opmærksomhed bør udvises overfor kvinder med symptomer på aktive allergiske tilstande. Der

er under bivirkningsovervågningen efter markedsføring rapporteret om overfølsomhedsreaktioner

(både generaliserede og lokale) med Orgalutran så tidligt som ved første dosis. Disse hændelser

inkluderede anafylaksi (herunder anafylaktisk shock), angioødem og urticaria (se pkt. 4.8). Hvis der er

mistanke om en overfølsomhedsreaktion, skal Orgalutran seponeres og hensigtsmæssig behandling

gives. Da klinisk erfaring savnes, kan Orgalutran-behandling ikke anbefales til kvinder med alvorlige

allergiske tilstande.

Latexallergi

Kanylens beskyttelseshætte indeholder tørt naturgummi/latex, som kommer i berøring med kanylen og

kan fremkalde allergiske reaktioner (se pkt. 6.5).

Ovarieoverstimulations-syndrom (OHSS)

Ovarieoverstimulations-syndrom (OHSS) kan forekomme under eller efter ovariestimulation. OHSS

må betragtes som en reel risiko ved gonadotropinstimulation. OHSS skal behandles symptomatisk,

f.eks. med hvile, intravenøs infusion af elektrolytopløsninger eller kolloider og heparin.

Ektopisk graviditet

Eftersom infertile kvinder, som er i assisteret reproduktionsbehandling og især i in vitro-fertilisering

(IVF), ofte har abnormaliteter i æggelederne, kan forekomsten af ektopiske graviditeter være forøget.

Det er derfor vigtigt ved hjælp af ultralyd tidligt at bestemme, at graviditeten er intrauterin.

Medfødte malformationer

Forekomsten af medfødte malformationer efter assisteret reproduktionsteknologi (ART) menes at

være højere end efter spontan undfangelse. Dette skyldes formentlig forskellige forhold ved

forældrene (fx moderens alder, spermiedefekter) og en øget incidens af flerfoldsgraviditeter. Kliniske

studier med mere end 1.000 nyfødte har vist, at incidensen af medfødte misdannelser hos børn født

efter COH-behandling med Orgalutran er sammenlignelig med det indrapporterede efter COH-

behandling med en GnRH-agonist.

Kvinder med kropsvægt under 50 kg eller over 90 kg

Orgalutrans sikkerhed og virkning er ikke påvist hos kvinder med en kropsvægt på under 50 kg eller

over 90 kg (se pkt. 5.1 og 5.2).

Natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. injektion, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Muligheden for interaktioner med almindeligt anvendte lægemidler, herunder lægemidler der frigiver

histamin, kan ikke udelukkes.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data om brugen af ganirelix hos gravide kvinder. Hos dyr behandlet

med ganirelix på tidspunktet for implantation, forårsagede dette fosterresorption (se pkt. 5.3).

Relevansen af disse data hos mennesker er ukendt.

Amning

Det er ukendt, om ganirelix udskilles i human mælk.

Anvendelse af Orgalutran er kontraindiceret under graviditet og amning (se pkt. 4.3).

Fertilitet

Ganirelix bruges i behandlingen af kvinder, som får kontrolleret ovarieoverstimulation i assisterede

reproduktionsprogrammer. Ganirelix anvendes til forebyggelse af for tidlige LH-stigninger, der ellers

kunne opstå hos disse kvinder under ovariestimulationen.

For dosering og administrationsmåde, se pkt. 4.2.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene

maskiner.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Tabellen nedenfor viser alle bivirkninger set hos kvinder, som blev behandlet med Orgalutran i

kliniske studier, hvor recFSH blev anvendt til ovariestimulation. Det forventes, at de samme

bivirkninger vil ses ved Orgalutranbehandling med anvendelse af corifollitropin alfa til

ovariestimulation.

Bivirkningstabel

Bivirkningerne er klassificeret i henhold til MedDRA systemorganklasse og hyppighed; meget

almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 og < 1/100).

Hyppigheden af overfølsomhedsreaktioner (meget sjælden, < 1/10.000) er udledt fra post-marketing-

overvågning.

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Immunsystemet

Meget sjælden

Overfølsomhedsreaktioner (med udslæt, opsvulmet

ansigt, dyspnø, anafylaksi (herunder anafylaktisk

shock), angioødem og urticaria)

Forværring af allerede eksisterende eksem

Nervesystemet

Ikke almindelig

Hovedpine

Mave-tarm-kanalen

Ikke almindelig

Kvalme

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almin-

delig

Lokal hudreaktion på injektionsstedet (især rødmen

med eller uden hævelse)

Ikke almindelig

Utilpashed

Der er rapporteret tilfælde så tidligt som ved første dosis hos patienter, der havde fået Orgalutran.

Rapporteret hos en forsøgsperson efter første dosis Orgalutran.

I kliniske studier, hvor reaktionerne var rapporteret af patienterne, var forekomsten af moderat til

svær hudreaktion en time efter injektion mindst en gang per behandlingscyklus 12% hos patienter

behandlet med Orgalutran og 25% hos patienter behandlet subkutant med en GnRH-agonist. Lokale

reaktioner forsvinder normalt inden for 4 timer efter administration.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Andre rapporterede bivirkninger skyldes snarere den kontrollerede ovarieoverstimulations-behandling

i forbindelse med ART, særligt abdominalsmerter, udspilning af abdomen, OHSS (se pkt. 4.4),

ekstrauterin graviditet og spontan abort.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering hos mennesker kan forårsage forlængelse af virkningen.

Der findes ingen data, der omhandler akut toksicitet af Orgalutran hos mennesker. Kliniske studier

med subkutan indgivelse af Orgalutran i doser på op til 12 mg viste ikke systemiske bivirkninger. I

akutte toksicitetsstudier på rotter og aber blev non-specifikke toksiske symptomer som hypotension og

bradykardi kun observeret efter i.v. indgift af ganirelix på over henholdsvis 1og 3 mg/kg.

I tilfælde af overdosering skal Orgalutran-behandlingen (midlertidigt) stoppes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hypofyse- og hypothalamushormoner og analoger,

antigonadotropin frigivende hormon; ATC-kode: H01CC01.

Virkningsmekanisme

Orgalutran er en GnRH antagonist, som modulerer hypotalamus-hypofyse-gonadal aksen ved

kompetitiv binding til GnRH receptorerne i hypofysen. Et resultat heraf er en hurtig, kraftig, reversibel

undertrykkelse af endogene gonadotropiner uden initial stimulation, som det er tilfældet med GnRH

agonister. Efter indgift af multiple doser 0,25 mg Orgalutran hos frivillige kvinder var serum-LH-,

serum-FSH- og serum-E

-koncentrationerne faldet 74 %, 32 % og 25 % henholdsvis 4, 16 og 16 timer

efter indgift. Serum-hormonniveauerne vendte tilbage til værdierne før behandlingen inden for to dage

efter sidste injektion.

Farmakodynamisk virkning

Hos patienter i kontrolleret ovariestimulationsbehandling var den gennemsnitlige varighed af

Orgalutran behandlingen 5 dage. Under Orgalutran behandlingen var den gennemsnitlige forekomst af

LH-stigning (>10 IE/l) med samtidig stigning i progesteron (>1 mg/ml) 0,3 - 1,2 % sammenlignet med

0,8 % under behandling med GnRH agonist. Der var en tendens til forhøjet LH og

progesteronstigninger hos kvinder med en høj kropsvægt (>80 kg), men der blev ikke observeret

nogen indvirkning på det kliniske resultat. Imidlertid kan man ikke, ud fra det lille antal patienter, der

indtil nu er behandlet, udelukke en sådan. I tilfælde af et højt ovarierespons, enten som resultat af en

høj gonadotropineksponering i den tidlige follikelfase eller som resultat af høj ovariel følsomhed, kan

for tidlig LH stigning forekomme tidligere end stimulationsdag 6. Initiering af Orgalutran behandling

på dag 5 kan forhindre disse for tidlige LH stigninger uden at kompromittere det kliniske slutresultat.

Klinisk virkning og sikkerhed

I kontrollerede studier af Orgalutran med FSH, hvor der er anvendt en lang protokol med GnRH-

agonist som reference, resulterede Orgalutran-behandlingen i en hurtigere follikelvækst i de første

dage af stimulationen, mens den sidste kohorte af voksende follikler var lidt mindre og gennemsnitligt

producerede mindre østradiol. Dette ændrede mønster i follikelvæksten kræver, at FSH-

dosisjusteringer baseres på antal og størrelse af voksende follikler fremfor på mængden af

cirkulerende østradiol. Der er ikke udført tilsvarende komparative studier med corifollitropin alfa

under anvendelse af enten en GnRH-antagonist eller lang agonist protokol.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

De farmakokinetiske parametre efter flere subkutane doser Orgalutran (injektion en gang dagligt) var

de samme som efter en enkelt subkutan dosis. Efter gentagen dosering af 0,25 mg/dag opnåedes steady

state-niveauer på ca. 0,6 ng/ml inden for 2 til 3 dage.

Farmakokinetisk analyse indikerer en negativ korrelation mellem kropsvægt og serumkoncentrationer

af Orgalutran.

Absorption

Efter en enkelt subkutan injektion på 0,25 mg vil ganirelix serumkoncentrationerne stige hurtigt og nå

maksimumkoncentration (C

) på ca. 15 ng/ml inden for 1 til 2 timer (t

). Orgalutrans

biotilgængelighed efter subkutan administration er ca. 91%.

Biotransformation

Den vigtigste cirkulerende bestanddel i plasma er ganirelix. Ganirelix var også hovedbestanddelen

målt i urin, mens afføringen kun indeholder metabolitter. Metabolitterne er små peptidfragmenter

skabt ved enzymatisk hydrolyse af ganirelix på bestemte steder. Metabolitprofilen af Orgalutran hos

mennesker er omtrent den samme som blev fundet hos dyr.

Elimination

Halveringstiden (t

) er på ca. 13 timer og clearance på ca. 2,4 l/time. Udskillelse sker via afføringen

(ca. 75 %) og urinen (ca. 22 %).

5.3

Non-kliniske sikkerhedsdata

Non-kliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser og genotoksicitet.

Reproduktionsstudier udført med ganirelix i doser på 0,1 til 10

g/kg/dag subkutant på rotter og 0,1 til

g/kg/dag subkutant på kaniner afslørede en stigning i fosterresorption i de højeste dosisgrupper.

Der blev ikke observeret teratogene virkninger.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Eddikesyre;

Mannitol;

Vand til injektionsvæsker.

pH-værdien kan være blevet justeret med natriumhydroxid og eddikesyre.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle forligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod lys.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Fyldte engangssprøjter (opsiliceret type I-glas) indeholdende 0,5 ml steril vandig opløsning, klar til

brug, lukket med et gummistempel, der ikke indeholder latex. Hver fyldt sprøjte er forsynet med en

kanyle, som er lukket med en beskyttelseshætte af tørt naturgummi/latex, som kommer i

berøring med kanylen. (Se pkt. 4.4).

Findes i æsker indeholdende 1 eller 5 fyldte sprøjter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Undersøg sprøjten før brug. Brug kun sprøjter med klare, partikelfrie opløsninger og fra ubeskadigede

beholdere.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Merck Sharp & Dohme B.V.

Waarderweg 39

2031 BN Haarlem

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/130/001, 1 fyldt injektionssprøjte

EU/1/00/130/002, 5 fyldte injektionssprøjter

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 17. maj 2000

Dato for seneste fornyelse: 10. maj 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/41900/2011

EMEA/H/C/000274

EPAR – sammendrag for offentligheden

Orgalutran

ganirelix

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Orgalutran. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for Orgalutran.

Hvad er Orgalutran?

Orgalutran er en injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte. Hver injektionssprøjte indeholder

0,25 mg af det aktive stof ganirelix.

Hvad anvendes Orgalutran til?

Orgalutran anvendes til forebyggelse af præmatur ægløsning (for tidlig ægløsning fra æggestokkene)

hos kvinder, som er i fertilitetsbehandling, og hvis ovarier stimuleres til at producere flere æg

(ovariestimulation). Ved præmatur ægløsning frigiver æggestokkene æg, som kan være umodne og

uegnede til anvendelse til teknikker som f.eks. in vitro-befrugtning.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Orgalutran?

Behandling med Orgalutran bør udføres af en læge med erfaring i denne type fertilitetsbehandling.

Orgalutran gives som en enkelt 0,25-mg-injektion under huden en gang dagligt. Behandlingen bør

indledes på den 5. eller 6. dag efter påbegyndt ovariestimulation med follikelstimulerende hormon

(FSH) eller corifollitropin alfa (et modificeret FSH). Tidspunktet for behandlingsstart afhænger af, hvor

godt æggestokkene reagerer på stimuleringen. Behandlingen med Orgalutran bør fortsættes, indtil der

er nok store follikler (små sække i æggestokkene, som indeholder æggene).

Orgalutran skal fortrinsvis indgives i låret. Patienten eller hendes partner kan selv foretage

indsprøjtningerne, hvis de har fået vist teknikken og har adgang til ekspertrådgivning. De nærmere

oplysninger om anvendelsen af Orgalutran fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Orgalutran?

Det aktive stof i Orgalutran, ganirelix, blokerer receptorerne for et naturligt hormon kaldet

gonadotrophinfrigørende hormon (GnRH). GnRH kontrollerer frigivelsen af et andet hormon, kaldet

luteiniserende hormon (LH), som forårsager ovulation (ægløsning under en menstruationscyklus).

Under fertilitetsbehandling anvendes ovariestimulation normalt til at få ovarierne til at producere mere

end ét æg. Nogle få dage senere gives et hormon kaldet hCG (humant choriongonadotropin), som skal

fremkalde ægløsning, hvorefter æggene kan udtages. Orgalutran standser produktionen af LH ved at

blokere virkningen af GnRH og forhindrer derfor for tidlig ægløsning.

Hvordan blev Orgalutran undersøgt?

Virkningen af Orgalutran til forebyggelse af for tidlig ægløsning er blevet undersøgt i tre

hovedundersøgelser, der omfattede 1 335 kvinder. Orgalutran blev sammenlignet med buserelin,

leuprorelin og triptorelin (GnRH-agonister: en anden gruppe af lægemidler til forebyggelse af for tidlig

ægløsning, som stimulerer receptoren for GnRH i tilstrækkeligt omfang til, at kroppen holder op med at

producere LH). Det vigtigste mål for virkningen var det antal æg, der kunne udtages, og antallet af

kvinder, der blev gravide.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Orgalutran?

Efter behandling med Orgalutran lå det gennemsnitlige antal æg, der kunne udtages, på mellem 7,9 og

11,6 pr. kvinde. Mellem 20 % og 31 % af kvinderne blev gravide. Generelt var værdierne for GnRH-

antagonisterne en smule højere.

Hvilken risiko er der forbundet med Orgalutran?

I undersøgelserne var den hyppigste bivirkning ved Orgalutran (som optræder hos flere end 1 ud af 10

patienter) en hudreaktion på injektionsstedet, hovedsageligt rødme med eller uden hævelse. Den

fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Orgalutran fremgår af indlægssedlen.

Orgalutran må ikke anvendes til personer, som kan være overfølsomme (allergiske) over for ganirelix

eller andre af indholdsstofferne eller over for GnRH eller GnRH-analoger (lægemidler, der har en

struktur svarende til GnRH og ændrer aktiviteten af GnRH i kroppen). Lægemidlet må ikke anvendes til

kvinder, som er gravide eller ammer, eller til kvinder med moderat eller svær nyre- eller leversygdom.

Den fuldstændige liste over begrænsningerne fremgår af indlægssedlen.

Ovarierne kan undertiden overreagere på stimulationen. Dette kaldes ”ovarielt

hyperstimulationssyndrom”. Både læger og patienter skal være opmærksomme på denne mulighed.

Hvorfor blev Orgalutran godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Ornalutran er større end risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Orgalutran.

Orgalutran

EMA/41900/2011

Side 2/3

Orgalutran

EMA/41900/2011

Side 3/3

Andre oplysninger om Orgalutran:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Orgalutran til N.V. Organon den 17. maj 2000. Markedsføringstilladelsen er gyldig på

ubegrænset tid.

Den fuldstændige EPAR for Orgalutran findes på agenturets websted under ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Orgalutran, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2011.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information