Orfadin

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-11-2020

Aktiv bestanddel:
nitisinon
Tilgængelig fra:
Swedish Orphan Biovitrum International AB
ATC-kode:
A16AX04
INN (International Name):
nitisinone
Terapeutisk gruppe:
Andre alimentary tract and metabolism produkter,
Terapeutisk område:
Tyrosinemias
Terapeutiske indikationer:
Hereditary tyrosinemia type 1 (HT 1)Orfadin is indicated for the treatment of adult and paediatric (in any age range) patients with confirmed diagnosis of hereditary tyrosinemia type 1 (HT 1) in combination with dietary restriction of tyrosine and phenylalanine. Alkaptonuria (AKU)Orfadin is indicated for the treatment of adult patients with alkaptonuria (AKU).
Produkt oversigt:
Revision: 20
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000555
Autorisation dato:
2005-02-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000555

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

11-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

11-01-2021

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Orfadin 2 mg hårde kapsler

Orfadin 5 mg hårde kapsler

Orfadin 10 mg hårde kapsler

Orfadin 20 mg hårde kapsler

nitisinon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Orfadin til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Orfadin

Sådan skal De tage Orfadin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Orfadin indeholder det aktive stof nitisinon. Orfadin anvendes til at behandle

en sjælden sygdom, der kaldes arvelig tyrosinæmi type 1 hos voksne, unge og børn (i alle

aldersgrupper).

en sjælden sygdom, der kaldes alkaptonuri (AKU) hos voksne.

Disse sygdomme er kendetegnet ved, at kroppen ikke er i stand til fuldstændig at nedbryde aminosyren

tyrosin (aminosyrer er de byggesten, som proteiner består af) hvilket medfører, at der dannes en række

skadelige stoffer. Disse stoffer ophobes i kroppen. Orfadin

blokerer nedbrydningen af tyrosin og de

skadelige stoffer dannes derfor ikke.

Til behandling af arvelig tyrosinæmi type 1 skal De følge en speciel diæt, når De tager lægemidlet,

fordi tyrosin forbliver i kroppen. Denne særlige diæt er baseret på et lavt indhold af tyrosin og

fenylalanin (en anden aminosyre).

Til behandling af AKU kan lægen råde Dem til at indtage en særlig kost.

2.

Det skal De vide, før

De begynder at tage Orfadin

Tag ikke Orfadin

hvis De er allergisk over for nitisinon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orfadin (angivet i

punkt 6).

De må ikke amme, mens De tager dette lægemiddel, se punktet ”Graviditet og amning”.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Orfadin.

Deres øjne vil blive kontrolleret af en oftalmolog inden og med regelmæssige mellemrum under

behandlingen med nitisinon. Hvis De får røde øjne eller andre tegn på påvirkninger på øjnene,

skal De straks kontakte Deres læge for en øjenundersøgelse. Problemer med øjnene, se punkt 4,

kan være et tegn på utilstrækkelig kontrol med kosten.

Under behandlingen vil der blive taget blodprøver, for at Deres læge kan kontrollere, om behandlingen

er tilstrækkelig, og for at sikre, at der ikke er nogen mulige bivirkninger, der medfører sygdomme i

blodet.

Hvis De får Orfadin til behandling af arvelig tyrosinæmi type 1 vil Deres lever blive kontrolleret med

regelmæssige mellemrum, fordi sygdommen påvirker leveren.

Opfølgning skal foretages af Deres læge hver 6. måned. Hvis De oplever bivirkninger, anbefales

kortere intervaller.

Brug af anden medicin sammen med Orfadin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Orfadin kan påvirke virkningen af andre lægemidler såsom:

Lægemidler mod epilepsi (såsom phenytoin)

Lægemidler mod blodpropper (såsom warfarin)

Brug af Orfadin sammen med mad

Hvis De begynder med at tage behandlingen sammen med mad, anbefales det at fortsætte med at tage

det sammen med mad igennem hele behandlingsforløbet.

Graviditet og amning

Sikkerheden ved lægemidlet er ikke blevet undersøgt hos gravide og ammende kvinder.

Kontakt Deres læge, hvis De planlægger at blive gravid. Hvis De bliver gravid, bør De straks kontakte

Deres læge.

Lad være med at amme, når De tager dette lægemiddel, se punktet ”Tag ikke Orfadin”.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lægemidlet påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Hvis De imidlertid oplever bivirkninger, der påvirker synet, bør De ikke køre bil eller betjene

maskiner, før synet igen er normalt (se punkt 4 ”Bivirkninger”).

3.

Sådan skal De tage Orfadin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

For arvelig tyrosinæmi type 1 skal behandling med lægemidlet startes og overvåges af en læge, der har

erfaring med behandling af sygdommen.

For arvelig tyrosinæmi type 1 er den anbefalede totale daglige dosis 1 mg/kg legemsvægt taget oralt

(gennem munden). Lægen vil justere dosis individuelt.

Det anbefales at tage dosis én gang dagligt. Da der imidlertid kun foreligger begrænsede data for

patienter, der vejer under 20 kg, anbefales det at dele den totale daglige dosis på to daglige doser hos

denne patientpopulation.

For AKU er den anbefalede dosis 10 mg én gang dagligt.

Hvis De har problemer med at synke kapslerne, kan De åbne kapslen og blande pulveret med en lille

smule vand eller diætpulver lige inden indtagelse.

Hvis De har taget for meget Orfadin

Hvis De har taget mere af dette lægemiddel, end De bør, skal De kontakte Deres læge eller apotek så

hurtigt som muligt.

Hvis De har glemt at tage Orfadin

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt Deres læge eller

apoteket, hvis De har glemt at tage en dosis.

Hvis De holder op med at tage Orfadin

Hvis De har indtryk af, at lægemidlet ikke virker korrekt, så tal med Deres læge. De må ikke ændre

dosis eller stoppe behandlingen uden at have talt med Deres læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis De bemærker nogen form for bivirkninger med forbindelse til øjnene, skal De straks kontakte

Deres læge med henblik på en øjenundersøgelse. Behandling med nitisinon fører til forhøjede

tyrosinniveauer i blodet, hvilket kan give anledning til symptomer i forbindelse med øjnene. Hos

patienter med arvelig tyrosinæmi type 1 omfatter almindelige øjenrelaterede bivirkninger (kan ramme

flere end 1 ud af 100 personer), og som skyldes forhøjede tyrosinniveauer,øjenbetændelse

(bindehindebetændelse - konjunktivitis), uklarhed og betændelse i hornhinden (keratitis), lysfølsomhed

(fotofobi) og øjensmerter. Øjenlågsbetændelse (blepharitis) er en ikke almindelig bivirkning (kan

ramme op til 1 ud af 100 personer).

Hos patienter med AKU omfatter meget almindelige bivirkninger (kan ramme flere end 1 ud af

10 personer) øjenirritation (keratopati) og øjensmerter.

Andre bivirkninger indberettet hos patienter med arvelig tyrosinæmi type 1 er anført nedenfor:

Andre almindelige bivirkninger

Nedsat antal blodplader (trombocytopeni) og hvide blodlegemer (leukopeni), mangel på visse

hvide blodlegemer (granulocytopeni).

Andre ikke almindelige bivirkninger

øget antal hvide blodlegemer (leukocytose)

kløen (pruritus), betændelse i huden (eksfoliativ dermatitis), udslæt.

Andre bivirkninger indberettet hos patienter med AKU er anført nedenfor:

Andre almindelige bivirkninger

bronkitis

lungebetændelse (pneumoni)

kløe (pruritus), udslæt

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Dette lægemiddel kan opbevares i en enkelt periode på 2 måneder (for kapsler på 2 mg) og 3 måneder

(for kapsler på 5 mg, 10 mg og 20 mg) ved en temperatur ikke over 25 °C. Herefter skal det kasseres.

Glem ikke at mærke flasken med datoen for, hvornår den fjernes fra køleskabet.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Orfadin indeholder:

Aktivt stof: nitisinon.

Orfadin 2 mg:

Hver kapsel indeholder 2 mg nitisinon.

Orfadin 5 mg:

Hver kapsel indeholder 5 mg nitisinon.

Orfadin 10 mg:

Hver kapsel indeholder 10 mg nitisinon.

Orfadin 20 mg:

Hver kapsel indeholder 20 mg nitisinon.

Øvrige indholdsstoffer:

Kapslens indhold:

Stivelse prægelatiniseret (fra majs)

Kapselskallen:

gelatine

titandioxid (E 171)

Trykfarve:

jernoxid (E 172)

shellac

propylenglycol

ammoniumhydroxid

Udseende og pakningsstørrelser

Kapslerne er hvide, ugennemsigtige, hårde og lavet af gelatine, påtrykt ”NTBC” og styrken ”2 mg”,

”5 mg”,”10 mg” eller ”20 mg” i sort. Kapslen indeholder et hvidt til hvidligt pulver.

Kapslerne er pakket i plasticflasker med anbrudssikrede lukninger. Hver flaske indeholder 60 kapsler.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Sverige

Fremstiller

Apotek Produktion & Laboratorier AB

Prismavägen 2

SE-141 75 Kungens Kurva

Sverige

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om Orfadin på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme og om, hvordan de

behandles.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Orfadin 4 mg/ml oral suspension

nitisinon

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Orfadin til Dem personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre,

eller De får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Orfadin

Sådan skal De tage Orfadin

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Orfadin indeholder det aktive stof nitisinon. Orfadin anvendes til at behandle

en sjælden sygdom, der kaldes arvelig tyrosinæmi type 1 hos voksne, unge og børn (i alle

aldersgrupper).

en sjælden sygdom, der kaldes alkaptonuri (AKU) hos voksne.

Disse sygdomme er kendetegnet ved, at kroppen ikke er i stand til fuldstændig at nedbryde aminosyren

tyrosin (aminosyrer er de byggesten, som proteiner består af) hvilket medfører, at der dannes en række

skadelige stoffer. Disse stoffer ophobes i kroppen. Orfadin

blokerer nedbrydningen af tyrosin og de

skadelige stoffer dannes derfor ikke.

Til behandling af arvelig tyrosinæmi type 1 skal De følge en speciel diæt, når De tager lægemidlet,

fordi tyrosin forbliver i kroppen. Denne særlige diæt er baseret på et lavt indhold af tyrosin og

fenylalanin (en anden aminosyre).

Til behandling af AKU kan lægen råde Dem til at indtage en særlig kost.

2.

Det skal De vide, før

De begynder at tage Orfadin

Tag ikke Orfadin

hvis De er allergisk over for nitisinon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Orfadin (angivet i

punkt 6).

De må ikke amme, mens De tager dette lægemiddel, se punktet ”Graviditet og amning”.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteketspersonalet, før De tager Orfadin.

Deres øjne vil blive kontrolleret af en oftalmolog inden og med regelmæssige mellemrum under

behandlingen med nitisinon. Hvis De får røde øjne eller andre tegn på påvirkninger på øjnene,

skal De straks kontakte Deres læge for en øjenundersøgelse. Problemer med øjnene, se punkt 4,

kan være et tegn på utilstrækkelig kontrol med kosten.

Under behandlingen vil der blive taget blodprøver, for at Deres læge kan kontrollere, om behandlingen

er tilstrækkelig, og for at sikre, at der ikke er nogen mulige bivirkninger, der medfører sygdomme i

blodet.

Hvis De får Orfadin til behandling af arvelig tyrosinæmi type 1 vil Deres lever blive kontrolleret med

regelmæssige mellemrum, fordi sygdommen påvirker leveren.

Opfølgning skal foretages af Deres læge hver 6. måned. Hvis De oplever bivirkninger, anbefales

kortere intervaller.

Brug af anden medicin sammen med Orfadin

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Orfadin kan påvirke virkningen af andre lægemidler såsom:

Lægemidler mod epilepsi (såsom phenytoin)

Lægemidler mod blodpropper (såsom warfarin)

Brug af Orfadin sammen med mad

Det anbefales at tage den orale suspension sammen med mad.

Graviditet og amning

Sikkerheden ved lægemidlet er ikke blevet undersøgt hos gravide og ammende kvinder.

Kontakt Deres læge, hvis De planlægger at blive gravid. Hvis De bliver gravid, bør De straks kontakte

Deres læge.

Lad være med at amme, når De tager dette lægemiddel, se punktet ”Tag ikke Orfadin”.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lægemidlet påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Hvis De imidlertid oplever bivirkninger, der påvirker synet, bør De ikke køre bil eller betjene

maskiner, før synet igen er normalt (se punkt 4 ”Bivirkninger”).

Orfadin indeholder natrium, glycerol og natriumbenzoat

Dette lægemiddel indeholder 0,7 mg (0,03 mmol) natrium pr. ml.

En dosis på 20 ml oral suspension (10 g glycerol) eller mere kan forårsage hovedpine, mavebesvær og

diarré.

Natriumbenzoat kan forværre gulsot (gulfarvning af hud og øjne) hos neonater med gulsot, som enten

er født for tidligt eller til tiden og udvikle sig til kernicterus (hjerneskade, der skyldes aflejringer af

bilirubin i hjernen). Niveauet af bilirubin i blodet hos det nyfødte barn (et stof, der i store mængder

fører til gulfarvning af huden) vil blive nøje overvåget. Hvis niveauet er markant højere end det burde

være, især hos for tidligt fødte patienter med risikofaktorer som acidose (for lavt pH i blodet) og lave

albuminniveauer (et protein i blodet), vil en behandling med Orfadin-kapsler blive overvejet, i stedet

for den orale suspension, indtil plasmaniveauet af bilirubin er normaliseret.

3.

Sådan skal De tage Orfadin

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Følg de nedenstående anvisninger vedrørende forberedelse og administration af dosis nøje, så

det sikres, at den korrekte dosis administreres.

For arvelig tyrosinæmi type 1 skal behandling med lægemidlet startes og overvåges af en læge, der har

erfaring med behandling af sygdommen.

For arvelig tyrosinæmi type 1 er den anbefalede totale daglige dosis 1 mg/kg legemsvægt taget oralt

(gennem munden). Lægen vil justere dosis individuelt.

Det anbefales at tage dosis én gang dagligt. Da der imidlertid kun foreligger begrænsede data for

patienter, der vejer under 20 kg, anbefales det at dele den totale daglige dosis på to daglige doser hos

denne patientpopulation.

For AKU er den anbefalede dosis 10 mg én gang dagligt.

Den orale suspension tages med en oral sprøjte direkte i munden uden fortynding.

Orfadin må ikke injiceres. Sæt ikke en kanyle på sprøjten.

Sådan klargøres den dosis, der skal gives

Den dosis, som lægen har ordineret til Dem, skal gives som

ml suspension

og ikke i mg. Dette

skyldes, at den orale sprøjte, der benyttes til at trække den korrekte dosis fra flasken, er forsynet med

markeringer i ml.

Hvis recepten angiver mg, skal De rådføre Dem med apoteket eller lægen.

Pakningen indeholder en flaske med medicin, som er forsynet med et låg, en flaskeadapter og tre orale

sprøjter (1 ml, 3 ml og 5 ml). De skal altid anvende én af de medfølgende orale sprøjter til at tage

medicinen.

Den orale sprøjte, der rummer 1 ml (den mindste orale sprøjte), har mærker fra 0,1 ml til 1 ml

med gradueringer på 0,01 ml. Den benyttes til afmåling af doser på under eller op til 1 ml.

Den orale sprøjte, der rummer 3 ml (den mellemstore orale sprøjte), har mærker fra 1 ml til 3 ml

med gradueringer på 0,1 ml. Den benyttes til afmåling af doser på over 1 ml og op til 3 ml.

Den orale sprøjte, der rummer 5 ml (den største orale sprøjte), har mærker fra 1 ml til 5 ml med

gradueringer på 0,2 ml. Den benyttes til afmåling af doser på over 3 ml.

Det er vigtigt at benytte den korrekte orale sprøjte, når De tager medicinen. Lægen, apotekspersonalet

eller sundhedspersonalet vil fortælle Dem, hvilken orale sprøjte De skal bruge afhængig af den

ordinerede dosis.

Sådan klargøres en ny flaske med lægemidlet til første anvendelse:

Før De udtager den første dosis skal flasken omrystes kraftigt, eftersom partiklerne efter længere tids

opbevaring danner en fast kage i bunden af flasken. Følg de nedenstående anvisninger:

Figur A.

Figur B.

Figur C.

Tag flasken ud af køleskabet. Notér datoen, hvor flasken blev taget ud af køleskabet, på flaskens

etiket.

Flasken omrystes kraftigt

i mindst 20 sekunder

indtil den faste kage på bunden af flasken er

fuldstændigt dispergeret

(figur A).

Tag det børnesikrede skruelåg af ved at trykke det hårdt ned og dreje det mod uret (figur B).

Placer den åbne flaske opretstående på et bord. Skub plastadapteren fast på plads i flaskens hals

så langt, som den kan komme (figur C), og luk flasken med det børnesikrede skruelåg.

Se nedenstående vejledning vedr. fremgangsmåden ved efterfølgende doseringer ‘Sådan klargøres en

dosis af lægemidlet’.

Sådan klargøres en dosis af lægemidlet

Figur D.

Figur E.

Figur F.

Flasken omrystes kraftigt

i mindst 5 sekunder

(figur D).

Umiddelbart derefter åbnes flasken ved af fjerne det børnesikrede skruelåg.

Skub stemplet i den orale sprøjte helt i bund.

Hold flasken i opret position, og tryk den orale sprøjte fast i hullet i adapteren i toppen af

flasken (figur E).

Vend forsigtigt flasken på hovedet, mens den orale sprøjte holdes på plads (figur F).

Træk

langsomt

stemplet ned for at trække den ordinerede dosis (ml) ud, indtil den øverste kant

på den sorte ring er præcist på linje med den linje, der markerer dosis (figur F). Hvis der

observeres luftbobler i den fyldte orale sprøjte, skubbes stemplet op igen, indtil luftboblerne

presses ud. Derefter trækkes stemplet ned igen, indtil den øverste kant på den sorte ring er

præcist på linje med den linje, der markerer dosis.

Vend flasken, så den igen står i opret position. Frigør den orale sprøjte ved forsigtigt at vride

den ud af flasken.

Dosis skal administreres i munden øjeblikkeligt (uden fortynding) med henblik på at undgå

sammenklumpning i den orale sprøjte. Den orale sprøjte skal tømmes

langsomt

for at gøre det

lettere at sluge lægemidlet. Hurtig sprøjtning kan medføre, at patienten få væsken galt i halsen.

Sæt det børnesikrede skruelåg på igen umiddelbart efter brugen. Flaskeadapteren skal ikke

fjernes.

Flasken kan opbevares ved stuetemperatur (ikke over 25 °C).

Rengøring

Rengør

straks

den orale sprøjte med vand. Adskil cylinderen og stemplet, og skyl begge dele med

vand. Ryst overskydende vand af, og lad den usamlede orale sprøjte tørre, indtil den skal samles,

næste gang den skal bruges til dosering.

Hvis De har taget for meget Orfadin

Hvis De har taget mere af dette lægemiddel, end De bør, skal De kontakte Deres læge eller apotek så

hurtigt som muligt.

Hvis De har glemt at tage Orfadin

De må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Kontakt Deres læge eller

apoteket, hvis De har glemt at tage en dosis.

Hvis De holder op med at tage Orfadin

Hvis De har indtryk af, at lægemidlet ikke virker korrekt, så tal med Deres læge. De må ikke ændre

dosis eller stoppe behandlingen uden at have talt med Deres læge.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Orfadin 2 mg hårde kapsler

Orfadin 5 mg hårde kapsler

Orfadin 10 mg hårde kapsler

Orfadin 20 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver kapsel indeholder 2 mg nitisinon.

Hver kapsel indeholder 5 mg nitisinon.

Hver kapsel indeholder 10 mg nitisinon.

Hver kapsel indeholder 20 mg nitisinon.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hård kapsel.

Hvide, opale kapsler (6 x 16 mm) med ”NTBC 2 mg” påtryk i sort på selve kapslen.

Hvide, opale kapsler (6 x 16 mm) med ”NTBC 5 mg” påtryk i sort på selve kapslen.

Hvide, opale kapsler (6 x 16 mm) med ”NTBC 10 mg” påtryk i sort på selve kapslen.

Hvide, opale kapsler (6 x 16 mm) med ”NTBC 20 mg” påtryk i sort på selve kapslen.

Kapslen indeholder et hvidt til hvidligt pulver.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Arvelig tyrosinæmi type 1 (HT-1)

Orfadin er indiceret til behandling af voksne og pædiatriske (alle aldersgrupper) patienter med en

bekræftet diagnose på arvelig tyrosinæmi type 1 (HT-1) i kombination med kostmæssige restriktioner

af tyrosin og fenylalanin.

Alkaptonuri (AKU)

Orfadin er indiceret til behandling af voksne patienter med alkaptonuri (AKU).

4.2

Dosering og administration

Dosering

HT-1:

Behandling med nitisinon bør startes og overvåges af en læge, der har erfaring med behandlingen af

HT-1-patienter.

Behandlingen af alle sygdommens genotyper bør startes så hurtigt som muligt for at øge den totale

overlevelse og undgå komplikationer, såsom leversvigt, levercancer og nyresygdomme. I tillæg til

behandlingen med nitisinon kræves der en kost, der er fattig på fenylalanin og tyrosin. Patienten skal

følges med monitorering af plasma-aminosyrer (se pkt. 4.4 og 4.8).

Startdosis HT-1

Den anbefalede daglige startdosis til børn og voksne er 1 mg/kg legemsvægt givet oralt. Dosis af

nitisinon bør justeres individuelt. Det anbefales at administrere dosis én gang dagligt. Da der

imidlertid kun foreligger begrænsede data for patienter med en legemsvægt < 20 kg, anbefales det at

dele den totale daglige dosis på to daglige doser hos denne patientpopulation.

Dosisjustering HT-1

Under regelmæssig monitorering er det passende at følge succinylacetone i urinen, leverfunktionstests

og alfa-føtoprotein (se pkt. 4.4). Hvis succinylacetone stadig kan måles i urinen én måned efter start på

behandling med nitisinon, bør dosis af nitisinon øges til 1,5 mg/kg legemsvægt/dag. En dosis på

2 mg/kg legemsvægt/dag kan være nødvendig baseret på evalueringen af alle biokemiske parametre.

Denne dosis bør betragtes som en maksimal dosis for alle patienter.

Hvis det biokemiske respons er tilfredsstillende, bør dosis kun justeres i henhold til øgning i

legemsvægt.

Udover de ovenfor nævnte tests kan det imidlertid i forbindelse med indledning af behandlingen, efter

skift fra dosering to gange dagligt til én gang dagligt, eller hvis der optræder forværring, være

nødvendigt at følge alle tilgængelige biokemiske parametre nøjere (dvs. plasma-succinylacetone, urin-

5-aminolevulinsyre (ALA) og erytrocyt-porfobilinogen (PBG)-syntaseaktivitet).

AKU:

Behandling med nitisinon bør startes og overvåges af en læge, der har erfaring med behandlingen af

AKU-patienter.

Den anbefalede dosis hos den voksne AKU-population er 10 mg én gang dagligt.

Særlige patientgrupper

Der er ingen specifikke dosisanbefalinger for ældre patienter eller patienter med nedsat nyre- eller

leverfunktion.

Pædiatrisk population

HT-1: Dosisanbefalingen i mg/kg legemsvægt er den samme hos børn og voksne.

Da der imidlertid kun foreligger begrænsede data for patienter med en legemsvægt < 20 kg, anbefales

det at dele den totale daglige dosis på to daglige doser hos denne patientpopulation.

AKU: Orfadins sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0 til 18 år med AKU er endnu ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Kapslen kan åbnes, og indholdet opslæmmes umiddelbart inden indtagelse i en smule vand eller

modermælkserstatning.

Orfadin fås også som en 4 mg/ml oral suspension til pædiatriske og andre patienter, som har

problemer med at sluge kapsler.

Hvis nitisinon startes op sammen med mad, anbefales det, at dette bibeholdes rutinemæssigt, se

pkt. 4.5.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Mødre, der får nitisinon, må ikke amme (se pkt. 4.6 og 5.3).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Opfølgningsbesøg bør foretages hver 6. måned; kortere interval mellem hvert besøg anbefales, hvis

der optræder bivirkninger.

Monitorering af plasma-tyrosin-niveauerne

Det anbefales, at en undersøgelse af øjnene med en spaltelampe udføres, inden der indledes

behandling med nitisinon, og derefter regelmæssigt, mindst én gang årligt. En patient, der udviser

visuelle forstyrrelser under behandling med nitisinon, bør uden forsinkelse undersøges af en

oftalmolog.

HT-1: Det bør fastslås, om patienten følger sit kostprogram, og plasma-tyrosinkoncentrationen bør

måles. En kost med mere begrænset tyrosin og fenylalanin bør implementeres i tilfælde af, at niveauet

af plasma-tyrosin er over 500 mikromol/l. Det anbefales ikke at sænke plasma-tyrosinkoncentrationen

ved reduktion eller afbrydelse af nitisinon, da den metaboliske defekt kan resultere i forværring af

patientens kliniske tilstand.

AKU: Hos patienter, der udvikler keratopatier, bør tyrosinniveauet i plasma monitoreres. En kost med

begrænset tyrosin og fenylalanin bør implementeres for at holde tyrosinniveauet i plasma under

500 mikromol/l. Desuden bør nitisinon seponeres midlertidigt og kan genoptages, når symptomerne er

gået væk.

Levermonitorering

HT-1: Leverfunktionen bør monitoreres regelmæssigt med leverfunktionstests og afbildning af

leveren. Det anbefales også at monitorere koncentrationen af serum alfa-føtoprotein. Øgning i

koncentrationen af serum alfa-føtoprotein kan være et tegn på utilstrækkelig behandling. Patienter med

øgende alfa-føtoprotein eller tegn på knuder i leveren bør altid evalueres for hepatisk malignitet.

Monitorering af trombocytter og leukocytter

Det anbefales at monitorere trombocytter og leukocytter regelmæssigt for både HT-1- og

AKU-patienter, da nogle få tilfælde af reversibel trombocytopeni og leukopeni blev observeret under

den kliniske evaluering af HT-1.

Anvendelse sammen med andre lægemidler

Nitisinon er en moderat CYP 2C9-hæmmer. Behandling med nitisinon kan derfor føre til forhøjede

plasmakoncentrationer af lægemidler, der administreres samtidigt, og primært metaboliseres via

CYP 2C9. Patienter behandlet med nitisinon, som samtidigt behandles med lægemidler med et snævert

terapeutisk vindue, der metaboliseres via CYP 2C9, såsom warfarin og phenytoin, bør derfor

monitoreres nøje. Det kan være nødvendigt at justere dosis af disse samtidigt administrerede

lægemidler (se pkt. 4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Nitisinon metaboliseres

in vitro

af CYP 3A4, og dosisjustering kan derfor blive nødvendig, når

nitisinon gives samtidig med stoffer som hæmmer eller fremmer dette enzym.

Baseret på data fra et klinisk interaktionsstudie med 80 mg nitisinon ved

steady-state

, er nitisinon en

moderat hæmmer af CYP 2C9 (2,3 gange stigning i tolbutamid AUC). Derfor kan behandlingen med

nitisinon føre til en forhøjet plasmakoncentration af lægemidler, der administreres samtidigt, og

primært metaboliseres via CYP 2C9 (se pkt. 4.4).

Nitisinon er en svag induktor af CYP 2E1 (30 % reduktion i chlorzoxazon AUC) og en svag hæmmer

af OAT1 og OAT3 (1,7 gange stigning i AUC for furosemid), hvorimod nitisinon ikke hæmmede

CYP 2D6 (se pkt. 5.2).

Der er ikke udført formelle studier om fødevareinteraktioner med Orfadin hårde kapsler. Nitisinon har

imidlertid været givet samtidig med mad under indsamling af effekt- og sikkerhedsdata. Det anbefales

derfor, at hvis nitisinonbehandling med Orfadin hårde kapsler startes op sammen med mad, bør dette

bibeholdes rutinemæssigt, se pkt. 4.2.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelige data fra anvendelse af nitisinon til gravide kvinder. Dyrestudier har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er ukendt. Orfadin

bør ikke anvendes under graviditeten, medmindre kvindens kliniske tilstand kræver behandling med

nitisinon. Nitisinon krydser placenta hos mennesker.

Amning

Det er ukendt, om nitisinon udskilles i human mælk. Dyrestudier har vist postnatale bivirkninger via

eksponering over for nitisinon i mælk. Mødre, der får nitisinon, må derfor ikke amme, da en risiko for

det ammende barn ikke kan udelukkes (se pkt. 4.3 og 5.3).

Fertilitet

Der foreligger ingen data vedrørende nitisinons indvirkning på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Orfadin påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Bivirkninger, der

involverer øjnene (se pkt. 4.8), kan påvirke synet. Hvis synet er påvirket, bør patienten ikke føre

motorkøretøj eller betjene maskiner, indtil reaktionen forbedres.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofilen

På grund af sin virkningsmåde øger nitisinon tyrosinniveauerne hos alle patienter, der bliver behandlet

med nitisinon. Øjenrelaterede bivirkninger som f.eks. konjunktivitis, corneal opacitet, keratitis,

fotofobi og øjensmerter, der relaterer sig til forhøjede tyrosinniveauer, er derfor almindelige hos både

HT-1- og AKU-patienter. I HT-1-populationen omfatter andre almindelige bivirkninger

trombocytopeni, leukopeni og granulocytopeni. Eksfoliativ dermatitis kan forekomme ikke

almindeligt.

Tabuleret liste over bivirkninger

Bivirkningerne, der er anført nedenfor i henhold til MedDRA-systemorganklassen og absolut

hyppighed, er baseret på data fra kliniske studier hos patienter med HT-1 og AKU og anvendelsen

efter markedsføringen ved HT-1. Hyppigheden defineres som meget almindelig (≥1/10), almindelig

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først.

MedDRA-

systemorganklasse

Hyppighed ved HT-1

Hyppighed ved AKU

1

Bivirkning

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig

Bronkitis, pneumoni

Blod og lymfesystem

Almindelig

Trombocytopeni,

leukopeni,

granulocytopeni

Ikke almindelig

Leukocytose

Øjne

Almindelig

Konjunktivitis, corneal

opacitet, keratitis, fotofobi

Meget almindelig

Keratopati

Almindelig

Meget almindelig

Øjensmerter

Ikke almindelig

Blepharitis

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Eksfoliativ dermatitis,

erythematøst udslæt

Ikke almindelig

Almindelig

Pruritus, udslæt

Undersøgelser

Meget almindelig

Meget almindelig

Forhøjede tyrosinniveauer

Hyppigheden er baseret på et klinisk studie af AKU.

Forhøjede tyrosinniveauer er forbundet med øjenrelateret bivirkning. Patienter i AKU-studiet fik ikke

en kost med begrænset indhold af tyrosin og phenylalanin.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Behandling med nitisinon fører til forhøjede niveauer af tyrosin. Forhøjede niveauer af tyrosin er

blevet forbundet med øjenrelaterede bivirkninger som f.eks. corneal opacitet og hyperkeratotiske

læsioner hos HT-1- og AKU-patienter. Begrænsning af tyrosin og fenylalanin i kosten bør begrænse

toksiciteten forbundet med denne type tyrosinæmi ved at sænke tyrosinniveauerne (se pkt. 4.4).

I kliniske studier af HT-1 var granulocytopeni kun ikke almindeligt alvorlig (<0,5 x 10

/l) og ikke

associeret med infektioner. Bivirkninger, der påvirkede MedDRA-systemorganklassen blod og

lymfesystem, blev svagere under fortsat behandling med nitisinon.

Pædiatrisk population

Sikkerhedsprofilen ved HT-1 baserer sig hovedsageligt på den pædiatriske population, eftersom

nitisinonbehandling bør iværksættes, så snart diagnosen arvelig tyrosinæmi type 1 (HT-1) er blevet

stillet. Ud fra de kliniske studier og data efter markedsføringen er der ikke noget, der tyder på, at

sikkerhedsprofilen er forskellig i forskellige undergrupper af den pædiatriske population eller

forskellig fra sikkerhedsprofilen hos voksne patienter.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Indtagelse ved et uheld af nitisinon af personer, der spiser normal kost uden restriktioner for tyrosin og

fenylalanin, vil resultere i forhøjede niveauer af tyrosin. Forhøjede niveauer af tyrosin er blevet

forbundet med toksicitet for øjnene, huden og nervesystemet. Restriktioner for tyrosin og fenylalanin i

kosten skulle begrænse toksiciteten forbundet med denne type tyrosinæmi. Der foreligger ikke

information om specifik behandling af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler til fordøjelsesorganer og stofskifte, Diverse midler til

fordøjelsesorganer og stofskifte, ATC-kode: A16A X04.

Virkningsmekanisme

Nitisinon er en kompetitiv hæmmer af 4-hydroxyfenylpyruvatdioxygenase, det andet trin i

tyrosinmetabolismen. Ved at hæmme den normale katabolisme af tyrosin hos patienter med HT-1 og

AKU, forhindrer nitisinon akkumuleringen af skadelige metabolitter længere nede på

4-hydroxyfenylpyruvatdioxygenases vej.

Den biokemiske defekt ved HT-1 er en mangel på fumarylacetoacetathydrolyase, der er det sidste

enzym på tyrosinkatabolismens vej. Nitisinon forhindrer akkumuleringen af de toksiske

mellemprodukter maleylacetoacetat og fumarylacetoacetat. Disse mellemprodukter omdannes ellers til

de toksiske metabolitter succinylacetone og succinylacetoacetat. Succinylacetone hæmmer

porfyrinsyntesevejen, der leder til akkumulering af 5-aminolevulinat.

Den biokemiske defekt ved AKU er en mangel på homogentisat-1,2-dioxygenase, det tredje enzym på

tyrosinkatabolismens vej. Nitisinon forhindrer akkumuleringen af den skadelige metabolit

homogentisinsyre (HGA), som ellers fører til okronose af led og brusk, og dermed til udviklingen af

de kliniske manifestationer af sygdommen.

Farmakodynamisk virkning

Hos patienter med HT-1 leder behandling med nitisinon til normaliseret porfyrinmetabolisme med

normal erytrocyt porfobilinogen-syntaseaktivitet og urin 5-aminolevulinat, nedsat udskillelse af

succinylacetone i urinen, øget plasmakoncentration af tyrosin og øget udskillelse af fenolsyrer i

urinen. Tilgængelige data fra en klinisk studie indikerer, at hos mere end 90 % af patienterne blev

succinylacetone i urinen normaliseret under den første uges behandling. Succinylacetone skulle ikke

kunne måles i urin eller plasma, når dosis af nitisinon er korrekt justeret.

Hos patienter med AKU nedsætter nitisinonbehandlingen akkumuleringen af HGA. Tilgængelige data

fra et klinisk studie viser en 99,7 % reduktion i HGA i urinen, og en 98,8 % reduktion i serum-HGA

efter nitisinonbehandling, sammenlignet med ubehandlede kontrolpatienter efter 12 måneders

behandling.

Klinisk virkning og sikkerhed ved HT-1

Det kliniske studie var åbent og ukontrolleret. Doseringshyppigheden i studiet var to gange dagligt.

Sandsynlighederne for overlevelse efter 2, 4 og 6 års behandling med nitisinon er opsummeret i

nedenstående tabel.

NTBC-studiet (N=250)

Alder ved behandlingsstart

2 år

4 år

6 år

≤ 2 måneder

93 %

93 %

93 %

≤ 6 måneder

93 %

93 %

93 %

> 6 måneder

96 %

95 %

95 %

Samlet

94 %

94 %

94 %

Data fra et studie anvendt som historisk kontrol (van Spronsen et al., 1994) viste følgende

sandsynligheder for overlevelse.

Alder ved start af symptomer

1 år

2 år

< 2 måneder

38 %

29 %

> 2-6 måneder

74 %

74 %

> 6 måneder

96 %

96 %

Det sås også, at behandling med nitisinon resulterede i en nedsat risiko for udvikling af

hepatocellulært karcinom (HCC), sammenlignet med historiske data for behandling med kostmæssige

restriktioner alene. Man fandt ud af, at tidlig indledning af behandling resulterede i en yderligere

nedsat risiko for udvikling af hepatocellulært karcinom.

2, 4 og 6 års sandsynligheden for, at HCC ikke udvikles under nitisinonbehandling for patienter på

24 måneder og derunder ved behandlingsstart, og for patienter over 24 måneder ved behandlingsstart

vises i følgende tabel:

NTBC-studiet (N=250)

Antal patienter

Sandsynlighed for fravær af HCC

(95 % konfidensinterval)

start

efter

2 år

efter

4 år

efter

6 år

efter 2 år

efter 4 år

efter 6 år

Alle

patienter

98 %

(95; 100)

94 %

(90; 98)

91 %

(81; 100)

Startalder

≤ 24

måneder

99 %

(98; 100)

99 %

(97; 100)

99 %

(94; 100)

Startalder

> 24

måneder

92 %

(84; 100)

82 %

(70; 95)

75 %

(56; 95)

I et internationalt studie af patienter med HT-1, hvor kostrestriktioner var eneste behandling, blev det

fundet, at HCC var blevet diagnosticeret hos 18 % af alle patienter i alderen 2 år og derover.

Der blev udført et studie med 19 patienter med HT-1 for at evaluere farmakokinetikken, virkningen og

sikkerheden ved dosering én gang dagligt sammenlignet med dosering to gange dagligt. Der var ingen

klinisk vigtige forskelle i bivirkninger eller andre sikkerhedsvurderinger mellem dosering én og to

gange dagligt. Ingen patienter havde detekterbart niveau af succinylacetone (SA) ved slutningen af

behandlingsperioden med dosering én gang dagligt. Studiet indikerer, at administration én gang

dagligt er sikkert og effektivt hos patienter i alle aldre. Der foreligger imidlertid begrænsede data for

patienter med legemsvægt < 20 kg.

Klinisk virkning og sikkerhed ved AKU

Virkningen og sikkerheden af 10 mg nitisinon én gang dagligt til behandling af voksne patienter med

AKU er blevet vist i et randomiseret, evaluatorblindet 48-måneders studie med parallelle grupper og

en ikke-behandlet kontrolgruppe hos 138 patienter (69 behandlet med nitisinon). Det primære

endepunkt var virkningen på HGA-niveauet i urin. Der blev observeret en 99,7 % reduktion efter

behandling med nitisinon, sammenlignet med ubehandlede kontrolpatienter efter 12 måneder.

Behandlingen med nitisinon viste sig at have en statistisk signifikant positiv virkning på cAKUSSI,

øjenpigmentering, ørepigmentering, osteopeni i hoften og antallet af områder med smerter langs

rygraden, sammenlignet med ubehandlede kontroller. cAKUSSI er en sammensat score, herunder

øjen- og ørepigmentering, nyre- og prostatasten, aortastenose, osteopeni, knoglefrakturer,

sene/ligament/muskelruptur, kyfose, skoliose, ledudskiftninger og andre manifestationer af AKU.

Derfor førte det nedsatte HGA-niveau hos nitisinonbehandlede patienter til en reduktion af den

okronotiske proces og nedsatte kliniske manifestationer, hvilket støtter en nedsat sygdomsprogression.

Okulære hændelser, såsom keratopati og øjensmerter, infektioner, hovedpine og vægtøgning blev

rapporteret med en større hyppighed hos nitisinonbehandlede patienter end hos ubehandlede patienter.

Keratopati førte til en midlertid eller permanent seponering af behandlingen hos 14 % af de

nitisinonbehandlede patienter, men var reversibelt efter ophør af nitisinon.

Der foreligger ingen data for patienter > 70 år.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er ikke udført formelle studier af absorption, fordeling, metabolisme og elimination med nitisinon.

Hos 10 raske, mandlige frivillige var, efter administration af en enkelt dosis nitisinon kapsler (1 mg/kg

legemsvægt), den terminale halveringstid (median) af nitisinon i plasma 54 timer (spændende fra 39 til

86 timer). En populationsfarmakokinetisk analyse af en population er blevet gennemført på en gruppe

på 207 HT-1 patienter. Clearance og halveringstid blev bestemt til at være henholdsvis 0,0956 l/kg

legemsvægt/dag og 52,1 timer.

In vitro

-studier med brug af menneskelige levermikrosomer og cDNA-udtrykte P450 enzymer har vist

begrænset CYP 3A4-medieret metabolisme.

Baseret på data fra et klinisk interaktionsstudie med 80 mg nitisinon ved

steady-state

, forårsagede

nitisinon en 2,3 gange stigning i AUC

for CYP 2C9-substratet tolbutamid, hvilket er indikativt for en

moderat hæmning af CYP 2C9. Nitisinon forårsagede en ca. 30 % reduktion i chlorzoxazon AUC

hvilket er indikativt for en svag induktion af CYP 2E1. Nitisinon hæmmer ikke CYP 2D6, da

metoprolol AUC

ikke blev påvirket af administrationen af nitisinon. Furosemid AUC

var forhøjet

1,7 gange, hvilket indikerer en svag hæmning af OAT1/OAT3 (se pkt. 4.4 og 4.5).

Baseret på

in vitro

-studier forventes nitisinon ikke at hæmme CYP 1A2-, 2C19- eller 3A4-medieret

metabolisme eller at inducere CYP 1A2, 2B6 eller 3A4/5. Nitisinon forventes ikke at hæmme P-gp-,

BCRP- eller OCT2-medieret transport. Plasmakoncentrationen af nitisinon, der opnås i klinisk regi,

forventes ikke at hæmme OATP1B1-, OATP1B3-medieret transport.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Nitisinon har vist embryo-føtal toksicitet hos mus og kanin ved klinisk relevante dosisniveauer. I

kanin inducerede nitisinon en dosisrelateret øgning i misdannelser (umbilicalt hernie og gastroschise)

fra et dosisniveau, der var 2,5 gange højere end den anbefalede humane dosis på 2 mg/kg

dag.

En præ- og postnatal udviklingsstudie i mus viste statistisk signifikant nedsat overlevelse hos ungerne

og nedsat vækst hos ungerne under afvænningsperioden ved dosisniveauer, der var henholdsvis 125 og

25 gange højere end den maksimalt anbefalede dosis for mennesker med en tendens i retning af en

negativ virkning på overlevelsen hos ungerne startende fra doseringen på 5 mg/kg/dag. Hos rotter

resulterede eksponering via mælk i en nedsat middelvægt for ungerne og læsioner af cornea.

Der blev ikke observeret mutagen, men svag klastogen aktivitet i

in vitro

studier. Der fandtes intet

bevis for

in vivo

genotoksicitet (mikronukleustest på mus og UDS-test (

unscheduled DNA-syntese)

med museleverceller). Nitisinon viste ikke karcinogenicitet i et 26-ugers karcinogenicitetsstudie hos

transgene mus (TgrasH2).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapslens indhold

Stivelse, prægelatiniseret (majs)

Kapselskallen

gelatine

titandioxid (E 171)

Prægeblæk

sort jernoxid (E 172)

shellac

propylenglycol

ammoniumhydroxid

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Under holdbarhedstiden kan patienten opbevare kapslerne i en enkelt periode på 2 måneder (for

kapsler på 2 mg) og 3 måneder (for kapsler på 5 mg, 10 mg og 20 mg) ved en temperatur på ikke over

25 °C. Herefter skal produktet kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2

C – 8

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Glas af højdensitet polyethylen med et anbrudssikret låg af lavdensitet polyethylen, indeholdende

60 kapsler.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Swedish Orphan Biovitrum International AB

SE-112 76 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/04/303/001

EU/1/04/303/002

EU/1/04/303/003

EU/1/04/303/004

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21. februar 2005

Dato for sidste fornyelse: 19. januar 2010

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2021. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/602143/2020

EMEA/H/C/000555

Orfadin (nitisinon)

En oversigt over Orfadin, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Orfadin, og hvad anvendes det til?

Orfadin er et lægemiddel, der anvendes til behandling af:

arvelig tyrosinæmi type 1 (HT-1) hos patienter i alle aldre, som også følger kostrestriktioner

alkaptonuri (AKU) hos voksne.

Disse sygdomme opstår, når kroppen ikke kan nedbryde visse aminosyrer, herunder tyrosin. Som følge

heraf ophobes der skadelige stoffer, som kan medføre svære leverproblemer og leverkræft hos

patienter med HT-1 og ledproblemer hos patienter med AKU.

Orfadin indeholder det aktive stof nitisinon.

Hvordan anvendes Orfadin?

Orfadin fås kun på recept, og behandlingen bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i brug

af kræftlægemidler til de sygdomme, som Orfadin anvendes til. Det fås som kapsler og som oral

suspension til indtagelse gennem munden.

Den anbefalede daglige startdosis af Orfadin til patienter med HT-1 er 1 mg pr. kg legemsvægt. Dosen

justeres ud fra patientens respons og vægt.

Den anbefalede dosis til voksne med AKU er 10 mg dagligt.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af Orfadin, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Orfadin?

Patienter med HT-1 og AKU mangler enzymer til at nedbryde aminosyren tyrosin ordentligt og

omdannes derfor til skadelige stoffer. Det aktive stof i Orfadin, nitisinon, blokerer de enzymer, der

omdanner tyrosin til skadelige stoffer. Kostrestriktioner forebygger store mængder af aminosyrer

såsom tyrosin og phenylalanin, som omdannes til tyrosin i kroppen.

Orfadin (nitisinon)

EMA/602143/2020

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Orfadin?

Arvelig tyrosinæmi type 1

Det største studie af Orfadin omfattede 257 patienter med HT-1. Studiet så på Orfadins virkning på

overlevelsestiden og sammenlignede denne med rapporter i lægetidsskrifter om overlevelsestid for HT-

1-patienter, som kun fik en ændret diæt. Orfadin forlænger i væsentlig grad den forventede levetid. Et

spædbarn, der er under to måneder gammelt, og som lider af HT-1, vil f.eks. normalt have 28 %

chance for at overleve i 5 år, hvis der udelukkende anvendes en ændret diæt. Ved supplerende

behandling med Orfadin blev overlevelsesprocenten øget til 82 %. Jo tidligere behandlingen blev

indledt, desto større chance var der for overlevelse.

Alkaptonuri

Orfadin var effektivt til at nedsætte det skadelige nedbrydningsprodukt af tyrosin kaldet

homogentisinsyre (HGA). I et hovedstudie hos 138 voksne med AKU blev virkningen hovedsagelig

bedømt på mængden af HGA i urinen over 24 timer, hvilket afspejler mængden af HGA i kroppen. Hos

patienter, der fik Orfadin i 1 år, var HGA i urinen efter 24 timer 86 mikromol/liter, sammenholdt med

over 26.000 mikromol/liter hos patienter, der ikke fik lægemidlet. Desuden havde de patienter, der fik

Orfadin, færre symptomer på sygdommen end dem, der ikke fik det.

Hvilke risici er der forbundet med Orfadin?

Den hyppigste bivirkning ved Orfadin (som forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter) er højt

tyrosinindhold i blodet (på grund af den måde, lægemidlet virker på) . Andre almindelige bivirkninger

(som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er trombocytopeni (lavt antal blodplader),

leukopeni (lavt antal hvide blodlegemer), granulocytopeni (lavt antal granulocytter, en type hvide

blodlegemer), konjunktivitis (rødme og ubehag i øjet), corneauklarhed (tilsløring af hornhinden, det

gennemsigtige lag foran pupillen) keratitis (betændelse i hornhinden), lysfølsomhed og øjensmerter.

Mange af disse bivirkninger skyldes høje tyrosinniveauer.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Orfadin fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Orfadin godkendt i EU?

Orfadin var effektivt til behandling af HT-1, især hvis behandlingen blev påbegyndt tidligt, inden

patientens lever blev alt for beskadiget. De resultater, der opnås hos patienterne med Orfadin, er

bedre end dem, der er indberettet for patienter, der kun behandles med en ændret diæt. Hos patienter

med AKU var Orfadin effektivt til at nedsætte HGA-indholdet i urinen, og dette var ledsaget af en

reduktion af symptomerne, især dem, der påvirkede led, knogler og øjne. Det Europæiske

Lægemiddelagentur vurderede, at mønstret for bivirkninger af Orfadin er veldokumenteret, men

bemærkede, at bivirkninger på øjet oftere forekom hos patienter med AKU, og at de også havde nye

bivirkninger såsom infektioner. Generelt anses bivirkningerne ved Orfadin for at være håndterbare.

Agenturet konkluderede derfor, at fordelene ved Orfadin opvejer risiciene, og at det kan godkendes til

anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Orfadin?

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som skal

følges for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Orfadin.

Orfadin (nitisinon)

EMA/602143/2020

Side 3/3

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Orfadin løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Orfadin vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Orfadin

Orfadin fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 21. februar 2005.

Yderligere information om Orfadin findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/orfadin.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information