Opsumit

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

24-06-2020

Aktiv bestanddel:
Macitentan
Tilgængelig fra:
Janssen-Cilag International N.V.  
ATC-kode:
C02KX04
INN (International Name):
macitentan
Terapeutisk gruppe:
Antihypertensiva,
Terapeutisk område:
Hypertension, lunge
Terapeutiske indikationer:
Opsumit, som monoterapi eller i kombination, er indiceret til langtidsbehandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne patienter i WHO Functional Class (FC) II til III. Effekten har været vist i en PAH befolkningen, herunder idiopatisk og arvelige PAH, PAH, der er forbundet med bindevæv, og PAH, der er forbundet med korrigeret simple medfødt hjertesygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 16
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002697
Autorisation dato:
2013-12-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/002697

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-09-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

24-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

24-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

24-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

24-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

03-09-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel:Information til brugeren

Opsumit 10 mg filmovertrukne tabletter

macitentan

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Opsumit

Sådan skal du tage Opsumit

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Opsumit indeholder det aktive stof macitentan, der tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

”endothelinreceptorantagonister”.

Opsumit anvendes til langvarig behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne. Det

kan anvendes alene eller sammen med anden medicin mod PAH. PAH er højt blodtryk i de blodkar,

der transporterer blodet fra hjertet til lungerne (lungearterierne). Hos personer, der har PAH, bliver

disse arterier smallere, så hjertet skal arbejde hårdere for at pumpe blod igennem dem. Dette forårsager

træthed, svimmelhed og åndenød.

Opsumit udvider lungearterierne, så det bliver nemmere for hjertet at pumpe blod igennem dem. Det

får blodtrykket til at falde, lindrer symptomerne og forbedrer sygdomsforløbet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Opsumit

Tag ikke Opsumit

hvis du er allergisk over for macitentan, soja eller et af de øvrige indholdsstoffer i Opsumit

(angivet i punkt 6).

hvis du er gravid, planlægger at blive gravid, eller kan blive gravid, fordi du ikke anvender en

sikker præventionsmetode (kontraception). Se afsnittet ’Graviditet og amning’.

hvis du ammer. Se afsnittet ’Graviditet og amning’.

hvis du har en leversygdom, eller hvis du har meget høje niveauer af leverenzymer i dit

blod.Kontakt lægen, som vil vurdere, hvorvidt dette lægemiddel er egnet til dig.

Kontakt lægen, hvis noget af ovennævnte gør sig gældende for dig.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Opsumit.

Du skal have taget blodprøver i henhold til lægens anvisninger:

Lægen vil tage nogle blodprøver, før du starter behandlingen med Opsumit og under behandlingen, for

at kontrollere:

Om du har blodmangel (nedsat antal røde blodlegemer).

Om din lever fungerer korrekt

Hvis du har blodmangel (nedsat antal røde blodlegemer), kan du have følgende tegn:

Svimmelhed

Træthed/utilpashed/svaghed

Hurtig puls, hjertebanken

Bleghed

Kontakt lægen, hvis du bemærker nogen af disse tegn.

Tegn på, at din lever ikke fungerer korrekt, omfatter:

Kvalme

Opkastning

Feber

Mavesmerter

Gulfarvning af huden og det hvide i øjnene (gulsot)

Mørkfarvet urin

Kløe i huden

Usædvanlig træthed eller udmattelse (letargi eller træthed)

Influenzalignende syndrom (led- og muskelsmerter med feber)

Kontakt omgående lægen, hvis du bemærker et eller flere af disse tegn.

Kontakt lægen, før du begynder at bruge Opsumit, hvis du har nyreproblemer. Macitentan kan

medføre yderligere fald i blodtrykket og fald i hæmoglobin hos patienter med nyreproblemer.

Hos patienter med pulmonal venookklusiv sygdom (tilstopning af lungevenerne) kan brug af

lægemidler til behandling af PAH, herunder Opsumit, medføre lungeødem. Kontakt omgående

lægen, hvis du får tegn på lungeødem, såsom en pludselig, markant forværring af stakåndethed og lavt

iltniveau, mens du bruger Opsumit. Din læge vil eventuelt foretage yderligere test og bestemme,

hvilken behandling der er bedst for dig.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge under 18 år, da Opsumit ikke er blevet undersøgt hos børn.

Ældre

Der er begrænset erfaring med Opsumit hos patienter over 75 år.Opsumit skal anvendes med

forsigtighed i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Opsumit

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Opsumit kan påvirke andre lægemidler.

Hvis du tager Opsumit sammen med andre lægemidler, herunder nedennævnte lægemidler, kan

virkningen af Opsumit eller de andre lægemidler blive ændret.Kontakt lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager et eller flere af følgende lægemidler:

rifampicin, clarithromycin, telithromycin (antibiotika, der anvendes til behandling af

infektioner),

phenytoin (et lægemiddel, der anvendes til behandling af krampeanfald),

carbamazepin (anvendes til behandling af depression og epilepsi),

prikbladet perikon (et urtepræparat, der anvendes til behandling af depression),

ritonavir, saquinavir (anvendes til behandling af hiv-infektioner),

nefazodon (anvendes til behandling af depression),

ketoconazol (undtagen shampoo), itraconazol, voriconazol (lægemidler, der anvendes mod

svampeinfektioner)

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

Opsumit kan skade ufødte børn, der undfanges før, under eller kort efter behandlingen.

Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du anvende en sikker præventionsmetode

(kontraception), så længe du tager Opsumit. Tal med lægen herom.

Tag ikke Opsumit, hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

Hvis du bliver gravid, eller får mistanke om, at du er gravid, mens du er i behandling med

Opsumit, eller kort tid efter du er stoppet med at tage Opsumit (op til 1 måned), skal du straks

kontakte lægen.

Hvis du er kvinde og i den fødedygtige alder vil lægen bede dig om at tage en graviditetstest, inden du

starter med at tage Opsumit, og med jævne mellemrum (en gang om måneden) under behandlingen

med Opsumit.

Det vides ikke, om Opsumit overføres til modermælken. Du må ikke amme, mens du er i behandling

med Opsumit. Tal med lægen herom.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Opsumit kan forårsage bivirkninger, såsom hovedpine og lavt blodtryk (anført i punkt 4), og de

symptomer, du har i forbindelse med din sygdom, kan også nedsætte din evne til at føre motorkøretøj.

Opsumit indeholder lactose, lecithin udledt fra soja og natrium

Opsumit indeholder en sukkerart, der kaldes for lactose. Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel,

hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Opsumit indeholder lecithin, der er udledt fra soja. Hvis du er allergisk over for soja, må du ikke bruge

dette lægemiddel (se afsnit 2 ’Tag ikke Opsumit’).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

3.

Sådan skal du tage Opsumit

Opsumit bør kun ordineres af en læge med erfaring i behandling af pulmonal arteriel hypertension.

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Den anbefalede dosis af Opsumit er én 10 mg tablet én gang dagligt.Tabletten skal synkes hel med et

glas vand. Tabletten må ikke tygges eller deles. Du kan tage Opsumit sammen med eller uden mad.

Det er bedst at tage tabletten på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har taget for meget Opsumit

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Opsumit, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet. Du kan opleve hovedpine, kvalme eller opkastning.

Hvis du har glemt at tage Opsumit

Hvis du glemmer at tage Opsumit, skal du tage en dosis, så snart du kommer i tanker om det. Herefter

skal du fortsætte med at tage tabletterne på det sædvanlige tidspunkt.Du må ikke tage en dobbeltdosis

som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Opsumit

Opsumit er en behandling, som du skal blive ved med at tage for at holde din PAH under kontrol. Du

må ikke stoppe med at tage Opsumit, medmindre du har aftalt det med lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 brugere)

Allergiske reaktioner (hævde øjenomgivelser, hævelser i ansigt, læber, tunge eller svælg, kløe

og/eller udslæt).

Kontakt omgående lægen, hvis du bemærker nogen af disse tegn.

Meget almindelige bivirkninger(kan påvirke mere end 1 ud af 10 brugere)

Blodmangel (lavt antal røde blodlegemer) eller nedsat hæmoglobin

Hovedpine

Bronkitis (betændelse i luftvejene)

Snue (betændelse i svælg og næse)

Ødem (hævelse), særligt på ankler og fødder

Almindelige bivirkninger(kan påvirke op til 1 ud af 10 brugere)

Svælgkatar (halsbetændelse)

Influenza

Urinvejsinfektion (blærebetændelse)

Hypotension (lavt blodtryk)

Nasal obstruktion (tilstoppet næse)

Forhøjede levertal

Leukopeni (nedsat antal hvide blodlegemer)

Trombocytopeni (nedsat antal blodplader)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Opsumit efter den udløbsdato, der står på kartonen, beholderen og blisteren efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Opsumit indeholder:

Aktivt stof: macitentan. Hver tablet indeholder 10 mg macitentan.

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat (se afsnit 2 ”Opsumit indeholder lactose, lecithin

udledt fra soja og natrium”), mikrokrystallinsk cellulose (E460i), povidon,

natriumstivelsesglycolat type A (se afsnit 2 ”Opsumit indeholder lactose, lecithin udledt fra

soja og natrium”), magnesiumstearat (E572), polysorbat 80 (E433), polyvinylalkohol (E1203),

titandioxid (E171), talcum (E553b), sojalecithin (E322) (se afsnit 2 ”Opsumit indeholder

lactose, lecithin udledt fra soja og natrium”) og xanthangummi (E415).

Udseende og pakningsstørrelser

Opsumit 10 mg tabletter er hvide til råhvide, bikonvekse, runde, filmovertrukne tabletter, der er præget

med ”10” på begge sider.

Opsumit leveres som 10 mg filmovertrukne tabletter i blisterpakninger med 15 eller 30 tabletter eller

i beholder med 30 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Janssen-Cilag International NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Fremstiller

Actelion Manufacturing GmbH

Emil-Barell-Strasse 7

79639 Grenzach-Wyhlen

Tyskland

Janssen Pharmaceutica NV

Turnhoutseweg 30

B-2340 Beerse

Belgien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Lietuva

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +370 5 278 68 88

lt@its.jnj.com

България

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Тел.: +359 2 489 94 00

jjsafety@its.jnj.com

Luxembourg/Luxemburg

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél/Tel: +32 14 64 94 11

janssen@jacbe.jnj.com

Česká republika

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +420 227 012 227

Magyarország

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +36 1 884 2858

janssenhu@its.jnj.com

Danmark

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tlf: +45 4594 8282

jacdk@its.jnj.com

Malta

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +356 2397 6000

Deutschland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +49 2137 955 955

jancil@its.jnj.com

Nederland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +31 76 711 1111

janssen@jacnl.jnj.com

Eesti

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +372 617 7410

ee@its.jnj.com

Norge

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tlf: +47 24 12 65 00

jacno@its.jnj.com

Ελλάδα

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Τηλ: +30 210 675 25 00

Österreich

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +43 1 505 4527

España

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +34 91 722 81 00

contacto@its.jnj.com

Polska

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +48 22 237 60 00

France

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tél: 0 800 25 50 75 / +33 1 55 00 40 03

medisource@its.jnj.com

Portugal

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +351 214 368 600

Hrvatska

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +385 1 6610 700

jjsafety@JNJCR.JNJ.com

România

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +40 21 207 1800

Ireland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +353 1 800 709 122

Slovenija

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +386 1 401 18 00

Janssen_safety_slo@its.jnj.com

Ísland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Sími: +354 535 7000

janssen@vistor.is

Slovenská republika

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +421 232 408 400

Italia

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: 800.688.777 / +39 02 2510 1

janssenita@its.jnj.com

Suomi/Finland

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Puh/Tel: +358 207 531 300

jacfi@its.jnj.com

Κύπρος

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Τηλ: +30 210 675 25 00

Sverige

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tfn: +46 8 626 50 00

jacse@its.jnj.com

Latvija

Actelion, a division of Janssen-Cilag International

Tel: +371 678 9356

lv@its.jnj.com

United Kingdom

Janssen-Cilag Ltd.

Tel: +44 1 494 567 444

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Opsumit 10 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 10 mg macitentan.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver filmovertrukken tablet indeholder cirka 37 mg lactose (som monohydrat) og cirka 0,06 mg

sojalecithin (E322).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

5,5 mm, rund, bikonveks, hvid til råhvid, filmovertrukken tablet, der er præget med ”10” på begge

sider.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Opsumit er indiceret som monoterapi eller i kombination med andre lægemidler til langvarig

behandling af pulmonal arteriel hypertension (PAH) hos voksne patienter i WHO-funktionsklasse II

eller III.

Der er påvist effekt i en PAH-population, der omfattede idiopatisk og hereditær PAH, PAH forbundet

med bindevævssygdomme og PAH forbundet med korrigeret simpel kongenit hjertesygdom (se

pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør kun indledes og monitoreres af en læge med erfaring i behandling af PAH.

Dosering

Den anbefalede dosis er 10 mg én gang dagligt.

Særlige populationer

Ældre

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter over 65 år (se pkt. 5.2). Der er begrænset klinisk

erfaring med patienter over 75 år. Opsumit bør derfor anvendes med forsigtighed i denne population

(se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med mild,

moderat eller svær leverinsufficiens (se pkt. 4.4 og 5.2). Der er imidlertid ingen klinisk erfaring med

brug af macitentanhos PAH-patienter med moderat eller svær leverinsufficiens. Opsumit må ikke

påbegyndes hos patienter med svær leverinsufficiens eller klinisk signifikant forhøjede

leveraminotransferaser (over 3 gange den øvre normalgrænse (> 3 x ULN); se pkt. 4.3 og 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Baseret på farmakokinetiske data er det ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med

nyreinsufficiens. Der er ingen klinisk erfaring med brug af macitentanhos PAH-patienter med svær

nyreinsufficiens. Det frarådes at bruge Opsumit hos patienter, der er i dialyse (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Macitentans sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger

ingen data.

Administration

De filmovertrukne tabletter kan ikke deles. De skal synkes hele med vand. De kan tages sammen med

eller uden føde.

Opsumit skal tages hver dag på cirka samme tidspunkt. Hvis patienten glemmer en dosis af Opsumit,

instrueres patienten i at tage den så hurtigt som muligt og derefter tage den næste dosis på det

sædvanlige tidspunkt. Patienten skal ikke gives besked om at tage to doser på samme tid, hvis en dosis

er glemt.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, soja eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført

i pkt. 6.1.

Graviditet (se pkt. 4.6).

Kvinder i den fertile alder, der ikke anvender sikker kontraception (se pkt. 4.4 og 4.6).

Amning (se pkt. 4.6).

Patienter med svær leverinsufficiens (med eller uden cirrose) (se pkt. 4.2).

Leveraminotransferaseniveauer ved baseline (aspartataminotransferaser (ASAT) og/eller

alaninaminotransferaser (ALAT) > 3 x ULN) (se pkt. 4.2 og 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Benefit/risk-forholdet af macitentan er ikke klarlagt hos patienter med pulmonal arteriel hypertension i

WHO-funktionsklasse I.

Leverfunktion

Stigninger i leveraminotransferaser (ASAT, ALAT) er blevet forbundet med PAH og med

endothelinreceptorantagonister (ERA’er). Opsumit må ikke initieres hos patienter, der har svær

leverinsufficiens eller forhøjede aminotransferaseniveauer (> 3 x ULN) (se pkt. 4.2 og 4.3), og

anvendelse frarådes hos patienter med moderat leverinsufficiens. Der skal indhentes leverenzymprøver

inden indledning af Opsumit.

Patienter bør monitoreres for tegn på leverskade, og det anbefales at kontrollere ALAT og ASAT en

gang om måneden. Hvis der opstår vedvarende, uforklarlige, klinisk relevante stigninger i

aminotransferaseniveauerne, eller hvis stigninger er ledsaget af en stigning i bilirubin > 2 x ULN eller

af kliniske symptomer på leverskade (f.eks. ikterus), skal behandlingen med Opsumit seponeres.

Det kan overvejes at genoptage behandlingen med Opsumit, når leverenzymniveauerne igen ligger

inden for normalområdet hos patienter, der ikke har haft kliniske symptomer på leverskade. Det

anbefales at søge rådgivning hos en hepatolog.

Hæmoglobinkoncentration

Endothelinreceptorantagonister (ERA’er), herunder macitentan, er blevet forbundet med fald i

hæmoglobinkoncentrationen (se pkt. 4.8). I placebokontrollerede studier var macitentanrelaterede fald

i hæmoglobinkoncentrationen ikke-progressive. De var stabiliseret efter de første 4 til 12 ugers

behandling og forblev stabile under kronisk behandling. Der er rapporteret om tilfælde af anæmi, der

krævede transfusion af blodceller, med macitentanog andre ERA’er. Det frarådes at påbegynde

behandling med Opsumit hos patienter med svær anæmi. Det anbefales at måle

hæmoglobinkoncentrationerne før indledning af behandlingen og at gentage sådanne målinger efter

klinisk behov under behandlingen.

Pulmonal veno-okklusiv sygdom

Der er rapporteret om tilfælde af lungeødemer i forbindelse med brug af vasodilatatorer (hovedsageligt

prostacykliner) hos patienter med pulmonal veno-okklusiv sygdom. Som følge heraf skal der tages

højde for muligheden for pulmonal veno-okklusiv sygdom, hvis der opstår tegn på lungeødemer, når

macitentanadministreres til patienter med PAH.

Brug hos kvinder i den fertile alder

Behandling med Opsumit bør først indledes hos kvinder i den fertile alder, når graviditet er blevet

udelukket, når der er givet tilstrækkelig rådgivning om kontraception, og kvinden anvender sikker

kontraception (se pkt. 4.3 og 4.6).Kvinder skal undgå graviditet i en måned efter seponering af

Opsumit.Det anbefales at foretage månedlige graviditetstest under behandlingen med Opsumit med

henblik på tidlig konstatering af graviditet.

Samtidig brug af stærke CYP3A4-induktorer

Stærke CYP3A4-induktorer kan nedsætte effekten af macitentan. Kombination af macitentanog stærke

CYP3A4-induktorer (f.eks. rifampicin, hypericum perforatum, carbamazepin og phenytoin) bør

undgås (se pkt. 4.5).

Samtidig brug af stærke CYP3A4-hæmmere

Der skal udvises forsigtighed ved samtidig administration af macitentan og stærke CYP3A4-hæmere

(f.eks. itraconazol, ketoconazol, voriconazol, clarithromycin, telithromycin, nefazodon, ritonavir og

saquinavir) (se pkt. 4.5).

Nedsat nyrefunktion

Patienter med nyreinsufficiens kan have større risiko for at opleve hypotension og anæmi under

behandlingen med macitentan. Det bør derfor overvejes at monitorere blodtryk og hæmoglobin. Der er

ingen klinisk erfaring med brug af macitentan hos PAH-patienter med svær nyreinsufficiens. Det

anbefales at udvise forsigtighed i denne population. Der er ingen erfaring med brug af Opsumit hos

patienter, der er i dialyse. Det frarådes derfor at anvende Opsumit i denne population (se pkt. 4.2

og 5.2).

Ældre

Der er begrænset klinisk erfaring med macitentan hos patienter over 75 år. Opsumit bør derfor

anvendes med forsigtighed i denne population (se pkt. 4.2).

Hjælpestoffer

Opsumit indeholder lactose. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær galactoseintolerans, total

lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Opsumit indeholder sojalecithin. Hvis en patient er overfølsom over for soja, må Opsumit ikke

anvendes (se pkt. 4.3).

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natrium-frit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

In vitro-studier

Cytochrom P450-enzymerne CYP3A4, CYP2C8, CYP2C9 og CYP2C19 er involveret i metabolismen

af macitentan og dannelsen af dets metabolitter (se pkt. 5.2). Macitentan og dets aktive metabolit har

ingen klinisk relevante hæmmende eller inducerende effekterpå cytochrom P450-enzymer.

Macitentan og dets aktive metabolit er ikke hæmmere af hepatiske eller renale optagstransportører i

klinisk relevante koncentrationer, herunder de organiske aniontransporterende polypeptider

(OATP1B1 og OATP1B3). Macitentan og dets aktive metabolit er ikke relevante substrater

af OATP1B1 og OATP1B3 men overføres til leveren via passiv diffusion.

Macitentan og dets aktive metabolit i klinisk relevante koncentrationer hæmmer ikke hepatiske eller

renale efflukspumper, herunder det multilægemiddelresistente protein (P-gp, MDR-1) og

multilægemiddel- og toksinekstrusiontransportørerne (MATE1 og MATE2-K). Macitentan er ikke et

substrat for P-gp/MDR-1.

Macitentan og dets aktive metabolit i klinisk relevante koncentrationer interagerer ikke med de

proteiner, der er involveret i den hepatiske galdesalttransport, dvs. Galdesalteksportpumpen (BSEP) og

det natriumafhængige taurocholat-co-transporterende polypeptid (NTCP).

In vivo-studier

Stærke CYP3A4-induktorer: Samtidig behandling med rifampicin (potent CYP3A4-induktor) 600 mg

dagligt reducerede steady-state-eksponeringen for macitentan med 79 % men påvirkede ikke

eksponeringen for den aktive metabolit. Der skal tages højde for nedsat effekt af macitentan ved

samtidig brug af en stærk CYP3A4-induktor, såsom rifampicin. Kombination af macitentan og stærke

CYP3A4-induktorer bør undgås (se pkt. 4.4).

Ketoconazol: Ved brug af 400 mg ketoconazol, der er en stærk CYP3A4-hæmmer, én gang dagligt

steg eksponeringen for macitentan ca. to gange. Den forventede stigning var cirka tre gange højere ved

administration af ketoconazol 200 mg to gange dagligt ved brug af en fysiologisk baseret

farmakokinetisk (PBPK) model. Der skal tages højde for usikkerheden ved sådanne modeller.

Eksponeringen for macitentans aktive metabolit faldt med 26 %: Der skal udvises forsigtighed ved

samtidig administration af macitentan og stærke CYP3A4-hæmmere (se pkt. 4.4).

Warfarin:Gentagne doser af 10 mg macitentan én gang dagligt havde ingen effektpå eksponeringen

for S-warfarin (CYP2C9-substrat) eller R-warfarin (CYP3A4-substrat) efter en enkelt dosis af 25 mg

warfarin. Den farmakodynamiske effektaf warfarin på INR (international normaliseret ratio) blev ikke

påvirket af macitentan. Farmakokinetikken af macitentan og dets aktive metabolit blev ikke påvirket af

warfarin.

Sildenafil: Ved steady-state var eksponeringen for sildenafil 20 mg tre gange dagligt øget med 15 %

ved samtidig administration af macitentan 10 mg én gang dagligt. Sildenafil, der er et

CYP3A4-substrat, påvirkede ikke farmakokinetikken af macitentan, men der blev set en reduktion på

15 % i eksponeringen for den aktive metabolit af macitentan. Disse ændringer anses ikke for at være af

klinisk relevans. I et placebokontrolleret forsøg med patienter med PAH blev der påvist effektog

sikkerhed af macitentan i kombination med sildenafil.

Ciclosporin A: Samtidig behandling med ciclosporin A (kombineret CYP3A4- og OATP-hæmmer)

100 mg to gange dagligt ændrede ikke steady-state-eksponeringen for macitentan og dets aktive

metabolit i klinisk relevant omfang.

Hormonelle antikonceptiva: Macitentan 10 mg én gang dagligt påvirkede ikke farmakokinetikken af et

oralt antikonceptivum (norethisteron 1 mg og ethinylestradiol 35 µg).

Lægemidler, der er substrat for brystcancerresistent protein (BCRP): Macitentan 10 mg én gang

dagligt påvirkede ikke farmakokinetikken af lægemidler, der er substrat for BCRP (riociguat 1 mg;

rosuvastatin 10 mg).

Pædiatrisk population

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Brug hos kvinder i den fertile alder/Kontraception hos mænd og kvinder

Behandling med Opsumit må først indledes hos kvinder i den fertile alder, når graviditet er blevet

udelukket, når der er givet tilstrækkelig rådgivning om kontraception, og når kvinden anvender sikker

kontraception (se pkt. 4.3 og 4.4). Kvinder skal undgå graviditet i en måned efter seponering af

Opsumit. Det anbefales at foretage månedlige graviditetstest under behandlingen med Opsumit, så

eventuel graviditet kan konstateres så hurtigt som muligt.

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af macitentan til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er stadig ukendt. Opsumit er

kontraindiceret under graviditeten og hos fertile kvinder, der ikke anvender sikker kontraception (se

pkt. 4.3).

Amning

Det er ukendt, om macitentan udskilles i human mælk. Hos rotter udskilles macitentan og dets

metabolitter i mælken under diegivning (se pkt. 5.3). Det kan ikke udelukkes, at der er en risiko hos

ammede børn. Opsumit er kontraindiceret under amning (se pkt. 4.3).

Mandlig fertilitet

Der er set udvikling af testikulær tubulær atrofi hos handyr efter behandling med macitentan (se

pkt. 5.3). Det er uvist, hvilken relevans dette har hos mennesker, men en forringelse af

spermatogenesen kan ikke udelukkes.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Macitentan påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der er ikke

udført studier af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Der kan imidlertid

forekomme bivirkninger (f.eks. hovedpine og hypotension), som kan påvirke evnen til at føre

motorkøretøj og betjene maskiner (se pkt. 4.8).

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen.

De hyppigst indberettede bivirkninger er nasofaryngitis (14 %), hovedpine (13,6 %) og

anæmi (13,2 %, se pkt. 4.4). Størstedelen af bivirkningerne er af mild til moderat sværhedsgrad.

Bivirkningsliste i tabelform

Sikkerheden af macitentan er blevet vurderet i et langvarigt placebokontrolleret forsøg med

742 patienter med symptomatisk PAH. Den gennemsnitlige behandlingsvarighed var 103,9 uger i den

gruppe, der fik macitentan 10 mg, og 85,3 uger i placebogruppen. Bivirkninger forbundet med

macitentan i dette kliniske studie er angivet i tabellen nedenfor.

Hyppighederne er defineret som: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke

almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1,000); meget sjælden (< 1/10.000); ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Meget almindelig

Nasofaryngitis

Meget almindelig

Bronchitis

Almindelig

Faryngitis

Almindelig

Influenza

Almindelig

Urinvejsinfektion

Blod og lymfesystem

Meget almindelig

Anæmi, fald i hæmoglobin

Almindelig

Leukopeni

Almindelig

Trombocytopeni

Lever og galdeveje

Almindelig

Øgede aminotransferaser

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktioner

(f.eks. angioødem, pruritus, udslæt)

Nervesystemet

Meget almindelig

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Almindelig

Hypotension

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Nasal obstruktion

Almene symptomer og reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelig

Ødem, væskeretention

Data udledt fra samlede placebokontrollerede studier.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hypotension er blevet forbundet med brug af ERA’er, herunder macitentan. I et langvarigt

dobbeltblindet studie hos patienter med PAH blev der rapporteret om hypotension hos 7,0 % og 4,4 %

af de patienter, der fik hhv. macitentan 10 mg og placebo. Det svarede til 3,5 hændelser / 100 patientår

med macitentan 10 mg vs. 2,7 hændelser / 100 patientår med placebo.

Ødem/væskeretention er blevet forbundet med brug af ERA’er, herunder macitentan. I et langvarigt

dobbeltblindet studie hos patienter med PAH var forekomsten af ødemrelaterede bivirkninger i den

gruppe, der fik macitentan 10 mg, og i placebogruppenhenholdsvis 21,9 % og 20,5 %. I et

dobbeltblindet studie hos patienter med idiopatisk lungefibrose var forekomsten af bivirkninger i form

af perifere ødemer i macitentangruppen og placebogruppen henholdsvis 11,8 % og 6,8 %. I to

dobbeltblindede kliniske studier hos patienter med fingersåri forbindelse med systemisk sklerose var

forekomsten af bivirkninger i form af perifere ødemer fra 13,4 % til 16,1 % i de grupper, der fik

macitentan 10 mg, og fra 6,2 % til 4,5 % i placebogrupperne.

Abnorme laboratorieværdier

Leveraminotransferaser

Forekomsten af øgede aminotransferaser (ALAT/ASAT) > 3 x ULN var 3,4 % med macitentan 10 mg

og 4,5 % med placebo i et dobbeltblindet studie med PAH-patienter. Øgninger > 5 x ULN optrådte hos

2,5 % af de patienter, der fik macitentan 10 mg, og hos 2 % af de patienter, der fik placebo.

Hæmoglobin

I et dobbeltblindet studie hos patienter med PAH var macitentan 10 mg forbundet med et

gennemsnitligt fald i hæmoglobin på 0,62 mmol/l i forhold til placebo. Der blev rapporteret om et fald

i hæmoglobinkoncentration i forhold til udgangsvurderingen til under 6,2 mmol/l hos 8,7 % af de

patienter, der blev behandlet med macitentan 10 mg, og hos 3,4 % af de patienter, der blev behandlet

med placebo.

Hvide blodlegemer

I et dobbeltblindet studie hos patienter med PAH var macitentan 10 mg forbundet med et fald i det

gennemsnitlige leukocyttal i forhold til udgangsvurderingen på 0,7 x 10

/l, hvorimod der ikke var

nogen ændringer hos de patienter, der blev behandlet med placebo.

Trombocytter

I et dobbeltblindet studie hos patienter med PAH var macitentan 10 mg forbundet med et fald i det

gennemsnitlige trombocyttal på 17 x 10

/l vs. et gennemsnitligt fald på 11 x 10

/l hos de patienter, der

blev behandlet med placebo.

Pædiatrisk population

Sikkerhed af macitentan hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Macitentan er blevet administreret som en enkelt dosis på op til 600 mg hos raske personer. Der blev

set bivirkninger i form af hovedpine, kvalme og opkastning. I tilfælde af overdosering skal der gives

almen understøttende behandling efter behov. Da macitentan har en høj proteinbindingsgrad er dialyse

sandsynligvis uden virkning.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: antihypertensiva, antihypertensiva til pulmonal arteriel

hypertension. ATC-kode: C02KX04.

Virkningsmekanisme

Endothelin (ET)-1 og dets receptorer (ET

og ET

) medierer en række virkninger, såsom

vasokonstriktion, fibrose, proliferation, hypertrofi og inflammation. Ved sygdomstilstande såsom PAH

er det lokale ET-system opreguleret og involveret i vaskulær hypertrofi og organbeskadigelse.

Macitentan er en oralt aktiv, potent endothelinreceptorantagonist med virkning på både ET

- og

-receptorer og cirka 100 gange mere selektiv over for ET

end over for ET

in vitro. Macitentan

udviser høj affinitet til og vedvarende okkupation af ET-receptorerne i cellerne i den glatte muskulatur

i lungearterierne hos mennesker. Dette forhindrer endothelinmedieret aktivering af sekundære

beskedsystemer, der resulterer i vasokonstriktion og proliferation af glatte muskelceller.

Klinisk virkning og sikkerhed

Virkning hos patienter med pulmonal arteriel hypertension

Et dobbeltblindet, placebokontrolleret, hændelsesstyret, udfaldsstudie i fase III udført på flere centre

('multicenter') og med parallelgrupper (AC-055-302/SERAPHIN) inkluderede i alt 742 patienter med

symptomatisk PAH, der blev randomiseret til tre behandlingsgrupper (placebo [N = 250],

3 mg [N = 250] eller 10 mg [N = 242] macitentan én gang dagligt), med henblik på at vurdere den

langsigtede virkning på morbiditet og mortalitet.

Størstedelen af de inkluderede patienter (64 %) var ved udgangspunktet ('baseline') i behandling med

en stabil dosis af en specifik PAH-behandling, enten orale phosphodiesterasehæmmere (61 %) og/eller

inhalerede/orale prostanoider (6 %).

Det primære endepunkt var tid til første forekomst af en morbiditets- eller mortalitetshændelse indtil

afslutningen af dobbeltblindet behandling. Dette var defineret som død eller atrieseptostomi eller

lungetransplantation eller indledning af intravenøse (i.v.) eller subkutane (s.c.) prostanoider eller

anden forværring af PAH. Anden forværring af PAH var defineret som forekomst af alle tre af

følgende komponenter: et vedvarende fald i 6-minutters gangdistance (6MWD) på mindst 15 % i

forhold til udgangsværdien, forværring af PAH-symptomer (forværring af WHO-funktionsklasse eller

højresidigt hjertesvigt) og behov for ny behandling mod PAH. Alle hændelser blev bekræftet af en

uafhængig bedømmelseskomité, der var blindet over for behandlingstildelingen.

Alle patienter blev fulgt med henblik på vital status indtil studiets afslutning. Studiet blev afsluttet, da

det prædefinerede antal af primære endepunkter var nået. I den periode, der lå imellem behandlingens

afslutning og studiets afslutning, kunne patienterne få åben macitentan 10 mg eller anden

PAH-behandling. Den samlede, gennemsnitlige varighed af blindet behandling var 115 uger (op til

højst 188 uger med macitentanbehandling).

Den gennemsnitlige alder af samtlige patienter var 46 år (aldersområde: 12-85 år, herunder

20 patienter under 18 år, 706 patienter i alderen 18-74 år og 16 patienter på 75 år eller derover), og

størstedelen af forsøgsdeltagerne var kaukasere (55 %) og kvinder (77 %). Cirka hhv. 52 %, 46 % og

2 % af patienterne var i WHO-funktionsgruppe II, III og IV

Idiopatisk eller hereditær PAH var den mest almindelige ætiologi i studiepopulationen (57 %)

efterfulgt af PAH på grund af bindevævssygdom (31 %), PAH forbundet med korrigeret simpel

kongenit hjertesygdom (8 %) og PAH forbundet med andre ætiologier (lægemidler og toksiner [3 %]

og hiv [1 %]).

Udfaldsrelaterede endepunkter

Behandling med macitentan 10 mg resulterede i en risikoreduktion på 45 % (risikoforhold [HR] 0,55;

97,5 % CI: 0,39 til 0,76; logrank p < 0,0001) i det sammensatte endepunkt bestående afmorbiditet-

mortalitet indtil behandlingens afslutning sammenlignet med placebo [Figur 1 og Tabel 1].

Behandlingens effektindsatte tidligt og blev opretholdt.

Effekten af macitentan 10 mg på det primære endepunkt var konsekvent på tværs af undergrupper af

alder, køn, etnisk oprindelse, geografisk region, ætiologi og WHO-funktionsklasse (I/II og III/IV),

både som monoterapi og i kombination med anden PAH-behandling.

Figur 1

Kaplan-Meier-estimater af første morbiditets-mortalitetshændelse i SERAPHIN

TABEL 1 Opsummering af udfaldsrelaterede hændelser

Endepunkter

og statistik

Patienter med hændelser

Behandlingssammenligning:

macitentan 10 mg vs. placebo

Placebo

(N = 250)

Macitentan

10 mg

(N = 242)

Absol

ut

risiko-

reduk-

tion

Relativ risiko-

reduktion

(97,5 % CI)

HR

a

(97,5 % CI)

Logrank-

p-værdi

Morbiditets-

mortalitets-

hændelse

b

53 %

37 %

16 %

45 %

(24 %; 61 %)

0,55

(0,39; 0,76)

< 0,0001

Dødsfald

c

n (%)

19 (7.6 %)

14 (5,8 %)

36 %

(−42 %; 71 %)

0,64

(0,29; 1,42)

0,20

Forværring

af PAH

n (%)

93 (37,2 %)

59 (24,4 %)

13 %

49 %

(27 %; 65 %)

0,51

(0,35; 0,73)

<0,0001

indledning af

i.v./s.c.

prostanoid

n (%)

6 (2,4 %)

1 (0,4 %)

= baseret på Cox’ proportionelle risikomodel

= % af patienter med en hændelse efter 36 måneder = 100 × (1 – KM-estimat)

= dødsfald af enhver årsag indtil behandlingens afslutning uanset tidligere forværring

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/515488/2018

EMEA/H/C/002697

Opsumit (macitentan)

En oversigt over Opsumit, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Opsumit, og hvad anvendes det til?

Opsumit er et lægemiddel, der anvendes til langvarig behandling af pulmonal arteriel hypertension

(PAH). PAH er en sygdom, hvor blodtrykket i lungerne er unormalt højt, hvilket giver symptomer som

f.eks. åndenød og træthed.

Opsumit anvendes hos voksne, hvis PAH er klassificeret som WHO-funktionsklasse II-III. Klassen

afspejler sværhedsgraden af sygdommen: Patienter med klasse II-PAH har et let begrænset fysisk

aktivitetsniveau, mens patienter med klasse III-PAH har en udtalt begrænsning af deres fysiske

aktivitetsniveau. Opsumit kan anvendes alene eller i kombination med andre PAH-lægemidler. De

nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

PAH er sjælden, og Opsumit blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 27. september

2011. Yderligere oplysninger om lægemidler til sjældne sygdomme findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Opsumit indeholder det aktive stof macitentan.

Hvordan anvendes Opsumit?

Opsumit udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes og overvåges af en speciallæge

med erfaring i behandling af PAH. Lægemidlet fås som 10 mg-tabletter, og dosen er én tablet hver

dag.

For mere information om brug af Opsumit, se indlægssedlen eller kontakt lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Opsumit?

Ved PAH sker der en forsnævring af arterierne i lungerne. Da der er behov for et større tryk for at

presse blodet gennem de forsnævrede arterier, medfører dette et højt blodtryk i lungerne.

Det aktive stof i Opsumit, macitentan, virker ved at blokere endothelin-receptorerne. Disse receptorer

er en del af en naturlig mekanisme i kroppen, som kan få arterierne til at snævre ind. Hos patienter

med PAH er denne mekanisme overaktiv, og ved at blokere receptorerne medvirker macitentan til at

udvide arterierne i lungerne og dermed sænke blodtrykket.

Opsumit (macitentan)

EMA/515488/2018

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Opsumit?

I et hovedstudie med 742 patienter er det påvist, at Opsumit reducerer risikoen for PAH-relateret

sygdom, navnlig forværring af PAH-symptomer. Patienterne i forsøget fik enten Opsumit eller placebo

(ikke-aktivt stof) som tillæg til andre PAH-lægemidler i gennemsnitligt 2 år. Ca. 37 % af de patienter,

der fik placebo, oplevede en forværring af deres PAH-symptomer sammenholdt med 24 % blandt dem,

der fik Opsumit (10 mg).

Hvilke risici er der forbundet med Opsumit?

De hyppigste bivirkninger ved Opsumit (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter)

omfatter betændelse i næse og svælg, blodmangel (anæmi) og hovedpine. De fleste bivirkninger er

milde til moderate. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Opsumit fremgår af

indlægssedlen.

I dyrestudier er det påvist, at Opsumit har en negativ indvirkning på udviklingen af fostre. Opsumit må

derfor ikke anvendes hos kvinder, der er gravide eller ammer, eller hos kvinder, der kan blive gravide,

og som ikke anvender sikker prævention. Kvinder må heller blive gravide inden for en måned efter

behandlingsophør.

Opsumit må heller ikke anvendes hos patienter, der har svært nedsat leverfunktion eller forhøjede

mængder af leverenzymer i blodet. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Opsumit godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Opsumit opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Det er påvist, at Opsumit er effektivt til at reducere sygdom

eller død som følge af PAH, og de indberettede bivirkninger svarer til dem, der er indberettet for andre

lægemidler i denne klasse, og anses for at være håndterbare. Da det er påvist i dyrestudier, at

Opsumit har en negativ indvirkning på fosterudviklingen, må lægemidlet ikke anvendes hos gravide

kvinder eller kvinder, der kan blive gravide, og som ikke anvender sikker prævention.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Opsumit?

Den virksomhed, der markedsfører Opsumit, skal udarbejde informationsmateriale til patienter og

sundhedspersoner med oplysninger om de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved anvendelse

af Opsumit. Patientkortet skal indeholde en advarsel om, at lægemidlet aldrig må anvendes hos

gravide kvinder, og at kvinder, der kan blive gravide, skal anvende sikker prævention og bør have

taget en graviditetstest en gang om måneden.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Opsumit.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Opsumit løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Opsumit vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Opsumit

Opsumit fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 20. december 2013.

Opsumit (macitentan)

EMA/515488/2018

Side 3/3

Yderligere information om Opsumit findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 07-2018.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information