Opgenra

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

14-07-2016

Aktiv bestanddel:
eptotermin alfa
Tilgængelig fra:
Olympus Biotech International Limited
ATC-kode:
M05BC02
INN (International Name):
eptotermin alfa
Terapeutisk gruppe:
Narkotika til behandling af knoglesygdomme
Terapeutisk område:
Spondylolistese
Terapeutiske indikationer:
Opgenra er indiceret til posterolateral lumbal spinal fusion hos voksne patienter med spondylolistese, hvor autograft har mislykkedes eller er kontraindiceret.
Produkt oversigt:
Revision: 9
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000819
Autorisation dato:
2009-02-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/000819

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

14-07-2016

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

14-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

14-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

14-07-2016

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

14-07-2016

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: information til patienten

Opgenra 3,3 mg pulver til suspension til implantation

eptotermin alfa

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. De Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De du får. Se

sidst i afsnit punkt 4, hvordan De du indberetter bivirkninger

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De behandles med dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger som ikke er nævnt her. Se afsnit

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse.

Det skal De vide, før De behandles med Opgenra.

Sådan bliver De behandlet med Opgenra.

Bivirkninger.

Opbevaring.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger.

1.

Virkning og anvendelse

Opgenra indeholder det aktive stof eptotermin alfa

Opgenra er en type medicin, der kaldes knoglemorfogenetisk protein (BMP). Denne gruppe

lægemidler får nyt knoglevæv til at vokse på det sted, hvor kirurgen har placeret (implanteret)

lægemidlet.

Opgenra implanteres hos voksne patienter med forskydning af rygraden (spondylolistese) i tilfælde,

hvor behandling med knogle transplanteret fra Deres hofte (autograft) er mislykket eller ikke må

anvendes.

2.

Det skal De vide før De behandles med Opgenra

De må ikke behandles med Opgenra,

hvis De er allergisk over for eptotermin alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6).

hvis De har en kendt sygdom, der stammer direkte fra eller er rettet mod Deres eget væv

(autoimmunsygdom), herunder Chrohns sygdom, leddegigt, systemisk lupus erythematosus,

sklerodermi, Sjögrens syndrom og dermatomyositis / polymyositis.

hvis De har en aktiv infektion i rygraden, eller har fået at vide, at De har en aktiv intern

(systemisk) infektion.

hvis De har utilstrækkelig huddækning og utilstrækkelig blodforsyning på indgrebsstedet (Deres

læge skulle have underrettet Dem, hvis dette er tilfældet).

hvis De tidligere er blevet behandlet med dette lægemiddel, eptotermin alfa eller et lignende

lægemiddel.

hvis De har svulster i indgrebsområdet.

hvis De behøver en sammenføjning i rygsøjlen (spinalfusion) på grund af en stofskiftebetinget

knoglesygdom eller svulster.

hvis De modtager kemoterapi, strålebehandling eller behandling, som hæmmer dannelsen af

antistof (immunsuppression).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

-

hvis det er et barn, der skal behandles (under 12 år).

-

hvis De er ung (12-18 år), eller Deres skelet ikke er fuldt udviklet endnu (De vokser stadigvæk).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før De behandles med dette lægemiddel .

Brug af dette lægemiddel er ikke en garanti for fusion; ekstra indgreb kan være påkrævede.

Der er mulighed for, at nye antistoffer kan dannes i Deres krop, når dette lægemiddel anvendes.

Der er risiko for, at de reducerer effekten af dette lægemiddel eller forårsager en

immunsystemreaktion..

Fortæl det til lægen eller kirurgen, hvis De tidligere er blevet behandlet med dette lægemiddel.

Gentagen anvendelse af dette lægemiddel anbefales ikke. Laboratorieundersøgelser har vist, at

der er en teoretisk risiko for, at De kan udvikle en allergisk reaktion (autoimmunitet) over for de

naturlige (endogene) BMP-proteiner i kroppen ved gentagen eksponering over for dette

lægemiddel.

Fortæl det til lægen, hvis De tidligere har haft en lever- eller nyresygdom

Fortæl det til lægen eller kirurgen, hvis De tidligere har haft hjerteproblemer eller ofte får

infektioner, så lægen kan overvåge Dem nøje.

Brug af Opgenra ved kirurgi i halsrygsøjlen er ikke blevet undersøgt. Brug af dette lægemiddel i

halsrygsøjlen anbefales ikke.

Brug af dette lægemiddel sammen med syntetisk knogleerstatningsmateriale anbefales ikke.

Tal med lægen eller kirurgen om disse forsigtighedsregler, inden De behandles med dette lægemiddel.

Brug af anden medicin sammen med Opgenra

Fortæl altid lægen, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Brugen af dette lægemiddel sammen med syntetisk knogleerstatningsmateriale anbefales ikke.

Hævelse og infektion efter brug af dette lægemiddel sammen med syntetisk knogleerstatningsmateriale

er blevet rapporteret.

Graviditet og amning

Opgenra må ikke administreres under graviditet, medmindre fordelene for moderen opvejer risikoen

for det ufødte barn. Kvinder i den fødedygtige alder skal oplyse deres læge om muligheden for

graviditet før behandling med dette lægemiddel. Kvinder i den fødedygtige alder anbefales at bruge et

effektivt præventionsmiddel i 2 år efter behandling.

De må ikke amme Deres barn under behandlingen med dette lægemiddel. Da risikoen for skade på

spædbørn, der ammes, er ukendt, bør kvinder ikke amme umiddelbart efter behandling med dette

lægemiddel. Hvis De ammer, skal De kun behandles med dette lægemiddel, hvis den behandlende

læge eller kirurg bedømmer, at fordelene for Dem opvejer risikoen for Deres barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Det er usandsynligt, at Opgenra påvirker Deres evne til færdes sikkert i trafikken eller betjene

maskiner..

3.

Sådan bliver De behandlet med Opgenra

Opgenra anvendes kun af en tilstrækkeligt kvalificeret kirurg under et indgreb, der sammenføjer en del

af rygraden (rygradsfusion). Dette udføres normalt under fuld narkose, så De vil ikke være vågen

under indgrebet.

En lille mængde (en enhed) af dette lægemiddel rekonstitueres og placeres direkte på hver side af

rygraden på det sted, som skal sammenføjes. Det omgivende muskelvæv lukkes derefter omkring den

implanterede medicin, og det samme gælder huden oven på musklen. Denne specialiserede medicin

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

anvendes i stedet for et stykke af patientens egen knogle, som tages fra hoften (knogle-

autotransplantat), til sammenføjning af rygraden.

Den maksimale dosis af denne medicin bør ikke overstige 2 enheder (6,6 mg eptotermin alfa), da

medicinens virkning og sikkerhed ved højere doser ikke er blevet undersøgt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen, hvis De får følgende bivirkninger:

Almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 brugere ud af 100):

rødmen af huden (erytem)

øget knogledannelse eller knogledannelse uden for sammenføjningsområdet (heterotop

knogledannelse)knogledannelse uden for sammenføjningsområdet (heterotop ossifikation)

rygraden sammenføjes ikke (pseudoartrose) sårproblemer, inklusive infektion udflåd og

bristning

Ikke almindelige bivirkninger (påvirker 1 til 10 brugere ud af 1.000):

lokal hævelse, hævelse over implantatsstedet

væskeansamling i vævene (seroma)

produktet flytter sig (migrerer) (dette er blevet observeret, når produktet blev blandet med

nogle syntetiske fyldningsmaterialer til knogledefekter).

Ikke kendte (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data):

problemer ved implantatsstedet (f.eks. byldedannelse, forhærdning, smerte, hævelse eller

feber).

overfølsomhedsreaktioner (f.eks. udflåd, hævelse eller andre sårkomplikationer).

knoglenedbrydning (osteolyse).

Nogle patienter, der tidligere har haft hjerteproblemer eller ofte får infektioner, fik det værre efter

behandling med dette lægemiddel. Tal med lægen eller kirurgen, hvis De tidligere har haft

hjerteproblemer eller ofte får infektioner, så lægen kan overvåge Dem nøje.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De du oplever bivirkninger, bør De tale med Deres din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og blisterne. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned. Opgenra skal anvendes straks efter rekonstituering.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C),

Opbevar blisterne i yderpakningen.

Hospitalets farmaceut eller kirurg er ansvarlig for korrekt opbevaring af produktet, både før og under

dets brug, såvel som for korrekt bortskaffelse af dette.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Opgenra indeholder

Aktive stof: eptotermin alfa (et rekombinant humant osteogent protein 1 fremstillet i en cellelinje fra

kinesiske hamstres ovarier (CHO).

Øvrige indholdsstoffer: bovint (fra okser) collagen og carmellose.

Et hætteglas med dette lægemiddel indeholder 1 g pulver med 3,3 mg eptotermin alfa og hjælpestoffet

bovint kollagen. Det andet hætteglas indeholder hjælpestoffet carmellose.

Udseende og pakningsstørrelser

Én enhed Opgenra pulver til suspension til implantation leveres som to separate pulvere. Pulveret, der

indeholder det aktive stof, og hjælpestoffet bovint kollagen er et hvidt til råhvidt granulatpulver;

carmellosepulveret er et gullighvidt pulver.

Pulverne leveres i hætteglas af glas. Hvert hætteglas er fastgjort i en steril blister. Hver yderpakning

indeholder et hætteglas, der indeholder 1 g pulver med 3,3 mg eptotermin alfa og et hætteglas, der

indeholder 230 mg carmellosepulver.

Pakningsstørrelser:

En pakning med en enkelt enhed med 1 hætteglas, der indeholder 1 g pulver (3,3 mg eptotermin

alfa) og 1 hætteglas, der indeholder 230 mg carmellose pulver

En pakning med to enheder med 2 × 1 hætteglas indeholdende 1 g pulver (3,3 mg eptotermin

alfa) og 2 × 1 hætteglas indeholdende 230 mg carmellose pulver.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre

National Technology Park

Castletroy

Limerick

Irland

Tlf. +353-61-585100

Fax +353-61-585151

E-mail: medicalinfo@olympusbiotech.com

Fremstiller

Olympus Biotech International Limited

Raheen Business Park

Limerick

Irland

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre, National Technology Park

Castletroy

Limerick

Irland

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Denne indlægsseddel blev senest ændret den {MM/ÅÅÅÅ}

Andre informationskilder

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG IV

Begrundelse for yderligere fornyelse

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Begrundelse for yderligere fornyelse

CHMP anbefaler en fornyelse i yderligere fem år med følgende begrundelse, der tager udgangspunkt i

bivirkningsovervågning: Den kliniske erfaring med dette produkt i forbindelse med den valgte

indikation har været yderst begrænset inden for EU i løbet af den første 5-årige

markedsføringstilladelsesperiode. Der har ganske vist være en begrænset eksponering på grund af en

sen og begrænset markedsføring af produktet (først lanceret i EU i august 2011 og kun markedsført i få

medlemslande). Derudover er der behov for at foretage studier, efter markedsføringstilladelsen er

givet, med henblik på at undersøge Opgenras langvarige sikkerhed og effekt samt undersøge den

faktiske lægemiddelbrug i "virkeligheden" for yderligere at kunne beskrive produktets sikkerheds- og

effektprofil.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Opgenra 3,3 mg pulver til suspension til implantation

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas indeholder 1 g pulver med 3,3 mg eptotermin alfa*.

Efter rekonstituering indeholder Opgenra 1 mg/ml eptotermin alfa.

*Eptotermin alfa er humant rekombinant osteogent protein 1 (OP-1), som er fremstillet i en cellelinje

fra kinesiske hamstres ovarier (CHO).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver til suspension til implantation.

Pulveret, der indeholder det aktive stof, er granuleret og hvidt til råhvidt.

Pulveret, der indeholder hjælpestoffet carmellose (carboxymethylcellulose), er gullighvidt.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Opgenra er indiceret til posterolateral lumbar spinalfusion hos voksne patienter med spondylolistese,

hvor autograft er mislykket eller kontraindiceret.

4.2

Dosering og administration

Dette lægemiddel skal anvendes af en tilstrækkeligt kvalificeret kirurg.

Dosering

Opgenra er kun beregnet til engangsbrug hos hver patient. Behandlingen kræver et enkelt indgreb. Til

fusionering af et enkelt niveau af rygradens lumbale område anvendes der én enhed af lægemidlet på

hver side af rygraden. Den maksimale humane dosis bør ikke overstige 2 enheder, idet effektivitet og

sikkerhed ved spinal fusion, som kræver større doser, ikke er undersøgt.

Pædiatrisk population

Opgenra er kontraindiceret til børn (<12 år) og unge(12-18 år) og ikke fuldt udvoksede personer (se

pkt. 4.3).

Nyre/leverinsufficiens

Der skal udvises forsigtighed, når Opgenra bruges til patienter med nyre- eller leverinsufficiens (se

pkt. 4.4).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Administration

Til intraossøs anvendelse.

Det rekonstituerede produkt indgives ved direkte kirurgisk placering i rygradens lumbale område efter

kirurgisk klargøring af stedet. Det omgivende bløddelsvæv lukkes derefter omkring det implanterede

materiale.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Opgenra må ikke anvendes til patienter, som:

er overfølsomme over for det aktive stof eller nogen af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1;

har en autoimmun sygdom, herunder Chrons sygdom, arthritis rheumatoides, systemisk lupus

erythematosus, scleroderma, Sjögrens syndrom og dermatomyositis/polymyositis;

har aktiv infektion på spinalfusionsstedet eller anamnese med tilbagevendende infektioner;

har utilstrækkelig huddækning og vaskularisering på spinal fusion-stedet;

har tidligere anamnese med eksponering over for knoglemorfogenetiske protein-produkter

(BMP);

har en aktiv malignitet eller får behandling for en malignitet

kræver artrodese som følge af en metabolisk knoglesygdom eller -tumor.

Opgenra er kontraindiceret til børn mellem 0 og 12 år, unge mennesker mellem 12 og 18 år og ikke-

fuldvoksne mennesker.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Brug af Opgenra er ikke garanti for fusion; yderligere indgreb kan være påkrævede.

Inddæmning

Eventuel materialeforflytning fra fusionsstedet kan forårsage ektopisk knogledannelse i det omgivende

væv med mulige komplikationer. Opgenra må derfor kun anvendes på fusionsstedet under

tilstrækkelig visuel kontrol og med yderste forsigtighed. Der skal udvises ekstra forsigtighed for at

hindre eventuel lækage af Opgenra som følge af gennemskylning, utilstrækkelig lukning af omgivende

væv eller utilstrækkelig hæmostase. CT-undersøgelser har antydet, at signifikant medial forskydning

af Opgenra kan forekomme postoperativt, hvilket kan resultere i medial knogledannelse. Dette bør

overvejes ved opfølgning på patienter med CT eller røntgen.

Immunreaktion

I en klinisk undersøgelse af lægemidlet blev der fundet antistoffer over for proteinet eptotermin alfa

hos 194 ud af 207 (94%) patienter, der blev behandlet med det, og hos 18 ud af 86 (21%), der blev

behandlet med knogle-autotransplantat (kontrolgruppe). I testgruppen producerede 26% af patienterne

antistoffer med neutraliserende kapacitet versus 1% i kontrolgruppen. Det maksimale respons på

antistoffet blev fundet 3 måneder efter behandlingen. Der var ingen patienter med neutraliserende

antistoffer 2 år efter behandlingen. Den kliniske betydning af disse antistoffer kendes ikke. De kliniske

undersøgelsesresultater antyder, at der ikke synes at være nogen forbindelse mellem neutraliserende

antistoffer og udviklingen af bivirkninger i relation til immunsystemet. En immunreaktion over for

eptotermin alfa skal imidlertid tages i betragtning, og passende validerede tests for tilstedeværelse af

antistoffer i serum skal udføres i tilfælde, hvor der er mistanke om en immun-medieret bivirkning,

inklusive tilfælde, hvor lægemidlet er ineffektivt.

Opgenra er kun beregnet til engangsbrug hos hver enkelt patient. Gentagen brug af lægemidlet kan

ikke anbefales. Undersøgelser med anti-OP-1-antistoffer viste nogen krydsreaktivitet med de nært

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

beslægtede knoglemorfogenetiske proteiner BMP-5 og BMP-6. Anti-OP-1-antistoffer har evnen til

som minimum at neutralisere

in vitro-

biologisk aktivitet på BMP-6. Hvis Opgenra genadministreres,

kan der derfor være en risiko for udvikling af autoimmunitet mod de endogene BMP-proteiner.

Nyre- og leverinsufficiens

Der er begrænset erfaring med brug af lægemidlet hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens.

Derfor tilrådes det, at der hos sådanne patienter udvises forsigtighed ved brugen af Opgenra.

Brug i columna cervicalis

Kliniske undersøgelser, der undersøger lægemidlets effektivitet og sikkerhed ved kirurgi af columna

cervicalis, er ikke blevet udført; dets brug udenfor rygradens lumbale område kan derfor ikke

anbefales.

Brug med fyldningsmateriale til knogledefekter

Samtidig brug af Opgenra med et syntetisk fyldningsmateriale til knogledefekter frarådes (se afsnit

4.5).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

Overvågningsdata indsamlet efter markedsføringen inkluderer rapporter om, at brugen af lægemidlet i

kombination med et syntetisk fyldningsmateriale til knogledefekter kan medføre en forøgelse af lokal

inflammation, infektion og lejlighedsvis migration af de implanterede materialer (se afsnit 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i fertil alder

Kvinder i den fertile alder skal informeres om at bruge et effektivt præventionsmiddel i mindst 2 år

efter behandlingen. Kvinder i den fertile alder bør oplyse deres læge om muligheden for graviditet

forud for behandling med Opgenra.

Graviditet

Der er blevet udført undersøgelser på dyr, som ikke udelukker mulige indvirkninger af anti-OP-1-

antistoffer på embryoføtal udvikling (se afsnit 5.3). På grund af de ukendte risici for fosteret i

forbindelse med potentiel udvikling af neutraliserende antistoffer over for OP-1 protein, bør

lægemidlet ikke bruges ved graviditet, medmindre de potentielle fordele retfærdiggør de potentielle

risici for fosteret (se afsnit 5.3).

Amning

I dyreundersøgelser er udskillelse af IgG-klasse anti-OP-1-antistoffer i modermælk blevet påvist. Da

human IgG udskilles i human mælk, og potentialet for skade på spædbarnet er ukendt, bør kvinder

ikke amme, mens de bliver behandlet med Opgenra (se afsnit 5.3). Lægemidlet bør kun anvendes til

ammende kvinder, hvis den ansvarlige læge skønner, at fordelene herved mere end opvejer risiciene.

Det anbefales at afbryde amningen efter behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Opgenra har ingen kendt farmakologisk virkning på neuromotorisk koordination eller præstation, og

det er derfor usandsynligt, at det vil ændre allerede eksisterende evner til at føre motorkøretøj eller

betjene maskiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Opgenra implanteres under et invasivt kirurgisk indgreb, der udføres under generel anæstesi.

Bivirkninger, der er blevet registreret under de kliniske undersøgelser efter sådanne indgreb, og som

ikke er specifikt kausalt forbundet med de implanterede materialer, omfattede overfladisk sårinfektion,

sår-dehiscens, osteomyelitis, komplikationer ved mekanisk støtte, hæmatoomdannelse, kvalme,

opkastning, feber og smerter. Hyppigheden og sværhedsgraden af postoperative bivirkninger var

omtrent den samme i både test- og kontrolgrupperne. Mønsteret af urelaterede postoperative

bivirkninger varierede med omfanget af kirurgisk traume, behandlingskomplikationer og patientens

præoperative helbred.

Bivirkninger i tabelform

Følgende bivirkninger blev rapporteret som muligvis kausalt forbundet med Opgenra. Hyppigheden af

bivirkninger, som er anført i tabellen nedenfor, er baseret på den følgende konvention:

Meget almindelig (≥1/10); Almindelig (≥1/100 to <1/10); Ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100);

sjælden (≥1/10.000 to <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000), kendes ikke (kan ikke vurderes ud fra de

tilgængelige data).

Infektioner og parasitære

sygdomme

Almindelig: postoperativ infektion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Ikke almindelig: lokal hævelse,

Ikke kendt: komplikationer på implantationssted (f.eks. absces,

forhærdning på implantationssted, smerte, ødemer, pyreksi)

Immunsystemet

Ikke kendt: overfølsomhed, urticaria

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Almindelig: sårruptur, sekretion, pseudoartrose

Ikke almindelig: produktmigration, når det blandes med syntetiske

fyldningsmaterialer til knogledefekter, seroma

Ikke kendt: komplikationer efter indgreb (f.eks. udflåd efter indgreb,

hævelse, andre sårkomplikationer)

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelig: øget knogledannelse (heterotop knogledannelse)

Ikke kendt: osteolyse

Hud og subkutane væv

Almindelig: erytem

Eksisterende komorbiditet

I forsøgspopulationerne oplevede nogle patienter med hyppigt forekommende præeksisterende

komorbiditet (for eksempel kardiovaskulære, respiratoriske eller urogenitale sygdomme, neoplasmer)

eksacerbationer af deres forudgående sygdom under den langvarige (tre år) opfølgningsperiode.

Patienter med kendt anamnese med hjertesygdom eller hyppige infektioner skal identificeres og

observeres nøje efter kirurgi.

Interaktion med fyldningsmaterialer til knogledefekter

Overvågningsdata indsamlet efter markedsføringen inkluderer rapporter om, at brugen af lægemidlet i

kombination med et syntetisk fyldningsmateriale til knogledefekter kan medføre en forøgelse af lokal

inflammation, infektion og lejlighedsvis migration af de implanterede materialer.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.9

Overdosering

Der er ikke rapporteret tilfælde af overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Lægemidler til behandling af knoglesygdomme,

knoglemorfogenetiske proteiner, ATC-kode: M05BC02

Opgenra er et osteoinduktivt og osteokonduktivt medicinsk implantat.

Eptotermin alfa, det aktive stof, starter knogledannelsen ved at inducere celledifferentiering i

mesenchymale celler, der hentes til implantatstedet fra knoglemarv, periost og muskler. Når det aktive

stof er bundet på celleoverfladen, påføres en kaskade af cellulære virkninger, der fører til dannelse af

chondroblaster og osteoblaster, der spiller en vigtig rolle i knogledannelsesprocessen. Kollagenmatrix

er uopløselig og består af partikler med en størrelse på mellem 75-425µm. Dette giver et egnet

bioresorberbart stativ til forankring, afhængigt af den celleproliferation og de

differentieringsprocesser, der er påført af det aktive stof. Carmellose giver lægemidlet en kitagtig

konsistens, som gør det nemmere at forme og placere på hver side af rygraden. De cellulære

virkninger, der påføres af det aktive stof, finder sted inden for produktmatrix. Matrix er også

osteokonduktiv, og den giver mulighed for, at knoglevæv kan vokse ind i det defekte område fra den

omgivende, sunde knogle.

Det pivotale studie med 295 patienter involverede uinstrumenteret posterolateral lumbar spinalfusion

hos 208 patienter behandlet med Opgenra.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der foreligger ingen data om farmakokinetikken for det aktive stof hos mennesker. Resultaterne af

implantationsforsøg på dyr viser imidlertid, at det aktive stof eptotermin alfa frigives fra

implantatstedet over adskillige uger og aldrig når et højere niveau end 3% af den samlede mængde, der

er implanteret, i det perifere blod.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Der er gennemført undersøgelser med enkeltdoser og gentagne doser på en række forsøgsdyr (rotter og

pattedyr). Resultaterne af disse undersøgelser viste ingen uforudsete eller systemiske virkninger af

toksicitet i observationsperioden og efter indgift.

I en 2-års subkutan implantationsundersøgelse på rotter blev der som forventet set heterotop

knogledannelse. Sarkom var forbundet med langtids-tilstedeværelse af heterotop knogle. Denne

virkning, betinget fast karcinogenitet, er ofte set på rotter, hvor faste materialer (plast eller metal) blev

implanteret subkutant.

Heterotop ossifikation sker almindeligvis hos mennesker som følge af en ulykke eller kirurgisk trauma

på skelettet. Dette er blevet observeret efter brug (se afsnit 4.8). Der er dog intet, der tyder på, at

heterotop ossifikation er forbundet med udvikling af sarkom hos mennesker.

Effekten af anti-OP-1-antistoffer på knoglehelingsprocessen blev undersøgt hos hunde med en defekt i

to forskellige lange knogle, der blev behandlet med gentagne implantationer. Resultaterne af

radiologiske og histologiske undersøgelser i denne undersøgelse viste knogleheling efter initial og

gentagen eksponering i det samme dyr. Antistoffer over for OP-1 og bovint type-kollagen blev fundet

efter begge eksponeringer. Det var ikke overraskende, at den maksimale koncentration af antistoffer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

var højere efter den anden eksponering. Niveauet af antistof faldt ned mod baseline i løbet af

opfølgningsperioden.

Kontrollerede undersøgelser af effekten af eksponering over for eptotermin alfa på præ- og postnatal

udvikling blev udført i kaninmodeller. Eptotermin alfa i Freunds adjuvant blev først indgivet subkutant

med boosterdoser givet efter 14 og 28 dage. Blod- og mælkeprøver blev indsamlet med regelmæssige

mellemrum og analyseret ved hjælp af en fastfase, enzym-bundet immunoassay- test (ELISA).

Påviselige niveauer af IgG- og IgM-antistoffer over for eptotermin alfa havde udviklet sig og blev

fundet i serum fra alle eksponerede voksne dyr. Antistoffer over for eptotermin alfa blev fundet i sera

fra samlet foster- og navlestrengsblod ved niveauer, som korrelerede med moderblodet. Antistoffer var

påviselige hos voksne og afkom i løbet af drægtigheds- og dieperioden. Signifikant højere

koncentrationer af IgG-klasse anti-OP-1-antistoffer blev konstateret i mælk under hele undersøgelsens

postnatale fase til diedag 28 (se afsnit 4.6).

En statistisk signifikant stigning i føtale misdannelser (skæve brystben) blev observeret hos kuld i den

OP-1-immuniserede gruppe. Hyppigheden af misdannelser var imidlertid sammenlignelig med

hyppigheden ved historiske kontroller. I en anden undersøgelse blev en forskel i kropsvægtsøgning

observeret hos de immuniserede voksne hundyr mellem diedag 14 til 21 i sammenligning med

kontrollerne. Ungernes vægt i den behandlede gruppe blev noteret somværende lavere end vægten hos

kontrolgruppen i observationsperioden. De kliniske implikationer af disse observationer ved humant

brug af det færdige lægemiddel er fortsat usikre (se afsnit 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Bovint kollagen.

Carmellose.

6.2

Uforligeligheder

Potentiel interaktion med Calstrux, et fyldningsmateriale til knogledefekter, er blevet rapporteret (se

afsnit 4.5).

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Det rekonstituerede lægemiddel produkt skal anvendes straks.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C),

Blisterne skal opbevares i yderpakningen.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Én enhed Opgenra leveres i to type I-hætteglas, lukket med en prop af butylgummi og påkrympet

hætte af aluminium.

Hætteglassene holdes sterile i individuelle blisters og pakkes sammen i en ydre bakke og boks.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

1 hætte, der indeholder 1 g pulver (3,3 mg eptotermin alfa); 1 hætte, der indeholder 230 mg carmellose

pulver.

Pakningsstørrelser:

En pakning med en enkelt enhed med 1 hætteglas, der indeholder 1 g pulver (3,3 mg eptotermin

alfa) og 1 hætteglas, der indeholder 230 mg carmellose pulver

En pakning med to enheder med 2 × 1 hætteglas indeholdende 1 g pulver (3,3 mg eptotermin

alfa) og 2 × 1 hætteglas indeholdende 230 mg carmellosepulver.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Hver enhed af Opgenra består af to hætteglas med pulver, som først kombineres og derefter

rekonstitueres med 2,5 ml natriumchlorid-injektionsvæske (9 mg/ml (0,9%)) inden brug. Når Opgenra

er klargjort, skal det anvendes straks.

Tag hætteglassene ud af emballagen under anvendelse af steril teknik.

Løft vippelågene af plastic og tag de påkrympede hætter af hætteglassene.

Vær forsigtig med de påkrympede hætter. Kanterne af de påkrympede hætter er skarpe og kan

rive eller beskadige handsker.

Brug en tommelfinger til at vippe kanten af propperne op. Når vakuummet er brudt, fjernes

propperne, mens hætteglassene holdes lodret for at hindre spild af indholdet.

Sæt ikke en nål gennem propperne. Hvis propperne punkteres med en nål, kan det medføre, at

partikler fra proppen kontaminerer lægemidlet.

Overfør indholdet af eptotermin alfa-hætteglasset og carmellose-hætteglasset til en steril skål.

Lad være med at banke på bunden af hætteglasset ved overførsel af indholdet for at undgå brud

på glasset.

Brug en steril sprøjte og tilsæt langsomt og forsigtigt 2,5 ml steril 9 mg/ml natriumchlorid-

injektionsvæske (0,9% w/v) til den sterile skål.

Rør forsigtigt skålens indhold med en steril spatel for at blande det.

Den samme procedure skal følges for at klargøre lægemidlet til den kontralaterale side af

rygraden. Produktet skal anvendes omgående efter rekonstituering.

Debridér og foretag decapsulering af knoglen, således at det rekonstituerede lægemiddel har

direkte kontakt med egnet væv.

Sørg for tilstrækkelig hæmostase til at sikre, at materialet forbliver på operationsstedet. Skyl

operationsstedet som nødvendigt inden implantering af lægemidlet. Hvis det er praktisk muligt,

gennemføres kirurgiske manipulationer på området inden implantation af produktet.

Fjern det rekonstituerede produkt fra den sterile skål med et sterilt instrument som f.eks. en

spatel eller curette. Produktet skal have en letbearbejdelig og sammenhængende kitagtig

konsistens.

Applicér forsigtigt produktet på det klargjorte sted på hver side af rygraden over de dorsale

flader af de tilstødende ryghvirvlers tværtappe.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Luk blødvævsdele omkring stedet med produktet ved hjælp af suturmateriale efter eget skøn.

Lukningen er kritisk for, at produktet fastholdes og forbliver i området for den påtænkte fusion.

Anbring ikke noget dræn direkte på implantat- eller fusionsstedet. Anbring det om muligt

subkutant.

Efter lukningen af bløddelsvævet omkring implantatet, skylles området om nødvendigt for at

fjerne eventuelle partikler af lægemidlet, som kan have flyttet sig under lukningen af

bløddelsvævet.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Olympus Biotech International Limited

Block 2, International Science Centre

National Technology Park

Castletroy

Limerick

Irland

Tlf. +353 61 585100

Fax +353 61 585151

E-mail: medicalinfo@olympusbiotech.com

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/08/489/001

EU/1/08/489/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. februar 2009

Dato for seneste fornyelse: 19. februar 2014

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om Opgenra findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ea.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/521562/2011

EMEA/H/C/000819

EPAR - sammendrag for offentligheden

Opgenra

eptotermin alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Opgenra.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Opgenra.

Hvad er Opgenra?

Opgenra er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof eptotermin alfa. Det leveres i to hætteglas,

hvoraf det ene indeholder eptotermin alfa, og det andet indeholder et stof kaldet carmellose. De to

pulvere blandes til en "suspension" (en væske med partikler af faststof i) med en kitlignende

konsistens, som implanteres i kroppen.

Hvad anvendes Opgenra til?

Opgenra anvendes til voksne patienter med spondylolistese. Det er en tilstand, hvor en lændehvirvel

(en af knoglerne i den nederste del af rygsøjlen) er skredet fremad, så den ikke længere flugter med

hvirvellegemet under det. Dette kan forårsage smerter, ustabilitet og problemer på grund af tryk på

nerverne, herunder snurren, følelsesløshed, kraftløshed og besvær med at styre bestemte muskler.

Spondylolistese kan behandles med kirurgi for at smelte det hvirvellegeme, der er skredet, sammen

med hvirvellegemet over og under det.

Opgenra anvendes kun til patienter, som tidligere har fået kirurgisk behandling med et autologt

knogletransplantat (et knogletransplantat fra patientens egen krop, som regel hoften) uden vellykket

resultat, eller når behandling med autologt knogletransplantat ikke må udføres.

Lægemidlet udleveres kun på recept.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Hvordan anvendes Opgenra?

Opgenra anvendes kun af kirurger med passende uddannelse. Under en operation påfører kirurgen

Opgenra direkte langs hver side af de to hvirvler for at hjælpe udviklingen af nyt knoglevæv på vej og

for at smelte hvirvlerne sammen.

Hvordan virker Opgenra?

Det aktive stof i Opgenra, eptotermin alfa, indvirker på knoglen. Det er en kopi af et protein ved navn

osteogent protein 1, også kaldet bone morphogenic protein 7 (BMP-7), som produceres naturligt i

kroppen og er medvirkende ved dannelsen af nyt knoglevæv. Når eptotermin alfa implanteres,

stimulerer det dannelsen af nyt knoglevæv. Hos patienter, der bliver opereret for spondylolistese, er

dette medvirkende til at smelte de to hvirvler sammen.

Eptotermin alfa fremstilles ved en metode, der kaldes "rekombinant DNA-teknologi": Det fremstilles af

celler, der har modtaget et gen (DNA), som gør dem i stand til at producere eptotermin alfa. Det

kunstigt tilførte eptotermin alfa virker på samme måde som naturligt produceret BMP-7.

Eptotermin alfa har været godkendt i EU siden maj 2001 i Osigraft. Osigraft anvendes til at reparere

frakturer (brud) på tibia (skinnebenet).

Hvordan blev Opgenra undersøgt?

Virkningerne af Opgenra blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos mennesker.

Ansøgeren anvendte også nogle af de data, der blev anvendt ved ansøgningen om godkendelse af

Osigraft.

Opgenra er blevet undersøgt i én hovedundersøgelse med 336 patienter, som havde behov for

sammensmeltende kirurgi i rygsøjlen ved behandling af spondylolistese. Alle patienterne var egnet til

behandling med autologt knogletransplantat. I undersøgelsen sammenlignedes kirurgi ved brug af

Opgenra med kirurgi ved brug af autologe knogletransplantater. Det primære effektmål var antallet af

patienter, for hvem behandlingen var vellykket efter to år. Behandlingen blev defineret som "vellykket",

når der kunne observeres knoglevæv mellem de påvirkede hvirvler på røntgenbilleder, og patienten

havde vist fremskridt i funktionsevne, uden behov for yderligere behandling af rygsøjlen og uden

alvorlige bivirkninger eller forværring af symptomer på grund af tryk på nerverne.

Ansøgeren fremlagde også data fra faglitteraturen om patienter, der havde fået behandling i USA, hvor

lægemidlet har været godkendt som medicinsk udstyr til rygsøjlesammensmeltning siden 2004.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Opgenra?

I hovedundersøgelsen var Opgenra ikke lige så effektivt som autologt knogletransplantat hos patienter,

som var egnet til behandling med autologt knogletransplantat. Efter to år var behandling med Opgenra

vellykket hos 39 % af patienterne, sammenlignet med 49 % af de patienter, som havde fået

behandling med autologt knogletransplantat.

Trods den ringere effektivitet var der tilstrækkelig dokumentation fra undersøgelsen og fra

faglitteraturen, der talte til fordel for brugen af Opgenra til patienter, for hvem behandling med

autologt knogletransplantat ikke har været vellykket, eller som ikke må få foretaget indgrebet.

Derudover havde Opgenra nogle fordele frem for behandling med autologt knogletransplantat,

heriblandt kortere operationer, mindre blodtab og færre smerter.

Opgenra

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Opgenra

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Opgenra?

De hyppigste bivirkninger ved Opgenra (som optræder hos flere end 1 ud af 100 patienter) er

heterotop knogledannelse (knogledannelse uden for sammensmeltningsområdet) og pseudoartrose

(manglende sammensmeltning i rygsøjlen). Derudover kan der optræde nogle bivirkninger (som

optræder hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) efter selve operationen i rygsøjlen, heriblandt

infektion efter operationen, sårruptur (åbning af såret), sekretion (se side) og erytem (hudrødme).

Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved Opgenra fremgår af indlægssedlen.

Opgenra må ikke anvendes til personer, som kan være overfølsomme (allergiske) over for eptotermin

alfa eller andre af indholdsstofferne. Det må ikke anvendes til følgende grupper:

patienter med autoimmun sygdom (en sygdom, hvor kroppens eget immunsystem angriber

normalt væv);

patienter, som har haft en aktiv infektion ved operationsstedet eller har haft gentagne infektioner;

patienter, som ikke har tilstrækkeligt med hud til at dække operationsstedet eller tilstrækkelig

blodcirkulation ved operationsstedet;

patienter, som tidligere har fået behandling med et lægemiddel indeholdende BMP;

patienter med cancer eller i behandling for cancer;

patienter, hvis knogler stadig vokser, såsom børn og unge.

Hvorfor blev Opgenra godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Opgenra er større

end risiciene ved Opgenra til posterolateral sammensmeltning af lændehvirvler hos voksne patienter

med af spondylolistese, hvor behandling med autologt knogletransplantat ikke har været vellykket eller

er kontraindiceret. Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Opgenra.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Opgenra?

Den virksomhed, der fremstiller Opgenra, leverer pakker med uddannelsesmateriale og undervisnings-

dvd'er til kirurger i hver medlemsstat. Disse omfatter information om sikker brug af Opgenra og

påmindelser om, hvordan lægemidlet skal fremstilles og anvendes i forbindelse med en operation.

Virksomheden indsender også sine planer for langtidsundersøgelser til CHMP. Disse undersøgelser har

til formål at undersøge lægemidlets sikkerhed og virkning og at undersøge, hvordan det anvendes i det

virkelige liv.

Andre oplysninger om Opgenra

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Opgenra den 19. februar 2009.

Den fuldstændige EPAR for Opgenra findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Opgenra, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2011.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information