Olumiant

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
baricitinib
Tilgængelig fra:
Eli Lilly Nederland B.V.
ATC-kode:
L04AA37
INN (International Name):
baricitinib
Terapeutisk gruppe:
immunosuppressiva
Terapeutisk område:
Arthritis, reumatoid
Terapeutiske indikationer:
Olumiant er indiceret til behandling af moderat til svær aktiv reumatoid artrit hos voksne patienter, der har responderet tilstrækkeligt på, eller som ikke tåler at en eller flere sygdom ændre anti-reumatiske lægemidler. Olumiant kan anvendes som monoterapi eller i kombination med methotrexat.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004085
Autorisation dato:
2017-02-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/004085

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter

Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter

baricitinib

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

afsnit 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Olumiant

Sådan skal du tage Olumiant

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Olumiant indeholder det aktive stof baricitinib. Det tilhører en gruppe af lægemidler, der kaldes

Janus-kinase-hæmmere, som hjælper med at reducere inflammation (en betændelseslignende reaktion).

Olumiant anvendes til behandling af voksne med moderat til svær leddegigt, en inflammatorisk

ledsygdom, hvis tidligere behandling ikke virkede godt nok eller ikke kunne tåles. Olumiant kan

anvendes alene eller sammen med visse andre lægemidler som f.eks. methotrexat.

Olumiant virker ved at nedsætte aktiviteten af et enzym i kroppen, der kaldes ‘Janus-kinase’, som er

forbundet med inflammation. Ved at nedsætte aktiviteten af dette enzym hjælper Olumiant med at

mindske smerter, stivhed og hævelse i og omkring leddene samt træthed og hjælper med at bremse

skader på knogler og brusk i leddene. Disse virkninger kan medføre, at det bliver lettere at udføre

normale dagligdags aktiviteter og kan derved forbedre den helbredsrelaterede livskvalitet hos patienter

med leddegigt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Olumiant

Tag ikke Olumiant:

hvis du er allergisk over for baricitinib eller et af de øvrige indholdsstoffer i Olumiant (angivet i

afsnit 6).

hvis du er gravid eller tror, at du er gravid.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet før og under behandlingen med Olumiant, hvis du:

har en infektion, eller hvis du ofte får infektioner. Fortæl lægen, hvis du får symptomer som

f.eks. feber, sår, usædvanlig træthed eller tandproblemer, da disse kan være tegn på infektion.

Olumiant kan nedsætte kroppens evne til at bekæmpe infektioner og kan forværre en

eksisterende infektion eller øge risikoen for, at du får en ny infektion.

har eller tidligere har haft tuberkulose. Det kan være, at du skal undersøges for tuberkulose, før

du får Olumiant. Fortæl lægen, hvis du får vedvarende hoste, feber, nattesved eller vægttab

under behandlingen med Olumiant, da disse kan være tegn på tuberkulose.

har haft en herpes-infektion (helvedesild), da Olumiant kan bevirke, at den vender tilbage.

Fortæl lægen, hvis du får et smertefuldt hududslæt med blærer under behandlingen med

Olumiant, da dette kan være tegn på helvedesild.

har eller tidligere har haft hepatitis B eller C.

skal vaccineres. Der er visse (levende) vacciner, som du ikke må få, mens du tager Olumiant.

har kræft, da lægen i givet fald skal afgøre, om du stadig kan få Olumiant.

har nedsat leverfunktion.

tidligere har haft blodpropper i venerne i dine ben (dyb venetrombose) eller lunger

(lungeemboli). Fortæl lægen, hvis du får et smertefuldt hævet ben, brystsmerter eller åndenød,

da disse kan være tegn på blodpropper i venerne

Fortæl det straks til lægen, hvis du får nogen af følgende alvorlige bivirkninger:

trykken for brystet

hiven efter vejret

svær ørhed eller svimmelhed

hævelse af læber, tunge eller hals

nældefeber (kløe eller hududslæt)

Det kan være, at du skal have taget blodprøver, før du starter med Olumiant, eller mens du tager det,

for at kontrollere, om du har et lavt antal røde blodlegemer (anæmi), et lavt antal hvide blodlegemer

(neutropeni eller lymfopeni), et højt indhold af fedt (kolesterol) i blodet eller høje niveauer af

leverenzymer. Dette er for at sikre, at behandlingen med Olumiant ikke giver problemer.

Børn og unge

Olumiant må ikke anvendes til børn og unge under 18 år, da der ikke er information om anvendelse

hos denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Olumiant

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Før du begynder at tage Olumiant, er det særligt vigtigt at fortælle lægen eller apotekspersonalet, hvis

du tager:

probenecid (mod urinsyregigt), da denne medicin kan øge niveauet af Olumiant i blodet. Hvis

du tager probenecid, er den anbefalede dosis af Olumiant 2 mg én gang om dagen.

gigtmedicin, der indsprøjtes.

lægemidler, der anvendes til at holde kroppens immunforsvar under kontrol, f.eks. azathioprin,

tacrolimus eller ciclosporin.

andre lægemidler, der tilhører gruppen af Janus-kinase-hæmmere, f.eks. ruxolitinib.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Du skal bruge sikker prævention for at undgå at blive gravid under behandlingen med Olumiant og i

mindst én uge efter den sidste dosis Olumiant. Du skal fortælle det til lægen, hvis du bliver gravid, da

Olumiant ikke må anvendes under graviditet.

Du må ikke tage Olumiant, mens du ammer, da det ikke vides, om det går over i mælken. Du og lægen

skal sammen afgøre, om du skal amme eller tage Olumiant. Du bør ikke gøre begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Olumiant påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

3.

Sådan skal du tage Olumiant

Behandlingen skal startes af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af leddegigt. Tag

altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er 4 mg én gang om dagen. Lægen kan give dig en lavere dosis på 2 mg én gang

om dagen, især hvis du er over 75 år, eller hvis du har en øget risiko for infektioner. Hvis lægemidlet

virker godt, kan lægen beslutte, at dosen kan nedsættes.

Hvis du har nedsat nyrefunktion, er den anbefalede dosis af Olumiant 2 mg én gang om dagen.

Olumiant skal tages gennem munden (oralt). Du skal synke din tablet og drikke et glas vand.

Du kan tage tabletterne sammen med eller uden mad. Det kan måske være lettere for dig at huske at

tage Olumiant, hvis du tager det på samme tidspunkt hver dag.

Hvis du har taget for meget Olumiant

Hvis du har taget mere Olumiant, end du skulle, skal du kontakte lægen. Du kan få nogle af de

bivirkninger, der er beskrevet i afsnit 4.

Hvis du har glemt at tage Olumiant

Hvis du har glemt en dosis, så tag den, så snart du kommer i tanke om det.

Hvis du har glemt din dosis en hel dag, skal du springe den glemte dosis over og kun tage en

enkelt dosis som sædvanlig den efterfølgende dag.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en glemt tablet.

Hvis du holder op med at tage Olumiant

Du må ikke stoppe med at tage Olumiant, medmindre lægen fortæller dig, at du skal stoppe med at

tage det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Infektion som f.eks. helvedesild

; kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede:

Fortæl det straks til lægen, eller søg omgående lægehjælp, hvis du får følgende symptomer, som kan

være tegn på helvedesild (herpes zoster):

smertefuldt hududslæt med blærer og feber

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 behandlede):

infektioner i hals og næse

højt niveau af fedt (kolesterol) i blodet, påvises i en blodprøve

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 behandlede):

forkølelsessår (herpes simplex)

infektion, der giver kvalme, opkastning eller diarré (gastroenteritis)

urinvejsinfektion

lungebetændelse

højt antal blodplader (celler, der hjælper med at få blodet til at størkne), påvises i en blodprøve

kvalme

høje niveauer af leverenzymer, påvises i en blodprøve

udslæt

Ikke almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 behandlede):

lavt antal hvide blodlegemer (neutrofiler), påvises i en blodprøve

stigning i niveauet af et enzym, der kaldes kreatinkinase, påvises i en blodprøve

højt niveau af fedt (triglycerider) i blodet, påvises i en blodprøve

akne

vægtstigning

hævelse i ansigtet

nældefeber

blodpropper i blodårerne i lungerne

blodprop i venerne i benene eller bækkenet, kaldet en dyb venetrombose (DVT)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på blisteren og kartonen efter ‘EXP’.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Olumiant indeholder:

Aktivt

stof: baricitinib. Hver tablet indeholder 2 eller 4 milligram baricitinib.

Øvrige

indholdsstoffer: mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, magnesiumstearat,

mannitol, rødt jernoxid (E 172), lecithin (soja) (E 322), macrogol, polyvinylalkohol, talcum og

titandioxid (E 171).

Udseende og pakningsstørrelser

Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter er svagt pink, aflange tabletter med “Lilly” på den ene side og

“2” på den anden.

Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter er medium pink, runde tabletter med “Lilly” på den ene side

og “4” på den anden.

Tabletterne er afrundede og har udhulede sider, så de er nemmere at tage op.

Olumiant 2 mg og 4 mg fås i blisterpakninger med 14, 28, 35, 56, 84 og 98 tabletter i kalender-blistere

og 28 x 1 og 84 x 1 tabletter i perforerede enkeltdosis-blistere. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen: Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ

Utrecht, Holland.

Fremstiller: Lilly S.A., Avda. de la Industria 30, 28108 Alcobendas, Madrid, Spanien.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Belgique/België/Belgien

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Lietuva

Eli Lilly Holdings Limited atstovybė

Tel. +370 (5) 2649600

България

ТП "Ели Лили Недерланд" Б.В. - България

тел. + 359 2 491 41 40

Luxembourg/Luxemburg

Eli Lilly Benelux S.A./N.V.

Tél/Tel: + 32-(0)2 548 84 84

Česká republika

ELI LILLY ČR, s.r.o.

Tel: + 420 234 664 111

Magyarország

Lilly Hungária Kft.

Tel: + 36 1 328 5100

Danmark

Eli Lilly Danmark A/S

Tlf: +45 45 26 60 00

Malta

Charles de Giorgio Ltd.

Tel: + 356 25600 500

Deutschland

Lilly Deutschland GmbH

Tel. + 49-(0) 6172 273 2222

Nederland

Eli Lilly Nederland B.V.

Tel: + 31-(0) 30 60 25 800

Eesti

Eli Lilly Holdings Limited Eesti filiaal

Tel: +372 6 817 280

Norge

Eli Lilly Norge A.S.

Tlf: + 47 22 88 18 00

Ελλάδα

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.

Τηλ: +30 210 629 4600

Österreich

Eli Lilly Ges.m.b.H.

Tel: + 43-(0) 1 711 780

España

Lilly S.A.

Tel: + 34-91 663 50 00

Polska

Eli Lilly Polska Sp. z o.o.

Tel: +48 22 440 33 00

France

Lilly France SAS

Tél: +33-(0) 1 55 49 34 34

Portugal

Lilly Portugal Produtos Farmacêuticos, Lda

Tel: + 351-21-4126600

Hrvatska

Eli Lilly Hrvatska d.o.o.

Tel: +385 1 2350 999

România

Eli Lilly România S.R.L.

Tel: + 40 21 4023000

Ireland

Eli Lilly and Company (Ireland) Limited

Tel: + 353-(0) 1 661 4377

SLOVENIJA

Eli Lilly farmacevtska družba, d.o.o.

Tel: +386 (0)1 580 00 10

Ísland

Icepharma hf.

Sími + 354 540 8000

Slovenská republika

Eli Lilly Slovakia, s.r.o.

Tel: + 421 220 663 111

Italia

Eli Lilly Italia S.p.A.

Tel: + 39- 055 42571

Suomi/Finland

Oy Eli Lilly Finland Ab

Puh/Tel: + 358-(0) 9 85 45 250

Κύπρος

Phadisco Ltd

Τηλ: +357 22 715000

Sverige

Eli Lilly Sweden AB

Tel: + 46-(0) 8 7378800

Latvija

Eli Lilly Holdings Limited pārstāvniecība Latvijā

Tel:

+

371 67364000

United Kingdom

Eli Lilly and Company Limited

Tel: + 44-(0) 1256 315000

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

QR-kode skal indsættes + www.olumiant.eu

Klip nedenstående del af indlægssedlen af og hav den med dig.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oplysninger til patienten om OLUMIANT

®

(baricitinib)

Dette patientkort indeholder vigtige

oplysninger, som du skal være opmærksom på

før og under behandling med Olumiant.

Hav altid patientkortet med dig og vis det til

andre læger og øvrigt sundhedspersonale, der er

involveret i dine helbredsundersøgelser eller i din

behandling.

Dit navn:

_____________________________________

Navn på lægen

(der ordinerede Olumiant):

_____________________________________

Lægens telefonnummer:

_____________________________________

Graviditet

Tag ikke Olumiant, hvis du er gravid eller

har mistanke om, at du kan være gravid:

Brug sikker prævention, mens du tager

Olumiant (og i mindst 1 uge efter, hvis du

har stoppet behandlingen).

Fortæl straks lægen, hvis du bliver (eller

ønsker at blive) gravid.

Infektioner

Olumiant kan forværre en eksisterende infektion

eller øge risikoen for, at du får en ny infektion

eller øge risikoen for viral reaktivering. Fortæl

straks lægen, hvis du får symptomer på en

infektion, f.eks.:

feber, sår, usædvanlig træthed eller

tandproblemer.

hoste, der ikke vil gå over, nattesved og

vægttab. Dette kan være tegn på

tuberkulose (en infektionssygdom i

lungerne).

et smertefuldt hududslæt med blærer.

Dette kan være et tegn på herpes zoster-

infektion.

Fedt i blodet

Lægen kan kontrollere niveauet af fedt i dit blod,

såsom dit kolesteroltal, mens du tager Olumiant.

BILAG IV

VIDENSKABELIGE KONKLUSIONER OG BEGRUNDELSER FOR ÆNDRING AF

BETINGELSERNE

FOR MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN/-TILLADELSERNE

Videnskabelige konklusioner

Under hensyntagen til PRAC

s vurderingsrapport om PSUR'en/PSUR'erne for baricitinib er CHMP

nået frem til følgende videnskabelige konklusioner:

En ubalance i rapportering af VTE med 0% (EAIR på 0,0) for placebo vs. 0,53% (EAIR på 1,3) for

baricitinib 4 mg blev rapporteret i placebokontrollerede studier. VTE rapporteringsraten er stigende. I

juli 2019 var VTE rapporteringsraten 0,13% sammenlignet med 0,09% i februar 2019. Fra 1. juli 2019

var der efter markedsføring rapporteret om 114 VTE’ i 102 tilfælde. Desuden bekræfter observationer

i september 2018 af tilbagevendende DVT og efterfølgende PE hos patienter, som fortsatte behandling

med baricitinib efter første DVT, også at der er en mulig sammenhæng mellem brug af baricitinib og

forekomsten af VTE. Derfor anmoder PRAC om, at MAH opdaterer afsnit 4.4 i SmPCet ved at ændre

ordlyden for ”venøs tromboemboli” for at indikere, at hvis der opstår kliniske tilfælde af DVT/PE,

skal behandling med baricitinib seponeres, samt at MAH opdaterer afsnit 4.8 i SmPCet ved at tilføje

bivirkningerne lungeemboli og dyb venetrombose med hyppigheden ikke kendt.

Data fra kliniske studier viser, at incidensraten for urticaria og ansigtsødem er højere i armen med

baricitinib 4 mg [urticariel: 0,60; ansigtsødem: 0,89] sammenlignet med placeboarmen [urticariel:

0,29; ansigtsødem: 0,29]. Ud af de 316 bivirkninger, der indgik i review fra post-marketing rapporter,

var udslæt (n=95) den hyppigst rapporterede bivirkning. Hævelse i ansigt (n=23) og urticaria (n=20)

blev også ofte rapporteret. Ud af de 316 bivirkninger indhentet 13. maj 2019, var 78 kategoriserede

som systemiske/ødem og 38 var kategoriserede som non-specifikke. Under hensyntagen til den

information som blev givet af MAH, var i det mindste en del af de non-specifikke bivirkninger

systemiske, men på grund af begrænset information er det ikke muligt at kategorisere dem korrekt.

Desuden understøtter positiv dechallenge (f.eks. et tilfælde kategoriseret som systemisk) samt positiv

dechallenge og rechallenge (f.eks. et tilfælde kategoriseret som non-specifikt) også, at baricitinib kan

forårsage systemiske bivirkninger. PRAC anmoder derfor om, at MAH opdaterer afsnit 4.4 i SmPCet

ved at tilføje en advarsel om overfølsomhed, samt at MAH opdaterer afsnit 4.8 ved at tilføje

bivirkningerne ”udslæt” med hyppigheden almindelig, samt ”hævelse i ansigt, urticaria” med

hyppigheden ikke almindelig.

CHMP tilslutter sig PRAC's videnskabelige konklusioner.

Begrundelser for ændring af betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne

På baggrund af de videnskabelige konklusioner for baricitinib er CHMP af den opfattelse, at

benefit/risk-forholdet for det lægemiddel/de lægemidler, der indeholder baricitinib, forbliver uændret

under forudsætning af, at de foreslåede ændringer indføres i produktinformationen.

CHMP anbefaler, at betingelserne for markedsføringstilladelsen/-tilladelserne ændres.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter

Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 2 mg baricitinib.

Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 4 mg baricitinib.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter

Svagt pink, 9,0 x 7,5 mm aflange tabletter, præget med “Lilly” på den ene side og “2” på den anden.

Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter

Medium pink, 8,5 mm runde tabletter, præget med “Lilly” på den ene side og “4” på den anden.

Tabletterne har et forsænket område på hver side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Olumiant er indiceret til behandling af moderat til svær aktiv reumatoid artritis hos voksne patienter,

der ikke har responderet tilstrækkeligt på eller ikke tåler et eller flere sygdomsmodificerende

antireumatiske lægemidler (DMARDs). Olumiant kan anvendes som monoterapi eller i kombination

med methotrexat (se pkt. 4.4, 4.5 og 5.1 for forhåndenværende data om forskellige kombinationer).

4.2

Dosering og administration

Behandling skal indledes af læger med erfaring i diagnosticering og behandling af reumatoid artritis.

Dosering

Den anbefalede dosis af Olumiant er 4 mg én gang daglig. En dosis på 2 mg én gang daglig er

passende til f.eks. patienter ≥ 75 år og kan være passende til patienter med kroniske eller

tilbagevendende infektioner i anamnesen. En dosis på 2 mg én gang daglig kan også overvejes til

patienter, der har opnået vedvarende kontrol af sygdomsaktivitet med 4 mg én gang daglig og er

egnede til nedtrapning af dosis (se pkt. 5.1).

Behandling bør ikke indledes hos patienter med absolut lymfocyttal (ALC) < 0,5 x 10

celler/l, absolut

neutrofiltal (ANC) < 1 x 10

celler/l eller med hæmoglobin < 4,96 mmol/l (8 g/dl). Behandling kan

indledes, når værdierne er kommet op over disse grænser (se pkt. 4.4).

Nedsat nyrefunktion

Den anbefalede dosis er 2 mg én gang daglig hos patienter med kreatininclearance 30

60 ml/min. Det

anbefales ikke at anvende Olumiant til patienter med kreatininclearance < 30 ml/min (se pkt. 5.2).

Nedsat leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at justere dosis hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Det

anbefales ikke at anvende Olumiant til patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Samtidig administration af OAT3-hæmmere

Den anbefalede dosis er 2 mg én gang daglig hos patienter, der tager potente

organisk anion

transportør 3 (OAT3)-hæmmere f.eks. probenecid (se pkt. 4.5).

Ældre

Den kliniske erfaring er meget begrænset hos patienter ≥ 75 år, og hos disse patienter er en startdosis

på 2 mg passende.

Pædiatrisk population

Olumiants sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen 0-18 år er endnu ikke klarlagt. Der

foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse.

Olumiant skal tages én gang daglig sammen med eller uden mad og kan tages på et hvilket som helst

tidspunkt af dagen.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Infektioner

Baricitinib er forbundet med en øget forekomst af infektioner, f.eks. infektioner i øvre luftveje,

sammenlignet med placebo (se pkt. 4.8). Hos tidligere ubehandlede patienter resulterede kombination

med methotrexat i en øget hyppighed af infektioner sammenlignet med monoterapi med baricitinib.

Risiciene og fordelene ved Olumiant-behandling skal nøje overvejes forud for indledning af

behandling hos patienter med aktive, kroniske eller tilbagevendende infektioner (se pkt. 4.2). Hvis en

infektion udvikles, skal patienten overvåges nøje, og hvis patienten ikke responderer på

standardbehandling, skal behandlingen med Olumiant afbrydes midlertidigt. Behandling med

Olumiant må ikke genoptages, før infektionen er gået over.

Tuberkulose

Patienter bør screenes for tuberkulose (TB), før behandling med Olumiant indledes. Olumiant må ikke

gives til patienter med aktiv TB. Hos patienter med tidligere ubehandlet latent TB bør TB-behandling

overvejes før indledning af behandling med Olumiant.

Hæmatologiske anomalier

Absolut neutrofiltal (ANC) < 1 x 10

celler/l, absolut lymfocyttal (ALC) < 0,5 x 10

celler/l og

hæmoglobin < 4,96 mmol/l blev rapporteret hos under 1 % af patienterne i kliniske studier.

Behandling bør ikke indledes eller bør midlertidigt afbrydes hos patienter med ANC < 1 x 10

celler/l,

ALC < 0,5 x 10

celler/l eller hæmoglobin < 4,96 mmol/l observeret i forbindelse med den

rutinemæssige kontrol af patienterne (se pkt. 4.2).

Risikoen for lymfocytose er øget hos ældre patienter med reumatoid artritis. Sjældne tilfælde af

lymfoproliferative tilstande er blevet rapporteret.

Viral reaktivering

I kliniske studier blev der rapporteret viral reaktivering, herunder tilfælde af reaktivering af

herpesvirus (f.eks. herpes zoster, herpes simplex) (se pkt. 4.8). Herpes zoster blev rapporteret

hyppigere hos patienter ≥ 65 år, som tidligere har været i behandling med både biologiske og

konventionelle DMARDs. Hvis en patient udvikler herpes zoster, bør Olumiant-behandlingen afbrydes

midlertidigt, indtil episoden er gået over.

Før opstart af behandling med Olumiant bør der udføres screening for viral hepatitis i

overensstemmelse med kliniske retningslinjer. Patienter med dokumenteret aktiv hepatitis B- eller

C-infektion blev ekskluderet fra kliniske studier. Patienter, der var hepatitis C-antistof-positive, men

negative for hepatitis C-virus-RNA, kunne deltage. Patienter med hepatitis B-overflade-antistof og

hepatitis B-kerne-antistof, men uden hepatitis B-overflade-antigen kunne også deltage; sådanne

patienter bør monitoreres for ekspression af hepatitis B-virus (HBV)-DNA. Hvis HBV-DNA påvises,

bør en specialist i leversygdomme konsulteres for at afgøre, om det er nødvendigt at afbryde

behandlingen.

Vaccination

Der foreligger ingen data om respons på vaccination med levende vacciner hos patienter, som får

baricitinib. Anvendelse af levende, svækkede vacciner under eller umiddelbart før behandling med

Olumiant anbefales ikke. Før behandling med Olumiant påbegyndes, anbefales det, at patienterne

bringes a jour med al immunisering i overensstemmelse med gældende retningslinjer for

immunisering.

Lipider

Sammenlignet med placebo blev der rapporteret dosisafhængige stigninger i blodlipidparametre hos

patienter, der blev behandlet med baricitinib (se pkt. 4.8). Som respons på statinbehandling faldt

forhøjede niveauer af LDL-kolesterol til de niveauer, der var før behandling. Lipidparametre bør

vurderes ca. 12 uger efter indledning af behandling med Olumiant, og herefter bør patienterne

håndteres i overensstemmelse med internationale kliniske retningslinjer for hyperlipidæmi. Effekten af

disse stigninger i lipidparametre på kardiovaskulær morbiditet og mortalitet er ikke blevet fastlagt.

Stigning i leveraminotransferaser

Stigninger i alanin-aminotransferase (ALAT) og aspartat-aminotransferase (ASAT) til ≥ 5 og

≥ 10 x den øvre normalgrænse (ULN) blev rapporteret hos under 1 % af patienterne i kliniske studier.

Hos tidligere ubehandlede patienter resulterede kombination med methotrexat i en øget hyppighed af

forhøjede leveraminotransferaser sammenlignet med monoterapi med baricitinib (se pkt. 4.8). Hvis der

observeres stigning i ALAT- eller ASAT under den rutinemæssige kontrol af patienterne, og der er

mistanke om lægemiddelinduceret leverskade, skal behandlingen med Olumiant afbrydes midlertidigt,

indtil denne diagnose er udelukket.

Malignitet

Risikoen for maligniteter, herunder lymfom, er øget hos patienter med reumatoid artritis.

Immunmodulerende lægemidler kan øge risikoen for maligniteter, herunder lymfom. De kliniske data

er ikke tilstrækkelige til at vurdere den potentielle incidens af maligniteter efter eksponering for

baricitinib. Der foretages løbende evalueringer af den langsigtede sikkerhed.

Venøs tromboembolisme

Dyb venetrombose (DVT) og lungeemboli (PE) er blevet rapporteret hos patienter der behandles med

baricitinib. Olumiant skal anvendes med forsigtighed til patienter med kendte risici for DVT/PE,

såsom alder, overvægt, anamnese med DVT/PE eller patienter som gennemgår operation og

immobilisering. Behandling med Olumiant skal seponeres, hvis der opstår kliniske symptomer på

DVT/PE, og patienten skal straks vurderes efterfulgt af en passende behandling.

Monitorering via laboratorieanalyser

Tabel 1. Laboratorieanalyser og monitoreringsvejledning

Laboratorieanalyse

Handling

Monitoreringsvejledning

Lipidparametre

Patienterne bør håndteres i

overensstemmelse med internationale

kliniske retningslinjer vedrørende

hyperlipidæmi.

12 uger efter indledning af behandling

og herefter i overensstemmelse med

internationale kliniske retningslinjer

vedrørende hyperlipidæmi.

Absolut neutrofiltal

(ANC)

Behandlingen bør afbrydes ved

ANC < 1 x 10

celler/l og kan

genoptages, når ANC igen er over denne

værdi.

Før indledning af behandling og

derefter i henhold til rutinemæssig

håndtering af patienter.

Absolut lymfocyttal

(ALC)

Behandlingen bør afbrydes ved

ALC < 0,5 x 10

celler/l og kan

genoptages, når ALC igen er over denne

værdi.

Hæmoglobin (Hb)

Behandlingen bør afbrydes ved

Hb < 4,96 mmol/l og kan genoptages,

når Hb igen er over denne værdi.

Leveraminotransferaser

Behandlingen bør afbrydes midlertidigt,

hvis der er mistanke om

lægemiddelinduceret leverskade.

Immunsupprimerende lægemidler

Kombination med biologiske DMARDs eller andre Janus-kinase (JAK)-hæmmere anbefales ikke, da

en risiko for additiv immunsuppression ikke kan udelukkes. Mængden af data vedrørende anvendelse

af baricitinib sammen med potente immunsupprimerende lægemidler (f.eks. azathioprin, tacrolimus,

ciclosporin) er begrænset, og der skal udvises forsigtighed ved anvendelse af sådanne kombinationer

(se pkt. 4.5).

Overfølsomhed

Efter markedsføring er der rapporteret om tilfælde af lægemiddeloverfølsomhed forbundet med

administration af baricitinib. Hvis der opstår en alvorlig allergisk eller anafylaktisk reaktion, skal

behandling med baricitinib straks seponeres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Farmakodynamisk interaktion

Immunsupprimerende lægemidler

Kombination med biologiske DMARDs eller andre JAK-hæmmere er ikke blevet undersøgt.

Anvendelse af baricitinib sammen med potente immunsupprimerende lægemidler som f.eks.

azathioprin, tacrolimus eller ciclosporin var begrænset i kliniske studier med baricitinib, og en risiko

for additiv immunsuppression kan ikke udelukkes (se pkt. 4.4).

Andre lægemidlers potentiale til at påvirke farmakokinetikken af baricitinib

Transportører

In vitro

er baricitinib substrat for organisk anion-transportør (OAT) 3, P-glykoprotein (Pgp),

brystcancerresistensprotein (BCRP) og

multidrug and toxic extrusion protein

(MATE) 2-K. I et klinisk

farmakologisk studie resulterede dosering af probenecid (en OAT3-hæmmer) i omtrent en fordobling

af AUC

(0-∞)

uden ændring i t

eller C

af baricitinib. Derfor er den anbefalede dosis 2 mg én gang

daglig hos patienter, der tager potente OAT3-hæmmere som f.eks. probenecid (se pkt. 4.2). Der er

ikke udført noget klinisk farmakologisk studie med OAT3-hæmmere med et mindre udtalt

hæmningspotentiale. Prodrugget leflunomid omdannes hurtigt til teriflunomid, der er en svag OAT3-

hæmmer, og som derfor kan lede til øget baricitinib-eksponering. Der skal udvises forsigtighed, når

leflunomid eller teriflunomid gives samtidig med baricitinib, eftersom der ikke er udført specifikke

interaktionsstudier. Samtidig brug af OAT3-hæmmerne ibuprofen og diclofenac kan medføre øget

eksponering for baricitinib, men deres potentiale for hæmning af OAT3 er imidlertid svagere

sammenlignet med probenecid, og klinisk relevant interaktion forventes derfor ikke. Samtidig

administration af baricitinib og ciclosporin (Pgp-/BCRP-hæmmer) eller methotrexat (substrat for flere

transportører, herunder OATP1B1, OAT1, OAT3, BCRP, MRP2, MRP3 og MRP4) resulterede ikke i

nogen klinisk relevante effekter på eksponeringen for baricitinib.

CYP-enzymer

In vitro

er baricitinib et CYP3A4-substrat, selvom under 10 % af dosis metaboliseres via oxidation. I

klinisk farmakologiske studier resulterede samtidig administration af baricitinib og ketoconazol

(potent CYP3A-hæmmer) ikke i nogen klinisk relevant effekt på baricitinibs farmakokinetik. Samtidig

administration af baricitinib og fluconazol (moderat CYP3A-/CYP2C19-/CYP2C9-hæmmer) eller

rifampicin (potent CYP3A-induktor) resulterede ikke i nogen klinisk relevante ændringer i

eksponeringen for baricitinib.

Midler til modificering af gastrisk pH

Øgning af gastrisk pH med omeprazol havde ingen klinisk signifikant effekt på eksponeringen for

baricitinib.

Baricitinibs potentiale til at påvirke farmakokinetikken af andre lægemidler

Transportører

In vitro

er baricitinib ikke en hæmmer af OAT1, OAT2, OAT3, organisk kation-transportør (OCT) 2,

OATP1B1, OATP1B3, BCRP, MATE1 og MATE2-K ved klinisk relevante koncentrationer.

Baricitinib kan være en klinisk relevant hæmmer af OCT1, men der er på nuværende tidspunkt ingen

kendte selektive OCT1-substrater, for hvilke klinisk signifikante interaktioner kan forudsiges. I klinisk

farmakologiske studier var der ingen klinisk relevante effekter på eksponeringen, når baricitinib blev

administreret sammen med digoxin (Pgp-substrat) eller methotrexat (substrat for flere transportører).

CYP-enzymer

I klinisk farmakologiske studier resulterede samtidig administration af baricitinib og CYP3A-

substraterne simvastatin, ethinylestradiol eller levonorgestrel ikke i nogen klinisk relevante ændringer

i farmakokinetikken for disse lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

JAK/STAT-signalvejen er vist at være involveret i celleadhæsion og cellepolaritet, hvilket kan påvirke

den tidlige embryonale udvikling. Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af baricitinib til gravide

kvinder. Dyrestudier har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Baricitinib var teratogent hos rotter

og kaniner. Dyrestudier indikerer, at baricitinib kan have en skadelig virkning på knogleudviklingen

in

utero

ved højere doser.

Olumiant er kontraindiceret under graviditet (se pkt. 4.3). Fertile kvinder skal anvende sikker

kontraception under behandlingen og i mindst 1 uge efter afsluttet behandling. Hvis en patient bliver

gravid under behandling med Olumiant, skal kvinden og hendes partner informeres om den potentielle

risiko for fosteret.

Amning

Det vides ikke, om baricitinib/metabolitter udskilles i human mælk. Foreliggende

farmakodynamiske/toksikologiske data hos dyr har vist, at baricitinib udskilles i mælk (se pkt. 5.3).

En risiko hos nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes, og Olumiant bør ikke anvendes under amning.

Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med Olumiant seponeres, idet der tages

højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Dyrestudier antyder, at behandling med baricitinib har potentiale til at nedsætte fertiliteten hos

kvinder, mens de er i behandling, mens der ikke var nogen indvirkning på spermatogenesen hos

hanner (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Olumiant påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger, der forekom hos ≥ 2 % af de patienter, der blev behandlet med

Olumiant som monoterapi eller i kombination med konventionelle syntetiske DMARDs, var forhøjet

LDL-kolesterol (33,6 %), infektioner i øvre luftveje (14,7 %) og kvalme (2,8 %). Infektioner

rapporteret i forbindelse med behandling med Olumiant omfattede også herpes zoster.

Bivirkninger i tabelform

I alt 3.464 patienter blev behandlet med Olumiant i kliniske studier vedrørende reumatoid artritis, og

det repræsenterede 4.214 patientårs eksponering. Af disse blev 2.166 patienter med reumatoid artritis

eksponeret for Olumiant i mindst ét år. Seks placebokontrollerede studier blev puljet (997 patienter fik

4 mg én gang daglig, og 1.070 patienter fik placebo) for at vurdere sikkerheden af Olumiant

sammenlignet med placebo i op til 16 uger efter påbegyndt behandling.

Tabel 2. Bivirkninger

Estimat af hyppighed: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100).

Systemorgan-

klasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Infektioner og

parasitære

sygdomme

Infektioner i øvre luftveje

Herpes zoster

Herpes simplex

Gastroenteritis

Urinvejsinfektioner

Pneumoni

Blod og

lymfesystem

Trombocytose

> 600 x 10

celler/l

Neutropeni

< 1 x 10

celler/l

Metabolisme og

ernæring

Hyperkolesterolæmi

Hypertriglyceridæmi

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Lever og

galdeveje

ALAT ≥ 3 x ULN

ASAT ≥ 3 x ULN

Hud og

subkutane væv

Udslæt

Akne

Immunsystemet

Hævelse i ansigtet

Urticaria

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Lungeemboli

Vaskulære

sygdomme

Dyb venetrombose

Undersøgelser

Vægtstigning

Kreatinkinase > 5 x ULN

Sammensat term (akut sinuitis, epiglottitis, laryngitis, nasofaryngitis, orofaryngeale smerter,

faryngitis, faryngotonsillitis, rhinitis, sinuitis, tonsillitis, tracheitis, infektion i øvre luftveje).

Sammensat term (eczema herpeticum, herpes simplex, oftalmisk herpes simplex, oral herpes).

Inkluderer ændringer fundet under monitorering via laboratorieanalyser (se beskrivelse nedenfor).

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Kvalme

Hos tidligere ubehandlede patienter var hyppigheden af kvalme over de første 52 uger højere ved

behandling med methotrexat og Olumiant i kombination (9,3 %) sammenlignet med methotrexat alene

(6,2 %) og Olumiant alene (4,4 %). Kvalme var hyppigst under de første 2 ugers behandling.

Infektioner

I kontrollerede studier var incidensraten af alle infektioner (forekomst af patienter med ≥ 1 hændelse

pr. 100 patientårs eksponering) over de første 16 uger, 101 med Olumiant sammenlignet med 83 i

placebogruppen. De fleste infektioner var lette til moderate i sværhedsgrad. I studier, som omfattede

begge doser, blev der over de første 16 uger rapporteret infektioner hos 31,9 %, 28,8 % og 24,1 % af

patienterne i henholdsvis 4 mg-gruppen, 2 mg-gruppen og placebogruppen. Rapporteringsraterne for

Olumiant sammenlignet med placebo for de infektionsrelaterede bivirkninger var: infektioner i øvre

luftveje (14,7 %

vs.

11,7 %),

urinvejsinfektioner (3,4 %

vs

. 2,7 %), gastroenteritis (1,6 %

vs.

0,8 %),

herpes simplex (1,8 %

vs.

0,7 %) og herpes zoster (1,4 %

vs.

0,4 %). Hos tidligere ubehandlede

patienter var hyppigheden af infektioner i øvre luftveje over de første 52 uger højere ved behandling

med methotrexat og Olumiant i kombination (26,0 %) sammenlignet med methotrexat alene (22,9 %)

og Olumiant alene (22,0 %). Hyppigheden af alvorlige infektioner med Olumiant (1,1 %) svarede til

placebo (1,2 %). For Olumiant var de hyppigste alvorlige infektioner herpes zoster og cellulitis.

Hyppigheden af alvorlige infektioner forblev stabil under længerevarende eksponering. Den samlede

incidensrate af alvorlige infektioner i det kliniske udviklingsprogram var 3,2 pr. 100 patientår.

Forhøjede leveraminotransferaser

I kontrollerede studier blev der over de første 16 uger observeret stigning i alanin-

aminotransferase (ALAT) og aspartat-aminotransferase (ASAT) til ≥ 3 x den øvre

normalgrænse (ULN) hos 1,4 % og 0,8 % af de patienter, der blev behandlet med Olumiant,

sammenlignet med henholdsvis 1,0 % og 0,8 % af de patienter, der fik placebo. De fleste tilfælde af

forhøjede leveraminotransferaser var asymptomatiske og forbigående.

Hos tidligere ubehandlede patienter resulterede kombination af Olumiant og potentielt hepatotoksiske

lægemidler, f.eks. methotrexat, i en øget hyppighed af disse stigninger. Over de første 52 uger var

hyppigheden af forhøjet ALAT og ASAT til ≥ 3 x ULN højere ved behandling med methotrexat og

Olumiant i kombination (7,5 % og 3,8 %) sammenlignet med methotrexat alene (2,9 % og 0,5 %) og

Olumiant alene (1,9 % og 1,3 %).

Mønsteret på og incidensen af forhøjet ALAT/ASAT forblev stabilt over tid, herunder i det

længerevarende forlængelsesstudie.

Stigning i lipidniveauer

Behandling med baricitinib var forbundet med dosisafhængige stigninger i lipidparametre, herunder

totalkolesterol, triglycerider, LDL-kolesterol og HDL-kolesterol. Der var ingen ændring i LDL/HDL-

forholdet. Stigningerne blev observeret over de første 12 uger, og niveauerne forblev herefter stabile

ved en højere værdi end ved

baseline

. Dette gjaldt også i det længerevarende forlængelsesstudie. I

kontrollerede studier blev der over de første 16 uger observeret følgende forekomster for Olumiant

vs

placebo:

Stigning i totalkolesterol til ≥ 5,17 mmol/l: 49,1 %

vs

. 15,8 %

Stigning i LDL-kolesterol til ≥ 3,36 mmol/l: 33,6 %

vs

. 10,3 %

Stigning i HDL-kolesterol til ≥ 1,55 mmol/l: 42,7 %

vs

. 13,8 %

Stigning i triglycerider til ≥ 5,65 mmol/l: 0,4 %

vs

. 0,5 %

I studier, som omfattede begge doser, blev der over de første 16 uger observeret en dosisrelateret

sammenhæng i stigning i totalkolesterol til ≥ 5,17 mmol/l, der blev rapporteret hos 48,8 %, 34,7 % og

17,8 % af patienterne i henholdsvis 4 mg-gruppen, 2 mg-gruppen og placebogruppen.

Som respons på statinbehandling faldt forhøjet LDL-kolesterol til det niveau, der var før behandling.

Kreatinkinase (CK)

I kontrollerede studier var forhøjet kreatinkinase almindeligt over de første 16 uger. Der forekom

signifikante stigninger (> 5 x ULN) hos 0,8 % af de patienter, der blev behandlet med Olumiant, og

hos 0,3 % af de patienter, der fik placebo. En dosisrelateret sammenhæng blev observeret i forbindelse

med stigning i kreatinkinase til ≥ 5 x ULN, som blev rapporteret hos 1,5 %, 0,8 % og 0,6 % af

patienterne efter 16 uger i henholdsvis 4 mg-gruppen, 2 mg-gruppen og placebogruppen. De fleste

tilfælde var forbigående og krævede ikke behandlingsafbrydelse. Der var ingen bekræftede tilfælde af

rabdomyolyse i kliniske studier. Stigning i CK blev observeret over de første 4 uger, hvorefter CK

forblev stabilt ved en højere værdi end ved

baseline

. Dette gjaldt også i det længerevarende

forlængelsesstudie.

Neutropeni

I kontrollerede studier forekom der over de første 16 uger fald i neutrofiltallet til under 1 x 10

celler/l

hos 0,3 % af de patienter, der blev behandlet med Olumiant, sammenlignet med 0 % af de patienter,

der fik placebo. Der var ingen klar sammenhæng mellem fald i neutrofiltal og forekomst af alvorlige

infektioner. I kliniske studier blev behandlingen dog afbrudt, hvis ANC faldt til < 1 x 10

celler/l.

Mønsteret på og incidensen af nedsat neutrofiltal forblev stabilt – med et lavere neutrofiltal end ved

baseline –

over tid, herunder i det længerevarende forlængelsesstudie.

Trombocytose

I kontrollerede studier forekom der over de første 16 uger stigninger i trombocyttallet til over

600 x 10

celler/l hos 2,0 % af de patienter, der blev behandlet med Olumiant 4 mg, og 1,1 % af de

patienter, der fik placebo. Der blev ikke observeret nogen sammenhæng mellem forhøjet trombocyttal

og bivirkninger af trombotisk karakter. Mønsteret på og incidensen af stigning i trombocyttal forblev

stabilt – med et højere neutrofiltal end ved

baseline –

over tid, herunder i det længerevarende

forlængelsesstudie.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Enkeltdoser på op til 40 mg og flere doser på op til 20 mg daglig i 10 dage er blevet administreret i

kliniske studier uden dosisbegrænsende toksicitet. Bivirkningerne var sammenlignelige med de

bivirkninger, der blev set ved lavere doser, og der blev ikke identificeret nogen specifikke toksiske

virkninger. Farmakokinetiske data ved en enkeltdosis på 40 mg hos raske frivillige indikerer, at mere

end 90 % af den administrerede dosis kan forventes at være elimineret inden for 24 timer. I tilfælde af

overdosering anbefales det, at patienten monitoreres for symptomer på bivirkninger. Patienter, der

udvikler bivirkninger, skal have relevant behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Selektive immunsuppressiva, ATC-kode: L04AA37

Virkningsmekanisme

Baricitinib er en selektiv og reversibel hæmmer af Janus-kinase (JAK) 1 og JAK2. I analyser af de

enkelte enzymer hæmmede baricitinib aktiviteten af JAK1, JAK2, tyrosinkinase 2 og JAK3 med IC

værdier på henholdsvis 5,9, 5,7, 53 og > 400 nM.

Janus-kinaser (JAKs) er enzymer, der transducerer intracellulære signaler fra celleoverfladereceptorer

for en række cytokiner og vækstfaktorer, som er involveret i hæmatopoiese, inflammation og

immunfunktion. I den intracellulære signalvej fosforylerer og aktiverer JAKs signaltransduktorer og

aktivatorer af transskription (STATs), hvilket aktiverer genekspression inde i cellen. Baricitinib

modulerer disse signalveje ved delvist at hæmme den enzymatiske aktivitet af JAK1 og JAK2 og

dermed reducere fosforyleringen og aktiveringen af STATs.

Farmakodynamisk virkning

Hæmning af IL

6-induceret fosforylering af STAT3

Administration af baricitinib resulterede i en dosisafhængig hæmning af IL-6-induceret fosforylering

af STAT3 i helblod fra raske forsøgspersoner med maksimal hæmning 2 timer efter dosering og

tilbagevenden til nær

baseline

-niveau i løbet af 24 timer.

Immunglobuliner

De gennemsnitlige serumværdier af IgG, IgM og IgA faldt frem til 12 uger efter opstart af Olumiant

og forblev stabile ved en værdi lavere end

baseline

-værdi frem til mindst uge 104. Hos de fleste

patienter lå immunglobulin-værdierne fortsat inden for det normale referenceinterval.

Lymfocytter

Det gennemsnitlige absolutte lymfocyttal steg frem til 1 uge efter opstart af Olumiant, var vendt

tilbage til

baseline

-niveau ved uge 24 og forblev stabilt frem til mindst uge 104. Hos de fleste patienter

lå lymfocyttallet fortsat inden for det normale referenceinterval.

C

reaktivt protein

Hos patienter med reumatoid artritis blev der observeret fald i serumniveauet af C-reaktivt protein

(CRP) så tidligt som 1 uge efter opstart af Olumiant, og det blev opretholdt gennem hele

doseringsperioden.

Kreatinin

Baricitinib inducerede en gennemsnitlig stigning i serum-kreatinin på 3,8 µmol/l efter 2 ugers

behandling sammenlignet med placebo, og stigningen forblev herefter stabil under op til 104 ugers

behandling. Dette kan skyldes, at baricitinib hæmmer udskillelsen af kreatinin i de renale tubuli.

Derfor kan estimater for den glomerulære filtrationshastighed baseret på serum-kreatinin være lettere

reducerede uden en reel forringelse af nyrefunktionen eller forekomst af negative renale virkninger.

Vaccinationsstudie

Baricitinibs påvirkning af det humorale respons på inaktiverede vacciner blev evalueret hos 106

reumatoid artritis patienter i stabil behandling med baricitinib 2 eller 4 mg. Patienterne fik inaktiveret

pneumokok- eller tetanusvaccine. Størstedelen af disse patienter (n = 94) blev samtidig behandlet med

methotrexat. For totalpopulationen resulterede pneumokokvaccination i tilfredsstillende IgG-

immunresponser hos 68,0 % (95 % CI: 58,4 %, 76,2 %) af patienterne. 43,1 % (95 % CI: 34,0 %,

52,8 %) af patienterne opnåede tilfredsstillende IgG-immunresponser på tetanusvaccination.

Klinisk virkning

Virkningen og sikkerheden af Olumiant én gang daglig blev vurderet i 4 randomiserede, dobbeltblinde

fase 3-multicenterstudier hos patienter med moderat til svær aktiv reumatoid artritis diagnosticeret i

henhold til ACR/EULAR 2010-kriterierne (se tabel 3). Patienter over 18 år var egnede til at deltage.

Tilstedeværelse af mindst 6 ømme og 6 hævede led ved

baseline

var påkrævet. Alle patienter, der

gennemførte disse studier, var egnede til at blive inkluderet i et længerevarende forlængelsesstudie

med op til 4 års fortsat behandling.

RA-BEGIN-studiet hos methotrexat (MTX)-naïve patienter er understøttende for målgruppen af

patienter med et utilstrækkeligt respons (IR) eller intolerance overfor andre DMARDs (pkt. 4.1).

Tabel 3. Oversigt over kliniske studier

Studiets

navn

(Varighed)

Population

(Antal)

Behandlingsarme

Oversigt over mål for nøgleresultater

RA-BEGIN

(52 uger)

MTX-naïve

(584)

Olumiant 4 mg daglig

Olumiant 4 mg daglig + MTX

Primært endepunkt: ACR20 ved uge 24

Fysisk funktion (HAQ-DI)

Radiologisk progression (mTSS)

Lav sygdomsaktivitet og remission (SDAI)

RA-BEAM

(52 uger)

MTX-IR

(1.305)

Olumiant 4 mg daglig

Adalimumab 40 mg s.c. hver

anden uge

Placebo

Alle patienter på baggrunds-MTX

Primært endepunkt: ACR20 ved uge 12

Fysisk funktion (HAQ-DI)

Radiologisk progression (mTSS)

Lav sygdomsaktivitet og remission (SDAI)

Morgenstivhed i og omkring led

RA-BUILD

(24 uger)

cDMARD-IR

(684)

Olumiant 4 mg daglig

Olumiant 2 mg daglig

Placebo

På baggrunds-cDMARDs

, hvis på

stabil cDMARD ved indtrædelse i

studie

Primært endepunkt: ACR20 ved uge 12

Fysisk funktion (HAQ-DI)

Lav sygdomsaktivitet og remission (SDAI)

Radiologisk progression (mTSS)

Morgenstivhed i og omkring led

BEACON

(24 uger)

TNF-IR

(527)

Olumiant 4 mg daglig

Olumiant 2 mg daglig

Placebo

På baggrunds-cDMARDs

Primært endepunkt: ACR20 ved uge 12

Fysisk funktion (HAQ-DI)

Lav sygdomsaktivitet og remission (SDAI)

Forkortelser: QD = én gang daglig, Q2W = én gang hver anden uge, s.c. = subkutant, ACR =

American College

of Rheumatology

, SDAI =

Simplified Disease Activity Index

, HAQ-DI =

Health Assessment

Questionnaire-Disability Index

, mTSS =

modified Total Sharp Score

Patienter, der havde fået mindre end 3 doser MTX og ikke tidligere var blevet behandlet med andre

konventionelle eller biologiske DMARDs.

Patienter, der havde et utilstrækkeligt respons på MTX (+/- andre cDMARDs) og ikke tidligere havde

fået behandling med biologisk medicin.

Patienter, der havde et utilstrækkeligt respons på eller ikke tålte ≥ 1 cDMARD og ikke tidligere havde

fået behandling med biologisk medicin.

Patienter, der havde et utilstrækkeligt respons på eller ikke tålte ≥ 1 bDMARD, herunder mindst én

TNF-hæmmer.

De hyppigste samtidigt administrerede cDMARDs omfattede MTX, hydroxychloroquin, leflunomid

og sulfasalazin.

Klinisk respons

I alle studier havde de patienter, der blev behandlet med Olumiant 4 mg én gang daglig, statistisk

signifikant højere ACR20-, ACR50- og ACR70-responser ved uge 12 sammenlignet med placebo,

MTX eller adalimumab (se tabel 4). Tiden til indtrædelse af virkning var kort på tværs af målene med

signifikant bedre responser set så tidligt som i uge 1. Der blev observeret stabile responsrater, og

ACR20-/50-/70-responserne blev opretholdt i mindst 2 år, herunder i det længerevarende

forlængelsesstudie.

Behandling med Olumiant 4 mg alene eller i kombination med cDMARDs resulterede i signifikante

forbedringer i alle individuelle ACR-komponenter, herunder antal ømme og hævede led, patientens og

lægens samlede vurderinger, HAQ-DI, smertevurdering og CRP, sammenlignet med placebo eller

monoterapi med MTX. I RA-BEAM resulterede behandling med Olumiant i en signifikant forbedring

i patientens og lægens samlede vurderinger, HAQ-DI, smertevurdering og CRP ved uge 12, 24 og 52

sammenlignet med adalimumab.

I placebo-kontrollerede forsøg, hvor MTX ikke var påkrævet, fik 501 forsøgspersoner, der var

randomiseret til baricitinib 2 mg eller 4 mg, MTX som basisbehandling, og 303 fik andre

konventionelle DMARDs end MTX (ca. halvdelen med MTX og halvdelen uden). De hyppigste

samtidige DMARDs hos disse personer var MTX (79 % af patienterne), hydroxychloroquin (19 %),

leflunomid (11 %) og sulfasalazin (9 %). Der blev ikke observeret nogen relevante forskelle i effekt og

sikkerhed i undergrupper defineret ud fra type af samtidig DMARD anvendt i kombination med

baricitinib.

Remission og lav sygdomsaktivitet

En statistisk signifikant større andel patienter behandlet med Olumiant 4 mg sammenlignet med

placebo eller MTX havde opnået remission, defineret som SDAI

3,3 og CDAI

2,8, ved

uge 12 og 24 (tabel 4).

I alle 4 studier havde en signifikant større andel patienter behandlet med Olumiant 4 mg sammenlignet

med placebo og MTX opnået lav sygdomsaktivitet eller remission (DAS28-ESR eller

DAS28-hsCRP

3,2 og DAS28-ESR eller DAS28-hsCRP < 2,6) ved uge 12 og 24.

Der blev observeret højere remissionsrater sammenlignet med placebo så tidligt som i uge 4. Efter

inklusion af data fra et længerevarende forlængelsesstudie blev raterne for remission og lav

sygdomsaktivitet opretholdt i mindst 2 år.

Tabel 4. Respons, remission og fysisk funktion

Studie

RA-BEGIN

MTX-naïve patienter

RA-BEAM

MTX-IR patienter

RA-BUILD

cDMARD-IR patienter

RA-BEACON

TNF-IR patienter

Behand-

lings-

gruppe

4 mg

4 mg

+ MTX

4 mg

40 mg

2 mg

4 mg

2 mg

4 mg

ACR20:

Uge 12

59 %

79 %

77 %

40 %

70 %

***†

61 %

39 %

66 %

62 %

27 %

49 %

55 %

Uge 24

62 %

77 %

78 %

37 %

74 %

***†

66 %

42 %

61 %

65 %

27 %

45 %

46 %

Uge 52

56 %

73 %

73 %

71 %

††

62 %

ACR50:

Uge 12

33 %

55 %

60 %

17 %

45 %

***††

35 %

13 %

33 %

34 %

20 %

28 %

Uge 24

43 %

60 %

63 %

19 %

51 %

45 %

21 %

41 %

44 %

13 %

23 %

29 %

Uge 52

38 %

57 %

62 %

56 %

47 %

ACR70:

Uge 12

16 %

31 %

34 %

19 %

***†

13 %

18 %

18 %

13 %

11 %

Uge 24

21 %

42 %

40 %

30 %

***†

22 %

25 %

24 %

13 %

17 %

Uge 52

25 %

42 %

46 %

37 %

31 %

DAS28-hsCRP

3,2:

Uge 12

30 %

47 %

56 %

14 %

44 %

***††

35 %

17 %

36 %

39 %

24 %

32 %

Uge 24

38 %

57 %

60 %

19 %

52 %

48 %

24 %

46 %

52 %

11 %

20 %

33 %

Uge 52

38 %

57 %

63 %

56 %

48 %

DAS28-ESR

3,2:

Uge 12

15 %

21 %

34 %

24 %

21 %

21 %

22 %

13 %

12 %

Uge 24

23 %

36 %

39 %

10 %

32 %

34 %

10 %

29 %

32 %

11 %

17 %

Uge 52

27 %

36 %

45 %

39 %

36 %

SDAI

3,3:

Uge 12

14 %

20 %

Uge 24

10 %

22 %

23 %

16 %

14 %

17 %

15 %

Uge 52

13 %

25 %

30 %

23 %

18 %

CDAI

2,8:

Uge 12

14 %

19 %

10 %

Uge 24

11 %

21 %

22 %

16 %

12 %

15 %

15 %

Uge 52

16 %

25 %

28 %

22 %

18 %

HAQ-DI – mindste klinisk relevante forskel (fald i HAQ-DI-scoren på ≥ 0,30):

Uge 12

60 %

81 %

77 %

46 %

68 %

64 %

44 %

60 %

56 %

35 %

48 %

54 %

Uge 24

66 %

77 %

74 %

37 %

67 %

***†

60 %

37 %

58 %

55 %

24 %

41 %

44 %

Uge 52

53 %

65 %

67 %

61 %

55 %

Note: Andelen af responderende på hvert tidspunkt var baseret på det antal personer, der til at starte med var

randomiseret til behandling (N). Patienter, der fik seponeret behandlingen eller fik nødbehandling, blev herefter

anset for at være ikke-responderende.

Forkortelser: ADA = adalimumab, MTX = methotrexat, OLU = Olumiant, PBO = placebo.

*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001

vs.

placebo (

vs

. MTX for studie RA

BEGIN).

†p ≤ 0,05, ††p ≤ 0,01, †††p ≤ 0,001

vs

. adalimumab.

Radiologisk respons

Effekten af Olumiant på progression af strukturel ledskade blev evalueret radiologisk i RA-BEGIN-,

RA-BEAM- og RA-BUILD-studierne og bestemt ved brug af

modified Total Sharp Score

(mTSS) og

dets komponenter, erosionsscore og score for afsmalnet ledspalte.

Behandling med Olumiant 4 mg resulterede i en statistisk signifikant hæmning af progression af

strukturel ledskade (tabel 5). Analyser af scorer for erosion og afsmalnet ledspalte stemte overens med

de samlede scorer. Andelen af patienter uden radiologisk progression (mTSS-ændring ≤ 0) var

signifikant højere med Olumiant 4 mg sammenlignet med placebo ved uge 24 og 52.

Tabel 5. Radiologiske forandringer

Studie

RA-BEGIN

MTX-naïve patienter

RA-BEAM

MTX-IR patienter

RA-BUILD

cDMARD-IR patienter

Behandlin

gsgruppe

4 mg

4 mg

+ MTX

4 mg

40 mg

2 mg

4 mg

Modified Total Sharp Score – gennemsnitlig ændring i forhold til baseline:

Uge 24

0,61

0,39

0,29

0,90

0,41

0,33

0,70

0,33

0,15

Uge 52

1,02

0,80

0,40

1,80

0,71

0,60

Erosionsscore – gennemsnitlig ændring i forhold til baseline:

Uge 24

0,47

0,33

0,26

0,61

0,29

0,24

0,47

0,30

0,11

Uge 52

0,81

0,55

0,34

1,23

0,51

0,42

Score for afsmalnet ledspalte – gennemsnitlig ændring i forhold til baseline:

Uge 24

0,14

0,06

0,03

0,29

0,12

0,10

0,23

0,03

0,04

Uge 52

0,21

0,25

0,06

0,58

0,21

0,19

Andel af patienter uden radiologisk progression

b

:

Uge 24

68 %

76 %

81 %

70 %

81 %

83 %

74 %

72 %

80 %

Uge 52

66 %

69 %

80 %

70 %

79 %

81 %

Forkortelser: ADA = adalimumab, MTX = methotrexat, OLU = Olumiant, PBO = placebo

Placebo-data ved uge 52 udledt ved brug af lineær ekstrapolation

Ingen progression defineret som mTSS

ændring ≤ 0

*p ≤ 0,05, **p ≤ 0,01, ***p ≤ 0,001

vs.

placebo (

vs

. MTX for studie RA

BEGIN)

Respons i fysisk funktion og helbredsrelaterede resultater

Behandling med Olumiant 4 mg alene eller i kombination med cDMARDs resulterede i en signifikant

forbedring i fysisk funktion ved uge 12, 24 og 52, sammenlignet med alle komparatorer (placebo,

MTX, adalimumab), målt ved HAQ-DI. Andelen af patienter, der opnåede en klinisk signifikant

forbedring (HAQ-DI ≥ 0,30) i uge 12, var også højere med Olumiant sammenlignet med placebo og

MTX (tabel 4). Der blev set forbedring så tidligt som i uge 1, og i studierne RA-BEGIN og

RA-BEAM blev denne opretholdt frem til uge 52.

Behandling med Olumiant 4 mg alene eller i kombination med cDMARDs resulterede i en signifikant

reduktion af smerter i uge 12, sammenlignet med alle komparatorer (placebo, MTX, adalimumab),

målt på en visuel analog skala fra 0-100. Der blev set en statistisk signifikant reduktion af smerter så

tidligt som i uge 1, og i studierne RA-BEGIN og RA-BEAM blev denne opretholdt frem til uge 52.

I RA-BEAM og RA-BUILD resulterede behandling med Olumiant 4 mg i en signifikant reduktion af

den gennemsnitlige varighed og sværhedsgrad af morgenstivhed i og omkring led i uge 12

sammenlignet med placebo og adalimumab vurderet ud fra patienternes daglige rapporteringer i

elektroniske dagbøger.

I alle studier rapporterede de patienter, der blev behandlet med Olumiant, forbedringer i

patientrapporteret livskvalitet målt ved

Short Form (36) Health Survey (SF

36) Physical Component

Score

og træthed målt ved

Functional Assessment of Chronic Illness Therapy-Fatigue (FACIT

F)

Scale

Olumiant 4 mg vs. 2 mg

Forskellen i effekt mellem doserne på 4 mg og 2 mg var mest udtalt hos bDMARD-IR-populationen

(RA-BEACON), hvor der i uge 24 blev påvist statistisk signifikante forbedringer i ACR-

komponenterne antal hævede led, antal ømme led og ESR for Olumiant 4 mg sammenlignet med

placebo, men ikke for Olumiant 2 mg sammenlignet med placebo. Derudover indtrådte virkningen

hurtigere, og størrelsen af effekt var generelt højere i 4 mg dosis-gruppen sammenlignet med

2 mg dosis-gruppen for både studie RA-BEACON og RA-BUILD.

I et længerevarende forlængelsesstudie blev de patienter fra RA-BEAM, RA-BUILD og

RA-BEACON, der opnåede vedvarende lav sygdomsaktivitet eller remission (CDAI ≤ 10) efter

mindst 15 måneders behandling med Olumiant 4 mg én gang daglig, randomiseret på ny i forholdet

1:1 på dobbeltblindet vis til at fortsætte med 4 mg én gang daglig eller få reduceret dosis til 2 mg én

gang daglig. Størstedelen af patienterne opretholdt lav sygdomsaktivitet eller remission baseret på

CDAI-scoren:

Ved uge 12: 234/251 (93 %), der fortsatte med 4 mg,

vs.

207/251 (82 %), som fik reduceret

dosis til 2 mg (p ≤ 0,001)

Ved uge 24: 163/191 (85 %), der fortsatte med 4 mg,

vs

. 144/189 (76 %), som fik reduceret

dosis til 2 mg (p ≤ 0,05)

Ved uge 48: 57/73 (78 %), der fortsatte med 4 mg,

vs.

51/86 (59 %), som fik reduceret dosis til

2 mg (p ≤ 0,05)

Størstedelen af de patienter, der mistede deres status med lav sygdomsaktivitet eller remission efter

dosisreduktion, kunne genvinde sygdomskontrol, efter at dosis igen var sat op til 4 mg.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Olumiant i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med kronisk idiopatisk

artritis (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Efter oral administration af baricitinib blev der observeret en dosisproportional stigning i den

systemiske eksponering i det terapeutiske dosisinterval. Farmakokinetikken af baricitinib er lineær

med hensyn til tid.

Absorption

Efter oral administration absorberes baricitinib hurtigt med en median-t

på ca. 1 time (interval

0,5-3,0 time) og en absolut biotilgængelighed på ca. 79 % (CV = 3,94 %). Indtagelse af mad førte til

en reduktion i eksponering på op til 14 %, et fald i C

på op til 18 % og en forsinkelse af t

0,5 timer. Administration i forbindelse med måltider var ikke forbundet med en klinisk relevant effekt

på eksponeringen.

Fordeling

Det gennemsnitlige fordelingsvolumen efter intravenøs infusion var 76 l, hvilket indikerer fordeling af

baricitinib ind i væv. Baricitinib er ca. 50 % bundet til plasmaproteiner.

Biotransformation

Metabolisering af baricitinib medieres af CYP3A4, med mindre end 10 % af dosis identificeret som

blivende biotransformeret. Ingen metabolitter var kvantificerbare i plasma. I et klinisk farmakologisk

studie blev baricitinib overvejende udskilt som det uomdannede aktive stof i urinen (69 %) og

fæces (15 %), og der blev kun identificeret 4 underordnede oxidative metabolitter (3 i urinen, 1 i

fæces), som udgjorde henholdsvis ca. 5 % og 1 % af dosis.

In vitro

er baricitinib substrat for CYP3A4,

OAT3, Pgp, BCRP og MATE2-K og kan være en klinisk relevant hæmmer af transportøren OCT1 (se

pkt. 4.5). Baricitinib er ikke en hæmmer af transportørerne OAT1, OAT2, OAT3, OCT2, OATP1B1,

OATP1B3, BCRP, MATE1 og MATE2-K ved klinisk relevante koncentrationer.

Elimination

Renal elimination gennem glomerulær filtration og aktiv udskillelse via OAT3, Pgp, BCRP og

MATE2-K er hovedmekanismen bag baricitinibs clearance. I et klinisk farmakologisk studie blev

ca. 75 % af den administrerede dosis udskilt i urinen, mens ca. 20 % af dosis blev udskilt i fæces. Den

gennemsnitlige tilsyneladende clearance (CL/F) og halveringstid hos patienter med reumatoid artritis

er henholdsvis 9,42 l/time (CV = 34,3 %) og 12,5 time (CV = 27,4 %). C

og AUC ved

steady state

er henholdsvis 1,4 og 2,0 gange højere hos forsøgspersoner med reumatoid artritis sammenlignet med

raske forsøgspersoner.

Nedsat nyrefunktion

Det er vist, at nyrefunktionen påvirker eksponeringen for baricitinib signifikant. Den gennemsnitlige

ratio mellem AUC hos patienter med henholdsvis let og moderat nedsat nyrefunktion og patienter med

normal nyrefunktion er henholdsvis 1,41 (90 % CI: 1,15-1,74) og 2,22 (90 % CI: 1,81-2,73). Den

gennemsnitlige ratio mellem C

hos patienter med henholdsvis let og moderat nedsat nyrefunktion

og patienter med normal nyrefunktion er henholdsvis 1,16 (90 % CI: 0,92-1,45) og

1,46 (90 % CI: 1,17-1,83). Se pkt. 4.2 for at anbefalinger vedrørende dosering.

Nedsat leverfunktion

Der var ingen klinisk relevant indvirkning på baricitinibs farmakokinetik hos patienter med let eller

moderat nedsat leverfunktion. Baricitinib er ikke blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat

leverfunktion.

Ældre

Alder ≥ 65 år eller ≥ 75 år har ingen indvirkning på eksponeringen for baricitinib (C

og AUC).

Pædiatrisk population

Sikkerheden, virkningen og farmakokinetikken af baricitinib er endnu ikke klarlagt hos en pædiatrisk

population (se pkt. 4.2).

Andre faktorer

Legemsvægt, køn, race og etnicitet havde ingen klinisk relevant indvirkning på baricitinibs

farmakokinetik. De gennemsnitlige påvirkninger fra disse faktorer på de farmakokinetiske parametre

(AUC og C

) lå generelt inden for den inter-individuelle variabilitet i baricitinibs farmakokinetiske

parametre. Derfor er dosisjustering på basis af disse patientfaktorer ikke nødvendig.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, genotoksicitet og karcinogent potentiale.

Der blev observeret fald i antallet af lymfocytter, eosinofiler og basofiler såvel som lymfoid depletion

i immunsystemets organer/væv hos mus, rotter og hunde. Opportunistiske infektioner relateret til

demodicose (skab) blev observeret hos hunde ved eksponeringer på ca. 7 gange eksponeringen hos

mennesker. Fald i parametre for røde blodceller blev observeret hos mus, rotter og hunde ved

eksponeringer på ca. 6-36 gange eksponeringen hos mennesker. Hos hunde - også hos kontroldyr -

blev der observeret degeneration af brystbenets epifyseskive med en lav incidens, men med en

sammenhæng mellem dosis og effekt med hensyn til sværhedsgrad. På nuværende tidspunkt vides det

ikke, om dette er klinisk relevant.

I studier af reproduktionstoksicitet hos rotter og kaniner reducerede baricitinib føtal vækst/vægt og

medførte skeletale misdannelser (ved eksponeringer på henholdsvis ca. 10 og 39 gange eksponeringen

hos mennesker). Der blev ikke observeret nogen føtale virkninger ved eksponeringer på 2 gange

eksponeringen hos mennesker baseret på AUC.

I et fertilitetsstudie med både han- og hunrotter nedsatte baricitinib den samlede parringsevne

(nedsatte fertilitets- og konceptionsindekser). Hos hunrotter var der et nedsat antal corpora lutea og

implantationssteder, et øget præ-implantationstab og/eller negative virkninger på embryoernes

intrauterine overlevelse. Da der ikke var nogen indvirkning på spermatogenesen (vurderet ved

histopatologi) eller sæd/sperma-endepunkter hos hanrotter, var den nedsatte samlede parringsevne

sandsynligvis et resultat af virkningerne på hunrotter.

Baricitinib blev påvist i mælken hos diegivende rotter. I et studie af præ- og postnatal udvikling blev

der observeret nedsat vægt hos afkommet og nedsat postnatal overlevelse ved eksponeringer på

henholdsvis 4 og 21 gange eksponeringen hos mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

cellulose, mikrokrystallinsk

croscarmellosenatrium

magnesiumstearat

mannitol

Filmovertræk

rødt jernoxid (E 172)

lecithin (soja) (E 322)

macrogol

polyvinylalkohol

talcum

titandioxid (E 171)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Polyvinylchlorid/polyethylen/polychlortrifluorethylen - aluminium-blistere i kartoner med 14, 28, 35,

56, 84 eller 98 filmovertrukne tabletter.

Perforerede enkeltdosis-polyvinylchlorid/aluminium/orienteret polyamid - aluminium-blistere i

kartoner med 28 x 1 eller 84 x 1 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ingen særlige forholdsregler ved bortskaffelse.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Eli Lilly Nederland B.V., Papendorpseweg 83, 3528 BJ Utrecht, Holland.

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

Olumiant 2 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/16/1170/001

EU/1/16/1170/002

EU/1/16/1170/003

EU/1/16/1170/004

EU/1/16/1170/005

EU/1/16/1170/006

EU/1/16/1170/007

EU/1/16/1170/008

Olumiant 4 mg filmovertrukne tabletter

EU/1/16/1170/009

EU/1/16/1170/010

EU/1/16/1170/011

EU/1/16/1170/012

EU/1/16/1170/013

EU/1/16/1170/014

EU/1/16/1170/015

EU/1/16/1170/016

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 13. februar 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2018. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/839757/2018

EMEA/H/C/004085

Olumiant (baricitinib)

En oversigt over Olumiant, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Olumiant, og hvad anvendes det til?

Olumiant er et lægemiddel, der anvendes til behandling af rheumatoid arthritis (en sygdom, som

forårsager betændelse i leddene).

Det anvendes til patienter med moderat til svær arthritis, hvis standardbehandling med

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler (også kendt som "DMARD'er") ikke har virket godt

nok, eller hvis patienterne ikke kan tåle dem. Olumiant kan anvendes enten alene eller i kombination

med det sygdomsmodificerende antireumatiske lægemiddel methotrexat.

Olumiant indeholder det aktive stof baricitinib.

Hvordan anvendes Olumiant?

Behandling med Olumiant skal indledes af en læge med erfaring i diagnosticering og behandling af

rheumatoid arthritis. Lægemidlet fås som tabletter, der tages gennem munden. Den sædvanlige dosis

er 4 mg én gang dagligt, men den kan nedsættes til 2 mg én gang dagligt, når sygdommen er under

kontrol. Det kan ligeledes være nødvendigt at nedsætte dosis hos patienter med nedsat nyrefunktion,

patienter med øget risiko for infektioner og hos patienter over 75 år, eller hos patienter, der tager

visse andre lægemidler. For mere information om brug af Olumiant, se indlægssedlen eller kontakt

lægen eller apotekspersonalet.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan virker Olumiant?

Det aktive stof i Olumiant, baricitinib, er et immunundertrykkende lægemiddel (et lægemiddel, som

undertrykker immunforsvarets aktivitet). Det virker ved at blokere aktiviteten af enzymer, der kaldes

Janus-kinaser. Disse enzymer spiller en vigtig rolle i betændelsesprocessen og i den beskadigelse af

leddene, der finder sted ved rheumatoid arthritis. Ved at blokere enzymerne mindsker baricitinib

betændelsen og andre symptomer på sygdommen.

Olumiant (baricitinib)

EMA/839757/2018

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Olumiant?

Tre studier hos ca. 2 500 patienter viste, at Olumiant forbedrer symptomer såsom ømhed og hævelse i

leddene hos patienter, hvis tidligere sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler ikke har virket

godt nok. I disse studier medførte Olumiant (alene eller sammen med det sygdomsmodificerende

antireumatiske lægemiddel methotrexat), at flere patienter opnåede en forbedring på mindst 20 % i en

standardsymptomscore (ACR 20) end sammenligningslægemidler og placebo. Resultaterne af de tre

studier efter 12 ugers behandling er som følger:

Hos patienter, der tidligere er behandlet med methotrexat, opnåede 70 % (339 ud af 487) af de

patienter, der fik Olumiant, en forbedring på mindst 20 % i deres symptomscorer sammenlignet

med 61 % (202 ud af 330) af de patienter, der fik adalimumab (et andet antireumatisk

lægemiddel), og 40 % (196 ud af 488) af de patienter, der fik placebo.

Hos patienter, der tidligere er behandlet med konventionelle sygdomsmodificerende antireumatiske

lægemidler, opnåede 62 % (140 ud af 227) af de patienter, der fik Olumiant, en forbedring på

mindst 20 % sammenlignet med 40 % (90 ud af 228) af de patienter, der fik placebo.

Hos patienter, der tidligere er behandlet med en sygdomsmodificerende antireumatisk

lægemiddelklasse, som kaldes TNF-hæmmere, opnåede 55 % (98 ud af 177) af de patienter, der

fik Olumiant, en forbedring på mindst 20 % sammenlignet med 27 % (48 ud af 176) af de

patienter, der fik placebo.

Olumiant er også blevet undersøgt hos patienter, som ikke tidligere har modtaget behandling. I et

studie, der omfattede 584 patienter, var Olumiant mere effektivt end methotrexat. Der mangler dog

langtidssikkerhedsdata, og derfor er disse resultater i sig selv ikke tilstrækkelige til at underbygge

brugen af Olumiant hos tidligere ubehandlede patienter.

Hvilke risici er der forbundet med Olumiant?

De hyppigste bivirkninger ved Olumiant anvendt alene eller i kombination med methotrexat var øgede

kolesterolniveauer i blodet, næse- og halsinfektioner samt kvalme (som kan forekomme hos mere end

2 ud af 100 patienter). De infektioner, der blev indberettet ved behandling med Olumiant, omfattede

også herpes zoster (helvedesild). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Olumiant

fremgår af indlægssedlen.

Olumiant må ikke anvendes under graviditet. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Olumiant godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Olumiant opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU.

Agenturet var af den opfattelse, at det var påvist, at Olumiant var effektivt til at forbedre

symptomerne på rheumatoid arthritis hos patienter, hvis tidligere behandling med

sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler ikke har virket godt nok, eller hvis patienterne ikke

kan tåle dem. Agenturet tog ligeledes højde for de manglende behandlingsmuligheder for disse

patienter, og at Olumiants indgivelse gennem munden er bekvem for patienterne. Hvad sikkerheden

angår, betyder dét, at Olumiant er en behandling, der tages gennem munden, at lægemidlet ikke har

de samme risici som andre sygdomsmodificerende antireumatiske lægemidler, der gives ved injektion,

såsom allergiske reaktioner, der er forbundet med lægemidlets indgivelsesmåde. Alt i alt betragtes

Olumiant (baricitinib)

EMA/839757/2018

Side 3/3

lægemidlets bivirkninger som overskuelige, og der er truffet adskillige foranstaltninger for at minimere

risiciene ved dette lægemiddel, navnlig infektion.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Olumiant?

Virksomheden, der markedsfører Olumiant, skal sørge for, at læger, som forventes at ordinere

lægemidlet, modtager en informationspakke om de risici, der er forbundet med brugen af Olumiant,

navnlig infektionsrisikoen, og den patientovervågning, der skal foretages. Patienterne skal have

udleveret et særligt informationskort, der sammenfatter sikkerhedsoplysningerne om lægemidlet.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Olumiant.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brug af Olumiant løbende overvåget. Bivirkninger

rapporteret for Olumiant vurderes omhyggeligt, og der tages de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Olumiant

Olumiant fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 13. februar 2017.

Yderligere information om Olumiant findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/olumiant.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 11-2018.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information