Ofev

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
nintedanib
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kode:
L01XE
INN (International Name):
nintedanib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Idiopatisk lungefibrose
Terapeutiske indikationer:
Ofev er indiceret hos voksne til behandling af Idiopatisk lungfibrose (IPF).
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003821
Autorisation dato:
2015-01-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/003821

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Ofev 100 mg bløde kapsler

nintedanib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ofev

Sådan skal du tage Ofev

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ofev indeholder det aktive stof nintedanib, et lægemiddel, der tilhører klassen af såkaldte

tyrosinkinasehæmmere, og bruges til behandling af idiopatisk lungefibrose (IPF) og systemisk

sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILD) hos voksne.

Idiopatisk lungefibrose (IPF)

IPF er en tilstand, som forårsager, at vævet i dine lunger bliver fortykket, stift og arret med tiden.

Arvævet reducerer lungernes evne til at transportere ilt fra lungerne til blodet, og det bliver vanskeligt

at trække vejret dybt. Ofev hjælper med at reducere dannelsen af arvæv og stivhed i lungerne.

Systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILD)

Systemisk sklerodermi (SSc) er en sjælden, kronisk autoimmun sygdom, der påvirker bindevævet i

mange dele af kroppen. SSc forårsager fibrose (dannelse af arvæv og stivhed) af huden og andre indre

organer, såsom lungerne. Når lungerne er påvirket af fibrose, kaldes det interstitiel lungesygdom

(ILD), og derfor kaldes tilstanden SSc-ILD. Fibrose i lungerne reducerer evnen til at transportere ilt til

blodbanen og vejrtrækningsevnen nedsættes. Ofev hjælper med at reducere yderligere dannelse af

arvæv og stivhed i lungerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ofev

Tag ikke Ofev

hvis du er gravid.

hvis du er allergisk over for nintedanib, jordnødder, soja eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Ofev (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ofev,

hvis du har eller har haft problemer med leveren,

hvis du har eller har haft problemer med nyrerne,

hvis du har eller har haft problemer med blødning,

hvis du tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon eller heparin) for at

forebygge blodpropper,

hvis du tager pirfenidon, da dette kan øge risikoen for at få diarré, kvalme, opkastning og

leverproblemer,

hvis du har eller har haft problemer med hjertet (for eksempel et hjerteanfald),

hvis du for nylig har fået foretaget et kirurgisk indgreb. Nintedanib kan påvirke sårhelingen. Din

behandling med Ofev bliver derfor som regel afbrudt, hvis du skal opereres. Din læge afgør,

hvornår din behandling med dette lægemiddel skal genoptages,

hvis du har for højt blodtryk,

hvis du har et unormalt højt blodtryk i lungeblodkarrene (pulmonal hypertension),

hvis du har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i

en blodårevæg.

Ud fra disse oplysninger tager din læge måske nogle blodprøver, f.eks. for at kontrollere din

leverfunktion. Din læge taler med dig om resultaterne af disse undersøgelser og afgør, om du må få

Ofev.

Kontakt omgående din læge, mens du tager dette lægemiddel,

hvis du får diarré. Det er vigtigt at behandle diarré, lige så snart den opstår (se afsnit 4);

hvis du kaster op eller har kvalme;

hvis du oplever uforklarlige symptomer, såsom gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

(gulsot), mørk eller brun (tefarvet) urin, smerter i den øverste, højre side af maven (abdomen),

større tendens til blødninger eller blå mærker end normalt eller du føler dig træt. Dette kan være

symptomer på alvorlige leverproblemer;

hvis du får stærke mavesmerter, feber, kulderystelser, kvalme, opkastning eller

hårdhed/oppustning af maven, da det kan være et tegn på et hul i tarmvæggen (gastrointestinal

perforation). Du skal også fortælle det til lægen, hvis du tidligere har haft mavesår eller

divertikelsygdom eller modtager samtidig behandling med anti-inflammatoriske lægemidler

(NSAIDs) (bruges til behandling mod smerter og hævelse) eller steroider (bruges mod

betændelse og allergier), da dette kan forøge denne risiko;

hvis du oplever smerte, hævelse, rødme eller varme i en arm eller et ben, da det kan være et tegn

på en blodprop i en vene (en type blodkar);

hvis du oplever smerter eller trykken for brystet, typisk i venstre side af kroppen, smerter i

halsen, kæben, skuldrene eller armene, hurtige hjerteslag (puls), åndenød, kvalme, opkastning,

da dette kan være symptomer på et hjerteanfald;

hvis du får en større blødning.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke tage Ofev.

Brug af anden medicin sammen med Ofev

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Det gælder også naturlægemidler og lægemidler, der er købt uden recept.

Ofev kan påvirke virkningen af visse andre lægemidler, og andre lægemidler kan påvirke virkningen

af Ofev.

Følgende lægemidler kan øge blodets indhold af nintedanib og kan derfor øge risikoen for bivirkninger

(se afsnit 4):

et lægemiddel, der bruges til behandling af svampeinfektioner (ketoconazol)

et lægemiddel, der bruges til behandling af bakterieinfektioner (erythromycin)

et lægemiddel, der indvirker på dit immunsystem (ciclosporin).

Følgende lægemidler kan nedsætte blodets indhold af nintedanib og kan derfor nedsætte virkningen af

Ofev:

et antibiotikum, der bruges til behandling af tuberkulose (rifampicin)

lægemidler, der bruges til behandling af krampeanfald (carbamazepin, phenytoin)

et naturlægemiddel til behandling af depression (perikon).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er gravid, da det kan skade det ufødte barn og forårsage

misdannelser.

Du skal have taget en graviditetstest for at sikre, at du ikke er gravid, inden du starter behandlingen

med Ofev. Kontakt lægen.

Prævention

Kvinder, der kan blive gravide, skal anvende en meget sikker præventionsmetode for at undgå

graviditet, mens de tager Ofev og i mindst 3 måneder efter, behandlingen er stoppet.

Du skal tale med din læge om, hvilke præventionsmetoder der er de bedste for dig.

Det vides ikke om nintedanib vil nedsætte virkningen af hormonel prævention, såsom p-piller eller

p-udstyr (f.eks. p-stav eller p-ring), derfor skal der også anvendes en barrieremetode som

præventionsmetode (f.eks. kondomer).

Hvis du bliver gravid under behandlingen med Ofev, eller har mistanke om, at du kan være gravid,

skal du omgående fortælle det til lægen eller apotekspersonalet.

Amning

Du må ikke amme under behandlingen med Ofev, da der kan være en risiko for skade på det ammede

barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ofev kan have en mindre virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Du må ikke

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du har det dårligt.

Ofev indeholder sojalecithin

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er allergisk over for soja eller jordnødder (se afsnit 2).

3.

Sådan skal du tage Ofev

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er en kapsel på 100 mg to gange dagligt (i alt 200 mg pr. dag). Tag én kapsel to

gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum på omtrent samme tidspunkt af dagen, f.eks. én kapsel om

morgenen og én kapsel om aftenen. Dette sikrer, at der hele tiden er en konstant mængde nintedanib i

blodbanen. Du skal synke kapslerne hele sammen med vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses.

Det anbefales, at du tager kapslerne sammen med mad, dvs. under eller umiddelbart før eller efter et

måltid.

Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis på to Ofev 100 mg kapsler pr. dag.

Hvis du ikke kan tåle den anbefalede dosis på to Ofev 100 mg kapsler om dagen (se bivirkninger i

afsnit 4), kan din læge bede dig om at holde op med at tage dette lægemiddel. Du må ikke selv

nedsætte dosis eller afbryde behandlingen uden først at tale med din læge.

Hvis du har taget for meget Ofev

Kontakt omgående lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Ofev

Tag ikke to kapsler samtidig, hvis du har glemt at tage din forrige dosis. Tag din næste dosis Ofev på

100 mg efter planen på det næste fastlagte tidspunkt og i den dosis, som lægen eller apotekspersonalet

har anbefalet.

Hvis du holder op med at tage Ofev

Du må ikke holde op med at tage Ofev uden først at have talt med din læge. Det er vigtigt, at du tager

dette lægemiddel hver dag, så længe lægen ordinerer det til dig.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal være særlig opmærksom, hvis du får følgende bivirkninger under behandlingen med Ofev:

Diarré (meget almindelig, kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Diarré kan medføre dehydrering: tab af væske og vigtige salte (elektrolytter, som f.eks. natrium eller

kalium) fra din krop. Ved de første tegn på diarré skal du drikke rigeligt med væske og omgående

kontakte lægen. Begynd på en egnet behandling mod diarré, f.eks. loperamid, så hurtigt som muligt.

Følgende bivirkninger er observeret under behandling med dette lægemiddel.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger.

Idiopatisk lungefibrose (IPF)

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Kvalme

Mavesmerter

Unormale resultater af prøver for leverfunktionen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Opkastning

Appetitløshed

Vægttab

Blødning

Udslæt

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

Betændelse i tyktarmen

Alvorlige leverproblemer

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Højt blodtryk (hypertension)

Gulsot, der viser sig som en gulfarvning af huden og det hvide i øjnene pga. forhøjet indhold af

bilirubin

Kløe

Hjerteanfald

Hårtab (alopeci)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nyresvigt

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner)

Systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILD)

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Kvalme

Opkastning

Smerter i den nedre del af kroppen (maven)

Unormale resultater af prøver for leverfunktionen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Blødning

Højt blodtryk (hypertension)

Appetitløshed

Vægttab

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Betændelse i tyktarmen

Alvorlige leverproblemer

Nyresvigt

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Udslæt

Kløe

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hjerteanfald

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

Gulsot, som er en gulfarvning af huden og det hvide i øjnene som følge af høje niveauer af

bilirubin

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner)

Hårtab (alopeci)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på kartonen og blisteren. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Ofev må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at blisteren (pakningen), som indeholder kapslerne, er åbnet,

eller hvis en kapsel er i stykker.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ofev indeholder:

Aktivt stof: nintedanib. Hver kapsel indeholder 100 mg nintedanib (som esilat).

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold:

Mellemkædede triglycerider, hård fedt, sojalecithin (E322) (se afsnit 2)

Kapselskal:

Gelatine, glycerol (85 %), titandioxid (E171), jernoxid, rød (E172), jernoxid,

gul (E172)

Printblæk:

Shellac, jernoxid, sort (E172), propylenglycol (E1520)

Udseende og pakningsstørrelser

Ofev 100 mg kapsler er ferskenfarvede, uigennemsigtige, aflange kapsler af blød gelatine med

Boehringer Ingelheims logo og tallet “100” præget med sort på den ene side.

Der fås to pakningsstørrelser med Ofev 100 mg kapsler:

30 x 1 bløde kapsler i aluminium/aluminiumsperforerede enkeltdosisblistere

60 x 1 bløde kapsler i aluminium/aluminiumsperforerede enkeltdosisblistere

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf.: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti Filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

Indlægsseddel: Information til patienten

Ofev 150 mg bløde kapsler

nintedanib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ofev

Sådan skal du tage Ofev

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ofev indeholder det aktive stof nintedanib, et lægemiddel, der tilhører klassen af såkaldte

tyrosinkinasehæmmere, og bruges til behandling af idiopatisk lungefibrose (IPF) og systemisk

sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILD) hos voksne.

Idiopatisk lungefibrose (IPF)

IPF er en tilstand, som forårsager, at vævet i dine lunger bliver fortykket, stift og arret med tiden.

Arvævet reducerer lungernes evne til at transportere ilt fra lungerne til blodet, og det bliver vanskeligt

at trække vejret dybt. Ofev hjælper med at reducere dannelsen af arvæv og stivhed i lungerne.

Systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILD)

Systemisk sklerodermi (SSc) er en sjælden, kronisk autoimmun sygdom, der påvirker bindevævet i

mange dele af kroppen. SSc forårsager fibrose (dannelse af arvæv og stivhed) af huden og andre indre

organer, såsom lungerne. Når lungerne er påvirket af fibrose, kaldes det interstitiel lungesygdom

(ILD), og derfor kaldes tilstanden SSc-ILD. Fibrose i lungerne reducerer evnen til at transportere ilt til

blodbanen, og vejrtrækningsevnen nedsættes. Ofev hjælper med at reducere yderligere dannelse af

arvæv og stivhed i lungerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ofev

Tag ikke Ofev

hvis du er gravid.

hvis du er allergisk over for nintedanib, jordnødder eller soja eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Ofev (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ofev,

hvis du har eller har haft problemer med leveren,

hvis du har eller har haft problemer med nyrerne,

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ofev 100 mg bløde kapsler

Ofev 150 mg bløde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ofev 100 mg bløde kapsler

Hver bløde kapsel indeholder 100 mg nintedanib (som esilat)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 100 mg bløde kapsel indeholder 1,2 mg sojalecithin.

Ofev 150 mg bløde kapsler

Hver bløde kapsel indeholder 150 mg nintedanib (som esilat)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 150 mg bløde kapsel indeholder 1,8 mg sojalecithin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Blød kapsel (kapsel).

Ofev 100 mg bløde kapsler

Ofev 100 mg bløde kapsler er ferskenfarvede, uigennemsigtige, aflange kapsler af blød gelatine med

Boehringer Ingelheims logo og tallet “100” præget med sort på den ene side.

Ofev 150 mg bløde kapsler

Ofev 150 mg bløde kapsler er brune, uigennemsigtige, aflange kapsler af blød gelatine med

Boehringer Ingelheims logo og tallet “150” præget med sort på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ofev er indiceret til behandling af idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne.

Ofev er indiceret til behandling af systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-

ILD) hos voksne.

4.2

Dosering og administration

Behandling bør initieres af læger, der har erfaring med diagnosticering og behandling af sygdomme,

som Ofev er indiceret til.

Dosering

Den anbefalede dosis er 150 mg nintedanib to gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum.

En dosis på 100 mg to gange dagligt anbefales udelukkende til patienter, der ikke tolererer en dosis på

150 mg to gange dagligt.

Hvis man kommer til at springe en dosis over, bør administrationen genoptages på det næste planlagte

tidspunkt og i den anbefalede dosis. Hvis man kommer til at springe en dosis over, bør patienten ikke

tage en ekstra dosis. Den anbefalede højeste daglige dosis på 300 mg må ikke overskrides.

Dosisjusteringer

Ud over ved symptomatisk behandling kan håndteringen af bivirkninger ved Ofev (se pkt. 4.4 og 4.8),

hvis det er relevant, omfatte dosisreduktion og midlertidig seponering, indtil den specifikke bivirkning

er bedret til et niveau, der tillader fortsættelse af behandlingen. Behandlingen med Ofev kan

genoptages med den fulde dosis (150 mg to gange dagligt) eller med en reduceret dosis (100 mg to

gange dagligt). Hvis patienten ikke tåler 100 mg to gange dagligt, bør Ofev seponeres.

Hvis behandlingen afbrydes på grund af forhøjet aspartataminotransferase (ASAT) eller

alaninaminotransferase (ALAT) til > 3 x øvre grænse for normalværdien (ULN), kan behandlingen

med Ofev påbegyndes igen ved en reduceret dosis (100 mg to gange dagligt), når

aminotransferase-værdierne er vendt tilbage til baseline. Dosis kan efterfølgende øges til den fulde

dosis (150 mg to gange dagligt) (se pkt. 4.4 og 4.8).

Særlige populationer

Ældre patienter (≥ 65 år)

Der sås ingen overordnede forskelle i sikkerhed og virkning hos ældre patienter. Det er ikke

nødvendigt at justere dosis på grundlag af patientens alder. Dosisreduktion med henblik på håndtering

af bivirkninger kan hyppigere være nødvendig hos patienter 75 år (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Mindre end 1 % af en enkeltdosis nintedanib udskilles via nyrerne (se pkt. 5.2). Det er ikke nødvendigt

at justere startdosis til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion. Nintedanibs sikkerhed,

virkning og farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance < 30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Nintedanib elimineres primært ved udskillelse via galde/fæces (> 90 %). Eksponeringen øgedes hos

patienter med nedsat leverfunktion (Child Pugh A, Child Pugh B; se pkt. 5.2). Hos patienter med let

nedsat leverfunktion (Child Pugh A) er den anbefalede dosis af Ofev 100 mg to gange dagligt med ca.

12 timers mellemrum. Hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child Pugh A) kan seponering eller

behandlingsafbrydelse overvejes i forbindelse med håndtering af bivirkninger. Nintedanibs sikkerhed

og virkning er ikke undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion klassificeret som Child Pugh B

og C. Behandling med Ofev anbefales ikke til patienter med moderat (Child Pugh B) og svært (Child

Pugh C) nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Ofevs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Ofev er til oral anvendelse. Ofev kapsler bør tages oralt sammen med mad. Kapslerne skal synkes hele

sammen med vand og må ikke tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Graviditet (se pkt. 4.6)

Overfølsomhed over for nintedanib, jordnødder eller soja eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mave-tarm-kanalen

Diarré

I kliniske studier (se pkt. 5.1) blev diarré indberettet som den hyppigste gastrointestinale bivirkning.

Hos de fleste patienter var bivirkningen af let til moderat intensitet og forekom inden for de første

3 måneders behandling. I INPULSIS-studierne hos patienter med IPF blev diarré rapporteret

hos 62,4 % af de patienter, der blev behandlet med Ofev, versus hos 18,4 % i placebogruppen. Diarré

resulterede i dosisreduktion af Ofev hos 10,7 % af patienterne og seponering af Ofev hos 4,4 % af

patienterne (se pkt. 4.8). I SENSCIS-studiet hos patienter med SSc-ILD blev diarré rapporteret hos

75,7 % versus 31,6 % af patienterne behandlet med hhv. Ofev og placebo. Diarré resulterede i

dosisreduktion af Ofev hos 22,2 % af patienterne og seponering af Ofev hos 6,9 % af patienterne (se

pkt. 4.8).

I perioden efter markedsføring er der rapporteret om alvorlige tilfælde af diarré, som har ført til

dehydrering og elektrolytforstyrrelser. Ved de første tegn på diarré skal der iværksættes behandling i

form af tilstrækkelig hydrering og lægemidler mod diarré, f.eks. loperamid, og afbrydelse af

behandlingen kan være nødvendig. Behandlingen med Ofev kan genoptages med en reduceret dosis

(100 mg to gange dagligt) eller den fulde dosis (150 mg to gange dagligt). Ved vedvarende, alvorlig

diarré på trods af symptomatisk behandling bør Ofev seponeres.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning var hyppigt indberettede gastrointestinale bivirkninger (se pkt. 4.8). Hos de

fleste patienter med kvalme og opkastning havde bivirkningen let til moderat intensitet. I INPULSIS-

studierne resulterede kvalme i seponering af nintedanib hos 2,0 % af patienterne, og opkastning

resulterede i seponering hos 0,8 % af patienterne. I SENSCIS-studiet var hyppigheden af kvalme og

opkastning, der resulterede i seponering af Ofev, hhv. 2,1 % og 1,4 %.

Hvis symptomerne varer ved på trods af behørig, støttende behandling (herunder antiemetisk

behandling), kan dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse være nødvendig. Behandlingen kan

genoptages med en reduceret dosis (100 mg to gange dagligt) eller den fulde dosis (150 mg to gange

dagligt). Ved vedvarende, alvorlige symptomer bør Ofev seponeres.

Leverfunktion

Ofevs sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos patienter med moderat (Child Pugh B) eller svært

(Child Pugh C) nedsat leverfunktion. Behandling med Ofev anbefales derfor ikke til sådanne patienter

(se pkt. 4.2). På grund af øget eksponering kan der være øget risiko for bivirkninger hos patienter med

let nedsat leverfunktion (Child Pugh A). Patienter med let nedsat leverfunktion (Child Pugh A) bør

behandles med en nedsat dosis Ofev (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der er observeret tilfælde af lægemiddelinduceret leverskade under behandling med nintedanib,

herunder svær leverskade med dødelig udgang. Hovedparten af leverhændelserne opstår i løbet af de

første 3 måneders behandling. Derfor bør hepatisk aminotransferase- og bilirubin-niveauer måles før

behandlingsinitiering og i løbet af den første måneds behandling med Ofev. Patienterne bør derefter

monitoreres med regelmæssige mellemrum i løbet af de næste 2 måneders behandling, og

regelmæssigt derefter (f.eks. ved hvert patientbesøg) eller som klinisk indiceret.

Forhøjelse af leverenzymer (ALAT, ASAT, basisk fosfatase i blodet (ALKP),

gammaglutamyltransferase (GGT)) og bilirubin var i de fleste tilfælde reversible ved dosisreduktion

eller dosisafbrydelse. Hvis de målte aminotransferaseniveauer (ASAT eller ALAT) er > 3 x ULN,

anbefales dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen med Ofev, og patienten skal monitorers

nøje. Når aminotransferaseværdierne er vendt tilbage til baseline, kan behandlingen genoptages med

den fulde dosis (150 mg to gange dagligt) eller reduceret dosis (100 mg to gange dagligt), som

efterfølgende kan øges til den fulde dosis (se pkt. 4.2). Hvis eventuelle leverenzymforhøjelser

forbindes med kliniske tegn eller symptomer på leverskade, f.eks. gulsot, skal Ofev seponeres

permanent. Andre årsager til de forhøjede leverenzymer bør undersøges.

Patienter med lav legemsvægt (< 65 kg), asiatiske og kvindelige patienter har en større risiko for

forhøjelser af leverenzymer. Eksponeringen for nintedanib steg lineært med patienternes alder, hvilket

også kan medføre en øget risiko for udviklingen af forhøjede leverenzymer (se pkt. 5.2). Tæt kontrol

af patienter med disse risikofaktorer anbefales.

Nyrefunktion

Der er rapporteret om tilfælde med nedsat nyrefunktion/-svigt, hvoraf nogle havde dødelig udgang,

under behandling med nintedanib (se pkt. 4.8).

Patienter bør overvåges under behandlingen med nintedanib med særlig opmærksomhed på patienter

med risikofaktorer for nedsat nyrefunktion/-svigt. Justering af behandlingen bør overvejes i tilfælde af

nedsat nyrefunktion/-svigt (se pkt. 4.2 Dosisjusteringer).

Blødning

Vaskulær endotelial vækstfaktor-receptorhæmning (VEGFR-hæmning) kan være forbundet med en

øget risiko for blødning. I kliniske studier med Ofev var andelen af patienter, der fik

blødningshændelser, lidt højere i Ofev-gruppen (10,3 % for INPULSIS, 11,1 % for SENSCIS) end i

placebogruppen (7,8 % for INPULSIS, 8,3 % for SENSCIS). Den hyppigst rapporterede

blødningshændelse var ikke-alvorlig epistaxis. I INPULSIS-studierne forekom alvorlige

blødningshændelser med lav og samme hyppighed i de 2 behandlingsgrupper (placebo: 1,4 %; Ofev:

1,3 %). I SENSCIS-studiet forekom alvorlige blødningshændelser med en lav hyppighed i begge

behandlingsgrupper (placebo: 0,7 %, Ofev: 1,4 %).

Patienter med kendt risiko for blødning, herunder patienter med hereditær disposition for blødning

eller patienter, der får en fuld dosis antikoagulerende behandling, var ikke inkluderet i de kliniske

studier. Der er rapporteret om ikke-alvorlige og alvorlige blødninger, hvoraf nogle havde dødelig

udgang i perioden efter markedsføringen (både hos patienter, der blev behandlet med

koagulationshæmmende lægemidler eller andre lægemidler, der kan forårsage blødning og hos

patienter, der ikke blev behandlet med sådanne lægemidler). Derfor skal disse patienter kun behandles

med Ofev, hvis den forventede fordel opvejer den mulige risiko. Blødningshændelser set i perioden

efter markedsføringen omfatter, men er ikke begrænset til, mave-tarm-kanalen, åndedrætsorganerne og

centralnervesystemet, og hyppigst mave-tarm-kanalen.

Arterielle tromboemboliske hændelser

Patienter med nyligt myokardieinfarkt eller apopleksi i anamnesen blev ekskluderet fra de kliniske

studier. I INPULSIS-studierne blev arterielle tromboemboliske hændelser indberettet hos 0,7 % af

patienterne i placebogruppen og hos 2,5 % af patienterne i nintedanib-gruppen. Mens uønskede

hændelser, der afspejlede iskæmisk hjertesygdom, var jævnt fordelt mellem nintedanib- og

placebogrupperne, oplevede en højere procentdel af patienterne i nintedanib-gruppen myokardieinfarkt

(1,6 %) sammenlignet med placebogruppen (0,5 %). I SENSCIS-studiet blev arterielle

tromboemboliske hændelser ikke hyppigt indberettet (0,7 % af patienterne i placebogruppen og 0,7 %

af patienterne i Ofev-gruppen). Myokardieinfarkt blev observeret med en lav hyppighed i

placebogruppen (0,7 %) og ikke observeret i Ofev-gruppen. Der skal udvises forsigtighed ved

behandling af patienter med øget kardiovaskulær risiko, herunder kendt koronararteriesygdom.

Afbrydelse af behandlingen skal overvejes hos patienter, der udvikler tegn eller symptomer på akut

myokardieiskæmi.

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af

aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med Ofev bør denne risiko

overvejes nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere aneurisme.

Venøs tromboemboli

Der blev ikke observeret øget risiko for venøs tromboemboli hos patienter, der blev behandlet med

nintedanib, i de kliniske studier. På grund af nintedanibs virkningsmekanisme kan patienter have en

øget risiko for tromboemboliske hændelser.

Gastrointestinal perforation

I INPULSIS-studierne var hyppigheden af patienter med perforation meget lav i begge

behandlingsgrupper; 0 % placebo, 0,03 % Ofev (involverede to patienter). I SENSCIS-studiet var

hyppigheden af patienter med perforation: 0,3 % placebo og 0 % Ofev. På grund af nintedanibs

virkningsmekanisme kan patienter have en øget risiko for gastrointestinale perforationer. Der er

rapporteret om tilfælde af gastrointestinal perforation, blandt hvilke nogle havde dødelig udgang, i

perioden efter markedsføringen. Der skal udvises særlig forsigtighed ved behandling af patienter, der

tidligere har undergået abdominalkirurgi, hvis anamnese omfatter ulcus pepticum, diverticulosis coli

eller som samtidigt modtager kortikosteroider eller NSAIDs. Behandling med Ofev bør tidligst

påbegyndes 4 uger efter abdominalkirurgi. Ofev bør seponeres permanent hos patienter, der udvikler

gastrointestinal perforation.

Hypertension

Administration af Ofev kan øge blodtrykket. Det systemiske blodtryk bør måles regelmæsigt og som

klinisk indiceret.

Pulmonal hypertension

Data for anvendelsen af Ofev hos patienter med pulmonal hypertension er begrænset.

Patienter med signifikant pulmonal hypertension (hjerteindeks ≤ 2 l/min/m², eller parenteral

epoprostenol/treprostinil, eller signifikant højresidet hjertesvigt) blev ekskluderet fra at deltage i

SENSCIS-studiet. Patienter med signifikant pulmonal hypertension bør ikke behandles med Ofev. Der

anbefales nøje overvågning af patienter med let til moderat pulmonal hypertension.

Sårhelingskomplikationer

Der blev ikke observeret øget risiko for forringet sårheling i de kliniske studier. Som følge af

virkningsmekanismen kan nintedanib hæmme sårhelingen. Der er ikke udført målrettede studier til

undersøgelse af nintedanibs indvirkning på sårheling. Behandling med Ofev bør derfor kun

påbegyndes eller ‒ i tilfælde af perioperativ afbrydelse ‒ genoptages på grundlag af en klinisk

vurdering af, om sårhelingen er tilfredsstillende.

Administration sammen med pirfenidon

I et målrettet farmakokinetisk studie blev samtidig behandling med nintedanib og pirfenidon undersøgt

hos patienter med IPF. Baseret på disse resultater er der ikke evidens for en relevant farmakokinetisk

lægemiddelinteraktion mellem nintedanib og pirfenidon, når de administreres i kombination (se

pkt. 5.2). Yderligere data fra fase 4 INJOURNEY-studiet med Ofev 150 mg to gange dagligt og

tillægsbehandling med pirfenidon i 12 uger er beskrevet i pkt. 5.1. I betragtning af det begrænsede

antal patienter detekterede dette studie kun de hyppigste bivirkninger, og viste en stigning i mave-

tarm-bivirkninger og en tendens til flere lever-bivirkninger. Da der er ligheder i sikkerhedsprofilerne

for begge lægemidler, kan additive bivirkninger, herunder mave-tarm- og lever-bivirkninger forventes.

Benefit-risk-forholdet for samtidig behandling med pirfenidon er ikke klarlagt.

Effekt på QT-interval

I det kliniske forsøgsprogram blev der ikke fundet evidens for, at nintedanib forlænger QT (pkt. 5.1).

Eftersom nogle tyrosinkinasehæmmere vides at have effekt på QT, skal der udvises forsigtighed, når

nintedanib administreres til patienter i risikogruppe for at udvikle QT-forlængelse.

Allergisk reaktion

Indtagelse af soja med kosten vides at forårsage allergiske reaktioner, herunder svær anafylaksi, hos

personer med sojaallergi. Patienter med kendt allergi over for jordnøddeprotein har en øget risiko for

svære reaktioner på sojapræparater.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

P-glykoprotein (P-gp)

Nintedanib er et substrat for P-gp (se pkt. 5.2). Administration sammen med den potente P-gp-

hæmmer ketoconazol øgede eksponeringen for nintedanib 1,61 gange baseret på AUC og 1,83 gange

baseret på C

i et specifikt lægemiddel-lægemiddel interaktionsstudie. I et lægemiddel-lægemiddel

interaktionsstudie med den potente P-gp-induktor rifampicin faldt eksponeringen for nintedanib til

50,3 % baseret på AUC og til 60,3 % baseret på C

ved administration sammen med rifampicin

sammenlignet med administration af nintedanib alene. Potente P-gp-hæmmere (f.eks. ketoconazol,

erythromycin og ciclosporin) kan, hvis de administreres sammen med Ofev, øge eksponeringen for

nintedanib. I sådanne tilfælde bør patienterne kontrolleres tæt med hensyn til tolerabilitet af

nintedanib. Håndtering af bivirkninger kan kræve behandlingsafbrydelse, dosisreduktion eller

seponering af Ofev (se pkt. 4.2).

Potente P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, carbamazepin, phenytoin og perikon) kan reducere

eksponeringen for nintedanib. Valg af et andet lægemiddel med intet eller kun svagt

P-gp-induktionspotentiale skal overvejes.

CYP-enzymer

Nintedanibs biotransformation omfatter kun i mindre grad CYP-metaboliseringsveje. Nintedanib og

dets metabolitter, den frie syre-del BIBF 1202 og dens glukuronid BIBF 1202-glukuronid, hverken

hæmmede eller inducerede CYP-enzymer i prækliniske studier (se pkt. 5.2). Sandsynligheden for

lægemiddel-lægemiddel interaktioner med nintedanib på grundlag af CYP-metabolisme anses derfor

for at være lav.

Administration sammen med andre lægemidler

Potentialet for interaktioner mellem nintedanib og hormonale kontraceptiva er ikke undersøgt.

Administration af nintedanib sammen med bosentan ændrede ikke nintedanibs farmakokinetik (se

pkt. 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/prævention

Nintedanib kan forårsage fosterskader hos mennesker (se pkt. 5.3). Fertile kvinder skal rådes til at

undgå at blive gravide, mens de er i behandling med Ofev, og bruge meget sikre

kontraceptionsmetoder under behandlingen med Ofev og i mindst 3 måneder efter den sidste dosis.

Det er aktuelt ukendt, om nintedanib kan reducere virkningen af hormonal kontraception, og derfor

skal kvinder, der anvender hormonal kontraception, også benytte en barrieremetode.

Graviditet

Der er ingen information om anvendelse af Ofev til gravide kvinder, men prækliniske dyrestudier har

vist reproduktionstoksicitet af dette aktive stof (se pkt. 5.3). Da nintedanib måske også kan forårsage

fosterskader hos mennesker, må det ikke anvendes under graviditet (se pkt. 4.3), og der skal tages en

graviditetstest forud forbehandlingen med Ofev, og under behandlingen hvis relevant.

Kvindelige patienter skal informeres om at underrette deres læge eller apotekspersonalet, hvis de

bliver gravide under behandling med Ofev.

Hvis en patient bliver gravid under behandling med Ofev, skal behandlingen seponeres og hun skal

gøres opmærksom på den mulige risiko for fosteret.

Amning

Der er ingen information om udskillelse af nintedanib og dets metabolitter i human mælk.

Prækliniske studier viste, at små mængder nintedanib og dets metabolitter (≤ 0,5 % af den

administrerede dosis) blev udskilt i mælken hos diegivende rotter. En risiko for nyfødte/spædbørn kan

ikke udelukkes. Amning bør ophøre under behandling med Ofev.

Fertilitet

Prækliniske undersøgelser har ikke givet evidens for nedsættelse af fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3).

Subkroniske og kroniske toksicitetsstudier giver ikke evidens for, at fertiliteten hos hunrotter forringes

ved en systemisk eksponering, der kan sammenlignes med eksponeringen ved den maksimale,

anbefalede humane dosis (MRHD) på 150 mg to gange dagligt (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ofev påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienterne skal rådes

til at udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner under behandling med

Ofev.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Nintedanib er blevet undersøgt i kliniske studier med 1.529 patienter, der lider af IPF og hos

576 patienter med SSc-ILD.

De sikkerhedsdata, der er inkluderet i det følgende, er baseret på:

To randomiserede, dobbeltblinde, placebokontrollerede fase III-studier, hvor behandling med Ofev

150 mg to gange dagligt sammenlignes med placebo i 52 uger (INPULSIS-1 og INPULSIS-2) hos

1.061 patienter med IPF.

Et randomiseret, dobbeltblindet, placebokontrolleret fase III-studie, hvor behandling med Ofev

150 mg to gange dagligt sammenlignes med placebo i mindst 52 uger hos 576 patienter med

SSc-ILD (SENSCIS).

Data observeret ved erfaring i perioden efter markedsføring.

I kliniske studier omfattede de hyppigst indberettede bivirkninger forbundet med nintedanib diarré,

kvalme og opkastning, abdominalsmerter, nedsat appetit, vægttab og forhøjede leverenzymer.

Vedrørende håndtering af udvalgte bivirkninger, se pkt. 4.4.

Oversigt over bivirkninger, opstillet i tabelform

Nedenstående tabel er en oversigt over bivirkninger i henhold til MedDRA-systemorganklasse (SOC)

og hyppighedskategori.

Tabel 1 opsummerer hyppigheden for bivirkninger, der blev indberettet i nintedanib-grupperne i de to

placebokontrollerede fase III INPULSIS-studier af 52 ugers varighed (638 patienter med IPF), i det

placebokontrollerede fase III SENSCIS-studie (288 patienter med SSc-ILD) eller efter markedsføring.

De er klassificeret under systemorganklasse og hyppighed vha. følgende konvention: meget almindelig

(≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Tabel 1:

Oversigt over bivirkninger efter hyppighedskategori

Hyppighed

Systemorganklasse

foretrukken term

Idiopatisk lungefibrose

Systemisk sklerodermi-

associeret interstitiel

lungesygdom

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Vægttab

Almindelig

Almindelig

Nedsat appetit

Almindelig

Almindelig

Dehydrering

Ikke almindelig

Ikke kendt

Hjerte

Myokardieinfarkt

Ikke almindelig

Ikke kendt

Vaskelære sygdomme

Blødning (se pkt. 4.4)

Almindelig

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Almindelig

Aneurismer og arterielle

dissektioner

Ikke kendt

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Meget almindelig

Meget almindelig

Kvalme

Meget almindelig

Meget almindelig

Abdominalsmerter

Meget almindelig

Meget almindelig

Opkastning

Almindelig

Meget almindelig

Pancreatitis

Ikke almindelig

Ikke kendt

Colitis

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Lever og galdeveje

Leverskade forårsaget af

lægemidlet

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Forhøjede leverenzymer

Meget almindelig

Meget almindelig

Forhøjet

alaninaminotransferase

(ALAT)

Almindelig

Almindelig

Forhøjet

aspartataminotransferase

(ASAT)

Almindelig

Almindelig

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase (GGT)

Almindelig

Almindelig

Hyperbilirubinæmi

Ikke almindelig

Ikke kendt

Forhøjet

basisk

fosfatase

(ALKP) i blodet

Ikke almindelig

Almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Almindelig

Ikke almindelig

Pruritus

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Alopeci

Ikke almindelig

Ikke kendt

Nyrer og urinveje

Nyresvigt (se pkt. 4.4)

Ikke kendt

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Almindelig

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Diarré

I kliniske studier (se pkt. 5.1) var diarré den hyppigst rapporterede mave-tarm-hændelse. Hos de fleste

patienter var hændelsen af let til moderat intensitet. Hos mere end totredjedel af de patienter, der fik

diarré, var første forekomst allerede i de første tre måneder af behandlingen. Hos de fleste patienter

blev bivirkningen behandlet med obstipantia, dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse (se pkt. 4.4).

En oversigt over de indberettede hændelser med diarré i kliniske studier er opstillet i tabel 2:

Tabel 2:

Bivirkninger med diarré i kliniske studier over 52 uger

INPULSIS

SENSCIS

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Diarré

18,4 %

62,4 %

31,6 %

75,7 %

Svær diarré

0,5 %

3,3 %

1,0 %

4,2 %

Diarré, der førte til

dosisreduktion af

Ofev

10,7 %

1,0 %

22,2 %

Diarré, der førte til

seponering af Ofev

0,2 %

4,4 %

0,3 %

6,9 %

Forhøjede leverenzymer

I INPULSIS-studierne blev der rapporteret om forhøjede leverenzymer (se pkt. 4.4) hos 13,6 % versus

2,6 % af patienter, der blev behandlet med hhv. Ofev og placebo. I SENSCIS-studiet blev der

rapporteret om forhøjede leverenzymer hos 13,2 % versus 3,1 % af patienter, der blev behandlet med

hhv. Ofev og placebo. Leverenzymforhøjelse var reversibel og ikke forbundet med klinisk manifest

leversygdom.

For yderligere information om særlige populationer, anbefalede foranstaltninger og dosisjustering i

tilfælde af diarré og forhøjede leverenzymer henvises til henholdsvis pkt. 4.4 og 4.2.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der findes ingen specifik antidot mod eller behandling af overdosering med Ofev. To patienter i

onkologiprogrammet fik en overdosis på højst 600 mg to gange dagligt i op til otte dage. De

observerede bivirkninger var forenelige med den kendte sikkerhedsprofil for nintedanib, dvs.

forhøjede leverenzymer og gastrointestinale symptomer. Begge patienter kom sig efter disse

bivirkninger. I INPULSIS-studierne blev en patient utilsigtet eksponeret over for en dosis på 600 mg

dagligt i 21 dage i alt. En ikke-alvorlig bivirkning (nasopharyngitis) opstod og forsvandt i løbet af

perioden med den forkerte dosering uden forekomst af andre indberettede bivirkninger. I tilfælde af

overdosering skal behandlingen afbrydes og generel understøttende behandling iværksættes efter

behov.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre midler med virkning på respirationssystemet, ATC-kode:

L01XE31

Virkningsmekanisme

Nintedanib er en lav-molekylær tyrosinkinasehæmmer, herunder påvirkes trombocytderiverede

vækstfaktor-receptorer (PDGFR) α og β, fibroblast vækstfaktor-receptorer (FGFR) 1-3 og

VEGFR 1-3. Desuden hæmmer nintedanib Lck (lymfocytspecifik tyrosinproteinkinase), Lyn

(tyrosinproteinkinase lyn), Src (proto-onkogen tyrosinproteinkinase src) og CSF1R

(kolonistimulerende faktor 1-receptor)-kinaser. Nintedanib binder kompetitivt til disse kinasers ATP-

bindende lommer og blokerer de intracellulære signaleringskaskader, hvilket har vist sig at være

involveret i patogenesen af fibrotisk vævsremodellering ved interstitiel lungesygdom.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/724832/2014

EMEA/H/C/003821

EPAR – sammendrag for offentligheden

Ofev

nintedanib

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Ofev.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Ofev bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Ofev, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

din læge eller dit apotek.

Hvad er Ofev, og hvad anvendes det til?

Ofev er et lægemiddel til behandling af idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne. IPF er en langvarig

sygdom, hvor der til stadighed dannes hårdt, fiberholdigt væv i lungerne. Dette medfører vedvarende

hoste og svær kortåndethed. “Idiopatisk” betyder, at sygdommens årsag er ukendt.

Da antallet af patienter med IPF er lavt, betragtes sygdommen som “sjælden”, og Ofev blev udpeget

som “lægemiddel til sjældne sygdomme” den 26. april 2013.

Ofev indeholder det aktive stof nintedanib.

Hvordan anvendes Ofev?

Ofev fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i diagnose og

behandling af IPF.

Ofev fås som kapsler (100 og 150 mg). Den anbefalede dosis er 150 mg to gange dagligt, der tages

med et måltid med ca. 12 timers mellemrum. Hvis denne dosis ikke tåles, skal dosis nedsættes til 100

mg to gange dagligt, eller behandlingen afbrydes.

Yderligere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Ofev

EMA/724832/2014

Side 2/3

Hvordan virker Ofev?

Det aktive stof i Ofev, nintedanib, blokerer visse enzymer af typen tyrosinkinase. Disse enzymer findes

i visse receptorer (såsom VEGF-, FGF- og PDGF-receptorer) i cellerne i lungerne, hvor de aktiverer en

række processer, der medvirker til dannelse af det fiberholdige væv, der ses ved IPF. Ved at blokere

disse enzymer nedsætter nintedanib dannelsen af fiberholdigt væv i lungerne, så symptomerne på IPF

ikke bliver værre.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Ofev?

Ofev er blevet sammenlignet med virkningsløs behandling (placebo) i to hovedundersøgelser, hvori der

deltog i alt 1 066 patienter med IPF. I begge undersøgelser blev virkningen hovedsagelig målt på

forringelsen af patienternes lungefunktion i løbet af 1 års behandling, baseret på den forcerede

vitalkapacitet (FVC). FVC er den maksimale mængde luft, patienten kan puste ud efter at have taget

en dyb indånding. Denne mængde aftager, efterhånden som sygdommen bliver værre.

I begge undersøgelser aftog FVC mindre hos de patienter, der fik Ofev, end hos dem, der fik placebo.

Ofev bremsede således forværringen af sygdommen. Før behandling var patienternes gennemsnitlige

FVC mellem 2600 og 2700 ml. I den første undersøgelse faldt FVC i løbet af 1 år gennemsnitligt med

115 ml hos de patienter, der fik Ofev, sammenholdt med et fald på 240 ml hos dem, der fik placebo. I

den anden undersøgelse var det gennemsnitlige fald 114 ml for Ofev, sammenholdt med 207 ml for

placebo. Der blev foretaget en yderligere analyse af resultaterne af de to hovedundersøgelser, hvor det

blev taget i betragtning, at nogle patienter var gået ud af behandlingen. Dette bekræftede fordelene

ved Ofev i forhold til placebo, dog var forskellen i FVC mindre udtalt.

Hvilke risici er der forbundet med Ofev?

De hyppigste bivirkninger ved Ofev (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er diarré,

kvalme, mavesmerter og tegn på leverproblemer (forhøjede leverenzymer i blodet). Opkastning,

nedsat appetit og vægttab er også almindelige. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger

ved Ofev fremgår af indlægssedlen.

Ofev må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for nintedanib eller andre

af indholdsstofferne eller over for jordnødder eller soja.

Hvorfor blev Ofev godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Ofev

overstiger risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. CHMP fandt, at Ofev var

påvist at være effektivt til at bremse forværringen af lungefunktionen hos patienter med IPF. Hvad

sikkerheden angår, blev bivirkningerne ved Ofev anset for at kunne håndteres ved at afbryde

behandlingen eller nedsætte dosis.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ofev?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Ofev anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for Ofev,

herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Ofev

EMA/724832/2014

Side 3/3

Andre oplysninger om Ofev

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Ofev den 15. januar 2015.

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Ofev findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Ofev, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Ofev findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 01-2015.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information