Ofev

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

25-01-2021

Aktiv bestanddel:
nintedanib
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kode:
L01XE
INN (International Name):
nintedanib
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Idiopatisk lungefibrose
Terapeutiske indikationer:
Ofev er indiceret hos voksne til behandling af Idiopatisk lungfibrose (IPF).
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003821
Autorisation dato:
2015-01-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/003821

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

28-07-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

25-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

25-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

25-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

25-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

28-07-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Ofev 100 mg bløde kapsler

nintedanib

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Ofev

Sådan skal du tage Ofev

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ofev indeholder det aktive stof nintedanib, et lægemiddel, der tilhører klassen af såkaldte

tyrosinkinasehæmmere, og bruges til behandling af idiopatisk lungefibrose (IPF), andre kroniske

fibroserende interstitielle lungesygdomme (ILS) med en progressiv fænotype og systemisk

sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILS) hos voksne.

Idiopatisk lungefibrose (IPF)

IPF er en tilstand, som forårsager, at vævet i dine lunger bliver fortykket, stift og arret med tiden.

Arvævet reducerer lungernes evne til at transportere ilt fra lungerne til blodet, og det bliver vanskeligt

at trække vejret dybt. Ofev hjælper med at reducere dannelsen af arvæv og stivhed i lungerne.

Andre kroniske fibroserende interstitielle lungesygdomme (ILS) med en progressiv fænotype

Udover IPF er der andre sygdomme, hvor vævet i dine lunger bliver fortykket, stift og arret med tiden

(lungefibrose) og vedvarende forværres (progressiv fænotype). Eksempler på disse sygdomme er

overfølsomhedspneumonitis, autoimmune ILS (f.eks. reumatoid artrit-relateret ILS), idiopatisk

nonspecifik interstitiel pneumoni, uklassificerbar idiopatisk interstitiel pneumoni og andre ILS. Ofev

hjælper med at reducere yderligere dannelse af arvæv og stivhed i lungerne.

Systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILS)

Systemisk sklerodermi (SSc) er en sjælden, kronisk autoimmun sygdom, der påvirker bindevævet i

mange dele af kroppen. SSc forårsager fibrose (dannelse af arvæv og stivhed) af huden og andre indre

organer, såsom lungerne. Når lungerne er påvirket af fibrose, kaldes det interstitiel lungesygdom

(ILS), og derfor kaldes tilstanden SSc-ILS. Fibrose i lungerne reducerer evnen til at transportere ilt til

blodbanen og vejrtrækningsevnen nedsættes. Ofev hjælper med at reducere yderligere dannelse af

arvæv og stivhed i lungerne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Ofev

Tag ikke Ofev

hvis du er gravid,

hvis du er allergisk over for nintedanib, jordnødder, soja eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Ofev (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Ofev,

hvis du har eller har haft problemer med leveren,

hvis du har eller har haft problemer med nyrerne,

hvis du har eller har haft problemer med blødning,

hvis du tager blodfortyndende medicin (f.eks. warfarin, phenprocoumon eller heparin) for at

forebygge blodpropper,

hvis du tager pirfenidon, da dette kan øge risikoen for at få diarré, kvalme, opkastning og

leverproblemer,

hvis du har eller har haft problemer med hjertet (for eksempel et hjerteanfald),

hvis du for nylig har fået foretaget et kirurgisk indgreb. Nintedanib kan påvirke sårhelingen. Din

behandling med Ofev bliver derfor som regel afbrudt, hvis du skal opereres. Din læge afgør,

hvornår din behandling med dette lægemiddel skal genoptages,

hvis du har for højt blodtryk,

hvis du har et unormalt højt blodtryk i lungeblodkarrene (pulmonal hypertension),

hvis du har eller har haft et aneurisme (udvidelse og svækkelse af en blodårevæg) eller en rift i

en blodårevæg.

Ud fra disse oplysninger tager din læge måske nogle blodprøver, f.eks. for at kontrollere din

leverfunktion. Din læge taler med dig om resultaterne af disse undersøgelser og afgør, om du må få

Ofev.

Kontakt omgående din læge, mens du tager dette lægemiddel,

hvis du får diarré. Det er vigtigt at behandle diarré, lige så snart den opstår (se afsnit 4);

hvis du kaster op eller har kvalme;

hvis du oplever uforklarlige symptomer, såsom gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene

(gulsot), mørk eller brun (tefarvet) urin, smerter i den øverste, højre side af maven (abdomen),

større tendens til blødninger eller blå mærker end normalt eller du føler dig træt. Dette kan være

symptomer på alvorlige leverproblemer;

hvis du får stærke mavesmerter, feber, kulderystelser, kvalme, opkastning eller

hårdhed/oppustning af maven, da det kan være et tegn på et hul i tarmvæggen (gastrointestinal

perforation). Du skal også fortælle det til lægen, hvis du tidligere har haft mavesår eller

divertikelsygdom eller modtager samtidig behandling med anti-inflammatoriske lægemidler

(NSAIDs) (bruges til behandling mod smerter og hævelse) eller steroider (bruges mod

betændelse og allergier), da dette kan forøge denne risiko;

hvis du får en kombination af stærke smerter eller kramper i maven, rødt blod i afføringen eller

diarré, da det kan være tegn på en tarmbetændelse pga. utilstrækkelig blodtilførsel;

hvis du oplever smerte, hævelse, rødme eller varme i en arm eller et ben, da det kan være et tegn

på en blodprop i en vene (en type blodkar);

hvis du oplever smerter eller trykken for brystet, typisk i venstre side af kroppen, smerter i

halsen, kæben, skuldrene eller armene, hurtige hjerteslag (puls), åndenød, kvalme, opkastning,

da dette kan være symptomer på et hjerteanfald;

hvis du får en større blødning.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år må ikke tage Ofev.

Brug af anden medicin sammen med Ofev

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin. Det gælder også naturlægemidler og

lægemidler, der er købt uden recept.

Ofev kan påvirke virkningen af visse andre lægemidler, og andre lægemidler kan påvirke virkningen

af Ofev.

Følgende lægemidler kan øge blodets indhold af nintedanib og kan derfor øge risikoen for bivirkninger

(se afsnit 4):

et lægemiddel, der bruges til behandling af svampeinfektioner (ketoconazol)

et lægemiddel, der bruges til behandling af bakterieinfektioner (erythromycin)

et lægemiddel, der indvirker på dit immunsystem (ciclosporin).

Følgende lægemidler kan nedsætte blodets indhold af nintedanib og kan derfor nedsætte virkningen af

Ofev:

et antibiotikum, der bruges til behandling af tuberkulose (rifampicin)

lægemidler, der bruges til behandling af krampeanfald (carbamazepin, phenytoin)

et naturlægemiddel til behandling af depression (perikon).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er gravid, da det kan skade det ufødte barn og forårsage

misdannelser.

Du skal have taget en graviditetstest for at sikre, at du ikke er gravid, inden du starter behandlingen

med Ofev. Kontakt lægen.

Prævention

Kvinder, der kan blive gravide, skal anvende en meget sikker præventionsmetode for at undgå

graviditet, når de begynder at tage Ofev, mens de tager Ofev og i mindst 3 måneder efter,

behandlingen er stoppet.

Du skal tale med din læge om, hvilke præventionsmetoder der er de bedste for dig.

Opkastning og/eller diarré eller andre tilstande i mave-tarm-kanalen kan påvirke optagelsen af

oral hormonel prævention, såsom p-piller, og kan nedsætte deres virkning. Hvis du oplever

disse tilstande, skal du derfor tale med din læge om en alternativ og mere hensigtsmæssig

præventionsmetode.

Hvis du bliver gravid under behandlingen med Ofev, eller har mistanke om, at du kan være

gravid, skal du omgående fortælle det til lægen eller apotekspersonalet.

Amning

Du må ikke amme under behandlingen med Ofev, da der kan være en risiko for skade på det ammede

barn.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ofev kan have en mindre virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Du må ikke

føre motorkøretøj eller betjene maskiner, hvis du har det dårligt.

Ofev indeholder sojalecithin

Du må ikke tage dette lægemiddel, hvis du er allergisk over for soja eller jordnødder (se afsnit 2).

3.

Sådan skal du tage Ofev

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er en kapsel på 100 mg to gange dagligt (i alt 200 mg pr. dag). Tag én kapsel to

gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum på omtrent samme tidspunkt af dagen, f.eks. én kapsel om

morgenen og én kapsel om aftenen. Dette sikrer, at der hele tiden er en konstant mængde nintedanib i

blodbanen. Du skal synke kapslerne hele sammen med vand. Kapslerne må ikke tygges eller knuses.

Det anbefales, at du tager kapslerne sammen med mad, dvs. under eller umiddelbart før eller efter et

måltid.

Du må ikke tage mere end den anbefalede dosis på to Ofev 100 mg kapsler pr. dag.

Hvis du ikke kan tåle den anbefalede dosis på to Ofev 100 mg kapsler om dagen (se bivirkninger i

afsnit 4), kan din læge bede dig om at holde op med at tage dette lægemiddel. Du må ikke selv

nedsætte dosis eller afbryde behandlingen uden først at tale med din læge.

Hvis du har taget for meget Ofev

Kontakt omgående lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Ofev

Tag ikke to kapsler samtidig, hvis du har glemt at tage din forrige dosis. Tag din næste dosis Ofev på

100 mg efter planen på det næste fastlagte tidspunkt og i den dosis, som lægen eller apotekspersonalet

har anbefalet.

Hvis du holder op med at tage Ofev

Du må ikke holde op med at tage Ofev uden først at have talt med din læge. Det er vigtigt, at du tager

dette lægemiddel hver dag, så længe lægen ordinerer det til dig.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Du skal være særlig opmærksom, hvis du får følgende bivirkninger under behandlingen med Ofev:

Diarré (meget almindelig, kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Diarré kan medføre dehydrering: tab af væske og vigtige salte (elektrolytter, som f.eks. natrium eller

kalium) fra din krop. Ved de første tegn på diarré skal du drikke rigeligt med væske og omgående

kontakte lægen. Begynd på en egnet behandling mod diarré, f.eks. loperamid, så hurtigt som muligt.

Følgende bivirkninger er observeret under behandling med dette lægemiddel.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger.

Idiopatisk lungefibrose (IPF)

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Kvalme

Mavesmerter

Unormale resultater af prøver for leverfunktionen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Opkastning

Appetitløshed

Vægttab

Blødning

Udslæt

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

Betændelse i tyktarmen

Alvorlige leverproblemer

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Højt blodtryk (hypertension)

Gulsot, der viser sig som en gulfarvning af huden og det hvide i øjnene pga. forhøjede niveauer

af bilirubin

Kløe

Hjerteanfald

Hårtab (alopeci)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nyresvigt

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner)

Andre kroniske fibroserende interstitielle lungesygdomme (ILS) med en progressiv fænotype

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Kvalme

Opkastning

Appetitløshed

Mavesmerter

Unormale resultater af prøver for leverfunktionen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Vægttab

Højt blodtryk (hypertension)

Blødning

Alvorlige leverproblemer

Udslæt

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

Betændelse i tyktarmen

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Gulsot, der viser sig som en gulfarvning af huden og det hvide i øjnene pga. forhøjede niveauer

af bilirubin

Kløe

Hjerteanfald

Hårtab (alopeci)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Nyresvigt

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner)

Systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-ILS)

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Kvalme

Opkastning

Smerter i den nedre del af kroppen (maven)

Unormale resultater af prøver for leverfunktionen

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter)

Blødning

Højt blodtryk (hypertension)

Appetitløshed

Vægttab

Hovedpine

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter)

Betændelse i tyktarmen

Alvorlige leverproblemer

Nyresvigt

Lavt antal blodplader (trombocytopeni)

Udslæt

Kløe

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data)

Hjerteanfald

Betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis)

Gulsot, som er en gulfarvning af huden og det hvide i øjnene pga. forhøjede niveauer af

bilirubin

En udvidelse og svækkelse af en blodårevæg eller en rift i en blodårevæg (aneurismer og

arterielle dissektioner)

Hårtab (alopeci)

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og blisteren. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Ofev må ikke opbevares ved temperaturer over 25 °C.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte mod fugt.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, at blisteren (pakningen), som indeholder kapslerne, er åbnet,

eller hvis en kapsel er i stykker.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ofev indeholder:

Aktivt stof: nintedanib. Hver kapsel indeholder 100 mg nintedanib (som esilat).

Øvrige indholdsstoffer:

Kapselindhold:

Mellemkædede triglycerider, hård fedt, sojalecithin (E322) (se afsnit 2)

Kapselskal:

Gelatine, glycerol (85 %), titandioxid (E171), jernoxid, rød (E172), jernoxid,

gul (E172)

Printblæk:

Shellac, jernoxid, sort (E172), propylenglycol (E1520)

Udseende og pakningsstørrelser

Ofev 100 mg kapsler er ferskenfarvede, uigennemsigtige, aflange kapsler af blød gelatine med

Boehringer Ingelheims logo og tallet “100” præget med sort på den ene side.

Der fås to pakningsstørrelser med Ofev 100 mg kapsler:

30 x 1 bløde kapsler i aluminium/aluminiumsperforerede enkeltdosisblistere

60 x 1 bløde kapsler i aluminium/aluminiumsperforerede enkeltdosisblistere

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Binger Strasse 173

55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

Boehringer Ingelheim France

100-104 Avenue de France

75013 Paris

Frankrig

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 5 2595942

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ –

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. S r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 8900

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf.: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim b.v.

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti Filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-7870

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. Z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena – Sucursala Bucuresti

Tel: +40 21 302 2800

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret {måned ÅÅÅÅ}.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu og på Lægemiddelstyrelsens hjemmeside

http://www.laegemiddelstyrelsen.dk.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ofev 100 mg bløde kapsler

Ofev 150 mg bløde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Ofev 100 mg bløde kapsler

Hver bløde kapsel indeholder 100 mg nintedanib (som esilat)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 100 mg bløde kapsel indeholder 1,2 mg sojalecithin.

Ofev 150 mg bløde kapsler

Hver bløde kapsel indeholder 150 mg nintedanib (som esilat)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver 150 mg bløde kapsel indeholder 1,8 mg sojalecithin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Blød kapsel (kapsel).

Ofev 100 mg bløde kapsler

Ofev 100 mg bløde kapsler er ferskenfarvede, uigennemsigtige, aflange kapsler af blød gelatine med

Boehringer Ingelheims logo og tallet “100” præget med sort på den ene side.

Ofev 150 mg bløde kapsler

Ofev 150 mg bløde kapsler er brune, uigennemsigtige, aflange kapsler af blød gelatine med

Boehringer Ingelheims logo og tallet “150” præget med sort på den ene side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ofev er indiceret til behandling af idiopatisk lungefibrose (IPF) hos voksne.

Ofev er også indiceret til behandling af andre kroniske fibroserende interstitielle lungesygdomme

(ILS) med en progressiv fænotype hos voksne (se pkt. 5.1).

Ofev er indiceret til behandling af systemisk sklerodermi-associeret interstitiel lungesygdom (SSc-

ILS) hos voksne.

4.2

Dosering og administration

Behandling bør initieres af læger, der har erfaring med behandling af sygdomme, som Ofev er

godkendt til.

Dosering

Den anbefalede dosis er 150 mg nintedanib to gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum.

En dosis på 100 mg to gange dagligt anbefales udelukkende til patienter, der ikke tolererer en dosis på

150 mg to gange dagligt.

Hvis man kommer til at springe en dosis over, bør administrationen genoptages på det næste planlagte

tidspunkt og i den anbefalede dosis. Hvis man kommer til at springe en dosis over, bør patienten ikke

tage en ekstra dosis. Den anbefalede højeste daglige dosis på 300 mg må ikke overskrides.

Dosisjusteringer

Ud over ved symptomatisk behandling kan håndteringen af bivirkninger ved Ofev (se pkt. 4.4 og 4.8),

hvis det er relevant, omfatte dosisreduktion og midlertidig seponering, indtil den specifikke bivirkning

er bedret til et niveau, der tillader fortsættelse af behandlingen. Behandlingen med Ofev kan

genoptages med den fulde dosis (150 mg to gange dagligt) eller med en reduceret dosis (100 mg to

gange dagligt). Hvis patienten ikke tåler 100 mg to gange dagligt, bør Ofev seponeres.

Hvis diarré, kvalme og/eller opkastning varer ved trods behørig støttende behandling (herunder

antiemetisk behandling), kan en dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse blive nødvendig.

Behandlingen kan genoptages med en nedsat dosis (100 mg to gange dagligt) eller ved den fulde dosis

(150 mg to gange dagligt). I tilfælde af vedvarende svær diarré, kvalme og/eller opkastning, trods

symptomatisk behandling, bør behandlingen med Ofev seponeres (se pkt. 4.4).

Hvis behandlingen afbrydes på grund af forhøjet aspartataminotransferase (ASAT) eller

alaninaminotransferase (ALAT) til > 3 x øvre grænse for normalværdien (ULN), kan behandlingen

med Ofev påbegyndes igen ved en reduceret dosis (100 mg to gange dagligt), når

aminotransferase-værdierne er vendt tilbage til baseline. Dosis kan efterfølgende øges til den fulde

dosis (150 mg to gange dagligt) (se pkt. 4.4 og 4.8).

Særlige populationer

Ældre patienter (≥ 65 år)

Der sås ingen overordnede forskelle i sikkerhed og virkning hos ældre patienter. Det er ikke

nødvendigt at justere dosis på grundlag af patientens alder. Dosisreduktion med henblik på håndtering

af bivirkninger kan hyppigere være nødvendig hos patienter 75 år (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Det er ikke nødvendigt at justere startdosis til patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion.

Nintedanibs sikkerhed, virkning og farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med svært nedsat

nyrefunktion (kreatininclearance < 30 ml/min).

Nedsat leverfunktion

Hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child Pugh A) er den anbefalede dosis af Ofev 100 mg to

gange dagligt med ca. 12 timers mellemrum. Hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child

Pugh A) kan seponering eller behandlingsafbrydelse overvejes i forbindelse med håndtering af

bivirkninger. Nintedanibs sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos patienter med nedsat

leverfunktion klassificeret som Child Pugh B og C. Behandling med Ofev anbefales ikke til patienter

med moderat (Child Pugh B) og svært (Child Pugh C) nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Ofevs sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Ofev er til oral anvendelse. Ofev kapsler bør tages oralt sammen med mad. Kapslerne skal synkes hele

sammen med vand og må ikke tygges eller knuses.

4.3

Kontraindikationer

Graviditet (se pkt. 4.6)

Overfølsomhed over for nintedanib, jordnødder eller soja eller over for et eller flere af

hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Mave-tarm-kanalen

Diarré

I kliniske studier (se pkt. 5.1) blev diarré indberettet som den hyppigste gastrointestinale bivirkning (se

pkt. 4.8). Hos de fleste patienter var bivirkningen af let til moderat intensitet og forekom inden for de

første 3 måneders behandling.

I perioden efter markedsføring er der rapporteret om alvorlige tilfælde af diarré, som har ført til

dehydrering og elektrolytforstyrrelser. Ved de første tegn på diarré skal der iværksættes behandling i

form af tilstrækkelig hydrering og lægemidler mod diarré, f.eks. loperamid, og dosisreduktion eller

afbrydelse af behandlingen kan være nødvendig. Behandlingen med Ofev kan genoptages med en

reduceret dosis (100 mg to gange dagligt) eller den fulde dosis (150 mg to gange dagligt). Ved

vedvarende, alvorlig diarré på trods af symptomatisk behandling bør Ofev seponeres.

Kvalme og opkastning

Kvalme og opkastning var hyppigt indberettede gastrointestinale bivirkninger (se pkt. 4.8). Hos de

fleste patienter med kvalme og opkastning havde bivirkningen let til moderat intensitet. I kliniske

studier førte kvalme til seponering af Ofev hos op til 2,1 % af patienterne, og opkastning førte til

seponering af Ofev hos op til 1,4 % af patienterne.

Hvis symptomerne varer ved på trods af behørig, støttende behandling (herunder antiemetisk

behandling), kan dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse være nødvendig. Behandlingen kan

genoptages med en reduceret dosis (100 mg to gange dagligt) eller den fulde dosis (150 mg to gange

dagligt). Ved vedvarende, alvorlige symptomer bør Ofev seponeres.

Leverfunktion

Ofevs sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos patienter med moderat (Child Pugh B) eller svært

(Child Pugh C) nedsat leverfunktion. Behandling med Ofev anbefales derfor ikke til sådanne patienter

(se pkt. 4.2). På grund af øget eksponering kan der være øget risiko for bivirkninger hos patienter med

let nedsat leverfunktion (Child Pugh A). Patienter med let nedsat leverfunktion (Child Pugh A) bør

behandles med en nedsat dosis Ofev (se pkt. 4.2 og 5.2).

Der er observeret tilfælde af lægemiddelinduceret leverskade under behandling med nintedanib,

herunder svær leverskade med dødelig udgang. Hovedparten af leverhændelserne opstår i løbet af de

første 3 måneders behandling. Derfor bør hepatisk aminotransferase- og bilirubin-niveauer måles før

behandlingsinitiering og i løbet af den første måneds behandling med Ofev. Patienterne bør derefter

monitoreres med regelmæssige mellemrum i løbet af de næste 2 måneders behandling, og

regelmæssigt derefter (f.eks. ved hvert patientbesøg) eller som klinisk indiceret.

Forhøjelse af leverenzymer (ALAT, ASAT, basisk fosfatase i blodet (ALKP),

gammaglutamyltransferase (GGT), se pkt. 4.8) og bilirubin var i de fleste tilfælde reversible ved

dosisreduktion eller dosisafbrydelse. Hvis de målte aminotransferaseniveauer (ASAT eller ALAT) er

> 3 x ULN, anbefales dosisreduktion eller afbrydelse af behandlingen med Ofev, og patienten skal

monitorers nøje. Når aminotransferaseværdierne er vendt tilbage til baseline, kan behandlingen

genoptages med den fulde dosis (150 mg to gange dagligt) eller reduceret dosis (100 mg to gange

dagligt), som efterfølgende kan øges til den fulde dosis (se pkt. 4.2). Hvis eventuelle

leverenzymforhøjelser forbindes med kliniske tegn eller symptomer på leverskade, f.eks. gulsot, skal

Ofev seponeres permanent. Andre årsager til de forhøjede leverenzymer bør undersøges.

Patienter med lav legemsvægt (< 65 kg), asiatiske og kvindelige patienter har en større risiko for

forhøjelser af leverenzymer. Eksponeringen for nintedanib steg lineært med patienternes alder, hvilket

også kan medføre en øget risiko for udviklingen af forhøjede leverenzymer (se pkt. 5.2). Tæt kontrol

af patienter med disse risikofaktorer anbefales.

Nyrefunktion

Der er rapporteret om tilfælde med nedsat nyrefunktion/-svigt, hvoraf nogle havde dødelig udgang,

under behandling med nintedanib (se pkt. 4.8).

Patienter bør overvåges under behandlingen med nintedanib med særlig opmærksomhed på patienter

med risikofaktorer for nedsat nyrefunktion/-svigt. Justering af behandlingen bør overvejes i tilfælde af

nedsat nyrefunktion/-svigt (se pkt. 4.2 Dosisjusteringer).

Blødning

Vaskulær endotelial vækstfaktor-receptorhæmning (VEGFR-hæmning) kan være forbundet med en

øget risiko for blødning.

Patienter med kendt risiko for blødning, herunder patienter med hereditær disposition for blødning

eller patienter, der får en fuld dosis antikoagulerende behandling, var ikke inkluderet i de kliniske

studier. Der er rapporteret om ikke-alvorlige og alvorlige blødninger, hvoraf nogle havde dødelig

udgang i perioden efter markedsføringen (både hos patienter, der blev behandlet med

koagulationshæmmende lægemidler eller andre lægemidler, der kan forårsage blødning og hos

patienter, der ikke blev behandlet med sådanne lægemidler). Derfor skal disse patienter kun behandles

med Ofev, hvis den forventede fordel opvejer den mulige risiko.

Arterielle tromboemboliske hændelser

Patienter med nyligt myokardieinfarkt eller apopleksi i anamnesen blev ekskluderet fra de kliniske

studier. I kliniske studier blev arterielle tromboemboliske hændelser ikke indberettet hyppigt (Ofev

2,5 % versus placebo 0,7% for INPULSIS, Ofev 0,9 % versus placebo 0,9 % for INBUILD, Ofev

0,7 % versus placebo 0,7 % for SENSCIS). I INPULSIS-studierne oplevede en større procentdel af

patienterne myokardieinfarkt i Ofev-gruppen (1,6 %), sammenlignet med placebogruppen (0,5 %),

mens uønskede hændelser, der afspejlede iskæmisk hjertesygdom, var jævnt fordelt mellem Ofev- og

placebogrupperne. I INBUILD-studiet blev myokardieinfarkt observeret med en lav hyppighed: Ofev

0,9 % versus placebo 0,9 %. I SENSCIS-studiet blev myokardieinfarkt observeret med en lav

hyppighed i placebogruppen (0,7 %) og ikke observeret i Ofev-gruppen. Der skal udvises forsigtighed

ved behandling af patienter med øget kardiovaskulær risiko, herunder kendt koronararteriesygdom.

Afbrydelse af behandlingen skal overvejes hos patienter, der udvikler tegn eller symptomer på akut

myokardieiskæmi.

Aneurismer og arterielle dissektioner

Brug af VEGF-hæmmere hos patienter med eller uden hypertension kan fremme dannelse af

aneurismer og/eller arterielle dissektioner. Inden indledning af behandling med Ofev bør denne risiko

overvejes nøje for patienter med risikofaktorer såsom hypertension eller tidligere aneurisme.

Venøs tromboemboli

Der blev ikke observeret øget risiko for venøs tromboemboli hos patienter, der blev behandlet med

nintedanib, i de kliniske studier. På grund af nintedanibs virkningsmekanisme kan patienter have en

øget risiko for tromboemboliske hændelser.

Gastrointestinal perforation og iskæmisk colitis

I kliniske studier var hyppigheden af patienter med perforation op til 0,3 % i begge

behandlingsgrupper. På grund af nintedanibs virkningsmekanisme kan patienter have en øget risiko for

gastrointestinale perforationer. Der er rapporteret om tilfælde af gastrointestinal perforation og tilfælde

af iskæmisk colitis, blandt hvilke nogle havde dødelig udgang, i perioden efter markedsføringen. Der

skal udvises særlig forsigtighed ved behandling af patienter, der tidligere har undergået

abdominalkirurgi, hvis anamnese omfatter ulcus pepticum, diverticulosis coli eller som samtidigt

modtager kortikosteroider eller NSAIDs. Behandling med Ofev bør tidligst påbegyndes 4 uger efter

abdominalkirurgi. Ofev bør seponeres permanent hos patienter, der udvikler gastrointestinal

perforation eller iskæmisk colitis. I undtagelsestilfælde kan Ofev genintroduceres, efter at iskæmisk

colitis er helt væk, og der er udført en nøje vurdering af patientens tilstand og andre risikofaktorer.

Hypertension

Administration af Ofev kan øge blodtrykket. Det systemiske blodtryk bør måles regelmæsigt og som

klinisk indiceret.

Pulmonal hypertension

Data for anvendelsen af Ofev hos patienter med pulmonal hypertension er begrænset.

Patienter med signifikant pulmonal hypertension (hjerteindeks ≤ 2 l/min/m², eller parenteral

epoprostenol/treprostinil, eller signifikant højresidet hjertesvigt) blev ekskluderet fra at deltage i

INBUILD- og SENSCIS-studierne.

Patienter med signifikant pulmonal hypertension bør ikke behandles med Ofev. Der anbefales nøje

overvågning af patienter med let til moderat pulmonal hypertension.

Sårhelingskomplikationer

Der blev ikke observeret øget risiko for forringet sårheling i de kliniske studier. Som følge af

virkningsmekanismen kan nintedanib hæmme sårhelingen. Der er ikke udført målrettede studier til

undersøgelse af nintedanibs indvirkning på sårheling. Behandling med Ofev bør derfor kun

påbegyndes eller ‒ i tilfælde af perioperativ afbrydelse ‒ genoptages på grundlag af en klinisk

vurdering af, om sårhelingen er tilfredsstillende.

Administration sammen med pirfenidon

I et målrettet farmakokinetisk studie blev samtidig behandling med nintedanib og pirfenidon undersøgt

hos patienter med IPF. Baseret på disse resultater er der ikke evidens for en relevant farmakokinetisk

lægemiddelinteraktion mellem nintedanib og pirfenidon, når de administreres i kombination (se

pkt. 5.2). Da der er ligheder i sikkerhedsprofilerne for begge lægemidler, kan additive bivirkninger,

herunder mave-tarm- og lever-bivirkninger forventes. Benefit-risk-forholdet for samtidig behandling

med pirfenidon er ikke klarlagt.

Effekt på QT-interval

I det kliniske forsøgsprogram blev der ikke fundet evidens for, at nintedanib forlænger QT (pkt. 5.1).

Eftersom nogle tyrosinkinasehæmmere vides at have effekt på QT, skal der udvises forsigtighed, når

nintedanib administreres til patienter i risikogruppe for at udvikle QT-forlængelse.

Allergisk reaktion

Indtagelse af soja med kosten vides at forårsage allergiske reaktioner, herunder svær anafylaksi, hos

personer med sojaallergi. Patienter med kendt allergi over for jordnøddeprotein har en øget risiko for

svære reaktioner på sojapræparater.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

P-glykoprotein (P-gp)

Nintedanib er et substrat for P-gp (se pkt. 5.2). Administration sammen med den potente P-gp-

hæmmer ketoconazol øgede eksponeringen for nintedanib 1,61 gange baseret på AUC og 1,83 gange

baseret på C

i et specifikt lægemiddel-lægemiddel interaktionsstudie. I et lægemiddel-lægemiddel

interaktionsstudie med den potente P-gp-induktor rifampicin faldt eksponeringen for nintedanib til

50,3 % baseret på AUC og til 60,3 % baseret på C

ved administration sammen med rifampicin

sammenlignet med administration af nintedanib alene. Potente P-gp-hæmmere (f.eks. ketoconazol,

erythromycin og ciclosporin) kan, hvis de administreres sammen med Ofev, øge eksponeringen for

nintedanib. I sådanne tilfælde bør patienterne kontrolleres tæt med hensyn til tolerabilitet af

nintedanib. Håndtering af bivirkninger kan kræve behandlingsafbrydelse, dosisreduktion eller

seponering af Ofev (se pkt. 4.2).

Potente P-gp-induktorer (f.eks. rifampicin, carbamazepin, phenytoin og perikon) kan reducere

eksponeringen for nintedanib. Valg af et andet lægemiddel med intet eller kun svagt

P-gp-induktionspotentiale skal overvejes.

CYP-enzymer

Nintedanibs biotransformation omfatter kun i mindre grad CYP-metaboliseringsveje. Nintedanib og

dets metabolitter, den frie syre-del BIBF 1202 og dens glukuronid BIBF 1202-glukuronid, hverken

hæmmede eller inducerede CYP-enzymer i prækliniske studier (se pkt. 5.2). Sandsynligheden for

lægemiddel-lægemiddel interaktioner med nintedanib på grundlag af CYP-metabolisme anses derfor

for at være lav.

Administration sammen med andre lægemidler

Administration af nintedanib sammen med orale hormonale kontraceptiva ændrede ikke de orale

hormonale kontraceptivas farmakokinetik i et relevant omfang (se pkt. 5.2).

Administration af nintedanib sammen med bosentan ændrede ikke nintedanibs farmakokinetik (se

pkt. 5.2).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertile kvinder/prævention

Nintedanib kan forårsage fosterskader hos mennesker (se pkt. 5.3). Fertile kvinder skal rådes til at

undgå at blive gravide, mens de er i behandling med Ofev, og bruge meget sikre

kontraceptionsmetoder ved initieringen af, under behandlingen med og i mindst 3 måneder efter den

sidste dosis af Ofev. Nintedanib påvirker ikke ethinylestradiols og levonorgestrels plasmaeksponering

i relevant grad (se pkt. 5.2) Virkningen af orale hormonale kontraceptiva kan blive kompromitteret

pga. opkastning og/eller diarré eller andre tilstande, hvor absorptionen kan blive påvirket. Kvinder,

som tager orale hormonale kontraceptiva, og som oplever disse tilstande, skal rådes til at anvende en

alternativ meget sikker præventionsmetode.

Graviditet

Der er ingen information om anvendelse af Ofev til gravide kvinder, men prækliniske dyrestudier har

vist reproduktionstoksicitet af dette aktive stof (se pkt. 5.3). Da nintedanib måske også kan forårsage

fosterskader hos mennesker, må det ikke anvendes under graviditet (se pkt. 4.3), og der skal tages en

graviditetstest forud forbehandlingen med Ofev, og under behandlingen hvis relevant.

Kvindelige patienter skal informeres om at underrette deres læge eller apotekspersonalet, hvis de

bliver gravide under behandling med Ofev.

Hvis en patient bliver gravid under behandling med Ofev, skal behandlingen seponeres og hun skal

gøres opmærksom på den mulige risiko for fosteret.

Amning

Der er ingen information om udskillelse af nintedanib og dets metabolitter i human mælk.

Prækliniske studier viste, at små mængder nintedanib og dets metabolitter (≤ 0,5 % af den

administrerede dosis) blev udskilt i mælken hos diegivende rotter. En risiko for nyfødte/spædbørn kan

ikke udelukkes. Amning bør ophøre under behandling med Ofev.

Fertilitet

Prækliniske undersøgelser har ikke givet evidens for nedsættelse af fertiliteten hos hanner (se pkt. 5.3).

Subkroniske og kroniske toksicitetsstudier giver ikke evidens for, at fertiliteten hos hunrotter forringes

ved en systemisk eksponering, der kan sammenlignes med eksponeringen ved den maksimale,

anbefalede humane dosis (MRHD) på 150 mg to gange dagligt (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ofev påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Patienterne skal rådes

til at udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj og betjener maskiner under behandling med Ofev.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I kliniske studier og under erfaring efter markedsføring omfattede de hyppigst indberettede

bivirkninger forbundet med nintedanib diarré, kvalme og opkastning, abdominalsmerter, nedsat

appetit, vægttab og forhøjede leverenzymer.

Vedrørende håndtering af udvalgte bivirkninger, se pkt. 4.4.

Oversigt over bivirkninger, opstillet i tabelform

Tabel 1 er en oversigt over bivirkninger i henhold til MedDRA-systemorganklasse (SOC) og

hyppighedskategori ved brug af den følgende konvention:

meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100),

sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Tabel 1:

Oversigt over bivirkninger efter hyppighedskategori

Hyppighed

Systemorganklasse

foretrukken term

Idiopatisk

lungefibrose

Andre kroniske

fibroserende

ILS med en

progressiv

fænotype

Systemisk

sklerodermi-associeret

interstitiel

lungesygdom

Blod og lymfesystem

Trombocytopeni

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Vægttab

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Nedsat appetit

Almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Dehydrering

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Hjerte

Myokardieinfarkt

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Vaskelære sygdomme

Blødning (se pkt. 4.4)

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Hypertension

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Aneurismer og arterielle

dissektioner

Ikke kendt

Ikke kendt

Ikke kendt

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Meget almindelig

Meget almindelig

Meget almindelig

Kvalme

Meget almindelig

Meget almindelig

Meget almindelig

Abdominalsmerter

Meget almindelig

Meget almindelig

Meget almindelig

Opkastning

Almindelig

Meget almindelig

Meget almindelig

Pancreatitis

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Colitis

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Lever og galdeveje

Leverskade forårsaget af

lægemidlet

Ikke almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Forhøjede leverenzymer

Meget almindelig

Meget almindelig

Meget almindelig

Forhøjet

alaninaminotransferase

(ALAT)

Almindelig

Meget almindelig

Almindelig

Forhøjet

aspartataminotransferase

(ASAT)

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Forhøjet gamma-

glutamyltransferase (GGT)

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Hyperbilirubinæmi

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Forhøjet

basisk

fosfatase

(ALKP) i blodet

Ikke almindelig

Almindelig

Almindelig

Hud og subkutane væv

Udslæt

Almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Pruritus

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Alopeci

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

Nyrer og urinveje

Nyresvigt (se pkt. 4.4)

Ikke kendt

Ikke almindelig

Ikke almindelig

Nervesystemet

Hovedpine

Almindelig

Almindelig

Almindelig

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Diarré

I kliniske studier (se pkt. 5.1) var diarré den hyppigst rapporterede mave-tarm-hændelse. Hos de fleste

patienter var hændelsen af let til moderat intensitet. Hos mere end totredjedel af de patienter, der fik

diarré, var første forekomst allerede i de første tre måneder af behandlingen. Hos de fleste patienter

blev bivirkningen behandlet med obstipantia, dosisreduktion eller behandlingsafbrydelse (se pkt. 4.4).

En oversigt over de indberettede hændelser med diarré i kliniske studier er opstillet i tabel 2:

Tabel 2:

Diarré i kliniske studier over 52 uger

INPULSIS

INBUILD

SENSCIS

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Placebo

Ofev

Diarré

18,4 %

62,4 %

23,9 %

66,9 %

31,6 %

75,7 %

Svær diarré

0,5 %

3,3 %

0,9 %

2,4 %

1,0 %

4,2 %

Diarré, der førte

dosisreduktion af

Ofev

10,7 %

0,9 %

16,0 %

1,0 %

22,2 %

Diarré, der førte

til seponering af

Ofev

0,2 %

4,4 %

0,3 %

5,7 %

0,3 %

6,9 %

Forhøjede leverenzymer

I INPULSIS-studierne blev der rapporteret om forhøjede leverenzymer (se pkt. 4.4) hos 13,6 % versus

2,6 % af patienter, der blev behandlet med hhv. Ofev og placebo. I INBUILD-studiet blev der

indberettet leverenzymforhøjelser hos 22,6 % versus 5,7 % af patienterne, der blev behandlet med hhv.

Ofev og placebo. I SENSCIS-studiet blev der rapporteret om forhøjede leverenzymer hos 13,2 %

versus 3,1 % af patienter, der blev behandlet med hhv. Ofev og placebo. Leverenzymforhøjelse var

reversibel og ikke forbundet med klinisk manifest leversygdom.

For yderligere information om særlige populationer, anbefalede foranstaltninger og dosisjustering i

tilfælde af diarré og forhøjede leverenzymer henvises til henholdsvis pkt. 4.4 og 4.2.

Blødning

I kliniske studier var hyppigheden af patienter, der oplevede blødning, lidt højere hos patienter

behandlet med Ofev, eller sammenlignelig mellem behandlingsarmene (Ofev 10,3 % versus placebo

7,8 % for INPULSIS, Ofev 11,1 % versus placebo 12,7 % for INBUILD, Ofev 11,1 % versus placebo

8,3 % for SENSCIS). Den hyppigst rapporterede blødningshændelse var ikke-alvorlig epistaxis.

Alvorlige blødningshændelser forekom med lave hyppigheder i de 2 behandlingsgrupper (Ofev 1,3 %

versus placebo 1,4 % for INPULSIS, Ofev 0,9 % versus placebo 1,5 % for INBUILD, Ofev 1,4 %

versus placebo 0,7 % for SENSCIS).

Blødningshændelser efter markedsføring omfatter, men er ikke begrænset til, organsystemerne mave-

tarm-kanalen, luftvejene og centralnervesystemet, hvoraf de hyppigste forekom i mave-tarm-kanalen

(se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Sundhedspersoner anmodes om at indberette alle

formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der findes ingen specifik antidot mod eller behandling af overdosering med Ofev. To patienter i

onkologiprogrammet fik en overdosis på højst 600 mg to gange dagligt i op til otte dage. De

observerede bivirkninger var forenelige med den kendte sikkerhedsprofil for nintedanib, dvs.

forhøjede leverenzymer og gastrointestinale symptomer. Begge patienter kom sig efter disse

bivirkninger. I INPULSIS-studierne blev en patient utilsigtet eksponeret over for en dosis på 600 mg

dagligt i 21 dage i alt. En ikke-alvorlig bivirkning (nasopharyngitis) opstod og forsvandt i løbet af

perioden med den forkerte dosering uden forekomst af andre indberettede bivirkninger. I tilfælde af

overdosering skal behandlingen afbrydes og generel understøttende behandling iværksættes efter

behov.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/393547/2020

EMEA/H/C/003821

Ofev (nintedanib)

En oversigt over Ofev, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Ofev, og hvad anvendes det til?

Ofev er et lægemiddel, der anvendes til at behandle voksne med:

idiopatisk pulmonal fibrose (IPF), en sygdom med ukendt årsag, som indebærer, at der dannes

fibrøst væv i lungerne

systemisk sklerose forbundet med interstitiel lungesygdom, en sygdom, hvor immunsystemet

(kroppens naturlige forsvar) er overaktivt og forårsager dannelse af fibrøst væv og ardannelse i

lungerne

andre kroniske fibroserende interstitielle lungesygdomme, som er fremadskridende.

Ofev indeholder det aktive stof nintedanib.

Hvordan anvendes Ofev?

Ofev fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes af en læge med erfaring i diagnosticering og

behandling af de sygdomme, som Ofev anvendes til.

Ofev fås som kapsler (100 og 150 mg). Den anbefalede dosis er 150 mg to gange dagligt sammen

med et måltid, helst med 12 timers mellemrum. Hos patienter, der ikke tåler denne dosis, bør dosis

nedsættes til 100 mg to gange dagligt, eller behandlingen afbrydes.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen om Ofev, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker Ofev?

Det aktive stof i Ofev, nintedanib, hæmmer virkningen af visse enzymer af typen tyrosinkinase. Disse

enzymer findes i visse receptorer (såsom VEGF-, FGF- og PDGF-receptorer) i cellerne i lungerne, hvor

de aktiverer en række processer, der medvirker til dannelse af fibrøst væv. Ved at blokere disse

enzymer medvirker nintedanib til at nedsætte dannelsen af fibrøst væv i lungerne og hjælper derved

med at forebygge, at sygdommen forværres.

Ofev (nintedanib)

EMA/393547/2020

Side 2/3

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Ofev?

Ofev blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i fire hovedstudier, hvori der indgik

i alt 1.066 patienter med IPF, 580 patienter med systemisk sklerose forbundet med interstitiel

lungesygdom og 663 patienter med progressiv fibroserende interstitiel lungesygdom. I begge studier

blev virkningen hovedsageligt bedømt på forringelsen af patienternes lungefunktion i løbet af 1 års

behandling, målt ved hjælp af deres "forcerede vitalkapacitet" (FVC). FVC er den maksimale mængde

luft, som en patient kan udånde med stor kraft efter at have taget en dyb indånding. FVC bliver

mindre, efterhånden som sygdommen forværres.

I 2 studier af patienter med IPF oplevede de patienter, der fik Ofev, et mindre fald i FVC end dem, der

fik placebo, hvilket betyder, at Ofev bremsede forværringen af sygdommen. Patienternes

gennemsnitlige FVC før behandlingen lå på mellem 2.600 og 2.700 milliliter (ml). I det første studie

faldt FVC i løbet af 1 år gennemsnitligt med 115 ml hos de patienter, der fik Ofev, sammenholdt med

et fald på 240 ml hos dem, der fik placebo. I det andet studie var det gennemsnitlige fald 114 ml for

Ofev sammenholdt med 207 ml for placebo. Der blev foretaget en yderligere analyse af resultaterne af

de 2 hovedstudier, hvor der blev taget hensyn til, at nogle patienter holdt op med behandlingen.

Analysen bekræftede fordelene ved Ofev i forhold til placebo, dog var forskellen i FVC mellem de to

mindre udtalt.

I studiet af patienter med systemisk sklerose forbundet med interstitiel lungesygdom var det

gennemsnitlige fald i FVC 52 ml for Ofev sammenlignet med 93 ml for placebo. Patienternes

gennemsnitlige FVC før behandlingen var ca. 2.500 ml.

I studiet hos patienter med progressiv fibroserende interstitiel lungesygdom var det gennemsnitlige

fald i FVC på 81 ml for Ofev sammenlignet med 188 ml for placebo. Patienternes gennemsnitlige FVC

før behandlingen var ca. 2.330 ml.

Hvilke risici er der forbundet med Ofev?

De hyppigste bivirkninger ved Ofev (som optræder hos mere end 1 ud af 10 patienter) er diarré,

kvalme, opkastning, mavesmerter, nedsat appetit og forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet (et

tegn på leverproblemer). Vægttab (som kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) er også

almindeligt. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Ofev fremgår af indlægssedlen.

Ofev må ikke anvendes hos patienter, som er overfølsomme (allergiske) over for nintedanib,

jordnødder eller soja eller andre af indholdsstofferne. Ofev må heller ikke anvendes hos gravide

kvinder.

Hvorfor er Ofev godkendt i EU?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved Ofev opvejer risiciene, og at det

kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet fandt, at Ofev er effektivt til at forsinke forværringen af

lungefunktionen hos patienter med IPF, systemisk sklerose forbundet med interstitiel lungesygdom og

andre kroniske fibroserende interstitielle lungesygdomme, som er fremadskridende. Hvad sikkerheden

angår, blev bivirkningerne ved Ofev anset for at kunne håndteres ved at afbryde behandlingen eller

nedsætte dosis.

Ofev (nintedanib)

EMA/393547/2020

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ofev?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ofev.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Ofev løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Ofev vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Ofev

Ofev fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 14. januar 2015.

Yderligere information om Ofev findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/ofev.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 06-2020.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information