Odefsey

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
emtricitabine, rilpivirine hydrochlorid, tenofovir alafenamide
Tilgængelig fra:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kode:
J05AR19
INN (International Name):
emtricitabine / rilpivirine / tenofovir alafenamide
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Behandling af voksne og unge (alderen 12 år og ældre med kroppen vægt mindst 35 kg) inficeret med human immundefekt virus 1 (HIV 1) uden kendte mutationer i forbindelse med resistens over for ikke nucleoside reverse transkriptase inhibitor (NNRTI) klasse, tenofovir eller emtricitabine og med en viral belastning ≤ 100.000 HIV 1 RNA kopier/mL.
Produkt oversigt:
Revision: 15
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004156
Autorisation dato:
2016-06-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/004156

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. De kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, De får. Se sidst i

punkt 4, hvordan De indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Odefsey

Sådan skal De tage Odefsey

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Odefsey er et antiviralt lægemiddel, som bruges til at behandle infektion med

humant

immundefektvirus (hiv)

. Det er en enkelt tablet, som indeholder en kombination af tre aktive stoffer:

emtricitabin

rilpivirin

tenofoviralafenamid

. Hvert af disse aktive stoffer virker ved at påvirke et

enzym, som kaldes ”revers transcriptase”, der er vigtigt for, at hiv 1-virus kan formere sig.

Odefsey nedsætter mængden af hiv i Deres krop. Dette vil forbedre Deres immunforsvar og nedsætte

risikoen for at De udvikler sygdomme forbundet med hiv-infektionen.

Odefsey bruges til voksne og unge i alderen 12 år og ældre, der vejer mindst 35 kg.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Odefsey

Tag ikke Odefsey:

Hvis De er allergisk over for emtricitabin, rilpivirin, tenofoviralafenamid

eller et af de

øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Hvis De for tiden tager nogen af følgende lægemidler:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital og phenytoin

(anvendes til at behandle

epilepsi og forebygge krampeanfald)

rifabutin, rifampicin og rifapentin

(anvendes til at behandle visse bakterieinfektioner

som f.eks. tuberkulose)

omeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol og esomeprazol

(anvendes til at forebygge og behandle mavesår, halsbrand og opstød)

dexamethason

(et kortikosteroid-lægemiddel, som anvendes til at behandle betændelse

og undertrykke immunforsvaret), hvis det indtages gennem munden eller indsprøjtes

(undtagen hvis behandlingen kun består af en enkelt dosis)

produkter, der indeholder perikon

Hypericum perforatum

) (et naturlægemiddel, der

anvendes til depression og angst)

Hvis dette gælder for Dem,

må De ikke tage Odefsey. Fortæl det omgående til Deres læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

De skal fortsætte med at være under lægens opsyn, mens De tager Odefsey.

De kan stadig smitte andre med hiv,

selvom De tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat

ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at

undgå at smitte andre personer. Denne medicin helbreder ikke hiv-infektionen. Mens De tager

Odefsey, kan De stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Kontakt lægen, før De tager Odefsey:

Hvis De har leverproblemer, eller hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder

hepatitis (gulsot).

Patienter med leversygdom, inklusiv kronisk hepatitis B eller C, som

behandles med antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt

livstruende bivirkninger i leveren. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje

overveje, hvilken behandling der er den bedste for Dem.

Hvis De har en hepatitis B-infektion, kan leverproblemerne blive værre, efter De holder op med

at tage Odefsey. Det er vigtigt ikke at holde op med at tage Odefsey uden at tale med lægen: se

punkt 3,

Hold ikke op med at tage Odefsey

Hvis De tager lægemidler, der kan medføre livstruende uregelmæssigt hjerteslag (

Torsades

de Pointes

Mens De tager Odefsey

Når De begynder med at tage Odefsey, skal De holde øje med:

Tegn på betændelse eller infektion

Ledsmerter, stivhed

eller

knogleproblemer

Hvis De bemærker nogle af disse symptomer, skal De straks fortælle det til lægen.

Se punkt 4,

Bivirkninger

, for yderligere oplysninger.

Det er muligt, at patienter i fremtiden, der har brugt Odefsey gennem længere tid, kan få

nyreproblemer.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn i alderen 11 år eller derunder eller børn, som vejer under

35 kg.

Anvendelsen af Odefsey til børn i alderen 11 år eller derunder, eller som vejer under 35 kg, er

endnu ikke undersøgt.

Brug af anden medicin sammen med Odefsey

Fortæl altid lægen

eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Odefsey kan påvirke eller blive påvirket af anden medicin. Som et resultat heraf kan mængden

af Odefsey eller anden medicin i Deres blod blive påvirket. Dette kan forhindre, at Deres medicin

virker korrekt, eller det kan gøre bivirkninger værre. I nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at

lægen justerer Deres dosis eller kontrollerer Deres blod.

Lægemidler, der aldrig må tages sammen med Odefsey:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital og phenytoin

(anvendes til at behandle

epilepsi og forebygge krampeanfald)

rifabutin, rifampicin og rifapentin

(anvendes til at behandle visse bakterieinfektioner

som f.eks. tuberkulose)

omeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol og esomeprazol

(anvendes til at forebygge og behandle mavesår, halsbrand og opstød)

dexamethason

(et kortikosteroid-lægemiddel, som anvendes til at behandle betændelse

og undertrykke immunforsvaret), hvis det indtages gennem munden eller indsprøjtes

(undtagen hvis behandlingen kun består af en enkelt dosis)

produkter, der indeholder perikon

Hypericum perforatum

) (et naturlægemiddel, der

anvendes til depression og angst)

Hvis De tager nogen af disse lægemidler,

må De ikke tage Odefsey. Fortæl det straks til lægen.

Andre former for lægemidler:

Kontakt lægen, hvis De tager:

Ethvert lægemiddel, der anvendes til behandling af hiv

Ethvert lægemiddel, som indeholder:

tenofoviralafenamid

tenofovirdisoproxil

lamivudin

adefovirdipivoxil

Antibiotika, der anvendes til at behandle bakterieinfektioner

, som indeholder:

clarithromycin

erythromycin

Disse lægemidler kan øge mængden af rilpivirin og tenofoviralafenamid (indholdsstoffer i

Odefsey) i Deres blod. Deres læge vil give Dem et andet lægemiddel.

Antimykotika, der anvendes til at behandle svampeinfektioner

ketoconazol

fluconazol

itraconazol

posaconazol

voriconazol

Disse lægemidler kan øge mængden af rilpivirin og tenofoviralafenamid (indholdsstoffer i

Odefsey) i Deres blod. Deres læge vil give Dem et andet lægemiddel.

Lægemidler mod mavesår, halsbrand og sure opstød

som f.eks.:

syreneutraliserende midler

(aluminium-/magnesiumhydroxid eller calciumcarbonat)

H

2

-antagonister

(famotidin, cimetidin, nizatidin eller ranitidin)

Disse lægemidler kan mindske mængden af rilpivirin (et indholdsstof i Odefsey) i Deres blod.

Hvis De tager et af disse lægemidler, vil Deres læge enten give Dem et andet lægemiddel eller

forklare, hvordan og hvornår De skal tage det pågældende lægemiddel:

Hvis De tager et syreneutraliserende middel

, skal De tage det mindst 2 timer før eller

mindst 4 timer efter Odefsey.

Hvis De tager en H

2

-antagonist

, skal De tage den mindst 12 timer før eller mindst

4 timer efter Odefsey. H

-antagonister må kun tages en gang om dagen, hvis De tager

Odefsey. H

-antagonister må ikke tages i en behandlingsplan med to daglige doser. Tal

med lægen om en alternativ doseringsform (se Sådan skal De tage Odefsey).

Ciclosporin

, et lægemiddel der anvendes til at reducere styrken af kroppens immunsystem:

Dette lægemiddel kan øge mængden af rilpivirin og tenofoviralafenamid (indholdsstoffer i

Odefsey) i Deres blod. Deres læge vil give Dem et andet lægemiddel.

Metadon

, et lægemiddel der bruges til at behandle afhængighed af opiater, da det kan være

nødvendigt for Deres læge at ændre metadondosis.

Dabigatranetexilat

, et lægemiddel der bruges til at behandle hjertelidelser, da det kan være

nødvendigt for Deres læge at overvåge niveauerne af dette lægemiddel i Deres blod.

Fortæl altid lægen, hvis De tager nogen af disse lægemidler.

Afbryd ikke behandlingen uden

først at kontakte Deres læge.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De tager dette lægemiddel.

Anvend effektiv prævention

, mens De tager Odefsey.

Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager nogen form for medicin under graviditet.

Hvis De har taget Odefsey under graviditeten, kan lægen anmode om regelmæssige blodprøver og

andre prøver for at overvåge, hvordan barnet udvikler sig. Hos børn, hvis mødre tog nucleosid-revers

transkriptasehæmmeres (NRTI’er) under graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelse mod hiv

risikoen for bivirkninger.

De må ikke amme, mens De er i behandling med Odefsey.

Det skyldes, at nogle af de aktive stoffer

i denne medicin udskilles i modermælken. Det anbefales også, at De ikke ammer for at undgå at

overføre virus til barnet via mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Undlad at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis De bliver træt, søvnig eller svimmel, når De har

taget Deres medicin.

Odefsey indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

Hvis noget af dette gælder for Dem,

skal De kontakte lægen, før De tager Odefsey.

3.

Sådan skal De tage Odefsey

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne:

en tablet om dagen sammen med mad

Unge i alderen 12 år og ældre, som vejer mindst 35 kg:

en tablet om dagen sammen med mad

Tabletten må ikke tygges, knuses eller deles.

Hvis De tager et syreneutraliserende middel

, som f.eks. aluminiums-/magnesiumhydroxid eller

calciumcarbonat, skal De tage det mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter Odefsey.

Hvis De tager en H

2

-antagonist

, som f.eks. famotidin, cimetidin, nizatidin eller ranitidin, skal De

tage den mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Odefsey. H

-antagonister må kun tages en gang

om dagen, hvis De tager Odefsey. H

-antagonister må ikke tages to gange om dagen. Tal med lægen

om en alternativ doseringsplan.

Hvis De er i dialyse,

skal De tage Deres daglige dosis Odefsey, efter De har fuldført Deres dialyse.

Hvis De har taget for mange Odefsey

Hvis De ved et uheld tager mere end den anbefalede dosis Odefsey, kan De have større risiko for at få

bivirkninger med denne medicin (se punkt 4,

Bivirkninger

Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag tabletbeholderen med, så De let

kan vise, hvad De har taget.

Hvis De har glemt at tage Odefsey

Det er vigtigt ikke at komme til at springe en dosis af Odefsey over.

Hvis De har glemt at tage en dosis:

Hvis De kommer i tanker om det inden for 12 timer

efter det tidspunkt, De normalt tager

Odefsey på, skal De tage tabletten så hurtigt som muligt. Tag altid tabletten sammen med mad.

Derefter tages den næste dosis som sædvanligt.

Hvis De kommer i tanker om det 12 timer eller længere

efter det tidspunkt, De normalt tager

Odefsey på, skal De ikke tage den glemte dosis. Vent, og tag den næste dosis sammen med mad,

til sædvanlig tid.

Hvis De kaster op mindre end 4 timer efter, at De har taget Odefsey

, skal De tage en ny tablet

sammen med mad.

Hvis De kaster op mere end 4 timer efter, at De har taget Odefsey

, er det ikke

nødvendigt at tage en ny tablet før den sædvanlige planlagte tablet.

Hold ikke op med at tage Odefsey

Hold ikke op med at tage Odefsey uden at tale med Deres læge.

Hvis De holder op med at tage

Odefsey, kan det i alvorlig grad påvirke Deres reaktion på fremtidig behandling. Hvis Odefsey stoppes

uanset årsagen, skal De tale med Deres læge, før De igen begynder at tage Odefsey tabletter.

Når De snart ikke har mere af Odefsey

, skal De bede om mere fra lægen eller på apoteket. Dette er

meget vigtigt, da virusmængden igen kan begynde at stige, hvis medicinen stoppes, selv i kort tid.

Dette kan gøre det sværere at behandle sygdommen.

Hvis De har både hiv-infektion og hepatitis B

, er det særlig vigtigt ikke at ophøre med behandlingen

med Odefsey uden først at konsultere Deres læge. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i

flere måneder efter ophør med behandlingen. Hos nogle patienter med fremskreden leversygdom eller

cirrose bør behandlingen ikke ophøre, fordi det kan medføre en forværring af Deres hepatitis, hvilket

kan være livstruende.

Bemærker De nogle nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør,

skal De

omgående oplyse Deres læge herom

, især hvis det drejer sig om symptomer, som De normalt

ville forbinde med hepatitis B-infektion.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mulige bivirkninger: Fortæl det straks til lægen

Ethvert tegn på betændelse eller infektion.

Hos nogle patienter med fremskreden

hiv-infektion (aids) og tidligere opportunistiske infektioner (infektioner, der forekommer hos

personer med et svagt immunsystem) kan der forekomme tegn og symptomer på betændelse fra

tidligere infektioner kort tid efter hiv-behandlingen startes. Det menes, at disse symptomer

skyldes en forbedring af kroppens immunreaktion, hvilket gør kroppen i stand til at bekæmpe

infektioner, der kan have været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Autoimmunsygdomme

, når immunsystemet angriber sundt kropsvæv, kan også opstå, efter De

begynder at tage lægemidler for hiv-infektion. Autoimmunsygdomme kan opstå mange måneder

efter behandlingsstart. Vær opmærksom på symptomer på infektion eller andre symptomer,

såsom:

muskelsvaghed

svaghed, der begynder i hænder og fødder og bevæger sig op mod selve kroppen

hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.

Hvis de bemærker disse eller andre symptomer på betændelse eller infektion, skal De straks

fortælle det til Deres læge.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

besvær med at falde i søvn

hovedpine

svimmelhed

kvalme

Test kan også vise:

forhøjede niveauer af kolesterol og/eller pankreatisk amylase (et fordøjelsesenzym) i blodet

forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

nedsat appetit

depression

unormale drømme

søvnforstyrrelser

sænket stemningsleje

træthedsfornemmelse (døsighed)

træthed

mavesmerter eller ubehag

opkastning

føle sig oppustet

mundtørhed

afgang af tarmluft (

flatulens

diarré

udslæt

Test kan også vise:

et lavt antal hvide blodlegemer (et nedsat antal hvide blodlegemer kan gøre Dem mere

modtagelig for infektioner)

et lavt antal blodplader (en type blodlegemer, der er med til at få blodet til at størkne)

nedsat hæmoglobin i blodet

øget antal fedtsyrer (

triglycerider

), bilirubin eller lipase i blodet

Ikke almindelige bivirkninger

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

tegn eller symptomer på betændelse eller infektion

lavt antal røde blodlegemer (

anæmi

alvorlige hudreaktioner, herunder udslæt, sammen med feber, hævelser og leverproblemer

problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag efter måltider

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg (

angioødem

kløe (

pruritus

nældefeber

(urticaria)

ledsmerter (

artralgi

Hvis nogle af bivirkningerne bliver alvorlige, skal De fortælle det til lægen.

Andre bivirkninger, der kan ses under hiv-behandling

Hyppigheden af de følgende bivirkninger er ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Knogleproblemer.

Nogle patienter, der tager antiretroviral kombinationsmedicin, såsom

Odefsey, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes

osteonekrose

(knoglevævsdød forårsaget af

manglende blodforsyning til knoglerne). Indtagelse af denne type medicin i lang tid, indtagelse

af binyrebarkhormoner, indtagelse af alkohol, et meget svagt immunsystem og overvægt kan

være nogle af de mange risikofaktorer for at udvikle denne sygdom. Tegn på osteonekrose er:

stivhed i led

smerter i led (især i hofter, knæ og skuldre)

bevægelsesbesvær

Hvis De bemærker nogle af disse symptomer, skal De fortælle det til lægen.

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i

blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og tabletbeholderen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. Hold beholderen tæt tillukket.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Odefsey indeholder:

Aktive stoffer:

emtricitabin, rilpivirin og tenofoviralafenamid. Hver Odefsey tablet indeholder

200 mg metricitabin, rilpivirinhydrochlorid svarende til 25 mg rilpivirin og

tenofoviralafenamidfumarat svarende til 25 mg tenofoviralafenamid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Croscarmellosenatrium, lactose (som monohydrat), magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose,

polysorbat 20, povidon.

Filmovertræk:

Macrogol, polyvinylalkohol, talcum, titandioxid (E171), jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Odefsey er en grå, kapselformet, filmovertrukken tablet, som er præget med ”GSI” på den ene side og

tallet ”255” på den anden side. Odefsey fås i tabletbeholdere med 30 tabletter samt i pakninger med

3 tabletbeholdere hver med 30 tabletter. Hver tabletbeholder indeholder et silicagel-tørremiddel, der

skal opbevares i tabletbeholderen for at hjælpe med at beskytte tabletterne. Silicagel-tørremidlet er i et

separat brev eller en separat beholder og må ikke sluges.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business and Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SPRL-BVBA

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}> <{måned ÅÅÅÅ}>.

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg emtricitabin, rilpivirinhydrochlorid svarende til 25 mg

rilpivirin samt tenofoviralafenamidfumarat svarende til 25 mg tenofoviralafenamid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 189,8 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Grå, kapselformede, filmovertrukne tabletter, der måler 15 mm x 7 mm, præget med ”GSI” på den ene

side af tabletten og med ”255” på den anden side af tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Odefsey er indiceret til behandling af voksne og unge (i alderen 12 år og ældre med en legemsvægt på

mindst 35 kg), som er inficeret med humant immundefektvirus 1 (hiv 1) uden nogen kendte mutationer

forbundet med resistens over for non-nukleosid revers transkriptasehæmmer-klassen (NNRTI),

tenofovir eller emtricitabin og med en virusbelastning ≤ 100.000 hiv 1-rna-kopier/ml (se

pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge med erfaring i behandlingen af hiv-infektion.

Dosering

Voksne og unge i alderen 12 år og ældre, der vejer mindst 35 kg

Én tablet tages én gang daglig sammen med mad (se pkt. 5.2).

Hvis patienten glemmer at tage en dosis Odefsey, men kommer i tanker om det inden for 12 timer

efter tidspunktet, hvor patienten normalt tager dosen, skal patienten tage Odefsey sammen med mad så

snart som muligt og derefter fortsætte med den normale doseringsplan. Hvis patienten glemmer at tage

en dosis Odefsey, og der går mere end 12 timer, skal patienten ikke tage den manglende dosis, men

blot fortsætte med den normale doseringsplan.

Hvis patienten kaster op inden for 4 timer efter at have taget Odefsey, skal der tages en ny tablet

sammen med mad. Hvis patienten kaster op mere end 4 timer efter at have taget Odefsey, er det ikke

nødvendigt at tage en ny dosis Odefsey, før den næste planlagte dosis.

Ældre

Dosisjustering af Odefsey er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af Odefsey er ikke nødvendig hos voksne og unge (i alderen mindst 12 år og med en

legemsvægt på mindst 35 kg) med en estimeret kreatininclearance (CrCl) ≥ 30 ml/min. Odefsey bør

seponeres hos voksne med estimeret CrCl, der falder til under 30 ml/min under behandlingen (se

pkt. 5.2).

Dosisjustering af Odefsey er ikke nødvendig hos voksne med nyresygdom i slutstadiet (estimeret

CrCl < 15 ml/min) i kronisk hæmdiaolyse. Odefsey bør generelt undgås, men kan dog anvendes til

patienter, hos hvem de potentielle fordele vurderes at opveje de potentielle risici (se pkt. 4.4 og 5.2).

På dage med hæmodialyse, skal Odefsey administreres efter fuldført hæmodialysebehandling.

Odefsey frarådes til patienter med en estimeret CrCl ≥ 15 ml/min og < 30 ml/min, eller < 15 ml/min,

som ikke er i kronisk hæmodialyse, da Odefseys sikkerhed hos disse populationer ikke er klarlagt.

Der er ingen tilgængelige data til at lave dosisanbefalinger hos børn under 18 år med nyresygdom i

slutstadiet.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering af Odefsey er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh

klasse A) eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B). Odefsey skal anvendes med

forsigtighed hos patienter med moderat nedsat leverfunktion. Odefsey er ikke blevet undersøgt hos

patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C); derfor frarådes det at bruge Odefsey

hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Odefseys sikkerhed og virkning hos børn, der er yngre end 12 år eller vejer < 35 kg, er endnu ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data.

Graviditet

Der er observeret lavere eksponeringer for rilpivirin (et af indholdsstofferne i Odefsey) under

graviditet, hvorfor virusbelastningen bør monitoreres tæt. Alternativt kan det overvejes at skifte til et

andet antiretroviralt program (se pkt. 4.4, 4.6, 5.1 og 5.2).

Administration

Odefsey skal tages oralt, én gang dagligt, sammen med mad (se pkt. 5.2). Den filmovertrukne tablet

må ikke tygges, knuses eller deles.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Odefsey bør ikke administreres samtidigt med de følgende lægemidler, da der kan forekomme

signifikante reduktioner i plasmakoncentrationen af rilpivirin (på grund af cytochrom P450 [CYP]3A-

enzyminduktion eller forhøjelse af pH-værdien i ventriklen), hvilket kan resultere i tab af Odefseys

terapeutiske virkning (se pkt. 4.5), herunder:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin

rifabutin, rifampicin, rifapentin

omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol

dexamethason (orale og parenterale doser), undtagen som enkeltdosisbehandling

perikon (

Hypericum perforatum

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Virologisk svigt og udvikling af resistens

Der er ikke nok data til at berettige anvendelse til patienter med tidligere NNRTI-svigt. Resistenstest

og/eller historiske resistensdata bør vejlede brugen af Odefsey (se pkt. 5.1).

I en samlet virkningsanalyse fra de to kliniske fase 3-studier af voksne (C209 [ECHO] og C215

[THRIVE]) over 96 uger havde patienter, som blev behandlet med emtricitabin/tenofovir

disoproxilfumarat + rilpivirin med en virusbelastning ved

baseline

> 100.000 hiv 1-rna-kopier/ml

større risiko for virologisk svigt (17,6 % med rilpivirin

kontra

7,6 % med efavirenz) sammenlignet

med patienter med en virusbelastning ved

baseline

≤ 100.000 hiv 1-rna-kopier/ml (5,9 % med

rilpivirin

kontra

2,4 % med efavirenz). Forekomsten af virologisk svigt hos patienter behandlet med

emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat + rilpivirin var i uge 48 og uge 96 henholdsvis 9,5 % og

11,5 %, og 4,2 % og 5,1 % i armen med emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat + efavirenz.

Forskellen i forekomst af nye virologiske svigt fra uge 48 til uge 96 var ikke statistisk signifikant

mellem rilpivirin-armen og efavirenz-armen. Patienter med en virusbelastning ved

baseline

> 100.000 hiv 1-rna-kopier/ml, som fik virologisk svigt, havde en højere forekomst af resistens over

for NNRTI-klassen som følge af behandlingen. Flere patienter, som fik virologisk svigt med rilpivirin,

udviklede lamivudin/emtricitabin-forbundet resistens, end det var tilfældet for patienter, der fik

virologisk svigt med efavirenz, (se pkt. 5.1).

Resultaterne for unge (i alderen 12 til under 18 år) i studiet C213 var generelt på linje med disse data

(se pkt. 5.1 for at få yderligere oplysninger).

Kun unge, der vurderes at kunne udvise compliance i forbindelse med antiretroviral terapi, bør

behandles med rilpivirin, da suboptimal compliance kan føre til udvikling af resistens og tab af

behandlingsmuligheder i fremtiden.

Kardiovaskulære forhold

Ved supraterapeutiske doser (75 mg en gang om dagen og 300 mg en gang om dagen) er rilpivirin

blevet forbundet med forlængelse af QTc-intervallet i elektrokardiogrammet (EKG) (se pkt. 4.5

og 4.9). Rilpivirin er ved den anbefalede dosis på 25 mg en gang om dagen ikke forbundet med en

klinisk relevant indvirkning på QTc. Der skal udvises forsigtighed ved brug af Odefsey, når det gives

samtidig med lægemidler med en kendt risiko for torsades de pointes.

Patienter, som samtidig er inficerede med hiv- og hepatitis B- eller C-virus

Patienter med kronisk hepatitis B eller C, som er i antiretroviral behandling, har en øget risiko for

svære og potentielt letale, hepatiske bivirkninger.

Odefseys sikkerhed og virkning hos patienter, som samtidig er inficerede med hiv 1 og hepatitis C-

virus (HCV), er ikke klarlagt.

Tenofoviralafenamid er aktiv mod hepatitis B (HBV). Seponering af behandlingen med Odefsey hos

patienter, som samtidig er inficerede med hiv og HBV, kan være forbundet med svær, akut

eksacerbation af hepatitis. Patienter med hiv-infektion, som samtidig er inficerede med HBV, og som

ophører med Odefsey, bør monitoreres tæt med opfølgning både klinisk og i laboratoriet i flere

måneder eller længere efter ophør af behandlingen.

Leversygdom

Odefseys sikkerhed og virkning hos patienter med signifikant underliggende leversygdom er ikke

klarlagt.

Hos patienter med allerede eksisterende leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis, er der en

forhøjet forekomst af unormal leverfunktion under antiretroviral kombinationsbehandling (CART,

combination antiretroviral therapy), og disse patienter bør monitoreres i henhold til

standardprocedurer. Hvis der er tegn på, at leversygdommen forværres hos sådanne patienter, skal det

overvejes at afbryde eller seponere behandlingen.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtstigning og en specifik behandling. For monitorering af lipider og glucose i blodet

henvises der til eksisterende retningslinjer om behandling af hiv. Lipidforstyrrelser skal behandles som

klinisk indiceret.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering

in utero

Nukleosid/nukleotid-analoger kan påvirke mitokondriefunktionen i varierende grad; dette er mest

udtalt ved stavudin, didanosin og zidovudin. Der har været rapporter om mitokondriedysfunktion hos

hiv-negative spædbørn eksponeret for nukleoside analoger

in utero

og/eller postnatalt. Disse vedrørte

fortrinsvis behandling med regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst rapporterede manifestationer

er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni), metaboliske forstyrrelser (hyperlaktatæmi,

hyperlipasæmi). Reaktionerne har ofte været forbigående. Sent forekommende neurologiske

forstyrrelser er blevet rapporteret i sjældne tilfælde (hypertoni, kramper, unormal adfærd). Hvorvidt

sådanne neurologiske forstyrrelser er forbigående eller permanente er p.t. ikke kendt. Der skal tages

hensyn til disse resultater for alle børn, der er blevet eksponeret for nukleoside/nukleotide analoger

in utero

, og som præsenterer svære kliniske fund af ukendt ætiologi, især neurologiske fund. Disse

resultater påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger vedrørende antiretroviral behandling hos

gravide med henblik på at undgå vertikal hiv-overførsel.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens ved påbegyndelsen af CART kan der opstå

en inflammatorisk reaktion over for asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som

kan forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner

observeret inden for de første få uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante

eksempler omfatter cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle

infektioner og

Pneumocystis jirovecii

pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og

behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmunsygdomme (som Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret i tilfælde af

immunreaktivering. Den rapporterede tidsperiode, før sådanne opstår, er imidlertid variabel, og de kan

opstå mange måneder efter påbegyndelse af behandlingen.

Opportunistiske infektioner

Patienter, som får Odefsey, har fortsat risiko for opportunistiske infektioner eller andre hiv-relaterede

komplikationer, og bør derfor følges nøje af læger med erfaring i behandlingen af patienter med

hiv-associerede sygdomme.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose især hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom

og/eller hos patienter med langvarig eksponering over for CART. Ætiologien anses dog for at være

multifaktoriel (herunder anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression,

forhøjet Body Mass Index (BMI)). Patienter, der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller

bevægelsesbesvær bør rådes til at søge læge.

Nefrotoksicitet

En mulig risiko for nefrotoksicitet som følge af kronisk eksponering over for lave niveauer af

tenofovir fra doseringen med tenofoviralafenamid kan ikke udelukkes (se pkt. 5.3).

Patienter med nyresygdom i slutstadiet i kronisk hæmodialyse

Odefsey bør generelt undgås, men kan anvendes med forsigtighed hos voksne med nyresygdom i

slutstadiet (estimeret CrCl < 15 ml/min) i kronisk hæmodialyse, hvis de potentielle fordele opvejer de

potentielle risici (se pkt. 4.2). I et studie med emtricitabin + tenofoviralafenamid kombineret med

elvitegravir + cobicistat som fastdosis kombinationstablet (E/C/F/TAF) hos hiv 1-inficerede voksne med

nyresygdom i slutstadiet (estimeret CrCl < 15 ml/min) i kronisk hæmodialyse opretholdtes effekten i 48

uger,

eksponering

emtricitabin

signifikant

højere

patienter

normal

nyrefunktion. Skønt der ikke identificeredes nye sikkerhedsproblemer, er implikationerne af øget

eksponering for emtricitabin stadig usikre (se pkt. 4.8 og 5.2).

Graviditet

Der er observeret lavere eksponeringer for rilpivirin, når rilpivirin 25 mg blev taget én gang dagligt

under graviditet. I fase III-studierne (C209 og C215) er lavere eksponering for rilpivirin, som ligner den

der ses under graviditet, blevet associeret med øget risiko for virologisk svigt, hvorfor virusbelastningen

bør monitoreres tæt (se pkt. 4.6, 5.1 og 5.2). Alternativt kan det overvejes at skifte til et andet

antiretroviralt program.

Samtidig administration af andre lægemidler

Visse lægemidler må ikke administreres sammen med Odefsey (se pkt. 4.3 og 4.5).

Odefsey bør ikke administreres sammen med andre antiretrovirale lægemidler (se pkt. 4.5).

Odefsey bør ikke administreres sammen med andre lægemidler, der indeholder tenofoviralafenamid,

lamivudin, tenofovirdisoproxil eller adefovirdipivoxil (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

Odefsey indeholder lactosemonohydrat. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Odefsey er indiceret til brug som et komplet regime til behandling af hiv 1-infektion, og det bør ikke

administreres sammen med andre antiretrovirale lægemidler. Derfor gives der ikke oplysninger om

lægemiddelinteraktion med andre antiretrovirale lægemidler. Interaktionsstudier er kun udført hos

voksne.

Emtricitabin

In vitro

- og kliniske farmakokinetiske lægemiddelinteraktionsstudier har vist, at risikoen for

CYP-medierede interaktioner, der involverer emtricitabin og andre lægemidler, er lav. Samtidig

administration af emtricitabin og lægemidler, der elimineres ved aktiv tubulær sekretion, kan øge

koncentrationerne af emtricitabin og/eller det samtidigt administrerede lægemiddel. Lægemidler, der

nedsætter nyrefunktionen, kan øge koncentrationerne af emtricitabin.

Rilpivirin

Rilpivirin metaboliseres primært af CYP3A. Lægemidler, der inducerer eller hæmmer CYP3A, kan

således påvirke rilpivirin-clearance (se pkt. 5.2). Rilpivirin hæmmer P-glycoprotein (P-gp)

in vitro

(50 % hæmningskoncentration [IC

] er 9,2 µM). I et klinisk studie påvirkede rilpivirin ikke digoxins

farmakokinetik signifikant. I et klinisk lægemiddelinteraktionsstudie med tenofoviralafenamid, som er

mere følsomt over for hæmning af P-gp i tarmene, påvirkede rilpivirin desuden ikke eksponering for

tenofoviralafenamid ved samtidig administration, hvilket tyder på, at rilpivirin ikke er en P-gp-

hæmmer

in vivo

Rilpivirin er en hæmmer af transportøren MATE-2K

in vitro

med en IC

på < 2,7 nM. Den kliniske

betydning af dette er p.t. ikke kendt.

Tenofoviralafenamid

Tenofoviralafenamid transporteres af P-gp og brystcancer-resistensprotein (BCRP). Lægemidler, der

påvirker P-gp- og BCRP-aktiviteten, kan føre til ændringer i tenofoviralafenamids absorption (se

tabel 1). Lægemidler, der inducerer P-gp- og BCRP-aktivitet (f.eks. rifampicin, rifabutin,

carbamazepin, phenobarbital) forventes at nedsætte absorptionen af tenofoviralafenamid, hvilket fører

til en nedsat plasmakoncentration af tenofoviralafenamid, hvilket kan forårsage en svigtende

terapeutisk virkning af Odefsey samt udvikling af resistens. Samtidig administration af Odefsey og

andre lægemidler, som hæmmer P-gp (f.eks. ketoconazol, fluconazol, itraconazol, posaconazol,

voriconazol, ciclosporin), forventes at øge absorptionen og plasmakoncentrationen af

tenofoviralafenamid. Baseret på data fra et

in vitro

-studie forventes samtidig administration af

tenofoviralafenamid og xanthinoxidasehæmmere (f.eks. febuxostat) ikke at øge den systemiske

eksponering over for tenofovir

in vivo

Tenofoviralafenamid er ikke en hæmmer af CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller

CYP2D6

in vitro

. Tenofoviralafenamid er ikke en hæmmer eller induktor af CYP3A

in vivo

Tenofoviralafenamid er et substrat for organisk aniontransporterende polypeptid (OATP) 1B1 og

OATP1B3

in vitro

. Fordelingen af tenofoviralafenamid i kroppen kan påvirkes af aktiviteten af

OATP1B1 og OATP1B3.

Samtidig brug kontraindiceret

Administration af Odefsey sammen med lægemidler, der inducerer CYP3A, er blevet vist at nedsætte

plasmakoncentrationerne af rilpivirin, hvilket potentielt kan medføre svigtende virologisk respons på

Odefsey (se pkt. 4.3) og mulig resistens over for rilpivirin og over for NNRTI-klassen.

Administration af Odefsey sammen med protonpumpehæmmere er blevet vist at nedsætte

plasmakoncentrationerne af rilpivirin (grundet en stigning i gastrisk pH), hvilket potentielt kan

medføre svigtende virologisk respons på Odefsey (se pkt. 4.3) og mulig resistens over for rilpivirin og

over for NNRTI-klassen.

Samtidig brug, hvor forsigtighed tilrådes

CYP-enzymhæmmere

Administration af Odefsey sammen med lægemidler, der hæmmer CYP3A-enzymaktivitet, er blevet

observeret at øge plasmakoncentrationerne af rilpivirin.

QT-forlængende lægemidler

Der skal udvises forsigtighed ved brug af Odefsey, når det gives samtidig med et lægemiddel med en

kendt risiko for torsades de pointes (se pkt. 4.4).

Andre interaktioner

Tenofoviralafenamid er ikke en hæmmer af humant uridindiphosphat-glucoronosyltransferase

(UGT) 1A1

in vitro

. Det er ukendt, om emtricitabin eller tenofoviralafenamid er hæmmere af andre

UGT-enzymer. Emtricitabin hæmmede ikke glucuronidationsreaktionen af et non-specifikt UGT

substrat

in vitro

Interaktioner mellem Odefsey eller de individuelle indholdsstoffer i Odefsey og mulige samtidigt

administrerede lægemidler ses i tabel 1 nedenfor (stigning er angivet som ”↑”, fald som ”↓”, ingen

ændring som ”↔”).

Tabel 1: Interaktion mellem Odefsey eller dets individuelle indholdsstoff(er) og andre

lægemidler

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

ANTIINFEKTIVA

Antimykotika

Ketoconazol (400 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Ketoconazol:

AUC: ↓ 24 %

: ↓ 66 %

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↑ 49 %

: ↑76 %

: ↑ 30 %

Hæmning af CYP3A

Forventet:

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↑

: ↑

Hæmning af P-gp

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

tenofoviralafenamid. Samtidig

administration af ketoconazol forventes at

øge plasmakoncentrationerne af

tenofoviralafenamid (hæmning af P-gp).

Samtidig administration

frarådes.

Fluconazol

Itraconazol

Posaconazol

Voriconazol

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration af disse

antimykotika forventes at øge

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(hæmning af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (hæmning af P-gp).

Samtidig administration

frarådes.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

Antimykobakterielle lægemidler

Rifampicin/rilpivirin

Rifampicin:

AUC: ↔

: I/R

: ↔

25-desacetyl-rifampicin:

AUC: ↓ 9 %

: I/R

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↓ 80 %

: ↓ 89 %

: ↓ 69 %

Induktion af CYP3A

Forventet:

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↓

: ↓

Induktion af P-gp

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

tenofoviralafenamid. Samtidig

administration medfører sandsynligvis et

signifikant fald i plasmakoncentrationerne

af tenofoviralafenamid (induktion af

P-gp).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

Rifapentin

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration vil sandsynligvis

medføre signifikante fald i

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(induktion af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (induktion af P-gp).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

Rifabutin (300 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Rifabutin (300 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Rifabutin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

25-O-desacetyl-rifabutin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↓ 42 %

: ↓ 48 %

: ↓ 31 %

Induktion af CYP3A

Forventet:

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↓

: ↓

Induktion af P-gp

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

tenofoviralafenamid. Samtidig

administration medfører sandsynligvis et

signifikant fald i plasmakoncentrationerne

af tenofoviralafenamid (induktion af

P-gp).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

Makrolidantibiotika

Clarithromycin

Erythromycin

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Kombinationen af Odefsey og disse

makrolidantibiotika kan medføre et fald i

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(hæmning af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (hæmning af P-gp).

Samtidig administration

frarådes.

Antivirale midler

Ledipasvir/sofosbuvir

(90 mg/400 mg en gang dagligt)/

rilpivirin

Ledipasvir:

AUC: ↑ 2 %

: ↑ 2 %

: ↑ 1 %

Sofosbuvir:

AUC: ↑ 5 %

: ↓ 4 %

Sofosbuvir-metabolit GS-331007:

AUC: ↑ 8 %

: ↑ 10 %

↑ 8 %

Rilpivirin:

AUC: ↓ 5 %

: ↓ 7 %

: ↓ 3 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

Ledipasvir/sofosbuvir

(90 mg/400 mg en gang dagligt)/

tenofoviralafenamid

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↑ 32 %

: ↑ 3 %

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

Sofosbuvir/velpatasvir

(400 mg/100 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Sofosbuvir:

AUC: ↔

: ↔

Sofosbuvir-metabolit GS-331007:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Velpatasvir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

Sofosbuvir/velpatasvir/voxilapre

(400 mg/100 mg/100 mg + 100

mg en gang dagligt

emtricitabin/rilpivirin/

tenofoviralafenamid

(200 mg/25 mg/25 mg en gang

dagligt)

Sofosbuvir:

AUC: ↔

: I/R

: ↔

Sofosbuvirmetabolit GS-331007:

AUC: ↔

: I/R

: ↔

Velpatasvir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Voxilaprevir:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Emtricitabin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↑ 52 %

: I/R

: ↑ 32 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

Sofosbuvir (400 mg en gang

dagligt)/rilpivirin (25 mg en

gang dagligt)

Sofosbuvir:

AUC: ↔

: ↑ 21 %

Sofosbuvir-metabolit GS-331007:

AUC: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

Rilpivirin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Simeprevir (150 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Simeprevir:

AUC: ↑ 6 %

: ↓ 4 %

: ↑ 10 %

Rilpivirin:

AUC: ↑ 12 %

: ↑ 25 %

: ↑ 4 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

ANTIKONVULSIVA

Carbamazepin

Oxcarbazepin

Phenobarbital

Phenytoin

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration kan medføre

signifikante fald i

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(induktion af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (induktion af P-gp).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

GLUKOKORTIKOIDER

Dexamethason (systemisk, med

undtagelse af anvendelse af en

enkelt dosis)

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer. Der

forventes signifikante dosisafhængige fald

i plasmakoncentrationer af rilpivirin

(induktion af CYP3A).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

PROTONPUMPEHÆMMERE

Omeprazol (20 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Omeprazol:

AUC: ↓ 14 %

: I/R

: ↓ 14 %

Rilpivirin:

AUC: ↓ 40 %

: ↓ 33 %

: ↓ 40 %

Reduceret absorption, stigning i

gastrisk pH

Samtidig administration er

kontraindiceret.

Lansoprazol

Rabeprazol

Pantoprazol

Esomeprazol

Dexlansoprazol

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer. Der

forventes signifikante fald i

plasmakoncentrationer af rilpivirin

(reduceret absorption, stigning i

gastrisk pH).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

NATURLÆGEMIDLER

Perikon (

Hypericum perforatum

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration kan medføre

signifikante fald i

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(induktion af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (induktion af P-gp).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

H

2

-RECEPTORANTAGONISTER

Famotidin (enkeltdosis på 40 mg

taget 12 timer før rilpivirin)/

rilpivirin

Famotidin (enkeltdosis på 40 mg

taget 2 timer før rilpivirin)/

rilpivirin

Famotidin (enkeltdosis på 40 mg

taget 4 timer efter rilpivirin)/

rilpivirin

Rilpivirin:

AUC: ↓ 9 %

: I/R

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↓ 76 %

: I/R

: ↓ 85 %

Reduceret absorption, stigning i

gastrisk pH

Rilpivirin:

AUC: ↑ 13 %

: I/R

: ↑ 21 %

Der bør kun anvendes H

receptorantagonister, som kan

doseres en gang dagligt. Der

bør anvendes et rigidt

doseringsskema med indtagelse

af H

-receptorantagonister

mindst 12 timer før eller mindst

4 timer efter Odefsey.

Cimetidin

Nizatidin

Ranitidin

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration kan medføre

signifikante fald i

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(reduceret absorption, stigning i

gastrisk pH).

ANTACIDA

Antacida (f.eks. aluminium-

eller magnesiumhydroxid,

calciumcarbonat)

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration kan medføre

signifikante fald i

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(reduceret absorption, stigning i

gastrisk pH).

Antacida bør kun administreres

enten mindst 2 timer før eller

mindst 4 timer efter Odefsey.

ORALE ANTIKONCEPTIVA

Ethinylestradiol (0,035 mg en

gang dagligt)/rilpivirin

Norethindron (1 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Ethinylestradiol:

AUC: ↔

: ↔

: ↑ 17 %

Norethindron:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↔*

: ↔*

: ↔*

*baseret på historiske kontroller

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

Norgestimat

(0,180/0,215/0,250 mg en gang

dagligt)/ ethinylestradiol

(0,025 mg en gang dagligt)/

emtricitabin/

tenofoviralafenamid (200/25 mg

en gang dagligt)

Norelgestromin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Norgestrel:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Ethinylestradiol:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

NARKOTISKE ANALGETIKA

Metadon (60-100 mg en gang

dagligt, individualiseret dosis)/

rilpivirin

R(-) metadon:

AUC: ↓ 16 %

: ↓ 22 %

: ↓ 14 %

S(+) metadon:

AUC: ↓ 16 %

: ↓ 21 %

: ↓ 13 %

Rilpivirin:

AUC: ↔*

: ↔*

: ↔*

*baseret på historiske kontroller

Dosisjusteringer er ikke

nødvendige.

Klinisk monitorering anbefales,

da vedligeholdelsesbehandling

med metadon muligvis kan

kræve justering for visse

patienter.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

ANALGETIKA

Paracetamol (enkelt dosis på

500 mg)/rilpivirin

Paracetamol:

AUC: ↔

: I/R

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↔

: ↑ 26 %

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

ANTIARYTMIKA

Digoxin/rilpivirin

Digoxin:

AUC: ↔

: I/R

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

ANTIKOAGULANTIA

Dabigatranetexilat

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Risikoen for stigninger i

plasmakoncentrationerne af dabigatran kan

ikke udelukkes (hæmning af intestinal

P-gp).

Samtidig administration skal

anvendes med forsigtighed.

IMMUNOSUPPRESSIVA

Ciclosporin

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration af ciclosporin

forventes at øge plasmakoncentrationerne af

rilpivirin (hæmning af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (hæmning af P-gp).

Samtidig administration

frarådes.

ANTIDIABETIKA

Metformin (850 mg

enkeltdosis)/

rilpivirin

Metformin:

AUC: ↔

: I/R

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

HMG CO-A-REDUKTASEHÆMMERE

Atorvastatin (40 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Atorvastatin:

AUC: ↔

: ↓ 15 %

: ↑ 35 %

Rilpivirin:

AUC: ↔

: ↔

: ↓ 9 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

PHOSPHODIESTERASE TYPE 5 (PDE-5)-HÆMMERE

Sildenafil (enkelt dosis på 50 mg)/

rilpivirin

Sildenafil:

AUC: ↔

: I/R

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

Vardenafil

Tadalafil

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer. Disse

er lægemidler i samme klasse, hvor

lignende interaktioner kan forventes.

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

HYPNOTIKA/SEDATIVA

Midazolam (2,5 mg enkelt dosis

oralt)/tenofoviralafenamid

Midazolam (1 mg enkelt dosis

intravenøst)/tenofoviralafenamid

Midazolam:

AUC: ↑ 12 %

: I/R

: ↑ 2 %

Midazolam:

AUC: ↑ 8 %

: I/R

: ↓ 1 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

I/R = ikke relevant

Dette interaktionsstudie er blevet udført med en højere dosis en den anbefalede dosis af rilpivirinhydrochlorid med

henblik på at vurdere den maksimale virkning på det samtidigt administrerede lægemiddel. Dosisanbefalingerne gælder

for den anbefalede dosis af rilpivirin på 25 mg en gang dagligt.

Studiet blev udført med emtricitabin/rilpivirin/tenofovirdisoproxilfumarat fastdosis-kombinationstablet.

Studie udført med yderligere 100 mg voxilaprevir for at opnå de voxilaprevir-eksponeringer, der forventes hos HCV-

inficerede patienter.

Studier, udført med andre lægemidler

På baggrund af lægemiddelinteraktionsstudier udført med Odefseys indholdsstoffer forventes der

ingen klinisk signifikante interaktioner, når Odefsey kombineres med følgende lægemidler:

buprenorphin, naloxon og norbuprenorphin.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/kontraception til mænd og kvinder

Anvendelsen af Odefsey bør ledsages af anvendelse af sikker kontraception.

Graviditet

Der er ingen tilstrækkelige og velkontrollerede studier af Odefsey eller dettes indholdsstoffer hos

gravide kvinder.

Der er utilstrækkelige data (færre end 300 gravide forsøgspersoner) fra anvendelse af rilpivirin og

tenofoviralafenamid til gravide kvinder (se pkt. 4.4, 5.1 og 5.2). Der er observeret lavere

eksponeringer for rilpivirin under graviditet, hvorfor virusbelastningen bør monitoreres tæt. Data fra et

stort antal gravide kvinder (mere end 1.000) indikerer ingen misdannelser eller føtal/neonatal toksicitet

i forbindelse med emtricitabin.

Dyrestudier indikerer ikke direkte eller indirekte skadelige virkninger med hensyn til

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3) med komponenterne af Odefsey.

For en sikkerheds skyld bør anvendelse af Odefsey under graviditet undgås.

Amning

Emtricitabin udskilles i human mælk. Det er ukendt, om rilpivirin eller tenofoviralafenamid udskilles i

human mælk. Det er blevet vist i dyrestudier, at tenofovir udskilles i mælk.

Der foreligger utilstrækkelige data for virkningen af alle indholdsstofferne i Odefsey hos

nyfødte/spædbørn, og derfor bør Odefsey ikke bruges under amning.

For at undgå overførsel af hiv til spædbørn anbefales det, at hiv -inficerede kvinder under ingen

omstændigheder ammer deres børn.

Fertilitet

Der foreligger ingen data om Odefseys virkning på menneskers fertilitet. Dyrestudier tyder ikke på

skadelige virkninger af emtricitabin, rilpivirinhydrochlorid eller tenofoviralafenamid på fertiliteten (se

pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Patienterne bør informeres om, at der er rapporteret om træthed, svimmelhed og søvnighed under

behandling med indholdsstofferne i Odefsey (se pkt. 4.8). Der skal tages højde for dette ved vurdering

af patientens evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske studier hos behandlingsnaive patienter, som fik

emtricitabin + tenofoviralafenamid i kombination med elvitegravir + cobicistat, var kvalme (11 %),

diarré (7 %) og hovedpine (6 %). De hyppigst rapporterede bivirkninger i kliniske studier hos

behandlingsnaive patienter, som fik rilpivirinhydrochlorid i kombination med

emtricitabin + tenofovirdisoproxilfumarat, var kvalme (9 %), svimmelhed (8 %), unormale drømme

(8 %), hovedpine (6 %), diarré (5 %) og søvnløshed (5 %).

Til og med uge 96 blev der ikke identificeret nye bivirkninger i 2 kliniske studier hos virologisk

supprimerede patienter, der skiftede fra emtricitabin/rilpivirin/tenofovirdisoproxilfumarat

(FTC/RVP/TDF) til Odefsey (studie GS-US-366-1216) eller fra

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat (EFV/FTC/TDF) til Odefsey (studie

GS-US-366-1160).

Bivirkninger i tabelform

Vurderingen af bivirkninger er baseret på sikkerhedsdata fra alle fase 2- og 3-studier, hvor

2.396 patienter fik emtricitabin + tenofoviralafenamid sammen med elvitegravir + cobicistat som en

fastdosis-kombinationstablet, samlede data fra 686 patienter, der fik rilpivirin 25 mg én gang daglig i

kombination med andre antiretrovirale lægemidler i de kontrollerede studier TMC278-C209 og

TMC278-C215, 754 patienter, der fik Odefsey i studierne GS-US-366-1216 og GS-US-366-1160,

samt erfaringer efter markedsføring.

Bivirkningerne i tabel 2 er anført efter systemorganklasse og højeste observerede hyppighed.

Hyppighed er defineret som følger: meget almindelig (≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) eller

ikke almindelig (≥ 1/1.000 til <1/100).

Tabel 2: Bivirkninger i tabelform

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Almindelig:

nedsat leukocyttal

, nedsat hæmoglobin

, nedsat trombocyttal

Ikke almindelig:

anæmi

Immunsystemet

Ikke almindelig:

immunreaktiveringssyndrom

Metabolisme og ernæring

Meget almindelig:

øget total kolesterol (fastende)

, øget LDL-kolesterol (fastende)

Almindelig:

nedsat appetit

, øget antal triglycerider (fastende)

Psykiske forstyrrelser

Meget almindelig:

søvnløshed

Almindelig:

depression

, unormale drømme

, søvnforstyrrelser

, forsænket stemningsleje

Hyppighed

Bivirkning

Nervesystemet

Meget almindelig:

hovedpine

, svimmelhed

Almindelig:

døsighed

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig:

kvalme

, forhøjet pankreatisk amylase

Almindelig:

mavesmerter

, opkastning

, forhøjet lipase

, mavegener

, mundtørhed

flatulens

, diarré

Ikke almindelig:

dyspepsi

Lever og galdeveje

Meget almindelig:

forhøjede transaminaser (ASAT og/eller ALAT)

Almindelig:

forhøjet bilirubin

Hud og subkutane væv

Almindelig:

udslæt

Ikke almindelig:

svære hudreaktioner med systemiske symptomer

, angioødem

, pruritus

urticaria

Knogler, led, muskler og bindevæv

Ikke almindelig:

artralgi

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig:

træthed

Bivirkninger identificeret i kliniske studier af rilpivirin.

Denne bivirkning blev ikke observeret i fase 3-studierne med emtricitabin + tenofoviralafenamid i kombination med

elvitegravir + cobicistat eller i fase 3-studierne med Odefsey, men den blev identificeret for emtricitabin i kombination

med andre antiretrovirale midler i kliniske studier eller efter markedsføring.

Bivirkninger identificeret i kliniske studier af lægemidler indeholdende emtricitabin + tenofoviralafenamid.

Bivirkning identificeret i sikkerhedsovervågningen efter markedsføring af

emtricitabin/rilpivirin/tenofovirdisoproxilfumarat.

Bivirkning identificeret under sikkerhedsovervågning efter markedsføring for lægemidler indeholdende emtricitabin.

.

Bivirkning identificeret under sikkerhedsovervågning efter markedsføring for lægemidler indeholdende

tenofoviralafenamid.

Anormale laboratorieværdier

Ændringer i serum-kreatinin for regimer med rilpivirin

De samlede data fra fase 3-studierne TMC278-C209 og TMC278-C215 med behandlingsnaive

patienter påviste også, at serum-kreatinin steg, samt at estimeret glomerulær filtreringshastighed

(eGFR) mindskedes i løbet af de 96 uger med behandling med rilpivirin. Størstedelen af stigningen i

kreatinin og faldet i eGFR forekom inden for de første fire ugers behandling. I løbet af 96 uger med

behandling med rilpivirin blev der observeret gennemsnitlige ændringer på 0,1 mg/dl

(interval: -0,3 mg/dl til 0,6 mg/dl) for kreatinin og -13,3 ml/min/1,73 m

(interval: -

63,7 ml/min/1,73 m

til 40,1 ml/min/1,73 m

) for eGFR. Den observerede stigning i serum-kreatinin

hos patienter, som havde let eller moderat nedsat nyrefunktion ved påbegyndelse af studiet, svarede til

den stigning, der blev set hos patienter med normal nyrefunktion. Disse stigninger afspejler ikke en

ændring af den faktiske glomerulære filtreringshastighed (GFR).

Ændringer i lipidværdier i laboratorieprøver

I studier med behandlingsnaive patienter, der fik emtricitabin + tenofoviralafenamid (FTC + TAF)

eller emtricitabin + tenofovirdisoproxilfumarat (FTC + TDF), begge givet sammen med

elvitegravir + cobocistat som en fastdosis-kombinationstablet, blev der i begge behandlingsgrupper

observeret stigninger i forhold til

baseline

i faste-lipidparametrene total-kolesterol, direkte

lavdensitets-lipoprotein (LDL)- og højdensitets-lipoprotein (HDL)-kolesterol og triglycerider ved

uge 144. Den mediane stigning fra

baseline

for disse parametre var større hos patienter, der fik

FTC + TAF, sammenlignet med patienter, der fik FTC + TDF (p < 0,001 for forskellen mellem

behandlingsgrupperne angående fasteværdier for total-kolesterol, direkte LDL- og HDL-kolesterol

samt triglycerider). Den mediane (Q1, Q3) ændring fra

baseline

ved uge 144 i total-kolesterol:HDL-

kolesterol-ratioen var 0,2 (-0,3; 0,7) hos patienter, der fik FTC + TAF, og 0,1 (0,4; 0,6) hos patienter,

der fik FTC + TDF (p = 0,006 for forskellen mellem behandlingsgrupperne).

Skift fra et TDF-baseret regime til Odefsey kan medføre små stigninger i lipidparametrene. I et studie

hos virologisk supprimerede patienter, der skiftede fra FTC/RVP/TDF til Odefsey (studie GS-US-366-

1216), blev der observeret stigninger fra

baseline

i faste-værdier for total-kolesterol, direkte

LDL-kolesterol, HDL-kolesterol og triglycerider i Odefsey-armen. Der blev ikke observeret klinisk

relevante ændringer fra

baseline

i den mediane total-kolesterol:HDL-kolesterolratio (ved faste) i

nogen af behandlingsarmene i uge 96. I et studie hos virologisk supprimerede patienter, der skiftede

fra EFV/FTC/TDF til Odefsey (studie GS-US-366-1160), blev der observeret fald fra

baseline

værdier ved faste for total-kolesterol og HDL-kolesterol i Odefsey-armen. Der blev ikke observeret

klinisk relevante ændringer fra

baseline

i den mediane total-kolesterol:HDL-kolesterolratio (ved

faste), direkte LDH-kolesterol eller triglycerider i nogen af behandlingsarmene i uge 96.

Cortisol

I de samlede fase 3-studier med behandlingsnaive patienter TMC278-C209 og TMC278-C215 var der

i uge 96 en generel gennemsnitlig ændring af basal cortisol i forhold til

baseline

på -19,1 (-30,85; -

7,37) nmol/l i rilpivirin-armen og på -0,6 (-13,29; 12,17) nmol/l i efavirenz-armen. I uge 96 var den

gennemsnitlige ændring i forhold til

baseline

i niveauerne af ACTH-stimuleret cortisol lavere i

rilpivirin-armen (+18,4 ± 8,36 nmol/l) end i efavirenz-armen (+54,1 ± 7,24 nmol/l). De gennemsnitlige

værdier for rilpivirin-armen for såvel basal som ACTH-stimuleret cortisol i uge 96 var inden for

normalområdet. Disse ændringer i adrenale sikkerhedsparametre var ikke klinisk relevante. Der var

ingen kliniske tegn eller symptomer, som tydede på adrenal eller gonadal dysfunktion hos voksne.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Metaboliske parametre

Kropsvægt samt lipid- og glucoseniveauerne i blodet kan stige under antiretroviral behandling

(se pkt. 4.4).

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens kan der ved påbegyndelse af CART opstå

en inflammatorisk reaktion på asymptomatiske eller residuale opportunistiske infektioner.

Autoimmunsygdomme (som Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret. Den

rapporterede tidsperiode før sådanne opstår er imidlertid variabel og disse tilstande kan opstå mange

måneder efter påbegyndelse af behandlingen (se pkt. 4.4).

Osteonekrose

Tilfælde af osteonekrose er rapporteret, specielt hos patienter med generelt anerkendte risikofaktorer,

fremskreden hiv-sygdom eller langvarig CART. Hyppigheden er ukendt (se pkt. 4.4).

Svære hudreaktioner

Alvorlige hudreaktioner med systemiske symptomer er blevet rapporteret i forbindelse med erfaring

efter markedsføringen for emtricitabin/rilpivirin/tenofovirdisoproxilfumarat, herunder udslæt med

feber, blærer, conjunctivitis, angioødem, forhøjede leverfunktionstal og/eller eosinofili.

Pædiatrisk population

Sikkerheden af emtricitabin + tenofoviralafenamid blev evalueret til og med 48 uger i et ublindet

klinisk studie (GS-US-292-0106), hvor 50 hiv 1-inficerede, behandlingsnaive pædiatriske patienter i

alderen 12 til < 18 år fik emtricitabin + tenofoviralafenamid i kombination med

elvitegravir + cobicistat som en fastdosis kombinationstablet. I dette studie svarede sikkerhedsprofilen

for unge patienter til den for voksne (se pkt. 5.1).

Vurderingen af rilpivirins sikkerhed er baseret på data fra uge 48 fra ét åbent studie med en enkelt arm

(TMC278-C213) af 36 pædiatriske patienter i alderen 12 til < 18 år, som alle vejede mindst 32 kg.

Ingen patienter afbrød behandlingen med rilpivirin på grund af bivirkninger. Der blev ikke

identificeret nogen nye bivirkninger i forhold til dem, der ses hos voksne. De fleste bivirkninger var

grad 1 eller 2. Meget hyppigt forekommende bivirkninger (alle grader) var hovedpine, depression,

døsighed og kvalme. Der blev ikke rapporteret nogen anormale laboratorieværdier af grad 3-4 for

ASAT/ALAT eller bivirkninger af grad 3-4 med forhøjet transaminase (se pkt. 5.1).

Andre særlige populationer

Patienter med nedsat nyrefunktion

Sikkerheden af emtricitabin + tenofoviralafenamid blev evalueret til og med 144 uger i et ublindet

klinisk studie (GS-US-292-0112), hvor 248 hiv 1-inficerede patienter, der enten var behandlingsnaive

(n = 6) eller virologisk supprimerede (n = 242) med let til moderat nedsat nyrefunktion (estimeret

glomerulær filtrationshastighed via Cockcroft-Gault-metoden [eGFR

]: 30-69 ml/min) fik

emtricitabin + tenofoviralafenamid i kombination med elvitegravir + cobicistat som en fastdosis

kombinationstablet. Sikkerhedsprofilen hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion lignede

den for patienter med normal nyrefunktion (se pkt. 5.1).

Sikkerheden af emtricitabin + tenofoviralafenamid blev evalueret til og med 48 uger i et ublindet

klinisk studie med én behandlingsarm (GS-US-292-1825), hvor 55 hiv 1-inficerede patienter, der var

virologisk supprimerede med nyresygdom i slutstadiet (eGFR

< 15 ml/min) i kronisk hæmodialyse

fik emtricitabin + tenofoviralafenamid i kombination med elvitegravir + cobicistat som en fastdosis

kombinationstablet. Der identificeredes ikke nye sikkerhedsproblemer hos patienter med nyresygdom i

slutstadiet i kronisk hæmodialyse, som fik emtricitabin + tenofoviralafenamid sammen med

elvitegravir + cobicistat som en fastdosis kombinationstablet (se pkt. 5.2).

Patienter, som samtidig er inficerede med hiv og HBV

Sikkerheden af emtricitabin + tenofoviralafenamid i kombination med elvitegravir og cobicistat som

en fastdosis kombinationstablet (elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid [E/C/F/TAF])

blev evalueret hos 72 patienter med samtidig hiv/HBV-infektion, som fik behandling mod hiv i et

ublindet klinisk studie (GS-US-292-1249) til og med uge 48, hvor patienterne skiftede fra et andet

antiretroviralt regime (som inkluderede TDF hos 69 ud af 72 patienter) til E/C/F/TAF. Baseret på disse

begrænsede data lignede sikkerhedsprofilen for emtricitabin + tenofoviralafenamid i kombination med

elvitegravir og cobicistat som en fastdosis kombinationstablet hos patienter med samtidig hiv/HBV-

infektion den for patienter med hiv 1-monoinfektion.

Hos patienter, som samtidig var inficerede med hepatitis B- eller C-virus, der fik rilpivirin, var

forekomsten af forhøjet leverenzym højere end hos patienter uden samtidig infektion, der fik rilpivirin.

Den farmakokinetiske eksponering for rilpivirin hos patienter med samtidig infektion, var

sammenlignelig med den hos patienter uden samtidig infektion.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ved overdosering skal patienten monitoreres for tegn på toksicitet (se pkt. 4.8), og der skal gives

støttende standardbehandling efter behov, herunder observation af patientens kliniske status og

monitorering af vitale parametre og EKG (QT-interval).

Der er ingen specifik antidot mod overdosering med Odefsey. Op til 30 % af emtricitabindosis kan

fjernes ved hæmodialyse. Tenofovir fjernes effektivt ved hæmodialyse med en ekstraktionskoefficient

på ca. 54 %. Det vides ikke, om emtricitabin eller tenofovir kan fjernes ved peritonealdialyse. Da

rilpivirin er stærkt proteinbundet, er det usandsynligt, at dialyse i signifikant grad kan fjerne det

aktive stof. Yderligere behandling bør, hvis muligt,

bygge på de kliniske tegn eller følge

anbefalingerne fra Giftlinjen.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antiviralt middel til systemisk brug. Antivirale midler til

behandling af hiv-infektioner, kombinationer. ATC-kode: J05AR19

Virkningsmekanisme og farmakodynamisk virkning

Emtricitabin er en nukleosid-revers transkriptasehæmmer (NRTI, nucleoside reverse transcriptase

inhibitor) og analog til 2’-deoxycytidin. Emtricitabin fosforyleres af celleenzymer, hvorved der dannes

emtricitabintriphosphat. Emtricitabintriphosphat hæmmer kompetitivt hiv 1 revers transkriptase (RT),

hvilket resulterer i kædeblokering af deoxyribonukleinsyre (dna). Emtricitabin har aktivitet mod hiv 1,

hiv 2 og HBV.

Rilpivirin er en diarylpyrimidin NNRTI af hiv 1. Rilpivirin-aktivitet medieres af ikke-kompetitiv

hæmning af hiv 1 RT. Rilpivirin hæmmer ikke de humane cellulære dna-polymeraser α, β og

mitokondrie-dna-polymerase γ.

Tenofoviralafenamid er en nukleotid-revers transkriptasehæmmer (NtRTI, nucleotide reverse

transcriptase inhibitor) og et prodrug for tenofovir (2’-deoxyadenosinmonophosphat-analog). Som

følge af en øget plasmastabilitet og intracellulær aktivering via hydrolyse af cathepsin A er

tenofoviralafenamid mere effektivt end tenofovirdisoproxilfumarat til indføring af tenofovir i

mononukleære celler i perifert blod (PBMC’er, peripheral blood mononuclear cells) (herunder

lymfocytter og andre hiv-målceller) og makrofager. Intracellulært tenofovir fosforyleres dernæst til

den aktive metabolit tenofovirdiphosphat. Tenofovirdiphosphat hæmmer hiv RT, hvilket resulterer i

dna-kædeblokering. Tenofovir har aktivitet mod hiv 1, hiv 2 og HBV.

Antiviral aktivitet

in vitro

Kombinationerne af emtricitabin, rilpivirin og tenofoviralafenamid var ikke antagonistiske og viste

synergistiske virkninger med hinanden i kombinationsanalyser af antiviral aktivitet i cellekultur.

Den antivirale aktivitet af emtricitabin mod isolater af hiv 1 fra laboratoriet og klinikken blev vurderet

i lymfoblastoide cellelinjer, MAGI-CCR5-cellelinjen og PBMC’er. De 50 % effektive

koncentrationsværdier (EC

) for emtricitabin var i intervallet fra 0,0013 til 0,64 µM. Emtricitabin

viste antiviral aktivitet i cellekultur mod hiv 1 undertype A, B, C, D, E, F og G (EC

-værdier var i

intervallet fra 0,007 til 0,075 µM) og viste aktivitet mod hiv 2 (EC

-værdier var i intervallet fra

0,007 til 1,5 µM).

Rilpivirin udviste aktivitet mod laboratoriestammer af vildtype hiv 1 i en stærkt inficeret T-cellelinje

med en median EC

-værdi for hiv 1/IIIB på 0,73 nM (0,27 ng/ml). Rilpivirin viste også antiviral

aktivitet mod et bredt panel af primære isolater af hiv 1 gruppe M (undertype A, B, C, D, F, G, H),

med EC

-værdier i intervallet fra 0,07 til 1,01 nM (0,03 til 0,37 ng/ml), primære isolater af gruppe O

med EC

-værdier i intervallet fra 2,88 til 8,45 nM (1,06 til 3,10 ng/ml), og det viste begrænset

aktivitet

in vitro

mod hiv 2 med EC

-værdier i intervallet fra 2.510 til 10.830 nM (920 til

3.970 ng/ml).

Den antivirale aktivitet af tenofoviralafenamid mod isolater af hiv 1 undertype B fra laboratoriet og

klinikken blev vurderet i lymfoblastoide cellelinjer, PBMC’er, primære monocyt-/makrofage celler og

CD4+ T-lymfocytter. EC

-værdierne for tenofoviralafenamid var i intervallet fra 2,0 til 14,7 nM.

Tenofoviralafenamid viste antiviral aktivitet i cellekultur mod alle hiv 1-grupperne (M, N og O),

herunder undertype A, B, C, D, E, F og G (EC

-værdier var i intervallet fra 0,10 til 12,0 nM), og viste

aktivitet mod hiv 2 (EC

-værdier var i intervallet fra 0,91 til 2,63 nM).

Resistens

I betragtning af alle tilgængelige

in vitro

-data og data genereret med behandlingsnaive patienter kan

følgende resistensassocierede mutationer i hiv 1 RT, hvis de er til stede ved

baseline

, påvirke

aktiviteten af Odefsey: K65R, K70E, K101E, K101P, E138A, E138G, E138K, E138Q, E138R,

V179L, Y181C, Y181I, Y181V, M184I, M184V, Y188L, H221Y, F227C, M230I, M230L og

kombinationen af L100I og K103N.

Andre negative virkninger af NNRTI-mutationer end de ovennævnte (f.eks. mutationerne K103N eller

L100I som enkelte mutationer) kan ikke udelukkes, da de ikke er blevet undersøgt

in vivo

hos et

tilstrækkeligt antal patienter.

Som med andre antiretrovirale lægemidler bør resistenstest og/eller historiske resistensdata vejlede

brugen af Odefsey (se pkt. 4.4).

In vitro

Nedsat følsomhed for emtricitabin er forbundet med M184V/I-mutationer i hiv 1 RT.

Rilpivirin-resistente stammer blev udvalgt i cellekultur startende fra vildtype hiv 1 af

forskellig oprindelse og undertyper samt NNRTI-resistent hiv 1. De hyppigst observerede

aminosyresubstitutioner, som opstod, omfattede: L100I, K101E, V108I, E138K, V179F, Y181C,

H221Y, F227C og M230I.

Isolater af hiv 1 med nedsat følsomhed for tenofoviralafenamid udtrykte en K65R-mutation i hiv 1 RT.

Desuden blev der forbigående observeret en K70E-mutation i hiv 1 RT.

Hos behandlingsnaive voksne patienter

I den samlede analyse fra uge 144 af antiretroviral-naive patienter, som fik

elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid (E/C/F/TAF) i fase 3-studierne

GS-US-292-0104 og GS-US-292-0111, blev der observeret udvikling af en eller flere primære

resistens-associerede mutationer i hiv 1-isolater fra 12 af 866 (1,4 %) patienter, der blev behandlet

med E/C/F/TAF. Blandt disse 12 hiv 1-isolater var de mutationer, der opstod, M184V/I (n = 11) og

K65R/N (n = 2) i RT og T66T/A/I/V (n = 2), E92Q (n = 4), Q148Q/R (n = 1) og N155H (n = 2)

i integrase.

I den samlede analyse i uge 96 af patienter, der fik emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat

(FTC/TDF) + rilpivirinhydrochlorid i de kliniske fase 3-studier TMC278-C209 og TMC278-C215,

havde hiv 1-isolater fra 43 patienter en aminosyresubstitution associeret med NNRTI-resistens

(n = 39) eller NRTI-resistens (n = 41). NNRTI-resistens-associerede mutationer, som hyppigst

udvikledes, var: V90I, K101E, E138K/Q, V179I, Y181C, V189I, H221Y og F227C. Tilstedeværelsen

af V90I og V189I ved

baseline

påvirkede ikke responset. 52 % af hiv 1-isolater med nyopstået

resistent i rilpivirin-armen udviklede samtidige NNRTI- og NRTI-mutationer, oftest E138K og

M184V. De mutationer associeret med NRTI-resistens, der udviklede sig i 3 eller flere patientisolater,

var: K65R, K70E, M184V/I og K219E.

Indtil uge 96 havde færre patienter i rilpivirin-armen med en virusbelastning ved

baseline

≤ 100.000 kopier/ml nyopstået resistens-associerede substitutioner og/eller fænotyperesistens over for

rilpivirin (7/288) end patienter med en virusbelastning ved

baseline

> 100.000 kopier/ml (30/262).

Hos virologisk supprimerede patienter

En patient med nyopstået resistens (M184M/I) blev identificeret i et klinisk studie af

virologisk supprimerede patienter, der skiftede fra et regime indeholdende

emtricitabin + tenofovirdisoproxilfumarat til E/C/F/TAF i en fastdosis kombinationstablet

(GS-US-292-0109, n = 959).

Til og med uge 96 blev der hos patienter, der skiftede til Odefsey fra

emtricitabin/rilpivirin/tenofovirdisoproxilfumarat (FTC/RPV/TDF) eller

efavirenz/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat (EFV/FTC/TDF) (studierne GS-US-366-1216 og

GS-US-366-1160; n = 754), ikke detekteret resistens-associerede mutationer som følge af

behandlingen.

Hos patienter med samtidig infektion med hiv og HBV

I et klinisk studie med hiv-inficerede, virologisk supprimerede patienter med samtidig infektion med

kronisk hepatitis B, som fik E/C/F/TAF i 48 uger (GS-US-292-1249, n = 72), var 2 patienter

kvalificerede til resistensanalyse. Hos disse 2 patienter blev ingen aminosyresubstitutioner forbundet

med resistens over for nogen af komponenterne i E/C/F/TAF identificeret i hiv-1 eller HBV.

Krydsresistens

Emtricitabin-resistente vira med M184V/I-substitution var krydsresistente over for lamivudin, men

havde bevaret følsomhed for didanosin, stavudin, tenofovir og zidovudin.

I et panel med 67 hiv 1-rekombinante laboratoriestammer med én resistensassocieret mutation på

RT-positioner associeret med NNRTI-resistens var de eneste enkeltresistensassocierede mutationer

associeret med tab af modtagelighed for rilpivirin K101P og Y181V/I. K103N-substitutionen alene

resulterede ikke i reduceret modtagelighed for rilpivirin, men kombinationen af K103N og L100I

resulterede i en 7 gange reduceret følsomhed over for rilpivirin. I et andet studie resulterede

Y188L-substitution i en reduceret følsomhed over for rilpivirin på 9 gange for kliniske isolater og

6 gange for

site-directed

mutanter.

Hos patienter, der fik rilpivirinhydrochlorid i kombination med FTC/TDF i fase 3-studier (samlede

data fra TMC278-C209 og TMC278-C215), havde de fleste hiv 1-isolater med nyopstået

fænotyperesistens over for rilpivirin krydsresistens over for mindst ét andet NNRTI (28/31).

K65R- og også K70E-substitution resulterer i nedsat følsomhed for abacavir, didanosin, lamivudin,

emtricitabin og tenofovir, men de bevarer følsomhed for zidovudin.

Kliniske data

Den kliniske virkning af Odefsey blev klarlagt i studier udført med

emtricitabin + tenofoviralafenamid, givet sammen med elvitegravir + cobicistat som en E/C/F/TAF-

fastdosis-kombinationstablet, i studier med rilpivirin, givet sammen med FTC/TDF som individuelle

komponenter eller som en FTC/RPV/TDF-fastdosis-kombinationstablet, og i studier med Odefsey.

Regimer indeholdende emtricitabin + tenofoviralafenamid

Behandlingsnaive og virologisk supprimerede hiv 1-inficerede voksne patienter

I studiet GS-US-292-0104 og studiet GS-US-292-0111 fik patienterne enten E/C/F/TAF (n = 866)

eller elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat (E/C/F/TDF) (n = 867) en gang

dagligt. Begge blev givet som fastdosis kombinationstabletter.

Gennemsnitsalderen var 36 år (interval 18-76), 85 % var mænd, 57 % var hvide, 25 % var sorte, og

10 % var asiater. Den gennemsnitlige hiv 1-rna i plasma ved

baseline

var 4,5 log

kopier/ml (interval

1,3-7,0), og 23 % havde virusbelastning ved

baseline

på > 100.000 kopier/ml. Det gennemsnitlige

CD4+ celletal ved

baseline

var 427 celler/mm

(interval 0-1.360), og 13 % havde et CD4+ celletal på

< 200 celler/mm

I studierne GS-US-292-0104 og GS-US-292-0111 udviste E/C/F/TAF statistisk superioritet i forhold

til E/C/F/TDF i at opnå hiv 1-rna < 50 kopier/ml ved uge 144. Forskellen i procent var 4,2 % (95 %

CI: 0,6 % til 7,8 %). De samlede behandlingsresultater efter 48 og 144 uger vises i tabel 3.

I studie GS-US-292-0109 blev virkningen og sikkerheden af skift fra enten EFV/FTCTDF, FTC/TDF

plus atazanavir (boostet med enten cobicistat eller ritonavir) eller E/C/F/TDF til E/C/F/TAF fastdosis

kombinationstablet evalueret i et randomiseret, åbent studie af virologisk supprimerede (hiv 1-rna

< 50 kopier/ml) hiv 1-inficerede voksne (n = 959 skiftede til E/C/F/TAF, n = 477 blev på

baseline

regimet [SBR]). Patienterne havde en gennemsnitlig alder på 41 år (interval 21-77), 89 % var mænd,

67 % var hvide og 19 % var sorte. Gennemsnitlig CD4+ celletal ved

baseline

var 697 celler/mm

(interval 79-1.951).

I studiet GS-US-292-0109 var skift fra et regime baseret på tenofovirdisoproxilfumarat til E/C/F/TAF

overlegent i forhold til at opretholde hiv 1-rna < 50 kopier/ml sammenlignet med at blive på

baseline

regimet. Samlede behandlingsresultater efter 48 uger vises i tabel 3.

Tabel 3: Virologiske resultater af studierne GS-US-292-0104, GS-US-292-0111 ved uge 48 og

uge 96 144

a

og GS-US-292-0109 ved uge 48

Behandlingsnaive voksne i studierne

GS-US-292-0104 og GS-US-292-0111

b

Virologisk supprimerede

voksne i studiet

GS-US-292-0109

Uge 48

Uge 144

Uge 48

E/C/F/TAF

(n = 866)

E/C/F/TDF

(n = 867)

E/C/F/TAF

(n = 866)

E/C/F/TDF

(n = 867)

E/C/F/TAF

(n = 959)

Regime ved

baseline

(n = 477)

Hiv 1

rna

< 50 kopier/ml

92 %

90 %

84 %

80 %

97 %

93 %

Behandlingsforskel

2,0 % (95 % CI:

-0,7 % til 4,7 %)

4,2 % (95 % CI:

0,6 % til 7,8 %)

4,1 % (95 % CI: 1,6 % til

6,7 %, p < 0,001

Hiv 1-rna

≥ 50 kopier/ml

d

Ingen virologiske data

ved uge 48- eller uge

144-vinduet

11 %

16 %

Seponerede

studiemedicin som

følge af AE eller

død

Seponerede

studiemedicin som

følge af andre

årsager, og sidste

tilgængelige hiv 1-

rna < 50 kopier/ml

11 %

Manglende data i

tidsvinduet, men får

studiemedicin

< 1 %

< 1 %

Hiv 1

rna

< 20 kopier/ml

84 %

84 %

81 %

76 %

Behandlingsforskel

0,4 % (95 % CI:

-3,0 % til 3,8 %)

5,4 % (95 % CI:

1,5 % til 9,2 %)

Andel (%) patienter

med hiv 1-rna

< 50 kopier/ml pr.

tidligere

behandlingsregime

d

EFV/FTC/TDF

96 %

90 %

FTC/TDF plus

boosted atazanavir

97 %

92 %

E/C/F/TDF

98 %

97 %

Uge 48-vinduet var fra dag 294 til 377 (inklusive), uge 144-vinduet var fra dag 966 til 1049 (inklusive).

I begge studier blev patienterne stratificeret efter

baseline

hiv 1-rna (≤ 100.000 kopier/ml, > 100.000 kopier/ml til

≤ 400.000 kopier/ml eller > 400.000 kopier/ml) ved CD4+ celletal (< 50 celler/μl, 50-199 celler/μl eller ≥ 200 celler/μl),

og efter region (USA eller uden for USA).

P-værdi for superioritetstest, der sammenligner procentandelen af virologisk succes, var fra CMH-testen (Cochran-

Mantel-Haenszel) stratificeret efter det tidligere behandlingsregime (EFV/FTC/TDF, FTC/TDF plus boosted atazanavir

eller E/C/F/TDF).

Omfatter patienter, som havde ≥ 50 kopier/ml i uge 48- eller uge 144-vinduet, patienter, som afbrød behandlingen tidligt

som følge af manglende eller svigtende virkning, patienter, som afbrød behandlingen af andre årsager end en bivirkning

(AE), død eller manglende eller svigtende virkning, og som på tidspunktet for seponering havde en virusbelastning

på ≥ 50 kopier/ml.

Omfatter patienter, som afbrød behandlingen som følge af en AE eller død på et tidspunkt fra dag 1 og i løbet af

tidsvinduet, hvis dette ikke resulterede i virologiske data om behandlingen i løbet af det specificerede tidsvindue.

Omfatter patienter, som afbrød behandlingen af andre årsager end en AE, død eller manglende eller svigtende virkning,

f.eks. tilbagetrækning af samtykke, tabt for opfølgning osv.

I studierne GS-US-292-0104 og GS-US-292-0111 var den virologiske succesrate den samme i alle

patientundergruppe (alder, køn, race, hiv 1-rna ved

baseline

eller CD4+ celletal ved

baseline

Den gennemsnitlige stigning i forhold til

baseline

i CD4+-celletal var 230 celler/mm

hos patienter

behandlet med E/C/F/TAF og 211 celler/mm

hos patienter behandlet med E/C/F/TDF (p = 0,024) ved

uge 48 og 326 celler/mm

hos patienter behandlet med E/C/F/TAF og 305 celler/mm

hos patienter

behandlet med E/C/F/TDF (p = 0,06) ved uge 144.

Regimer med rilpivirin

Behandlingsnaive hiv 1-inficerede voksne patienter

Virkningen af rilpivirin er baseret på analyser af 96 ugers data fra to randomiserede, dobbeltblindede,

kontrollerede studier af behandlingsnaive patienter (TMC278-C209 og undersættet med

emtricitabin + tenofovirdisoproxilfumarat fra TMC278-C215).

I den samlede analyse for TMC278-C209 og TMC278-C215 af 1096 patienter, som fik et

baggrundsregime (BR) med FTC/TDF, var demografiske karakteristika og karakteristika ved

baseline

afbalanceret mellem grupperne med rilpivirin og efavirenz (EFV). Den mediane alder var 36 år, 78 %

var mænd, 62 % var hvide og 24 % sorte/afroamerikanere. Median hiv 1-rna i plasma var

5,0 log

kopier/ml, og median CD4+ celletal var 255 celler/mm

Samlet respons og en undergruppeanalyse af virologisk respons (< 50 hiv 1-rna-kopier/ml) ved både

48 uger og 96 uger samt virologisk svigt efter virusbelastning ved

baseline

(samlede data fra de to

kliniske fase 3-studier, TMC278-C209 og TMC278-C215, for patienter, der fik BR FTC/TDF)

præsenteres i tabel 4.

Tabel 4: Virologiske resultater af randomiseret behandling i studierne TMC278-C209 og

TMC278-C215 (samlede data for patienter, der fik rilpivirinhydrochlorid eller efavirenz i

kombination med FTC/TDF) ved uge 48 (primært) og uge 96

RPV + FTC/TDF

(n = 550)

EFV + FTC/TDF

(n = 546)

RPV + FTC/TDF

(n = 550)

EFV + FTC/TDF

(n = 546)

Uge 48

Uge 96

Samlet respons

(hiv 1-rna

< 50 kopier/ml

(TLOVR

83,5 % (459/550)

82,4 % (450/546)

76,9 % (423/550)

77,3 % (422/546)

Efter virusbelastning ved baseline (kopier/ml)

≤ 100.000

89,6 % (258/288)

84,8 % (217/256)

83,7 % (241/288)

80,8 % (206/255)

> 100.000

76,7 % (201/262)

80,3 % (233/290)

69,5 % (182/262)

74,2 % (216/291)

Non-respons

Virologisk svigt

(alle patienter)

9,5 % (52/550)

4,2 % (23/546)

11,5 % (63/550)

5,1 % (28/546)

Efter virusbelastning ved baseline (kopier/ml)

≤ 100.000

4,2 % (12/288)

2,3 % (6/256)

5,9 % (17/288)

2,4 % (6/255)

> 100.000

15,3 % (40/262)

5,9 % (17/290)

17,6 % (46/262)

7,6 % (22/291)

RPV + FTC/TDF

(n = 550)

EFV + FTC/TDF

(n = 546)

RPV + FTC/TDF

(n = 550)

EFV + FTC/TDF

(n = 546)

Uge 48

Uge 96

Dødsfald

0,2 % (1/546)

0,7 % (4/546)

Behandling

afbrudt på grund

af bivirkning (AE)

2,2 % (12/550)

7,1 % (39/546)

3,6 % (20/550)

8,1 % (44/546)

Behandling

afbrudt af andre

årsager end AE

4,9 % (27/550)

6,0 % (33/546)

8 % (44/550)

8,8 % (48/546)

EFV = efavirenz; RPV = rilpivirin

ITT TLOVR = Intention to treat time to loss of virologic response.

Forskellen i responsrate ved uge 48 er 1 % (95 % konfidensinterval 3 % til 6 %) ved hjælp af normal tilnærmelse.

Der var 17 nye virologiske svigt mellem den primære analyse i uge 48 og uge 96 (6 patienter med en virusbelastning ved

baseline

≤ 100.000 kopier/ml og 11 patienter med en virusbelastning ved

baseline

> 100.000 kopier/ml). Der var også

omklassificeringer i den primære analyse i uge 48, hvor den mest almindelige omklassificering var fra virologisk svigt til

afbrydelse af behandlingen af andre årsager end AE.

Der var 10 nye virologiske svigt mellem den primære analyse i uge 48 og uge 96 (3 patienter med en virusbelastning ved

baseline

≤ 100.000 kopier/ml og 7 patienter med en virusbelastning ved

baseline

> 100.000 kopier/ml). Der var også

omklassificeringer i den primære analyse i uge 48, hvor den mest almindelige omklassificering var fra virologisk svigt til

afbrydelse af behandlingen af andre årsager end AE.

f.eks. manglende opfølgning, manglende

compliance

, samtykke trukket tilbage.

FTC/TDF + rilpivirinhydrochlorid var non-inferiørt for så vidt angår hiv 1-rna < 50 kopier/ml

sammenlignet med FTC/TDF + efavirenz.

Odefsey-regime

Virologisk supprimerede hiv 1-inficerede voksne patienter

Studie GS-US-366-1216, et randomiseret, dobbeltblindt studie hos virologisk supprimerede hiv 1-

inficerede voksne, evaluerede effekten og sikkerheden ved skift fra FTC/RVP/TDF til Odefsey.

Patienterne havde en gennemsnitsalder på 45 år (23-72), 90 % var mænd, 75 % var hvide, og 19 % var

sorte. Det gennemsnitlige CD4+-celletal ved

baseline

var 709 celler/mm

(104-2.527).

Studie GS-US-366-1160, et randomiseret, dobbeltblindt studie hos virologisk supprimerede

hiv 1-inficerede voksne, evaluerede effekten og sikkerheden ved skift fra EVF/FTC/TDF til Odefsey.

Patienterne havde en gennemsnitsalder på 48 år (19-76), 87% var mænd, 67 % var hvide, og 27 % var

sorte. Det gennemsnitlige CD4+-celletal ved

baseline

var 700 celler/mm

(140-1.862).

Behandlingsresultaterne i studierne GS-US-366-1216 og GS-US-366-1160 vises i tabel 5.

Tabel 5: Virologiske resultater fra studierne GS-US-366-1216 og GS-US-366-1160 ved uge 48

a

og 96

b

GS-US-366-1216

GS-US-366-1160

Uge 48

Uge 96

Uge 48

Uge 96

ODE

(n = 316)

FTC/

RPV/TDF

(n = 313)

c

ODE

(n = 316)

FTC/

RPV/TDF

(n = 313)

c

ODE

(n = 438)

EFV/

FTC/TDF

(n = 437)

ODE

(n = 438)

EFV/

FTC/TDF

(n = 437)

Hiv 1-RNA

< 50 kopier/ml

94 %

94 %

89 %

88 %

90 %

92 %

85 %

85 %

Behandlings-

forskel

-0,3 % (95 % CI:

-4,2 % til 3,7 %)

0,7 % (95 % CI:

-4,3 % til 5,8 %)

-2,0 % (95 % CI:

-5,9 % til 1,8 %)

0 % (95 % CI:

-4,8 % til 4,8 %)

Hiv 1-RNA

≥ 50 kopier/ml

d

Ingen virologiske

data i uge 48 eller

96 vinduet

10 %

11 %

14 %

14 %

Behandling

afbrudt pga.

bivirkninger

eller

død og sidste

tilgængelige

hiv 1-RNA

< 50 kopier/ml

Behandling

afbrudt af andre

grunde og sidste

tilgængelige

hiv 1-RNA

< 50 kopier/ml

10 %

11 %

Manglende data

under vinduet,

men fortsat i

behandling

< 1 %

<1 %

ODE = Odefsey

Uge 48-vinduet var mellem dag 295 og 378 (inklusive).

Uge 96-vinduet var mellem dag 631 og 714 (inklusive).

Én patient, der ikke fik FTC/RPV/TDF forud for screening, blev udelukket fra analysen.

Inkluderer patienter, der havde ≥ 50 kopier/ml i uge 48- eller uge 96-vinduet; patienter, der udgik tidligt på grund af

manglende eller tab af effekt; patienter, der udgik af andre grunde end manglende eller tab af effekt og på tidspunktet for

afbrydelsen havde virustal ≥ 50 kopier/ml.

Inkluderer patienter, der udgik af andre grunde end en bivirkning (AE), død eller manglende eller tab af effekt; f.eks. trak

samtykke tilbage, manglende opfølgning, etc.

Ved uge 96 i de respektive studier var skift til Odefsey non-inferiørt i forhold til opretholdelse af

hiv 1-RNA < 50 kopier/ml sammenlignet med fortsat behandling med FTC/RPV/TDF eller på

EFV/FTC/TDF.

I studie GS-US-366-1216 var den gennemsnitlige ændring fra

baseline

i CD4+-celletal i uge 96

12 celler/mm

hos patienter, der skiftede til Odefsey, og 16 celle/mm

hos dem, der forblev på

FTC/RPV/TDF. I studie GS-US-366-1160 var den gennemsnitlige ændring fra

baseline

i CD4+

celletælling i uge 96 12 celler/mm

hos patienter, der skiftede til Odefsey, og 6 celler/mm

hos dem,

der forblev på EFV/FTC/TDF.

Hiv 1-inficerede voksne patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

I studiet GS-US-292-0112 blev virkning og sikkerhed af E/C/F/TAF fastdosis kombinationstablet

evalueret i et ublindet klinisk studie af 242 hiv 1-inficerede patienter med let til moderat nedsat

nyrefunktion (eGFR

: 30-69 ml/min).

Gennemsnitsalderen var 58 år (interval 24-82) med 63 patienter (26 %), som var ≥ 65 år. 79 % var

mænd, 63 % var hvide, 18 % var sorte og 14 % var asiater. 35 % af patienterne havde et

behandlingsregime, som ikke indeholdt tenofovirdisoproxilfumarat. Ved

baseline

var median eGFR

56 ml/min, og 33 % af patienterne havde en eGFR

fra 30 til 49 ml/min. Det gennemsnitlige

CD4+ celletal ved

baseline

var 664 celler/mm

(interval: 126-1.813).

Ved uge 144 havde 83,1 % (197/237 patienter) stadig hiv 1-rna < 50 kopier/ml, efter de var skiftet til

E/C/F/TAF fastdosis kombinationstablet.

I studie GS-US-292-1825 blev virkning og sikkerhed af E/C/F/TAF evalueret i et ublindet klinisk

studie med én behandlingsarm hos 55 hiv 1-inficerede voksne med nyresygdom i slutstadiet

(eGFR

< 15 ml/min) i kronisk hæmodialyse i mindst 6 måneder, inden de skiftede til E/C/F/TAF

fastdosis kombinationstablet. Patienterne var virologisk supprimerede (hiv 1-rna < 50 kopier/ml) i

mindst 6 måneder, før de skiftede.

Gennemsnitsalderen var 48 år (interval: 23-64). Seksoghalvfjerds procent af patienterne var mænd,

82 % var sorte og 18 % var hvide. Femten procent af patienterne identificerede sig som af

spansk/latinsk herkomst. Det gennemsnitlige CD4+ celletal ved

baseline

var 545 celler/mm

(interval:

205-1473). Ved uge 48 havde 81,8 % (45/55 patienter) stadig hiv 1-rna < 50 kopier/ml, efter de var

skiftet til E/C/F/TAF, Der var ingen klinisk signifikante ændringer i fastende laboratorieprøver for

lipider hos patienter, som skiftede.

Patienter med samtidig infektion med hiv og HBV

Sikkerheden og virkningen af E/C/F/TAF blev evalueret i det ublindede studie GS-US-292-1249 hos

voksne patienter med samtidig infektion med hiv-1 og kronisk hepatitis B. 69 ud af de 72 patienter

havde tidligere fået TDF-baseret antiretroviral behandling. Ved starten af behandlingen med

E/C/F/TAF havde 72 patienter været hiv-supprimerede (hiv-1 RNA < 50 kopier/ml) i mindst

6 måneder med eller uden supprimering af HBV DNA, og de havde kompenseret leverfunktion.

Gennemsnitsalderen var 50 år (interval: 28-67), 92 % af patienterne var mænd, 69 % var hvide, 18 %

var sorte, og 10 % var asiater. Det gennemsnitlige CD4+ celletal ved

baseline

var 636 celler/mm

(interval: 263-1498). 86 % af patienterne (62/72) var HBV-supprimerede (HBV DNA < 29 IE/ml), og

42 % (30/72) var HBeAg-positive ved

baseline.

Ud af de patienter, som var HBeAg-positive ved

baseline

, opnåede 1/30 (3,3 %) serokonvertering til

anti-HBe ved uge 48. Ud af de patienter, som var HBsAg-positive ved

baseline

, opnåede 3/70 (4,3 %)

serokonvertering til anti-HBs ved uge 48.

Ved uge 48 havde 92 % af patienterne (66/72) stadig hiv-1 RNA < 50 kopier/ml efter skift til

E/C/F/TAF. Den gennemsnitlige ændring i CD4+ celletal i forhold til

baseline

ved uge 48

var -2 celler/mm

. 92 % (66/72 patienter) havde HBV DNA < 29 IE/ml ved brug af analyse, hvor

manglende data = svigt ved uge 48. Ud af de 62 patienter, som var HBV-supprimerede ved

baseline

forblev 59 supprimerede, og 3 havde manglende data. Ud af de 10 patienter, som ikke var

supprimerede ved

baseline

(HBV DNA ≥ 29 IE/ml), blev 7 supprimerede, 2 forblev detekterbare, og

1 havde manglende data. Normalisering af alanintransaminase (ALAT) blev opnået hos 40 % (4/10) af

forsøgspersoner med ALAT over den øvre normalgrænse (ULN) ved

baseline

Der er begrænsede kliniske data vedrørende brugen af E/C/F/TAF hos patienter med samtidig

infektion med hiv/HBV, som er behandlingsnaive.

Ændringer i målinger af knoglemineraltæthed

I studier hos behandlingsnaive voksne patienter var 144 ugers behandling med E/C/F/TAF forbundet

med mindre reduktioner i knoglemineraltæthed (BMD [

bone mineral density

] sammenlignet med

E/C/F/TDF, målt ved

dual-emission X-ray absorptiometry

(DXA)-analyse af hofte (gennemsnitlig

ændring: -0,8 %

versus

-3,4 %, p < 0,001) og lænderyg (gennemsnitlig ændring: -0,9 %

versus

3,0 %), p < 0,001).

Der blev set små forbedringer i BMD ved 48 uger efter skift til E/C/F/TAF sammenlignet med

opretholdelse af regimet med tenofovirdisoproxilfumarat.

I studier med Odefsey hos virologisk supprimerede voksne patienter blev der i uge 96 efter skift til

Odefsey set stigning i BMD for hofte sammenlignet med minimale ændringer ved fortsat behandling

med FTC/RPV/TDF eller EFV/FTC/TDF (middelændring 1,6 % for Odefsey

versus

-0,6 % for

FTC/RPV/TDF, p <

0,001; 1,8 % for Odefsey

versus

-0,6 % for EFV/FTC/TDF, p < 0,001) og for ryg

(middelændring 2,0 % for Odefsey

versus

-0,3 % for FTC/RPV/TDF, p < 0,001; 1,7 % for Odefsey

versus

0,1 % for EFV/FTC/TDF, p < 0,001).

Ændringer i målinger af nyrefunktionen

I studier hos behandlingsnaive voksne patienter var E/C/F/TAF forbundet med en mindre påvirkning

af renale parametre (målt efter 144 ugers behandling som eGFR

og forholdet mellem protein og

kreatinin i urinen [UPCR] og efter 96 ugers behandling som forholdet mellem albumin og kreatinin i

urinen [UACR]) sammenlignet med E/C/F/TDF. I løbet af 144 ugers behandling seponerede ingen

forsøgsdeltager E/C/F/TAF på grund af en behandlingsrelateret renal bivirkning, hvorimod

12 forsøgsdeltagere seponerede E/C/F/TDF (p < 0,001). I studier hos virologisk supprimerede voksne

patienter var der gennem 96 ugers behandling minimale ændringer eller fald i albuminuri(UACR) hos

patienter, der fik Odefsey, sammenlignet med stigninger i forhold til

baseline

hos patienter, der

forblev på FTC/RPV/TDF eller EFV/FTC/TDF. Se også pkt. 4.4.

Pædiatrisk population

Regime med emtricitabin + tenofoviralafenamid

I studiet GS-US-292-0106 blev virkningen, sikkerheden og farmakokinetikken af E/C/F/TAF fastdosis

kombinationstablet evalueret i et studie af 50 hiv 1-inficerede, behandlingsnaive unge. Patienterne

havde en gennemsnitlig alder på 15 år (interval 12-17), 56 % var kvinder, 12 % var asiater og 88 %

var sorte. Ved

baseline

var median hiv 1-rna i plasma 4,7 log

kopier/ml, median CD4+ celletal var

456 celler/mm

(interval 95 til 1.110) og median CD4+ var 23 % (interval 7-45). I alt havde 22 %

hiv 1-rna i plasma ved

baseline

på > 100.000 kopier/ml.

92 % (46/50) opnåede hiv 1-rna < 50 kopier/ml ved 48 uger, hvilket er sammenligneligt med

responsrater i studier af behandlingsnaive hiv 1-inficerede voksne. Der blev ikke detekteret nogen

nyudvikling af resistens over for E/C/F/TAF til og med uge 48.

Regime med rilpivirin

Farmakokinetik, sikkerhed, tolerabilitet og virkning af en dosis en gang dagligt på 25 mg rilpivirin, i

kombination med et investigatorvalgt BR med to NRTI’er, blev evalueret i studiet TMC278-C213, et

åbent fase 2-studie med en enkelt arm af antiretroviral-naive hiv 1-inficerede pædiatriske patienter i

alderen 12 til < 18 år, som vejede mindst 32 kg. Patienternes mediane varighed af eksponering var

63,5 uger.

36 patienter havde en median alder på 14,5 år, og 55,6 % var piger, 88,9 % var sorte og 11,1 % var

asiater. Median hiv 1-rna i plasma ved

baseline

var 4,8 log

kopier/ml, og median CD4+ celletal ved

baseline

var 414 celler/mm

. Andelen af patienter med hiv 1-rna < 50 kopier/ml ved uge 48 (TLOVR)

var 72,2 % (26/36). Den kombination af NRTI’er, der hyppigst blev anvendt sammen med rilpivirin,

var FTC/TDF (24 forsøgspersoner [66,7 %]).

Andelen af respondere var højere for forsøgspersoner med en virusbelastning ved

baseline

≤ 100.000 kopier/ml (78,6 %, 22/28) i forhold til dem med en virusbelastning ved

baseline

> 100.000 kopier/ml (50,0 %, 4/8). Andelen af virologiske svigt var 22,2 % (8/36).

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Odefsey i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population ved behandlingen af human

hiv 1-infektion (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Graviditet

Rilpivirin (en af komponenterne i Odefsey) i kombination med et baggrundsprogram evalueredes i

studie TMC114HIV3015 hos 19 gravide kvinder i 2. og 3. trimester og postpartum. De

farmakokinetiske data viser, at samlet eksponering (AUC) for rilpivirin som del af et antiretroviralt

program var cirka 30 % lavere under graviditet sammenlignet med postpartum (6-12 uger). Det

virologiske respons bevaredes generelt under hele studiet: Af de 12 patienter, som gennemførte

studiet, havde 10 patienter suppression ved slutningen af studiet. Hos de andre 2 patienter sås der først

en øget virusbelastning postpartum, og denne skyldtes i det mindste for 1 patients vedkommende

formodet suboptimal compliance. Der forekom ingen overførsel fra mor til barn hos nogen af de

10 spædbørn født af mødre, der gennemførte studiet, og for hvem hiv-status var tilgængelig. Rilpivirin

var veltolereret under graviditet og postpartum. Der var ingen nye sikkerhedsfund i forhold til den

kendte sikkerhedsprofil for rilpivirin hos hiv 1-inficerede voksne (se pkt. 4.2, 4.4 og 5.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Odefsey: Eksponeringer for emtricitabin og tenofoviralafenamid var bioækvivalente ved

sammenligning af én 200/25/25 mg Odefsey filmovertrukket tablet med en fastdosis

kombinationstablet med elvitegravir/cobicistat/emtricitabin/tenofoviralafenamid (150/150/200/10 mg)

efter en enkeltdosis administration til raske forsøgspersoner (n = 82), der havde spist. Eksponeringer

for rilpivirin var bioækvivalente ved sammenligning af 200/25/25 mg Odefsey med én filmovertrukket

tablet med 25 mg rilpivirin (som hydrochlorid) efter enkeltdosis administration til raske

forsøgspersoner (n = 95), der havde spist.

Emtricitabin absorberes hurtigt og i omfattende grad efter oral administration med maksimale

plasmakoncentrationer 1 til 2 timer efter dosering. Efter flere doser med oral administration af

emtricitabin til 20 hiv 1-inficerede forsøgspersoner var (gennemsnitlig ± SD) AUC (areal under

kurven) for plasmakoncentration/tid over et doseringsinterval på 24 timer 10,0 ± 3,1 tµg/ml. Den

gennemsnitlige steady-state minimale plasmakoncentration 24 timer efter dosering var lig med

eller større end den gennemsnitlige

in vitro

-værdi for anti-hiv 1-aktivitet. Den absolutte

biotilgængelighed af emtricitabin fra hårde kapsler med 200 mg blev estimeret til at være 93 %. Den

systemiske eksponering for emtricitabin var ikke påvirket, når emtricitabin blev administreret sammen

med mad.

Efter oral administration opnås den højeste plasmakoncentration af rilpivirin generelt inden for 4 til

5 timer. Den absolutte biotilgængelighed af rilpivirin kendes ikke. I forhold til fastende tilstand førte

administration af Odefsey sammen med mad hos raske, voksne forsøgspersoner til en øget

eksponering for rilpivirin (AUC) på 13-72 %.

Tenofoviralafenamid absorberes hurtigt efter oral administration med maksimale

plasmakoncentrationer 15-45 timer efter dosering. I forhold til fastende tilstand førte administration af

Odefsey sammen med mad hos raske, voksne forsøgspersoner til en øget eksponering for

tenofoviralafenamid (AUC) på 45-53 %.

Den anbefales, at Odefsey indtages sammen med mad.

Fordeling

Emtricitabins binding

in vitro

til humane plasmaproteiner var < 4 % og uafhængig af koncentrationen i

intervallet 0,02-200 µg/ml.

Rilpivirins binding

in vitro

til humane plasmaproteiner er cirka 99,7 %, primært til albumin.

Tenofovirs binding

in vitro

til humane plasmaproteiner var < 0,7 % og er uafhængig af

koncentrationen i intervallet 0,01-25 µg/ml. Tenofoviralafenamids binding

ex vivo

til humane

plasmaproteiner i prøver indsamlet under kliniske studier var cirka 80 %.

Biotransformation

Emtricitabins biotransformation omfatter oxidation af thioldelen, hvorved der dannes 3’-sulfoxid-

diastereomerer (cirka 9 % af dosen) og konjugering med glucuronsyre til at danne 2’-O-glucuronid

(cirka 4 % af dosen). Emtricitabin hæmmede ikke lægemiddelmetabolisme

in vitro

medieret af nogen

af de større humane CYP-isoformer, der er involveret i lægemiddelbiotransformation. Desuden

hæmmede emtricitabin ikke uridine-5’-diphosphoglucuronyltransferase (UGT), det enzym, der er

ansvarligt for glucuronidation.

Eksperimenter

in vitro

indikerer, at rilpivirinhydrochlorid primært undergår oxidativ metabolisme

medieret af CYP3A-systemet.

Metabolisme er en større eliminationsvej for tenofoviralafenamid hos mennesker. Således

metaboliseres > 80 % af en oral dosis.

In vitro

-studier har vist, at tenofoviralafenamid metaboliseres

til tenofovir (primær metabolit) af cathepsin A i PBMC’er (herunder lymfocytter og andre

hiv-målceller) og makrofager og af carboxylesterase-1 i hepatocytter.

In vivo

hydrolyseres

tenofoviralafenamid i cellerne, hvorved der dannes tenofovir (primær metabolit), som fosforyleres

til den aktive metabolit tenofovirdiphosphat. I kliniske studier hos mennesker resulterede en 10 mg

oral dosis af tenofoviralafenamid givet sammen med emtricitabin, cobicistat og elvitegravir, i

tenofovirdiphosphatkoncentrationer > 4 gange højere i PBMC’er og > 90 % lavere koncentrationer af

tenofovir i plasma sammenlignet med en 245 mg oral dosis af tenofovirdisoproxil (som fumarat) givet

sammen med emtricitabin, cobicistat og elvitegravir

In vitro

metaboliseres tenofoviralafenamid ikke af CYP1A2, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller

CYP2D6. Tenofoviralafenamid metaboliseres kun minimalt af CYP3A4. Ved samtidig administration

af et teststof, den moderate CYP3A-induktor efavirenz, var eksponeringen af tenofoviralafenamid ikke

påvirket signifikant. Efter administration af tenofoviralafenamid viste plasma [

C]-radioaktivitet en

tidsafhængig profil med tenofoviralafenamid som det hyppigste stof i de første par timer og urinsyre i

den resterende periode.

Elimination

Emtricitabin udskilles primært gennem nyrerne med komplet genfinding af dosis opnået i urin

(ca. 86 %) og fæces (ca. 14 %). 13 % af emtricitabindosen blev genfundet i urinen som

tre metabolitter. Emtricitabins systemiske clearance var i gennemsnit 307 ml/min. Efter oral

administration er emtricitabins eliminationshalveringstid ca. 10 timer.

Rilpivirins terminale eliminationshalveringstid er ca. 45 timer. Efter enkeltdosis oral administration af

C]-rilpivirin kunne i gennemsnit hhv. 85 % og 6,1 % af radioaktiviteten genfindes i fæces og urin. I

fæces udgjorde uændret rilpivirin i gennemsnit 25 % af den administrerede dosis. Der blev kun påvist

spormængder af uændret rilpivirin (< 1 % af dosis) i urin.

Renal udskillelse af intakt tenofoviralafenamid er en mindre metaboliseringsvej med < 1 % af dosen

elimineret i urinen. Tenofoviralafenamid elimineres primært efter metabolisme til tenofovir. Tenofovir

elimineres renalt, både ved glomerulær filtration og aktiv tubulær sekretion.

Farmakokinetik hos særlige populationer

Alder, køn og etnicitet

Der er ikke blevet identificeret klinisk relevante farmakokinetiske forskelle på grund af alder, køn eller

etnicitet for emtricitabin, rilpivirin eller tenofoviralafenamid.

Pædiatrisk population

Rilpivirins farmakokinetik hos antiretroviral-naive hiv 1-inficerede pædiatriske patienter i alderen

12 til < 18 år, som fik 25 mg rilpivirin en gang dagligt, kunne sammenlignes med den for

behandlingsnaive hiv 1-inficerede voksne, som fik 25 mg rilpivirin en gang dagligt. Legemsvægten

påvirkede ikke rilpivirins farmakokinetik hos pædiatriske patienter i studiet C213 (33 til 93 kg),

svarende til det, der observeredes hos voksne. Rilpivirins farmakokinetik hos pædiatriske patienter

< 12 år er ved at blive undersøgt.

Eksponeringer for emtricitabin og tenofoviralafenamid givet sammen med elvitegravir + cobicistat,

som blev opnået for 24 pædiatriske patienter i alderen 12 til < 18 år, svarede til eksponeringer, som

blev opnået hos behandlingsnaive voksne patienter (tabel 6).

Tabel 6: Farmakokinetik for emtricitabin og tenofoviralafenamid hos antiretroviral-naive unge

og voksne

Unge

Voksne

Emtricitabi + tenofoviralafenamid

Emtricitabi + tenofoviralafenamid

(ngt/ml)

14.424,4

(23,9)

242,8

(57,8)

275,8

(18,4)

11.714,1

(16,6)

206,4

(71,8)

292,6

(27,4)

(ng/ml)

2.265,0 (22,5)

121,7

(46,2)

14,6 (20,0)

2.056,3 (20,2)

162,2

(51,1)

15,2 (26,1)

(ng/ml)

102,4 (38,9)

10,0 (19,6)

95,2 (46,7)

10,6 (28,5)

FTC = emtricitabin; TAF = tenofoviralafenamid; TFV = tenofovir, I/R = ikke relevant

Data vises som gennemsnit (% CV).

n = 24 unge (GS-US-292-0106), n = 19 voksne (GS-US-292-0102).

n = 23 unge (GS-US-292-0106, populationsfarmakokinetisk analyse).

n = 539 (TAF) eller 841 (TFV) voksne (GS-US-292-0111 og GS-US-292-0104, populationsfarmakokinetisk analyse).

Nedsat nyrefunktion

Der blev ikke observeret nogen klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken for

tenofoviralafenamid eller tenofovir hos raske personer og hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(estimeret CrCl ≥ 15 ml/min og < 30 ml/min) i et fase 1-studie af tenofoviralafenamid. I et separat

fase 1-studie udelukkende med emtricitabin

var gennemsnitlig systemisk eksponering for emtricitabin

højere hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret CrCl < 30 ml/min) (33,7 µg

time/ml)

end hos forsøgspersoner med normal nyrefunktion (11,8 µg

time/ml). Sikkerheden af

emtricitabin + tenofoviralafenamid er ikke klarlagt hos patienter med svært nedsat nyrefunktion

(estimeret CrCl ≥ 15 ml/min og < 30 ml/min).

Eksponering for emtricitabin og tenofovir hos 12 patienter med nyresygdom i slutstadiet (estimeret

CrCl < 15 ml/min) i kronisk hæmodialyse, som fik emtricitabin + tenofoviralafenamid i kombination

med elvitegravir + cobicistat som en fastdosis kombinationstablet (E/C/F/TAF) i studie

GS-US-292-1825, var signifikant højere end hos patienter med normal nyrefunktion. Der blev ikke

observeret nogen klinisk relevante forskelle i farmakokinetikken for tenofoviralafenamid hos patienter

med nyresygdom i slutstadiet i kronisk hæmodialyse sammenlignet med hos patienter med normal

nyrefunktion. Der identificeredes ingen nye sikkerhedsproblemer hos patienter med nyresygdom i

slutstadiet i kronisk hæmodialyse, som fik emtricitabin + tenofoviralafenamid sammen med

elvitegravir + cobicistat som en fastdosis kombinationstablet (se pkt. 4.8).

Der foreligger ingen farmakokinetiske data om emtricitabin eller tenofoviralafenamid hos patienter

med nyresygdom i slutstadiet (estimeret CrCl < 15 ml/min), som ikke er i kronisk hæmodialyse.

Sikkerheden af emtricitabin og tenofoviralafenamid er ikke klarlagt hos disse patienter.

Rilpivirins farmakokinetik er ikke blevet undersøgt hos patienter med nyreinsufficiens. Renal

elimination af rilpivirin er ubetydelig. Hos patienter med svært nedsat nyrefunktion eller nyresygdom i

sidste stadie kan plasmakoncentrationer være forhøjede på grund af ændret absorption, distribution

og/eller metabolisme af lægemidler som følge af renal dysfunktion. Da rilpivirin i høj grad er bundet

til plasmaproteiner, er det usandsynligt, at det i signifikant grad vil fjernes ved hæmodialyse eller

peritonealdialyse (se pkt. 4.9).

Nedsat leverfunktion

Emtricitabins farmakokinetik er ikke undersøgt hos patienter med forskellige grader af

leverinsufficiens. Imidlertid metaboliseres emtricitabin ikke signifikant af leverenzymer, så

påvirkningen af nedsat leverfunktion bør være begrænset.

Rilpivirinhydrochlorid metaboliseres og elimineres primært i leveren. I et studie, der sammenlignede

8 patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse A) med 8 matchede kontroller og

8 patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh-klasse B) med 8 matchede kontroller, var

flerdosis eksponering for rilpivirin 47 % højere hos patienter med let nedsat leverfunktion og 5 %

højere hos patienter med moderat nedsat leverfunktion. Det kan dog ikke udelukkes, at eksponering

for farmakologisk aktiv, ubundet rilpivirin øges markant ved moderat nedsat funktion. Rilpivirin er

ikke blevet undersøgt hos patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C) (se

pkt. 4.2).

Der blev ikke observeret klinisk relevante ændringer i farmakokinetikken for tenofoviralafenamid eller

dets metabolit tenofovir hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion. Den totale

plasmakoncentration af tenofoviralafenamid og tenofovir var lavere hos patienter med svært nedsat

leverfunktion end hos personer med normal leverfunktion. Når der korrigeres for proteinbinding, er

plasmakoncentrationer af ubundet (frit) tenofoviralafenamid sammenlignelige ved svært nedsat

leverfunktion og normal leverfunktion.

Samtidig infektion med hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus

Emtricitabins, rilpivirins og tenofoviralafenamids farmakokinetik er ikke blevet fuldt evalueret hos

patienter med samtidig infektion med hepatitis B- og/eller hepatitis C-virus.

Graviditet og postpartum

Efter indtagelse af rilpivirin 25 mg én gang dagligt som del af et antiretroviralt program var den

samlede eksponering for rilpivirin lavere under graviditet (ens for 2. og 3. trimester) sammenlignet

med postpartum. Faldet i den ubundne frie fraktion ved eksponering for rilpivirin (dvs. aktiv) under

graviditet sammenlignet med postpartum var mindre udtalt end for samlet eksponering for rilpivirin.

Hos kvinder, der fik rilpivirin 25 mg én gang dagligt i 2. trimester af graviditeten, var de

intraindividuelle gennemsnitlige C

, AUC

og C

værdier for total rilpivirin henholdsvis 21 %,

29 % og 35 % lavere sammenlignet med postpartum. I 3. graviditetstrimester var C

, AUC

og C

værdierne henholdsvis 20 %, 31 % og 42 % lavere sammenlignet med postpartum.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data for emtricitabin viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet.

Prækliniske data for rilpivirinhydrochlorid viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra

konventionelle studier af sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet,

karcinogenicitet samt reproduktions- og udviklingstoksicitet. Der blev observeret levertoksicitet

forbundet med leverenzyminduktion hos gnavere. Hos hunde blev der set kolestaselignende

virkninger.

Karcinogenicitetsstudier med rilpivirin hos mus og rotter afslørerede et tumorigent potentiale specifikt

for disse arter, men det anses som uden relevans for mennesker.

Prækliniske studier af tenofoviralafenamid hos rotter og hunde viste, at knogler og nyrer var de

primære målorganer for toksicitet. Knogletoksicitet blev observeret som nedsat knoglemineraltæthed

hos rotter og hunde ved eksponeringer for tenofovir, der var mindst fire gange større, end hvad der

forventes efter administration af Odefsey. En minimal infiltration af histiocytter var til stede i øjet på

hunde ved eksponeringer over for hhv. tenofoviralafenamid og tenofovir, der var ca. 4 og 17 gange

større, end hvad der forventes efter administration af Odefsey.

Tenofoviralafenamid var ikke mutagent eller klastogent i konventionelle genotoksicitets-assays.

Da der er en lavere eksponering for tenofovir hos rotter og mus efter administration af

tenofoviralafenamid sammenlignet med tenofovirdisoproxilfumarat, blev der kun udført

karcinogenicitetsstudier og et peri-postnatalt studie hos rotter med tenofovirdisoproxilfumarat. Ingen

speciel risiko for mennesker blev vist i konventionelle studier af karcinogenicitet og reproduktions-

og udviklingstoksicitet. Studier af reproduktionstoksicitet udført hos rotter og kaniner viste

ingen virkninger hverken på parrings-, fertilitets-, graviditets- eller fosterparametre.

Tenofovirdisoproxilfumarat reducerede imidlertid afkommets levedygtighed og vægt i peri-postnatale

toksicitetsstudier ved doser, der var toksiske for moderen.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Croscarmellosenatrium

Lactose (som monohydrat)

Magnesiumstearat

Mikrokrystallinsk cellulose

Polysorbat 20

Povidon

Filmovertræk

Macrogol

Polyvinylalkohol

Talcum

Titandioxid (E171)

Jernoxid, sort (E172)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. Hold beholderen tæt tillukket.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

HDPE-beholder (højdensitets-polyethylen) med børnesikret skruelåg af polypropylen foret med

induktionsaktiveret aluminiumsfolie indeholdende 30 filmovertrukne tabletter. Hver beholder

indeholder silicagel-tørremiddel og en vatspiral af polyester.

Fås i pakninger, der indeholder 1 beholder med 30 filmovertrukne tabletter og i pakninger, der

indeholder 90 (3 beholdere med 30) filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/16/1112/001

EU/1/16/1112/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 21 juni 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

{MM/ÅÅÅÅ}

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/380653/2016

EMEA/H/C/004156

EPAR - sammendrag for offentligheden

Odefsey

emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Odefsey. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Odefsey bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Odefsey, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Odefsey, og hvad anvendes det til?

Odefsey er et antiviralt lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne og unge (over 12 år med en

vægt på mindst 35 kg), der er smittet med humant immundefektvirus type 1 (hiv-1), et virus der

forårsager erhvervet immundefektsyndrom (aids).

Odefsey indeholder de aktive stoffer emtricitabin, rilpivirin og tenofoviralafenamid. Det anvendes kun

til patienter, hvis virus ikke har udviklet resistens over for visse hiv-lægemidler kaldet non-nukleoside

reverse transkriptasehæmmere (NNRTI), tenofovir eller emtricitabin, og hvis indhold af hiv i blodet

højst er 100 000 hiv-1 RNA-kopier/ml.

Hvordan anvendes Odefsey?

Lægemidlet udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun iværksættes af en læge med erfaring

i behandling af hiv-infektioner. Odefsey fås som tabletter med et indhold af 200 mg emtricitabin, 25

mg rilpivirin og 25 mg tenofoviralafenamid. Den anbefalede dosis er én tablet om dagen, der tages

sammen med et måltid.

Odefsey

EMA/380653/2016

Side 2/3

Hvordan virker Odefsey?

Odefsey indeholder tre aktive stoffer. Tenofoviralafenamid er et forstadium (et "prodrug"), der i

kroppen omdannes til det aktive stof tenofovir. Tenofovir og emtricitabin er beslægtede virusmidler af

typen reverse transkriptasehæmmere. Rilpivirin er et antiviralt middel, der også kaldes en non-

nukleosid revers transkriptasehæmmer.

De tre aktivstoffer virker ved at blokere virussets enzym, revers transkriptase, der gør det muligt for

hiv-1 at formere sig i de celler, det har smittet. Ved at blokere dette enzym, mindsker Odefsey hiv-1-

mængden i blodet og holder den nede.

Odefsey helbreder ikke hiv-1-infektion eller aids, men kan sinke den skade på immunsystemet og

udviklingen af de infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Odefsey?

Kombinationen af aktive stoffer i Odefsey (emtricitabin, rilpivirin og tenofovir) er allerede godkendt i

EU som Eviplera til behandling af hiv-1-infektion. Eviplera indeholder dog tenofovir i formen

tenofovirdisoproxil, mens Odefsey indeholder stoffet som tenofoviralafenamid.

For at understøtte anvendelsen af tenofoviralafenamid har virksomheden fremlagt data fra

undersøgelser, der viser at kombinationslægemidler indeholdende tenofoviralafenamid er lige så

effektive til at reducere mængden af hiv-1 i blodet som dem, der indeholder tenofovirdisoproxil.

I tillæg hertil, for at understøtte ansøgningen, har virksomheden udført en bioækvivalensundersøgelse,

hvor Odefsey blev sammenlignet med to andre hiv-lægemidler: Edurant (rilpivirin) og Genvoya

(elvitegravir, cobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid). Dette forsøg viste, at Odefsey

producerer de samme niveauer af rilpivirin i kroppen som Edurant, og de samme niveauer af

emtricitabin og tenofoviralafenamid som Genvoya. Dette betyder, at virkningerne af disse

komponenter i Odefsey bør ligne virkningerne hos andre lægemidler.

Hvilke risici er der forbundet med Odefsey?

Meget almindelige bivirkninger ved aktivstoffet rilpivirin og kombinationen af emtricitabin og

tenofoviralafenamid (som kan forekomme hos mere end én ud af 10 personer) er hovedpine,

svimmelhed og kvalme (opkastning). Almindelige bivirkninger ved rilpivirin kan også omfatte øget

kolesterolniveau (samlet kolesterol og LDL-kolesterol), søvnløshed (søvnbesvær) og øget enzymniveau

i lever og pankreas. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger fremgår af indlægssedlen.

Odefsey må ikke anvendes sammen med følgende lægemidler, da disse kan mindske blodets indhold af

rilpivirin, så virkningen af Odefsey mindskes:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin (lægemidler mod epilepsi)

rifabutin, rifampicin og rifapentin (antibiotika)

omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (lægemidler mod for

meget mavesyre)

dexamethason (et kortikosteroid til behandling af betændelse og hæmning af immunsystemet),

undtagen hvis det anvendes som engangsbehandling

perikum (et naturlægemiddel til behandling af depression og angst).

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Odefsey

EMA/380653/2016

Side 3/3

Hvorfor blev Odefsey godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Odefsey er en alternativ

behandlingsform til Eviplera med lignende effektivitet. Hvad angår sikkerheden er tenofoviralafenamid

effektiv ved en lavere dosis en tenofovirdisoproxil og kan føre til reducerede bivirkninger i nyrer og

knogler. CHMP konkluderede derfor, at fordelene ved Odefsey opvejer risiciene, og anbefalede, at det

godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Odefsey?

I produktresuméet og indlægssedlen er der indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Odefsey.

Andre oplysninger om Odefsey

Den fuldstændige EPAR for Odefsey findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Odefsey, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information