Odefsey

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-01-2021

Aktiv bestanddel:
emtricitabine, rilpivirine hydrochlorid, tenofovir alafenamide
Tilgængelig fra:
Gilead Sciences Ireland UC
ATC-kode:
J05AR19
INN (International Name):
emtricitabine, rilpivirine, tenofovir alafenamide
Terapeutisk gruppe:
Antivirale midler til systemisk brug,
Terapeutisk område:
HIV infektioner
Terapeutiske indikationer:
Behandling af voksne og unge (alderen 12 år og ældre med kroppen vægt mindst 35 kg) inficeret med human immundefekt virus 1 (HIV 1) uden kendte mutationer i forbindelse med resistens over for ikke nucleoside reverse transkriptase inhibitor (NNRTI) klasse, tenofovir eller emtricitabine og med en viral belastning ≤ 100.000 HIV 1 RNA kopier/mL.
Produkt oversigt:
Revision: 17
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004156
Autorisation dato:
2016-06-21
EMEA kode:
EMEA/H/C/004156

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-07-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-01-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-01-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-01-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

08-07-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er

medtaget i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Odefsey

Sådan skal De tage Odefsey

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Odefsey er et antiviralt lægemiddel, som bruges til at behandle infektion med

humant

immundefektvirus (hiv)

. Det er en enkelt tablet, som indeholder en kombination af tre aktive stoffer:

emtricitabin

rilpivirin

tenofoviralafenamid

. Hvert af disse aktive stoffer virker ved at påvirke et

enzym, som kaldes ”revers transcriptase”, der er vigtigt for, at hiv 1-virus kan formere sig.

Odefsey nedsætter mængden af hiv i Deres krop. Dette vil forbedre Deres immunforsvar og nedsætte

risikoen for at De udvikler sygdomme forbundet med hiv-infektionen.

Odefsey bruges til voksne og unge i alderen 12 år og ældre, der vejer mindst 35 kg.

2.

Det skal De vide, før De begynder at tage Odefsey

Tag ikke Odefsey

Hvis De er allergisk over for emtricitabin, rilpivirin, tenofoviralafenamid

eller et af de

øvrige indholdsstoffer i dette lægemiddel (angivet i punkt 6).

Hvis De for tiden tager nogen af følgende lægemidler:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital og phenytoin

(anvendes til at behandle

epilepsi og forebygge krampeanfald)

rifabutin, rifampicin og rifapentin

(anvendes til at behandle visse bakterieinfektioner

som f.eks. tuberkulose)

omeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol og esomeprazol

(anvendes til at forebygge og behandle mavesår, halsbrand og opstød)

dexamethason

(et kortikosteroid-lægemiddel, som anvendes til at behandle betændelse

og undertrykke immunforsvaret), hvis det indtages gennem munden eller indsprøjtes

(undtagen hvis behandlingen kun består af en enkelt dosis)

produkter, der indeholder perikon

Hypericum perforatum

) (et naturlægemiddel, der

anvendes til depression og angst)

Hvis dette gælder for Dem,

må De ikke tage Odefsey. Fortæl det omgående til Deres læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

De skal fortsætte med at være under lægens opsyn, mens De tager Odefsey.

De kan stadig smitte andre med hiv,

selvom De tager dette lægemiddel, selvom risikoen er nedsat

ved effektiv antiretroviral terapi. Tal med lægen om, hvilke forholdsregler der er nødvendige for at

undgå at smitte andre personer. Denne medicin helbreder ikke hiv-infektionen. Mens De tager

Odefsey, kan De stadig udvikle infektioner eller andre sygdomme, der er forbundet med hiv-infektion.

Kontakt lægen, før De tager Odefsey:

Hvis De har leverproblemer, eller hvis De tidligere har haft en leversygdom, herunder

hepatitis (gulsot).

Patienter med leversygdom, inklusiv kronisk hepatitis B eller C, som

behandles med antiretrovirale midler, har en forhøjet risiko for alvorlige og potentielt

livstruende bivirkninger i leveren. Hvis De har en hepatitis B-infektion, vil Deres læge nøje

overveje, hvilken behandling der er den bedste for Dem.

Hvis De har en hepatitis B-infektion, kan leverproblemerne blive værre, efter De holder op med

at tage Odefsey. Det er vigtigt ikke at holde op med at tage Odefsey uden at tale med lægen: se

punkt 3,

Hold ikke op med at tage Odefsey

Hvis De tager lægemidler, der kan medføre livstruende uregelmæssigt hjerteslag (

Torsades

de Pointes

Mens De tager Odefsey

Når De begynder med at tage Odefsey, skal De holde øje med:

Tegn på betændelse eller infektion

Ledsmerter, stivhed

eller

knogleproblemer

Hvis De bemærker nogle af disse symptomer, skal De straks fortælle det til lægen.

Se punkt 4,

Bivirkninger

, for yderligere oplysninger.

Det er muligt, at patienter i fremtiden, der har brugt Odefsey gennem længere tid, kan få

nyreproblemer.

Børn og unge

Denne medicin må ikke gives til børn i alderen 11 år eller derunder eller børn, som vejer under

35 kg.

Anvendelsen af Odefsey til børn i alderen 11 år eller derunder, eller som vejer under 35 kg, er

endnu ikke undersøgt.

Brug af anden medicin sammen med Odefsey

Fortæl altid lægen

eller apotekspersonalet, hvis De tager anden medicin, for nylig har taget

anden medicin eller planlægger at tage anden medicin.

Odefsey kan påvirke eller blive påvirket af

anden medicin. Som et resultat heraf kan mængden af Odefsey eller anden medicin i Deres blod blive

påvirket. Dette kan forhindre, at Deres medicin virker korrekt, eller det kan gøre bivirkninger værre. I

nogle tilfælde kan det være nødvendigt, at lægen justerer Deres dosis eller kontrollerer Deres blod.

Lægemidler, der aldrig må tages sammen med Odefsey:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital og phenytoin

(anvendes til at behandle

epilepsi og forebygge krampeanfald)

rifabutin, rifampicin og rifapentin

(anvendes til at behandle visse bakterieinfektioner

som f.eks. tuberkulose)

omeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, rabeprazol, pantoprazol og esomeprazol

(anvendes til at forebygge og behandle mavesår, halsbrand og opstød)

dexamethason

(et kortikosteroid-lægemiddel, som anvendes til at behandle betændelse

og undertrykke immunforsvaret), hvis det indtages gennem munden eller indsprøjtes

(undtagen hvis behandlingen kun består af en enkelt dosis)

produkter, der indeholder perikon

Hypericum perforatum

) (et naturlægemiddel, der

anvendes til depression og angst)

Hvis De tager nogen af disse lægemidler,

må De ikke tage Odefsey. Fortæl det straks til lægen.

Andre former for lægemidler:

Kontakt lægen, hvis De tager:

Ethvert lægemiddel, der anvendes til behandling af hiv

Ethvert lægemiddel, som indeholder:

tenofoviralafenamid

tenofovirdisoproxil

lamivudin

adefovirdipivoxil

Antibiotika, der anvendes til at behandle bakterieinfektioner

, som indeholder:

clarithromycin

erythromycin

Disse lægemidler kan øge mængden af rilpivirin og tenofoviralafenamid (indholdsstoffer i

Odefsey) i Deres blod. Deres læge vil give Dem et andet lægemiddel.

Antimykotika, der anvendes til at behandle svampeinfektioner

ketoconazol

fluconazol

itraconazol

posaconazol

voriconazol

Disse lægemidler kan øge mængden af rilpivirin og tenofoviralafenamid (indholdsstoffer i

Odefsey) i Deres blod. Deres læge vil give Dem et andet lægemiddel.

Lægemidler mod mavesår, halsbrand og sure opstød

som f.eks.:

syreneutraliserende midler

(aluminium-/magnesiumhydroxid eller calciumcarbonat)

H

2

-antagonister

(famotidin, cimetidin, nizatidin eller ranitidin)

Disse lægemidler kan mindske mængden af rilpivirin (et indholdsstof i Odefsey) i Deres blod.

Hvis De tager et af disse lægemidler, vil Deres læge enten give Dem et andet lægemiddel eller

forklare, hvordan og hvornår De skal tage det pågældende lægemiddel:

Hvis De tager et syreneutraliserende middel

, skal De tage det mindst 2 timer før eller

mindst 4 timer efter Odefsey.

Hvis De tager en H

2

-antagonist

, skal De tage den mindst 12 timer før eller mindst

4 timer efter Odefsey. H

-antagonister må kun tages en gang om dagen, hvis De tager

Odefsey. H

-antagonister må ikke tages i en behandlingsplan med to daglige doser. Tal

med lægen om en alternativ doseringsform (se Sådan skal De tage Odefsey).

Ciclosporin

, et lægemiddel der anvendes til at reducere styrken af kroppens immunsystem:

Dette lægemiddel kan øge mængden af rilpivirin og tenofoviralafenamid (indholdsstoffer i

Odefsey) i Deres blod. Deres læge vil give Dem et andet lægemiddel.

Metadon

, et lægemiddel der bruges til at behandle afhængighed af opiater, da det kan være

nødvendigt for Deres læge at ændre metadondosis.

Dabigatranetexilat

, et lægemiddel der bruges til at behandle hjertelidelser, da det kan være

nødvendigt for Deres læge at overvåge niveauerne af dette lægemiddel i Deres blod.

Fortæl altid lægen, hvis De tager nogen af disse lægemidler.

Afbryd ikke behandlingen uden

først at kontakte Deres læge.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive

gravid, skal De spørge Deres læge til råds, før De tager dette lægemiddel.

Anvend effektiv prævention

, mens De tager Odefsey.

Spørg Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De tager nogen form for medicin under graviditet.

Hvis De har taget Odefsey under graviditeten, kan lægen anmode om regelmæssige blodprøver og

andre prøver for at overvåge, hvordan barnet udvikler sig. Hos børn, hvis mødre tog nucleosid-revers

transkriptasehæmmeres (NRTI’er) under graviditeten, opvejede fordelen ved beskyttelse mod hiv

risikoen for bivirkninger.

De må ikke amme, mens De er i behandling med Odefsey.

Det skyldes, at nogle af de aktive stoffer

i denne medicin udskilles i modermælken. Det anbefales også, at De ikke ammer for at undgå at

overføre virus til barnet via mælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Undlad at føre motorkøretøj og betjene maskiner, hvis De bliver træt, søvnig eller svimmel, når De har

taget Deres medicin.

Odefsey indeholder lactose og natrium

Kontakt lægen, før De tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

Hvis noget af dette gælder for Dem,

skal De kontakte lægen, før De tager Odefsey.

3.

Sådan skal De tage Odefsey

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Den anbefalede dosis er:

Voksne:

en tablet om dagen sammen med mad

Unge i alderen 12 år og ældre, som vejer mindst 35 kg:

en tablet om dagen sammen med mad

Det er vigtigt at tage Odefsey med mad for at få de rette niveauer af det aktive stof i kroppen. En

ernæringsdrik alene erstatter ikke mad.

Det anbefales,

at tabletten ikke tygges, knuses eller deles på grund af den bitre smag.

Hvis De tager et syreneutraliserende middel

, som f.eks. aluminiums-/magnesiumhydroxid eller

calciumcarbonat, skal De tage det mindst 2 timer før eller mindst 4 timer efter Odefsey.

Hvis De tager en H

2

-antagonist

, som f.eks. famotidin, cimetidin, nizatidin eller ranitidin, skal De

tage den mindst 12 timer før eller mindst 4 timer efter Odefsey. H

-antagonister må kun tages en gang

om dagen, hvis De tager Odefsey. H

-antagonister må ikke tages to gange om dagen. Tal med lægen

om en alternativ doseringsplan.

Hvis De er i dialyse,

skal De tage Deres daglige dosis Odefsey, efter De har fuldført Deres dialyse.

Hvis De har taget for meget Odefsey

Hvis De ved et uheld tager mere end den anbefalede dosis Odefsey, kan De have større risiko for at få

bivirkninger med denne medicin (se punkt 4,

Bivirkninger

Kontakt straks lægen eller den nærmeste skadestue for at få råd. Tag tabletbeholderen med, så De let

kan vise, hvad De har taget.

Hvis De har glemt at tage Odefsey

Det er vigtigt ikke at komme til at springe en dosis af Odefsey over.

Hvis De har glemt at tage en dosis:

Hvis De kommer i tanker om det inden for 12 timer

efter det tidspunkt, De normalt tager

Odefsey på, skal De tage tabletten så hurtigt som muligt. Tag altid tabletten sammen med mad.

Derefter tages den næste dosis som sædvanligt.

Hvis De kommer i tanker om det 12 timer eller længere

efter det tidspunkt, De normalt tager

Odefsey på, skal De ikke tage den glemte dosis. Vent, og tag den næste dosis sammen med mad,

til sædvanlig tid.

Hvis De kaster op mindre end 4 timer efter, at De har taget Odefsey

, skal De tage en ny tablet

sammen med mad.

Hvis De kaster op mere end 4 timer efter, at De har taget Odefsey

, er det ikke

nødvendigt at tage en ny tablet før den sædvanlige planlagte tablet.

Hold ikke op med at tage Odefsey

Hold ikke op med at tage Odefsey uden at tale med Deres læge.

Hvis De holder op med at tage

Odefsey, kan det i alvorlig grad påvirke Deres reaktion på fremtidig behandling. Hvis Odefsey stoppes

uanset årsagen, skal De tale med Deres læge, før De igen begynder at tage Odefsey tabletter.

Når De snart ikke har mere af Odefsey

, skal De bede om mere fra lægen eller på apoteket. Dette er

meget vigtigt, da virusmængden igen kan begynde at stige, hvis medicinen stoppes, selv i kort tid.

Dette kan gøre det sværere at behandle sygdommen.

Hvis De har både hiv-infektion og hepatitis B

, er det særlig vigtigt ikke at ophøre med behandlingen

med Odefsey uden først at konsultere Deres læge. Det kan være nødvendigt at få taget blodprøver i

flere måneder efter ophør med behandlingen. Hos nogle patienter med fremskreden leversygdom eller

cirrose bør behandlingen ikke ophøre, fordi det kan medføre en forværring af Deres hepatitis, hvilket

kan være livstruende.

Bemærker De nogle nye eller usædvanlige symptomer efter behandlingens ophør,

skal De

omgående oplyse Deres læge herom

, især hvis det drejer sig om symptomer, som De normalt

ville forbinde med hepatitis B-infektion.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Mulige bivirkninger: Fortæl det straks til lægen

Ethvert tegn på betændelse eller infektion.

Hos nogle patienter med fremskreden

hiv-infektion (aids) og tidligere opportunistiske infektioner (infektioner, der forekommer hos

personer med et svagt immunsystem) kan der forekomme tegn og symptomer på betændelse fra

tidligere infektioner kort tid efter hiv-behandlingen startes. Det menes, at disse symptomer

skyldes en forbedring af kroppens immunreaktion, hvilket gør kroppen i stand til at bekæmpe

infektioner, der kan have været til stede uden nogen tydelige symptomer.

Autoimmunsygdomme

, når immunsystemet angriber sundt kropsvæv, kan også opstå, efter De

begynder at tage lægemidler for hiv-infektion. Autoimmunsygdomme kan opstå mange måneder

efter behandlingsstart. Vær opmærksom på symptomer på infektion eller andre symptomer,

såsom:

muskelsvaghed

svaghed, der begynder i hænder og fødder og bevæger sig op mod selve kroppen

hjertebanken, rysten eller hyperaktivitet.

Hvis de bemærker disse eller andre symptomer på betændelse eller infektion, skal De straks

fortælle det til Deres læge.

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

besvær med at falde i søvn

hovedpine

svimmelhed

kvalme

Test kan også vise:

forhøjede niveauer af kolesterol og/eller pankreatisk amylase (et fordøjelsesenzym) i blodet

forhøjede niveauer af leverenzymer i blodet

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

nedsat appetit

depression

unormale drømme

søvnforstyrrelser

sænket stemningsleje

træthedsfornemmelse (døsighed)

træthed

mavesmerter eller ubehag

opkastning

føle sig oppustet

mundtørhed

afgang af tarmluft (

flatulens

diarré

udslæt

Test kan også vise:

et lavt antal hvide blodlegemer (et nedsat antal hvide blodlegemer kan gøre Dem mere

modtagelig for infektioner)

et lavt antal blodplader (en type blodlegemer, der er med til at få blodet til at størkne)

nedsat hæmoglobin i blodet

øget antal fedtsyrer (

triglycerider

), bilirubin eller lipase i blodet

Ikke almindelige bivirkninger

kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

tegn eller symptomer på betændelse eller infektion

lavt antal røde blodlegemer (

anæmi

alvorlige hudreaktioner, herunder udslæt, sammen med feber, hævelser og leverproblemer

problemer med fordøjelsen, som resulterer i ubehag efter måltider

hævelse af ansigt, læber, tunge eller svælg (

angioødem

kløe (

pruritus

nældefeber

(urticaria)

ledsmerter (

artralgi

Hvis nogle af bivirkningerne bliver alvorlige, skal De fortælle det til lægen.

Andre bivirkninger, der kan ses under hiv-behandling

Hyppigheden af de følgende bivirkninger er ikke kendt (hyppigheden kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Knogleproblemer.

Nogle patienter, der tager antiretroviral kombinationsmedicin, såsom

Odefsey, kan udvikle en knoglesygdom, der kaldes

osteonekrose

(knoglevævsdød forårsaget af

manglende blodforsyning til knoglerne). Indtagelse af denne type medicin i lang tid, indtagelse

af binyrebarkhormoner, indtagelse af alkohol, et meget svagt immunsystem og overvægt kan

være nogle af de mange risikofaktorer for at udvikle denne sygdom. Tegn på osteonekrose er:

stivhed i led

smerter i led (især i hofter, knæ og skuldre)

bevægelsesbesvær

Hvis De bemærker nogle af disse symptomer, skal De fortælle det til lægen.

Under hiv-behandling kan der forekomme vægtstigning samt forhøjede niveauer af lipider og glukose i

blodet. Dette er til dels forbundet med forbedret helbredstilstand og med livsstil, og for lipidernes

vedkommende sommetider med selve hiv-medicinen. Lægen vil holde øje med disse ændringer.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på æsken og beholderen efter Exp. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale pakning for at beskytte mod fugt. Hold beholderen tæt tillukket.

Spørg apotekspersonalet, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Odefsey indeholder:

Aktive stoffer:

emtricitabin, rilpivirin og tenofoviralafenamid. Hver Odefsey tablet indeholder

200 mg metricitabin, rilpivirinhydrochlorid svarende til 25 mg rilpivirin og

tenofoviralafenamidfumarat svarende til 25 mg tenofoviralafenamid.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne:

Croscarmellosenatrium, lactose (som monohydrat), magnesiumstearat, mikrokrystallinsk cellulose,

polysorbat 20, povidon.

Filmovertræk:

Macrogol, polyvinylalkohol, talcum, titandioxid (E171), jernoxid, sort (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Odefsey er en grå, kapselformet, filmovertrukken tablet, som er præget med ”GSI” på den ene side og

tallet ”255” på den anden side. Odefsey fås i tabletbeholdere med 30 tabletter samt i pakninger med

3 tabletbeholdere hver med 30 tabletter. Hver tabletbeholder indeholder et silicagel-tørremiddel, der

skal opbevares i tabletbeholderen for at hjælpe med at beskytte tabletterne. Silicagel-tørremidlet er i et

separat brev eller en separat beholder og må ikke sluges.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Gilead Sciences Ireland UC

Carrigtohill

County Cork, T45 DP77

Irland

Fremstiller

Gilead Sciences Ireland UC

IDA Business and Technology Park

Carrigtohill

County Cork

Irland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Lietuva

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

България

Gilead Sciences Ireland UC

Тел.: + 353 (0) 1 686 1888

Luxembourg/Luxemburg

Gilead Sciences Belgium SRL-BV

Tél/Tel: + 32 (0) 24 01 35 50

Česká republika

Gilead Sciences s.r.o.

Tel: + 420 910 871 986

Magyarország

Gilead Sciences Ireland UC

Tel.: + 353 (0) 1 686 1888

Danmark

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Malta

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Deutschland

Gilead Sciences GmbH

Tel: + 49 (0) 89 899890-0

Nederland

Gilead Sciences Netherlands B.V.

Tel: + 31 (0) 20 718 36 98

Eesti

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

Norge

Gilead Sciences Sweden AB

Tlf: + 46 (0) 8 5057 1849

Ελλάδα

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Österreich

Gilead Sciences GesmbH

Tel: + 43 1 260 830

España

Gilead Sciences, S.L.

Tel: + 34 91 378 98 30

Polska

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel.: + 48 22 262 8702

France

Gilead Sciences

Tél: + 33 (0) 1 46 09 41 00

Portugal

Gilead Sciences, Lda.

Tel: + 351 21 7928790

Hrvatska

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

România

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ireland

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 214 825 999

Slovenija

Gilead Sciences Ireland UC

Tel: + 353 (0) 1 686 1888

Ísland

Gilead Sciences Sweden AB

Sími: + 46 (0) 8 5057 1849

Slovenská republika

Gilead Sciences Slovakia s.r.o.

Tel: + 421 232 121 210

Italia

Gilead Sciences S.r.l.

Tel: + 39 02 439201

Suomi/Finland

Gilead Sciences Sweden AB

Puh/Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Κύπρος

Gilead Sciences Ελλάς Μ.ΕΠΕ.

Τηλ: + 30 210 8930 100

Sverige

Gilead Sciences Sweden AB

Tel: + 46 (0) 8 5057 1849

Latvija

Gilead Sciences Poland Sp. z o.o.

Tel: + 48 22 262 8702

United Kingdom

Gilead Sciences Ltd.

Tel: + 44 (0) 8000 113 700

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Odefsey 200 mg/25 mg/25 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver filmovertrukken tablet indeholder 200 mg emtricitabin, rilpivirinhydrochlorid svarende til 25 mg

rilpivirin samt tenofoviralafenamidfumarat svarende til 25 mg tenofoviralafenamid.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tablet indeholder 180,3 mg lactose (som monohydrat).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet.

Grå, kapselformet, filmovertrukket tablet, der måler 15 mm x 7 mm, præget med ”GSI” på den ene

side af tabletten og med ”255” på den anden side af tabletten.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Odefsey er indiceret til behandling af voksne og unge (i alderen 12 år og ældre med en legemsvægt på

mindst 35 kg), som er inficeret med humant immundefektvirus 1 (hiv 1) uden nogen kendte mutationer

forbundet med resistens over for non-nukleosid revers transkriptasehæmmer-klassen (NNRTI),

tenofovir eller emtricitabin og med en virusbelastning ≤ 100.000 hiv 1-rna-kopier/ml (se

pkt. 4.2, 4.4 og 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes af en læge med erfaring i behandlingen af hiv-infektion.

Dosering

Én tablet tages én gang daglig sammen med mad (se pkt. 5.2).

Hvis patienten glemmer at tage en dosis Odefsey, men kommer i tanker om det inden for 12 timer

efter tidspunktet, hvor patienten normalt tager dosen, skal patienten tage Odefsey sammen med mad så

snart som muligt og derefter fortsætte med den normale doseringsplan. Hvis patienten glemmer at tage

en dosis Odefsey, og der går mere end 12 timer, skal patienten ikke tage den manglende dosis, men

blot fortsætte med den normale doseringsplan.

Hvis patienten kaster op inden for 4 timer efter at have taget Odefsey, skal der tages en ny tablet

sammen med mad. Hvis patienten kaster op mere end 4 timer efter at have taget Odefsey, er det ikke

nødvendigt at tage en ny dosis Odefsey, før den næste planlagte dosis.

Ældre

Dosisjustering af Odefsey er ikke nødvendig hos ældre patienter (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering af Odefsey er ikke nødvendig hos voksne og unge (i alderen mindst 12 år og med en

legemsvægt på mindst 35 kg) med en estimeret kreatininclearance (CrCl) ≥ 30 ml/min. Odefsey bør

seponeres hos voksne med estimeret CrCl, der falder til under 30 ml/min under behandlingen (se

pkt. 5.2).

Dosisjustering af Odefsey er ikke nødvendig hos voksne med nyresygdom i slutstadiet (estimeret

CrCl < 15 ml/min) i kronisk hæmdiaolyse. Odefsey bør generelt undgås, men kan dog anvendes til

patienter, hos hvem de potentielle fordele vurderes at opveje de potentielle risici (se pkt. 4.4 og 5.2).

På dage med hæmodialyse, skal Odefsey administreres efter fuldført hæmodialysebehandling.

Odefsey frarådes til patienter med en estimeret CrCl ≥ 15 ml/min og < 30 ml/min, eller < 15 ml/min,

som ikke er i kronisk hæmodialyse, da Odefseys sikkerhed hos disse populationer ikke er klarlagt.

Der er ingen tilgængelige data til at lave dosisanbefalinger hos børn under 18 år med nyresygdom i

slutstadiet.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering af Odefsey er ikke nødvendig hos patienter med let nedsat leverfunktion (Child-Pugh

klasse A) eller moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse B). Odefsey skal anvendes med

forsigtighed hos patienter med moderat nedsat leverfunktion. Odefsey er ikke blevet undersøgt hos

patienter med svært nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse C); derfor frarådes det at bruge Odefsey

hos patienter med svært nedsat leverfunktion (se pkt. 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

Odefseys sikkerhed og virkning hos børn, der er yngre end 12 år eller vejer < 35 kg, er endnu ikke

klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse

Odefsey skal tages oralt, én gang dagligt, sammen med mad (se pkt. 5.2). Det anbefales, at den

filmovertrukne tablet ikke tygges, knuses eller deles på grund af den bitre smag.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for de aktive stoffer eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Odefsey bør ikke administreres samtidigt med de følgende lægemidler, da der kan forekomme

signifikante reduktioner i plasmakoncentrationen af rilpivirin (på grund af cytochrom P450 [CYP]3A-

enzyminduktion eller forhøjelse af pH-værdien i ventriklen), hvilket kan resultere i tab af Odefseys

terapeutiske virkning (se pkt. 4.5), herunder:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin

rifabutin, rifampicin, rifapentin

omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol

dexamethason (orale og parenterale doser), undtagen som enkeltdosisbehandling

perikon (

Hypericum perforatum

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Selvom effektiv viral suppression med antiretroviral behandling har vist sig at nedsætte risikoen

væsentligt for seksuel overførsel, kan en residual risiko ikke udelukkes. Der bør træffes

foranstaltninger med henblik på at forebygge overførsel i overensstemmelse med nationale

retningslinjer.

Virologisk svigt og udvikling af resistens

Der er ikke nok data til at berettige anvendelse til patienter med tidligere NNRTI-svigt. Resistenstest

og/eller historiske resistensdata bør vejlede brugen af Odefsey (se pkt. 5.1).

I en samlet virkningsanalyse fra de to kliniske fase 3-studier af voksne (C209 [ECHO] og C215

[THRIVE]) over 96 uger havde patienter, som blev behandlet med emtricitabin/tenofovir

disoproxilfumarat + rilpivirin med en virusbelastning ved

baseline

> 100.000 hiv 1-rna-kopier/ml

større risiko for virologisk svigt (17,6 % med rilpivirin

kontra

7,6 % med efavirenz) sammenlignet

med patienter med en virusbelastning ved

baseline

≤ 100.000 hiv 1-rna-kopier/ml (5,9 % med

rilpivirin

kontra

2,4 % med efavirenz). Forekomsten af virologisk svigt hos patienter behandlet med

emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat + rilpivirin var i uge 48 og uge 96 henholdsvis 9,5 % og

11,5 %, og 4,2 % og 5,1 % i armen med emtricitabin/tenofovirdisoproxilfumarat + efavirenz.

Forskellen i forekomst af nye virologiske svigt fra uge 48 til uge 96 var ikke statistisk signifikant

mellem rilpivirin-armen og efavirenz-armen. Patienter med en virusbelastning ved

baseline

> 100.000 hiv 1-rna-kopier/ml, som fik virologisk svigt, havde en højere forekomst af resistens over

for NNRTI-klassen som følge af behandlingen. Flere patienter, som fik virologisk svigt med rilpivirin,

udviklede lamivudin/emtricitabin-forbundet resistens, end det var tilfældet for patienter, der fik

virologisk svigt med efavirenz, (se pkt. 5.1).

Resultaterne for unge (i alderen 12 til under 18 år) i studiet C213 var generelt på linje med disse data

(se pkt. 5.1 for at få yderligere oplysninger).

Kun unge, der vurderes at kunne udvise compliance i forbindelse med antiretroviral terapi, bør

behandles med rilpivirin, da suboptimal compliance kan føre til udvikling af resistens og tab af

behandlingsmuligheder i fremtiden.

Kardiovaskulære forhold

Ved supraterapeutiske doser (75 mg en gang om dagen og 300 mg en gang om dagen) er rilpivirin

blevet forbundet med forlængelse af QTc-intervallet i elektrokardiogrammet (EKG) (se pkt. 4.5

og 4.9). Rilpivirin er ved den anbefalede dosis på 25 mg en gang om dagen ikke forbundet med en

klinisk relevant indvirkning på QTc. Der skal udvises forsigtighed ved brug af Odefsey, når det gives

samtidig med lægemidler med en kendt risiko for torsades de pointes.

Patienter, som samtidig er inficerede med hiv- og hepatitis B- eller C-virus

Patienter med kronisk hepatitis B eller C, som er i antiretroviral behandling, har en øget risiko for

svære og potentielt letale, hepatiske bivirkninger.

Odefseys sikkerhed og virkning hos patienter, som samtidig er inficerede med hiv 1 og hepatitis C-

virus (HCV), er ikke klarlagt.

Tenofoviralafenamid er aktiv mod hepatitis B (HBV). Seponering af behandlingen med Odefsey hos

patienter, som samtidig er inficerede med hiv og HBV, kan være forbundet med svær, akut

eksacerbation af hepatitis. Patienter med hiv-infektion, som samtidig er inficerede med HBV, og som

ophører med Odefsey, bør monitoreres tæt med opfølgning både klinisk og i laboratoriet i flere

måneder eller længere efter ophør af behandlingen.

Leversygdom

Odefseys sikkerhed og virkning hos patienter med signifikant underliggende leversygdom er ikke

klarlagt.

Hos patienter med allerede eksisterende leverdysfunktion, herunder kronisk aktiv hepatitis, er der en

forhøjet forekomst af unormal leverfunktion under antiretroviral kombinationsbehandling (CART,

combination antiretroviral therapy), og disse patienter bør monitoreres i henhold til

standardprocedurer. Hvis der er tegn på, at leversygdommen forværres hos sådanne patienter, skal det

overvejes at afbryde eller seponere behandlingen.

Vægt og metaboliske parametre

Vægtstigning og forhøjede lipider og glucose i blodet kan forekomme under antiretroviral behandling.

Sådanne forandringer kan til dels være forbundet med sygdomskontrol og livsstil. For lipider er der i

visse tilfælde fundet evidens for en behandlingseffekt, mens der ikke er tydelig evidens for relation

mellem vægtstigning og en specifik behandling. For monitorering af lipider og glucose i blodet

henvises der til eksisterende retningslinjer om behandling af hiv. Lipidforstyrrelser skal behandles som

klinisk indiceret.

Mitokondriel dysfunktion efter eksponering

in utero

Nukleosid/nukleotid-analoger kan påvirke mitokondriefunktionen i varierende grad; dette er mest

udtalt ved stavudin, didanosin og zidovudin. Der har været rapporter om mitokondriedysfunktion hos

hiv-negative spædbørn eksponeret for nukleoside analoger

in utero

og/eller postnatalt. Disse vedrørte

fortrinsvis behandling med regimer indeholdende zidovudin. De hyppigst rapporterede manifestationer

er hæmatologiske forstyrrelser (anæmi, neutropeni), metaboliske forstyrrelser (hyperlaktatæmi,

hyperlipasæmi). Reaktionerne har ofte været forbigående. Sent forekommende neurologiske

forstyrrelser er blevet rapporteret i sjældne tilfælde (hypertoni, kramper, unormal adfærd). Hvorvidt

sådanne neurologiske forstyrrelser er forbigående eller permanente er p.t. ikke kendt. Der skal tages

hensyn til disse resultater for alle børn, der er blevet eksponeret for nukleoside/nukleotide analoger

in utero

, og som præsenterer svære kliniske fund af ukendt ætiologi, især neurologiske fund. Disse

resultater påvirker ikke de aktuelle nationale anbefalinger vedrørende antiretroviral behandling hos

gravide med henblik på at undgå vertikal hiv-overførsel.

Immunreaktiveringssyndrom

Hos hiv-inficerede patienter med svær immuninsufficiens ved påbegyndelsen af CART kan der opstå

en inflammatorisk reaktion over for asymptomatiske eller residuale opportunistiske patogener, som

kan forårsage alvorlige kliniske tilstande eller forværring af symptomer. Typisk er sådanne reaktioner

observeret inden for de første få uger eller måneder efter påbegyndelsen af CART. Relevante

eksempler omfatter cytomegalovirus retinitis, generaliserede og/eller fokale mycobakterielle

infektioner og

Pneumocystis jirovecii

pneumoni. Alle inflammatoriske symptomer bør vurderes og

behandling påbegyndes efter behov.

Autoimmunsygdomme (som Graves sygdom og autoimmun hepatitis) er også rapporteret i tilfælde af

immunreaktivering. Den rapporterede tidsperiode, før sådanne opstår, er imidlertid variabel, og de kan

opstå mange måneder efter påbegyndelse af behandlingen.

Opportunistiske infektioner

Patienter, som får Odefsey, har fortsat risiko for opportunistiske infektioner eller andre hiv-relaterede

komplikationer, og bør derfor følges nøje af læger med erfaring i behandlingen af patienter med

hiv-associerede sygdomme.

Osteonekrose

Der er rapporteret om tilfælde af osteonekrose især hos patienter, der har fremskreden hiv-sygdom

og/eller hos patienter med langvarig eksponering over for CART. Ætiologien anses dog for at være

multifaktoriel (herunder anvendelse af kortikosteroider, alkoholforbrug, svær immunosuppression,

forhøjet Body Mass Index (BMI)). Patienter, der oplever ømme og smertende led, ledstivhed eller

bevægelsesbesvær bør rådes til at søge læge.

Nefrotoksicitet

En mulig risiko for nefrotoksicitet som følge af kronisk eksponering over for lave niveauer af

tenofovir fra doseringen med tenofoviralafenamid kan ikke udelukkes (se pkt. 5.3).

Patienter med nyresygdom i slutstadiet i kronisk hæmodialyse

Odefsey bør generelt undgås, men kan anvendes med forsigtighed hos voksne med nyresygdom i

slutstadiet (estimeret CrCl < 15 ml/min) i kronisk hæmodialyse, hvis de potentielle fordele opvejer de

potentielle risici (se pkt. 4.2). I et studie med emtricitabin + tenofoviralafenamid kombineret med

elvitegravir + cobicistat som fastdosis kombinationstablet (E/C/F/TAF) hos hiv 1-inficerede voksne

med nyresygdom i slutstadiet (estimeret CrCl < 15 ml/min) i kronisk hæmodialyse opretholdtes

effekten i 48 uger, men eksponering for emtricitabin var signifikant højere end hos patienter med

normal nyrefunktion. Skønt der ikke identificeredes nye sikkerhedsproblemer, er implikationerne af

øget eksponering for emtricitabin stadig usikre (se pkt. 4.8 og 5.2).

Graviditet

Der er observeret lavere eksponeringer for rilpivirin, når rilpivirin 25 mg blev taget én gang dagligt

under graviditet. I fase III-studierne (C209 og C215) er lavere eksponering for rilpivirin, som ligner

under

graviditet,

blevet

associeret

øget

risiko

virologisk

svigt,

hvorfor

virusbelastningen bør monitoreres tæt (se pkt. 4.6, 5.1 og 5.2). Alternativt kan det overvejes at skifte

til et andet antiretroviralt program.

Samtidig administration af andre lægemidler

Visse lægemidler må ikke administreres sammen med Odefsey (se pkt. 4.3 og 4.5).

Odefsey bør ikke administreres sammen med andre antiretrovirale lægemidler (se pkt. 4.5).

Odefsey bør ikke administreres sammen med andre lægemidler, der indeholder tenofoviralafenamid,

lamivudin, tenofovirdisoproxil eller adefovirdipivoxil (se pkt. 4.5).

Hjælpestoffer

Odefsey indeholder lactosemonohydrat. Bør ikke anvendes til patienter med hereditær

galactoseintolerans, total lactasemangel eller glucose/galactosemalabsorption.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. tablet, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Odefsey er indiceret til brug som et komplet regime til behandling af hiv 1-infektion, og det bør ikke

administreres sammen med andre antiretrovirale lægemidler. Derfor gives der ikke oplysninger om

lægemiddelinteraktion med andre antiretrovirale lægemidler. Interaktionsstudier er kun udført hos

voksne.

Emtricitabin

In vitro

- og kliniske farmakokinetiske lægemiddelinteraktionsstudier har vist, at risikoen for

CYP-medierede interaktioner, der involverer emtricitabin og andre lægemidler, er lav. Samtidig

administration af emtricitabin og lægemidler, der elimineres ved aktiv tubulær sekretion, kan øge

koncentrationerne af emtricitabin og/eller det samtidigt administrerede lægemiddel. Lægemidler, der

nedsætter nyrefunktionen, kan øge koncentrationerne af emtricitabin.

Rilpivirin

Rilpivirin metaboliseres primært af CYP3A. Lægemidler, der inducerer eller hæmmer CYP3A, kan

således påvirke rilpivirin-clearance (se pkt. 5.2). Rilpivirin hæmmer P-glycoprotein (P-gp)

in vitro

(50 % hæmningskoncentration [IC

] er 9,2 µM). I et klinisk studie påvirkede rilpivirin ikke digoxins

farmakokinetik signifikant. I et klinisk lægemiddelinteraktionsstudie med tenofoviralafenamid, som er

mere følsomt over for hæmning af P-gp i tarmene, påvirkede rilpivirin desuden ikke eksponering for

tenofoviralafenamid ved samtidig administration, hvilket tyder på, at rilpivirin ikke er en P-gp-

hæmmer

in vivo

Rilpivirin er en hæmmer af transportøren MATE-2K

in vitro

med en IC

på < 2,7 nM. Den kliniske

betydning af dette er p.t. ikke kendt.

Tenofoviralafenamid

Tenofoviralafenamid transporteres af P-gp og brystcancer-resistensprotein (BCRP). Lægemidler, der

påvirker P-gp- og BCRP-aktiviteten, kan føre til ændringer i tenofoviralafenamids absorption (se

tabel 1). Lægemidler, der inducerer P-gp- og BCRP-aktivitet (f.eks. rifampicin, rifabutin,

carbamazepin, phenobarbital) forventes at nedsætte absorptionen af tenofoviralafenamid, hvilket fører

til en nedsat plasmakoncentration af tenofoviralafenamid, hvilket kan forårsage en svigtende

terapeutisk virkning af Odefsey samt udvikling af resistens. Samtidig administration af Odefsey og

andre lægemidler, som hæmmer P-gp (f.eks. ketoconazol, fluconazol, itraconazol, posaconazol,

voriconazol, ciclosporin), forventes at øge absorptionen og plasmakoncentrationen af

tenofoviralafenamid. Baseret på data fra et

in vitro

-studie forventes samtidig administration af

tenofoviralafenamid og xanthinoxidasehæmmere (f.eks. febuxostat) ikke at øge den systemiske

eksponering over for tenofovir

in vivo

Tenofoviralafenamid er ikke en hæmmer af CYP1A2, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 eller

CYP2D6

in vitro

. Tenofoviralafenamid er ikke en hæmmer eller induktor af CYP3A

in vivo

Tenofoviralafenamid er et substrat for organisk aniontransporterende polypeptid (OATP) 1B1 og

OATP1B3

in vitro

. Fordelingen af tenofoviralafenamid i kroppen kan påvirkes af aktiviteten af

OATP1B1 og OATP1B3.

Samtidig brug kontraindiceret

Administration af Odefsey sammen med lægemidler, der inducerer CYP3A, er blevet vist at nedsætte

plasmakoncentrationerne af rilpivirin, hvilket potentielt kan medføre svigtende virologisk respons på

Odefsey (se pkt. 4.3) og mulig resistens over for rilpivirin og over for NNRTI-klassen.

Administration af Odefsey sammen med protonpumpehæmmere er blevet vist at nedsætte

plasmakoncentrationerne af rilpivirin (grundet en stigning i gastrisk pH), hvilket potentielt kan

medføre svigtende virologisk respons på Odefsey (se pkt. 4.3) og mulig resistens over for rilpivirin og

over for NNRTI-klassen.

Samtidig brug, hvor forsigtighed tilrådes

CYP-enzymhæmmere

Administration af Odefsey sammen med lægemidler, der hæmmer CYP3A-enzymaktivitet, er blevet

observeret at øge plasmakoncentrationerne af rilpivirin.

QT-forlængende lægemidler

Der skal udvises forsigtighed ved brug af Odefsey, når det gives samtidig med et lægemiddel med en

kendt risiko for torsades de pointes (se pkt. 4.4).

Andre interaktioner

Tenofoviralafenamid er ikke en hæmmer af humant uridindiphosphat-glucoronosyltransferase

(UGT) 1A1

in vitro

. Det er ukendt, om emtricitabin eller tenofoviralafenamid er hæmmere af andre

UGT-enzymer. Emtricitabin hæmmede ikke glucuronidationsreaktionen af et non-specifikt UGT

substrat

in vitro

Interaktioner mellem Odefsey eller de individuelle indholdsstoffer i Odefsey og mulige samtidigt

administrerede lægemidler ses i tabel 1 nedenfor (stigning er angivet som ”↑”, fald som ”↓”, ingen

ændring som ”↔”).

Tabel 1: Interaktion mellem Odefsey eller dets individuelle indholdsstoff(er) og andre

lægemidler

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

ANTIINFEKTIVA

Antimykotika

Ketoconazol (400 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Ketoconazol:

AUC: ↓ 24 %

: ↓ 66 %

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↑ 49 %

: ↑76 %

: ↑ 30 %

Hæmning af CYP3A

Forventet:

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↑

: ↑

Hæmning af P-gp

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

tenofoviralafenamid. Samtidig

administration af ketoconazol forventes at

øge plasmakoncentrationerne af

tenofoviralafenamid (hæmning af P-gp).

Samtidig administration

frarådes.

Fluconazol

Itraconazol

Posaconazol

Voriconazol

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration af disse

antimykotika forventes at øge

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(hæmning af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (hæmning af P-gp).

Samtidig administration

frarådes.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

Antimykobakterielle lægemidler

Rifampicin/rilpivirin

Rifampicin:

AUC: ↔

: I/R

: ↔

25-desacetyl-rifampicin:

AUC: ↓ 9 %

: I/R

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↓ 80 %

: ↓ 89 %

: ↓ 69 %

Induktion af CYP3A

Forventet:

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↓

: ↓

Induktion af P-gp

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

tenofoviralafenamid. Samtidig

administration medfører sandsynligvis et

signifikant fald i plasmakoncentrationerne

af tenofoviralafenamid (induktion af P-gp).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

Rifapentin

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Samtidig administration vil sandsynligvis

medføre signifikante fald i

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(induktion af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (induktion af P-gp).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

Lægemiddel i henhold til

terapeutiske områder

Virkning på lægemiddelniveauer.

Gennemsnitlig procentvis ændring i

AUC, C

max

, C

min

Anbefalinger vedrørende

samtidig administration

med Odefsey

Rifabutin (300 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Rifabutin (300 mg en gang

dagligt)/rilpivirin

Rifabutin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

25-O-desacetyl-rifabutin:

AUC: ↔

: ↔

: ↔

Rilpivirin:

AUC: ↓ 42 %

: ↓ 48 %

: ↓ 31 %

Induktion af CYP3A

Forventet:

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↓

: ↓

Induktion af P-gp

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

tenofoviralafenamid. Samtidig

administration medfører sandsynligvis et

signifikant fald i plasmakoncentrationerne

af tenofoviralafenamid (induktion af P-gp).

Samtidig administration er

kontraindiceret.

Makrolidantibiotika

Clarithromycin

Erythromycin

Interaktion er ikke blevet undersøgt med

nogen af Odefseys indholdsstoffer.

Kombinationen af Odefsey og disse

makrolidantibiotika kan medføre et fald i

plasmakoncentrationerne af rilpivirin

(hæmning af CYP3A) og

tenofoviralafenamid (hæmning af P-gp).

Samtidig administration

frarådes.

Antivirale midler

Ledipasvir/sofosbuvir

(90 mg/400 mg en gang dagligt)/

rilpivirin

Ledipasvir:

AUC: ↑ 2 %

: ↑ 2 %

: ↑ 1 %

Sofosbuvir:

AUC: ↑ 5 %

: ↓ 4 %

Sofosbuvir-metabolit GS-331007:

AUC: ↑ 8 %

: ↑ 10 %

↑ 8 %

Rilpivirin:

AUC: ↓ 5 %

: ↓ 7 %

: ↓ 3 %

Dosisjustering er ikke

nødvendig.

Ledipasvir/sofosbuvir

(90 mg/400 mg en gang dagligt)/

tenofoviralafenamid

Tenofoviralafenamid:

AUC: ↑ 32 %

: ↑ 3 %

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/380653/2016

EMEA/H/C/004156

EPAR - sammendrag for offentligheden

Odefsey

emtricitabin/rilpivirin/tenofoviralafenamid

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Odefsey. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Odefsey bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Odefsey, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Odefsey, og hvad anvendes det til?

Odefsey er et antiviralt lægemiddel, der anvendes til behandling af voksne og unge (over 12 år med en

vægt på mindst 35 kg), der er smittet med humant immundefektvirus type 1 (hiv-1), et virus der

forårsager erhvervet immundefektsyndrom (aids).

Odefsey indeholder de aktive stoffer emtricitabin, rilpivirin og tenofoviralafenamid. Det anvendes kun

til patienter, hvis virus ikke har udviklet resistens over for visse hiv-lægemidler kaldet non-nukleoside

reverse transkriptasehæmmere (NNRTI), tenofovir eller emtricitabin, og hvis indhold af hiv i blodet

højst er 100 000 hiv-1 RNA-kopier/ml.

Hvordan anvendes Odefsey?

Lægemidlet udleveres kun efter recept, og behandlingen bør kun iværksættes af en læge med erfaring

i behandling af hiv-infektioner. Odefsey fås som tabletter med et indhold af 200 mg emtricitabin, 25

mg rilpivirin og 25 mg tenofoviralafenamid. Den anbefalede dosis er én tablet om dagen, der tages

sammen med et måltid.

Odefsey

EMA/380653/2016

Side 2/3

Hvordan virker Odefsey?

Odefsey indeholder tre aktive stoffer. Tenofoviralafenamid er et forstadium (et "prodrug"), der i

kroppen omdannes til det aktive stof tenofovir. Tenofovir og emtricitabin er beslægtede virusmidler af

typen reverse transkriptasehæmmere. Rilpivirin er et antiviralt middel, der også kaldes en non-

nukleosid revers transkriptasehæmmer.

De tre aktivstoffer virker ved at blokere virussets enzym, revers transkriptase, der gør det muligt for

hiv-1 at formere sig i de celler, det har smittet. Ved at blokere dette enzym, mindsker Odefsey hiv-1-

mængden i blodet og holder den nede.

Odefsey helbreder ikke hiv-1-infektion eller aids, men kan sinke den skade på immunsystemet og

udviklingen af de infektioner og sygdomme, der er forbundet med aids.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Odefsey?

Kombinationen af aktive stoffer i Odefsey (emtricitabin, rilpivirin og tenofovir) er allerede godkendt i

EU som Eviplera til behandling af hiv-1-infektion. Eviplera indeholder dog tenofovir i formen

tenofovirdisoproxil, mens Odefsey indeholder stoffet som tenofoviralafenamid.

For at understøtte anvendelsen af tenofoviralafenamid har virksomheden fremlagt data fra

undersøgelser, der viser at kombinationslægemidler indeholdende tenofoviralafenamid er lige så

effektive til at reducere mængden af hiv-1 i blodet som dem, der indeholder tenofovirdisoproxil.

I tillæg hertil, for at understøtte ansøgningen, har virksomheden udført en bioækvivalensundersøgelse,

hvor Odefsey blev sammenlignet med to andre hiv-lægemidler: Edurant (rilpivirin) og Genvoya

(elvitegravir, cobicistat, emtricitabin og tenofoviralafenamid). Dette forsøg viste, at Odefsey

producerer de samme niveauer af rilpivirin i kroppen som Edurant, og de samme niveauer af

emtricitabin og tenofoviralafenamid som Genvoya. Dette betyder, at virkningerne af disse

komponenter i Odefsey bør ligne virkningerne hos andre lægemidler.

Hvilke risici er der forbundet med Odefsey?

Meget almindelige bivirkninger ved aktivstoffet rilpivirin og kombinationen af emtricitabin og

tenofoviralafenamid (som kan forekomme hos mere end én ud af 10 personer) er hovedpine,

svimmelhed og kvalme (opkastning). Almindelige bivirkninger ved rilpivirin kan også omfatte øget

kolesterolniveau (samlet kolesterol og LDL-kolesterol), søvnløshed (søvnbesvær) og øget enzymniveau

i lever og pankreas. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger fremgår af indlægssedlen.

Odefsey må ikke anvendes sammen med følgende lægemidler, da disse kan mindske blodets indhold af

rilpivirin, så virkningen af Odefsey mindskes:

carbamazepin, oxcarbazepin, phenobarbital, phenytoin (lægemidler mod epilepsi)

rifabutin, rifampicin og rifapentin (antibiotika)

omeprazol, esomeprazol, dexlansoprazol, lansoprazol, pantoprazol, rabeprazol (lægemidler mod for

meget mavesyre)

dexamethason (et kortikosteroid til behandling af betændelse og hæmning af immunsystemet),

undtagen hvis det anvendes som engangsbehandling

perikum (et naturlægemiddel til behandling af depression og angst).

Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Odefsey

EMA/380653/2016

Side 3/3

Hvorfor blev Odefsey godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Odefsey er en alternativ

behandlingsform til Eviplera med lignende effektivitet. Hvad angår sikkerheden er tenofoviralafenamid

effektiv ved en lavere dosis en tenofovirdisoproxil og kan føre til reducerede bivirkninger i nyrer og

knogler. CHMP konkluderede derfor, at fordelene ved Odefsey opvejer risiciene, og anbefalede, at det

godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Odefsey?

I produktresuméet og indlægssedlen er der indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Odefsey.

Andre oplysninger om Odefsey

Den fuldstændige EPAR for Odefsey findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Odefsey, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information