Nuwiq

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-08-2019

Aktiv bestanddel:
simoctocog alfa
Tilgængelig fra:
Octapharma AB
ATC-kode:
B02BD02
INN (International Name):
simoctocog alfa
Terapeutisk gruppe:
Blodkoagulationsfaktorer
Terapeutisk område:
Hemophilia A
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Nuwiq kan bruges til alle aldersgrupper.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002813
Autorisation dato:
2014-07-22
EMEA kode:
EMEA/H/C/002813

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

17-01-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-08-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-08-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-08-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

17-01-2018

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nuwiq 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 4000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

simoctocog alfa (rekombinant human koagulationsfaktor VIII)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Nuwiq

Sådan skal du bruge Nuwiq

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

1.

Virkning og anvendelse

Nuwiq indeholder det aktive stof human rekombinant koagulationsfaktor VIII (simoctocog alfa).

Faktor VIII er nødvendig for, at blodet ikke skal danne blodpropper og for at standse blødning.

Patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel) mangler faktor VIII eller faktor VIII fungerer

ikke korrekt.

Nuwiq erstatter den manglende faktor VIII og anvendes til behandling og forebyggelse af blødning hos

patienter med hæmofili A og kan anvendes til alle aldersgrupper.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Nuwiq

Brug ikke Nuwiq:

hvis du er allergisk over for det aktive stof simoctocog alfa eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Nuwiq (angivet i afsnit 6).

Er du i tvivl, så spørg lægen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Nuwiq.

Der er meget lav risiko for, at du kan få en anafylaktisk reaktion (en alvorlig, pludselig allergisk

reaktion) over for Nuwiq. Du skal være opmærksom på de første tegn på en allergisk reaktion, som er

angivet i afsnit 4 "Allergiske reaktioner“.

Hvis du får nogle af disse symptomer, skal du straks stoppe injektionen og kontakte lægen.

Udvikling af inhibitorer (antistoffer) er en kendt komplikation, som kan opstå under behandling med

alle faktor VIII lægemidler. Disse inhibitorer stopper behandlingen i at arbejde korrekt, især ved høje

niveauer, og du eller dit barn vil blive overvåget nøje for udvikling af disse inhibitorer. Fortæl det

straks til lægen, hvis din eller dit barns blødning ikke holdes under kontrol med Nuwiq.

Hjerte-kar hændelser

Hos patienter med eksisterende risikofaktorer hvad angår hjerte-kar sygdomme kan substitutionsterapi

med FVIII (behandling, der erstatter ens naturlige produktion af FVIII) øge risikoen for hjerte-kar-

sygdomme.

Kateterrelaterede komplikationer

Hvis du har brug for at anlægge et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede

komplikationer, herunder lokale infektioner, tilstedeværelsen af bakterier i blodet og blodprop lokalt

ved kateterstedet, overvejes.

Det anbefales på det kraftigste, at hver gang Nuwiq indgives til en patient, registreres præparatets navn

og batchnummer for at kunne bevare en forbindelse mellem dig og lægemidlets batch.

Brug af anden medicin sammen med Nuwiq

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nuwiq påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Nuwiq indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hætteglas, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

Afhængig af din legemsvægt og dosering kan du have modtaget mere end ét hætteglas. Dette skal du

huske at tage hensyn til, hvis du er på en kontrolleret natriumdiæt.

3.

Sådan skal du bruge Nuwiq

Behandlingen med Nuwiq iværksættes af en læge, der har erfaring med behandlingen af hæmofili A-

patienter. Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller sygeplejerskens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller sygeplejersken.

Nuwiq sprøjtes normalt ind i en blodåre (intravenøst) af lægen eller sygeplejersken, der har erfaring

med behandlingen af hæmofili A-patienter. Du, eller en anden, kan også selv foretage indsprøjtningen

af Nuwiq, men kun efter at have modtaget passende instruktion.

Lægen udregner din Nuwiq-dosis i internationale enheder (IE) i forhold til din helbredstilstand og din

legemsvægt og afhængigt af, om lægemidlet skal bruges til at forebygge eller behandle blødning. Hvor

ofte du har brug for en indsprøjtning, vil afhænge af, hvor godt Nuwiq fungerer for dig. Normalt er

behandling for hæmofili A en livslang behandling.

Forebyggelse af blødning

Dosis vil sædvanligvis være mellem 20 og 40 IE Nuwiq pr. kg legemsvægt indgivet hver 2. eller 3.

dag. I visse tilfælde, især hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med hyppigere indsprøjtninger

eller højere doser.

Behandling af blødning

Den dosis Nuwiq, som du skal have, udregnes efter din legemsvægt og de faktor VIII-niveauer, der

skal opnås. Målniveauerne for faktor VIII afhænger af, hvor alvorlig blødningen er, og hvor den

befinder sig.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Nuwiq ikke er tilstrækkelig, skal du kontakte lægen. Lægen

foretager passende laboratorieundersøgelser for at sikre sig, at du har de ønskede faktor VIII-niveauer.

Dette er især vigtigt, hvis du skal have foretaget et større kirurgisk indgreb.

Patienter, der udvikler faktor VIII-hæmmere

Hvis dit faktor VIII-niveau i plasma ikke opnås med Nuwiq, eller blødningen ikke kan kontrolleres

tilstrækkeligt, kan det skyldes, at du har udviklet faktor VIII-hæmmere. Dette skal kontrolleres af

lægen. Du skal måske have en højere dosis Nuwiq eller et helt andet præparat for at kontrollere dine

blødninger. Du må ikke øge den samlede dosis Nuwiq til kontrol af dine blødninger uden at have

rådført dig med lægen.

Brug til børn og unge

Den måde, hvorpå Nuwiq anvendes til børn og unge, adskiller sig ikke fra den, der anvendes til

voksne. Da faktor VIII- præparater måske skal indgives oftere til børn og unge, kan det være

nødvendigt at anlægge et centralt venekateter (CVK); dette er en ekstern forbindelse, der giver adgang

til blodbanen gennem et kateter, uden at der skal injiceres gennem huden.

Hvis du har taget for meget Nuwiq

Der er ikke indberettet nogen symptomer på overdosering. Hvis du har injiceret mere Nuwiq, end du

burde, skal du kontakte lægen.

Hvis du har glemt at tage Nuwiq

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Fortsæt omgående med den

næste dosis, og fortsæt efter lægens anvisninger.

Hvis du holder op med at bruge Nuwiq

Du må ikke holde op med at bruge Nuwiq uden at have rådført dig med lægen.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner

Du bør være opmærksom på tidlige tegn på allergiske reaktioner. Hvis der opstår en alvorlig, pludselig

allergisk (anafylaktisk) reaktion, (meget sjælden, kan forekomme hos op til 1 ud af 10.000 patienter),

skal injektionen stoppes øjeblikkeligt. Du skal straks kontakte lægen, hvis du får nogen af følgende

symptomer:

- udslæt, nældefeber, hævelse, udbredt kløe,

- hævede læber og tunge,

- åndedrætsbesvær, hvæsende vejrtrækning, trykken for brystet,

- almen utilpashed,

- svimmelhed og tab af bevidsthed.

Disse symptomer kan være de første symptomer på et anafylaktisk shock. Hvis du får nogle af disse

symptomer, skal du straks stoppe injektionen og kontakte lægen. Alvorlige symptomer kræver

omgående lægebehandling.

Meget almindelige bivirkninger kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter

Faktor VIII-hæmning hos tidligere ubehandlede patienter.

Hos børn og unge, som ikke tidligere har været i behandling med faktor VIII-lægemidler, er det meget

almindeligt (flere end 1 ud af 10 patienter), at der udvikles inhibitor antistoffer (se afsnit 2).

Hos patienter, som tidligere har modtaget behandling med faktor VIII (flere end

150 behandlingsdage), er risikoen dog ikke-almindelig (færre end 1 ud af 100 patienter). Hvis det sker,

kan din eller dit barns medicin stoppe med at virke korrekt, og du eller dit barn kan opleve vedvarende

blødning. Kontakt i så fald straks din læge.

Almindelige bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter

Overfølsomhed, feber.

Ikke almindelige bivirkninger kan forekomme hos op til 1 ud af 100 patienter

Snurren eller følelsesløshed (paræstesi), hovedpine, betændelse på injektionsstedet, smerter på

injektionsstedet, rygsmerter, ørhed (vertigo), mundtørhed, svimmelhed, en vag fornemmelse af

kropsligt ubehag, åndenød, blodmangel, positiv test for ikke-neutraliserende antistof (hos tidligere

behandlede patienter).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge. Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at

indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden ved dette

lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen og hætteglassets etiket efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar hætteglasset i den originale pakning

for at beskytte mod lys.

Inden rekonstitution kan Nuwiq pulveret opbevares ved stuetemperatur (op til 25 °C) i en enkelt

periode på højst 1 måned. Notér datoen for, hvornår opbevaring af Nuwiq ved stuetemperatur

påbegyndes, på kartonen. Opbevar ikke Nuwiq i køleskab, efter at det har været opbevaret ved

stuetemperatur.

Brug den tilberedte opløsning med det samme.

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker synlige tegn på nedbrydning af den forseglede pakning, især

af injektionssprøjten og/eller hætteglasset.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nuwiq indeholder

Pulver:

Aktivt stof: rekombinant human koagulationsfaktor VIII (simoctocog alfa).

Hvert hætteglas med pulver indeholder 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 eller 4000 IE

simoctocog alfa.

Hver rekonstitueret opløsning indeholder ca. 100, 200, 400, 800, 1.000, 1.200 eller 1.600 IE/ml

simoctocog alfa.

Øvrige indholdsstoffer: saccharose, natriumchlorid, calciumchloriddihydrat,

argininhydrochlorid, natriumcitratdihydrat og poloxamer 188. Se afsnit 2, "Nuwiq indeholder

natrium".

Solvens:

Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Nuwiq leveres som pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Pulveret er et hvidt til råhvidt

pulver i et hætteglas af glas. Solvens er vand til injektionsvæske i en fyldt injektionssprøjte af glas.

Efter tilberedning, er opløsningen klar, farveløs og fri for fremmede partikler.

Hver pakning Nuwiq indeholder:

1 hætteglas med pulver indeholder 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 eller 4000 IE simoctocog

alfa

1 fyldt injektionssprøjte med 2,5 ml vand til injektionsvæsker

1 hætteglasadapter

1 butterfly-kanyle

2 alkoholservietter

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Octapharma AB, Lars Forssells gata 23, 112 75 Stockholm, Sverige

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, bedes du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Lietuva

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

България

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Teл.: +46 8 56643000

Luxembourg/Luxemburg

Octapharma Benelux (Belgium)

Tél/Tel: +32 2 3730890

Česká republika

Octapharma CZ s.r.o.

Tel: +420 266 793 510

Magyarország

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Danmark

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tlf: +46 8 56643000

Malta

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Deutschland

Octapharma GmbH

Tel: +49 2173 9170

Nederland

Octapharma Benelux (Belgium)

Tel: +32 2 3730890

Eesti

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Norge

Octapharma AS

Tlf: +47 63988860

Ελλάδα

Octapharma Hellas SA

Τηλ: +30 210 8986500

Österreich

Octapharma Handelsgesellschaft m.b.H.

Tel: +43 1 610321222

España

Octapharma S.A.

Tel: +34 91 6487298

Polska

Octapharma Poland Sp. z o.o.

Tel: +48 22 2082734

France

Octapharma France

Tél: +33 1 41318000

Portugal

Octapharma Produtos Farmacêuticos Lda.

Tel: +351 21 8160820

Hrvatska

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

România

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ireland

Octapharma AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Slovenija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

Ísland

Octapharma AS (Norway)

Sími: +47 63988860

Slovenská republika

Octapharma AG, o.z.z.o.

Tel: +421 2 54646701

Italia

Kedrion S.p.A.

Tel: +39 0583 767507

Suomi/Finland

Octapharma Nordic AB

Puh/Tel: +358 9 85202710

Κύπρος

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Τηλ: +46 8 56643000

Sverige

Octapharma Nordic AB

Tel: +46 8 56643000

Latvija

Octapharma Nordic AB (Sweden)

Tel: +46 8 56643000

United Kingdom

Octapharma Limited

Tel: +44 161 8373770

Denne indlægsseddel blev senest revideret i

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

On-demand-behandling

Den dosis, der skal indgives, samt administrationshyppigheden skal altid tilpasses den kliniske

virkning i det enkelte tilfælde.

I tilfælde af følgende forekomster af hæmorrhagi, bør faktor VIII-aktiviteten ikke falde under det

givne aktivitetsniveau i plasma (i % af normalværdien eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende

tabel kan bruges som dosisvejledning i forbindelse med blødningsepisoder eller kirurgiske indgreb.

Blødningsgrad/

Kirurgisk indgreb

Påkrævet faktor

VIII-niveau (%)

(IE/dl)

Hyppighed af doser (timer)/

behandlingsvarighed (dage)

Hæmorrhagi (blødning)

Tidligt hæmartron,

muskelblødning eller oral

blødning

20-40

Gentag hver 12. til 24. time. Mindst 1

døgn indtil blødningsepisoden, der

viser sig ved smerter, er ophørt eller

heling er opnået.

Mere udbredt hæmartron,

muskelblødning eller hæmatom

30-60

Gentag infusionen hver 12.-24. time i

3-4 dage eller mere, indtil smerten og

akut funktionsnedsættelse er

forsvundet.

Livstruende hæmorrhagier

60-100

Gentag infusionen hver 8. til 24. time,

indtil den kritiske tilstand er ophørt.

Kirurgi

Mindre kirurgisk indgreb,

herunder tandudtrækning

30-60

Hver 24. time, i mindst 1 døgn, indtil

heling er opnået.

Større kirurgisk indgreb

80-100

(præ- og postoperativt)

Gentag infusionen hver 8. til 24. time,

indtil der er opnået tilstrækkelig

sårheling; herefter behandles der

yderligere i mindst 7 dage for at

opretholde en faktor VIII-aktivitet på

30% til 60% (IE/dl).

INSTRUKTIONER FOR KLARGØRING OG ADMINISTRATION

Lad solvenssprøjten (vand til injektionsvæsker) og pulveret i det lukkede hætteglas opnå

stuetemperatur. Det kan du gøre ved at holde dem i hænderne, indtil de føles lige så varme

som dine hænder. Hætteglasset og den fyldte injektionssprøjte må ikke varmes på andre

måder. Denne temperatur skal opretholdes under rekonstitutionen (tilberedningen).

Fjern det afrivelige låg af plastic fra hætteglasset med pulver, så de midterste dele af

gummiproppen blotlægges. Du må ikke fjerne den grå prop eller metalringen rundt om

hætteglassets overkant.

Desinficér toppen af hætteglasset med en alkoholserviet. Lad alkoholen tørre.

Fjern beskyttelsespapiret fra pakningen med hætteglasadapteren. Fjern ikke adapteren fra

pakningen.

Anbring hætteglasset med pulver på en plan flade, og hold det. Tag pakningen med

hætteglasadapteren og anbring den over midten af gummiproppen på hætteglasset med

pulver. Tryk pakningen med adapter ned med et hårdt tryk, indtil adapterens spids trænger

igennem gummiproppen. Adapteren klikker sig på hætteglasset, når den er på plads.

Fjern beskyttelsespapiret fra pakningen med den fyldte injektionssprøjte. Hold i enden af

stemplet, og rør ikke ved stempelstangen. Skru stempelstangens gevind på solvenssprøjtens

stempel. Drej stempelstangen med uret, indtil du føler lidt modstand.

Fjern den forseglede plastspids på solvenssprøjten ved at bryde perforeringen på låget. Rør

ikke indersiden af låget eller spidsen af injektionssprøjten. Hvis opløsningen ikke bruges

straks, skal den fyldte sprøjte lukkes med den forseglede plastspids til opbevaring.

Pakningen til adapteren fjernes og kasseres.

Sæt solvenssprøjten med hætteglasadapteren fast ved at dreje med uret, indtil du føler

modstand.

Sprøjt langsomt al solvensen ind i hætteglasset med pulver ved at trykke stempelstangen

ned.

Uden at fjerne injektionssprøjten opløses pulveret ved forsigtigt at bevæge hætteglasset i

cirkler nogle få gange. Må ikke rystes. Vent, indtil al pulveret er helt opløst.

Efterse den færdige opløsning for partikler, før den indgives. Opløsningen skal være klar og

farveløs, fri for synlige partikler. Anvend ikke opløsninger, der er uklare, eller som

indeholder bundfald.

Vend hætteglasset på hovedet, medens det sidder på injektionssprøjten, og træk langsomt

den færdige opløsning op i injektionssprøjten. Sørg for, at hele indholdet af hætteglasset

trækkes op i injektionssprøjten.

Fjern den fyldte injektionssprøjte fra hætteglasadapteren ved at dreje mod uret, og kassér

det tomme hætteglas.

Opløsningen er nu klar til brug med det samme.

Må ikke opbevares i køleskab.

Desinficér det valgte injektionssted med en af de medfølgende alkoholservietter.

Montér det medfølgende infusionssæt på injektionssprøjten.

Før nålen på infusionssættet ind i den valgte blodåre. Hvis du har brugt en staseslange

(årepresse) for at gøre blodåren lettere at se, skal staseslange løsnes, før du begynder

indsprøjtningen.

Der må ikke trænge blod ind i injektionssprøjten på grund af risikoen for dannelsen af

fibrinpropper.

Injicér langsomt opløsningen intravenøst, ikke hurtigere end 4 ml pr. minut.

Hvis du bruger mere end et hætteglas med pulver til en behandling, kan du genbruge den samme

injektionsnål. Adapteren til hætteglasset og injektionssprøjten er kun til engangsbrug.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Nuwiq 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Nuwiq 4000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Nuwiq 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 250 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa.

Nuwiq 250 IE indeholder ca. 100 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa efter

rekonstitution.

Nuwiq 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa.

Nuwiq 500 IE indeholder ca. 200 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa efter

rekonstitution.

Nuwiq 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 1000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog

alfa.

Nuwiq 1000 IE indeholder ca. 400 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa

efter rekonstitution.

Nuwiq 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 2000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog

alfa.

Nuwiq 2000 IE indeholder ca. 800 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa

efter rekonstitution.

Nuwiq 2500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 2500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog

alfa.

Nuwiq 2500 IE indeholder ca. 1000 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa

efter rekonstitution.

Nuwiq 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 3000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog

alfa.

Nuwiq 3000 IE indeholder ca. 1200 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa

efter rekonstitution.

Nuwiq 4000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Hvert hætteglas indeholder nominelt 4000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog

alfa.

Nuwiq 4000 IE indeholder ca. 1600 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA), simoctocog alfa

efter rekonstitution.

Styrken (IE) bestemmes ved anvendelse af kromogentest ifølge den Europæiske Farmakopé. Den

specifikke aktivitet for Nuwiq er ca. 9.500 IE/mg protein.

Simoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er renset protein, der har 1.440 aminosyrer.

Aminosyresekvensen kan sammenlignes med 90 + 80 kDa formen for humant plasma faktor VIII (dvs.

slettet B-domæne). Nuwiq er fremstillet med rekombinant DNA-teknologi i genmodificerede humane

nyreceller (HEK) 293F fra fostre. Hverken under fremstillingsprocessen eller til det færdige

lægemiddel er der tilsat materialer, der er fremstillet på basis af animalske eller humane materialer.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

En ml rekonstitueret opløsning indeholder 7,35 mg natrium (18,4 mg natrium pr. hætteglas).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulver: hvidt til råhvidt og letsmuldrende pulver.

Solvens: en klar, farveløs væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1 Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII).

Nuwiq kan bruges til alle aldersgrupper.

4.2. Dosering og administration

Behandlingen skal påbegyndes under opsyn af en læge med erfaring i behandlingen af patienter med

hæmofili.

Overvågning under behandlingen

Under behandlingen anbefales tilstrækkelig måling af faktor VIII-niveauerne for at styre den dosis, der

skal indgives, og hyppigheden af de gentagne infusioner. De enkelte patienter kan have forskellig

respons på faktor VIII og udvise forskellige halveringstider og bedringsgrader. Doser baseret på

legemsvægt kan kræve justering hos undervægtige eller overvægtige patienter. Især i tilfælde af større

kirurgiske indgreb er nøjagtig overvågning af substitutionsbehandlingen ved hjælp af

koagulationsanalyse (plasmafaktor VIII-aktivitet) helt nødvendig.

Ved brug af en tromboplastintid (aPTT)-baseret ét-trins koagulationsanalyse

in vitro

til bestemmelse

af faktor VIII-aktiviteten i patienternes blodprøver kan plasmafaktor VIII-aktiviteten være væsentligt

påvirket af både aPTT-reagenstypen og den referencestandard, der anvendes i analysen. Der kan også

være signifikante uoverensstemmelser mellem de analyseresultater, der opnås ved aPTT-baseret ét-

trins koagulationsanalyse, og den kromogene analyse iht. Ph Eur. Dette er navnlig vigtigt ved skift af

laboratorium og/eller de reagenser, der anvendes i analysen.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af faktor VIII-manglen,

af placeringen og blødningens omfang samt af patientens kliniske tilstand.

Antallet af administrerede faktor VIII-enheder er udtrykt i internationale enheder (IE), som er relateret

til den gældende WHO-standardkoncentration for faktor VIII-præparater. Faktor VIII-aktiviteten i

plasma er udtrykt enten som en procentdel (i forhold til normal humant plasma) eller helst i IE (i

forhold til en international standard for faktor VIII i plasma).

En international enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal

humant plasma.

On-demand-behandling

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 international

enhed (IE) faktor VIII pr. kg legemsvægt øger faktor VIII-aktiviteten i plasma med ca. 2 % af

normalaktiviteten eller 2 IE/dl. Den nødvendige dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%) (IE/dl) x 0,5 (IE/kg pr.

(IE/dl)

Forventet faktor VIII-stigning (% af normalværdien) =

2 x administreret IE

legemsvægt (kg)

Den dosis, der skal indgives, samt administrationshyppigheden skal altid tilpasses den kliniske

virkning i det enkelte tilfælde.

I tilfælde af følgende forekomster af hæmorrhagi, bør faktor VIII-aktiviteten ikke falde under det

givne aktivitetsniveau i plasma (i % af normalværdien eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende

tabel kan bruges som dosisvejledning i forbindelse med blødningsepisoder eller kirurgiske indgreb.

Blødningsgrad/

Kirurgisk indgreb

Påkrævet faktor

VIII-niveau (%)

(IE/dl)

Hyppighed af doser (timer)/

behandlingsvarighed (dage)

Hæmorrhagi (blødning)

Tidligt hæmartron,

muskelblødning eller oral

blødning

20-40

Gentag hver 12. til 24. time. Mindst 1

døgn indtil blødningsepisoden, der

viser sig ved smerter, er ophørt eller

heling er opnået.

Mere udbredt hæmartron,

muskelblødning eller hæmatom

30-60

Gentag infusionen hver 12.-24. time i

3-4 dage eller mere, indtil smerten og

akut funktionsnedsættelse er

forsvundet.

Livstruende hæmorrhagier

60-100

Gentag infusionen hver 8. til 24. time,

indtil den kritiske tilstand er ophørt.

Kirurgi

Mindre kirurgisk indgreb,

herunder tandudtrækning

30-60

Hver 24. time, i mindst 1 døgn, indtil

heling er opnået.

Større kirurgisk indgreb

80-100

(præ- og postoperativt)

Gentag infusionen hver 8. til 24. time,

indtil der er opnået tilstrækkelig

sårheling; herefter behandles der

yderligere i mindst 7 dage for at

opretholde en faktor VIII-aktivitet på

30% til 60% (IE/dl).

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A er de normale doser 20 til

40 IE af faktor VIII pr. kg legemsvægt i intervaller på 2 til 3 dage. Behandlingsregimet kan justeres ud

fra patientens respons.

I visse tilfælde, især hos yngre patienter, kan det være nødvendigt med kortere doseringsintervaller

eller højere doser.

Pædiatrisk population

Doseringen er den samme hos voksne og børn og unge. Det kan dog være nødvendigt at behandle børn

og unge med kortere dosisintervaller eller højere doser. De foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8,

5.1 og 5.2.

Administration

Nuwiq er til intravenøs brug.

Indgivelseshastigheden bør ikke være mere end 4 ml pr. minut.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Overfølsomhed

Som for alle proteinpræparater, der indgives intravenøst, kan allergiske overfølsomhedsreaktioner

forekomme. Nuwiq indeholder spor af andre humane stamcelleproteiner end faktor VIII. Hvis

symptomer på overfølsomhed optræder, bør patienterne rådgives om straks at afbryde behandlingen

med lægemidlet og tage kontakt til deres læge. Patienterne bør informeres om de tidlige tegn på

overfølsomhedsreaktioner, herunder udslæt, generaliseret urticaria (nældefeber), trykken for brystet,

pibende/hvæsende vejrtrækning, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af shock bør standardbehandling af shock iværksættes.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) til faktor VIII er en kendt komplikation i

behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG-immunglobuliner

rettet mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) pr. ml

plasma ved brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til

sygdommens sværhedsgrad samt eksponering af faktor VIII. Denne risiko er størst i løbet af de første

20 eksponeringsdage. Inhibitorer udvikles sjældent efter de første 100 eksponeringsdage.

Der har været observeret tilfælde, hvor inhibitorer (lav titer) er vendt tilbage efter skift fra ét faktor

VIII-præparat til et andet. Det er forekommet hos tidligere behandlede patienter med mere end 100

eksponeringsdage, som havde udvikling af inhibitorer i anamnesen. Det anbefales derfor at overvåge

alle patienter nøje for udvikling af inhibitorer efter ethvert præparatskift.

Den kliniske relevans af inhibitorudviklingen afhænger af inhibitorens titer, hvor lavtiter-inhibitorer,

som er forbigående til stede eller konsekvent forbliver lav titer, udgør en mindre risiko for

utilstrækkeligt klinisk respons end højtiter-inhibitorer.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII præparater overvåges

omhyggeligt for udvikling af inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis

de forventede faktor VIII-aktivitetsniveauer i plasma ikke opnås, eller hvis blødning ikke kan

kontrolleres med en passende dosis, bør der testes for forekomst af faktor VIII-inhibitor. Hos patienter

med høje niveauer af inhibitor kan behandling med faktor VIII være virkningsløs, og andre

behandlingsmuligheder bør overvejes. Behandling af disse patienter bør ledes af en læge med erfaring

i behandling af hæmofili og faktor VIII-inhibitorer.

Kardiovaskulære hændelser

Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsterapi med FVIII øge

den kardiovaskulære risiko.

Kateterrelatede komplikationer

Hvis der kræves adgang via et centralt venekateter (CVK), skal risikoen for CVK-relaterede

komplikationer, herunder lokale infektioner, bakteriæmi (blodforgiftning) og trombose ved

kateterstedet, overvejes.

For at bevare en forbindelse mellem patienten og den pågældende batch af lægemidlet anbefales det

stærkt, at præparatets navn og batchnummer registreres, hver gang Nuwiq administreres til en patient.

Pædiatrisk population

De angivne advarsler gælder både for voksne og børn og unge.

Hjælpestofrelaterede betragtninger (natriumindhold)

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. hætteglas.

Afhængig af legemsvægt og dosering kan patienten have modtaget mere end ét hætteglas (se pkt. 2 for

oplysninger om indhold pr. hætteglas).

Patienter, der er på en kontrolleret natriumdiæt skal tage hensyn hertil.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med Nuwiq.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg på dyr med Nuwiq.

På grund af den sjældne forekomst af hæmofili A hos kvinder findes der ingen erfaringer med brugen

af faktor VIII under graviditet og amning. Nuwiq bør derfor kun anvendes under graviditet og amning

på tvingende indikation. Der foreligger ingen fertilitetsdata.

4.7 Virkning på evnen til at føre motorkøretøjer og betjene maskiner

Nuwiq påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Overfølsomhed eller allergiske reaktioner (som kan omfatte angioødem, brændende og stikkende

fornemmelse ved infusionsstedet, kulderystelser, rødme, hovedpine, nældefeber, hypotension, lethargi,

kvalme, udslæt, rastløshed, tachycardi, trykken for brystet, prikkende fornemmelse, urticaria, herunder

generaliseret urticaria, opkastning, pibende/hvæsende vejrtrækning) er observeret i sjældne tilfælde i

forbindelse med FVIII-præparater og kan i visse tilfælde udvikle sig til alvorlig anafylaksi (inklusive

shock).

Der kan udvikles neutraliserende antistoffer (inhibitorer) hos patienter med hæmofili A, som

behandles med faktor VIII, herunder med Nuwiq. Hvis disse inhibitorer opstår, vil tilstanden komme

til udtryk som utilstrækkeligt klinisk respons. I disse tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret

hæmofilicenter.

Tabel over bivirkninger

I kliniske studier med Nuwiq på tidligere behandlede pædiatriske patienter (2 - 11 år, n = 58), unge

patienter (12 - 17 år, n = 3) og voksne patienter (n = 129) med svær hæmofili A blev der indberettet i

alt 12 bivirkninger (8 hos voksne, 4 hos børn) for 8 patienter (4 voksne, 4 børn).

I Tabel 1 nedenfor er bivirkningerne anført efter systemorganklasser i henhold til MedDRA-

konventionen.

Hyppigheden er vurderet i henhold til følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig

(≥1/100 til <1/10); ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget

sjælden (< 1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver hyppighedsgruppe præsenteres bivirkningerne efter faldende sværhedsgrad.

Tabel 1. Hyppigheden af bivirkninger i kliniske studier

MedDRA Standard

Systemorganklasse

Bivirkning

Hyppighed

Blod og lymfesystem

Hæmoragisk anæmi

Inhibering af faktor VIII

Ikke almindelig*

Ikke almindelig (PTP)

Meget almindelig (PUP)

Immunsystemet

Overfølsomhed

Almindelig*

Nervesystemet

Paræstesi

Hovedpine

Svimmelhed

Ikke almindelig*

Ikke almindelig*

Ikke almindelig*

Øre og labyrint

Svimmelhed

Ikke almindelig*

Mave-tarm-kanalen

Mundtørhed

Ikke almindelig*

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Rygsmerter

Ikke almindelig*

Almene symptomer og reaktioner

på indgivelsesstedet

Pyreksi

Inflammation på

injektionsstedet

Smerte på injektionsstedet

Utilpashed

Almindelig*

Ikke almindelig*

Ikke almindelig*

Ikke almindelig*

Undersøgelser

Ikke-neutraliserende antistof-

positiv (hos tidligere

behandlede patienter)

Ikke almindelig*

Luftveje, thorax og mediastinum

Dyspnø

Ikke almindelig*

* Beregnet som antal patienter med bivirkninger ud af det samlede antal på 280 studiedeltagende patienter,

herunder 190 tidligere behandlede patienter og 90 tidligere ubehandlede patienter.

Hyppighed er baseret på studier med FVIII-præparater, som omfattede patienter med svær hæmofili A. PTP =

tidligere behandlede patienter, PUP = tidligere ubehandlede patienter.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Der blev konstateret ikke-neutraliserende antifaktor VIII hos 1 voksen patient (se Tabel 1). Prøven

blev testet af centrallaboratoriet ved 8 fortyndinger. Resultatet var kun positivt ved fortyndingsfaktor 1

og antistoftiteren var meget lavt. Den hæmmende aktivitet, som målt i den modificerede Bethesda-test,

blev ikke konstateret hos denne patient. Klinisk virkning og

in vivo

-bedring i forbindelse med Nuwiq

var ikke påvirket hos denne patient.

Pædiatrisk population

Hyppighed, type og bivirkningernes sværhedsgrad hos børn og unge antages at være den samme som

hos voksne.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen indberetninger om overdosering.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargisk, blodkoagulationsfaktor VIII, ATC kode:

B02BD02.

Faktor VIII/von Willebrand-faktor-komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand-

faktor) med forskellige fysiologiske funktioner. Ved infusion til en patient med hæmofili, binder

faktor VIII sig til von Willebrand-faktoren i patientens kredsløb. Aktiveret faktor VIII virker som en

co-faktor for aktiveret faktor IX og accelerer derved omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X.

Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin omdanner derefter fibrinogen til fibrin,

og et koagel kan dannes. Hæmofili A er en kønsrelateret arvelig forstyrrelse af blodets koagulation,

som skyldes nedsatte niveauer af faktor VIII:C og resulterer i kraftig blødning i led, muskler eller

indre organer, enten spontant eller som følge af en ulykke eller et kirurgisk traume. Plasmaniveauerne

for faktor VIII øges ved substitutionsbehandling, hvorved der opnås en midlertidig korrektion af

manglen på faktor VIII og en korrektion af blødningstendenserne.

Nuwiq immunogenicitet blev vurderet i kliniske studier med 190 tidligere behandlede patienter med

diagnosen svær hæmofili A (129 voksne og 61 pædiatriske patienter). Ingen af patienterne udviklede

hæmmere.

Voksne og unge i alderen 12-65 år

Profylakse:

I et klinisk studie med 32 voksne patienter med svær hæmofili A, var

gennemsnitsforbruget af Nuwiq til profylakse 468,7 IE/kg/måned.

Behandling af blødning:

Gennemsnitsdosis til behandling af en gennembrudsblødningsforekomst var

33,0 IE/kg for disse patienter patienter i profylaktisk behandling. I et andet klinisk studie blev 22

patienter behandlet on-demand (efter behov). I alt behandledes 986 blødningsforekomster med en

gennemsnitsdosis på 30,9 IE/kg. Generelt krævede mindre blødninger lidt lavere doser, og mere

alvorlige blødninger krævede op til 3 gange højere gennemsnitsdoser.

Individualiseret profylakse:

Individualiseret farmakokinetik-baseret profylakse blev undersøgt hos

66 voksne tidligere behandlede patienter med svær hæmofili A. Efter en fase med 1-3 måneders

standardprofylakse (med dosering hver anden dag eller tre gange om ugen) skiftede 44 patienter

(67 %) til et doseringsregime baseret på en farmakokinetisk vurdering, og 40 gennemførte de seks

måneders profylakse i henhold til doserings- og behandlingsplanen. Af disse patienter blev 34 (85 %)

behandlet højst to gange om ugen. 33 patienter (82,5 %) oplevede ingen blødning, og 36 patienter

(90,0 %) havde ingen spontane blødninger. Den gennemsnitlige ± SD årlige blødningsrate var 1,2

3,9,

og den gennemsnitlige ± SD dosis var 52,2 ± 12,2

IE/kg pr. injektion og 99,7 ± 25,6 IE/kg pr.

uge.

Det bemærkes, at den årlige blødningsrate (ABR) ikke er sammenlignelig mellem forskellige

faktorkoncentrater og mellem forskellige kliniske studier.

Pædiatrisk population

Der er indhentet data for 29 tidligere behandlede børn i alderen 2 til 5 år, 31 børn i alderen 6 til 12 år

og en ung patient på 14 år. Gennemsnitsdoser pr. profylaktisk infusion var 37,8 IE/kg. Tyve patienter

brugte gennemsnitsdoser på over 45 IE/kg. Det gennemsnitlige forbrug af Nuwiq til profylakse var

521,9 IE/kg pr. måned. For at behandle blødninger hos børn var en højere gennemsnitsdosis

(43,9 IE/kg) af Nuwiq nødvendig end hos voksne (33,0 IE/kg), og det var nødvendigt med en højere

gennemsnitsdosis til behandling af moderate til større blødninger end til mindre blødninger

(78,2 IE/kg vs. 41,7 IE/kg). Yngre børn (6 til 12 år) havde i almindelighed brug for højere

gennemsnitsdoser: 43,9 IE/kg; 2 til 5 år: 52.6 IE/kg). Disse data blev bekræftet ved en langvarig

opfølgning af 49 af disse børn, som blev behandlet i en yderligere gennemsnitlig periode på ca.

30 måneder (interval 9,5-52 måneder); i denne periode havde 45 % af børnene ingen spontane

blødninger.

Et prospektivt, åbent klinisk studie med tidligere ubehandlede patienter med svær hæmofili A (< 1 %

FVIII:C) er ved at blive gennemført.

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Nuwiq i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med hæmofili A (medfødt

faktor VIII-mangel) (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Voksne

Tabel 2. PK-parametre for Nuwiq (Dosis: 50 IE/kg) i forbindelse med voksne tidligere

behandlede patienter (i alderen 18-65 år) med svær hæmofili A (n = 20)

PK-parameter

Kromogen analyse

Middelværdi ± SD

Gennemsnit

(område)

AUC (t*IE/ml)

22,6 ± 8,0

22,3 (8,4 – 38,1)

14,7 ± 10,4

12,5 (5,4 – 55,6)

IVR (%/IE/kg)

2,5 ± 0,4

2,5 (1,7 – 3,2)

CL (ml/t/kg)

3,0 ± 1,2

2,7 (1,5-6,4)

AUC = Areal under kurven (FVIII:C), T

= Afsluttende halveringstid,

IVR = Marginal

in vivo

-bedring, CL = Clearance, SD = Standardafvigelse

Tabel 3. PK-parametre for Nuwiq (Dosis: 50 IE/kg) hos tidligere behandlede børn (i alderen 6 -

12 år) med svær hæmofili A (n = 12)

PK parameter

Kromogen analyse

Middelværdi ± SD

Gennemsnit

(område)

AUC (t*IE/ml)

13,2 ± 3,4

12,8 (7,8 – 19,1)

10,0 ± 1,9

9,9 (7,6 – 14,1)

IVR (%/IE/kg)

1,9 ± 0,4

1,9 (1,2 – 2,6)

CL (ml/t/kg)

4,3 ± 1,2

4,2 (2,8 - 6,9)

AUC = Areal under kurven (FVIII:C), T

= Afsluttende halveringstid,

IVR = Marginal

in vivo

-bedring, CL = Clearance, SD = Standardafvigelse

Tabel 4. PK parametre for Nuwiq (Dosis: 50 IE/kg) hos tidligere behandlede børn (i alderen 2 - 5

år) med svær hæmofili A (n = 13)

PK parameter

Kromogen analyse

Middelværdi ± SD

Gennemsnit

(område)

AUC (t*IE/ml)

11,7 ± 5,3

10,5 (4,9 – 23,8)

9,5 ± 3,3

8,2 (4,3 – 17,3)

IVR (%/IE/kg)

1,9 ± 0,3

1,8 (1,5 – 2,4)

CL (ml/t/kg)

5,4 ± 2,4

5,1 (2,3 – 10,9)

AUC = Areal under kurven (FVIII:C), T

= Afsluttende halveringstid,

IVR = Marginal

in vivo

-bedring, CL = Clearance, SD = Standardafvigelse

Pædiatrisk population

Som det er kendt fra litteraturen, var bedringen og halveringstiden lavere hos små børn end hos

voksne, og clearance var højere, hvilket til dels kan skyldes det kendte højere plasmavolumen pr. kg

legemsvægt hos yngre patienter.

Vægtjusterede undergrupper

Tabel 5. Vægtjusterede PK-parametre for Nuwiq (Dosis: 50 IE/kg) hos voksne tidligere

behandlede patienter (i alderen 18-65 år) med svær hæmofili A (n = 20)

PK-parameter

Alle

(n = 20)

Normalvægt

(n=14)

Let adipøs (n=4)

/Adipøs (n=2)

Kromogen analyse Middelværdi ± SD

AUC (t*IE/ml)

22,6 ± 8,0

20,4 ± 6,9

24,9 ± 8,9

33,5 ± 6,5

14,7 ± 10,4

14,7 ± 12,1

13,4 ± 5,9

17,2 ± 4,8

IVR (%/IE/kg)

2,5 ± 0,4

2,4 ± 0,4

2,7 ± 0,4

2,8 ± 0,3

CL (ml/t/kg)

3,0 ± 1,2

3,2 ± 1,3

2,6 ± 1,0

1,8 ± 0,4

Kromogen analyse Gennemsnit (område)

AUC (t*IE/ml)

22,3 (8,4 – 38,1)

21,2 (8,4 – 32,6)

23,3 (17,4 – 35,5)

33,5 (28,9 – 38,1)

12,5 (5,4 – 55,6)

12,3 (5,4 – 55,6)

11,2 (9,3 – 22,0)

17,2 (13,8 – 20,6)

IVR (%/IE/kg)

2,5 (1,7 – 3,2)

2,4 (1,7 – 3,1)

2,8 (2,3 – 3,2)

2,8 (2,6 – 3,0)

CL (ml/t/kg)

2,7 (1,5 – 6,4)

2,8 (1,7 – 6,4)

2,5 (1,6 – 3,7)

1,8 (1,5 – 2,0)

Normalvægt: BMI 18,5 -25 kg/m

, Let adipøs: BMI 25 -30 kg/m

, adipøs: BMI > 30 kg/m

, SD =

Standardafvigelse

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

I prækliniske studier blev Nuwiq anvendt til sikker og effektiv genoprettelse af hæmostase hos hunde

med hæmofili. Toksicitetsstudier viste, at lokal intravenøs administration og systemisk eksponering

var veltålt hos laboratoriedyr (rotter og cynomolgusaber).

Specifikke studier med gentagne doser over lang tid, såsom reproduktionstoksicitet, kronisk toksicitet

og karcinogenicitet, blev ikke udført med Nuwiq på grund af immunrespons over for heterologe

proteiner hos alle ikke-humane pattedyr.

Der blev ikke udført studier med hensyn til Nuwiqs mutagene potentiale.

Ex vivo

-vurderinger ved brug af et kommercielt testkit til kvantificering af T-celleresponsen over for

proteinbehandling indikerer en lav risiko for immunogenicitet.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

Saccharose

Natriumchlorid

Calciumchloriddihydrat

Argininhydrochlorid

Natriumcitratdihydrat

Poloxamer 188

Solvens

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

Kun de medfølgende injektionssæt må bruges, fordi behandlingssvigt kan forekomme som en

konsekvens af adsorption af human koagulationsfaktor VIII til den indre overflade af visse

injektionssæt.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

2 år

Indenfor opbevaringstiden kan præparatet opbevares ved stuetemperatur (ved højst 25 °C) i en enkelt

periode, der ikke må overstige 1 måned. Når først lægemidlet er blevet fjernet fra køleskab, må det

ikke sættes tilbage i køleskab. Noter på kartonen, hvornår opbevaring ved stuetemperatur påbegyndes.

Efter rekonstitution

Efter rekonstitution er der påvist kemisk og fysisk stabilitet under anvendelse i 24 timer ved

stuetemperatur

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør præparatet anvendes straks efter rekonstitution. Hvis

præparatet ikke anvendes straks, er andre opbevaringstider og -betingelser på brugerens eget ansvar.

Opbevar den rekonstituerede opløsning ved stuetemperatur. Må ikke opbevares i køleskab efter

rekonstitution.

6.4 Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2 °C – 8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar hætteglasset i den originale pakning for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaring ved stuetemperatur samt opbevaringsforhold efter rekonstitution af

lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5 Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver pakning indeholder:

1 hætteglas med pulver indeholder 250, 500, 1000, 2000, 2500, 3000 eller 4000 IE simoctocog

alfa i et type 1-hætteglas af glas, lukket med en overfladebehandlet brombutylprop og forseglet

med et afriveligt låg af aluminium

Solvens: 1 fyldt injektionssprøjte af borosilikatglas med 2,5 ml vand til injektionsvæsker

1 steril hætteglasadapter til rekonstitution med 1 sommerfuglenål og 2 alkoholservietter

6.6 Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Pulveret bør kun rekonstitueres med den medfølgende solvens (2,5 ml vand til injektionsvæsker), ved

brug af det medfølgende injektionssæt. Hætteglasset bør vendes på hovedet og drejes forsigtigt, indtil

alt pulveret er opløst. Efter rekonstitution, skal opløsningen igen trækkes op i injektionssprøjten.

Det rekonstituerede lægemiddel skal inspiceres nærmere for partikler og misfarvning inden

administration. Det rekonstituerede lægemiddel er en klar, farveløs opløsning, fri for fremmede

partikler og med en pH-værdi på 6,5 - 7,5. Anvend ikke opløsninger, der er uklare, eller som

indeholder bundfald.

Instruktioner for klargøring og administration

Lad solvenssprøjten (vand til injektionsvæsker) og pulveret i det lukkede hætteglas opnå

stuetemperatur. Det kan du gøre ved at holde dem i hænderne, indtil de føles lige så varme

som dine hænder. Hætteglasset og den fyldte injektionssprøjte må ikke varmes på andre

måder. Denne temperatur skal opretholdes under rekonstitutionen (tilberedningen).

Fjern det afrivelige låg af plastic fra hætteglasset med pulver, så de midterste dele af

gummiproppen blotlægges. Du må ikke fjerne den grå prop eller metalringen rundt om

hætteglassets overkant.

Desinficér toppen af hætteglasset med en alkoholserviet. Lad alkoholen tørre.

Fjern beskyttelsespapiret fra pakningen med hætteglasadapteren. Fjern ikke adapteren fra

pakningen.

Anbring hætteglasset med pulver på en plan flade, og hold det. Tag pakningen med

hætteglasadapteren og anbring den over midten af gummiproppen på hætteglasset med

pulver. Tryk pakningen med adapter ned med et hårdt tryk, indtil adapterens spids trænger

igennem gummiproppen. Adapteren klikker sig på hætteglasset, når den er på plads.

Fjern beskyttelsespapiret fra pakningen med den fyldte injektionssprøjte. Hold i enden af

stemplet, og rør ikke ved stempelstangen. Skru stempelstangens gevind på solvenssprøjtens

stempel. Drej stempelstangen med uret, indtil du føler lidt modstand.

Fjern den forseglede plastspids på solvenssprøjten ved at bryde perforeringen på låget. Rør

ikke indersiden af låget eller spidsen af injektionssprøjten. Hvis opløsningen ikke bruges

straks, skal den fyldte sprøjte lukkes med den forseglede plastspids til opbevaring.

Pakningen til adapteren fjernes og kasseres.

Sæt solvenssprøjten med hætteglasadapteren fast ved at dreje med uret, indtil du føler

modstand.

Sprøjt langsomt al solvensen ind i hætteglasset med pulver ved at trykke stempelstangen

ned.

Uden at fjerne injektionssprøjten opløses pulveret ved forsigtigt at bevæge hætteglasset i

cirkler nogle få gange. Må ikke rystes. Vent, indtil al pulveret er helt opløst.

Efterse den færdige opløsning for partikler, før den indgives. Opløsningen skal være klar og

farveløs, fri for synlige partikler. Anvend ikke opløsninger, der er uklare, eller som

indeholder bundfald.

Vend hætteglasset på hovedet, medens det sidder på injektionssprøjten, og træk langsomt

den færdige opløsning op i injektionssprøjten. Sørg for, at hele indholdet af hætteglasset

trækkes op i injektionssprøjten.

Fjern den fyldte injektionssprøjte fra hætteglasadapteren ved at dreje mod uret, og kassér

det tomme hætteglas.

Opløsningen er nu klar til brug med det samme. Må ikke opbevares i køleskab.

Desinficér det valgte injektionssted med en af de medfølgende alkoholservietter.

Montér det medfølgende infusionssæt på injektionssprøjten.

Før nålen på infusionssættet ind i den valgte blodåre. Hvis du har brugt en staseslange

(årepresse) for at gøre blodåren lettere at se, skal staseslange løsnes, før du begynder

indsprøjtningen.

Der må ikke trænge blod ind i injektionssprøjten på grund af risikoen for dannelsen af

fibrinpropper.

Injicér langsomt opløsningen intravenøst, ikke hurtigere end 4 ml pr. minut.

Hvis du bruger mere end et hætteglas med pulver til en behandling, kan du genbruge den samme

injektionsnål. Adapteren til hætteglasset og injektionssprøjten er kun til engangsbrug.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Octapharma AB

Lars Forssells gata 23

112 75 Stockholm

Sverige

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/14/936/001

EU/1/14/936/002

EU/1/14/936/003

EU/1/14/936/004

EU/1/14/936/005

EU/1/14/936/006

EU/1/14/936/007

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 22. juli 2014

Dato for seneste fornyelse: 26. april 2019

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/653987/2017

EMEA/H/C/002813

EPAR – sammendrag for offentligheden

Nuwiq

simoctocog alfa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Nuwiq.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Nuwiq bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Nuwiq, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Nuwiq, og hvad anvendes det til?

Nuwiq er et lægemiddel, der anvendes til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter i alle

aldre med hæmofili A (en arvelig blødersygdom, der skyldes mangel på faktor VIII). Det indeholder det

aktive stof simoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII).

Hvordan anvendes Nuwiq?

Nuwiq udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en læge med

erfaring i behandling af hæmofili.

Nuwiq leveres som pulver og solvens, der blandes sammen til en opløsning, som gives ved injektion i

en vene. Dosis og varighed af behandlingen afhænger af, om Nuwiq skal anvendes til behandling eller

til forebyggelse af blødning eller under operation, og af patientens faktor VIII-niveauer, sygdommens

sværhedsgrad, blødningens omfang og beliggenhed samt patientens tilstand og kropsvægt. Nuwiq er

beregnet til enten kortvarig eller langvarig brug.

Patienten eller dennes omsorgsgiver har mulighed for selv at indgive Nuwiq hjemme efter at have fået

passende instruktion. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 2/3

Hvordan virker Nuwiq?

Det aktive stof i Nuwiq, simoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII), er et stof, der hjælper blodet

med at størkne. Patienter med hæmofili A mangler faktor VIII, og dette medfører problemer med

blodets størkning, såsom blødning i led, muskler eller indre organer. Nuwiq anvendes til at korrigere

manglen på faktor VIII ved at erstatte den manglende faktor VIII, hvorved der opnås midlertidig

kontrol med blødersygdommen.

Simoctocog alfa dannes ved hjælp af en metode kaldet "rekombinant DNA-teknologi", dvs. det

fremstilles af celler, der har fået indsat et gen (DNA), som gør dem i stand til at producere det.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Nuwiq?

Nuwiqs effektivitet til at behandle og forebygge blødningsepisoder er blevet påvist i tre

hovedundersøgelser, som omfattede 113 patienter med hæmofili A.

I den første undersøgelse deltog der 22 patienter på 12 år og derover, som fik Nuwiq til behandling af

blødningsepisoder eller til forebyggelse af blødning under operation. Der blev i alt registreret 986

blødningsepisoder, hvoraf størstedelen svandt med en enkelt indsprøjtning af Nuwiq. Behandlingens

virkning blev hovedsagelig målt på patienternes vurdering af, hvor godt behandlingen virkede.

Behandlingen med Nuwiq blev bedømt som "udmærket" eller "god" ved 94 % af blødningsepisoderne.

Ved de to operationer, der blev udført i løbet af undersøgelsen, blev Nuwiq bedømt som udmærket til

at forebygge blødningsepisoder.

Den anden undersøgelse omfattede 32 patienter på 12 år og derover, som fik Nuwiq til forebyggelse

og behandling af blødningsepisoder og til forebyggelse af blødning under operation. Når Nuwiq blev

anvendt til forebyggelse af blødning, havde hver patient gennemsnitligt 0,19 blødning pr. måned. Ved

behandling af blødningsepisoder blev Nuwiq hovedsagelig bedømt som "udmærket" eller "godt" til

behandling af større blødningsepisoder, og de fleste blødningsepisoder svandt efter en eller flere

indsprøjtninger med Nuwiq. Ved de fem operationer, der blev udført i løbet af undersøgelsen, blev

Nuwiq bedømt som udmærket til at forebygge blødningsepisoder i fire operationer og som nogenlunde

til at forebygge blødning i én operation.

Den tredje undersøgelse omfattede 59 børn i alderen 2-12 år. Når Nuwiq blev anvendt til forebyggelse

af blødning, var der gennemsnitligt 0,34 blødning pr. måned for hvert barn. Når det blev anvendt til

behandling af blødning, svandt blødningerne i 81 % af tilfældene efter en eller to indsprøjtninger med

Nuwiq.

Hvilke risici er der forbundet med Nuwiq?

Der er indberettet allergiske reaktioner over for faktor VIII-lægemidler, som i visse tilfælde kan være

alvorlige.

Der er desuden den risiko ved faktor VIII-lægemidler, at visse patienter danner antistoffer (inhibitorer)

mod faktor VIII, hvilket medfører, at lægemidlet ikke længere virker, og kontrollen med blødning

svigter. I så fald bør man kontakte en specialafdeling for hæmofili.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Nuwiq fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Nuwiq godkendt?

CHMP konkluderede, at fordelene ved Nuwiq opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til

anvendelse i EU. Agenturet besluttede, at det er påvist, at Nuwiq er effektivt til at behandle og

forebygge blødning hos patienter med hæmofili A og har en acceptabel sikkerhedsprofil.

Nuwiq

EMA/653987/2017

Page 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Nuwiq?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Nuwiq.

Andre oplysninger om Nuwiq

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Nuwiq den 24. juli 2014.

Den fuldstændige EPAR for Nuwiq findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Nuwiq, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 10-2017.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information