Numient

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

09-08-2018

Aktiv bestanddel:
levodopa, carbidopa
Tilgængelig fra:
Amneal Pharma Europe Ltd
ATC-kode:
N04BA02
INN (International Name):
levodopa, carbidopa
Terapeutisk gruppe:
Anti-Parkinson-lægemidler
Terapeutisk område:
Parkinsons sygdom
Terapeutiske indikationer:
Symptomatisk behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom.
Produkt oversigt:
Revision: 3
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002611
Autorisation dato:
2015-11-19
EMEA kode:
EMEA/H/C/002611

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

25-11-2015

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

09-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

09-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

09-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

09-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

25-11-2015

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Numient 95 mg/23,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Numient 145 mg/36,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Numient

195 mg/48,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Numient

245 mg/61,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Levodopa/carbidopa

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Numient

Sådan skal du tage Numient

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning

og anvendelse

Numient indeholder to forskellige lægemidler betegnet levodopa og carbidopa i én hård kapsel.

levodopa bliver til et materiale betegnet ‘dopamin’ i din hjerne. Dopamin hjælper med at

forbedre symptomerne på din Parkinsons sygdom.

carbidopa tilhører en gruppe lægemidler betegnet ‘aromatiske

aminosyredecarboxylasehæmmere’. Det hjælper levodopa med at fungere mere effektivt ved at

nedsætte den hastighed, hvormed levodopa nedbrydes i kroppen.

Numient bruges til at forbedre symptomerne på Parkinsons sygdom hos voksne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Numient

Tag ikke Numient:

hvis du er allergisk over for levodopa eller carbidopa eller et af de øvrige indholdsstoffer i

levodopa (angivet i pkt. 6)

hvis du har snævervinklet glaukom (en øjenlidelse)

hvis du har fæokromocytom (en sjælden svulst i binyrerne)

hvis du tager visse lægemidler til behandling af depression [ikke-selektive

monoaminoxidasehæmmere (MAO)]. Du skal ophøre med at tage disse lægemidler, mindst to

uger før du begynder med Numient (se også under ‘

Andre lægemidler og Numient

’)

hvis du tidligere har haft malignt neuroleptikasyndrom (NMS – en sjælden alvorlig reaktion over

for medicin, der anvendes til behandling af alvorlige mentale lidelser)

hvis du tidligere har haft ikke-traumatisk rhabdomyolyse (en sjælden muskellidelse)

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Numient, hvis du har, tidligere har haft eller

udvikler:

pludselige søvnanfald eller af og til føler dig meget søvnig

en alvorlig mental lidelse, såsom psykose

følelse af depression, selvmordstanker, eller hvis du bemærker usædvanlige ændringer i din

adfærd

rystelser, ophidselse, forvirring, feber, hurtig puls eller store udsving i dit blodtryk, eller hvis du

bemærker, at dine muskler bliver meget stive eller spjætter voldsomt. Hvis noget af dette

forekommer,

skal du straks kontakte din læge

en øjestilstand, der kaldes kronisk åbenvinklet glaukom, fordi din dosis måske skal justeres, og

det kan være nødvendigt at holde øje med trykket i dine øjne

melanom(en type hudkræft) eller mistænkelig hudlæsion

et hjerteanfald, problemer med hjerteslag, cirkulation eller vejrtrækningsproblemer

nyre- eller leverproblemer

et sår i din tarm (betegnet “duodenal” eller “mavesår”)

en endokrin (hormon-) sygdom

bronkial astma

obsessiv adfærd

kramper

lavt blodtryk eller svimmelhed, når du rejser dig

eller øgede unormale kropsbevægelser (dyskinesi)

Hvis noget af ovenstående gælder for dig, eller hvis du ikke er sikker, skal du tale med lægen eller

apotekspersonalet, før du tager Numient.

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen, at du bruger Numient.

Impulskontrolforstyrrelser

Fortæl din læge, hvis du eller dine familie/plejer bemærker, at du udvikler en trang til at opføre dig på

en måde, som er usædvanlig for dig, eller du ikke kan modstå impulsen, trangen eller fristelsen til at

udføre bestemte aktiviteter, som kan skade dig selv eller andre. Denne adfærd betegnes

impulskontrollidelser og kan omfatte ludomani, overdreven spisning eller forbrug, en unormalt høj

sexdrift eller en forøgelse af seksuelle tanker eller følelser. Din læge kan få brug for at gennemgå din

behandling.

Tests

Du skal muligvis have foretaget tests af din hjerte-, lever-, nyre- og blodcellefunktion under

langtidsbehandling med medicin, der indeholder levodopa/carbidopa. Hvis du skal have taget blod-

eller urinprøver, skal du fortælle lægen eller sygeplejersken, at du tager Numient. Det skyldes, at

medicinen kan påvirke resultaterne af visse tests.

Børn og unge

Brugen af Numient anbefales ikke hos patienter under 18 år. Sikkerheden og virkning af Numient hos

patienter, som er under 18 år, er ikke fastslået.

Brug af anden medicin sammen med Numient

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette skyldes, at andre lægemidler kan påvirke, hvordan Numient fungerer.

Tag ikke Numient, hvis du har taget et lægemiddel betegnet en ‘ikke-selektiv monoaminoxidase

(MAO)-hæmmer’ til behandling af depression i de sidste 14 dage. Disse lægemidler omfatter

isocarboxazid og phenelzin. Hvis det er tilfældet for dig, må du ikke tage Numient

,

og du skal spørge

din læge eller apotekspersonalet til råds.

Fortæl især lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager følgende lægemidler:

Andre lægemidler mod Parkinsons sygdom, såsom ‘antikolinergika’ (f.eks. orphenadrin og,

trihexyfenidyl), ‘selektive MAO-B-hæmmere’ (f.eks. selegilin og rasagilin),, og en ‘COMT-

hæmmer’ betegnet (f.eks. entacapon)

Ferrosulfat (anvendes til at behandle anæmi forårsaget af lavt indhold af jern i blodet).

Levodopa/carbidopa kan gøre det sværere for din krop at anvende jern. Tag derfor ikke

Numient og jerntilskud eller multivitamintilskud indeholdende jern samtidig. Når du har taget

en af dem, skal du vente mindst 2-3 timer, før du tager den anden

Phenothiaziner – såsom chlorpromazin, promazin og prochloroperazin (anvendes til at behandle

psykisk sygdom)

Benzodiazepiner såsom alprazolam, diazepam og lorazepam anvendes til at behandle angst

Tricykliske antidepressiva (TCA’er, der anvendes til at behandle depression)

Papaverin (bruges til at forbedre blodgennemstrømningen rundt i kroppen)

Behandling for højt blodtryk (hypertension)

Phenytoin, som anvendes til at behandle anfald (kramper)

Isoniazid, som bruges til at behandle tuberkulose

Dopaminantagonister anvendt til behandling af psykiske forstyrrelser, kvalme og opkastning

Numient med mad og drikke

Et måltid med højt fedt- og kalorieindhold forsinker absorberingen af levodopa med to timer. Hvis din

kost indeholder for meget protein (kød, æg, mælk, ost), vil Numient muligvis ikke virke så godt, som

det kan. Undgå at tage dine kapsler samtidig med, at du indtager et måltid med højt fedt- eller

proteinindhold.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid. skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager Numient.

Numient anbefales ikke under graviditet og hos kvinder, i den fødedygtige alder, som ikke anvender

prævention. Lægen vil dog muligvis beslutte at give dig Numient, hvis de forventede fordele ved

behandling af moderen berettiger de mulige risici for det ufødte barn.

Numient må ikke anvendes under amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Numient kan forårsage somnolens (kraftig døsighed) og pludselige søvnepisoder. Du skal derfor afstå

fra at føre motorkøretøj eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat opmærksomhed kan bringe dig selv eller

andre i fare for alvorlig skade eller død (f.eks. betjening af maskiner), indtil sådanne tilbagevendende

episoder og somnolens er ophørt.

3.

Sådan skal du tage Numient

Tag altid lægemidlet nøjagtigt som beskrevet i denne indlægsseddel eller efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, må du spørge lægen eller apotekspersonalet

Din læge vil fortælle dig, præcis hvor mange Numient-kapsler, du skal tage hver dag

Hvis du aldrig

har fået levodopa før, er den normale startdosis for Numient én 95 mg kapsel tre

gange om dagen i tre dage. Afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen, kan din læge

øge din dosis på dag fire

Hvis du har fået levodopa før, vil din læge bestemme den relevante startdosis ud fra din

aktuelle levodopa-dosis

Numient skal tages cirka hver 6. time, højst 5 gange om dagen

Tag denne medicin ad mundvejen med et glas vand.

Du skal

sluge dine kapsler hele.

Undlad

at

brække, knuse eller tygge kapslerne

Hvis du har svært ved at synke en kapsel, kan denne medicin også administreres ved forsigtigt

at åbne kapslen og drysse hele indholdet ud på en lille mængde blød mad (f.eks. 2

spiseskefulde), såsom æblemos, yoghurt eller budding. Medicin/mad-blandingen må ikke

opvarmes, og kapslens indhold må ikke drysses ud på varm mad. Slug medicin/mad-blandingen

helt og med det samme uden at tygge, og undlad at opbevare den til senere brug

Tag kapslerne med jævne mellemrum i henhold til lægens anvisninger

Du må ikke ændre de tidspunkter, hvor du tager dine kapsler eller tage anden medicin for

Parkinsons sygdom uden først at spørge din læge. Du må ikke tage Numient-kapsler med

mindre end 4 timers mellemrum

Numient kan tages med eller uden mad. Undgå at tage kapslerne med et måltid med et højt fedt-

eller proteinindhold, da dette vil forsinke den tid, som det tager, før lægemidlet virker.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du mener, at Numients virkning er for stærk eller

for svag, eller hvis du oplever eventuelle bivirkninger

Afhængigt af hvordan du reagerer på behandlingen, kan din læge enten øge eller mindske din

dosis og justere din doseringshyppighed

Hv

is du har taget for meget Numient

Hvis du har taget for meget Numient (eller nogen har indtaget Numient ved et uheld), skal du straks

spørge lægen eller apotekspersonalet til råds.

Hvis du udsættes for en overdosis, kan du blive forvirret

eller ophidset, og din puls kan være langsommere eller hurtigere end normalt.

Hvis du har glemt at tage en dosis Numient

Tag den, lige så snart du husker det, medmindre tiden næsten er inde til at tage den næste dosis. Du må

ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Tag de resterende doser på det rigtige

tidspunkt.

Hvis du holder op med at tage Numient

Du må ikke holde op med at tage eller ændre din dosis Numient uden at tale med din læge først, selv

hvis du føler dig bedre tilpas.

Hold ikke op med at tage Numient meget pludseligt

Det kan forårsage muskelproblemer, feber og psykiske ændringer.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Hvis du udsættes for nogen af følgende symptomer under din behandling med Numient,

skal du straks

søge læge:

Blødning i maven eller tarmene, der kan ses som blod i afføringen eller mørk afføring

En allergisk reaktion, der kan udmønte sig i nældefeber, kløe, udslæt, hævelse af ansigt, læber,

tunge eller hals. Det kan give problemer med at trække vejret eller sluge

Dine muskler bliver meget stive eller udsættes for kraftige trækninger, du får rystelser, er

ophidset eller forvirret, har feber, høj puls eller store udsving i blodtrykket. Disse kan være

symptomer på malignt neuroleptikasyndrom (MNS, en sjælden alvorlig bivirkning på medicin,

der anvendes til behandling af sygdomme i centralnervesystemet) eller rhabdomyolisis (en

sjælden alvorlig muskelsygdom)

Andre mulige bivirkninger:

Meget almindelig (kan berøre mere end 1 ud af 10 personer)

Føler sig syg i maven (kvalme)

Almindelig (kan berøre op til 1 ud af 10 personer)

Vægttab

Se eller høre ting, som ikke er virkelige, depression, angst, somnolens (kraftig døsighed), svært

ved at falde i søvn og/eller sove videre, unormale drømme, forvirring, nedsat hukommelse og

tænkefærdigheder

Vridning og gentagne bevægelser eller unormal kropsholdning forårsaget af ufrivillige

muskelsammentrækninger (dystoni), unormale ufrivillige bevægelser (dyskinesi), “tænd- og

sluk”-fænomen (det tidspunkt, hvor din medicin virker, men pludselig begynder ikke længere at

styre dine symptomer), forværring af Parkinsons sygdom, unormal gang, svimmelhed, kraftig

søvnighed, prikken eller prikkende fornemmelse i dine arme og/eller ben, rysten, hovedpine

Uregelmæssig hjerterytme

Højt blodtryk, unormalt lavt blodtryk, når du står op

Kortåndethed

Abdominal smerte, forstoppelse, diarré, mundtørhed, opkastning

Hedeture, sveder kraftigt, udslæt

Muskelspasmer

Faldeuheld

Hævelse i arme og/eller ben

Brystsmerter, der ikke skyldes hjertesygdom

Styrketab, træthed

Ikke almindelig (kan berøre op til 1 ud af 100 personer)

Melanom (en type hudkræft)

Anæmi (lavt antal røde blodlegemer)

Sænket appetit, vægtforøgelse

Psykotisk episode, ophidselse

Impulskontrol (se nedenfor)

Pludselige søvnanfald, urolige ben-syndrom (ubehagelige fornemmelser i benene og trang til at

flytte dem), svært ved at åbne munden, kramper

Dobbeltsyn, forstørrede pupiller, sløret syn

Dunkende hjerteslag

Besvimelse, blodprop eller inflammation i et blodkar

Blødning i maven eller tarmene, mavesårssygdom, synkebesvær, fordøjelsesbesvær, usædvanlig

smag i munden, brændende fornemmelse på tungen, kraftig tarmluft (flatulens)

En allergisk reaktion, der kan omfatte nældefeber, kløe, udslæt, hævelse af ansigt, læber, tunge

eller hals, problemer med at trække vejret eller synke

Vandladningsbesvær

Generel utilpashed

Øgede niveauer af sukker, urinsyre og/eller leverenzymer i blodet

Anormale nyrefunktionstests og/eller blod i urinen

Du kan også opleve følgende bivirkninger:

Manglende evne til at modstå trangen til at udføre en handling, der kunne være skadelig, f.eks.:

Stærk trang til at spille for meget trods alvorlige personlige eller familiemæssige

konsekvenser

Ændret eller øget seksuel interesse og adfærd, som du eller andre er meget bekymret

over, for eksempel en øget seksualdrift

Overdrevne ukontrollerbare indkøbs- og forbrugsvaner

Overspisning (spiser store mængder mad på kort tid) eller tvangsspisning (spiser mere

mad end normalt og mere end nødvendigt for at tilfredsstille din sult)

Fortæl din læge, hvis du oplever nogle af disse adfærdsmønstre. Denne vil drøfte forskellige

måder at håndtere eller reducere symptomerne på.

Følgende bivirkninger er også rapporteret, men chancen for, at de vil forekomme, kendes ikke:

Lavt antal blodlegemer (hvide blodlegemer, trombocytter)

Stofmisbrug af visse lægemidler, der anvendes til at behandle Parkinsons sygdom

Selvmordsforsøg, desorienteret, øgede seksuelle følelser

Svære langvarige unormale øjenbevægelser, Horners syndrom (hængende øjenlåg, lille pupil og

nedsat svedafsondring på den ene side af ansigtet), trækninger i øjenlåg

Unormal vejrtrækning

For meget eller mørkfarvet spyt, tænderskæren, hikke

Hårtab, udslæt (inklusive et alvorligt udslæt betegnet Henoch-Schönleins purpura), mørkfarvet

sved

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført

i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Numient utilgængeligt for børn.

Opbevares under 30 °C. Opbevar lægemidlet i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på pakningen og på flasken efter EXP (anv.

inden). Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned. Anvendes i løbet af 90 dage efter flaskens

åbning.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Numient indeholder

De aktive stoffer i Numient er levodopa og carbidopa

Hver 95 mg/23,75 mg kapsel med modificeret udløsning, hård, indeholder 95 mg

levodopa og 23,75 mg carbidopa (som monohydrat)

Hver 145 mg/36,25 mg kapsel med modificeret udløsning, hård, indeholder 145 mg

levodopa og 36,25 mg carbidopa (som monohydrat)

Hver 195 mg/48,75 mg kapsel med modificeret udløsning, hård, indeholder 195 mg

levodopa og 48,75 mg carbidopa (som monohydrat)

Hver 245 mg/61,25 mg kapsel med modificeret udløsning, hård, indeholder 245 mg

levodopa og 61,25 mg carbidopa (som monohydrat)

De ø

vrige indholdsstoffer er cellulose, mikrokrystallinsk, mannitol, vinsyre, ethylcellulose,

hypromellose, natriumstivelsesglycolat, natriumlaurylsulfat, povidon, talkum, methacrylsyre –

methyl- methacrylatcopolymerer (1:1), methacrylsyre – methyl methacrylatcopolymerer (1:2),

triethylcitrat, croscarmellosenatrium og magnesiumstearat

Ingredienserne i den hårde kapselskal er indigocarmin (E132) lake, gul jernoxid (E172),

titandioxid (E171) og gelatin

Ingredienserne i blækket er SB-6018 blåt blæk, shellak (E904), propylenglycol og indigocarmin

(E132) lake

Udseende og pakningsstørrelser

Numient er en hård kapsel med modificeret udløsning.

95 mg/23,75 mg: hård kapsel med modificeret udløsning

Hvid krop og en blå hætte på 18 × 6 mm påtrykt “IPX066” og “95” med blåt blæk.

145 mg/36,25 mg: hård kapsel med modificeret udløsning

Lyseblå krop og en blå hætte på 19 × 7 mm påtrykt “IPX066” og “145” med blåt blæk.

195 mg/48,75 mg: Hård kapsel med modificeret udløsning

Gul krop og en blå hætte på 24 × 8 mm påtrykt “IPX066” og “195” med blåt blæk.

245 mg/61,25 mg: Hård kapsel med modificeret udløsning

Blå krop og en blå hætte på 23 × 9 mm påtrykt “IPX066” og “245” med blåt blæk.

Numient-kapslerne leveres i plastflasker med et tørremiddel og et plastiklåg, fås i flasker med 25,

100 eller 240 hårde kapsler. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Amneal Pharma Europe Ltd

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

Fremstiller

Central Pharma Contract Packing Limited

Caxton Road, Bedford, Bedfordshire

MK41 0XZ

Storbritannien

44(0) 1234 227816

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Numient 95 mg/23,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Numient 145 mg/36,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Numient 195 mg/48,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Numient 245 mg/61,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

95 mg/23,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Hver kapsel indeholder 95 mg levodopa og 23,75 mg carbidopa (som monohydrat)

145 mg/36,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Hver kapsel indeholder 145 mg levodopa og 36,25 mg carbidopa (som monohydrat)

195 mg/48,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Hver kapsel indeholder 195 mg levodopa og 48,75 mg carbidopa (som monohydrat)

245 mg/61,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Hver kapsel indeholder 245 mg levodopa og 61,25 mg carbidopa (som monohydrat)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler med modificeret udløsning

95 mg/23,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Hvid krop og en blå hætte på 18 × 6 mm påtrykt “IPX066” og “95” med blåt blæk.

145 mg/36,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Lyseblå krop og en blå hætte på 19 × 7 mm påtrykt “IPX066” og “145” med blåt blæk.

195 mg/48,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Gul krop og en blå hætte på 24 × 8 mm påtrykt “IPX066” og “195” med blåt blæk.

245 mg/61,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

Blå krop og en blå hætte på 23 × 9 mm påtrykt “IPX066” og “245” med blåt blæk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Symptomatisk behandling af voksne patienter med Parkinsons sygdom.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Det anbefales at dosere Numient oralt, cirka hver 6. time. Det anbefales ikke at dosere dette

lægemiddel mere end 5 gange om dagen.

Hver kapselstyrke kan anvendes alene eller i kombination med andre kapselstyrker efter behov. Brug

dette lægemiddel med andre lægemidler indeholdende levodopa, som ikke er blevet undersøgt.

Dosisanbefalinger skal følges ved iværksættelse af behandling og tilpasses klinisk respons.

Startdosis og -titrering hos levodopa-naive patienter

Startdosis er én kapsel indeholdende 95 mg levodopa og 23,75 mg carbidopa tre gange dagligt i de

første tre dage. Dette kan øges til en dosis på én kapsel med modificeret udløsning, hård, indeholdende

145 mg levodopa og 36,25 mg carbidopa tre gange dagligt fra den fjerde behandlingsdag

.

Yderligere forøgelse skal overvejes individuelt på grundlag af klinisk respons. Dosen skal bestemmes

ved omhyggelig titrering. Patienter skal holdes på den laveste dosis, der kræves for at opnå

symptomatisk kontrol og for at minimere bivirkninger såsom dyskinesier og kvalme.

Der er begrænset erfaring med en samlet daglig dosis på mere end 1.170 mg levodopa, når det

administreres hos levodopa-naive patienter.

Konvertering af patienter fra andre levodopa/dopa-decarboxylase (DDC)-hæmmere (carbidopa eller

benserazid) med øjeblikkelig udløsning til Numient

På grund af Numients farmakokinetiske karakteristika kan Numient-doserne og doseringshyppigheden

ikke erstattes af andre levodopa/DDC-hæmmere med øjeblikkelig udløsning (se pkt. 5.2)

Når

patienter første gang konverteres fra levodopa/DDC-hæmmere med øjeblikkelig udløsning til

Numient, er retningslinjerne for doseringskonvertering, som er angivet i tabel 1, anbefalet til den

indledende dosering.

Tabel 1: Retningslinjer for indledende konvertering fra levodopa/DDC-hæmmere med øjeblikkelig

udløsning (IR) til Numient

hos patienter med Parkinsons sygdom.

Samlet daglig dosis

levodopa i

levodopa/DDC-

hæmmer med

øjeblikkelig

udløsning (mg)

Indledende samlet daglig dosis

Numient

(levodopa i mg)

Foreslået indledende daglig dosis

Numient

400 til 549

3 hårde kapsler 95 mg/23,75 mg

tre gange dagligt

550 til 749

1.140

4 hårde kapsler 95 mg/23,75 mg

tre gange dagligt

750 til 949

1.305

3 hårde kapsler 145 mg/36,25 mg

tre gange dagligt

950 til 1.249

1.755

3 hårde kapsler 195 mg/48,75 mg

tre gange dagligt

≥ 1.250

2.340

2.205

4 hårde kapsler 195 mg/48,75 mg

tre gange dagligt

eller

3 hårde kapsler 245 mg/61,25 mg

tre gange dagligt

Når patienter første gang konverteres fra levodopa/DDC-hæmmer med øjeblikkelig udløsning plus

catechol-O-methyltransferase (COMT) -hæmmere (såsom entacapon) til Numient, anbefales

retningslinjerne for doseringskonvertering i tabel 2 til indledende dosering.

Tabel 2: Retningslinjer for indledende konvertering fra levodopa/DDC-hæmmer med øjeblikkelig

udløsning plus catechol-O-methyltransferase (COMT)-hæmmere (såsom entacapon) til Numient

hos

patienter med Parkinsons sygdom

Samlet daglig dosis

levodopa (mg) i

levodopa/DDC-

hæmmer/entacapon

Indledende samlet daglig dosis

Numient

(levodopa i mg)

Foreslået indledende daglig dosis Numient

400 til 549

1.140

4 hårde kapsler 95 mg/23,75 mg

tre gange dagligt

550 til 749

1.470

2 hårde kapsler 245 mg/61,25 mg

tre gange dagligt

750 til 949

1.755

3 hårde kapsler 195 mg/48,75 mg

tre gange dagligt

950 til 1.249

2.205

3 hårde kapsler 245 mg/61,25 mg

tre gange dagligt

≥ 1.250

2.940

4 hårde kapsler 245 mg/61,25 mg

tre gange dagligt

Ved konvertering af patienter fra levodopa/DDC-hæmmeree til Numient, skal dosis justeres for at

opretholde tilstrækkelig symptomatisk kontrol. Doseringshyppigheden kan ændres fra tre gange om

dagen til maksimalt fem gange om dagen, hvis der ikke opretholdes tilstrækkeligt symptomatisk

kontrol. Ved undersøgelser af patienter med fremskreden Parkinsons sygdom er der begrænsede data

for brug af doser over 2.450 mg levodopa og 612,5 mg carbidopa givet som Numient.

Den endelige samlede daglige dosis af levodopa fra Numient er cirka dobbelt så stor som den endelige

samlede daglige dosis levodopa fra tabletter med øjeblikkelig udløsning, mens den endelige samlede

daglige dosis levodopa fra Numient er cirka tre gange større end den endelige samlede daglige dosis

levodopa fra kombinationen af levodopa//DDC-hæmmer/entacapon.

Specifik konvertering af patienter fra andre levodopa/DDC-hæmmere med modificeret udløsning til

Numient

For patienter, som i øjeblikket er i behandling med andre levodopa/DDC-hæmmere med modificeret

udløsning, findes der kun begrænsede oplysninger om konvertering til Numient. Den indledende

samlede daglige dosis Numient, som er beskrevet i tabel 1 ovenfor, skal muligvis reduceres med ca.

30 % for patienter, der specifikt konverterer fra levodopa/DDC-hæmmere med modificeret udløsning

til Numient.

Ve

dligeholdelse

Fordi Parkinsons sygdom er progressiv, anbefales det at foretage regelmæssige kliniske evalueringer.

Behandlingen skal individualiseres og justeres for hver patient i henhold til den ønskede terapeutiske

respons.

Tilføjelse af andre lægemidler til behandling af Parkinsons sygdom

Levodopa/carbidopa med modificeret udløsning kan anvendes sammen med andre lægemidler til

behandling af Parkinsons sygdom. Det kan dog være nødvendigt at foretage dosisjusteringer (se

pkt. 4.5)

Behandlingsafbrydelse

Sporadiske tilfælde af et symptomkompleks, som minder om malignt neuroleptikasyndrom (NMS),

har været forbundet med dosisreduktioner og tilbagetrækning af produkter, som indeholder

levodopa/carbidopa. Patienter skal observeres omhyggeligt, hvis det viser sig nødvendigt pludseligt at

reducere eller afbryde levodopa/carbidopa-kapsellægemidlet med modificeret udløsning, især hvis

patienten får antipsykotika (se pkt. 4.4).

Hvis der er behov for generel anæstesi, kan patienten fortsætte med levodopa/carbidopa-

kapsellægemidlet med modificeret udløsning, så længe patienten har tilladelse til at tage orale

lægemidler. Hvis behandlingen afbrydes midlertidigt, skal den sædvanlige dosis administreres, lige så

snart patienten er i stand til at tage orale lægemidler.

Ældre

Ingen dosisjustering af levodopa/carbidopa-lægemidlet

er påkrævet for ældre patienter.

Nedsat nyrefunktion

Nyrefunktionens indvirkning på levodopa/carbidopa-clearance er begrænset (se pkt. 5.2). Numient

ikke blevet undersøgt hos patienter, som har nedsat nyrefunktion. Det anbefales at administreres dette

lægemiddel med forsigtighedtil patienter med svær nyresygdom (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Numient er ikke blevet undersøgt hos patienter, som har nedsat nyrefunktion. Det anbefales at

administrere dette lægemiddel med forsigtighedtil patienter med svær nyresygdom (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Sikkerheden og virkning af Numient

hos børn, som er under 18 år, er ikke fastslået. Der foreligger

ingen data.

Administration

Numient skal administreres med et glas vand og kan tages med eller uden et måltid. Et måltid med højt

fedt- og kalorieindhold forsinker absorberingen af levodopa med to timer. Måltider med et højt

proteinindhold kan desuden svække det kliniske respons ved at reducere absorberingen af levodopa (se

pkt. 4.5). Numient bør derfor ikke indtages samtidigt med måltider med højt proteinindhold. Den hårde

kapsel med modificeret udløsning skal sluges hel og ikke tygges eller knuses for at kunne opretholde

virkningen af den modificerede udløsning af levodopa/carbidopa-lægemidlet. For patienter, der har

svært ved at synke en kapsel, kan dette lægemiddel administreres ved med forsigtighed at åbne kapslen

og drysse hele indholdet ud på en lille mængde mad (f.eks. 2 spiseskefulde) med blød konsistens,

såsom æblemos, yoghurt eller budding. Denne lægemiddel/mad-blanding skal synkes fuldstændigt og

med det samme, uden at der tygges, og den må ikke opbevares til senere brug. Det kan ikke udelukkes,

at opvarmning kan ændre lægemidlets egenskaber. Lægemidlet må derfor ikke opvarmes eller tilføjes

til varm mad.

Produkter, der indeholder ferrosulfat, må ikke administreres sammen med levodopa/carbidopa, men

skal administreres med det størst mulige tidsinterval mellem administrationer (se pkt. 4.5).

4.3

Ko

ntraindikationer

Overfølsomhed over for det (de) aktive stof(fer) eller over for et eller flere af hjælpestofferne

anført i pkt. 6.1.

Snævervinklet glaukom.

Phæochromocytom.

Samtidig administration med ikke-selektiv monoaminoxidase- (MAO) hæmmere. Disse

hæmmere skal seponeres mindst to uger før behandlingsstart (se pkt. 4.5).

Fortilfælde af malignt neuroleptikasyndrom (NMS) og/eller ikke-traumatisk rhabdomyolyse.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

CNS-virkninger

og mentale forstyrrelser

Somnolens og pludselige søvnepisoder

Levodopa har været forbundet med somnolens og episoder, hvor patienten pludselig falder i søvn (se

pkt. 4.7). Det er i sjældne tilfælde rapporteret, at personer pludselig er faldet i søvn under daglige

aktiviteter, i nogle tilfælde uden forudgående advarselssignaler. Patienter skal informeres herom og

tilrådes at udvise forsigtighed, når de fører motorkøretøj eller betjener maskiner, mens de er i

behandling (se pkt. 4.7). Patienter, der har oplevet somnolens og/eller en episode, hvor de pludselig er

faldet i søvn, skal undlade at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Det kan desuden overvejes at

reducere dosis eller afbryde behandlingen.

Malignt neuroleptikasyndrom (NMS)

Sporadiske tilfælde af et symptomkompleks, som minder om NMS, har været rapporteret i forbindelse

med dosisreduktioner og tilbagetrækning af levodopa/carbidopa-lægemidler. NMS er et livstruende

syndrom, der er karakteriseret ved feber eller hypertermi og kan være forbundet med rhabdomyolyse.

Der er rapporteret neurologiske fund, herunder muskelstivhed, ufrivillige bevægelser, ændret

bevidsthed, ændringer i den mentale tilstand; andre forstyrrelser, såsom autonom dysfunktion,

takykardi, takypnø, svedafsondring, hyper- eller hypotension; laboratorieresultater, såsom forhøjet

kreatinfosfokinase, leukocytose, myoglobinuri og øget serum myoglobin.

Patienter skal derfor

overvåges nøje, når levodopa/carbidopa-dosen pludselig reduceres eller afbrydes, specielt hvis

patienten modtager antipsykotika (se pkt. 4.2).

Mentale forstyrrelser

Patienter kan opleve nye eller forværrede psykiske tilstands- og adfærdsændringer, som kan være

alvorlige, herunder psykotisk adfærd og selvmordsadfærd under levodopa-behandling eller efter start

eller forøgelse af levodopa-dosen. Denne unormale tankegang og adfærd kan give sig udslag i en eller

flere af en række manifestationer, herunder angst, depression, paranoide tanker, vrangforestillinger,

hallucinationer, forvirring, psykotisk adfærd, desorientering, aggressiv adfærd, agitation og delirium.

Patienter med en alvorlig psykotisk lidelse eller en historie med psykotisk lidelse skal behandles med

forsigtighed med levodopa/carbidopa på grund af risikoen for forværrende psykose. Visse lægemidler,

der kan bruges til at behandle psykose, kan desuden forværre symptomerne på Parkinsons sygdom og

reducere virkningen af levodopa/carbidopa. Samtidig brug af antipsykotika bør overvåges nøje for

forværring af Parkinsons motoriske symptomer, især når der anvendes D2-receptorantagonister (se

pkt. 4.5).

Impulskontrolforstyrrelser

Patienterne bør regelmæssigt overvåges for udvikling af impulskontrolforstyrrelser. Patienter og

plejere skal gøres opmærksomme på, at adfærdsmæssige symptomer på manglende impulskontrol,

herunder ludomani, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsivt forbrug eller købetrang, overspisning

og tvangsspisning, og dopamin-dysreguleringssyndrom kan forekomme hos patienter, der behandles

med dopaminagonister og/eller andre dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa. Gennemgang

af behandling anbefales, hvis sådanne symptomer udvikler sig.

Dyskinesi

Lægemidler indeholdende levodopa forårsager dyskinesi, hvilket kan nødvendiggøre

behandlingsjustering

.

Carbidopa lader mere levodopa nå frem til hjernen og mere dopamin dannes,

hvilket øger risikoen for visse skadelige CNS-reaktioner, herunder dyskinesi. Det anbefales at

overvåge patienter for indtræden eller udvikling af dyskinesi og tilpasse levodopa/carbidopa-doserne

på tilsvarende vis.

Ortostatisk hypotension

Levodopa/carbidopa kan forårsage ortostatisk hypotension. Levodopa/carbidopa bør anvendes med

forsigtighed i tilfælde af samtidig brug af lægemidler, der kan forårsage ortostatisk hypotension, f.eks.

antihypertensive lægemidler.

Glaukom

Patienter med kronisk åbenvinklet glaukom kan behandles med forsigtighed med levodopa/carbidopa,

såfremt det intraokulære tryk er velkontrolleret, og patienten overvåges nøje for ændringer i det

intraokulære tryk under behandlingen.

Melanom

Epidemiologiske undersøgelser har vist, at patienter med Parkinsons sygdom har en højere risiko (2 til

ca. 6 gange højere) for at udvikle melanom end den almene befolkning. Om den observerede øgede

risiko skyldtes Parkinsons sygdom eller andre faktorer, såsom lægemidler, der anvendtes til at

behandle Parkinsons sygdom, er uklart.

Af de ovenfor anførte grunde rådes patienterne og de ordinerende læger til at være på udkik efter

melanomer ofte og regelmæssigt i forbindelse med anvendelse af levodopa/carbidopa, specielt hos

patienter med mistænkelige, ikke-diagnosticerede hudlæsioner eller fortilfælde af melanom. Det

anbefales at få foretaget regelmæssige hudundersøgelser af behørigt kvalificerede personer (f.eks.

hudlæger).

Laboratorieprøver

Der er observeret nedsat hæmoglobin og hæmatokrit ved langsigtet levodopa/carbidopa-behandling.

Regelmæssig evaluering af hepatisk og hæmatopoietisk funktion og hjerte- og nyrefunktion ved

forlænget behandling.

Levodopa/carbidopa kan give et falsk positivt testresultat for ketonstoffer, hvis en teststrimmel

anvendes til at bestemme en hvilken som helst form for ketonuri. Denne reaktion ændres ikke, når

urinprøven koges. Falsk-negative resultater kan fås ved anvendelse af glukoseoxidase-metoder mod

glukosuri.

Særlige populationer

Levodopa/carbidopa skal administreres med forsigtighed til patienter med iskæmisk hjertesygdom,

alvorlig kardiovaskulær eller pulmonal sygdom, astma bronchiale, nyre-, lever- eller endokrine

sygdomme eller fortilfælde af mavesårssygdom (på grund af muligheden for blødning i det øvre

gastrointestinale område), og fortilfælde af kramper.

Der skal udvises forsigtighed ved administration af levodopa/carbidopa til patienter med fortilfælde af

myokardieinfarkt, der har resterende atriale, nodale eller ventrikulære arytmier. Hos disse patienter

skal hjertefunktionen overvåges med særlig omhu under den indledende dosisjustering.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Monoaminoxidasehæmmere

Ikke-selektive monoaminoxidasehæmmere skal seponeres mindst 2 uger før behandlingsstart med

kapsellægemidlet med modificeret udløsning af levodopa/carbidopa (se pkt. 4.3).

Numient kan indtages samtidig med den anbefalede dosis MAO-hæmmer, som er selektiv for MAO

type B- hæmmer såsom selegilin og rasagilin. Der er en kendt lægemiddelinteraktion mellem levodopa

og MAO type B-hæmmere, som forstærkervirkningen af levodopa. Kombinationen kan være

forbundet med svær ortostatisk hypotension.

Levodopa-dosen skal muligvis reduceres, når der tilføjes en MAO-hæmmer selektivt for type B. Hold

patienter på den laveste dosis, der kræves for at opnå symptomatisk kontrol og minimere bivirkninger.

Dopamin D2-receptor-antagonister, benzodiazepiner og isoniazid

Dopamin D2-receptor antagonister (f.eks. phenothiaziner, butyrophenoner, risperidon),

benzodiazepiner og isoniazid kan reducere de terapeutiske virkninger af levodopa. Patienter, der tager

disse lægemidler sammen med levodopa/carbidopa, bør overvåges nøje for tab af terapeutisk respons.

Tricykliske antidepressiva

Der har været sjældne rapporter om bivirkninger, herunder hypertension og dyskinesier som følge af

samtidig brug af tricykliske antidepressiva og levodopa/carbidopa.

Antihypertensiver

Symptomatisk postural hypotension er forekommet, når kombinationer af levodopa og en

decarboxylasehæmmer føjes til behandling af patienter, der i forvejen modtager visse antihypertensiva.

Det kan være nødvendigt at justere dosen af de antihypertensive lægemidler under behandlingens

titreringsfase med dette levodopa/carbidopa-lægemiddel med modificeret udløsning.

Antikolinergika

Antikolinerge lægemidler kan arbejde synergistisk med levodopa for at forbedre tremor. Samtidig brug

kan imidlertid forårsage en forværring af ufrivillige motoriske forstyrrelser. Antikolinerge lægemidler

kan forringe virkningen af levodopa på grund af en forsinket absorption. Det kan være nødvendigt at

foretage en dosisjustering af levodopa.

Phenytoin og papaverin

Der har været sjældne rapporter om, at de gavnlige virkninger af levodopa ved Parkinsons sygdom

reverteres af phenytoin og papaverin. Patienter, der tager disse lægemidler med levodopa/carbidopa,

bør overvåges nøje for tab af terapeutisk respons.

COMT-hæmmere

Virkningen af samtidig administration af dette levodopa/carbidopa-kapselprodukt med modificeret

udløsning og COMT-hæmmere såsom entacapon er ikke blevet undersøgt. Tilsætningen af entacapon

til levodopa/carbidopa er påvist at øge levodopa-biotilgængeligheden med 30 %. Dosen af

levodopa/carbidopa-kapsellægemidlet med modificeret udløsning

skal muligvis nedsættes ved

samtidig brug af COMT-hæmmere.

Ferrosalte

Levodopa/carbidopa og jernholdige salte eller multivitaminer, som indeholder ferrosalte, skal

administreres med forsigtighed. Ferrosalte kan danne chelater med levodopa og carbidopa. Produkter,

der indeholder ferrosulfat og levodopa/carbidopa skal administreres separat med det størst mulige

tidsinterval mellem administrationer (se pkt. 4.2).

Alkoholinteraktion

In vivo førte samtidig administration af Numient med op til 40 % volumen-til-volumen (v/v) alkohol

ikke til dosis-dumping af levodopa eller carbidopa.

Fødevareinteraktion

Hos raske voksne reducerede oral administration af Numient efter et måltid med højt fedt- og

kalorieindhold levodopa C

21 %, mens det samlede omfang af absorptionen af levodopa (AUC

lignede (13 % stigning) det, der blev observeret i den fastende tilstand (se pkt. 5.2). Administration

sammen med et måltid med højt fedt- og kalorieindhold forsinker absorptionen af levodopa med op til

2 timer (se pkt. 4.2).

Efter administration af kapselindholdet med modificeret udløsning, hård, drysset over en lille mængde

mad (f.eks. 2 spiseskefulde) med blød konsistens, såsom æblemos, yoghurt eller budding, svarede

hastigheden og omfanget af absorptionen af levodopa til, hvad der blev observeret i fastende tilstand.

Levodopa konkurrerer med visse aminosyrer om transport, og måltider med højt proteinindhold kan

derfor forringe absorptionen af levodopa.

Virkningen af levodopa og carbidopa på metabolisme af andre lægemidler

Hæmning eller induktion af levodopa og carbidopa er ikke blevet undersøgt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af levodopa/carbidopa hos gravide kvinder.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Det anbefales ikke at bruge Numient under

graviditet og til kvinder i den fødedygtige alder, der ikke anvender prævention, med mindre fordelene

for moderen opvejer de mulige risici for fosteret.

Amning

Carbidopa udskilles i rottemælk, men det vides ikke, hvorvidt carbidopa eller dets metabolitter

udskilles i brystmælk. I en undersøgelse af en ammende mor med Parkinsons sygdom rapporteredes

udskillelsen af levodopa i modermælk. Der foreligger utilstrækkelige data for virkningen af

levodopa/carbidopa eller deres metabolitter på det ammede barn. Amningen skal ophøre under

behandling med Numient.

Fertilitet

Der findes ingen data om virkningerne af levodopa eller carbidopa på human fertilitet. Virkningerne af

levodopa på fertilitet blev evalueret i museforsøg (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Levodopa påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøjer og betjene maskiner. Visse

bivirkninger som søvnighed og svimmelhed, der er blevet rapporteret med dette levodopa/carbidopa-

kapsellægemiddel med modificeret udløsning, kan påvirke nogle patienters evne til at føre

motorkøretøjer eller betjene maskiner.

Patienter, som behandles med dette levodopa/carbidopa-kapsellægemiddel med modificeret udløsning,

og som har somnolens og/eller pludselige søvnepisoder, skal informeres om, at de skal afstå fra at føre

motorkøretøjer eller deltage i aktiviteter, hvor nedsat årvågenhed kan udsætte dem eller andre for

risiko for alvorlig skade eller død (f.eks. betjene maskiner), indtil sådanne tilbagevendende episoder og

somnolens er ophørt (se også pkt. 4.4).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst rapporterede bivirkninger med Numient var kvalme, der forekom hos cirka 12 % af alle

patienter; svimmelhed; hovedpine og dyskinesi, som hver forekom hos ca. 8 % af alle patienter; og

søvnløshed, der forekom hos ca. 6 % af alle patienter. Alvorlige hændelser med gastrointestinal

blødning (ualmindelig) og allergisk ødem (ualmindelig) blev rapporteret i de kliniske forsøg med

Numient. Et symptomkompleks, der ligner malignt neuroleptikasyndrom og rhabdomyolyse, kan

forekomme med levodopa/carbidopa-lægemidler, selvom der ikke er identificeret noget tilfælde i

kliniske forsøg med Numient.

Tabuleret liste over bivirkninger

Bivirkninger er angivet nedenfor efter systemorganklasse (SOC) og hyppighed (tabel 3). Hyppigheder

defineres som: meget almindelige (≥1/10), almindelige (≥1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥1/1.000

til < 1/100), sjældne (≥1/10.000 til < 1/1.000), meget sjældne (< 1/10.000) ikke kendt (kan ikke

estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver frekvenskategori er bivirkninger opstillet efter

faldende alvorlighed.

Tabel 3. Bivirkninger

Bivirkninger observeret under den kliniske udvikling af

Numient

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

a)

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer

(inkl.cyster og polypper)

Melanom (se pkt. 4.4)

Blod og lymfesystem

Anæmi

Agranulocytose,

trombocytopeni,

leukopeni

Metabolisme og

ernæring

Vægtreduktion

Svækket appetit,

vægtforøgelse

Psykiske forstyrrelser

Kognitiv svækkelse,

konfusion, hallucinationer,

depression (se pkt. 4.5),

angst, unormale drømme,

søvnløshed

Psykotisk episode,

impulskontrollidelse (se

pkt. 4.4), agitation

Selvmordsforsøg (se

pkt. 4.4), desorientering,

dopaminergt

dysreguleringssyndrom,

eufori, forøget libido

Nervesystemet

Dystoni, tænd/sluk-

fænomen, dyskinesi,

somnolens,

gangforstyrrelser,

svimmelhed, forværring af

Parkinsons sygdom,

paræstesi, hovedpine,

tremor

Kramper, pludselige

søvnepisoder (se

pkt. 4.4), trismus, uro i

benene

Malignt

neuroleptikasyndrom (se

pkt. 4.3 og 4.4), ataksi

Øre og labyrint

Sløret syn, dobbeltsyn,

mydriasis,

Okulogyre kriser,

aktivering af latent

Horners syndrom,

blefarospasme

Hjerte

Hjerterytmeforstyrrelser

(se pkt. 4.4)

Palpitationer

Vaskulære sygdomme

Ortostatisk hypotension (se

pkt. 4.4 og 4.9),

hypertension (se pkt. 4.5)

Synkope, tromboflebitis

Luftveje, thorax og

mediastinum

Dyspnø

Unormal vejrtrækning,

hæshed

Mave-tarm-kanalen

Kvalme

Abdominal smerte,

forstoppelse, diarré,

mundtørhed, opkastning

Gastrointestinal

blødning,

mavesårssygdom (se

pkt. 4.4), dysfagi,

dyspepsi,

smagsforstyrrelser,

glossodyni, flatulens

Mørk spyt, bruksisme,

hikke, sialorrhoea

Hud og subkutane væv

Hedeture, hyperhidrose,

udslæt (se pkt. 4.3)

Allergisk ødem,

pruritus (se pkt. 4.3)

Henoch-Schönlein

purpura, urticaria (se

pkt. 4.3), hårtab,

eksantem, mørk sved

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Muskelspasmer

Bivirkninger observeret under den kliniske udvikling af

Numient

Systemorganklasse

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke almindelig

Ikke kendt

a)

Nyrer og urinveje

Urinretention

Mørk urin,

urininkontinens

Det reproduktive system

og mammae

Priapisme

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Fald, perifert ødem, ikke-

kardielle brystsmerter,

asteni, træthed

Utilpashed

Undersøgelser

Forhøjet AST, ALT,

LDH, bilirubin,

blodsukker, kreatinin,

urinsyre, nedsatte

værdier af hæmoglobin

og hæmatokrit, blod i

urinen

Forhøjet urinkvælstof,

alkaliske fosfataser,

positiv Coombs test,

leukocytter og bakterier

i urinen

Bivirkninger er ikke observeret i den kliniske udvikling af Numient, men rapporteret for andre levodopa/carbidopa-lægemidler.

Kombineret udtryk, der omfatter atrieflimren, atrieflagren, atrioventrikulær blok, grenblok, syg sinus-syndrom, bradykardi og takykardi

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Pludselige søvnepisoder

Numient er forbundet med somnolens og har tidligere i sjældne tilfælde været forbundet med

overdreven somnolens i dagtimerne og pludselige søvnepisoder.

Impulskontrolforstyrrelser

Ludomani, forøget libido, hyperseksualitet, kompulsivt forbrug eller købetrang, overspisning og

tvangsspisning kan forekomme hos patienter, der behandles med dopaminagonister og/eller andre

dopaminerge behandlinger indeholdende levodopa (se pkt. 4.4).

Laboratorieværdier

Tilfælde af fejlagtigt diagnosticeret fæokromocytom hos patienter i levodopa/carbidopa-behandling er

kun rapporteret i meget sjældne tilfælde. Der bør udvises forsigtighed ved fortolkning af plasma- og

urinniveauer af katekolaminer og deres metabolitter hos patienter på levodopa eller

levodopa/carbidopa-behandling.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer og tegn

De akutte symptomer på overdosis af levodopa/DDC-hæmmer kan forventes at opstå som følge af

dopaminerg overstimulering. Doser på nogle få gram kan resultere i CNS-forstyrrelser med en

stigende sandsynlighed for kardiovaskulære forstyrrelser (f.eks. hypotension, sinus takykardi) og mere

alvorlige psykiatriske problemer ved højere doser. Levodopa-overdosis kan give anledning til

systemiske komplikationer sekundært i forhold til dopaminergisk overstimulering.

Behandling

Behandlingen af akut overdosis med levodopa/DDC-præparater er den samme som behandlingen af

akut overdosis med levodopa. Pyridoxin er ikke effektiv med hensyn til at revertere dette

kombinationslægemiddels aktioner. Elektrokardiografisk overvågning skal indledes, og patienten skal

observeres omhyggeligt for udvikling af arytmier. Giv om nødvendigt passende antiarytmisk terapi.

Yderligere behandling skal være som klinisk indiceret eller som anbefalet af det nationale giftcenter,

hvor et sådant findes.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: anti-Parkinson lægemidler, dopaminergika, ATC-kode: N04BA02

Virkningsmekanisme

Levodopa er et forstadium af dopamin og gives som dopamin erstatningsterapi mod Parkinsons

sygdom.

Carbidopa er en perifer aromatisk aminosyre decarboxylase-hæmmer. Det forhindrer metabolisme af

levodopa til dopamin i den perifere cirkulation og sikrer, at en større andel af dosen når hjernen, hvor

dopamin udøver sin terapeutiske virkning. En lavere dosis levodopa kan bruges, når den administreres

samtidig med carbidopa, hvilket reducerer forekomsten og sværhedsgraden af perifere bivirkninger.

Farmakodynamisk virkning

Hvis levodopa administreres oralt, decarboxyleres det hurtigt til dopamin i ekstracerebrale væv, så kun

en lille del af en given dosis transporteres uændret til centralnervesystemet. Der kræves derfor store

doser levodopa for at opnå en passende terapeutisk virkning, og disse doser kan ofte være ledsaget af

kvalme og andre bivirkninger, der for nogens vedkommende skyldes dopamin, som dannes i

ekstracerebrale væv.

Carbidopa hæmmer decarboxylering af perifer levodopa. Det krydser ikke blod-hjerne-barrieren og

påvirker ikke levodopas metabolisme i centralnervesystemet. Da dets decarboxylasehæmmende

aktivitet er begrænset til ekstracerebrale væv, gør administration af carbidopa med levodopa, at der

kan leveres mere levodopa til hjernen. Tilsætningen af carbidopa til levodopa reducerer de perifere

virkninger (kvalme, opkastning) på grund af decarboxylering af levodopa. Carbidopa mindsker dog

ikke forekomsten af bivirkninger som følge af de centrale virkninger af levodopa.

Klinisk virkning og sikkerhed

Levodopa-naive patienter med Parkinsons sygdom

APEX-PD

Effektiviteten af Numient hos patienter med tidlig Parkinsons sygdom blev fastslået i et randomiseret,

dobbelt-blindet, placebo-kontrolleret, 30-ugers klinisk fastdosisforsøg med parallelle grupper hos 381

patienter, som havde en middel sygdomsvarighed på 1 år og ingen eller begrænset forudgående

eksponering for levodopa- og dopaminagonister. Patienter fortsatte på stabil samtidig anti-Parkinson-

lægemiddel. Kvalificerede patienter blev randomiseret (i forholdet 1:1:1:1) til placebo eller en af tre

faste levodopa/carbidopa-doser på 145 mg/36,25 mg, 245 mg/61,25 mg eller 390 mg/97,5 mg, tre

gange om dagen. Patienterne fik ikke tilladelse til at modtage supplerende levodopa eller catechol-O-

methyl transferase (COMT) -hæmmere. Patienter, der fik levodopa/carbidopa-lægemidlet med

modificeret udløsning, påbegyndte startbehandling ved 95 mg levodopa/23,75 mg carbidopa tre gange

dagligt (TID). Dosis blev øget fra og med dag 4 og den højeste måldosis (390 mg levodopa/97,5 mg

carbidopa TID) blev opnået på dag 22.

Det primære effektmål var den gennemsnitlige ændring i forhold til baseline af samlet vurderingsskala

for Parkinsons sygdom (UPDRS) del II- (dagligdags aktiviteter) scorer plus del III-motorscore i uge 30

eller ved førtidigt ophør. Hver af de tre levodopa/carbidopa-behandlinger med modificeret udløsning

var statistisk signifikant bedre end placebo for det primære mål (tabel 4).

Tabel 4: Gennemsnitlig ændring i forhold til baseline i UPDRS del II plus del III score i uge 30 (eller

ved førtidigt ophør) hos levodopa-naive patienter med Parkinsons sygdom (APEX-

PD)

Middel-UPDRS (del II og del III) -score

a)

Behandling

Baseline

b)

Uge 30

(eller ved førtidigt ophør)

Ændring i forhold til baseline

i uge 30

(eller ved førtidigt ophør)

c)

Placebo

36,5

35,9

−0,6

Numient 145 mg

36,1

24,4

−11,7

e)

Numient 245 mg

38,2

25,3

−12,9

e)

Numient 390 mg

36,3

21,4

−14,9

e)

For UPDRS angiver de højere scorer en svækkelse af større sværhedsgrad

Alle værdier er baseret på 361 patienter fra Intent til Treat-populationen, som havde gyldige forsøgsafslutningsværdier

Negative tal angiver forbedring i forhold til baselineværdien

Tre gange om dagen

P-værdi er mindre end 0,05 versus placebo

Patienter med fremskreden Parkinsons sygdom

Effekten af og sikkerheden ved Numient på patienter med Parkinsons sygdom på et fremskredent

stadie er blevet evalueret i 2 dobbeltblinde, aktiv-kontrollerede forsøg: parallel-forsøg ADVANCE-PD

(forsøg IPX066-B09-02; 22 uger) og overkrydsningsforsøg ASCEND-PD (forsøg IPX066-B-09-06 del

1; 11 uger).

I begge forsøg var det primære effektmål procentdelen af “off”-tid, mens patienten var vågen. De

øvrige sekundære effektmål inkluderede “off”-tid, “on”-tid uden problematisk dyskinesi samt UPDRS

del II+III score. Det kliniske globale indtryk af ændring blev også vurderet i ADVANCE-PD-forsøget.

ADVANCE-PD

ADVANCE-PD-forsøget var et 22-ugers forsøg, der bestod af en 3-ugers dosisjustering af

levodopa/carbidopa-behandling med øjeblikkelig udløsning før forsøget forud for en 6-ugers

konvertering til Numient. Derefter blev patienterne randomiseret til en dobbeltblindet, 13-ugers

forsøgsbehandlingsperiode med enten levodopa/carbidopa-behandling med optimeret øjeblikkelig

udløsning eller Numient. I alt 471inkluderede patienter var blevet holdt på et stabilt regimen af

levodopa på mindst 400 mg pr. dag før optagelsen i forsøget. Doseringen af samtidig anti-Parkinson

lægemidler blev holdt stabil. Patienterne fik ikke tilladelse til at modtage lægemidler med supplerende

levodopa eller catechol-O-methyl transferase (COMT) -hæmmere under forsøget. I alt 393 patienter

(gennemsnitsalder 63,2 år; 65 % mænd) blev randomiseret.

ASCEND-PD

ASCEND-PD-forsøget var et randomiseret, dobbeltblindet, dobbeltbehandling, dobbeltperiode

overkrydsningsforsøg, som inkluderede 110 patienter, der havde modtaget et stabilt regimen af

levodopa/carbidopa/entacapon (LCE), som indeholdt mindst 400 mg levodopa pr. dag. Den mindste

doseringshyppighed var fire gange om dagen i mindst 4 uger efter optagelsen i forsøget. Samtidige

anti-Parkinson-lægemidler blev holdt stabile i løbet af forsøget. LCE-behandling blev konverteret til

Numient over en 6-ugers periode. Efter denne dosiskonvertering blev 91 forsøgspersoner

(gennemsnitsalder: 64,1 år; 75 % mænd) randomiseret til at modtage Numient efterfulgt af LCE før

forsøget eller omvendt. Alle effektdata er baseret på 84 patienter, som gennemførte forsøget med

undtagelse af data fra patientdagbøger, som er baseret på 83 patienter. Hver af de dobbeltblinde

forsøgsperioder varede 2 uger. Ind imellem disse perioder modtog alle patienter open-label behandling

med Numient i 1 uge.

De hyppigst registrerede samtidige lægemidler for Parkinsons sygdom hos randomiserede patienter var

dopaminagonister (64 %) og MAO-hæmmere (37 %).

Resultater

Hovedforsøgets resultater er opsummeret i tabel 5.

Tabel 5: Hovedresultater fra undersøgelser af fremskreden Parkinsons sygdom

Forsøg

ADVANCE-PD

ASCEND-PD (overkrydsning)

Antal patienter

N tilmeldt

N konverteret

N randomiseret

N gennemført

Kendetegn ved randomiserede patienter

Alder [år (SD)]

63,2 (9,4)

64,1 (9,3)

Varighed PD [år (SD)]

7,4 (4,5)

10,0 (5,3)

Resultater

Forsøgsgrupper

Numient

IR L-dopa†

Numient

LCE

n=201

n=192

n=84

Dosis (mg), median (interval)

1.330

(570; 5.390)

(400; 2.000)

1.495

(735; 4.900)

(400; 1.600)

Procentdel “off”-tid *

Baseline, gennemsnit

36,9 %

36,0 %

36,1 %

Effektmål, gennemsnit

23,8 %

29,8 %

24,0 %

32,5 %

Forskel (95 % CI)

-5,8 % (-8,8; -2,7)

-8,6% (-12,4; -4,7)

p-værdi

< 0,0001

< 0,0001

“Off”-tid (timer)*

Baseline, gennemsnit

Ændring ved effektmål

-2,2

-1,0

-2,1

-0,7

Forskel (95 % CI)

-1,0 (-1,5; -0,5)

-1,4 (-2,1; -0,8)

p-værdi

< 0,0001

< 0,0001

“On”-tid uden problematisk dyskinesi (timer)*

Baseline, gennemsnit

10,0

10,1

Ændring ved effektmål

+1,9

+0,8

+1,5

+0,1

Forskel (95 % CI)

1,0 (0,5; 1,5)

1,4 (0,7; 2,0)

p-værdi

0,0002

< 0,0001

UPDRS

II-III

score

Baseline, gennemsnit

32,3

32,4

32,0

Ændring ved effektmål

-5,7

-2,1

-2,7

-0,3

Forskel (95 % CI)

-4,0 (-5,9; -2,0)

-2,6 (-4,8; -0,4)

p-værdi

< 0,0001

0,0233

Responder-analyser

≥ 1 times forbedring i “off”-tid (95 % CI)

63,2 %

(56,5; 69,9)

45,3 %

(38,3; 52,4)

64,0 %

(54,1; 74,0)

50,0 %

(39,6; 60,5)

p-værdi

< 0,0001

0,0094

CGI-C stærkt forbedret (95 % CI)

40,0 %

(33,2; 46,8)

13,7 %

(8,8; 18,6)

Ikke relevant

Ikke relevant

p-værdi

< 0,0001

Forkortelser: CGI-C: clinical global impression of change from baseline (klinisk globalt indtryk af ændring i forhold til baseline); CI:

confidence interval (konfidensinterval); IR: immediate release (øjeblikkelig udløsning); LCE: levodopa/carbidopa/entacapon; L-dopa†:

Levodopa/Carbidopa; LS: least squares (mindste kvadrater); PD: Parkinsons sygdom; SD: standard deviation (standardafvigelse); I/A: ikke

relevant; t: timer; år: år.

*I ADVANCE-PD-forsøget blev der anvendt en kovariansanalysemodel (ANCOVA) for forsøgsafslutning med behandling og centre som

hovedeffekter og interaktionsudtryk for behandling efter center og baseline som kovarians.

Data i ASCEND-PD-forsøget blev analyseret ved brug af standard blandet-model-analyse af varians. Behandling, rækkefølge og periode blev

inkluderet som faste effekter, intra- og interforsøgspersonfaktorer blev inkluderet som tilfældige effekter. Der var intet bevis for periode-,

rækkefølge/overførselseffekter i ASCEND-PD-forsøget (p-værdier alle > 0,10).

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Numient i alle undergrupper af den pædiatriske population (se pkt. 4.2 for oplysninger om

pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Levodopa

Numients farmakokinetik blev evalueret efter enkeltdoser hos raske forsøgspersoner og efter enkelte

og gentagne doser hos patienter med Parkinsons sygdom. Farmakokinetikken for enkeltdosis hos raske

voksne efter oral administration af 2 Numient 195 mg levodopa/48,75 mg carbidopa-kapsler er vist i

figur 1.

Figur 1: Gennemsnitskoncentrationstidsprofiler af levodopa-plasmakoncentrationen hos 22 voksne

efter en enkelt oral dosis på 2 Numient 195 mg levodopa/48,75 mg carbidopa-kapsler

Biotilgængeligheden af levodopa fra Numient hos patienter var ca. 70 % i forhold til

levodopa/carbidopa med øjeblikkelig udløsning. For sammenlignelige doser resulterer Numient i en

levodopa-spidskoncentration (C

), der er 30 % af peak-koncentrationen for levodopa/carbidopa med

øjeblikkelig udløsning. Efter en første peak efter ca. en time opretholdes plasmakoncentrationer i cirka

4 til 5 timer før de falder. Peak-plasmakoncentrationer nås efter cirka 4,5 time. Hos patienter med

Parkinsons sygdom kunne farmakokinetikken ved flere doser sammenlignes med farmakokinetikken

ved enkelt-dosis, dvs. der var en minimal ophobning af levodopa fra levodopa/carbidopa-lægemidlet

med modificeret udløsning.

Efter multipel dosering hos patienter havde levodopa/carbidopa med modificeret udløsning reduceret

udsvingene i levodopa plasmakoncentrationer med et peak-til-bundværdi fluktuationsindeks på 1,5

med minimal ophobning af levodopa.

Carbidopa

Efter oral dosering af levodopa/carbidopa-lægemidlet med modificeret udløsning forekom den

maksimale

koncentration efter ca. 3,5 timer. Biotilgængeligheden af carbidopa fra dette lægemiddel i

forhold til levodopa- og carbidopa-tabletter med modificeret udløsning var ca. 50 %.

Numient 2×195 mg

Tid (timer)

Levodopa (ng/ml)

Fødevarevirkning

Hos raske voksne reducerede oral administration af levodopa/carbidopa-lægemidlet med modificeret

udløsning efter et måltid med højt fedt- og kalorieindhold levodopa-C

med 21 %. Absorptionen af

levodopa (AUC

) var næsten den samme (13 % stigning) som den, der blev observeret i den fastende

tilstand. Administration med et måltid med højt fedt- og kalorieindhold forsinker levodopa-

absorptionen med op til 2 timer.

Efter administration af kapselindholdet med modificeret udløsning, hård, drysset over en lille mængde

mad med blød konsistens, såsom æblemos, svarede hastigheden og omfanget af absorptionen af

levodopa til, hvad der blev observeret i fastende tilstand.

Levodopa konkurrerer med visse aminosyrer om transport, og måltider med højt proteinindhold kan

derfor forringe absorptionen af levodopa.

Fordeling

Levodopa

Levodopa er kun i ringe grad (10-30 %) bundet til plasmaprotein. Levodopa krydser blod-hjerne-

barrieren via aktive transportører for store neutrale aminosyrer.

Carbidopa

Carbidopa er cirka 36 % bundet til plasmaproteiner. Carbidopa krydser ikke blod-hjerne-barrieren ved

klinisk relevante doser.

Biotransformation

Levodopa

Levodopa metaboliseres i udstrakt grad til forskellige metabolitter. De to store metaboliske veje er

decarboxylering af dopa-decarboxylase (DDC) og O-methylering af catechol-O-methyltransferase

(COMT). Uændret levodopa udgør mindre end 10 % af den samlede urinudskillelse. Den terminale

halveringstid for levodopa, den aktive del af antiparkinson-aktiviteten, er cirka 2 timer i nærvær af

carbidopa.

Carbidopa

Carbidopa metaboliseres til to hovedmetabolitter: α-methyl-3-methoxy-4-hydroxyphenylpropionsyre

og α-methyl-3, 4-dihydroxy-phenylpropionsyre. Disse to metabolitter udskilles primært i urinen enten

uændret eller som glucuronid. Uændret carbidopa udgør mindre end 30 % af den samlede

urinudskillelse. Eliminationshalveringstiden for den terminale fase af carbidopa er ca. 2 timer.

Dosering

Numient

udviser dosisproportionel farmakokinetik for både carbidopa og levodopa over

dosisstyrkeområdet for levodopa fra 95 mg til 245 mg.

Nedsat nyrefunktion

Renal udskillelse af intakt levodopa udgør kun omkring 10 % af clearance. Nedsat nyrefunktion kan

således potentielt have en lille indvirkning på eksponeringen af levodopa. Levodopa/carbidopa med

modificeret udløsning skal administreres med forsigtighed til patienter med svært nedsat nyrefunktion

(se pkt. 4.2).

Nedsat leverfunktion

Der er ingen undersøgelser af farmakokinetik for levodopa og carbidopa hos patienter med nedsat

leverfunktion (se pkt. 4.2). Levodopa/carbidopa med modificeret udløsning skal administreres med

forsigtighed til patienter med svært nedsat leverfunktion.

Pædiatrisk population

Der er ingen undersøgelser af farmakokinetik for levodopa og carbidopa, når de gives som Numient

hos børn.

Ældre

I de farmakokinetiske forsøg, der blev afholdt med patienter efter en enkelt dosis Numient,

steg

systemisk eksponering for levodopa generelt med stigende alder, idet AUC-værdier i gennemsnit var

ca. 15 % højere hos ældre (≥ 65 år) end hos yngre forsøgspersoner (< 65 år).

Køn

Levodopa

Efter en enkelt dosis Numient

hos patienter med Parkinsons sygdom var plasma AUC og C

levodopa højere hos kvinder end hos mænd (i gennemsnit 37 % for AUC og 35 % for C

). Disse

forskelle kan primært forklares med kvinders lavere kropsvægt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Prækliniske data viser ingen speciel risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle studier af

sikkerhedsfarmakologi, toksicitet efter gentagne doser, genotoksicitet og karcinogenicitet.

Reproduktionstoksikologi

Både levodopa og kombinationer af carbidopa og levodopa har forårsaget viscerale og skeletale

misdannelser hos kaniner.

Der sås ingen effekter på mandlige eller kvindelige kønsorganer ved gentagne dosistoksikologiske

undersøgelser hos mus, rotter eller aber med levodopa alene, eller i kombination med carbidopa. Det er

imidlertid påvist, at levodopa påvirker parringsadfærd hos hanrotter i let grad.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Kapselindhold

Cellulose, mikrokrystallinsk

Mannitol

Vinsyre

Ethylcellulose

Hypromellose

Natriumstivelsesglycolat

Natriumlaurilsulfat

Povidon

Talkum

Methacrylsyre - methyl methacrylatkopolymerureaer (1:1)

Methacrylsyre – methyl methacrylatkopolymerer (1:2)

Triethylcitrat

Croscarmellosenatrium

Magnesiumstearat

Kapselskal

Indigocarmin (E132), lake

Gul jernoxid (E172)

Titandioxid (E171)

Gelatin

Blæk

SB-6018 blåt blæk

Schellak (E904)

Propylenglykol

Indigocarmin (E132), lake

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

30 måneder

90 dage efter anbrud af lægemidlet.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevar under 30 °C. Opbevar i den originale emballage for at beskytte mod lys og fugt.

Opbevaringsforhold efter anbrud af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Opak, hvid, polyethylen flaske med høj densitet (HDPE) og skrueaflukning af polypropylen.

Tørremiddel er inkluderet i flasken.

En flaske indeholder 25, 100 eller 240 kapsler med modificeret udløsning, hård.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Amneal Pharma Europe Ltd

70 Sir John Rogerson’s Quay

Dublin 2

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMRE (-NUMRE)

Numient 95 mg/23,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

EU/1/15/1044/001 (25 hårde kapsler med modificeret udløsning)

EU/1/15/1044/002 (100 hårde kapsler med modificeret udløsning)

EU/1/15/1044/003(240 hårde kapsler med modificeret udløsning)

Numient 145 mg/36,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

EU/1/15/1044/004 (25 hårde kapsler med modificeret udløsning)

EU/1/15/1044/005 (100 hårde kapsler med modificeret udløsning)

EU/1/15/1044/006(240 hårde kapsler med modificeret udløsning)

Numient 195 mg/48,75 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

EU/1/15/1044/007 (25 hårde kapsler med modificeret udløsning)

EU/1/15/1044/008 (100 hårde kapsler med modificeret udløsning)

EU/1/15/1044/009 (240 hårde kapsler med modificeret udløsning)

Numient 245 mg/61,25 mg hårde kapsler med modificeret udløsning

EU/1/15/1044/010 (25 hårde kapsler med modificeret udløsning)

EU/1/15/1044/011 (100 hårde kapsler med modificeret udløsning)

EU/1/15/1044/012 (240 hårde kapsler med modificeret udløsning)

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 19. november 2015

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2015. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/660645/2015

EMEA/H/C/002611

EPAR - sammendrag for offentligheden

Numient

levodopa/carbidopa

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Numient. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Numient bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Numient, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Numient, og hvad anvendes det til?

Numient er et lægemiddel til behandling af symptomerne på Parkinsons sygdom, der er en

fremadskridende hjernesygdom, som medfører rysten, muskelstivhed og langsomme bevægelser.

Det indeholder de aktive stoffer levodopa og carbidopa.

Hvordan anvendes Numient?

Numient fås som kapsler, der tages gennem munden. Startdosis for patienter, der ikke før har fået

levodopa, er én kapsel indeholdende 95 mg levodopa og 23,75 mg carbidopa tre gange dagligt i de

første tre dage. Lægen vil derefter muligvis øge dosis, alt efter hvordan behandlingen virker på

patientens tilstand. For patienter, der allerede får levodopa, ville lægen fastsætte en dosis af Numient

på grundlag af den aktuelle behandling.

Kapslerne med Numient skal tages med et glas vand. De kan tages sammen med et måltid eller

mellem måltiderne, men bør ikke tages sammen med et proteinrigt måltid, da dette kan nedsætte

absorptionen.

Patienter med synkebesvær kan få indholdet af kapslerne drysset på bløde fødevarer såsom

æblesauce, yoghurt eller budding. Patienterne skal derefter straks synke maden uden at tygge den.

Numient

EMA/660645/2015

Side 2/3

Numient udleveres kun mod recept og fås i følgende styrker: 95 mg/23,75 mg, 145 mg/36,25 mg,

195 mg/48,75 mg og 245 mg/61,25 mg. Yderligere oplysninger om anvendelsen af Numient fremgår

af produktresuméet (ligeledes en del af denne EPAR).

Hvordan virker Numient?

Hos patienter med Parkinsons sygdom begynder de celler i hjernen at dø, der producerer dopamin (en

neurotransmitter, der er vigtig for kontrollen med bevægelser). Derved falder dopaminindholdet i

hjernen.

Numient indeholder levodopa, som i hjernen omdannes til dopamin og genopretter indholdet af

dopamin. Carbidopa i Numient forhindrer levodopa i at omdannes til dopamin, mens det endnu er i

blodbanen, før det har nået hjernen.

Kombinationen af levodopa og carbidopa anvendes i andre lægemidler mod Parkinsons sygdom. I

Numient bliver en del af de aktive stoffer frigivet straks, mens resten frigives gradvis, hvilket medfører

et mere stabilt indhold af levodopa. Denne type kapsler kaldes kapsler med modificeret udløsning.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Numient?

I en undersøgelse med deltagelse af 381 patienter med Parkinsons sygdom i tidligt stadium var

Numient i forskellige doser mere effektivt til at give bedring i symptomerne end virkningsløs

behandling (placebo). Efter 30 uger fik de patienter, der fik Numient, i gennemsnit en bedring i

symptomerne på mellem 11,7 og 14,9 point (afhængigt af dosis) på en standardskala for symptomer

på Parkinsons sygdom (Unified Parkinson's Disease Rating Scale, UPDRS Part II og Part III). Hos de

patienter, der fik placebo, var bedringen i gennemsnit 0,6 point.

I en anden undersøgelse blev Numient sammenlignet med en anden behandling indeholdende levodopa

og carbidopa hos 393 patienter med fremskreden Parkinsons sygdom. I denne undersøgelse blev det

registreret, hvor godt behandlingerne nedsatte de perioder, hvor patienterne har vanskeligt ved at

bevæge sig, de såkaldte "off-perioder". Efter 13 uger havde de patienter, der fik Numient, off-perioder

i omkring 24 % af deres vågne tid, sammenholdt med 30 % af den vågne tid hos de patienter, der fik

sammenligningslægemidlet. Begge grupper havde off-perioder på 36-37 % ved undersøgelsens

begyndelse.

Hvilke risici er der forbundet med Numient?

Den hyppigste bivirkning ved Numient er kvalme (hos 12 % af patienterne), svimmelhed, hovedpine

og ufrivillige bevægelser (der hver optræder hos 8 % af patienterne) og søvnløshed (insomni) (hos

6 % af patienterne). Mere alvorlige bivirkninger er blødning fra tarmen og allergiske reaktioner, som

dog ikke almindeligt bliver beskrevet.

Numient må ikke anvendes hos patienter med øjensygdommen snævervinklet glaukom eller

binyrebarksvulsten fæokromocytom. Det må heller ikke anvendes hos patienter, der får lægemidler af

typen ikke-selektive MAO-hæmmere (monoaminoxidasehæmmere) eller hos patienter, der har visse

tidligere sygdomme. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger med Numient fremgår

af indlægssedlen.

Hvorfor er Numient blevet godkendt?

Undersøgelserne viser, at Numient er effektivt til at nedsætte symptomerne hos patienter med

Parkinsons sygdom i tidligt og sent stadium. En anden fordel er formuleringen af de aktive stoffer i

Numient, som bevirker et mere stabilt indhold af levodopa.

Numient

EMA/660645/2015

Side 3/3

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Numient

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Numient?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Numient anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Numient, herunder passende forholdsregler, som sundhedspersonale og patienter skal følge.

Yderligere oplysninger fremgår af resuméet af risikostyringsplanen

Andre oplysninger om Numient

Den fuldstændige EPAR og resuméet af risikostyringsplanen for Numient findes på agenturets websted

under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om behandling med Numient, kan du læse indlægssedlen (også en del af

denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information