NovoEight

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

06-01-2020

Aktiv bestanddel:
turoctocog alfa
Tilgængelig fra:
Novo Nordisk A/S
ATC-kode:
B02BD02
INN (International Name):
turoctocog alfa
Terapeutisk gruppe:
koagulationsfaktor VIII
Terapeutisk område:
Hemophilia A
Terapeutiske indikationer:
Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt faktor VIII-mangel). Novoeight kan bruges til alle aldersgrupper.
Produkt oversigt:
Revision: 12
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002719
Autorisation dato:
2013-11-13
EMEA kode:
EMEA/H/C/002719

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

07-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

06-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

06-01-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

06-01-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

06-01-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-01-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

NovoEight 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

turoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA))

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se

punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge NovoEight

Sådan skal du bruge NovoEight

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

NovoEight indeholder det aktive stof turoctocog alfa, human koagulationsfaktor VIII. Faktor VIII er et

protein der findes naturligt i blodet og er medhjælpende til, at det størkner.

NovoEight anvendes til at behandle og forebygge blødningsepisoder hos patienter med hæmofili A (medfødt

faktor VIII mangel) og kan bruges af alle aldersgrupper.

Hos patienter med hæmofili A mangler eller virker faktor VIII ikke korrekt. NovoEight erstatter denne

defekte eller manglende ’faktor VIII’ og hjælper blodet til at størkne ved blødningstedet.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge NovoEight

Brug ikke NovoEight:

Hvis du er overfølsom over for det aktive stof eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6)

Hvis du er overfølsom over for hamsterproteiner.

Brug ikke NovoEight hvis et eller flere af ovenstående gælder for dig. Hvis du er i tvivl, kontakt lægen,

apoteket eller sundhedspersonalet før du bruger dette lægemiddel.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen før du bruger NovoEight.

Der er en sjælden risiko for at du oplever en anafylaktisk reaktion (en alvorlig, pludselig

overfølsomhedsreaktion) ved brug af NovoEight. Tidlige symptomer på en overfølsomhedsreaktion er

udslæt, nældefeber, hævelse, generel kløe, hævelse af læber og tunge, åndedrætsbesvær, hiven efter vejret,

trykken over brystet, generel følelse af ubehag og svimmelhed.

Hvis nogle af disse symptomer opstår, skal du straks stoppe injektionen og søge læge.

Tal med din læge, hvis du mistænker, at den dosis du får ikke er tilstrækkelig til at kontrollere din blødning,

da der kan være flere grunde til dette. Nogle personer, der anvender dette lægemiddel, kan udvikle antistoffer

mod faktor VIII (også kendt som faktor VIII inhibitorer). Faktor VIII inhibitorer kan forårsage, at NovoEight

er mindre virkningsfuldt til at forhindre eller stoppe en blødning. Hvis dette sker, har du måske brug for en

højere dosis af NovoEight eller en anden type medicin til at kontrollere din blødning. Den totale dosis af

NovoEight må ikke øges for at kontrollere din blødning, uden at du har talt med din læge først. Du skal

fortælle det til din læge, hvis du tidligere er blevet behandlet med et faktor VIII produkt, især hvis du har

udviklet inhibitorer, da der kan være en højere risiko for at dette sker igen.

Udvikling af inhibitorer (antistoffer) er en kendt komplikation, som kan opstå under behandling med alle

faktor VIII-lægemidler. Disse inhibitorer stopper behandlingen i at virke korrekt, især ved høje niveauer, og

du eller dit barn vil blive overvåget nøje for udvikling af disse inhibitorer. Fortæl det straks til lægen, hvis

din eller dit barns blødning ikke holdes under kontrol med NovoEight.

Brug af anden medicin sammen med NovoEight

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

NovoEight har ingen indflydelse på din evne til at køre bil eller til at arbejde med maskiner.

NovoEight indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder 30,5 mg natrium (hovedbestanddel i køkken/bordsalt) per hætteglas efter

opblanding. Dette svarer til 1,5% af det højst anbefalede indtag af natrium i kosten for en voksen.

Tal med din læge, hvis du er på en kontrolleret natriumdiæt.

3.

Sådan skal du bruge NovoEight

Påbegyndelse af behandling med NovoEight skal foretages af en læge, som har erfaring med behandling af

hæmofili A. Brug altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen.

Din læge vil beregne din dosis. Din dosis afhænger af din legemsvægt, og hvilken behandling medicinen

anvendes til.

Forebyggelse af blødning

Den sædvanlige dosis af NovoEight er 20 til 50 Internationale Enheder (IE) per kg legemsvægt. Injektionen

gives hver 2. til 3. dag. I nogle tilfælde, især hos yngre patienter, kan hyppigere injektioner eller højere dosis

være nødvendig.

Behandling af blødning

Dosis af NovoEight beregnes på baggrund af din legemsvægt, og den mængde af faktor VIII der skal opnås.

Den nødvendige mængde af NovoEight afhænger af, hvor alvorlig blødningen er og hvor den er.

Anvendelse til børn og unge

NovoEight kan anvendes til børn i alle aldre. Hos børn (under 12 år) kan højere dosis og hyppigere

injektioner være nødvendigt. Unge (over 12 år) kan bruge den samme dosis som voksne.

Sådan gives NovoEight

NovoEight gives som en injektion i en vene. For yderligere information, se ‘NovoEight Brugervejledning’.

Hvis du har brugt for meget NovoEight

Fortæl det til din læge eller tag straks på hospitalet, hvis du har brugt for meget NovoEight.

Hvis du har glemt at bruge NovoEight

Kontakt lægen, hvis du har glemt en dosis, og du ikke ved, hvordan man kompenserer for dette.

Hvis du holder op med at bruge NovoEight

Hvis du holder op med at bruge NovoEight, er du ikke beskyttet mod blødning eller mod at en igangværende

blødning ikke vil ophøre. Du må ikke holde op med at bruge NovoEight uden først at have talt med din læge

om det.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. De følgende

bivirkninger kan forekomme ved dette lægemiddel.

Hvis en pludselig allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion) opstår (meget sjældent), skal injektionen straks

ophøre. Kontakt straks lægen, hvis du har et af følgende tidlige symptomer:

åndedrætsbesvær, åndenød eller hiven efter vejret

trykken over brystet

hævelse af læber og tunge

udslæt, nældefeber, hævelse eller generel kløe

føler dig svimmel eller mister bevidstheden

lavt blodtryk (har bleg og kold hud, hurtig hjertebanken).

Alvorlige symptomer inkluderer synke- eller åndedrætsbesvær, og rødt eller hævet ansigt eller hænder. Disse

symptomer kræver akut behandling.

Din læge kan ændre din medicin, hvis du har en alvorlig allergisk reaktion.

Hos børn, der ikke tidligere har været behandlet med faktor VIII-lægemidler, kan der udvikles

inhibitor-antistoffer (se punkt 2) med hyppigheden meget almindelig (hos flere end 1 ud af 10 patienter).

Men hos patienter, der tidligere har modtaget behandling med faktor VIII (mere end 150 dages behandling),

er risikoen ikke almindelig i hyppighed (under 1 ud af 100 patienter). Hvis dette sker for dig eller dit barn,

kan medicinen stoppe med at virke korrekt, og du eller dit barn kan opleve vedvarende blødning. Kontakt

straks din læge, hvis dette sker.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

blodanalyser der påviser forandringer i leverfunktionen

reaktioner (rødmen og kløe) omkring det sted, hvor du injicerer medicinen.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer) hos patienter, som ikke

tidligere har været behandlet med faktor VIII-lægemidler

rødme på huden

betændelse i blodårer

blødning ud i ledhulrum

blødning i muskelvæv

hoste

rødme omkring kateterets placering

opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos 1 ud af 100 personer)

træthed

hovedpine

svimmelhed

søvnløshed

hurtig hjertebanken

forhøjet blodtryk

udslæt

feber

hedeture

muskelstivhed

muskelsmerte

smerte i arme og ben

hævelse af ben og fødder

ledsygdomme

blå mærker

hjerteanfald.

Bivirkninger hos børn og unge

Bivirkningerne observeret hos børn og unge er de samme som dem, der er observeret hos voksne.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V*. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står efter ’EXP’ på kartonen og på hætteglasset og den fyldte

sprøjte. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Må ikke fryses.

Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Inden opblanding af NovoEight pulveret kan det opbevares ved:

stuetemperatur (op til 30°C) i en sammenhængende periode på højst 9 måneder

eller

temperaturer over stuetemperatur (30°C til 40°C) i en sammenhængende periode på højst 3 måneder.

Når først produktet er blevet taget ud af køleskabet, må det ikke sættes tilbage i køleskabet.

Notér på produktets karton hvornår opbevaringen påbegyndes samt opbevaringstemperaturen.

Brug NovoEight straks efter opblanding. Hvis du ikke bruger NovoEight straks efter det er opblandet, skal

det bruges indenfor:

24 timer når det opbevares ved 2°C – 8°C

4 timer når det opbevares ved temperaturer op til 30°C, for produkter som er blevet opbevaret ved

stuetemperatur (op til 30°C) i en sammenhængende periode på højst 9 måneder

4 timer når det opbevares ved temperaturer op til 40°C, for produkter som er blevet opbevaret over

stuetemperatur (30°C til 40°C) i en sammenhængende periode på højst 3 måneder.

Opbevar det opblandede produkt i hætteglasset. Hvis du ikke bruger det straks, er lægemidlet muligvis ikke

længere sterilt og kan forårsage infektion. Opløsningen må ikke opbevares uden lægens anvisning.

Pulveret i hætteglasset fremstår som et hvidt eller lettere gult pulver. Brug ikke pulveret hvis farven er

forandret.

Den opblandede opløsning er klar eller let opaliserende. Brug ikke lægemidlet hvis du opdager, at det er

uklart eller indeholder synlige partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

NovoEight indeholder:

Aktivt stof: Turoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)). Hvert hætteglas med

NovoEight indeholder 250, 500, 1000, 1500, 2000 eller 3000 IE turoctocog alfa.

Øvrige indholdsstoffer: L-histidin, saccharose, polysorbat 80, natriumchlorid, L-methionin,

calciumchloriddihydrat, natriumhydroxid og saltsyre.

Indholdsstofferne i solvensen: Natriumchlorid og vand til injektionsvæsker.

Efter opblanding med den medfølgende solvens (natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning til injektion),

indeholder den klargjorte opløsning til injektion henholdsvis 62,5, 125, 250, 375, 500 eller 750 IE turoctocog

alfa per ml (baseret på styrken af turoctocog alfa f.eks. 250, 500, 1000, 1500, 2000 eller 3000 IE).

Udseende og pakningsstørrelser

NovoEight er et pulver og en solvens til injektionsvæske, opløsning. Hver pakning af NovoEight indeholder

et hætteglas med hvidt eller lettere gult pulver, en 4 ml fyldt sprøjte med en klar, farveløs opløsning, en

stempelstang og en hætteglasadapter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd, Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

NovoEight Brugervejledning

LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT INDEN DU BRUGER NOVOEIGHT.

NovoEight leveres som pulver. Før injektion (administration) skal det blandes op med den solvens, der medfølger

i sprøjten. Solvensen er en natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning. Det opblandede NovoEight skal injiceres i

en vene (intravenøs injektion). Udstyret i denne pakning er beregnet til opblanding og injektion af NovoEight.

Du behøver desuden et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind og plaster.

Disse ting er ikke inkluderede i pakken med NovoEight.

Brug ikke udstyret uden ordentlig undervisning fra din læge eller sygeplejerske.

Vask altid dine hænder og sørg for at området omkring dig er rent.

Når du klargør og injicerer lægemidlet direkte ind i en vene, er det vigtigt at

bruge en ren og bakteriefri

(aseptisk) metode.

En forkert metode kan medføre bakterier, som kan forårsage blodinfektion.

Åbn ikke udstyret før du er klar til at bruge det.

Anvend ikke udstyret hvis det har været tabt, eller det er ødelagt.

Tag i stedet en ny pakke i brug.

Anvend ikke udstyret hvis det er udløbet.

Tag i stedet en ny pakke i brug. Udløbsdatoen står efter ’EXP’ på

kartonen, på hætteglasset, på hætteglasadapteren og på den fyldte sprøjte.

Anvend ikke udstyret hvis du har mistanke om, at det er forurenet.

Tag i stedet en ny pakke i brug.

Smid ikke nogen af tingene ud før du har injiceret den opblandede opløsning.

Udstyret er kun til engangsbrug.

Indhold

Pakningen indeholder:

1 hætteglas med NovoEight pulver

1 hætteglasadapter

1 fyldt sprøjte med solvens

1 stempelstang (placeret under sprøjten)

Oversigt

Hætteglas med NovoEight

pulver

Plastikhætte

Gummiprop

(under plastikhætte)

Beskyttelseshætte

Hætteglasadapter

Spids

(under

beskyttelsespapir)

Beskyttelses-

papir

Sprøjtehætte

Sprøjtespids

(under

sprøjtehætte)

Fyldt sprøjte med solvens

Skala

Stempel

Gevind

Stempelstang

Bred

ende

1. Klargøring af hætteglas og sprøjte

Tag det antal NovoEight pakninger, du behøver.

Kontrollér udløbsdatoen.

Kontrollér navnet, styrken og farven

på pakningen for at sikre, at den

indeholder det rigtige produkt.

Vask dine hænder

og tør dem af i et rent håndklæde eller lufttør dem.

Tag hætteglasset, hætteglasadapteren, og den fyldte sprøjte ud af

kartonen.

Lad stempelstangen være urørt i kartonen.

Lad hætteglas og den fyldte sprøjte opnå stuetemperatur.

Du kan

gøre dette ved at holde dem i dine hænder, indtil de føles lige så varme

som dine hænder.

Anvend ikke andre metoder til at opvarme

hætteglasset og den fyldte

sprøjte.

A

Fjern plastikhætten

fra hætteglasset.

Brug ikke hætteglasset, hvis

plastikhætten mangler eller sidder løst.

Tør gummiproppen på hætteglasset af med en steril alkoholserviet

og lad den lufttørre i nogle sekunder før brug, for at sikre at den er så

bakteriefri som muligt.

Rør ikke ved gummiproppen med dine fingre, da dette kan overføre

bakterier.

B

2.

Påsæt hætteglasadapteren

Fjern beskyttelsespapiret

fra hætteglasadapteren.

Brug ikke hætteglasadapteren, hvis beskyttelsespapiret ikke er helt

forseglet eller hvis det er ødelagt.

Tag ikke hætteglasadapteren ud af beskyttelseshætten med dine

fingre.

Hvis du rører spidsen på hætteglasadapteren, kan der blive

overført bakterier fra dine fingre.

C

Placer hætteglasset på en flad og fast overflade.

Drej beskyttelseshætten

og klik hætteglasadapteren fast på

hætteglasset.

Fjern ikke hætteglasadapteren fra hætteglasset, efter den er påsat.

D

Tryk let på beskyttelseshætten

med tommel- og pegefinger som vist

på figuren.

Fjern beskyttelseshætten

fra hætteglasadapteren.

Løft ikke hætteglasadapteren op fra hætteglasset,

når du fjerner

beskyttelseshætten.

E

3.

Påsæt stempelstangen og sprøjten

Tag stempelstangen i den brede ende og tag den ud af kartonen.

Vær

forsigtig med ikke at røre siderne eller gevindet på stempelstangen.

Hvis du rører ved siderne eller gevindet, kan der blive overført bakterier

fra dine fingre

.

Påfør

straks

stempelstangen til sprøjten ved at dreje den med urets

retning i gummistemplet inde i den fyldte sprøjte, indtil der mærkes

modstand.

F

Fjern sprøjtehætten

fra den fyldte sprøjte ved at bøje den ned, indtil

perforeringen knækker.

Rør ikke ved sprøjtens spids under sprøjtehætten.

Hvis du rører ved

sprøjtens spids, kan der blive overført bakterier fra dine fingre

.

Brug ikke den fyldte sprøjte, hvis hætten er løs eller mangler.

G

Skru den fyldte sprøjte fast

på hætteglasadapteren, indtil der mærkes

modstand.

H

4.

Opblanding

af pulveret med solvensen

Hold den fyldte sprøjte en smule skråt

med hætteglasset nedad.

Tryk på stempelstangen

for at injicere al solvensen ind i hætteglasset.

I

Hold stempelstangen nede, mens hætteglasset hvirvles

forsigtigt

rundt, indtil alt pulveret er opløst.

Ryst ikke hætteglasset, da dette vil medføre skumdannelse.

Tjek den opblandede opløsning.

Den skal være farveløs eller let

opaliserende (lidt uklar

). Brug den ikke, hvis der er synlige partikler

eller misfarvning.

Brug i stedet en ny pakning.

J

Det anbefales, at NovoEight bruges straks efter opblanding.

Hvis det opbevares, kan det være, at lægemidlet

ikke længere er sterilt og det kan forårsage infektion.

Hvis du ikke kan bruge den opblandede NovoEight opløsning straks,

skal det bruges indenfor 4 timer når det

opbevares ved stuetemperatur eller ved op til 40°C, og indenfor 24 timer når det opbevares ved 2°C til 8°C.

Opbevar det opblandede produkt i hætteglasset.

Opblandet NovoEight opløsning må ikke fryses eller opbevares i sprøjter.

Opbevar ikke opløsningen uden samråd med din læge.

Opblandet NovoEight opløsning må ikke opbevares i direkte lys.

Hvis din dosis kræver mere end et hætteglas, gentages trinene

A

J

med yderligere hætteglas, hætteglasadapterer

og fyldte sprøjter, indtil du når den nødvendige dosis.

Hold stempelstangen presset helt i bund.

Vend sprøjten

med hætteglasset på hovedet.

Stop med at holde stempelstangen i bund og lad den trække sig

tilbage

af sig selv, mens den opblandede opløsning fyldes i sprøjten.

Træk stempelstangen en smule ned

for at trække den opblandede

opløsning ind i sprøjten.

I tilfælde af at du kun har brug for en del af hele hætteglasset, skal

du, som din læge eller sygeplejerske har anvist, bruge skalaen på

sprøjten for at se, hvor meget opblandet opløsning du trækker op.

Hvis der på noget tidspunkt er for meget luft i sprøjten skal luften

injiceres tilbage i hætteglasset.

K

Med hætteglasset vendt på hovedet

bankes der let på sprøjten,

for at

lade eventuelle luftbobler stige til tops.

Tryk forsigtigt på stempelstangen

, indtil alle luftbobler er væk.

Skru hætteglasadapteren

af hætteglasset.

Rør ikke ved sprøjtens spids.

Hvis du rører ved sprøjtens spids, kan

der blive overført bakterier fra dine fingre

.

L

5.

Injicér den opblandede opløsning

NovoEight er nu klar til at blive injiceret i en vene.

Injicér injektionsvæsken som instrueret af din læge eller sygeplejerske.

Injicér langsomt over 2 til 5 minutter.

Bland ikke NovoEight med andre intravenøse infusionsvæsker eller lægemidler.

Injektion af NovoEight via forbindelser uden nål til intravenøse (i.v.) katetre

Advarsel

: Den fyldte sprøjte er lavet af glas og er designet til at kunne passe sammen med standard luer-lock

forbindelser. Nogle forbindelser uden nål har en indvendig spids, og passer ikke sammen med den fyldte sprøjte.

Når forbindelse og sprøjte ikke passer sammen, kan det forhindre indgivelsen af lægemidlet og/eller resultere i, at

forbindelsen uden nål beskadiges.

Injektion af opløsningen gennem et udstyr til central venøs adgang (CVAD), såsom et centralt venekateter eller en

subkutan port:

Anvend en ren og bakteriefri (aseptisk) metode. Følg instruktionen i brug af din forbindelse og CVAD i

samråd med din læge eller sygeplejerske.

Injektion ind i et CVAD kræver muligvis en steril 10 ml plastiksprøjte til udtræk af den opblandede

injektionsvæske. Dette skal gøres lige efter trin J.

Hvis slangen til CVAD skal skylles igennem enten før eller efter injektion af NovoEight, skal du bruge

9 mg/ml natriumchlorid-injektionsvæske.

Bortskaffelse

Efter injektion kasséres

alt ikke anvendt NovoEight opløsning,

sprøjten med infusionssættet, hætteglasset med hætteglasadapteren samt

andet affald, som instrueret af apotekspersonalet.

Smid det ikke ud med husholdningsaffaldet.

M

Skil ikke udstyret ad før bortskaffelse.

Genbrug ikke udstyret.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

NovoEight 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

NovoEight 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

NovoEight 250 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas med pulver indeholder nominelt 250 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), turoctocog

alfa.

Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 62,5 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

turoctocog alfa.

NovoEight 500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas med pulver indeholder nominelt 500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), turoctocog

alfa.

Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 125 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

turoctocog alfa.

NovoEight 1000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas med pulver indeholder nominelt 1000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), turoctocog

alfa.

Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 250 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

turoctocog alfa.

NovoEight 1500 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas med pulver indeholder nominelt 1500 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), turoctocog

alfa.

Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 375 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

turoctocog alfa.

NovoEight 2000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas med pulver indeholder nominelt 2000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), turoctocog

alfa.

Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 500 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

turoctocog alfa.

NovoEight 3000 IE pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvert hætteglas med pulver indeholder nominelt 3000 IE human koagulationsfaktor VIII (rDNA), turoctocog

alfa.

Efter rekonstitution indeholder NovoEight cirka 750 IE/ml human koagulationsfaktor VIII (rDNA),

turoctocog alfa.

Potensen (IE) er bestemt ved brug af chromogen assay i henhold til den Europæiske Farmakopé (Ph. Eur.).

Den specifikke aktivitet af NovoEight er cirka 8.300 IE/mg protein.

Turoctocog alfa (human koagulationsfaktor VIII (rDNA)) er et oprenset protein, der har 1.445 aminosyrer og

en molekylevægt på cirka 166 kDA. Det er produceret ved rekombinant DNA teknologi i kinesisk hamster-

ovarie celler (CHO), og fremstillet uden tilsætning af nogen human- eller animalderiverede proteiner i

cellekultur processen, oprensning eller endelig formulering.

Turoctocog alfa er en B-domæne trunkeret rekombinant human koagulationsfaktor VIII (B-domænet består

af 21 aminosyrer fra vildtype B-domænet) uden nogen andre modifikationer i aminosyresekvensen.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder 30,5 mg natrium per rekonstitueret hætteglas.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Hvidt eller lettere gult pulver eller løs masse.

Klar og farveløs injektionsvæske, opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Behandling og profylakse af blødning hos patienter med hæmofili A (medfødt mangel på faktor VIII).

NovoEight kan bruges af alle aldersgrupper.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen skal foregå under opsyn af en læge med erfaring i behandling af hæmofili.

Monitorering af behandlingen

Under behandlingsforløbet tilrådes passende bestemmelse af plasma faktor VIII-niveauer som vejledning for

den dosis, der skal indgives, og for hyppigheden ved gentagne injektioner. Patienter kan individuelt variere i

deres respons på faktor VIII og udvise forskellige halveringstider og genfinding. Dosis baseret på

legemsvægt kan kræve justering hos undervægtige eller overvægtige patienter. I et enkeltdosis

farmakokinetisk studie hos voksne patienter steg den maksimale eksponering (C

) og den samlede

eksponering (AUC) med stigende Body Mass Index (BMI), hvilket indikerer, at dosisjustering kan være

påkrævet. En stigning i dosis kan være nødvendig for undervægtige patienter (BMI <18,5 kg/m

), og en

reduktion i dosis kan være nødvendig for overvægtige patienter (BMI ≥30 kg/m

), men der er utilstrækkelige

data til at anbefale specifikke dosisjusteringer, se pkt. 5.2.

Nøjagtig overvågning af substitutionsbehandlingen med koagulationsanalyse (plasma faktor VIII-aktivitet),

særligt i tilfælde af større kirurgiske indgreb, er ufravigelig.

Ved anvendelse af en

in vitro

-thromboplastintid (aPTT)-baseret et-trins koagulationsanalyse til bestemmelse

af faktor VIII-aktivitet i patienters blodprøver, kan resultaterne af plasmafaktor VIII-aktivitet påvirkes

signifikant af både typen af aPTT-reagens og referencestandarden anvendt i analysen. Der kan også være

betydelige afvigelser mellem analyseresultater opnået ved aPTT-baseret et-trins koagulationsanalyse og

chromogen assay ifølge Ph. Eur. Dette er især vigtigt ved skift af laboratorie og/eller ændring af de

reagenser, der anvendes i analysen.

Dosering

Dosis og varighed af substitutionsbehandlingen afhænger af sværhedsgraden af manglen på faktor VIII, af

placeringen og omfanget af blødningen, samt af patientens kliniske tilstand.

Antal enheder af indgivet faktor VIII er udtrykt i Internationale Enheder (IE), som er relateret til den

nuværende WHO standard for faktor VIII-produkter. Faktor VIII-aktiviteten i plasma er udtrykt enten som

en procentdel (i forhold til normal human plasmaniveau) eller i Internationale Enheder (i forhold til den

internationale standard for faktor VIII i plasma).

En International Enhed (IE) af faktor VIII-aktivitet svarer til indholdet af faktor VIII i én ml normal human

plasma.

Behandling ved behov

Beregningen af den nødvendige dosis af faktor VIII er baseret på det empiriske fund, at 1 International

Enhed (IE) faktor VIII per kg legemsvægt øger plasma faktor VIII-aktiviteten med 2 IE/dl. Den nødvendige

dosis bestemmes ud fra følgende formel:

Nødvendige enheder = legemsvægt (kg) x ønsket faktor VIII-stigning (%) (IE/dl) x 0,5 (IE/kg per IE/dl).

Dosis samt hyppigheden for indgivelse skal tilpasses det kliniske respons i hvert enkelt tilfælde.

I tilfælde af følgende hæmorragiske tilstande bør faktor VIII-aktiviteten ikke være mindre end det anførte

plasma aktivitetsniveau (i % af normal eller IE/dl) i den tilsvarende periode. Følgende tabel kan bruges som

vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb:

Tabel 1 Vejledning til dosering ved blødningsepisoder og kirurgiske indgreb

Blødningsgrad/Type af kirurgi

Nødvendigt faktor VIII-

niveau (%) (IE/dl)

Hyppighed af doser

(timer)/Behandlingsvarighed (dage)

Blødning

Tidlig hæmarthrose,

muskelblødning eller oral

blødning

20–40

Gentag infusionen hver 12. til 24. time i

mindst 1 dag, indtil blødningsepisoden,

kendetegnet ved smerter, er gået i ro eller

opheling er begyndt

Mere udbredt hæmarthrose,

muskelblødning eller hæmatom

30–60

Gentag infusionen hver 12.–24. time i 3–

4 dage eller mere, indtil smerte og akut

nedsat funktion er forsvundet

Livstruende blødninger

60–100

Gentag infusionen hver 8. til 24. time,

indtil faren er drevet over

Kirurgi

Mindre kirurgi inklusive tandudtræk

30–60

Hver 24. time, mindst 1 dag, indtil

opheling er begyndt

Større kirurgi

80–100

(præ- og postoperativ)

Gentag infusionen hver 8.–24. time, indtil

passende sårheling, herefter fortsættes

behandling yderligere i mindst 7 dage for

at vedligeholde en faktor VIII–

aktivitet på

30 % til 60 % (IE/dl)

Profylakse

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter med svær hæmofili A. De normalt anbefalede doser er

20–40 IE af faktor VIII per kg legemsvægt hver anden dag eller 20–50 IE af faktor VIII per kg legemsvægt

3 gange ugentlig. Hos voksne og unge (>12 år) kan det være relevant med et mindre hyppigt

behandlingsregime (40-60 IE/kg hver tredje dag eller to gange ugentligt). I nogle tilfælde, specielt hos yngre

patienter, kan det være nødvendigt med kortere dosisintervaller eller højere doser.

Kirurgi

Der er begrænset erfaring med kirurgi hos pædiatriske patienter.

Ældre

Der er ingen erfaring hos ældre patienter > 65 år.

Pædiatrisk population

Til langtidsprofylakse mod blødninger hos patienter under 12 år anbefales dosis på 25–50 IE af faktor VIII

per kg legemsvægt hver anden dag eller 25–60 IE af faktor VIII per kg legemsvægt 3 gange ugentlig. For

pædiatriske patienter over 12 år er anbefalingerne de samme som for voksne.

Administration

Intravenøs brug.

Den anbefalede infusionsrate for NovoEight er 1–2 ml/min. Indgivelseshastigheden bør bestemmes, således

patientens velbefindende sikres.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført under pkt. 6.1

Allergisk reaktion overfor hamsterproteiner er kendt.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts navn og

batchnummer tydeligt registreres.

Overfølsomhedsreaktioner

Der er mulighed for allergiske overfølsomhedsreaktioner med NovoEight. Produktet indeholder spor af

hamsterproteiner, som kan medføre allergiske reaktioner hos nogle patienter. Hvis symptomer på

overfølsomhed optræder, skal patienten anbefales straks at afbryde behandling med produktet og tage

kontakt til sin læge. Patienter skal informeres om tidlige tegn på overfølsomhedsreaktioner, herunder

nældefeber, generel urticaria, trykken for brystet, hiven efter vejret, hypotension og anafylaksi.

I tilfælde af chok skal standard medicinsk behandling for chok følges.

Inhibitorer

Dannelsen af neutraliserende antistoffer (inhibitorer) mod faktor VIII er en kendt komplikation i

behandlingen af individer med hæmofili A. Disse inhibitorer er sædvanligvis IgG immunoglobuliner rettet

mod faktor VIII’s prokoagulante aktivitet, som kvantificeres i Bethesda Enheder (BE) per ml plasma ved

brug af den modificerede test. Risikoen for udvikling af inhibitorer er relateret til sygdommens sværhedsgrad

samt eksponering af faktor VIII, da denne risiko er størst i løbet af de første 50 eksponeringsdage, men

fortsætter livet ud, selvom risikoen er ikke almindelig.

Den kliniske relevans af inhibitorudviklingen afhænger af inhibitorens titer, hvor lavtiter udgør en mindre

risiko for utilstrækkeligt klinisk respons end højtiter-inhibitorer.

Generelt bør alle patienter i behandling med koagulationsfaktor VIII omhyggeligt overvåges for udvikling af

inhibitorer ved passende kliniske observationer og laboratorietests. Hvis det forventede faktor VIII

plasmaniveau ikke opnås, eller hvis blødningen ikke er under kontrol med en passende dosis, skal der testes

for tilstedeværelse af faktor VIII inhibitorer. Hos patienter med højt niveau af inhibitorer vil faktor VIII

terapi muligvis ikke være effektiv og andre behandlingsmuligheder bør overvejes. Sådanne patienter skal

behandles hos læger med ekspertise i hæmofilibehandling og faktor VIII inhibitorer.

Kardiovaskulær hændelse

Hos patienter med eksisterende kardiovaskulære risikofaktorer kan substitutionsbehandling med FVIII øge

den kardiovaskulære risiko.

Komplikationer ved brug af kateter

Hvis central venøs adgang (CVAD) er nødvendig, skal der tages højde for risikoen for komplikationer ved

brug af centrale venekatetre, herunder lokale infektioner, bakteriæmi og trombose i området omkring

kateteret.

Det anbefales at notere navn og batchnummer på produktet hver gang der administreres NovoEight til en

patient for at opretholde forbindelse mellem patienten og lægemidlets batchnummer.

Pædiatrisk population

De opførte advarsler og forholdsregler gælder for både voksne og børn.

Overvejelser vedrørende hjælpestoffer

Dette lægemiddel indeholder 30,5 mg natrium per rekonstitueret hætteglas, svarende til 1,5% af det

maksimale daglige indtag på 2 g natrium for voksne, som anbefales af WHO.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke rapporteret tilfælde af interaktioner mellem human koagulationsfaktor VIII (rDNA)-produkter og

andre lægemidler.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Der er ikke udført reproduktionsforsøg hos dyr med NovoEight. På grund af den sjældne forekomst af

hæmofili A hos kvinder er der ingen erfaring med hensyn til anvendelsen af faktor VIII under graviditet og

amning. Faktor VIII skal derfor kun anvendes på tvingende indikation til gravide og ammende kvinder.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

NovoEight påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

Overfølsomhedsreaktioner eller allergiske reaktioner (som kan inkludere angioødem, brændende og

stikkende fornemmelse ved infusionsstedstedet, kuldegysninger, rødmen, generel urticaria, hovedpine,

nældefeber, hypotension, træthed, kvalme, rastløshed, takykardi, trykken for brystet, prikken, opkastning,

hiven efter vejret) har sjældent været observeret og kan i nogle tilfælde føre til svær anafylaksi (inklusiv

chok).

Der har meget sjældent været observeret dannelse af antistoffer mod hamsterprotein med relateret

overfølsomhedsreaktioner.

Der kan udvikles neutraliserende antistoffer (inhibitorer) hos patienter med hæmofili A, som behandles med

faktor VIII, herunder med NovoEight. Hvis sådanne inhibitorer forekommer, vil tilstanden manifestere sig

ved et utilstrækkeligt klinisk respons. Ved sådanne tilfælde anbefales det at kontakte et specialiseret

hæmofilicenter.

Tabel over bivirkninger

Nedenstående tabel er i henhold til MedDRA organsystem klassifikationen (SOC og Preferred Term Level).

Hyppigheden er angivet efter følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10),

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), og ikke

kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver enkelt hyppighedsgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først.

Tabel 2 Hyppigheden af bivirkninger i kliniske forsøg

Systemorganklasse

Hyppighed

i PTPs

Hyppighed

PUPs

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Ikke almindelig

Meget almindelig

Inhibering af faktor VIII

Psykiske forstyrrelser

Ikke almindelig

Insomnia

Nervesystemet

Ikke almindelig

Hovedpine, svimmelhed,

brændende fornemmelse

Hjerte

Ikke almindelig

Sinustakykardi, akut

myokardieinfarkt

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypertension, lymfeødem,

hyperæmi

Almindelig

Rødme, overfladisk

tromboflebit

Hud og subkutane væv

Almindelig

Udslæt, erytematøst udslæt

Ikke almindelig

Udslæt, likenoid keratose,

brændende fornemmelse på

huden

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Ikke almindelig

Muskuloskeletal stivhed,

artropati, smerter i

ekstremiteterne,

muskuloskeletal smerte

Almindelig

Hæmartrose,

muskelblødning

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Hoste

Almene symptomer og

reaktioner

på administrationsstedet

Almindelig

Reaktion ved

injektionstedet

Almindelig

Pyreksi, erytem på

kateterindstiksstedet

Ikke almindelig

Træthed, hedeture, perifere

ødemer, feber

Undersøgelser

Almindelig

Forhøjede leverenzymer

Almindelig

Antifaktor VIII-

antistofpositiv

Ikke almindelig

Øget puls

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Opkastning

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Almindelig

Forkert dosis administreret

Almindelig

Infusionsrelateret reaktion

Ikke almindelig

Kontusion

Produktproblemer

Almindelig

Trombose i udstyr

Udregning baseret på det totale antal af unikke patienter i alle kliniske studier (301), hvoraf 242 var

tidligere behandlede patienter (PTPs), og 60 var ikke-tidligere behandlede patienter (PUPs).

Hyppigheden er baseret på studier med alle FVIII–produkter, som omfattede patienter med svær

hæmofili A.

Reaktioner ved injektionsstedet inkluderer rødme på injektionsstedet, udsivning ved injektionsstedet

og kløe ved injektionsstedet.

Øgede hepatiske enzymer inkluderer alaninaminotranferase, aspartataminotransferase, gamma-

glutamyltransferase og bilirubin.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Under alle kliniske studier med NovoEight hos tidligere behandlede patienter blev der i alt reporteret 35

bivirkninger hos 23 af de 242 patienter eksponeret for NovoEight. De hyppigst rapporterede bivirkninger var

reaktioner ved injektionsstedet, forkert dosis administreret og øgede hepatiske enzymer. Ud af de 35

rapporterede bivirkninger var 2 rapporteret hos 1 ud af 31 patienter under 6 år, ingen hos patienter fra 6 til

≤12 år, 1 hændelse hos 1 ud af 24 patienter (12 til <18 år) og 32 var rapporteret hos 21 ud af 155 voksne

(≥18 år).

Pædiatrisk population

I kliniske studier af 63 tidligere behandlede pædiatriske patienter mellem 0 til 12 år og 24 unge mellem 12 og

18 år med svær hæmofili A, blev der ikke observeret nogen forskel i sikkerhedsprofilen af NovoEight

mellem pædiatriske patienter og voksne.

I studiet med ikke-tidligere behandlede patienter mellem 0 og 6 år blev der rapporteret i alt 46 bivirkninger

hos 33 ud af 60 patienter, som fik NovoEight. Den hyppigst rapporterede bivirkning var faktor

VIII-inhibering, se pkt. 4.4. Genetiske højrisikomutationer blev identificeret hos 92,3% overordnet, og

93,8% af bekræftede højtiterinhibitorer. Ingen andre faktorer var signifikant forbundet med

inhibitorudvikling.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V*.

4.9

Overdosering

Der er ingen rapporteringer om symptomer på overdosering med rekombinant koagulationsfaktor VIII.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antihæmorargi, blodkoagulationsfaktor VIII. ATC-kode: B02BD02.

Virkningsmekanisme

NovoEight indeholder turoctocog alfa, en human koagulationsfaktor VIII (rDNA), med et trunkeret B-

domæne. Dette glykoprotein har den samme struktur som human faktor VIII når det er aktiveret, og post-

translationelle modifikationer lig med dem fra et plasma-deriveret molekyle. Tyrosinsulfation bindingsstedet

der findes ved Tyr1680 (naturlig fuld længde), som er vigtig for binding til von Willebrand faktor, har vist

sig at være fuldt sulfatbundet i turoctocog alfa molekylet. Under infusion i en hæmofili patient binder faktor

VIII endogent til von Willebrand faktor i patientens cirkulation. Faktor VIII/von Willebrand faktor

komplekset består af to molekyler (faktor VIII og von Willebrand faktor) med forskellige fysiologiske

funktioner. Aktiveret faktor VIII fungerer som en co-faktor for aktiveret faktor IX, og accelererer

omdannelsen af faktor X til aktiveret faktor X. Aktiveret faktor X omdanner protrombin til trombin. Trombin

omdanner herefter fibrinogen til fibrin og en prop kan dannes. Hæmofili A er en kønsbunden arvelig lidelse

af blodets koagulation på grund af nedsat niveau af faktor VIII:C, og resulterer i voldsom bløding i led,

muskler og indre organer, enten spontant eller som et resultat af et uheld eller kirurgisk traume. Ved

substitutionsbehandling vil plasmaniveauet af faktor VIII stige og derved midlertidigt udbedre faktor

manglen og afhjælpe blødningstendenser.

Det bemærkes, at den årlige blødningsrate (ABR) ikke er sammenlignelig mellem forskellige

faktorkoncentrater og mellem forskellige kliniske studier.

Klinisk virkning og sikkerhed

Fire multicenter, open label, non-kontrollerede studier har været udført for at evaluere sikkerhed og

virkningsevne af NovoEight i forebyggelse og behandling af blødninger og under kirurgi i patienter med

svær hæmofili A (FVIII aktivitet ≤1%). Tre af disse studier blev udført med tidligere behandlede patienter,

og det fjerde med ikke-tidligere behandlede patienter. Studierne inkluderede 298 eksponerede patienter;

175 unge eller voksne patienter uden inhibitorer fra 12 år (≥150 udsatte dage), 63 tidligere behandlede

pædiatriske patienter uden inhibitorer under 12 år (≥50 eksponeringsdage) og 60 ikke-tidligere behandlede

patienter under 6 år.

188 ud af 238 tidligere behandlede patienter fortsatte ind i det udvidede sikkerhedsstudie. Behandling med

NovoEight viste sig at være sikkert og havde den forventede hæmostatiske og forebyggende virkning. Ud af

de 3.293 rapporterede blødninger observeret hos 298 af patienterne, var 2.902 (88,1%) af blødningerne

stoppet med 1 til 2 infusioner af NovoEight.

Tabel 3 Forbrug af NovoEight og hæmostatisk succes-rate hos tidligere ubehandlede patienter (PUP)

og tidligere behandlede patienter (PTP)

Små børn

(0 – <6 år)

Små børn

(0 – <6 år)

Større børn

(6 – <12 år)

Unge

(12 – <18 år)

Voksne

(≥18 år)

Total

Antal patienter

Dosis anvendt til

forebyggelse

per patient (IE/kg

Middelværdi (SD)

Min ; Max

45,2 (14,4)

4,5 ; 363,8.

41,5 (8,1)

3,4 ; 196,3

38,4 (9,4)

3,2 ; 62,5

28,5 (9,3)

17,4 ; 73,9

28,5 (8,3)

12,0 ; 97,4

32,8 (10,9)

3,2 ; 363,8

Dosis anvendt ved

blødningsepisoder

(IE/kg BW)

Middelværdi (SD)

Min ; Max

43,6 (15,2)

11,9 ; 118,9

44,0 (12,6)

21,4 ; 193,8

40,4 (10,5)

24,0 ; 71,4

29,3 (10,3)

12,4 ; 76,8

35,0 (12,3)

6,4 ; 104,0

37,5 (13,4)

6,4 ; 193,8

Succes-rate

87,0%

92,2%

88,4%

85,1%

89,6%

88,9%

BW: Legemsvægt, SD: Standardafvigelse

Succes er defineret som enten 'Meget god' eller 'God'.

Der blev i alt udført 30 operationer hos 25 patienter, hvoraf 26 var store operationer og 4 var mindre.

Hæmostase var vellykket ved alle operationer og ingen behandlingssvigt blev rapporteret.

Data om immuntoleranceinduktion (ITI) er blevet indsamlet hos patienter med hæmofili A, der havde

udviklet inhibitorer mod faktor VIII. Under et klinisk studie i PUPs blev 21 patienter behandlet med ITI, og

18 (86%) af patienterne gennemførte ITI med et negativt inhibitortestresultat.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Alle farmakokinetiske (PK) studier med NovoEight blev udført efter i.v. administration af NovoEight

50 IE/kg hos tidligere behandlede patienter med svær hæmofili A (FVIII ≤ 1%). Analysen af plasmaprøverne

blev udført med både et-trins koagulationstest og chromogen assay.

Analysepræstationen af NovoEight i FVIII:C undersøgelsen blev evalueret og sammenlignet med et

markedsført fuld længde rekombinant FVIII produkt. Studiet viste at sammenlignelige og konsistente

resultater blev opnået for begge produkter, og at NovoEight kan måles stabilt i plasma uden behov for en

separat NovoEight standard.

Parametrene for enkelt dosis farmakokinetik af NovoEight er angivet i Tabel 4 for et-trins

koagulationsanalysen og i Tabel 5 for chromogen assay.

Tabel 4 Enkeltdosis farmakokinetiske parametre for NovoEight (50 IE/kg) efter alder, et-trins

koagulationsanalyse – Middel (SD)

Parametre

0 − <6 år

6 − <12 år

≥12 år

n=14

n=14

n=33

Middel (SD)

Middel (SD)

Middel (SD)

Trinvis genfinding

(IE/dl)/(IE/kg)

1,8 (0,7)

2,0 (0,4)

2,2 (0,4)

AUC ((IE*time)/dl)

992 (411)

1109 (374)

1526 (577)

CL (ml/time/kg)

6,21 (3,66)

5,02 (1,68)

3,63 (1,09)

(time)

7,65 (1,84)

8,02 (1,89)

11,00 (4,65)

(ml/kg)

56,68 (26,43)

46,82 (10,63)

47,40 (9,21)

(IE/dl)

100 (58)

107 (35)

123 (41)

Middel opholdstid

(time)

9,63 (2,50)

9,91 (2,57)

14,19 (5,08)

Forkortelser: AUC = areal under tidsprofil for faktor VIII aktivitet; CL =

clearance

= terminal

halveringstid; Vss = distributionsvolumen ved

steady state

= maksimal faktor VIII-aktivitet.

Tabel 5 Enkeltdosis farmakokinetiske parametre for NovoEight (50 IE/kg) efter alder, chromogen

assay – Middel (SD)

Parametre

0 − <6 år

6 − <12 år

≥12 år

n=14

n=14

n=33

Middel (SD)

Middel (SD)

Middel (SD)

Trinvis genfinding

(IE/dl)/(IE/kg)

2,2 (0,6)

2,5 (0,6)

2,9 (0,6)

AUC ((IE*time)/dl)

1223 (436)

1437 (348)

1963 (773)

CL (ml/time/kg)

4,59 (1,73)

3,70 (1,00)

2,86 (0,94)

(time)

9,99 (1,71)

9,42 (1,52)

11,22 (6,86)

(ml/kg)

55,46 (23,53)

41,23 (6,00)

38,18 (10,24)

(IE/dl)

112 (31)

125 (27)

163 (50)

Middel opholdstid

(time)

12,06 (1,90)

11,61 (2,32)

14,54 (5,77)

Forkortelser: AUC = areal under tidsprofil for faktor VIII aktivitet; CL =

clearance

= terminal

halveringstid; Vss = distributionsvolumen ved steady state; C

= maksimal faktor VIII-aktivitet.

De farmakokinetiske parametre var sammenlignelige mellem de pædiatriske patienter under 6 år og de

pædiatriske patienter fra 6 til under 12 år. Der blev observeret nogle forskelle i de farmakokinetiske

parametre af NovoEight mellem pædiatriske og voksne patienter. Den højere CL og kortere t

set hos

pædiatriske patienter sammenlignet med voksne patienter med hæmofili A kan til dels være på grund af det

velkendte højere plasmavolumen per kilogram kropsvægt hos yngre patienter.

Der blev udført et farmakokinetisk studie med en enkeltdosis (50 IE/kg) hos 35 hæmofilipatienter (≥ 18 år) i

forskellige Body Mass Index (BMI)-kategorier. Den maksimale eksponering (C

) og den totale

eksponering (AUC) stiger med stigende BMI, hvilket indikerer, at dosisjusteringer kan være nødvendige for

undervægtige (BMI <18,5 kg/m

) og overvægtige patienter (BMI ≥30 kg/m

), se pkt. 4.2.

Tabel 6 Enkeltdosis farmakokinetiske parametre for NovoEight (50 IE/kg) efter BMI-klasse

- et-trins

koagulationsanalyse – Middel (SD)

PK parameter

Undervægtig

Normalvægtig

Overvægtig

Svær overvægtig

klasse I N=7

Svær overvægtig

klasse II/III N=7

Trinvis

genfinding

(IE/dl)/(IE/kg)

1,7 (0,2)

2,0 (0,2)

2,4 (0,4)

2,3 (0,3)

2,6 (0,3)

AUC ((IE*t)/dl)

1510 (360)

1920 (610)

1730 (610)

2030 (840)

2350 (590)

CL (ml/t/kg)

3,91 (0,94)

3,20 (1,00)

3,63 (1,24)

3,37 (1,79)

2,51 (0,63)

11,3 (2,0)

11,7 (3,5)

9,4 (2,9)

11,2 (3,5)

11,1 (2,7)

(ml/kg)

56,8 (5,4)

44,8 (6,5)

39,6 (6,0)

42,0 (9,0)

35,0 (4,6)

(IE/dl)

100 (11)

121 (10)

144 (26)

140 (21)

161 (32)

Middel

opholdstid (time)

15,1 (3,0)

15,3 (4,8)

11,9 (3,7)

14,4 (4,6)

14,6 (3,7)

BMI-grupper: Undervægtig: BMI <18,5 kg/m

; Normalvægtig: BMI 18,5-24,9 kg/m

; Overvægtig: BMI

25-29,9 kg/m

; Svær overvægtig klasse I: BMI 30-34,9 kg/m

; Svær overvægtig klasse II/III: BMI

≥35 kg/m

Baseret på kun 6 patienter.

Tabel 7 Enkeltdosis farmakokinetiske parametre for NovoEight (50 IE/kg) efter BMI klasse

-

chromogenanalyse– Middel (SD)

PK parameter

Undervægtig

Normalvægtig

Overvægtig

Svær overvægtig

klasse I N=7

Svær overvægtig

klasse II/III N=7

Trinvis

genfinding

(IE/dl)/(IE/kg)

2,2 (0,4)

2,9 (0,3)

3,0 (0,5)

3,2 (0,5)

3,5 (0,5)

AUC ((IE*t)/dl)

1860 (700)

2730 (860)

2310 (1020)

2780 (1210)

3050 (730)

CL (ml/t/kg)

3,28 (0,87)

2,25 (0,73)

2,84 (1,09)

2,58 (1,56)

1,94 (0,52)

11,7 (2,4)

11,5 (3,6)

9,7 (3,4)

10,4 (3,2)

10,5 (2,5)

(ml/kg)

49,1 (10,4)

31,2 (4,5)

31,6 (5,8)

28,9 (5,1)

25,7 (4,0)

(IE/dl)

138 (29)

185 (24)

194 (31)

200 (33)

227 (32)

Middel

opholdstid (time)

15,5 (3,2)

15,2 (4,9)

12,6 (4,8)

13,5 (4,6)

13,9 (3,7)

BMI-grupper: Undervægtig: BMI <18,5 kg/m

; Normalvægtig: BMI 18,5-24,9 kg/m

; Overvægtig: BMI

25-29,9 kg/m

; Svær overvægtig klasse I: BMI 30-34,9 kg/m

; Svær overvægtig klasse II/III: BMI

≥35 kg/m

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke kliniske data baseret på konventionelle sikkerhedsstudier, farmakologi og gentagen dosistoksisitet tyder

ikke på nogen speciel risiko for mennesker.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver:

Natriumchlorid

L-histidin

Saccharose

Polysorbat 80

L-methionin

Calciumchlorid dihydrat

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

Solvens:

Natriumchlorid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger undersøgelser vedrørende eventuelle uforligeligheder, skal dette præparat ikke blandes

med andre præparater.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas

30 måneder ved opbevaring i køleskab (2°C – 8°C).

Indenfor opbevaringstiden må produktet opbevares ved:

stuetemperatur (≤ 30°C) i en sammenhængende periode på højst 9 måneder

eller

temperaturer over stuetemperatur (30°C til 40°C) i en sammenhængende periode på højst 3 måneder.

Når først produktet er blevet fjernet fra køleskabet, må det ikke sættes tilbage i køleskabet.

Notér venligst påbegyndelsen af opbevaringen og opbevaringstemperaturen på produktets karton.

Efter rekonstitution:

Der er påvist kemisk og fysisk stabilitet i:

24 timer opbevaret ved 2°C – 8°C

4 timer opbevaret ved 30°C, for produkter som er blevet opbevaret ved stuetemperatur (≤30°C) i en

sammenhængende periode på højst 9 måneder

4 timer opbevaret ved temperaturer op til 40°C, for produkter som er blevet opbevaret over

stuetemperatur (30°C til 40°C) i en sammenhængende periode på højst 3 måneder.

Ud fra et mikrobiologisk synspunkt bør produktet anvendes straks efter rekonstitution.

Hvis produktet ikke anvendes straks, er opbevaringstid og opbevaringsbetingelser brugerens ansvar og er

normalt ikke mere end angivet ovenfor, medmindre rekonstitutionen har fundet sted under kontrollerede og

validerede aseptiske forhold.

Alt ubrugt rekonstitueret produkt opbevaret ved stuetemperatur (≤30°C) eller ved op til 40°C i mere end 4

timer skal kasseres.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C).

Må ikke fryses.

Hætteglasset opbevares i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Vedrørende opbevaring ved stuetemperatur (≤30°C) eller ved op til 40°C samt opbevaringsforhold efter

rekonstitution af præparatet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Hver pakning af NovoEight 250 IE, 500 IE, 1000 IE, 1500 IE, 2000 IE og 3000 IE pulver og solvens til

injektionsvæske, opløsning indeholder:

1 hætteglas (type I) med pulver og chlorbutylgummiprop

1 steril hætteglasadapter til rekonstitution

1 fyldt sprøjte med 4 ml solvens med en bagstopper (polypropylen), et gummistempel (brombutyl) og

en sprøjtehætte med en stopper (brombutyl)

1 stempelstang (polypropylen)

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

NovoEight administreres intravenøst efter rekonstitution af pulveret med den medfølgende solvens i sprøjten.

Efter rekonstitution fremstår opløsningen klar eller let opaliserende. Brug ikke opløsninger der er uklare eller

har bundfald.

Du vil også få brug for et infusionssæt (slange og sommerfuglenål), sterile alkoholservietter, gazebind og

plastre. Disse ting er ikke inkluderede i pakken med NovoEight.

Anvend altid aseptisk teknik.

Rekonstitution

Tag hætteglas, hætteglasadapter og den fyldte

sprøjte ud af kartonen. Lad stempelstangen ligge

urørt i kartonen. Lad hætteglas og den fyldte sprøjte

opnå stuetemperatur. Du kan gøre dette ved at

holde dem i dine hænder indtil de føles ligeså

varme som dine hænder. Anvend ikke andre

metoder til at opvarme hætteglasset og den fyldte

sprøjte.

A

Fjern plastikhætten fra hætteglasset. Hvis

plastikhætten er løs eller mangler, må hætteglasset

ikke anvendes. Afsprit gummipropperne med

alkoholservietter, og lad dem lufttørre et par

sekunder inden brug.

B

Fjern beskyttelsespapiret fra hætteglasadapteren.

Brug ikke hætteglasadapteren, hvis

beskyttelsespapiret ikke er helt forseglet, eller hvis

det er i stykker.

Tag ikke hætteglasadapteren ud af

beskyttelseshætten med dine fingre.

C

Vend beskyttelseshætten og sæt hætteglasadapteren

på hætteglasset. Når hætteglasadapteren er påsat må

den ikke fjernes fra hætteglasset.

D

Tryk let på beskyttelseshætten med tommel- og

pegefinger som vist. Fjern beskyttelseshætten fra

hætteglasadapteren.

E

Tag fat i den brede top af stempelstangen og

forbind straks stempelstangen med sprøjten ved at

dreje med uret ind i gummistemplet

indeni den

fyldte sprøjte, indtil der mærkes modstand.

F

Fjern hætten fra den fyldte sprøjte ved at bøje den

ned, indtil perforeringen knækker. Rør ikke ved

sprøjtens spids under sprøjtehætten.

G

Skru den fyldte sprøjte fast på hætteglasadapteren,

indtil der mærkes modstand.

H

Hold den fyldte sprøjte en smule skråt med

hætteglasset nedad. Pres stempelstangen for at

injicere al solvensen ind i hætteglasset.

I

Hold stempelstangen nede, mens hætteglasset

hvirvles forsigtigt rundt, indtil alt pulveret er opløst.

Ryst ikke hætteglasset, da dette vil medføre

skumdannelse.

J

Det anbefales at bruge NovoEight straks efter rekonstitution. For opbevaring af det rekonstituerede

lægemiddel, se pkt. 6.3.

Hvis der er brug for en højere dosis gentages trin A til J med yderligere hætteglas, hætteglasadapterer og

fyldte sprøjter.

Administration af den rekonstituerede opløsning

Hold stempelstangen presset helt ind. Vend sprøjten

så hætteglasset vender på hovedet. Giv slip på

stempelstangen og lad den trække sig tilbage af sig

selv, mens den rekonstituerede opløsning fyldes i

sprøjten. Træk stempelstangen let nedad for at

trække den rekonstituerede opløsning ind i sprøjten.

I tilfælde af at du kun behøver en del af indholdet i

hætteglasset, benyttes skalaen på sprøjten for at se

hvor meget rekonstitueret opløsning du trækker op,

sådan som det er blevet instrueret af din læge eller

sygeplejerske.

Mens hætteglasset vender på hovedet, bankes der

let på sprøjten for at lade eventuelle luftbobler stige

til tops. Pres forsigtigt på stempelstangen, indtil alle

luftbobler er væk.

K

Skru hætteglasadapteren af hætteglasset.

NovoEight er nu klar til injektion. Find et passende

sted og injicér NovoEight langsomt i en vene over

en periode på 2–5 minutter.

L

Bortskaffelse

Efter injektion skal ubrugt NovoEight opløsning, sprøjten med infusionssættet, hætteglas med

hætteglasadapter og andet affald bortskaffes sikkert som instrueret af apotekspersonalet.

Bortskaf det ikke med husholdningsaffaldet.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Novo Nordisk A/S

Novo Allé

DK-2880 Bagsværd

Danmark

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

NovoEight 250 IE

EU/1/13/888/001

NovoEight 500 IE

EU/1/13/888/002

NovoEight 1000 IE

EU/1/13/888/003

NovoEight 1500 IE

EU/1/13/888/004

NovoEight 2000 IE

EU/1/13/888/005

NovoEight 3000 IE

EU/1/13/888/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 13. november 2013

Dato for seneste fornyelse: 30. juli 2018

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2020. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/655123/2019

EMEA/H/C/002719

NovoEight (turoctocog alfa)

En oversigt over NovoEight, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er NovoEight, og hvad anvendes det til?

NovoEight er et lægemiddel til behandling og forebyggelse af blødning hos patienter med den arvelige

blødningsforstyrrelse hæmofili A, som skyldes mangel på faktor VIII.

Lægemidlet indeholder det aktive stof turoctocog alfa.

Hvordan anvendes NovoEight?

NovoEight fås kun på recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en læge med erfaring i

behandling af hæmofili.

NovoEight gives som injektion i en vene. Dosis og hyppighed af behandlingerne afhænger af, om

lægemidlet skal anvendes til behandling eller forebyggelse af blødning såvel som af hæmofiliens

sværhedsgrad, blødningens omfang og lokalisering og patientens alder og tilstand. Ved fortsat

behandling kan lægen justere dosis og injektionshyppighed afhængigt af patientens faktor VIII-

niveauer.

Patienten selv eller dennes omsorgsperson kan injicere NovoEight derhjemme, når de er blevet

instrueret i det.

Hvis du ønsker mere information om anvendelsen af NovoEight, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvordan virker NovoEight?

Patienter med hæmofili A mangler faktor VIII, hvilket forhindrer blodet i at størkne og kan forårsage

problemer som blødning i leddene, musklerne eller de indre organer. Det aktive stof i NovoEight,

turoctocog alfa, virker på samme måde som naturlig faktor VIII og hjælper blodet med at størkne.

NovoEight anvendes til at korrigere manglen på faktor VIII ved at erstatte den manglende faktor VIII,

så der opnås midlertidig kontrol med blødersygdommen.

NovoEight (turoctocog alfa)

EMA/655123/2019

Side 2/2

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved NovoEight?

NovoEight var effektivt til forebyggelse og behandling af blødningsepisoder i to hovedstudier med i alt

213 patienter med hæmofili A. I ingen af studierne blev NovoEight sammenlignet med andre

lægemidler.

I det første studie, der omfattede 150 patienter i alderen 12 år og opefter, havde unge, som fik

NovoEight til forebyggelse af blødning, i gennemsnit 5,55 blødningsepisoder om året, og voksne havde

i gennemsnit 6,68 blødningsepisoder om året. NovoEight blev vurderet som "fremragende" eller "godt"

til behandling af spontan blødning (udviste gavnlig effekt ved 403 ud af 499 blødningsepisoder.

Endvidere fortog 89,4 % af blødningsepisoderne sig efter 1-2 doser NovoEight.

I det andet studie, der omfattede 63 børn under 12 år, havde de børn, der fik NovoEight, i gennemsnit

5,33 blødningsepisoder om året. NovoEight blev vurderet som "fremragende" eller "godt" til behandling

af blødning (udviste gavnlig effekt ved 116 ud af 126 blødningsepisoder). Endvidere fortog 95,2 % af

blødningsepisoderne sig efter 1-2 doser NovoEight.

Hvilke risici er der forbundet med NovoEight?

Sjældne tilfælde af overfølsomhedsreaktioner (allergi) kan forekomme ved brug af NovoEight og kan i

nogle tilfælde udvikle sig til alvorlige allergiske reaktioner. Nogle patienter kan udvikle faktor VIII-

hæmmere, som kan forhindre lægemidlet i at virke, så blødningskontrollen svigter. Disse hæmmere er

antistoffer, som immunsystemet (kroppens naturlige forsvar) producerer mod faktor VIII.

NovoEight må ikke gives til patienter med allergi over for hamsterproteiner.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er NovoEight godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at fordelene ved NovoEight opvejer risiciene, og at

det kan godkendes til anvendelse i EU. Agenturet vurderede, at NovoEight er effektivt til behandling og

forebyggelse af blødningsepisoder med en effekt svarende til andre faktor VIII-produkter. NovoEights

sikkerhedsprofil vurderes også at svare til sikkerhedsprofilen ved andre faktor VIII-produkter.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af NovoEight?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af NovoEight.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af NovoEight løbende overvåget. De

indberettede bivirkninger ved NovoEight vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige

forholdsregler for at beskytte patienterne.

Andre oplysninger om NovoEight

NovoEight fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 13. november 2013.

Yderligere information om NovoEight findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/en/medicines/human/EPAR/novoeight

Denne oversigt blev sidst ajourført i 12-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information