Nivestim

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-06-2020

Aktiv bestanddel:
filgrastim
Tilgængelig fra:
Pfizer Europe MA EEIG 
ATC-kode:
L03AA02
INN (International Name):
filgrastim
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants,
Terapeutisk område:
Neutropeni, Hæmatopoietisk Stamcelle Transplantation, Kræft
Terapeutiske indikationer:
Filgrastim er indiceret til reduktion i varigheden af neutropeni og forekomst af febril neutropeni hos patienter behandlet med etablerede cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndromer) og for reduktionen i varigheden af neutropeni i patienter gennemgår myeloablative behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation, anses for at være øget risiko for langvarig svær neutropeni. Sikkerheden og effekten af ​​filgrastim er ens hos voksne og børn, der får cytotoksisk kemoterapi. Filgrastim er indiceret til anvendelse af perifert blod progenitorceller (PBPCs). Hos patienter, børn eller voksne, med alvorlige medfødte, cyklisk, eller idiopatisk neutropeni med en absolut neutrophil count (ANC) ≤0. 5 x 109/l, og en historie af alvorlige eller tilbagevendende infektioner, langsigtet forvaltning af filgrastim er angivet til at øge neutrofile tæller, og for at mindske hyppigheden og varigheden af infektionen-relaterede begivenheder. Filgrastim er indiceret
Produkt oversigt:
Revision: 23
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001142
Autorisation dato:
2010-06-07
EMEA kode:
EMEA/H/C/001142

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

08-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-06-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-06-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-06-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

08-10-2019

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

filgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apoteketspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Nivestim til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis en bivirkning bliver værre, eller du

får bivirkninger, som ikke er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Nivestim

Sådan skal du bruge Nivestim

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Nivestim er en vækstfaktor (granulocyt-kolonistimulerende faktor) for hvide blodlegemer og tilhører

en gruppe af lægemidler, som kaldes cytokiner. Vækstfaktorer er proteiner, der produceres naturligt i

kroppen, men de kan også fremstilles ved hjælp af bioteknologi og anvendes som et lægemiddel.

Nivestim virker ved at stimulere knoglemarven til at producere flere hvide blodlegemer.

Antallet af hvide blodlegemer kan falde (neutropeni) af flere årsager og gør kroppen mindre i stand til

at bekæmpe infektioner. Nivestim stimulerer knoglemarven til at producere nye, hvide blodlegemer

hurtigt.

Nivestim kan bruges:

til at øge antallet af hvide blodelegemer efter behandling med kemoterapi for at hjælpe med at

forhindre infektion

til at øge antallet af hvide blodlegemer efter knoglemarvstransplantation for at hjælpe med at

forhindre infektion

inden højdosis kemoterapi for at få knoglemarven til at producere flere stamceller, der kan

indsamles og gives til dig igen efter behandlingen. De kan tages fra dig selv eller fra en donor.

Stamcellerne går bagefter tilbage ind i knoglemarven og producerer blodceller.

til at øge antallet af hvide blodlegemer, hvis du lider af svær kronisk neutropeni for at hjælpe

med at forhindre infektion

til patienter med fremskreden hiv-infektion for at hjælpe med at mindske risikoen for infektion.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Nivestim

Brug ikke Nivestim

hvis du er allergisk over for filgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, før du bruger Nivestim:

Fortæl det til lægen, inden du starter på behandlingen, hvis du har:

seglcelleanæmi, da Nivestim kan forårsage seglcellekrise

osteoporose (knoglesygdom).

Fortæl det straks til lægen under behandling med Nivestim, hvis du:

får pludselige tegn på allergi, såsom udslæt, kløe eller nældefeber på huden, hævelse i ansigt,

læber, tunge eller andre dele af kroppen, stakåndethed, hvæsende vejrtrækning eller

vejrtrækningsbesvær, da det kan være tegn på en alvorlig allergisk reaktion (overfølsomhed).

får hævelser i ansigt eller hævede ankler, blod i urinen eller brun urin, eller hvis du bemærker at

du ikke lader vandet så ofte som du plejer (glomerulonefritis).

får smerter i øverste venstre side af maven, smerter under brystkassen i venstre side eller yderst på

skulderen (dette kan være symptomer på forstørret milt (spenomegali) eller muligvis bristet milt).

bemærker usædvanlig blødning, eller at du lettere får blå mærker (dette kan være symptomer på et

lavere antal blodplader (trombocytopeni), hvor blodet har nedsat evne til at størkne).

Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra

hjertet ud i kroppen) hos kræftpatienter og raske donorer. Symptomerne kan omfatte feber,

mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis du

oplever disse symptomer.

Manglende reaktion på filgrastim

Hvis du ikke reagerer på behandlingen med filgrastim, eller hvis en reaktion på behandlingen ikke kan

opretholdelses, vil din læge undersøge årsagen, herunder om du har udviklet antistoffer, der kan

neutralisere aktiviteten af filgrastim.

Din læge vil måske overvåge din tilstand nøje, se punkt 4 i indlægssedlen.

Hvis du har svær kronisk neutropeni, kan du være i risiko for at udvikle blodkræft (leukæmi,

myelodysplastisk syndrom (MDS)). Du bør tale med din læge om risikoen for at udvikle blodkræft, og

hvilke undersøgelser der skal udføres. Hvis du får eller med sandsynlighed kan udvikle blodkræft, må

du ikke bruge Nivestim, medmindre lægen siger det.

Hvis du er stamcelledonor, skal du være mellem 16 og 60 år.

Vær særlig forsigtig med andre produkter, der stimulerer de hvide blodlgemer

Nivestim er et lægemiddel i en gruppe af produkter, der stimulerer produktionen af de hvide blod-

legemer. Din læge skal altid notere præcist, hvilket lægemiddel du bruger.

Brug af anden medicin sammen med Nivestim

Fortæl altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt anden

medicin eller planlægger at bruge anden medicin

Graviditet og amning

Nivestim er ikke blevet testet hos gravide kvinder, eller kvinder der ammer.

Nivestim bør ikke anvendes under graviditeten.

Det er vigtigt, at du fortæller lægen, hvis du:

er gravid eller ammer

har mistanke om, at du er gravid eller

planlægger at blive gravid.

Hvis du bliver gravid under behandling med Nivestim, skal du fortælle det til lægen.

Hvis lægen ikke giver dig andre anvisninger, skal du stoppe med at amme, hvis du bruger Nivestim,

Trafik- og arbejdssikkerhed

Nivestim kan i mindre grad påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner. Dette

lægemiddel kan forårsage svimmelhed. Det tilrådes, at du venter og ser, hvordan du har det, når du

har taget Nivestim, før du fører motorkøretøj eller betjener maskiner.

Nivestim indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis med 0,6 mg/ml eller 0,96

mg/ml, dvs. det er i det væsentlige natriumfrit.

Nivestim indeholder sorbitol

Dette lægemiddel indeholder 50 mg sobitol pr. ml.

Sorbitol er en kilde til fructose. Hvis du (eller dit barn) har arvelig fructoseintolerans (HFI), som er en

sjælden arvelig sygdom, må du (eller dit barn) ikke få dette lægemiddel. Patienter med HFI kan ikke

nedbryde fructose, hvilket kan forårsage alvorlige bivirkninger.

Du skal fortælle det til lægen, inden du får dette lægemiddel, hvis du (eller dit barn) har HFI, eller

hvis dit barn ikke længere kan indtage sukkerholdig mad eller drikke, fordi barnet bliver dårligt,

kaster op eller får ubehagelige virkninger som f.eks. oppustethed, mavekramper eller diarré.

3.

Sådan skal du bruge Nivestim

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen, sygeplejersken

eller apotekspersonalet.

Hvordan gives Nivestim, og hvor meget skal jeg have?

Nivestim gives normalt som en daglig indsprøjtning i vævet lige under huden (kaldes en subkutan

injektion). Det kan også gives som en daglig langsom indsprøjtning i en vene (kaldes intravenøs

infusion). Den normale dosis afhænger af din sygdom og vægt. Din læge vil fortælle dig, hvor meget

Nivestim du skal have.

Patienter der får knoglemarvstransplantation efter kemoterapi:

Du vil normalt få din første dosis Nivestim mindst 24 timer efter kemoterapi og mindst 24 timer efter

knogletransplantationen.

Du eller dine plejere kan lære, hvordan injektioner under huden gives, så du kan fortsætte din

behandling derhjemme. Du må imidlertid ikke forsøge at gøre dette, medmindre du er blevet grundigt

instrueret og oplært i det af sundhedspersonalet.

Hvor længe skal jeg tage Nivestim?

Du skal tage Nivestim, indtil dit antal af hvide blodlegemer er normalt. Du vil regelmæssigt få taget

blodprøver for at måle antallet af hvide blodlegemer i din krop. Din læge vil fortælle dig, hvor længe

du skal tage Nivestim.

Brug til børn

Nivestim bruges til at behandle børn, der får kemoterapi, eller som har et meget lavt antal hvide

blodlegemer (neutropeni). Dosering til børn, der får kemoterapi, er den samme som til voksne.

Hvis du har brugt for meget Nivestim

Du må ikke øge dosen, som din læge har fastsat til dig. Hvis du tror, du har injiceret mere, end du skal

have, skal du kontakte din læge så hurtigt som muligt.

Hvis du har glemt at bruge Nivestim

Hvis du har sprunget en indsprøjtning over eller injiceret en for lille dosis, skal du kontakte din læge

hurtigst muligt. Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har flere spørgsmål om dette produkt, skal du kontakte din læge, sygeplejersken eller

apoteket.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen under behandlingen:

hvis du får en allergisk reaktion, herunder svækkelse, blodtryksfald, vejrtrækningsbesvær,

hævelse i ansigtet (anafylaksi), hududslæt, kløende udslæt, hævelse af ansigt, læber, mund,

tunge eller svælg (angioødem) eller kortåndethed.

hvis du får hoste, feber og vejrtrækningsbesvær (dyspnø), da dette kan være tegn på akut

lungesvigt (Acute Respiratory Distress Syndrome (ARDS).

hvis du får nyreskade. Der er set nyreskade hos patienter, der får filgrastim. Ring straks til

lægen, hvis du bliver hævet i ansigtet eller anklerne, hvis der er blod i din urin, eller urinen er

brun, eller hvis du skal lade vandet mindre hyppigt end normalt.

hvis du får en af de følgende eller kombination af følgende bivirkninger:

hævelse eller oppustethed, som kan være forbundet med mindre hyppig vandladning,

vejrtrækningsbesvær, oppustethed i maven og følelse af mæthed, og en overordnet følelse

af træthed. Disse symptomer udvikler sig typisk hurtigt.

Dette kan være symptomer på en sygdom som kaldes ”kapillær lækage-syndrom,” der medfører,

at der lækker blod fra de små blodkar ind i kroppen, og som kræver akut lægehjælp.

hvis du får en kombination af de følgende symptomer:

feber eller kulderystelser eller kuldefølelse, høj hjertefrekvens, forvirring eller

desorientering, stakåndethed, ekstreme smerter eller ubehag, og klam eller svedende hud.

Dette kan være symptomer på en tilstand som kaldes ”sepsis” (kaldes også ”blodforgiftning”),

som er en alvorlig infektion med inflammatorisk respons i hele kroppen, der kan være

livstruende, og kræve akut lægehjælp.

hvis du får smerter i øverste venstre del af maven, smerter under brystkassen i venstre side eller

yderst på skulderen, da der kan være et problem med din milt (forstørret milt (splenomegali)

eller milten kan briste)

hvis du er i behandling for svær kronisk neutropeni og du har blod i urinen (hæmaturi). Din

læge vil muligvis kontrollere din urin regelmæssigt, hvis du får denne bivirkning, eller hvis der

konstateres protein i din urin (proteinuri).

En almindelig bivirkning ved filgrastim er smerter i muskler eller knogler, hvilket kan lindres med

almindelig smertestillende medicin. Hos patienter, der får foretaget stamcelle- eller

knoglemarvstransplantation, kan der forekomme graft versus host-sygdom (GvHD) – dette er en

reaktion fra donorcellerne mod den patient, der får transplantatet. Tegn og symptomer omfatter udslæt

i håndfladerne eller under fødderne og sår i munden, tarmene, leveren, huden eller i øjne, lunger,

skede og led.

Hos raske stamcelledonorer kan der observeres en stigning i antallet af hvide blodlegemer

(leukocytose) og et fald i antal blodplader, hvilket nedsætter blodets evne til at størkne

(thrombocytopeni). Din læge vil overvåge disse symptomer.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer):

Nedsat blodcelletal som reducerer blodets evne til at størkne (trombocytopeni)

Lavt antal røde blodlegemer (anæmi)

Hovedpine

Diarré

Opkastning

Kvalme

Usædvanligt hårtab eller udtynding af håret (alopeci)

Træthed

Ømhed og hævelse i mave-tarm-kanalens indvendige lag, som går fra munden til anus

(slimhindeinflammation)

Feber (pyreksi)

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Betændelse i lungerne (bronkitis)

Infektion i de øvre luftveje

Urinvejsinfektion

Nedsat appetit

Søvnbesvær (insomnia)

Svimmelhed

Nedsat følesans, særligt i huden (hypoæstesi)

Snurren eller følelsesløshed i hænder eller fødder (paræstesi)

Lavt blodtryk (hypotension)

Højt blodtryk (hypertension)

Hoste

Ophostning af blod (hæmoptyse)

Smerter i mund og svælg (orofaryngeale smerter)

Næseblod (epistaksi)

Forstoppelse

Smerter i munden

Forstørret leveren (hepatomegali)

Udslæt

Rødmen i huden (erytem)

Muskelspasmer

Smerter ved vandladning (dysuri)

Brystsmerter

Smerter

Generel svækkelse (astheni)

Generel utilpashed

Hævelse af hænder og fødder (perifert ødem)

Stigning i visse enzymer i blodet

Ændringer i blodets kemiske sammensætning

Reaktion på transfusion

Ualmindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 100):

Stigning i antallet af hvide blodlegemer (lekocytose)

Allergisk reaktion (overfølsomhed)

Afstødning af transplanteret knoglemarv (graft versus host-sygdom)

Høje urinsyreniveauer i blodet der kan medføre gigt (hyperurikæmi) (stigning i urinsyre i

blodet)

Leverskade grundet blokering af de små blodkar i leveren (veno-okklusiv sygdom)

Lungerne fungerer ikke, som de skal, hvilket giver åndenød (respirationssvigt)

Hævelse og/eller væske i lungerne (lungeødem)

Inflammation af lungerne (interstitiel lungesygdom)

Unormale røntgenbilleder af lungerne (lungeinfiltration)

Blødning fra lungerne (pulmonal hæmoragi)

Manglende optagelse af ilt i lungerne (hypoksi)

Ujævnt hududslæt (maculo-papuløst udslæt)

Sygdom der forårsager, at knoglerne bliver mindre tætte, gør dem svagere, mere skrøbelige med

større sandsynlighed for at brække (osteoporose)

Smerter på indsprøjtningsstedet

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer)

Kraftige smerter i knogler, bryst, mave-tarm-kanalen eller led (seglcellekrise)

Pludselig livstruende allergisk reaktion (anafylaktisk reaktion)

Smerter og hævelse af led, der minder om gigt (pseudopodagra)

Ændring i hvordan kroppen regulerer væske i kroppen, som kan medføre oppustethed

(forstyrrelser i væskebalancen)

Betændelse i blodkarrene i huden (kutan vaskulitis)

Blommefarvede, hævede, smertefulde sår på ben og arme og nogle gange i ansigtet eller på

halsen, med feber (Sweets syndrom)

Forværring af leddegigt

Usædvanlige ændringer i urin

Formindsket knogletæthed

Betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se punkt.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, apotekspersonalet eller sygeplejersken. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale

rapporteringssystem anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke Nivestim efter den udløbsdato, der står på den ydre pakning og på den fyldte sprøjte efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2 °C- 8 °C). Må ikke nedfryses. Opbevar den fyldte

sprøjte i den ydre pakning for at beskytte mod lys.

Sprøjten kan tages ud af køleskabet og opbevares ved stuetemperatur for en enkelt periode på højst 15

døgn (ikke over 25 °C).

Brug ikke lægemidlet, hvis du bemærker, opløsningen er uklar eller indeholder partikler.

Spørg apotekspersonalet, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Nivestim indeholder:

Aktivt stof: filgrastim. Hver ml indeholder 60 millioner enheder (ME) (600 µg) eller 96

millioner enheder (ME) (960 µg) filgrastim.

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvæske, hver fyldt sprøjte indeholder 12 millioner

enheder (ME), 120 µg filgrastim i 0,2 ml (det svarer til 0,6 mg/ml).

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, hver fyldt sprøjte indeholder 30 millioner

enheder (ME), 300 µg filgrastim i 0,5 ml (det svarer til 0,6 mg/ml).

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, hver fyldt sprøjte indeholder 48 millioner

enheder (ME), 480 µg filgrastim i 0,5 ml (det svarer til 0,96 mg/ml).

Øvrige indholdsstoffer: eddikesyre, natriumhydroxid, sorbitol E420, polysorbat 80 og vand til

injektionsvæske.

Udseende og pakningsstørrelser

Nivestim er en klar farveløs injektions-/infusionsvæske i en fyldt sprøjte af glas med kanyle (rustfrit

stål) med en kanylebeskytter. Kanylehætten indeholder epoxypren, som er et afledningsprodukt af

naturgummilatex, og som kan komme i kontakt med kanylen.

Der er 1, 5, 8 eller 10 sprøjter i en pakning. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer Europe MA EEIG

Boulevard de la Plaine 17

1050 Bruxelles

Belgien

Fremstiller

Hospira Zagreb d.o.o.

Prudnička cesta 60

10291 Prigorje Brdovečko

Kroatien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje

Tel. + 370 52 51 4000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел.: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer SA/NV

Tél/Tel: +32 2 554 62 11

Česká republika

Pfizer, spol. s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel.: + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: + 45 44 20 11 00

Malta

Drugsales Ltd

Tel.: +356 21 419 070/1/2

Deutschland

Pfizer Pharma PFE GmbH

Tel: + 49 (0)800 8535555

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

Aenorasis S.A.

Τηλ: + 30 210 6136332

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer

Tél: + 33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 55 00

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: +385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: 1800 633 363 (toll free)

+44 (0) 1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer, podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti, Ljubljana

Tel: +386 (0)1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer PFE Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)9 430 040

Κύπρος

Pfizer ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (Cyprus Branch)

Τηλ: +357 22 817690

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel.: + 371 670 35 775

United Kingdom

Hospira UK Limited

Tel: + 44 (0) 1628 515500

Denne indlægsseddel blev senest ændret <{MM/ÅÅÅÅ}>

Du kan finde yderligere oplysninger om Nivestim på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Information om, hvordan patienten giver sig selv en indsprøjtning

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan give dig selv en indsprøjtning med Nivestim.

Det er vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv en indsprøjtning før, du har fået speciel træning af

lægen eller sygeplejersken. Det er også vigtigt, at du bortskaffer sprøjten i en affaldsbeholder, som

ikke kan punkteres. Hvis du er i tvivl om, hvordan du skal foretage indsprøjtningen, eller hvis du har

spørgsmål, skal du bede lægen eller sygeplejersken om hjælp.

Hvordan giver jeg mig selv en indsprøjtning med Nivestim?

Nivestim gives normalt én gang om dagen som indsprøjtning, sædvanligvis i vævet lige under huden.

Det kaldes en subkutan indsprøjtning.

Hvis du har lært at give indsprøjtningen selv, behøver du ikke at sidde hjemme og vente på en

sygeplejerske eller at tage på sygehuset hver dag for at få din indsprøjtning.

Du skal tage indsprøjtningen hver dag, omtrent på samme tid af dagen. De mest velegnede

indsprøjtningssteder er:

forsiden af lårene

maven med undtagelse af området omkring navlen

Du bør skifte indsprøjtningssted hver dag for at undgå risiko for ømhed på indsprøjtningsstedet.

Nødvendigt udstyr til indsprøjtningen

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning.

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning.

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Nivestim 12 ME/0,2 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Hver ml opløsning til injektion eller infusion indeholder 60 millioner enheder [ME] (600 mikrogram

[µg]) filgrastim*.

Hver fyldt sprøjte indeholder 12 mio enheder (ME) (120 mikrogram [µg]) filgrastim i 0,2 ml (0,6

mg/ml).

Nivestim 30 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Hver ml injektions- eller infusionsvæske indeholder 60 mio enheder [ME] (600 mikrogram [µg])

filgrastim*.

Hver fyldt sprøjte indeholder 30 mio enheder (ME) (300 mikrogram [µg]) filgrastim i 0,5 ml

(0,6 mg/ml).

Nivestim 48 ME/0,5 ml injektions-/infusionsvæske, opløsning

Hver ml injektions- eller infusionsvæske indeholder 96 mio enheder [ME] (960 mikrogram [µg])

filgrastim*.

Hver fyldt sprøjte indeholder 48 mio enheder (ME) (480 mikrogram [µg]) filgrastim i 0,5 ml

(0,96 mg/ml).

*rekombinant methionyl granulocyt-kolonistimulerende faktor

G-CSF

), som er fremstillet ved hjælp

af rekombinant DNA teknologi i Escherichia coli (BL21).

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på

Hver ml opløsning indeholder 50 mg sorbitol (E420) (se pkt. 4.4).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektions-/infusionsvæske.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Filgrastim er indiceret til reduktion af varigheden af neutropeni og hyppigheden af febril neutropeni

hos patienter, som behandles med etableret cytotoksisk kemoterapi for en malign lidelse (bortset fra

kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer) og til reduktion af varigheden af

neutropeni hos patienter, som får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation,

og som anses for at have øget risiko for langvarig svær neutropeni.

Filgrastims sikkerhed og virkning er den samme hos voksne og børn, som får cytotoksisk kemoterapi.

Filgrastim er indiceret til mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC’er).

Langtidsbehandling med filgrastim er indiceret til børn eller voksne med svær medfødt, cyklisk eller

idiopatisk neutropeni med et absolut neutrofiltal (ANC)

0,5 x 10

/l, som tidligere har haft svære

eller tilbagevendende infektioner, med henblik på at øge neutrofiltallet og for at nedsætte

hyppigheden og varigheden af infektionsrelaterede hændelser.

Filgrastim er indiceret til behandling af persisterende neutropeni (ANC mindre end eller lig med 1,0 x

/l) hos patienter med fremskreden HIV-infektion for at nedsætte risikoen for bakterielle

infektioner, hvis der ikke er andre egnede behandlinger.

4.2

Dosering og administration

Der må kun gives behandling med filgrastim i samarbejde med et onkologisk center, som har erfaring

med behandling med G-CSF, og som også har hæmatologisk erfaring. Centret skal have de

nødvendige diagnostiske faciliteter. Procedurerne for mobilisering og aferese skal foretages i

samarbejde med et onkologisk-hæmatologisk center med tilstrækkelig erfaring inden for dette område,

og hvor der kan foretages korrekt monitorering af hæmatopoietiske progenitorceller.

Etableret cytotoksisk kemoterapi

Dosering

Den anbefalede filgrastimdosis er 0,5 ME (5 µg)/kg/dag. Den første dosis filgrastim bør gives mindst

24 timer efter cytotoksisk kemoterapi. I randomiserede kliniske studier blev der anvendt en subkutan

dosis på 230 µg/m

/dag (4,0 til 8,4 µg/kg/dag).

Den daglige behandling med filgrastim bør fortsætte, indtil det forventede neutrofile nadir er passeret,

og indtil neutrofiltallet er indenfor referenceintervallet. Efter etableret kemoterapi for solide tumorer,

lymfomer og lymfoid leukæmi forventes det, at behandlingsvarigheden for opfyldelse af disse kriterier

kan være op til 14 dage. Behandlingsvarigheden kan være væsentlig længere (op til 38 dage) efter

induktion og konsoliderende behandling for akut myeloid leukæmi afhængig af hvilken cytotoksisk

kemoterapi og hvilket doseringsskema, der bruges.

Der blev typisk set en forbigående stigning i neutrofiltallet 1-2 dage efter, at behandlingen med

filgrastim var påbegyndt hos de patienter, som fik cytotoksisk kemoterapi. For at opnå et vedvarende

terapeutisk respons bør behandlingen med filgrastim dog ikke stoppes før, det forventede nadir er

passeret, og neutrofiltallet er indenfor referenceintervallet. Det anbefales ikke at stoppe behandlingen

med filgrastim før, tidspunktet for det forventede neutrofile nadir er nået.

Administration

Filgrastim kan gives som en daglig, subkutan injektion eller som en daglig, intravenøs infusion

fortyndet i 5 % glucose-opløsning givet over 30 minutter (se pkt. 6.6). Subkutan administration

foretrækkes i de fleste tilfælde. Et studie med administration af enkeltdosis tyder i nogen grad på, at

intravenøs dosering kan forkorte virkningens varighed. Den kliniske relevans af dette fund ift.

administration af flere doser er ikke klarlagt. Administrationsvejen bør afhænge af de individuelle,

kliniske omstændigheder.

Patienter, som får myeloablativ behandling efterfulgt af knoglemarvstransplantation

Dosering

Den anbefalede initialdosis af filgrastim er 1,0 ME (10 µg)/kg/dag. Den første filgrastimdosis bør

gives mindst 24 timer efter den cytotoksiske kemoterapi og mindst 24 timer efter

knoglemarvsinfusionen.

Når det neutrofile nadir er passeret, bør den daglige filgrastimdosis titreres i forhold til det neutrofile

respons, som vist i tabellen nedenfor:

Neutrofiltal

Dosisjustering af filgrastim

> 1,0 x 10

/l i 3 konsekutive dage

Reducer dosis til 0,5 ME (5 µg)/kg/dag

Derefter, hvis ANC forbliver > 1,0 x 10

/l i

yderligere 3 konsekutive dage

Stop behandlingen med filgrastim

Hvis ANC falder til < 1,0 x 10

/l under behandlingen, bør filgrastimdosis igen øges i henhold til

ovenstående skema.

ANC = absolut neutrofiltal

Administration

Filgrastim kan gives som intravenøs infusion over 30 minutter eller 24 timer, eller det kan gives som

kontinuerlig, subkutan infusion over 24 timer. Filgrastim skal fortyndes i 20 ml 5 % glucoseopløsning

(se pkt. 6.6).

Mobilisering af perifere blodprogenitorceller (PBPC’er) hos patienter i myelosuppressiv eller

myeloablativ behandling efterfulgt af autolog transplantation med PBPC’er.

Dosering

Den anbefalede filgrastimdosis til PBPC-mobilisering er 1,0 ME (10 µg)/kg/dag, i 5 til 7 konsekutive

dage. Tidsskema for leukaferese: Det er ofte tilstrækkeligt med en eller to leukafereser på dag 5 og 6.

I andre tilfælde kan det blive nødvendigt med flere leukafereser. Behandlingen med filgrastim skal

fortsætte indtil den sidste leukaferese.

Den anbefalede filgrastimdosis til PBPC-mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi er 0,5 ME

(5 µg)/kg/dag fra den første dag efter afsluttet kemoterapi, og indtil tidspunktet for det forventede

nadir er passeret og neutrofiltallet er indenfor referenceintervallet. Der bør udføres leukaferese i den

periode, hvor ANC stiger fra < 0,5 x 10

/l til > 5,0 x 10

/l. Det er ofte tilstrækkeligt med én

leukaferese hos patienter, som ikke har fået omfattende kemoterapi. Under andre forhold anbefales

yderligere leukafereser.

Administration

Filgrastim til PBPC mobilisering, når det anvendes alene:

Filgrastim kan gives som en 24-timers subkutan, kontinuerlig infusion eller subkutan injektion. Ved

infusion skal filgrastim fortyndes i 20 ml 5 % glucose-opløsning (se pkt. 6.6).

Filgrastim til PBPC mobilisering efter myelosuppressiv kemoterapi:

Filgrastim bør gives som subkutan injektion.

Mobilisering af PBPC’er hos raske donorer før allogen transplantation af PBPC

Dosering

Til PBPC-mobilisering hos raske donorer bør filgrastim gives i en dosis på 1,0 ME (10 µg)/kg/dag i 4

til 5 konsekutive dage. Der bør påbegyndes leukaferese på dag 5, og den bør om nødvendigt fortsætte

indtil dag 6 for at indsamle 4 x 10

CD34

celler/kg af modtagerens legemsvægt.

Administration

Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Patienter med svær kronisk neutropeni (SCN)

Dosering

Medfødt neutropeni: Den anbefalede startdosis er 1,2 ME (12 µg)/kg/dag. Dosis kan gives som en

enkeltdosis eller fordelt på flere doser.

Idiopatisk eller cyklisk neutropeni: Den anbefalede startdosis er 0,5 ME (5 µg)/kg/dag. Dosis kan

gives som en enkeltdosis eller fordelt på flere doser.

Justering af dosis: Filgrastim bør gives dagligt som subkutan injektion indtil, neutrofiltallet er nået og

kan opretholdes på mere end 1,5 x 10

/l. Når dette respons er nået, skal den mindste effektive dosis til

opretholdelse af dette niveau fastlægges. Det er nødvendigt med daglig behandling i længere tid for at

opretholde et tilfredsstillende neutrofiltal. Begyndelsesdosis kan fordobles eller halveres efter en til to

ugers behandling afhængig af patienters respons. Derefter kan dosis justeres individuelt hver eller

hver anden uge for at opretholde et gennemsnitligt neutrofiltal mellem 1,5 x 10

/l og 10 x 10

/l. Det

kan overvejes at øge dosis hurtigere hos patienter med svære infektioner. I de kliniske studier fik 97

% af de patienter, som responderede, komplet respons efter doser

24 µg/kg/dag.

Langtidssikkerheden af behandling med filgrastim i doser over 24 µg/kg/dag hos patienter med SCN

kendes ikke.

Administration

Medfødt, idiopatisk eller cyklisk neutropeni: Filgrastim skal gives som subkutan injektion.

Patienter med HIV-infektion

Dosering

Behandling af neutropeni:

Den anbefalede filgrastimdosis er 0,1 ME (1 µg)/kg/dag. Dosis gives med titrering op til højst 0,4 ME

(4 µg)/kg/dag, indtil der er opnået et normalt neutrofiltal, som kan opretholdes (ANC > 2,0 x10

/l). I

de kliniske studier responderede mere end 90 % af patienterne på denne dosis og opnåede normale

neutrofilværdier efter mediant 2 dage.

Hos et lille antal patienter (< 10 %) var det nødvendigt med doser op til 1,0 ME (10 µg)/kg/dag for at

opnå et normalt neutrofiltal.

Vedligeholdelse af normale neutrofiltal:

Når der er opnået et normalt neutrofilniveau, skal den mindste effektive dosis til opretholdelse af et

normalt neutrofiltal fastlægges. Det anbefales initialt at justere dosis til 30 ME (300 µg)/dag hver

anden dag. For at opretholde et neutrofiltal > 2,0 x 10

/l kan det blive nødvendigt med flere

dosisjusteringer, afhængig af patienternes ANC. I de kliniske studier var det nødvendigt at give 30

ME (300 µg)/dag i 1 til 7 dage pr. uge for at opretholde et ANC > 2,0 x 10

/l. Den mediane

doseringshyppighed var 3 dage pr. uge. Det kan være nødvendigt med langtidsadministration for at

opretholde et ANC > 2,0 x 10

Administration

Behandling af neutropeni eller opretholdelse af normale neutrofiltal: Filgrastim skal gives som

subkutan injektion.

Ældre

De kliniske studier med filgrastim har omfattet et mindre antal ældre patienter, men der er ikke

foretaget specielle studier hos denne gruppe. Der kan derfor ikke gives specifikke

doseringsrekommendationer.

Nyre- eller leverinsufficiens

Studier med filgrastim hos patienter med svær nedsat nyre- eller leverfunktion har vist, at filgrastim

har en farmakokinetisk og farmakodynamisk profil, som ligner den, man ser hos normale personer.

Det er ikke nødvendigt at justere dosis i disse tilfælde.

Børn med SCN og cancer

Femogtres procent af de patienter, som blev behandlet i programmet for SCN, var under 18 år. Der

var en klar behandlingseffekt i denne aldersgruppe, som hovedsageligt inkluderede patienter med

medfødt neutropeni. Der var ingen forskelle i sikkerhedsprofilen hos børn, som blev behandlet for

SCN.

Data fra de kliniske studier hos børn tyder på, at filgrastims sikkerhed og effekt er ens hos voksne og

børn, som får cytotoksisk kemoterapi.

Doseringsrekommendationerne til børn er de samme som til voksne, som får myelosuppressiv

cytotoksisk kemoterapi.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrerede produkts handelsnavn

og batchnummer tydeligt registreres.

Særlige advarsler og forholdsregler på tværs af indikationer

Overfølsomhed

Overfølsomhed, herunder anafylaktiske reaktioner, som er opstået ved initial eller efterfølgende

behandling er blevet rapporteret hos patienter i behandling med filgrastim. Filgrastim skal seponeres

permanent hos patienter med klinisk signifikant overfølsomhed. Filgrastim må ikke administreres til

patienter med overfølsomhed over for filgrastim eller pegfilgrastim i anamnesen.

Pulmonale bivirkninger

Der er rapporteret pulmonale bivirkninger, især interstitiel lungesygdom, efter administration af G-

CSF. Risikoen kan være højere hos patienter, som tidligere har haft lungeinfiltrater eller pneumoni.

Lungesymptomer som hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske tegn på lungeinfiltrater

og forværrelse af lungefunktionen kan være præliminære tegn på acute respiratory distress syndrome

(ARDS). Behandlingen med filgrastim bør afbrydes, og der skal gives passende behandling.

Glomerulonefritis

Der er indberettet glomerulonefritis hos patienter, der får filgrastim og pegfilgrastim. Generelt

forsvinder glomerulonefritis efter dosisnedsættelse eller seponering af filgrastim og pegfilgrastim.

Det anbefales, at der tages urinprøver for at monitorere dette.

Kapillær lækage-syndrom

Der er indberettet kapillær lækage-syndrom, som kan være livstruende, hvis behandling forsinkes,

efter indgift af granulocyt-kolonistimulerende faktor, og dette er kendetegnet ved hypotension,

hypoalbuminæmi, ødem og hæmokoncentration. Patienter, der udvikler symptomer på kapillær

lækage-syndrom, bør monitoreres nøje og have symptomatisk standardbehandling, som kan omfatte

behovet for intensiv behandling (se pkt. 4.8).

Splenomegali og miltruptur

Der er generelt rapporteret om asymptomatiske tilfælde af splenomegali og tilfælde af miltruptur hos

patienter og raske donorer efter administration af filgrastim. Nogle tilfælde af miltruptur var fatale.

Derfor bør størrelsen af milten kontrolleres (f.eks. klinisk undersøgelse, ultralyd). Diagnosen

miltruptur bør overvejes hos donorer og/eller patienter, som klager over smerter i øvre venstre side af

abdomen eller smerter yderst på skulderen. Dosisreduktioner af filgrastim kunne nedsætte eller stoppe

progressionen af miltforstørrelsen hos patienter med alvorlig kronisk neutropeni, og hos 3 % af

patienterne blev det nødvendigt med splenektomi.

Malign cellevækst

Granulocyt-kolonistimulerende faktor kan fremme væksten af myeloide celler in vitro, og der kan ses

lignende effekter på nogle non-myeloide celler in vitro.

Myelodysplastisk syndrom eller kronisk myleoid leukæmi

Filgrastims sikkerhed og virkning hos patienter med myelodysplastisk syndrom eller kronisk myeloid

leukæmi er ikke dokumenteret. Filgrastim er ikke indiceret til disse sygdomme. Der bør skelnes

omhyggeligt mellem diagnoserne blasttransformation af kronisk myeloid leukæmi og akut myeloid

leukæmi.

Akut myeloid leukæmi

Filgrastim bør gives med forsigtighed til patienter med sekundær AML, da der foreligger begrænsede

data om sikkerhed og effekt hos disse patienter. Filgrastims sikkerhed og virkning hos de novo

patienter med AML, som er under 55 år, og som har god cytogenetik (t(8;21), t(15;17) og inv(16)), er

ikke dokumenteret.

Trombocytopeni

Der er indberettet trombocytopeni hos patienter, der får filgrastim. Trombocyttallet bør monitoreres nøje,

især i de første få ugers behandlingen med filgrastim. Afbrydelse af behandlingen eller dosisreduktion

af filgrastim bør overvejes hos patienter med alvorlig kronisk neutropeni som udvikler

trombocytopeni (trombocyttal < 100 x 10

/l).

Leukocytose

Der er påvist leukocyttal på 100 x 10

/l eller derover hos færre end 5 % af de cancerpatienter, som fik

filgrastim i doser over 0,3 ME/kg/dag (3 µg/kg/dag). Der er ikke rapporteret om bivirkninger, som er

direkte relateret til denne sværhedsgrad af leukocytose. På grund af den mulige risiko, som er

forbundet med svær leukocytose, bør der foretages leukocyttælling med regelmæssige mellemrum

under behandlingen med filgrastim. Hvis leukocyttallet overstiger 50 x 10

/l efter det forventede

nadir, skal filgrastim seponeres omgående. Ved administration i forbindelse med PBPC-mobilisering,

bør behandlingen med filgrastim afbrydes eller dosis reduceres, hvis leukocyttallet stiger til > 70 x

Immunogenicitet

Som det er tilfældet med alle terapeutiske proteiner, er der mulighed for immunogenicitet. Raterne af

produktion af antistoffer mod filgrastim er generelt lave. Der opstår bindende antistoffer, som det

forventes med alle biologiske midler; de har imidlertid ikke været forbundet med neutraliserende

aktivitet på nuværende tidspunkt.

Aortitis

Der er indberettet aortisis efter administration af G-CSF hos raske forsøgspersoner og kræftpatienter.

Symptomerne omfattede feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede inflammationsmarkører

(f.eks. øget C-reaktivt protein og øget antal hvide blodlegemer). Aortitis blev i de fleste tilfælde

konstateret ved hjælp af CT-scanning og fortog sig generelt efter seponering af G-CSF. (se pkt. 4.8).

Særlige advarsler og forholdsregler i forbindelse med komorbiditeter

Særlige forsigtighedsregler ved seglcelletræk og seglcelleanæmi

Der er rapporteret om seglcellekrise, som i visse tilfælde var dødbringende, ved behandling med

filgrastim hos patienter med seglcelletræk eller seglcelleanæmi. Lægen skal udvise forsigtighed ved

ordination af filgrastim til patienter med seglcelletræk eller seglcelleanæmi.

Osteoporose

Det kan være nødvendigt at monitorere knogletætheden hos patienter med underliggende

osteoporotiske knoglesygdomme, som får kontinuerlig behandling med filgrastim i mere end 6

måneder.

Særlige forholdsregler hos cancerpatienter

Filgrastim bør ikke bruges til at forhøje dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de etablerede

doseringsregimer.

Risiko forbundet med øgede doser kemoterapi

Der skal iagttages særlig forsigtighed, når patienterne behandles med højdosis kemoterapi, fordi der

ikke er dokumenteret forbedret tumorrespons og fordi højere doser af kemoterapeutiske stoffer kan

medføre forøget toksicitet, herunder kardiale, pulmonale, neurologiske og dermatologiske effekter

(der henvises til produktresumeerne for de enkelte kemoterapeutika).

Kemoterapis virkning på erytrocytter og trombocytter

Behandling med filgrastim alene forhindrer ikke trombocytopeni og anæmi fremkaldt af

myelosuppressiv kemoterapi. Patienterne kan have større risiko for at udvikle trombocytopeni og

anæmi på grund af muligheden for at få højere kemoterapidoser (f.eks. de højeste doser i det

foreskrevne doseringsskema). Det anbefales at monitorere trombocyttallet og hæmatokritværdien

regelmæssigt. Der skal iagttages særlig forsigtighed, når der gives kemoterapeutiske stoffer, som er

kendt for at forårsage svær trombocytopeni, som enkeltstof eller i kombination.

Det har vist sig, at sværhedsgraden og varigheden af trombocytopeni efter myelosuppressiv eller

myeloablativ kemoterapi nedsættes ved brug af PBPC, som er mobiliseret af filgrastim.

Andre særlige forsigtighedsregler

Filgrastims virkning hos patienter med udtalt nedsættelse af antallet af myeloide stamceller er ikke

undersøgt. Filgrastim virker primært på neutrofile prækursorer. Effekten er en øgning af

neutrofiltallet. Den neutrofile effekt kan derfor være formindsket hos patienter med et nedsat antal

prækursorer (f.eks. patienter, som er behandlet med intensiv stråle- eller kemoterapi, eller patienter

med tumorinfiltration i knoglemarven).

Der er indimellem indberettet vasculære sygdomme, inklusive veno-okklusiv sygdom og forstyrrelser

i væskevolumen, hos patienter, der får højdosis kemoterapi efterfulgt af transplantation.

Der er indberettet tilfælde af graft versus host sygdom (GvHD) og dødsfald blandt patienter, der fik

G-CSF efter allogen knoglemarvstransplantation (se pkt. 4.8 og 5.1).

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven som reaktion på vækstfaktorbehandling er blevet

forbundet med forbigående abnorme knoglescanninger. Det bør der tages hensyn til ved tolkning af

resultaterne af knoglescanning.

Særlige forsigtighedsregler hos patienter, som får foretaget mobilisering af PBPC

Mobilisering

Der findes ingen prospektive, randomiserede sammenligninger af de to anbefalede

mobiliseringsmetoder hos den samme patientpopulation (filgrastim alene eller i kombination med

myelosuppressiv kemoterapi). Graden af variation mellem individuelle patienter og mellem

analysemetoder for CD34

celler betyder, at direkte sammenligning mellem forskellige studier er

vanskelig. Det er derfor vanskeligt at anbefale den bedste metode. Valget af mobiliseringsmetode bør

overvejes under hensyntagen til det overordnede formål for behandlingen af den individuelle patient.

Tidligere eksponering for cytotoksiske stoffer

Patienter, som tidligere har fået omfattende myelosuppressiv kemoterapi, vil ikke altid opnå tilstrækkelig

mobilisering af PBPC til at opnå den anbefalede minimumshøst (≥ 2,0 x 10

/CD34

celler/kg) eller den

anbefalede acceleration i øgningen af trombocytter.

Nogle cytostatika er særligt toksiske overfor den hæmatopoietiske progenitorpool, og kan have en

negativ effekt på mobilisering af progenitorceller. Stoffer som melphalan, carmustin (BCNU) og

carboplatin kan medføre nedsat høst af progenitorceller, hvis de gives i lang tid, før det forsøges at

foretage mobilisering af progenitorceller. Det er dog vist, at administration af melphalan, carboplatin

eller BCNU sammen med filgrastim er effektiv til at mobilisere progenitorceller. Det er tilrådeligt at

planlægge proceduren for stamcellemobiliseringen tidligt i behandlingsforløbet af patienten, når en

transplantation af PBPC kan forudses. Hos disse patienter bør opmærksomheden især være henledt på

antallet af mobiliserede progenitorceller før administrationen af højdosis kemoterapi. Hvis høsten er

utilstrækkelig i henhold til de ovennævnte kriterier, bør det overvejes at bruge andre

behandlingsformer, som ikke omfatter støttebehandling med progenitorceller.

Vurdering af udbyttet af progenitorceller

Ved vurderingen af antallet af progenitorceller, som er høstet hos patienter behandlet med filgrastim, bør

man især være opmærksom på kvantificeringsmetoden. Resultaterne af en flowcytometrisk analyse af

antallet af CD34

celler varierer afhængig af den anvendte metodologi. Anbefalinger af antal, som er

baseret på undersøgelser i andre laboratorier, bør tolkes med forsigtighed.

Den statistiske analyse af forholdet mellem antallet af reinfunderede CD34

celler og hastigheden af

gendannelsen af trombocytter efter højdosis kemoterapi tyder på en kompleks, men kontinuerlig relation.

Anbefalingen af en minimumshøst på ≥ 2,0 x 10

CD34

celler/kg er baseret på publicerede erfaringer,

der har medført en adækvat hæmatologisk rekonstitution. Et større høstudbytte end dette ser ud til at

kunne korreleres til hurtigere bedring, medens mindre udbytte giver langsommere bedring.

Særlige forholdsregler hos raske donorer, som får foretaget mobilisering af PBPC

Mobilisering af PBPC giver ikke nogen direkte klinisk fordel for raske donorer og skal kun anvendes ved

allogen stamcelletransplantation.

Mobilisering af PBPC skal kun udføres hos donorer, der opfylder normale kliniske og

laboratoriemæssige kriterier for stamcelledonation, og opmærksomheden skal specielt være rettet mod

hæmatologiske værdier og infektionssygdomme.

Filgrastims sikkerhed og virkning er ikke undersøgt hos raske donorer under 16 år og over 60 år.

Efter administration af filgrastim og leukaferese blev der set forbigående trombocytopeni (trombocyttal

< 100 x 10

/l) hos 35 % af donorerne. Blandt disse blev der rapporteret om to tilfælde af trombocyttal

< 50 x 10

/l, som var relateret til leukaferesen.

Hvis det er nødvendigt med mere end én leukaferese, bør man være særlig opmærksom hos donorer,

som har et trombocyttal < 100 x 10

/l før leukaferesen. Generelt bør aferese ikke udføres, hvis

trombocyttallet er < 75 x 10

Leukaferese bør ikke udføres hos donorer, der er i antikoagulansbehandling, eller som har andre

kendte hæmostatiske defekter.

Donorer, der får G-CSF til mobilisering af PBPC skal monitoreres indtil, deres hæmatologiske

værdier er normale.

Der er set forbigående cytogenetiske abnormaliteterhos raske donorer efter brug af G-CSF.

Betydningen af disse ændringer kendes ikke. Risikoen for dannelsen af en malign myeloid klon kan

dog ikke udelukkes. Det anbefales, at aferesecentret systematisk indsamler data for stamcelledonorer i

mindst 10 år for at monitorere langtidssikkerheden.

Særlige forholdsregler hos modtagere af allogene PBPC, som er mobiliseret med filgrastim

De nuværende data tyder på, at immunologiske interaktioner mellem det allogene PBPC-transplantat og

modtageren kan være forbundet med en øget risiko for akut eller kronisk GvHD, når der sammenlignes

med en knoglemarvstransplantation.

Særlige forholdsregler hos patienter med SCN

Filgrastim bør ikke gives til patienter med alvorlig kongenital neutropeni, der udvikler leukæmi eller

har tegn på udvikling af leukæmi.

Læs hele dokumentet

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/272025/2019

EMEA/H/C/0001142

Nivestim (filgrastim)

En oversigt over Nivestim, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Nivestim, og hvad anvendes det til?

Nivestim er et lægemiddel, der stimulerer dannelsen af hvide blodlegemer, og det anvendes til:

at reducere varigheden af neutropeni (lavt antal neutrofiler, der er en type hvide blodlegemer) og

til at forebygge febril neutropeni (neutropeni med feber) hos kræftpatienter (bortset fra patienter

med kronisk myeloid leukæmi eller myelodysplastisk syndrom). Neutropeni er en almindelig

bivirkning ved kræftbehandling og kan gøre patienterne sårbare over for infektioner.

til at reducere varigheden af neutropeni hos patienter, der er i behandling, for at tilintetgøre

knoglemarvsceller inden en knoglemarvstransplantation (såsom hos visse patienter med leukæmi),

hvis der er risiko for, at de får langvarig svær neutropeni

til at øge neutrofiltallet og reducere risikoen for infektioner hos patienter med neutropeni, der

tidligere har haft gentagne og svære infektioner

til behandling af vedvarende neutropeni hos patienter med fremskreden hivinfektion for at

reducere risikoen for bakterielle infektioner, når andre former for behandling ikke er egnede.

Nivestim kan også anvendes til personer, der skal donere blodstamceller til transplantation, for at

medvirke til at frigøre disse celler fra knoglemarven.

Nivestim er et "biosimilært" lægemiddel. Det betyder, at Nivestim i høj grad svarer til et andet

biologisk lægemiddel ("referencelægemidlet"), der allerede er godkendt i EU. Referencelægemidlet for

Nivestim er Neupogen. Der kan indhentes yderligere oplysninger om biosimilære lægemidler her

Nivestim indeholder det aktive stof filgrastim.

Hvordan anvendes Nivestim?

Nivestim fås kun på recept, og behandlingen bør ske i samarbejde med et center for kræftbehandling.

Lægemidlet fås som fyldte sprøjter og gives ved injektion under huden eller som infusion (drop) i en

blodåre.

Indgivelsesvejen, dosen og varigheden af behandlingen med Nivestim afhænger af den sygdom, som

det anvendes til, samt patientens kropsvægt og respons på behandlingen. Hvis du ønsker mere

Nivestim (filgrastim)

EMA/272025/2019

Side 2/3

information om anvendelsen af Nivestim, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Nivestim?

Det aktive stof i Nivestim, filgrastim, svarer stort set til et humant protein kaldet

granulocytkolonistimulerende faktor (G-CSF). Filgrastim virker på samme måde som naturligt

produceret G-CSF ved at stimulere knoglemarven til at danne flere hvide blodlegemer.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Nivestim?

Laboratoriestudier, hvor Nivestim sammenlignes med Neupogen, har vist, at det aktive stof i Nivestim i

meget høj grad svarer til Neupogen, hvad angår struktur, renhed og biologisk aktivitet. Studier har

desuden vist, at behandling med Nivestim frembringer en tilsvarende mængde aktivt stof i kroppen

som behandling med Neupogen.

Endvidere viste et studie, som omfattede 279 voksne kvindelige patienter med brystkræft, der blev

behandlet med kræftlægemidler, at Nivestim var sammenligneligt med referencelægemidlet,

Neupogen. Virkningen blev hovedsageligt bedømt på varigheden af alvorlig neutropeni. I hovedstudiet

havde de patienter, som fik Nivestim, svær neutropeni i en lige så lang tidsperiode som de patienter,

der fik Neupogen.

Da Nivestim er et biosimilært lægemiddel, behøver de studier af filgrastims virkning og sikkerhed, der

er udført for Neupogen, ikke alle at blive gentaget for Nivestim.

Hvilke risici er der forbundet med Nivestim?

Sikkerheden ved Nivestim er blevet vurderet, og på grundlag af alle de gennemførte studier anses

bivirkningerne ved lægemidlet for at være sammenlignelige med bivirkningerne ved

referencelægemidlet, Neupogen.

De hyppigste bivirkninger ved Nivestim (der kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

feber, smerter i muskler og knogler, anæmi (lavt antal røde blodlegemer), opkastning og kvalme.

Andre bivirkninger kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter, afhængigt af hvilken lidelse

Nivestim anvendes for. Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Nivestim

fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor er Nivestim godkendt?

Det Europæiske Lægemiddelagentur konkluderede, at det i overensstemmelse med EU's krav til

biosimilære lægemidler er påvist, at Nivestim har en struktur, renhed og biologisk aktivitet, der svarer

til Neupogens, og at det fordeles i kroppen på samme måde.

Disse oplysninger blev anset for tilstrækkelige til at konkludere, at Nivestim vil have de samme

egenskaber som Neupogen, hvad angår sikkerhed og virkning ved de godkendte anvendelser.

Agenturet var derfor af den opfattelse, at fordelene ved Nivestim opvejer risiciene, som for Neupogen,

og at det kan godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Nivestim?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Nivestim.

Nivestim (filgrastim)

EMA/272025/2019

Side 3/3

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Nivestim løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Nivestim vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Nivestim

Nivestim fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 8. juni 2010.

Yderligere information om Nivestim findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/nivestim.

Denne oversigt blev sidst ajourført i 08-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information