NexoBrid

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

22-07-2019

Aktiv bestanddel:
proteolytic enzymes enriched in bromelain
Tilgængelig fra:
MediWound Germany GmbH
ATC-kode:
D03BA03
INN (International Name):
concentrate of proteolytic enzymes enriched in bromelain
Terapeutisk gruppe:
Præparater til behandling af sår og sår
Terapeutisk område:
debridering
Terapeutiske indikationer:
NexoBrid er indiceret til fjernelse af eschar hos voksne med dybe partielle og fuld tykkelse termiske forbrændinger.
Produkt oversigt:
Revision: 10
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002246
Autorisation dato:
2012-12-18
EMEA kode:
EMEA/H/C/002246

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

22-07-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

21-07-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

22-07-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

22-07-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

22-07-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

22-07-2019

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

NexoBrid 2 g pulver og gel til gel

Koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før NexoBrid bruges

Sådan bruges NexoBrid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

NexoBrid indeholder en blanding af enzymer, der kaldes ”koncentrat af proteolytiske enzymer

oprenset i bromelain”, som er fremstillet fra et ekstrakt fra ananasplantens stamme.

Anvendelse

NexoBrid anvendes hos voksne patienter til at fjerne brændt væv fra dybe eller delvist dybe brandsår

på huden.

Brug af NexoBrid kan nedsætte behovet for, eller omfanget af, kirurgisk fjernelse af brændt væv

og/eller hudtransplantation.

2.

Det skal du vide, før NexoBrid bruges

NexoBrid må ikke bruges:

hvis du er allergisk over for bromelain

hvis du er allergisk over for ananas

hvis du er allergisk over for papain

hvis du er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer i pulveret eller gelen (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før NexoBrid bruges, hvis

du har en hjertesygdom,

du har en lungesygdom, eller

dine lunger er, eller kan være beskadigede fra indånding af røg,

du er allergisk over for latex, bistik eller pollen fra oliventræer. I sådanne tilfælde kan du også

opleve allergiske reaktioner over for NexoBrid,

Allergiske reaktioner kan for eksempel forårsage vejrtrækningsbesvær, hævelse af huden, nældefeber,

andre hudreaktioner, hudrødme, lavt blodtryk, hurtig hjertefrekvens og mavebesvær, eller en

kombination af sådanne virkninger. Hvis du bemærker nogle af disse tegn eller symptomer, skal du

straks informere lægen eller en plejer.

Allergiske reaktioner kan være svære og kræve medicinsk behandling.

Hvis der forekommer hudkontakt skylles NexoBrid af med vand. Dette er for at gøre det mindre

sandsynligt, at du udvikler en allergisk reaktion over for NexoBrid.

Anvendelsen af NexoBrid til at fjerne brændt væv kan føre til feber, inflammation eller infektion i

såret, og muligvis en generaliseret infektion. Du kan blive kontrolleret regelmæssigt for disse

reaktioner. Du kan få medicin for at forebygge og behandle infektioner.

NexoBrid kan nedsætte dit blods evne til at størkne, hvilket forøger blødningsrisikoen. NexoBrid skal

anvendes med forsigtighed, hvis du har en generel tendens til blødning, et mavesår, blodforgiftning

eller andre sygdomme, der kan få dig til at bløde. Efter behandling med NexoBrid kan din læge

kontrollere dit blods størkningsevne.

Direkte kontakt med NexoBrid i øjnene bør undgås. Hvis NexoBrid kommer i øjnene vaskes de med

store mængder vand i mindst 15 minutter.

For at undgå sårhelingsproblemer vil den behandlede forbrænding dækkes så hurtigt som muligt med

midlertidige eller permanente huderstatninger eller bandager.

NexoBrid bør ikke anvendes til kemiske brandsår, forurenede sår samt sår, hvor NexoBrid kunne

komme i kontakt med fremmedlegemer (f.eks. implantater, pacemakers og shunts) eller store blodkar,

øjne eller andre vigtige kropsdele.

Børn og teenagere

NexoBrid er ikke beregnet til at blive anvendt hos patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med NexoBrid

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Din læge vil være forsigtig og på udkig efter tegn på nedsat blodstørkning eller blødning, når der

ordineres andre lægemidler, der påvirker blodstørkningen, da NexoBrid kan nedsætte blodstørkningen.

NexoBrid kan

Øge virkningen af visse lægemidler, som inaktiveres af et leverenzym, der kaldes CYP2C8 og

CYP2C9. Dette skyldes, at NexoBrid kan absorberes fra brandsåret og ind i blodet. Eksempler

på sådan medicin er:

- Amiodaron (anvendes til at behandle visse former for uregelmæssig puls),

- Amodiaquin og chloroquin (anvendes til behandling af malaria og nogle former for

inflammation),

- Fluvastatin (anvendes til at behandle højt kolesterol),

- Pioglitazon, rosiglitazon, repaglinid, tolbutamid og glipizid (anvendes til at behandle

sukkersyge),

- Paclitaxel og sorafenib (anvendes til at behandle kræft),

- Torasemid (anvendes til at øge urinflowet),

- Ibuprofen (anvendes til at behandle feber, smerte og nogle former for betændelse),

- Losartan (anvendes til at behandle højt blodtryk),

- Celecoxib (anvendes til at behandle nogle former for betændelse),

- Warfarin (anvendes til at nedsætte blodstørkningen), og

- Phenytoin (anvendelse til at behandle epilepsi).

Intensivere din reaktion over for lægemidlerne fluorouracil og vincristin mod kræft.

Forårsage et uventet blodtryksfald, når du behandles med lægemidler, der kaldes ACE-

hæmmere, som anvendes til at behandle højt blodtryk og andre tilstande.

Øge døsighed, når de anvendes på samme tid som medicin, der kan forårsage døsighed. Disse

lægemidler omfatter f.eks. sovemedicin, såkaldte beroligende midler, nogle smertelindrende

midler og antidepressiva.

Hvis du ikke er sikker på, om du tager nogle af de ovenfor nævnte lægemidler, skal du spørge lægen,

før NexoBrid bruges.

Graviditet og amning

NexoBrid bør ikke anvendes under graviditeten.

Som en forholdsregel må du ikke amme i mindst 4 dage efter applikation af NexoBrid.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

3.

Sådan bruges NexoBrid

NexoBrid er kun beregnet til brug af specialister på brandsårsafdelinger. Det vil forberedes

umiddelbart før brug og appliceres af en læge eller andet sundhedspersonale.

2 g NexoBrid pulver blandes i 20 g gel appliceres på et brandsårsområde på 100 cm

Det bør blive siddende i 4 timer og dernæst fjernes. En anden eller efterfølgende applikation anbefales

ikke.

NexoBrid bør ikke appliceres på over 15 % (en ottendedel) af den samlede kropsoverflade.

Anvisninger i forberedelse af NexoBrid gel gives sidst i denne indlægsseddel i det afsnit, der er

tiltænkt læger og sundhedspersonale.

Før det appliceres til et brandsår blandes NexoBrid pulver i en gel. Det bør anvendes i løbet af

15 minutter efter blanding.

NexoBrid vil appliceres til et sårområde, der er rent, uden blærer og fugtigt.

Andre lægemidler (som sølvsulfadiazin eller povidon-jod) vil fjernes fra sårområdet, før

NexoBrid appliceres.

Før applikation af NexoBrid vil der lægges en gaze vædet med en antibakteriel opløsning i

2 timer.

Du vil få hensigtsmæssige lægemidler, der forebygger og lindrer smerter, mindst 15 minutter før

NexoBrid appliceres.

Efter NexoBrid og det døde væv fjernes fra såret, vil der lægges en gaze vædet med en

antibakteriel opløsning i yderligere 2 timer.

Hætteglasset med NexoBrid pulver, flasken med gel og den forberedte NexoBrid gel må kun

anvendes til en patient.

Hvis der bruges for meget NexoBrid

Hvis der appliceres for meget NexoBrid på et brandsår, kan den overskydende gel tørres af.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner over for NexoBrid kan forekomme, for eksempel vejrtrækningsbesvær, hævelse

af huden, nældefeber, hudrødme, lavt blodtryk, hurtig hjertefrekvens og

kvalme/opkastning/mavekramper, eller en kombination af sådanne virkninger. Hvis du bemærker

nogle af disse symptomer eller tegn, skal du straks informere din læge eller plejer.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Feber

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Smerter (selv hvis der anvendes medicin til at forebygge eller lindre smerter, der forårsages, når

det brændte væv fjernes)

Infektion af brandsåret

Komplikationer af såret, herunder: såråbning, sår tørrer ud og nedbrydes og

hudtransplantationen opheles ikke korrekt

Der kan opstå sårhelingsproblemer. Omhyggelig sårbehandling er nødvendigt for at gøre dem mindre

sandsynlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller sygeplejerske. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke NexoBrid efter den udløbsdato, der står på etiketten på hætteglasset, flasken og æsken efter

Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2

C - 8

NexoBrid skal opbevares lodret for at holde gelen i bunden af flasken og i den originale yderpakning

for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

NexoBrid bør anvendes i løbet af 15 minutter efter pulveret blandes med gelen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

NexoBrid indeholder:

Aktivt stof: (i pulveret i hætteglasset) er et koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i

bromelain: 2 g, svarende til 0,09 g/g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain

efter blanding. Øvrige indholdsstoffer: for pulveret ammoniumsulfat og eddikesyre og for gelen

Carbomer 980, dinatriumphosphat, vandfri, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

NexoBrid leveres som et pulver og en gel til gel (pulver i et hætteglas (2 g) og gel i en flaske (20 g)),

pakningsstørrelse på 1 (en pakning indeholder et hætteglas med pulver og en flaske gel).

Pulveret er off-white til let beige og gelen er klar og farveløs.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Tyskland

Fremstiller:

Hälsa Pharma GmbH

Hafenweg 18-20

D-48155 Münster

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Lietuva

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

България

MediWound GmbH

Teл: +800 22232425

Luxembourg/Luxemburg

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Česká republika

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Magyarország

MediWound GmbH

Tel.: +800 22232425

Danmark

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Malta

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Deutschland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Nederland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Eesti

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Norge

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Ελλάδα

MediWound GmbH

Τηλ: +2111990962

Österreich

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

España

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Polska

MediWound GmbH

Tel.: +800 22232425

France

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Portugal

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Hrvatska

MediWound GmbH

Tel: +15517564

România

MediWound GmbH

Tel: +40 0312295632

Ireland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Slovenija

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Ísland

MediWound GmbH

Sími: +800 22232425

Slovenská republika

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Italia

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Suomi/Finland

MediWound GmbH

Puh/Tel: +800 22232425

Κύπρος

MediWound GmbH

Τηλ: +800 22232425

Sverige

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Latvija

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

United Kingdom

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Denne indlægsseddel blev senest ændret <

MM/ÅÅÅÅ

}> <{

måned ÅÅÅÅ

.

>

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Forberedelse og administration

Fra et mikrobiologisk synspunkt og da den enzymatiske aktivitet af præparatet reduceres progressivt

efter blanding, skal det rekonstituerede præparat anvendes umiddelbart efter forberedelse (i løbet af

15 minutter).

NexoBrid skal appliceres til et rent, keratinfrit (blærer fjernet) og fugtigt sårområde.

Topikalt applicerede lægemidler (såsom sølvsulfadiazin eller povidon-jod) på sårområdet skal fjernes,

og såret skal renses før applikation af NexoBrid.

Forberedelse af patient og sårområde

Et samlet sårområde, der ikke overskrider 15 % af TBSA, kan behandles med NexoBrid.

Smertebehandling skal anvendes efter sædvanlig praksis for en omfattende udskiftning af

bandagen. Den skal påbegyndes mindst 15 minutter før applikation af NexoBrid.

Såret skal renses grundigt og det overfladiske keratinlag eller blærer fra sårområdet skal fjernes,

da keratin vil isolere sårskorpen fra direkte kontakt med NexoBrid og forhindre, at sårskorpen

fjernes af NexoBrid.

Gaze vædet med en antibakteriel opløsning skal lægges i 2 timer.

Alle topikalt applicerede antibakterielle lægemidler skal fjernes før NexoBrid appliceres.

Tiloversblevne antibakterielle lægemidler kan påvirke NexoBrids aktivitet ved at sænke

virkningen.

Det område sårskorpen skal fjernes fra, skal omgives med en steril adhæsiv barriere af paraffin-

salve, ved at applicere det et par centimeter uden for behandlingsområdet (ved hjælp af en

dispenser). Paraffinlaget må ikke komme i kontakt med det område, der skal behandles, så der

undgås at dække sårskorpen, hvilket ville føre til, at sårskorpen ikke kommer i direkte kontakt

med NexoBrid.

For at undgå mulig irritation af afskrabet hud ved utilsigtet kontakt med NexoBrid og mulig

blødning fra sårlejet, bør akutte sårområder som lacerationer eller escharotomi indsnit beskyttes

af et lag af en steril fedtsalve eller fedtholdig forbinding (fx gazebind med vaseline).

Steril isotonisk natriumchlorid-opløsning 9 mg/ml (0,9 %) skal stænkes på brandsåret. Såret skal

holdes fugtigt i løbet af applikationsproceduren.

Forberedelse af NexoBrid gel (blanding af pulveret med gelen)

NexoBrid pulver og gel er sterile. Aseptisk teknik skal anvendes, når NexoBrid pulver blandes

med gelen. Pulveret må ikke indåndes.

Hætteglasset med NexoBrid pulver skal åbnes ved forsigtigt at trække aluminiumslåget af og

fjerne gummiproppen.

Inden flasken med gel åbnes, skal man sikre sig, at sikringsringen ikke er separeret fra låget på

flasken før åbning. Hvis sikringsringen allerede var separeret fra låget før åbning, skal flasken

med gel kasseres, og en ny flaske med gel anvendes.

NexoBrid pulveret overføres dernæst til den tilhørende flaske med gel.

NexoBrid pulver og gel skal blandes grundigt, indtil der opnås en ensartet, let beige til let brun

opløsning. Dette kræver normalt, at NexoBrid pulver og gel blandes i 1 til 2 minutter.

NexoBrid gel bør forberedes ved patientens seng.

Applikation af NexoBrid

NexoBrid skal appliceres topikalt til brandsåret i løbet af 15 minutter efter blanding, med en

tykkelse på 1,5 til 3 millimeter.

Såret skal dernæst dækkes med en steril, okkluderende bandage af film, der klæber til det sterile,

klæbende barrieremateriale, der blev appliceret efter den ovenstående vejledning (se

Forberedelse af patient og sårområde

). NexoBrid gel skal fylde hele den okkluderende

bandage, og der skal udvises særlig omhyggelighed, så der ikke er luft under denne

okkluderende bandage. Et forsigtigt tryk på den okkluderende bandage på det område, der har

kontakt med den klæbende barriere vil sikre, at den okkluderende film og den sterile klæbende

barriere er klæbet sammen, og at NexoBrid er helt afgrænset til behandlingsområdet.

Det bandagerede sår skal dækkes med en løs, tyk, luftig bandage, der holdes på plads med en

forbinding.

Bandagen skal blive på plads i 4 timer.

Fjernelse af NexoBrid

Passende analgetiske lægemidler skal administreres.

Efter 4 timers behandling med NexoBrid skal den okkluderende bandage fjernes med aseptiske

teknikker.

Den klæbende barriere skal fjernes med et sterilt, uskarpt instrument (f. eks. en tungespatel).

Den opløste sårskorpe skal fjernes fra såret ved at tørre den bort med et sterilt uskarpt

instrument.

Såret skal tørres grundigt med et stort stykke sterilt gazebind eller en serviet, efterfulgt af sterilt

gaze eller en serviet, der er blevet vædet med en steril isotonisk 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid-opløsning. Det behandlede område skal gnides, indtil der fremkommer en

lyserød overflade med blødningspunkter, eller hvidligt væv. Gnidningen vil ikke fjerne ikke-

opløste sårskorper, der sidder fast i områder, hvor der stadig er sårskorper tilbage.

En gaze vædet med en antibakteriel opløsning skal lægges i yderligere 2 timer.

Sårpleje efter débridement

Det debriderede område skal straks dækkes med midlertidige eller permanente huderstatninger

eller bandager, for at forhindre udtørring og/eller dannelse af pseudo-sårskorper og/eller

infektion.

Før der dækkes med permanent hud eller en midlertidig huderstatning på et frisk enzymatisk

debrideret området, skal der appliceres en vædet våd-til-tør bandage.

Før applikation af transplantaterne eller den primære bandage skal det debriderede sårleje

rengøres og opfriskes, f.eks. ved at børste eller skrabe det, så bandagen kan klæbe fast.

Sår med områder af fuld tykkelse og dybe forbrændinger skal gennemgå autotransplantation

snarest muligt efter débridement med NexoBrid. Det bør også overvejes omhyggeligt at dække

permanent med hud (f.eks. autotransplantation) på dybe sår af delvis tykkelse hurtigt efter

débridement med NexoBrid.

Anbefalinger til sikker håndtering

Hvert hætteglas, hver gel eller rekonstitueret gel med NexoBrid må kun anvendes til en enkelt patient.

Der er rapporter om eksponering over for bromelain på arbejdspladsen, hvilket førte til sensibilisering.

Sensibiliseringen kan have opstået på grund af indånding af bromelain-pulver. Allergiske reaktioner

over for bromelain omfatter anafylaktiske reaktioner og andre akutte reaktioner med manifestationer

som bronkospasme, angioødem, urticaria, mukosale reaktioner og mave-tarm-reaktioner. Dette bør

overvejes, når NexoBrid pulver blandes med gelen.

Undgå utilsigtet øjeneksponering. Hvis der forekommer øjeneksponering, skylles de eksponerede øjne

med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der forekommer hudeksponering, skylles

NexoBrid af med vand.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Indlægsseddel: Information til brugeren

NexoBrid 5 g pulver og gel til gel

Koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før NexoBrid bruges

Sådan bruges NexoBrid

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

NexoBrid indeholder en blanding af enzymer, der kaldes ”koncentrat af proteolytiske enzymer

oprenset i bromelain”, som er fremstillet fra et ekstrakt fra ananasplantens stamme.

Anvendelse

NexoBrid anvendes hos voksne patienter til at fjerne brændt væv fra dybe eller delvist dybe brandsår

på huden.

Brug af NexoBrid kan nedsætte behovet for, eller omfanget af, kirurgisk fjernelse af brændt væv

og/eller hudtransplantation.

2.

Det skal du vide, før NexoBrid bruges

NexoBrid må ikke bruges:

hvis du er allergisk over for bromelain

hvis du er allergisk over for ananas

hvis du er allergisk over for papain

hvis du er allergisk over for et af de øvrige indholdsstoffer i pulveret eller gelen (angivet i

punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, før NexoBrid bruges, hvis

du har en hjertesygdom,

du har en lungesygdom, eller

dine lunger er, eller kan være beskadigede fra indånding af røg,

du er allergisk over for latex, bistik eller pollen fra oliventræer. I sådanne tilfælde kan du også

opleve allergiske reaktioner over for NexoBrid,

Allergiske reaktioner kan for eksempel forårsage vejrtrækningsbesvær, hævelse af huden, nældefeber,

andre hudreaktioner, hudrødme, lavt blodtryk, hurtig hjertefrekvens og mavebesvær, eller en

kombination af sådanne virkninger. Hvis du bemærker nogle af disse tegn eller symptomer, skal du

straks informere lægen eller en plejer.

Allergiske reaktioner kan være svære og kræve medicinsk behandling.

Hvis der forekommer hudkontakt skylles NexoBrid af med vand. Dette er for at gøre det mindre

sandsynligt, at du udvikler en allergisk reaktion over for NexoBrid.

Anvendelsen af NexoBrid til at fjerne brændt væv kan føre til feber, inflammation eller infektion i

såret, og muligvis en generaliseret infektion. Du kan blive kontrolleret regelmæssigt for disse

reaktioner. Du kan få medicin for at forebygge og behandle infektioner.

NexoBrid kan nedsætte dit blods evne til at størkne, hvilket forøger blødningsrisikoen. NexoBrid skal

anvendes med forsigtighed, hvis du har en generel tendens til blødning, et mavesår, blodforgiftning

eller andre sygdomme, der kan få dig til at bløde. Efter behandling med NexoBrid kan din læge

kontrollere dit blods størkningsevne.

Direkte kontakt med NexoBrid i øjnene bør undgås. Hvis NexoBrid kommer i øjnene vaskes de med

store mængder vand i mindst 15 minutter.

For at undgå sårhelingsproblemer vil den behandlede forbrænding dækkes så hurtigt som muligt med

midlertidige eller permanente huderstatninger eller bandager.

NexoBrid bør ikke anvendes til kemiske brandsår, forurenede sår samt sår, hvor NexoBrid kunne

komme i kontakt med fremmedlegemer (f.eks. implantater, pacemakers og shunts) eller store blodkar,

øjne eller andre vigtige kropsdele.

Børn og teenagere

NexoBrid er ikke beregnet til at blive anvendt hos patienter under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med NexoBrid

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Din læge vil være forsigtig og på udkig efter tegn på nedsat blodstørkning eller blødning, når der

ordineres andre lægemidler, der påvirker blodstørkningen, da NexoBrid kan nedsætte blodstørkningen.

NexoBrid kan

Øge virkningen af visse lægemidler, som inaktiveres af et leverenzym, der kaldes CYP2C8 og

CYP2C9. Dette skyldes, at NexoBrid kan absorberes fra brandsåret og ind i blodet. Eksempler

på sådan medicin er:

- Amiodaron (anvendes til at behandle visse former for uregelmæssig puls),

- Amodiaquin og chloroquin (anvendes til behandling af malaria og nogle former for

inflammation),

- Fluvastatin (anvendes til at behandle højt kolesterol),

- Pioglitazon, rosiglitazon, repaglinid, tolbutamid og glipizid (anvendes til at behandle

sukkersyge),

- Paclitaxel og sorafenib (anvendes til at behandle kræft),

- Torasemid (anvendes til at øge urinflowet),

- Ibuprofen (anvendes til at behandle feber, smerte og nogle former for betændelse),

- Losartan (anvendes til at behandle højt blodtryk),

- Celecoxib (anvendes til at behandle nogle former for betændelse),

- Warfarin (anvendes til at nedsætte blodstørkningen), og

- Phenytoin (anvendelse til at behandle epilepsi).

Intensivere din reaktion over for lægemidlerne fluorouracil og vincristin mod kræft.

Forårsage et uventet blodtryksfald, når du behandles med lægemidler, der kaldes ACE-

hæmmere, som anvendes til at behandle højt blodtryk og andre tilstande.

Øge døsighed, når de anvendes på samme tid som medicin, der kan forårsage døsighed. Disse

lægemidler omfatter f.eks. sovemedicin, såkaldte beroligende midler, nogle smertelindrende

midler og antidepressiva.

Hvis du ikke er sikker på, om du tager nogle af de ovenfor nævnte lægemidler, skal du spørge lægen,

før NexoBrid bruges.

Graviditet og amning

NexoBrid bør ikke anvendes under graviditeten.

Som en forholdsregel må du ikke amme i mindst 4 dage efter applikation af NexoBrid.

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apoteket til råds, før du bruger dette lægemiddel.

3.

Sådan bruges NexoBrid

NexoBrid er kun beregnet til brug af specialister på brandsårsafdelinger. Det vil forberedes

umiddelbart før brug og appliceres af en læge eller andet sundhedspersonale.

5 g NexoBrid pulver blandes i 50 g gel appliceres på et brandsårsområde på 250 cm

Det bør blive siddende i 4 timer og dernæst fjernes. En anden eller efterfølgende applikation anbefales

ikke.

NexoBrid bør ikke appliceres på over 15 % (en ottendedel) af den samlede kropsoverflade.

Anvisninger i forberedelse af NexoBrid gel gives sidst i denne indlægsseddel i det afsnit, der er

tiltænkt læger og sundhedspersonale.

Før det appliceres til et brandsår blandes NexoBrid pulver i en gel. Det bør anvendes i løbet af

15 minutter efter blanding.

NexoBrid vil appliceres til et sårområde, der er rent, uden blærer og fugtigt.

Andre lægemidler (som sølvsulfadiazin eller povidon-jod) vil fjernes fra sårområdet, før

NexoBrid appliceres.

Før applikation af NexoBrid vil der lægges en gaze vædet med en antibakteriel opløsning i

2 timer.

Du vil få hensigtsmæssige lægemidler, der forebygger og lindrer smerter, mindst 15 minutter før

NexoBrid appliceres.

Efter NexoBrid og det døde væv fjernes fra såret, vil der lægges en gaze vædet med en

antibakteriel opløsning i yderligere 2 timer.

Hætteglasset med NexoBrid pulver, flasken med gel og den forberedte NexoBrid gel må kun

anvendes til en patient.

Hvis der bruges for meget NexoBrid

Hvis der appliceres for meget NexoBrid på et brandsår, kan den overskydende gel tørres af.

Spørg lægen, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Allergiske reaktioner over for NexoBrid kan forekomme, for eksempel vejrtrækningsbesvær, hævelse

af huden, nældefeber, hudrødme, lavt blodtryk, hurtig hjertefrekvens og

kvalme/opkastning/mavekramper, eller en kombination af sådanne virkninger. Hvis du bemærker

nogle af disse symptomer eller tegn, skal du straks informere din læge eller plejer.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Feber

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Smerter (selv hvis der anvendes medicin til at forebygge eller lindre smerter, der forårsages, når

det brændte væv fjernes)

Infektion af brandsåret

Komplikationer af såret, herunder: såråbning, sår tørrer ud og nedbrydes og

hudtransplantationen opheles ikke korrekt

Der kan opstå sårhelingsproblemer. Omhyggelig sårbehandling er nødvendigt for at gøre dem mindre

sandsynlige.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller sygeplejerske. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke NexoBrid efter den udløbsdato, der står på etiketten på hætteglasset, flasken og æsken efter

Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2

C - 8

NexoBrid skal opbevares lodret for at holde gelen i bunden af flasken og i den originale yderpakning

for at beskytte mod lys.

Må ikke nedfryses.

NexoBrid bør anvendes i løbet af 15 minutter efter pulveret blandes med gelen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

NexoBrid indeholder:

Aktivt stof: (i pulveret i hætteglasset) er et koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i

bromelain: 5 g, svarende til ,09 g/g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain

efter blanding. Øvrige indholdsstoffer: for pulveret ammoniumsulfat og eddikesyre og for gelen

Carbomer 980, dinatriumphosphat, vandfri, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

NexoBrid leveres som et pulver og en gel til gel (pulver i et hætteglas (5 g) og gel i en flaske (50 g)),

pakningsstørrelse på 1 (en pakning indeholder et hætteglas med pulver og en flaske gel).

Pulveret er off-white til let beige og gelen er klar og farveløs.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Tyskland

Fremstiller:

Hälsa Pharma GmbH

Hafenweg 18-20

D-48155 Münster

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Lietuva

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

България

MediWound GmbH

Teл: +800 22232425

Luxembourg/Luxemburg

MediWound GmbH

Tél/Tel: +800 22232425

Česká republika

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Magyarország

MediWound GmbH

Tel.: +800 22232425

Danmark

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Malta

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Deutschland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Nederland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Eesti

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Norge

MediWound GmbH

Tlf: +800 22232425

Ελλάδα

MediWound GmbH

Τηλ: +2111990962

Österreich

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

España

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Polska

MediWound GmbH

Tel.: +800 22232425

France

MediWound GmbH

Tél: +800 22232425

Portugal

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Hrvatska

MediWound GmbH

Tel: +15517564

România

MediWound GmbH

Tel: +40 0312295632

Ireland

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Slovenija

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Ísland

MediWound GmbH

Sími: +800 22232425

Slovenská republika

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Italia

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Suomi/Finland

MediWound GmbH

Puh/Tel: +800 22232425

Κύπρος

MediWound GmbH

Τηλ: +800 22232425

Sverige

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Latvija

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

United Kingdom

MediWound GmbH

Tel: +800 22232425

Denne indlægsseddel blev senest ændret <

MM/ÅÅÅÅ

}> <{

måned ÅÅÅÅ

.

>

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu. Der er også links til andre websteder om sjældne sygdomme

og om, hvordan de behandles.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Forberedelse og administration

Fra et mikrobiologisk synspunkt og da den enzymatiske aktivitet af præparatet reduceres progressivt

efter blanding, skal det rekonstituerede præparat anvendes umiddelbart efter forberedelse (i løbet af

15 minutter).

NexoBrid skal appliceres til et rent, keratinfrit (blærer fjernet) og fugtigt sårområde.

Topikalt applicerede lægemidler (såsom sølvsulfadiazin eller povidon-jod) på sårområdet skal fjernes,

og såret skal renses før applikation af NexoBrid.

Forberedelse af patient og sårområde

Et samlet sårområde, der ikke overskrider 15 % af TBSA, kan behandles med NexoBrid.

Smertebehandling skal anvendes efter sædvanlig praksis for en omfattende udskiftning af

bandagen. Den skal påbegyndes mindst 15 minutter før applikation af NexoBrid.

Såret skal renses grundigt og det overfladiske keratinlag eller blærer fra sårområdet skal fjernes,

da keratin vil isolere sårskorpen fra direkte kontakt med NexoBrid og forhindre, at sårskorpen

fjernes af NexoBrid.

Gaze vædet med en antibakteriel opløsning skal lægges i 2 timer.

Alle topikalt applicerede antibakterielle lægemidler skal fjernes før NexoBrid appliceres.

Tiloversblevne antibakterielle lægemidler kan påvirke NexoBrids aktivitet ved at sænke

virkningen.

Det område sårskorpen skal fjernes fra, skal omgives med en steril adhæsiv barriere af paraffin-

salve, ved at applicere det et par centimeter uden for behandlingsområdet (ved hjælp af en

dispenser). Paraffinlaget må ikke komme i kontakt med det område, der skal behandles, så der

undgås at dække sårskorpen, hvilket ville føre til, at sårskorpen ikke kommer i direkte kontakt

med NexoBrid.

For at undgå mulig irritation af afskrabet hud ved utilsigtet kontakt med NexoBrid og mulig

blødning fra sårlejet, bør akutte sårområder som lacerationer eller escharotomi indsnit beskyttes

af et lag af en steril fedtsalve eller fedtholdig forbinding (fx gazebind med vaseline).

Steril isotonisk natriumchlorid-opløsning 9 mg/ml (0,9 %) skal stænkes på brandsåret. Såret skal

holdes fugtigt i løbet af applikationsproceduren.

Forberedelse af NexoBrid gel (blanding af pulveret med gelen)

NexoBrid pulver og gel er sterile. Aseptisk teknik skal anvendes, når NexoBrid pulver blandes

med gelen. Pulveret må ikke indåndes.

Hætteglasset med NexoBrid pulver skal åbnes ved forsigtigt at trække aluminiumslåget af og

fjerne gummiproppen.

Inden flasken med gel åbnes, skal man sikre sig, at sikringsringen ikke er separeret fra låget på

flasken før åbning. Hvis sikringsringen allerede var separeret fra låget før åbning, skal flasken

med gel kasseres, og en ny flaske med gel anvendes.

NexoBrid pulveret overføres dernæst til den tilhørende flaske med gel.

NexoBrid pulver og gel skal blandes grundigt, indtil der opnås en ensartet, let beige til let brun

opløsning. Dette kræver normalt, at NexoBrid pulver og gel blandes i 1 til 2 minutter.

NexoBrid gel bør forberedes ved patientens seng.

Applikation af NexoBrid

NexoBrid skal appliceres topikalt til brandsåret i løbet af 15 minutter efter blanding, med en

tykkelse på 1,5 til 3 millimeter.

Såret skal dernæst dækkes med en steril, okkluderende bandage af film, der klæber til det sterile,

klæbende barrieremateriale, der blev appliceret efter den ovenstående vejledning (se

Forberedelse af patient og sårområde

). NexoBrid gel skal fylde hele den okkluderende

bandage, og der skal udvises særlig omhyggelighed, så der ikke er luft under denne

okkluderende bandage. Et forsigtigt tryk på den okkluderende bandage på det område, der har

kontakt med den klæbende barriere vil sikre, at den okkluderende film og den sterile klæbende

barriere er klæbet sammen, og at NexoBrid er helt afgrænset til behandlingsområdet.

Det bandagerede sår skal dækkes med en løs, tyk, luftig bandage, der holdes på plads med en

forbinding.

Bandagen skal blive på plads i 4 timer.

Fjernelse af NexoBrid

Passende analgetiske lægemidler skal administreres.

Efter 4 timers behandling med NexoBrid skal den okkluderende bandage fjernes med aseptiske

teknikker.

Den klæbende barriere skal fjernes med et sterilt, uskarpt instrument (f. eks. en tungespatel).

Den opløste sårskorpe skal fjernes fra såret ved at tørre den bort med et sterilt uskarpt

instrument.

Såret skal tørres grundigt med et stort stykke sterilt gazebind eller en serviet, efterfulgt af sterilt

gaze eller en serviet, der er blevet vædet med en steril isotonisk 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid-opløsning. Det behandlede område skal gnides, indtil der fremkommer en

lyserød overflade med blødningspunkter, eller hvidligt væv. Gnidningen vil ikke fjerne ikke-

opløste sårskorper, der sidder fast i områder, hvor der stadig er sårskorper tilbage.

En gaze vædet med en antibakteriel opløsning skal lægges i yderligere 2 timer.

Sårpleje efter débridement

Det debriderede område skal straks dækkes med midlertidige eller permanente huderstatninger

eller bandager, for at forhindre udtørring og/eller dannelse af pseudo-sårskorper og/eller

infektion.

Før der dækkes med permanent hud eller en midlertidig huderstatning på et frisk enzymatisk

debrideret området, skal der appliceres en vædet våd-til-tør bandage.

Før applikation af transplantaterne eller den primære bandage skal det debriderede sårleje

rengøres og opfriskes, f.eks. ved at børste eller skrabe det, så bandagen kan klæbe fast.

Sår med områder af fuld tykkelse og dybe forbrændinger skal gennemgå autotransplantation

snarest muligt efter débridement med NexoBrid. Det bør også overvejes omhyggeligt at dække

permanent med hud (f.eks. autotransplantation) på dybe sår af delvis tykkelse hurtigt efter

débridement med NexoBrid.

Anbefalinger til sikker håndtering

Hvert hætteglas, hver gel eller rekonstitueret gel med NexoBrid må kun anvendes til en enkelt patient.

Der er rapporter om eksponering over for bromelain på arbejdspladsen, hvilket førte til sensibilisering.

Sensibiliseringen kan have opstået på grund af indånding af bromelain-pulver. Allergiske reaktioner

over for bromelain omfatter anafylaktiske reaktioner og andre akutte reaktioner med manifestationer

som bronkospasme, angioødem, urticaria, mukosale reaktioner og mave-tarm-reaktioner. Dette bør

overvejes, når NexoBrid pulver blandes med gelen.

Undgå utilsigtet øjeneksponering. Hvis der forekommer øjeneksponering, skylles de eksponerede øjne

med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der forekommer hudeksponering, skylles

NexoBrid af med vand.

Bortskaffelse

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

NexoBrid 2 g pulver og gel til gel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas indeholder 2 g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain, svarende til

0,09 g/g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain efter blanding (eller 2 g/22 g gel).

De proteolytiske enzymer er en blanding af enzymer fra stammen på

Ananas comosus

(ananasplanten).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og gel til gel.

Pulveret er off-white til let beige. Gelen er klar og farveløs.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

NexoBrid er indiceret til fjernelse af sårskorpen hos voksne med dybe termiske forbrændinger af

delvis og fuld tykkelse

.

4.2

Dosering og administration

NexoBrid bør kun appliceres af trænet sundhedspersonale på specialiserede brandsårsafdelinger.

Dosering

2 g NexoBrid pulver i 20 g gel appliceres på et brandsårsområde på 100 cm

NexoBrid må ikke appliceres på over 15 % af det samlede kropsoverfladeareal (Total Body Surface

Area, TBSA) (se også pkt. 4.4,

koagulopati).

NexoBrid skal have kontakt med brandsåret i 4 timer. Der er meget begrænset information om brugen

af NexoBrid på områder, hvor der er sårskorpe tilbage efter den første applikation.

En anden og efterfølgende applikation anbefales ikke.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger ingen information om anvendelsen af NexoBrid til patienter med nedsat nyrefunktion.

Disse patienter skal overvåges nøje.

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen information om anvendelsen af NexoBrid til patienter med nedsat leverfunktion.

Disse patienter skal overvåges nøje.

Ældre patienter

Erfaring med NexoBrid hos ældre patienter (>65 år) er begrænset. En vurdering af risk/benefit-

forholdet skal tage den større hyppighed af samtidig sygdom eller anden lægemiddelbehandling hos

ældre i betragtning. En dosisjustering er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

NexoBrids sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende

dosering.

NexoBrid er ikke indiceret til anvendelse hos patienter under 18 år.

Administration

Kutan anvendelse.

Pulveret skal blandes med gelen og danne en ensartet gel før anvendelse.

NexoBrid skal appliceres til et rent, keratinfrit (blærer fjernet) og fugtigt sårområde.

Topikalt appliceret lægemidler (såsom sølvsulfadiazin eller povidon-jod) på sårområdet skal fjernes,

og såret skal renses før applikation af NexoBrid.

Se pkt. 6.6 for instruktioner i forberedelse af NexoBrid gel.

Forberedelse af patient og sårområde

Et samlet sårområde, der ikke overskrider 15 % af TBSA, kan behandles med NexoBrid (se også

pkt. 4.4,

koagulopati).

Smertebehandling skal anvendes efter sædvanlig praksis for en omfattende udskiftning af

bandagen. Den skal påbegyndes mindst 15 minutter før applikation af NexoBrid.

Såret skal renses grundigt og det overfladiske keratinlag eller blærer fra sårområdet skal fjernes,

da keratin vil isolere sårskorpen fra direkte kontakt med NexoBrid og forhindre, at sårskorpen

fjernes af NexoBrid.

Gaze vædet med en antibakteriel opløsning skal lægges i 2 timer.

Alle topikalt applicerede antibakterielle lægemidler skal fjernes før NexoBrid appliceres.

Tiloversblevne antibakterielle lægemidler kan påvirke NexoBrids aktivitet ved at sænke

virkningen.

Det område sårskorpen skal fjernes fra, skal omgives med en steril adhæsiv barriere af paraffin-

salve, ved at applicere det et par centimeter uden for behandlingsområdet (ved hjælp af en

dispenser). Paraffinlaget må ikke komme i kontakt med det område, der skal behandles, så der

undgås at dække sårskorpen, hvilket ville føre til, at sårskorpen ikke kommer i direkte kontakt

med NexoBrid.

For at undgå mulig irritation af afskrabet hud ved utilsigtet kontakt med NexoBrid og mulig

blødning fra sårlejet, bør akutte sårområder som lacerationer eller escharotomi indsnit beskyttes

af et lag af en steril fedtsalve eller fedtholdig forbinding (fx gazebind med vaseline).

Steril isotonisk natriumchlorid-opløsning 9 mg/ml (0,9 %) skal stænkes på brandsåret. Såret skal

holdes fugtigt i løbet af applikationsproceduren.

Applikation af NexoBrid

NexoBrid skal appliceres topikalt til det vædede brandsår i løbet af 15 minutter efter blanding,

med en tykkelse på 1,5 til 3 millimeter.

Såret skal dernæst dækkes med en steril, okkluderende bandage af film, der klæber til det sterile,

klæbende barrieremateriale, der blev appliceret efter den ovenstående vejledning (se

Forberedelse af patient og sårområde

). NexoBrid gel skal fylde hele den okkluderende

bandage, og der skal udvises særlig omhyggelighed, så der ikke er luft under denne

okkluderende bandage. Et forsigtigt tryk på den okkluderende bandage på det område, der har

kontakt med den klæbende barriere vil sikre, at den okkluderende film og den sterile klæbende

barriere er klæbet sammen, og at NexoBrid er helt afgrænset til behandlingsområdet.

Det bandagerede sår skal dækkes med en løs, tyk, luftig bandage, der holdes på plads med en

forbinding.

Bandagen skal blive på plads i 4 timer.

Fjernelse af NexoBrid

Passende analgetiske lægemidler skal administreres.

Efter 4 timers behandling med NexoBrid skal den okkluderende bandage fjernes med aseptiske

teknikker.

Den klæbende barriere skal fjernes med et sterilt, uskarpt instrument (f. eks. en tungespatel).

Den opløste sårskorpe skal fjernes fra såret ved at tørre den bort med et sterilt uskarpt

instrument.

Såret skal tørres grundigt med et stort stykke sterilt gazebind eller en serviet, efterfulgt af sterilt

gaze eller en serviet, der er blevet vædet med en steril isotonisk 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid-opløsning. Det behandlede område skal gnides, indtil der fremkommer en

lyserød overflade med blødningspunkter, eller hvidligt væv. Gnidningen vil ikke fjerne ikke-

opløste sårskorper, der sidder fast i områder, hvor der stadig er sårskorper tilbage.

En gaze vædet med en antibakteriel opløsning skal lægges i yderligere 2 timer.

Sårpleje efter débridement

Det debriderede område skal straks dækkes med midlertidige eller permanente huderstatninger

eller bandager, for at forhindre udtørring og/eller dannelse af pseudo-sårskorper og/eller

infektion.

Før der dækkes med permanent hud eller en midlertidig huderstatning på et frisk enzymatisk

debrideret området, skal der appliceres en vædet våd-til-tør bandage.

Før applikation af transplantaterne eller den primære bandage skal det debriderede sårleje

rengøres og opfriskes, f.eks. ved at børste eller skrabe det, så bandagen kan klæbe fast.

Sår med områder af fuld tykkelse og dybe forbrændinger skal gennemgå autotransplantation

snarest muligt efter débridement med NexoBrid. Det bør også overvejes omhyggeligt at dække

permanent med hud (f.eks. autotransplantation) på dybe sår af delvis tykkelse hurtigt efter

débridement med NexoBrid.

Se pkt. 4.4.

Hvert hætteglas, hver gel eller rekonstitueret gel med NexoBrid må kun anvendes til en enkelt patient.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for ananas eller papain (se også pkt. 4.4), eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain absorberes systematisk fra

brandsårsområder (se pkt. 5.2).

NexoBrid bør ikke anvendes til:

penetrerende brandsår, hvor fremmedlegemer (f.eks. implantater, pacemakers og shunts)

og/eller vitale strukturer (f.eks. større kar, øjne) er eller kan blive eksponeret i løbet af

debrideringen.

kemiske brandsår.

sår, der er forurenet med radioaktive og andre farlige stoffer, for at undgå uforudsete reaktioner

med præparatet, og en øget risiko for at sprede det skadelige stof.

Anvendelse til patienter med hjerte/lunge-sygdom eller lungesygdom

NexoBrid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med hjerte/lunge- eller lungesygdom, herunder

forbrændingstrauma på lungerne og ved mistanke om forbrændingstrauma på lungerne.

De generelle principper for korrekt behandling af brandsår skal følges, når NexoBrid bruges. Dette

indbefatter eksponeret væv, der skal dækkes med korrekte metoder til sårbehandling.

Forbrændinger, hvor der er begrænset eller ingen erfaring

Der er ingen erfaring med anvendelsen af NexoBrid til:

forbrændinger i det perianale og genitale område.

elektriske forbrændinger.

Der er begrænset information om anvendelsen af NexoBrid til forbrændinger i ansigtet.

NexoBrid bør anvendes med forsigtighed hos sådanne patienter. Øjnene skal nøje beskyttes under

behandling af ansigtsforbrændinger med en klæbende barriere af petroleumssalve.

Der er begrænsede farmakokinetiske data hos patienter med et TBSA på over 15 %. Grundet

sikkerhedsovervejelser (se også pkt. 4, koagulopati) bør NexoBrid ikke appliceres på over 15 % af det

totale kropsoverfladeareal (Total Body Surface Area, TBSA).

Forebyggelse af sårkomplikationer

I NexoBrid-studierne fik synlige hudrester tid til at hele ved spontan epitelialisering. I flere tilfælde

opstod der ikke tilstrækkelig heling, og en autotransplantation var nødvendig på et senere tidspunkt,

hvilket førte til betydelige forsinkelser i sårlukning, som forbindes med en øget risiko for sårrelaterede

komplikationer. Derfor skal sår med områder af fuld tykkelse og dybe forbrændinger

autotransplanteres snarest muligt efter débridement med NexoBrid (se pkt. 5.1 for studieresultater).

Det bør overvejes nøje at placere permanent hud (f.eks. autotransplantation) på sår af delvis tykkelse

hurtigt efter débridement med NexoBrid. Se også pkt. 4.2 og 4.8.

Som for kirurgisk debrideret sårleje skal det debriderede område dækkes straks med midlertidige eller

permanente huderstatninger eller bandager, for at forhindre udtørring og/eller dannelse af pseudo-

sårskorper og/eller infektion. Når der udføres en permanent hudoverførsel (f. eks. autotransplantation)

eller en midlertidig huderstatning (f. eks. en allotransplantation) til et frisk enzymatisk debrideret

område, skal det debriderede sårleje omhyggeligt rengøres og opfriskes, f. eks. ved at børste eller

skrabe det, så bandagen kan klæbe fast.

Øjenbeskyttelse

Direkte kontakt med øjnene bør undgås. Hvis der er en risiko for øjenkontakt, skal patientens øjne

beskyttes med en fedtet øjensalve.

Hvis der forekommer øjeneksponering, skylles de eksponerede øjne med rigelige mængder vand i

mindst 15 minutter.

Overfølsomhedsreaktioner, hudeksponering

Der er blevet indberettet tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner, herunder anafylaksi (med

manifestationer som udslæt, erytem, hypotension, takykardi) hos patienter, der gennemgår debridering

med NexoBrid.

Der er blevet rapporteret om allergiske reaktioner over for bromelain i litteraturen (herunder

anafylaktiske reaktioner og andre akutte reaktioner med manifestationer som bronkospasme,

angioødem, urticaria, mukosale reaktioner og mave-tarm-reaktioner). Desuden er der en forsinket

allergisk hudreaktion (cheilitis) efter længerevarende hudeksponering (mundskyl), samt en mistænkt

sensibilisering efter oral eksponering og efter gentagen luftvejseksponering på arbejdspladsen.

Muligheden for, at NexoBrid (et proteinprodukt) forårsager sensibilisering skal tages med i

overvejelserne, når patienterne igen eksponeres over for bromelain-holdige præparater på et senere

tidspunkt. Det anbefales ikke at anvende NexoBrid til efterfølgende brandskader.

Hvis der forekommer hudeksponering skal NexoBrid skylles af med vand for at mindske

sandsynligheden for hudsensibilisering (se pkt. 6.6).

Krydssensibilisering

Krydssensibilisering mellem bromelain og papain samt latexproteiner (som kaldes latex-frugt-

syndrom), bigift og pollen fra oliventræer er blevet rapporteret i litteraturen.

Koagulopati

Det er ukendt, om applikation af NexoBrid har nogen klinisk relevant virkning på hæmostase.

I litteraturen er der blevet rapporteret en øget hjertefrekvens (herunder takykardi), reduktion af

trombocytaggregation og plasma-fibrinogenniveauer og en moderat forhøjelse i partiel

tromboplastintid og protrombintider som mulige virkninger efter oral administration af bromelain.

In

vitro-

data og data fra dyrestudier tyder på, at bromelain også kan fremme fibrinolyse. I løbet af den

kliniske udvikling af NexoBrid var der ingen indikation for en øget blødningstendens eller blødning

på området med débridement.

NexoBrid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med koagulationsforstyrrelser, lavt

trombocyttal og øget blødningsrisiko af andre årsager end ulcus ventriculi og sepsis.

Patienterne bør overvåges for mulige tegn på koagulationsforstyrrelser.

Overvågning

Udover rutinemæssig overvågning af brandsårspatienter (f. eks. vitale tegn,

volumen/vand/elektrolytstatus, fuldstændigt blodbillede, serum-albumin og niveauet af leverenzymer),

skal patienter i behandling med NexoBrid overvåges for:

Forhøjelse af kropstemperatur.

Tegn på lokale og systemiske inflammatoriske og infektiøse processer.

Tilstande, der kan forårsages eller forværres af analgetisk præmedicinering (f. eks.

mavedilatation, kvalme og risiko for pludselig opkastning, forstoppelse) eller profylakse med

antibiotika (f. eks. diarré).

Tegn på lokale eller systemiske allergiske reaktioner.

Mulig påvirkning af hæmostasen (se ovenfor).

Fjernelse af alle topikalt applicerede antibakterielle lægemidler før applikation af NexoBrid

Alle topikalt applicerede antibakterielle lægemidler skal fjernes, før NexoBrid appliceres.

Tiloversblevne antibakterielle lægemidler kan påvirke NexoBrids aktivitet ved at sænke virkningen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med NexoBrid.

Der er blevet rapporteret en reduceret trombocytaggregation og plasma-fibrinogenniveauer og en

moderat forhøjelse i partiel tromboplastin- og protrombintid som mulige virkninger efter oral

administration af bromelain.

In vitro-

data og data fra dyrestudier tyder på, at bromelain også kan

fremme fibrinolyse. Det er derfor nødvendigt at udvise forsigtighed og udføre kontroller, når der

ordineres samtidige lægemidler, der påvirker koagulationen. Se også pkt. 4.4.

Absorberet NexoBrid er en hæmmer af cytokrom P 450 2C8 (CYP2C8) og P450 2C9 (CYP2C9). Det

bør tages i betragtning, hvis NexoBrid anvendes til patienter, der får CYP2C8-substrater (herunder

amiodaron, amodiaquin, chloroquin, fluvastatin, paclitaxel, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon,

sorafenib og torasemid) og CYP2C9-substrater (herunder ibuprofen, tolbutamid, glipizid, losartan,

celecoxib, warfarin og phenytoin).

Topikalt applicerede antibakterielle lægemidler (såsom sølvsulfadiazin eller povidon-jod) kan nedsætte

virkningen af NexoBrid (se pkt. 4.4).

Bromelain kan forstærke virkningen af fluorouracil og vincristin. Patienterne skal overvåges for øget

toksicitet.

Bromelain kan forstærke den hypotensive virkning af ACE-hæmmere, og forårsage større sænkninger

af blodtrykket end forventet. Blodtrykket skal overvåges hos patienter, der får ACE-hæmmere.

Bromelain kan forøge døsighed, der forårsages af nogle lægemidler (f. eks. benzodiazepiner,

barbiturater, bedøvende midler og antidepressiva). Dette bør overvejes, når sådanne præparater

doseres.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af NexoBrid til gravide kvinder.

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige til at kunne vurdere NexoBrids potentiale til at påvirke

embryonal/føtal udvikling (se pkt. 5.3).

Da en sikker anvendelse af NexoBrid i løbet af graviditeten endnu ikke er klarlagt, bør NexoBrid ikke

anvendes under graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om koncentratet af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain eller dets metabolitter

udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre i

mindst 4 dage fra påbegyndelsen af applikation af NexoBrid.

Fertilitet

Der er ikke udført studier til vurdering af NexoBrids virkning på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger ved anvendelse af NexoBrid er lokale smerter og

forbigående pyreksi/hypertermi. Når NexoBrid blev anvendt i et program, som omfattede anbefalet

forebyggende analgesi efter rutinemæssig praksis ved omfattende udskiftning af bandage hos patienter

med brandsår samt antibakteriel vædning af behandlingsområder før og efter applikation af NexoBrid

(se pkt. 4.2), blev der rapporteret smerter hos 3,6 % af patienterne, pyreksi/hypertermi hos 19,1 % af

patienterne. Hyppigheden af smerter og pyreksi/hypertermi var større uden disse forholdsregler (se

nedenfor).

Liste over bivirkninger i tabelform

De følgende definitioner gælder for hyppighedsterminologien, som herefter anvendes:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Hyppighederne af bivirkninger, der beskrives nedenfor, afspejler brugen af NexoBrid til at fjerne

sårskorper fra dybe forbrændinger af delvis eller fuld tykkelse i et behandlingsprogram med lokal

antibakteriel profylakse, anbefalet analgesi samt tildækning af sårområdet efter applikation af

NexoBrid i 4 timer med en okkluderende bandage, så NexoBrid afgrænses til såret.

En stjerne (*) indikerer, at yderligere information om de respektive bivirkninger gives nedenunder

listen over bivirkninger.

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig:

Sårinfektion

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Sårkomplikation*

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Pyreksi/hypertermi*

Almindelig:

Lokale smerter*

Immunsystemet

Ikke kendt:

Alvorlige allergiske reaktioner, herunder anafylakse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Pyreksi/hypertermi

I studier, der implementerer rutinemæssig antibakteriel vædning af behandlingsområdet før og efter

applikation af NexoBrid (se pkt. 4.2) blev pyreksi eller hypertermi rapporteret hos 19,1 % af

patienterne behandlet med NexoBrid, og hos 15,8 % af kontrolpatienterne, der blev behandlet i

henhold til standardpraksis. I NexoBrid-gruppen blev bivirkningen klassificeret som let, moderat eller

svær hos hhv. 9,1 %, 9,1 % og 0 % af patienterne.

I studier uden antibakteriel vædning blev pyreksi eller hypertermi rapporteret hos 35,6 % af

patienterne behandlet med NexoBrid, sammenlignet med 18,6 % af kontrolpatienterne. I NexoBrid-

gruppen blev bivirkningen klassificeret som let, moderat eller svær hos hhv. 30,0 %, 5,6 % og 1.1 % af

patienterne.

Smerter

I studier, hvor NexoBrid-programmet omfattede anbefalet præventiv analgetisk behandling som

rutinemæssig praksis for omfattende bandageskift hos patienter med brandsår (se pkt. 4.2) blev lokale

smerter rapporteret hos 3,6 % af patienterne behandlet med NexoBrid, og hos 4,0 % af

kontrolpatienterne, der blev behandlet i henhold til standardpraksis. I NexoBrid-gruppen blev

bivirkningen klassificeret som let, moderat eller svær hos hhv. 0,9 %, 0,9 % og 1,8 % af patienterne.

I studier, hvor der blev givet analgetika til NexoBrid-behandlede patienter efter behov, blev der

rapporteret om lokale smerter hos 23,3 % af patienterne i behandling med NexoBrid og hos 11,4 % af

kontrolpatienterne. I NexoBrid-gruppen blev bivirkningen klassificeret som let, moderat eller svær hos

hhv. 6,7 %, 7,8 % og 8,9 % af patienterne.

Sårkomplikationer

I fase 2- og fase 3 kliniske studier blev der hyppigere rapporteret visse former for sårkomplikationer i

NexoBrid-gruppen end i den gruppe, der blev behandlet i henhold til studiecentrenes

standardbehandling (Standard of Care, SOC). Disse hændelser omfatter: dybere sår eller udtørring

(dekomposition) hos 5 patienter (2,4 %) med NexoBrid og 0 med SOC samt (delvis)

transplantationssvigt hos 6 patienter (2,9 %) med NexoBrid og 2 (1,6 %) med SOC (se pkt. 4.4).

Generelle infektioner

I fase 2 og fase 3 kliniske studier blev generelle infektioner (ikke sårrelaterede, f.eks.

urinvejsinfektioner, virale infektioner) rapporteret hyppigere i NexoBrid-gruppen (0,147 hændelser pr.

patient) end i gruppen, der blev behandlet i henhold til SOC (0,079 hændelser pr. patient).

Pædiatrisk population

Der er kun begrænsede sikkerhedsdata fra brugen i den pædiatriske population. Fra disse data

forventes det, at den samlede sikkerhedsprofil hos børn i alderen 4 år og derover og hos unge er

sammenlignelig med profilen hos voksne.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Behandling med koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain, der blev forberedt med et

forhold af pulver:gel på 1:5 (0,16 g pr. g blandet gel) hos patienter med dybe forbrændinger af delvis

og/eller fuld tykkelse i det kliniske studie-regi resulterede ikke i signifikant forskellige

sikkerhedsfund, sammenlignet med behandling med koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i

bromelain, der blev forberedt med et forhold af pulver:gel på 1:10 (0,09 g pr. 1 g blandet gel).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af sår og mavesår, proteolytiske enzymer,

ATC-kode: D03BA03

.

Koncentratet af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain er et debriderende stof, der appliceres

topikalt for at fjerne sårskorper i dybe forbrændinger af delvis eller fuld tykkelse.

Virkningsmekanisme

Blandingen af enzymer i NexoBrid opløser sårskorper i brandsår. De specifikke komponenter, der er

ansvarlige for denne virkning, er ikke blevet identificeret. Det primære indholdsstof er bromelain fra

ananasstammen.

Klinisk virkning

I løbet af den kliniske udvikling blev i alt 362 patienter behandlet med koncentratet af proteolytiske

enzymer oprenset i bromelain.

Virkningen af NexoBrid hos mennesker blev evalueret, sammenlignet til standardbehandling, i et

randomiseret, multicenter, multinationalt, åbent, bekræftende fase 3-studie af indlagte patienter med

dybe termiske forbrændinger af delvis og/eller fuld tykkelse på 5 til 30 % af det samlede

kropsoverfladeareal (Total Body Surface Area, TBSA), men med et samlet brandsårsområde på ikke

over 30 % af TBSA.

NexoBrid (2 g/100 cm

, svarende til 0,02 g/cm

) blev anvendt som beskrevet i pkt. 4.2.

Standardbehandlingen bestod i primær kirurgisk excision og/eller ikke-kirurgisk débridement med

topikale lægemidler, der inducerer maceration og autolyse af sårskorpen i henhold til standardpraksis

for hvert studiecenter.

Aldersintervallet i gruppen, der blev behandlet med NexoBrid, var 4,4 til 55,7 år. Aldersintervallet i

SOC-gruppen var 5,1 til 55,7 år.

Effektiviteten til at fjerne sårskorpen blev evalueret ved at bestemme procentdelen af sårområdet, hvor

der var sårskorpe tilbage, der krævede yderligere fjernelse ved excision eller dermabrasion, og det

procentvise sårområde, hvor kirurgisk fjernelse var nødvendig.

Virkningen af timing på fjernelse af sårskorpen blev evalueret hos patienter med vellykket fjernelse af

sårskorpen (med mindst 90 % fjernelse af sårskorpe fra alle sår på en patient) ved at bestemme

tidsintervallet fra skaden samt fra det informerede samtykke til en vellykket fjernelse.

De kombinerede primære endepunkter for analysen for virkning var:

den procentvise andel af sår af dyb, delvis tykkelse, der krævede excision eller dermabrasion, og

den procentvise andel af sår af dyb, delvis tykkelse, der gennemgik autotransplantation.

Dette endepunkt kan kun evalueres for dybe sår af delvis tykkelse uden områder med helhudssår, da

helhudsforbrændinger altid kræver transplantation.

Data for virkning, der blev genereret i dette studie for alle kombinerede aldersgrupper samt fra en

undergruppeanalyse for børn og unge er opsummeret nedenfor.

NexoBrid

SOC

p-værdi

Dybe sår af delvis tykkelse, der kræver excision/dermabrasion (operation)

Antal sår

% af sår, der krævede

operation

15,1 %

62,5 %

<0,0001

% af sårområde, der

gennemgik excision eller

dermabrasion

(gennemsnit ±

5,5 % ± 14,6

52,0 % ± 44,5

<0,0001

Dybe sår af delvis tykkelse, der autotransplanteres

Antal sår

% sår, der autotransplanteres

17,9 %

34,1 %

0,0099

% af sårområde, der

autotransplanteres (gennemsnit

± SD)

8,4 % ± 21,3

21,5 % ± 34,8

0,0054

Dybe sår af delvis og/eller fuld tykkelse, der kræver excision/dermabrasion

(operation)

Antal sår

% af sår, der kræver operation

24,5 %

70,0 %

<0,0001

% af sårområde, der

gennemgik excision eller

dermabrasion

(gennemsnit ±

13,1 % ± 26,9

56,7 % ± 43,3

<0,0001

Tid til fuldstændig sårlukning (tid fra ICF**)

Antal patienter

Dage til lukning af sidste sår

(gennemsnit ± SD)

36,2 ± 18,5

28,8 ± 15,6

0,0185

Tid til en vellykket fjernelse af sårskorpen

Antal patienter

Dage (gennemsnit ± SD) fra

skade

2,2 ± 1,4

8,7 ± 5,7

<0,0001

Dage (gennemsnit ± SD) fra

samtykke

0,8 ± 0,8

6,7 ± 5,8

<0,0001

Patienter, hvor der ikke blevet

rapporteret en vellykket

fjernelse af sårskorpen

Målt ved første operation, hvis der var mere end en operation.

Alle randomiserede patienter, hvor der er tilgængelige data om fuldstændig sårlukning.

*Endepunktet kan kun evalueres for sår af delvis tykkelse uden områder af fuld tykkelse, da

forbrændinger af fuld tykkelse altid kræver transplantation.

** Informeret samtykkeerklæring

Den følgende tabel viser resultater for blandede sår. Sammenligninger for blandede sår bør fortolkes

med forsigtighed, da de er baseret på grupper, som ikke er helt randomiserede, og de blandede sår, der

blev behandlet med NexoBrid, var generelt større og havde større områder af fuld tykkelse.

Blandede sår (med områder af delvis og fuld tykkelse), der kræver excision/dermabrasion

(operation)

NexoBrid

(antal sår)

SOC

(antal sår)

% sår, der kræver operation

41,7 % (20/48)

78,3 % (47/60)

% af sårområde, der

gennemgår excision eller

dermabrasion

25,5 % (n=48)

64,0 % (n=60)

Blandede sår (med områder af delvis og fuld tykkelse), der autotransplanteres

NexoBrid

(antal sår)

SOC

(antal sår)

Alle blandede sår baseline-

karakteristika

48 sår

60 sår

Størrelse

: % gennemsnit

TBSA

7,43

6,33

Dybde

Overfladisk (% TBSA)

0,67

0,92

DPT (% TBSA)

3,85

3,13

FT (% TBSA)

2,90

2,29

Forekomst af

autotransplantation

70,8 % (34/48)

63,3 % (38/60)

% sårområde, der

autotransplanteres

55,5 % (n=48)

45,8 % (n=60)

Den følgende tabel viser tiden til fuldstændig sårlukning fra debrideringen påbegyndes.*

Sårtype

NexoBrid

SOC

Dage (gennemsnit ±

SD)

(antal sår)

Dage (gennemsnit ±

SD)

(antal sår)

Alle sår (ITT

30,5 ± 16,9

(154)

26,1 ± 16,0

(164)

Ikke autotranplanterede sår (ITT)

23,9 ± 13,0

(95)

24,5 ± 14,1

(85)

Autotransplanterede sår (ITT)

41,0 ± 17,3

(59)

27,8 ± 17,7

(79)

Sår af dyb, partiel tykkelse

26,6 ± 15,4

(101)

23,7 ± 13,6

(87)

Helhudssår

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

(14)

Blandede sår

(af dyb, partiel og fuld tykkelse)

40,2 ± 17,1

(44)

27,7 ± 15,8

(59)

Blandede sår uden

autotransplantation

29,5 ± 12,1

(11)

30,3 ± 15,5

(22)

Blandede sår med

autotransplantation

43,7 ± 17,3

(33)

26,2 ± 16,0

(37)

*Disse sammenligninger bør fortolkes med forsigtighed, da der er baseret på grupper, som ikke er helt

randomiserede.

ITT (Intent To Treat-population): alle randomiserede patienter

Forskellen i tiden til fuldstændig sårlukning er hovedsageligt relateret til sårplejestrategien, som lægen

anvender, hvor et forsøg på at minimere transplantation og give tid til spontan epitelialisering af

sårområder, der stadig har dermis, kan forlænge tiden til første autotransplantation (tid til

autotransplantation: NexoBrid: 14,7 dage vs. SOC: 5,9 dage

)

og dermed forlænge en fuldstændig

sårlukning.

Pædiatrisk population

En oversigt over data for virkning, der blev genereret i dette studie fra en undergruppeanalyse for børn

og unge, gives nedenfor. De tilgængelige data er begrænsede, og NexoBrid bør ikke anvendes til

patienter under 18 år.

NexoBrid

SOC

p-værdi

Dybe sår af delvis tykkelse, der kræver excision/dermabrasion (operation)

Antal sår

% af sår, der krævede

operation

21,7 %

68,2 %

0,0017

% af sårområde, der

gennemgik excision eller

dermabrasion

(gennemsnit ±

7,3 % ± 15,7 %

64,9 % ± 46,4 %

<0,0001

Dybe sår af delvis tykkelse, der autotransplanteres

Antal sår

% sår, der autotransplanteres

21,7 %

31,8 %

0,4447

% af sårområde, der

autotransplanteres (gennemsnit

± SD)

6,1 % ± 14,7 %

24,5 % ± 40,6 %

0,0754

Dybe sår af delvis og/eller fuld tykkelse, der kræver excision/dermabrasion

(operation)

Antal sår

% af sår, der kræver operation

20,7 %

78 %

<0,0001

% af sårområde, der gennemgik

excision eller dermabrasion

(gennemsnit ± SD)

7,9 % ± 17,6 %

73,3 % ± 41,1 %

<0,0001

Tid til fuldstændig sårlukning (tid fra ICF**)

Antal patienter

Dage til lukning af sidste sår

(gennemsnit ± SD)

29,9 ± 14,3

32,1 ± 18,9

0,6075

Tid til en vellykket fjernelse af sårskorpen

Antal patienter

Dage (gennemsnit ± SD) fra

skade

1,9 ± 0,8

8,1 ± 6,3

<0,0001

Dage (gennemsnit ± SD) fra

samtykke

0,9 ± 0,7

6,5 ± 5,9

<0,0001

Patienter, hvor der ikke blevet

rapporteret en vellykket

fjernelse af sårskorpen

Målt ved første operation, hvis der var mere end en operation.

Alle randomiserede patienter, hvor der er tilgængelige data om fuldstændig sårlukning.

*Endepunktet kan kun evalueres for sår af delvis tykkelse uden områder af fuld tykkelse, da

forbrændinger af fuld tykkelse altid kræver transplantation.

** Informeret samtykkeerklæring

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med NexoBrid i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med behandling af

forbrændinger af ekstern kropsoverflade (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Graden af systemisk absorption fra et brandsår, C

, AUC og t

for bromelain fra NexoBrid er

blevet undersøgt hos 16 brandsårspatienter med termiske forbrændinger af delvis tykkelse (mellem og

dybe dermale). I gennemsnit var TBSA 10 %. 60 % af det behandlede sårområde var af delvis tykkelse

og/eller af fuld tykkelse. NexoBrid blev appliceret én gang til brandsår med en dosis på 2 g NexoBrid

pulver/20 g gel/100 cm

hud.

NexoBrid serum-koncentrationerne blev bestemt ved hjælp af en modificeret sandwich

electrochemiluminescence (ECL) immunoassay.

Det applicerede totale dosisinterval var 5 til 30 g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i

bromelain fra NexoBrid. Hos 4 patienter, der fik en dosis på hhv. 5, 9, 12 og 17 g, var der indikationer

for markant højere systemisk absorption.

var 6.020 ± 5.020 ng/ml (gennemsnit ± SD) for gruppen med 15 patienter, med et interval på 888

til 15.700 ng/ml. Hos de 4 patienter med indikationer af højere absorption lå dosisnormaliseret C

intervallet fra 788-900 ng/ml pr. Gram NexoBrid. Hos de andre patienter lå dosisnormaliseret C

intervallet fra 141-523 ng/ml pr. Gram NexoBrid.

En C

på 40 µg/ml kan være mulig hos personer, der fik administreret NexoBrid under

licensbetingelser, når det tages i betragtning, at farmakokinetikken kun er blevet evalueret hos

patienter med overvejende overfladiske forbrændinger, der fik halvdelen af den maksimale dosis.

AUC fra tidspunktet nul til 48 timer efter administration (AUC

last

) var 43.400 ± 46.100 ngh/ml

(gennemsnit ± SD) for gruppen på 15 patienter, med et interval på 4.560-167.000 ngh/ml. Hos

patienterne med indikationer for højere absorption lå dosisnormaliseret (pr. Gram NexoBrid) AUC

last

intervallet fra 4.500-9.820 ngh/ml pr. gram NexoBrid. Hos de andre patienter lå dosisnormaliseret

last

i intervallet fra 887-3.930 ngh/ml pr. Gram NexoBrid.

Disse resultater for C

og AUC

last

indikerer, at systemisk absorption både kan afhænge af den

applicerede NexoBrid-dosis (proportional med det dækkede sårområde) og andre patientspecifikke

faktorer.

for 10 ud af de 15 patienter var 2 timer og hos 5 patienter var T

4 timer.

Fordeling

Ifølge en rapport fra litteraturen bindes ca. 50 % af bromelain i plasma til humane plasma-

antiproteinaser α

-makroglobulin og α

-antichymotrypsin.

Elimination:

Terminal halveringstid (bestemt med data fra 16 til 48 timer efter dosis for 12 patienter) var

11,7 ± 3,5 timer (gennemsnit ± SD), med et interval fra 8,5 til 19,9 timer.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske parametre og absorptionsgraden er ikke blevet undersøgt hos børn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

NexoBrid var veltolereret efter applikation på intakt mini-grisehud, men forårsagede svær irritation og

smerter efter applikation på beskadiget (afskrabet) hud.

En enkelt intravenøs infusion af en opløsning forberedt fra NexoBrid pulver hos mini-grisen var

veltolereret ved dosisniveauer på op til 12 mg/kg

(og opnåede plasmaniveauer på 2,5 gange det

humane plasmaniveau efter applikation af den klinisk foreslåede dosis til 15 % TBSA)

, men højere

doser var åbenlyst toksiske, og forårsagede blødning i flere væv. Gentagne intravenøse injektioner af

doser på op til 12 mg/kg hver tredje dag i mini-grisen var veltolererede for de første tre injektioner,

men der blev observeret svære kliniske tegn på toksicitet (f.eks. blødning i flere organer)

efter de

resterende tre injektioner. Sådanne virkninger kunne stadig ses efter rekonvalescensperioden på

2 uger.

I embryoføtale udviklingsstudier med rotter og kaniner viste intravenøst administreret NexoBrid ingen

evidens for indirekte eller direkte toksicitet på det udviklende embryo/fostret. Maternale

eksponeringsniveauer var imidlertid betydeligt lavere end de maksimalt rapporterede i klinisk regi

(10–500 gange lavere end human AUC, 3–50 gange lavere end human C

). Da NexoBrid blev

tolereret dårligt af parentaldyrene, anses disse studier ikke for at være relevante for human

risikovurdering. NexoBrid viste ingen genotoksisk aktivitet efter undersøgelse af standardsættet i

in

vitro-

in vivo

-studier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

NexoBrid pulver

Ammoniumsulfat

Eddikesyre

Carbomer 980

Dinatriumphosphat, vandfri

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Topikalt applicerede lægemidler (såsom sølvsulfadiazin eller povidon-jod) på sårområdet skal fjernes,

og såret skal renses før applikation af NexoBrid. Tiloversblevne antibakterielle lægemidler kan

påvirke NexoBrids aktivitet ved at sænke virkningen.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Fra et mikrobiologisk synspunkt og da den enzymatiske aktivitet af præparatet reduceres progressivt

efter blanding, skal det rekonstituerede præparat anvendes umiddelbart efter forberedelse (i løbet af

15 minutter).

DGD (N=49)

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2

Opbevares lodret for at holde gelen i bunden af flasken og i den originale yderpakning for at beskytte

mod lys.

Må ikke nedfryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

2 g pulver i et hætteglas (glastype II) forseglet med gummi (brombutyl), en prop og dækket med et låg

(aluminium), og 20 g gel i en flaske (borsilikat, glastype I), forseglet med en gummiprop og dækket

med et skruelåg (polypropylen med sikringsring).

Pakningsstørrelse på 1 hætteglas med pulver og 1 flaske gel.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Der er rapporter om eksponering over for bromelain på arbejdspladsen, hvilket førte til sensibilisering.

Sensibiliseringen kan have opstået på grund af indånding af bromelain-pulver. Allergiske reaktioner

over for bromelain omfatter anafylaktiske reaktioner og andre akutte reaktioner med manifestationer

som bronkospasme, angioødem, urticaria, mukosale reaktioner og mave-tarm-reaktioner. Dette bør

overvejes, når NexoBrid pulver blandes med gelen. Pulveret må ikke indåndes. Se også pkt. 4.4.

Utilsigtet øjeneksponering skal undgås. Hvis der forekommer øjeneksponering, skal de eksponerede

øjne skylles med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der forekommer hudeksponering,

skal NexoBrid skylles af med vand.

Forberedelse af NexoBrid gel (blanding af pulveret med gelen)

NexoBrid pulver og gel er sterile. En aseptisk teknik skal anvendes, når pulveret blandes med

gelen.

Hætteglasset med pulver skal åbnes ved forsigtigt at trække aluminiumslåget af og fjerne

gummiproppen.

Inden flasken med gel åbnes, skal man sikre sig, at sikringsringen ikke er separeret fra låget på

flasken før åbning. Hvis sikringsringen allerede var separeret fra låget før åbning, skal flasken

med gel kasseres, og en ny flaske med gel anvendes.

Pulveret overføres dernæst til den tilhørende flaske med gel.

Pulveret og gelen skal blandes grundigt, indtil der opnås en ensartet, let beige til let brun

opløsning. Dette kræver normalt, at pulver og gel blandes i 1 til 2 minutter.

Gelen bør forberedes ved patientens seng.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/803/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18 December 2012

Dato for seneste fornyelse: 10. November 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om NexoBrid findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle mistænkte

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

NexoBrid 5 g pulver og gel til gel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Et hætteglas indeholder 5 g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain, svarende til

0,09 g/g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain efter blanding (eller 5 g/55 g gel).

De proteolytiske enzymer er en blanding af enzymer fra stammen på

Ananas comosus

(ananasplanten).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og gel til gel.

Pulveret er off-white til let beige. Gelen er klar og farveløs.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

NexoBrid er indiceret til fjernelse af sårskorpen hos voksne med dybe termiske forbrændinger af

delvis og fuld tykkelse

.

4.2

Dosering og administration

NexoBrid bør kun appliceres af trænet sundhedspersonale på specialiserede brandsårsafdelinger.

Dosering

5 g NexoBrid pulver i 50 g gel appliceres på et brandsårsområde på 250 cm

NexoBrid må ikke appliceres på over 15 % af det samlede kropsoverfladeareal (Total Body Surface

Area, TBSA) (se også pkt. 4.4,

koagulopati).

NexoBrid skal have kontakt med brandsåret i 4 timer. Der er meget begrænset information om brugen

af NexoBrid på områder, hvor der er sårskorpe tilbage efter den første applikation.

En anden og efterfølgende applikation anbefales ikke.

Specielle populationer

Nedsat nyrefunktion

Der foreligger ingen information om anvendelsen af NexoBrid til patienter med nedsat nyrefunktion.

Disse patienter skal overvåges nøje.

Nedsat leverfunktion

Der foreligger ingen information om anvendelsen af NexoBrid til patienter med nedsat leverfunktion.

Disse patienter skal overvåges nøje.

Ældre patienter

Erfaring med NexoBrid hos ældre patienter (>65 år) er begrænset. En vurdering af risk/benefit-

forholdet skal tage den større hyppighed af samtidig sygdom eller anden lægemiddelbehandling hos

ældre i betragtning. En dosisjustering er ikke nødvendig.

Pædiatrisk population

NexoBrids sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er endnu ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8 og 5.1, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende

dosering.

NexoBrid er ikke indiceret til anvendelse hos patienter under 18 år.

Administration

Kutan anvendelse.

Pulveret skal blandes med gelen og danne en ensartet gel før anvendelse.

NexoBrid skal appliceres til et rent, keratinfrit (blærer fjernet) og fugtigt sårområde.

Topikalt appliceret lægemidler (såsom sølvsulfadiazin eller povidon-jod) på sårområdet skal fjernes,

og såret skal renses før applikation af NexoBrid.

Se pkt. 6.6 for instruktioner i forberedelse af NexoBrid gel.

Forberedelse af patient og sårområde

Et samlet sårområde, der ikke overskrider 15 % af TBSA, kan behandles med NexoBrid (se også

pkt. 4.4,

koagulopati).

Smertebehandling skal anvendes efter sædvanlig praksis for en omfattende udskiftning af

bandagen. Den skal påbegyndes mindst 15 minutter før applikation af NexoBrid.

Såret skal renses grundigt og det overfladiske keratinlag eller blærer fra sårområdet skal fjernes,

da keratin vil isolere sårskorpen fra direkte kontakt med NexoBrid og forhindre, at sårskorpen

fjernes af NexoBrid.

Gaze vædet med en antibakteriel opløsning skal lægges i 2 timer.

Alle topikalt applicerede antibakterielle lægemidler skal fjernes før NexoBrid appliceres.

Tiloversblevne antibakterielle lægemidler kan påvirke NexoBrids aktivitet ved at sænke

virkningen.

Det område sårskorpen skal fjernes fra, skal omgives med en steril adhæsiv barriere af paraffin-

salve, ved at applicere det et par centimeter uden for behandlingsområdet (ved hjælp af en

dispenser). Paraffinlaget må ikke komme i kontakt med det område, der skal behandles, så der

undgås at dække sårskorpen, hvilket ville føre til, at sårskorpen ikke kommer i direkte kontakt

med NexoBrid.

For at undgå mulig irritation af afskrabet hud ved utilsigtet kontakt med NexoBrid og mulig

blødning fra sårlejet, bør akutte sårområder som lacerationer eller escharotomi indsnit beskyttes

af et lag af en steril fedtsalve eller fedtholdig forbinding (fx gazebind med vaseline).

Steril isotonisk natriumchlorid-opløsning 9 mg/ml (0,9 %) skal stænkes på brandsåret. Såret skal

holdes fugtigt i løbet af applikationsproceduren.

Applikation af NexoBrid

NexoBrid skal appliceres topikalt til det vædede brandsår i løbet af 15 minutter efter blanding,

med en tykkelse på 1,5 til 3 millimeter.

Såret skal dernæst dækkes med en steril, okkluderende bandage af film, der klæber til det sterile,

klæbende barrieremateriale, der blev appliceret efter den ovenstående vejledning (se

Forberedelse af patient og sårområde

). NexoBrid gel skal fylde hele den okkluderende

bandage, og der skal udvises særlig omhyggelighed, så der ikke er luft under denne

okkluderende bandage. Et forsigtigt tryk på den okkluderende bandage på det område, der har

kontakt med den klæbende barriere vil sikre, at den okkluderende film og den sterile klæbende

barriere er klæbet sammen, og at NexoBrid er helt afgrænset til behandlingsområdet.

Det bandagerede sår skal dækkes med en løs, tyk, luftig bandage, der holdes på plads med en

forbinding.

Bandagen skal blive på plads i 4 timer.

Fjernelse af NexoBrid

Passende analgetiske lægemidler skal administreres.

Efter 4 timers behandling med NexoBrid skal den okkluderende bandage fjernes med aseptiske

teknikker.

Den klæbende barriere skal fjernes med et sterilt, uskarpt instrument (f. eks. en tungespatel).

Den opløste sårskorpe skal fjernes fra såret ved at tørre den bort med et sterilt uskarpt

instrument.

Såret skal tørres grundigt med et stort stykke sterilt gazebind eller en serviet, efterfulgt af sterilt

gaze eller en serviet, der er blevet vædet med en steril isotonisk 9 mg/ml (0,9 %)

natriumchlorid-opløsning. Det behandlede område skal gnides, indtil der fremkommer en

lyserød overflade med blødningspunkter, eller hvidligt væv. Gnidningen vil ikke fjerne ikke-

opløste sårskorper, der sidder fast i områder, hvor der stadig er sårskorper tilbage.

En gaze vædet med en antibakteriel opløsning skal lægges i yderligere 2 timer.

Sårpleje efter débridement

Det debriderede område skal straks dækkes med midlertidige eller permanente huderstatninger

eller bandager, for at forhindre udtørring og/eller dannelse af pseudo-sårskorper og/eller

infektion.

Før der dækkes med permanent hud eller en midlertidig huderstatning på et frisk enzymatisk

debrideret området, skal der appliceres en vædet våd-til-tør bandage.

Før applikation af transplantaterne eller den primære bandage skal det debriderede sårleje

rengøres og opfriskes, f.eks. ved at børste eller skrabe det, så bandagen kan klæbe fast.

Sår med områder af fuld tykkelse og dybe forbrændinger skal gennemgå autotransplantation

snarest muligt efter débridement med NexoBrid. Det bør også overvejes omhyggeligt at dække

permanent med hud (f.eks. autotransplantation) på dybe sår af delvis tykkelse hurtigt efter

débridement med NexoBrid.

Se pkt. 4.4.

Hvert hætteglas, hver gel eller rekonstitueret gel med NexoBrid må kun anvendes til en enkelt patient.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof, over for ananas eller papain (se også pkt. 4.4), eller over for et

eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain absorberes systematisk fra

brandsårsområder (se pkt. 5.2).

NexoBrid bør ikke anvendes til:

penetrerende brandsår, hvor fremmedlegemer (f.eks. implantater, pacemakers og shunts)

og/eller vitale strukturer (f.eks. større kar, øjne) er eller kan blive eksponeret i løbet af

debrideringen.

kemiske brandsår.

sår, der er forurenet med radioaktive og andre farlige stoffer, for at undgå uforudsete reaktioner

med præparatet, og en øget risiko for at sprede det skadelige stof.

Anvendelse til patienter med hjerte/lunge-sygdom eller lungesygdom

NexoBrid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med hjerte/lunge- eller lungesygdom, herunder

forbrændingstrauma på lungerne og ved mistanke om forbrændingstrauma på lungerne.

De generelle principper for korrekt behandling af brandsår skal følges, når NexoBrid bruges. Dette

indbefatter eksponeret væv, der skal dækkes med korrekte metoder til sårbehandling.

Forbrændinger, hvor der er begrænset eller ingen erfaring

Der er ingen erfaring med anvendelsen af NexoBrid til:

forbrændinger i det perianale og genitale område.

elektriske forbrændinger.

Der er begrænset information om anvendelsen af NexoBrid til forbrændinger i ansigtet.

NexoBrid bør anvendes med forsigtighed hos sådanne patienter. Øjnene skal nøje beskyttes under

behandling af ansigtsforbrændinger med en klæbende barriere af petroleumssalve.

Der er begrænsede farmakokinetiske data hos patienter med et TBSA på over 15 %. Grundet

sikkerhedsovervejelser (se også pkt. 4, koagulopati) bør NexoBrid ikke appliceres på over 15 % af det

totale kropsoverfladeareal (Total Body Surface Area, TBSA).

Forebyggelse af sårkomplikationer

I NexoBrid-studierne fik synlige hudrester tid til at hele ved spontan epitelialisering. I flere tilfælde

opstod der ikke tilstrækkelig heling, og en autotransplantation var nødvendig på et senere tidspunkt,

hvilket førte til betydelige forsinkelser i sårlukning, som forbindes med en øget risiko for sårrelaterede

komplikationer. Derfor skal sår med områder af fuld tykkelse og dybe forbrændinger

autotransplanteres snarest muligt efter débridement med NexoBrid (se pkt. 5.1 for studieresultater).

Det bør overvejes nøje at placere permanent hud (f.eks. autotransplantation) på sår af delvis tykkelse

hurtigt efter débridement med NexoBrid. Se også pkt. 4.2 og 4.8.

Som for kirurgisk debrideret sårleje skal det debriderede område dækkes straks med midlertidige eller

permanente huderstatninger eller bandager, for at forhindre udtørring og/eller dannelse af pseudo-

sårskorper og/eller infektion. Når der udføres en permanent hudoverførsel (f. eks. autotransplantation)

eller en midlertidig huderstatning (f. eks. en allotransplantation) til et frisk enzymatisk debrideret

område, skal det debriderede sårleje omhyggeligt rengøres og opfriskes, f. eks. ved at børste eller

skrabe det, så bandagen kan klæbe fast.

Øjenbeskyttelse

Direkte kontakt med øjnene bør undgås. Hvis der er en risiko for øjenkontakt, skal patientens øjne

beskyttes med en fedtet øjensalve.

Hvis der forekommer øjeneksponering, skylles de eksponerede øjne med rigelige mængder vand i

mindst 15 minutter.

Overfølsomhedsreaktioner, hudeksponering

Der er blevet indberettet tilfælde af alvorlige allergiske reaktioner, herunder anafylaksi (med

manifestationer som udslæt, erytem, hypotension, takykardi) hos patienter, der gennemgår debridering

med NexoBrid.

Der er blevet rapporteret om allergiske reaktioner over for bromelain i litteraturen (herunder

anafylaktiske reaktioner og andre akutte reaktioner med manifestationer som bronkospasme,

angioødem, urticaria, mukosale reaktioner og mave-tarm-reaktioner). Desuden er der en forsinket

allergisk hudreaktion (cheilitis) efter længerevarende hudeksponering (mundskyl), samt en mistænkt

sensibilisering efter oral eksponering og efter gentagen luftvejseksponering på arbejdspladsen.

Muligheden for, at NexoBrid (et proteinprodukt) forårsager sensibilisering skal tages med i

overvejelserne, når patienterne igen eksponeres over for bromelain-holdige præparater på et senere

tidspunkt. Det anbefales ikke at anvende NexoBrid til efterfølgende brandskader.

Hvis der forekommer hudeksponering skal NexoBrid skylles af med vand for at mindske

sandsynligheden for hudsensibilisering (se pkt. 6.6).

Krydssensibilisering

Krydssensibilisering mellem bromelain og papain samt latexproteiner (som kaldes latex-frugt-

syndrom), bigift og pollen fra oliventræer er blevet rapporteret i litteraturen.

Koagulopati

Det er ukendt, om applikation af NexoBrid har nogen klinisk relevant virkning på hæmostase.

I litteraturen er der blevet rapporteret en øget hjertefrekvens (herunder takykardi), reduktion af

trombocytaggregation og plasma-fibrinogenniveauer og en moderat forhøjelse i partiel

tromboplastintid og protrombintider som mulige virkninger efter oral administration af bromelain.

In

vitro-

data og data fra dyrestudier tyder på, at bromelain også kan fremme fibrinolyse. I løbet af den

kliniske udvikling af NexoBrid var der ingen indikation for en øget blødningstendens eller blødning

på området med débridement.

NexoBrid bør anvendes med forsigtighed hos patienter med koagulationsforstyrrelser, lavt

trombocyttal og øget blødningsrisiko af andre årsager end ulcus ventriculi og sepsis.

Patienterne bør overvåges for mulige tegn på koagulationsforstyrrelser.

Overvågning

Udover rutinemæssig overvågning af brandsårspatienter (f. eks. vitale tegn,

volumen/vand/elektrolytstatus, fuldstændigt blodbillede, serum-albumin og niveauet af leverenzymer),

skal patienter i behandling med NexoBrid overvåges for:

Forhøjelse af kropstemperatur.

Tegn på lokale og systemiske inflammatoriske og infektiøse processer.

Tilstande, der kan forårsages eller forværres af analgetisk præmedicinering (f. eks.

mavedilatation, kvalme og risiko for pludselig opkastning, forstoppelse) eller profylakse med

antibiotika (f. eks. diarré).

Tegn på lokale eller systemiske allergiske reaktioner.

Mulig påvirkning af hæmostasen (se ovenfor).

Fjernelse af alle topikalt applicerede antibakterielle lægemidler før applikation af NexoBrid

Alle topikalt applicerede antibakterielle lægemidler skal fjernes, før NexoBrid appliceres.

Tiloversblevne antibakterielle lægemidler kan påvirke NexoBrids aktivitet ved at sænke virkningen.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier med NexoBrid.

Der er blevet rapporteret en reduceret trombocytaggregation og plasma-fibrinogenniveauer og en

moderat forhøjelse i partiel tromboplastin- og protrombintid som mulige virkninger efter oral

administration af bromelain.

In vitro-

data og data fra dyrestudier tyder på, at bromelain også kan

fremme fibrinolyse. Det er derfor nødvendigt at udvise forsigtighed og udføre kontroller, når der

ordineres samtidige lægemidler, der påvirker koagulationen. Se også pkt. 4.4.

Absorberet NexoBrid er en hæmmer af cytokrom P 450 2C8 (CYP2C8) og P450 2C9 (CYP2C9). Det

bør tages i betragtning, hvis NexoBrid anvendes til patienter, der får CYP2C8-substrater (herunder

amiodaron, amodiaquin, chloroquin, fluvastatin, paclitaxel, pioglitazon, repaglinid, rosiglitazon,

sorafenib og torasemid) og CYP2C9-substrater (herunder ibuprofen, tolbutamid, glipizid, losartan,

celecoxib, warfarin og phenytoin).

Topikalt applicerede antibakterielle lægemidler (såsom sølvsulfadiazin eller povidon-jod) kan nedsætte

virkningen af NexoBrid (se pkt. 4.4).

Bromelain kan forstærke virkningen af fluorouracil og vincristin. Patienterne skal overvåges for øget

toksicitet.

Bromelain kan forstærke den hypotensive virkning af ACE-hæmmere, og forårsage større sænkninger

af blodtrykket end forventet. Blodtrykket skal overvåges hos patienter, der får ACE-hæmmere.

Bromelain kan forøge døsighed, der forårsages af nogle lægemidler (f. eks. benzodiazepiner,

barbiturater, bedøvende midler og antidepressiva). Dette bør overvejes, når sådanne præparater

doseres.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af NexoBrid til gravide kvinder.

Data fra dyreforsøg er utilstrækkelige til at kunne vurdere NexoBrids potentiale til at påvirke

embryonal/føtal udvikling (se pkt. 5.3).

Da en sikker anvendelse af NexoBrid i løbet af graviditeten endnu ikke er klarlagt, bør NexoBrid ikke

anvendes under graviditeten.

Amning

Det er ukendt, om koncentratet af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain eller dets metabolitter

udskilles i human mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre i

mindst 4 dage fra påbegyndelsen af applikation af NexoBrid.

Fertilitet

Der er ikke udført studier til vurdering af NexoBrids virkning på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger ved anvendelse af NexoBrid er lokale smerter og

forbigående pyreksi/hypertermi. Når NexoBrid blev anvendt i et program, som omfattede anbefalet

forebyggende analgesi efter rutinemæssig praksis ved omfattende udskiftning af bandage hos patienter

med brandsår samt antibakteriel vædning af behandlingsområder før og efter applikation af NexoBrid

(se pkt. 4.2), blev der rapporteret smerter hos 3,6 % af patienterne, pyreksi/hypertermi hos 19,1 % af

patienterne. Hyppigheden af smerter og pyreksi/hypertermi var større uden disse forholdsregler (se

nedenfor).

Liste over bivirkninger i tabelform

De følgende definitioner gælder for hyppighedsterminologien, som herefter anvendes:

Meget almindelig (≥ 1/10)

Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10)

Ikke almindelig (

1/1.000 til < 1/100)

Sjælden (

1/10.000 til < 1/1.000)

Meget sjælden (< 1/10.000)

Ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Hyppighederne af bivirkninger, der beskrives nedenfor, afspejler brugen af NexoBrid til at fjerne

sårskorper fra dybe forbrændinger af delvis eller fuld tykkelse i et behandlingsprogram med lokal

antibakteriel profylakse, anbefalet analgesi samt tildækning af sårområdet efter applikation af

NexoBrid i 4 timer med en okkluderende bandage, så NexoBrid afgrænses til såret.

En stjerne (*) indikerer, at yderligere information om de respektive bivirkninger gives nedenunder

listen over bivirkninger.

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig:

Sårinfektion

Hud og subkutane væv

Almindelig:

Sårkomplikation*

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Meget almindelig: Pyreksi/hypertermi*

Almindelig:

Lokale smerter*

Immunsystemet

Ikke kendt:

Alvorlige allergiske reaktioner, herunder anafylakse

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Pyreksi/hypertermi

I studier, der implementerer rutinemæssig antibakteriel vædning af behandlingsområdet før og efter

applikation af NexoBrid (se pkt. 4.2) blev pyreksi eller hypertermi rapporteret hos 19,1 % af

patienterne behandlet med NexoBrid, og hos 15,8 % af kontrolpatienterne, der blev behandlet i

henhold til standardpraksis. I NexoBrid-gruppen blev bivirkningen klassificeret som let, moderat eller

svær hos hhv. 9,1 %, 9,1 % og 0 % af patienterne.

I studier uden antibakteriel vædning blev pyreksi eller hypertermi rapporteret hos 35,6 % af

patienterne behandlet med NexoBrid, sammenlignet med 18,6 % af kontrolpatienterne. I NexoBrid-

gruppen blev bivirkningen klassificeret som let, moderat eller svær hos hhv. 30,0 %, 5,6 % og 1.1 % af

patienterne.

Smerter

I studier, hvor NexoBrid-programmet omfattede anbefalet præventiv analgetisk behandling som

rutinemæssig praksis for omfattende bandageskift hos patienter med brandsår (se pkt. 4.2) blev lokale

smerter rapporteret hos 3,6 % af patienterne behandlet med NexoBrid, og hos 4,0 % af

kontrolpatienterne, der blev behandlet i henhold til standardpraksis. I NexoBrid-gruppen blev

bivirkningen klassificeret som let, moderat eller svær hos hhv. 0,9 %, 0,9 % og 1,8 % af patienterne.

I studier, hvor der blev givet analgetika til NexoBrid-behandlede patienter efter behov, blev der

rapporteret om lokale smerter hos 23,3 % af patienterne i behandling med NexoBrid og hos 11,4 % af

kontrolpatienterne. I NexoBrid-gruppen blev bivirkningen klassificeret som let, moderat eller svær hos

hhv. 6,7 %, 7,8 % og 8,9 % af patienterne.

Sårkomplikationer

I fase 2- og fase 3 kliniske studier blev der hyppigere rapporteret visse former for sårkomplikationer i

NexoBrid-gruppen end i den gruppe, der blev behandlet i henhold til studiecentrenes

standardbehandling (Standard of Care, SOC). Disse hændelser omfatter: dybere sår eller udtørring

(dekomposition) hos 5 patienter (2,4 %) med NexoBrid og 0 med SOC samt (delvis)

transplantationssvigt hos 6 patienter (2,9 %) med NexoBrid og 2 (1,6 %) med SOC (se pkt. 4.4).

Generelle infektioner

I fase 2 og fase 3 kliniske studier blev generelle infektioner (ikke sårrelaterede, f.eks.

urinvejsinfektioner, virale infektioner) rapporteret hyppigere i NexoBrid-gruppen (0,147 hændelser pr.

patient) end i gruppen, der blev behandlet i henhold til SOC (0,079 hændelser pr. patient).

Pædiatrisk population

Der er kun begrænsede sikkerhedsdata fra brugen i den pædiatriske population. Fra disse data

forventes det, at den samlede sikkerhedsprofil hos børn i alderen 4 år og derover og hos unge er

sammenlignelig med profilen hos voksne.

Indberetning af mistænkte bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af mistænkte bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle mistænkte bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Behandling med koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain, der blev forberedt med et

forhold af pulver:gel på 1:5 (0,16 g pr. g blandet gel) hos patienter med dybe forbrændinger af delvis

og/eller fuld tykkelse i det kliniske studie-regi resulterede ikke i signifikant forskellige

sikkerhedsfund, sammenlignet med behandling med koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i

bromelain, der blev forberedt med et forhold af pulver:gel på 1:10 (0,09 g pr. 1 g blandet gel).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Midler til behandling af sår og mavesår, proteolytiske enzymer,

ATC-kode: D03BA03

.

Koncentratet af proteolytiske enzymer oprenset i bromelain er et debriderende stof, der appliceres

topikalt for at fjerne sårskorper i dybe forbrændinger af delvis eller fuld tykkelse.

Virkningsmekanisme

Blandingen af enzymer i NexoBrid opløser sårskorper i brandsår. De specifikke komponenter, der er

ansvarlige for denne virkning, er ikke blevet identificeret. Det primære indholdsstof er bromelain fra

ananasstammen.

Klinisk virkning

I løbet af den kliniske udvikling blev i alt 362 patienter behandlet med koncentratet af proteolytiske

enzymer oprenset i bromelain.

Virkningen af NexoBrid hos mennesker blev evalueret, sammenlignet til standardbehandling, i et

randomiseret, multicenter, multinationalt, åbent, bekræftende fase 3-studie af indlagte patienter med

dybe termiske forbrændinger af delvis og/eller fuld tykkelse på 5 til 30 % af det samlede

kropsoverfladeareal (Total Body Surface Area, TBSA), men med et samlet brandsårsområde på ikke

over 30 % af TBSA.

NexoBrid (2 g/100 cm

, svarende til 0,02 g/cm

) blev anvendt som beskrevet i pkt. 4.2.

Standardbehandlingen bestod i primær kirurgisk excision og/eller ikke-kirurgisk débridement med

topikale lægemidler, der inducerer maceration og autolyse af sårskorpen i henhold til standardpraksis

for hvert studiecenter.

Aldersintervallet i gruppen, der blev behandlet med NexoBrid, var 4,4 til 55,7 år. Aldersintervallet i

SOC-gruppen var 5,1 til 55,7 år.

Effektiviteten til at fjerne sårskorpen blev evalueret ved at bestemme procentdelen af sårområdet, hvor

der var sårskorpe tilbage, der krævede yderligere fjernelse ved excision eller dermabrasion, og det

procentvise sårområde, hvor kirurgisk fjernelse var nødvendig.

Virkningen af timing på fjernelse af sårskorpen blev evalueret hos patienter med vellykket fjernelse af

sårskorpen (med mindst 90 % fjernelse af sårskorpe fra alle sår på en patient) ved at bestemme

tidsintervallet fra skaden samt fra det informerede samtykke til en vellykket fjernelse.

De kombinerede primære endepunkter for analysen for virkning var:

den procentvise andel af sår af dyb, delvis tykkelse, der krævede excision eller dermabrasion, og

den procentvise andel af sår af dyb, delvis tykkelse, der gennemgik autotransplantation.

Dette endepunkt kan kun evalueres for dybe sår af delvis tykkelse uden områder med helhudssår, da

helhudsforbrændinger altid kræver transplantation.

Data for virkning, der blev genereret i dette studie for alle kombinerede aldersgrupper samt fra en

undergruppeanalyse for børn og unge er opsummeret nedenfor.

NexoBrid

SOC

p-værdi

Dybe sår af delvis tykkelse, der kræver excision/dermabrasion (operation)

Antal sår

% af sår, der krævede

operation

15,1 %

62,5 %

<0,0001

% af sårområde, der

gennemgik excision eller

dermabrasion

(gennemsnit ±

5,5 % ± 14,6

52,0 % ± 44,5

<0,0001

Dybe sår af delvis tykkelse, der autotransplanteres

Antal sår

% sår, der autotransplanteres

17,9 %

34,1 %

0,0099

% af sårområde, der

autotransplanteres (gennemsnit

± SD)

8,4 % ± 21,3

21,5 % ± 34,8

0,0054

Dybe sår af delvis og/eller fuld tykkelse, der kræver excision/dermabrasion

(operation)

Antal sår

% af sår, der kræver operation

24,5 %

70,0 %

<0,0001

% af sårområde, der

gennemgik excision eller

dermabrasion

(gennemsnit ±

13,1 % ± 26,9

56,7 % ± 43,3

<0,0001

Tid til fuldstændig sårlukning (tid fra ICF**)

Antal patienter

Dage til lukning af sidste sår

(gennemsnit ± SD)

36,2 ± 18,5

28,8 ± 15,6

0,0185

Tid til en vellykket fjernelse af sårskorpen

Antal patienter

Dage (gennemsnit ± SD) fra

skade

2,2 ± 1,4

8,7 ± 5,7

<0,0001

Dage (gennemsnit ± SD) fra

samtykke

0,8 ± 0,8

6,7 ± 5,8

<0,0001

Patienter, hvor der ikke blevet

rapporteret en vellykket

fjernelse af sårskorpen

Målt ved første operation, hvis der var mere end en operation.

Alle randomiserede patienter, hvor der er tilgængelige data om fuldstændig sårlukning.

*Endepunktet kan kun evalueres for sår af delvis tykkelse uden områder af fuld tykkelse, da

forbrændinger af fuld tykkelse altid kræver transplantation.

** Informeret samtykkeerklæring

Den følgende tabel viser resultater for blandede sår. Sammenligninger for blandede sår bør fortolkes

med forsigtighed, da de er baseret på grupper, som ikke er helt randomiserede, og de blandede sår, der

blev behandlet med NexoBrid, var generelt større og havde større områder af fuld tykkelse.

Blandede sår (med områder af delvis og fuld tykkelse), der kræver excision/dermabrasion

(operation)

NexoBrid

(antal sår)

SOC

(antal sår)

% sår, der kræver operation

41,7 % (20/48)

78,3 % (47/60)

% af sårområde, der

gennemgår excision eller

dermabrasion

25,5 % (n=48)

64,0 % (n=60)

Blandede sår (med områder af delvis og fuld tykkelse), der autotransplanteres

NexoBrid

(antal sår)

SOC

(antal sår)

Alle blandede sår baseline-

karakteristika

48 sår

60 sår

Størrelse

: % gennemsnit

TBSA

7,43

6,33

Dybde

Overfladisk (% TBSA)

0,67

0,92

DPT (% TBSA)

3,85

3,13

FT (% TBSA)

2,90

2,29

Forekomst af

autotransplantation

70,8 % (34/48)

63,3 % (38/60)

% sårområde, der

autotransplanteres

55,5 % (n=48)

45,8 % (n=60)

Den følgende tabel viser tiden til fuldstændig sårlukning fra debrideringen påbegyndes.*

Sårtype

NexoBrid

SOC

Dage (gennemsnit ±

SD)

(antal sår)

Dage (gennemsnit ±

SD)

(antal sår)

Alle sår (ITT

30,5 ± 16,9

(154)

26,1 ± 16,0

(164)

Ikke autotranplanterede sår (ITT)

23,9 ± 13,0

(95)

24,5 ± 14,1

(85)

Autotransplanterede sår (ITT)

41,0 ± 17,3

(59)

27,8 ± 17,7

(79)

Sår af dyb, partiel tykkelse

26,6 ± 15,4

(101)

23,7 ± 13,6

(87)

Helhudssår

31,9 ± 10,1

36,3 ± 26,0

(14)

Blandede sår

(af dyb, partiel og fuld tykkelse)

40,2 ± 17,1

(44)

27,7 ± 15,8

(59)

Blandede sår uden

autotransplantation

29,5 ± 12,1

(11)

30,3 ± 15,5

(22)

Blandede sår med

autotransplantation

43,7 ± 17,3

(33)

26,2 ± 16,0

(37)

*Disse sammenligninger bør fortolkes med forsigtighed, da der er baseret på grupper, som ikke er helt

randomiserede.

ITT (Intent To Treat-population): alle randomiserede patienter

Forskellen i tiden til fuldstændig sårlukning er hovedsageligt relateret til sårplejestrategien, som lægen

anvender, hvor et forsøg på at minimere transplantation og give tid til spontan epitelialisering af

sårområder, der stadig har dermis, kan forlænge tiden til første autotransplantation (tid til

autotransplantation: NexoBrid: 14,7 dage vs. SOC: 5,9 dage

)

og dermed forlænge en fuldstændig

sårlukning.

Pædiatrisk population

En oversigt over data for virkning, der blev genereret i dette studie fra en undergruppeanalyse for børn

og unge, gives nedenfor. De tilgængelige data er begrænsede, og NexoBrid bør ikke anvendes til

patienter under 18 år.

NexoBrid

SOC

p-værdi

Dybe sår af delvis tykkelse, der kræver excision/dermabrasion (operation)

Antal sår

% af sår, der krævede

operation

21,7 %

68,2 %

0,0017

% af sårområde, der

gennemgik excision eller

dermabrasion

(gennemsnit ±

7,3 % ± 15,7 %

64,9 % ± 46,4 %

<0,0001

Dybe sår af delvis tykkelse, der autotransplanteres

Antal sår

% sår, der autotransplanteres

21,7 %

31,8 %

0,4447

% af sårområde, der

autotransplanteres (gennemsnit

± SD)

6,1 % ± 14,7 %

24,5 % ± 40,6 %

0,0754

Dybe sår af delvis og/eller fuld tykkelse, der kræver excision/dermabrasion

(operation)

Antal sår

% af sår, der kræver operation

20,7 %

78 %

<0,0001

% af sårområde, der gennemgik

excision eller dermabrasion

(gennemsnit ± SD)

7,9 % ± 17,6 %

73,3 % ± 41,1 %

<0,0001

Tid til fuldstændig sårlukning (tid fra ICF**)

Antal patienter

Dage til lukning af sidste sår

(gennemsnit ± SD)

29,9 ± 14,3

32,1 ± 18,9

0,6075

Tid til en vellykket fjernelse af sårskorpen

Antal patienter

Dage (gennemsnit ± SD) fra

skade

1,9 ± 0,8

8,1 ± 6,3

<0,0001

Dage (gennemsnit ± SD) fra

samtykke

0,9 ± 0,7

6,5 ± 5,9

<0,0001

Patienter, hvor der ikke blevet

rapporteret en vellykket

fjernelse af sårskorpen

Målt ved første operation, hvis der var mere end en operation.

Alle randomiserede patienter, hvor der er tilgængelige data om fuldstændig sårlukning.

*Endepunktet kan kun evalueres for sår af delvis tykkelse uden områder af fuld tykkelse, da

forbrændinger af fuld tykkelse altid kræver transplantation.

** Informeret samtykkeerklæring

Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA) har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af

studier med NexoBrid i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med behandling af

forbrændinger af ekstern kropsoverflade (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Graden af systemisk absorption fra et brandsår, C

, AUC og t

for bromelain fra NexoBrid er

blevet undersøgt hos 16 brandsårspatienter med termiske forbrændinger af delvis tykkelse (mellem og

dybe dermale). I gennemsnit var TBSA 10 %. 60 % af det behandlede sårområde var af delvis tykkelse

og/eller af fuld tykkelse. NexoBrid blev appliceret én gang til brandsår med en dosis på 2 g NexoBrid

pulver/20 g gel/100 cm

hud.

NexoBrid serum-koncentrationerne blev bestemt ved hjælp af en modificeret sandwich

electrochemiluminescence (ECL) immunoassay.

Det applicerede totale dosisinterval var 5 til 30 g koncentrat af proteolytiske enzymer oprenset i

bromelain fra NexoBrid. Hos 4 patienter, der fik en dosis på hhv. 5, 9, 12 og 17 g, var der indikationer

for markant højere systemisk absorption.

var 6.020 ± 5.020 ng/ml (gennemsnit ± SD) for gruppen med 15 patienter, med et interval på 888

til 15.700 ng/ml. Hos de 4 patienter med indikationer af højere absorption lå dosisnormaliseret C

intervallet fra 788-900 ng/ml pr. Gram NexoBrid. Hos de andre patienter lå dosisnormaliseret C

intervallet fra 141-523 ng/ml pr. Gram NexoBrid.

En C

på 40 µg/ml kan være mulig hos personer, der fik administreret NexoBrid under

licensbetingelser, når det tages i betragtning, at farmakokinetikken kun er blevet evalueret hos

patienter med overvejende overfladiske forbrændinger, der fik halvdelen af den maksimale dosis.

AUC fra tidspunktet nul til 48 timer efter administration (AUC

last

) var 43.400 ± 46.100 ngh/ml

(gennemsnit ± SD) for gruppen på 15 patienter, med et interval på 4.560-167.000 ngh/ml. Hos

patienterne med indikationer for højere absorption lå dosisnormaliseret (pr. Gram NexoBrid) AUC

last

intervallet fra 4.500-9.820 ngh/ml pr. gram NexoBrid. Hos de andre patienter lå dosisnormaliseret

last

i intervallet fra 887-3.930 ngh/ml pr. Gram NexoBrid.

Disse resultater for C

og AUC

last

indikerer, at systemisk absorption både kan afhænge af den

applicerede NexoBrid-dosis (proportional med det dækkede sårområde) og andre patientspecifikke

faktorer.

for 10 ud af de 15 patienter var 2 timer og hos 5 patienter var T

4 timer.

Fordeling

Ifølge en rapport fra litteraturen bindes ca. 50 % af bromelain i plasma til humane plasma-

antiproteinaser α

-makroglobulin og α

-antichymotrypsin.

Elimination:

Terminal halveringstid (bestemt med data fra 16 til 48 timer efter dosis for 12 patienter) var

11,7 ± 3,5 timer (gennemsnit ± SD), med et interval fra 8,5 til 19,9 timer.

Pædiatrisk population

Farmakokinetiske parametre og absorptionsgraden er ikke blevet undersøgt hos børn.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

NexoBrid var veltolereret efter applikation på intakt mini-grisehud, men forårsagede svær irritation og

smerter efter applikation på beskadiget (afskrabet) hud.

En enkelt intravenøs infusion af en opløsning forberedt fra NexoBrid pulver hos mini-grisen var

veltolereret ved dosisniveauer på op til 12 mg/kg

(og opnåede plasmaniveauer på 2,5 gange det

humane plasmaniveau efter applikation af den klinisk foreslåede dosis til 15 % TBSA)

, men højere

doser var åbenlyst toksiske, og forårsagede blødning i flere væv. Gentagne intravenøse injektioner af

doser på op til 12 mg/kg hver tredje dag i mini-grisen var veltolererede for de første tre injektioner,

men der blev observeret svære kliniske tegn på toksicitet (f.eks. blødning i flere organer)

efter de

resterende tre injektioner. Sådanne virkninger kunne stadig ses efter rekonvalescensperioden på

2 uger.

I embryoføtale udviklingsstudier med rotter og kaniner viste intravenøst administreret NexoBrid ingen

evidens for indirekte eller direkte toksicitet på det udviklende embryo/fostret. Maternale

eksponeringsniveauer var imidlertid betydeligt lavere end de maksimalt rapporterede i klinisk regi

(10–500 gange lavere end human AUC, 3–50 gange lavere end human C

). Da NexoBrid blev

tolereret dårligt af parentaldyrene, anses disse studier ikke for at være relevante for human

risikovurdering. NexoBrid viste ingen genotoksisk aktivitet efter undersøgelse af standardsættet i

in

vitro-

in vivo

-studier.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

NexoBrid pulver

Ammoniumsulfat

Eddikesyre

Carbomer 980

Dinatriumphosphat, vandfri

Natriumhydroxid

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Topikalt applicerede lægemidler (såsom sølvsulfadiazin eller povidon-jod) på sårområdet skal fjernes,

og såret skal renses før applikation af NexoBrid. Tiloversblevne antibakterielle lægemidler kan

påvirke NexoBrids aktivitet ved at sænke virkningen.

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

Fra et mikrobiologisk synspunkt og da den enzymatiske aktivitet af præparatet reduceres progressivt

efter blanding, skal det rekonstituerede præparat anvendes umiddelbart efter forberedelse (i løbet af

15 minutter).

DGD (N=49)

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab og transporteres nedkølet (2

Opbevares lodret for at holde gelen i bunden af flasken og i den originale yderpakning for at beskytte

mod lys.

Må ikke nedfryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

5 g pulver i et hætteglas (glastype II) forseglet med gummi (brombutyl), en prop og dækket med et låg

(aluminium), og 50 g gel i en flaske (borsilikat, glastype I), forseglet med en gummiprop og dækket

med et skruelåg (polypropylen med sikringsring).

Pakningsstørrelse på 1 hætteglas med pulver og 1 flaske gel.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Der er rapporter om eksponering over for bromelain på arbejdspladsen, hvilket førte til sensibilisering.

Sensibiliseringen kan have opstået på grund af indånding af bromelain-pulver. Allergiske reaktioner

over for bromelain omfatter anafylaktiske reaktioner og andre akutte reaktioner med manifestationer

som bronkospasme, angioødem, urticaria, mukosale reaktioner og mave-tarm-reaktioner. Dette bør

overvejes, når NexoBrid pulver blandes med gelen. Pulveret må ikke indåndes. Se også pkt. 4.4.

Utilsigtet øjeneksponering skal undgås. Hvis der forekommer øjeneksponering, skal de eksponerede

øjne skylles med rigelige mængder vand i mindst 15 minutter. Hvis der forekommer hudeksponering,

skal NexoBrid skylles af med vand.

Forberedelse af NexoBrid gel (blanding af pulveret med gelen)

NexoBrid pulver og gel er sterile. En aseptisk teknik skal anvendes, når pulveret blandes med

gelen.

Hætteglasset med pulver skal åbnes ved forsigtigt at trække aluminiumslåget af og fjerne

gummiproppen.

Inden flasken med gel åbnes, skal man sikre sig, at sikringsringen ikke er separeret fra låget på

flasken før åbning. Hvis sikringsringen allerede var separeret fra låget før åbning, skal flasken

med gel kasseres, og en ny flaske med gel anvendes.

Pulveret overføres dernæst til den tilhørende flaske med gel.

Pulveret og gelen skal blandes grundigt, indtil der opnås en ensartet, let beige til let brun

opløsning. Dette kræver normalt, at pulver og gel blandes i 1 til 2 minutter.

Gelen bør forberedes ved patientens seng.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

MediWound Germany GmbH

Eisenstrasse 5

65428 Rüsselsheim

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/12/803/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 18 December 2012

Dato for seneste fornyelse: 10. November 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om NexoBrid findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside

http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2012. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/751604/2012

EMEA/H/C/002246

EPAR - sammendrag for offentligheden

NexoBrid

koncentrat af proteolytiske enzymer beriget med bromelain

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for NexoBrid. Det for-

klarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem til

sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om anven-

delsesbetingelserne for NexoBrid.

Hvad er NexoBrid?

NexoBrid er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof “koncentrat af proteolytiske enzymer beriget

med bromelain”. Det leveres som et pulver og en gel, der blandes til en gel med enten 2 g/22 g eller

5 g/55 g.

Hvad anvendes NexoBrid til?

NexoBrid anvendes hos voksne til at fjerne brændt væv (dødt væv, der er udtørret, tykt, læderagtigt

og sort) fra dybe delhudsforbrændinger (forbrændinger i en del af hudens tykkelse) og fuldhuds-

forbrændinger (forbrændinger i hele hudens tykkelse). Dybe delhudsforbrændinger (som også kaldes

2. grads forbrændinger) strækker sig ned i den dybere del af læderhuden, mens helhudsforbrændinger

(som også kaldes 3. grads forbrændinger) omfatter hele læderhudens tykkelse.

Da antallet af patienter med dybe delhudsforbrændinger og helhudsforbrændinger er lavt, betragtes

sygdommen som sjælden”, og NexoBrid blev udpeget som ”lægemiddel til sjældne sygdomme” den 30.

juli 2002.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes NexoBrid?

NexoBrid påføres på det forbrændte hudområde efter passende forberedelse af såret. Det må kun an-

vendes af brandsårsafdelinger og må ikke påføres på mere end 15 % af patientens samlede legems-

NexoBrid

EMA/751604/2012

Side 2/3

overflade. Til en forbrænding med et areal på 100 cm

anvendes NexoBrid gel, 2 g/20 g. Til en for-

brænding med et areal på 250 cm

anvendes NexoBrid gel, 5 g/50 g. NexoBrid skal anvendes senest

15 minutter efter sammenblanding og skal være i kontakt med huden i 4 timer. Det frarådes at genta-

ge påføringen.

Hvordan virker NexoBrid ?

Det aktive stof i NexoBrid er en blanding af enzymer udvundet af ananasplantens stok. Denne enzym-

blanding virker som et middel til debridering, dvs. et middel, der bevirker, at dødt væv i brandsåret

opløses og kan fjernes. Når det døde væv fjernes, kan det levende væv i huden bedre behandles og

hele.

Hvordan blev NexoBrid undersøgt?

Virkningerne af NexoBrid blev først afprøvet i forsøgsmodeller, inden de blev undersøgt hos menne-

sker.

NexoBrid blev undersøgt i én hovedundersøgelse med 156 patienter, der blev indlagt med dybe del-

huds- eller fuldhudsforbrændinger. Patienterne fik enten NexoBrid eller sædvanlig debriderende be-

handling (fjernelse af dødt væv ved operativt indgreb eller på anden måde). Derefter fik de om nød-

vendigt yderligere behandling i form af operation eller hudtransplantation. Virkningen blev hovedsage-

lig bedømt på, hvor stor en andel af de dybe delhudsforbrændinger, der krævede operativ fjernelse af

yderligere hudvæv eller transplantation af hud fra et andet område af patientens krop. Resultaterne

blev desuden vurderet for forbrændinger af alle dybder, herunder fuldhudsforbrændinger.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved NexoBrid?

Undersøgelsen viste, at NexoBrid var mere effektivt end standardbehandling (kirurgisk og ikke-

kirurgisk) til at mindske andelen af de dybe delhudsforbrændinger, der krævede operativ fjernelse af

hudvæv eller hudtransplantation. Hos de patienter, der fik NexoBrid, var det nødvendigt med operativ

fjernelse af dødt væv fra ca. 15 % (16 ud af 106) af sårene, og hudtransplantation var nødvendig for

18 % af sårene (19 ud af 106). De tilsvarende tal var henholdsvis ca. 63 % (55 ud af 88) og ca. 34 %

(30 ud af 88) hos de patienter, der blev behandlet med sædvanlig debridering. NexoBrid blev desuden

anset for at være effektivt til debridering af brandsår af alle tykkelser, herunder helhudsforbrændinger.

Derudover fandtes NexoBrid at fjerne dødt væv fra sårene hurtigere end standardbehandling.

Hvilken risiko er der forbundet med NexoBrid?

De hyppigst indberettede bivirkninger med NexoBrid er lokale smerter og pyreksi (feber) eller hyper-

termi (forhøjet legemstemperatur). Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger med Ne-

xoBrid fremgår af indlægssedlen.

NexoBrid må ikke anvendes hos patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for det aktive ind-

holdsstof, ananas, papain (et enzym i papayafrugt) eller andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev NexoBrid godkendt?

CHMP konkluderede, at NexoBrid effektivt fjerner dødt væv fra delhudsforbrændinger og fuldhuds-

forbrændinger og mindsker behovet for operativ fjernelse af yderligere hudvæv fra dybe delhuds-

forbrændinger. Udvalget fandt, at NexoBrid havde vist sig at være et effektivt middel til debridering og

NexoBrid

EMA/751604/2012

Side 3/3

havde en acceptabel sikkerhedsprofil, og at det supplerer de eksisterende kirurgiske teknikker. Mange

af de iagttagne bivirkninger, herunder forsinket sårheling, kan have haft sammenhæng med den an-

vendte sårpleje. Derfor afgjorde udvalget, at NexoBrid kun bør anvendes på brandsårsafdelinger af

plejepersonale, der er oplært i dets brug. CHMP bemærkede, at det er vigtigt, at der straks efter

debridering med NexoBrid foretages hudtransplantation på områder med dyb forbrænding, herunder

fuldhudsforbrænding. Dette er på linje med praksis på europæiske brandsårsafdelinger. CHMP afgjor-

de, at fordelene ved NexoBrid overstiger risiciene, og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilla-

delse for NexoBrid.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af Ne-

xoBrid?

Den virksomhed, der markedsfører NexoBrid, skal sørge for, at det personale på brandsårsafdelinger-

ne, der skal anvende NexoBrid, får den nødvendige oplæring og en uddannelsespakke med trin-for-trin

vejledning i behandling med NexoBrid, herunder vigtige sikkerhedsovervejelser før og efter anvendelse

af NexoBrid. Virksomheden skal desuden udføre en langsigtet undersøgelse hos voksne og børn, hvor

NexoBrid sammenlignes med sædvanlig debridering med hensyn til udfaldet for patienterne, herunder

det kosmetiske resultat.

Andre oplysninger om NexoBrid

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske Uni-

on for NexoBrid den 18. december 2012.

Den fuldstændige EPAR for NexoBrid findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere oplysnin-

ger om behandling med NexoBrid, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kon-

takte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om NexoBrid findes

på EMA's websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 12/2012.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information