Neupro

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

27-02-2020

Aktiv bestanddel:
rotigotin
Tilgængelig fra:
UCB Pharma S.A.
ATC-kode:
N04BC09
INN (International Name):
rotigotine
Terapeutisk gruppe:
Anti-Parkinson-lægemidler
Terapeutisk område:
Restless Legs Syndrom, Parkinsons Sygdom
Terapeutiske indikationer:
Parkinsons sygdom: Neupro er indiceret til behandling af tegn og symptomer på idiopatisk Parkinsons sygdom i tidligt stadium som monoterapi (i. uden levodopa) eller i kombination med levodopa, i. i løbet af sygdommen, til de sidste faser, når virkningen af ​​levodopa bærer af eller bliver inkonsekvent og fluktuationer af den terapeutiske virkning forekommer (slutningen af ​​dosis eller "on-off" -udsving). Rastløs-legs-syndrom: Neupro er indiceret til symptomatisk behandling af moderat til svær idiopatisk rastløs-legs-syndrom hos voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 30
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000626
Autorisation dato:
2006-02-15
EMEA kode:
EMEA/H/C/000626

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

27-02-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

12-03-2013

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

27-02-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

27-02-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

27-02-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

27-02-2020

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Neupro 1 mg/24 timer depotplaster

Neupro 3 mg/24 timer depotplaster

Rotigotin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til Dem personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som

De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge Neupro

Sådan skal De bruge Neupro

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Neupro indeholder det aktive stof rotigotin.

Det tilhører en gruppe lægemidler ved navn ‘dopaminagonister’. Dopamin er et signalstof i hjernen,

som er vigtig for bevægelse.

Anvendelse

Neupro anvendes til voksne til behandling af sygdomstegn og symptomer på:

Restless legs-syndrom (uro i benene (RLS)) – en tilstand som karakteriseres ved ubehag i

arme eller ben, trang til at bevæge sig rundt, søvnforstyrrelser og følelse af at være træt eller

døsig i løbet af dagen. Disse symptomer vil enten mindskes eller deres varighed forkortes ved

behandling med Neupro.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge Neupro

Brug ikke Neupro hvis:

De er allergisk over for rotigotin eller et af de øvrige indholdsstoffer i Neupro (angivet i

punkt 6).

De skal have foretaget en magnetisk resonans (MR)-scanning (diagnostiske billeder af

kroppens inderside dannet ved hjælp af magnetisk energi i stedet for røntgenenergi).

De har behov for ‘kardioversion’ (specifik behandling af unormale hjerteslag).

De skal tage Neupro-plasteret af umiddelbart før, De skal have foretaget magnetisk resonans (MR)-

scanning eller kardioversion for at undgå forbrændinger på huden, fordi plasteret indeholder

aluminium. De kan sætte et nyt plaster på bagefter.

Hvis et eller flere af ovenstående punkter gælder for Dem, skal De ikke bruge Neupro. Hvis De er i

tvivl, så spørg først Deres læge, apotekspersonalet eller sygeplejerske.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger Neupro. Dette er fordi:

Deres blodtryk bør måles regelmæssigt under behandling med Neupro især i starten af

behandlingen. Neupro kan påvirke Deres blodtryk.

Deres øjne jævnligt bør undersøges under behandling med Neupro. De skal omgående fortælle

det til lægen, hvis De får problemer med synet imellem undersøgelserne.

Hvis De har alvorlige leverproblemer, kan det være nødvendigt at ændre dosis. Fortæl det

omgående til lægen, hvis Deres leverproblemer forværres under behandlingen.

De kan få hudreaktioner, som skyldes plasteret – se ‘Hudreaktioner, som skyldes plasteret

under punkt 4.

De kan føle dem meget træt eller pludselig falde i søvn – se ‘Trafik- og arbejdssikkerhed

under punkt 2.

Deres symptomer på restless legs-syndrom kan begynde tidligere end sædvanligt, være mere

intense og omfatte andre lemmer. Hvis De oplever sådanne symptomer, enten før eller efter De

begynder med Neupro, så kontakt Deres Læge, da det kan være nødvendigt at justere

behandlingen.

Bevidsthedstab kan forekomme

Neupro kan forårsage bevidsthedstab. Dette kan især forekomme, når De begynder med at bruge

Neupro, eller når Deres dosis øges. Fortæl det til lægen, hvis De mister bevidstheden eller føler Dem

svimmel.

Ændringer i adfærd og unormal tankegang

Neupro kan forårsage bivirkninger, som ændrer Deres adfærd (hvordan De handler). Det kan være en

hjælp at fortælle et familiemedlem eller en omsorgsperson, at De bruger dette lægemiddel og få dem

til at læse denne indlægsseddel. Deres familie eller omsorgsperson kan fortælle det til Dem eller til

lægen, hvis de er bekymret for forandringer i Deres adfærd.

Se ‘Ændringer i adfærd og unormal tankegang’ under punkt 4 for yderligere information.

Børn og unge

Lægemidlet må ikke anvendes til børn under 18 år, da sikkerhed og virkning ikke er kendt i denne

aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Neupro

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også lægemidler som ikke er købt på recept samt naturlægemidler.

Anvend ikke følgende lægemidler, mens De bruger Neupro - da disse kan forringe virkningen af

Neupro:

‘antipsykotisk’ medicin - bruges til at behandle visse psykiske lidelser.

metoclopramid - bruges til at behandle kvalme og opkastning.

Fortæl det til Deres læge før De bruger Neupro, hvis De anvender:

beroligende medicin såsom benzodiazepiner eller medicin til at behandle psykiske lidelser eller

depression.

medicin, som nedsætter blodtrykket. Neupro kan nedsætte blodtrykket, når De rejser Dem op -

dette kan forværres af den medicin, som anvendes til at sænke blodtrykket.

Deres læge vil fortælle Dem, om det er sikkert at fortsætte brugen af disse lægemidler under

behandling med Neupro.

Brug af Neupro sammen med mad, drikke og alkohol

Da rotigotin kommer ind i blodbanen igennem huden, påvirker mad eller drikke ikke den måde,

hvorpå denne medicin optages i kroppen. De skal spørge Deres læge, om det er sikkert for Dem, at

drikke alkohol, mens De bruger Neupro.

Graviditet og amning

Brug ikke Neupro, hvis De er gravid da rotigotins effekt på graviditet og det ufødte barn ikke kendes.

De må ikke amme under behandling med Neupro. Dette skyldes, at rotigotin kan udskilles i

modermælken og påvirke Deres barn. Det vil sandsynligvis også nedsætte den mængde mælk, De

producerer.

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds, før De bruger dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Neupro kan gøre Dem meget træt, og De falder måske i søvn meget pludseligt. Hvis det sker, må De

ikke føre motorkøretøj.

I enkelte tilfælde er mennesker faldet i søvn under bilkørslen, og det har forårsaget ulykker.

Derudover må De ikke bruge værktøj eller maskiner, hvis De føler dem meget træt – eller gøre andet

der kan udsætte Dem selv eller andre for alvorlige skader.

Neupro indeholder natriumpyrosulfit (E 223)

Natriumpyrosulfit (E 223) kan i sjældne tilfælde forårsage alvorlige overfølsomhedsreaktioner (allergi)

og astmalignende anfald (åndedrætsbesvær forårsaget af forsnævrede luftveje).

3.

Sådan skal De bruge Neupro

Brug altid Neupro nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er De i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Hvilken plaster-styrke skal bruges

Neupro findes i forskellige plaster-styrker, som frigiver medicinen over 24 timer. Styrkerne er:

1 mg/24 timer, 2 mg/24 timer og 3 mg/24 timer til behandlingen afrestless legs-syndrom.

Deres startdosis vil være ét Neupro 1 mg/24 timer plaster hver dag.

Fra uge 2 kan denne dosis øges med 1 mg hver uge - indtil den passende vedligeholdelses dosis

er nået for Dem. Dette er, når De og Deres læge er enige om, at symptomerne er tilstrækkeligt

kontrolleret, og bivirkningerne af lægemidlerne er acceptable.

Følg lægens vejledning nøje.

Den maksimale dosis er 3 mg dagligt.

Hvis De skal holde op med at bruge denne medicin, se ‘Hvis De holder op med at bruge Neupro’

under punkt 3.

Sådan skal Neupro-plasteret bruges

Neupro er et plaster, som sættes på huden.

Sørg for at tage det gamle plaster af, før De sætter et nyt på.

Sæt det nye plaster på et nyt område på huden hver dag.

Lad plasteret sidde på huden i 24 timer, tag det derefter af og sæt et nyt plaster på.

Udskift plastrene på nogenlunde samme tidspunkt hver dag.

Klip ikke Neupro-plastrene i stykker.

Hvor påsættes plasteret?

Sæt den klæbende side af plasteret på ren, tør og sund

hud på et af følgende områder, som er markeret med

gråt på billedet i modsatte side:

Skulder eller overarm.

Mave.

Siden af kroppen (mellem ribbenene og

hoften).

Lår eller hofte.

For at forebygge hudirritation

Klæb plasteret på et nyt hudområde hver dag. For

eksempel, kan De sætte det på højre side af kroppen

den ene dag og på venstre side af kroppen den næste

dag. Eller på Deres overkrop den ene dag og på Deres

underkrop den næste dag.

Sæt ikke Neupro på det samme hudområde to gange

inden for 14 dage.

Placer ikke plasteret på sprukken eller beskadiget

hud eller på hud, som er rød eller irriteret.

Hvis De alligevel får hudreaktioner på grund af plasteret, se ‘Hudreaktioner som skyldes plasteret’

under punkt 4 for yderligere information.

For at forebygge at plasteret løsner sig eller falder af

Placer ikke plasteret på steder, hvor det kan gnide mod tætsiddende tøj.

Anvend ikke creme, olie, lotion, pudder eller andre hudprodukter, hvor De skal sætte

plasteret. Anvend derudover ikke disse på eller nær et plaster, De allerede har på.

Placer ikke plasteret på behårede hudområder; De skal barbere det pågældende område mindst

3 dage før, plasteret sættes på.

Hvis plasterets kanter løsner sig, kan plasteret fastgøres med selvklæbende medicinsk tape.

Hvis plasteret falder af, sættes der et nyt plaster på til resten af dagen. Herefter erstattes plasteret på

det sædvanlige tidspunkt.

Lad ikke området, hvor plasteret sidder, blive varmt – for eksempel for meget sollys, sauna,

varme bade, varmepuder eller varmedunke. Dette skyldes, at medicinen derved kan frigives

hurtigere. Hvis De tror, der har været påført for meget varme, så kontakt Deres læge eller

apotekspersonalet.

Kontroller altid, at plasteret ikke er faldet af efter aktiviteter såsom karbad, brusebad eller

motionsudøvelse.

Beskyt det pågældende hudområde mod direkte sollys, hvis plasteret har irriteret huden. Det

skyldes, at det kan give ændringer i hudens farve.

Hvordan anvendes plasteret?

Hvert plaster ligger i et særskilt brev.

Inden åbning af brevet, skal De beslutte Dem for, hvor De skal sætte det nye plaster og

kontrollere, at De har fjernet det gamle plaster.

Neupro-plasteret skal klæbes på huden, så snart brevet er åbnet og den aftagelige

beskyttelsesfilm er fjernet.

1.

Hold på brevet med begge

hænder for at åbne det.

2.

Træk foliestykkerne fra

hinanden.

3.

Åbn brevet.

4.

Tag plasteret ud af brevet.

5.

Den klæbende side af plasteret

er dækket af en gennemsigtig

aftagelig beskyttelsesfilm.

Hold plasteret i begge

hænder med den

aftagelige

beskyttelsesfilm ind

mod Dem selv.

6.

Bøj plasteret på

midten, så der

kommer en S-formet

åbning i den

aftagelige

beskyttelsesfilm.

7.

Træk den ene halvdel

af den aftagelige

beskyttelsesfilm af.

Rør ikke ved

plasterets klæbende

side med fingrene

8.

Hold på den anden

halvdel af den stive

aftagelige

beskyttelsesfilm

Sæt den klæbende

halvdel af plasteret på

huden.

Pres plasterets

klæbende side mod

huden med et fast tryk.

9.

Fold den anden halvdel af

plasteret tilbage og fjern

resten af den aftagelige

beskyttelsesfilm.

10.

Pres plasteret fast på

huden med håndfladen.

Hold fast i omkring

30 sekunder.

Dette sikrer, at plasteret sidder

fast på huden, og kanterne

klæber godt ned.

11.

Vask hænderne med vand og

sæbe umiddelbart efter

håndtering af plasteret.

Hvordan tages et brugt plaster af?

Tag langsomt og forsigtigt det brugte plaster af.

Vask forsigtigt området med varmt vand og mild sæbe. Dette vil fjerne eventuelt resterende

klæbemiddel på huden. De kan også anvende en smule babyolie for at fjerne eventuelt

klæbemiddel, som ikke kan vaskes af.

Anvend ikke sprit eller andre opløsningsvæsker - såsom neglelakfjerner. Det kan irritere huden.

Hvis De har brugt for mange Neupro-plastre

Hvis De bruger højere doser Neupro, end lægen har ordineret, kan det give bivirkninger såsom kvalme

eller opkastning, lavt blodtryk, De ser eller hører ting, der ikke er der (hallucinationer), følelse af

forvirring, De bliver meget søvnig, ufrivillige bevægelser og kramper.

Kontakt omgående Deres læge eller skadestuen, hvis De oplever disse bivirkninger. De vil fortælle

Dem, hvad De skal gøre.

Hvis De glemmer at skifte plasteret på det normale tidspunkt

Hvis De har glemt at skifte plasteret på det normale tidspunkt, skal De skifte det, så snart De

husker det. Tag det gamle plaster af og sæt et nyt plaster på.

Hvis De har glemt at sætte et nyt plaster på, efter De har taget det gamle af, sættes et nyt plaster

på, så snart De husker det.

I begge tilfælde skal De bruge et nyt plaster på det sædvanlige tidspunkt den følgende dag. De må ikke

bruge en dobbeltdosis som erstatning for det glemte plaster.

Hvis De holder op med at bruge Neupro

Stop ikke med at bruge Neupro uden først at tale med Deres læge. Et pludseligt ophør med

behandlingen kan medføre en sygdomstilstand, der kaldes ‘malignt neuroleptikasyndrom’, som kan

være livstruende. Symptomerne omfatter: mistet evne til at bevæge sig (akinesi), stive muskler, feber,

ustabilt blodtryk, øget puls (takykardi), forvirring, lavt bevidsthedsniveau (såsom koma).

Hvis Deres læge fortæller, at De skal stoppe med Neupro, bør Deres daglige dosis gradvist

nedsættes:

Restless legs-syndrom – nedsættes med 1 mg hver anden dag.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger. Fortæl

det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De oplever bivirkninger.

Bivirkninger som hyppigst optræder ved starten af behandlingen

De kan få kvalme og opkastninger i starten af behandlingen. Disse bivirkninger er som regel lette

eller moderate og varer kun i kort tid. Fortæl det til lægen, hvis bivirkningerne varer i lang tid, eller

hvis De er bekymret over dem.

Hudreaktioner, som skyldes plasteret

De kan få rødme og kløe på huden, hvor plasteret har siddet – disse reaktioner er normalt lette

eller moderate.

Reaktionerne forsvinder normalt nogle få timer efter, De har fjernet plasteret.

Fortæl det til lægen, hvis De har en hudreaktion, som varer længere end nogle få dage eller

hvis det er en alvorlig hudreaktion. Fortæl det også, hvis hudreaktionen breder sig ud over

området, som plasteret dækker.

Undgå sollys og solarium på hudområder, hvor der er nogen form for hudreaktion på grund af

plasteret.

For at undgå hudreaktioner, bør De sætte plasteret på forskellige steder hver dag, og kun bruge

det samme område igen efter 14 dage.

Bevidsthedstab kan forekomme

Neupro kan forårsage bevidsthedstab. Dette forekommer især, når De begynder med at bruge Neupro,

eller når Deres dosis øges. Fortæl det til lægen, hvis De mister bevidstheden eller føler Dem svimmel.

Ændringer i adfærd og unormal tankegang

Fortæl det til lægen, hvis De oplever ændringer i Deres adfærd, tankegang eller begge dele, se

nedenstående liste. Lægen vil tale med dem om, hvordan symptomerne kan håndteres eller

mindskes.

Det kan være en hjælp at fortælle et familiemedlem eller en omsorgsperson, at De bruger dette

lægemiddel, og få dem til at læse denne indlægsseddel. Deres familie eller omsorgspersonen kan

fortælle Dem eller Deres læge, hvis de er bekymret for forandringer i Deres adfærd. Neupro kan

forårsage usædvanlige lyster eller fristelser, som De ikke kan modstå, såsom impulsen, lysten eller

fristelsen til at udføre en handling, der kan skade Dem selv eller andre.

Disse kan være:

stærk impuls til at spille for meget – også hvis det har alvorlige personlige eller familiære

konsekvenser

ændret eller øget seksuel interesse og opførsel, som er til betydelig bekymring for Dem eller

andre – for eksempel øget sexlyst

ukontrollerbar købe- eller forbrugslyst

uhæmmet madindtagelse (indtagelse af store mængder mad i løbet af kort tid) eller konstant

trang til madindtagelse (indtagelse af mere mad end normalt og mere end der er behov for, til at

tilfredsstille sulten)

Neupro kan forårsage andre typer af adfærdsændringer og unormal tankegang. Disse kan være:

unormale tanker omkring virkeligheden

vrangforestillinger og hallucinationer (ser eller hører ting, som ikke eksisterer)

forvirring

desorientering

aggressiv adfærd

rastløs uro

delirium

Fortæl det til Deres læge, hvis De bemærker en eller flere ændringer i adfærd, tanker eller

begge, som er på ovenstående liste. Lægen vil tale med Dem om, hvordan symptomerne kan

håndteres eller mindskes.

Allergiske reaktioner

Kontakt lægen, hvis De bemærker tegn på allergiske reaktioner – disse kan omfatte hævelse af

ansigtet, tungen eller læberne.

Bivirkninger, hvis De bruger Neupro mod restless legs-syndrom

Fortæl det til lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis De bemærker en eller flere af

følgende bivirkninger:

Meget almindelig: kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer

hovedpine

kvalme

følelse af svaghed (træthed)

hudirritation under plasteret såsom rødme og kløe

Almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer

kløe

irritabilitet

allergisk reaktion

øget sexlyst

højt blodtryk

opkastning, halsbrand

hævede ben og fødder

træthed, falder i søvn pludseligt uden varsel, søvnløshed, søvnforstyrrelser, usædvanlige

drømme

manglende evne til at modstå trangen til at udføre en skadelig handling, herunder overdreven

spillelyst, gentagne meningsløse handlinger, ukontrollerbart indkøbsmønster eller forbrugslyst.

uhæmmet madindtagelse (indtagelse af store mængder mad i løbet af kort tid) eller konstant

trang til madindtagelse (indtagelse af mere mad end normalt og mere end der er behov for, til at

tilfredsstille sulten)

Ikke almindelig: kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer

rastløs uro

følelse af svimmelhed, når man rejser sig på grund af blodtryksfald

Sjælden: kan forekomme hos op til 1 ud af 1.000 personer

aggressiv adfærd

desorientering

Ikke kendt: hyppigheden er ikke kendt

trang til høje doser af lægemidler som Neupro – mere end nødvendigt mod sygdommen. Det

kaldes ‘dopamin-dysregulations-syndrom’ og kan føre til overforbrug af Neupro

De ser eller hører ting, som ikke er virkelige (hallucinationer)

mareridt

paranoia

forvirring

psykotiske lidelser

vrangforestillinger

delirium

svimmelhed

tab af bevidsthed, ufrivillige bevægelser (dyskinesi)

ufrivillige muskelspasmer (kramper)

sløret syn

synsforstyrrelser såsom at se farver eller lys

vertigo (følelse af at alting drejer rundt)

følelse af hjertebanken (palpitationer)

unormal hjerterytme

lavt blodtryk

hikke

forstoppelse, mundtørhed

ubehag og smerter i maven

Diarré

rødme, øget svedtendens

generaliseret kløe, hudirritation

generaliseret udslæt

manglende evne til at få eller bevare rejsning (erektion)

vægttab, vægtforøgelse

øgede eller unormale resultater af leverfunktionstest

øget puls

forhøjede niveauer af kreatinfosfokinase (CK) (CK er et enzym, som hovedsageligt findes i

skeletmuskulatur)

fald

rhabdomyolyse (en sjælden, alvorlig muskelsygdom, som giver smerter, ømhed og svaghed i

musklerne og kan medføre nyreproblemer)

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bemærker en eller flere af ovenstående

bivirkninger.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Neupro 1 mg/24 timer depotplaster

Neupro 3 mg/24 timer depotplaster

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Neupro 1 mg/24 timer depotplaster

Hvert plaster afgiver 1 mg rotigotin pr. 24 timer. Hvert plaster på 5 cm

indeholder 2,25 mg rotigotin.

Neupro 3 mg/24 timer depotplaster

Hvert plaster afgiver 3 mg rotigotin pr. 24 timer. Hvert plaster på 15 cm

indeholder 6,75 mg rotigotin.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Depotplaster.

Tyndt, matrixtype, kvadratisk med afrundede hjørner, bestående af tre lag.

Neupro 1 mg/24 timer depotplaster

Den ydre side af bagsidelaget er beige og påtrykt ”Neupro 1 mg/24 h”.

Neupro 3 mg/24 timer depotplaster

Den ydre side af bagsidelaget er beige og påtrykt ”Neupro 3 mg/24 h”.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Neupro er indiceret til symptomatisk behandling af moderat til svær idiopatisk restless legs-syndrom

(RLS) hos voksne.

4.2

Dosering og administration

Dosering

Dosisanbefalingerne er angivet som den nominelle dosis.

En daglig enkeltdosis bør indledes med 1 mg/24 t. Afhængigt af det individuelle patientrespons, kan

dosis øges i ugentlige trin på 1 mg/24 t til en maksimal dosis på 3 mg/24 t. Behovet for fortsat

behandling bør genovervejes hver 6. måned.

Neupro påsættes en gang dagligt. Plasteret bør påsættes på omtrent samme tidspunkt hver dag.

Plasteret bør blive siddende på huden i 24 timer og bør derefter erstattes af et nyt plaster på et andet

applikationssted.

Hvis patienten glemmer at påsætte plasteret på det sædvanlige tidspunkt på dagen, eller hvis plasteret

løsner sig, bør et nyt plaster påsættes til resten af dagen.

Seponering

Neupro bør seponeres gradvist. Den daglige dosis bør reduceres i trin på 1 mg/24 t, hvor

dosisreduktion hver anden dag er at foretrække, indtil behandlingen med Neupro er ophørt helt (se

pkt. 4.4). Når denne fremgangsmåde er fulgt, er der ikke blevet observeret rebound-fænomen

(forværring af symptomer i forhold til udgangssymptomer efter seponering af behandlingen).

Særlige populationer

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat leverfunktion. Det tilrådes at

udvise forsigtighed ved behandling af patienter med svært nedsat leverfunktion, som kan resultere i

nedsat rotigotinclearance. Rotigotin er ikke undersøgt hos denne patientgruppe. Det kan være

nødvendigt at nedsætte dosis, hvis den nedsatte leverfunktion forværres.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til svært nedsat nyrefunktion inklusive

dialysepatienter. Der kan forekomme uventet akkumulering af rotigotinkoncentrationen ved akut

forværring af nyrefunktionen (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Rotigotins sikkerhed og virkning hos børn og unge er endnu ikke klarlagt. De foreliggende data er

beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke gives nogle anbefalinger vedrørende dosering.

Administration

Neupro er til transdermal anvendelse.

Plasteret skal anbringes på et rent, tørt, intakt, sundt hudområde på mave, lår, hofter, side, skulder eller

overarm. Det bør undgås at sætte plasteret på samme sted inden for 14 dage. Neupro må ikke placeres

på hud, som er rød, irriteret eller beskadiget (se pkt. 4.4).

Anvendelse og håndtering

Hvert plaster er pakket i et brev og bør påsættes umiddelbart efter åbning af brevet. Den ene halvdel af

den aftagelige beskyttelsesfilm fjernes, og den klæbende side påsættes og presses fast mod huden.

Derefter foldes plasteret tilbage, og den anden halvdel af den aftagelige beskyttelsesfilm fjernes. Den

klæbende side af plasteret bør ikke berøres. Plasteret skal presses fast mod huden med håndfladen i

omkring 30 sekunder, så det klæber godt.

Plasteret bør ikke klippes i stykker.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Magnetisk resonans-scanning (MR-scanning) eller kardioversion (se pkt. 4.4).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

MR-scanning og kardioversion

Neupros yderste lag indeholder aluminium. For at undgå forbrænding af huden skal Neupro fjernes,

hvis patienten skal have foretaget MR-scanning eller kardioversion.

Ortostatisk hypotension

Dopaminagonister er kendt for at svække den systemiske regulering af blodtrykket og dermed

forårsage postural/ortostatisk hypotension. Disse hændelser er også blevet observeret under

behandling med rotigotin, men forekomsten var på niveau med forekomsten observeret hos patienter,

som fik placebo.

Det anbefales at monitorere blodtryk, især i begyndelsen af behandlingen, på grund af den generelle

risiko for ortostatisk hypotension, som forbindes med dopaminbehandling.

Synkope

Der er blevet observeret synkope i kliniske studier med rotigotin med en forekomst på niveau med

forekomsten observeret hos patienter, som fik placebo. Da patienter med klinisk relevant

kardiovaskulær sygdom blev ekskluderet i disse studier, bør patienter med alvorlig kardiovaskulær

sygdom adspørges om symptomer på synkope og præsynkope.

Pludseligt indsættende søvn og døsighed

Rotigotin har været forbundet med søvnighed og episoder med pludseligt indsættende søvn. Der er

rapporteret om pludselig søvn under daglige aktiviteter, i visse tilfælde uden at patienten har bemærket

nogen advarselstegn. Ordinerende læger bør løbende vurdere patienterne for døsighed eller søvnighed,

da patienterne muligvis ikke erkender døsighed eller søvnighed, før de bliver direkte adspurgt. Det bør

nøje overvejes at nedsætte dosis eller seponere behandlingen.

Impulskontrolforstyrrelser

Patienter skal kontrolleres regelmæssigt for udvikling af impulskontrolforstyrrelser. Patienter og

plejere skal gøres opmærksomme på, at adfærdsmæssige symptomer på impulskontrolforstyrrelser,

herunder ludomani, øget libido, hyperseksualitet, tvangshandlinger forbundet med forbrug eller

indkøb, uhæmmet madindtagelse og tvangshandlinger forbundet med madindtagelse kan forekomme

hos patienter, der behandles med dopaminagonister, herunder rotigotin.

Dosisreduktion/gradvis seponering bør overvejes, hvis sådanne symptomer opstår.

Malignt neuroleptikumsyndrom

Symptomer, der tyder på malignt neuroleptikumsyndrom, er rapporteret ved pludselig seponering af

dopaminbehandling. Det anbefales derfor at nedtrappe behandlingen (se pkt. 4.2).

Abnorm tankegang og adfærd

Der er rapporteret om abnorm tankegang og adfærd, som kan manifestere sig på forskellige måder,

inklusive paranoide tanker, vrangforestillinger, hallucinationer, forvirring, psykose-lignende adfærd,

desorientering, aggressiv adfærd, agitation og delirium.

Fibrotiske komplikationer

Der er rapporteret tilfælde med retroperitoneal fibrose, lungeinfiltrater, pleuraeksudat, pleural

fortykkelse, pericarditis og kardial valvulopati hos nogle patienter, som er blevet behandlet med

dopaminerge ergolinderivater. Selvom disse komplikationer kan fortage sig, når behandlingen

ophører, er det ikke altid, de forsvinder fuldstændigt.

Selvom disse bivirkninger menes at være relateret til stoffernes ergoline struktur, vides det ikke, om

andre non-ergoline dopaminagonister kan forårsage dem.

Neuroleptika

Neuroleptika bør ikke gives som antiemetikum til patienter, som tager dopaminagonister (se også

pkt. 4.5).

Oftalmologisk monitorering

Oftalmologisk monitorering anbefales med regelmæssige mellemrum, eller hvis der forekommer

synsanomalier.

Varmepåvirkning

Området, hvor plasteret sidder, bør ikke udsættes for ekstern varme (kraftigt sollys, varmepude og

andre varmekilder såsom sauna og varme bade).

Reaktioner på applikationsstedet

Der kan forekomme hudreaktioner på applikationsstedet. Intensiteten af disse er som regel lette eller

moderate. Det anbefales, at applikationsstedet veksles dagligt (fx fra højre side til venstre side og fra

overkrop til underkrop). Samme sted bør ikke anvendes inden for 14 dage. Hvis der forekommer

reaktioner på applikationsstedet, som varer mere end nogle få dage, eller som er vedvarende, hvis

deres sværhedsgrad øges, eller hvis hudreaktionerne breder sig ud over applikationsstedet, bør der

foretages en vurdering af fordele og ulemper for den enkelte patient.

Hvis depotplasteret forårsager hududslæt eller irritation, bør direkte sollys på området undgås, til

huden heler, da udsættelse for sollys kan medføre ændringer i hudfarven.

Hvis der observeres en generaliseret hudreaktion (fx allergisk udslæt, inklusive erythem,

maculopapulært udslæt eller pruritus) i forbindelse med anvendelsen af Neupro, skal behandlingen

seponeres.

Perifere ødemer

Der er blevet observeret perifere ødemer i kliniske studier med patienter med RLS.

Augmentation

Augmentation kan forekomme. Augmentation vil sige, at symptomerne optræder tidligere om aftenen

(eller tilmed om eftermiddagen), og at symptomerne forværres og involverer andre kropsdele. I

langvarige kliniske studier med rotigotin blev størstedelen af augmentationsepisoder set i løbet af det

første og andet behandlingsår. Det bør undgås at anvende doser, som er højere end den godkendte

dosis for RLS, da dette kan medføre højere forekomst af augmentation (se pkt. 5.1).

Sulfit-overfølsomhed

Neupro indeholder natriumpyrosulfit, en sulfit der kan forårsage allergilignende reaktioner, herunder

anafylaktiske symptomer og livstruende eller mindre alvorlige astmatiske anfald hos visse disponerede

personer.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Da rotigotin er en dopaminagonist, antages det, at dopaminantagonister som neuroleptika (fx

fenothiaziner, butyrofenoner, thioxanthener) eller metoclopramid kan reducere Neupros

behandlingseffekt, og samtidig brug bør undgås. På grund af mulig additiv effekt bør der udvises

forsigtighed, når patienter tager beroligende lægemidler eller andre CNS (centralnervesystem)-

depressiva(fx benzodiazepiner, antipsykotika, antidepressiva) eller indtager alkohol i kombination

med rotigotin.

Samtidig administration af levodopa og karbidopa med rotigotin havde ingen effekt på rotigotins

farmakokinetik, og rotigotin havde ingen effekt på levodopas og karbidopas farmakokinetik.

Samtidig administration af domperidon og rotigotin havde ingen effekt på rotigotins farmakokinetik.

Samtidig administration af omeprazol (CYP2C19-hæmmer) i doser på 40 mg/dag, havde ingen effekt

på rotigotins farmakokinetik eller metabolisme hos raske frivillige.

Samtidig administration af rotigotin (3 mg/24 t) havde ingen effekt på orale kontraceptiva (0,03 mg

ethinyløstradiol, 0,15 mg levonorgestrel).

Interaktioner med andre former for hormonel kontraception er ikke undersøgt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kontraception hos kvinder i den fertile alder

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception for at forebygge graviditet under

behandlingen med rotigotin.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af rotigotin til gravide kvinder. Dyrestudier viser ingen

teratogene virkninger hos rotter og kaniner, men embryotoksicitet sås hos rotter og mus ved

maternotoksiske doser (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker kendes ikke. Rotigotin bør

ikke anvendes under graviditet.

Amning

Da rotigotin nedsætter prolaktinsekretionen hos mennesker, forventes det, at mælkedannelsen

hæmmes. Studier med rotter har vist, at rotigotin og/eller dets metabolit(ter) udskilles i mælk. Da der

ikke findes data for mennesker, bør amning ophøre.

Fertilitet

For information vedrørende fertilitetsstudier, se pkt. 5.3.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Rotigotin kan i væsentlig grad påvirke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Patienter i behandling med rotigotin, som kommer ud for episoder med døsighed og/eller pludselig

søvn, skal informeres om, at de, indtil de tilbagevendende episoder og døsigheden er ophørt, skal

undlade at føre motorkøretøj eller foretage aktiviteter (fx betjene maskiner), hvor forringet

opmærksomhed kan medføre en risiko for alvorlige skader eller død hos dem selv eller andre (se også

pkt. 4.4 og 4.5).

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Baseret på analysen af de samlede placebo-kontrollerede kliniske studier, som i alt omfatter 748

Neupro- og 214 placebo-behandlede patienter, rapporterede 65,5% af patienterne i Neupro-gruppen og

33,2% af patienterne i placebo-gruppen mindst en bivirkning.

I begyndelsen af behandlingen kan dopaminerge bivirkninger som kvalme og opkastning forekomme.

Disse er som regel lette eller moderate i intensitet og forbigående, selvom behandlingen fortsætter.

Bivirkninger rapporteret hos mere end 10% af patienterne behandlet med Neupro er kvalme,

reaktioner på administrationsstedet, asteniske symptomer og hovedpine.

I studier, hvor applikationsstedet blev vekslet som beskrevet i instruktionerne i produktresumeet og

indlægssedlen, fik 34,2% af de 748 patienter, som brugte Neupro, reaktioner på applikationssstedet.

Størstedelen af reaktionerne på applikationsstedet var lette eller moderate i intensitet, begrænset til

applikationsområderne og førte hos 7,2% af patienterne til seponering af behandlingen med Neupro.

Seponeringsfrekvens

Seponeringsfrekvensen blev undersøgt i 3 kliniske studier af op til 3 års varighed. Procentdelen af

patienter, som seponerede behandlingen, var 25-38% det første år, 10% det andet år og 11% det tredje

år. Der bør udføres periodisk vurdering af virkningen sammen med evaluering af sikkerheden,

herunder augmentation.

Bivirkningstabel

Følgende tabel omfatter bivirkninger fra ovennævnte sammenfattede studier med patienter med

restless legs-syndrom og fra erfaring efter markedsføring. Inden for hver systemorganklasse er

bivirkningerne opført under overskrifter iht. hyppighed (antal patienter, som forventes at få

reaktionen) ved brug af følgende kategorier: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10);

ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000);

ikke kendt ( kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt frekvensgruppe

er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger er anført først.

Systemorgankl

asse i henhold

til MedDRA

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Immunsystem

et

Overfølsomhed

, hvilket kan

omfatte

angioødem og

ødem i tunge

og læbe

Psykiske

forstyrrelser

Søvnanfald/plu

dselig søvn,

forstyrret

seksuel adfærd

(inkl.

hyperseksualite

t, øget libido),

søvnløshed,

søvnforstyrrels

er, unormale

drømme,

impulskontrolf

orstyrrelser

(inkl.

ludomani,

stereotypi/tvan

gshandlinger,

uhæmmet

madindtagelse/

spiseforstyrrels

,overdrevent

indkøbsmønster

Obsessiv-

kompulsiv

tilstand,

agitation

Aggressiv

opførsel/aggres

sion

desorientering

Dopamin-

dysregulations-

syndrom

sanseforstyrrels

(inkl.

hallucinationer,

visuelle

hallucinationer,

auditive

hallucinationer,

illusioner),

mareridt

paranoia

forvirring

psykotisk

lidelse

vrangforestillin

, delirium

Systemorgankl

asse i henhold

til MedDRA

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Nervesystemet

Hovedpine

Døsighed

Svimmelhed

bevidsthedsfors

tyrrelser NEC

(inkl. synkope,

vasogal

synkope, tab af

bevidsthed),

dyskinesi

postural

svimmelhed

letargi

krampe

Øjne

Sløret syn

nedsat syn

fotopsi

Øre og

labyrint

Vertigo

Hjerte

Palpitationer

atriefibrillation

supraventrikul

ær takykardi

Vaskulære

sygdomme

Hypertension

Ortostatisk

hypotension

Hypotension

Luftveje,

thorax og

mediastinum

Hikke

Mave-tarm-

kanalen

Kvalme

Opkastning,

dyspepsi

Forstoppelse

mundtørhed

abdominalsmer

, diarré

Hud og

subkutane

væv

Pruritus

Erythem

hyperhidrosis

generaliseret

pruritus

hudirritation

kontaktdermatit

generaliseret

udslæt

Det

reproduktive

system og

mammae

Erektil

dysfunktion

Systemorgankl

asse i henhold

til MedDRA

Meget

almindelig

Almindelig

Ikke

almindelig

Sjælden

Ikke kendt

Almene

symptomer og

reaktioner på

administration

sstedet

Reaktioner på

administrations

sted

(inkl.

erythem,

pruritus,

irritation,

udslæt,

dermatitis,

vesikler,

smerte, eksem,

inflammation,

hævelse,

misfarvning,

papler,

eksfoliation,

urticaria,

overfølsomhed)

, asteniske

symptomer

(ink

l. træthed,

asteni,

utilpashed)

Irritabilitet,

perifere ødemer

Undersøgelser

Vægttab

forhøjede

leverenzymer

(inkl. ASAT,

ALAT, GGT),

vægtøgning

øget puls

forhøjet CK

Traumer,

forgiftninger

og

behandlingsko

mplikationer

Fald

Knogler, led,

muskler og

bindevæv

Rhabdomyolys

a) Overordnet begreb (high level term)

b) Observeret i åbne studier

c) Observeret efter markedsføring

d) Observeret i data pool af dobbeltblinde, placebokontrollerede studier i 2011

e) Observeret i studier med patienter med Parkinsons sygdom

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Pludseligt indsættende søvn og døsighed

Rotigotin er forbundet med døsighed, herunder udpræget døsighed om dagen og pludselige

søvnepisoder. I isolerede tilfælde er ”pludseligt indsættende søvn” opstået under kørsel og har

resulteret i trafikuheld (se også pkt. 4.4 og 4.7).

Impulskontrolforstyrrelser

Ludomani, øget libido,hyperseksualitet, tvangshandlinger forbundet med forbrug eller indkøb,

uhæmmet madindtagelse og tvangshandlinger forbundet med madindtagelse kan forekomme hos

patienter, der behandles med dopaminagonister, herunder rotigotin (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig.Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet.Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger viadet nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Symptomer

De mest sandsynlige bivirkninger er relateret til dopaminagonistens farmakodynamiske profil,

herunder kvalme, opkastning, hypotension, ufrivillige bevægelser, hallucinationer, forvirring, kramper

og andre tegn på central dopaminerg stimulering.

Behandling

Der er ingen kendt antidot mod overdosis af dopaminagonister. Ved mistanke om overdosering bør

fjernelse af plasteret/plastrene overvejes, idet optagelsen af det aktive stof stopper efter fjernelse af

plasteret/plastrene, hvorefter plasmakoncentrationen af rotigotin hurtigt falder.

Patienten bør monitoreres nøje, herunder puls, hjerterytme og blodtryk.

Behandling af overdosis kan kræve generelle understøttende tiltag for at opretholde de vitale tegn.

Dialyse kan ikke forventes at have nogen gavnlig virkning, idet rotigotin ikke fjernes ved dialyse.

Hvis det er nødvendigt at seponere rotigotin, bør dette ske gradvist for at undgå malignt

neuroleptikasyndrom.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Anti-parkinson midler, dopaminagonister; ATC-kode: N04BC09

Rotigotin er en non-ergolin dopaminagonist til behandling af tegn og symptomer på Parkinsons

sygdom og restless legs-syndrom.

Virkningsmekanisme

Det menes, at rotigotins positive effekt på Parkinsons sygdom opnås ved aktivering af D

-, D

- og D

receptorerne i nucleus caudatus og putamen i hjernen.

Rotigotins præcise virkningsmekanisme ved behandling af restless legs-syndrom er ikke kendt.Det

menes, at rotigotins virkning primært udøves via dopaminreceptorer.

Farmakodynamisk virkning

Med hensyn til den funktionelle aktivitet af de forskellige undergrupper af receptorer og deres

lokalisering i hjernen er rotigotin en D

- og D

-receptoragonist, som også aktiverer D

-, D

og D

receptorer.Hvad angår non-dopaminerge receptorer udviste rotigotin antagonistisk effekt på alfa2B-

receptorer og agonistisk effekt på 5HT1A-receptorer, men ingen effekt på 5HT2B-receptoren.

Læs hele dokumentet

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/102166/2013

EMEA/H/C/000626

EPAR - sammendrag for offentligheden

Neupro

rotigotin

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Neupro. Det

forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede frem

til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Neupro.

Hvad er Neupro?

Neupro er en serie af forskellige depotplastre (plastre, der afgiver et lægemiddel gennem huden).

Hvert plaster afgiver 1, 2, 3, 4, 6 eller 8 mg af det aktive stof rotigotin over 24 timer.

Hvad anvendes Neupro til?

Neupro anvendes til behandling af symptomerne på følgende sygdomme hos voksne:

Parkinsons sygdom. Neupro anvendes alene i et tidligt stadium af sygdommen eller i kombination

med levodopa (et andet lægemiddel, som anvendes ved Parkinsons sygdom) på ethvert

sygdomsstadium, herunder de senere stadier, når levodopa begynder af have mindre effekt.

Moderat til svær grad af uro i benene (Restless Legs Syndrome – RLS), som er en lidelse, hvor

patienten har en uimodståelig trang til at bevæge lemmerne for at standse ubehagelige,

smertefulde eller underlige fornemmelser i kroppen, sædvanligvis om natten. Neupro anvendes,

når det ikke er muligt at fastslå en bestemt årsag til sygdommen.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Neupro?

Neupro påsættes én gang dagligt på omtrent samme tidspunkt hver dag. Plasteret sættes på tør, ren,

sund hud på maven, låret, hoften, siden, skulderen eller overarmen. Plasteret skal blive siddende på

huden i 24 timer og derefter erstattes af et nyt, der sættes et andet sted. Samme sted på huden må

Neupro

EMA/102166/2013

Side 2/3

først bruges igen efter to uger. Styrken af det plaster, der anvendes ved behandlingens start,

afhænger af arten og stadiet af den sygdom, der behandles. Dosis kan dernæst øges hver uge, indtil

der opnås en effektiv dosis. Der fås en særlig pakke med plastre i fire forskellige styrker som en hjælp

til opstart af behandling af Parkinsons sygdom i et tidligt stadium. Den maksimale dosis er 8 mg/24 t

for Parkinsons sygdom i et tidligt stadium og 16 mg/24 t for fremskreden sygdom. Til RLS er den

maksimale dosis 3 mg/24 t.

Hvordan virker Neupro?

Det aktive stof i Neupro, rotigotin, er en dopaminagonist, hvilket vil sige, at den efterligner virkningen

af dopamin. Dopamin virker som signalstof i de dele af hjernen, der styrer bevægelser og koordinering.

Hos patienter med Parkinsons sygdom begynder de celler, der producerer dopamin, at dø, og mængden

af dopamin i hjernen falder. Patienterne mister derved evnen til sikker styring af bevægelserne. Neupro

giver en konstant tilførsel af rotigotin gennem huden til blodbanen. Rotigotin stimulerer derefter hjernen

på samme måde som dopamin, så patienten kan styre sine bevægelser og får færre tegn og symptomer

på Parkinsons sygdom såsom stive og langsomme bevægelser. Det vides endnu ikke med nøjagtighed,

hvordan rotigotin virker ved RLS. Syndromet menes at skyldes problemer med den måde, hvorpå

dopamin virker i hjernen, hvilket rotigotin kan rette op på.

Hvordan blev Neupro undersøgt?

Til Parkinsons sygdom blev Neupro sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i fire

undersøgelser, som omfattede 830 patienter med sygdommen i et tidligt stadium og 842 patienter med

sygdommen i et fremskredent stadium. I to af disse undersøgelser blev Neupro også sammenlignet

med andre dopaminagonister (ropinirol i det tidlige sygdomsstadium og pramipexol i det fremskredne

sygdomsstadium). I undersøgelserne af sygdommen i det tidlige stadium blev der set på antallet af

patienter, som havde en forbedring af symptomerne på mindst 20 % målt med et

standardspørgeskema for disse symptomer. I undersøgelserne af fremskreden sygdom målte man

længden af den tid i løbet af dagen, som patienterne anførte som "slået fra" (hvor de havde for mange

symptomer på Parkinsons sygdom til at kunne leve normalt). Neupro blev sammenlignet med ropinirol i

to mindre undersøgelser, der blev gennemført efter lægemidlets godkendelse.

Til moderat til svær RLS blev Neupro sammenlignet med placebo i to hovedundersøgelser, som

omfattede i alt 963 patienter. Virkningen blev hovedsagelig målt på ændringen af symptomerne efter

seks måneders behandling med en stabil dosis målt ved hjælp af to standardskalaer.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Neupro?

Neupro var mere effektivt end placebo til behandling af Parkinsons sygdom. I det tidlige stadium

oplevede 48 til 52 % af de patienter, der fik Neupro, en forbedring af symptomerne sammenlignet med

19 til 30 % af dem, som fik placebo. Neupro var mindre effektivt end ropinirol: 70 % af de patienter,

som fik ropinirol, oplevede en forbedring. I de mindre undersøgelser, der senere blev gennemført, blev

virkningen af Neupro påvist at være sammenlignelig med ropinirol.

Ved fremskreden Parkinsons sygdom havde patienter, som fik Neupro, et større fald i deres "slået fra"-

tid end dem, der fik placebo (et fald på 2,1 til 2,7 t med Neupro sammenlignet med 0,9 t med

placebo). Faldet, som kunne iagttages med Neupro, svarede til det, der sås med pramipexol (2,8 t).

Til RLS havde patienter, som fik doser af Neupro på mellem 1 og 3 mg/24 t, en større forbedring end

dem, der fik placebo, i de to undersøgelser målt på begge symptomskalaer.

Neupro

EMA/102166/2013

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Neupro?

De hyppigste bivirkninger ved Neupro hos patienter med Parkinsons sygdom (som optræder hos flere

end 1 ud af 10 patienter) er søvntrang, svimmelhed, hovedpine, kvalme, opkastninger og reaktioner

på påføringsstedet såsom rødme, kløe og irritation af huden. Hos patienter med RLS er de hyppigste

bivirkninger (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) kvalme, reaktioner på påføringsstedet,

slaphedstilstande (tilstande såsom træthed, svaghed og utilpashed) og hovedpine. Den fuldstændige

liste over alle indberettede bivirkninger ved Neupro fremgår af indlægssedlen.

Neupro må ikke anvendes af patienter, der er overfølsomme (allergiske) over for rotigotin eller andre

af indholdsstofferne. Det yderste lag af Neupro indeholder aluminium. For at undgå forbrænding af

huden skal Neupro fjernes, hvis patienten skal have foretaget en magnetisk resonans billeddannelse

(MRI-scanning) eller kardioversion (en proces, der genetablerer normal hjerterytme).

Hvorfor blev Neupro godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Neupro opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Neupro

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Neupro den 15. februar 2006.

Den fuldstændige EPAR for Neupro findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Neupro, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 03-2013.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information