Neparvis

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

23-09-2020

Aktiv bestanddel:
sacubitril, valsartan
Tilgængelig fra:
Novartis Europharm Limited
ATC-kode:
C09DX04
INN (International Name):
sacubitril, valsartan
Terapeutisk gruppe:
Agenter, der virker på renin-angiotensinsystemet
Terapeutisk område:
Hjertefejl
Terapeutiske indikationer:
Neparvis er indiceret hos voksne patienter til behandling af symptomatisk kronisk hjertesvigt med nedsat udstødningsfraktion.
Produkt oversigt:
Revision: 11
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/004343
Autorisation dato:
2016-05-26
EMEA kode:
EMEA/H/C/004343

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

13-06-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

23-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

23-09-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

23-09-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

23-09-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

13-06-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Neparvis 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter

Neparvis 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter

Neparvis 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter

sacubitril/valsartan

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkniger som ikke

er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Neparvis

Sådan skal du tage Neparvis

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Neparvis er et lægemiddel kendt som en angiotensinreceptor-neprilysinhæmmer. Det består af to

aktive stoffer, sacubitril og valsartan.

Neparvis anvendes til behandling af en langvarig type af hjertesvigt hos voksne.

Denne type hjertesvigt opstår, når hjertet er svagt og ikke kan pumpe nok blod til lungerne og resten af

kroppen. De mest almindelige symptomer på hjertesvigt er åndenød, mathed, træthed og hævelse af

ankler.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Neparvis

Tag ikke Neparvis:

hvis du er allergisk

over for sacubitril, valsartan eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i punkt 6). Hvis du tror, at du er allergisk over for noget af indholdet i

denne medicin, skal du spørge lægen til råds, før du tager Neparvis.

hvis du bruger en anden type af medicin, som kaldes en angiotensin-konverterings-

enzymhæmmer (ACE-hæmmer) (fx enalapril, lisinopril eller ramipril). ACE-hæmmere bruges

til at behandle for højt blodtryk eller hjertesvigt. Hvis du har taget en ACE-hæmmer, skal du

vente i 36 timer efter at have taget den sidste dosis, før du begynder at tage Neparvis (se ”Brug

af anden medicin sammen med Neparvis”).

hvis du eller et familiemedlem nogensinde har haft en reaktion, som kaldes angioødem (hævelse

af ansigt, læber, tunge og/eller hals, besvær med at trække vejret) når du har taget en ACE-

hæmmer eller en angiotensin-receptorblokker (ARB) (som fx valsartan, telmisartan eller

irbesartan).

hvis du har sukkersyge eller nedsat nyrefunktion, og du bliver behandlet med et

blodtrykssænkende lægemiddel, der indeholder aliskiren (se ”Brug af anden medicin sammen

med Neparvis”).

hvis du har en alvorlig leversygdom.

hvis du er gravid og er mere end 3 måneder henne (det er også bedst at undgå denne medicin i

den tidlige graviditet, se ”Graviditet og amning”).

Hvis noget af ovenstående passer på dig, må du ikke tage Neparvis, før du har talt med din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken før du tager Neparvis:

hvis du bliver behandlet med en angiotensin-receptorblokker (ARB) eller aliskiren (se ”Tag ikke

Neparvis”).

hvis du nogensinde har haft angioødem (se ”Tag ikke Neparvis” og punkt 4 ”Bivirkninger”).

hvis du har et lavt blodtryk eller tager anden medicin, som kan nedsætte dit blodtryk (fx et

vanddrivende middel) eller lider af opkastning eller diarré, især hvis du er 65 år eller derover,

eller hvis du har en nyresygdom eller lavt blodtryk.

hvis du har en alvorlig nyresygdom.

hvis du er dehydreret

hvis du har en forsnævret nyrearterie.

hvis du har en leversygdom.

Din læge vil måske regelmæssigt undersøge mængden af kalium i dit blod i løbet af din behandling

med Neparvis.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du tale med din læge, apotekspersonalet eller

sygeplejersken, før du tager Neparvis.

Børn og unge

Dette lægemiddel bør ikke bruges til børn (under 18 år). Grunden er, at der ikke er gennemført forsøg

for denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Neparvis

Fortæl altid lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken, hvis du bruger anden medicin eller har

gjort det for nylig. Det kan være nødvendigt at ændre dosis, tage andre forholdsregler eller endda

stoppe brugen af et af lægemidlerne. Dette er særlig vigtigt for følgende lægemidler:

ACE-hæmmere. Tag ikke Neparvis sammen med ACE-hæmmere. Hvis du har taget en ACE-

hæmmer, skal du vente i 36 timer efter at have taget den sidste dosis ACE-hæmmer, før du kan

starte med at tage Neparvis (se ”Tag ikke Neparvis”). Hvis du stopper med at tage Neparvis,

skal du vente i 36 timer efter at have taget din sidste dosis Neparvis, før du må begynde at tage

en ACE-hæmmer.

anden medicin brugt til at behandle hjertesvigt eller til at sænke blodtrykket, som fx

angiotensin-receptorblokker eller aliskiren (se ”Tag ikke Neparvis”).

nogle lægemidler kendt som statiner, der bruges til at sænke høje kolesteroltal (fx atorvastatin).

sildenafil, som er et lægemiddel, der bruges til at behandle rejsningsproblemer eller for højt

blodtryk i lungerne.

lægemidler, som øger mængden af kalium i blodet. Disse omfatter kaliumtilskud, kaliumholdige

salterstatninger, kaliumbesparende lægemidler og heparin.

smertestillende medicin af den type, der kaldes non-steroide antiinflammatoriske midler

(NSAID) eller selektive cyclooxygenase-2 (Cox-2) hæmmere. Hvis du tager noget af dette, vil

din læge måske ønske at kontrollere din nyrefunktion, når du starter eller ved justering af

behandlingen (se ”Advarsler og forsigtighedsregler”).

lithium, et lægemiddel som bruges til at behandle visse typer psykiatriske sygdomme.

furosemid, som er et vanddrivende lægemiddel, der bruges til forøge den mængde af urin, du

producerer.

nitroglycerin, som er et lægemiddel, der bruges til behandling af angina.

visse typer antibiotika (rifamycingruppen), ciclosporin (bruges til at forebygge afstødning af

transplanterede organer) eller antivirale midler, som fx ritonavir (bruges til behandling af

HIV/AIDS).

metformin, som er et lægemiddel, der bruges til behandling af sukkersyge.

Hvis noget af ovenstående passer på dig, skal du tale med din læge eller apotekspersonalet før

du tager Neparvis.

Graviditet og amning

Graviditet

Du skal fortælle det til din læge, hvis du tror, du er (eller planlægger at blive) gravid. Din læge vil

normalt råde dig til at stoppe med at tage denne medicin, før du bliver gravid, eller så snart du ved, at

du er gravid og vil råde dig til at tage en anden medicin end Neparvis. Denne medicin bør ikke bruges

i den tidlige fase af graviditeten, og den må ikke tages, når du er mere end 3 måneder henne i

graviditeten, da det kan føre til alvorlig skade på din baby, hvis den bruges efter tredje måned i

graviditetsforløbet.

Amning

Neparvis frarådes til mødre, som ammer. Tal med din læge, hvis du ammer eller skal til at starte

amning.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Før du kører bil, bruger værktøj eller betjener maskiner eller udfører andre aktiviteter, som kræver

koncentration, skal du sikre dig, at du ved, hvordan Neparvis påvirker dig. Hvis du føler dig svimmel

eller meget træt, mens du tager dette lægemiddel, må du ikke køre bil, cykle eller bruge noget værktøj

eller maskiner.

3.

Sådan skal du tage Neparvis

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Du vil normalt skulle starte med at tage 24 mg/26 mg eller 49 mg/51 mg to gange daglig (én tablet om

morgenen og én tablet om aftenen). Din læge vil bestemme din nøjagtige startdosis baseret på, hvilken

medicin du tidligere har taget. Din læge vil derefter justere dosis afhængigt af, hvordan du reagerer på

behandlingen, indtil den bedste dosis for dig er fundet.

Den normalt anbefalede vedligeholdelsesdosis er 97 mg/103 mg to gange daglig (én tablet om

morgenen og én tablet om aftenen).

Patienter, der tager Neparvis, kan få lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed), et højt niveau af kalium i

blodet (som bliver opdaget, når din læge tager en blodprøve) eller nedsat nyrefunktion. Hvis dette

sker, kan din læge vælge at nedsætte dosis af eventuel anden medicin, du tager, nedsætte dosis af

Neparvis midlertidigt, eller fuldstændigt stoppe din behandling med Neparvis.

Synk tabletten med et glas vand. Du kan tage Neparvis med eller uden mad.

Hvis du har taget for meget Neparvis

Hvis du ved et uheld har taget for mange Neparvis-tabletter, eller hvis nogen anden har taget dine

tabletter, skal du kontakte din læge så hurtigt som muligt. Hvis du bliver voldsomt svimmel og/eller

besvimer, skal du fortælle det til din læge hurtigst muligt og lægge dig ned.

Hvis du har glemt at tage Neparvis

Det anbefales, at tage medicinen på samme tidspunkt hver dag. Hvis du imidlertid har glemt at tage en

dosis, skal du tage den næste på det planlagte tidspunkt for næste dosis. Du må ikke tage en

dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Hvis du holder op med at tage Neparvis

Hvis du stopper behandlingen med Neparvis, kan din tilstand forværres. Stop ikke med at tage din

medicin, med mindre din læge har bedt dig om det.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige.

Stop med at tage Neparvis og søg straks læge, hvis du mærker hævelse af ansigt, læber, tunge

og/eller hals, som kan give vejrtrækningsbesvær eller synkebesvær. Dette kan være tegn på

angioødem (en ikke almindelig bivirkning, der kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer).

Andre bivirkninger:

Hvis nogle af de bivirkninger, som er angivet nedenfor, bliver alvorlige, så fortæl det til din læge eller

apotekspersonalet.

Meget almindelige

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed)

højt indhold af kalium i blodet (påvist i en blodprøve)

nedsat nyrefunktion

Almindelige (

kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

hoste

svimmelhed

diarré

lavt niveau af røde blodlegemer (påvist i en blodprøve)

træthed

(akut) nyresvigt (alvorlig nyresygdom)

lavt indhold af kalium i blodet (påvist i en blodprøve)

hovedpine

besvimelse

svaghed

føle sig syg (kvalme)

lavt blodtryk (svimmelhed, uklarhed) ved skift fra siddende eller liggende til stående stilling

gastritis (mavesmerter, kvalme)

følelse af, at alt drejer rundt

lavt blodsukkerniveau (påvist i en blodprøve)

Ikke almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer):

allergisk reaktion med udslæt og kløe

svimmelhed ved skift fra siddende til stående stilling

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakning og blister efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Der er ingen særlige krav vedrørende opbevaringstemperaturer for dette lægemiddel.

Opbevares i den originale yderpakning for at beskytte med fugt.

Brug ikke en Neparvis-pakning, som er beskadiget eller viser tegn på at have været åbnet.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Neparvis indeholder:

Aktive stoffer: sacubitril og valsartan.

Hver 24 mg/26 mg filmovertrukken tablet indeholder 24,3 mg sacubitril og 25,7 mg

valsartan (som sacubitril-valsartan- natriumsaltkompleks).

Hver 49 mg/51 mg filmovertrukken tablet indeholder 48,6 mg sacubitril og 51,4 mg

valsartan (sacubitril-valsartan-som natriumsaltkompleks).

Hver 97 mg/103 mg filmovertrukken tablet indeholder 97,2 mg sacubitril og 102,8 mg

valsartan (som sacubitril-valsartan-natriumsaltkompleks).

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen er mikrokrystallinsk cellulose, lavsubstitueret

hydroxypropylcellulose, crospovidon, magnesiumstearat, talcum og silica, kolloid vandfri.

Overtrækket for 24 mg/26 mg og 97 mg/103 mg tabletterne indeholder hypromellose,

titandioxid (E171), Macrogol 4000, talcum, rød jernoxid (E172), og sort jernoxid (E172).

Overtrækket for 49 mg/51 mg tabletten indeholder hypromellose, titandioxid (E171), Macrogol

4000, talcum, rød jernoxid (E172) og gul jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

Neparvis 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter er violet-hvide ovale tabletter med ”NVR” på den ene

side og ”LZ” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter er svagt gule ovale tabletter med ”NVR” på den ene

side og ”L1” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter er lyserøde ovale tabletter med ”NVR” på den ene

side og ”L11” på den anden side. Tabletdimensioner: ca. 15,1 mm x 6,0 mm.

Tabletterne leveres i PVC/PVDC/Aluminiumsblisterpakninger med 14, 20, 28 eller 56 tabletter og

multipakninger med 196 tabletter (7 pakninger med 28 tabletter). 49 mg/51 mg og 97 mg/103 mg

tabletterne findes også i multipakninger med 168 tabletter (3 pakninger med 56 tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Europharm Limited

Vista Building

Elm Park, Merrion Road

Dublin 4

Irland

Fremstiller

Novartis Farma S.p.A

Via Provinciale Schito 131

80058 Torre Annunziata (NA)

Italien

Novartis Pharma GmbH

Roonstrasse 25

D-90429 Nürnberg

Tyskland

LEK farmacevtska družba d. d., Poslovna enota PROIZVODNJA LENDAVA

Trimlini 2D

Lendava 9220

Slovenien

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Lietuva

SIA „Novartis Baltics“ Lietuvos filialas

Tel: +370 5 269 16 50

България

Novartis Bulgaria EOOD

Тел: +359 2 489 98 28

Luxembourg/Luxemburg

Novartis Pharma N.V.

Tél/Tel: +32 2 246 16 11

Česká republika

Novartis s.r.o.

Tel: +420 225 775 111

Magyarország

Novartis Hungária Kft.

Tel.: +36 1 457 65 00

Danmark

Novartis Healthcare A/S

Tlf: +45 39 16 84 00

Malta

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +356 2122 2872

Deutschland

Novartis Pharma GmbH

Tel: +49 911 273 0

Nederland

Novartis Pharma B.V.

Tel: +31 26 37 82 111

Eesti

SIA Novartis Blatics Eesti filiaal

Tel: +372 66 30 810

Norge

Novartis Norge AS

Tlf: +47 23 05 20 00

Ελλάδα

Novartis (Hellas) A.E.B.E.

Τηλ: +30 210 281 17 12

Österreich

Novartis Pharma GmbH

Tel: +43 1 86 6570

España

Laboratorios Farmacéuticos ROVI, S.A.

Tel: +34 91 375 62 30

Polska

Novartis Poland Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 375 4888

France

Novartis Pharma S.A.S.

Tél: +33 1 55 47 66 00

Portugal

Servier Portugal - Especialidades Farmacêuticas,

Lda.

Tel: +351 21 312 2000

Hrvatska

Novartis Hrvatska d.o.o.

Tel. +385 1 6274 220

România

Novartis Pharma Services Romania SRL

Tel: +40 21 31299 01

Ireland

Novartis Ireland Limited

Tel: +353 1 260 12 55

Slovenija

Novartis Pharma Services Inc.

Tel: +386 1 300 75 50

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Novartis Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 5542 5439

Italia

Novartis Farma S.p.A.

Tel: +39 02 96 54 1

Suomi/Finland

Novartis Finland Oy

Puh/Tel: +358 (0)10 6133 200

Κύπρος

Novartis Pharma Services Inc.

Τηλ: +357 22 690 690

Sverige

Novartis Sverige AB

Tel: +46 8 732 32 00

Latvija

SIA “Novartis Baltics”

Tel: +371 67 887 070

United Kingdom

Novartis Pharmaceuticals UK Ltd.

Tel: +44 1276 698370

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Neparvis 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter

Neparvis 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter

Neparvis 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Neparvis 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 24,3 mg sacubitril og 25,7 mg valsartan (som sacubitril-

valsartan-natriumsaltkompleks).

Neparvis 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 48,6 mg sacubitril og 51,4 mg valsartan (som sacubitril-

valsartan-natriumsaltkompleks).

Neparvis 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter

Hver filmovertrukken tablet indeholder 97,2 mg sacubitril og 102,8 mg valsartan (som sacubitril-

valsartan-natriumsaltkompleks).

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukket tablet (tablet)

Neparvis 24 mg/26 mg filmovertrukne tabletter

Violethvid, oval, bikonvex filmovertrukken tablet med skrå kant, uden delekærv, præget med ”NVR”

på den ene side og ”LZ” på den anden. Tabletdimensioner er ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 49 mg/51 mg filmovertrukne tabletter

Bleggul, oval, bikonvex filmovertrukken tablet med skrå kant, uden delekærv, præget med ”NVR” på

den ene side og ”L1” på den anden. Tabletdimensioner er ca. 13,1 mm x 5,2 mm.

Neparvis 97 mg/103 mg filmovertrukne tabletter

Lys pink, oval, bikonvex filmovertrukken tablet med skrå kant, uden delekærv, præget med ”NVR” på

den ene side og ”L11” på den anden. Tabletdimensioner er ca. 15,1 mm x 6,0 mm.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Neparvis er indiceret til behandling af voksne patienter med symptomatisk kronisk hjertesvigt med

nedsat uddrivningsfraktion (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Den anbefalede startdosis af Neparvis er én tablet på 49 mg/51 mg to gange daglig, med undtagelse af

de tilfælde, der er beskrevet herunder. Dosis bør fordobles efter 2-4 uger til en måldosis på én tablet på

97 mg/103 mg to gange daglig, baseret på patientens toleranceevne (se pkt. 5.1).

Hvis patienten oplever tolerabilitetsproblemer (systolisk blodtryk [SBT]

≤95 mmHg, symptomatisk

hypotension, hyperkaliæmi, nedsat nyrefunktion), er justering af samtidigt administrerede

lægemidler, midlertidig nedtitrering eller seponering af Neparvis anbefalet (se pkt. 4.4).

I PARADIGM-HF-studiet blev Neparvis administreret sammen med anden medicin til hjertesvigt,

enten i stedet for en ACE-hæmmer eller andre angiotensin-II-receptorblokkere (ARB) (se pkt. 5.1).

Der er begrænset erfaring hos patienter, som ikke er i behandling med en ACE-hæmmer eller en ARB,

eller som tager lave doser af disse lægemidler. Derfor anbefales en startdosis på 24 mg/26 mg to gange

daglig samt langsom dosistitrering (fordobling hver 3.-4. uge) hos disse patienter (se ”Titration” under

pkt. 5.1).

Behandling bør ikke initieres hos patienter med serum-kalium-værdier >5,4 mmol/l eller med SBT

<100 mmHg (se pkt. 4.4). En startdosis på 24 mg/26 mg to gange daglig bør overvejes hos patienter

med SBT

≥100-110 mmHg.

Neparvis må ikke administreres sammen med en ACE-hæmmer eller en ARB. På grund af mulig

risiko for angioødem, må behandling med Neparvis ikke startes før mindst 36 timer efter, at

behandling med en ACE-hæmmer er afbrudt (se pkt. 4.3, 4.4 og 4.5).

Biotilgængeligheden af valsartan-komponenten i Neparvis er højere end biotilgængeligheden af

valsartan i andre markedsførte tabletformuleringer (se pkt. 5.2).

Hvis en dosis glemmes, skal patienten tage den efterfølgende dosis på det planlagte tidspunkt.

Særlige populationer

Ældre patienter

Dosis skal tilpasses de ældre patienters nyrefunktion.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet hos patienter med let (estimeret glomerulær filtrationshastighed

[eGFR] 60-90 ml/min/1,73 m

) nedsat nyrefunktion. En startdosis på 24 mg/26 mg to gange daglig bør

overvejes hos patienter med modetat nedsat nyrefunktion (eGFR 30-60 ml/min/1,73m

). Da der er

meget begrænset klinisk erfaring hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (eGFR

<30 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 5.1), skal Neparvis anvendes med forsigtighed og en startdosis på

24 mg/26 mg to gange daglig anbefales. Der er ingen erfaring hos patienter med nyresygdom i

slutstadiet og Neparvis anbefales ikke.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke påkrævet, når Neparvis gives til patienter med let nedsat leverfunktion (Child-

Pugh klasse A). Der er begrænset klinisk erfaring hos patienter med moderat nedsat leverfunktion

(Child-Pugh klasse B) eller med ASAT/ALAT-værdier mere end to gange den øvre grænse for

normalværdier. Neparvis skal derfor anvendes med forsigtighed hos disse patienter og den anbefalede

startdosis er 24 mg/26 mg to gange daglig (se pkt. 4.4 og 5.2).

Neparvis er kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion, biliær cirrhose eller

cholestase (Child-Pugh klasse C) (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk population

Neparvis’ sikkerhed og virkning hos børn og unge under 18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen

data.

Administration

Til oral anvendelse.

Neparvis kan indtages med eller uden mad (se pkt. 5.2). Tabletterne skal synkes med et glas vand.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1.

Brug sammen med ACE-hæmmere (se pkt. 4.4 og 4.5). Neparvis må ikke indgives før 36 timer

efter behandling med ACE-hæmmer er afbrudt.

Kendt angioødem i anamnesen i forbindelse med tidligere behandling med ACE-hæmmer eller

ARB (se pkt. 4.4).

Hereditær eller idiopatisk angioødem (se pkt. 4.4).

Brug sammen med lægemidler indeholdende aliskiren hos patienter med diabetes mellitus eller

hos patienter med nedsat nyrefunktion (eGFR <60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.4 og 4.5).

Svært nedsat leverfunktion, biliær cirrhose eller cholestase (se pkt. 4.2).

Andet og tredje trimester af graviditet (se pkt. 4.6).

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dobbelt hæmning af renin-angiotensin-aldosteronsystemet (RAAS)

På grund af en øget risiko for angioødem er en kombination af Neparvis og en ACE-hæmmer

kontraindiceret (se pkt. 4.3). Neparvis må ikke påbegyndes før 36 timer efter indtagelse af den

sidste dosis ACE-hæmmer. Hvis behandling med Neparvis afbrydes, må behandling med ACE-

hæmmer ikke påbegyndes før 36 timer efter sidste dosis Neparvis (se pkt. 4.2, 4.3, og 4.5).

Det frarådes at give Neparvis sammen med en direkte reninhæmmer som fx aliskiren (se

pkt. 4.5). En kombination af Neparvis og produkter indeholdende aliskiren er kontraindiceret

hos patienter med diabetes mellitus eller nedsat nyrefunktion (eGFR <60 ml/min/1,73 m

) (se

pkt. 4.3 og 4.5).

Neparvis indeholder valsartan og må derfor ikke gives sammen med et andet produkt

indeholdende en ARB.

Hypotension

Behandling må ikke initieres, medmindre SBT er ≥100 mmHg. Der er ikke udført studier hos patienter

med SBT <100 mmHg (se pkt. 5.1).

Der er forekommet symptomatisk hypotension hos patienter

behandlet med Neparvis i kliniske studier (se pkt. 4.8), især hos patienter ≥65 år, patienter med

nyresygdom og patienter med lavt SBT (<112 mmHg.). Ved behandlingsstart eller under dosistitrering

med Neparvis bør blodtrykket monitoreres regelmæssigt. Ved forekomst af hypotension anbefales

midlertidig nedtitrering eller seponering af Neparvis (se pkt. 4.2). Det bør overvejes at justere dosis af

diuretika, samtidigt administrerede antihypertensiva og hypotensionsbehandling af andre årsager (fx

hypovolæmi). Risiko for symptomatisk hypotension er størst, hvis patienten har hypovolæmi fx

forårsaget af behandling med diuretika, saltfattig diæt, diarré eller opkastning. Hyponatriæmi og/eller

hypovolæmi bør korrigeres før behandling med Neparvis påbegyndes. En sådan korrektiv handling

skal opvejes omhyggeligt over for risikoen for væske-overload.

Nedsat nyrefunktion

Vurdering af patienter med hjertesvigt bør altid inkludere måling af nyrefunktionen. Patienter med let

til moderat nedsat nyrefunktion har større risiko for at udvikle hypotension (se pkt. 4.2). Der er meget

begrænset klinisk erfaring hos patienter med svært nedsat nyrefunktion (estimeret GFR

<30 ml/min/1,73m

), og disse patienter kan være i størst fare for hypotension (se pkt. 4.2). Der er

ingen erfaring hos patienter med nyresygdom i slutstadiet og Neparvis anbefales ikke.

Forværring af nyrefunktionen

Brug af Neparvis kan være forbundet med nedsat nyrefunktion. Risikoen kan være forøget ved

dehydrering eller brug sammen med non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDer) (se pkt. 4.5).

Nedtitrering bør overvejes hos patienter, som udvikler klinisk signifikant fald i nyrefunktionen.

Hyperkaliæmi

Behandling bør ikke initieres, hvis serum-kalium-niveauet er >5,4 mmol/l. Anvendelse af Neparvis

kan være forbundet med en øget risiko for hyperkaliæmi, selvom hypokaliæmi også kan forekomme

(se pkt. 4.8). Det anbefales at monitorere serumkalium, især hos patienter, som har risikofaktorer som

fx nedsat nyrefunktion, diabetes mellitus eller hypoaldosteronisme, eller som er på en diæt med højt

kaliumindhold, eller som behandles med mineralokortikoidantagonister (se pkt. 4.2). Hvis patienter får

klinisk signifikant hyperkaliæmi, anbefales justering af samtidigt administrerede lægemidler eller

midlertidig nedtitrering eller seponering. Hvis serumkaliumniveauet er >5,4 mmol/l, bør seponering

overvejes.

Angioødem

Der er forekommet angioødem hos patienter behandlet med Neparvis. Ved forekomst af angioødem

skal Neparvis straks seponeres, og der skal iværksættes passende behandling og monitorering, indtil

der er opnået komplet og vedvarende ophør af symptomer. Neparvis må ikke gives igen. I de tilfælde

af verificeret angioødem, hvor hævelsen var begrænset til ansigt og læber, ophørte tilstanden normalt

uden behandling, men anvendelse af antihistaminer mildnede symptomerne.

Angioødem forbundet med larynxødem kan være fatalt. Hvor tunge, glottis eller larynx er omfattet

med risiko for luftvejsobstruktion, skal der straks iværksættes passende behandling, fx

adrenalinopløsning 1 mg/1 ml (0,3-0,5 ml) og/eller foranstaltninger nødvendige for at sikre frie

luftveje.

Der er ikke udført studier hos patienter med angioødem i anamnesen. Da de kan have en højere risiko

for angioødem, skal der udvises forsigtighed, hvis Neparvis anvendes til disse patienter. Neparvis er

kontraindiceret hos patienter, som tidligere har oplevet angioødem relateret til ACE-hæmmere, til

behandling med ARB eller med hereditær eller idiopatisk angioødem (se pkt. 4.3).

Sorte patienter har øget følsomhed for udvikling af angioødem (se pkt. 4.8).

Patienter med renal arteriostenose

Neparvis kan øge mængden af serumkreatinin og urinstof i blodet hos patienter med bilateral eller

unilateral renal arteriestenose. Der skal iagttages forsigtighed hos patienter med renal arteriestenose,

og det anbefales at monitorere nyrefunktionen.

Patienter med NYHA klasse IV

Der skal udvises forsigtighed ved påbegyndelse af behandling med Neparvis hos patienter med NYHA

klasse IV, da der er begrænset klinisk erfaring hos denne population.

B-type natriuretisk peptid (BNP)

BNP er ikke egnet som markør for hjertesvigt hos patienter behandlet med Neparvis, da dette er et

neprilysinsubstrat (se pkt. 5.1).

Patienter med nedsat leverfunktion

Der er begrænset klinisk erfaring hos patienter med moderat nedsat leverfunktion (Child-Pugh klasse

B) eller med ASAT/ALAT-værdier mere end to gange det dobbelte af den øvre grænse for

normalværdier. Eksponering kan være forøget og sikkerheden er ikke kendt hos disse patienter.

Forsigtighed er derfor anbefalet ved anvendelse hos disse patienter (se pkt. 4.2 og 5.2). Neparvis er

kontraindiceret hos patienter med svært nedsat leverfunktion, biliær cirrhose og cholestase (Child-

Pugh klasse C) (se pkt. 4.3).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Interaktioner som fører til kontraindikation

ACE-hæmmere

Anvendelse af Neparvis sammen med ACE-hæmmere er kontraindiceret, da samtidig hæmning af

neprilysin (NEP) og ACE kan øge risikoen for angioødem. Neparvis må ikke påbegyndes før 36 timer

efter indtagelse af den sidste dosis ACE-hæmmer. Behandling med ACE-hæmmer må ikke

påbegyndes før 36 timer efter den sidste dosis Neparvis (se pkt. 4.2 og 4.3).

Aliskiren

Anvendelse af Neparvis sammen med produkter indeholdende aliskiren er kontraindiceret hos

patienter med diabetes mellitus eller hos patienter med nedsat nyrefunktion (eGFR

<60 ml/min/1,73 m

) (se pkt. 4.3). Kombination af Neparvis med direkte reninhæmmere som fx

aliskiren frarådes (se pkt. 4.4). Kombination af Neparvis med aliskiren er muligvis forbundet med en

højere hyppighed af bivirkniner som fx hypotension, hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (inklusive

akut nyresvigt) (se pkt. 4.3 og 4.4).

Interaktioner som medfører at samtidig anvendelse frarådes

Da Neparvis indeholder valsartan, bør det ikke anvendes sammen med et andet produkt indeholdende

en ARB (se pkt 4.4).

Interaktioner der kræver forsigtighed

OATP1B1- og OATP1B3-substrater, fx statiner

In vitro

data tyder på, at sacubitril hæmmer OATP1B1- og OATP1B3-transportører. Neparvis kan

derfor øge den systemiske eksponering af OATP1B1- og OATP1B3-substrater som fx statiner.

Anvendelse sammen med Neparvis øgede C

af atorvastatin og dets metabolitter op til 2 gange og

AUC op til 1,3 gange. Der skal udvises forsigtighed, når Neparvis anvendes sammen med statiner. Der

blev ikke observeret nogen klinisk relevant interaktion ved kombinationsbehandling med simvastatin

og Neparvis.

PDE-5-hæmmere inklusive sildenafil

Tillæg af en enkelt dosis sildenafil til Neparvis ved

steady state

hos patienter med hypertension var

forbundet med signifikant højere blodtrykssænkning sammenlignet med administration af Neparvis

alene. Der skal derfor udvises forsigtighed, når sildenafil eller anden PDE-5-hæmmer initieres hos

patienter behandlet med Neparvis.

Kalium

Anvendelse sammen med kaliumbesparende diuretika (triamteren, amilorid), mineralokortikoid-

antagonister (fx spironolacton, eplerenon), kaliumtilskud, kaliumholdige salterstatninger eller andre

stoffer (som fx heparin) kan føre til forhøjelse af serumkalium og forhøjelse af serumkreatinin. Det

anbefales at monitorere serumkalium, hvis Neparvis administreres sammen med disse stoffer (se

pkt. 4.4).

Non-steroide antiinflammatoriske midler (NSAIDer) inklusive selektive cyclooxygenase-2 (COX-2)-

hæmmere

Anvendelse af Neparvis sammen med NSAIDer kan hos ældre patienter, patienter med væskemangel

(inklusive dem som er i diuretisk behandling) eller patienter med kompromitteret nyrefunktion

medføre øget risiko for forværring af nyrefunktionen. Det anbefales derfor at overvåge nyrefunktionen

ved start eller ved ændring af behandlingen hos patienter, der får Neparvis og samtidig tager NSAID

(se pkt. 4.4).

Lithium

Der er rapporteret reversibelt forhøjede serumkoncentrationer og toksicitet af lithium ved

administration af lithium sammen med ACE-hæmmere eller angiotensin II-receptorantagonister.

Interaktion mellem Neparvis og lithium er ikke undersøgt, denne kombination kan derfor ikke

anbefales. Hvis det vurderes, at kombinationen er nødvendig, anbefales omhyggelig monitorering af

lithiumniveauet i blodet. Hvis der også gives et diuretikum, kan risikoen for lithiumtoksicitet være

yderligere øget.

Furosemid

Samtidig indgift af Neparvis og furosemid har ingen indvirkning på Neparvis’ farmakokinetik, men

reducerede C

og AUC for furosemid med henholdsvis 50 % og 28 %. Mens der ikke var nogen

relevant ændring i urinvolumen, var urinsekretionen af natrium reduceret i mellem 4 og 24 timer efter

samtidig administration. Den gennemsnitlige daglige dosis af furosemid var uændret fra baseline til

slutningen af PARADIGM-HF-studiet hos patienter behandlet med Neparvis.

Nitrater, fx nitroglycerin

Der var ingen interaktion mellem Neparvis og intravenøst indgivet nitroglycerin med hensyn til

blodtryksnedsættelse. Samtidig indgift af nitroglycerin og Neparvis var ledsaget af en

behandlingsforskel i hjertefrekvensen på 5 slag/minut sammenlignet med indgift af nitroglycerin

alene. En lignende virkning på hjertefrekvensen kan forekomme, når Neparvis anvendes sammen med

nitrater i sublingual, oral eller transdermal form. Som udgangspunkt er dosisjustering ikke nødvendig.

OATP- og MRP2-transportproteiner

Den aktive metabolit af sacubitril (LBQ657) og valsartan er OATP1B1, OATP1B3, OAT1 og OAT3

substrater; valsartan er også et MRP2-substrat. Det er derfor muligt, at anvendelse af Neparvis

sammen med hæmmere af OATP1B1, OATP1B3 og OAT3 (fx rifampicin, ciclosporin), OAT1 (fx

tenofovir, cidofovir) eller MRP2 (fx ritonavir) kan øge den systemiske eksponering af LBQ657 eller

valsartan. Der skal udvises passende forsigtighed, når samtidig behandling med sådanne lægemidler

startes eller afsluttes.

Metformin

Samtidig indgift af Neparvis og metformin reducerede både C

og AUC for metformin med 23 %.

Den kliniske relevans af disse fund kendes ikke. Ved start af behandling med Neparvis hos patienter,

der får metformin, skal patientens kliniske status derfor vurderes.

Ingen signifikant interaktion

Der er ikke observeret klinisk relevant lægemiddelinteraktion, når Neparvis blev givet sammen med

digoxin, warfarin, hydrochlortiazid, amlodipin, omeprazol, carvedilol, eller en kombination af

levonorgestrel/ethinyl østradiol.

CYP interaktioner

In-vitro

-metaboliseringsstudier tyder på, at der kun er lille potentiale for CYP-baserede

lægemiddelinteraktioner, da Neparvis kun i begrænset omfang metaboliseres via CYP-enzymer.

Neparvis hverken inducerer eller hæmmer CYP-enzymer.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Neparvis anbefales ikke i det første trimester af graviditet og er kontraindiceret i det andet og tredje

trimester af graviditet (se pkt. 4.3).

Valsartan

Epidemiologisk data vedrørende risikoen for teratogenicitet efter eksponering for ACE-hæmmere

under graviditetens første trimester er ikke entydige. En let forhøjet risiko kan dog ikke udelukkes.

Der er ingen kontrollerede epidemiologiske data angående risikoen ved brug af ARB, men lignende

risici kan eksistere for denne gruppe af lægemidler. Medmindre fortsat behandling med ARB vurderes

at være nødvendig, bør patienter, som planlægger at blive gravide, skiftes til en alternativ

hypertensionsbehandling med en dokumenteret sikkerhedsprofil til brug ved graviditet. Ved

konstateret graviditet skal behandlingen med ARB afbrydes med det samme, og om nødvendigt skal

en anden behandling påbegyndes. Eksponering for behandling med ARB under andet og tredje

trimester er kendt for at medføre human føtotoksicitet (nedsat nyrefunktion, oligohydramnion,

forsinket kranieossifikation) og neonatal toksicitet (nyresvigt, hypotension, hyperkaliæmi).

Hvis eksponering for ARB er sket fra andet trimester af graviditeten, anbefales det at udføre

ultralydsundersøgelse af nyrefunktion og kranie. Spædbørn hvis mødre har taget ARB bør observeres

tæt for hypotension (se pkt. 4.3).

Sacubitril

Der er ingen data vedrørende anvendelse af sacubitril hos gravide kvinder. Dyrestudier har vist

reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Neparvis

Der er ingen data vedrørende anvendelse af Neparvis hos gravide kvinder. Dyrestuder med Neparvis

har vist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

Amning

Det er ukendt, om Neparvis udskilles i human mælk. Neparvis’ komponenter sacubitril og valsartan

blev udskilt i mælk hos diegivende rotter (se pkt. 5.3). På grund af den potentielle risiko for

bivirkninger hos de ammede nyfødte/spædbørn, bør Neparvis ikke anvendes under amning. Det skal

besluttes, om amning eller behandling skal ophøre, idet der tages højde for vigtigheden af Neparvis for

moderen.

Fertilitet

Virkningen af Neparvis på human fertilitet er ikke undersøgt. Studier hos han- og hunrotter viste ikke

skadelige virkninger på fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Neparvis påvirker i mindre grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Ved bilkørsel eller

betjening af maskiner skal der tages hensyn til, at der lejlighedsvis kan opstå svimmelhed eller

træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De mest almindeligt rapporterede bivirkninger ved behandling med Neparvis var hypotension,

hyperkaliæmi og nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4). Angioødem blev rapporteret hos patienter

behandlet med Neparvis (se beskrivelse af udvalgte bivirkninger).

Sikkerheden af Neparvis hos patienter med kronisk hjertesvigt blev undersøgt i det pivotale fase 3-

studie PARADIGM-HF, hvor man sammenlignede patienter behandlet 2 gange daglig med enten

97 mg/103 mg Neparvis (n=4203) eller 10 mg enalapril (n=4229). Den gennemsnitlige

eksponeringsvarighed hos patienter randomiseret til Neparvisgruppen var 24 måneder; 3271 patienter

blev behandlet i mere end et år.

I PARADIGM-HF-studiet var patienterne tidligere behandlet med ACE-hæmmere og/eller ARB og

skulle også inden den randomiserede dobbeltblindede periode fuldføre en sekventiel enalapril og

Neparvis run-in periode (gennemsnitlig lægemiddeleksponering var henholdsvis 15 og 29 dage).

Under enalapril run-in perioden udgik 1102 patienter (10,5 %) permanent af studiet, 5,6 % på grund af

bivirkninger, hyppigst renal dysfunktion (1,7 %), hyperkaliæmi (1,7 %) og hypotension (1,4 %).

Under Neparvis run-in perioden udgik 10,4 % af patienterne permanent, 5,9 % på grund af en

bivirkning, hyppigst renal dysfunktion (1,8 %), hypotension (1,7 %) og hyperkaliæmi (1,3 %). Med

baggrund i afbrydelserne af studiet under run-in perioderne kan bivirkningsfrekvenserne, der er

præsenteret i tabellen nedenfor, være lavere end de forventede bivirkningsfrekvenser i klinisk praksis.

I den dobbeltblinde periode af PARADIGM-HF-studiet forekom afbrydelse af behandlingen hos

450 patienter behandlet med Neparvis (10,7 %) og 516 patienter behandlet med enalapril (12,2 %).

Liste over bivirkninger i tabelform

Bivirkningerne er ordnet efter systemorganklasse og derefter efter frekvens med de hyppigste først

baseret på følgende konvention: meget almindelig (≥1/10); almindelig (≥1/100 til <1/10); ikke

almindelig (≥1/1.000 til <1/100); sjælden (≥1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden (<1/10.000). Inden

for hver frekvensgruppe er bivirkningerne ordnet efter faldende alvorlighed.

Tabel 1

Liste over bivirkninger

Organklasse

Foretrukken betegnelse

Hyppighed

Blod og lymfesystem

Anæmi

Almindelig

Immunsystemet

Overfølsomhed

Ikke almindelig

Metabolisme og ernæring

Hyperkaliæmi*

Meget almindelig

Hypokaliæmi

Almindelig

Hypoglykæmi

Almindelig

Nervesystemet

Svimmelhed

Almindelig

Hovedpine

Almindelig

Synkope

Almindelig

Postural svimmelhed

Ikke almindelig

Øre og labyrint

Vertigo

Almindelig

Vaskulære sygdomme

Hypotension*

Meget almindelig

Ortostatisk hypotension

Almindelig

Luftveje, thorax og mediastinum

Hoste

Almindelig

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Almindelig

Kvalme

Almindelig

Gastritis

Almindelig

Hud og subkutane væv

Pruritus

Ikke almindelig

Udslæt

Ikke almindelig

Angioødem*

Ikke almindelig

Nyrer og urinveje

Nedsat nyrefunktion*

Meget almindelig

Nyresvigt (nyresvigt, akut

nyresvigt)

Almindelig

Almene symptomer og reaktioner

på administrationsstedet

Træthed

Almindelig

Asteni

Almindelig

*Se beskrivelse af udvalgte bivirkninger.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Angioødem

Der er forekommet angioødem hos patienter behandlet med Neparvis. I PARADIGM-HF blev

angioødem rapporteret hos 0,5 % af patienter behandlet med Neparvis sammenlignet med 0,2 % hos

patienter behandlet med enalapril. Frekvensen af angioødem var højere hos sorte patienter behandlet

med Neparvis (2,4 %) og enalapril (0,5 %) (se pkt. 4.4).

Hyperkaliæmi og serum-kalium

I PARADIGM-HF forekom hyperkaliæmi og serumkaliumkoncentrationer på >5,4 mmol/l hos

henholdsvis 11,6 % og 19,7 % af patienter behandlet med Neparvis og henholdsvis 14,0 % og 21,1 %

af patienter behandlet med enalapril.

EMA/262203/2016

EMEA/H/C/004343

EPAR – sammendrag for offentligheden

Neparvis

sacubitril/valsartan

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Neparvis. Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af

en markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Neparvis bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Neparvis, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Neparvis, og hvad anvendes det til?

Neparvis er et hjertelægemiddel, der indeholder de to aktive stoffer sacubitril og valsartan. Der

anvendes ved langvarigt hjertesvigt hos voksne, som har symptomer af sygdommen. Hjertesvigt er

hjertets manglende evne til at pumpe tilstrækkeligt med blod rundt i kroppen.

Lægemidlet er identisk med Entresto, som allerede er godkendt i Den Europæiske Union (EU).

Virksomheden, som fremstiller Entresto, har indvilget i, at dens videnskabelige oplysninger må

anvendes for Neparvis (informeret samtykke).

Hvordan anvendes Neparvis?

Neparvis fås som tabletter (24 mg sacubitril/26 mg valsartan, 49 mg sacubitril/51 mg valsartan og

97 mg sacubitril/103 mg valsartan). Neparvis udleveres kun efter recept.

Neparvis-tabletter tages to gange dagligt. Den anbefalede startdosis er 1 tablet af Neparvis

49 mg/51 mg to gange dagligt, som efter 2-4 uger fordobles til 97 mg/103 mg to gange dagligt.

Lægen kan vælge en lavere dosis til visse patienter. De nærmere oplysninger fremgår af

produktresuméet, der ligeledes er en del af denne EPAR.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Neparvis?

De to aktive stoffer i Neparvis, sacubitril og valsartan, virker på forskellig måde. Sacubitril blokerer

nedbrydningen af natriuretiske peptider, der produceres i kroppen. Natriuretiske peptider får natrium

og vand til at gå over i urinen og nedsætter derved belastningen af hjertet. Natriuretiske peptider

nedsætter også blodtrykket og beskytter hjertet mod den udvikling af arvæv (fibrose), som optræder

ved hjertesvigt.

Valsartan er en "angiotensin-II-receptor-antagonist", hvilket betyder, at den blokerer virkningen af

hormonet angiotensin II. Virkningerne af angiotensin II kan være skadelige hos patienter med

hjertesvigt. Ved at blokere de receptorer, som angiotensin II normalt binder til, standser valsartan

hormonets skadelige virkninger på hjertet og nedsætter også blodtrykket ved at lade karrene udvide

sig.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Neparvis?

En hovedundersøgelse har vist, at Neparvis er effektivt til at behandle hjertesvigt. I undersøgelsen blev

Neparvis sammenlignet med enalapril, et andet lægemiddel, der anvendes ved hjertesvigt. Patienterne

i undersøgelsen havde langvarigt hjertesvigt med symptomer på sygdommen, herunder nedsat

uddrivningsfraktion (den andel af blodet, der forlader hjertet). I den gruppe, der blev behandlet med

Neparvis, afgik 21,8 % (914 af 4 187) ved døden på grund af hjerte- og kredsløbsproblemer eller blev

indlagt med hjertesvigt, sammenholdt med 26,5 % (1 117 af 4 212) af dem, der blev behandlet med

enalapril. Generelt blev patienterne overvåget i ca. 27 måneder, i løbet af hvilke de i gennemsnit fik

lægemidlet i ca. 24 måneder. Undersøgelsen blev standset tidligt, fordi der var overbevisende

dokumentation for, at Neparvis var mere effektivt end enalapril.

Hvilke risici er der forbundet med Neparvis?

De hyppigste bivirkninger ved Neparvis (som kan optræde hos mere end 1 ud af 10 personer) er højt

kaliumindhold i blodet, lavt blodtryk og nedsat nyrefunktion. En bivirkning, der kan være alvorlig, er

hurtig hævelse af de dybere hudlag og vævet omkring halsen med vejrtrækningsbesvær til følge

(angioødem). Denne bivirkning er dog ikke almindelig (optræder hos færre end 1 ud af 100 personer).

Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Neparvis fremgår af indlægssedlen.

Neparvis må ikke tages sammen med lægemidler af typen ACE-hæmmere (som anvendes til

behandling af hjertesvigt og højt blodtryk). Det må ikke anvendes af patienter, der har haft angioødem

eller har svær leversygdom, eller af gravide. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor er Neparvis blevet godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Neparvis

opvejer risiciene, og anbefalede, at det godkendes til anvendelse i EU. Hovedundersøgelsen viste, at

Neparvis nedsatte dødeligheden ved hjerte- og kredsløbsproblemer og omfanget af indlæggelser for

hjertesvigt.

De alvorlige bivirkninger ved Neparvis i hovedundersøgelsen svarede til bivirkningerne ved enalapril,

som allerede er godkendt til anvendelse ved hjertesvigt. Valsartan, den ene aktive bestanddel i

lægemidlet, er anerkendt til behandling af forhøjet blodtryk og hjertesvigt; dets bivirkninger er

velkendte.

Neparvis

EMA/262203/2016

Side 2/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Neparvis?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at Neparvis anvendes så sikkert som muligt. På

baggrund af denne er der anført sikkerhedsoplysninger i produktresuméet og indlægssedlen for

Neparvis, herunder passende forholdsregler, som patienter og sundhedspersonale skal følge.

Andre oplysninger om Neparvis

Den fuldstændige EPAR for Neparvis findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Neparvis, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Neparvis

EMA/262203/2016

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information