Natpar

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

19-05-2020

Aktiv bestanddel:
parathyreoideahormon
Tilgængelig fra:
Shire Pharmaceuticals Ireland Ltd
ATC-kode:
H05AA03
INN (International Name):
parathyroid hormone
Terapeutisk gruppe:
Calciumhomeostase
Terapeutisk område:
Hypoparathyreoidisme
Terapeutiske indikationer:
Natpar er indiceret som supplerende behandling af voksne patienter med kronisk hypoparathyroidisme, som ikke kan kontrolleres tilstrækkeligt med standardbehandling alene.
Produkt oversigt:
Revision: 8
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/003861
Autorisation dato:
2017-04-24
EMEA kode:
EMEA/H/C/003861

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

26-04-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

19-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

19-05-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

19-05-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

19-05-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

26-04-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Natpar 25 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Natpar 50 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Natpar 75 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Natpar 100 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

parathyroideahormon

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes

nye oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst

i punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Natpar

Sådan skal du tage Natpar

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Brugervejledning

1.

Virkning og anvendelse

Hvad er Natpar?

Natpar bruges som erstatning for et hormon hos voksne med nedsat funktion af biskjoldbruskkirtlerne,

såkaldt hypoparatyroidisme.

Hypoparatyroidisme er en sygdom, der skyldes lave niveauer af parathyroideahormon, som produceres

af biskjoldbruskkirtlerne i halsen. Dette hormon regulerer mængden af kalcium og fosfat i blodet og

urinen.

Hvis niveauet af parathyroideahormon i din krop er for lavt, kan kalciumniveauet i dit blod blive for

lavt. Et lavt kalciumniveau kan give problemer mange forskellige steder i kroppen, herunder

knoglerne, hjertet, huden, musklerne, nyrerne, hjernen og nervesystemet. I punkt 4 er der en liste over

symptomer på for lavt kalciumniveau.

Natpar er en syntetisk form for parathyroideahormon, som medvirker til at holde koncentrationen af

kalcium og fosfat i blodet og urinen på et normalt niveau.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Natpar

Tag ikke Natpar:

hvis du er allergisk over for parathyroideahormon eller et af de øvrige indholdsstoffer i Natpar

(angivet i punkt 6)

hvis du skal gennemgå eller tidligere har gennemgået strålebehandling af skelettet

hvis du har knoglekræft eller andre kræftformer, der har spredt sig til dine knogler

hvis du har øget risiko for at udvikle en type knoglekræft, der kaldes osteosarkom (f.eks. hvis du

har Pagets knoglesygdom eller en anden knoglesygdom)

hvis en blodprøve viser, at du har uforklarlige stigninger i knogle-specifik basisk fosfatase

hvis du har pseudohypoparatyroidisme, en sjælden tilstand, hvor kroppen ikke reagerer

tilstrækkeligt på det parathyroideahormon, der produceres i kroppen.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, før du tager Natpar.

Hvis du behandles med Natpar, kan du få bivirkninger, der er forbundet med et lavt eller højt indhold

af kalcium i blodet (se punkt 4 for at læse mere om disse bivirkninger).

Disse bivirkninger kan typisk optræde:

i starten af Natpar-behandlingen

hvis din Natpar-dosis bliver ændret

hvis du glemmer en af dine daglige injektioner

hvis du holder op med at tage Natpar i et stykke tid eller helt holder op med at tage det.

Du vil eventuelt få medicin til at behandle eller forebygge disse bivirkninger, ligesom du eventuelt kan

blive bedt om at holde op med at tage noget af din nuværende medicin. Der kan f.eks. være tale om

kalcium eller D-vitamin.

Hvis symptomerne er alvorlige, kan din læge give dig yderligere behandling.

Lægen vil tjekke dit kalciumniveau. Måske skal din Natpar-dosis ændres, eller du skal holde en

kortere pause med injektionerne.

Blodprøver og urinprøver

Lægen vil kontrollere, hvordan du reagerer på behandlingen:

i de første 7 dage efter, behandlingen er startet, og

hvis din dosis ændres.

I den forbindelse vil du få taget blodprøver og urinprøver for at få målt mængden af kalcium i blodet

og urinen. Lægen vil eventuelt fortælle dig, at du skal ændre den mængde kalcium eller D-vitamin, du

tager (i alle former, også kalcium i fødevarer).

Tal med lægen eller apotekspersonalet før du bruger Natpar, hvis du lider af nyresten.

Børn og unge

Natpar bør ikke anvendes til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Natpar

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder f.eks.

digoxin, også kendt som digitalis, en type hjertemedicin

medicin til behandling af knogleskørhed, såkaldte bisfosfonater, f.eks. alendronsyre

medicin, der kan påvirke kalciumniveauet i blodet, såsom lithium eller visse lægemidler, der

bruges til at øge mængden af urin (diuretika).

Graviditet, amning og fertilitet

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel. Der er kun

begrænset information om sikkerheden ved Natpar hos gravide kvinder.

Det er vist, at Natpar udskilles i mælken hos rotter, men det vides ikke, om det udskilles i mælken hos

mennesker.

Din læge vil vurdere, om du skal påbegynde Natpar-behandlingen. Din læge vil også beslutte, om du

skal fortsætte med at tage dette lægemiddel, hvis du bliver gravid eller begynder at amme, mens du er i

behandling.

Det vides ikke, om Natpar påvirker frugtbarheden.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Natpar påvirker ikke din evne til at køre bil eller betjene maskiner. Hypoparatyroidisme kan dog i sig

selv påvirke din evne til at koncentrere dig. Hvis din evne til at koncentrere dig er nedsat, må du ikke

køre motorkøretøj eller betjene maskiner, før din koncentrationsevne er normal igen.

Natpar indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis. Det betyder, at det er

næsten "natriumfrit".

3.

Sådan skal du tage Natpar

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet. Lægen eller sundhedspersonalet vil vise dig, hvordan du bruger Natpar-pennen.

Natpar gives som subkutan injektion (under huden) hver dag. Du skal bruge en pen til at injicere

lægemidlet.

Den genanvendelige pen med Natpar omtales som Natpar-pen eller blot pen i denne indlægsseddel.

Dosis

Den anbefalede startdosis af Natpar er 50 mikrogram pr. dag.

Lægen kan dog give dig 25 mikrogram pr. dag som startdosis alt efter resultatet af din

blodprøve.

Lægen kan justere din dosis efter 2-4 uger.

Det er forskelligt fra person til person, hvor stor dosis skal være. Den daglige dosis kan variere fra 25

til 100 mikrogram Natpar.

Lægen kan vurdere, at du også skal tage andre midler som f.eks. kalciumtilskud eller D-vitamin, mens

du tager Natpar. Lægen vil fortælle dig, hvor meget du skal tage hver dag.

Sådan skal du bruge pennen

Læs

punkt 7, "Brugervejledning",

i denne indlægsseddel, inden du bruger pennen.

Brug ikke pennen, hvis injektionsvæsken er uklar eller indeholder synlige partikler.

Medicinen skal blandes, før du bruger pennen første gang.

Når du har blandet medicinen, er Natpar-pennen klar til brug, og medicinen kan injiceres under huden

på dit lår. Injicér i det andet lår næste dag (fortsæt med at skifte lår hver dag).

Det anbefales kraftigt, at du noterer præparatets navn og batchnummer, hver gang du tager en dosis

Natpar, for at få en fortegnelse over de anvendte batches.

Så længe skal du tage Natpar

Du skal blive ved med at tage Natpar i så lang tid, som lægen har ordineret det.

Hvis du har taget for meget Natpar

Hvis du ved en fejl kommer til at injicere mere end én dosis Natpar samme dag, skal du omgående

kontakte lægen eller apotekspersonalet.

Hvis du har glemt at tage Natpar

Hvis du glemmer at tage Natpar (eller ikke kan injicere det på det sædvanlige tidspunkt), skal du tage

injektionen, så snart du kan, men du må ikke injicere mere end én dosis på samme dag.

Tag den næste Natpar-dosis på det sædvanlige tidspunkt næste dag. Du skal måske tage yderligere

kalciumtilskud, hvis du har tegn på nedsat kalciumniveau i blodet (se punkt 4 for symptomer).

Du må ikke injicere en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at bruge Natpar

Tal med lægen, hvis du ønsker at stoppe behandlingen med Natpar.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Følgende muligvis alvorlige bivirkninger kan opstå under behandling med Natpar:

Meget almindelig bivirkning: forhøjet kalciumniveau i blodet, som typisk kan opstå, når du

starter på behandlingen med Natpar.

Meget almindelig bivirkning: nedsat kalciumniveau i blodet, som typisk kan opstå, hvis du

pludseligt stopper behandlingen med Natpar.

Symptomer relateret til forhøjet eller nedsat kalciumniveau er anført i listen nedenfor. Fortæl det med

det samme til din læge, hvis du oplever en eller flere af disse bivirkninger.

Andre bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

hovedpine*,

prikkende fornemmelse og følelsesløshed i huden

diarré*,

kvalme og opkastning*

ledsmerter*

ufrivillige muskelsammentrækninger

Almindelige bivirkninger

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 patienter):

nervøsitet eller angst

søvnproblemer (være søvnig i løbet af dagen eller have besvær med at falde i søvn om aftenen)*

hurtig eller uregelmæssig hjerterytme (puls)*,

højt blodtryk*

hoste

mavesmerter*

muskelsammentrækninger eller kramper

muskelsmerter

nakkesmerter

smerter i arme eller ben

øget mængde kalcium i urinen*

hyppig vandladning

træthed og mangel på energi*

brystsmerter

rødme og ømhed på injektionsstedet

tørst*

antistoffer (der produceres af dit immunsystem) mod Natpar

nedsat indhold af D-vitamin og magnesium i blodprøver

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke beregnes ud fra tilgængelige data):

allergiske reaktioner (overfølsomhed) som f.eks. hævelse af ansigtet, læber, mund eller tunge,

åndenød, kløe, udslæt, nældefeber

krampeanfald pga. et nedsat kalciumniveau i dit blod

* Disse bivirkninger kan skyldes høje kalciumniveauer i blodet.

† Disse bivirkninger kan skyldes lave kalciumniveauer i blodet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på cylinderampullen og æsken efter EXP.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Før medicinen blandes

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Opbevar cylinderampullen i ampulbeholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Efter opblanding

Opbevares i køleskab (2 °C-8 °C).

Må ikke nedfryses.

Hold pennen med en cylinderampul med blandet injektionsvæske tæt tillukket for at beskytte

mod lys.

Medicinen må højst bruges i 14 dage, efter at den er blevet blandet.

Medicinen må ikke anvendes, hvis den ikke har været opbevaret korrekt.

Før du sætter en ny nål på Natpar-pennen, skal du sikre dig, at injektionsvæsken er klar og

farveløs. Det er normalt at se små bobler. Brug ikke pennen, hvis injektionsvæsken er uklar,

farvet eller indeholder synlige partikler.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Natpar indeholder:

Aktivt stof: parathyroideahormon (rDNA).

Natpar fås i cylinderampuller med 4 forskellige styrker (hver cylinderampul indeholder 14 doser):

Natpar 25 mikrogram

Hver dosis indeholder 25 mikrogram parathyroideahormon i 71,4 mikroliter- injektionsvæske efter

rekonstitution.

Natpar 50 mikrogram

Hver dosis indeholder 50 mikrogram parathyroideahormon i 71,4 mikroliter- injektionsvæske efter

rekonstitution.

Natpar 75 mikrogram

Hver dosis indeholder 75 mikrogram parathyroideahormon i 71,4 mikroliter- injektionsvæske efter

rekonstitution.

Natpar 100 mikrogram

Hver dosis indeholder 100 mikrogram parathyroideahormon i 71,4 mikroliter- injektionsvæske efter

rekonstitution.

Øvrige indholdsstoffer i cylinderampullen (for alle styrker):

i pulveret:

Natriumchlorid

Mannitol

Citronsyremonohydrat

Natriumhydroxid (til pH-justering)

i opløsningsvæsken:

Metacresol

Vand til injektionsvæsker

Udseende og pakningsstørrelser

Hver cylinderampul med Natpar indeholder lægemidlet som et pulver sammen med en

opløsningsvæske; dette blandes til en injektionsvæske, opløsning. Cylinderampullen er lavet af glas og

har en gummiforsegling i toppen. Cylinderampullen ligger i en plasticbeholder.

Natpar fås i en pakning med 2 cylinderampuller i hver sin ampulbeholder.

Pakningens/cylinderampullens farve viser Natpar-styrken:

Natpar 25 mikrogram/dosis

Lilla cylinderampul.

Natpar 50 mikrogram/dosis

Rød cylinderampul.

Natpar 75 mikrogram/dosis

Grå cylinderampul.

Natpar 100 mikrogram/dosis

Blå cylinderampul.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Shire Pharmaceuticals Ireland

Block 2 & 3 Miesian Plaza

50 – 58 Baggot Street Lower

Dublin 2

Irland

Tlf: +44(0)1256 894 959

E-mail: medinfoEMEA@shire.com

Denne indlægsseddel blev senest ændret .

Dette lægemiddel er godkendt under "betingede omstændigheder". Det betyder, at der forventes

yderligere dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst en gang om året vurdere nye oplysninger om

lægemidlet, og denne indlægsseddel vil om nødvendigt blive ajourført.

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

7.

Brugervejledning

Her kan du se, hvordan du skal klargøre, injicere og opbevare Natpar-pennen.

Brugervejledningen er inddelt i 5 trin

Oplysninger om delene i Natpar-pennen og om lægemidlet

Klargøring og blanding af Natpar

Klargøring af Natpar-pennen

Injektion af den daglige dosis

Sådan opbevarer du Natpar

Hvis du får brug for hjælp, kan du til enhver tid kontakte lægen, apotekspersonalet eller

sundhedspersonalet.

Du kan også kontakte Shire via telefon på +44(0)1256 894 959 eller via e-mail på

medinfoEMEA@shire.com.

Det skal du vide, før du tager Natpar-pennen i brug

Du må IKKE bruge Natpar-pennen, før din læge eller sundhedspersonalet har vist dig, hvordan

du skal gøre.

Læs denne brugervejledning, hver gang du skal blande lægemidlet, klargøre pennen eller

injicere en dosis, så du ikke glemmer et af trinene.

Du skal sætte en ny nål på pennen hver gang.

Du skal klargøre en ny cylinderampul én gang hver 14. dag.

Brug IKKE lægemidlet, hvis injektionsvæsken er uklar, farvet eller indeholder synlige partikler.

Cylinderampullen skal altid opbevares i køleskab (ved 2 °C-8 °C).

Du må IKKE nedfryse cylinderampullen.

Du må IKKE bruge en cylinderampul, der har været frosset.

Kassér cylinderampuller, der har været blandet i mere end 14 dage.

Du må kun tage en dosis én gang om dagen.

Rengør Natpar-pennen ved at tørre den af udenpå med en fugtig klud. Du MÅ IKKE komme

pennen i vand eller vaske eller rengøre den med væsker af nogen art.

Kassér altid den brugte Natpar-cylinderampul og de brugte nåle som anvist af lægen,

apotekspersonalet eller sundhedspersonalet.

Natpar-pennen kan anvendes i op til 2 år.

Oplysninger om delene i Natpar-pennen og om lægemidlet

Oplysninger om delene i Natpar-pennen

Natpar-pennens dele

Bemærk:

Stempelbeskyttelsen (tom cylinderampul) beskytter stemplet under transporten fra

fabrikken. Kassér stempelbeskyttelsen, når du er klar til at bruge pennen.

Natpar-cylinderampullen

Natpar-cylinderampullen indeholder lægemidlet i form af pulver og væske, der skal blandes sammen.

Du skal blande pulveret og væsken i cylinderampullen, inden du bruger pennen.

Hver cylinderampul indeholder 14 doser.

Dosistælleren angiver, hvor mange doser der er tilbage i cylinderampullen.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Natpar 25 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Natpar 50 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Natpar 75 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

Natpar 100 mikrogram/dosis pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Natpar 25 mikrogram

Hver dosis indeholder 25 mikrogram parathyroideahormon (rDNA)* i 71,4 mikroliter injektionsvæske

efter rekonstitution.

Hver cylinderampul indeholder 350 mikrogram parathyroideahormon (rDNA).

Natpar 50 mikrogram

Hver dosis indeholder 50 mikrogram parathyroideahormon (rDNA) i 71,4 mikroliter injektionsvæske

efter rekonstitution.

Hver cylinderampul indeholder 700 mikrogram parathyroideahormon (rDNA).

Natpar 75 mikrogram

Hver dosis indeholder 75 mikrogram parathyroideahormon (rDNA) i 71,4 mikroliter injektionsvæske

efter rekonstitution.

Hver cylinderampul indeholder 1.050 mikrogram parathyroideahormon (rDNA).

Natpar 100 mikrogram

Hver dosis indeholder 100 mikrogram parathyroideahormon (rDNA) i 71,4 mikroliter injektionsvæske

efter rekonstitution.

Hver cylinderampul indeholder 1.400 mikrogram parathyroideahormon (rDNA).

*Parathyroideahormon (rDNA), fremstillet i

E. coli

ved rekombinant DNA-teknologi, er identisk med

84-aminosyresekvensen i endogent humant parathyroideahormon.

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver dosis indeholder 0,32 mg natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt, og solvensen er en klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Natpar er indiceret som tillægsbehandling hos voksne patienter med kronisk hypoparatyroidisme, som

ikke er tilstrækkeligt reguleret med standardbehandling alene.

4.2

Dosering og administration

Generelt

Behandlingen skal superviseres af en læge eller anden specialist, der har erfaring i behandling af

patienter med hypoparatyroidisme.

Formålet med Natpar-behandlingen er at opnå et velkontrolleret calcium-niveau og reducere

symptomerne (se også pkt. 4.4). Optimering af parametre for calcium-phosphat-metabolismen skal

følge gældende terapeutiske retningslinjer for behandling af hypoparatyroidisme.

Før iværksættelse af og under behandling med Natpar:

Bekræft, at 25-OH-D-vitamin-depoterne er tilstrækkelige.

Bekræft, at serummagnesium er inden for referenceområdet.

Dosering

Start af behandling med Natpar

Start behandlingen med 50 mikrogram én gang dagligt som subkutan injektion i låret (skift lår

hver dag). Hvis serumcalcium er > 2,25 mmol/l før administration, kan en startdosis på

25 mikrogram overvejes.

Hos patienter, der tager aktivt D-vitamin, skal dosis af aktivt D-vitamin nedsættes med 50 %,

hvis serumcalcium før administration er over 1,87 mmol/l.

Patienter, der tager calciumtilskud, skal fortsætte med samme dosis calciumtilskud.

Mål serumcalcium før administration indenfor 2-5 dage. Hvis serumcalcium er under

1,87 mmol/l eller over 2,55 mmol/l, skal målingen gentages den efterfølgende dag.

Justér dosis af aktivt D-vitamin og/eller calciumtilskud baseret på serumcalcium og en klinisk

vurdering (dvs. symptomer på hypo- eller hyperkalcæmi). Det anbefales at justere dosis af

Natpar, aktivt D-vitamin og calciumtilskud på basis af serumcalcium på følgende måde:

Gentag trin 4 og 5, indtil målniveauet for serumcalcium før administration er i intervallet 2,0-

2,25 mmol/l, aktivt D-vitamin er seponeret, og calciumtilskud er tilstrækkeligt til at opfylde

patientens daglige behov.

Dosisjustering af Natpar efter initieringsperioden

Serumcalcium skal monitoreres under titreringen (se pkt. 4.4).

Justér først

Justér dernæst

Justér derefter

Serumcalcium før

administration

Natpar

Aktive former af D-

vitamin

Calciumtilskud

Over

den øvre

normalgrænse (ULN)

(2,55 mmol/l)*

Overvej at reducere

eller seponere Natpar og

genvurdér på basis af en

serumcalcium-måling

Reducér eller seponér**

Reducér

Over 2,25 mmol/l

og

under

den øvre

normalgrænse

(2,55 mmol/l)*

Overvej at reducere

Reducér eller seponér**

Ingen ændring eller

reducér, hvis aktivt D-

vitamin allerede er

seponeret før dette

titreringstrin

2,25 mmol/l eller

derunder

og over

2 mmol/l

Ingen ændring

Ingen ændring

Ingen ændring

Under 2 mmol/l

Overvej at øge dosis

efter mindst 2-4 uger på

en stabil dosis

* ULN kan variere laboratorierne imellem

** Seponér hos patienter, der får den laveste tilgængelige dosis

Natpar-dosis kan øges i trin a 25 mikrogram ca. hver 2.-4. uge op til en maksimal daglig dosis på

100 mikrogram. Der kan når som helst foretages nedtitrering til en minimumsdosis på 25 mikrogram.

Det anbefales at måle albumin-korrigeret serumcalcium 8-12 timer efter administration af Natpar.

Hvis serumcalcium efter administration ligger over den øvre normalgrænse, skal tilskuddet af aktivt

D-vitamin og calcium først reduceres og udviklingen overvåges. Måling af serumcalcium før og efter

administration bør gentages, og det skal bekræftes, at det ligger inden for et acceptabelt interval, før

titrering til en højere dosis Natpar overvejes. Hvis serumcalcium efter administration fortsat ligger

over den øvre normalgrænse, bør det orale kalciumtilskud yderligere reduceres eller seponeres (se

også justeringstabellen under

Start af behandling med Natpar

Hvis albumin-korrigeret serumcalcium efter administration overstiger den øvre normalgrænse, og alt

tilskud af aktivt D-vitamin og oralt calcium er seponeret, eller der ses symptomer på hyperkalcæmi,

skal Natpar-dosis reduceres uanset dosisniveau (se pkt. 4.4).

Hvis en dosis glemmes

Hvis en dosis glemmes, skal Natpar administreres, så snart det er praktisk muligt, og patienten skal

tage yderligere tilskud af eksogent calcium og/eller aktivt D-vitamin alt efter symptomer på

hypokalcæmi.

Afbrydelse eller seponering af behandling

Pludselig afbrydelse eller seponering af Natpar kan medføre svær hypokalcæmi. Ved midlertidig eller

permanent seponering af Natpar skal serumcalcium monitoreres, og tilskuddet af eksogent calcium

og/eller aktivt D-vitamin skal om nødvendigt justeres (se pkt. 4.4).

Særlige populationer

Ældre

Se punkt 5.2.

Nedsat nyrefunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let til moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance 30-80 ml/min). Der foreligger ingen data for patienter med svært nedsat

nyrefunktion (se pkt. 4.4).

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med let eller moderat nedsat leverfunktion (total-score

på 7-9 på Child-Pugh-skalaen). Der foreligger ingen data for patienter med svært nedsat leverfunktion

(se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

Natpars sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Natpar er velegnet til selvadministration. Den ordinerende læge eller en sygeplejerske skal undervise

patienterne i korrekt injektionsteknik, især i starten.

Hver dosis skal administreres som en subkutan injektion i låret én gang dagligt (der skal skiftes lår

hver dag).

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration og om brug af pennen, se pkt. 6.6

og vejledningen i indlægssedlen.

Natpar må ikke administreres intravenøst eller intramuskulært.

4.3

Kontraindikationer

Natpar er kontraindiceret hos patienter:

der er overfølsomme over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i

pkt. 6.1

der gennemgår eller tidligere har gennemgået strålebehandling af skelettet

der har maligne sygdomme i skelettet eller knoglemetastaser

der har øget risiko for osteosarkom ved

baseline

, f.eks. Pagets knoglesygdom eller arvelige

sygdomme

der har uforklarligt forhøjet knogle-specifik basisk fosfatase

der har pseudohypoparatyroidisme.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal det administrede produkts handelsnavn og

batchnummer ydeligt registreres.

Målet med Natpar-behandling er at opnå serumcalcium 2,0-2,25 mmol/l før administration og

< 2,55 mmol/l 8-12 timer efter administration.

Monitorering af patienterne under behandlingen

Serumcalcium før og i nogle tilfælde efter administration skal monitoreres under behandlingen med

Natpar (se pkt. 4.2). I et klinisk multicenterstudie var det gennemsnitlige albumin-korrigerede

serumcalcium 6-10 timer efter administration 0,25 mmol/l højere end niveauet før administration, og

den højeste stigning var på 0,7 mmol/l. Det kan være nødvendigt at reducere dosis af calcium, D-

vitamin eller Natpar, hvis der efter administration ses hyperkalcæmi, også selvom calcium-niveauet

før administration er acceptabelt (se pkt. 4.2).

Hyperkalcæmi

Der er indberettet tilfælde af hyperkalcæmi i kliniske studier med Natpar. Hyperkalcæmi forekom

hyppigt i titreringsperioden, hvor doserne af oralt calcium, aktivt D-vitamin og Natpar blev justeret.

Forekomsten af hyperkalcæmi kan minimeres ved at følge den anbefalede dosering, tage højde for

monitoreringsdata og udspørge patienterne om alle symptomer på hyperkalcæmi. Hvis der udvikles

svær hyperkalcæmi (> 3,0 mmol/l eller over den øvre normalgrænse med symptomer), bør hydrering

og midlertidig behandlingsafbrydelse af Natpar, calcium og aktivt D-vitamin overvejes, indtil

serumcalcium igen er normalt. Derefter kan det overvejes at genoptage behandlingen med Natpar,

calcium og aktivt D-vitamin i lavere doser (se pkt. 4.2 og 4.8).

Hypokalcæmi

Der er rapporteret om hypokalcæmi, en almindelig klinisk manifestation ved hypoparatyroidisme, i

kliniske studier med Natpar. De fleste tilfælde af hypokalcæmi i de kliniske studier var lette til

moderate i sværhedsgrad. Efter markedsføring er hændelser med symptomatisk hypokalcæmi,

inklusive hændelser, der førte til slagtilfælde, blevet rapporteret hos patienter, behandlet med Natpar.

Risikoen for alvorlig hypokalcæmi er højest efter seponering af Natpar, ved oversprunget dosis eller

ved pludselig behandlingsafbrydelse, men det kan forekomme til enhver tid. Ved midlertidig

behandlingsafbrydelse eller permanent seponering af Natpar skal serumcalcium monitoreres, og

tilskuddet af eksogent calcium og/eller aktivt D-vitamin skal om nødvendigt øges. Forekomsten af

hypokalcæmi kan minimeres ved at følge den anbefalede dosering, tage højde for monitoreringsdata

og udspørge patienterne om alle symptomer på hypokalcæmi (se pkt. 4.2 og 4.8).

Samtidig brug af hjerteglykosider

Hyperkalcæmi kan, uanset oprindelsesårsag, prædisponere for digitalistoksicitet. Hos patienter, der

samtidigt tager hjerteglykosider (f.eks. digoxin eller digitoxin), skal serumcalcium og hjerteglykosid-

niveauet monitoreres, og patienterne skal overvåges for symptomer på digitalis-forgiftning (se

pkt. 4.5).

Svær nyre- eller leversygdom

Natpar skal anvendes med forsigtighed hos patienter med svært nedsat nyre- eller leverfunktion, da

sådanne patienter ikke er blevet evalueret i kliniske studier.

Unge patienter

Natpar skal anvendes med forsigtighed hos unge patienter med åbne epifyseskiver, da disse patienter

kan have øget risiko for osteosarkom (se pkt. 4.3).

Ældre patienter

De kliniske studier med Natpar inkluderede ikke tilstrækkeligt mange forsøgspersoner i alderen 65 år

og derover til at klarlægge, om responsen hos ældre er anderledes end hos yngre personer.

Takyfylaksi

Natpars calcium-øgende virkning kan hos nogle patienter mindskes over tid. For at holde øje med, om

dette sker, bør responsen på Natpar-administration i form af serumcalcium-niveauet monitoreres

regelmæssigt, og takyfylaksi bør i givet fald overvejes.

Hvis serumniveauet af 25-OH-D-vitamin er lavt, kan et passende tilskud reetablere serum-calcium-

responsen på Natpar (se pkt. 4.2).

Urolithiasis

Natpar er ikke undersøgt hos patienter med urolithiasis. Natpar bør anvendes med forsigtighed til

patienter med aktiv eller nylig urolithiasis på grund af risikoen for forværring af denne tilstand.

Overfølsomhed

Efter markedsføring er der rapporteret tilfælde af overfølsomhedsreaktioner hos patienter, der tager

Natpar. Overfølsomhedsreaktioner kan omfatte anafylaksi, dyspnø, angioødem, urticaria, udslæt osv.

Hvis der opstår tegn eller symptomer på alvorlige overfølsomhedsreaktioner, skal behandling med

Natpar seponeres, og overfølsomhedsreaktionerne skal behandles i henhold til standardpleje.

Patienterne skal monitoreres, indtil tegn og symptomer forsvinder (se pkt. 4.3 og 4.8). Det er påkrævet

at monitorere for hypokalcæmi, hvis Natpar seponeres (se pkt. 4.2).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Hjerteglykosiders inotrope effekt påvirkes af serumcalcium-niveauet. Samtidig brug af Natpar og

hjerteglykosider (f.eks. digoxin eller digitoxin) kan prædisponere for digitalistoksicitet, hvis patienten

udvikler hyperkalcæmi. Der er ikke gennemført interaktionsstudier med hjerteglykosider og Natpar (se

pkt. 4.4).

Patientens serumcalcium skal monitoreres ved behandling med ethvert lægemiddel, der påvirker

serumcalcium (f.eks. lithium, thiazider).

Samtidig administration af alendronsyre og Natpar kan medføre nedsat calciumbesparende effekt,

hvilket kan interferere med normaliseringen af serumcalcium. Samtidig brug af Natpar og

bisfosfonater anbefales ikke.

Natpar er et protein, der ikke metaboliseres af – og ikke hæmmer – hepatiske mikrosomale

lægemiddelmetaboliserende enzymer (f.eks. CYP-isoenzymer). Natpar er ikke proteinbundet og har et

lille fordelingsvolumen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er ingen data fra anvendelse af Natpar til gravide kvinder. Dyrestudier indikerer hverken direkte

eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3).

En risiko for den gravide kvinde eller fosteret kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om behandling

med Natpar skal påbegyndes eller seponeres under graviditet, idet der tages højde for de kendte risici

ved behandlingen i forhold til fordelene for kvinden.

Amning

Det er ukendt, om Natpar udskilles i human mælk.

De tilgængelige farmakologiske data fra dyrestudier viser, at Natpar udskilles i mælk (se pkt. 5.3).

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes. Det skal besluttes, om amning eller behandling

med Natpar skal ophøre, idet der tages højde for fordelene ved amning for barnet i forhold til de

terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er ingen data vedrørende indvirkningen af Natpar på human fertilitet. Dyrestudier indikerer ikke

nogen indvirkning på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Natpar påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Da

neurologiske symptomer kan være et tegn på ukontrolleret hypoparatyroidisme, skal patienter med

forstyrrelser i kognition eller opmærksomhed informeres om, at de ikke må føre motorkøretøj eller

betjene maskiner, før symptomerne har fortaget sig.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

De hyppigst forekommende bivirkninger hos patienter i behandling med Natpar er hyperkalcæmi og

hypokalcæmi og de dermed forbundne kliniske manifestationer, herunder hovedpine, diarré,

opkastning, paræstesi, hypæstesi og hyperkalciuri. I de kliniske studier blev disse bivirkninger, der

generelt var lette til moderate og forbigående, håndteret ved dosisjustering af Natpar, calcium og/eller

aktivt D-vitamin (se pkt. 4.4 og 5.1).

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne hos Natpar-behandlede patienter i det placebokontrollerede studie og efter

markedsføring er opstillet nedenfor i henhold til MedDRA-systemorganklasse og hyppighed.

Hyppigheden defineres som Meget almindelig

(≥ 1/10), Almindelig (≥ 1/100 til < 1/10) og ikke kendt

(kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Alle bivirkninger, der er rapporteret efter

markedsføring, er i

kursiv

Systemorganklasse

Meget almindelige

bivirkninger

(≥ 1/10)

Almindelige

bivirkninger

1/100 til

< 1/10)

Ikke kendt

(kan ikke

estimeres ud fra

forhåndenværende

data)

Immunsystemet

Overfølsomhedsreak-

tioner (dyspnø,

angioødem, urticaria,

udslæt)

Metabolisme og

ernæring

hyperkalcæmi,

hypokalcæmi

hypomagnesiæmi

, tetani

Psykiske forstyrrelser

angst

, insomni*

Nervesystemet

hovedpine*

,†

hypæstesi

, paræstesi

døsighed*

Hjerte

palpitationer*

,†

Vaskulære sygdomme

hypertension*

Luftveje, thorax og

hoste

mediastinum

Mave-tarm-kanalen

diarré*

,†

, kvalme*,

opkastning*

øvre abdominalsmerter*

Knogler, led, muskler

og bindevæv

artralgi*,

muskelspasmer

muskelsammentrækninger

, muskuloskeletale

smerter

, myalgi

nakkesmerter

ekstremitetssmerter

Nyrer og urinveje

hyperkalciuri*,

pollakisuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

asteni*, brystsmerter

træthed, smerter på

injektionsstedet, tørst*

Undersøgelser

positiv test for anti-

parathyroideahormon

(PTH)-antistoffer, nedsat

25-hydroxykolekalciferol

i blodet

, nedsat D-

vitamin

* Symptomer, der muligvis er forbundet med hyperkalcæmi, som sås i de kliniske studier.

Symptomer, der muligvis er forbundet med hypokalcæmi, som sås i de kliniske studier.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Hyperkalcæmi og hypokalcæmi var almindeligt forekommende bivirkninger under dosistitreringen.

Risikoen for alvorlig hypokalcæmi var størst efter seponering af Natpar. Efter markedsføring er der

rapporteret tilfælde af hypokalcæmi, der førte til slagtilfælde (se pkt. 4.4).

Reaktioner på injektionsstedet

I det placebo-kontrollerede studie oplevede 9,5 % (8/84) af de Natpar-behandlede patienter og 15 %

(6/40) i placebogruppen en reaktion på injektionsstedet, som i alle tilfælde var let eller moderat.

Immunogenicitet

Da peptidholdige lægemidler potentielt kan have immunogene egenskaber, kan administration af

Natpar udløse dannelse af antistoffer. I det placebokontrollerede studie med voksne

hypoparatyroidisme-patienter var incidensen af anti-parathyroideahormon (PTH)-antistoffer

henholdsvis 8,8 % (3/34) og 5,9 % (1/17) efter subkutan administration af henholdsvis 50-

100 mikrogram Natpar og placebo én gang dagligt i 24 uger.

På tværs af alle kliniske studier med hypoparatyroidisme-patienter var incidensraten for

immunogenicitet 17/87 (19,5 %) efter behandling med Natpar i op til 4 år, og der sås ingen stigning i

incidensen over tid. Disse 17 patienter havde lave titre af anti-PTH-antistoffer, og 3 af dem blev

efterfølgende antistofnegative. Anti-PTH-antistoffernes tilsyneladende forbigående karakter skyldes

sandsynligvis den lave titer. Tre af disse patienter havde antistoffer med neutraliserende aktivitet; disse

patienter opretholdt den kliniske respons uden evidens for immun-relaterede bivirkninger.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Overdosering kan medføre hyperkalcæmi; symptomerne kan f.eks. være palpitationer, ekg-

forandringer, hypotension, kvalme, opkastning, svimmelhed og hovedpine. Svær hyperkalcæmi kan

være en livstruende tilstand, der kræver akut lægehjælp og omhyggelig overvågning (se pkt. 4.4).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Calciumhomøostase, parathyroideahormoner og analoger,

ATC-kode: H05AA03

Virkningsmekanisme

Endogent parathyroideahormon (PTH) udskilles af biskjoldbruskkirtlerne som et polypeptid bestående

af 84 aminosyrer. PTH virker gennem parathyroideahormon-receptorer på celleoverflader i knogle-,

nyre- og nervevæv. Parathyroideahormon-receptorer hører til familien af G-forbundne

proteinreceptorer.

Parathyroideahormon har en række vigtige fysiologiske funktioner og spiller f.eks. en central rolle i

moduleringen af serumcalcium og serumphosphat inden for nøje regulerede niveauer, reguleringen af

nyrernes udskillelse af calcium og phosphat, aktiveringen af D-vitamin og opretholdelsen af en normal

knogleomsætning.

Natpar fremstilles i

E. coli

ved rekombinant DNA-teknologi og er identisk med 84-

aminosyresekvensen i endogent humant parathyroideahormon.

Farmakodynamisk virkning

PTH (1-84) er den primære regulator af plasmacalcium-homøostasen. I nyrerne øger PTH (1-84) den

tubulære reabsorption af calcium og fremmer udskillelsen af phosphat.

PTH's overordnede virkning er at øge serumcalcium, reducere urinudskillelsen af calcium og nedsætte

serumphosphat.

Natpar har den samme primære aminosyresekvens som endogent parathyroideahormon og kan

forventes at have samme fysiologiske virkninger.

Klinisk virkning og sikkerhed

Natpars sikkerhed og kliniske virkning hos voksne hypoparatyroidisme-patienter er påvist i

et randomiseret, placebo-kontrolleret studie og et åbent forlængelsesstudie. I disse studier blev Natpar

selv-administreret med en daglig dosis på 25-100 mikrogram subkutant.

Studie 1 – REPLACE

Studiets formål var at opretholde serumcalcium ved administration af Natpar og samtidig opnå

reduktion eller seponering af oralt calcium og aktivt D-vitamin. Studiet var et 24-ugers, randomiseret,

dobbeltblindet, placebo-kontrolleret multicenterstudie. I dette studie blev kroniske

hypoparatyroidisme-patienter, der tog calcium og aktive former for D-vitamin (D-vitamin-metabolitter

eller -analoger), randomiseret til enten Natpar (n = 84) eller placebo (n = 40). Gennemsnitsalderen var

47,3 år (19-74 år), og 79 % var kvinder. Patienterne havde haft hypoparatyroidisme i gennemsnitligt

13,6 år.

Ved randomiseringen blev aktive former for D-vitamin reduceret med 50 %, og patienterne blev

udvalgt til at få enten Natpar 50 mikrogram dagligt eller placebo. Efter randomiseringen fulgte en 12-

ugers fase med Natpar-titrering og en 12-ugers fase med Natpar-vedligeholdelsesdosis.

90 % af de randomiserede patienter gennemførte det 24 uger lange behandlingsforløb.

I effektanalysen blev forsøgspersoner, der opfyldte tre komponenter af det tredelte responskriterie,

betragtet som respondere. En responder var defineret ved et sammensat primært effektmål bestående

af mindst 50 % reduktion af dosen af aktivt D-vitamin i forhold til

baseline

OG mindst 50 % reduktion

af dosen af oralt calcium i forhold til

baseline

OG en totalkoncentration af albumin-korrigeret

serumcalcium, der blev opretholdt eller normaliseret sammenholdt med

baseline

(≥ 1,875 mmol/l) og

ikke overskred laboratoriets øvre normalgrænse.

Ved behandlingens afslutning havde 46/84 (54,8 %) af Natpar-patienterne opfyldt det primære

effektmål, mens dette kun var tilfældet for 1/40 (2,5 %) af placebo-patienterne (p < 0,001).

Blandt de patienter, der gennemførte studiet, var 34/79 (43 %) af Natpar-patienterne uafhængige af

aktivt D-vitamin i uge 24 og fik højst 500 mg calciumcitrat, mens dette kun var tilfældet for

2/33 (6,1 %) af placebo-patienterne (p < 0,001).

69 % (58/84) af de patienter, der var randomiseret til Natpar, fik reduceret deres dosis af oralt calcium

med ≥ 50 %, mens dette kun var tilfældet for 7,5 % (3/40) af de patienter, der var randomiseret til

placebo. Den gennemsnitlige ændring i oralt calcium sammenholdt med

baseline

var -51,8%

(SD 44,6) i Natpar-gruppen

versus

6,5 % (SD 38,5) i placebogruppen (p < 0,001). Desuden fik 87 %

(73/84) af Natpar-patienterne reduceret deres dosis af oralt aktivt D-vitamin med ≥ 50 %

versus

45 %

(18/40) af placebopatienterne.

Studie 2 – RACE

Studie 2 er et åbent, længerevarende forlængelsesstudie til evaluering af daglig subkutan

administration af Natpar hos hypoparatyroidisme-patienter, der tidligere har gennemført Natpar-

studier.

I alt 49 patienter blev inkluderet i studiet. Patienterne fik doser på 25 mikrogram, 50 mikrogram,

75 mikrogram eller 100 mikrogram/dag i op til omkring 60 måneder (gennemsnitligt 1161 dage (41-

1820 dage)).

Resultaterne viser de vedvarende fysiologiske virkninger af Natpar over 60 måneder, herunder

opretholdelse af gennemsnitligt albumin-korrigeret serumcalcium (n = 49, 2.11 ± 0.19 mmol/l), et fald

baseline

i urinudskillelsen af calcium (n = 47, -2.23 ± 5.9 mmol/24 timer), et fald i serumphosphat

(n = 49, -0.29 ± 0.28 mmol/l) og opretholdelse af normalt calcium-phosphat-produkt (n = 49,

< 4,4 mmol

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Natpar i en eller flere undergrupper af den pædiatriske population med hypoparatyroidisme (se

pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

Dette lægemiddel er godkendt under "betingede omstændigheder". Det betyder, at der forventes

yderligere dokumentation for lægemidlet.

Det Europæiske Lægemiddelagentur vil mindst én gang om året vurdere nye oplysninger om

lægemidlet, og produktresuméet vil om nødvendigt blive ajourført.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Natpars farmakokinetik efter subkutan administration i låret hos patienter med hypoparatyroidisme

svarede til den, der sås hos raske postmenopausale kvinder, som fik parathyroideahormon

administreret i låret og abdomen.

Absorption

Natpar administreret subkutant havde en absolut biotilgængelighed på 53 %.

Fordeling

Efter intravenøs administration har Natpar et fordelingsvolumen ved

steady state

på 5,35 l.

Biotransformation

In vitro

- og

in vivo

-studier har vist, at clearance af Natpar primært sker via leveren og i mindre grad

via nyrerne.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/150203/2017

EMEA/H/C/003861

EPAR – sammendrag for offentligheden

Natpar

parathyroideahormon

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Natpar.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Natpar bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Natpar, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Natpar, og hvad anvendes det til?

Natpar er et hormon til erstatningsbehandling af voksne med underaktive biskjoldbruskkirtler

(hypoparatyroidisme).

Hos patienter med denne sygdom danner biskjoldbruskkirtlerne i halsen ikke tilstrækkeligt med

parathyroideahormon, som regulerer calciumindholdet i blodet. Som følge heraf har patienterne for

lavt indhold af calcium, hvilket kan medføre problemer i knogler, muskler, hjerte, nyrer og andre dele

af kroppen.

Natpar anvendes som tillægsbehandling sammen med tilskud af calcium og vitamin D, når disse ikke

har haft tilstrækkelig virkning.

Da antallet af patienter med hypoparatyroidisme er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og

Natpar blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 18. december 2013.

Natpar indeholder det aktive stof parathyroideahormon.

Natpar

EMA/150203/2017

Side 2/3

Hvordan anvendes Natpar?

Natpar fås som et pulver og en væske, der blandes sammen til en injektionsvæske. Natpar sprøjtes ind

under huden i låret ved hjælp af Natpar-pennen. Startdosis er normalt 50 µg én gang dagligt. Dosis af

Natpar såvel som patientens dosis af vitamin D- og calciumtilskud justeres derefter afhængigt af

patientens indhold af calcium i blodet. Den maksimale daglige dosis er 100 µg.

Patienten kan godt selv indsprøjte Natpar efter forudgående oplæring. Lægemidlet udleveres kun efter

recept, og ordination og behandlingen bør overvåges af en sundhedsperson med erfaring i behandling

af patienter med hypoparatyroidisme. De nærmere oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Natpar?

Det aktive stof i Natpar, parathyroideahormon, er en kopi af det naturlige hormon, der dannes af

biskjoldbruskkirtlerne. Det erstatter det manglende hormon hos patienter med hypoparatyroidisme og

medvirker derved til at genoprette calciumindholdet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Natpar?

Natpar er påvist at medvirke til regulering af calciumindholdet i blodet hos patienter med

hypoparatyroidisme, som får tilskud af calcium og vitamin D.

I en 24-ugers hovedundersøgelse med 124 patienter opnåede 54,8 % (46 ud af 84) af de patienter,

der fik Natpar, et vedvarende acceptabelt indhold af calcium i blodet, og de kunne nedsætte deres

tilskud af calcium- og vitamin D med mindst 50 %. Den andel af de patienter, der fik virkningsløs

medicin (placebo) og opnåede samme resultat, var 2,5 % (1 ud af 40 patienter).

Hvilke risici er der forbundet med Natpar?

De hyppigste bivirkninger ved Natpar (som optræder hos mere end 1 ud af 10 personer) er for højt

eller for lavt calciumindhold i blodet, som kan medføre hovedpine, diarré, opkastning, usædvanlige

sanseindtryk som stikken og prikken (paræstesi), nedsat følesans (hypæstesi), og for højt

calciumindhold i urinen. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Natpar fremgår af

indlægssedlen.

Natpar må ikke anvendes hos patienter, der får eller har fået strålebehandling af knoglerne, eller som

har knoglekræft eller kræft, der har bredt sig til knoglerne, og har øget risiko for at udvikle

knoglekræft af typen osteosarkom. Natpar må heller ikke anvendes hos patienter, som har uforklaret

stigning i enzymet alkalisk fosfatase fra knoglerne, eller som har pseudohypoparatyroidisme, en

sjælden sygdom, hvor kroppen ikke reagerer tilfredsstillende på det parathyroideahormon, der dannes

af kroppen. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Natpar godkendt?

Natpar erstatter det manglende parathyroideahormon hos patienter med hypoparatyroidisme.

Hovedundersøgelsen viste, at Natpar medvirker til at regulere blodets indhold af calcium og nedsætter

behovet for tilskud af calcium og vitamin D, men undersøgelsen var kortvarig, og der var ingen tegn på

bedring i patienternes livskvalitet eller mindskelse af langvarige problemer såsom nedsat nyrefunktion.

Natpar bør derfor kun bruges hos patienter, der ikke er tilfredsstillende reguleret med sædvanlige

behandlinger alene, og som ikke har andre behandlingsmuligheder.

Natpar

EMA/150203/2017

Side 3/3

Hvad angår sikkerheden, anses risikoen for forhøjet eller nedsat calciumindhold for vigtig, og der

behøves yderligere data for at give bedre indsigt i følgerne af store svingninger i blodets

calciumindhold, når lægemidlet gives én gang om dagen.

Natpar har fået en "betinget godkendelse". Det skyldes de begrænsede data, der findes om

lægemidlet. Det betyder, at der er flere videnskabelige beviser på vej om lægemidlet, som

virksomheden er blevet pålagt at fremskaffe. Hvert år gennemgår Det Europæiske Lægemiddelagentur

alle nye oplysninger, der måtte foreligge, og ajourfører om nødvendigt dette sammendrag.

Hvilke oplysninger afventes der stadig for Natpar?

Da Natpar har fået en betinget godkendelse, skal virksomheden, der markedsfører Natpar, udføre en

supplerende undersøgelse for at bekræfte fordelene og risiciene ved lægemidlet og egnetheden af dets

doseringsplan (én gang dagligt).

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Natpar?

Virksomheden, der markedsfører Natpar, skal oprette et register og indsamle langsigtede data om

patienter, der behandles med Natpar, herunder dets virkning på knoglerne, nyrerne og patienternes

livskvalitet.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Natpar.

Andre oplysninger om Natpar

Den fuldstændige EPAR for Natpar findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Natpar, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Natpar findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information