Multaq

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel PIL
Produktets egenskaber SPC
Offentlige vurderingsrapport PAR
Aktiv bestanddel:
dronedaron
Tilgængelig fra:
Sanofi-aventis groupe
ATC-kode:
C01BD07
INN (International Name):
dronedarone
Terapeutisk gruppe:
Hjertetapi
Terapeutisk område:
Atrieflimren
Terapeutiske indikationer:
Multaq er indiceret til vedligeholdelse af sinusrytme efter vellykket kardioversion i voksen klinisk stabile patienter med paroxysmal og vedvarende atrieflimren (AF). På grund af dets sikkerhedsprofil bør Multaq kun ordineres efter, at alternative behandlingsmuligheder er blevet overvejet. Multaq bør ikke gives til patienter med venstre ventrikel systolisk dysfunktion eller til patienter med nuværende eller tidligere episoder af hjertesvigt.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/001043
Autorisation dato:
2009-11-25
EMEA kode:
EMEA/H/C/001043

Dokumenter

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk
Produktresumé Produktresumé - bulgarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk
Produktresumé Produktresumé - spansk
Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk
Produktresumé Produktresumé - tjekkisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk
Produktresumé Produktresumé - estisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk
Produktresumé Produktresumé - græsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk
Produktresumé Produktresumé - engelsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk
Produktresumé Produktresumé - fransk
Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk
Produktresumé Produktresumé - italiensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk
Produktresumé Produktresumé - lettisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk
Produktresumé Produktresumé - litauisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk
Produktresumé Produktresumé - ungarsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk
Produktresumé Produktresumé - maltesisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk
Produktresumé Produktresumé - hollandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk
Produktresumé Produktresumé - polsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk
Produktresumé Produktresumé - portugisisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk
Produktresumé Produktresumé - rumænsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk
Produktresumé Produktresumé - slovakisk
Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk
Produktresumé Produktresumé - slovensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk
Produktresumé Produktresumé - finsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk
Produktresumé Produktresumé - svensk
Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk bokmål
Produktresumé Produktresumé - norsk bokmål
Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk
Produktresumé Produktresumé - islandsk
Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk
Produktresumé Produktresumé - kroatisk

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

MULTAQ 400 mg filmovertrukne tabletter

dronedaron

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage MULTAQ

Sådan skal du tage MULTAQ

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

MULTAQ indeholder et aktivt stof, der hedder dronedaron. Det tilhører en gruppe lægemidler, der hedder

antiarytmika, som hjælper med at regulere dit hjertes slag.

MULTAQ anvendes, hvis du har problemer med dit hjerte, så hjertet slår ude af takt (atrieflimren), og

spontant, eller under en behandling kaldet kardiovertering har ændret dit hjerteslag, så rytmen (pulsen) er

normal.

MULTAQ forebygger gentagelse af lidelsen med uregelmæssig hjerterytme. MULTAQ bruges kun af

voksne.

Din læge vil overveje alle tilgængelige behandlingsmuligheder før MULTAQ ordineres til dig.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage MULTAQ

Tag ikke MULTAQ:

hvis du er allergisk over for dronedaron eller et af de øvrige indholdsstoffer i MULTAQ (angivet i

punkt 6),

hvis du har problemer med nerveimpulser i hjertet (grenblok). Dit hjerte kan slå meget langsomt, eller

du kan føle dig svimmel. Hvis du har fået indopereret en pacemaker for dette problem, kan du anvende

MULTAQ,

hvis du har meget lav puls (under 50 slag pr. minut),

hvis dit ekg (elektrokardiogram) viser et hjerteproblem, der kaldes ”forlænget QT-korrigeret interval”

(intervallet er længere end 500 millisekunder),

hvis du har en type atrieflimren, der kaldes permanent atrieflimren (AF). Ved permanent AF har AF

været til stede længe (mindst 6 måneder), og der er truffet beslutning om ikke at ændre din hjerterytme

tilbage til normal rytme med kardiovertering,

hvis du har ustabilitet (”fald”) i dit blodtryk som kan føre til utilstrækkelig arterielt blodcirklation i

dine organer.

hvis du har eller har haft en lidelse, hvor hjertet ikke kan pumpe blodet rundt i kroppen, så godt som

det burde (en tilstand, der kaldes hjertesvigt). Du kan have hævede fødder eller ben,

vejrtrækningsproblemer, når du ligger ned eller sover, eller du får åndenød, når du bevæger dig,

hvis den mængde blod, der forlader dit hjerte hver gang, det trækker sig sammen, er for lille (en

tilstand, der kaldes systolisk dysfunktion af venstre ventrikel),

hvis du for nylig har taget amiodaron (et andet antiarytmika) og fået problemer med lungerne eller

leveren,

hvis du tager medicin mod infektioner (inklusive svampeinfektioner eller AIDS), allergi, problemer

med pulsslagene, depression, efter organtransplantation (se afsnittet nedenfor: ”Brug af anden medicin

sammen med MULTAQ”, som giver dig flere præcise detaljer om, hvilken medicin du ikke må tage

sammen med MULTAQ),

hvis du har en alvorlig leversygdom,

hvis du har en alvorlig nyresygdom,

hvis du tager dabigatran (se afsnittet ”Brug af anden medicin sammen med MULTAQ” nedenfor).

Hvis noget af det ovenstående gælder for dig, må du ikke tage MULTAQ.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager MULTAQ, hvis

du lider af en sygdom, der medfører et lavt niveau af kalium eller magnesium i dit blod. Dette problem

skal behandles, inden du begynder på behandlingen med MULTAQ,

du er over 75 år,

du har en lidelse, hvor de kar, der forsyner hjertet med blod, bliver hårde og forsnævrede (forkalkning

af kranspulsårene).

Mens du er i behandling med MULTAQ, fortæl din læge, hvis

din atrieflimren bliver permanent, mens du tager MULTAQ. Du skal ophøre med at tage MULTAQ,

du får hævede fødder eller ben, vejrtrækningsproblemer, når du ligger ned eller under søvn, åndenød,

når du går, eller du tager på i vægt (hvilket er tegn og symptomer på hjertesvigt),

hvis du udvikler nedenstående tegn og symptomer på leverproblemer, skal du straks fortælle det til din

læge: smerter i maveregionen eller ubehag, appetitløshed, kvalme, opkastning, gulfarvning af huden

eller det hvide i øjnene (gulsot), usædvanlig mørkfarvning af urinen, træthed (særligt i forbindelse med

andre symptomer anført ovenfor), kløe,

du bliver stakåndet eller har uproduktiv hoste. Fortæl din læge det, han/hun vil kontrollere dine lunger.

Hvis dette gælder for dig (eller du er i tvivl), skal du tale med din læge eller spørge på apoteket, før du tager

MULTAQ.

Undersøgelser af dit hjerte, lunger og blod

Mens du tager MULTAQ, vil din læge muligvis udføre nogle undersøgelser for at tjekke din sygdomstilstand

og for at se, hvordan medicinen virker på dig.

Din læge kan se på hjertets elektriske aktivitet ved hjælp af ekg-udstyr (elektrokardiogram).

Din læge vil tage blodprøver for at tjekke din leverfunktion, før du begynder at tage MULTAQ samt

under behandlingen.

Hvis du tager medicin mod dannelse af blodpropper såsom warfarin, vil din læge bestille en blodprøve,

som kaldes INR, for at kontrollere, hvor godt din medicin virker.

Din læge kan også tage andre blodprøver. Resultatet af en af disse blodprøver, som kontrollerer

nyrefunktionen (blodkreatinin-niveauet), kan være ændret på grund af MULTAQ. Din læge vil tage

højde for dette i sin vurdering af blodprøven og vil bruge en anden standardværdi for blodkreatinin.

Din læge vil måske kontrollere dine lunger.

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at stoppe behandlingen med MULTAQ.

Hvis der er andre personer, der undersøger dit blod, skal du sige til dem, at du er i behandling med

MULTAQ.

Børn og unge

MULTAQ anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med MULTAQ

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager, har gjort det for nylig eller måske vil tage anden

medicin.

Alt efter din tilstand kan din læge anbefale, at du tager blodfortyndende medicin (mod dannelse af

blodpropper).

MULTAQ og andre typer medicin kan påvirke hinanden og medføre alvorlige bivirkninger. Din læge kan

ændre dosis af en hvillken som helst anden medicin du tager.

Du må ikke tage noget af følgende medicin sammen med MULTAQ:

anden medicin der bruges til at behandle uregelmæssige eller hurtige hjerteslag såsom flecainid,

propafenon, quinidin, disopyramid, dofetilid, sotalol, amiodaron,

visse typer medicin mod svampeinfektioner såsom ketoconazol, voriconazol, itraconazol eller

posaconazol,

visse typer medicin mod depression, som kaldes tricykliske antidepressiva,

visse typer beroligende medicin, kaldet phenothiaziner,

bepridil mod brystsmerter pga. hjertesygdom,

telithromycin, erythromycin eller clarithromycin (antibiotika mod infektioner),

terfenadin (medicin mod allergi)

nefazodon (medicin mod depression)

cisaprid (medicin mod opstød af mad og mavesyre op i munden),

ritonavir (medicin mod aids),

dabigatran (medicin til forebyggelse af blodpropper).

Du skal fortælle det til lægen eller sige det på apoteket, hvis du tager noget af følgende medicin:

anden medicin mod forhøjet blodtryk, mod brystsmerter pga. hjertesygdom eller andre

hjerteproblemer, såsom verapamil, diltiazem, nifedipin, metoprolol, propranol eller digoxin,

visse typer kolesterolsænkende medicin (såsom simvastatin, lovastatin, atorvastatin eller rosuvastatin),

visse typer medicin mod blodpropper såsom warfarin,

visse typer medicin mod epilepsi, der kaldes phenobarbital, carbamazepin eller phenytoin,

sirolimus, tacrolimus, everolimus og ciclosporin (anvendes efter organtransplantation),

perikon – naturlægemiddel mod depression,

rifampicin – mod tuberkulose.

Brug af MULTAQ sammen med mad og drikke

Du må ikke drikke grapefrugtjuice, når du er i behandling med MULTAQ. Det kan øge blodets indhold af

dronedaron, og kan øge din risiko for at få bivirkninger.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge til råds, før du tager dette lægemiddel.

MULTAQ anbefales ikke, hvis du er gravid, eller hvis du overvejer at blive gravid.

Du må ikke tage MULTAQ, hvis du er kvinde i den fødedygtige alder, og du ikke anvender pålidelig

prævention.

Du skal stoppe med at tage dine tabletter og straks tale med din læge, hvis du bliver gravid, mens du er

i behandling med MULTAQ.

Det vides ikke om MULTAQ passerer over i modermælken. Du skal tale med din læge og beslutte om

du vil tage MULTAQ eller amme. Du bør ikke gøre begge dele.

Trafik- og arbejdssikkerhed

MULTAQ påvirker normalt ikke evnen til at køre bil og bruge maskiner. Dog kan din evne til at køre bil og

bruge maskiner påvirkes af bivirkninger som træthed.

MULTAQ indeholder lactose

Lactose er en sukkerart. Hvis din læge har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter, skal du tale med din

læge, inden du tager dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du tage MULTAQ

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Behandling med MULTAQ vil blive overvåget af en læge med erfaring i behandling af hjertesygdomme

Hvis du skal skifte fra amiodaron (en anden medicin mod uregelmæssig hjerterytme) til MULTAQ, kan din

læge give specielle anbefalinger f.eks. pause for amiodaron før der skiftes. Fortæl din læge om al den

medicin du tager.

Hvor meget du skal tage

Den sædvanlige dosis er en tablet af 400 mg to gange daglig. Tag:

én tablet i forbindelse med dit morgenmåltid og

én tablet i forbindelse med dit aftensmåltid.

Hvis du tror, at din medicin er for kraftig eller for svag, skal du tale med din læge eller spørge på apoteket.

Hvordan du skal tage medicinen

Du skal synke tabletten hel med et glas vand i forbindelse med et måltid. Tabletten kan ikke deles i to lige

store doser.

Hvis du har taget for meget MULTAQ

Kontakt straks din læge eller nærmeste skadestue/hospital. Tag medicinpakningen med dig.

Hvis du har glemt at tage MULTAQ

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet. Tag den næste dosis som planlagt.

Hvis du holder op med at tage MULTAQ

Du må ikke holde op med at tage medicinen uden først at tale med din læge eller spørge på apoteket.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Følgende bivirkninger ved denne medicin er blevet indberettet:

Kontakt straks lægen, hvis du oplever nogle af de følgende bivirkning – du kan have brug for akut

lægehjælp

Meget almindelig

(forekommer hos flere end 1 patient ud af 10)

problem hvor dit hjerte ikke kan pumpe blodet rundt i kroppen, så godt som det burde

(hjerteinsufficiens). I kliniske studier blev denne bivirkning set med samme hyppighed hos de patienter,

der fik MULTAQ, og de patienter, der fik uvirksom medicin (placebo). Symptomer inkluderer hævede

fødder eller ben, vejrtrækningsproblemer når du ligger ned eller sover, åndenød når du bevæger dig,

eller vægtøgning.

Almindelig

(forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 100)

diarré, udtalt opkastning, da det kan føre til nyreproblemer,

langsom puls.

Ikke almindelig

(forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 1.000)

inflammation (betændelsesagtig tilstand) i lungerne (med dannelse af arvæv og fortykkelse af lungerne).

Symptomer inkluderer åndenød eller tør hoste.

Sjælden

(forekommer hos 1 til 10 patienter ud af 10.000)

leverproblemer inklusive livstruende leversvigt. Symptomer inkluderer smerte eller ubehag i

maveregion, manglende appetit, kvalme, opkastning, gulfarvning af hud eller det hvide af øjnene

(gulsot), ualmindelig mørkfarvning af urin, træthed (særligt i forbindelse med symptomer anført

ovenfor), kløe.

allergiske reaktioner, herunder hævelser i ansigtet, læberne, munden, tungen eller halsen.

Andre bivirkninger inkluderer:

Meget almindelig

ændringer i resultatet af en blodprøve, der viser, hvor meget kreatinin du har i blodet,

ændringer i dit ekg (elektrokardiogram) kaldet langvarig QTc Bazett.

Almindelig

problemer med dit fordøjelsessystem såsom fordøjelsesbesvær, diarré, kvalme, opkastning og

mavesmerter.

du føler dig træt,

hudproblemer såsom udslæt eller kløe,

ændring i resultaterne af blodprøver til kontrol af din leverfunktion.

Ikke almindelig

andre hudproblemer såsom hudrødme eller eksem (rødme, kløe, brændende fornemmelse eller

blisterdannelse),

din hud bliver mere følsom over for sollys,

ændringer i smagssansen.

Sjælden

tab af smagssans,

betændelse (inflammation) i blodkarrene (vasculitis inklusive leukocytoklastisk vasculitis).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Brug ikke dette lægemiddel efter den udløbsdato, der står på blisterkort og pakning efter EXP. Udløbsdatoen

er den sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

Brug ikke dette lægemiddel, hvis der er synlige tegn på nedbrydning (se punkt 6).

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

MULTAQ indeholder:

Aktivt stof: dronedaron.

Hver filmovertrukken tablet indeholder 400 mg dronedaron (som hydrochlorid).

Øvrige indholdsstoffer i tabletkernen: hypromellose (E464), majsstivelse, crospovidon (E1202),

poloxamer 407, lactosemonohydrat (se pkt. 2 under ’MULTAQ indeholder lactose’), kolloid vandfri

silica, magnesiumstearat (E572).

Øvrige indholdsstoffer i filmovertrækket: hypromellose (E464), macrogol 6000, titandioxid (E171),

carnaubavoks (E903).

Udseende og pakningsstørrelser

MULTAQ er en hvid, oval, filmovertrukket tablet (tablet) med en dobbeltbølge på den ene side, og ”4142”

på den anden side.

MULTAQ filmovertrukne tabletter fås i pakninger af 20, 50, 60 tabletter i matte PVC- og aluminiumsblister,

og 100x1 tabletter fås i matte, perforerede PVC- og aluminium-endosisblister.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

75008 Paris – Frankrig

Fremstiller

Sanofi Winthrop Industrie

1 rue de la Vierge, Ambarès & Lagrave,

F-33565 Carbon Blanc Cedex – Frankrig

Chinoin Pharmaceutical and Chemical Works Private Co.Ltd

2112 Veresegyhaz Lévai u.5

Ungarn

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale repræsentant

for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00

Lietuva

UAB “SANOFI-AVENTIS LIETUVA“

Tel: +370 5 2755224

България

SANOFI BULGARIA EOOD

Тел.: +359 (0)2 970 53 00

Luxembourg/Luxemburg

Sanofi Belgium

Tél/Tel: +32 (0)2 710 54 00 (Belgique/Belgien)

Česká republika

sanofi-aventis, s.r.o.

Tel: +420 233 086 111

Magyarország

SANOFI-AVENTIS Zrt.

Tel.: +36 1 505 0050

Danmark

Sanofi A/S

Tlf.: +45 45 16 70 00

Malta

Sanofi S.p.A

Tel: +39 02 39394275

Deutschland

Sanofi-Aventis Deutschland GmbH

Tel.: 0800 52 52 010

Tel. aus dem Ausland: +49 69 305 21 131

Nederland

sanofi-aventis Netherlands B.V.

Tel: +31 20 245 4000

Eesti

sanofi-aventis Estonia OÜ

Tel: +372 627 34 88

Norge

sanofi-aventis Norge AS

Tlf: +47 67 10 71 00

Ελλάδα

sanofi-aventis AEBE

Τηλ: +30 210 900 16 00

Österreich

sanofi-aventis GmbH

Tel: +43 1 80 185 – 0

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

Polska

sanofi-aventis Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 280 00 00

France

sanofi-aventis France

Tél: 0 800 222 555

Appel depuis l’étranger : +33 1 57 63 23 23

Portugal

Sanofi - Produtos Farmacêuticos, Lda.

Tel: +351 21 35 89 400

Hrvatska

sanofi-aventis Croatia d.o.o.

Tel : +385 1 600 34 00

România

Sanofi Romania SRL

Tel: +40 (0) 21 317 31 36

Ireland

sanofi-aventis Ireland Ltd. T/A SANOFI

Tel: +353 (0) 1 403 56 00

Slovenija

sanofi-aventis d.o.o.

Tel: +386 1 560 48 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

sanofi-aventis Pharma Slovakia s.r.o.

Tel: +421 2 33 100 100

Italia

Sanofi S.p.A.

Tel: 800.536 389

Suomi/Finland

Sanofi Oy

Puh/Tel: +358 (0) 201 200 300

Κύπρος

sanofi-aventis Cyprus Ltd.

Τηλ: +357 22 871600

Sverige

Sanofi AB

Tel: +46 (0)8 634 50 00

Latvija

sanofi-aventis Latvia SIA

Tel: +371 67 33 24 51

United Kingdom

Sanofi

Tel: +44 (0) 845 372 7101

Denne indlægsseddel blev senest ændret {

MM/ÅÅÅÅ

}

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

MULTAQ 400 mg filmovertrukne tabletter

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver tablet indeholder 400 mg dronedaron (som hydrochlorid)

Hjælpestof, som behandleren skal være opmærksom på:

Hver tablet indeholder 41,65 mg lactose (som monohydrat)

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Filmovertrukken tablet (tablet).

Hvide, aflange tabletter, præget med to bølger på den ene side og koden ”4142” på den anden side.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

MULTAQ er indiceret til opretholdelse af sinusrytme hos voksne, klinisk stabile patienter med paroksystisk

eller persisterende atrieflimren (AF) efter vellykket kardiovertering. På grund af sikkerhedsprofilen (se pkt.

4.3 og 4.4) bør MULTAQ kun ordineres, når alternative behandlingsmuligheder er overvejet.

MULTAQ må ikke gives til patienter med systolisk dysfunktion af venstre ventrikel eller til patienter med

eksisterende eller tidligere episoder af hjerteinsufficiens.

4.2

Dosering og administration

Behandlingen bør kun initieres og monitoreres under supervision af en specialist (se pkt. 4.4).

Behandling med dronedaron kan påbegyndes hos ambulante patienter.

Antiarytmika af klasse I eller III (såsom flecainid, propafenon, quinidin, disopyramid, dofetilid, sotalol,

amiodaron) skal seponeres, inden behandling med dronedaron påbegyndes.

Der foreligger begrænset dokumentation om optimal timing af skift fra amiodaron til dronedaron. Der bør

tages hensyn til, at amiodaron kan have en lang virkningsvarighed efter seponering på grund af dets lange

halveringstid. Hvis der planlægges et skift, skal det ske under supervision af en specialist (se pkt. 4.3 og 5.1).

Dosering

Den anbefalede dosis er 400 mg to gange daglig hos voksne. Denne dosis bør tages som

en tablet i forbindelse med et morgenmåltid og

en tablet i forbindelse med et aftensmåltid.

Dronedaron bør ikke tages sammen med grapefrugtjuice (se pkt. 4.5)

Hvis en dosis ikke indtages, skal patienten tage den næste dosis som planlagt og ikke fordoble dosis.

Specielle populationer

Ældre

Effekt og sikkerhed var sammenlignelige hos ældre patienter, der ikke led af andre kardiovaskulære

sygdomme, og hos yngre patienter. Hos patienter ≥75 år, skal kliniske tegn på hjertesinsufficiens og EKG

overvåges regelmæssigt hvis der foreligger komorbiditeter (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.1) Dosisjustering anses ikke

for nødvendig, selvom et farmakokinetisk studie udført med raske individer viste øget plasmakoncentration

hos ældre kvinder (se pkt. 5.1 og 5.2).

Nedsat leverfunktion

Dronedaron er kontraindiceret hos patienter med alvorlig leverinsufficiens på grund af mangel på

dokumentation (se pkt. 4.3). Dosisjustering er ikke nødvendigt hos patienter med mildt eller moderat nedsat

leverfunktion (se pkt. 5.2).

Nedsat nyrefunktion

Dronedaron er kontraindiceret hos patienter med alvorlig nyreinsufficiens (kreatininclearance <30 ml/min)

(se pkt. 4.3). Dosisjustering er ikke nødvendigt hos andre patienter med nedsat nyrefunktion (se pkt. 4.4 og

5.2).

Pædiatrisk population

MULTAQs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er endnu ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Oral anvendelse.

Det anbefales, at synke tabletten hel med et glas vand i forbindelse med et måltid. Tabletten kan ikke deles i

to lige store doser.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

2. eller 3. grads atrioventrikulær blok, komplet grenblok, distalt blok, sinusknudedysfunktion,

ledningsdefekt i atrier eller syg sinus-syndrom (gælder ikke ved brug i forbindelse med fungerende

pacemaker)

Bradykardi <50 slag pr. minut

Permanent AF med en varighed af AF på ≥6 måneder (eller ukendt varighed) og forsøg på at

genetablere sinusrytmen ikke længere overvejes af lægen.

Ustabil hæmodynamisk tilstand

Anamnese med hjerteinsufficiens eller systolisk dysfunktion af venstre ventrikel

Patienter med lever- og lungetoksicitet relateret til tidligere anvendelse af amiodaron.

Co-administration med potente CYP3A4-inhibitorer såsom ketoconazol, itraconazol, voriconazol,

posaconazol, telithromycin, clarithromycin, nefazodon og ritonavir (se pkt. 4.5)

Lægemidler, der inducerer torsades de pointes såsom phenothiaziner, cisaprid, bepridil, tricykliske

antidepressiva, terfenadin og visse orale makrolider såsom erythromycin, antiarytmika af klasse I og

III (se pkt. 4.5).

QTc-interval (Bazett-korrigeret) ≥500 millisekunder

Alvorligt nedsat leverfunktion

Alvorligt nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

<30 ml/min.)

Co-administration med dabigatran

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Omhyggelig monitorering under dronedaron-behandling anbefales med jævnlig vurdering af hjerte-, lever-

og lungefunktion (se nedenfor). Dersom AF opstår igen, bør seponering af dronedaron overvejes.

Dronedaron bør seponeres, hvis patienten udvikler nogle af de kontraindicerede tilstande (se pkt. 4.3).

Monitorering af samtidigt administrerede lægemidler såsom digoxin og antikoagulantia er påkrævet.

Patienter, der udvikler permanent AF under behandlingen

Et klinisk studie med patienter med permanent AF (AF-varighed mindst 6 måneder) og kardiovaskulære

risikofaktorer blev stoppet før tid på grund af øget forekomst af kardiovaskulær død, apopleksi og

hjerteinsufficiens hos de patienter, der fik dronedaron (se pkt. 5.1). Det anbefales af tage ekg løbende, mindst

hver 6. måned. Hvis patienter, der behandles med dronedaron, udvikler permanent AF, skal dronedaron

seponeres.

Patienter med en anamnese med hjerteinsufficiens eller systolisk dysfunktion af venstre ventrikel

Dronedaron er kontraindiceret hos patienter i ustabil hæmodynamisk tilstand og med en anamnese med

hjerteinsufficiens eller systolisk dysfunktion af venstre ventrikel (se pkt. 4.3).

Patienterne bør nøje evalueres for symptomer på kongestiv hjerteinsufficiens. Der er spontant indrapporteret

tilfælde af nyopstået eller forværret hjerteinsufficiens under behandling med dronedaron. Patienterne skal

informeres om at kontakte en læge, hvis de udvikler eller oplever tegn eller symptomer på hjerteinsufficiens,

såsom vægtøgning, behandlingsrelateret ødem eller forværret dyspnø. Hvis hjerteinsufficiens udvikles, skal

dronedaron seponeres.

Patienterne skal følges for udvikling af systolisk dysfunktion af venstre ventrikel under behandlingen. Hvis

der udvikles systolisk dysfunktion af venstre ventrikel, skal dronedaron seponeres.

Patienter med koronararteriesygdom

Hos patienter med koronararteriesygdom, skal kliniske tegn på hjerteinsufficiens og EKG overvåges

regelmæssigt for at påvise tidlige tegn på hjerteinsufficiens. I ESC og ACC/AHA/HRS retningslinjer har

dronedaron en klasse IA anbefaling hos patienter med paroksysmatisk/vedvarende AF og

koronararteriesygdom.

Ældre

Hos ældre patienter ≥75 år med multiple komorbiditeter skal kliniske tegn på hjerteinsufficiens og EKG

overvåge regelmæssigt (se pkt. 4.2 og 5.1).

Leverskader

Efter markedsføring er der indberettet hepatocellulære leverskader, herunder livstruende akut

leverinsufficiens, hos patienter i behandling med dronedaron. Der bør udføres leverfunktionstest før

behandling med dronedaron påbegyndes, en uge og en måned efter initiering af behandlingen og derefter

hver måned i 6 måneder, i måned 9. og 12. og periodisk derefter.

Hvis ALAT-niveauet stiger til ≥3 × den øvre grænse af referenceintervallet (ULN), skal ALAT-niveauet

måles på ny inden for 48 til 72 timer. Hvis det bekræftes, at ALAT-niveauet er ≥3 × ULN, skal behandlingen

med dronedaron seponeres. Der skal udføres relevante undersøgelser og tæt observation af patienten, indtil

ALAT er normaliseret.

Patienterne skal informeres om omgående at rapportere alle symptomer på potentielle leverskader (så som

vedvarende, nyopståede abdominalsmerter, anoreksi, kvalme, opkastning, feber, utilpashed, træthed, gulsot,

mørkfarvning af urin eller kløe) til deres læge.

Håndtering af stigning i plasmakreatinin

En stigning i plasmakreatinin (gennemsnitlig stigning 10 μmol/L) er blevet observeret ved anvendelse af

dronedaron 400 mg to gange daglig hos raske frivillige personer og hos patienter. Denne stigning

forekommer hos de fleste patienter tidligt efter opstart af behandlingen og når et plateau efter 7 dage. Det

anbefales at måle plasmakreatininværdierne før og 7 dage efter initiering af dronedaron. Hvis der observeres

en stigning i kreatinin, skal serumkreatinin måles efter yderligere 7 dage. Hvis der ikke observeres yderligere

stigning i kreatinin, skal denne værdi bruges som ny

baseline

(reference), idet dette kan forventes ved

behandling med dronedaron. Hvis serumkreatinin fortsætter med at stige, bør det overvejes at undersøge

dette nærmere og at seponere behandlingen.

Stigning i kreatinin bør ikke nødvendigvis føre til seponering af ACE-hæmmere eller angiotensin II-

receptorantagonister (AIIRAer).

Større kreatininstigninger efter initiering af dronedaron er blevet rapporteret efter markedsføring. I visse

tilfælde rapporteredes også forhøjet blod urea nitrogen sandsynligvis pga. hypoperfusion sekundært til

udvikling af hjerteinsufficiens (præ-renal azotæmi). I sådanne tilfælde skal dronedaron seponeres (se pkt. 4.3

og 4.4). Det anbefales at monitorere nyrefunktionen regelmæssigt og overveje yderligere undersøgelser hvis

nødvendigt.

Elektrolytforstyrrelser

Da antiarytmiske lægemidler kan være ineffektive eller kan medføre arytmier hos patienter med

hypokaliæmi, bør enhver kalium- eller magnesiummangel korrigeres inden påbegyndelse og under

behandling med dronedaron.

Forlænget QT-interval

Den farmakologiske effekt af dronedaron kan inducere en moderat forlængelse (ca. 10 millisekunder) af QTc

Bazett interval, relateret til den forlængede repolarisering. Disse ændringer er forbundet med dronedarons

terapeutiske effekt og afspejler ikke toksicitet. Opfølgning, inklusive ekg (elektrokardiogram) anbefales

under behandling. Hvis QTc Bazett intervallet er ≥ 500 msek., bør dronedaron seponeres (se pkt. 4.3).

Baseret på klinisk erfaring, har dronedaron en lav proarytmisk effekt og har demonstreret en reduktion i

arytmisk død i ATHENA-studiet (se pkt. 5.1).

proarytmiske

effekter

forekomme

særlige

tilfælde,

såsom

samtidig

behandling

lægemidler der begunstiger arytmi og/eller elektrolytforstyrrelser (se pkt. 4.4 og 4.5).

Respiratoriske, torakale og mediastinale sygdomme

Tilfælde af institiel lungesygdom, herunder pneumonitis og lungefibrose, er rapporteret efter markedsføring.

Nyopstået dyspnø eller uproduktiv hoste kan være relateret til pulmonal toksicitet, og patienterne bør nøje

evalueres klinisk. Dersom lungetoksicitet bekræftes, bør behandlingen seponeres.

Interaktioner (se pkt. 4.5)

Digoxin

Administration af dronedaron til patienter, der får digoxin, vil medføre en forhøjet digoxin-

plasmakoncentration og dermed fremskynde symptomer og tegn associeret med digoxin-toksicitet. Klinisk

og biologisk monitorering samt ekg-monitorering anbefales, og digoxindosis bør halveres. En synergistisk

indvirkning på hjertefrekvensen og den atrioventrikulære overledning er også mulig.

Beta-blokkere og calciumantagonister

Samtidig administration af beta-blokkere eller calciumantagonister med hæmmende effekt på sinusknuden

og atrioventrikulærknuden bør ske med forsigtighed. Disse lægemidler bør initieres ved lav dosis, og

optitrering bør først ske efter ekg-evaluering. Der bør tages ekg på patienter i behandling med

calciumantagonister eller betablokkere, når dronedaron initieres, og dosis bør om nødvendigt justeres.

Vitamin K antagonister

Patienterne skal antikoagulansbehandles relevant i henhold til kliniske retningslinjer for AF. International

normaliseret ratio (INR) skal nøje monitoreres efter initiering af dronedaron hos patienter, der får K-vitamin-

antagonister.

Potent CYP3A4-induktorer

Potente CYP3A4-induktorer såsom rifampicin, phenobarbital, carbamazapin, phenytoin eller perikon bør

ikke anvendes.

Statiner

Statiner bør anvendes med forsigtighed. Lavere start- og vedligeholdelsesdoser af statiner bør overvejes, og

patienter bør monitoreres for kliniske tegn på muskeltoksicitet.

Grapefrugtjuice

Patienter bør frarådes at drikke grapefrugtjuice under behandlingen med dronedaron.

Lactose

Dette lægemiddel indeholder lactose. Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form for arvelig

lactasemangel (total lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption, bør ikke anvende dette

lægemiddel.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Dronedaron bliver metaboliseret primært af CYP3A4 (se pkt. 5.2). Derfor kan CYP3A4-inhibitorer og -

induktorer potentielt interagere med dronedaron. Dronedaron er en moderat inhibitor af CYP3A4 og en svag

inhibitor af CYP2D6 og en potent inhibitor af P-glykoproteiner (P-gp). Derfor kan dronedaron potentielt

interagere med lægemidler, der er substrater af P-glykoproteiner, CYP3A4 eller CYP2D6. Det er blevet vist,

at dronedaron og/eller dets metabolitter også inhiberer følgende transportproteiner: organisk anion-

transportere (OAT), organisk anion-transport-polypeptider (OATP) og organisk kation-transportere (OCT)

in

vitro.

Dronedaron besidder intet særligt potentiale til at inhibere CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2C8

eller CYP2B6.

En potentiel farmakodynamisk interaktion kan også forventes med betablokkere, calciumantagonister og

digitalis.

Lægemidler der inducerer

torsades de pointes

Lægemidler, der inducerer torsades de pointes såsom phenothiaziner, cisaprid, bepridil, tricykliske

antidepressiva, visse orale makrolider såsom erythromycin, terfenadin og antiarytmika klasse I og III, er

kontraindicerede på grund af den potentielle risiko for proarytmi (se pkt. 4.3).

Hos patienter som allerede er i behandling med beta-blokkere på det tidspunkt at dronedaronbehandlingen

initieres, skal et EKG udføres og doseringen af beta-blokkere bør justeres hvis nødvendigt (se pkt. 4.4).

Klinisk set er EKG og biologisk overvågning anbefalet, og doseringen af digoxin bør halveres (se pkt. 4.4).

Effekt af andre lægemidler på dronedaron

Potente CYP3A4-inhibitorer

Gentagne doser på 200 mg ketoconazol daglig resulterede i en 17-dobbelt stigning i dronedaron-

plasmakoncentrationen. Derfor er samtidig behandling med ketoconazol såvel som andre potente CYP3A4-

inhibitorer såsom itraconazol, voriconazol, pozaconazol, ritonavir, telithromycin, clarithromycin eller

nefazodon kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Moderate/svage CYP3A4-inhibitorer: Calciumantagonister

Erythromycin

Erythromycin, et oralt makrolid, kan inducere torsades de pointes og er derfor kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Gentagne doser af erythromycin (500 mg tre gange daglig i ti dage) resulterede i 3,8-folds stigning i

steady

state

-plasmakoncentrationen af dronedaron.

Calciumantagonister

Calciumantagonisterne diltiazem og verapamil er substrater og/eller moderate inhibitorer af CYP3A4.

Desuden kan verapamil og diltiazem ud fra et farmakodynamisk synspunkt potentielt interagere med

dronedaron, på grund af deres evne til at nedsætte hjertefrekvensen.

Gentagne doser af diltiazem (240 mg to gange daglig), verapamil (240 mg én gang daglig) og nifedipin (20

mg to gange daglig) resulterede i en stigning i dronedaron-plasmakoncentrationen med henholdsvis 1,7-, 1,4-

og 1,2 gange. Plasmakoncentrationen af calciumantagonister øges også af dronedaron (400 mg to gange

daglig) (verapamil med 1,4 gange og nisoldipin 1,5 gange). I kliniske studier fik 13 % af patienterne

calciumantagonister samtidigt med dronedaron. Der var ingen øget risiko for hypotension, bradykardi eller

hjerteinsufficiens.

På grund af den farmakokinetiske interaktion og mulige farmakodynamiske interaktion, bør

calciumantagonister med nedsættende effekt på sinus- og atrioventrikulærknude, såsom verapamil og

diltiazem, samlet set anvendes med forsigtighed i forbindelse med dronedaron. Behandling med disse

lægemidler bør initieres ved lave doser, og optitrering bør kun udføres efter vurdering af ekg. Hos patienter,

der allerede er i behandling med calciumantagonister på det tidspunkt, hvor dronedaronbehandling

påbegyndes, bør der udføres ekg, og calciumantagonist-dosis bør justeres om nødvendigt (se pkt. 4.4).

Andre moderate hæmmere af CYP3A4

Andre moderate hæmmere af CYP3A4 kan sandsynligvis også øge dronedarons plasmakoncentration.

CYP3A4-induktorer

Rifampicin (600 mg en gang daglig) nedsatte plasmakoncentrationen af dronedaron med 80 % uden nogen

særlig ændring i plasmakoncentrationen af den aktive metabolit. Derfor frarådes samtidig administration af

rifampicin og andre potente CYP3A4-induktorer såsom phenobarbital, carbamazepin, phenytoin eller

perikon, da de vil nedsætte plasmakoncentrationen af dronedaron.

MAO-hæmmere

I et

in vitro

-studie bidrog MAO til metabolismen af dronedarons aktive metabolit. Den kliniske relevans af

denne observation er ukendt (se pkt. 4.4 og 5.2).

Dronedarons effekt på andre lægemidler

Interaktion med lægemidler, der metaboliseres af CYP3A4

Dabigatran

Når dabigatranetexilat 150 mg en gang daglig blev co-administreret med dronedaron 400 mg to gange

daglig, blev dabigatran AUC

0-24

og C

øget med henholdsvis 100 % og 70 %. Der er ingen kliniske data

tilgængelige vedrørende co-administrationen af disse lægemidler hos AF-patienter. Samtidig administration

er kontraindiceret (se pkt. 4.3).

Statiner

Dronedaron kan øge plasmakoncentrationen af statiner, der er substrater for CYP3A4 og/eller P-gp.

Dronedaron (400 mg to gange daglig) øgede plasmakoncentrationen af simvastatin og simvastatinsyre

henholdsvis 4 og 2 gange. Det formodes, at dronedaron kan øge plasmakoncentrationen af lovastatin og

atorvastatin i samme størrelsesorden som af simvastatinsyre. Der var en svag interaktion mellem dronedaron

og atorvastatin (hvilket gennemsnitligt resulterede i en 1,7-folds stigning i atorvastatin-

plasmakoncentrationen). Der var en svag interaktion mellem dronedaron og statiner transporteret af OATP,

såsom rosuvastatin (hvilket resulterede i en 1,4-fold stigning i rosuvastatins plasmakoncentration).

I kliniske studier er der ikke fundet evidens for sikkerhedsproblemer ved samtidig administration af

dronedaron og statiner, der metaboliseres af CYP3A4. Der er dog spontant blevet indrapporteret tilfælde af

rabdomyolyse, når dronedaron blev givet i kombination med et statin (simvastin i særdeleshed), og derfor

skal samtidig brug af statiner ske med forsigtighed.

Der bør overvejes lavere start- og vedligeholdelsesdoser af statiner i overensstemmelse med statinets

produktinformation, og patienterne bør monitoreres for kliniske tegn på muskeltoksicitet (se pkt. 4.4).

Calciumantagonister

Interaktionen mellem dronedaron og calciumantagonister er beskrevet ovenfor (se pkt 4.4).

Immunsuppressiva

Dronedaron kan øge plasmakoncentrationen af immunsuppressiva (tacrolimus, sirolimus, everolimus og

ciclosporin). Ved administration sammen med dronedaron anbefales monitorering af disse stoffers

plasmakoncentration og passende dosisjustering.

Orale kontraceptiva

Der blev ikke observeret fald i ethinylestradiol og levonorgestrel hos raske forsøgspersoner, der modtog

dronedaron (800 mg to gange daglig) samtidigt med orale kontraceptiva.

Interaktion med lægemidler der metaboliseres af CYP2D6

Betablokkere

Sotalol skal seponeres før opstart af dronedaron (se pkt. 4.2 og 4.3). Dronedaron kan øge

plasmakoncentrationen af betablokkere, der metaboliseres af CYP2D6. Fra et farmakodynamisk synspunkt

kan betablokkere desuden potentielt interagere med dronedaron. Dronedaron 800 mg daglig øgede

metoprolol-plasmakoncentrationen 1,6 gange og propranolol-plasmakoncentrationen 1,3 gange (dvs. langt

mindre end den 6-dobbelte forskel, der blev observeret mellem CYP2D6

extensive metabolisers

og CYP2D6

poor metabolisers

). Der blev oftere observeret bradykardi i kliniske studier, når dronedaron blev givet i

kombination med betablokkere.

Grundet den farmakokinetiske interaktion, og en mulig farmakodynamisk interaktion, bør betablokkere

anvendes med forsigtighed ved samtidig behandling med dronedaron. Behandling med disse lægemidler bør

påbegyndes ved lav dosis, og optitrering bør kun ske efter vurdering af ekg. Hos patienter der allerede er i

behandling med betablokkere ved påbegyndelse af behandling med dronedaron, bør der udføres ekg, og

dosis af betablokkeren bør justeres om nødvendigt (se pkt. 4.4).

Antidepressiva

Da dronedaron er en svag inhibitor af CYP2D6 i mennesker, antages dronedaron i begrænset omfang at

interagere med antidepressiva der metaboliseres af CYP2D6.

Interaktion med P-gp substrat

Digoxin

Dronedaron (400 mg to gange daglig) øgede digoxin-plasmakoncentrationen 2,5 gange ved hæmning af P-

gp-transporteren. Digitalis kan desuden potentielt interagere med dronedaron fra et farmakodynamisk

synspunkt. En synergistisk effekt på hjertefrekvens og atrioventrikulær overledning er mulig. I kliniske

studier hvor dronedaron blev givet sammen med digitalis, blev der observeret et øget niveau af digitalis

og/eller en stigning i gastrointestinale forstyrrelser, hvilket indikerer digitalistoksicitet. Digoxindosis bør

reduceres med ca. 50 %, og niveauet af digoxin i serum bør monitoreres nøje. Klinisk monitorering og ekg-

monitorering anbefales.

Interaktion med warfarin og losartan (CYP2C9-substrater)

Warfarin og andre vitamin K-antagonister

Dronedaron (600 mg to gange daglig) forøgede niveauet af S-warfarin 1,2 gange uden ændring i R-warfarin,

og kun en faktor 1,07-stigning i International Normalized Ratio (INR).

Klinisk signifikante INR-stigninger (≥5), som regel inden for 1 uge efter opstart af dronedaron, blev

imidlertid rapporteret hos patienter, som tog orale antikoagulantia. Derfor skal INR monitoreres tæt efter

opstart af dronedaron hos patienter, som tager vitamin K-antagonister i henhold til ordination.

Losartan og andre Angiotensin II-Receptor-Antagonister (AIIRAer)

Der blev ikke observeret nogen interaktion mellem dronedaron og losartan, og der forventes ikke interaktion

mellem dronedaron og andre AIIRAer.

Interaktion med theofyllin (CYP1A2-substrat)

Dronedaron 400 mg to gange daglig medførte ikke en stigning i

steady-state

theofyllin-

plasmakoncentrationen.

Interaktion med metformin (OCT1- og OCT2-substrat)

Der sås ingen interaktion mellem dronedaron og metformin (et OCT1- og OCT2-substrat).

Interaktion med omeprazol (CYP2C19-substrat)

Dronedaron påvirker ikke omeprazols farmakokinetik (et CYP2C19-substrat).

Interaktion med clopidogrel

Dronedaron påvirker ikke farmakokinetikken af clopidogrel eller dets aktive metabolit.

Anden information

Pantoprazol (40 mg én gang daglig), et lægemiddel der øger pH i mavesækken uden effekt på cytokrom

P450, gav ingen signifikant ændring i dronedarons farmakokinetik.

Grapefrugtjuice (CYP3A4-inhibitor)

Gentagne doser grapefrugtjuice på 300 ml tre gange daglig resulterede i en 3-dobbelt stigning i dronedaron-

plasmakoncentrationen. Derfor bør patienter rådes til at undgå at drikke grapefrugtjuice under behandling

med dronedaron (se pkt. 4.4).

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder og graviditet

Der er ingen eller utilstrækkelige data fra anvendelse af dronedaron til gravide kvinder. Dyreforsøg har

påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). MULTAQ bør ikke anvendes under graviditeten eller til kvinder i

den fertile alder, der ikke anvender sikker kontraception.

Amning

Det er ukendt, om dronedaron og dets metabolitter udskilles i human mælk. De tilgængelige

farmakodynamiske/toksikologiske data fra dyreforsøg viser, at dronedaron og dets metabolit udskilles i

mælk. En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med MULTAQ skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Dyreforsøg har ikke påvist, at dronedaron påvirker fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

MULTAQ påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Dog

kan evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner påvirkes ved bivirkninger såsom træthed.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Vurdering af interne faktorer såsom køn eller alder på forekomsten af spontane bivirkninger viste en øget

forekomst af en hvilken som helst bivirkning og af alvorlige bivirkninger forbundet med køn (kvindelige

patienter).

I kliniske studier blev behandlingen afbrudt før afslutning på grund af bivirkninger hos 11,8 % af de

patienter der blev behandlet med dronedaron, og hos 7,7 % af patienterne i placebogruppen. De hyppigste

årsager til ophør af behandlingen med dronedaron var gastrointestinale forstyrrelser (3,2 % af patienter mod

1,8 % i placebogruppen).

Den hyppigst observerede bivirkning ved dronedaron 400 mg to gange daglig i de 5 studier var diarré (9%),

kvalme (5%) og opkastning (2%), træthed og asteni (7%).

Tabel med bivirkninger

Sikkerhedsprofilen af dronedaron 400 mg to gange daglig hos patienter med atrieflimren (AF) eller

atrieflagren (AFL) er baseret på 5 placebokontrollerede studier, hvor 6285 patienter blev randomiseret (3282

patienter modtog 400 mg dronedaron to gange daglig, og 2875 modtog placebo).

Gennemsnitseksponeringen på tværs af studierne var 13 måneder. Den maksimale follow-up var 30 måneder

i ATHENA-studiet. Nogle bivirkninger blev også identifiseret ved bivirkningsovervågning efter

markedsføring.

Bivirkninger vises udfra systemorganklasse.

Hyppighed defineres i henhold til følgende konvention: Meget almindelig (≥1/10), almindelig (>1/100 til

<1/10); ikke almindelig (>1/1.000 til <1/100), sjælden (>1/10.000 til <1/1.000); meget sjælden <1/10.000);

ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data).

Inden for hver gruppe af bivirkninger med samme frekvens er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige

bivirkningerne er. De mest alvorlige er anført først.

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorganklasse

Meget

almindelig

1/10)

Almindelig

1/100 to < 1/10)

Ikke almindelig

1/1.000 to < 1/100)

Sjælden

1/10.000 to

< 1/1.000)

Immunsystemet

Anafylaktiske

reaktioner,

herunder

angioødem

Nervesystemet

Dysgeusi

Ageusi

Hjerte

Kongestiv

hjerteinsufficiens

(se nedenfor)

Bradykardi (se pkt.

4.3 og 4.4)

Vaskulære

sygdomme

Vasculitis,

inklusive leuko-

cytoklastisk

vasculitis.

Luftveje, thorax og

mediastinum

Interstitiel

lungesygdom, herunder

pneumonitis og

lungefibrose (se

nedenfor)

Mave-tarm-kanalen

Diarré

Opkastning

Kvalme

Abdominalsmerter

Dyspepsi

Lever og galdeveje

Abnorme

leverfunktionstest

Hepatocellulær

leverskade,

inklusive

livstruende akut

leverinsufficiens

(se pkt. 4.4)

Hud og subkutane

væv

Udslæt (inklusive

generaliseret,

makuløst,

makulopapuløst)

Pruritus

Erytem (inklusive

erytema og

erytematøst udslæt)

Eksem

Lysfølsomhedsreaktion

Dermatitis, allergisk

Dermatitis

Almene symptomer

og reaktioner på

administrationsstedet

Træthed

Asteni

Undersøgelser

Stigning i

plasmakreatinin*

Forlænget QTc

(Bazett-

korrigeret)

* ≥ 10 % fem dage efter behandlingsstart (se pkt. 4.4)

# > 450 millisekunder for mænd, > 470 millisekunder for kvinder (se pkt. 4.4)

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Kongestiv hjerteinsufficiens

I de 5 placebokontrollerede studier opstod kongestiv hjerteinsufficiens i dronedaron-gruppen med en

hyppighed, der var sammenlignelig med placebo (meget almindelig, 11,2 % mod 10,9%). Denne hyppighed

skal ses i sammenhæng med den underliggende øgede forekomst af kongestiv hjerteinsufficiens hos AF-

patienter. Der er også indrapporteret tilfælde af kongestiv hjerteinsufficiens post-marketing (ikke kendt

frekvens) (se pkt. 4.4).

Interstitiel lungesygdom inklusiv pneumoni og lungefibrose

I de 5 placebokontrollerede studier fik 0,6 % af patienterne i dronedaron-gruppen lungeproblemer

versus

% af de patienter, der fik placebo. Der er rapporteret tilfælde af interstitiel lungesygdom, herunder

pneumonitis og lungefibrose efter markedsføringen (ikke kendt frekvens). En antal patienter havde tidligere

været eksponeret for amiodaron (se pkt. 4.4).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette

alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering skal patientens hjerterytme og blodtryk overvåges. Behandlingen skal være

støttende og baseret på symptomer.

Det er ukendt, hvorvidt dronedaron og/eller dets metabolitter kan fjernes ved dialyse (hæmodialyse,

peritonealdialyse eller hæmofiltrering).

Der findes er ingen specifik antidot. I tilfælde af overdosering skal behandlingen være støttende og rettet

mod at lindre symptomer.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Hjerteterapi, antiarytmikum klasse III, ATC-kode: C01BD07

Virkningsmekanisme

Dronedaron forebygger atrieflimren eller genskaber normal sinusrytme i dyr, afhængigt af den anvendte

model. Det forebygger også ventrikulær takykardi og ventrikelflimren i adskillige dyremodeller. Disse

effekter er sandsynligvis resultatet af dets elektrofysiske egenskaber, der tilhører alle fire Vaughan-

Williamsklasser. Dronedaron er en multikanalblokker, der hæmmer kaliumstrømmen (inklusive IK (Ach),

IKur, IKr, IKs) og dermed forlænger hjertets aktionspotentiale og refraktære perioder (klasse III). Det

hæmmer også natriumstrømmen (klasse Ib), og calciumstrømmen (klasse IV). Det antagoniserer adrenerge

aktiviteter non-kompetitivt (klasse II).

Farmakodynamisk virkning

Dronedaron reducerer hjertefrekvensen i dyremodeller. Det forlænger Wenckebach-cyklus, PQ- og QT-

intervallerne uden markant effekt eller mindre forøgelse af QTc-intervaller og uden ændring i QRS-bredden.

Det øger effektive refraktære perioder (ERP) af atriet, atrioventrikulæreknude-ERP, og ventrikulær ERP med

minimal grad af omvendt frekvensafhængighed. Dronedaron sænker det arterielle blodtryk, og myokardiel

kontraktilitet (dP/dt max) uden ændring i venstre ventrikulær ejection fraction, og reducerer myokardiets

iltforbrug.

Dronedaron har vasodilaterende egenskaber i koronararterierne (relateret til aktiveringen af nitrogenoxid-

pathway) og i perifere arterier.

Dronedaron udviser indirekte antiadrenerge effekter og delvis antagonisme mod adrenerg stimulation. Det

nedsætter det alfaadrenerge blodtryksrespons på adrenalin, og beta1 og beta2 respons på isoprenalin.

Klinisk virkning og sikkerhed

Nedsættelse af risiko for AF-relateret indlæggelse

Effekten af dronedaron på reduktion af risiko for AF-relateret indlæggelse blev demonstreret hos patienter,

der havde eller tidligere havde haft AF med yderligere risikofaktorer i ATHENA, der er et multicenter-,

multinationalt, dobbelt-blindet og randomiseret, placebokontrolleret studie.

Patienter skulle have mindst én risikofaktor (inklusive alder, hypertension, diabetes, tidligere

cerebrovaskulær hændelse, diameter af venstre forkammer ≥50 mm eller LVEF < 0,40), sammen med

AF/AFL og sinusrytme, begge dokumenteret inden for de sidste 6 måneder. Patienter, der har modtaget

amiodaron inden for 4 uger før randomiseringen, blev ikke inkluderet. Patienter kunne ved inklusionen være

i AF/AFL eller i sinusrytme efter spontan konvertering eller efter en hvilken som helst procedure.

4628 patienter blev randomiseret og behandlet i op til maksimalt 30 måneder (median opfølgning: 22

måneder) med enten dronedaron 400 mg to gange daglig (2301 patienter) eller placebo (2327 patienter), ud

over konventionel behandling inklusive betablokkere (71 %), ACE-hæmmere eller AIIRA’er (69 %),

digitalis (14 %), calciumantagonister (14 %), statiner (39 %), orale antikoagulantia (60 %), kronisk

trombocytbehandling (6 %), og/eller diuretika (54 %).

Det primære endepunkt i studiet var tiden indtil første hospitalsindlæggelse på grund af kardiovaskulære

årsager, eller død af enhver årsag.

Patienterne rangerede aldersmæssigt fra 23 til 97 år, og 42 % var over 75 år. 47 % af patienterne var kvinder,

og hovedandelen var af kaukasisk afstamning (89 %).

Størstedelen havde hypertension (86 %) og strukturel hjertesygdom (60 %) (inklusive koronararteriel

sygdom: 30 %; hjerteinsufficiens (CHF): 30 %; LVEF <45 %: 12 %).

25 % havde AF ved

baseline

Dronedaron reducerede forekomsten af hospitalsindlæggelse af kardiovaskulære årsager eller død af vilkårlig

årsag med 24,2 % (relativ risikoreduktion) sammenlignet med placebo (p<0,0001).

Reduktionen i kardiovaskulær indlæggelse eller død af vilkårlig årsag var konsistent i alle undergrupper,

uanset baseline-karakteristika eller lægemidler (ACE-hæmmere eller AIIRA’er; beta-blokkere, digitalis,

statiner, calciumantagonister, diuretika) (se figur 1).

Figur 1 – Relative risiko-(dronedaron 400 mg to gange daglig versus placebo) - første

hospitalsindlæggelse af kardiovaskulære årsager eller død af vilkårlig årsag.

a: Bestemt ud fra Cox regressionsmodel

b: P-værdi af interaktion mellem baselinekarakteristika og behandling baseret på Cox regressionsmodel

c: Calciumantagonister med nedsættende effekt på hjertefrekvensen begrænset til diltiazem, verapamil og bepridil

Lignende resultater blev opnået på forekomsten af kardiovaskulær hospitalsindlæggelse med en

risikoreduktion på 25,5% (p <0,0001).

Antallet af dødsfald af vilkårlig årsag var tilsvarende mellem dronedarongruppen (116/2301) og

placebogruppen (139/2327).

3990

0,78 [0,70;0,87]

0,15

0,63 [0,48;0,82]

Calciumantagonister (c)

3999

0,76 [0,68;0,84]

0,96

0,76 [0,59;0,98]

Digitalis

1412

0,79 [0,66;0,95]

0,59

3216

0,74 [0,66;0,83]

ACE eller AII receptor-antagonister

1359

0,71 [0,58;0,86]

0,41

3269

0,78 [0,69;0,87]

Beta-blokkere

>=35

4365

0,76 [0,69;0,84]

0,58

<35

0,68 [0,44;1,03]

LVEF(%)

3146

0,77 [0,68;0,87]

0,71

1417

0,74 [0,63;0,87]

LVEF<35% eller NYHA>=klasse I

1853

0,77 [0,65;0,92]

0,85

2732

0,76 [0,67;0,85]

Strukturel hjertesygdom

3473

0.76 [0.68;0.85]

0,85

1155

0,74 [0,61;0,91]

Tilstedeværelse af AF/AFL

Kvinde

2169

0,77 [0,67;0,89]

0,65

Mand

2459

0,74 [0,64;0,85]

Køn

>=75

1925

0,75 [0,65;0,87]

0,27

[65-75[

1830

0,71 [0,60;0,83]

<65

0,89 [0,71;1,11]

Alder (år)

Gruppe

N

RR [95% KI] (a)

P-værdi (b)

Dronedaron bedre Placebo bedre

10.0

Vedligeholdelse af sinusrytme

I EURIDIS og ADONIS blev sammenlagt 1237 patienter med tidligere AF eller AFL randomiseret ambulant

og behandlet med enten dronedaron 400 mg to gange daglig (n= 828) eller placebo (n= 409) foruden

konventionel behandling (inklusive orale antikoagulantia, betablokkere, ACE-hæmmere eller AIIRA’er,

kronisk antitrombotika, diuretika, statiner, digitalis og calciumantagonister). Patienterne havde mindst én

ekg-dokumenteret AF/AFL-hændelse i løbet af de sidste 3 måneder, var i sinusrytme i mindst en time, og

blev fulgt gennem 12 måneder. Hos de patienter der fik amiodaron, skulle ekg udføres ca. 4 timer efter første

administration for at sikre god tolerabilitet. Andre antiarytmika skulle seponeres i mindst 5

plasmahalveringstider før første administration.

Patienterne rangerede i alderen fra 20 til 88 år, heraf var størstedelen af kaukasisk afstamning (97%), mænd

(69%). De mest almindelige komorbiditeter var hypertension (56,8%) og strukturel hjertesygdom (41,5%)

inklusive koronar hjertesygdom. (21,8%).

I de poolede data fra EURIDIS og ADONIS såvel som i de individuelle studier forsinkede dronedaron

gennemgående den første tilbagevenden af AF/AFL (primært endepunkt). Sammenlignet med placebo

sænkede dronedaron risikoen for første tilbagevenden af AF/AFL i løbet af de 12 måneder studierne varede

med 25% (p= 0,00007). Mediantiden fra randomisering til første tilbagevenden af AF/AFL i

dronedarongruppen var 116 dage, dvs. 2,2 gange længere end i placebogruppen (53 dage).

DIONYSOS-studiet sammenlignede effekten og sikkerheden af dronedaron (400 mg to gange daglig) mod

amiodaron (600 mg daglig i 28 dage, derefter 200 mg daglig) over 6 måneder. I alt blev 504 patienter med

dokumenteret AF randomiseret, 249 modtog dronedaron, og 255 modtog amiodaron. Patienterne var i

alderen 28 til 90 år, 49% var ældre end 65 år. Forekomsten af det primære virkningsendepunkt, defineret

som første tilbagevenden af AF eller for tidlig seponering af studielægemiddel på grund af intolerance eller

mangel på effekt efter 12 måneder, var 75% i dronedarongruppen, og 59% i amiodarongruppen (hazard ratio

= 1,59, log-rank p-værdi < 0,0001). Tilbagevenden af AF var henholdsvis 63,5% mod 42%. Tilbagevenden

af AF (inklusive udeblivelse af konvertering) forekom hyppigere i dronedarongruppen, hvorimod for tidlig

seponering af studielægemiddel på grund af intolerance eller mangel på effekt forekom hyppigere i

amiodarongruppen. Forekomsten af hovedendepunktet med henblik på sikkerhed, defineret som forekomst af

for tidlig seponering af studielægemiddel på grund af en vilkårlig bivirkning, eller forekomsten af

bivirkninger i thyreoidea, lever, lunger, nervesystemet, hud, øjne eller i mavetarmkanalen, blev reduceret

med 20% i dronedarongruppen sammenlignet med amiodarongruppen (p=0,129). Denne reduktion blev

drevet af forekomst af signifikant færre thyroide- og neurologiske hændelser, og en trend for færre hændelser

i hud og øjne, samt færre tidlige seponeringer af studielægemiddel sammenlignet med amiodarongruppen.

Flere gastrointestinale bivirkninger, primært diarré, blev observeret i dronedarongruppen (12,9% mod 5,1%).

Patienter med symptomer på hjerteinsufficiens under hvile eller under minimal fysisk anstrengelse inden for

den foregående måned, eller patienter der har været indlagt for hjerteinsufficiens inden for den foregående

måned.

ANDROMEDA-studiet blev foretaget hos 627 patienter med systolisk dysfunktion af venstre ventrikel,

indlagt med ny eller forværret hjerteinsufficiens og som havde haft mindst ét tilfælde af stakåndethed under

minimal fysisk anstrengelse, eller under hvile (NYHA klasse III eller IV), eller som havde haft mindst et

tilfælde af paroksystisk natlig dyspnø inden for en måned inden indlæggelsen. Patienterne var i alderen 27 til

96 år, 68% var ældre end 65 år. Studiet blev afsluttet før planlagt på grund af en observeret ubalance i

dødsfald i dronedarongruppen over for placebogruppen [n= 25 mod 12 (placebo), p = 0,027] (se pkt. 4.3 og

4.4).

Patienter med permanent atrieflimren

PALLAS-studiet var et randomiseret, placebokontrolleret studie, der undersøgte den kliniske fordel ved

dronedaron 400 mg 2 gange daglig som supplement til standardbehandling hos patienter med permanent

atrieflimren og yderligere risikofaktorer (patienter med kongestiv hjerteinsufficiens ~ 69%, hjertekarsygdom

~ 41%, tidligere apopleksi eller transitorisk cerebral iskæmi ~ 27%, venstre ventrikel ejektionsfraktion ≤40%

~ 20,7% og patienter ≥75 år med hypertension og diabetes ~ 18%). Studiet blev stoppet før tid efter

randomisering af 3.149 patienter (placebo = 1.577, dronedaron = 1.572) på grund af signifikant forøgelse af

hjerteinsufficiens (placebo = 33, dronedaron = 80, HR = 2,49 (1,66-3,74), apopleksi [placebo = 8,

dronedaron = 17, HR = 2,14 (0,92-4,96)] og kardiovaskulær død [placebo = 6, dronedaron = 15, HR = 2,53

(0,98-6,63)] (se pkt. 4.3 og 4.4).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Dronedaron bliver godt optaget (mindst 70 %) efter oral administration i ikke-fastende tilstand. Den

absolutte biotilgængelighed af dronedaron (indgivet med føde) er dog grundet præsystemisk first-pass

metabolisme 15 %. Samtidigt fødeindtag øger biotilgængeligheden af dronedaron gennemsnitligt 2-4 gange.

Efter oral administration i ikke-fastende tilstand opnås peak plasmakoncentration af dronedaron og dets

hovedmetabolit (N-debutylmetabolit) inden for 3-6 timer. Efter gentagen administration af 400 mg to gange

daglig opnås steady-state inden for 4-8 dage, og den gennemsnitlige akkumulationsrate for dronedaron går

fra 2,6 til 4,5. Gennemsnitlig steady-state C

af dronedaron er 84-147 ng/ml, og plasmakoncentrationen af

den primære N-debutylmetabolit er i samme størrelsesorden. Farmakokinetikken for dronedaron og dets N-

debutylmetabolit afviger begge moderat fra dosisproportionalitet: En fordobling af dosis resulterer i en

stigning på ca. 2,5-3 gange i C

og AUC.

Fordeling

Dronedaron og dets N-debutylmetabolits

in vitro-

plasmaproteinbinding er henholdsvis 99,7 % og 98, 5 %, og

er ikke mætbar. Begge stoffer binder hovedsageligt til albumin. Efter intravenøs administration er

fordelingsvoluminet ved steady-state (Vss) fra 1.200 til 1.400 L.

Biotransformation

Dronedaron bliver metaboliseret i høj grad, primært af CYP3A4 (se pkt. 4.5). Den primære

metaboliseringsvej inkluderer N-debutylering, der danner den primære, cirkulerende, aktive metabolit,

efterfulgt af oxidering og oxidativ deaminering, der danner den inaktive propansyremetabolit, efterfulgt af

oxidering og direkte oxidering. Monoaminoxidaser medvirker delvist til metaboliseringen af dronedarons

aktive metabolit (se pkt 4.5). N-debutylmetabolitten udviser farmakodynamisk aktivitet, men er 3-10 gange

mindre potent end dronedaron. Denne metabolit medvirker til den farmakologiske aktivitet af dronedaron

hos mennesker.

Elimination

Efter oral administration bliver ca. 6 % af den mærkede dosis udskillet i urinen, primært som metabolitter

(ingen udskillelse af uomdannet stof i urinen) og 84 % bliver udskillet i fæces, primært som metabolitter.

Efter intravenøs administration er plasmaclearance mellem 130 og 150 L/t. Halveringstiden for den terminale

elimination af dronedaron er ca. 25-30 timer og 20-25 timer for dets N-debutylmetabolit. Hos patienter bliver

dronedaron og dets metabolitter fuldstændigt elimineret fra plasma indenfor 2 uger efter ophørt behandling

med 400 mg to gange daglig.

Særlige befolkningsgrupper

Farmakokinetikken for dronedaron hos patienter med AF er konsistent med den i raske frivillige. Faktorer

som køn, alder og vægt kan influere dronedarons farmakokinetik. Hver af disse faktorer har begrænset

indflydelse på dronedaron.

Køn

Plasmakoncentrationen af dronedaron og dets N-debutylmetabolit er gennemsnitligt 1,3 til 1,9 gange højere

hos kvindelige patienter sammenlignet med mandlige patienter.

Ældre

I de kliniske studier med dronedaron var 73 % af forsøgspersonerne 65 år eller derover, og 34 % var 75 år

eller derover. Hos patienter i alderen 65 år eller over er plasmakoncentrationen af dronedaron 23 % højere

sammenlignet med patienter under 65 år.

Nedsat leverfunktion

Plasmakoncentrationen af ubundet dronedraron var fordoblet hos forsøgspersoner med moderat nedsat

leverfunktion. Den gennemsnitlige eksponering af N-debutyl metabolit blev nedsat med 47 % (se pkt. 4.2).

Effekten af svært nedsat leverfunktion på dronedarons farmakokinetik er ikke fastlagt (se pkt. 4.3).

Nedsat nyrefunktion

Effekten af nedsat nyrefunktion på dronedarons farmakokinetik er ikke blevet undersøgt i et specifikt studie.

Nedsat nyrefunktion forventes ikke at ændre dronedarons farmakokinetik, da intet uændret stof blev udskillet

i urinen, og kun ca. 6 % af dosis blev udskillet i urinen som metabolitter (se pkt. 4.2).

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Dronedaron havde ingen genotoksisk effekt, baseret på en

in vivo

mikronucleustest i mus, og fire

in vitro

tests.

I 2-årige orale carcinogenicitetsstudier var den højeste dronedarondosis der blev administreret i 24 måneder

70 mg/kg/dag i rotter, og 300 mg/kg/dag i mus.

Der observeredes øget forekomst af tumorer i mælkekirtler hos hunmus, histiocytiske sarkomer hos mus og

hæmangiomer på mesenterial lymfeknudeniveau hos rotter, alle udelukkende ved højeste testede dosis

(svarende til en plasmakoncentration på 5-10 gange terapeutisk dosis hos mennesker). Hæmangiomer er ikke

præcancer-forandringer og transformeres ikke til maligne hæmangiosarkomer hverken hos dyr eller

mennesker.

Ingen af disse observationer blev betragtet som værende relevante for mennesker.

I studier om kronisk toksicitet, blev der observeret en mindre reversibel fosfolipidose (akkumulation af

skumlignende makrofager) i mesenterale lymfeknuder, hovedsageligt i rotter. Denne effekt betragtes som

specifik for denne art, og derfor ikke relevant for mennesker.

Dronedaron medførte udprægede effekter på embryo-føtal udvikling ved høje doser i rotter, såsom øget

afstødning af implantater, reduceret vægt af foster og placenta, samt eksterne viscerale og skeletale

misdannelser.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Tabletkerne

Hypromellose (E464)

Majsstivelse

Crospovidon (E1202)

Poloxamer 407

Lactosemonohydrat

Kolloid vandfri silica

Magnesiumstearat (E572)

Tabletovertræk

Hypromellose (E464)

Macrogol 6000

Titandioxid (E171)

Carnaubavoks (E903)

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

3 år.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Dette lægemiddel kræver ingen særlige opbevaringsbetingelser.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Uigennemsigtige PVC/aluminium-blister i pakninger af 20, 50 og 60 filmovertrukne tabletter.

Uigennemsigtige PVC/aluminium perforerede enhedsdosis-blister i pakninger af 100x1 filmovertrukne

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

sanofi-aventis groupe

54, rue La Boétie

F-75008 Paris

Frankrig

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/09/591/001 – pakninger med 20 filmovertrukne tabletter

EU/1/09/591/002 - pakninger med 50 filmovertrukne tabletter

EU/1/09/591/003 - pakninger med 60 filmovertrukne tabletter

EU/1/09/591/004 - pakninger med 100x1 filmovertrukne tabletter

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 26. november 2009

Dato for seneste fornyelse:

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om MULTAQ findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs hjemmeside http://

www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/799985/2016

EMEA/H/C/001043

EPAR - sammendrag for offentligheden

Multaq

dronedaron

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Multaq.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Multaq bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Multaq, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Multaq, og hvad anvendes det til?

Multaq er et antiarytmisk lægemiddel, som anvendes til at opretholde en normal hjerterytme hos

voksne, når den normale hjerterytme er genetableret efter en periode med "paroksystisk" eller

persistent" atrieflimren. Atrieflimren forekommer, når atria (hjertets øvre kar) trækker sig hurtigt og

uregelmæssigt sammen. Denne abnormalitet kan være kortvarig (paroksystisk) eller vare længere end

5 dage (persistent).

Multaq bør først ordineres, efter at der er overvejet alternative behandlingsmuligheder.

Multaq bør ikke anvendes hos patienter med symptomatisk systolisk dysfunktion (et problem, der

påvirker venstre side af hjertet) eller hos patienter, som har eller har haft hjerteinsufficiens (når

hjertet ikke er i stand til at pumpe tilstrækkeligt blod rundt i kroppen).

Multaq indeholder det aktive stof dronedaron.

Hvordan anvendes Multaq?

Multaq udleveres kun efter recept, og behandlingen bør iværksættes under opsyn af en specialist.

Multaq fås som tabletter (400 mg). Den anbefalede dosis af Multaq er en tablet to gange dagligt, der

tages sammen med et morgen- og et aftenmåltid.

Multaq

EMA/799985/2016

Side 2/3

Hvordan virker Multaq?

Det aktive stof i Multaq, dronedaron, virker primært ved at blokere de kanaler, hvorigennem ladede

partikler af kalium strømmer ind og ud af muskelcellerne. En øget strøm af ladede partikler

frembringer en kraftig elektrisk aktivitet, som fører til atrieflimren og hurtig hjertefrekvens. Ved at

reducere strømmen af kalium gennem kanalerne mindsker Multaq sammentrækninger i atria og

forhindrer derved, at der forekommer flimren, og nedsætter hjertefrekvensen.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Multaq?

Der blev gennemført seks hovedundersøgelser af Multaq hos voksne, som havde haft atrieflimren.

De første tre undersøgelser, som omfattede 1 411 patienter, viste, at Multaq var mere effektivt end

placebo (en virkningsløs behandling) til at forhindre atrieflimren. Behandlingens virkning blev

hovedsageligt bedømt på, hvor længe behandlingen kunne forhindre et anfald af atrieflimren, eller på

ændringen i patientens hjertefrekvens efter to uger. Multaq forhindrede flimren i gennemsnitligt

116 dage sammenlignet med 53 dage for placebo. Hjerterytmen blev mindsket med gennemsnitligt

11,0 slag i minuttet hos patienter, der tog Multaq sammenlignet med 0,7 slag i minuttet hos patienter,

der tog placebo.

I den fjerde undersøgelse blev Multaq sammenlignet med amiodaron (et andet lægemiddel til

forebyggelse af atrieflimren) hos 504 patienter. Multaq var mindre effektivt end amiodaron til at

opretholde en normal rytme. Efter et år var der igen atrieflimren, eller behandlingen blev stoppet, hos

75 % af de patienter, som fik Multaq, sammenlignet med 59 % af de patienter, som fik amiodaron.

Flere af de patienter, som fik amiodaron, måtte imidlertid stoppe med behandlingen på grund af

bivirkninger.

I den femte undersøgelse blev Multaq sammenlignet med placebo hos næsten 5000 patienter. Det

understøttede yderligere brugen af Multitaq til opretholdelse af en normal hjerterytme og til at

reducere hjertefrekvensen. Undersøgelsen viste, at der var færre hospitalsindlæggelser på grund af

hjerte-karsygdom (problemer, der vedrørte hjertet og blodkarrene), navnlig dem, der er relateret til

arterieflimmer.

I den sjette undersøgelse (PALLAS) blev Multaq sammenlignet med placebo hos patienter på 65 år og

derover med permanent atrieflimren og flere forskellige risikofaktorer. Undersøgelsen blev afbrudt på et

tidligt stadium, da der forekom en række svære kardiovaskulære hændelser (såsom kardiovaskulært

dødsfald eller hospitalsindlæggelse og slagtilfælde) hos nogle af de patienter, som fik Multaq.

Hvilke risici er der forbundet med Multaq?

De hyppigste bivirkninger ved Multaq (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er et øget

kreatininindhold i blodet (et nedbrydningsprodukt fra musklerne), en forlænget "QTc Bazett" (en

ændring af hjertets elektriske aktivitet) og kongestiv hjerteinsufficiens (en form for hjertesygdom), men

denne bivirkning forekom med samme hyppighed hos patienter, der fik placebo i de kliniske

undersøgelser. Den fuldstændige liste over indberettede bivirkninger ved Multaq fremgår af

indlægssedlen.

Multaq må ikke tages sammen med lægemidler, som kan forårsage torsades de pointes (en form for

hurtig hjertefrekvens), eller sammen med dabigatran (et lægemiddel til forebyggelse af blodpropper).

Det må ikke anvendes til patienter med permanent atrieflimren af ukendt varighed eller som varer

mere end seks måneder, når lægen har besluttet ikke at forsøge at genetablere en normal

Multaq

EMA/799985/2016

Side 3/3

hjerterytme. Det må desuden ikke anvendes til patienter med visse andre hjerteproblemer såsom

problemer med elektrisk aktivitet , meget langsom hjerterytme, eller hjerteinsufficiens.

Multaq må ikke anvendes til patienter, som har svære problemer med deres lever eller nyrer. Patienter

med tidligere lever- eller lungeskade som følge af behandling med amiodaron (et andet antiarytmisk

lægemiddel) må ikke behandles med Multaq. Den fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af

indlægssedlen.

Hvorfor blev Multaq godkendt?

CHMP var på grundlag af den foreliggende dokumentation af den opfattelse, at fordelene ved Multaq

opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for Multaq.

Multaq blev oprindeligt godkendt til at forhindre atrieflimren i at vende tilbage eller til at mindske

hjertefrekvensen hos voksne, som har eller har haft ikke-permanent atrieflimren. I september 2011

blev denne indikation begrænset til at opretholde normal hjerterytme ved "persistent" eller

"paroksystisk" atrieflimren, når den normale hjerterytme er genetableret. Dette skete efter en

gennemgang af data, som blev tilgængelige efter lægemidlets godkendelse, herunder data fra PALLAS-

undersøgelsen.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

Multaq?

Virksomheden, som fremstiller Multaq, skal sikre, at sundhedspersonale, der ordinerer og udleverer

lægemidlet i alle medlemsstater får udleveret et særligt informationskort. Vejledningen til de

ordinerenede læger hjælper dem med at anvende Multaq på en sikker måde og vælge de patienter, som

Multitaq er egnet til. Vejledningen indeholder desuden oplysninger om, hvornår Multaq ikke må

anvendes, om lægemidler, der interagerer med Multaq, om behovet for at overvåge lever-, lunge-,

hjerte- og nyrefunktionen inden og under behandlingen, og om hvilken rådgivning patienter, der

behandles med Multaq, skal have.

I produktresuméet og indlægssedlen er der desuden indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Multaq.

Andre oplysninger om Multaq:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Multaq den 26. november 2009.

Den fuldstændige EPAR for Multaq findes på agenturets websted under:ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Multaq, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 11-2016.

I forlængelse af en indbringelsesprocedure i henhold til artikel 20 i forordning (EF) nr. 726/2004.

Andre produkter

search_alerts

share_this_information