Metalyse

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

03-08-2018

Aktiv bestanddel:
tenecteplase
Tilgængelig fra:
Boehringer Ingelheim International GmbH
ATC-kode:
B01AD11
INN (International Name):
tenecteplase
Terapeutisk gruppe:
Antitrombotiske midler
Terapeutisk område:
Myokardieinfarkt
Terapeutiske indikationer:
Metalyse er indiceret til trombolytisk behandling af mistanke om myokardieinfarkt med vedvarende ST elevation eller seneste venstre-bundle-gren blok inden for seks timer efter symptomdebut akut-Myokardie-infarkt.
Produkt oversigt:
Revision: 18
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000306
Autorisation dato:
2001-02-23
EMEA kode:
EMEA/H/C/000306

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

29-07-2014

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

03-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

03-08-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

03-08-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

03-08-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

29-07-2014

Læs hele dokumentet

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metalyse 8.000 enheder pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

tenecteplase

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www. indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Metalyse

Sådan får du Metalyse

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Metalyse er pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Hver pakning indeholder:

1 hætteglas med 8.000 enheder Metalyse-pulver

1 fyldt injektionssprøjte indeholdende 8 ml vand til injektionsvæsker.

Før brug tilsættes solvensen (vand til injektionsvæsker) til pulveret for at fremstille en opløsning.

Denne opløsning gives som injektion.

Metalyse hører til en gruppe lægemidler, som kaldes trombolytiske stoffer. Disse lægemidler hjælper

med at opløse blodpropper. Tenecteplase er en rekombinant fibrinspecifik plasminogen-aktivator.

Metalyse bruges til at behandle en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), inden for 6 timer efter de

første symptomer viser sig, og hjælper med at opløse blodpropper, som er opstået i hjertets blodkar.

Dette er med til at forebygge skader skabt af hjerteanfald og har vist sig at redde liv.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Metalyse

Din læge vil ikke give dig Metalyse:

Hvis du tidligere har haft en pludselig, livstruende overfølsomhedsreaktion (svær

overfølsomhed) over for det aktive indholdsstof tenecteplase, gentamicin (en sporrest fra

fremstillingsprocessen) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metalyse (angivet i afsnit 6). Hvis

behandling med Metalyse alligevel anses for at være nødvendig, skal der være

genoplivningsudstyr inden for rækkevidde;

Hvis du har eller for nyligt har haft en sygdom, som øger din risiko for blødning (hæmoragi),

f.eks.:

blødningsforstyrrelse eller tendens til at bløde (hæmoragi)

slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde)

meget højt, ukontrolleret blodtryk

kvæstelse i hovedet

alvorlig leversygdom

mavesår (peptisk ulcus)

åreknuder i spiserøret (øsofageale varicer)

abnormitet i blodkarrene (f.eks. et aneurisme)

visse tumorer

betændelse omkring hjertesækken (pericarditis) eller betændelse eller infektion i

hjerteklapperne (endocarditis)

demens

Hvis du tager tabletter/kapsler til at ”fortynde” blodet, såsom warfarin eller coumarin

(antikoagulantia);

Hvis du har betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis);

Hvis du for nylig har fået foretaget en stor operation inklusive operation i din hjerne eller ryg;

Hvis du er blevet genoplivet med hjertemassage i mere end 2 minutter inden for de sidste 2

uger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Din læge vil være ekstra forsigtig med at give dig Metalyse

Hvis du har haft andre overfølsomhedsreaktioner end en pludselig, livstruende

overfølsomhedsreaktion (svær overfølsomhed) over for det aktive indholdsstof tenecteplase,

gentamicin (en sporrest fra fremstillingsprocessen) eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Metalyse (se afsnit 6: ”Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger”).

Hvis du har højt blodtryk.

Hvis du har problemer med blodcirkulationen i hjernen (cerebrovaskulær sygdom).

Hvis du har haft blødning fra mave, kønsorganer eller urinveje inden for de sidste 10 dage (dette

kan medvirke til blod i afføringen eller urinen).

Hvis du har sygdom i en hjerteklap (f.eks. mitralstenose) med en unormal hjerterytme (f.eks.

atrieflimren).

Hvis du har fået en intramuskulær injektion inden for de sidste 2 dage.

Hvis du er over 75 år.

Hvis du vejer mindre end 60 kg.

Hvis du tidligere har fået Metalyse

Børn og unge

Metalyse anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Metalyse

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du bruge Metalyse

Lægen udregner din dosis af Metalyse i forhold til din legemsvægt ud fra følgende skema:

Legemsvægt (kg)

Mindre end 60

60-70

70-80

80-90

Over 90

Metalyse (E)

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Som supplement til Metalyse vil lægen give dig lægemidlet for at forebygge blodpropper så hurtigt

som muligt efter, dine brystsmerter er begyndt.

Metalyse gives som en enkelt injektion i en blodåre af en læge, som har erfaring med brug af denne

type lægemiddel.

Lægen vil give Metalyse som en enkelt dosis hurtigst muligt efter, dine brystsmerter er begyndt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne nedenfor er set hos patienter, der har været behandlet med Metalyse:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

-

blødning

Almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter):

blødning ved injektions- eller indstikstedet

næseblod

blødning fra kønsorganer og urinveje (du kan se blod i urinen)

blodudtrædninger under huden (blå mærker)

blødning fra maven eller tarmen

Ikke almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter):

uregelmæssige hjerteslag (reperfusionsarytmier), som kan føre til hjertestop. Hjertestop kan

være livstruende.

indre blødning i maven (retroperitoneal blødning)

blødning i hjernen (cerebral hæmoragi). Død eller permanent invaliditet kan forekomme efter

blødning i hjernen eller andre alvorlige blødningstilfælde

blødning i øjnene (hæmoragi i øjet)

Sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 patienter):

-

lavt blodtryk (hypotension)

blødning i lungerne (pulmonal hæmoragi)

overfølsomhed (anafylaksilignende reaktion) f.eks. udslæt, nældefeber (urticaria),

åndedrætsbesvær (bronkospasmer)

blødning i området omkring hjertet (hæmopericardium)

blodprop i lungerne (lungeemboli) og i blodkarrene i andre organer (trombotisk emboli)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de kendte data):

-

fedtemboli (”propper” bestående af fedt)

-

kvalme

-

opkastning

-

forhøjet legemstemperatur (feber)

-

blodtransfusioner, som en konsekvens af blødning

Som ved andre trombolytiske stoffer er følgende bivirkninger set som eftervirkninger efter en

blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) og/eller efter opløsning af en blodprop:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

lavt blodtryk (hypotension)

uregelmæssig hjerterytme

brystsmerter (angina pectoris)

Almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter):

yderligere smerter i brystet/angina (tilbagevendende iskæmi)

hjerteanfald

nedsat hjertefunktion

shock på grund af nedsat hjertefunktion

betændelse af hjertesækken

væske i lungerne (lungeødem)

Ikke almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter):

hjertestop

problemer med hjerteklap eller hjertesæk (mitralklapinsufficiens, perikardial effusion)

blodpropper i venerne (venetrombose)

væske mellem hjertesækken og hjertet (hjertetamponade)

bristning af hjertemuskulaturen (myokardieruptur)

Sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 patienter):

blodprop i lungerne (lungeemboli)

Disse hjerte-kar-bivirkninger kan være livstruende og kan medføre død.

I tilfælde af hjerneblødning er tilstande relateret til nervesystemet blevet rapporteret f.eks. døsighed,

taleforstyrrelser, lammelse af dele af kroppen (hemiparese) og anfald (kramper).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Når Metalyse først er blevet rekonstitueret, kan det opbevares i 24 timer ved 2-8

C og i 8 timer ved

C. Lægen vil dog normalt bruge den fremstillede injektionsvæske med det samme af

mikrobiologiske årsager.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metalyse indeholder:

Aktivt stof: Tenecteplase. Hvert hætteglas indeholder 8.000 enheder (40 mg) tenecteplase. Hver

fyldt sprøjte indeholder 8 ml solvens. Efter rekonstitution med 8 ml solvens indeholder hver ml

1.000 U tenecteplase.

Øvrige indholdsstoffer: L-arginin, phosphorsyre og polysorbat 20.

Solvens er vand til injektionsvæske.

Gentamicin som en rest i spormængde fra fremstillingsprocessen.

Udseende og pakningsstørrelser

Kartonen indeholder et hætteglas med frysetørret pulver med 40 mg tenecteplase, en fyldt

injektionssprøjte med 8 ml solvens, en adapter og en nål.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim an Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorferstrasse 65

D-88397 Biberach/Riss

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim

Ireland

Ltd.

Tel: +

353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim bv

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

Indlægsseddel: Information til brugeren

Metalyse 10.000 enheder pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

tenecteplase

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www. indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at få Metalyse

Sådan får du Metalyse

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Metalyse er pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning. Hver pakning indeholder:

1 hætteglas med 10.000 enheder Metalyse-pulver

1 fyldt injektionssprøjte indeholdende 10 ml vand til injektionsvæsker.

Før brug tilsættes solvensen (vand til injektionsvæsker) til pulveret for at fremstille en opløsning.

Denne opløsning gives som injektion.

Metalyse hører til en gruppe lægemidler, som kaldes trombolytiske stoffer. Disse lægemidler hjælper

med at opløse blodpropper. Tenecteplase er en rekombinant fibrinspecifik plasminogen-aktivator.

Metalyse bruges til at behandle en blodprop i hjertet (myokardieinfarkt), inden for 6 timer efter de

første symptomer viser sig, og hjælper med at opløse blodpropper, som er opstået i hjertets blodkar.

Dette er med til at forebygge skader skabt af hjerteanfald og har vist sig at redde liv.

2.

Det skal du vide, før du begynder at få Metalyse

Din læge vil ikke give dig Metalyse:

Hvis du tidligere har haft en pludselig, livstruende overfølsomhedsreaktion (svær

overfølsomhed) over for det aktive indholdsstof tenecteplase, gentamicin (en sporrest fra

fremstillingsprocessen) eller et af de øvrige indholdsstoffer i Metalyse (angivet i afsnit 6). Hvis

behandling med Metalyse alligevel anses for at være nødvendig, skal der være

genoplivningsudstyr inden for rækkevidde;

Hvis du har eller for nyligt har haft en sygdom, som øger din risiko for blødning (hæmoragi),

f.eks.:

blødningsforstyrrelse eller tendens til at bløde (hæmoragi)

slagtilfælde (cerebrovaskulært tilfælde)

meget højt, ukontrolleret blodtryk

kvæstelse i hovedet

alvorlig leversygdom

mavesår (peptisk ulcus)

åreknuder i spiserøret (øsofageale varicer)

abnormitet i blodkarrene (f.eks. et aneurisme)

visse tumorer

betændelse omkring hjertesækken (pericarditis) eller betændelse eller infektion i

hjerteklapperne (endocarditis)

demens

Hvis du tager tabletter/kapsler til at ”fortynde” blodet, såsom warfarin eller coumarin

(antikoagulantia);

Hvis du har betændelse i bugspytkirtlen (pancreatitis);

Hvis du for nylig har fået foretaget en stor operation inklusive operation i din hjerne eller ryg;

Hvis du er blevet genoplivet med hjertemassage i mere end 2 minutter inden for de sidste 2

uger.

Advarsler og forsigtighedsregler

Din læge vil være ekstra forsigtig med at give dig Metalyse

Hvis du har haft andre overfølsomhedsreaktioner end en pludselig, livstruende

overfølsomhedsreaktion (svær overfølsomhed) over for det aktive indholdsstof tenecteplase,

gentamicin (en sporrest fra fremstillingsprocessen) eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Metalyse (se afsnit 6: ”Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger”).

Hvis du har højt blodtryk.

Hvis du har problemer med blodcirkulationen i hjernen (cerebrovaskulær sygdom).

Hvis du har haft blødning fra mave, kønsorganer eller urinveje inden for de sidste 10 dage (dette

kan medvirke til blod i afføringen eller urinen).

Hvis du har sygdom i en hjerteklap (f.eks. mitralstenose) med en unormal hjerterytme (f.eks.

atrieflimren).

Hvis du har fået en intramuskulær injektion inden for de sidste 2 dage.

Hvis du er over 75 år.

Hvis du vejer mindre end 60 kg.

Hvis du tidligere har fået Metalyse

Børn og unge

Metalyse anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Metalyse

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemiddel.

3.

Sådan skal du bruge Metalyse

Lægen udregner din dosis af Metalyse i forhold til din legemsvægt ud fra følgende skema:

Legemsvægt (kg)

Mindre end 60

60-70

70-80

80-90

Over 90

Metalyse (E)

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000

Som supplement til Metalyse vil lægen give dig lægemidlet for at forebygge blodpropper så hurtigt

som muligt efter, dine brystsmerter er begyndt.

Metalyse gives som en enkelt injektion i en blodåre af en læge, som har erfaring med brug af denne

type lægemiddel.

Lægen vil give Metalyse som en enkelt dosis hurtigst muligt efter, dine brystsmerter er begyndt.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne nedenfor er set hos patienter, der har været behandlet med Metalyse:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

-

blødning

Almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter):

blødning ved injektions- eller indstikstedet

næseblod

blødning fra kønsorganer og urinveje (du kan se blod i urinen)

blodudtrædninger under huden (blå mærker)

blødning fra maven eller tarmen

Ikke almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter):

uregelmæssige hjerteslag (reperfusionsarytmier), som kan føre til hjertestop. Hjertestop kan

være livstruende.

indre blødning i maven (retroperitoneal blødning)

blødning i hjernen (cerebral hæmoragi). Død eller permanent invaliditet kan forekomme efter

blødning i hjernen eller andre alvorlige blødningstilfælde

blødning i øjnene (hæmoragi i øjet)

Sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 patienter):

-

lavt blodtryk (hypotension)

blødning i lungerne (pulmonal hæmoragi)

overfølsomhed (anafylaksilignende reaktion) f.eks. udslæt, nældefeber (urticaria),

åndedrætsbesvær (bronkospasmer)

blødning i området omkring hjertet (hæmopericardium)

blodprop i lungerne (lungeemboli) og i blodkarrene i andre organer (trombotisk emboli)

Ikke kendt (hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de kendte data):

-

fedtemboli (”propper” bestående af fedt)

-

kvalme

-

opkastning

-

forhøjet legemstemperatur (feber)

-

blodtransfusioner, som en konsekvens af blødning

Som ved andre trombolytiske stoffer er følgende bivirkninger set som eftervirkninger efter en

blodprop i hjertet (myokardieinfarkt) og/eller efter opløsning af en blodprop:

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 patienter):

lavt blodtryk (hypotension)

uregelmæssig hjerterytme

brystsmerter (angina pectoris)

Almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 10 patienter):

yderligere smerter i brystet/angina (tilbagevendende iskæmi)

hjerteanfald

nedsat hjertefunktion

shock på grund af nedsat hjertefunktion

betændelse af hjertesækken

væske i lungerne (lungeødem)

Ikke almindelig (kan forekomme hos 1 ud af 100 patienter):

hjertestop

problemer med hjerteklap eller hjertesæk (mitralklapinsufficiens, perikardial effusion)

blodpropper i venerne (venetrombose)

væske mellem hjertesækken og hjertet (hjertetamponade)

bristning af hjertemuskulaturen (myokardieruptur)

Sjælden (kan forekomme hos 1 ud af 1.000 patienter):

blodprop i lungerne (lungeemboli)

Disse hjerte-kar-bivirkninger kan være livstruende og kan medføre død.

I tilfælde af hjerneblødning er tilstande relateret til nervesystemet blevet rapporteret f.eks. døsighed,

taleforstyrrelser, lammelse af dele af kroppen (hemiparese) og anfald (kramper).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP.

Må ikke opbevares ved temperaturer over 30

Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Når Metalyse først er blevet rekonstitueret, kan det opbevares i 24 timer ved 2-8

C og i 8 timer ved

C. Lægen vil dog normalt bruge den fremstillede injektionsvæske med det samme af

mikrobiologiske årsager.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Metalyse indeholder:

Aktivt stof: Tenecteplase. Hvert hætteglas indeholder 10.000 enheder (50 mg) tenecteplase.

Hver fyldt sprøjte indeholder 10 ml solvens. Efter rekonstitution med 10 ml solvens indeholder

hver ml 1.000 U tenecteplase.

Øvrige indholdsstoffer: L-arginin, phosphorsyre og polysorbat 20.

Solvens er vand til injektionsvæske.

Gentamicin som en rest i spormængde fra fremstillingsprocessen.

Udseende og pakningsstørrelser

Kartonen indeholder et hætteglas med frysetørret pulver med 50 mg tenecteplase, en fyldt

injektionssprøjte med 10 ml solvens, en adapter og en nål.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim an Rhein

Tyskland

Fremstiller

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Birkendorferstrasse 65

D-88397 Biberach/Riss

Tyskland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Lietuva

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Lietuvos filialas

Tel: +370 37 473922

България

Бьорингер Ингелхайм РЦВ ГмбХ и Ко. КГ -

клон България

Тел: +359 2 958 79 98

Luxembourg/Luxemburg

SCS Boehringer Ingelheim Comm.V

Tél/Tel: +32 2 773 33 11

Česká republika

Boehringer Ingelheim spol. s r.o.

Tel: +420 234 655 111

Magyarország

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Magyarországi Fióktelepe

Tel: +36 1 299 89 00

Danmark

Boehringer Ingelheim Danmark A/S

Tlf: +45 39 15 88 88

Malta

Boehringer Ingelheim

Ireland

Ltd.

Tel: +

353 1 295 9620

Deutschland

Boehringer Ingelheim Pharma GmbH & Co. KG

Tel: +49 (0) 800 77 90 900

Nederland

Boehringer Ingelheim bv

Tel: +31 (0) 800 22 55 889

Eesti

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Eesti filiaal

Tel: +372 612 8000

Norge

Boehringer Ingelheim Norway KS

Tlf: +47 66 76 13 00

Ελλάδα

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Österreich

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Tel: +43 1 80 105-0

España

Boehringer Ingelheim España, S.A.

Tel: +34 93 404 51 00

Polska

Boehringer Ingelheim Sp. z o.o.

Tel: +48 22 699 0 699

France

Boehringer Ingelheim France S.A.S.

Tél: +33 3 26 50 45 33

Portugal

Boehringer Ingelheim, Unipessoal, Lda.

Tel: +351 21 313 53 00

Hrvatska

Boehringer Ingelheim Zagreb d.o.o.

Tel: +385 1 2444 600

România

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Viena - Sucursala Bucureşti

Tel: +40 21 302 28 00

Ireland

Boehringer Ingelheim Ireland Ltd.

Tel: +353 1 295 9620

Slovenija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Podružnica Ljubljana

Tel: +386 1 586 40 00

Ísland

Vistor hf.

Sími: +354 535 7000

Slovenská republika

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

organizačná zložka

Tel: +421 2 5810 1211

Italia

Boehringer Ingelheim Italia S.p.A.

Tel: +39 02 5355 1

Suomi/Finland

Boehringer Ingelheim Finland Ky

Puh/Tel: +358 10 3102 800

Κύπρος

Boehringer Ingelheim Ellas A.E.

Tηλ: +30 2 10 89 06 300

Sverige

Boehringer Ingelheim AB

Tel: +46 8 721 21 00

Latvija

Boehringer Ingelheim RCV GmbH & Co KG

Latvijas filiāle

Tel: +371 67 240 011

United Kingdom

Boehringer Ingelheim Ltd.

Tel: +44 1344 424 600

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu/.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

Læs hele dokumentet

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Metalyse 8.000 enheder pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 8.000 enheder (40 mg) tenecteplase.

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 8 ml solvens.

Den rekonstituerede opløsning indeholder 1.000 enheder (5 mg) tenecteplase/ml.

Styrken af tenecteplase udtrykkes i enheder (E) ved at bruge en standardreference, som er specifik for

tenecteplase og ikke sammenlignelig med enheder brugt til andre trombolytiske stoffer.

Tenecteplase er en fibrinspecifik plasminogenaktivator produceret ved recombinant DNA-teknik i

cellemateriale fra kinesiske hamstres æggestokke.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt til off-white.

Solvensen er klar og farveløs.

Den rekonstituerede opløsning er klar, farveløs til svag gullig.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Metalyse er indiceret til trombolytisk behandling af mistænkt myokardieinfarkt hos voksne med

vedvarende ST-elevation eller nylig venstresidig Bundle Branch Block inden for 6 timer efter debut på

symptomer på akut myokardieinfarkt (AMI).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Metalyse skal ordineres af læger med erfaring i trombolytisk behandling og med mulighed for at

monitorere denne behandling.

Behandling med Metalyse bør initieres hurtigst muligt efter symptomdebut.

Metalyse bør administreres på basis af legemsvægt, med en maksimum dosis på 10.000 enheder

(50 mg tenecteplase). Den korrekte anbefalede behandlingsdosis kan udregnes ud fra følgende skema:

Patientens legemsvægt

(kg)

Tenecteplase

Tenecteplase

(mg)

Volumen af rekonstitueret

opløsning

(ml)

< 60

6.000

60 to < 70

7.000

70 to < 80

8.000

80 to < 90

9.000

10.000

For detaljer se pkt. 6.6: Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ældre (> 75 år)

Metalyse bør administreres med forsigtighed hos ældre (> 75 år) på grund af en højere blødningsrisiko

(se pkt. 4.4 Blødning og 5.1 STREAM-studiet).

Pædiatrisk population

Metalyses sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Den anbefalede dosering bør administreres som en enkelt intravenøs bolus i løbet af ca. 10 sekunder.

En allerede eksisterende intravenøs indgang med kun natriumkloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) kan

bruges til behandling med Metalyse. Metalyse er uforlignelig med glucoseopløsning.

Intet andet lægemiddel bør tilsættes injektionsvæsken.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Adjuverende behandling

Hos patienter med ST-elevations-AMI (myokardieinfarkt) bør adjuverende antitrombotisk behandling

med trombocythæmmere og antikoagulantia administreres i henhold til gældende relevante

behandlingsvejledninger.

For koronar intervention se pkt. 4.4.

Ufraktioneret heparin og enoxaparin er blevet anvendt som antitrombotisk behandling i kliniske

studier med Metalyse.

Behandling med acetylsalicylsyre bør initieres hurtigst muligt efter symptomdebut og fortsættes som

livslang behandling, medmindre det er kontraindiceret.

4.3

Kontraindikationer

Metalyse er kontraindiceret til patienter, som tidligere har haft en anafylaktisk reaktion (dvs.

livstruende) over for et eller flere af indholdsstofferne (dvs. tenecteplase eller nogen af

hjælpestofferne) eller gentamicin (sporrest fra fremstillingsprocessen). Hvis behandling med Metalyse

alligevel anses for at være nødvendig, skal genoplivningsudstyr være inden for umiddelbar

rækkevidde.

Metalyse er kontraindiceret i følgende situationer, da trombolytisk behandling er forbundet med en

større risiko for blødning:

Signifikant blødningsforstyrrelse, enten på nuværende tidspunkt eller indenfor de sidste

6 måneder

Patienter, der får effektiv oral antikoagulerende behandling, f.eks. warfarinnatrium (INR > 1,3)

(se pkt. 4.4 under afsnittet ”Blødning”

Enhver anamnese med skader på centralnervesystemet (f.eks. neoplasma, aneurisme,

intrakraniel eller spinal operation)

Kendt hæmoragisk diatese

Alvorlig ukontrolleret hypertension

Større operation, parenkymal organbiopsi, eller signifikant traume indenfor de sidste 2 måneder

(dette inkluderer ethvert traume forbundet med det nuværende AMI)

Nyligt hoved- eller kranietraume

Forlænget kardiopulmonær genoplivning (> 2 minutter) indenfor de sidste 2 uger

Akut pericarditis og/eller subakut bakteriel endocarditis

Akut pankreatitis

Alvorlig leverdysfunktion, inkl. leversvigt, cirrose, portal hypertension (esofagale varicer) og

aktiv hepatitis

Aktiv peptisk ulceration

Arteriel aneurisme og kendt arteriel/venøs misdannelse

Neoplasma med stigende blødningstendens

Ethvert anamnetisk tilfælde af hæmoragisk apopleksi (slagtilfælde) eller apopleksi (slagtilfælde)

af ukendt årsag

Kendt anamnese af iskæmisk apopleksi (slagtilfælde) eller transitorisk iskæmisk attak i de

foregående 6 måneder

Demens.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Koronar intervention

Hvis der er planlagt primær perkutan koronar intervention (PCI) i henhold til gældende relevante

behandlingsvejledninger, bør tenecteplase ikke gives (se pkt. 5.1, ASSENT-4 studiet).

Patienter, der ikke kan få foretaget primær PCI indenfor en time som anbefalet i vejledningen og få

tenecteplase som primær koronar rekanalisering, bør straks overføres til kardiologisk specialafdeling

med henblik på angiografi og rettidig supplerende koronar intervention indenfor 6-24 timer eller

tidligere, hvis der er klinisk indikation herfor (se pkt. 5.1 STREAM-studiet).

Blødning

Den hyppigste komplikation under tenecteplasebehandling er blødning. Samtidig behandling med

heparin kan bidrage til blødning. Eftersom fibrin spaltes under tenecteplasebehandling kan blødning

fra tidligere injektionssteder forekomme. Derfor kræver trombolytisk behandling omhyggelig

overvågning af alle mulige blødningssteder (inkl. kateterindstikssted, arteriel og venøs injektionssted,

venefremlægningssteder og injektionssteder). Brug af stive katetre, intramuskulære injektioner og

unødig flytning af patienten skal undgås under behandling med tenecteplase.

Hyppigst blev der observeret hæmoragi på injektionsstedet, og lejlighedsvis blødning i køns- og

urinveje og i tandkødet.

Skulle alvorlige blødninger opstå, specielt cerebral hæmoragi, skal ledsagende heparinbehandling

termineres med det samme. Protaminbehandling bør overvejes hvis heparin er givet mindre end

4 timer før blødningsstarten. I de få patienter som ikke responderede på disse konservative mål kan

velovervejet brug af transfusionsprodukter være indiceret. Transfusion af kryopræcipitat, frisk frossen

plasma og blodplader skal overvejes med klinisk og laboratorie vurdering efter hver administration. Et

mål for fibrinogenniveau på 1 g/l er ønskeligt ved kryopræcipitatinfusion. Antifibrinolytisk behandling

er mulig som sidste alternativ. Under følgende omstændigheder kan risikoen ved brug af tenecteplase

være forhøjet og derfor skal risikoen opvejes imod de forventede fordele:

Systolisk blodtryk > 160 mm Hg

Cerebrovaskulær sygdom

Nylig gastrointestinal eller køns- eller urinvejsblødning (indenfor de sidste 10 dage)

Høj sandsynlighed for venstre hjerteforkammerembolus, f.eks. mitralstenose med atrieflimren

Enhver nylig kendt (indenfor de sidste 2 dage) intramuskulær injektion

Høj alder dvs. over 75 år

Lav kropsvægt < 60 kg

Patienter i behandling med orale antikoagulantia: Metalyse kan overvejes, når resterende

virkning af antikoagulans er usandsynlig ud fra dosering eller tiden siden sidste administration,

og hvis relevant(e) test for antikoagulerende aktivitet af det (de) pågældende præparat(er) ikke

viser en klinisk relevant aktivitet på koagulationssystemet (f.eks. INR ≤ 1,3 for vitamin K-

antagonister, eller andre relevante test for øvrige orale antikoagulantia er indenfor de respektive

øvre normalgrænser).

Arytmier

Koronartrombolyse kan resultere i arytmier i forbindelse med reperfusion. Det anbefales, at

antiarytmisk behandling for bradykardi og/eller ventrikulære takyarytmier (pacemaker, defibrillator) er

tilgængelig når tenecteplase administreres.

GPIIb/IIIa antagonister

Samtidig brug af GPIIb/IIIa antagonister forøger blødningsrisikoen.

Overfølsomhed/Gentagen administration

Efter endt behandling med tenecteplase er der ikke set nogen antistofdannelse af vedvarende karakter.

Dog er der ingen systematisk erfaring med gentagen administration af tenecteplase. Der skal udvises

forsigtighed, når tenecteplase gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk

reaktion) over for det aktive stof, et af hjælpestofferne eller gentamicin (sporrest fra

fremstilingsprocessen). Hvis der opstår en anafylaktoid reaktion skal injektionen afbrydes

øjeblikkeligt og hensigtsmæssig behandling skal initieres. I alle tilfælde skal tenecteplase ikke

gentages før vurdering af hæmostatiske faktorer som fibrinogen, plasminogen og alfa2-antiplasmin.

Pædiatrisk population

Metalyse bør ikke anvendes til børn under 18 år pga mangelende dokumentation for sikkerhed og

virkning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier med tenecteplase og lægemidler administreret på

sædvanlig måde hos patienter med AMI. Dog har analysedata fra mere end 12.000 patienter behandlet

i fase I, II og III ikke vist nogen klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler som

sædvanligvis anvendes til patienter med AMI og sammen med tenecteplase.

Lægemidler, som påvirker koagulationen eller de som ændrer trombocytfunktionen (f.eks. ticlopidine,

clopidogrel, LMWH) kan forøge risikoen for blødning før, under og efter tenecteplasebehandling.

Samtidig brug af GPIIb/IIIa antagonister forøger blødningsrisikoen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet

Kliniske data samt prækliniske fertilitetsstudier er ikke tilgængelige for tenecteplase (Metalyse).

Graviditet

Der findes begrænsede data fra anvendelse af Metalyse til gravide kvinder.

Prækliniske data med tenecteplase viser blødning med sekundær dødelighed hos moderdyrene på

grund af det aktive stofs kendte farmakologiske aktivitet, og i få tilfælde forekom der aborter og

fosterresorption (virkninger er kun observeret ved administration af gentagne doser). Tenecteplase

anses ikke for at være teratogent (se pkt. 5.3).

Fordelen ved behandling skal opvejes i forhold til de potentielle risici i tilfælde af myokardieinfarkt

under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om tenecteplase udskilles i human mælk. Brystmælk skal kasseres i de første 24 timer

efter trombolytisk behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Blødning er en meget almindelig bivirkning i forbindelse med brug af tenecteplase. Disse blødninger

er overvejende overfladiske på injektionsstedet. Ekkymose ses ofte, men normalt kræver de ikke

nogen speciel behandling. Død og permanent invaliditet er rapporteret hos patienter som har oplevet

stroke (inklusiv intrakraniel blødning) og andre alvorlige blødningsepisoder.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne er opdelt efter systemorganklasse og hyppighed ud fra følgende konvention: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Tabel 1 Bivirkningsfrekvenser

Systemorganklasse

Bivirkning

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktoide reaktioner (herunder udslæt, urticaria,

bronkospasme, laryngealt ødem)

Nervesystemet

Ikke almindelig

Intrakraniel blødning (såsom cerebral blødning, cerebralt

hæmatom, hæmoragisk apopleksi, hæmoragisk

transformation af apopleksi, intrakranielt hæmatom,

subaraknoidal blødning), herunder relaterede symptomer som

døsighed, afasi, hemiparese, kramper

Øjne

Ikke almindelig

Blødning i øjet

Hjerte

Ikke almindelig

Reperfusionsarytmier (såsom asystoli, accelereret

idioventrikulær rytme, arytmi, ekstrasystoler, atrieflimren,

atrioventrikulært blok af 1. grad til komplet atrioventrikulært

blok, bradykardi, takykardi, ventrikulær arytmi,

ventrikelflimren, ventrikulær takykardi) opstår i tæt

tidsmæssig sammenhæng med tenecteplasebehandling.

Reperfusionsarytmier kan medføre hjertestop, kan være

livstruende og kan nødvendiggøre brug af konventionel

antiarytmisk behandling.

Sjælden

Perikardial blødning

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Blødning

Sjælden

Emboli (trombotisk emboli)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Epistaxis

Sjælden

Pulmonal blødning

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Gastrointestinal blødning (såsom blødning i maven,

mavesårsblødning, rektal blødning, hæmatemese, melæna,

blødning i munden)

Ikke almindelig

Retroperitoneal blødning (såsom retroperitonealt hæmatom)

Ikke kendt

Kvalme, opkastning

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ekkymose

Nyrer og urinveje

Almindelig

Urogenital blødning (såsom hæmaturi, blødning i urinvejene)

Almene symptomer og reaktioner på administrationstedet

Almindelig

Blødning ved injektionssted, blødning ved indstikssted

Undersøgelser

Sjælden

Blodtryksfald

Ikke kendt

Forhøjet legemstemperatur

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Ikke kendt

Fedtemboli, der kan have konsekvenser for de implicerede

organer

Som med andre trombolytiske stoffer er følgende tilfælde blevet rapporteret som sequelae efter

myokardieinfarkt og/eller trombolytisk administration:

Meget almindelig: hypotension, hjertefrekvens og rytmeforstyrrelse, angina pectoris

Almindelig: Tilbagevendende iskæmi, hjertesvigt, myokardieinfarkt, kardiogent shock,

pericarditis, lungeødem

Ikke almindelig: Hjertestop, mitralklapinsufficiens, perikardial effusion, venetrombose,

hjertetamponade, myokardieruptur

Sjælden: Lungeemboli

Disse kardiovaskulære tilfælde kan blive livstruende og kan føre til død.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering kan der være en øget risiko for blødning. I tilfælde af alvorlig langvarig

blødning kan erstatningsbehandling overvejes (plasma, trombocytter), se også pkt. 4.4.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antitrombotisk stof, enzymer, ATC-kode: B 01 AD11

Virkningsmekanisme

Tenecteplase er en rekombinant fibrinspecifikt plasminogen aktivator, som stammer fra t-PA ved

hjælp af modifikationer på 3 steder af proteinstrukturen. Det binder sig til fibrinkomponenten af

tromben (størknet blod) og konverterer selektivt trombebundet plasminogen til plasmin, som

nedbryder trombens fibrinmatrix. Tenecteplase har en højere fibrinspecificitet og større modstand mod

inaktiveringen af dets endogene inhibitor (PAI-I) sammenlignet med t-PA.

Farmakodynamisk virkning

Efter administration af tenecteplase observeres et dosisafhængigt forbrug af

2-antiplasmin (plasmins

flydende faseinhibitor) med deraf følgende stigning i systemisk plasmingenerationsniveauerne. Denne

observation er i overensstemmelse med den forventede effekt af plasminogen aktivering. I

sammenlignelige studier blev der observeret mindre end 15 % reduktion i fibrinogen og mindre end

25 % reduktion i plasminogen i forsøgspersoner behandlet med den maksimale dosis af tenecteplase

(10.000 E sv.t. 50 mg), mens alteplase forårsagede ca. 50 % fald i fibrinogen- og

plasminogenniveauer. Der blev ikke fundet klinisk relevant antistofdannelse efter 30 dage.

Klinisk virkning og sikkerhed

Data fra fase I og II angiografiske studier antyder at tenecteplase, adminstreret som en enkelte

intravenøs bolus, er effektiv til at opløse blodpropper på en dosisrelateret basis i den infarktrelaterede

arterie hos forsøgspersoner som oplever et AMI.

ASSENT-2

Et stort mortalitetsstudie (ASSENT-2) med ca. 17.000 patienter viste, at tenecteplase er terapeutisk

ækvivalent med alteplase med hensyn til at nedsætte mortalitet (6,2 % for begge behandlinger, efter

30 dage, øverste grænse af 95 % konfidensinterval for den relative risikoratio 1,124) og at brugen af

tenecteplase er associeret med en signifikant lavere forekomst af ikke-intrakraniale blødninger

(26,4 % imod 28,9 %, p=0,0003). Dette medfører et signifikant lavere behov for transfusioner (4,3 %

imod 5,5 %, p=0,0002). Intrakranial hæmoragi forekom 0,93 % imod 0,94 % for henholdsvis

tenecteplase og alteplase.

Åbning af koronararterierne og begrænsede kliniske data har vist at AMI-patienter er blevet

velbehandlet senere end 6 timer efter symptomdebut.

ASSENT-4

ASSENT-4PCI-studiet var designet til at omfatte 4.000 patienter med stort myokardieinfarkt. Studiet

blev udført med henblik på at vise, om forbehandling med fuld dosis tenecteplace og samtidig enkel

bolus på op til 4.000 IU ufraktioneret heparin forud for primær PCI (udført i et tidsrum på mellem 60

til 180 minutter) er bedre end PCI alene. Studiet blev med 1.667 randomiserede patienter afsluttet før

tid p.g.a. højere mortalitet i den PCI gruppe, der fik tenecteplase. Forekomsten af det primære

endepunkt, sammensat af dødsfald, kardiogent shock og højresidig hjerteinsufficiens i løbet af

90 dage, var signifikant højere i gruppen, der fik det undersøgte regime med tenecteplase efterfulgt af

den rutinemæssige PCI behandling: 18,6 % (151/810) sammenlignet med 13,4 % (110/819) i gruppen,

der kun fik PCI, p = 0,0045. Denne signifikante forskel mellem de to grupper på det primære

endepunkt ved dag 90 var allerede tilstede ved hospitalisering og ved dag 30.

Alle dele af de kliniske sammensatte endepunkter var til fordel for PCI behandling alene: Dødsfald:

6,7 % vs. 4,9 % p = 0,14; kardiogent shock: 6,3 % vs. 4,8 % p = 0,19; højresidig hjerteinsufficiens:

12,0 % vs. 9,2 % p = 0,06. De sekundære endepunkter, reinfarkt og gentagen target vessel

revaskularisering, var signifikant højere i gruppen, der blev forbehandlet med tenecteplase:

Reinfarkter: 6,1 % vs. 3,7 % p = 0,0279; gentagne target vessel revaskulariseringer: 6,6 % vs. 3,4 %

p = 0,0041. De følgende bivirkninger opstod hyppigere ved behandling med tenecteplase inden PCI-

behandling: Intrakraniel blødning: 1 % vs. 0 % p = 0,0037; apopleksi: 1,8 % vs 0 % p < 0,0001; større

blødninger: 5,6 % vs. 4,4 % p = 0,3118; mindre blødninger: 25,3 vs.19,0 % p = 0,0021;

blodtransfusioner: 6,2 % vs. 4,2 % p = 0,0873; pludselig kar-okklusion: 1,9 % vs. 0,1 % p = 0,0001.

STREAM-studiet

STREAM-studiet var designet til at evaluere virkningen og sikkerheden af en farmako-invasiv strategi

versus en strategi med standard primær PCI hos patienter med akut myokardieinfarkt med ST-

elevation indenfor 3 timer efter symptomdebut, hvor PCI indenfor en time efter første medicinske

kontakt ikke er muligt. Den farmako-invasive strategi bestod af tidlig fibrinolytisk behandling med

bolus-tenecteplase og yderligere antitrombotisk og antikoagulant behandling, efterfulgt af angiografi

indenfor 6-24 timer eller akut koronar intervention.

Studiepopulationen bestod af 1.892 patienter, der blev randomiseret vha. et interaktivt voice response

system. Det primære endepunkt, sammensat af død, kardiogent shock, kongestivt hjertesvigt og re-

infarkt indenfor 30 dage, blev observeret hos 12,4 % (116/939) i den farmako-invasive arm versus

14,3 % (135/943) i den primære PCI-arm (relativ risiko 0,86 (0,68-1,09)).

Enkeltkomponenterne i det sammensatte primære endepunkt for den farmako-invasive strategi versus

primær PCI blev observeret med følgende hyppigheder:

Farmako-invasivt

(n=944)

Primær PCI

(n=948)

p

Sammensat: død, shock, kongestivt

hjertesvigt, re-infarkt

116/939 (12,4 %)

135/943 (14,3 %)

0,21

Alle typer af mortalitet

Kardiogent shock

Kongestivt hjertesvigt

Re-infarkt

43/939 (4,6 %)

41/939 (4,4 %)

57/939 (6,1 %)

23/938 (2,5 %)

42/946 (4,4 %)

56/944 (5,9 %)

72/943 (7,6 %)

21/944 (2,2 %)

0,88

0,13

0,18

0,74

Hjerterelateret dødsfald

31/939 (3,3 %)

32/946 (3,4 %)

0,92

Den observerede forekomst af større eller mindre ikke-kranielle blødninger var ens i begge grupper:

Farmako-invasivt

(n=944)

Primær PCI

(n=948)

p

Større ikke-kraniel blødning

61/939 (6,5 %)

45/944 (4,8 %)

0,11

Mindre ikke-kraniel blødning

205/939 (21,8 %)

191/944 (20,2 %)

0,40

Forekomst af alle apopleksier og intrakranielle blødninger

Farmako-invasivt

(n=944)

Primær PCI

(n=948)

p

Alle apopleksier (alle typer)

15/939 (1,6 %)

5/946 (0,5 %)

0,03*

Intrakraniel blødning

Intrakraniel blødning efter protokol

ændring til halv dosis ved

patienter ≥ 75 år:

9/939 (0,96 %)

4/747 (0,5 %)

2/946 (0,21 %)

2/758 (0,3 %)

0,04**

0,45

* forekomsten i begge grupper er som forventet hos STEMI-patienter, der er behandlet med

fibrinolytika eller primær PCI (som observeret i tidligere studier).

** forekomsten i den farmako-invasive gruppe er som forventet for fibrinolyse med tenecteplase (som

observeret i tidligere studier).

Efter halvering af tenecteplasedosis hos patienter ≥ 75 år var der ingen yderligere intrakraniel blødning

(0 ud af 97 patienter) (95 % KI: 0,0-3,7) versus 8,1 % (3 ud af 37 patienter) (95 % KI: 1,7-21,9) før

dosisreduktion. Der er overlappende grænser for konfidensintervallet for de observerede forekomster

før og efter dosisreduktion.

Hos patienter ≥ 75 år var den observerede forekomst af det primære sammensatte endepunkt for den

farmako-invasive strategi og primær PCI følgende: Før dosishalvering 11/37 (29,7 %) (95 % KI:

15,9-47,0) versus 10/32 (31,3 %) (95 % KI: 16,1-50,0), efter dosishalvering: 25/97 (25,8 %) (95 % KI:

17,4-35,7) versus 25/88 (24,8 %) (95 % KI: 19,3-39,0). I begge grupper er der overlappende grænser

for konfidensintervallet for de observerede forekomster før og efter dosisreduktion.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling

Tenecteplase er et intravenøst administreret, rekombinant protein som aktiverer plasminogen. Efter

intravenøs bolus-administration af 30 mg tenecteplase hos patienter med akut myokardieinfarkt var

den oprindeligt vurderede tenecteplase-plasmakoncentration 6,45 ± 3,60 µg/ml (gennemsnit ± SD).

Fordelingsfasen udgør 31 % ± 22 % til 69 % ± 15 % (gennemsnit ± SD) af det totale AUC efter

administration af doser i intervallet 5 til 50 mg.

Data om vævsdistribution blev opnået i studier med radioaktivt mærket tenecteplase hos rotter. Det

organ som tenecteplase hovedsageligt fordelte sig til var leveren. Det er ikke kendt om og i hvilket

omfang tenecteplase binder til plasmaproteiner i mennesker. Den gennemsnitlige residenstid (MRT,

mean residence time) i kroppen er ca. 1 time og gennemsnitsfordelingsvolumenet (± SD) ved steady

state (Vss) er fra 6,3 ± 2 l til 15 ± 7 l.

Biotransformation

Tenecteplase elimineres fra blodbanen ved binding til specifikke receptorer i leveren efterfulgt af

nedbrydning til små peptider. Bindingen til leverreceptorer er dog reduceret i forhold til det naturlige

t-PA, hvilket resulterer i en længere halveringstid.

Elimination

Efter enkelt intravenøs bolusinjektion af tenecteplase hos patienter med akut myokardieinfarkt udviste

tenecteplaseantigen bifasisk elimination fra plasma. Der er ingen dosisafhængig tenecteplaseclearance

i det terapeutiske dosisområde. Den initiale, dominerende halveringstid er 24

(gennemsnitlig ± SD) min., hvilket er 5 gange længere end t-PA. Den afsluttende halveringstid er

87 min., og plasmaclearance er 119

49 ml/min.

Stigende legemsvægt resulterede i en moderat stigning af tenecteplaseclearance, og stigende alder

resulterede i et lille fald i clearance. Kvinder udviser generelt lavere clearance end mænd, men dette

kan forklares ved en generelt lavere legemsvægt hos kvinder.

Linearitet/non-linearitet

Analyse af dosislinearitet baseret på AUC antyder, at tenecteplase udviser non-lineær farmakokinetik i

det undersøgte dosisinterval, dvs. 5 til 50 mg.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Fordi eliminationen af tenecteplase sker gennem leveren, forventes det ikke, at nedsat nyrefunktion vil

påvirke dets farmakokinetik. Dette understøttes også af data fra dyrestudier. Dog er effekten af nedsat

nyre- og leverfunktion på tenecteplases farmakokinetik hos mennesker ikke specifikt undersøgt. Der

foreligger derfor ingen retningslinjer for dosisjustering af tenecteplase hos patienter med nedsat

leverfunktion og svært nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Intravenøs enkeltdosisadministration i rotter, kaniner og hunde viste kun dosisafhængige og reversible

forandringer af koagulationsparametre med lokal blødning på injektionsstedet, hvilket blev tolket som

en konsekvens af den farmakodynamiske effekt af tenecteplase. Flerdosistoksicitetsstudier i rotter og

hunde bekræftede disse ovenfor nævnte observationer, men studievarigheden var begrænset til 2 uger

af antistofdannelse til det humane protein tenecteplase, hvilket resulterede i anafylaksi.

Sikkerhedsfarmakologiske data i cynomolgus aber afslørede reduktion i blodtryk efterfulgt af

forandringer af ECG, men disse fremkom ved eksponeringer der var langt højere end den kliniske

eksponering.

Med hensyn til indikationen og den enkelt dosis administration i mennesker var

reproduktionstoksicitets-testning begrænset til et embryotoksicitets studie i kaniner som en følsom

dyreart. Tenecteplase inducerede total kulddød under midtembryonal perioden. Da tenecteplase blev

givet under midt- eller senembryonal perioden fik moderdyrerne vaginal blødning dagen efter den

første dosering. Sekundær dødelighed blev observeret 1-2 dage efter. Data på den føtale periode var

ikke tilgængelig.

Mutagenicitet og karcinogenicitet er ikke forventet i denne slags rekombinante proteiner og

genotoksicitets- og karcinogenicitetstests var ikke nødvendige.

Ingen lokal irritation af blodkar viste sig efter intravenøs, intraarteriel eller paravenøs administration af

den endelige opløsning af tenecteplase.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

L-arginin

Phosphorsyre

Polysorbat 20

Sporrest fra fremstillingsprocessen: Gentamicin.

Solvens

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Metalyse er uforligeligt med glucoseinfusionsvæsker.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid i salgspakning

2 år

Rekonstitueret injektionvæske:

Der er vist kemisk og fysisk i-brug-stabilitet i 24 timer ved 2-8

C og i 8 timer ved 30

Fra en mikrobiologisk synsvinkel bør den rekonstituerede opløsning straks anvendes. Hvis den ikke

straks anvendes, er i-brug-opbevaringstiden og forholdene før brug brugerens ansvar og vil normalt

ikke være længere end 24 timer ved 2-8

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C. Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

20 ml hætteglas type I med en overtrukken (B2-42) grå gummistopper og en hætte, fyldt med pulver til

injektionsvæske, opløsning. Hvert hætteglas indeholder 40 mg tenecteplase.

10 ml fyldt plastikinjektionssprøjte med 8 ml solvens.

Steril adapter til hætteglasset.

Steril kanyle til engangsbrug.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Metalyse bør opløses ved at tilsætte den komplette mængde af solvens fra den fyldte injektionssprøjte

til hætteglasset indeholdende pulveret til injektion.

Sikre at det rigtige hætteglas vælges i forhold til patientens legemsvægt

Patientens legemsvægt

(kg)

Volumen af

rekonstitueret opløsning

(ml)

Tenecteplase

Tenecteplase

(mg)

< 60

6.000

60 til < 70

7.000

70 til < 80

8.000

80 til < 90

9.000

10.000

Undersøg om hætten til hætteglasset stadig er intakt.

Fjern hætten fra hætteglasset.

Fjern hætten fra injektionssprøjten. Skru dernæst straks den fyldte injektionssprøjte på

adapteren til hætteglasset, og stik spidsen af adapteren til hætteglasset ned igennem midten af

hætteglassets prop.

Tilsæt vandet til injektionsvæske til hætteglasset ved at presse injektionssprøjtens stempel

langsomt ned for at undgå det skummer.

Opløs ved at slynge forsigtigt rundt.

Opløsningen resulterer i en farveløs til bleggul, klar væske. Kun klare opløsninger uden

partikler må anvendes.

Umiddelbart før opløsningen skal bruges vendes hætteglasset med injektionssprøjten stadig

påsat sådan at sprøjten er under hætteglasset.

Overfør den passende mængde opløsning af Metalyse ind i injektionssprøjten, baseret på

patientens vægt.

Adskil injektionssprøjten fra adapteren til hætteglasset.

Metalyse skal gives til patienten intravenøst i løbet af 10 sekunder. Det bør ikke administreres i

en indgang som indeholder glucose.

Enhver ubrugt opløsning bør kasseres.

Alternativt kan opløsningen fremstilles med den vedlagte kanyle.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/169/005

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 23. februar 2001

Dato for seneste fornyelse: 23. februar 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Metalyse 10.000 enheder pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert hætteglas indeholder 10.000 enheder (50 mg) tenecteplase.

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 10 ml solvens.

Den rekonstituerede opløsning indeholder 1.000 enheder (5 mg) tenecteplase/ml.

Styrken af tenecteplase udtrykkes i enheder (E) ved at bruge en standardreference, som er specifik for

tenecteplase og ikke sammenlignelig med enheder brugt til andre trombolytiske stoffer.

Tenecteplase er en fibrinspecifik plasminogenaktivator produceret ved recombinant DNA-teknik i

cellemateriale fra kinesiske hamstres æggestokke.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Pulver og solvens til injektionsvæske, opløsning.

Pulveret er hvidt til off-white.

Solvensen er klar og farveløs.

Den rekonstituerede opløsning er klar, farveløs til svag gullig.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Metalyse er indiceret til trombolytisk behandling af mistænkt myokardieinfarkt hos voksne med

vedvarende ST-elevation eller nylig venstresidig Bundle Branch Block inden for 6 timer efter debut på

symptomer på akut myokardieinfarkt (AMI).

4.2

Dosering og administration

Dosering

Metalyse skal ordineres af læger med erfaring i trombolytisk behandling og med mulighed for at

monitorere denne behandling.

Behandling med Metalyse bør initieres hurtigst muligt efter symptomdebut.

Metalyse bør administreres på basis af legemsvægt, med en maksimum dosis på 10.000 enheder

(50 mg tenecteplase). Den korrekte anbefalede behandlingsdosis kan udregnes ud fra følgende skema:

Patientens legemsvægt

(kg)

Tenecteplase

Tenecteplase

(mg)

Volumen af rekonstitueret

opløsning

(ml)

< 60

6.000

60 to < 70

7.000

70 to < 80

8.000

80 to < 90

9.000

10.000

For detaljer se pkt. 6.6: Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ældre (> 75 år)

Metalyse bør administreres med forsigtighed hos ældre (> 75 år) på grund af en højere blødningsrisiko

(se pkt. 4.4 Blødning og 5.1 STREAM-studiet).

Pædiatrisk population

Metalyses sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Den anbefalede dosering bør administreres som en enkelt intravenøs bolus i løbet af ca. 10 sekunder.

En allerede eksisterende intravenøs indgang med kun natriumkloridopløsning 9 mg/ml (0,9 %) kan

bruges til behandling med Metalyse. Metalyse er uforlignelig med glucoseopløsning.

Intet andet lægemiddel bør tilsættes injektionsvæsken.

For instruktioner om rekonstitution af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

Adjuverende behandling

Hos patienter med ST-elevations-AMI (myokardieinfarkt) bør adjuverende antitrombotisk behandling

med trombocythæmmere og antikoagulantia administreres i henhold til gældende relevante

behandlingsvejledninger.

For koronar intervention se pkt. 4.4.

Ufraktioneret heparin og enoxaparin er blevet anvendt som antitrombotisk behandling i kliniske

studier med Metalyse.

Behandling med acetylsalicylsyre bør initieres hurtigst muligt efter symptomdebut og fortsættes som

livslang behandling, medmindre det er kontraindiceret.

4.3

Kontraindikationer

Metalyse er kontraindiceret til patienter, som tidligere har haft en anafylaktisk reaktion (dvs.

livstruende) over for et eller flere af indholdsstofferne (dvs. tenecteplase eller nogen af

hjælpestofferne) eller gentamicin (sporrest fra fremstillingsprocessen). Hvis behandling med Metalyse

alligevel anses for at være nødvendig, skal genoplivningsudstyr være inden for umiddelbar

rækkevidde.

Metalyse er kontraindiceret i følgende situationer, da trombolytisk behandling er forbundet med en

større risiko for blødning:

Signifikant blødningsforstyrrelse, enten på nuværende tidspunkt eller indenfor de sidste

6 måneder

Patienter, der får effektiv oral antikoagulerende behandling, f.eks. warfarinnatrium (INR > 1,3)

(se pkt. 4.4 under afsnittet ”Blødning”)

Enhver anamnese med skader på centralnervesystemet (f.eks. neoplasma, aneurisme,

intrakraniel eller spinal operation)

Kendt hæmoragisk diatese

Alvorlig ukontrolleret hypertension

Større operation, parenkymal organbiopsi, eller signifikant traume indenfor de sidste 2 måneder

(dette inkluderer ethvert traume forbundet med det nuværende AMI)

Nyligt hoved- eller kranietraume

Forlænget kardiopulmonær genoplivning (> 2 minutter) indenfor de sidste 2 uger

Akut pericarditis og/eller subakut bakteriel endocarditis

Akut pankreatitis

Alvorlig leverdysfunktion, inkl. leversvigt, cirrose, portal hypertension (esofagale varicer) og

aktiv hepatitis

Aktiv peptisk ulceration

Arteriel aneurisme og kendt arteriel/venøs misdannelse

Neoplasma med stigende blødningstendens

Ethvert anamnetisk tilfælde af hæmoragisk apopleksi (slagtilfælde) eller apopleksi (slagtilfælde)

af ukendt årsag

Kendt anamnese af iskæmisk apopleksi (slagtilfælde) eller transitorisk iskæmisk attak i de

foregående 6 måneder

Demens.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Koronar intervention

Hvis der er planlagt primær perkutan koronar intervention (PCI) i henhold til gældende relevante

behandlingsvejledninger, bør tenecteplase ikke gives (se pkt. 5.1, ASSENT-4 studiet).

Patienter, der ikke kan få foretaget primær PCI indenfor en time som anbefalet i vejledningen og få

tenecteplase som primær koronar rekanalisering, bør straks overføres til kardiologisk specialafdeling

med henblik på angiografi og rettidig supplerende koronar intervention indenfor 6-24 timer eller

tidligere, hvis der er klinisk indikation herfor (se pkt. 5.1 STREAM-studiet).

Blødning

Den hyppigste komplikation under tenecteplasebehandling er blødning. Samtidig behandling med

heparin kan bidrage til blødning. Eftersom fibrin spaltes under tenecteplasebehandling kan blødning

fra tidligere injektionssteder forekomme. Derfor kræver trombolytisk behandling omhyggelig

overvågning af alle mulige blødningssteder (inkl. kateterindstikssted, arteriel og venøs injektionssted,

venefremlægningssteder og injektionssteder). Brug af stive katetre, intramuskulære injektioner og

unødig flytning af patienten skal undgås under behandling med tenecteplase.

Hyppigst blev der observeret hæmoragi på injektionsstedet, og lejlighedsvis blødning i køns- og

urinveje og i tandkødet.

Skulle alvorlige blødninger opstå, specielt cerebral hæmoragi, skal ledsagende heparinbehandling

termineres med det samme. Protaminbehandling bør overvejes hvis heparin er givet mindre end 4

timer før blødningsstarten. I de få patienter som ikke responderede på disse konservative mål kan

velovervejet brug af transfusionsprodukter være indiceret. Transfusion af kryopræcipitat, frisk frossen

plasma og blodplader skal overvejes med klinisk og laboratorie vurdering efter hver administration. Et

mål for fibrinogenniveau på 1 g/l er ønskeligt ved kryopræcipitatinfusion. Antifibrinolytisk behandling

er mulig som sidste alternativ. Under følgende omstændigheder kan risikoen ved brug af tenecteplase

være forhøjet og derfor skal risikoen opvejes imod de forventede fordele:

Systolisk blodtryk > 160 mm Hg

Cerebrovaskulær sygdom

Nylig gastrointestinal eller køns- eller urinvejsblødning (indenfor de sidste 10 dage)

Høj sandsynlighed for venstre hjerteforkammerembolus, f.eks. mitralstenose med atrieflimren

Enhver nylig kendt (indenfor de sidste 2 dage) intramuskulær injektion

Høj alder dvs. over 75 år

Lav kropsvægt < 60 kg

Patienter i behandling med orale antikoagulantia: Metalyse kan overvejes, når resterende

virkning af antikoagulans er usandsynlig ud fra dosering eller tiden siden sidste administration,

og hvis relevant(e) test for antikoagulerende aktivitet af det (de) pågældende præparat(er) ikke

viser en klinisk relevant aktivitet på koagulationssystemet (f.eks. INR ≤ 1,3 for vitamin K-

antagonister, eller andre relevante test for øvrige orale antikoagulantia er indenfor de respektive

øvre normalgrænser).

Arytmier

Koronartrombolyse kan resultere i arytmier i forbindelse med reperfusion. Det anbefales, at

antiarytmisk behandling for bradykardi og/eller ventrikulære takyarytmier (pacemaker, defibrillator) er

tilgængelig når tenecteplase administreres.

GPIIb/IIIa antagonister

Samtidig brug af GPIIb/IIIa antagonister forøger blødningsrisikoen.

Overfølsomhed/Gentagen administration

Efter endt behandling med tenecteplase er der ikke set nogen antistofdannelse af vedvarende karakter.

Dog er der ingen systematisk erfaring med gentagen administration af tenecteplase. Der skal udvises

forsigtighed, når tenecteplase gives til personer med kendt overfølsomhed (ud over anafylaktisk

reaktion) over for det aktive stof, et af hjælpestofferne eller gentamicin (sporrest fra

fremstilingsprocessen). Hvis der opstår en anafylaktoid reaktion skal injektionen afbrydes

øjeblikkeligt og hensigtsmæssig behandling skal initieres. I alle tilfælde skal tenecteplase ikke

gentages før vurdering af hæmostatiske faktorer som fibrinogen, plasminogen og alfa2-antiplasmin.

Pædiatrisk population

Metalyse bør ikke anvendes til børn under 18 år pga mangelende dokumentation for sikkerhed og

virkning.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført formelle interaktionsstudier med tenecteplase og lægemidler administreret på

sædvanlig måde hos patienter med AMI. Dog har analysedata fra mere end 12.000 patienter behandlet

i fase I, II og III ikke vist nogen klinisk relevante interaktioner med andre lægemidler som

sædvanligvis anvendes til patienter med AMI og sammen med tenecteplase.

Lægemidler, som påvirker koagulationen eller de som ændrer trombocytfunktionen (f.eks. ticlopidine,

clopidogrel, LMWH) kan forøge risikoen for blødning før, under og efter tenecteplasebehandling.

Samtidig brug af GPIIb/IIIa antagonister forøger blødningsrisikoen.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Fertilitet

Kliniske data samt prækliniske fertilitetsstudier er ikke tilgængelige for tenecteplase (Metalyse).

Graviditet

Der findes begrænsede data fra anvendelse af Metalyse til gravide kvinder.

Prækliniske data med tenecteplase viser blødning med sekundær dødelighed hos moderdyrene på

grund af det aktive stofs kendte farmakologiske aktivitet, og i få tilfælde forekom der aborter og

fosterresorption (virkninger er kun observeret ved administration af gentagne doser). Tenecteplase

anses ikke for at være teratogent (se pkt. 5.3).

Fordelen ved behandling skal opvejes i forhold til de potentielle risici i tilfælde af myokardieinfarkt

under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om tenecteplase udskilles i human mælk. Brystmælk skal kasseres i de første 24 timer

efter trombolytisk behandling.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ikke relevant.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

Blødning er en meget almindelig bivirkning i forbindelse med brug af tenecteplase. Disse blødninger

er overvejende overfladiske på injektionsstedet. Ekkymose ses ofte, men normalt kræver de ikke

nogen speciel behandling. Død og permanent invaliditet er rapporteret hos patienter som har oplevet

stroke (inklusiv intrakraniel blødning) og andre alvorlige blødningsepisoder.

Tabel over bivirkninger

Bivirkningerne er opdelt efter systemorganklasse og hyppighed ud fra følgende konvention: Meget

almindelig (≥1/10), almindelig (≥1/100 til <1/10), ikke almindelig (≥1/1.000 til <1/100), sjælden

(≥1/10.000 til <1/1.000), meget sjælden (<1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra

forhåndenværende data).

Tabel 1 Bivirkningsfrekvenser

Systemorganklasse

Bivirkning

Immunsystemet

Sjælden

Anafylaktoide reaktioner (herunder udslæt, urticaria,

bronkospasme, laryngealt ødem)

Nervesystemet

Ikke almindelig

Intrakraniel blødning (såsom cerebral blødning, cerebralt

hæmatom, hæmoragisk apopleksi, hæmoragisk

transformation af apopleksi, intrakranielt hæmatom,

subaraknoidal blødning), herunder relaterede symptomer som

døsighed, afasi, hemiparese, kramper

Øjne

Ikke almindelig

Blødning i øjet

Hjerte

Ikke almindelig

Reperfusionsarytmier (såsom asystoli, accelereret

idioventrikulær rytme, arytmi, ekstrasystoler, atrieflimren,

atrioventrikulært blok af 1. grad til komplet atrioventrikulært

blok, bradykardi, takykardi, ventrikulær arytmi,

ventrikelflimren, ventrikulær takykardi) opstår i tæt

tidsmæssig sammenhæng med tenecteplasebehandling.

Reperfusionsarytmier kan medføre hjertestop, kan være

livstruende og kan nødvendiggøre brug af konventionel

antiarytmisk behandling.

Sjælden

Perikardial blødning

Vaskulære sygdomme

Meget almindelig

Blødning

Sjælden

Emboli (trombotisk emboli)

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Epistaxis

Sjælden

Pulmonal blødning

Mave-tarm-kanalen

Almindelig

Gastrointestinal blødning (såsom blødning i maven,

mavesårsblødning, rektal blødning, hæmatemese, melæna,

blødning i munden)

Ikke almindelig

Retroperitoneal blødning (såsom retroperitonealt hæmatom)

Ikke kendt

Kvalme, opkastning

Hud og subkutane væv

Almindelig

Ekkymose

Nyrer og urinveje

Almindelig

Urogenital blødning (såsom hæmaturi, blødning i urinvejene)

Almene symptomer og reaktioner på administrationstedet

Almindelig

Blødning ved injektionssted, blødning ved indstikssted

Undersøgelser

Sjælden

Blodtryksfald

Ikke kendt

Forhøjet legemstemperatur

Traumer, forgiftninger og behandlingskomplikationer

Ikke kendt

Fedtemboli, der kan have konsekvenser for de implicerede

organer

Som med andre trombolytiske stoffer er følgende tilfælde blevet rapporteret som sequelae efter

myokardieinfarkt og/eller trombolytisk administration:

Meget almindelig: hypotension, hjertefrekvens og rytmeforstyrrelse, angina pectoris

Almindelig: Tilbagevendende iskæmi, hjertesvigt, myokardieinfarkt, kardiogent shock,

pericarditis, lungeødem

Ikke almindelig: Hjertestop, mitralklapinsufficiens, perikardial effusion, venetrombose,

hjertetamponade, myokardieruptur

Sjælden: Lungeemboli

Disse kardiovaskulære tilfælde kan blive livstruende og kan føre til død.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

I tilfælde af overdosering kan der være en øget risiko for blødning. I tilfælde af alvorlig langvarig

blødning kan erstatningsbehandling overvejes (plasma, trombocytter), se også pkt. 4.4.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antitrombotisk stof, enzymer, ATC-kode: B 01 AD11

Virkningsmekanisme

Tenecteplase er en rekombinant fibrinspecifikt plasminogen aktivator, som stammer fra t-PA ved

hjælp af modifikationer på 3 steder af proteinstrukturen. Det binder sig til fibrinkomponenten af

tromben (størknet blod) og konverterer selektivt trombebundet plasminogen til plasmin, som

nedbryder trombens fibrinmatrix. Tenecteplase har en højere fibrinspecificitet og større modstand mod

inaktiveringen af dets endogene inhibitor (PAI-I) sammenlignet med t-PA.

Farmakodynamisk virkning

Efter administration af tenecteplase observeres et dosisafhængigt forbrug af

2-antiplasmin (plasmins

flydende faseinhibitor) med deraf følgende stigning i systemisk plasmingenerationsniveauerne. Denne

observation er i overensstemmelse med den forventede effekt af plasminogen aktivering. I

sammenlignelige studier blev der observeret mindre end 15 % reduktion i fibrinogen og mindre end

25 % reduktion i plasminogen i forsøgspersoner behandlet med den maksimale dosis af tenecteplase

(10.000 E sv.t. 50 mg), mens alteplase forårsagede ca. 50 % fald i fibrinogen- og

plasminogenniveauer. Der blev ikke fundet klinisk relevant antistofdannelse efter 30 dage.

Klinisk virkning og sikkerhed

Data fra fase I og II angiografiske studier antyder at tenecteplase, adminstreret som en enkelte

intravenøs bolus, er effektiv til at opløse blodpropper på en dosisrelateret basis i den infarktrelaterede

arterie hos forsøgspersoner som oplever et AMI.

ASSENT-2

Et stort mortalitetsstudie (ASSENT-2) med ca. 17.000 patienter viste, at tenecteplase er terapeutisk

ækvivalent med alteplase med hensyn til at nedsætte mortalitet (6,2 % for begge behandlinger, efter

30 dage, øverste grænse af 95 % konfidensinterval for den relative risikoratio 1,124) og at brugen af

tenecteplase er associeret med en signifikant lavere forekomst af ikke-intrakraniale blødninger (26,4 %

imod 28,9 %, p=0,0003). Dette medfører et signifikant lavere behov for transfusioner (4,3 % imod

5,5 %, p=0,0002). Intrakranial hæmoragi forekom 0,93 % imod 0,94 % for henholdsvis tenecteplase

og alteplase.

Åbning af koronararterierne og begrænsede kliniske data har vist at AMI-patienter er blevet

velbehandlet senere end 6 timer efter symptomdebut.

ASSENT-4

ASSENT-4-PCI-studiet var designet til at omfatte 4.000 patienter med stort myokardieinfarkt. Studiet

blev udført med henblik på at vise, om forbehandling med fuld dosis tenecteplace og samtidig enkel

bolus på op til 4.000 IU ufraktioneret heparin forud for primær PCI (udført i et tidsrum på mellem 60

til 180 minutter) er bedre end PCI alene. Studiet blev med 1.667 randomiserede patienter afsluttet før

tid p.g.a. højere mortalitet i den PCI gruppe, der fik tenecteplase. Forekomsten af det primære

endepunkt, sammensat af dødsfald, kardiogent shock og højresidig hjerteinsufficiens i løbet af

90 dage, var signifikant højere i gruppen, der fik det undersøgte regime med tenecteplase efterfulgt af

den rutinemæssige PCI behandling: 18,6 % (151/810) sammenlignet med 13,4 % (110/819) i gruppen,

der kun fik PCI, p=0,0045. Denne signifikante forskel mellem de to grupper på det primære endepunkt

ved dag 90 var allerede tilstede ved hospitalisering og ved dag 30.

Alle dele af de kliniske sammensatte endepunkter var til fordel for PCI behandling alene: Dødsfald:

6,7 % vs. 4,9 % p=0,14; kardiogent shock: 6,3 % vs. 4,8 % p=0,19; højresidig hjerteinsufficiens:

12,0 % vs. 9,2 % p=0,06. De sekundære endepunkter, reinfarkt og gentagen target vessel

revaskularisering, var signifikant højere i gruppen, der blev forbehandlet med tenecteplase:

Reinfarkter: 6,1 % vs. 3,7 % p=0,0279; gentagne target vessel revaskulariseringer: 6,6 % vs. 3,4 %

p=0,0041. De følgende bivirkninger opstod hyppigere ved behandling med tenecteplase inden PCI-

behandling: Intrakraniel blødning: 1 % vs. 0 % p=0,0037; apopleksi: 1,8 % vs 0 % p < 0,0001; større

blødninger: 5,6 % vs. 4,4 % p=0,3118; mindre blødninger: 25,3 % vs.19,0 % p=0,0021;

blodtransfusioner: 6,2 % vs. 4,2 % p=0,0873; pludselig kar-okklusion: 1,9 % vs. 0,1 % p=0,0001.

STREAM-studiet

STREAM-studiet var designet til at evaluere virkningen og sikkerheden af en farmako-invasiv strategi

versus en strategi med standard primær PCI hos patienter med akut myokardieinfarkt med ST-

elevation indenfor 3 timer efter symptomdebut, hvor PCI indenfor en time efter første medicinske

kontakt ikke er muligt. Den farmako-invasive strategi bestod af tidlig fibrinolytisk behandling med

bolus-tenecteplase og yderligere antitrombotisk og antikoagulant behandling, efterfulgt af angiografi

indenfor 6-24 timer eller akut koronar intervention.

Studiepopulationen bestod af 1.892 patienter, der blev randomiseret vha. et interaktivt voice response

system. Det primære endepunkt, sammensat af død, kardiogent shock, kongestivt hjertesvigt og re-

infarkt indenfor 30 dage, blev observeret hos 12,4 % (116/939) i den farmako-invasive arm versus

14,3 % (135/943) i den primære PCI-arm (relativ risiko 0,86 (0,68-1,09)).

Enkeltkomponenterne i det sammensatte primære endepunkt for den farmako-invasive strategi versus

primær PCI blev observeret med følgende hyppigheder:

Farmako-invasivt

(n=944)

Primær PCI

(n=948)

p

Sammensat: død, shock, kongestivt

hjertesvigt, re-infarkt

116/939 (12,4 %)

135/943 (14,3 %)

0,21

Alle typer af mortalitet

Kardiogent shock

Kongestivt hjertesvigt

Re-infarkt

43/939 (4,6 %)

41/939 (4,4 %)

57/939 (6,1 %)

23/938 (2,5 %)

42/946 (4,4 %)

56/944 (5,9 %)

72/943 (7,6 %)

21/944 (2,2 %)

0,88

0,13

0,18

0,74

Hjerterelateret dødsfald

31/939 (3,3 %)

32/946 (3,4 %)

0,92

Den observerede forekomst af større eller mindre ikke-kranielle blødninger var ens i begge grupper:

Farmako-invasivt

(n=944)

Primær PCI

(n=948)

p

Større ikke-kraniel blødning

61/939 (6,5 %)

45/944 (4,8 %)

0,11

Mindre ikke-kraniel blødning

205/939 (21,8 %)

191/944 (20,2 %)

0,40

Forekomst af alle apopleksier og intrakranielle blødninger

Farmako-invasivt

(n=944)

Primær PCI

(n=948)

p

Alle apopleksier (alle typer)

15/939 (1,6 %)

5/946 (0,5 %)

0,03*

Intrakraniel blødning

Intrakraniel blødning efter protokol

ændring til halv dosis ved

patienter ≥ 75 år:

9/939 (0,96 %)

4/747 (0,5 %)

2/946 (0,21 %)

2/758 (0,3 %)

0,04**

0,45

* forekomsten i begge grupper er som forventet hos STEMI-patienter, der er behandlet med

fibrinolytika eller primær PCI (som observeret i tidligere studier).

** forekomsten i den farmako-invasive gruppe er som forventet for fibrinolyse med tenecteplase (som

observeret i tidligere studier).

Efter halvering af tenecteplasedosis hos patienter ≥ 75 år var der ingen yderligere intrakraniel blødning

(0 ud af 97 patienter) (95 % KI: 0,0-3,7) versus 8,1 % (3 ud af 37 patienter) (95 % KI: 1,7-21,9) før

dosisreduktion. Der er overlappende grænser for konfidensintervallet for de observerede forekomster

før og efter dosisreduktion.

Hos patienter ≥ 75 år var den observerede forekomst af det primære sammensatte endepunkt for den

farmako-invasive strategi og primær PCI følgende: Før dosishalvering 11/37 (29,7 %) (95 % KI:

15,9-47,0) versus 10/32 (31,3 %) (95 % KI: 16,1-50,0), efter dosishalvering: 25/97 (25,8 %) (95 % KI:

17,4-35,7) versus 25/88 (24,8 %) (95 % KI: 19,3-39,0). I begge grupper er der overlappende grænser

for konfidensintervallet for de observerede forekomster før og efter dosisreduktion.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption og fordeling

Tenecteplase er et intravenøst administreret, rekombinant protein som aktiverer plasminogen. Efter

intravenøs bolus-administration af 30 mg tenecteplase hos patienter med akut myokardieinfarkt var

den oprindeligt vurderede tenecteplase-plasmakoncentration 6,45 ± 3,60 µg/ml (gennemsnit ± SD).

Fordelingsfasen udgør 31 % ± 22 % til 69 % ± 15 % (gennemsnit ± SD) af det totale AUC efter

administration af doser i intervallet 5 til 50 mg.

Data om vævsdistribution blev opnået i studier med radioaktivt mærket tenecteplase hos rotter. Det

organ som tenecteplase hovedsageligt fordelte sig til var leveren. Det er ikke kendt om og i hvilket

omfang tenecteplase binder til plasmaproteiner i mennesker. Den gennemsnitlige residenstid (MRT,

mean residence time) i kroppen er ca. 1 time og gennemsnitsfordelingsvolumenet (± SD) ved steady

state (Vss) er fra 6,3 ± 2 l til 15 ± 7 l.

Biotransformation

Tenecteplase elimineres fra blodbanen ved binding til specifikke receptorer i leveren efterfulgt af

nedbrydning til små peptider. Bindingen til leverreceptorer er dog reduceret i forhold til det naturlige

t-PA, hvilket resulterer i en længere halveringstid.

Elimination

Efter enkelt intravenøs bolusinjektion af tenecteplase hos patienter med akut myokardieinfarkt udviste

tenecteplaseantigen bifasisk elimination fra plasma. Der er ingen dosisafhængig tenecteplaseclearance

i det terapeutiske dosisområde. Den initiale, dominerende halveringstid er 24

(gennemsnitlig ± SD) min., hvilket er 5 gange længere end t-PA. Den afsluttende halveringstid er

87 min., og plasmaclearance er 119

49 ml/min.

Stigende legemsvægt resulterede i en moderat stigning af tenecteplaseclearance, og stigende alder

resulterede i et lille fald i clearance. Kvinder udviser generelt lavere clearance end mænd, men dette

kan forklares ved en generelt lavere legemsvægt hos kvinder.

Linearitet/non-linearitet

Analyse af dosislinearitet baseret på AUC antyder, at tenecteplase udviser non-lineær farmakokinetik i

det undersøgte dosisinterval, dvs. 5 til 50 mg.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Fordi eliminationen af tenecteplase sker gennem leveren, forventes det ikke, at nedsat nyrefunktion vil

påvirke dets farmakokinetik. Dette understøttes også af data fra dyrestudier. Dog er effekten af nedsat

nyre- og leverfunktion på tenecteplases farmakokinetik hos mennesker ikke specifikt undersøgt. Der

foreligger derfor ingen retningslinjer for dosisjustering af tenecteplase hos patienter med nedsat

leverfunktion og svært nedsat nyrefunktion.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Intravenøs enkeltdosisadministration i rotter, kaniner og hunde viste kun dosisafhængige og reversible

forandringer af koagulationsparametre med lokal blødning på injektionsstedet, hvilket blev tolket som

en konsekvens af den farmakodynamiske effekt af tenecteplase. Flerdosistoksicitetsstudier i rotter og

hunde bekræftede disse ovenfor nævnte observationer, men studievarigheden var begrænset til 2 uger

af antistofdannelse til det humane protein tenecteplase, hvilket resulterede i anafylaksi.

Sikkerhedsfarmakologiske data i cynomolgus aber afslørede reduktion i blodtryk efterfulgt af

forandringer af ECG, men disse fremkom ved eksponeringer der var langt højere end den kliniske

eksponering.

Med hensyn til indikationen og den enkelt dosis administration i mennesker var

reproduktionstoksicitets-testning begrænset til et embryotoksicitets studie i kaniner som en følsom

dyreart. Tenecteplase inducerede total kulddød under midtembryonal perioden. Da tenecteplase blev

givet under midt- eller senembryonal perioden fik moderdyrerne vaginal blødning dagen efter den

første dosering. Sekundær dødelighed blev observeret 1-2 dage efter. Data på den føtale periode var

ikke tilgængelig.

Mutagenicitet og karcinogenicitet er ikke forventet i denne slags rekombinante proteiner og

genotoksicitets- og karcinogenicitetstests var ikke nødvendige.

Ingen lokal irritation af blodkar viste sig efter intravenøs, intraarteriel eller paravenøs administration af

den endelige opløsning af tenecteplase.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Pulver

L-arginin

Phosphorsyre

Polysorbat 20

Sporrest fra fremstillingsprocessen: Gentamicin.

Solvens

Vand til injektionsvæsker.

6.2

Uforligeligheder

Metalyse er uforligeligt med glucoseinfusionsvæsker.

6.3

Opbevaringstid

Opbevaringstid i salgspakning

2 år

Rekonstitueret injektionsvæske:

Der er vist kemisk og fysisk i-brug-stabilitet i 24 timer ved 2-8

C og i 8 timer ved 30

Fra en mikrobiologisk synsvinkel bør den rekonstituerede opløsning anvendes straks. Hvis den ikke

straks anvendes, er i-brug-opbevaringstiden og forholdene før brug brugerens ansvar og vil normalt

ikke være længere end 24 timer ved 2-8

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Må ikke opbevares over 30 °C. Opbevar beholderen i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Opbevaringsforhold efter rekonstitution af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

20 ml hætteglas type I med en overtrukken (B2-42) grå gummistopper og en hætte, fyldt med pulver til

injektionsvæske, opløsning. Hvert hætteglas indeholder 50 mg tenecteplase.

10 ml fyldt plastikinjektionssprøjte med 10 ml solvens.

Steril adapter til hætteglasset.

Steril kanyle til engangsbrug.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Metalyse bør opløses ved at tilsætte den komplette mængde af solvens fra den fyldte injektionssprøjte

til hætteglasset indeholdende pulveret til injektion.

Sikre at det rigtige hætteglas vælges i forhold til patientens legemsvægt

Patientens legemsvægt

(kg)

Volumen af

rekonstitueret opløsning

(ml)

Tenecteplase

Tenecteplase

(mg)

< 60

6.000

60 til < 70

7.000

70 til < 80

8.000

80 til < 90

9.000

10.000

Undersøg om hætten til hætteglasset stadig er intakt.

Fjern hætten fra hætteglasset.

Fjern hætten fra injektionssprøjten. Skru dernæst straks den fyldte injektionssprøjte på

adapteren til hætteglasset, og stik spidsen af adapteren til hætteglasset ned igennem midten af

hætteglassets prop.

Tilsæt vandet til injektionsvæske til hætteglasset ved at presse injektionssprøjtens stempel

langsomt ned for at undgå det skummer.

Opløs ved at slynge forsigtigt rundt.

Opløsningen resulterer i en farveløs til bleggul, klar væske. Kun klare opløsninger uden

partikler må anvendes.

Umiddelbart før opløsningen skal bruges vendes hætteglasset med injektionssprøjten stadig

påsat sådan at sprøjten er under hætteglasset.

Overfør den passende mængde opløsning af Metalyse ind i injektionssprøjten, baseret på

patientens vægt.

Adskil injektionssprøjten fra adapteren til hætteglasset.

Metalyse skal gives til patienten intravenøst i løbet af 10 sekunder. Det bør ikke administreres i

en indgang som indeholder glucose.

Enhver ubrugt opløsning bør kasseres.

Alternativt kan opløsningen fremstilles med den vedlagte kanyle.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Boehringer Ingelheim International GmbH

Binger Strasse 173

D-55216 Ingelheim am Rhein

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/00/169/006

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 23. februar 2001

Dato for seneste fornyelse: 23. februar 2006

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

EMA/283978/2014

EMEA/H/C/306

EPAR - sammendrag for offentligheden

Metalyse

tenecteplase

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Metalyse. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Metalyse skal anvendes.

Hvad er Metalyse?

Metalyse er pulver og solvens, der blandes til en opløsning til injektion. Det indeholder det aktive

indholdsstof tenecteplase.

Hvad anvendes Metalyse til?

Metalyse anvendes til at behandle voksne, som formodes at have haft et akut myokardieinfarkt

(hjertetilfælde), inden for 6 timer efter de første symptomer. Det anvendes til at opløse de

blodpropper, som er opstået i de blodkar, der forsyner hjertet

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Metalyse?

Metalyse skal ordineres af læger, som har erfaring med trombolytisk behandling (behandling til

opløsning af blodpropper). Behandling med Metalyse skal indledes så hurtigt som muligt, efter at

symptomerne på hjertetilfældet opstår. Metalyse gives én gang som engangsinjektion i en vene i løbet

af 10 sekunder. Doseringen tilpasses patientens vægt (se indlægssedlen).

Ud over Metalyse skal patienten også behandles med andre lægemidler, der anvenders til at forebygge

blodpropper, såsom aspirin og heparin.

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2014. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

Hvordan virker Metalyse?

Det aktive stof i Metalyse, tenecteplase, er en modificeret form af et naturligt enzym, human

plasminogenaktivator, som kroppen anvender til at nedbryde blodpropper. Det virker ved at omdanne

et protein i blodpropperne kaldet plasminogen til dets aktive form, plasmin, som nedbryder

fiberproteinet, der holder blodproppen sammen. Når blodproppen er nedbrudt, kan blodet lettere flyde

ind i hjertemusklen. Det gør, at hjertet kan fortsætte med at fungere og medvirker til at redde

patientens liv.

Tenecteplase produceres via en metode, der er kendt som ”rekombinant DNA-teknologi”: Det

fremstilles af en celle, som har modtaget et gen (DNA), der sætter den i stand til at producere dette

stof.

Hvordan blev Metalyse undersøgt?

Metalyse blev sammenlgnet med alteplase (et andet lægemidddel, som anvendes til behandling af

hjertetilfælde) i en hovedundersøgelse, som omfattede ca. 17 000 voksne, der havde haft et

hjertetilfælde. Patienterne fik noget af lægemidlet inden for seks timer, efter at deres symptomer

opstod, ud over enten aspirin eller heparin. Virkningen blev hovedsagelig bedømt på antallet af

patienter, der var i live efter 30 dages behandling.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Metalyse?

Metalyse var lige så virksomt som alteplase, når det gælder om at holde folk i live efter et

hjertetilfælde. Ca. 94 % af de patienter, der fik lægemidlet, var i live efter 30 dages behandling.

Hvilken risiko er der forbundet med Metalyse?

De hyppigste bivirkninger af Metalyse er blødninger. De hyppigste blødninger (optræder hos mellem 1

og 10 patienter ud af 100) er epistaxis (næseblod), gastrointestinale blødninger (blødninger i mave

eller tarm), ekkymose (blødning under huden), urogenital blødning (blødning fra urinvejene eller fra

det genitaleområde), blødning på injektionsstedet og blødning på punkturstedet. Den fuldstændige

liste over indberettede bivirkninger ved Metalyse fremgår af indlægssedlen.

Metalyse må ikke anvendes af personer, der har haft en anafylaktisk reaktion (en svær livstruende

allergisk reaktion over for tenecteplase, gentamicin (at indholdsstof i lægemidlet) eller et eller flere af

de øvrige indholdsstoffer. Hvis det er nødvendigt at behandle disse patienter, skal der være adgang til

genoplivningsfaciliteter. Metalyse må ikke anvendes til patienter, der har eller for nylig har haft

blødningsproblemer eller som har gennemgået en stor operation, eller til patienter, der har en sygdom,

som kan forårsage blødninger (for eksempel slagtilfælde eller stærkt forhøjet blodtryk). Den

fuldstændige liste over begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Metalyse godkendt?

CHMP konkluderede, at selvom Metalyse er ligeså effektivt som alteplase til at forebygge dødsfald,

forårsager det færre blødninger, hvilket betyder, at der er brug for færre blodtransfusioner.

Baseret

herpå og og på de tilgængelige data besluttede udvalget, at fordelene ved Metalyse opvejer risiciene,

og anbefalede udstedelse af en markedsføringstilladelse.

Metalyse

EMA/283978/2014

Side 2/3

Andre oplysninger om Metalyse:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Metalyse den 23. februar 2001.

Den fuldstændige EPAR for Metalyse findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Metalyse, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 05-2014.

Metalyse

EMA/283978/2014

Side 3/3

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information