Maci

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

05-07-2018

Aktiv bestanddel:
autologe dyrkede chondrocytter
Tilgængelig fra:
Vericel Denmark ApS
ATC-kode:
M09AX02
INN (International Name):
matrix-applied characterised autologous cultured chondrocytes
Terapeutisk gruppe:
Andre midler mod forstyrrelser i muskel-skeletsystemet
Terapeutisk område:
Frakturer, brusk
Terapeutiske indikationer:
Reparation af knogles symptomatiske bruskfejl.
Produkt oversigt:
Revision: 4
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002522
Autorisation dato:
2013-06-27
EMEA kode:
EMEA/H/C/002522

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

05-07-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

05-07-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

05-07-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

05-07-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indlægsseddel: Information til brugeren

MACI 500.000 til 1.000.000 celler/cm

2

til implantation

Matrix-applicerede karakteriserede dyrkede autologe chondrocytter

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan der hurtigt tilvejebringes nye

oplysninger om sikkerheden. Du kan hjælpe ved at indberette alle de bivirkninger, du får. Se sidst i

punkt 4, hvordan du indberetter bivirkninger.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, kirurgen eller fysioterapeuten, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, kirurgen eller fysioterapeuten, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får MACI

Sådan får du MACI

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

MACI anvendes til voksne til at reparere bruskskader i knæleddet. Brusk er væv, som findes i alle led i

kroppen; det beskytter knogleenderne og bevirker, at leddene bevæger sig smidigere.

MACI er et implantat bestående af en kollagenmembran, der er udvundet fra grise. Membranen

indeholder dine egne bruskceller (kaldet autologe chondrocytter) og implanteres i dit knæ.

”Autolog” betyder, at dine egne celler anvendes til fremstillingen. De er udtaget fra dit knæ (ved en

biopsi) og dyrket uden for kroppen.

2.

Det skal du vide, før du får MACI

Du må ikke få MACI:

hvis du er allergisk over for MACI eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6),

svineprodukter (stammende fra grise), okseserum (et protein stammende fra køer) eller

gentamicin (et antibiotikum)

hvis du har svær slidgigt i knæet (ledsygdom, der medfører smerter og hævelse)

hvis du i øjeblikket lider af inflammatorisk artritis eller inflammatorisk ledsygdom i knæet

hvis du har en kendt, ubehandlet blødersygdom

hvis dine epifyseskiver ved knæet endnu ikke er helt lukkede.

Advarsler og forsigtighedsregler

Dit MACI-implantat er specialfremstillet til dig og må ikke administreres til en anden patient.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MACI skal implanteres i et forholdsvis sundt led. Det betyder, at andre problemer i leddet skal

udbedres før eller under MACI-implantationen.

Hvis du pludseligt får eller for nyligt har haft en knogle- eller ledinfektion, skal din behandling med

MACI udsættes, indtil din læge skønner, at du er rask.

Fortæl din læge eller kirurg, hvis du ved, at du er disponeret for blødning eller dårlig blødningskontrol

efter operationer.

Du vil muligvis også få antibiotika eller smertestillende midler for at hjælpe med at reducere nogle af

bivirkningerne.

Det er vigtigt, at du nøje følger det genoptræningsprogram, lægen har anvist. Du skal diskutere med

din læge eller fysioterapeut, hvornår du kan genopstarte specifikke fysiske aktiviteter.

Din kirurg vil give dig yderligere oplysninger om eventuelle særlige overvejelser, der gælder i dit

tilfælde.

Andre situationer, hvor MACI ikke kan gives

Selv hvis kirurgen allerede har taget en lille prøve af bruskceller (en biopsi), som er nødvendig for at

fremstille MACI-implantatet, er det muligt, at du ikke vil være kvalificeret til behandling med

MACI.

Det er tilfældet:

hvis biopsien er af utilstrækkelig kvalitet til at fremstille MACI til dig

hvis cellerne ikke kan dyrkes på laboratoriet

hvis de dyrkede celle ikke opfylder alle kvalitetskravene.

I sådanne situationer vil din kirurg blive underrettet og vil muligvis være nødt til at vælge en alternativ

behandling til dig.

Ældre personer

MACI anbefales ikke til ældre patienter over 65 år med generel nedbrydning af brusken eller

osteoartritis (sygdom i leddene med smerte og hævelse).

Børn og unge

MACI anbefales ikke til børn og unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med MACI

Fortæl det altid til din læge, kirurg eller fysioterapeut, hvis du tager anden medicin eller har gjort det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Bed din læge eller kirurg om yderligere oplysninger om, hvilken smertestillende medicin det er

forsvarligt at bruge.

Indsprøjtning af smertestillende medicin i leddet anbefales ikke.

Graviditet og amning

Det er ikke blevet vist, at det er sikkert at bruge MACI under graviditet og amning.

MACI anbefales ikke til gravide kvinder.

Fortæl din læge eller kirurg, hvis du er gravid eller har mistanke om, at du er gravid.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Tal med din læge eller kirurg, hvis du ammer. Afhængigt af din særlige situation vil din læge eller

kirurg rådgive dig om, hvorvidt du skal fortsætte med at amne eller stoppe.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Den kirurgiske procedure vil i væsentlig grad påvirke din evne til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner.

Din evne til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner vil muligvis være begrænset under

genoptræningsperioden, og du skal nøje følge din læges, kirurgs eller fysioterapeuts råd i denne

periode.

3.

Sådan får du MACI

MACI må kun implanteres af kirurger, som er specialuddannet i denne type operation.

En person, som er kvalificeret til det, vil udtage en lille mængde blod (4 ml) med henblik på

undersøgelse.

Du skal gennemgå to kirurgiske procedurer for at kunne få denne behandling:

Under den første procedure tages en prøve af sundt bruskvæv (en biopsi) fra det berørte led

under artrotomi eller artroskopi. Din kirurg vil forklare, hvad artrotomi og artroskopi er.

Biopsien fremsendes til vævscentret. På vævscentret vil dine bruskceller blive dyrket aseptisk

(fri for bakterier) i kultur for at øge antallet af celler. Derefter anbringes cellerne på en steril

kollagenmembran for at fremstille MACI.

Det endelige MACI-implantat sendes tilbage til din kirurg. MACI vil derpå blive implanteret i

bruskdefekten i dit led ved en anden procedure. MACI-implantatet fastgøres ved hjælp af en

fibrinklæber. En fibrinklæber er en slags lim, der er fremstillet af koagulerende proteiner fra

menneskeblod.

Perioden mellem din biopsi og implantationen af MACI kan variere alt efter proceduredatoen og

kvaliteten og antallet af celler i biopsien. I gennemsnit vil der gå 6 uger. Cellerne kan imidlertid også

nedfryses og opbevares i op til 2 år, indtil du og din kirurg finder en passende dato til operationen. Din

kirurg vil planlægge implantationsdatoen.

I sjældne tilfælde kan vævscentret ikke fremstille MACI ud fra dine celler. Hvis det sker, vil din kirurg

rådgive dig om, hvad der er den bedste løsning for dig.

Din læge vil diskutere det specifikke genoptræningsprogram, som du skal følge efter operationen.

4.

Bivirkninger

MACI kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Når du får MACI, kan du opleve bivirkninger hurtigt efter implantationen. Disse bivirkninger vil

gradvist mindskes med tiden.

Din læge vil muligvis give dig anden medicin for at reducere eventuelle bivirkninger (se punkt 2

”Advarsler og forholdsregler”).

Der kan være komplikationer forbundet med MACI, med det kirurgiske indgreb eller med begge dele.

Komplikationer forbundet med knækirurgi generelt kan inkludere dyb venetrombose (blodprop i en

dyb vene) og lungeemboli (blodprop i lungen forårsaget af en blokering af en lungearterie). Hvis du

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

bemærker noget af følgende, skal du straks kontakte din læge, da det kan være symptomer på en

blodprop:

Vejrtrækningsbesvær, smerter i brystet og hjertebanken

Hævede ben, smerter i benene og rødme

Risici forbundet med implantation af MACI:

Følgende ikke almindelige bivirkninger kan påvirke op til 1 ud af 100 personer:

for kraftig bruskvækst

transplantatet kan løsne sig helt eller delvist fra defekten i leddet. Du vil muligvis få

brug for yderligere en operation for at udbedre dette.

Risici forbundet med artrotomi eller artroskopi eller MACI

Alle kirurgiske procedurer indebærer en vis risiko. Din kirurg kan forklare dig disse.

Følgende sjældne bivirkninger kan påvirke op til 1 ud af 1.000 personer:

infektion

vævsirritation eller en betændelseslignende reaktion (inflammation)

postoperativ smerte

blødning i leddet

stivhed eller følelsesløshed i leddet

hævet led

feber

Din kirurg eller narkoselæge vil forklare dig, hvilke risici der er forbundet med procedurerne, samt

eventuelle yderligere risici, der gælder specielt for dig på grund af din sygehistorie og nuværende

helbredsmæssige status.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, kirurg eller fysioterapeut. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke MACI efter den udløbsdato, der står på yderemballagen og skålen efter Anv. inden.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Må ikke opb

evares i køleskab eller nedfryses. Skal opbevares ved temperaturer under 37 °C i den ydre

emballage, indtil det skal bruges.

MACI skal anvendes inden for 6 dage efter frigivelsesdatoen.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for

hospitalsaffald.

Da præparatet vil blive anvendt under din knæoperation, har hospitalspersonalet ansvaret for korrekt

opbevaring af præparatet både før og under brug, såvel som for korrekt bortskaffelse.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

MACI indeholder

Aktivt stof:

MACI indeholder levedygtige autologe humane bruskceller på en 14,5

cm² type I/III

kollagenmembran med en tæthed på mellem 0,5 og 1 million celler per cm

Øvrige

indholdsstoffer:

Dulbecco’s Modified Eagles Medium

(DMEM) med natriumsaltet af 4-(2-

hydroxyethyl)piperazin-1-ethansulfonsyre (HEPES).

Udseende og pakningsstørrelser

Implantatet er en uigennemsigtig, off-white membran, der leveres i 18

farveløs opløsning i en skål.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Vericel Denmark ApS,

Amaliegade 10, DK-1256 København K, Danmark

Fremstiller

Genzyme

Biosurgery

ApS, Oliefabriksvej 51B, DK-2770 Kastrup, Danmark

Denne indlægsseddel blev senest ændret {MM/ÅÅÅÅ}

Du kan f

inde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

__________________________________________________________________________________

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Under den første procedure tages en prøve af sundt bruskvæv (en biopsi) fra det berørte led under en

artrotomi eller artroskopi.

Biopsien fremsendes til vævscentret. På vævscentret dyrkes bruskcellerne aseptisk i kultur for at øge

antallet af celler, og de anbringes på en steril kollagenmembran for at fremstille MACI.

MACI sendes tilbage til kirurgen. På dette tidspunkt implanteres MACI i bruskdefekten i det berørte

led via en ny procedure. MACI-implantatet fastgøres ved hjælp af en fibrinklæber.

Perioden mellem biopsitagning og MACI-implantation kan variere afhængigt af logistiske faktorer og

kvaliteten og antallet af celler fra biopsien. Det vil dog i gennemsnit være 6 uger, idet celler dog også

kan kryopræserveres og opbevares i op til 2 år, indtil patient og kirurg har aftalt en passende

operationsdato.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Kirurgen planlægger datoen for implantation i samråd med indehaveren af markedsføringstilladelsen

(MAH) eller dennes repræsentant. I sjældne tilfælde kan MAH ikke fremstille et MACI-implantat ud

fra de tilgængelige celler. Hvis det sker, vil kirurgen rådgive patienten om, hvad der bedst kan gøres.

Se vejledningen i operationsteknik for yderligere information.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dette lægemiddel er underlagt supplerende overvågning. Dermed kan nye sikkerhedsoplysninger

hurtigt tilvejebringes. Læger og sundhedspersonale anmodes om at indberette alle formodede

bivirkninger. Se i pkt. 4.8, hvordan bivirkninger indberettes.

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

MACI 500.000 til 1.000.000 celler/cm

implantationsmatrix

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert implantat indeholder matrix-applicerede karakteriserede dyrkede autologe chondrocytter.

2.1

Generel beskrivelse

Karakteriserede levedygtige autologe chondrocytter dyrket ex vivo, som udtrykker chondrocyt-

specifikke genmarkører, anbragt på en CE-mærket type I/III-kollagenmembran, udvundet fra svin.

2.2

Kvalitativ og kvantitativ sammensætning

Hver implantationsmatrix består af karakteriserede autologe chondrocytter på en 14,5 cm² type I/III

kollagenmembran med en tæthed på 500.000 til 1.000.000 celler per cm

. Kirurgen skal tilpasse

implantatet til defektens størrelse og form.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Implantationsmatrix.

Implantatet er en uigennemsigtig, off-white membran med chondrocytter, leveret i 18 ml farveløs

opløsning i en skål.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

MACI er indiceret til reparation af symptomatiske bruskdefekter i knæet, der går helt igennem brusken

(grad III og IV på Modified Outerbridge Scale), på 3-20 cm

hos voksne patienter med et fuldt

udvokset skelet.

4.2

Dosering og administration

MACI er kun beregnet til autolog anvendelse.

MACI skal administreres af en kirurg, som er specialuddannet og kvalificeret i brugen af MACI.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Dosering

Mængden af administreret MACI afhænger af bruskdefektens størrelse (overflade i cm

). Den

behandlende kirurg klipper implantationsmatrixen, så den svarer til defektens størrelse og form, for at

sikre, at det beskadigede område er helt dækket, og den implanteres med cellesiden nedad. Den

administrerede dosis svarer til 500.000 til 1.000.000 autologe celler/cm

implantationsmatrix.

Særlige populationer

Ældre personer (over 65 år gamle)

Brugen af MACI i denne aldersgruppe er ikke undersøgt. Anvendelse af MACI hos ældre patienter

med generaliseret degeneration af brusken eller osteoartrose anbefales ikke.

Pædiatrisk population

MACIs sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Administration

Til implantation.

Defekten skal kun debrideres ned til den subkondrale knogleplade og ikke gennem den. Blødning

gennem den subkondrale knogleplade skal undgås, men hvis blødning forekommer, skal den bringes

under kontrol. Adrenalin eller fibrinklæber (se pkt. 4.5), appliceret sparsomt direkte på

blødningsstedet, er egnede hæmostatika.

Implantation af MACI udføres under anvendelse af sterile kirurgiske teknikker og kræver både

klargøring af defekten og anvendelse af fibrinklæber på defektens bund og kant for at sikre, at

implantatet sidder godt fast. Nogle få afbrudte absorberbare suturer kan også anvendes til at give

ekstra sikkerhed, hvis kirurgen skønner det nødvendigt.

Implantationen skal efterfølges af en passende genoptræningsplan (se pkt. 4.4).

For instruktioner om fremstilling og håndtering af MACI, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1, eller svineprodukter

eller eventuelle reststoffer fra fremstillingen af MACI inklusive okseserum, samt gentamicin.

Svær osteoartrose i knæet.

Inflammatorisk artritis, inflammatorisk ledsygdom eller medfødte koagulationsforstyrrelser,

som ikke er korrigeret.

Patienter med en femoral epifyseskive, der endnu ikke er helt lukket.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Generelt

MACI er et autologt implantat og må kun administreres til den patient, som det er fremstillet til.

Implantation af MACI skal udføres under artrotomi under sterile forhold. Der er begrænset erfaring

med applikation af MACI i knæet under artroskopi, men artroskopiske teknikker kan anvendes til at

applicere MACI efter den behandlende læges skøn.

Forholdsregler vedrørende brugen

Behandling af patienter med lokal inflammation eller aktiv infektion i knogle, led og omgivende

bløddelsvæv skal midlertidigt udsættes, indtil dokumenteret sygdomsfrihed.

I pivotalstudiet af MACI blev patienter ekskluderet, hvis de havde kendt osteoartrose (Kellgren-

Lawrence grad 3 eller 4) i det pågældende knæ eller samtidig inflammatorisk sygdom.

For at skabe gunstige forhold for heling skal samtidige patologiske tilstande klarlægges før eller

samtidig med implantationen af MACI. Disse omfatter:

Meniskpatologi: ustabil eller overrevet menisk kræver reparation, udskiftning eller partiel

meniskfjernelse. MACI anbefales ikke til patienter med total menisektomi, medmindre en ny

menisk kan indopereres ved en planlagt eller samtidig menisktransplantation.

Manglende stabilitet af korsbånd: der må ikke være for stor løshed i leddet. Både forreste og

bageste korsbånd skal være stabile eller gennemgå rekonstruktion for at reducere

forskydningskræfter og rotationsspændinger på tværs af leddet.

Fejlstilling: det tibio-femorale led skal være i korrekt stilling. Abnorm varus- eller

valgusbelastning af det tibio-femorale led kan kompromittere implantatet og bør håndteres

med korrigerende osteotomi eller lignende procedure. Ved behandling af defekter i trochlea og

patella skal abnorm patellasporing korrigeres før eller samtidig med MACI-implantationen.

Post-operativ blødning i leddet forekommer hovedsagelig hos patienter, som er prædisponerede for

blødning eller ved insufficient kirurgisk blødningskontrol. Patientens hæmostasefunktion skal screenes

før operation. Tromboseprofylakse skal administreres i henhold til lokale retningslinjer.

Lokale retningslinjer for antibiotikaprofylakse i forbindelse med ortopædkirurgi skal følges.

På grund af begrænset erfaring anbefales det ikke at bruge MACI i andre led end knæet.

MACI afsendes efter en valideret hurtig mikrobiel sterilitetsanalyse for at bekræfte fravær af mikrobiel

vækst. Endelige sterilitetstestresultater forefindes ikke på forsendelsestidspunktet. Hvis der findes

positive dyrkningsresultater, kontaktes den behandlende læge for at diskutere enten aflysning af

implantationen eller en handlingsplan baseret på de patientspecifikke omstændigheder og en vurdering

af risikoen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Genoptræning

Kontrolleret fysioterapi, herunder tidlig mobilisering, øvelser indenfor bevægeradius og delvis

vægtbelastning anbefales så hurtigt som muligt for at fremme modning af transplantatet og for at

mindske risikoen for postoperative tromboemboliske hændelser samt stivhed i leddet. Efter

implantationen skal patienten følge et hensigtsmæssigt styret, trinvist genoptræningsprogram i henhold

til anbefalinger fra den behandlende læge på grundlag af MACI-genoptræningsvejledningen. Dette

skal omfatte specificeret eller trinvis fysisk aktivitet for at mindske risikoen for artrofibrose og

gradueret delvis vægtbelastning. Genoptagelse af idrætsaktivitet skal foregå på et individuelt grundlag

i samråd med sundhedspersonale.

Tilfælde, hvor MACI ikke kan leveres

I nogle tilfælde kan det forekomme, at patientens chondrocytter ikke kan opformeres, eller at

frigivelseskriterierne (se pkt. 6.6) ikke er opfyldt på grund af dårlig biopsikvalitet, patientkarakteristika

eller produktionssvigt. Det kan derfor ske, at MACI ikke kan leveres.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Fibrinklæber, der indeholder formaldehyd, må ikke anvendes sammen med MACI, da formaldehyd er

toksisk for chondrocytterne.

Orale analgetika anbefales til postkirurgisk smertelindring, hvorimod intraartikulær indgift af

analgetika ikke kan anbefales, da studier har påvist skadelige virkninger på ledbrusk og chondrocytter

efter eksponering.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra graviditeter, hvor kvinden har været eksponeret for MACI.

Konventionelle studier af reproduktions- og udviklingstoksicitet anses ikke for at være relevante i

betragtning af lægemidlets art og den påtænkte kliniske anvendelse. I betragtning af den lokale

anvendelse af lægemidlet forventes MACI ikke at have nogle skadelige virkninger på graviditet. Da

MACI imidlertid implanteres i forbindelse med invasive kirurgiske teknikker, anbefales det ikke under

graviditet.

Amning

Der findes ingen data om brug af MACI under amning. I betragtning af den lokale anvendelse af

præparatet forventes MACI ikke at forårsage nogen uønskede virkninger hos det diende spædbarn. Da

MACI imidlertid implanteres i forbindelse med invasive kirurgiske teknikker, skal der træffes

beslutning om, hvorvidt amning skal afbrydes under hensyn til de behandlingsmæssige fordele for

kvinden og risikoen for spædbarnet.

Fertilitet

Der findes ingen data på, hvilken indvirkning behandling med MACI kan have på fertilitet.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Da MACI implanteres i forbindelse med kirurgi, påvirker implantation i væsentlig grad evnen til at

føre motorkøretøj og betjene maskiner. I genoptræningsperioden, der følger efter behandlingen med

MACI, skal patienterne rådspørge deres behandlende læge og følge dennes råd.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

4.8

Bivirkninger

Sammendrag af sikkerhedsprofilen

Baseret på eksponering af over 6.000 patienter for MACI-behandling i knæet kan der ses

komplikationer i forbindelse med artrotomiproceduren, generelle komplikationer relateret til det

kirurgiske indgreb, til andre patologiske tilstande i knæet (såsom ligament eller menisk) eller til

biopsitagning. Komplikationer relateret til knæoperationer generelt kan desuden omfatte dyb

venetrombose og lungeemboli. Andre komplikationer er identificeret at have en årsagssammenhæng

med MACI. Følgende vigtige risici er identificeret som værende relateret til enten MACI eller

perioperative komplikationer:

Relateret til MACI:

Symptomatisk transplantathypertrofi

Delaminering af transplantatet (komplet eller partiel, kan muligvis føre til løse dele i leddet

eller transplantatsvigt)

Peri-operative komplikationer relateret til kirurgisk indgreb i knæet:

Ledblødning

Artrofibrose

Lokaliseret inflammation på operationsstedet

Lokaliseret infektion på operationsstedet

Tromboemboliske hændelser

Skema over bivirkninger

Bivirkninger er angivet efter systemorganklasse og hyppighed. Hyppigheder er defineret i henhold til

følgende konvention: meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig

(≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden (< 1/10.000).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Systemorganklasse

Ikke almindelig

Sjælden

Infektioner og parasitære

sygdomme

Infektiøs artritis

Sårinfektion

Lokaliseret infektion

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Artrofibrose

Synovitis

Tendonitis

Ledblødning

Artralgi

Ledeffusion

Hævelse i led

Stivhed i led

Knogleødem

Mindsket bevægelighed af led

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Inflammation

Hypertermi

Pyreksi

Ødem på implantationsstedet

Undersøgelser

Forhøjet C-reaktivt protein

Traumer, forgiftninger og

behandlingskomplikationer

Transplantatdelaminering

Transplantatkomplikation

Transplantathypertrofi

Tab af transplantat

Bruskskade

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Transplantatdelaminering:

Transplantatdelaminering er en hel eller delvis løsning af transplantatet fra den subkondrale knogle og

den omgivende brusk. En total transplantatdelaminering er en alvorlig komplikation, og patienten kan

opleve fastlåsning, smerte og hævelse efter en akut distorsion af knæet.

Risikofaktorer for transplantatdelaminering kan omfatte, men er ikke begrænset til, dårlig patient-

udvælgelse, utilstrækkelig overholdelse af anbefalet kirurgisk teknik, mangelfuld håndtering af

samtidige patologiske tilstande, mangelfuld overholdelse af genoptræningsprotokollen eller

postoperativt traume i knæet.

Transplantathypertrofi:

Symptomatisk transplantathypertrofi er en komplikation, der kan forekomme med MACI.

Symptomer kan være låsning eller smerte. Der er ingen kendte risikogrupper eller specifikke

risikofaktorer for transplantathypertrofi hos patienter, der behandles med MACI. Debridering af

hypertrofisk væv under artroskopi kan være nødvendig hos disse patienter.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ikke relevant.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Andre lægemidler til sygdomme i bevægeapparatet, ATC-kode:

M09AX02

Der er ikke foretaget kliniske farmakologiske studier med MACI. Aktuel klinisk og ikke-klinisk

evidens tyder på, at applikation af autologe chondrocytter på kollagenmembranen fremmer

proliferation og gendifferentiering af de anbragte celler og kan resultere i syntese af hyalinlignende

væv til bruskreparation.

MACI er undersøgt i et parallelt, randomiseret, åbent studium hos 144 patienter med Outerbridge grad

III eller IV fokale bruskdefekter på 3-20 cm

(median 4 cm

) i knæet. Tooghalvfjerds patienter fik

MACI, og 72 blev behandlet med mikrofraktur. Den mediane patientalder var 34 til 35 år (interval: 18

til 54 år), og det gennemsnitlige body mass index var 26. Størstedelen af patienterne havde tidligere

gennemgået mindst en ortopædisk knæoperation. MACI var superior til mikrofraktur med hensyn til

forbedring af smerte og funktion i henhold til KOOS-skalaen (Knee Injury and Osteoarthritis Outcome

Score). Se responshyppigheder i Tabel 1 nedenfor.

Fire patienter havde behandlingssvigt i mikrofraktur-armen versus en i MACI-armen. Der blev ikke

observeret nogen signifikante forskelle i de strukturelle markører for bruskreparation mellem de to

behandlingsformer vurderet ud fra International Cartilage Repair Society (ICRS) II totalscore for

histologisk biopsivurdering og defektfyldningsscore vurderet med MR.

Tabel 1: KOOS-responsrate*: Fuldt analysesæt

n (%)

MACI

N=72

Mikrofraktur

N=72

p-værdi

Besøg 10 (uge 104)

Stratificeret efter center

Respons

63 (87,50)

49 (68,06)

0,016

Ikke respons

9 (12,50)

20 (27,78)

Mangler

3 (4,17)

Besøg 10 (uge 104)

Ikke stratificeret

Respons

62 (86,11)

48 (66,67)

0,011

Ikke respons

7 (9,72)

18 (25,00)

Mangler

3 (4,17)

6 (8,33)

* KOOS-responsrate: Responset defineres som en forbedring af Knee Injury and Osteoarthritis

Outcome Score i forhold til baseline på mindst 10 point på en skala til 100.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med MACI hos pædiatriske patienter under 18 år til reparation af symptomatiske bruskdefekter i knæet

(se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Der er ikke udført typiske kliniske farmakokinetiske studier (ADME) med MACI. MACIs

farmakokinetik er relateret til resorption af kollagenmembranen, en proteolytisk proces udført af celler

i nærheden af defekterne. Membranen resorberes i månederne efter implantationen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Ikke-kliniske data baseret på implantation af MACI hos kaniner og heste viser ingen speciel risiko for

mennesker.

Ikke-kliniske in vitro studier har vist, at kollagenmembranen ikke er cytotoksisk, mutagen, reaktiv

(kort- og langtidsimplantation), sensibiliserende og toksisk (akut systemisk), og at den har negligeable

irritative egenskaber.

Et kaninstudium viste, at der 3 måneder efter implantation var et minimalt antal inflammatoriske celler

til stede i nærheden af defekten, med variabel kondrogenese. I et hestestudium observeredes der efter

3 måneder tegn på et mindre inflammatorisk respons, kendetegnet ved et let øget synovialvæske-

volumen og en mindre lymfeansamling i synovium. Efter 6 måneder var disse signaler aftaget, hvilket

resulterede i et normalt synovialt udseende. Der var ingen indikationer på en kraftig inflammatorisk

reaktion.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Dulbecco’s Modified Eagles Medium (DMEM; vandfrit calciumchlorid, ferrinitratnonahydrat,

kaliumchlorid, vandfrit magnesiumsulfat, natriumchlorid, natriumhydrogencarbonat,

natriumdihydrogenphosphatmonohydrat, D-glucose, L-argininhydrochlorid, L-cystinhydrochlorid, L-

glutamin, glycin, L-histidinhydrochloridmonohydrat, L-isoleucin, L-leucin, L-lysinhydrochlorid , L-

methionin, L-phenylalanin, L-serin, L-threonin, L-tryptophan, dinatrium-L-tyrosindihydrat, L-valin,

D-calciumpantothenat, cholinchlorid, folinsyre, i-inositol, nicotinamid, riboflavin,

thiaminhydrochlorid, pyridoxinhydrochlorid) med natriumsaltet af 4–(2-hydroxyethyl)piperazin-1-

ethansulfonsyre (HEPES), saltsyre eller natriumhydroxid til pH-justering og natriumchlorid til

justering af osmolalitet.

6.2

Uforligeligheder

Da der ikke foreligger studier af eventuelle uforligeligheder, må dette lægemiddel ikke blandes med

andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

6 dage.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

6.4

Særlig

e opbevaringsforhold

Behold MACI i den ydre emballage, indtil det skal bruges. Må ikke opbevares i køleskab eller

nedfryses. Opbevar forsendelsesboksen på et sted med temperatur under 37 °C.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser og specielt udstyr til anvendelse, administration eller

implantation

MACI sendes i specialfremstillede, sterile, forseglede skåle af klar polystyren.

Hver skål indeholder 1 implantationsmatrix, der holdes på plads af en grøn polycarbonat x-ring, og er

lukket med et grønt polycarbonatlåg til forsendelse.

Hver skål er forseglet i en gammabestrålet, klar plastpose.

MACI leveres i 1 til 2 skåle, som er placeret i en 95 kPa-pose (ydre pose) med absorberende materiale

til transport.

Denne pakke er indelukket i en ydre emballage, som er isoleret med omgivende gelpakker.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Under den første procedure udtages en prøve af sundt bruskvæv (en biopsi) fra det berørte led under en

artrotomi eller artroskopi.

Biopsien sendes til vævscentret. På vævscentret dyrkes bruskcellerne aseptisk i kultur for at øge

antallet af celler, og de anbringes på en CE-mærket type I/III kollagenmembran udvundet fra svin for

at fremstille MACI. MACI frigives efter positive resultater af analyser, som vurderer chondrocytternes

levedygtighed, identitet, potens, minimum-celleantal, endotoxin, sterilitet før frigivelse og

mykoplasma.

MACI sendes til behandlingsstedet. På dette tidspunkt implanteres MACI i bruskdefekten i det berørte

led ved en ny procedure. MACI-implantatet fastgøres ved hjælp af en fibrinklæber.

Perioden mellem biopsitagning og MACI-implantation kan variere afhængigt af logistiske faktorer

samt af kvaliteten og antallet af celler fra biopsien. Den korteste periode er 6 uger, men cellerne kan

også kryopræserveres og oplagres i op til 24 måneder, indtil en operationsdato er fastsat.

Kirurgen planlægger datoen for MACI-implantation i samråd med indehaveren af

markedsføringstilladelsen (MAH) eller dennes lokale repræsentant. I sjældne tilfælde kan MAH ikke

fremstille et MACI-implantat ud fra de tilgængelige celler. Hvis det sker, skal kirurgen rådgive

patienten om, hvad der bedst kan gøres.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer for

hospitalsaffald.

Se vejledningen i operationsteknik for yderligere information.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Vericel Denmark ApS

Amaliegade 10

DK-1256 København

Danmark

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/13/847/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 27

. juni 2013

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

© European Medicines Agency, 2013. Gengivelse af indholdet heri er tilladt med kildeangivelse.

EMA/414355/2013

EMEA/H/C/002522

EPAR - sammendrag for offentligheden

MACI

matrix-applicerede karakteriserede dyrkede autologe chondrocytter

Dette er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for MACI. Det

forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan MACI bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af MACI, kan du læse indlægssedlen eller kontakte

din læge eller dit apotek.

Hvad er MACI, og hvad anvendes det til?

MACI er et implantat, der anvendes til at reparere defekter i brusken på enderne af knoglerne i

knæleddet. Det består af patientens egne bruskceller på 14,5 cm

kollagenmembraner, som af

kirurgen anvendes til at udfylde de mellemrum, hvor brusken er beskadiget.

MACI anvendes til reparation af defekter, der går helt igennem brusken og har et overfladeareal på

mellem 3 og 20 cm

hos voksne med symptomer (såsom smerter og nedsat bevægelighed af knæet).

MACI er et lægemiddel til avanceret terapi, som kaldes et “produkt fremstillet ved vævsteknik”. Denne

type lægemiddel indeholder celler eller væv, der er manipuleret, så de kan anvendes til at reparere,

regenerere eller erstatte væv.

Hvordan anvendes MACI?

I første trin af behandlingen udtages en prøve af bruskceller fra patientens led og dyrkes i laboratoriet.

Derefter anbringes cellerne på kollagenmembranen. Ca. 6 uger senere tilpasser kirurgen membranen

til formen af det beskadigede område af knæets brusk og opererer det derefter ind i knæet.

Implantatet fastgøres til brusken med fibrinklæber, som er en lim fremstillet af blodkoagulerende

proteiner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MACI

EMA/414355/2013

Side 2/3

MACI bør kun anvendes af en kirurg, der er særlig oplært og kvalificeret til at anvende det, og

produktet fås kun på recept.

Hvordan virker MACI?

Det aktive stof i MACI består af patientens egne bruskceller, der implanteres i det defekte område af

brusken i knæet. Cellerne anvendes til at udfylde det mellemrum, hvor brusken er beskadiget, så de

beskadigede områder repareres, og der opnås bedring i patientens symptomer i form af smerter og

nedsat bevægelighed i knæet.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved MACI?

MACI blev sammenlignet med mikrofrakturkirurgi (en almindeligt anvendt behandling af bruskdefekter)

i en hovedundersøgelse, der registrerede smertelindring og forbedring i knæfunktionen hos patienter

med knæledsdefekter i hele bruskens tykkelse. Undersøgelsen omfattede 144 voksne, der havde

defekter med et areal mellem 3 og 20 cm

. Smerter og knæfunktion blev bedømt på en standardskala

for udfaldet ved knæskader og osteoartritis (KOOS), hvor 0 betyder meget ekstreme problemer, og

100 betyder ingen problemer. Undersøgelsen viste, at MACI er mere effektivt end

mikrofrakturoperation til at lindre smerter og forbedre knæfunktionen: To år efter operationen havde

patienter, der var behandlet med MACI, en gennemsnitsscore på 82 for smerter og 61 for knæfunktion,

sammenlignet med henholdsvis 71 og 49 for patienter behandlet med mikrofrakturoperation. Både

med hensyn til smerter og funktion var bedringen ca. 45 point hos patienter behandlet med MACI,

sammenholdt med ca. 35 point hos patienter, der fik foretaget mikrofrakturoperation.

Hvilke risici er der forbundet med MACI?

Overdreven bruskvækst og løsning af implantatet kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af hver

1 000 patienter behandlet med MACI. Andre vigtige risici er dem, der er forbundet med selve det

kirurgiske indgreb, herunder infektion, inflammation, hæmartron (blødning i leddet), artrofibrose

(ardannelse i leddet) og tromboemboliske hændelser (blodpropper). Den fuldstændige liste over

indberettede bivirkninger med MACI fremgår af indlægssedlen.

MACI må ikke anvendes hos patienter med svær osteoartritis (slidgigt med hævelse og smerter) i

knæene, inflammatoriske ledsygdomme eller ubehandlede medfødte forstyrrelser i blodets koagulation.

MACI må heller ikke anvendes hos patienter, hos hvem vækstpladerne i lårknoglen ikke er helt lukket.

Vækstpladerne lukker sig (eller bliver hårde), når et barns knogler er færdigudvokset.

Hvorfor er MACI blevet godkendt?

Agenturets udvalg for lægemidler til mennesker (CHMP) bemærkede, at hovedundersøgelsen havde

vist, at MACI var overlegent over mikrofrakturoperation til behandling af bruskdefekter i knæet.

Desuden var der færre bivirkninger hos patienter behandlet med MACI end hos patienter behandlet

med mikrofrakturoperation.

MACI blev vurderet til at opfylde EU-reglerne om lægemidler til avanceret terapi. Ifølge disse regler

skal alle sådanne lægemidler i EU’s medlemsstater vurderes af EMA for at få udstedt

markedsføringstilladelse i hele EU. Udvalget konstaterede, at lægemidler som MACI i forvejen er

velkendte i klinisk praksis, og at resultaterne af hovedundersøgelsen var i overensstemmelse med

resultaterne fra den videnskabelige litteratur.

CHMP afgjorde derfor, at fordelene ved MACI overstiger risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse til anvendelse i EU.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

MACI

EMA/414355/2013

Side 3/3

Da MACI er et lægemiddel til avanceret terapi, blev det først vurderet i Udvalget For Avancerede

Terapier (CAT). CHMP’s anbefalinger er baseret på denne indledende vurdering i CAT.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af MACI?

Der er udarbejdet en risikostyringsplan for at sikre, at MACI anvendes så risikofrit som muligt.

Produktresuméet og indlægssedlen for MACI indeholder sikkerhedsoplysninger baseret på denne plan,

herunder passende forholdsregler, der skal overholdes af sundhedspersonale og patienter.

Derudover skal der udleveres informationsmateriale til kirurger og sundhedspersoner, der er inddraget

i behandlingen af patienterne med MACI. Materialet skal indeholde detaljeret vejledning i anvendelsen

af MACI og information om risiciene og nødvendigheden af opfølgning af patienter, der er behandlet

med MACI.

Andre oplysninger om MACI

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for MACI den 27. juni 2013.

Den fuldstændige EPAR for MACI findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med MACI, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2013.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information