MabCampath

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

15-08-2012

Aktiv bestanddel:
alemtuzumab
Tilgængelig fra:
Genzyme Europe B.V.
ATC-kode:
L01XC04
INN (International Name):
alemtuzumab
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Leukæmi, lymfocytisk, kronisk, B-celle
Terapeutiske indikationer:
MabCampath er indiceret til behandling af patienter med B-celle kronisk lymfocytisk leukæmi (BCLL), for hvem fludarabinkombinationskemoterapi ikke er passende.
Produkt oversigt:
Revision: 14
Autorisation status:
Trukket tilbage
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000353
Autorisation dato:
2001-07-06
EMEA kode:
EMEA/H/C/000353

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

15-08-2012

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

15-08-2012

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

15-08-2012

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

15-08-2012

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

B. INDLÆGSSEDDEL

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MabCampath 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske.

Alemtuzumab

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret MabCampath til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge MabCampath

Sådan skal du bruge MabCampath

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

MabCampath anvendes til behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som er

kræft i lymfocytterne (en type hvide blodceller). Det anvendes til patienter, hvor

kombinationsbehandling med fludarabin (en anden medicin, der anvendes ved leukæmi) er

uhensigtsmæssig.

Det aktive stof i MabCampath, alemtuzamab, er et monoklonalt antistof. Et monoklonalt antistof er et

antistof (en type protein), der er beregnet til at genkende og binde sig til en bestemt struktur (et såkaldt

antigen), som findes i bestemte celler i kroppen. Ved CLL produceres der for mange lymfocytter.

Alemtuzumab er designet, så det kan binde sig til et glykoprotein (et protein, der er dækket af

sukkermolekyler), som findes på lymfocytters overflade. Som resultat af denne binding dør

lymfocytterne, og det hjælper med til at holde CLL under kontrol.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MABCAMPATH

Brug ikke MabCampath

hvis du er overfølsom (allergisk) over for alemtuzumab eller over for proteiner af lignende

oprindelse eller ethvert af de øvrige indholdsstoffer i MabCampath (se pkt. 6 ”Yderligere

oplysninger”. Din læge vil derfor informere dig.

hvis du har en infektion.

hvis du har HIV.

hvis du har en anden aktiv ondartet lidelse.

hvis du er gravid (se også ”Graviditet”).

Vær ekstra forsigtig med at bruge MabCampath:

Når du

første gang

får MabCampath, kan du måske komme ud for bivirkninger hurtigt efter de første

infusioner (se pkt. 4 ”Bivirkninger”). Disse bivirkninger vil efterhånden mindskes, når behandlingen

fortsættes.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Du vil desuden muligvis få:

steroider, antihistaminer eller smertestillende stoffer

(behandling for feber) for at hjælpe med

til at lindre nogle af bivirkningerne.

Doseringen af MabCampath vil ikke blive øget, førend bivirkningerne er mindsket.

Behandling med MabCampath kan nedsætte din naturlige modstandskraft overfor infektioner.

Du vil muligvis få

antibiotika

midler mod virus

for at give dig en ekstra beskyttelse.

Mens du er i behandling med MabCampath samt i mindst to måneder derefter vil du blive undersøgt

for symptomer på en bestemt type virusinfektion ved navn

CMV (cytomegalovirus)

Din læge vil kontrollere dig nøje, hvis du

hjertesygdom eller brystsmerter

, og/eller du får behandling for at nedsætte

forhøjet

blodtryk

, da MabCampath eventuelt kan forværre disse tilstande. Patienter med disse tilstande

kan have en højere risiko for hjerteanfald.

tidligere er blevet behandlet med

kemoterapi

eller

almindelige lægemidler

, som har en stor

risiko for at forårsage hjerteskader, kan din læge vælge at overvåge din hjertefunktion (EKG,

hjerterytme, kropsvægt), mens du får MabCampath.

får andre bivirkninger, som for det meste er blodsygdomme, ved at tage MabCampath.

Din læge vil omhyggeligt kontrollere virkningerne af behandlingen og dit forløb ved at undersøge

dig og ved regelmæssigt at tage blodprøver til analyse.

er over 65 år, fordi du måske kan være mere intolerant over for medicinen end andre patienter.

Mens du modtager infusionen, kan du komme ud for en

allergisk reaktion eller

overfølsomhedsreaktion

over for MabCampath-opløsningen, især over for de proteiner, den

indeholder. Hvis det sker, vil din læge sørge for at behandle dem.

På grund af risikoen for en fatal reaktion ved

transfusion

af et hvilket som helst blodprodukt efter

behandling med MabCampath, bør du tale med din læge om

bestråling af blodprodukter

, inden du

får transfusionen. Informer din læge, hvis du kommer ud for ikke-almindelige symptomer efter en

transfusion.

MabCampath må ikke anvendes til børn under 17 år eller til patienter, som har nyre- eller

leverlidelser.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Især bør du

ikke

tage MabCampath, hvis du indenfor de seneste 3 uger har taget et

andet stof til

behandling af cancer

Du bør heller ikke under behandlingen og i mindst 12 måneder efter afslutningen af din behandling

blive vaccineret med vacciner med levende virus. Tal med din læge inden enhver form for vaccination.

Graviditet

MabCampath må ikke gives til patienter, som er gravide, og derfor skal du, hvis du:

er gravid eller tror du kan være gravid, oplyse det til din læge omgående.

er en kvinde i

den fertile alder eller en fertil mand, anvende effektive

svangerskabsforebyggende metoder, før du starter behandlingen, under behandlingen og 6

måneder efter behandlingen.

Amning

Du bør ophøre med amning, når du starter din behandling og du bør ikke begynde amning igen før

mindst 4 uger efter, du har afsluttet din behandling og du har konsulteret lægen om sagen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke gennemført undersøgelser af MabCampaths virkninger på evnen til at køre bil eller betjene

maskiner. Du skal dog udvise forsigtighed, da der er set forvirring og søvnighed. Du bør spørge din

læge til råds.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE MABCAMPATH

MabCampath administreres ind i en af dine vener via et drop (se også ‘oplysninger tiltænkt læger og

sundhedspersonale’).

Hver gang du får MabCampath, vil det tage omkring 2 timer for hele opløsningen at komme ind i dit

blod.

Behandlingen med MabCampath kan fortsætte i op til 12 uger afhængig af dit forløb.

I løbet af den første uge

vil din læge langsomt øge mængden af MabCampath for at mindske

muligheden for, at du får bivirkninger, og for at give din krop mulighed for bedre at kunne tåle

MabCampath.

Hvis du kommer ud for tidlige bivirkninger, kan du vende tilbage til de mindre doser i begyndelsen,

indtil bivirkningerne forsvinder eller mindskes. Lægen vil omhyggeligt kontrollere dig og beslutte

hvilke mængder af MabCampath, det er passende at give dig i løbet af hele din behandlingsperiode.

Hvis du har fået for meget MabCampath

Din læge vil behandle dig på passende måde, hvis du får bivirkninger.

4.

BIVIRKNINGER

MabCampath kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Din læge kan give dig anden medicin eller ændre din dosering for at hjælpe med at reducere evt.

bivirkninger (se pkt. 2 "Vær særlig forsigtig").

Alvorlige bivirkninger,

herunder åndedrætsbesvær, lungebetændelse, voldsom kortåndethed,

besvimelse, hjerteanfald, lavt antal røde blodlegemer og lavt antal blodplader, infektioner, blødning i

hjernen (intrakraniel blødning) er forekommet med dødelig udgang. Sygdomme relateret til et

overaktivt immunsystem, hvor dit immunsystem angriber din egen krop, kan medføre et lavt antal

røde blodlegemer, et lavt antal blodplader og/eller hvide blodlegemer og neurologiske sygdomme, og

disse kan ligeledes være dødelige.

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever nogen af disse

bivirkninger.

Endvidere er der indberetninger om tests, som viser tilstedeværelse af antistoffer, der kan ødelægge de

røde blodlegemer (Coombs' test).

Meget almindelige

bivirkninger (forekommer hos mindst 1 ud af 10 behandlede ved afprøvning på

patienter):

Almindeligvis forekommer en eller flere af disse bivirkninger i løbet af den første uge efter

starten på behandlingen:

feber, kulderystelser, svedeture, kvalme (utilpashed), opkastning, lavt blodtryk, lavt antal

hvide/røde blodlegemer, infektioner, herunder lungebetændelse og blodforgiftning, irritation

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og/eller blærer i munden, lavt antal blodplader, træthed, hududslæt, kløe, røde, hævede områder

på huden, kortåndethed, hovedpine, diaré og appetitløshed.

Det er sædvanligvis kun lette eller moderate problemer, og de mindskes gradvist under behandlingen.

Almindelige

bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 100 behandlede ved afprøvning på

patienter):

højt blodtryk, hurtig eller langsom hjerterytme, følelse af at hjertet farer af sted, kramper i

blodkarrene

ansigtsrødme, misfarvning af huden

ændring af smagssans

nedsat berøringssans

svimmelhed, fornemmelse af at det hele kører rundt, besvimelse, rystende eller skælvende

bevægelser, følelse af rastløshed

øjenbetændelse (f.eks. conjunctivitis)

prikkende, stikkende eller brændende fornemmelser på huden

abnorm leverfunktion, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, afgang af tarmluft

betændelse, irritation og/eller stramhed i lungerne, svælget og/eller bihuler, for ringe

iltforsyning til kroppens organer, hoste, ophostning af blod.

blødninger i underlivet (f.eks. i mave og tarm)

reaktioner på stedet for indsprøjtning, herunder rødme, hævelse, smerte, blå mærker, betændelse

almen følelse af utilpashed, svaghed, smerter forskellige steder i kroppen (muskler, ryg, bryst,

knogler, led, mave og tarm)

vægttab, udtørring, tørst, hævede underben, følelse af temperaturskift, lavt kalcium- eller

natriumindhold i blodet

influenza-lignende symptomer

bylder, hudrødmen eller allergiske hudreaktioner, blæredannelse på huden

forvirring, angst, depression, søvnløshed

Ikke almindelige

bivirkninger (forekommer hos 1 til 10 ud af 1000 behandlede ved afprøvning på

patienter):

forstyrrelser af knoglemarvens funktion

hjertelidelser (hjertestop, hjerteanfald, hjertekongestion, uregelmæssig hjerterytme)

blodsygdomme (abnorm størkning af blodet, mindsket æggehvidestof, lavt kaliumindhold)

højt blodsukker, forværret diabetes

blødning og infektion i tandkødet, blærer på tungen, næseblod

væske i lungerne, vejrtrækningsbesvær, ru, hvæsende lyd ved vejrtrækning, rindende næse,

abnorme lungefund, sygdomme i lymfeknuderne

nervøsitet, un

ormale tanker

hævelse omkring øjnene

ringende lyde i ørerne, døvhed

hikke, bøvsning

hæshed

abnorm nyrefunktion

lammelse i tyndtarmen

impotens

usikkerhed, øget muskelspænding

usædvanligt forøget eller ændret følsomhed over for berøring

unormal fornemmelse eller bevægelse

smerter ved vandladning, nedsat urindannelse, øget vandladningstrang, blod i urinen,

inkontinens

tumor lysis-syndrom (forstyrrelse i stofskiftet, der begynder med smerte i siden og blod i

urinen).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke MabCampath efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen og hætteglassets etiket.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C-8°C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

MabCampath bør anvendes inden 8 timer efter fortynding. Opløsningen kan opbevares ved 15°C -

30°C eller opbevares i køleskab.

Brug ikke MabCampath, hvis der er tegn på partikulært materiale eller misfarvning inden

adminstreringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

MabCampath indeholder:

Aktivt stof: alemtuzumab

1 ml indeholder 10 mg alemtuzumab. Hvert hætteglas indeholder 30 mg alemtuzumab.

Øvrige indholdsstoffer: natriumedetat, polysorbat 80,

kaliumklorid, kaliumdihydrogenfosfat,

natriumklorid, dibasisk natriumfosfat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

MabCampath er en koncentreret opløsning til infusion, der leveres i et hætteglas

Hver pakning med MabCampath indeholder 3 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Holland

Fremstiller

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Storbritannien

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland

Bayer Schering Pharma AG, Müllerstraße 178, 13342 Berlin, Tyskland.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om denne medicin, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien/

Luxemburg/Luxembourg

Genzyme Belgium N.V.

Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

Italia/Malta

Genzyme Srl (Italia/Italja),

Tel: +39 059 349 811

България

Джензайм ЕООД

Тел. +359 2 971 1001

Magyarország

Genzyme Europe B.V. Képviselet

Tel: +36 1 310 7440

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Česká Republika/Slovenská Republika/

Slovenija

Genzyme Czech s.r.o.

Tel: +420 221 722 511

Nederland

Genzyme Europe BV,

Tel: +31 35 699 1200

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/

Ísland

Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk),

Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600

Österreich

Genzyme Austria GmbH,

Tel: + 43 1 774 65 38

Deutschland

Genzyme GmbH,

Tel: +49 610236740

Polska/Eesti/Latvija/Lietuva

Genzyme Polska Sp. z o.o.

(Poola/Polija/Lenkija),

Tel: + 48 22 246 0900

Ελλάδα/Κύπρος

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα)

Τηλ: +30 210 99 49 270

Portugal

Genzyme Portugal S.A.

Tel: +351 21 422 0100

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

România

Genzyme Biopharma SRL

Tel: +40 21243 4228

France

Genzyme S.A.S,

Tél: + 33 (0) 825 825 863

United Kingdom/Ireland

Genzyme Therapeutics Ltd. (United

Kingdom),

Tel: +44 1865 405200

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

Yderligere information om denne medicin er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Under den første behandlingsuge gives 3 mg MabCampath på dag 1, derefter 10 mg på dag 2, og 30

mg på dag 3, afhængig af tolerans. MabCampath gives med 30 mg 3 gange om ugen på skiftende dage

i op til 12 uger.

Ampulindholdet bør inspiceres for partikler og misfarvning forud for indgift. Hvis der er partikler til

stede eller opløsningen er farvet, bør ampullen ikke anvendes.

MabCampath indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler. Det anbefales derfor, at

MabCampath tilberedes til intravenøs infusion ved anvendelse af aseptisk teknik og at den fortyndede

infusionsopløsning indgives indenfor 8 timer efter tilberedning og beskyttet mod lys. Den påkrævede

mængde af ampullens indhold bør via et sterilt, fiberfrit, 5 μm filter med lav proteinbinding sættes til

100 ml 0,9% natriumkloridopløsning til infusion eller 5% glukoseopløsning til infusion. Posen bør

vendes forsigtigt for at blande opløsningen. Man skal sørge for at sikre den tilberedte opløsnings

sterilitet, specielt da den ikke indeholder antimikrobielle konserveringsmidler.

Andre lægemidler bør ikke blandes med MabCampath-infusionsopløsningen eller samtidigt infunderes

gennem den samme intravenøse adgang.

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsning med MabCampath.

Latexhandsker og sikkerhedsbriller bør anvendes for at undgå at blive udsat for stoffet i tilfælde af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

brud på ampullen eller andet utilsigtet spild. Kvinder, der er gravide eller som prøver at blive gravide,

bør ikke have med MabCampath at gøre.

Procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse bør iagttages. Alt spild eller affaldsstof skal

bortskaffes ved forbrænding.

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsning med MabCampath. Brug af

latexhandsker og sikkerhedsbriller anbefales for at undgå at blive udsat for stoffet i tilfælde af brud på

ampullen eller andet utilsigtet spild.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

MabCampath 30 mg/ml koncentrat til infusionsvæske.

Alemtuzumab

Læs hele denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret MabCampath til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge MabCampath

Sådan skal du bruge MabCampath

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

MabCampath anvendes til behandling af patienter med kronisk lymfatisk leukæmi (CLL), som er

kræft i lymfocytterne (en type hvide blodceller). Det anvendes til patienter, hvor

kombinationsbehandling med fludarabin (en anden medicin, der anvendes ved leukæmi) ikke er

hensigtsmæssig.

Det aktive stof i MabCampath, alemtuzamab, er et monoklonalt antistof. Et monoklonal antistof er et

antistof (en type protein), der er beregnet til at genkende og binde sig til en bestemt struktur (et såkaldt

antigen), som findes i bestemte celler i kroppen. Ved CLL produceres der for mange lymfocytter.

Alemtuzumab er designet, så det kan binde sig til et glykoprotein (et protein, der er dækket af

sukkermolekyler), som findes på lymfocytters overflade. Som resultat af denne binding dør

lymfocytterne, og det hjælper med til at holde CLL under kontrol.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE MABCAMPATH

Brug ikke MabCampath

hvis du er overfølsom (allergisk) over for alemtuzumab eller over for proteiner af lignende

oprindelse eller ethvert af de øvrige indholdsstoffer i MabCampath (se pkt. 6 ”Yderligere

oplysninger”. Din læge vil derfor informere dig.

hvis du har en infektion.

hvis du har HIV.

hvis du har en anden aktiv ondartet lidelse.

hvis du er gravid (se også ”Graviditet”).

Vær ekstra forsigtig med at bruge MabCampath

Når du

første gang

får MabCampath, kan du måske komme ud for bivirkninger hurtigt efter de første

infusioner (se pkt. 4 ”Bivirkninger”). Disse bivirkninger vil efterhånden mindskes, når behandlingen

fortsættes.

Du kan desuden få

steroider, antihistaminer eller smertestillende stoffer

(behandling for feber) for at hjælpe

med til at lindre nogle af bivirkningerne.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Doseringen af MabCampath vil ikke blive øget, førend bivirkningerne er mindsket.

Behandling med MabCampath kan nedsætte din naturlige modstandskraft overfor infektioner.

Du vil muligvis få

antibiotika

midler mod virus

for at give dig en ekstra beskyttelse.

Mens du er i behandling med MabCampath samt i mindst to måneder derefter vil du blive undersøgt

for symptomer på en bestemt type virusinfektion ved navn

CMV (cytoegalovirus)

Din læge vil kontrollere dig nøje, hvis du

hjertesygdom eller brystsmerter

, og/eller du får behandling for at nedsætte

forhøjet

blodtryk

, da MabCampath eventuelt kan forværre disse tilstande.

Patienter med disse tilstande kan have en højere risiko for hjerteanfald.

tidligere er blevet behandlet med kemoterapi eller almindelige lægemidler, som har en stor

risiko for at forårsage hjerteskader, kan din læge vælge at overvåge din hjertefunktion (EKG,

hjerterytme, kropsvægt), mens du får MabCampath.

får andre bivirkninger, som for det meste er blodsygdomme, af at tage MabCampath.

Din læge vil omhyggeligt kontrollere virkningerne af behandlingen og dit forløb ved at

undersøge dig og ved regelmæssigt at tage blodprøver til analyse.

er over 65 år, fordi du måske kan være mere intolerant over for medicinen end andre patienter.

Mens du modtager infusionen, kan du komme ud for en

allergisk reaktion eller

overfølsomhedsreaktion

over for MabCampath-opløsningen, især over for de proteiner, den

indeholder. Hvis det sker, vil din læge sørge for at behandle dem.

På grund af risikoen for en fatal reaktion ved

transfusion

af et hvilket som helst blodprodukt efter

behandling med MabCampath bør du tale med din læge om

bestråling af blodprodukter

, inden du

får transfusionen.

MabCampath må ikke anvendes til børn under 17 år eller til patienter, som har

nyre- eller

leverlidelser

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Især bør du

ikke

tage MabCampath, hvis du indenfor de seneste 3 uger har taget et

andet stof til

behandling af cancer

Du bør heller ikke under behandlingen og i mindst 12 måneder efter afslutningen af din behandling

blive vaccineret med vacciner med levende virus. Tal med din læge inden enhver form for vaccination.

Graviditet

MabCampath må ikke gives til patienter, som er gravide. Derfor skal du, hvis du:

er gravid eller tror du kan være gravid, oplyse det til din læge omgående.

er en kvinde i

den fertile alder eller en fertil mand, anvende effektive

svangerskabsforebyggende metoder, før du starter behandlingen, under behandlingen og 6

måneder efter behandlingen.

Amning

Du bør ophøre med amning, når du starter din behandling og du bør ikke begynde amning igen før

mindst 4 uger efter, du har afsluttet din behandling og du har konsulteret lægen om sagen.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ikke gennemført undersøgelser af MabCampaths virkninger på evnen til at køre bil eller betjene

maskiner. Du skal dog udvise forsigtighed, da der er set forvirring og søvnighed. Du bør spørge din

læge til råds.

3.

SÅDAN SKAL DU BRUGE MABCAMPATH

MabCampath administreres ind i en af dine vener via et drop (se også ’oplysninger tiltænkt læger og

sundhedspersonale’).

Hver gang du får MabCampath, vil det tage omkring 2 timer for hele opløsningen at komme ind i dit

blod.

Behandlingen med MabCampath kan fortsætte i op til 12 uger afhængig af dit forløb.

I løbet af den første uge

vil din læge langsomt øge mængden af MabCampath for at mindske

muligheden for, at du får bivirkninger, og for at give din krop mulighed for bedre at kunne tåle

MabCampath.

Hvis du kommer ud for tidlige bivirkninger kan du vende tilbage til de mindre doser i begyndelsen,

indtil bivirkningerne forsvinder eller mindskes. Lægen vil omhyggeligt kontrollere dig og beslutte

hvilke mængder af MabCampath, det er passende at give dig i løbet af hele din behandlingsperiode.

Hvis du har fået for meget MabCampath

Din læge vil behandle dig på passende måde, hvis du får bivirkninger.

4.

BIVIRKNINGER

MabCampath kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Din læge kan give dig anden medicin eller ændre din dosering for at hjælpe med at reducere evt.

bivirkninger (se pkt. 2 "Vær særlig forsigtig").

Alvorlige bivirkninger

herunder åndedrætsbesvær, lungebetændelse, voldsom kortåndethed,

besvimelse, hjerteanfald, lavt antal røde blodlegemer og lavt antal blodplader, infektioner, blødning i

hjernen (intrakraniel blødning) er forekommet med dødelig udgang. Sygdomme relateret til et

overaktivt immunsystem, hvor dit immunsystem angriber din egen krop, kan medføre et lavt antal

røde blodlegemer, et lavt antal blodplader og/eller hvide blodlegemer og neurologiske sygdomme, og

disse kan ligeledes være dødelige.

Fortæl det straks til din læge, hvis du oplever nogen af disse

bivirkninger.

Endvidere er der indberetninger om tests, som viser tilstedeværelse af antistoffer, der kan ødelægge de

røde blodlegemer (Coombs' test).

Meget almindelige

bivirkninger (forekommer hos mindst 1 ud af 10 behandlede ved afprøvning på

patienter):

Almindeligvis forekommer en eller flere af disse bivirkninger i løbet af den første uge efter

starten på behandlingen:

feber, kulderystelser, svedeture, kvalme (utilpashed), opkastning, lavt blodtryk, lavt antal

hvide/røde blodlegemer, infektioner, herunder lungebetændelse og blodforgiftning, irritation

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

og/eller blærer i munden, lavt antal blodplader, træthed, hududslæt, kløe, røde hævede læsioner

i huden, kortåndethed, hovedpine, diaré og appetitløshed.

Det er sædvanligvis kun lette eller moderate problemer, og de mindskes gradvist under behandlingen.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos 1 til 10 ud af 100 behandlede ved afprøvning på

patienter):

højt blodtryk, hurtig eller langsom hjerterytme, følelse af at hjertet farer af sted, kramper i

blodkarrene

ansigtsrødme, misfarvning af huden

ændring af smagssans

nedsat berøringssans

svimmelhed, fornemmelse af at det hele kører rundt, besvimelse, rystende eller skælvende

bevægelser, følelse af rastløshed

øjenbetændelse (f.eks. conjunctivitis)

prikkende, stikkende eller brændende fornemmelser på huden

abnorm leverfunktion, forstoppelse, fordøjelsesbesvær, afgang af tarmluft

betændelse, irritation og/eller stramhed i lungerne, svælget og/eller bihuler, for ringe

iltforsyning til kroppens organer, hoste, ophostning af blod.

blødninger i underlivet (f.eks. i mave og tarm)

reaktioner på stedet for indsprøjtning, herunder rødme, hævelse, smerte, blå mærker, betændelse

almen følelse af utilpashed, svaghed, smerter forskellige steder i kroppen (muskler, ryg, bryst,

knogler, led, mave, tarm)

vægttab, udtørring, tørst, hævede underben, følelse af temperaturskift, lavt kalcium- eller

natriumindhold i blodet

influenza-lignende symptomer

bylder, hudrødmen eller allergiske hudreaktioner, blæredannelse på huden

forvirring, angst, depression, søvnløshed

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos 1 til 10 ud af 1000 behandlede ved afprøvning på

patienter):

forstyrrelser af knoglemarvens funktion

hjertelidelser (hjertestop, hjerteanfald, hjertekongestion, uregelmæssig hjerterytme)

blodsygdomme (abnorm størkning af blodet, mindsket æggehvidestof, lavt kaliumindhold)

højt blodsukker, forværret diabetes

blødning og infektion i tandkødet, blærer på tungen, næseblod

væske i lungerne, vejrtrækningsbesvær, ru, hvæsende lyd ved vejrtrækning, rindende næse,

abnorme lungefund, sygdomme i lymfeknuderne

nervøsitet, un

ormale tanker

hævelse omkring øjnene

ringende lyde i ørerne, døvhed

hikke, bøvsning

hæshed

abnorm nyrefunktion

lammelse i tyndtarmen

impotens

usikkerhed, øget muskelspænding

usædvanligt forøget eller ændret følsomhed over for berøring

unormal fornemmelse eller bevægelse

smerter ved vandladning, nedsat urindannelse, øget vandladningstrang, blod i urinen,

inkontinens

tumor lysis-syndrom (forstyrrelse i stofskiftet, der begynder med smerte i siden og blod i

urinen).

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Brug ikke MabCampath efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen og hætteglassets etiket.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2°C-8°C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i den originale emballage for at beskytte mod lys.

MabCampath bør anvendes inden 8 timer efter fortynding. Opløsningen kan opbevares ved 15°C -

30°C eller opbevares i køleskab.

Brug ikke MabCampath, hvis der er tegn på partikulært materiale eller misfarvning inden

adminstreringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

MabCampath indeholder:

Aktivt stof: alemtuzumab

1 ml indeholder 30 mg alemtuzumab. Hvert hætteglas indeholder 30 mg alemtuzumab.

Øvrige indholdsstoffer: natriumedetat, polysorbat 80 og fosfatbuffer der indeholder

kaliumklorid,

kaliumdihydrogenfosfat, natriumklorid, dibasisk natriumfosfat og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

MabCampath er en koncentreret opløsning til infusion, der leveres i et hætteglas.

Hver pakning med MabCampath indeholder 3 hætteglas.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Genzyme Europe BV, Gooimeer 10, NL-1411 DD Naarden, Holland

Fremstiller

Genzyme Ltd., 37 Hollands Road, Haverhill, Suffolk CB9 8PU, Storbritannien

Genzyme Ireland Ltd., IDA Industrial Park, Old Kilmeaden Road, Waterford, Irland

Bayer Schering Pharma AG, Müllerstraße 178, 13342 Berlin, Tyskland.

Hvis du vil have yderligere oplysninger om denne medicin, skal du henvendedig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen.

België/Belgique/Belgien/

Luxemburg/Luxembourg

Genzyme Belgium N.V.

Tél/Tel: + 32 2 714 17 11

Italia/Malta

Genzyme Srl (Italia/Italja),

Tel: +39 059 349811

България

Джензайм ЕООД

Тел. +359 2 971 1001

Magyarország

Genzyme Europe B.V. Képviselet

Tel: +36 1 310 7440

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Česká Republika/Slovenská Republika/

Slovenija

Genzyme Czech s.r.o.

Tel: +420 221 722 511

Nederland

Genzyme Europe BV,

Tel: +31 35 699 1200

Danmark/Norge/Sverige/Suomi/Finland/

Ísland

Genzyme A/S, (Danmark/Tanska/Danmörk),

Tlf/Puh./Sími: + 45 32712600

Österreich

Genzyme Austria GmbH,

Tel: + 43 1 774 65 38

Deutschland

Genzyme GmbH,

Tel: +49 610236740

Polska/Eesti/Latvija/Lietuva

Genzyme Polska Sp. z o.o.

(Poola/Polija/Lenkija),

Tel: + 48 22 246 0900

Ελλάδα/Κύπρος

Genzyme Hellas Ltd. (Ελλάδα)

Τηλ: +30 210 99 49 270

Portugal

Genzyme Portugal S.A.

Tel: +351 21 422 0100

España

sanofi-aventis, S.A.

Tel: +34 93 485 94 00

România

Genzyme Biopharma SRL

Tel: +40 21243 4228

France

Genzyme S.A.S,

Tél: + 33 (0) 825 825 863

United Kingdom/Ireland

Genzyme Therapeutics Ltd. (United

Kingdom),

Tel: +44 1865 405200

Denne indlægsseddel blev senest godkendt i

Yderligere information om denne medicin er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Under den første behandlingsuge gives 3 mg MabCampath på dag 1, derefter 10 mg på dag 2, og 30

mg på dag 3, afhængig af tolerans. MabCampath gives med 30 mg 3 gange om ugen på skiftende dage

i op til 12 uger.

Hætteglassets indhold bør inspiceres for partikler og misfarvning forud for indgift. Hvis der er

partikler til stede eller opløsningen er farvet, bør hætteglasset ikke anvendes.

MabCampath indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler. Det anbefales derfor, at

MabCampath tilberedes til intravenøs infusion ved anvendelse af aseptisk teknik og at den fortyndede

infusionsopløsning indgives indenfor 8 timer efter tilberedning og beskyttet mod lys. Den påkrævede

mængde af hætteglassets indhold bør sættes til 100 ml 0,9% natriumkloridopløsning til infusion eller

5% glukoseopløsning til infusion. Posen bør vendes forsigtigt for at blande opløsningen. Man skal

sørge for at sikre den tilberedte opløsnings sterilitet, specielt da den ikke indeholder antimikrobielle

konserveringsmidler.

Andre lægemidler bør ikke blandes med MabCampath-infusionsopløsningen eller samtidigt infunderes

gennem den samme intravenøse adgang.

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsning med MabCampath.

Llatexhandsker og sikkerhedsbriller bør anvendes for at undgå at blive udsat for stoffet i tilfælde af

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

brud på ampullen eller andet utilsigtet spild. Kvinder, der er gravide eller som prøver at blive gravide,

bør ikke have med MabCampath at gøre.

Procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse bør iagttages. Alt spild eller affaldsstof skal

bortskaffes ved forbrænding.

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

BILAG I

PRODUKTRESUME

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

MabCampath 10 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml indeholder 10 mg alemtuzumab.

Hver ampul indeholder 30 mg alemtuzumab.

Alemtuzumab er et genetisk fremstillet, humaniseret IgG1 kappa monoklonalt antistof specifikt for et

21-28 kD lymfocyt-celleoverfladeglykoprotein (CD52). Antistoffet fremstilles i en

cellekultursuspension fra pattedyr (kinesiske hamsterovarier) i et næringssubstrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske.

Farveløst til let gulligt koncentrat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

MabCampath er indiceret til behandling af patienter med kronisk lymfatisk B-celleleukæmi (B-CLL)

for hvem fludarabin-kombinationskemoterapi ikke er hensigtsmæssig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

MabCampath bør indgives under kontrol af en læge med erfaring i cancerbehandling.

Dosering

I løbet af den første uges behandling bør MabCampath gives i stigende dosering: 3 mg den 1. dag,

10 mg den 2. dag og 30 mg den 3. dag under forudsætning af, at hver enkelt dosis tåles godt. Derefter

er den anbefalede dosis 30 mg dagligt indgivet 3 gange om ugen, hver anden dag op til maksimalt 12

uger.

Hos de fleste patienter kan dosisøgning op til 30 mg gennemføres på 3-7 dage. Hvis der imidlertid

opstår akutte, moderate til alvorlige bivirkninger som f.eks. hypotension, kulderystelser, feber,

kortåndethed, kuldegysninger, hududslæt og bronkospasme (hvor nogle af reaktionerne kan skyldes

cytokinfrigivelse) ved et doseringsniveau på enten 3 mg eller 10 mg, bør disse doser gentages daglig,

indtil de tåles godt, før yderligere dosisoptrapning forsøges (se pkt. 4.4).

Gennemsnitlig behandlingsvarighed var 11,7 uger for 1. linje-patienter, og 9,0 uger for tidligere

behandlede patienter.

Så snart en patient opfylder alle laboratoriemæssige og kliniske kriterier på en fuldstændigt respons,

bør MabCampath seponeres og patienten kontrolleres. Hvis en patient bliver bedre (dvs. opnår et

delvist respons eller en stabiliseret tilstand) og derefter når et plateau uden yderligere bedring i 4 uger

eller mere, bør MabCampath i så fald seponeres og patienten kontrolleres. Behandlingen bør

seponeres, hvis der er tegn på sygdomsprogression.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Anden samtidig lægemiddelbehandling

Præmedicinering

Patienterne bør præmedicineres med orale eller intravenøse steroider, et passende antihistaminikum og

analgetikum 30-60 minutter forud for hver infusion med MabCampath ved dosisoptrapning og på

klinisk indikation derefter (se pkt. 4.4).

Profylaktiske antibiotika

Antibiotika og antivirale midler bør rutinemæssigt gives til alle patienter under hele behandlingen og

efter behandlingen (se pkt. 4.4).

Dosismodifikation

Der anbefales ingen dosismodifikationer for alvorlig lymfopeni på grund af virkemekanismerne for

MabCampath.

I tilfælde af alvorlig infektion eller alvorlig hæmatologisk toksisk påvirkning bør MabCampath

seponeres, indtil tilfældet går i ro. Det anbefales, at MabCampath seponeres hos patienter, hvis

trombocyttal falder til < 25.000/µl eller hvis det absolutte neutrofiletal (ANC) falder til < 250/µl.

Behandling med MabCampath kan eventuelt genoptages efter at infektionen eller den toksiske

reaktion er gået i ro. MabCampath skal seponeres permanent, hvis der opstår autoimmun anæmi eller

autoimmun trombocytopeni. Den følgende tabel skitserer den anbefalede procedure for dosisændring

efter forekomst af hæmatologisk toksicitet under behandlingen:

Hæmatologiske værdier

Dosismodifikation*

<

250/

l og/eller trombocyttal <25.000/

Ved første forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

Genoptag behandlingen med 30 mg,

når ANC ≥ 500/

l og trombocyttallet

er ≥ 50.000/

Ved anden forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

Genoptag behandlingen med 10 mg

når ANC ≥ 500/

l og trombocyttallet

er ≥ 50.000/

Ved tredje forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

≥ 50% fald fra baseline hos patienter, hvor behandling startes med baseline-ANC ≤

/

l og/eller baseline-trombocyttal ≤ 25.000

/

Ved første forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

Genoptag behandlingen med 30 mg,

når baselineværdien(erne) er nået.

Ved anden forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

Genoptag behandlingen med 10 mg,

når baselineværdien(erne) er nået.

Ved tredje forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

*Hvis behandlingen har været seponeret i ≥ 7 dage, startes MabCampath-

behandlingen med 3 mg med optrapning til 10 mg og derefter 30 mg, alt efter

hvordan patienten tåler behandlingen.

Særlige populationer

Ældre (over 65-år)

Anbefalinger som angivet ovenfor vedrørende voksne. Patienterne skal overvåges omhyggeligt (se

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion

Der er ikke gennemført nogen undersøgelser (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

MabCampaths sikkerhed og virkning hos børn under 17 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Indgivelsesmåde

MabCampath-opløsningen bør tilberedes i henhold til vejledningen i pkt. 6.6. Alle doser bør indgives

som intravenøs infusion over ca. 2 timer.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for alemtuzumab, museproteiner eller hjælpestofferne

Aktive systemiske infektioner

Aktive maligne tilstande

Graviditet.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Akutte bivirkninger, som kan opstå i løbet af den initiale dosisoptrapning, og hvor nogle af dem kan

skyldes cytokinfrigivelse, omfatter hypotension, kulderystelser, feber, åndenød, kuldegysninger og

hududslæt. Yderligere reaktioner omfatter kvalme, urtikaria, opkastning, træthed, dyspnø, hovedpine,

pruritus, diarré og bronchospasme. Hyppigheden af infusionsreaktioner var højest i den første

behandlingsuge og faldt i den anden eller tredje behandlingsuge hos patienter behandlet med

MabCampath både som 1. linje-behandling og hos tidligere behandlede patienter.

Hvis disse hændelser er moderate til alvorlige, bør doseringen fortsætte på det samme niveau forud for

hver dosisøgning, og med passende præmedicinering, indtil hver dosis tåles godt. Hvis behandlingen

seponeres i mere end 7 dage bør MabCampath genoptages med gradvis dosisøgning.

Forbigående hypotension er forekommet hos patienter, der får MabCampath. Der bør udvises

forsigtighed ved behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, angina og/eller patienter, som

behandles med antihypertensiva. Myokardieinfarkt og hjertestop er blevet observeret i forbindelse

med infusion af MabCampath til denne patientpopulation.

Vurdering og løbende overvågning af hjertefunktion (f.eks. ekkokardiografi, hjerterytme og

kropsvægt) bør overvejes hos patienter, der tidligere er blevet behandlet med potentielt kardiotoksiske

midler.

Når dosis øges, og når det er klinisk indiceret, anbefales det, at patienterne præmedicineres med orale

eller intravenøse steroider 30-60 minutter før infusion med MabCampath. Steroider kan seponeres

efter behov, så snart dosisøgningen er gennemført. Desuden kan der gives et peroralt antihistamin

f.eks. difenhydramin 50 mg og et analgetikum f.eks. paracetamol 500 mg. I tilfælde af, at en akut

infusionsreaktion vedvarer, kan infusionstiden forlænges op til 8 timer fra tidspunktet for

tilberedningen af MabCampath som infusionsopløsning.

Svær reduktion af lymfocyttallet, en forventet farmakologisk virkning af MabCampath, forekommer

altid og kan være langvarig. CD4 og CD8 T-celletallet begynder at stige fra uge 8-12 under

behandlingen og fortsætter med at stige i flere måneder efter seponering af behandlingen. Hos

patienter, der får MabCampath som 1. linje-behandling, blev der opnået restitution af CD4+ tal til

≥200 celler/µL 6 måneder efter behandling, 2 måneder efter behandlingen var medianen dog 183

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

celler/µl. Hos tidligere behandlede patienter, der fik MabCampath, er mediantiden for at nå et niveau

på 200 celler/µl er 2 måneder efter den sidste infusion med MabCampath, men det kan tage mere end

12 måneder at nærme sig niveauet fra før behandlingen. Dette kan prædisponere patienterne for

opportunistiske infektioner. Det anbefales stærkt at initiere antiinfektiøs profylakse (f.eks.

trimetoprim/sulfametoksazol 1 tablet 2 gange dagligt, 3 gange ugentligt eller anden profylakse mod

Pneumocystis jiroveci

pneumoni (PCP) og et effektivt peroralt antiherpesmiddel som f.eks.

famciclovir 250 mg 2 gange dagligt), under behandlingen og i minimum 2 måneder efter afslutning af

behandlingen med MabCampath eller indtil CD4+-tallet er steget til 200 celler/µl eller mere, afhængig

af hvad der indtræffer senest.

Der kan være mulighed for en øget risko for infektionsrelaterede komplikationer efter behandling med

multiple kemoterapeutika eller biologiske præparater.

På grund af muligheden for TAGVHD (Transfusion Associated Graft Versus Host Disease), bør

patienter, der er blevet behandlet med MabCampath, modtage bestrålede blodprodukter.

Asymptomatisk laboratorie-positiv Cytomegalovirus (CMV) viræmi bør ikke nødvendigvis betragtes

som en alvorlig infektion, der kræver seponering af behandlingen.. Der bør foretages løbende klinisk

vurdering for symptomatisk CMV-infektion under behandling med MabCampath i mindst 2 måneder

efter afsluttet behandling.

Forbigående grad 3 eller 4 neutropeni forekommer meget almindeligt 5-8 uger efter påbegyndelse af

behandlingen. Forbigående grad 3 eller 4 trombocytopeni forekommer meget almindeligt under de

første 2 ugers behandling og begynder derpå at bedres hos de fleste patienter. Hæmatologisk kontrol af

patienterne er derfor indiceret. Hvis der udvikles en alvorlig hæmatologisk toksisk reaktion, bør

behandlingen med MabCampath seponeres, indtil tilfældet går i ro. Behandling kan genoptages, når

den hæmatologiske toksiske reaktion er gået i ro (se pkt. 4.2). MabCampath bør seponeres permanent,

hvis der forekommer autoimmun anæmi eller autoimmun trombocytopeni.

Der bør foretages fuldstændig blodtælling og trombocyttælling med regelmæssige intervaller under

behandling med MabCampath og oftere hos patienter, som udvikler cytopenier.

Det foreslås ikke, at der skal udføres regelmæssig og systematisk kontrol af CD52-udtrykket som

rutinemæssig klinisk procedure. Hvis fornyet behandling imidlertid overvejes, vil det være klogt at

bekræfte tilstedeværelsen af CD52 udtryk. I tilgængelige data fra 1. linje-patienter behandlet med

MabCampath, observeredes intet tab af CD52-ekspression omkring tidspunktet for

sygdomsprogression eller død.

Patienterne kan få allergiske reaktioner eller hypersensitivitetsreaktioner på MabCampath og på

murine antistoffer eller kimære-monoklonale antistoffer.

Lægemidler til behandling af hypersensitivitetsreaktioner såvel som beredskab til at indlede akut

behandling i tilfælde af en reaktion under indgivelse er nødvendig (se pkt. 4.2).

Mænd og kvinder i den fertile alder bør anvende effektive antikonceptionsmetoder under

behandlingen og i 6 måneder efter behandling med MabCampath (se pkt. 4.6 og 5.3).

Der er ikke foretaget undersøgelser,

som specifik er rettet mod at vise relation mellem fordeling på

alder og toksicitet af MabCampath.

I almindelighed tåler ældre patienter (over 65 år) cytotoksisk

behandling mindre godt end yngre mennesker. Da CLL forekommer almindeligt i denne ældre

aldersgruppe, bør disse patienter kontrolleres omhyggeligt (se pkt. 4.2). I undersøgelserne af 1. linje-

patienter og tidligere behandlede patienter observeredes ingen væsentlige forskelle i sikkerhed og

effektivitet relateret til alder. Databasernes størrelse er dog begrænset.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført egentlige undersøgelser af lægemiddelinteraktioner med MabCampath.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er ingen kendte klinisk betydende interaktioner af MabCampath med andre lægemidler. Eftersom

MabCampath er et rekombinant humaniseret protein, vil en P450 formidlet interaktion ikke være

forventet. Det anbefales imidlertid, at MabCampath ikke bør gives inden for 3 uger efter andre

kemoterapeutika.

Selv om det ikke er undersøgt, anbefales det, at patienterne ikke får levende virale vacciner i mindst

12 måneder efter behandling med MabCampath. Evnen til at fremkalde et primært eller anamnestisk

humoralt respons på enhver form for vaccine er ikke undersøgt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Det er kendt, at humant IgG passerer placenta. MabCampath kan eventuelt også passere gennem

placenta og dermed potentielt forårsage depletering af føtale B- og T-lymfocytter. Der er ikke udført

dyre-reproduktionsundersøgelser med MabCampath. Det vides ikke, om MabCampath kan forårsage

skade på fosteret, hvis det gives til en gravid kvinde.

Fertile mænd og kvinder bør anvende effektive antikonceptionsmetoder under behandlingen og i 6

måneder efter behandling med MabCampath (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om MabCampath udskilles i modermælken. Hvis behandling er nødvendig bør amning

bør ophøre under behandling og i mindst 4 uger efter behandling med MabCampath.

Fertilitet

Der er ikke udført definitive undersøgelser af MabCampath m.h.p. at vurdere dets indvirkning på

fertilitet. Det vides ikke, om MabCampath kan påvirke den menneskelige forplantningsevne (se pkt.

5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Der bør dog udvises forsigtighed, da der er rapporteret om konfusion og somnolens.

4.8

Bivirkninger

Nedenstående tabeller rapporterer bivirkninger efter MedDRA-systemets organklasser (MedDRA

SOCs). Frekvenserne er baseret på kliniske forsøgsdata.

Den mest passende MedDRA term er benyttet til at beskrive en vis reaktion og dens synonymer og

relaterede betingelser.

Hyppighederne er defineret som: meget almindelige (≥ 1/10), almindelige (≥ 1/100 til < 1/10), ikke-

almindelige (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjældne (≥ 1/10.000 til <1/1.000), meget sjældne(<1/10.000). Der

er ingen tilgængelige informationer for hændelser, der forekommer med lavere hyppighed på grund af

størrelsen af den undersøgte population; n=147 for 1. linje-patienter og n=149 for tidligere behandlede

patienter.

De hyppigste bivirkninger ved MabCampath er følgende: infusionsreaktioner (feber, kulderystelser,

hypotension, urticaria, kvalme, hududslæt, takykardi, dyspnø), cytopenier (neutropeni, lymfopeni,

trombocytopeni, anæmi), infektioner (cytomegalovirus viræmi, cytomegalovirus infektion eller andre

infektioner), gastrointestinale symptomer (kvalme, opkastning, smerter i maven og neurologiske

symptomer (søvnløshed, angst). De hyppigste alvorlige bivirkninger er cytopenier, infusionsreaktioner

og immunsuppression/infektioner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Bivirkninger hos 1. linje-patienter

Sikkerhedsdata hos 1. linje-B-CLL-patienter er baseret på bivirkninger, der forekom under forsøget

hos 147 patienter, der deltog i en randomiseret, kontrolleret undersøgelse af MabCampath som

enkeltstående behandling administreret i en dosis på 30 mg intravenøst tre gange om ugen i op til 12

uger, inklusive dosisoptrapningsperioden. Ca. 97% af 1. linje-patienterne oplevede bivirkninger; de

mest almindeligt indberettede bivirkninger hos 1. linje-patienterne forekom sædvanligvis i den første

behandlingsuge.

Inden for hver frekvensgruppering præsenteres bivirkninger observeret under behandlingen eller inden

for 30 dage efter gennemført behandling med MabCampath efter faldende grad.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Infektioner og

parasitære sygdomme

Cytomegalovirus

viræmi

Pneumoni

Sepsis

Cytomegalovirus-

infektion

Bronkitis

Stafylococ-baseret

bakteriæmi

Faryngitis

Tuberkulose

Oral candidiasis:

Bronkopneumoni

Herpes ophthalmicus

Beta-hæmolytisk

streptococinfektion

Candidiasis

Genital candidiasis

Urinvejsinfektion

Cystitis

Tinea corporis

Nasofaryngitis

Rinit

Sygdomme i blod- og

lymfesystemet

Febril neutropeni

Agranulocytose

Neutropeni

Lymfopeni

Leukopeni

Lymfadenopati

Trombocytopeni

Epistaxis

Anæmi

Sygdomme i

immunsystemet:

Anafylaktisk reaktion

Hypersensitivitet

Stofskifte- og

ernæringssygdomme

Vægttab

Tumorlysesyndrom

Hyperglykæmi

Nedsat total protein

Anoreksi

Psykiatriske sygdomme

Angst

Sygdomme i

nervesystemet

Synkope

Vertigo

Svimmelhed

Tremor

Paræstesi

Hypoæstesi

Hovedpine

Øjne

Konjunktivitis

Hjertelidelser

Cyanose

Hjertestop

Bradykardi

Myokardieinfarkt

Takykardi

Angina pectoris

Sinustakykardi

Atrieflimmer

Arytmi, supraventirkulær

Sinusbradykardi

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Supraventrikulære

ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme:

Hypotension

Hypertension

Ortostatisk hypotension

Hedeture

Rødmen

Respiratoriske, thorax-

og mediastina-lidelser

Bronkospasme

Hypoxi

Dyspnø

Pleural effusion

Dysfoni

Rinorré

Sygdomme i mave-

tarmkanalen

Kvalme

Opkastning

Ileus

Mavesmerter

Oralt ubehag

Maveubehag

Diarré

Sygdomme i hud og

subkutane væv

Urtikaria

Allergisk dermatit

Udslæt med pruritus

Udslæt

Pruritus

Udslæt, makuløst

Hyperhidrose

Udslæt, erytematøst

Erytem

Dermatitis

Sygdomme i knogler,

led, muskler og

bindevæv:

Myalgi

Knoglesmerter

Muskuloskeletale

smerter

Artralgi

Rygsmerter

Muskuloskeletale

brystsmerter

Muskelspasmer

Sygdomme i nyrer og

urinveje

Nedsat urinudskillelse

Dysuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet:

Feber

Træthed

Mucosal inflammation

Kulderystelser

Asteni

Erytem på infusionsstedet

Lokaliseret ødem

Ødem på infusionsstedet

Malaise

Der er indberettet akutte reaktioner ved infusion herunder feber, kulderystelser, kvalme, opkastning,

hypotension, træthed, udslæt, urticaria, dyspnø, hovedpine, pruritus og diaré. Størstedelen af disse

reaktioner er milde til moderate. Akutte reaktioner ved infusion forekommer sædvanligvis under den

første behandlingsuge og falder derefter væsentligt. Grad 3- eller 4-reaktioner ved infusion er ikke-

almindeligt forekommende efter den første behandlingsuge.

Bivirkninger hos tidligere behandlede patienter

Sikkerhedsdata hos tidligere behandlede B-CLL patienter er baseret på 149 patienter, der deltog i

enkeltgrenede undersøgelser af MabCampath (Forsøg 1, 2 og 3). Mere end 80% af de tidligere

behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger; de bivirkninger, der er indberettet mest

almindeligt, forekommer sædvanligvis i den første behandlingsuge.

Inden for hver gruppe af bivirkninger med samme frekvens er bivirkningerne opstillet efter hvor

alvorlige de er. De mest alvorlige skal anføres først.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Infektioner og parasitære

sygdomme

Sepsis

Cytomegalovirus infektion

Bakterieinfektion

Pneumoni

Pneumocystis jiroveci-

infektion

Virusinfektion

Herpes simplex

Pneumonitis

Fungal dermatitis

Svampeinfektion

Laryngitis

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Candidiasis

Rinitis

Herpes zoster

Onykomykose

Absces

Urinvejsinfektion

Sinusitis

Bronkitis

Øvre luftvejsinfektion

Faryngitis

Infektion

Godartede, ondartede og

neoplasmer (herunder

cyster og polypper)

Lymfomlignende

tilstand

Sygdomme i blod- og

lymfesystem

Granulo-cytopeni

Febril neutropeni

Knoglemarvs-

aplasi

Trombo-cytopeni

Pancytopeni

Dissemineret

intravaskulær

koagulation

Anæmi

Leukopeni

Hæmolytisk

anæmi, nedsat

haptoglobin

Lymfopeni

Knoglemarvs-

depression

Purpura

Epistaxis

Tandkødsblødning

Abnorm

hæmatologitest

Forstyrrelser i

immunsystemet

Allergisk reaktion

Alvorlige

anafylaktiske og

andre

overfølsomheds-

reaktioner

Stofskifte-sygdomme og

ernærings-betingede

sygdomme

Anoreksi

Hyponatriæmi

Hypokalæmi

Hypocalcæmi

Forværring af

diabetes mellitus

Vægttab

Dehydrering

Tørst

Psykiske lidelser

Konfusion

Depersonalisation

Angst

Personligheds-

forstyrrelser

Depression

Abnorm tankegang

Somnolens

Impotens

Søvnløshed

Nervøsitet

Sygdomme i

nervesystemet

Hovedpine

Vertigo

Synkope

Svimmelhed

Gangforstyrrelser

Tremor

Dystoni

Paræstesi

Hyperæstesi

Hypæstesi

Neuropati

Hyperkinesi

Smagsforstyrrelser

Tab af smagssans

Øjensygdomme

Konjunktivitis

Endoftalmitis

Sygdomme i det ydre og

Døvhed

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

det indre øre

Tinnitus

Hjertesygdomme

Palpitationer

Hjertestop

Takykardi

Myokardie- infarkt

Atrieflimmer

Supraventrikulær

takykardi

Arytmi

Bradykardi

Abnormt EKG

Karsygdomme

Hypotension

Hypertension

Perifer iskæmi

Vasospasmer

Rødmen

Sygdomme i

åndedrætsorganer,

brysthule og mediastinum

Dyspnø

Hypoxi

Stridor

Hæmoptyse

Tæthed i halsen

Bronkospasme

Pulmonal

infiltration

Hoste

Pleural effusion

Nedsat

åndedrætslyd

Respiratorisk

lidelse

Gastrointestinale

sygdomme

Opkastning

Gastrointestinal blødning

Gastroenteritis

Kvalme

Ulcerøs stomatitis

Tungeulceration

Diarré

Stomatitits

Gingivitis

Abdominal-smerter

Hikke

Dyspepsi

Opstød

Konstipation

Mundtørhed

Flatulens

Sygdomme i lever- og

galdeveje

Abnorm leverfunktion

Sygdomme i hud og

subkutane væv

Pruritus

Bulløst udslæt

Makulo-papuløst

udslæt

Urticaria

Erytematøst udslæt

Hudlidelser

Udslæt

Hyperhidrose

Sygdomme i

bevægeapparatet og

bindevæv

Artralgi

Bensmerter

Myalgi

Hypertoni

Knoglesmerter

Rygsmerter

Sygdomme i nyre og

urinveje

Hæmaturi

Urininkontinens

Nedsat

urinproduktion

Polyuri

Abnorm

nyrefunktion

Almene lidelser og

reaktioner på

indgivelsesstedet

Kulderystelser

Brystsmerter

Lungeødem

Feber

Influenza-lignende

symptomer

Perifer ødem

Træthed

Mucositis

Periorbitalt ødem

Ødem i munden

Mucosal ulceration

Ødemer

Misfarvninger på

infusionsstedet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Asteni

Dermatitis på

infusionsstedet

Malaise

Smerter på

infusionsstedet

Følelse af temperatur-

ændring

Reaktion på infusionsstedet

Smerter

Bivirkninger indberettet efter markedsføringen

Bivirkninger ved infusion: Der er indberettet alvorlige bivirkninger, som nogen gange har dødelig

udgang, herunder bronkospasme, hypoksi, synkope, lungeinfiltrater, akut respiratorisk distress

syndrom (ARDS), respirationsstop, myokardieinfarkt, arytmier, akut hjerteinsufficiens og hjertestop.

Alvorlige anafylaktiske og andre hypersensivitetsreaktioner, herunder anafylaktisk chok og

angioødem, er indberettet efter MabCampath-behandling. Disse symptomer kan mindskes eller

undgås, hvis der anvendes præmedikation og dosisoptrapning (se pkt. 4.4).

Infektiøse og parasitære sygdomme: Alvorlige og sommetider fatale virale infektioner (f.eks.

adenovirus, parainfluenza, hepatitis B, progressiv multifokal leukoencephalopati (PML)), bakterielle

infektioner (herunder tuberkulose og atypiske mykobakterier, nokardiose) protozo- (f.eks. toxoplasma

gondii) og svampeinfektioner (f.eks. rinocerebral mucormycose), herunder de der skyldes reaktivering

af latente infektioner, er forekommet under post-marketing overvågning. Den anbefalede

antiinfektiøse profylaktiske behandling synes at være effektiv til at mindske risikoen for PCP og

herpes-infektioner (se pkt. 4.4).

Der er indberettet EBV-relateret lymfoproliferativ sygdom, i nogle tilfælde fatal.

Sygdomme i blod- og lymfesystem:

Der er indberettet alvorlige blødningsreaktioner.

Forstyrrelser i immunsystemet:

Der er indberettet tilfælde af alvorlige autoimmune fænomener, nogen

gange med dødelig udgang , herunder autoimmun hæmolytisk anæmi, autoimmun trombocytopeni,

aplastisk anæmi, Guillain Barré-syndrom og dets kroniske form, kronisk inflammatorisk

demyelinerende polyradiculoneuropati. En positiv Coombs' test er også set. Tilfælde med TAGVHD

(Fatal Transfusion Associated Graft Versus Host Disease) er også indberettet.

Stofskiftesygdomme og ernæringsbetingede sygdomme: Der er indberettet tilfælde af

tumorlysesyndrom med dødelig udgang.

Sygdomme i nervesystemet:

Der er set intrakraniel blødning med dødelig udgang hos patienter med

trombocytopeni.

Hjertesygdomme: Kongestiv hjerteinsufficiens, kardiomyopati og nedsat ejektionsfraktion er

indberettet hos patienter, der tidligere er behandlet med potentielt kardiotoksiske midler.

4.9

Overdosering

Der er patienter, som har fået gentagne dosisenheder på op til 240 mg MabCampath. Frekvensen af

grad 3 eller 4 bivirkninger såsom feber, hypotension og anæmi kan være højere hos disse patienter.

Der findes ingen kendt specifik antidot mod MabCampath. Behandlingen består af ophør med

MabCampath og symptomatisk behandling.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske midler, monoklonale antistoffer, ATC-kode:

L01XC04.

Alemtuzumab er et genetisk fremstillet humaniseret IgG1 kappa-monoklonalt antistof specifikt for et

21-28 kD lymfocyt-celleoverfladeglykoprotein (CD 52) udskilt primært på overfladen af normale eller

maligne perifere blod B- og T-celle lymfocytter. Alemtuzumab blev dannet ved at indsætte seks

komplementaritets-bestemmende områder fra et IgG2a rotte monoklonalt antistof i et humant IgG1

immunglobulin-molekyle.

Alemtuzumab fremkalder lyse af lymfocytter ved at binde sig til CD52, stærkt udtrykt, ikke-

modulerende antigen, som befinder sig på overfladen af i det væsentlige alle B- og T-celle-lymfocytter

samt monocytter, thymocytter og makrofager. Antistoffet medierer lysen af lymfocytter via

komplementfiksering og antistofafhængig cellemedieret cytotoksicitet. Antigenet er fundet på en lille

procentdel (< 5%) af granulocytterne, men ikke på erytrocytter eller trombocytter. Alemtuzumab

synes ikke at ødelægge hæmatopoietiske stamceller eller progenitorceller.

1. linje-B-CLL-patienter

Sikkerhed og effektivitet for MabCampath blev evalueret i et Fase 3, open-label, randomiseret

komparativt forsøg med 1. linje-patienter (tidligere ubehandlede) behandlingskrævende Rai-stadie I-

IV B-CLL patienter (Undersøgelse 4). MabCampath viste sig at være chlorambucil overlegent målt

ved det primære

effektmål

progressionsfri overlevelse (PFS) (se Figur 1).

Figur 1: Undersøgelse af progressionsfri overlevelse hos 1. linje-patienter (efter behandlingsgruppe)

De sekundære mål omfattede komplet respons (CR) og samlet respons (CR eller delvis respons),

grader ved anvendelse af 1996 NCIWG kriterierne, respons-varighed, tid til alternativ behandling og

sikkerhed i de to behandlingsgrene.

Hazard ratio: 0,58

95% CI: 0,43, 0,77

Stratificeret log-rank test: p= 0,0001

Skønnet

sandsynlighed

Tid (måneder)

Ant. udsat for risiko

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Resumé af 1. linje-patientpopulation og resultater

Uafhængig oversigt over responsgradog varighed

MabCampath

n=149

Chlorambucil

n=148

P-værdi

Median for alder (år)

Ikke aktuelt

RAI-stadium

III/IV sygdom

33,6%

33,1%

Ikke aktuelt

Samlet respons-grad

83,2%

55,4%

<0,0001*

Komplet respons

24,2%

2,0%

<0,0001*

MRD negativ****

7,4%

0,0%

0,0008*

Delvis respons

59,1%

53,4%

Ikke aktuelt

Varighed af respons**, CR eller

PR (måneder)

K-M median (95%

konfidensinterval)

N=124

16,2

(11,5, 23,0)

N=82

12,7

(10,2, 14,3)

Ikke aktuelt

Tid til alternativ behandling

(måneder)

K-M median (95%

konfidensinterval)

23,3

(20,7, 31,0)

14,7

(12,6, 16,8)

0,0001***

*Pearson chi-square test eller Exact test

** Varighed af bedst respons

*** log-rank test stratificeret efter Rai gruppe (Stadium I-II vs III-IV)

**** efter 4-farve flow

Cytogene analyser hos 1. linje-B-CLL-patienter:

Den cytogenetiske profil af B-CLL vinder stigende anerkendelse som givende vigtige prognostiske

informationer, og den kan forudsige respons på visse behandlinger. Ud af de 1. linje-patienter (n=282),

hos hvem der var cytogene (FISH) data til rådighed ved udgangspunktet i undersøgelse 4, blev der

detekteret kromosomale afvigelser hos 82%, mens normal karyotype blev detekteret hos 18%.

Kromosomale afvigelser blev kategoriseret efter Döhner’s hierarkiske model. Hos 1. linje-patienter

behandlet med enten MabCampath eller chlorambucil var der 21 patienter med 17 q deletion, 54

patienter med 11 q deletion, 34 patienter med trisomi 12, 51 patienter med normal karyotype og 67

patienter med kun 13 q deletion.

ORR var højere hos patienter med nogen 11 q deletion (87% v 29%; p<0,0001) eller kun 13 q deletion

(91% v 62%; p=0,0087) behandlet med MabCampath sammenlignet med chlorambucil. Der

observeredes en tendens til forbedret ORR hos patienter med 17p deletion behandlet med

MabCampath (64% v 20%; p=0,0805). Komplette remissioner var også højere hos patienter med kun

13p deletion behandlet med MabCampath (27% v 0%; p=0,0009). Median PFS var højere hos

patienter med kun 13p deletion behandlet med MabCampath (24,4 v 13,0 måneder; p=0,0170

stratificeret efter Rai-stadium). Der observeredes en tendens til forbedret PFS hos patienter med 17 q

deletion, trisomi 12 og normal karyotype, som ikke nåede signifikans på grund af den lille

populationsstørrelse.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Vurdering af CMV efter PCR:

I det randomiserede kontrollerede forsøg med 1. linje-patienter (Undersøgelse 4), blev patienter i

MabCampath-grenen testet ugentligt for CMV ved hjælp af en PCR (polymerasekædereaktion)

analyse fra indledning til afslutning af behandlingen, og hver 2. uge i de første to måneder efter

behandlingen. I denne undersøgelse rapporterede asymptomatisk positive PCR alene for CMV hos

77/147 (52.4%) af MabCampath-behandlede patienter; symptomatisk CMV-infektion blev rapporteret

mindre hyppigt hos 23/147 MabCampath-behandlede patienter (16%). I MabCampath-grenen fik

36/77 (46,8%) af patienterne med asymptomatisk PCR positiv CMV antiviral behandling, og 47/77

(61%) af disse patienter fik seponeret MabCampath-behandlingen. Tilstedeværelsen af asymptomatisk

positiv PCR for CMV eller symptomatisk PCR positiv CMV infektion under behandling med

MabCampath havde ingen målbar invirkning på den progressionsfri overlevelse (PFS).

Tidligere behandlede B-CLL-patienter:

Bedømmelsen af effekten af MabCampath er baseret på et samlet respons og overlevelsesprocenter.

Data, som er tilgængelige fra tre ukontrollerede studier af B-CLL, er opsummeret i følgende tabel:

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Effektparametre

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Antal patienter

Diagnostisk gruppe

B-CLL-patienter,

som havde fået et

alkylerende

middel og som

ikke havde klaret

fludarabin

B-CLL-patienter,

som ikke havde

responderet på

eller som havde

fået recidiv efter

behandling med

konventionel

kemoterapi

B-CLL (plus en

prolymfocytleukæ

mi (PLL))

patienter, som ikke

havde responderet

på eller som havde

fået recidiv efter

behandling med

fludarabin

Medianalder (år)

Sygdomskarakteristika (%)

Rai-stadium III/IV

B-symptom

Tidligere behandlinger (%):

Alkylerende stoffer

Fludarabin

Antal tidligere behandlinger (område)

3 (2-7)

3 (1-10)

3 (1-8)

Initialt doseringsregime

Gradvis øgning fra

3 til 10 til 30 mg

Gradvis øgning

fra 10 til 30 mg

Gradvis øgning fra

10 til 30 mg

Afsluttende doseringsregime

30 mg iv 3 x

ugentlig

30 mg iv 3 x

ugentlig

30 mg iv 3 x

ugentlig

Samlet målopfyldelse (%)

(95% sikkerhedsinterval)

Fuldstændig målopfyldelse

Delvis målopfyldelse

(23-43)

(8 - 33)

(11-47)

Median-varighed af målopfyldelse

(måneder)

(95% sikkerhedsinterval)

(5-8)

(5-23)

(6-19)

Median-tid til målopfyldelse

(måneder)

(95% sikkerhedsinterval)

(1-2)

(1-5)

(2-4)

Progressionsfri overlevelse (måneder)

(95% sikkerhedsinterval)

(3-5)

(3-7)

(3-9)

Overlevelse (måneder):

(95% sikkerhedsinterval)

Alle patienter

Patienter, der responderer

16 (12-22)

33 (26-IN)

26 (12-44)

44 (28-IN)

28 (7-33)

36 (19-IN)

IN = ikke nået

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken blev beskrevet hos MabCampath-naive patienter med B-celle kronisk lymfatisk

leukæmi (B-CLL), hvor tidligere behandling med purinanaloger havde slået fejl. MabCampath blev

indgivet som en 2-timers intravenøs infusion efter anbefalet doseringsskema, startende med 3 mg og

stigende til 30 mg 3 gange ugentlig i op til 12 uger. Farmakokinetikken for MabCampath fulgte en 2-

kompartmentmodel og udviste non-lineær eliminationskinetik. Efter den sidste dosis på 30 mg var det

mediane fordelingsvolumen ved steady state 0,15 l/kg (område: 0,1-0,4 l/kg) tydende på, at

fordelingen primært var til de ekstracellulære væske- og plasmakompartments. Systemisk clearance

faldt ved gentagen indgift på grund af nedsat receptormedieret clearance (dvs. tab af CD 52 receptorer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

i periferien). Ved gentagen indgift og deraf følgende plasmakoncentrationsakkumulation nærmede

eliminationshastigheden sig nul-ordenskinetik. Som sådan var halveringstiden 8 timer (område: 2-32

timer) efter den første dosis på 30 mg og den var 6 dage (område: 1-14 dage) efter den sidste dosis på

30 mg. Steady state-koncentrationer opnåedes efter ca. 6 ugers dosering. Der blev ikke observeret

nogen tydelig forskel i farmakokinetik mellem mænd og kvinder, ej heller blev der observeret nogen

tydelig alderseffekt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Præklinisk vurdering af alemtuzumab hos dyr har været begrænset til cynomolgus-aben på grund af

det manglende udtryk af CD52 antigenet hos ikke-primater.

Lymfocytopeni var den mest almindelige behandlingsrelaterede virkning hos denne art. En let

kumulativ virkning på graden af reduktion af lymfocyttallet blev set i studier med gentagne doser

sammenlignet med enkeltdosistudier. Reduktionen af lymfocyttallet blev hurtigt reversibel efter

behandlingsophør. Reversibel neutropeni blev observeret efter daglig intravenøs eller subkutan

dosering i 30 dage, men ikke efter enkeltdoser eller daglig dosering i 14 dage. Histopatologiske

undersøgelsesresultater af knoglemarvsprøver viste ingen bemærkelsesværdige ændringer, som kunne

tilskrives behandlingen. Enkelte intravenøse doser på 10 og 30 mg/kg fremkaldte moderat til alvorlig

dosisrelateret hypotension ledsaget af let takykardi.

MabCampath Fab-binding blev observeret i lymfoide væv og det mononukleære fagocytsystem.

Betydende Fab-binding blev også observeret i de mandlige forplantningsorganer (epididymis, sperma,

vesicula seminalis) og huden.

Der er ikke andre fund i ovennævnte toksicitetsstudier, der giver oplysninger af betydning for den

kliniske brug.

Der er ikke gennemført kort- eller langvarige dyrestudier med MabCampath m.h.p. at vurdere

karcinogent eller mutagent potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumedetat

Polysorbat 80

Kaliumklorid

Kaliumdihydrogenfosfat

Natriumklorid

Dibasisk natriumfosfat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel bør ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er nævnt i pkt. 6.6.

Der er ingen kendte uforligeligheder med andre lægemidler. Andre lægemidler må dog ikke blandes

med MabCampath-infusionen eller infunderes samtidigt gennem den samme intravenøse

infusionsslange.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet ampul: 3 år.

Fortyndet opløsning

: MabCampath indeholder intet antimikrobielt konserveringsmiddel. MabCampath

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

bør anvendes inden 8 timer efter fortynding. Opløsningen kan opbevares ved 15°C - 30°C eller

opbevares i køleskab. Dette kan kun accepteres, hvis tilberedningen af opløsningen finder sted under

strengt aseptiske forhold og opløsningen beskyttes mod lys.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C-8°C).

Må ikke nedfryses.

Opbevares i originalemballagen for at sikre beskyttelse mod lys.

Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel er anført under pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klar glas, Type 1-ampul, som indeholder 3 ml koncentrat

Pakningsstørrelse: æske med 3 ampuller.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Ampullens indhold bør inspiceres for partikler og misfarvning forud for indgift. Hvis der er partikler

til stede eller koncentratet er farvet, bør ampullen ikke anvendes.

MabCampath indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler. Det anbefales derfor, at

MabCampath tilberedes til intravenøs infusion ved anvendelse af aseptisk teknik og at den fortyndede

infusionsopløsning indgives inden for 8 timer efter tilberedningen og beskyttes mod lys. Den

nødvendige mængde af ampullens indhold bør via et sterilt, fiberfrit, 5 μm filter med lav

proteinbinding tilsættes til 100 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumkloridopløsning til infusion eller 5%

glukoseopløsning til infusion. Posen bør vendes forsigtigt for at blande opløsningen. Sørg for, at

opløsningen forbliver steril, især fordi den ikke indeholder konserveringsmidler.

Andre lægemidler må ikke blandes med MabCampath infusionen eller infunderes samtidigt gennem

den samme intravenøse infusionsslange (se pkt. 4.5).

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsning med MabCampath.

Latexhandsker og sikkerhedsbriller bør anvendes for at undgå at blive udsat for stoffet i tilfælde af

brud på ampullen eller andet utilsigtet spild. Kvinder, der er gravide eller som prøver at blive gravide,

bør ikke have med MabCampath at gøre.

Procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse bør iagttages. Alt spild eller affaldsstof skal

bortskaffes ved forbrænding.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/193/001

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 06/07/2001

Dato for seneste fornyelse: 10/07/2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside:

http://www.ema.europa.eu.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

MabCampath 30 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning.

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

En ml indeholder 30 mg alemtuzumab

Hvert hætteglas indeholder 30 mg alemtuzumab.

Alemtuzumab er et genetisk fremstillet, humaniseret IgG1 kappa monoklonalt antistof specifikt for et

21-28 kD lymfocyt-celleoverfladeglykoprotein (CD52). Antistoffet fremstilles i en

cellekultursuspension fra pattedyr (kinesisk hamsterovarie) i et næringssubstrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Koncentrat til infusionsvæske.

Farveløst til let gulligt koncentrat.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

MabCampath er indiceret til behandling af patienter med kronisk lymfatisk B-celleleukæmi (B-CLL)

for hvem fludarabin-kombinationskemoterapi ikke er hensigtsmæssig.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

I løbet af den første uges behandling bør MabCampath gives i stigende dosering: 3 mg den 1. dag,

10 mg den 2. dag og 30 mg den 3. dag under forudsætning af, at hver enkelt dosis tåles godt. Derefter

er den anbefalede dosis 30 mg dagligt indgivet 3 gange om ugen, hver anden dag op til maksimalt 12

uger.

Hos de fleste patienter kan dosisøgning op til 30 mg gennemføres på 3-7 dage. Hvis der imidlertid

opstår akutte, moderate til alvorlige bivirkninger som f.eks. hypotension, kulderystelser, feber,

kortåndethed, kuldegysninger, hududslæt og bronkospasme (hvor nogle af reaktionerne kan skyldes

cytokinfrigivelse) ved et doseringsniveau på enten 3 mg eller 10 mg, bør disse doser gentages daglig,

indtil de tåles godt, før yderligere dosisoptrapning forsøges (se pkt. 4.4).

Gennemsnitlig behandlingsvarighed var 11,7 uger for 1. linje-patienter, og 9,0 uger for tidligere

behandlede patienter.

Så snart en patient opfylder alle laboratoriemæssige og kliniske kriterier på en fuldstændigt respons,

bør MabCampath seponeres og patienten kontrolleres. Hvis en patient bliver bedre (dvs. opnår et

delvist respons eller en stabiliseret tilstand) og derefter når et plateau uden yderligere bedring i 4 uger

eller mere, bør MabCampath i så fald seponeres og patienten kontrolleres. Behandlingen bør

seponeres, hvis der er tegn på sygdomsprogression.

Anden samtidig lægemiddelbehandling

Præmedicinering

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Patienterne bør præmedicineres med orale eller intravenøse steroider, et passende antihistaminikum og

analgetikum 30-60 minutter forud for hver infusion med MabCampath ved dosisoptrapning og på

klinisk indikation derefter (se pkt. 4.4).

Profylaktiske antibiotika

Antibiotika og antivirale midler bør rutinemæssigt gives til alle patienter under hele behandlingen og

efter behandlingen (se pkt. 4.4).

Dosismodifikation

Der anbefales ingen dosismodifikationer for alvorlig lymfopeni på grund af virkemekanismerne for

MabCampath.

I tilfælde af alvorlig infektion eller alvorlig hæmatologisk toksisk påvirkning bør MabCampath

seponeres, indtil tilfældet går i ro. Det anbefales, at MabCampath seponeres hos patienter, hvis

trombocyttal falder til < 25.000/µl eller hvis det absolutte neutrofiletal (ANC) falder til < 250/µl.

Behandling med MabCampath kan eventuelt genoptages efter at infektionen eller den toksiske

reaktion er gået i ro. MabCampath bør seponeres permanent, hvis autoimmun anæmi eller autoimmun

trombocytopeni forekommer. Den følgende tabel skitserer den anbefalede procedure for dosisændring

efter forekomst af hæmatologisk toksicitet under behandlingen:

Hæmatologiske værdier

Dosismodifikation*

<

250/

l og/eller trombocyttal <25.000/

Ved første forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

Genoptag behandlingen med 30 mg,

når ANC ≥ 500/

l og trombocyttallet

er ≥ 50.000/

Ved anden forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

Genoptag behandlingen med 10 mg

når ANC ≥ 500/

l og trombocyttallet

er ≥ 50.000/

Ved tredje forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

≥ 50% fald fra baseline hos patienter, hvor behandling startes med baseline-ANC ≤

/

l og/eller baseline-trombocyttal ≤ 25.000

/

Ved første forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

Genoptag behandlingen med 30 mg,

når baselineværdien(erne) er nået.

Ved anden forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

Genoptag behandlingen med 10 mg,

når baselineværdien(erne) er nået.

Ved tredje forekomst

Seponer MabCampath-behandlingen.

*Hvis behandlingen har været seponeret i ≥ 7 dage, startes MabCampath-

behandlingen med 3 mg med optrapning til 10 mg og derefter 30 mg, alt efter

hvordan patienten tåler behandlingen.

Særlige populationer

Ældre (over 65-år)

Anbefalinger som angivet ovenfor vedrørende voksne. Patienterne skal overvåges omhyggeligt (se

pkt. 4.4).

Patienter med nedsat nyre- og leverfunktion

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er ikke gennemført nogen undersøgelser (se pkt. 4.4).

Pædiatrisk population

MabCampaths sikkerhed og virkning hos børn under 17 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Indgivelsesmåde

MabCampath-opløsningen bør tilberedes i henhold til vejledningen i pkt. 6.6. Alle doser bør indgives

som intravenøs infusion over ca. 2 timer.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for alemtuzumab, museproteiner eller hjælpestofferne

Aktive systemiske infektioner

Aktive maligne tilstande

Graviditet.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Akutte bivirkninger, som kan opstå i løbet af den initiale dosisoptrapning, og hvor nogle af dem kan

skyldes cytokinfrigivelse, omfatter hypotension, kulderystelser, feber, åndenød og hududslæt.

Yderligere reaktioner omfatter kvalme, urtikaria, opkastning, træthed, dyspnø, hovedpine, pruritus,

diarré og bronchospasme. Hyppigheden af infusionsreaktioner var højest i den første behandlingsuge

og faldt i den anden eller tredje behandlingsuge hos patienter behandlet med MabCampath både som

1. linje-behandling og hos tidligere behandlede patienter.

Hvis disse hændelser er moderate til alvorlige, bør doseringen fortsætte på det samme niveau forud for

hver dosisøgning, og med passende præmedicinering, indtil hver dosis tåles godt. Hvis behandlingen

seponeres i mere end 7 dage bør MabCampath genoptages med gradvis dosisøgning.

Forbigående hypotension er forekommet hos patienter, der får MabCampath. Der bør udvises

forsigtighed ved behandling af patienter med iskæmisk hjertesygdom, angina og/eller patienter, som

behandles med antihypertensiva. Myokardieinfarkt og hjertestop er blevet observeret i forbindelse

med infusion af MabCampath til denne patientpopulation.

Vurdering og løbende overvågning af hjertefunktion (f.eks. ekkokardiografi, hjerterytme og

kropsvægt) bør overvejes hos patienter, som tidligere er blevet behandlet med potentielt

kardiotoksiske midler.

Når dosis øges, og når det er klinisk indiceret, anbefales det, at patienterne præmedicineres med orale

eller intravenøse steroider 30-60 minutter før infusion med MabCampath. Steroider kan seponeres

efter behov, så snart dosisøgningen er gennemført. Desuden kan der gives et peroralt antihistamin

f.eks. difenhydramin 50 mg og et analgetikum f.eks. paracetamol 500 mg. I tilfælde af, at en akut

infusionsreaktion vedvarer, kan infusionstiden forlænges op til 8 timer fra tidspunktet for

tilberedningen af MabCampath som infusionsopløsning.

Svær reduktion af lymfocyttallet, en forventet farmakologisk virkning af MabCampath, forekommer

altid og kan være langvarig. CD4 og CD8 T-celletallet begynder at stige fra uge 8-12 under

behandlingen og fortsætter med at stige i flere måneder efter seponering af behandlingen. Hos

patienter, der får MabCampath som 1. linje-behandling, blev der opnået restitution af CD4+ tal til

≥200 celler/µL på 6 måneder efter behandling, 2 måneder efter behandlingen var medianen dog 183

celler/µl. Hos tidligere behandlede patienter, der fik MabCampath, er mediantiden for at nå et niveau

på 200 celler/µl er 2 måneder efter den sidste infusion med MabCampath, men det kan tage mere end

12 måneder at nærme sig niveauet fra før behandlingen. Dette kan prædisponere patienterne for

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

opportunistiske infektioner. Det anbefales stærkt at initiere antiinfektiøs profylakse (f.eks.

trimetoprim/sulfametoksazol 1 tablet 2 gange dagligt, 3 gange ugentligt eller anden profylakse mod

Pneumocystis jiroveci

pneumoni (PCP) og et effektivt peroralt antiherpesmiddel som f.eks.

famciclovir 250 mg 2 gange dagligt), under behandlingen og i minimum 2 måneder efter afslutning af

behandlingen med MabCampath eller indtil CD4+-tallet er steget til 200 celler/µl eller mere, afhængig

af hvad der indtræffer senest.

Der kan være mulighed for en øget risko for infektionsrelaterede komplikationer efter behandling med

multiple kemoterapeutika eller biologiske præparater.

På grund af muligheden for TAGVHD (Transfusion Associated Graft Versus Host Disease), bør

patienter, der er blevet behandlet med MabCampath, modtage bestrålede blodprodukter.

Asymptomatisk laboratorie-positiv Cytomegalovirus (CMV) viræmi bør ikke nødvendigvis betragtes

som en alvorlig infektion, der kræver seponering af behandlingen. Der bør foretages løbende klinisk

vurdering for symptomatisk CMV-infektion under behandling med MabCampath i mindst 2 måneder

efter afsluttet behandling.

Forbigående grad 3 eller 4 neutropeni forekommer meget almindeligt 5-8 uger efter påbegyndelse af

behandlingen. Forbigående grad 3 eller 4 trombocytopeni forekommer meget almindeligt under de

første 2 ugers behandling og begynder derpå at bedres hos de fleste patienter. Hæmatologisk kontrol af

patienterne er derfor indiceret. Hvis der udvikles en alvorlig hæmatologisk toksisk reaktion, bør

behandlingen med MabCampath seponeres, indtil tilfældet går i ro. Behandling kan genoptages, når

den hæmatologiske toksiske reaktion er gået i ro (se pkt. 4.2). MabCampath bør seponeres permanent,

hvis autoimmun anæmi eller autoimmun trombocytopeni forekommer.

Der bør foretages fuldstændig blodtælling og trombocyttælling med regelmæssige intervaller under

behandling med MabCampath og oftere hos patienter, som udvikler cytopenier.

Det foreslås ikke, at der skal udføres regelmæssig og systematisk kontrol af CD52-udtrykket som

rutinemæssig klinisk procedure. Hvis fornyet behandling imidlertid overvejes, vil det være klogt at

bekræfte tilstedeværelsen af CD52 udtryk. I tilgængelige data fra 1. linje-patienter behandlet med

MabCampath, observeredes intet tab af CD52-ekspression omkring tidspunktet for

sygdomsprogression eller død.

Patienterne kan få allergiske reaktioner eller hypersensitivitetsreaktioner på MabCampath og på

murine antistoffer eller kimære-monoklonale antistoffer.

Lægemidler til behandling af hypersensitivitetsreaktioner såvel som beredskab til at indlede akut

behandling i tilfælde af en reaktion under indgivelse er nødvendig (se pkt. 4.2).

Mænd og kvinder i den fertile alder bør anvende effektive antikonceptionsmetoder under

behandlingen og i 6 måneder efter behandling med MabCampath (se pkt. 4.6 og 5.3).

Der er ikke foretaget undersøgelser,

som specifik er rettet mod at vise relation mellem fordeling på

alder og toksicitet af MabCampath.

I almindelighed tåler ældre patienter (over 65 år) cytotoksisk

behandling mindre godt end yngre mennesker. Da CLL forekommer almindeligt i denne ældre

aldersgruppe, bør disse patienter kontrolleres omhyggeligt (se pkt. 4.2).

I undersøgelserne af 1. linje-patienter og tidligere behandlede patienter observeredes ingen væsentlige

forskelle i sikkerhed og effektivitet relateret til alder. Databasernes størrelse er dog begrænset.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke gennemført egentlige undersøgelser af lægemiddelinteraktioner med MabCampath.

Der er ingen kendte klinisk betydende interaktioner af MabCampath med andre lægemidler. Eftersom

MabCampath er et rekombinant humaniseret protein, vil en P450 formidlet interaktion ikke være

forventet. Det anbefales imidlertid, at MabCampath ikke bør gives inden for 3 uger efter andre

kemoterapeutika.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Selv om det ikke er undersøgt, anbefales det, at patienterne ikke får levende virale vacciner i mindst

12 måneder efter behandling med MabCampath. Evnen til at fremkalde et primært eller anamnestisk

humoralt respons på enhver form for vaccine er ikke undersøgt.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Det er kendt, at humant IgG passerer placenta. MabCampath kan eventuelt også passere gennem

placenta og dermed potentielt forårsage depletering af føtale B- og T-lymfocytter. Der er ikke udført

dyre-reproduktionsundersøgelser med MabCampath. Det vides ikke, om MabCampath kan forårsage

skade på fosteret, hvis det gives til en gravid kvinde.

Fertile mænd og kvinder bør anvende effektive antikonceptionsmetoder under behandlingen og i 6

måneder efter behandling med MabCampath (se pkt. 5.3).

Amning

Det vides ikke, om MabCampath udskilles i modermælken. Hvis behandling er nødvendig bør amning

bør ophøre under behandling og i mindst 4 uger efter behandling med MabCampath.

Fertilitet

Der er ikke foretaget definitive undersøgelser af MabCampath m.h.p. at vurdere dets invirkning på

fertilitet. Det vides ikke, om MabCampath kan påvirke den menneskelige forplantningsevne (se pkt.

5.3).

4.7

Virkninger på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Der er ikke foretaget undersøgelser af virkningen på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene

maskiner. Der bør dog udvises forsigtighed, da der er rapporteret om konfusion og somnolens.

4.8

Bivirkninger

Mere end 80% af de tidligere behandlede patienter må forventes at få bivirkninger. De mest

almindeligt rapporterede bivirkninger forekommer i løbet af den første uges behandling. Cirka 97% af

1. linje-patienterne oplevede bivirkninger; og de hyppigst rapporterede reaktioner hos

førstegangsbehandlede patienter forekom i reglen i den første uge af behandlingen.

Nedenstående tabeller rapporterer bivirkninger efter MEDDRA-systemets organklasser (MedDRA

SOCs). Frekvenserne er baseret på kliniske forsøgsdata. Den mest passende MedDRA term er benyttet

til at beskrive en vis reaktion og dens synonymer og relaterede betingelser.

Hyppighederne er defineret som: meget almindelige (≥ 1/10), almindelige (≥ 1/100 til < 1/10), ikke-

almindelige (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjældne (≥ 1/10.000 til <1/1.000), meget sjældne (<1/10.000). Der

er ingen tilgængelige informationer for hændelser, der forekommer med lavere hyppighed på grund af

størrelsen af den undersøgte population; n=147 for 1. linje-patienter og n=149 for tidligere behandlede

patienter

De hyppigste bivirkninger ved MabCampath er følgende: infusionsreaktioner (feber, kulderystelser,

hypotension, urticaria, kvalme, hududslæt, takykardi, dyspnø), cytopenier (neutropeni, lymfopeni,

trombocytopeni, anæmi), infektioner (cytomegalovirus viræmi, cytomegalovirus infektion eller andre

infektioner), gastrointestinale symptomer (kvalme, opkastning, smerter i maven) og neurologiske

symptomer (søvnløshed, angst). De hyppigste alvorlige bivirkninger er cytopenier, infusionsreaktioner

og immunsuppression/infektioner.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Bivirkninger hos 1. linje-patienter

Sikkerhedsdata hos førstegangs B-CLL patienter er baseret på bivirkninger, der forekom under

forsøget hos 147 patienter, der deltog i en randomiseret, kontrolleret undersøgelse af MabCampath

som enkeltstående behandling administreret i en dosis på 30 mg intravenøst tre gange om ugen i op til

12 uger, inklusive dosisoptrapningsperioden. Ca. 97% af 1. linje-patienterne oplevede bivirkninger; de

mest almindeligt indberettede bivirkninger hos 1. linje-patienterne forekom sædvanligvis i den første

behandlingsuge.

Inden for hver frekvensgruppering præsenteres bivirkninger observeret under behandlingen eller inden

for 30 dage efter gennemført behandling med MabCampath efter faldende grad.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Infektioner og

parasitære sygdomme

Cytomegalovirus

viræmi

Pneumoni

Sepsis

Cytomegalovirus-

infektion;

Bronkitis

Stafylococ-baseret

bakteriæmi

Faryngitis

Tuberkulose

Oral candidiasis:

Bronkopneumoni

Herpes ophthalmicus

Beta-hæmolytisk

streptococinfektion

Candidiasis

Genital candidiasis

Urinvejsinfektion

Cystitis

Tinea corporis

Nasofaryngit

Rinit

Sygdomme i blod- og

lymfesystemet

Febril neutropeni

Agranulocytose

Neutropeni

Lymfopeni

Leukopeni

Lymfadenopati

Trombocytopeni

Epistaxis

Anæmi

Sygdomme i

immunsystemet:

Anafylaktisk reaktion

Hypersensitivitet

Stofskifte- og

ernæringssygdomme

Vægttab

Tumorlysissyndrom

Hyperglykæmi

Nedsat total protein

Anoreksi

Psykiatriske sygdomme

Angst

Sygdomme i

nervesystemet

Synkope

Vertigo

Svimmelhed

Tremor

Paræstesi

Hypoæstesi

Hovedpine

Øjne

Konjunktivit

Hjertelidelser

Cyanose

Hjertestop

Bradykardi

Myokardieinfarkt

Takykardi

Angina pectoris

Sinustakykardi

Atrieflimmer

Arytmi, supraventirkulær

Sinusbradykardi

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Supraventrikulære

ekstrasystoler

Vaskulære sygdomme

Hypotension

Hypertension

Ortostatisk hypotension

Hedeture

Rødmen

Respiratoriske, thorax-

og mediastina-lidelser

Bronkospasme

Hypoxi

Dyspnø

Pleural effusion

Dysfoni

Rinorré

Sygdomme i mave-

tarmkanalen

Kvalme

Opkastning

Ileus

Mavesmerter

Oralt ubehag

Maveubehag

Diarré

Sygdomme i hud og

subkutane væv

Urtikaria

Allergisk dermatit

Udslæt med pruritus

Udslæt

Pruritus

Udslæt, makuløst

Hyperhidrose

Udslæt, erytematøst

Erytem

Dermatit

Sygdomme i knogler,

led, muskler og

bindevæv

Myalgi

Knoglesmerter

Muskuloskeletale

smerter

Artralgi

Rygsmerter

Muskuloskeletale

brystsmerter

Muskelspasmer

Sygdomme i nyrer og

urinveje

Nedsat urinudskillelse

Dysuri

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet:

Feber

Træthed

Mucosal inflammation

Kulderystelser

Asteni

Erytem på infusionsstedet

Lokaliseret ødem

Ødem på infusionsstedet

Malaise

Der er indberettet akutte reaktioner ved infusion herunder feber, kulderystelser, kvalme, opkastning,

hypotension, træthed, udslæt, urticaria, dyspnø, hovedpine, pruritus og diaré. Størstedelen af disse

reaktioner er milde til moderate. Akutte reaktioner ved infusion forekommer sædvanligvis under den

første behandlingsuge og falder derefter væsentligt. Grad 3- eller 4-reaktioner ved infusion er ikke-

almindeligt forekommende efter den første behandlingsuge.

Bivirkninger hos tidligere behandlede patienter

Sikkerhedsdata hos tidligere behandlede B-CLL patienter er baseret på 149 patienter, der deltog i

enkeltgrenede undersøgelser af MabCampath (Forsøg 1, 2 og 3). Mere end 80% af de tidligere

behandlede patienter kan forvente at få bivirkninger; de bivirkninger, der er indberettet mest

almindeligt, forekommer sædvanligvis i den første behandlingsuge.

Inden for hver gruppe af bivirkninger med samme frekvens er bivirkningerne opstillet efter hvor

alvorlige de er. De mest alvorlige skal anføres først.

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Infektioner og

parasitære sygdomme

Sepsis

Cytomegalovirus-

infektion;

Bakterieinfektion

Pneumoni

Pneumocystis jiroveci

infektion

Virusinfektion

Herpes simplex

Pneumonitis

Fungal dermatitis

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Fungal infektion

Laryngitis

Candidiasis

Rinitis

Herpes zoster

Onykomykose

Absces

Urinvejsinfektion

Sinusitis

Bronkitis

Infektion i øvre luftveje

Faryngitis

Infektion

Neoplasmer, godartede,

ondartede og

uspecificerede (inkl.

cyster og polypper)

Lymfom-lignende

sygdom

Sygdomme i blod- og

lymfesystemet

Granulocytopeni

Febril neutropeni

Aplasi i knoglemarv

Trombocytopeni

Pancytopeni

Dissemineret

intravaskulær koagulation

Anæmi

Leukopeni

Hæmolytisk anæmi,

Nedsat haptoglobin

Lymfopeni

Knoglemarvsdepression

Purpura

Epistaxis

Gingiva blødning

Hæmatologisk test

abnorm

Sygdomme i

immunsystemet

Allergisk reaktion

Alvorlige anafylaktiske

og andre overfølsomheds-

reaktioner

Stofskifte- og

ernæringssygdomme

Anorexi

Hyponatræmi

Hypokalæmi

Hypokalcæmi

Forværret diabetes

mellitus

Vægttab

Dehydrering

Tørst

Psykiatriske sygdomme

Konfusion

Depersonalisation

Angst

Personlighedsforstyrrelse

Depression

Abnorm tankegang

Somnolens

Impotens

Insomni

Nervøsitet

Sygdomme i

nervesystemet

Hovedpine

Vertigo

Synkope

Svimmelhed

Abnorm gangart

Tremor

Dystoni

Paræstesi

Hyperæstesi

Hypoæstesi

Neuropati

Hyperkinesi

Smagsforvrængning

Smagstab

Øjne

Konjunktivitis

Endoftalmitis

Øre- og labyrint-lidelser

Døvhed

Tinnitus

Hjertelidelser

Palpitation

Hjertestop

Takykardi

Myokardieinfarkt

Atrieflimmer

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Systemorganklasse

Meget almindelig

Almindelig

Ikke-almindelig

Supraventrikulær

takykardi

Arytmi

Bradykardi

Abnormt EKG

Vaskulære sygdomme:

Hypotension

Hypertension

Perifer iskæmi

Karspasme

Rødmen

Respiratoriske, thorax-

og mediastina-lidelser

Dyspnø

Hypoxi

Stridor

Hæmoptyse

Tæthed i halsen

Bronkospasme

Pulmonal infiltration

Hoste

Pleural effusion

Nedsatte respirationslyde

Respiratorisk forstyrrelse

Sygdomme i mave-

tarmkanalen

Opkastning

Gastrointestinal blødning

Gastroenteritis

Kvalme

Ulcerøs stomatitis

Tungeulceration

Diarré

Stomatitis

Gingivitis

Mavesmerter

Hikke

Dyspepsi

Opstød

Konstipation

Mundtørhed

Flatulens

Hepatobiliære lidelser

Abnorm leverfunktion

Sygdomme i hud og

subkutane væv

Pruritus

Bulløst udslæt

Makulo-papuløst udslæt

Urtikaria

Erytematøst udslæt

Hudsygdom

Udslæt

Hyperhidrose

Sygdomme i knogler,

led, muskler og

bindevæv:

Artralgi

Bensmerter

Myalgi

Hypertoni

Skeletsmerter

Rygsmerter

Sygdomme i nyrer og

urinveje

Hæmaturi

Urininkontinens

Nedsat urinudskillelse

Polyuri

Abnorm nyrefunktion

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet:

Kulderystelser

Brystsmerter

Lungeødem

Feber

Influenza-lignende

symptomer

Perifert ødem

Træthed

Mucositis

Periorbitalt ødem

Ødem i munden

Mucosal ulceration

Ødemer

Misfarvning på

infusionsstedet

Asteni

Dematitis på

infusionsstedet

Malaise

Smerter på infusionsstedet

Følelse af temperatur-

ændring

Reaktion på

infusionsstedet

Smerter

Bivirkninger indberettet efter markedsføringen

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Bivirkninger ved infusion: Der er indberettet alvorlige bivirkninger, som nogen gange har dødelig

udgang, herunder bronkospasme, hypoksi, synkope, lungeinfiltrater, akut respiratorisk distress

syndrom (ARDS), respirationsstop, myokardieinfarkt, arytmier, akut hjerteinsufficiens og hjertestop.

Alvorlige anafylaktiske og andre hypersensivitetsreaktioner, herunder anafylaktisk chok og

angioødem, er indberettet efter MabCampath-behandling. Disse symptomer kan mindskes eller

undgås, hvis der anvendes præmedikation og dosisoptrapning (se pkt. 4.4).

Infektiøse og parasitære sygdomme: Alvorlige og sommetider fatale virale infektioner (f.eks.

adenovirus, parainfluenza, hepatitis B, progressiv multifokal leukoencephalopati (PML)), bakterielle

infektioner (herunder tuberkulose og atypiske mykobakterier, nokardiose) protozo- (f.eks. toxoplasma

gondii) og svampeinfektioner (f.eks. rinocerebral mucormycose), herunder dem der skyldes

reaktivering af latente infektioner, er forekommet under post-marketing overvågning. Den anbefalede

antiinfektiøse profylaktiske behandling synes at være effektiv til at mindske risikoen for PCP og

herpes-infektioner (se pkt. 4.4).

Der er indberettet EBV-relateret lymfoproliferativ sygdom, i nogle tilfælde fatal.

Sygdomme i blod og lymfesystem:

Der er indberettet alvorlige blødningsreaktioner.

Forstyrrelser i immunsystemet: Der er indberettet tilfælde af alvorlige autoimmune fænomener, nogen

gange med dødelig udgang, herunder autoimmun hæmolytisk anæmi, autoimmun trombocytopeni,

aplastisk anæmi, Guillain Barré-syndrom og dets kroniske form, kronisk inflammatorisk

demyelinerende polyradiculoneuropati. En positiv Coombs' test er også set. Tilfælde med TAGVHD

(Fatal Transfusion Associated Graft Versus Host Disease) er også indberettet.

Stofskiftesygdomme og ernæringsbetingede sygdomme: Der er indberettet tilfælde af

tumorlysesyndrom med dødelig udgang.

Sygdomme i nervesystemet:

Der er set intrakraniel blødning med dødelig udgang hos patienter med

trombocytopeni.

Hjertesygdomme: Kongestiv hjerteinsufficiens, kardiomyopati og nedsat ejektionsfraktion er

indberettet i usædvanlige tilfælde hos patienter, der tidligere er behandlet med potentielt

kardiotoksiske midler.

4.9

Overdosering

Der er patienter, som har fået gentagne dosisenheder på op til 240 mg MabCampath. Frekvensen af

grad 3 eller 4 bivirkninger såsom feber, hypotension og anæmi kan være højere hos disse patienter.

Der findes ingen kendt specifik antidot mod MabCampath. Behandlingen består af ophør med

MabCampath og symptomatisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastiske midler, monoklonale antistoffer, ATC-kode:

L01XC04.

Alemtuzumab er et genetisk fremstillet humaniseret IgG1 kappa-monoklonalt antistof specifikt for et

21-28 kD lymfocyt-celleoverfladeglykoprotein (CD 52) udskilt primært på overfladen af normale eller

maligne perifere blod B- og T-celle lymfocytter. Alemtuzumab blev dannet ved at indsætte seks

komplementaritets-bestemmende områder fra et IgG2a rotte monoklonalt antistof i et humant IgG1

immunglobulin-molekyle.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Alemtuzumab fremkalder lyse af lymfocytter ved at binde sig til CD52, stærkt udtrykt, ikke-

modulerende antigen, som befinder sig på overfladen af i det væsentlige alle B- og T-celle-lymfocytter

samt monocytter, thymocytter og makrofager. Antistoffet medierer lysen af lymfocytter via

komplementfiksering og antistofafhængig cellemedieret cytotoksicitet. Antigenet er fundet på en lille

procentdel (< 5%) af granulocytterne, men ikke på erytrocytter eller trombocytter. Alemtuzumab

synes ikke at ødelægge hæmatopoietiske stamceller eller progenitorceller.

1. linje-B-CLL-patienter

Sikkerhed og effektivitet for MabCampath blev evalueret i et Fase 3, open-label, randomiseret

komparativt forsøg med 1. linje-patienter (tidligere ubehandlede) behandlingskrævende Rai-stadie I-

IV B-CLL patienter (Undersøgelse 4). MabCampath viste sig at være chlorambucil overlegent målt

ved det primære endepunkt progressionsfri overlevelse (PFS) (se Figur 1).

Figur 1: Undersøgelse af progressionsfri overlevelse hos 1. linje-patienter (efter behandlingsgruppe)

De sekundære mål omfattede komplet respons (CR) og samlet respons (CR eller delvis respons),

grader ved anvendelse af 1996 NCIWG kriterierne, respons-varighed, tid til alternativ behandling og

sikkerhed i de to behandlingsgrene.

Hazard ratio: 0,58

95% CI: 0,43, 0,77

Stratificeret log-rank test: p= 0,0001

Skønnet

sandsynlighed

Tid (måneder)

Ant. udsat for risiko

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Resumé af 1. linje-patientpopulation og resultater

Uafhængig oversigt over responsgrad og varighed

MabCampath

n=149

Chlorambucil

n=148

P-værdi

Median for alder (år)

Ikke aktuelt

Rai-stadium III/IV sygdom

33,6%

33,1%

Ikke aktuelt

Samlet respons-grad

83,2%

55,4%

<0.0001*

Komplet respons

24,2%

2,0%

<0,0001*

MRD negativ****

7,4%

0,0%

0,0008*

Delvis respons

59,1%

53,4%

Ikke aktuelt

Varighed af respons**, CR eller

PR (måneder)

K-M median (95%

konfidensinterval)

N=124

16,2

(11,5, 23,0)

N=82

12,7

(10,2, 14,3)

Ikke aktuelt

Tid til alternativ behandling

(måneder)

K-M median (95%

konfidensinterval)

23,3

(20,7, 31,0)

14,7

(12,6, 16,8)

0,0001***

*Pearson chi-square test eller Exact test

** Varighed af bedst respons

*** log-rank test stratificeret efter Rai gruppe (Stadium I-II vs III-IV)

**** efter 4-farve flow

Cytogene analyser hos 1. linje-B-CLL-patienter:

Den cytogene profil af B-CLL vinder stigende anerkendelse som givende vigtige prognostiske

informationer, og den kan forudsige respons på visse behandlinger. Ud af de 1. linje-patienter (n=282)

hos hvem der var cytogene (FISH) data til rådighed ved udgangspunktet i undersøgelse 4, blev der

detekteret kromosomale afvigelser hos 82%, mens normal karyotype blev detekteret hos 18%.

Kromosomale afvigelser blev kategoriseret efter Döhner’s hierarkiske model. Hos 1. linje-patienter

behandlet med enten MabCampath eller chlorambucil var der 21 patienter med 17 q deletion, 54

patienter med 11 q deletion, 34 patienter med trisomi 12, 51 patienter med normal karyotype og 67

patienter med kun 13 q deletion.

ORR var højere hos patienter med nogen 11q deletion (87% v 29%; p<0,0001) eller kun 13 q deletion

(91% v 62%; p=0,0087) behandlet med MabCampath sammenlignet med chlorambucil. Der

observeredes en tendens til forbedret ORR hos patienter med 17p deletion behandlet med

MabCampath (64% v 20%; p=0,0805). Komplette remissioner var også højere hos patienter med kun

13q deletion behandlet med MabCampath (27% v 0%; p=0,0009). Median PFS var højere hos

patienter med kun 13q deletion behandlet med MabCampath (24,4 v 13,0 måneder; p=0,0170

stratificeret efter Rai-stadium). Der observeredes en tendens til forbedret PFS hos patienter med 17 q

deletion, trisomi 12 og normal karyotype, som ikke nåede signifikans på grund af den lille

populationsstørrelse.

Vurdering af CMV efter PCR:

I det randomiserede kontrollerede forsøg med 1. linje-patienter (Undersøgelse 4), blev patienter i

MabCampath-grenen testet ugentligt for CMV ved hjælp af en PCR (polymerasekædereaktion)

analyse fra indledning til afslutning af behandlingen, og hver 2. uge i de første to måneder efter

behandlingen. I denne undersøgelse rapporterede asymptomatisk positive PCR alene for CMV hos

77/147 (52.4%) af MabCampath-behandlede patienter; symptomatisk CMV-infektion blev rapporteret

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

mindre hyppigt hos 23/147 MabCampath-behandlede patienter (16%). I MabCampath-grenen fik

36/77 (46,8%) af patienterne med asymptomatisk PCR positiv CMV antiviral behandling, og 47/77

(61%) af disse patienter fik seponeret MabCampath-behandlingen. Tilstedeværelsen af asymptomatisk

positiv PCR for CMV eller symptomatisk PCR positiv CMV infektion under behandling med

MabCampath havde ingen målbar invirkning på den progressionsfri overlevelse (PFS).

Tidligere behandlede B-CLL-patienter:

Bedømmelsen af effekten af MabCampath er baseret på et samlet respons og overlevelsesprocenter.

Data, som er tilgængelige fra tre ukontrollerede studier af B-CLL, er opsummeret i følgende tabel:

Effektparametre

Studie 1

Studie 2

Studie 3

Antal patienter

Diagnostisk gruppe

B-CLL-patienter, som

havde fået et

alkylerende middel og

som ikke havde klaret

fludarabin

B-CLL-patienter,

som ikke havde

responderet på eller

som havde fået

recidiv efter

behandling med

konventionel

kemoterapi

B-CLL (plus en med

prolymfocytleukæmi

(PLL)) patienter, som

ikke havde

responderet på eller

som havde fået recidiv

efter behandling med

fludarabin

Medianalder (år)

Sygdomskarakteristika (%)

Rai-stadium III/IV

B-symptom

Tidligere behandlinger (%):

Alkylerende stoffer

Fludarabin

Antal tidligere behandlinger

(område)

3 (2-7)

3 (1-10)

3 (1-8)

Initialt doseringsregime

Gradvis øgning fra 3

til 10 til 30 mg

Gradvis øgning fra

10 til 30 mg

Gradvis øgning fra 10

til 30 mg

Afsluttende doseringsregime

30 mg iv 3 x ugentlig

30 mg iv 3 x ugentlig

30 mg iv 3 x ugentlig

Samlet målopfyldelse (%)

(95% sikkerhedsinterval)

Fuldstændig målopfyldelse

Delvis målopfyldelse

(23-43)

(8 - 33)

(11-47)

Median-varighed af

målopfyldelse (måneder)

(95% sikkerhedsinterval)

(5-8)

(5-23)

(6-19)

Median-tid til målopfyldelse

(måneder)

(95% sikkerhedsinterval)

(1-2)

(1-5)

(2-4)

Progressionsfri overlevelse

(måneder)

(95% sikkerhedsinterval)

(3-5)

(3-7)

(3-9)

Overlevelse (måneder):

(95% sikkerhedsinterval)

Alle patienter

Patienter, der responderer

16 (12-22)

33 (26-IN)

26 (12-44)

44 (28-IN)

28 (7-33)

36 (19-IN)

IN = ikke nået

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Farmakokinetikken blev beskrevet hos MabCampath-naive patienter med B-celle kronisk lymfatisk

leukæmi (B-CLL), hvor tidligere behandling med purinanaloger havde slået fejl. MabCampath blev

indgivet som en 2-timers intravenøs infusion efter anbefalet doseringsskema, startende med 3 mg og

stigende til 30 mg 3 gange ugentlig i op til 12 uger. Farmakokinetikken for MabCampath fulgte en 2-

kompartmentmodel og udviste non-lineær eliminationskinetik. Efter den sidste dosis på 30 mg var det

mediane fordelingsvolumen ved steady state 0,15 l/kg (område: 0,1-0,4 l/kg) tydende på, at

fordelingen primært var til de ekstracellulære væske- og plasmakompartments. Systemisk clearance

faldt ved gentagen indgift på grund af nedsat receptormedieret clearance (dvs. tab af CD 52 receptorer

i periferien). Ved gentagen indgift og deraf følgende plasmakoncentrationsakkumulation nærmede

eliminationshastigheden sig nul-ordenskinetik. Som sådan var halveringstiden 8 timer (område: 2-32

timer) efter den første dosis på 30 mg og den var 6 dage (område: 1-14 dage) efter den sidste dosis på

30 mg. Steady state-koncentrationer opnåedes efter ca. 6 ugers dosering. Der blev ikke observeret

nogen tydelig forskel i farmakokinetik mellem mænd og kvinder, ej heller blev der observeret nogen

tydelig alderseffekt.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Præklinisk vurdering af alemtuzumab hos dyr har været begrænset til cynomolgus-aben på grund af

det manglende udtryk af CD52 antigenet hos ikke-primater.

Lymfocytopeni var den mest almindelige behandlingsrelaterede virkning hos denne art. En let

kumulativ virkning på graden af reduktion af lymfocyttallet blev set i studier med gentagne doser

sammenlignet med enkeltdosistudier. Reduktionen af lymfocyttallet blev hurtigt reversibel efter

behandlingsophør. Reversibel neutropeni blev observeret efter daglig intravenøs eller subkutan

dosering i 30 dage, men ikke efter enkeltdoser eller daglig dosering i 14 dage. Histopatologiske

undersøgelsesresultater af knoglemarvsprøver viste ingen bemærkelsesværdige ændringer, som kunne

tilskrives behandlingen. Enkelte intravenøse doser på 10 og 30 mg/kg fremkaldte moderat til alvorlig

dosisrelateret hypotension ledsaget af let takykardi.

MabCampath Fab-binding blev observeret i lymfoide væv og det mononukleære fagocytsystem.

Betydende Fab-binding blev også observeret i de mandlige forplantningsorganer (epididymis, sperma,

vesicula seminalis) og huden.

Der er ikke andre fund i ovennævnte toksicitetsstudier, der giver oplysninger af betydning for den

kliniske brug.

Der er ikke gennemført kort- eller langvarige dyrestudier med MabCampath m.h.p. at vurdere

karcinogent eller mutagent potentiale.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumedetat

Polysorbat 80

Kaliumklorid

Kaliumdihydrogenfosfat

Natriumklorid

Dibasisk natriumfosfat

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel bør ikke opløses med andre opløsningsmidler end dem, der er nævnt i pkt. 6.6.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

Der er ingen kendte uforligeligheder med andre lægemidler. Andre lægemidler må dog ikke blandes

med MabCampath-infusionen eller infunderes samtidigt gennem den samme intravenøse

infusionsslange.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet hætteglas: 3 år.

Fortyndet opløsning:

MabCampath indeholder intet antimikrobielt konserveringsmiddel.

MabCampath bør anvendes inden 8 timer efter fortynding. Opløsningen kan opbevares ved 15°C -

30°C eller opbevares i køleskab. Dette kan kun accepteres, hvis tilberedningen af opløsningen finder

sted under strengt aseptiske forhold og opløsningen beskyttes mod lys.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C-8°C)

Må ikke nedfryses.

Opbevares i originalemballagen for at sikre beskyttelse mod lys.

Opbevaringsforhold for det fortyndede lægemiddel er anført under pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Klar glas, Type 1-hætteglas, lukket med gummiprop, som indeholder 1 ml koncentrat

Pakningsstørrelse: æske med 3 hætteglas.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Hætteglassets indhold bør inspiceres for partikler og misfarvning forud for indgift. Hvis der er

partikler til stede eller koncentratet er farvet, bør hætteglasset ikke anvendes.

MabCampath indeholder ingen antimikrobielle konserveringsmidler. Det anbefales derfor, at

MabCampath tilberedes til intravenøs infusion ved anvendelse af aseptisk teknik og at den fortyndede

infusionsopløsning indgives inden for 8 timer efter tilberedningen og beskyttes mod lys. Den

nødvendige mængde af hætteglassets indhold bør tilsættes til 100 ml 9 mg/ml (0,9%) natriumklorid

opløsning til infusion eller 5% glukoseopløsning til infusion. Posen bør vendes forsigtigt for at blande

opløsningen. Sørg for, at opløsningen forbliver steril, især fordi den ikke indeholder

konserveringsmidler.

Andre lægemidler må ikke blandes med MabCampath infusionen eller infunderes samtidigt gennem

den samme intravenøse infusionsslange (se pkt. 4.5).

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsning med MabCampath.

Latexhandsker og sikkerhedsbriller bør anvendes for at undgå at blive udsat for stoffet i tilfælde af

brud på ampullen eller andet utilsigtet spild. Kvinder, der er gravide eller som prøver at blive gravide,

bør ikke have med MabCampath at gøre.

Procedurer for korrekt håndtering og bortskaffelse bør iagttages. Alt spild eller affaldsstof skal

bortskaffes ved forbrænding.

Der skal udvises forsigtighed ved håndtering og tilberedning af opløsning med MabCampath. Brug af

latexhandsker og sikkerhedsbriller anbefales for at undgå at blive udsat for stoffet i tilfælde af brud på

hætteglasset eller andet utilsigtet spild.

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Genzyme Europe BV

Gooimeer 10

1411 DD Naarden

Holland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/01/193/002

9.

DATO FOR FØRSTE TILLADELSE/FORNYELSE AF TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 06/07/2001

Dato for seneste fornyelse: 10/07/2011

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu.

Læs hele dokumentet

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

Email

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2011. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/266219/2011

EMEA/H/C/000353

EPAR – sammendrag for offentligheden

MabCampath

alemtuzumab

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

MabCampath. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede

lægemidlet og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til

sine anbefalinger om anvendelsesbetingelserne for MabCampath.

Hvad er MabCampath?

MabCampath er et koncentrat, der blandes til en opløsning til infusion (drop i en vene). Det indeholder

det aktive stof alemtuzumab 10 mg/ml eller 30 mg/ml.

Hvad anvendes MabCampath til?

MabCampath anvendes til behandling af patienter med B-celle kronisk lymfatisk leukæmi (B-CLL), som

er kræftform i en type hvide blodlegemer kaldet B-lymfocytter.. MabCampath anvendes til patienter,

hos hvem kombinationsbehandlinger, der omfatter fludarabin (et andet lægemiddel, der bruges mod

leukæmi), ikke er hensigtsmæssige.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes MabCampath?

Behandlingen med MabCampath bør overvåges af en læge med erfaring i brug af lægemidler mod

kræft. Patienterne skal have steroider, et antihistamin og et smertestillende middel inden den første

dosis og inden enhver stigning i dosis. De skal desuden have antibiotika og antivirale midler under og

efter behandlingen.

MabCampath gives som en infusion, der varer ca. to timer. I den første uge af behandlingen gives

MabCampath i stigende doser: 3 mg på dag 1, 10 mg på dag 2 og 30 mg på dag 3, så længe hver

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

dosis tåles godt. Dette kaldes ‘dosiseskalering’. Herefter er den anbefalede dosis 30 mg pr. dag, som

gives tre gange om ugen (hver anden dag) i op til højst 12 uger.

Under behandlingen skal patienten overvåges. Dels overvåges det, at lægemidlet virker, dels

overvåges blodets indhold af blodplader (de blodlegemer, der medvirker ved blodets størkning) og af

neutrofiler (de hvide blodlegemer, der bekæmper infektioner). Hvis værdierne er for lave, skal

behandlingen stilles i bero eller helt ophøre. De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet

(også en del af EPAR).

Hvordan virker MabCampath?

Alemtuzumab, det aktive stof i MabCampath, er et monoklonalt antistof. Et monoklonalt antistof er et

antistof (en type protein), som er udviklet til at kunne genkende og binde sig til en særlig struktur

(kaldet et antigen), som findes i visse celler i kroppen. Ved CLL producerer organismen for mange

lymfocytter. Alemtuzumab er udformet, så det bindes til et glykoprotein (et protein, der er overtrukket

med sukkermolekyler), der kaldes CD52, som findes på lymfocytternes overflade. Når denne binding

dannes, dør lymfocytterne, hvorved CLL bedre kan kontrolleres.

Hvordan blev MabCampath undersøgt?

MabCampath blev undersøgt i fire hovedundersøgelser af i alt 446 patienter med CLL. En af

undersøgelserne omfattede 297 patienter, som ikke havde fået nogen behandling før. Den

sammenlignede virkningen af et 12 uger langt behandlingsforløb med MabCampath med et et årligt

behandlingsforløb med chlorambucil (et andet lægemiddel mod kræft). Behandlingens virkning blev

hovedsagelig bedømt i forhold til, hvor lang tid, der gik inden sygdommen blev værre eller patienten

døde.

Der blev foretaget tre andre undersøgelser af i alt 149 patienter, som allerede havde modtaget anden

behandling. I disse undersøgelser blev MabCampath ikke sammenlignet med andre former for

behandling. En af disse undersøgelser omfattede 93 patienter, hos hvem tidligere behandling med

fludarabin var holdt op med at virke Det primære effektmål var patientens almene bedring.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved MabCampath?

Hos patienter, der ikke havde modtaget behandling før, var MabCampath mere effektivt end

chlorambucil. Hos patienter, der fik MabCampath, tog det i gennemsnit 14,6 måneder længere, inden

sygdommen blev værre, eller inden patienten døde sammenlignet med 11,7 måneder hos dem, der fik

chlorambucil.

I hovedundersøgelsen af patienter, som var blevet behandlet før, reagerede 33 % helt eller delvist på

behandling med MabCampath. Tilsvarende resultater forekom i de andre to undersøgelser af tidligere

behandlede patienter.

Hvilken risiko er der forbundet med MabCampath?

De hyppigste bivirkninger ved MabCampath er: infusionsreaktioner (feber, kulderystelser, lav blodtryk,

kløe, kvalme, nældefeber, forøget hjertefrekvens , åndenød), lavt antal røde blodlegemer)(hvide

blodlegemer, -plader og røde blodlegemer), infektioner (symptomer på cytomegalovirus i blodet,

cytomegalovirus-infektion eller andre infektioner), gastrointestinale symptomer (kvalme opkastning,

mavesmerter) og neurologiske symptomer(søvnløshed, angst). De hyppigste bivirkningerer nedsat

antal hvide blodlegemer, infusionsreaktioner og infektioner eller immunosuppression (nedsat aktivitet i

MabCampath

Side 2/3

Lægemidlet er ikke længere autoriseret til salg

MabCampath

Side 3/3

immunsystemet. Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger ved MabCampath

fremgår af indlægssedlen.

MabCampath bør ikke anvendes til patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for

alemtuzumab, museproteiner eller andre af indholdsstofferne. MabCampath må ikke anvendes hos

patienter:

som har en aktiv infektion, der har bredt sig til hele kroppen

som er smittet med HIV

som har aktiv, sekundær cancer

som er gravide

Hvorfor blev MabCampath godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konstaterede, at virkningen af MabCampath er

blevet påvist, men der er ingen oplysninger om undersøgelser, der direkte sammenligner MabCampath

med behandlingskombinationer, der omfatter fludarabin, som har udbredt anvendelse til behandling af

patienter med CLL. Udvalget konkluderede derfor at fordelene ved MabCampath opvejer risiciene til

behandling af patienter med B-celle CLL, hos hvem kemoterapi kombineret med fludarabin ikke er

hensigtsmæssig Udvalget anbefalede udstedelse af markedsføringstilladelse for MabCampath.

MabCampath blev oprindeligt godkendt under ”særlige omstændigheder”, da det af faglige årsager ikke

har været muligt at indhente fyldestgørende oplysninger om lægemidlet. Da virksomheden havde

fremlagt de yderligere oplysninger, som man havde anmodet om, blev de ”særlige omstændigheder”

ophævet den 4. juli 2008.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri anvendelse af

MabCampath?

Virksomheden, som fremstiller MabCampath, skal sørge for, at alle læger i alle medlemsstater, som

ordinerer lægemidlet, får udleveret en folder med oplysninger om lægemidlets sikkerhed.

Andre oplysninger om MabCampath:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for MabCampath den 6. juli 2001. Markedsføringstilladelsen er gyldig på ubegrænset tid.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen er Genzyme Europa BV

Den fuldstændige EPAR for MabCampath findes på agenturets websted: : ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European Public Assessment Reports.. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med MabCampath, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2011.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information