Lyrica

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

30-11-2020

Aktiv bestanddel:
pregabalin
Tilgængelig fra:
Upjohn EESV
ATC-kode:
N03AX16
INN (International Name):
pregabalin
Terapeutisk gruppe:
Antiepileptika, , Andre antiepileptika
Terapeutisk område:
Epilepsi, Angst, Neuralgi
Terapeutiske indikationer:
Neuropatiske painLyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne. EpilepsyLyrica er indiceret som adjuverende behandling til voksne med partielle anfald med eller uden sekundær generalisering. Generaliseret angst disorderLyrica er indiceret til behandling af generaliseret angst (GAD) hos voksne.
Produkt oversigt:
Revision: 48
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000546
Autorisation dato:
2004-07-05
EMEA kode:
EMEA/H/C/000546

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

30-11-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

18-06-2010

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

30-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

30-11-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

30-11-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

30-11-2020

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lyrica 25 mg hårde kapsler

Lyrica 50 mg hårde kapsler

Lyrica 75 mg hårde kapsler

Lyrica 100 mg hårde kapsler

Lyrica 150 mg hårde kapsler

Lyrica 200 mg hårde kapsler

Lyrica 225 mg hårde kapsler

Lyrica 300 mg hårde kapsler

pregabalin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Lyrica til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

er nævnt i denne indlægsseddel. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Lyrica

Sådan skal du tage Lyrica

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Lyrica tilhører den gruppe medicin, der anvendes til behandling af epilepsi, neuropatiske smerter og

generaliseret angst hos voksne.

Perifere og centrale neuropatiske smerter: Lyrica anvendes til behandling af langvarige smerter,

som skyldes beskadigede nervebaner. Flere forskellige sygdomme kan være årsag til disse perifere

neuropatiske smerter, f.eks. diabetes eller helvedesild. Smertefornemmelsen kan beskrives som varm,

brændende, dunkende, jagende, skærende, skarp, krampagtig, smertende, snurrende, følelsesløs,

prikkende og stikkende. Perifere og centrale neuropatiske smerter kan også være forbundet med

humørsvingninger, søvnforstyrrelser, træthed (udmattelse) og kan have indflydelse på det fysiske og

sociale velvære, og den samlede livskvalitet.

Epilepsi: Lyrica anvendes til behandling af visse former for epilepsi (partielle anfald med eller uden

sekundær generalisering) hos voksne. Din læge vil udskrive Lyrica til behandling af din epilepsi, hvis

din nuværende behandling ikke kan kontrollere din tilstand. Du skal tage Lyrica sammen med din

nuværende behandling. Lyrica er ikke beregnet til at blive brugt alene, men skal altid anvendes i

kombination med anden behandling mod epilepsi.

Generaliseret angst: Lyrica anvendes til generaliseret angst. Symptomer på generaliseret angst er

vedvarende og udtalt angst og bekymring, som er svær at kontrollere. Generaliseret angst kan også

medføre rastløshed, anspændthed, pirrelighed, øget træthed, koncentrationsbesvær, en følelse af at

være ”tom i hovedet”, irritabilitet, muskelspændinger eller søvnforstyrrelser. Symptomerne er værre

end de, der kan opleves i forbindelse med dagligdagens stress og anstrengelser.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Lyrica

Tag ikke Lyrica

hvis du er allergisk over for pregabalin eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager Lyrica

Hos nogle patienter, der tager Lyrica, er der rapporteret om symptomer, der tyder på en

overfølsomhedsreaktion. Disse symptomer omfatter hævelse af ansigt, læber, tunge og hals samt

hududslæt. Kontakt straks lægen (ring 112) hvis du oplever disse reaktioner.

Lyrica er forbundet med svimmelhed og søvnighed, som kan øge risikoen for faldulykker hos

ældre patienter. Du skal derfor være forsigtig, indtil du ved, hvordan medicinen virker på dig.

Lyrica kan forårsage sløret syn, synstab eller andre synsændringer, som kan være forbigående.

Kontakt straks lægen, hvis du får synsforandringer.

Nogle diabetespatienter kan få vægtøgning, når de tager Lyrica, og kan derfor have behov for at

ændre deres diabetesmedicin.

Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader,

som følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til

behandling af smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere

lægemidler med samme bivirkning, anvendes samtidig.

Hos nogle patienter, der tager Lyrica, er der set kronisk venstresidig hjertesvigt. Dette er

overvejende set hos ældre patienter med hjerte-karsygdom. Fortæl det altid til lægen, før du

starter behandling med pregabalin, hvis du tidligere har haft en hjertelidelse.

Hos nogle patienter, der tager Lyrica, er der set nyresvigt. Tal med lægen, hvis du har nedsat

urinmængde under behandlingen med Lyrica. Det kan være nødvendigt at stoppe behandlingen.

En lille andel af de personer, der bliver behandlet med epilepsimedicin som for eksempel Lyrica

har haft selvmordstanker eller tanker om at gøre skade på sig selv. Hvis du på noget tidspunkt

får sådanne tanker, skal du straks kontakte din læge.

Når Lyrica tages med andre lægemidler, som er kendt for at kunne give forstoppelse (som f.eks

visse typer smertestillende medicin), kan det give maveproblemer (f.eks. forstoppelse,

tarmslyng). Fortæl lægen, hvis du får forstoppelse, især hvis du er tilbøjelig til at få

forstoppelse.

Inden du tager denne medicin, skal du fortælle lægen, hvis du har eller tidligere har haft et

misbrug af alkohol, stoffer eller medicin eller har været afhængig. Du må ikke tage mere

medicin end foreskrevet.

Der er set kramper i forbindelse med behandling med Lyrica og kort tid efter ophør af

behandling med Lyrica. Hvis du får kramper, skal du straks kontakte lægen.

Hos nogle patienter med andre sygdomme er der set nedsat hjernefunktion (encefalopati) i

forbindelse med Lyrica -behandling. Fortæl lægen, hvis du har eller tidligere har haft en

alvorlig sygdom, herunder lever- eller nyresygdom.

Der er set vejrtrækningsbesvær. Hvis du har lidelser i nervesystemet, en luftvejslidelse, nedsat

nyrefunktion, eller hvis du er ældre end 65 år, kan lægen ordinere en anden dosis. Kontakt

lægen, hvis du får vejtrækningsbesvær eller stakåndethed.

Børn og unge

Sikkerheden og virkningen hos børn og unge (under 18 år) er ikke undersøgt, og derfor bør pregabalin

ikke anvendes til denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Lyrica

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin, for nylig har brugt

anden medicin eller planlægger at bruge anden medicin.

Lyrica og anden medicin kan påvirke hinanden (interaktion). Når det bruges sammen med visse typer

medicin, som har beroligende virkninger (herunder opioider), kan Lyrica forstærke disse virkninger og

kan føre til åndedrætssvigt, dyb bevidstløshed og død. Graden af svimmelhed, søvnighed og nedsat

koncentrationsevne kan øges, når Lyrica tages sammen med lægemidler, der indeholder:

Oxycodon – (smertestillende middel)

Lorazepam – (anvendes til behandling af angst)

Alkohol

Lyrica kan tages sammen med svangerskabsforebyggende medicin.

Brug af Lyrica sammen med mad, drikke og alkohol

Lyrica kapsler kan tages både sammen med og uden mad.

Det tilrådes ikke at drikke alkohol, når du tager Lyrica.

Graviditet og amning

Du må ikke tage Lyrica, hvis du er gravid, eller hvis du ammer, medmindre din læge har givet dig en

anden besked. Hvis du er i den fødedygtige alder, skal du bruge sikker prævention. Hvis du er gravid

eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apoteket til råds, før du tager dette lægemiddel.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lyrica kan give svimmelhed, søvnighed og nedsat koncentrationsevne. Du bør ikke køre bil, betjene

indviklede maskiner eller udføre andre aktiviteter, der kan være farlige, før du ved, om denne medicin

påvirker din evne til at udføre disse aktiviteter.

Lyrica indeholder lactosemonohydrat

Kontakt lægen, før du tager dette lægemiddel, hvis lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse

sukkerarter.

Lyrica indeholder natrium

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hård kapsel, dvs. det er i det

væsentlige natriumfrit.

3.

Sådan skal du tage Lyrica

Tag altid Lyrica nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil fastsætte den dosis, der passer til dig.

Lyrica er kun til oral anvendelse.

Perifere og centrale neuropatiske smerter, epilepsi eller generaliseret angst:

Tag det antal kapsler, som lægen har ordineret.

Den dosis, som er blevet tilpasset til dig og din tilstand, vil normalt være 150-600 mg dagligt.

Din læge vil fortælle, at du enten skal tage Lyrica 2 gange eller 3 gange dagligt. For 2 gange

dagligt skal Lyrica tages én gang om morgenen og én gang om aftenen og på omtrent samme tid

hver dag. For 3 gange dagligt skal Lyrica tages én gang om morgenen, én gang om

eftermiddagen og én gang om aftenen og på omtrent samme tid hver dag.

Hvis du har indtryk af, at virkningen af Lyrica er for stærk eller alt for svag, skal du tale med din læge

eller apotekspersonalet.

Hvis du er ældre (over 65 år), skal du tage Lyrica som normalt, medmindre du har nyreproblemer.

Din læge kan have anvist en anden doseringsvejledning og/eller dosis, hvis du har nyreproblemer.

Kapslerne skal sluges hele og indtages med vand.

Fortsæt med at tage Lyrica, indtil din læge beder dig om at stoppe.

Hvis du har taget for mange Lyrica kapsler

Kontakt omgående lægen eller skadestuen. Medbring pakningen med Lyrica kapsler. Du kan føle dig

søvnig, forvirret, oprevet eller rastløs, hvis du har taget for mange Lyrica. Der er også rapporteret

krampeanfald.

Hvis du har glemt at tage Lyrica

Det er vigtigt, at du tager dine Lyrica kapsler regelmæssigt og på samme tid hver dag. Hvis du

glemmer at tage en dosis, skal du tage den straks, du kommer i tanke herom, medmindre det er ved at

være tid for din næste dosis. I så fald skal du fortsætte med at tage din næste dosis som normalt. Du

må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Lyrica

Du må ikke stoppe med at tage Lyrica, medmindre din læge har bedt dig herom. Ophør af

behandlingen skal ske gradvist over mindst 1 uge.

Når du stopper med at tage Lyrica efter langtidsbehandling eller korttidsbehandling, skal du vide, at du

måske får visse bivirkninger. Disse bivirkninger omfatter søvnforstyrrelser, hovedpine, kvalme, følelse

af angst, diarré, influenzalignende symptomer, kramper, nervøsitet, depression, smerter, svedtendens

og svimmelhed. Disse symptomer kan forekomme oftere eller i en alvorligere grad, hvis du har taget

Lyrica i længere tid.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som alle andre lægemidler give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige: Sker hos flere end 1 ud af 10 behandlede

Svimmelhed, søvnighed, hovedpine.

Almindelige bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 10 behandlede

Øget appetit.

Følelse af opstemthed, forvirring, desorientering, nedsat seksuel interesse, irritabilitet.

Opmærksomhedsforstyrrelser, klodsethed, hukommelsesproblemer, hukommelsestab, rysten,

talevanskeligheder, snurrende fornemmelse, følelsesløshed, sløvhed, søvnlignende

sløvhedstilstand, søvnforstyrrelser, træthed, følelse af at være unormal.

Sløret syn, dobbeltsyn.

Svimmelhed, balanceproblemer, faldtendens.

Mundtørhed, forstoppelse, opkastning, luft i tarmen, diarré, kvalme, oppustethed.

Problemer med at opnå penisrejsning.

Hævelser i kroppen, herunder af arme og ben.

Følelse af at være beruset, unormal gangart.

Vægtøgning.

Muskelkrampe, ledsmerter, rygsmerter, smerter i arme og ben.

Ondt i halsen.

Ikke almindelige bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 100 behandlede

Manglende appetit, vægttab, lavt blodsukker, højt blodsukker.

Ændret selvopfattelse, rastløshed, depression, uro, humørsvingninger, taleproblemer,

hallucinationer, drømmeforstyrrelser, panikanfald, sløvhed, aggressivitet, hævet stemningsleje,

mental svækkelse, vanskelighed ved at tænke, øget seksuel interesse, seksuelle problemer

herunder problemer med at få orgasme, forsinket udløsning.

Synsforstyrrelser, usædvanlige øjenbevægelser, ændring i synet herunder tunnelsyn, lysglimt,

urolige bevægelser, nedsatte reflekser, øget aktivitet, svimmelhed i stående stilling, følsom hud,

manglende smagsevne, brændende fornemmelse, rysten ved bevægelse, nedsat bevidsthed,

bevidshedstab, besvimelse, øget følsomhed over for støj, utilpashed.

Tørre øjne, hævede øjne, øjensmerter, trætte øjne, øjne, der løber i vand, øjenirritation.

Hjerterytmeforstyrrelser, hurtigere hjerterytme (puls), lavt blodtryk, højt blodtryk, ændringer i

hjerteslag, hjertesvigt.

Rødmen, hedeture.

Vejrtrækningsproblemer, tør næse, tilstoppet næse.

Øget spytproduktion, halsbrand, følelsesløshed omkring munden.

Svedtendens, udslæt, kulderystelser, feber.

Muskeltrækninger, ledhævelser, muskelstivhed, smerter herunder muskelsmerter, smerter i

nakken.

Brystsmerter.

Vanskelighed ved eller smertefuld vandladning, inkontinens.

Svaghed, tørst, trykken for brystet.

Ændringer i levertal og blodprøveresultater (forhøjet kreatinkinase i blodet, forhøjet alanin-

aminotransferase, forhøjet aspartat-aminotransferase, nedsat trombocyttal, for få hvide

blodlegemer (neutropeni), forhøjet kreatinin i blodet, nedsat kalium i blodet.

Overfølsomhed, hævelse af ansigt, kløe, nældefeber, løbende næse, næseblod, hoste, snorken.

Smertefuld menstruation.

Kolde hænder og fødder.

Sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 1.000 behandlede

Unormal lugtesans, synsforstyrelser, ændret synsopfattelse af dybde, øget lysfølsomhed,

synstab.

Udvidede pupiller, skeløjethed .

Koldsved, halssammensnøring, opsvulmet tunge.

Betændelse i bugspytkirtlen.

Problemer med at synke.

Langsom eller nedsat kropsbevægelse.

Problemer med at skrive korrekt.

Væskeophobning i maven.

Væske i lungerne.

Kramper.

Forandringer i elektrokardiogrammet (ekg, optagelse af hjertets elektriske aktivitet), der svarer

til hjerterytmeforstyrrelser.

Muskelsvækkelse.

Flåd fra brystvorter, unormal vækst af bryster, vækst af bryster hos mænd.

Menstruationsforstyrrelser.

Nyresvigt, nedsat urinmængde, besvær med at lade vandet.

Nedsat antal hvide blodlegemer.

Upassende opførsel.

Allergiske reaktioner (der kan omfatte åndedrætsbesvær, hornhindebetændelse (keratitis) og en

alvorlig hudreaktion med udslæt, blæredannelse og afskalning af hud samt smerte).

Gulsot (gulfarvning af hud og øjne).

Meget sjældne bivirkninger: Sker hos op til 1 ud af 10.000 behandlede

Leversvigt.

Leverbetændelse (hepatitis).

Hvis dit ansigt eller tunge hæver, eller hvis huden bliver rød og begynder at danne blærer eller

skalle af, skal du straks kontakte læge eller skadestue.

Visse bivirkninger, såsom søvnighed, kan være hyppigere hos patienter med rygmarvsskader, som

følge af samtidig brug af andre præparater med lignende bivirkningsprofil, f.eks. til behandling af

smerter eller spasticitet. Sværhedsgraden af en bivirkning kan øges, når flere lægemidler med samme

bivirkning, anvendes samtidig.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Følgende bivirkninger er rapporteret efter markedsføring: Vejrtrækningsbesvær, stakåndethed.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Lyrica indeholder:

Aktivt indholdsstof: pregabalin. 1 hård kapsel indeholder 25 mg, 50 mg, 75 mg, 100 mg, 150

mg, 200 mg, 225 mg eller 300 mg pregabalin.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat, majsstivelse, talcum, gelatine, titandioxid (E171),

natriumlaurilsulfat, vandfri kolloid silica, sort blæk, (som indeholder shellac, sort jernoxid

(E172), propylenglycol, kaliumhydroxid) og renset vand.

75 mg, 100 mg, 200 mg, 225 mg og 300 mg kapsler indeholder også rød jernoxid (E172).

Udseende og pakningsstørrelser

25 mg kapsler

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 25”

på underdelen.

50 mg kapsler

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 50”

på underdelen. Kapslen er mærket med et sort bånd på underdelen af

kapslen.

75 mg kapsler

Hvide og orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og

”PGN 75” på underdelen.

100 mg kapsler

Orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN

100” på underdelen.

150 mg kapsler

Hvide, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 150”

på underdelen.

200 mg kapsler

Lyse orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og

”PGN 200” på underdelen.

225 mg kapsler

Hvide og lyse orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen

og ”PGN 225” på underdelen.

300 mg kapsler

Hvide og orange, hårde kapsler, som er mærket ”Pfizer” på overdelen og

”PGN 300” på underdelen.

Lyrica findes i 8 pakningsstørrelser i PVC med en aluminiumfolie på bagsiden. En pakning med

14 kapsler i 1 blisterplade, 21 kapsler i 1 blisterplade, 56 kapsler i 4 blisterplader, 70 kapsler i

5 blisterplader, 84 kapsler i 4 blisterplader, 100 kapsler i 10 blisterplader, 112 kapsler i 8 blisterplader

og 100 × 1 kapsel som perforeret enkeltdosisblister.

Derudover findes Lyrica i en HDPE-beholder, der indeholder 200 kapsler for 25 mg, 75 mg, 150 mg

og 300 mg styrken.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Upjohn EESV, Rivium Westlaan 142, 2909 LD Capelle aan den IJssel, Nederlandene.

Fremstiller:

Pfizer Manufacturing Deutschland GmbH, Betriebsstātte Freiburg, Mooswaldallee 1, 79090 Freiburg,

Tyskland.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om Lyrica, skal du henvende dig til den lokale repræsentant for

indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Pfizer S.A. / N.V.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Lietuva

Pfizer Luxembourg SARL filialas Lietuvoje nia

Tel. +3705 2514000

България

Пфайзер Люксембург САРЛ, Клон България

Тел: +359 2 970 4333

Luxembourg/Luxemburg

Pfizer S.A.

Tél/Tel: +32 (0)2 554 62 11

Česká republika

Pfizer spol s r.o.

Tel: +420-283-004-111

Magyarország

Pfizer Kft.

Tel. + 36 1 488 37 00

Danmark

Pfizer ApS

Tlf: +45 44 20 11 00

Malta

Vivian Corporation Ltd.

Tel: +356 21344610

Deutschland

Pfizer OFG Germany GmbH

Tel: +49 (0)800 5500634

Nederland

Pfizer bv

Tel: +31 (0)10 406 43 01

Eesti

Pfizer Luxembourg SARL Eesti filiaal

Tel: +372 666 7500

Norge

Pfizer AS

Tlf: +47 67 52 61 00

Ελλάδα

UPJOHN HELLAS ΕΠΕ

λ: +30 2100 100 002

Österreich

Pfizer Corporation Austria Ges.m.b.H.

Tel: +43 (0)1 521 15-0

España

Pfizer GEP, S.L.

Tel: +34 91 490 99 00

Polska

Pfizer Polska Sp. z o.o.

Tel.: +48 22 335 61 00

France

Pfizer PFE France

Tél: +33 (0)1 58 07 34 40

Portugal

Laboratórios Pfizer, Lda.

Tel: +351 21 423 5500

Hrvatska

Pfizer Croatia d.o.o.

Tel: + 385 1 3908 777

România

Pfizer România S.R.L.

Tel: +40 (0)21 207 28 00

Ireland

Pfizer Healthcare Ireland

Tel: +1800 633 363 (toll free)

Tel: + 44 (0)1304 616161

Slovenija

Pfizer Luxembourg SARL

Pfizer podružnica za svetovanje s področja

farmacevtske dejavnosti Ljubljana

Tel: + 386 (0) 1 52 11 400

Ísland

Icepharma hf.

Sími: +354 540 8000

Slovenská republika

Pfizer Luxembourg SARL, organizačná zložka

Tel: +421–2–3355 5500

Italia

Pfizer Established Medicine Italy S.r.l.

Tel: +39 06 33 18 21

Suomi/Finland

Pfizer Oy

Puh./Tel: +358 (0)9 43 00 40

Κύπρος

GPA Pharmaceuticals Ltd

Τηλ: +357 22863100

Sverige

Pfizer AB

Tel: +46 (0)8 550 520 00

Latvija

Pfizer Luxembourg SARL filiāle Latvijā

Tel: +371 670 35 775

United Kingdom

Pfizer Limited

Tel: +44 (0)1304 616161

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside: http://www.ema.europa.eu/

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lyrica 25 mg hårde kapsler

Lyrica 50 mg hårde kapsler

Lyrica 75 mg hårde kapsler

Lyrica 100 mg hårde kapsler

Lyrica 150 mg hårde kapsler

Lyrica 200 mg hårde kapsler

Lyrica 225 mg hårde kapsler

Lyrica 300 mg hårde kapsler

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Lyrica 25 mg hårde kapsler

1 hård kapsel indeholder 25 mg pregabalin.

Lyrica 50 mg hårde kapsler

1 hård kapsel indeholder 50 mg pregabalin.

Lyrica 75 mg hårde kapsler

1 hård kapsel indeholder 75 mg pregabalin.

Lyrica 100 mg hårde kapsler

1 hård kapsel indeholder 100 mg pregabalin.

Lyrica 150 mg hårde kapsler

1 hård kapsel indeholder 150 mg pregabalin.

Lyrica 200 mg hårde kapsler

1 hård kapsel indeholder 200 mg pregabalin.

Lyrica 225 mg hårde kapsler

1 hård kapsel indeholder 225 mg pregabalin.

Lyrica 300 mg hårde kapsler

1 hård kapsel indeholder 300 mg pregabalin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Lyrica 25 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 35 mg lactosemonohydrat.

Lyrica 50 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 70 mg lactosemonohydrat.

Lyrica 75 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 8,25 mg lactosemonohydrat.

Lyrica 100 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 11 mg lactosemonohydrat.

Lyrica 150 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 16,5 mg lactosemonohydrat.

Lyrica 200 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 22 mg lactosemonohydrat.

Lyrica 225mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 24,75 mg lactosemonohydrat.

Lyrica 300 mg hårde kapsler

Hver kapsel indeholder 33 mg lactosemonohydrat.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Hårde kapsler.

Lyrica 25 mg hårde kapsler

Hvide mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 25” på underdelen med sort blæk.

Lyrica 50 mg hårde kapsler

Hvide mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 50” på underdelen med sort blæk. Underdelen er også

mærket med et sort bånd.

Lyrica 75 mg hårde kapsler

Hvide og orange mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 75” på underdelen med sort blæk.

Lyrica 100 mg hårde kapsler

Orange mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 100” på underdelen med sort blæk.

Lyrica 150 mg hårde kapsler

Hvide mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 150” på underdelen med sort blæk.

Lyrica 200 mg hårde kapsler

Lyseorange mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 200” på underdelen med sort blæk.

Lyrica 225 mg hårde kapsler

Hvide og lyseorange mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 225” på underdelen med sort blæk.

Lyrica 300 mg hårde kapsler

Hvide og orange mærket ”Pfizer” på overdelen og ”PGN 300” på underdelen med sort blæk.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Neuropatiske smerter

Lyrica er indiceret til behandling af perifere og centrale neuropatiske smerter hos voksne.

Epilepsi

Lyrica er indiceret som supplerende behandling til voksne med refraktære partielle anfald med eller

uden sekundær generalisering.

Generaliseret angst

Lyrica er indiceret til behandling af generaliseret angst (GAD) hos voksne.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Dosering

Dosis er 150-600 mg dagligt fordelt på enten 2 eller 3 doser.

Neuropatiske smerter

Behandling med pregabalin kan startes med en dosis på 150 mg dagligt fordelt på 2 eller 3 doser.

Afhængigt af patientens respons og tolerabilitet kan dosis efter 3-7 dage øges til 300 mg dagligt, og

hvis nødvendigt kan dosis øges til maksimalt 600 mg dagligt efter yderligere 7 dage.

Epilepsi

Behandling med pregabalin kan startes med en dosis på 150 mg dagligt fordelt på 2 eller 3 doser.

Afhængigt af patientens respons og tolerabilitet kan dosis efter 7 dage øges til 300 mg dagligt. Den

maksimale dosis på 600 mg dagligt kan nås efter yderligere 7 dage.

Generaliseret angst

Dosis er 150-600 mg dagligt fordelt på 2 eller 3 doser. Behov for behandling bør regelmæssigt

revurderes.

Behandling med pregabalin kan startes med en dosis på 150 mg dagligt. Afhængigt af patientens

respons og tolerabilitet kan dosis efter 7 dage øges til 300 mg dagligt. Efter yderligere 7 dage kan

dosis øges til 450 mg dagligt. Efter yderligere 7 dage kan dosis øges til den maksimale dosis på

600 mg dagligt.

Seponering af pregabalin

Hvis pregabalin skal seponeres, anbefales det at lade seponeringen ske gradvist over mindst 1 uge

uafhængigt af indikationen og i overensstemmelse med gældende klinisk praksis (se pkt. 4.4 og 4.8).

Nedsat nyrefunktion

Pregabalin udskilles fra det systemiske kredsløb primært via renal udskillelse som uomdannet

lægemiddelstof. Da pregabalin-clearance er direkte proportionalt med kreatininclearance (se pkt. 5.2),

skal dosis individuelt tilpasses patienter med nedsat nyrefunktion i henhold til kreatininclearance.

Disse fremgår af tabel 1 og er udregnet med følgende formel:

Pregabalin fjernes effektivt fra plasma via hæmodialyse (50% af lægemiddelstoffet på 4 timer). Hos

patienter, der er i hæmodialysebehandling, skal den daglige dosis af pregabalin justeres i forhold til

nyrefunktionen. Udover den daglige dosis, skal supplerende dosis gives umiddelbart efter hver 4.

times hæmodialysebehandling (se tabel 1).

Tabel 1. Pregabalin dosisjustering i forhold til nyrefunktion

Kreatininclearance

(ml/min)

Total daglig dosis pregabalin *

Dosisinterval

Startdosis

(mg/døgn)

Maksimal dosis

(mg/døgn)

≥ 60

Fordelt på 2 eller 3 daglige doser

≥ 30 - < 60

Fordelt på 2 eller 3 daglige doser

≥ 15 - < 30

25 – 50

1 gang dagligt eller fordelt på 2

daglige doser

< 15

1 gang dagligt

Supplerende dosis efter hæmodialyse (mg)

Engangsdosis

* Total døgndosis (mg/døgn) skal fordeles som anført under dosisinterval for at give mg/dosis

kvinder)

0,85

(ml/min)

learance

Kreatininc

l

mol

inin

serumkreat

kg

vægt

x

år

alder

x

Supplerende dosis er en enkelt tillægsdosis.

Nedsat leverfunktion

Dosisjustering er ikke nødvendig hos patienter med nedsat leverfunktion (se pkt. 5.2).

Pædiatrisk population

Lyricas sikkerhed og virkning hos børn under 12 år og unge (12-17 år) er ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger

vedrørende dosering.

Ældre

Dosisreduktion hos ældre kan være nødvendig på grund af nedsat nyrefunktion (se pkt. 5.2).

Administration

Lyrica kan tages med eller uden mad.

Lyrica er kun til oral anvendelse.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Diabetespatienter

Nogle diabetespatienter, der er i pregabalinbehandling, kan få vægtøgning, og den hypoglykæmiske

medicin bør justeres i overensstemmelse med gældende klinisk praksis.

Overfølsomhedsreaktioner

Efter markedsføring har der været rapporter om overfølsomhedsreaktioner, herunder tilfælde af

angioødem. Behandling med pregabalin skal straks seponeres i tilfælde af symptomer på angioødem,

f.eks. hævelse af ansigtet, læberne eller de øvre luftveje.

Svimmelhed, søvnighed, bevidsthedstab, konfusion og mental svækkelse

Behandling med pregabalin er forbundet med svimmelhed og søvnighed, som kan øge risikoen for

faldulykker hos ældre patienter. Efter markedsføring er der også set tilfælde af bevidsthedstab,

konfusion og mental svækkelse. Derfor bør patienter tilrådes at udvise forsigtighed, indtil de er

bekendt med bivirkningerne af medicinen.

Synsrelaterede bivirkninger

I de kontrollerede studier er der rapporteret om sløret syn hos flere patienter behandlet med pregabalin

end hos patienter behandlet med placebo. I de fleste tilfælde blev synet normaliseret efter fortsat

behandling. I de kliniske studier, hvor der blev udført øjenundersøgelse, var hyppigheden af reduktion

af synsskarphed og ændringer i synsfelt større hos patienter behandlet med pregabalin end hos

patienter behandlet med placebo. Hyppigheden af forandringer af øjenbaggrunden var større hos

patienter behandlet med placebo (se pkt. 5.1).

Efter markedsføring er der set tilfælde af øjenbivirkninger, herunder synstab, sløring af synet eller

andre forandringer i synsskarpheden, hvoraf mange var forbigående. Seponering af behandling med

pregabalin kan føre til en normalisering eller forbedring af disse synssymptomer.

Nyresvigt

Der er set tilfælde af nyresvigt, og denne bivirkning er i nogle tilfælde reversibel ved seponering af

pregabalin.

Seponering af andre antiepileptika

Ved tillægsbehandling med pregabalin, er der ikke tilstrækkelig dokumentation for at seponere

samtidig brug af anden antiepileptika, selv om anfaldskontrol er opnået, for derved at

monoterapibehandle med pregabalin.

Seponeringssymptomer

Efter seponering af kortidsbehandling og langtidsbehandling med pregabalin, er der set

seponeringssymptomer hos nogle patienter. Følgende symptomer er set: søvnløshed, hovedpine,

kvalme, angst, diarré, influenzalignende symptomer, nervøsitet, depression, smerter, kramper,

hyperhidrose, svimmelhed, hvilket kan være tegn på fysisk afhængighed. Patienten bør informeres om

dette ved behandlingens start.

Der kan opstå kramper, herunder status epilepticus og tonisk-kloniske kramper under behandling med

pregabalin eller kort tid efter behandlingsophør.

Ved seponering af langtidsbehandling med pregabalin tyder data på, at hyppighed og sværhedsgrad af

seponeringssymptomer kan være dosisrelaterede.

Hjerteinsufficiens

Efter markedsføring er der rapporteret om kronisk venstresidig hjerteinsufficiens hos nogle patienter i

behandling med pregabalin. Disse hændelser er overvejende set hos ældre kardiovaskulært,

kompromiterede patienter, der er i behandling med pregabalin for en neuropatisk indikation.

Pregabalin bør anvendes med forsigtighed til disse patienter. Hændelsen kan gå i sig selv ved

seponering af behandlingen.

Behandling af centrale neuropatiske smerter, der skyldes rygmarvsskader

Ved behandling af centrale neuropatiske smerter, der skyldes rygmarvsskader, ses generelt en øget

forekomst af bivirkninger, som bivirkninger i centralnervesystemet og især søvnighed. Dette kan

tilskrives en additiv effekt på grund af samtidig medicin (f.eks. antispastisk medicin), som er

nødvendig for behandling af denne tilstand. Der bør tages hensyn til dette, når pregabalin ordineres til

denne tilstand.

Respirationsdepression

Der er rapporteret om svær respirationsdepression i relation til brug af pregabalin. Patienter med

kompromitteret åndedrætsfunktion, respiratorisk eller neurologisk lidelse, nedsat nyrefunktion,

samtidig brug af CNS-deprimerende midler og ældre kan have en øget risiko for at få denne alvorlige

bivirkning. Det kan være nødvendigt med dosisjusteringer til disse patienter (se pkt. 4.2).

Selvmordstanker og -adfærd

Selvmordstanker og -adfærd er rapporteret hos patienter i behandling med antiepileptika ved flere

forskellige indikationer. En metaanalyse af randomiserede, placebokontrollerede studier med

antiepileptika har også vist en let forøget risiko for selvmordstanker og -adfærd. Mekanismen bag denne

risiko er ikke kendt, og de forhåndenværende data udelukker ikke muligheden for en forøget risiko for

pregabalin.

Derfor bør patienterne overvåges for, om de får tegn på selvmordstanker og -adfærd, og passende

behandling bør overvejes. Patienter (og plejepersonale) bør tilrådes straks at søge læge, hvis der opstår

tegn på selvmordstanker og -adfærd.

Nedsat funktion af mave-tarm-kanalen

Efter markedsføring er der rapporteret om bivirkninger relateret til nedsat funktion af mave-tarm-

kanalen (f.eks intestinal obstruktion, paralytisk ileus, obstipation), når pregabalin gives samtidig med

lægemidler, der potentielt kan medføre obstipation, herunder opioide analgetika. Når pregabalin og

opioider gives i kombination, bør der tages forholdsregler for at undgå obstipation (især hos kvinder og

ældre patienter).

Samtidig brug af opioider

Der tilrådes forsigtighed, når pregabalin ordineres samtidig med opioider, grundet risikoen for CNS-

depression (se pkt. 4.5). I et case-kontrol-studie med opioidbrugere havde patienter, der tog pregabalin

samtidig med et opioid, øget risiko for opioidrelateret død sammenlignet med brug af opioider alene

(justeret odds ratio [aOR], 1,68 [95 % CI, 1,19 til 2,36]). Denne øgede risiko blev set ved lave doser af

pregabalin (≤ 300 mg, aOR 1,52 [95% CI, 1,04 til 2,22]) og der var en tendens til en større risiko ved

høje doser pregabalin (> 300 mg, aOR 2,51 [95% CI 1,24 til 5,06]).

Forkert brug, misbrug eller afhængighed

Tilfælde af forkert brug, misbrug og afhængighed er blevet rapporteret. Der bør udvises forsigtighed

ved behandling af patienter, der tidligere har haft et misbrug, og patienten bør overvåges for

symptomer på forkert brug, misbrug og afhængighed af pregabalin (der er rapporteret om udvikling af

tolerans, dosisstigning og stofsøgende adfærd).

Encefalopati

Tilfælde af encefalopati er blevet rapporteret, især hos patienter med underliggende tilstande, der kan

udløse encefalopati.

Lactoseintolerans

Lyrica indeholder lactosemonohydrat. Patienter med arvelig galactoseintolerans, en særlig form af

hereditær lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose/galactosemalabsorption bør ikke

anvende denne medicin.

Natriumindhold

Lyrica indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. hård kapsel. Patienter på natriumrestriktiv

diæt kan oplyses om, at dette lægemiddel i det væsentlige er natriumfrit.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Pregabalin udskilles hovedsagligt uomdannet i urin, gennemgår ubetydelig metabolisme hos

mennesker (< 2% af dosis genfindes i urin som metabolitter), hæmmer ikke lægemiddelmetabolisme

in vitro, og bindes ikke til plasmaproteiner. Derfor er det usandsynligt, at pregabalin vil forårsage eller

selv vil blive påvirket af farmakokinetiske interaktioner.

In vivo studier og populationsfarmakokinetiske analyser

Følgelig har in vivo studier ikke vist klinisk relevante farmakokinetiske interaktioner mellem

pregabalin og phenytoin, carbamazepin, valproat, lamotrigin, gabapentin, lorazepam, oxycodon eller

ethanol. Farmakokinetiske befolkningsanalyser tyder på, at orale antidiabetika, diuretika, insulin,

phenobarbital, tiagabin og topiramat, ikke har nogen klinisk betydende virkning på pregabalin-

clearance.

Orale kontraceptiva, norethisteron og/eller ethinylestradiol

Samtidig indgift af pregabalin og orale kontraceptiva norethisteron og/eller ethinyløstradiol påvirker

ikke steady state farmakokinetikken af nogen af stofferne.

Lægemidler, der påvirker centralnervesystemet

Pregabalin kan potensere virkningerne af ethanol og lorazepam.

Efter markedsføring er der rapporteret om respirationssvigt, koma og dødsfald hos patienter, der tager

pregabalin og opioider og/eller andre lægemidler, der supprimerer centralnervesystemet (CNS).

Pregabalin synes at være additiv ved den nedsættelse af kognitiv og grovmotorisk funktion, der

forårsages af oxycodon.

Interaktioner og ældre

Der er ikke udført specifikke farmakodynamiske interaktionsstudier på ældre raske forsøgspersoner.

Interaktionsstudier er kun udført hos voksne.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder/antikonception hos mænd og kvinder.

Da den potentielle risiko for mennesker er ukendt, skal kvinder i den fertile alder anvende sikker

antikonception.

Graviditet

Der foreligger ikke tilstrækkelig data om brugen af pregabalin hos gravide.

Dyreforsøg har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). Den potentielle risiko for mennesker er

ukendt.

Lyrica bør ikke anvendes under graviditet, medmindre det er klart nødvendigt (hvis fordelene for

moderen klart opvejer den mulige risiko for fosteret/det nyfødte barn).

Amning

Pregabalin udskilles i modermælken (se pkt. 5.2). Virkningen af pregabalin på det ammede barn er

ukendt. Det skal besluttes, om amning skal ophøre eller behandling med pregabalin seponeres, idet der

tages højde for fordelene ved amning af barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der findes ingen kliniske data om virkningen af pregabalin på fertiliteten hos kvinder.

I et klinisk studie, udført for at vurdere pregabalins indvirkning på sperms motilitet, fik raske mandlige

forsøgspersoner pregabalindoser på 600 mg/dag. Efter 3 måneders behandling sås der ingen

påvirkning af motiliteten.

Et fertilitetsstudie på hunrotter har vist negative virkninger på reproduktion. Fertilitetsstudier på

hanrotter har vist negative virkninger på reproduktion og udvikling. Den kliniske betydning af disse

fund kendes ikke (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Lyrica påvirker i mindre eller moderat grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Lyrica

kan forårsage svimmelhed og søvnighed, og derfor kan det påvirke evnen til at køre bil eller betjene

maskiner. Patienter opfordres til ikke at køre bil, betjene indviklede maskiner eller udsætte sig for

andre potentielt farlige aktiviteter før det vides, hvordan denne medicin påvirker deres evne til at

udføre disse aktiviteter.

4.8

Bivirkninger

Det kliniske program med pregabalin omfatter over 8.900 patienter, som fik pregabalin. Heraf har over

5.600 deltaget i dobbelt-blinde placebokontrollerede studier. De hyppigst rapporterede bivirkninger er

svimmelhed og søvnighed. Bivirkningerne er som regel lette til moderate. I de kontrollerede studier

udgik 12% af patienterne, der fik pregabalin, og 5% af patienterne, der fik placebo, på grund af

bivirkninger. De hyppigste bivirkninger, som førte til seponering af behandlingen i pregabalin-

gruppen, var svimmelhed og søvnighed.

Tabel 2 nedenfor viser bivirkninger, som optræder med en højere hyppighed end placebo og hos mere

end 1 patient. De er anført efter organklasse og hyppighed (meget almindelig (≥ 1/10); almindelig

(≥ 1/100 til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til

1/1.000); meget

sjældne (< 1/10.000)), hyppighed ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden

for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste

bivirkninger er anført først.

De anførte bivirkninger kan også have forbindelse til den tilgrundliggende sygdom og/eller anden

samtidig behandling.

Ved behandling af centrale neuropatiske smerter, der skyldes rygmarvsskader, ses generelt en øget

forekomst af bivirkninger, CNS-bivirkninger og især søvnighed (se pkt. 4.4).

Yderligere bivirkninger, der er rapporteret efter markedsføring, er anført i kursiv i tabellen nedenfor.

Tabel 2. Bivirkninger ved pregabalin

Organklasse

Bivirkning

Infektioner og parasitære sygdomme

Almindelig

Nasopharyngitis.

Blod- og lymfesystem

Ikke almindelig

Neutropeni.

Immunsystemet

Ikke almindelig

Sjælden

Overfølsomhed.

Angioødem, allergiske reaktioner.

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Øget appetit.

Ikke almindelig

Anoreksi, hypoglykæmi.

Psykiske forstyrrelser

Almindelig

Eufori, konfusion, irritabilitet, desorientering, søvnløshed, nedsat

libido.

Ikke almindelig

Halluciationer, panikanfald, rastløshed, agitation, depression,

forsænket stemningsleje, hævet stemningsleje, aggression,

humørsvingninger, depersonalisation, svært ved at finde ord,

drømmeforstyrrelser, øget libido, anorgasme, apati.

Sjælden

Impulsivitet.

Nervesystemet

Meget almindelig

Svimmelhed, søvnighed, hovedpine.

Almindelig

Ataksi, koordinationsforstyrrelser, tremor, dysartri, amnesi,

hukommelsesproblemer, opmærksomhedsforstyrrelser, paræstesi,

hypæstesi, sedation, balanceforstyrrelser, letargi.

Ikke almindelig

Synkope, stupor, myokloni, bevidsthedstab, psykomotorisk

hyperaktivitet, dyskinesi, ortostatisk svimmelhed,

intentionstremor, nystagmus, kognitiv forstyrrelse, mental

svækkelse, taleproblemer, hyporefleksi, hyperæstesi, brændende

fornemmelse, manglende smagsopfattelse, utilpashed.

Sjælden

Kramper, parosmi, hypokinesi, dysgrafi.

Øjne

Almindelig

Sløret syn, dobbeltsyn.

Ikke almindelig

Tab af perifert syn, synsforstyrrelser, hævede øjne, synsfeltdefekt,

nedsat synsskarphed, øjensmerter, øjentræthed, fotopsi, tørre øjne,

tåreflåd, øjenirritation.

Sjælden

Synstab, keratitis,oscillopsi, ændret visuel dybdeopfattelse,

mydriasis, skelen, øget lysindtryk.

Øre og labyrint

Almindelig

Vertigo.

Ikke almindelig

Støjoverfølsomhed.

Hjerte

Ikke almindelig

Takykardi, atrioventrikulært blok af første grad, sinusbradykardi,

kongestiv hjerteinsufficiens.

Sjælden

Forlængelse af QT-intervallet, sinustakykardi, sinusarytmi.

Vaskulære sygdomme

Ikke almindelig

Hypotension, hypertension, hedeture, flushing, perifer

kuldefølelse.

Organklasse

Bivirkning

Luftveje, thorax og mediastinum

Ikke almindelig

Dyspnø, næseblod, hoste, nasal kongestion, rhinitis, snorken, tørre

næseslimhinder.

Sjælden

Ikke kendt

Lungeødem, følelse af at halsen snører sig sammen.

Respirationsdepression

Mave-tarmkanalen

Almindelig

Opkastning, kvalme, obstipation, diarré, flatulens, oppustethed,

mundtørhed.

Ikke almindelig

Gastroøsofageal refluks, øget spytsekretion, oral hypæstesi.

Sjælden

Ascites, pankreatitis, opsvulmet tunge, dysfagi.

Lever og galdeveje

Ikke almindelig

Forhøjede leverenzymer*.

Sjælden

Ikterus.

Meget sjælden

Leversvigt, hepatitis.

Hud og subkutane væv

Ikke almindelig

Papuløst udslæt, urticaria, hyperhidrose, kløe.

Sjælden

Stevens-Johnsons syndrom, koldsved.

Knogler, led, muskler og bindevæv

Almindelig

Ikke almindelig

Muskelkramper, artralgi, rygsmerte, ekstremitetssmerter, spasmer

i cervikalmuskulaturen.

Ledhævelser, myalgi, muskeltrækninger, nakkesmerter,

muskelstivhed.

Sjælden

Rabdomyolyse.

Nyrer og urinveje

Ikke almindelig

Urininkontinens, dysuri.

Sjælden

Nyresvigt, oliguri, urinretention.

Det reproduktive system og mammae

Almindelig

Erektil dysfunktion.

Ikke almindelig

Seksual dysfunktion, forsinket ejakulation, dysmenoré,

brystsmerter.

Sjælden

Amenorré, brystflåd, brystforstørrelse, gynækomasti.

Almene symptomer og reaktioner på administrationsstedet

Almindelig

Perifere ødemer, ødem, gangforstyrrelser, faldtendens, følelse af

beruselse, føle sig unormal, træthed.

Ikke almindelig

Generaliseret ødem, ansigtsødem, trykken for brystet, smerte,

pyreksi, tørst, kulderystelser, asteni.

Undersøgelser

Almindelig

Vægtøgning.

Ikke almindelig

Forhøjet blod-kreatinin-fosfokinase, forhøjet blodglucose, nedsat

antal blodplader, forhøjet S-kreatinin, nedsat S-kalium, vægttab.

Sjælden

Nedsat antal hvide blodlegemer.

* Forhøjet alaninaminotransferase (ALAT) og forhøjet aspartataminotransferase (ASAT).

Efter seponering af kortidsbehandling og langtidsbehandling med pregabalin, er der set

seponeringssymptomer hos nogle patienter. Følgende symptomer er set: søvnløshed, hovedpine,

kvalme, angst, diarré, influenzalignende symptomer, kramper, nervøsitet, depression, smerter,

hyperhidrose, svimmelhed, hvilket kan være tegn på fysisk afhængighed. Patienten bør informeres om

dette ved behandlingens start.

Ved seponering af langtidsbehandling med pregabalin tyder data på, at hyppighed og sværhedsgrad af

seponeringssymptomer kan være dosisrelaterede.

Pædiatrisk population

Den sikkerhedsprofil for pregabalin, der blev observeret i fem pædiatriske studier hos patienter med

partielle anfald med eller uden sekundær generalisering (effekt- og sikkerhedsstudie af 12 ugers

varighed hos patienter i alderen 4-16 år, n=295; effekt- og sikkerhedsstudie af 14 dages varighed hos

7 Westferry Circus

Canary Wharf

London E14 4HB

United Kingdom

Telephone

+44 (0)20 7418 8400

Facsimile

+44 (0)20 7418 8416

E-mail

info@ema.europa.eu

Website

www.ema.europa.eu

An agency of the European Union

© European Medicines Agency, 2010. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/229012/2010

EMEA/H/C/546

EPAR - sammendrag for offentligheden

Lyrica

pregabalin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Lyrica.

Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet og nåede

frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine anbefalinger om

anvendelsesbetingelserne for Lyrica.

Hvad er Lyrica?

Lyrica er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof pregabalin. Det fås som kapsler (hvide: 25, 50

og 150 mg, hvide og orange: 75, 225 og 300 mg, orange: 100 mg, lys orange: 200 mg) eller som oral

opløsning (20 mg/ml).

Hvad anvendes Lyrica til?

Lyrica anvendes til behandling af voksne med følgende tilstande:

neuropatiske smerter (smerter som følge af beskadigelse af nerver). Lyrica kan anvendes til

perifere neuropatiske smerter såsom de smerter, der opleves af diabetespatienter eller af patienter

med herpes zoster (helvedesild), og til centrale neuropatiske smerter, som opleves af patienter,

der har fået beskadiget rygmarven.

epilepsi. Lyrica anvendes som tillægsbehandling til en eksisterende behandling hos patienter, der

har partielle anfald (epileptiske anfald, som starter i en bestemt del af hjernen), som ikke kan

holdes under kontrol med den nuværende behandling,

generaliseret angst (langvarig angst eller nervøsitet over hverdagsanliggender).

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Lyrica?

Den anbefalede startdosis af Lyrica er 150 mg dagligt fordelt på to eller tre doser. Efter tre til syv dage

kan dosis øges til 300 mg dagligt. Dosis kan maksimalt øges endnu to gange, indtil den mest effektive

dosis er nået. Den maksimale dosis er 600 mg daglig. Hvis man ophører med behandlingen med Lyrica,

bør dette ligeledes ske gradvis i løbet af mindst en uge.

Kapslerne skal synkes hele med vand. Patienter, som har nyresygdomme, skal have lavere dosis.

Hvordan virker Lyrica?

Det aktive stof i Lyrica, pregabalin, ligner i sin struktur kroppens egen "neurotransmitter" (signalstof)

GABA (gamma-aminosmørsyre), men dets biologiske virkninger er meget anderledes.

Neurotransmittere er kemiske stoffer, som sætter nervecellerne i stand til at kommunikere med

hinanden. Det vides endnu ikke med nøjagtighed, hvordan pregabalin virker, men det menes at

påvirke den måde, hvorpå calcium trænger ind i nerveceller. Dette nedsætter aktiviteten i visse

nerveceller i hjernen og rygmarven, hvorved det frigiver andre neurotransmittere, der er en

medvirkende årsag til smerter, epilepsi og angst.

Hvordan blev Lyrica undersøgt?

Lyrica blev sammenlignet med placebo (en virkningsløs behandling) i 22 undersøgelser:

til perifere neuropatiske smerter blev der gennemført undersøgelser, som omfattede over 3 000

patienter, hvoraf ca. halvdelen havde diabetisk neuropati, og den anden halvdel havde smerter

som følge af helvedesild. Der blev gennemført en yderligere undersøgelse af 137 patienter med

centrale neuropatiske smerter som følge af en beskadigelse af rygmarven. Undersøgelserne varede

i op til 12 uger. Virkningen af Lyrica blev målt ved hjælp af et standardspørgeskema for smerter,

til epilepsi blev der gennemført tre undersøgelser, som omfattede over 1 000 patienter. Det

primære effektmål var ændringen i antallet af anfald efter 11 til 12 uger,

til generaliseret angst blev der gennemført otte undersøgelser, som omfattede over 3 000

patienter. Effekten blev målt ved hjælp af et standardspørgeskema for angst efter fire til otte uger.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Lyrica?

Til neuropatiske smerter var Lyrica mere effektivt end placebo til at lindre smerter. Til perifere

neuropatiske smerter oplevede 35 % af de patienter, der blev behandlet med Lyrica, et fald i

smertescoren på mindst 50 % sammenlignet med 18 % af de patienter, der blev behandlet med

placebo. Til centrale neuropatiske smerter oplevede 22 % af de patienter, der blev behandlet med

Lyrica, et fald i smertescoren på mindst 50 % sammenlignet med 8 % af de patienter, der blev

behandlet med placebo.

Til epilepsi nedsatte Lyrica antallet af anfald: ca. 45 % af de patienter, der fik Lyrica 600 mg dagligt,

og ca. 35 % af dem, der fik Lyrica 300 mg dagligt, oplevede et fald i antallet af anfald på 50 % eller

derover. Til sammenligning var det ca. 10 % af de patienter, der fik placebo.

Til generaliseret angst var Lyrica mere effektivt end placebo: 52 % af de patienter, der fik Lyrica,

oplevede en forbedring på mindst 50 % sammenlignet med 38 % af de patienter, der fik placebo.

TLyrica

EMA/395549/2010

Side 2/3

TLyrica

EMA/395549/2010

Side 3/3

Hvilken risiko er der forbundet med Lyrica?

De hyppigste bivirkninger ved Lyrica (som optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er svimmelhed

og søvntrang (søvnighed). Den fuldstændige liste over alle de indberettede bivirkninger for Lyrica

fremgår af indlægssedlen.

Lyrica bør ikke anvendes hos patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for pregabalin

eller andre af indholdsstofferne.

Hvorfor blev Lyrica godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Lyrica opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse.

Andre oplysninger om Lyrica:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Lyrica til Pfizer Limited den 6. juli 2004. Markedsføringstilladelsen er gyldig på ubegrænset

tid.

Den fuldstændige EPAR for Lyrica findes her. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om behandling med

Lyrica, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2010.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information