Luminity

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

21-10-2019

Aktiv bestanddel:
perflutren
Tilgængelig fra:
Lantheus EU Limited
ATC-kode:
V08DA04
INN (International Name):
perflutren
Terapeutisk gruppe:
Kontrastmedier
Terapeutisk område:
Ekkokardiografi
Terapeutiske indikationer:
Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug. Luminity er en ultralyd kontrast-øge agent til brug hos patienter, hos hvem ikke-kontrast ekkokardiografi var suboptimal (suboptimal anses for at indikere, at mindst to af seks segmenter i 4 - eller 2-kammer lyset af den ventrikulære grænsen ikke var evaluerbare), og der er mistanke om eller konstateret koronar arterie sygdom, at yde en mattering af hjertets kamre og forbedring af venstre ventrikel endokardiale grænsen afgrænsning på både hvile og stress.
Produkt oversigt:
Revision: 13
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000654
Autorisation dato:
2006-09-20
EMEA kode:
EMEA/H/C/000654

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

05-10-2016

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

21-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

21-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

21-10-2019

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

21-10-2019

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

05-10-2016

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Luminity 150 mikroliter/ml gas og solvens til injektions-/infusionsvæske, dispersion

perflutren

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at

bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Luminity

Sådan skal du bruge Luminity

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Luminity er et kontraststof til ultralydsundersøgelser, som indeholder mikrosfærer (bittesmå bobler) af

perflutrengas som det aktive stof.

Luminity er til diagnostisk brug. Det er et kontraststof (et lægemiddel, der gør kroppens indre

nemmere at se i forbindelse med billedundersøgelser).

Luminity anvendes til at få et bedre billede (scanning) af hjertets kamre, især af venstre hjertekammer

(ventrikel), under ekkokardiografien (en diagnostisk test, hvor hjertet fotograferes ved hjælp ad

ultralyd). Luminity anvendes til patienter med mistanke om eller bekræftet koronar hjertesygdom

(blokering af de blodkar, der fører blodet til hjertemusklen), når billedet med ekkokardiografi uden

kontraststof ikke er optimalt.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge luminity

Du må ikke få Luminity

-

hvis du er allergisk over for perflutren eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i punkt 6).

Hvis du tidligere har haft en allergisk reaktion, efter at du har fået Luminity eller et andet kontraststof

til ultralydsundersøgelser, skal du fortælle det til din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, før du bruger Luminity

- hvis du har fået at vide, at du har en hjerteshunt

- hvis du lider af en svær hjerte- eller lungesygdom, eller hvis du har brug for mekanisk hjælp til at

trække vejret

- hvis du har kunstige hjerteklapper

- hvis du har akut inflammation/blodforgiftning

- hvis du har hyperaktivt koaguleringssystem (problemer med blodets koagulering)

eller tilbagevendende blodpropper

- hvis du har en leversygdom

- hvis du har en nyresygdom

Børn og unge

Luminity må ikke bruges til børn eller unge (under 18 år), fordi Luminitys virkning på disse

aldersgrupper er ikke undersøgt.

Brug af anden medicin sammen med Luminity

Fortæl det altid til lægen, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du får Luminity.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Luminity påvirker ikke evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Luminity indeholder natrium.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) per dosis, dvs. det er næsten

”natriumfrit”.

Luminity indeholder propylenglycol.

Dette lægemiddel indeholder 103,5 mg/ml propylenglycol, hvilket svarer til 182,2 mg i hvert

hætteglas.

3.

Sådan skal du bruge luminity

Du vil, inden eller under ultralydsundersøgelsen, få Luminity af en læge eller sygeplejerske, som har

erfaring med denne type undersøgelser. Lægen eller sygeplejersken vil beregne den rigtige dosis.

Luminity er til intravenøs anvendelse (direkte indsprøjtning i en vene). Før brug skal dette lægemiddel

aktiveres ved at omryste det i et mekanisk udstyr, Vialmixeren, der leveres til de læger, som skal

klargøre lægemidlet. Dette sikrer, at lægemidlet omrystes korrekt og i så lang tid, at der opstår en

“dispersion" af mikrosfærer med perflutrengas af den rigtige størrelse for at opnå et billede af god

kvalitet.

Luminity indsprøjtes derefter i en vene enten som en ”bolusinjektion” (hvor alt lægemiddel indsprøjtes

på en gang) eller som en infusion (drop) efter fortynding med natriumklorid 9 mg/ml (0,9 %) eller

glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion. Lægen kan undertiden vælge at give to indsprøjtninger

i forbindelse med ultralydsundersøgelsen. Dosis og den måde, Luminity gives på, afhænger af den

teknik, der bruges til ekkokardiografien.

Hvis du får for meget Luminity

Overdosering er ikke sandsynlig, eftersom lægemidlet gives af en læge. I tilfælde af en overdosering

træffer lægen de nødvendige foranstaltninger.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Nogle patienter kan opleve allergilignende reaktioner, som f.eks. hævet ansigt. Der er imidlertid en

risiko for, at disse allergilignende reaktioner kan blive alvorlige og kan omfatte anafylaktiske shock

(en alvorlig, potentielt livstruende allergisk reaktion). Derudover kan nogle patienter opleve kramper,

som kan forbindes med disse allergiske reaktioner.

Der er forekommet hjerte- og åndedrætsproblemer, herunder hjertestop, hos nogle patienter. Disse

bivirkninger blev indberettet sjældent i kliniske forsøg, og hyppigheden kendes ikke i forbindelse med

rapporter efter markedsføring.

Almindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Hovedpine, ansigtsrødme.

Ualmindelige bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Svimmelhed

Ændret smagssans

Lavt blodtryk

Vejrtrækningsbesvær, halsirritation,

Mavesmerter, diarré, kvalme, opkastning

Kløe

Øget svedtendens

Rygsmerter, brystsmerter

Voldsom træthed

Følelse af varme og

Smerter ved indsprøjtningsstedet.

Sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 1000 personer)

Følelsesløshed, prikken eller brænden

Ændret hjerteslag, hjertebanken (dit hjerte banker hårdere eller uregelmæssigt)

Utilpashed

Højt blodtryk

Kolde fingre og tæer

Vejrtrækningsbesvær, hoste, tør hals, synkebesvær

Udslæt, rødme af huden

Ledsmerter, sidestik, nakkesmerter, muskelkramper, feber, muskelstivhed og

Unormalt elektrokardiogram.

Ikke kendt

(hyppigheden kan ikke vurderes ud fra forhåndenværende data)

bevidstløshed,

følelsesløshed i ansigtet

hævelse af øjet

unormalt syn

Disse bivirkninger forsvinder som regel hurtigt og uden behandling.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller sygeplejerske. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Luminity utilgængeligt for børn.

Brug ikke Luminity efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Inden aktivering (omrystning), opbevares i køleskab (2 ºC-8 ºC).

Efter aktivering (omrystning), må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Du skal have fået dispersionen inden for 12 timer efter aktivering (omrystning).

Lægemidlet kan genaktiveres optil 48 timer efter den første aktivering og skal anvendes inden for 12

timer efter anden aktivering.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Luminity indeholder:

Aktivt stof er; perflutren. Hver ml indeholder højst 6,4 x 10

perflutren-holdige lipid-bobler, med en

gennemsnitlig diameter på 1,1-2,5 mikrometer. Mængden af perflutrengas i hver ml er ca.

150 mikroliter.

Øvrige indholdsstoffer er: 1,2-dipalmitoyl-

sn

-glycero-3-phosphatidylcholin (DPPC),

1,2-dipalmitoyl-

sn

-glycero-3-phosphatidsyre, mononatriumsalt (DPPA),

N

-(methoxypolyethylenglycol

5000 carbamoyl)-1,2-dipalmitoyl-

sn

-glycero-3-phosphatidylethanolamin, mononatriumsalt

(MPEG5000 DPPE), natriumdihydrogenphosphat monohydrat, dinatrium

hydrogenphosphatheptahydrat, natriumchlorid, propylenglycol, glycerol, vand til injektionsvæsker.

Luminity´s udseende og pakningstørrelse

Luminity er en gas og solvens til dispersion til indsprøjtning eller infusion. Inden aktivering af

Luminity, er indholdet i hætteglasset en farveløs, ensartet klar til gennemsigtigt væske. Efter

aktivering fremstår produktet som en mælket, hvid væske.

Det fås i pakker af 1 eller 4 enkeltdosis-hætteglas med 1,5 ml.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelse

Lantheus EU Limited

Rocktwist House,

Block 1, Western Business Park

Shannon, Co. Clare

V14 FW97

Irland

Tlf: +353 1 223 3542

Fremstiller

Penn Pharmaceutical Services Ltd

23-24 Tafarnaubach Ind. Est.

Tredegar, Wales NP22 3AA.

Storbritannien

Millmount Healthcare Limited

Block 7, City North Business Campus

Stamullen, Co. Meath K32 YD60

Irland

Denne indlægsseddel blev senest ændret i

Andre informationskilder

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

Error! Hyperlink reference not valid.

Denne indlægsseddel findes på alle EU-/EØS-sprog på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nedenstående oplysninger er til læger og sundhedspersonale:

Det er af yderste vigtighed at brugsvejledningen følges ved anvendelse af Luminity

og aseptiske

procedurer omhyggeligt overholdes ved tilberedning. Som alle parenterale produkter, skal

hætteglassene gennemses for partikler, og det skal tjekkes, at de er ubeskadigede. Inden produktet

administreres, skal det aktiveres ved hjælp af Vialmixeren, et mekanisk rysteudstyr. Vialmixeren er

ikke inkluderet i Luminity-pakken, men leveres til lægen ved bestilling af pakken.

Luminity aktiveres ved hjælp af Vialmixeren, som har en programmeret rystetid på 45 sekunder.

Vialmixeren vil advare brugeren hvis rystehastigheden varierer med 5 % eller mere under den ønskede

hastighed. Den er også programmeret til at selv at lukke ned, og vil med lys og lyd advare brugeren

hvis rystehastigheden overskrider den ønskede hastighed med 5 % eller falder mere end 10 % under

den ønskede hastighed.

Aktiveringsproces og administration

- Hætteglasset skal aktiveres ved hjælp af Vialmixeren. Umiddelbart efter aktivering vil Luminity

fremstå som en mælket, hvid dispersion.

NB: hvis produktet står længere end 5 minutter efter aktivering, skal det genopløses ved at rystes

10 sekunder i hånden, inden det trækkes fra hætteglasset op i sprøjten. Luminity skal anvendes inden

for 12 timer efter aktivering. Produktet kan reaktiveres i op til 48 timer efter initial aktivering og

anvendes i op til 12 timer efter anden aktivering, uanset om det er opbevaret i køleskab eller ved

stuetemperatur. Hætteglasset skal opbevares ved under 30 °C efter aktivering.

- Hætteglasset skal ventileres med steril kanyle eller steril ikke-silikoneret mini-lancet inden

dispersionen trækkes op.

- Dispersionen skal trækkes op ved hjælp af sprøjte med steril 18-20 g kanyle eller fastgjort på steril

ikke-silikoneret mini-lancet. Hvis der anvendes nål, skal den placeres således at materialet trækkes fra

midten af hætteglasset, der er vendt om. Der må ikke lukkes luft ind i hætteglasset. Produktet skal

anvendes straks efter det er trukket op fra hætteglasset.

- Luminity kan fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning til injektion eller glucose

50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion.

Indholdet af hætteglasset er beregnet som enkeltdosis.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

BILAG I

PRODUKTRESUME

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Luminity 150 mikroliter/ml gas og solvens til injektions-/infusionsvæske, dispersion

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml indeholder maksimalt 6,4 x 10

perflutrenholdige lipidmikrosfærer med en gennemsnitlig

diameter på 1,1-2,5 mikrometer (μm). Mængden af perflutrengas i hver ml er ca. 150 mikroliter (μl).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på Hver ml indeholder 2,679 mg natrium

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gas og opløsningsmiddel til dispersion til injektion/infusion

Farveløs, ensartet klar til gennemskinnelig væske.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Dette lægemiddel er kun til diagnostisk brug.

Luminity er et stof til øgning af kontrasten ved ekkokardiografi hos voksne patienter, hvor

undersøgelsen uden kontrast har givet et suboptimalt resultat, og hvor der foreligger mistanke om eller

er stillet diagnosen iskæmisk hjertesygdom. (Ved suboptimalt resultat forstås i denne forbindelse at det

ikke har været muligt at evaluere ventrikelvæggens afgrænsning i 2 eller flere ud af 6 segmenter i 4 -

eller 2- kammerbilledet). Luminity anvendes til at øge opaciteteten i hjertekamrene og til at opnå en

bedre afgrænsning af venstre ventrikels endokardium. Det kan anvendes til undersøgelse i både hvile

og under belastning.

4.2

Dosering og indgivelsesmåde

Luminity må kun administreres af erfarne læger med teknisk ekspertise i udførelse, aflæsning og

forståelse af kontrast ultralydskardiogrammer og relevant genoplivningsudstyr skal være tilgængeligt i

tilfælde af kardiopulmonale reaktioner eller overfølsomhedsreaktioner (se pkt. 4.4).

Dosering

Intravenøs bolusinjektion ved non-lineær kontrastbilledteknik ved hvile og stress:

Anbefalet dosis er gentagne injektioner på 0,1-0,4 ml dispersion, efterfulgt af en 3-5 ml bolusdosis af

natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion for at opretholde

en optimal kontrastforstærkning. Totaldosis af perflutren bør ikke overstige 1,6 ml.

Intravenøs bolusinjektion ved grundlæggende kontrastbilledteknik ved hvile:

Anbefalet dosis er 10 mikroliter dispersion/kg ved langsom intravenøs bolusinjektion, efterfulgt af en

10 ml bolusdosis natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion.

Om nødvendigt kan endnu en dosis 10 mikroliter dispersion/kg efterfulgt af endnu en 10 ml bolusdosis

af natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion administreres

5 minutter efter første injektion med henblik på at forlænge kontrastforstærkningen.

Intravenøs infusion ved non-lineær kontrastbilledteknik (hvile og stress) eller grundlæggende

billedteknik ved hvile:

Anbefalet dosis via intravenøs infusion er 1,3 ml dispersion i tillæg til 50 ml natriumchlorid 9 mg/ml

(0,9 %) eller glucose 50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion. Infusionshastigheden skal initialt være

4 ml/minut. For at opnå optimal billedforstærkning skal hastigheden titreres i det omfang det er

nødvendigt, op til maksimalt 10 ml/minut.

Pædiatrisk population

Luminitys sikkerhed og virkning hos børn under 18 år er ikke klarlagt.

Der foreligger ingen data.

Patienter med nedsat leverfunktion

Luminity er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med nedsat leverfunktion. Anvendelse til

denne patientgruppe bør ske på basis af en læges vurdering af benefit/risk-forholdet.

Patienter med nedsat nyrefunktion

Luminity er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med nedsat nyrefunktion. Anvendelse til

denne patientgruppe bør ske på basis af en læges vurdering af benefit/risk-forholdet.

Ældre

Luminity er ikke blevet specifikt undersøgt hos ældre patienter. Anvendelse til denne patientgruppe

bør ske på basis af en læges vurdering af benefit/risk-forholdet.

Administration

Intravenøs anvendelse.

Inden administration skal Luminity aktiveres i et mekanisk rysteudstyr, Vialmixeren (se pkt. 6.6).

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for perflutren eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i punkt 6.1.

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Dette produkt må kun administreres intravenøst.

Luminity bør ikke anvendes med grundlæggende billeddiagnostiske teknikker til stress-

ekkokardiografi eftersom virkning og sikkerhed er ikke undersøgt.

Patienter med ustabil kardiopulmonal status

Under kontrastforstærket ekkokardiografi er der forekommet alvorlige, inklusive fatale,

kardiopulmonale reaktioner hos patienter under eller inden for 30 minutter efter administration af

Luminity, heriblandt hos patienter med alvorlige hjerte- og lungesygdomme (se pkt. 4.8). Der bør

udvises ekstrem forsigtighed, hvis man overvejer at administrere Luminity til patienter med ustabil

kardiopulmonal status som for eksempel: ustabil angina, akut myokardieinfarkt, alvorlige ventrikulære

arytmier, alvorlig hjerteinsufficiens (NYHA IV) eller respirationssvigt. Luminity skal kun

administreres til disse patienter efter omhyggelig afvejning af risici/fordele.

Kontrastforstærket ekkokardiografi må kun overvejes til sådanne patienter, hvis det er sandsynligt at

resultaterne giver en ændring i den individuelle patientbehandling.

Patienter med ustabil kardiopulmonal status skal monitoreres under og mindst 30 minutter efter

administration af Luminity. Hos disse patienter skal overvågningen inkludere måling af vitale

parametre, elektrokardiografi og - hvis klinisk relevant - kutan oxygenmætning.

Genoplivningsudstyr og trænet personale skal altid være umiddelbart tilgængeligt.

Hvis Luminity administreres direkte til patienten uden den mekaniske aktiveringsprocedure ved hjælp

af Vialmixeren (se afsnit 6.6), vil produktet ikke have den forventede effekt.

Patienter med ARDS (adult respiratory distress syndrome), endokarditis, kunstige hjerteklapper,

systemisk inflammation, sepsis, øget koagulationstendens og/eller recidiverende tromboembolisme

Luminity bør kun anvendes efter omhyggelig overvejelse, og en sådan anvendelse bør

monitoreres tæt ved administration til patienter med ARDS (adult respiratory distress syndrome),

endokarditis, kunstige hjerteklapper, akutte tilstande med systemisk inflammation eller sepsis, øget

koagulationstendens og/eller recidiverende tromboembolisme.

Overfølsomhedsreaktioner

Alvorlige akutte overfølsomhedsreaktioner (f.eks. anafylaksi, anafylaktisk shock og anafylaktoide

reaktioner, hypotension og angioødem) er blevet indberettet efter administration af Luminity. Patienter

skal monitoreres omhyggeligt og administration skal ske under ledelse af en læge, der har erfaring i

behandling af overfølsomhedsreaktioner inklusive allergiske reaktioner, som kan kræve genoplivning.

Genoplivningsudstyr og personale, der er trænet i dets anvendelse, skal være umiddelbart tilgængeligt.

Lungesygdom

Der bør udvises forsigtighed hos patienter med klinisk signifikant lungesygdom, inklusive diffus

interstitiel lungefibrose og svær kronisk obstruktiv lungesygdom, eftersom der har ikke været udført

studier med disse patienter.

Patienter med hjerteshunt

Luminitys sikkerhed hos patienter med højre-til-venstre, dobbeltsidig eller transitorisk højre-til-venstre

hjerteshunt er ikke undersøgt. Hos disse patienter kan fosfolipidindkapslede mikrosfærer gå uden om

lungerne og direkte i det arterielle kredsløb. Der bør udvises forsigtighed, når Luminity overvejes til

disse patienter.

Patienter i respirator

Mikrosfærers sikkerhed hos patienter i respirator er ikke undersøgt. Der bør udvises forsigtighed, når

Luminity overvejes til disse patienter.

Indgivelse og mekanisk aktiveringsprocedure

Luminity må ikke gives ved administrationsmåder, der ikke er specificerede i pkt. 4.2 (fx intra-arteriel

injektion).

Hvis Luminity administreres direkte til patienten uden den mekaniske aktiveringsprocedure ved hjælp

af Vialmixeren (se pkt. 6.6), vil produktet ikke have den forventede effekt.

Natriumindhold

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol natrium (23 mg) pr. dosis, dvs. det er næsten

”natriumfrit”.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsundersøgelser, og der er ikke identificeret andre former for interaktion.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der foreligger ikke kliniske data om eksponering for perflutren under graviditet. Dyreforsøg viser ikke

direkte eller indirekte skadelige virkninger for graviditet, embryoets/fostrets udvikling, fødslen eller

den postnatale udvikling (se pkt. 5.3). Der bør udvises forsigtighed ved ordinering til gravide kvinder.

Amning

Det vides ikke, om Luminity udskilles i modermælk. Der bør derfor udvises forsigtighed, når

Luminity administreres til ammende kvinder.

Fertilitet

Dyreforsøg indikerer hverken direkte eller indirekte skadelige virkninger, hvad angår fertiliteten.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner

Luminity påvirker ikke eller i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner,

eftersom Luminity ikke har nogen farmakologisk effekt samt på grund af produktets farmakokinetiske

og farmakodynamiske profil.

4.8

Bivirkninger

Opsummering af sikkerhedsprofilen

Bivirkninger indberettet i hovedforsøgene og de understøttende forsøg (i alt 2526 patienter) efter brug

af Luminity er opstået indenfor minutter efter administration og er sædvanligvis svundne uden

terapeutisk intervention indenfor 15 minutter.. De hyppigst indberettede bivirkninger er: hovedpine

(2,0 %), rødme (1,0 %) og rygsmerter (0,9 %).

Liste over bivirkninger, i tabelform

Bivirkninger er indberettet med følgende hyppighed: Meget almindelig (≥ 1/10); almindelig (≥ 1/100

til < 1/10); ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100); sjælden (≥ 1/10.000 til < 1/1.000); meget sjælden

(< 1/10.000) ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver enkelt

frekvensgruppe skal bivirkningerne opstilles efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste bivirkninger

skal anføres først.

Immunsystemet

Ikke kendt: Allergilignende reaktioner, anafylaksi, anafylaktisk

shock og anafylaktoide reaktioner, hypotension, angioødem,

hævede læber, bronkospasme, rhinitis, hævelse i øvre luftveje,

snørende fornemmelse omkring halsen, hævelse af ansigt,

hævelse af øjet

Nervesystemet sygdomme

Almindelig: Hovedpine

Ikke almindelig: Svimmelhed, dysgeusia

Sjælden: Paræstesier

Ikke kendt: Kramper, facial hypæstesi, bevidsthedstab

Øjne sygdomme

Ikke kendt: Unormalt syn

Hjerte sygdomme

Sjælden: Bradykardi, takykardi, palpitationer

Ikke kendt: Hjertestop, ventrikulære arytmier (ventrikelflimren,

ventrikeltakykardi, præmature ventrikulære kontraktioner),

asystoli, atrieflimren, kardiel iskæmi, supraventrikulær

takykardi, supraventrikulær arytmi

Vaskulære sygdomme

Almindelig: Ansigtsrødme

Ikke almindelig: Hypotension

Sjælden: Synkope, hypertension, perifer kulde

Luftveje, thorax og

mediastinum sygdomme

Ikke almindelig: Dyspnø, halsirritation

Sjælden: Vejrtrækningsbesvær, hoste, tør hals

Ikke kendt: Respirationsstop, nedsat iltning, hypoksi

Mave-tarm-kanalen sygdomme

Ikke almindelig: Abdominalsmerter, diarré, kvalme, opkastning

Sjælden: Dyspepsi

Ikke kendt: Tungelidelse

Hud og subkutane væv

sygdomme

Ikke almindelig: Pruritus, øget svedtendens

Sjælden: Udslæt, urticaria, erytem, erytematøst udslæt

Knogler, led, muskler og

bindevæv sygdomme

Ikke almindelig: Rygsmerter

Sjælden: Artralgi, flankesmerter, nakkesmerter, muskelkramper

Ikke kendt: Muskelspasmer, muskuloskeletale smerter,

muskuloskeletale gener, myalgi, hypertoni

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

sygdomme

Ikke almindelig: Brystsmerter, træthed, varmefølelse, smerter

ved injektionsstedet

Sjælden: Pyreksi, kulderystelser

Undersøgelser sygdomme

Sjælden: Abnormt elektrokardiogram

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

De kliniske konsekvenser af overdosis af Luminity kendes ikke. Enkeltdoser på op til 100 mikroliter

dispersion/kg og gentagne doser på op til 150 mikroliter dispersion/kg har været veltolererede i

kliniske Fase I forsøg. Behandling af overdosis bør omfatte understøttelse af alle vitale funktioner og

prompte institution af symptomatisk behandling.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: ultralydskontraststof,

mikrosfærer af fosfolipider

ATC-kode: V08D A04

Produktet består af lipidindkapslede perflutrenmikrosfærer. Mikrosfærer i størrelsesordenen 1 til

<10 µm diameter bidrager til kontrasteffekten ved at generere meget forstærkede ekkoer.

Ultralydsekkoer fra blod og biologiske bløddelsvæv, fx fedt og muskler, genereres på grund af små

forskelle i vævenes ultrasoniske egenskaber ved grænsefladerne. Produktets ultrasoniske egenskaber

er meget forskellige fra bløddelsvævs egenskaber og vil generere stærke ekkoer.

Da Luminity består af mikrosfærer, der er stabile og små nok til transpulmonær passage, forstærkes

ekkosignaler i venstre hjertehalvdel og det systemiske kredsløb.

Selvom det er påvist, at højere doser producerer en længerevarende kontrasteffekt, kan et præcist

dosis-responsforhold ikke defineres.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Luminitys farmakokinetiske egenskaber er undersøgt hos raske frivillige og patienter med kronisk

obstruktiv lungesygdom (KOL) efter intravenøs administration af en dosis på 50 µl/kg.

Luminitys perflutren-bestanddel clearedes hurtigt fra det systemiske kredsløb via lungerne.

Procentdelen af perflutrendosis udskilt i ekspirationsluften var, på grund af de små mængder der blev

givet og den manglende evne til at kvantificere lave niveauer af perflutren ved gas-chromatografi, ca.

50 % af den administrerede dosis. Hos de fleste patienter kunne perflutren ikke spores i blodet eller

ekspirationsluften efter 4-5 minutter. Koncentrationer af perflutren i blodet vistes at falde mono-

eksponentielt med en gennemsnitlig halveringstid på 1,3 minutter hos raske frivillige og 1,9 minutter

hos KOL-patienter. Den systemiske clearance af perflutren var ensartet hos raske frivillige og KOL-

patienter. Total lunge-clearance (CL

lung

) af perflutren vistes ikke at være anderledes hos raske frivillige

end hos KOL-patienter. CL

lung

fandtes at være betydeligt reduceret (51 %) hos kvinder sammenlignet

med mænd (alle patienter). Disse resultater tyder på, at den overordnede systemiske elimination af

perflutren er hurtig og ikke betydeligt reduceret hos KOL-patienter sammenlignet med raske frivillige.

Der er udført Doppler-ultralydsmålinger med Luminity i forbindelse med den farmakokinetiske

evaluering af perflutren. Doppler-signalets intensitet svarede godt overens med de målte og

ekstrapolerede perflutrenkoncentrationer i blodet. Tid til maksimal intensitet af Doppler-signal t

vistes at svare til perflutren blod, t

(1,13 versus 1,77 minutter). Det observerede fald på 99 % i

intensitet i Doppler-signal inden for 10 minutter (t

ca. 2 minutter) var i overensstemmelse med faldet

i målelige blodniveauer af perflutren.

Der er i kliniske forsøg med Luminity anvendt almindelige grundlæggende og non-lineære

billedteknikker (second harmonic, multipuls-fase og/eller amplitudemodulation) med såvel

vedvarende som udløst acquisition

De naturligt forekommende fosfolipider i Luminity (se pkt. 6.1) fordeles i de endogene lipiddepoter i

kroppen (fx leveren), hvorimod den syntetiske komponent (MPEG5000) i kliniske forsøg er vist at

udskilles gennem urinen. Alle lipider metaboliseres til frie fedtsyrer. Farmakokinetik og metabolisme

af MPEG5000 DPPE er ikke undersøgt hos mennesker.

Farmakokinetik hos specielle befolkningsgrupper

Ældre

Farmakokinetik er ikke blevet specifikt undersøgt hos ældre.

Nedsat nyrefunktion

Farmakokinetik er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med nyresygdom.

Nedsat leverfunktion

Farmakokinetik er ikke blevet specifikt undersøgt hos patienter med leversygdom.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

De prækliniske data viser ingen særlig risiko for mennesker vurderet ud fra konventionelle

undersøgelser af genotoksicitet, fertilitet, embryo-/føtaludvikling, fødsel eller post-natal udvikling

samt lokal tolerance.

Der er i toksicitetsforsøg med enkeltdoser og gentagne doser på

0,3 ml/kg til rotter og aber set

abnorm vejrtrækning, ændringer i hjertefrekvens samt nedsat aktivitet umiddelbart efter intravenøs

injektion af Luminity. Højere doser, typisk

1 ml/kg, resulterede i sværere tegn, inklusiv passivitet og

i visse tilfælde død. Disse niveauer er betragteligt over anbefalet maksimal klinisk dosis. Rotter

behandlet med Luminity i 1 måned viste dosisrelateret, reversibel perivaskulær og peribronkiolær

eosinofilinfiltration, akkumulering af alveolære makrofager og øget størrelse og antal af bægerceller i

lungerne. Disse virkninger sås ved optagelsesniveauer ud over den maksimale humane optagelse, og er

ikke relevant for klinisk brug.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

1,2-dipalmitoyl-

sn

-glycero-3-phosphatidylcholin (DPPC)

1,2-dipalmitoyl-

sn

-glycero-3-phosphatidsyre, mononatriumsalt (DPPA)

N

-(methoxypolyethylenglycol

5000 carbamoyl)-1,2-dipalmitoyl-

sn

-glycero-3-phosphatidylethanolamin, mononatriumsalt

(MPEG5000 DPPE)

Natriumdihydrogenphosphat monohydrat

Dinatrium hydrogenphosphatheptahydrat

Natriumchlorid

Propylenglycol

Glycerol

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

Dette lægemiddel må ikke blandes med andre lægemidler end dem, der er anført under pkt. 6.6.

6.3

Opbevaringstid

2 år.

Dette produkt bør anvendes inden for 12 timer efter aktivering. Produktet kan reaktiveres i op til

48 timer efter initial aktivering og anvendes i op til 12 timer efter anden aktivering.

Efter aktivering: Må ikke opbevares over 30

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (2°C – 8°C)

Opbevaringsforhold efter aktivering af lægemidlet, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelse

1,5 ml væske i klar borosilicat Type I hætteglas, lukket med chlorbutyl elastomerisk

lyofiliseringsstopper og forseglet med aluminiumkrave, der trækkes af med plastikknap.

Pakningsstørrelser: 1 eller 4 hætteglas.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for destruktion og anden håndtering

Det er af yderste vigtighed at brugsvejledningen følges ved anvendelse af Luminity,

og at aseptiske

procedurer overholdes omhyggeligt ved tilberedning. Som alle parenterale produkter, skal

hætteglassene gennemses for partikler, og det skal tjekkes, at de er ubeskadigede. Inden produktet

administreres, skal det aktiveres ved hjælp af Vialmixeren, et mekanisk rysteudstyr. Vialmixeren er

ikke inkluderet i Luminity-pakken, men leveres til lægen ved bestilling af pakken.

Luminity aktiveres ved hjælp af Vialmixeren, som har en programmeret rystetid på 45 sekunder.

Vialmixeren vil advare brugeren, hvis rystehastigheden varierer med 5 % eller mere under den

ønskede hastighed. Den er også programmeret til at selv at lukke ned, og den vil med lys og lyd advare

brugeren, hvis rystehastigheden overskrider den ønskede hastighed med 5 % eller falder mere end

10 % under den ønskede hastighed.

Aktiveringsproces og administration

- Hætteglasset skal aktiveres ved hjælp af Vialmixeren. Umiddelbart efter aktivering vil Luminity

fremstå som en mælket, hvid dispersion.

NB: hvis produktet står længere end 5 minutter efter aktivering, skal det genopløses ved at rystes

10 sekunder i hånden, inden det trækkes fra hætteglasset op i sprøjten. Luminity skal anvendes inden

for 12 timer efter aktivering. Produktet kan reaktiveres i op til 48 timer efter initial aktivering og

anvendes i op til 12 timer efter anden aktivering, uanset om det er opbevaret i køleskab eller ved

stuetemperatur. Hætteglasset må ikke opbevares ved over 30 °C efter aktivering.

- Hætteglasset skal ventileres med steril kanyle eller steril ikke-silikoneret mini-lancet, inden

dispersionen trækkes op.

- Dispersionen skal trækkes op ved hjælp af sprøjte med steril 18-20 g kanyle eller fastgjort på steril

ikke-silikoneret mini-lancet. Hvis der anvendes nål, skal den placeres således at materialet trækkes fra

midten af hætteglasset, der er vendt om. Der må ikke lukkes luft ind i hætteglasset. Produktet skal

anvendes straks efter det er trukket op fra hætteglasset.

- Luminity kan fortyndes med natriumchlorid 9 mg/ml (0,9 %) opløsning til injektion eller glucose

50 mg/ml (5 %) opløsning til injektion.

Indholdet af hætteglasset er beregnet som enkeltdosis.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lantheus EU Limited

Rocktwist House,

Block 1, Western Business Park

Shannon, Co. Clare

V14 FW97

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (NUMRE)

EU/1/06/361/001-002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første tilladelse: 20. september 2006

Dato for seneste fornyelse: 15. juli 2016

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere information om dette lægemiddel er tilgængelig på Det europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2016. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/447579/2016

EMEA/H/C/000654

EPAR – sammendrag for offentligheden

Luminity

perflutrenholdige lipidmikrosfærer

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for

Luminity. Det forklarer, hvordan Udvalget for Lægemidler til Mennesker (CHMP) vurderede lægemidlet

og nåede frem til sin udtalelse til fordel for udstedelse af en markedsføringstilladelse og til sine

anbefalinger om, hvordan Luminity skal anvendes.

Hvad er Luminity?

Luminity er en opløsning til indsprøjtning eller infusion (drop i en vene), der indeholder mikrosfærer

(bittesmå bobler) af perflutrengas som aktivt stof.

Hvad anvendes Luminity til?

Luminity er kun til diagnostisk brug. Det er et kontraststof (et lægemiddel, der medvirker til at

synliggøre organer og væv kroppens indre opbygning ved scanning).

Luminity anvendes hos voksne til at give et klarere billede af hjertekamrene, navnlig af venstre

hjertekammer (ventrikel) ved ekkokardiografi (en diagnostisk undersøgelse, som ved hjælp af ultralyd

giver et billede af hjertet). Luminity anvendes til patienter, hvor der er mistanke om eller er stillet

diagnosen kranspulsåresygdom (tillukning af de blodkar, der forsyner hjertemusklen), og hvor det

billede, der er opnået uden kontraststof, ikke er godt nok.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Luminity

EMA/447579/2016

Side 2/3

Hvordan anvendes Luminity?

Luminity må kun administreres af læger, som er uddannet til at udføre og aflæse kontrast-

ekkokardiogrammer, på hospitaler eller klinikker, hvor der er genoplivningsudstyr tilgængeligt i tilfælde

af hjerte- eller lungeproblemer eller allergiske reaktioner.

Inden administration skal Luminity aktiveres i et mekanisk rysteudstyr, som kaldes Vialmix, og som

udleveres til læger, der skal anvende lægemidlet. Derved sikres det, at lægemidlet rystes på en

korrekt måde og længe nok til, at der dannes en "opløsning" af perflutrengasholdige mikrosfærer i den

rigtige mængde, så der opnås et billede af god kvalitet. Det indgives i en åre som en bolusinjektion

(givet på én gang) eller som en infusion efter at være blevet opløst. Den måde Luminity gives på og

dosis afhænger af den teknik, der anvendes ved ekkokardiografien.

De nærmere oplysninger fremgår af produktresuméet (også en del af denne EPAR).

Hvordan virker Luminity?

Når Luminity indgives transporteres det i årene til hjertet. Ved ekkokardiografi tilbagekaster

perflutrenmikrosfærerne i Luminity ultralyd på en anden måde end det omgivende væv. Dette bidrager

til at opnå en bedre kontrast mellem området, hvor boblerne er (såsom hjertekamre) og det

omgivende væv. Gassen elimineres dernæst gennem lungerne.

Hvordan blev Luminity undersøgt?

Luminity blev undersøgt i fem hovedundersøgelser, hvori der i alt indgik 401 patienter. Tre

undersøgelser så på dets evne til at forbedre billedet af venstre ventrikel, idet den ekkokardiografiske

skanning blev sammenlignet før og efter administration af Luminity. I to undersøgelser blev Luminity

sammenlignet med placebo (en uvirksom behandling). De sidste to undersøgelser gik hovedsagelig ud

på at se Luminitys evne til at forbedre målenøjagtigheden af uddrivningsfraktionen (den del af

blodmængden, som pumpes ud af hjertet ved et hjerteslag). Disse undersøgelser så også på

forbedringen af billedet af venstre ventrikel.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Luminity?

Luminity var effektivt til at forbedre billedet af venstre ventrikel, og det var mere effektivt end placebo

i de undersøgelser, hvor det blev sammenlignet med placebo. Da alle fem oprindelige undersøgelser

blev foretaget ved hjælp af en teknik kendt som "grundlæggende" ultralydsbilledteknik, fremlagde

firmaet endvidere resultaterne af andre undersøgelser, som viste, at de resultater, der var opnået ved

hjælp af "grundlæggende" billedteknikker, også kunne opnås ved hjælp af billedteknikker kendt som

"harmoniske" og "ikke-lineære" teknikker.

Hvilken risiko er der forbundet med Luminity?

De hyppigste bivirkninger (som ses hos mellem 1 og 10 patienter ud af 100) er hovedpine og rødmen.

Den fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger ved Luminity fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Luminity godkendt?

CHMP besluttede, at fordelene ved Luminity opvejer risiciene, og anbefalede udstedelse af en

markedsføringstilladelse for Luminity.

Luminity

EMA/447579/2016

Side 3/3

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Luminity?

I produktresuméet og indlægssedlen er der indføjet anbefalinger og forholdsregler, som

sundhedspersonale og patienter skal følge med henblik på sikker og effektiv anvendelse af Luminity.

Andre oplysninger om Luminity

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Luminity den 20. september 2006.

Den fuldstændige EPAR for Luminity findes på agenturets websted under:

ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Luminity, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR)

eller kontakte din læge eller dit apotek.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 06-2016.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information