Lonquex

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

10-02-2021

Aktiv bestanddel:
lipegfilgrastim
Tilgængelig fra:
Teva B.V.
ATC-kode:
L03AA14
INN (International Name):
lipegfilgrastim
Terapeutisk gruppe:
Immunostimulants, , Koloni-stimulerende faktorer
Terapeutisk område:
Neutropeni
Terapeutiske indikationer:
Reduktion i varigheden af neutropeni og forekomst af febril neutropeni hos voksne patienter behandlet med cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastisk syndromer).
Produkt oversigt:
Revision: 19
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002556
Autorisation dato:
2013-07-25
EMEA kode:
EMEA/H/C/002556

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

10-10-2019

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

10-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

10-02-2021

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

10-02-2021

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

10-02-2021

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

10-10-2019

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til brugeren

Lonquex 6 mg injektionsvæske, opløsning i fyldt injektionssprøjte

lipegfilgrastim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Lonquex

Sådan skal du bruge Lonquex

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Virkning

Lonquex indeholder det aktive stof lipegfilgrastim. Lipegfilgrastim er et langtidsvirkende modificeret

protein, der fremstilles ved bioteknologi i bakterier kaldet

Escherichia coli

. Det hører til en gruppe

proteiner, der kaldes cytokiner, og som er magen til et naturligt protein

(granulocyt-kolonistimulerende faktor [G-CSF]), der produceres af din egen krop.

Anvendelse

Din læge har ordineret Lonquex til dig for at reducere varigheden af en tilstand, der kaldes neutropeni

(lavt antal hvide blodlegemer) og forekomsten af febril neutropeni (lavt antal hvide blodlegemer med

feber). Disse tilstande kan skyldes anvendelse af cytotoksisk kemoterapi (medicin, der nedbryder

hurtigvoksende celler).

Sådan virker Lonquex

Lipegfilgrastim stimulerer knoglemarven (det væv, hvor nye blodlegemer dannes) til at fremstille flere

hvide blodlegemer. Hvide blodlegemer spiller en vigtig rolle i at hjælpe kroppen med at bekæmpe

infektioner. Disse blodlegemer er meget følsomme over for virkningen af kemoterapi, hvilket kan føre

til, at antallet af disse blodlegemer i din krop falder. Hvis antallet af hvide blodlegemer falder til et lavt

niveau, kan der ikke være nok tilbage i kroppen til at bekæmpe bakterier, og du kan have en forhøjet

infektionsrisiko.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Lonquex

Brug ikke Lonquex:

hvis du er allergisk over for lipegfilgrastim eller et af de øvrige indholdsstoffer i Lonquex

(angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, FØR du bruger Lonquex

hvis du får ondt øverst til venstre i maven eller under skulderbladet. Det kan skyldes en lidelse i

milten (se pkt. 4. ”Bivirkninger”).

hvis du hoster, har feber og vejrtrækningsbesvær. Det kan skyldes en lungelidelse (se pkt. 4.

”Bivirkninger”).

hvis du har seglcelleanæmi, som er en arvelig sygdom karakteriseret ved seglcelle-formede røde

blodlegemer.

hvis du tidligere har haft allergiske reaktioner over for andre lægemidler som dette (f.eks.

filgrastim, lenograstim eller pegfilgrastim i gruppen af G-CSF’er). Der kunne også være en

risiko for en reaktion over for Lonquex.

Din læge vil udføre regelmæssige blodprøver for at overvåge forskellige bestanddele i blodet og

niveauerne af disse. Din læge vil også kontrollere din urin regelmæssigt, da andre lægemidler, der

ligner dette (f.eks. andre granulocyt-kolonistimulerende faktorer, såsom filgrastim, lenograstim eller

pegfilgrastim) muligvis kan beskadige de bittesmå filtre i dine nyrer (glomerulonefritis, se punkt 4

”Bivirkninger”).

Der er indberettet sjældne tilfælde af betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra

hjertet ud i kroppen) med andre tilsvarende lægemidler (f.eks. filgrastim, lenograstim eller

pegfilgrastim i gruppen G-CSF’er). Symptomerne kan omfatte feber, mavesmerter, utilpashed,

rygsmerter og øgede betændelsesmarkører. Fortæl det til lægen, hvis du oplever disse symptomer.

Børn og unge

Giv ikke dette lægemiddel til børn og unge under 18 år, da der kun er begrænset erfaring hos børn til

at vise, at dette lægemiddel er sikkert og virker i denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Lonquex

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for nylig.

Du vil normalt injicere din dosis Lonquex ca. 24 timer efter din sidste dosis kemoterapi, og ved

slutningen af hver kemoterapicyklus.

Graviditet og amning

Lonquex er ikke blevet afprøvet hos gravide kvinder. Det er vigtigt at fortælle det til lægen, hvis du er

gravid, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, da lægen kan beslutte, at du

ikke må bruge dette lægemiddel.

Det er ukendt, om det aktive stof i dette lægemiddel udskilles i mælken hos mennesker. Amning skal

ophøre under behandling med Lonquex.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Lonquex påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

Lonquex indeholder sorbitol og natrium

Dette lægemiddel indeholder 30 mg sorbitol i hver fyldt injektionssprøjte.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. fyldt injektionssprøjte, d.v.s.

den er i det væsentlige natrium-fri.

3.

Sådan skal du bruge Lonquex

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Anbefalet dosis

Den anbefalede dosis er en fyldt injektionssprøjte (6 mg lipegfilgrastim)

én gang pr.

kemoterapicyklus

Hvornår skal du bruge Lonquex?

Dette lægemiddel gives ca. 24 timer efter din sidste dosis kemoterapi, ved slutningen af hver

kemoterapicyklus.

Hvordan gives injektionerne?

Dette lægemiddel gives som en injektion med en fyldt injektionssprøjte. Injektionen gives i vævet lige

under huden (subkutan injektion).

Din læge kan foreslå, at du selv lærer at injicere dig med dette lægemiddel. Din læge eller

sygeplejersken vil vejlede dig i, hvordan du skal gøre det. Forsøg ikke at injicere dig selv med

Lonquex uden denne træning. Oplysninger, der kræves ved brug af den fyldte injektionssprøjte, kan

findes under ”Oplysninger til selvinjektion”). En korrekt behandling af din sygdom kræver imidlertid

nøje og konstant samarbejde med lægen.

Oplysninger til selvinjektion

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan give dig selv en injektion af Lonquex under

huden. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv en injektion, medmindre du har fået særlig

træning fra lægen eller sygeplejersken. Spørg lægen eller sygeplejersken til råds, hvis du ikke er sikker

på, at du kan injicere dig selv, eller du har spørgsmål.

Sådan bruges Lonquex

Du skal give dig selv injektionen i væv lige under huden. Det kaldes en subkutan injektion.

Nødvendigt udstyr

For at give dig selv en injektion i vævet under huden, skal du bruge:

en fyldt injektionssprøjte med Lonquex,

en spritserviet,

et stykke gazebind eller en steril gazeserviet,

en punkterfri beholder (plasticbeholder, der udleveres af hospitalet eller apoteket), så du kan

bortskaffe dine brugte sprøjter på sikker vis.

Det skal du gøre før injektionen

Tag medicinen ud af køleskabet.

Åbn blisteret og tag den fyldte injektionssprøjte ud af blisteret. Løft ikke den fyldte

injektionssprøjte i stemplet eller kanylebeskyttelsen.

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på den fyldte injektionssprøjte (Exp). Må ikke anvendes,

hvis den sidste dato i den nævnte måned er overskredet.

Kontroller Lonquex’ udseende. Det skal være en klar og farveløs væske. Hvis den indeholder

partikler eller er uklar, må du ikke bruge den.

Omryst ikke Lonquex kraftigt, da det kan påvirke aktiviteten.

For at gøre injektionen mere bekvem bør du lade den fyldte injektionssprøjte nå til

stuetemperatur ved at vente i 30 minutter (ikke ved temperaturer over 25 °C), eller du kan

forsigtigt holde den fyldte injektionssprøjte i hånden i nogle få minutter. Du må

ikke

opvarme

Lonquex på nogen anden vis (for eksempel må du ikke varme den i en mikrobølgeovn eller i

varmt vand).

Du må

ikke

fjerne kanylebeskyttelsen fra sprøjten, før du er klar til injektion.

Find et behageligt, veloplyst sted. Anbring alt udstyret inden for rækkevidde (den fyldte

injektionssprøjte med Lonquex, en spritserviet, et stykke gazebind eller en steril gazeserviet og

den punkterfri beholder).

Vask hænderne grundigt.

Sådan forbereder du injektionen

Før du giver dig selv en injektion med Lonquex, skal du foretage følgende:

Hold sprøjten og fjern forsigtigt kanylebeskyttelsen fra kanylen uden at vride den. Træk lige ud

som vist på figur 1 og 2. Kanylen må ikke berøres, og der må ikke skubbes til stemplet.

Du kan bemærke små luftbobler i den fyldte injektionssprøjte. Hvis der er bobler, banker du let

på sprøjten med fingrene, indtil luftboblerne stiger opad i sprøjten. Mens sprøjten peger opad,

fjernes al luften fra sprøjten ved langsomt at skubbe stemplet opad.

Du kan nu bruge den fyldte injektionssprøjte.

1

2

Hvor skal injektionen gives?

De mest velegnede steder til injektionen er:

øverst på lårene,

i maven (se de grå områder på figur 3). Undgå huden omkring navlen.

Hvis injektionen gives af en anden, kan den også gives bag på og på siden af armene (se de grå

områder på figur 4 og 5).

3

4

5

Sådan skal du injicere dig selv

Desinficer injektionsstedet på huden med en spritserviet og pres huden sammen mellem

tommel- og pegefinger uden at klemme til (se figur 6).

Før kanylen helt ind i huden, som lægen eller sygeplejersken har vist dig. Vinklen mellem

sprøjten og huden bør ikke være for lille (mindst 45°, se figur 7).

Træk stemplet lidt tilbage for at kontrollere, at du ikke har ramt et blodkar. Hvis du kan se blod i

sprøjten, fjernes den og den indsættes et andet sted.

Injicer væsken støt og roligt, mens du stadig presser huden sammen.

Efter væsken injiceres, fjernes kanylen, og du kan slippe huden.

Tryk ned på injektionsstedet med et stykke gazebind eller en steril gazeserviet i flere sekunder.

Brug kun hver sprøjte til én injektion. Brug ikke tiloversbleven Lonquex i sprøjten.

6

7

OBS!

Hvis du har problemer, bedes du spørge lægen eller sygeplejersken om hjælp og rådgivning.

Bortskaffelse af brugte sprøjter

Sæt ikke beskyttelsen tilbage på de brugte kanyler.

Anbring de brugte sprøjter i den punkterfri beholder, og opbevar beholderen utilgængeligt for

børn.

Bortskaf den fyldte punkterfri beholder efter lægens, apotekspersonalets eller sygeplejerskens

anvisninger.

Brugte sprøjter må aldrig smides i affaldsspande til normalt husholdningsaffald.

Oplysninger til selvinjektion

Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du kan give dig selv en injektion af Lonquex under

huden. Det er vigtigt, at du ikke forsøger at give dig selv en injektion, medmindre du har fået særlig

træning fra lægen eller sygeplejersken. Spørg lægen eller sygeplejersken til råds, hvis du ikke er sikker

på, at du kan injicere dig selv, eller du har spørgsmål.

Sådan bruges Lonquex

Du skal give dig selv injektionen i væv lige under huden. Det kaldes en subkutan injektion.

Nødvendigt udstyr

For at give dig selv en injektion i vævet under huden, skal du bruge:

en fyldt injektionssprøjte med Lonquex,

en spritserviet,

et stykke gazebind eller en steril gazeserviet.

Det skal du gøre før injektionen

Tag medicinen ud af køleskabet.

Åbn blisteret og tag den fyldte injektionssprøjte ud af blisteret (se figur 1). Løft ikke den fyldte

injektionssprøjte i stemplet eller kanylebeskyttelsen. Det kan beskadige sikkerhedsanordningen.

Kontroller udløbsdatoen på etiketten på den fyldte injektionssprøjte (Exp). Må ikke anvendes,

hvis den sidste dato i den nævnte måned er overskredet.

Kontroller Lonquex’ udseende. Det skal være en klar og farveløs væske. Hvis den indeholder

partikler eller er uklar, må du ikke bruge den.

Omryst ikke Lonquex kraftigt, da det kan påvirke aktiviteten.

For at gøre injektionen mere bekvem bør du lade den fyldte injektionssprøjte nå til

stuetemperatur ved at vente i 30 minutter (ikke ved temperaturer over 25 °C), eller du kan

forsigtigt holde den fyldte injektionssprøjte i hånden i nogle få minutter. Du må

ikke

opvarme

Lonquex på nogen anden vis (for eksempel må du ikke varme den i en mikrobølgeovn eller i

varmt vand).

Du må

ikke

fjerne kanylebeskyttelsen fra sprøjten, før du er klar til injektion.

Find et behageligt, veloplyst sted. Anbring alt udstyret inden for rækkevidde (den fyldte

injektionssprøjte med Lonquex, en spritserviet og et stykke gazebind eller en steril gazeserviet).

Vask hænderne grundigt.

1

Sådan forbereder du injektionen

Før du giver dig selv en injektion med Lonquex, skal du foretage følgende:

Hold sprøjten og fjern forsigtigt kanylebeskyttelsen fra kanylen uden at vride den. Træk lige ud

som vist på figur 2 og 3. Kanylen må ikke berøres, og der må ikke skubbes til stemplet.

Du kan bemærke små luftbobler i den fyldte injektionssprøjte. Hvis der er bobler, banker du let

på sprøjten med fingrene, indtil luftboblerne stiger opad i sprøjten. Mens sprøjten peger opad,

fjernes al luften fra sprøjten ved langsomt at skubbe stemplet opad.

Du kan nu bruge den fyldte injektionssprøjte.

2

3

Hvor skal injektionen gives?

De mest velegnede steder til injektionen er:

øverst på lårene,

i maven (se de grå områder på figur 4). Undgå huden omkring navlen.

Hvis injektionen gives af en anden, kan den også gives bag på og på siden af armene (se de grå

områder på figur 5 og 6).

4

5

6

Sådan skal du injicere dig selv

Desinficer injektionsstedet på huden med en spritserviet og pres huden sammen mellem

tommel- og pegefinger uden at klemme til (se figur 7).

Før kanylen helt ind i huden, som lægen eller sygeplejersken har vist dig. Vinklen mellem

sprøjten og huden bør ikke være for lille (mindst 45°, se figur 8).

Træk stemplet lidt tilbage for at kontrollere, at du ikke har ramt et blodkar. Hvis du kan se blod i

sprøjten, fjernes den og den indsættes et andet sted.

Injicer væsken støt og roligt, mens du stadig presser huden sammen (se figur 9).

Tryk stemplet ned, indtil det ikke kan trykkes længere ned, for at injicere al væsken. Fjern

kanylen fra huden, mens stemplet stadig er trykket helt ned (se figur 10). Derefter slippes

stemplet. Sikkerhedsanordningen vil straks aktiveres. Hele kanylen og sprøjten vil automatisk

trækkes tilbage og dækkes, så du ikke kan stikke dig selv (se figur 11).

Tryk ned på injektionsstedet med et stykke gazebind eller en steril gazeserviet i flere sekunder.

Hver fyldt injektionssprøjte er kun til engangsbrug.

7

8

9

10

11

OBS!

Hvis du har problemer, bedes du spørge lægen eller sygeplejersken om hjælp og rådgivning.

Hvis du har brugt for meget Lonquex

Hvis du har brugt for meget Lonquex, skal du tale med lægen.

Hvis du har glemt at bruge Lonquex

Hvis du har sprunget en injektion over, skal du kontakte lægen for at diskutere, hvornår du bør injicere

den næste dosis.

Spørg lægen, apotekspersonalet eller sundhedspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De alvorligste bivirkninger

Allergiske reaktioner som hududslæt, kløende hævede hudområder og alvorlige allergiske

reaktioner med svaghed, blodtryksfald, vejrtrækningsbesvær og hævelse af ansigt er blevet

rapporteret med en hyppighed på ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af

100 personer). Hvis du mener, at du har denne type reaktion, skal du stoppe injektionen med

Lonquex og straks søge lægehjælp.

Der er rapporteret forstørret milt med hyppigheden ikke almindelig og tilfælde af miltruptur

(bristning af milten) med andre lægemidler, der ligner Lonquex. Nogle tilfælde af miltruptur var

dødelige. Det er vigtigt, at du straks kontakter lægen, hvis du får

smerter øverst i venstre side af

maven eller i venstre skulder,

da det kan skyldes et problem med milten.

Hoste, feber og besværlig eller smertefuld vejrtrækning kan være tegn på ikke almindelige

alvorlige lungebivirkninger, såsom lungebetændelse og akut lungesvigtsyndrom, som kan være

dødeligt. Hvis du har feber eller et af disse symptomer, er det vigtigt straks at kontakte lægen.

Det er vigtigt, at du straks kontakter din læge, hvis du får nogle af følgende symptomer: hævelse

eller opsvulmethed, der kan være forbundet med mindre hyppig vandladning, åndedrætsbesvær,

opsvulmet mave og mæthedsfølelse samt en generel følelse af træthed. Disse symptomer opstår

generelt hurtigt.

Det kan være symptomer på en tilstand, der er indrapporteret med hyppigheden ikke kendt (kan

ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Tilstanden kaldes for kapillærlækage-syndrom

og medfører, at der siver blod fra de små blodkar ud i kroppen. Denne tilstand kræver

øjeblikkelig behandling.

Andre bivirkninger

Meget almindelig (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer)

Knogle- og muskelsmerter, såsom knoglesmerter og smerter i leddene, musklerne, arme og ben,

brystet, halsen eller ryggen. Fortæl det til lægen, hvis du oplever svære knogle- og

muskelsmerter.

Kvalme.

Almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 10 personer)

Et nedsat antal blodplader, hvilket forhøjer risikoen for blødning og blå mærker.

Hovedpine.

Hudreaktioner som rødme eller udslæt.

Lavt niveau af kalium i blodet, hvilket kan forårsage muskelsvaghed, trækninger eller unormal

hjerterytme.

Brystsmerter.

Ophostning af blod.

Ikke almindelig (kan forekomme hos op til 1 ud af 100 personer)

Øget antal hvide blodlegemer.

Lokale reaktioner på injektionsstedet, såsom smerte eller hærdning.

Der kan forekomme ændringer af blodet, men det vil opdages under rutinemæssige blodprøver.

Blødning i lungerne.

Ikke kendte (hyppighed kan ikke beregnes ud fra forhåndenværende data)

betændelse i aorta (den store pulsåre, der transporterer blod fra hjertet ud i kroppen), se pkt. 2.

Bivirkninger, som er blevet observeret med lægemidler, der ligner Lonquex, men endnu ikke

med Lonquex

Seglcellekriser hos patienter med seglcelleanæmi.

Blommefarvede, hævede, smertefulde sår på arme og ben, sommetider i ansigtet og på halsen,

med feber (Sweets syndrom).

Betændelse af hudens blodkar.

Beskadigelse af de bittesmå filtre i dine nyrer (glomerulonefritis, se punkt 2 under ”Advarsler

og forsigtighedsregler”).

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem

anført i Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere

information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på yderkartonen og på etiketten for den fyldte

injektionssprøjte efter Exp. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (2

C – 8

Må ikke nedfryses.

Opbevar den fyldte injektionssprøjte i den ydre karton for at beskytte mod lys.

Lonquex kan fjernes fra køleskabet og opbevares ved temperaturer under 25 °C i en maksimal enkelt

periode på op til 3 dage. Når det fjernes fra køleskabet, skal lægemidlet anvendes i løbet af denne

periode eller bortskaffes.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Lonquex 6 mg injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 6 mg lipegfilgrastim* i 0,6 ml opløsning.

Hver ml injektionsvæske, opløsning indeholder 10 mg lipegfilgrastim.

Det aktive stof er et kovalent konjugat af filgrastim** med methoxypolyethylenglycol (PEG) via en

kulhydratlinker.

*Dette er kun baseret på proteinindholdet. Koncentrationen er 20,9 mg/ml (dvs. 12,6 mg pr. fyldt

injektionssprøjte) hvis PEG-enheden og kulhydrat-linkeren inkluderes.

**Filgrastim (rekombinant methionyl human granulocyt-kolonistimulerende faktor [G-CSF]) dannes

Escherichia coli

-cellerne via rekombinant DNA-teknologi.

Styrken af dette lægemiddel bør ikke sammenlignes med styrken af et andet pegyleret eller

ikke-pegyleret protein fra den samme terapeutiske klasse. For yderligere information se pkt. 5.1.

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Hver fyldt injektionssprøjte indeholder 30 mg sorbitol.

Natrium.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning, i fyldt injektionssprøjte (injektion).

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Lonquez er indiceret til voksne til reduktion af varigheden af neutropeni og forekomsten af febril

neutropeni hos patienter i behandling med cytotoksisk kemoterapi for malignitet (med undtagelse af

kronisk myeloid leukæmi og myelodysplastiske syndromer).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Lonquex bør påbegyndes og monitoreres af læger med erfaring i onkologi eller

hæmatologi.

Dosering

En 6 mg dosis af lipegfilgrastim (en enkelt fyldt injektionssprøjte med Lonquex) anbefales for hver

kemoterapicyklus, og gives ca. 24 timer efter cytotoksisk kemoterapi.

Specielle populationer

Ældre patienter

I kliniske studier med et begrænset antal ældre patienter var der ingen relevant aldersrelateret forskel

med hensyn til profilerne for virkning og sikkerhed af lipegfilgrastim. Derfor er ingen dosisjustering

nødvendig for ældre patienter.

Patienter med nedsat nyrefunktion

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende

dosering.

Patienter med nedsat leverfunktion

De foreliggende data er beskrevet i pkt. 5.2, men der kan ikke gives nogen anbefalinger vedrørende

dosering.

Pædiatrisk population

Lonquex’ sikkerhed og virkning hos børn og unge i alderen op til 17 år er endnu ikke klarlagt. De

foreliggende data er beskrevet i pkt. 4.8, 5.1 og 5.2.

Administration

Injektionsvæsken injiceres subkutant (s.c.). Injektionerne bør gives i abdomen, på overarmen eller i

låret.

Der bør kun udføres selvadministration af Lonquex af patienter, som er motiverede, har tilstrækkelig

træning og adgang til ekspertrådgivning. Den første injektion af Lonquex bør udføres under direkte

lægeligt tilsyn.

For instruktioner om håndtering af lægemidlet før administration, se pkt. 6.6.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Sporbarhed

For at forbedre sporbarheden af biologiske lægemidler skal handelsnavnet og batchnummeret for det

administrerede lægemiddel tydeligt registreres i patientjournalen.

Generelt

Lonquex’ sikkerhed og virkning er ikke blevet undersøgt hos patienter, der får højdosis kemoterapi.

Lonquex bør ikke anvendes til at øge dosis af cytotoksisk kemoterapi ud over de fastlagte

dosisprogrammer.

Allergiske reaktioner og immunogenicitet

Patienter, som er overfølsomme over for G-CSF eller derivater, har også en risiko for

overfølsomhedsreaktioner for lipegfilgrastim på grund af mulig krydsreaktivitet. Behandling med

lipegfilgrastim bør ikke påbegyndes hos disse patienter på grund af risikoen for krydsreaktion.

De fleste biologiske lægemidler udløser et vist niveau af antistofrespons mod lægemidlet. Dette

antistofrespons kan i nogle tilfælde føre til bivirkninger eller manglende virkning. Hvis en patient ikke

responderer på behandlingen, skal patienten gennemgå yderligere evaluering.

Hvis der opstår en alvorlig allergisk reaktion, bør der administreres hensigtsmæssig behandling med

nøje opfølgning af patienten i flere dage.

Hæmatopoietisk system

Behandling med lipegfilgrastim udelukker ikke trombocytopeni og anæmi forårsaget af

myelosuppressiv kemoterapi. Lipegfilgrastim kan også forårsage reversibel trombocytopeni (se

pkt. 4.8). Regelmæssig kontrol af trombocyttallet og hæmatokrit anbefales. Der bør udvises særlig

forsigtighed ved administration af et enkelt kemoterapi-lægemiddel eller et kombinationspræparat,

som er kendte for at kunne medføre svær trombocytopeni.

Der kan opstå leukocytose (se pkt. 4.8). Der er ikke rapporteret nogen uønskede hændelser, der direkte

kan tilskrives leukocytose. En forhøjelse af hvide blodlegemer (white blood cells, WBC) stemmer

overens med de farmakodynamiske virkninger af lipegfilgrastim. En kontrol af WBC bør udføres med

regelmæssige intervaller i løbet af behandlingen på grund af lipegfilgrastims kliniske virkninger og

muligheden for leukocytose. Hvis antallet af WBC overskrider 50 x 10

/l efter den forventede nadir,

bør lipegfilgrastim omgående seponeres.

Øget hæmatopoietisk aktivitet i knoglemarven ved behandling med vækstfaktorer har været forbundet

med forbigående positive knoglescanningsresultater. Der bør tages højde for dette ved fortolkning af

knoglescanningsreaktioner.

Patienter med myeloid leukæmi eller myelodysplastiske syndromer

Granulocyt-kolonistimulerende faktor kan fremme væksten af myeloide celler og visse ikke-myeloide

celler

in vitro

Lonquex’ sikkerhed og virkning er ikke blevet undersøgt hos patienter med kronisk myeloid leukæmi,

myelodysplastiske syndromer eller sekundær akut myeloid leukæmi. Det bør derfor ikke bruges til

sådanne patienter. Det er særligt vigtigt at skelne mellem diagnoserne blasttransformation ved kronisk

myeloid leukæmi og akut myeloid leukæmi.

Miltbivirkninger

Der er rapporteret generelt symptomfri tilfælde af splenomegali efter administration af lipegfilgrastim

(se pkt. 4.8) og ikke hyppige tilfælde af miltruptur, herunder dødelige tilfælde, efter administration af

G-CSF eller derivater (se pkt. 4.8). Derfor bør miltstørrelsen monitoreres nøje (f.eks. klinisk

undersøgelse, ultralyd). Diagnosen miltruptur bør overvejes hos patienter, der klager over smerter i

venstre side af øvre abdomen eller under skulderbladet.

Pulmonale bivirkninger

Der er rapporteret pulmonale bivirkninger, især interstitiel pneumoni, efter administration af

lipegfilgrastim (se pkt. 4.8). Patienter med nyere tilfælde af lungeinfiltrater eller pneumoni kan have

en højere risiko.

Debut af lungesymptomer som hoste, feber og dyspnø i forbindelse med radiologiske fund af

lungeinfiltrater og forværring af lungefunktionen sammen med et øget neutrofiltal kan være tidlige

tegn på akut lungesvigtsyndrom (acute respiratory distress syndrome, ARDS) (se pkt. 4.8). I sådanne

tilfælde bør Lonquex seponeres efter lægens vurdering, og der bør gives passende behandling.

Vaskulære bivirkninger

Der er indberettet kapillærlækage-syndrom efter administration af G-CSF eller derivater, kendetegnet

ved hypotension, hypoalbuminæmi, ødem og hæmokoncentration. Patienter, der udvikler symptomer

på kapillærlækage-syndrom, skal monitoreres nøje og have symptomatisk standardbehandling,

inklusive eventuel intensiv behandling (se pkt. 4.8).

Der er indberettet aortisis efter administration af G-CSF hos raske forsøgspersoner og kræftpatienter.

Symptomerne omfattede feber, mavesmerter, utilpashed, rygsmerter og øgede inflammationsmarkører

(f.eks. øget C-reaktivt protein og øget antal hvide blodlegemer). Aortitis blev i de fleste tilfælde

konstateret ved hjælp af CT-scanning og fortog sig generelt efter seponering af G-CSF. Se også

pkt. 4.8.

Patienter med seglcelleanæmi

Seglcellekrise er blevet forbundet med anvendelsen af G-CSF eller derivater hos patienter med

seglcelleanæmi (se pkt. 4.8). Læger skal derfor udvise forsigtighed, når de administrerer Longuex til

patienter med seglcelleanæmi, monitorere hensigtsmæssige kliniske parametre og laboratorieresultater,

og de skal være opmærksomme på den mulige forbindelse mellem lipegfilgrastim og forstørret milt og

vasookklusiv krise.

Hypokaliæmi

Der kan opstå hypokaliæmi (se pkt. 4.8). Hos patienter med øget risiko for hypokaliæmi pga,

underliggende sygdom eller samtidigt lægemiddel anbefales det at monitorere serum-kalium nøje og

om nødvendigt give kaliumtilskud.

Glomerulonefritis

Der er blevet rapporteret glomerulonefritis hos patienter, der fik filgrastim, lenograstim eller

pegfilgrastim. Generelt gik hændelserne med glomerulonefritis væk efter dosisreduktion eller

seponering af filgrastim, lenograstim eller pegfilgrastim. Overvågning med urinkontroller anbefales

(se pkt. 4.8).

Hjælpestof(fer), som behandleren skal være opmærksom på

Dette lægemiddel indeholder sorbitol og bør ikke anvendes til patienter med hereditær

fructoseintolerans.

Dette lægemiddel indeholder mindre end 1 mmol (23 mg) natrium pr. fyldt injektionssprøjte, dvs. det

er i det væsentlige ’natriumfrit’.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

I betragtning af den mulige følsomhed af de hurtigt delende myeloide celler over for cytotoksisk

kemoterapi, bør Lonquex administreres ca. 24 timer efter administration af cytotoksisk kemoterapi.

Samtidig brug af lipegfilgrastim og kemoterapeutika er ikke blevet evalueret hos patienter. I

dyremodeller har det vist sig, at samtidig administration af G-CSF og 5-fluorouracil (5-FU) eller andre

antimetabolitter forstærker myelosuppression.

Lonquex’ sikkerhed og virkning er ikke blevet evalueret hos patienter, der får kemoterapi associeret

med forsinket myelosuppression, f.eks. nitrourinstoffer.

Muligheden for interaktion med lithium, som også fremmer frigivelsen af neutrofiler, er ikke blevet

specifikt undersøgt. Der er ikke bevis for, at en sådan interaktion er skadelig.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Der er meget begrænsede data (mindre end 300 gravide forsøgspersoner) fra anvendelse af

lipegfilgrastim til gravide kvinder. Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet (se pkt. 5.3). For en

sikkerheds skyld bør Lonquex undgås under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om lipegfilgrastim/metabolitter udskilles i human mælk. En risiko for det ammede barn

kan ikke udelukkes. Amning skal ophøre under behandling med Lonquex.

Fertilitet

Der foreligger ingen data. Dyrestudier med G-CSF og derivater indikerer ingen skadelige virkninger

hvad angår fertilitet (se pkt. 5.3).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Lonquex påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Oversigt over sikkerhedsprofil

De hyppigste bivirkninger er smerter i skeletmuskulaturen og kvalme.

Der er indberettet kapillærlækage-syndrom efter indgift af G-CSF eller derivater, hovedsageligt hos

cancerpatienter i kemoterapi (se pkt. 4.4 og pkt. 4.8). Kapillærlækage-syndrom kan være livstruende,

hvis behandling bliver udsat.

Bivirkninger i tabelform

Lipegfilgrastims sikkerhed er blevet evalueret baseret på resultater fra kliniske studier, der omfatter

506 patienter og 76 raske frivillige, som blev behandlet mindst én gang med lipegfilgrastim.

Bivirkningerne opstillet nedenfor i tabel 1 er klassificeret i henhold til systemorganklasse.

Hyppighedsgrupperingerne er defineret i henhold til den følgende konvention: meget almindelig

(≥ 1/10), almindelig (≥ 1/100 til < 1/10), ikke almindelig (≥ 1/1.000 til < 1/100), sjælden (≥ 1/10.000

til < 1/1.000), meget sjælden (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende

data).

Inden for hver enkelt frekvensgruppe er bivirkningerne opstillet efter, hvor alvorlige de er. De

alvorligste bivirkninger er anført først.

Tabel 1: Bivirkninger

Systemorganklasse

Hyppighed

Bivirkning

Blod og lymfesystem

Almindelig

Trombocytopeni*

Ikke almindelig

Leukocytose*, splenomegali*

Immunsystemet

Ikke almindelig

Overfølsomhedsreaktioner*

Metabolisme og ernæring

Almindelig

Hypokaliæmi*

Nervesystemet

Almindelig

Hovedpine

Vaskulære sygdomme

Ikke kendt

Kapillærlækage-syndrom*,

aortitis*

Luftveje, thorax og mediastinum

Almindelig

Hæmoptyse

Ikke almindelig

Pulmonale bivirkninger*,

pulmonal blødning

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelig

Kvalme*

Hud og subkutane væv

Almindelig

Hudreaktioner*

Ikke almindelig

Reaktioner på injektionsstedet*

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Meget almindelig

Smerter i skeletmuskulaturen*

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Almindelig

Brystsmerter

Undersøgelser

Ikke almindelig

Forhøjet basisk fosfatase i

blodet*, forhøjet

lactatdehydrogenase i blodet*

*Se punktet “Beskrivelse af udvalgte bivirkninger” nedenunder

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Trombocytopeni og leukocytose er blevet rapporteret (se pkt. 4.4).

Splenomegali, normalt asymptomatisk, er blevet rapporteret (se pkt. 4.4).

Overfølsomhedsreaktioner som allergiske hudreaktioner, urticaria, angioødem og alvorlige allergiske

reaktioner kan forekomme.

Hypokaliæmi er blevet rapporteret (se pkt. 4.4).

Der er rapporteret pulmonale bivirkninger, især interstitiel pneumoni (se pkt. 4.4). Disse pulmonale

bivirkninger kan også omfatte lungeødem, lungeinfiltrater, lungefibrose, åndedrætssvigt eller ARDS

(se pkt. 4.4).

Kvalme blev meget almindeligt observeret hos patienter, der fik kemoterapi.

Hudreaktioner som erytem og udslæt kan forekomme.

Reaktioner på injektionsstedet som induration og smerter på injektionsstedet kan forekomme.

De hyppigste bivirkninger omfatter smerter i skeletmuskulaturen som knoglesmerter og myalgi.

Smerter i skeletmuskulaturen er normalt lette til moderate i sværhedsgrad, forbigående og de kan

kontrolleres hos de fleste patienter med standard analgetika. Tilfælde af svære smerter i

skeletmuskulaturen (primært knoglesmerter og rygsmerter) er blevet rapporteret, herunder tilfælde, der

førte til indlæggelse.

Reversible, lette til moderate forhøjelser i basisk fosfatase og lactatdehydrogenase kan forekomme,

uden forbundne kliniske virkninger. Forhøjelser i basisk fosfatase og lactatdehydrogenase stammer

mest sandsynligt fra et forhøjet neutrofiltal.

Visse bivirkninger er endnu ikke observeret med lipegfilgrastim, men det er generelt accepteret, at de

kan tilskrives G-CSF og derivater:

Blod og lymfesystem

Miltruptur, herunder nogle dødelige tilfælde (se pkt. 4.4)

Seglcellekrise hos patienter med seglcelleanæmi (se pkt. 4.4).

Vaskulære sygdomme

Kapillærlækage-syndrom

Der er indberettet tilfælde af kapillærlækage-syndrom efter administration af G-CSF eller

derivater efter markedsføring. Generelt er disse tilfælde set hos patienter med fremskreden

malign sygdom, sepsis, der får flere kemoterapeutika, eller som har gennemgået aferese (se

pkt. 4.4).

Aortitis (se pkt. 4.4).

Hud og subkutane væv

Akut febril neutrofil dermatose (Sweets syndrom)

Kutan vaskulitis.

Nyrer og urinveje

Glomerulonefritis (se pkt. 4.4)

Pædiatrisk population

Erfaringen hos børn er begrænset til et fase 1-studie med en enkelt dosis hos 21 pædiatriske patienter i

alderen 2 til < 18 år (se pkt. 5.1), som ikke indikerede en forskel i lipegfilgrastims sikkerhedsprofil hos

børn sammenlignet med sikkerhedsprofilen hos voksne. Behandlingsrelaterede bivirkninger var

rygsmerter, knoglesmerter og forhøjet neutrofiltal (1 tilfælde hver).

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der er ingen erfaring med en overdosis af lipegfilgrastim. I tilfælde af en overdosering skal der tages

kontroller af WBC og trombocyttal regelmæssigt, og miltstørrelsen bør monitoreres nøje (f.eks. ved

klinisk undersøgelse, ultralyd).

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Immunstimulerende midler, kolonistimulerende faktorer, ATC-

kode: L03AA14

Virkningsmekanisme

Lipegfilgrastim er et kovalent konjugat af filgrastim med et enkelt methoxypolyethylenglycol (PEG)-

molekyle via en kulhydratlinker bestående af glycin,

N

-acetylneuraminsyre og

N-

acetylgalactosamin.

Den gennemsnitlige molekylmasse er ca. 39 kDa, hvoraf proteinandelen udgør ca. 48 %. Humant

G-CSF er et glykoprotein, der regulerer dannelse og frigivelse af funktionelle neutrofiler fra

knoglemarven. Filgrastim er et ikke-glykosyleret rekombinant methionyl humant G-CSF.

Lipegfilgrastim er en vedvarende form af filgrastim på grund af nedsat nyreclearance. Lipegfilgrastim

binder til den humane G-CSF-receptor som filgrastim og pegfilgrastim.

Farmakodynamisk virkning

Lipegfilgrastim og filgrastim inducerede en markant forøgelse i perifert neutrofiltal i blodet i løbet af

24 timer, med mindre forøgelser i monocytter og/eller lymfocytter. Disse resultater tyder på, at

G-CSF-andelen af lipegfilgrastim giver den forventede aktivitet af denne vækstfaktor: stimulering af

væksten af hæmatopoietiske stamceller, differentiering til modne celler og frigivelse til det perifere

blod. Denne virkning omfatter ikke blot neutrofilstammer men også andre stamceller fra enkelte eller

flere stammer og pluripotente hæmatopoietiske stamceller, G-CSF øger også de antibakterielle

aktiviteter af neutrofiler, herunder fagocytose.

Klinisk virkning og sikkerhed

Dosering af lipegfilgrastim én gang pr. cyklus blev undersøgt i to pivotale randomiserede,

dobbeltblinde kliniske studier hos patienter, der gennemgik myelosuppressiv kemoterapi.

Det første pivotale kliniske studie (fase III) XM22-03 var et aktivt kontrolleret studie hos 202 patienter

med brystcancer i trin II-IV, der fik op til 4 kemoterapicykler bestående af doxorubicin og docetaxel.

Patienterne blev randomiseret i forholdet 1:1 til at få 6 mg lipegfilgrastim eller 6 mg pegfilgrastim.

Studiet viste non-inferioritet af 6 mg lipegfilgrastim i forhold til 6 mg pegfilgrastim for det primære

endepunkt, varighed af svær neutropeni (DSN) i den første kemoterapicyklus (se tabel 2).

Tabel 2: DSN, svær neutropeni (SN) og febril neutropeni (FN) i cyklus 1 af studie XM22-03 (ITT)

Pegfilgrastim 6 mg

(n = 101)

Lipegfilgrastim 6 mg

(n = 101)

Gennemsnit ± SD (d)

0,9 ± 0,9

0,7 ± 1,0

Δ LS gennemsnit

-0,186

95 % CI

-0,461 til 0,089

Forekomst (%)

51,5

43,6

Forekomst (%)

ITT =

Intent-to-treat

-population (alle randomiserede patienter)

SD = Standardafvigelse

d = Dage

CI = Konfidensinterval

Δ LS gennemsnit (forskel i mindste kvadraters gennemsnit lipegfilgrastim – pegfilgrastim) og CI ud

fra multivariat Poisson regressionsanalyse

Det andet pivotale kliniske studie (fase III) XM22-04 var et placebokontrolleret studie hos

375 patienter med ikke-småcellet lungecancer, der fik op til 4 kemoterapicykler bestående af cisplatin

og etoposid. Patienterne blev randomiseret i forholdet 2:1 til at få enten 6 mg lipegfilgrastim eller

placebo. Resultaterne fra studiet vises i tabel 3. Efter hovedstudiet var gennemført, var forekomsten af

dødsfald 7,2 % (placebo) og 12,5 % (6 mg lipegfilgrastim), men efter opfølgningsperioden på

360 dage var den samlede forekomst af dødsfald imidlertid tilsvarende mellem placebo og

lipegfilgrastim (44,8 % og 44,0 %; sikkerhedspopulation).

Tabel 3: DSN, SN og FN i cyklus 1 af studie XM22-04 (ITT)

Placebo

(n = 125)

Lipegfilgrastim 6 mg

(n = 250)

Forekomst (%)

95 % CI

0,121 til 1,260

p-værdi

0,1151

Gennemsnit ± SD (d)

2,3 ± 2,5

0,6 ± 1,1

Δ LS gennemsnit

-1,661

95 % CI

-2,089 til -1,232

p-værdi

< 0,0001

Forekomst (%)

59,2

32,1

Odds ratio

0,325

95 % CI

0,206 til 0,512

p-værdi

< 0,0001

Δ LS gennemsnit (forskel i mindste kvadraters gennemsnit lipegfilgrastim – placebo), CI og p-værdi

ud fra multivariat Poisson regressionsanalyse

Odds ratio (lipegfilgrastim/placebo), CI og p-værdi ud af multivariat logistisk regressionsanalyse

Efter markedsføringstilladelsen blev der udført et sikkerhedsstudie, XM22-ONC-40041, for at

indsamle data for sygdomsprogression og mortalitet hos patienter med fremskreden planocellulær eller

ikke-planocellulær lungecancer, der fik lipegfilgrastim i tillæg til platinbaseret kemoterapi. Der blev

ikke observeret en øget risiko for sygdomsprogression eller død med lipegfilgrastim.

Immunogenicitet

En analyse af antistoffer mod lægemidlet hos 579 patienter og raske frivillige behandlet med

lipegfilgrastim, 188 patienter og raske frivillige behandlet med pegfilgrastim og 121 patienter

behandlet med placebo blev udført. Antistoffer specifikke mod lægemidlet, som opstod efter start af

behandlingen, blev detekteret hos 0,86 % af de personer, der fik lipegfilgrastim, hos 1,06 % af de

personer, der fik pegfilgrastim og hos 1,65 % af de personer, der fik placebo. Der blev ikke observeret

nogen neutraliserende antistoffer mod lipegfilgrastim.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har udsat forpligtelsen til at fremlægge resultaterne af studier

med Lonquex i alle undergrupper af den pædiatriske population med kemoterapi-induceret neutropeni

og forebyggelse af kemoterapi-induceret febril neutropeni (se pkt. 4.2 for oplysninger om pædiatrisk

anvendelse). I et fase I-studie med 21 børn i alderen 2 til 16 år med tumorer af Ewing-familien eller

rabdomyosarkom blev lipegfilgrastim administreret som en enkelt subkutan dosis på 100 μg/kg (op til

maksimalt 6 mg, som er den faste dosis for voksne) 24 timer efter afslutningen af den sidste

kemoterapibehandling i uge 1 af behandlingsprogrammet. Forekomsten af febril neutropeni varierede i

henhold til alder (fra 14,3 % til 71,4 %) med den største hyppighed i den ældste aldersgruppe.

Anvendelse af tre forskellige kemoterapiprogrammer med forskellig myelosuppressiv virkning og

aldersfordeling komplicerede sammenligning af virkning på tværs af aldersgrupper (se pkt. 4.2).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Generelt

Raske frivillige

I 3 studier (XM22-01, XM22-05, XM22-06) med raske frivillige blev den maksimale koncentration i

blodet opnået efter en mediantid på 30 til 36 timer, og den gennemsnitlige terminale halveringstid var i

intervallet fra ca. 32 til 62 timer efter en enkelt subkutan injektion af 6 mg lipegfilgrastim.

Official address

Domenico Scarlattilaan 6

1083 HS Amsterdam

The Netherlands

An agency of the European Union

Address for visits and deliveries

Refer to www.ema.europa.eu/how-to-find-us

Send us a question

Go to www.ema.europa.eu/contact

Telephone

+31 (0)88 781 6000

© European Medicines Agency, 2019. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/236686/2019

EMEA/H/C/002556

Lonquex (lipegfilgrastim)

En oversigt over Lonquex, og hvorfor det er godkendt i EU

Hvad er Lonquex, og hvad anvendes det til?

Lonquex er et lægemiddel, der indeholder det aktive stof lipegfilgrastim. Det anvendes til at mindske

varigheden af neutropeni (lavt indhold af en type hvide blodlegemer kaldet neutrofiler) og forekomsten

af febril neutropeni (neutropeni med feber) hos voksne kræftpatienter i cytotoksisk kemoterapi.

Cytotoksisk kemoterapi (lægemidler, der dræber hurtigvoksende celler) medfører sædvanligvis

neutropeni, fordi behandlingen foruden kræftcellerne også dræber andre hurtigvoksende celler, såsom

neutrofiler, så patienterne risikerer at få infektioner.

Lonquex anvendes ikke hos patienter, der får kemoterapi for kronisk myeloid leukæmi (kræft i de

hvide blodlegemer) eller myelodysplastiske syndromer (en sygdom, der kan udvikle sig til leukæmi).

Hvordan anvendes Lonquex?

Lonquex fås som injektionsvæske i fyldte sprøjter. Injektionerne skal gives i huden på maven,

overarmen eller låret. Ved hver behandlingsserie med kemoterapi gives der én dosis på 6 mg ca.

24 timer efter kemoterapibehandlingen.

Lægemidlet fås kun på recept, og behandlingen bør indledes og overvåges af en læge med erfaring i

behandling af kræft og blodsygdomme. Patienter vil muligvis selv kunne indgive lægemidlet efter

passende instruktion, men den første injektion skal ske under direkte opsyn af en læge. Hvis du ønsker

mere information om anvendelsen af Lonquex, kan du læse indlægssedlen eller kontakte lægen eller

apotekspersonalet.

Hvordan virker Lonquex?

Det aktive stof i Lonquex, lipegfilgrastim, svarer til granulocytkolonistimulerende faktor (G

CSF), et

naturligt protein i kroppen, der fremmer knoglemarvens produktion af hvide blodlegemer, herunder

neutrofiler. Lipegfilgrastim virker på samme måde som G‑CSF og øger produktionen af neutrofiler, så

varigheden af neutropeni og forekomsten af febril neutropeni (et infektionstegn) mindskes hos

patienter i kemoterapi.

Lonquex (lipegfilgrastim)

EMA/236686/2019

Side 2/2

Lipegfilgrastim er en form for filgrastim, som har været markedsført i EU i en række år. I Lonquex er

filgrastim blevet "pegyleret" (dvs. bundet til det kemiske stof polyethylenglykol). Derved fjernes

lægemidlet langsommere fra kroppen, hvilket gør, at lægemidlet ikke skal indgives så ofte.

Hvilke fordele viser studierne, at der er ved Lonquex?

Lonquex var effektivt til at afkorte varigheden af neutropeni og antallet af tilfælde af febril neutropeni

blandt kemoterapipatienter. I et hovedstudie hos 202 patienter med brystkræft stod Lonquex godt mål

med et andet pegyleret filgrastim. Den gennemsnitlige varighed af svær neutropeni under kemoterapi

var ca. 17 timer med Lonquex sammenholdt med ca. 19 timer med det andet lægemiddel. Lonquex

kunne også måle sig med det andet lægemiddel, hvad angik antallet af tilfælde af febril neutropeni,

hvoraf der var 1 tilfælde i Lonquex-gruppen mod 3 tilfælde i sammenligningsgruppen.

I et andet hovedstudie, der omfattede 376 patienter, blev Lonquex sammenlignet med placebo (en

uvirksom behandling). De patienter, som fik Lonquex, kom sig hurtigere efter at have haft neutropeni,

og færre patienter fik svær neutropeni.

Hvilke risici er der forbundet med Lonquex?

De hyppigste bivirkninger ved Lonquex (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 patienter) er

kvalme samt knogle- og muskelsmerter. Den fuldstændige liste over bivirkninger ved Lonquex fremgår

af indlægssedlen.

Hvorfor er Lonquex godkendt i EU?

Det Europæisk lægemiddelagentur bemærkede, at studierne havde vist, at Lonquex var effektivt til at

reducere varigheden af svær neutropeni og antallet af tilfælde af febril neutropeni. Bivirkningerne ved

lægemidlet var typiske for denne klasse af lægemidler og anses for at være håndterbare. Agenturet

konkluderede derfor, at fordelene ved Lonquex opvejer risiciene, og at det kan godkendes til

anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Lonquex?

Der er anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som patienter og

sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Lonquex.

Som for alle lægemidler bliver data vedrørende brugen af Lonquex løbende overvåget. De indberettede

bivirkninger ved Lonquex vurderes omhyggeligt, og der træffes de nødvendige forholdsregler for at

beskytte patienterne.

Andre oplysninger om Lonquex

Lonquex fik en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele EU den 25. juli 2013.

Yderligere information om Lonquex findes på agenturets websted under:

www.ema.europa.eu/medicines/human/EPAR/lonquex

Denne oversigt blev sidst ajourført i 09-2019.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information