Litak

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

04-04-2018

Aktiv bestanddel:
Cladribine
Tilgængelig fra:
Lipomed GmbH
ATC-kode:
L01BB04
INN (International Name):
cladribine
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Leukæmi, hårete celler
Terapeutiske indikationer:
Litak er indiceret til behandling af hårcellel leukæmi.
Produkt oversigt:
Revision: 7
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/000504
Autorisation dato:
2004-04-14
EMEA kode:
EMEA/H/C/000504

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

04-04-2018

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

03-06-2006

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

04-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

04-04-2018

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

04-04-2018

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

04-04-2018

B. INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

LITAK 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning

cladribin

Læs denne indlægsseddel grundigt inden De begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at bruge LITAK

Sådan skal De bruge LITAK

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

LITAK indeholder det aktive stof cladribin. Cladribin er et cytostatisk middel. Det påvirker væksten af

ondartede (kankrøse) hvide blodlegemer, som spiller en rolle ved hårcelleleukæmi. LITAK anvendes

til behandling af denne sygdom.

2.

Det skal De vide, før De begynder at bruge LITAK

Brug ikke LITAK

hvis De er allergisk over for cladribin eller et af de øvrige indholdsstoffer i LITAK (angivet i

punkt 6)

hvis De er gravid eller ammer

hvis De er under 18 år gammel,

hvis De har moderat til alvorligt nedsat nyre- eller leverfunktion

hvis De bruger anden medicin, som påvirker produktionen af hvide blodlegemer i knoglemarven

(myelosuppression).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De bruger LITAK.

Hvis De oplever følgende, når som helst under eller efter Deres behandling, skal De øjeblikkeligt

kontakte Deres læge eller sygeplejerske

Sløret syn, synstab, dobbeltsyn, talebesvær, svækkelse af en arm eller et ben, ændring af den måde, De

går på, eller problemer med at holde balancen, vedvarende følelsesløshed, nedsat føleevne, tab af

føleevne, hukommelsestab eller forvirring. Alle disse reaktioner kan være symptomer på en

alvorlig

og potentielt dødelig hjernelidelse

, der kaldes progressiv multifokal leukoencefalopati

(PML)

Hvis De havde disse symptomer før behandlingen med cladribin, skal De

fortælle det til lægen

, hvis

De oplever en ændring af dem.

Fortæl det til lægen, hvis de har eller har haft:

lever- eller nyreproblemer

infektioner

hvis de lider af en infektion, skal den behandles, inden De begynder at bruge LITAK.

hvis De opdager nogen tegn på infektion (som fx influenzalignende symptomer eller feber)

under eller efter behandlingen med LITAK, skal De informere Deres læge med det samme.

feber

Inden De starter på behandlingen med LITAK, og under selve behandlingen, vil De regelmæssigt få

taget blodprøver for at kontrollere, om det er sikkert for Dem at fortsætte med behandlingen. Deres

læge beslutter måske, at De skal have blodtransfusioner for at forbedre niveauet af blodlegemer.

Desuden vil det blive kontrolleret, om Deres lever og nyrer fungerer rigtigt. ,

Hvis De ønsker at blive far til et barn, skal De fortælle det til Deres læge, inden behandlingen med

LITAK begynder. De bør ikke blive far til et barn under behandlingen og op til 6 måneder efter

behandling med LITAK. Deres læge kan måske rådgive Dem om muligheden for nedfrysning af

sperma (kryokonservering).

Brug af anden medicin sammen med LITAK

Fortæl det altid til lægen, hvis De tager anden medicin eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept. De skal i særdeleshed fortælle det til Deres læge, hvis de bruger

medicin, som indeholder:

kortikosteroider, som er almindelige ved behandling af betændelse

antivirale midler, som anvendes til behandling af virusinfektioner

De må IKKE bruge LITAK sammen med andre lægemider, som påvirker produktionen af blodlegemer

i knoglemarven (myelosuppression).

Graviditet og amning

De må ikke bruge LITAK, hvis De er gravid. De skal anvende passende antikonceptionsmidler under

behandlingen og i mindst seks måneder efter den sidste dosis LITAK. Hvis De bliver gravid under

behandlingen, skal De omgående kontakte Deres læge.

De må ikke amme, mens De får behandling med LITAK og i mindst seks måneder efter den sidste

dosis LITAK.

Trafik- og arbejdssikkerhed

LITAK påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. Hvis De føler

Dem døsig, hvilket kan ske på grund af et fald i antallet af røde blodlegemer på grund af behandlingen

med LITAK, eller svimmel, bør De ikke føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

3.

Sådan skal De bruge LITAK

Brug altid LITAK nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl, så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Deres læge vil udregne den dosis, De skal have, efter Deres legemsvægt og forklare

behandlingsplanen i detaljer. Den anbefalede daglige dosis er 0,14 mg pr. kg legemsvægt i fem på

hinanden følgende dage (enkelt behandlingsforløb).

LITAK skal indsprøjtes under huden (subkutan injektion) på nogenlunde samme tidspunkt hver dag.

Hvis De selv indsprøjter LITAK, skal De først have tilstrækkelig instruktion af Deres læge eller

sygeplejerske. De finder en detaljeret vejledning i indsprøjtning til sidst i denne indlægsseddel.

De kan også få et supplerende lægemiddel, som indeholder det aktive stof allopurinol, for at nedsætte

et forhøjet urinsyreniveau.

Hvis De har brugt for meget LITAK

Hvis De indsprøjter en forkert dosis, skal De straks fortælle det til lægen.

Hvis De har glemt at bruge LITAK

De må ikke indsprøjte en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis de springer

indsprøjtningen af en dosis over, skal De straks fortælle det til lægen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, De er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

LITAK kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Fortæl det straks til lægen, hvis De har en eller flere af følgende symptomer under eller efter

behandling med LITAK:

tegn på infektioner (som fx influenzalignende symptomer)

feber

Det kan ikke udelukkes, at den ondartede (cancer)-sygdom kommer igen. Det betyder, at risikoen for,

at De udvikler en ondartet sygdom i fremtiden, er lidt højere end for raske mennesker. Denne let

forhøjede risiko kan skyldes hårcelleleukæmi eller behandlinger, som anvendes til behandling af

sygdommen, inklusive LITAK.

De følgende bivirkninger kan forekomme:

Meget almindelige bivirkninger (kan påvirke mere end 1 ud af 10 personer)

Infektioner.

Feber.

Lavt antal af visse hvide blodceller (neutrofiler og lymfocytter) og blodplader i blodprøver.

Lavt antal røde blodlegemer, som kan medføre anæmi (blodmangel) med symptomer som

træthed og døsighed.

Nedsat immunforsvar.

Hovedpine, svimmelhed.

Unormale åndedrætslyde, unormale brystlyde, hoste.

Kvalme, opkastning, forstoppelse og diaré.

Hududslæt, hævelse, rødme samt ømhed omkring injektionsstedet, svedafsondring.

Hudreaktioner er som regel lette til moderate og forsvinder normalt i løbet af få dage.

Træthed, kuldegysninger, nedsat appetit.

Svaghed/afmatning.

Almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 10 personer)

Den ondartede (cancer-) sygdom opstår igen.

Lavt antal blodplader, hvilket kan forårsage usædvanlige blødninger (for eksempel næseblod

eller blødninger i huden).

Søvnløshed, angst.

Øget hjerterytme, unormal hjertelyd, lavt blodtryk, nedsat blodforsyning til hjertemusklen.

Kortåndethed, hævet lungevæv på grund af infektion, betændelse i mund og tunge.

Smerter i underlivet og store mængder luft i mave og tarme/indvolde, for det meste lette

stigninger i laboratoriemålte leverværdier (bilirubin, transaminase), som falder til normale

værdier, når behandlingen er afsluttet.

Kløe, kløende udslæt (nældefeber), rødme af huden og smerter i huden.

Hævelser i vævet (ødemer), følelse af utilpashed, smerter (muskelsmerter, ledsmerter og

knoglesmerter).

Ikke almindelige bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 100 personer)

Anæmi, som skyldes destruktion af røde blodlegemer.

Søvnløshed, følelsesløshed og prikken i huden, svækkelse, inaktivitet, lidelse i det perifere

nervesystem, forvirring, nedsat evne til at koordinere bevægelser.

Øjenbetændelse.

Ondt i halsen.

Årebetændelse.

Stort vægttab.

Sjældne bivirkninger (kan påvirke op til 1 ud af 1,000 personer)

Nedsat leverfunktion.

Nedsat nyrefunktion.

Komplikationer forårsaget af cancerbehandling på grund af nedbrydning af cancerceller.

Afstødningsrespons på blodtransfusioner.

Øget antal af hvide hvide blodlegemer (eosinofiler).

Slagtilfælde.

Besvær med at tale og synke.

Hjertesvigt.

Unormal hjerterytme.

Hjertet kan ikke opretholde tilstrækkelig blodcirkulation.

Forstoppelse.

Alvorlig allergisk reaktion (Stevens-Johnson-syndrom eller Lyell-syndrom).

Meget sjældne bivirkninger

(kan påvirke op til 1 ud af 10,000 personer)

Depression, epileptisk anfald.

Hævelse af øjenlåget.

Blodprop i lungen.

Betændelse i galdeblæren.

Nedsat organfunktion på grund af stor mængde af et specifikt stof produceret af kroppen (et

glycoprotein).

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i

Appendiks V. Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevares i køleskab (2 °C–8 °C). Må ikke nedfryses.

Brug ikke LITAK

efter den udløbsdato, der står på etiketten på hætteglasset og den ydre karton efter

EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Medmindre åbningen fra et mikrobielt synspunkt udelukker risikoen for mikrobiel kontaminering, skal

produktet anvendes straks efter åbningen. Hvis medicinen ikke anvendes straks, skal brugeren sørge

for at opbevare LITAK som angivet ovenfor.

Brug ikke LITAK, hvis hætteglasset er beskadiget, eller opløsningen ikke er klar eller indeholder

partikler.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

LITAK indeholder:

Aktivt stof: cladribin. Hvert hætteglas indeholder 2 mg cladribin. Hvert hætteglas indeholder

10 mg cladibrine i 5 ml opløsning.

Øvrige indholdsstoffer: natriumklorid, natriumhydroxid (til pH-justering), saltsyre (til

pH-justering) og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelser

LITAK fås i hætteglas, som indeholder 5 ml klar, farveløs injektionsvæske, opløsning.

Pakningsstørrelser på 1 eller 5 hætteglas. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Tyskland

Hvis De ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal De henvende Dem til indehaveren af

markedsføringstilladelsen.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

De kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

VEJLEDNING I INDSPRØJTNING

Dette afsnit indeholder information om, hvordan man giver en indsprøjtning med LITAK. Det er

vigtigt, at De ikke prøver at give Dem selv en indsprøjtning, medmindre De er blevet instrueret i dette

af Deres læge eller sygeplejerske. Deres læge fortæller Dem, hvor meget LITAK, De skal bruge, og

hvor ofte og hvornår De skal have en indsprøjtning. LITAK skal sprøjtes ind i vævet lige under huden

(subkutan injektion). Hvis De har spørgsmål om indsprøjtningen, skal De bede lægen eller

sygeplejersken om hjælp.

LITAK er et celledræbende (cytotoksisk) middel og skal derfor håndteres med forsigtighed. Når

patienten ikke selv indsprøjter LITAK, anbefales det at bruge engangshandsker og beskyttende

beklædning under håndtering og indgivelse af LITAK. Hvis LITAK kommer i kontakt med huden

eller øjnene, skal de berørte områder straks skylles med rigelige mængder vand. Gravide kvinder skal

undgå kontakt med LITAK.

Hvad skal jeg bruge til indsprøjtningen?

For at give Dem selv en subkutan indsprøjtning skal De bruge følgende:

Et hætteglas LITAK (eller to hætteglas, hvis De skal indsprøjte mere end 5 ml),

Brug ikke hætteglas, som er beskadigede. Brug ikke hætteglasset med LITAK, hvis opløsningen er

uklar eller indeholder partikler.

en steril sprøjte (fx en 10 ml LUER-sprøjte),

en steril kanyle (fx 0,5 x 19 mm, 25 G x ¾’’),

renseservietter,

en beholder som ikke kan stikkes hul i, til at smide de brugte sprøjter væk i.

Hvad skal jeg gøre før jeg giver mig selv en subkutan indsprøjtning med LITAK?

Før indsprøjtning skal LITAK have lov til at opnå stuetemperatur.

Vask hænderne grundigt.

Find et behageligt sted med god belysning og stil alt så du kan nå det.

Hvordan gør jeg en indsprøjtning klar?

Før du indsprøjter LITAK, skal du gøre det følgende:

Fjern det røde beskyttelseslåg fra LITAK-hætteglasset. Undgå at fjerne hætteglassets

gummiprop. Rens hætteglassets gummitop med en renseserviet. Tag sprøjten ud af indpakningen

uden at røre ved spidsen af sprøjten. Tag kanylen ud af indpakningen og sæt den godt fast på

spidsen af sprøjten. Fjern kanylens beskyttelseskappe uden at røre kanylen.

Pres kanylen ned gennem hætteglassets gummiprop og vend hætteglasset og sprøjten på

hovedet. Vær sikker på at spidsen af kanylen er nede i opløsningen.

Træk den rigtige mængde LITAK ned i sprøjten ved at trække stemplet ud (din læge vil oplyse

dig om hvor mange ml LITAK du skal indsprøjte).

Træk kanylen ud af hætteglasset.

Vær sikker på at der ikke er noget luft i sprøjten; vend kanylen opad og tryk luften ud.

Kontroller at du har den rigtige mængde.

Injicer med det samme.

Hvor skal jeg give mig selv indsprøjtningen?

Hvordan giver jeg mig selv indsprøjtningen?

Træk lidt i stemplet for at kontrollere at der ikke er gået hul på et blodkar. Hvis du ser blod i

sprøjten, tag kanylen ud og stik den ind et andet sted.

Sprøjt væsken langsomt og jævnt ind i løbet af cirka et minut, mens du holder huden trykket

sammen.

Efter at du har sprøjtet væsken ind, fjernes kanylen.

Smid sprøjten væk i en beholder, der ikke kan prikkes hul i. Brug en ny sprøjte og kanyle til den

næste indsprøjtning. Hætteglassene er kun til engangsbrug. Hvis der er noget tilbage, bør du

aflevere det til din læge eller apotekspersonalet, så det kan blive bortskaffet på passende måde.

Bortskaffelse af brugte sprøjter

Smid brugte sprøjter væk i en beholder, der ikke kan prikkes hul i. Opbevar beholderen utilgængeligt

for børn.

Beholderen bortskaffes efter lægens, sygeplejersken eller apotekspersonalets instrukser.

Undgå at smide brugte sprøjter i det almindelige husholdningsaffald.

Desinficer huden med en renseserviet, vent

på at området tørrer og tryk huden sammen

med tommelfingeren og pegefingeren uden at

klemme det.

Put kanylen helt ind i huden i en vinkel på

omkring 45°, som vist på billedet.

De bedste steder at foretage en indsprøjtning på

sig selv er vist her: det øverste af lårene og

bugen, undtaget området rundt om navlen. Hvis

andre foretager indsprøjtningen, kan de også

bruge den ydre del af overarmene eller ballerne.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

LITAK 2 mg/ml injektionsvæske, opløsning

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hver ml opløsning indeholder 2 mg cladribin (2-CdA). Hvert hætteglas indeholder 10 mg cladribin i

5 ml opløsning.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Injektionsvæske, opløsning.

Klar, farveløs opløsning.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

LITAK er indiceret til behandling af hårcelleleukæmi

4.2

Dosering og administration

Behandling med LITAK skal igangsættes af en uddannet læge med erfaring i at behandle cancer med

kemoterapi.

Dosering

Den anbefalede dosis til hårcelleleukæmi er en enkelt kur med LITAK givet ved subkutan

bolusinjektion med en daglig dosis på 0,14 mg/kg legemsvægt i fem på hinanden følgende dage.

Afvigelser fra den ovenfor angivne doseringer tilrådes ikke,

Ældre

Erfaring med patienter over 65 år er begrænset. Ældre patienter skal behandles efter individuel

vurdering og omhyggelig kontrol af blodtællinger og af nyre- og leverfunktionen. Risikoen gør, at der

er behov for vurdering fra sag til sag (se pkt. 4.4).

Patienter med nyre- og leverinsufficiens

Der er ingen data om brugen af LITAK til patienter med svækket nyre- eller leverfunktion. LITAK er

kontraindiceret hos patienter med moderat til alvorlig nyresvækkelse (kreatininclearance ≤ 50 ml/min)

eller moderat til alvorlig leversvækkelse (Child-Pugh-score > 6) (se pkt. 4.3, 4.4 og 5.2).

Pædiatrisk population

LITAK er kontraindiceret hos patienter under 18 år (se pkt. 4.3).

Administration

LITAK leveres som en brugsklar injektionsvæske, opløsning. Den anbefalede dosis trækkes op med en

sprøjte og injiceres som en subkutan bolusinjektion uden fortynding. LITAK skal kontrolleres visuelt

for partikler og misfarvning før administration. LITAK skal opvarmes til stuetemperatur før

administration.

Selvadministration af patienten

LITAK kan administreres af patienten selv. Patienter skal have relevant instruktion og træning.

Indlægssedlen indeholder detaljerede instruktioner.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for det aktive stof eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

Graviditet og amning.

Patienter under 18 år.

Patienter med moderat til alvorlig nyresvækkelse (kreatininclearance ≤ 50 ml/min) eller med moderat til

alvorlig leversvækkelse (Child-Pugh-score > 6) (se også pkt. 4.4).

Samtidig brug af andre myelosuppressive lægemidler.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Cladribin er et antineoplastisk og immunsuppressivt stof, der kan inducere betydelige uønskede,

toksiske bivirkninger, som fx myelo- og immunsuppression, langvarig lymfocytopeni og

opportunistiske infektioner. Patienter som gennemgår behandling med cladribin, bør overvåges nøje

for tegn på hæmatologiske og ikke-hæmatologiske toksiciteter.

Særlig forsigtighed tilrådes og risici/fordele bør nøje evalueres, hvis indgivelse af cladribin overvejes

hos patienter med øget infektionsrisiko, manifest knoglemarvssvigt eller –infiltration,

myelosuppressive forbehandlinger, såvel som hos patienter med formodet eller manifest nyre- og

leverinsufficiens. Patienter med aktiv infektion bør behandles for den tilgrundliggende tilstand inden

behandling med cladribin. Selvom anti-infektiv profylakse almindeligvis ikke anbefales, kan det være

gavnligt for patienter som er blevet immunokompromitteret inden behandling med cladribin eller for

patienter med en forudeksisterende agranulocytose.

Hvis der opstår alvorlig toksicitet, bør lægen overveje at udsætte eller afbryde behandlingen med

lægemidlet indtil alvorlige komplikationer forsvinder. I tilfælde af infektioner skal behandling med

antibiotika påbegyndes, hvis det er nødvendigt.

Det anbefales at patienter som får cladribin, får bestrålede cellulære blodbestanddele/-produkter for at

forebygge transfusionsrelateret graft-versus-host sygdom (Ta-GVHD).

Progressiv multifokal leukoencefalopati (PML)

Der er rapporteret om tilfælde af PML, herunder med dødelig udgang, ved behandling med cladribin.

PML blev rapporteret fra 6 måneder til adskillige år efter behandling med cladribin. En sammenhæng

med langvarig lymfopeni er rapporteret i adskillige af disse tilfælde. Læger bør overveje PML ved

differentialdiagnostik hos patienter med nye eller forværrede neurologiske, kognitive eller

adfærdsmæssige tegn eller symptomer.

De foreslåede undersøgelser for PML omfatter neurologisk udredning, MR-scanning af hjernen og

analyse af rygmarvsvæsken for JC-virus (JCV)-dna ved hjælp af polymerasekædereaktion (PCR) eller

en JCV-test på en biopsi af hjernevæv. En negativ JCV-PCR udelukker ikke PML. Yderligere

opfølgning og undersøgelser kan være nødvendige, hvis der ikke kan stilles en alternativ diagnose.

Patienter med formodet PML bør ikke få yderligere behandling med cladribin.

Sekundære maligniteter

Ligesom andre nukleoside analoger, er behandling med cladribin forbundet med myelosuppression og

udbredt og langvarig immunsuppression. Behandling med disse stoffer er forbundet med forekomst af

sekundære maligniteter. Sekundære maligniteter forventes at forekomme hos patienter med

hårcelleleukæmi. Hyppigheden af disse varierer meget, lige fra 2% til 21%. Den største risiko findes 2

år efter diagnose med en median mellem 40 og 66 måneder. Den kumulative hyppighed af sekundære

maligniteter er 5%, 10 - 12% og 13-14% henholdsvis 5, 10 og 15 år efter diagnosen hårcelleleukæmi.

Efter cladribin varierer forekomsten af sekundære maligniteter fra 0% til 9.5% efter en gennemsnitlig

observationsperiode på 2,8 til 8,5 år. Hyppigheden af sekundære maligniteter efter behandling med

LITAK var 3,4% hos alle 232 patienter med hårcelleleukæmi, som blev behandlet i løbet af en 10-års

periode. Den højeste forekomst af sekundære maligniteter med LITAK var 6,5% efter en gennemsnitlig

follow up på 8,4 år. Derfor skal patienter som er blevet behandlet med cladribin, kontrolleres

regelmæssigt.

Hæmatologisk toksicitet

I den første måned efter behandling er myelosuppression yderst vigtig, og det kan blive nødvendigt

med transfusioner af røde blodlegemer eller trombocytter. Patienter med symptomer på

knoglemarvsdepression bør behandles med forsigtighed, da yderligere suppression af

knoglemarvsfunktionen bør påregnes. Terapeutiske fordele og risici bør vurderes nøje hos patienter

med aktive eller formodede infektioner. Risikoen for alvorlig myelotoksicitet og langvarig

immunsuppression er øget hos patienter med sygdomsrelateret knoglemarvsinfiltration eller en

tidligere myelosuppressiv behandling. Reduktion af dosis og regelmæssig overvågning af patienter er

påkrævet i sådanne tilfælde. Pancytopeni er normalt reversibelt, og intensiteten af knoglemarvsaplasi

afhænger af dosis. En øget forekomst af opportunistiske infektioner forventes under, og i 6 måneder

efter, behandlingen med cladribin. Grundig og regelmæssig overvågning af perifere blodtællinger er

væsentlig under, og i 2 til 4 måneder efter, behandling med cladribin for at påvise potentielle

bivirkninger og følgekomplikationer (anæmi, neutropeni, trombocytopeni, infektioner, hæmolyse eller

blødninger), og for at vurdere hæmatologisk bedring. Feber af ukendt oprindelse forekommer hyppigt

hos patienter, der er behandlet for hårcelleleukæmi, og ses hovedsageligt manifest under de første 4

ugers behandling. Årsagen til febertilfælde bør undersøges med relevante laboratorie- og røntgentest.

Under en tredjedel af febertilfælde er forbundet med en dokumenteret infektion. I tilfælde af feber, der

er relateret til infektioner eller agranulocytose, er behandling med antibiotika indiceret.

Nyre- og leverinsufficiens

Der er ingen data om brugen af LITAK hos patienter med nyre- eller leverinsufficiens. Klinisk erfaring

er meget begrænset og sikkerheden i forbindelse med brug af LITAK til disse patienter er ikke

veletableret (se pkt. 4.3 og 5.2).

Forsigtig behandling er påkrævet hos patienter med kendt eller formodet nyre- eller leverinsufficiens.

For alle patienter, der behandles med LITAK, tilrådes periodisk vurdering af nyre- og leverfunktionen

som klinisk indiceret.

Ældre

Ældre patienter skal behandles efter individuel vurdering og nøje monitorering af blodtal og nyre- og

leverfunktion. Risikoen kræver vurdering fra patient til patient (se pkt. 4.2).

Forebyggelse af tumorlysesyndrom

Hos patienter med en høj tumorbyrde skal profylaktisk behandling med allopurinol til kontrol af

serumniveauer for urinsyre, sammen med adækvat eller forhøjet hydrering, påbegyndes 24 timer før

starten af kemoterapi. En daglig oral dosis på 100 mg allopurinol anbefales for en periode på 2 uger. I

tilfælde med ophobning af serumurinsyre over det normale område kan dosis allopurinol øges til

300 mg/dag.

Fertilitet

Mænd som behandles med cladribin bør frarådes at blive far til et barn i op til 6 måneder efter

behandling og at søge rådgivning om nedfrysning af sperma inden behandlingen, fordi der er en

mulighed for at behandling med cladribin kan lede til infertilitet (se pkt. 4.6 og 5.3).

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

På grund af en potentiel øgning af hæmatologisk toksicitet og knoglemarvssuppression, må cladribin

ikke anvendes samtidig med andre myelosuppressive lægemidler. Påvirkning af cladibrine på andre

antineoplastiske stoffers aktivitet er ikke iagttaget

in vitro

(fx doxorubicin, vincristin, cytarabin,

cyclofosfamid) og

in vivo.

in vitro

undersøgelse har dog afsløret krydsresistens mellem cladribin og

kvælstofsennepgas (klormetin); for cytarabin har en forfatter beskrevet en

in vivo

krydsreaktion uden

aktivitetstab.

På grund af lignende intracellulær metabolisme kan krydsresistens med andre nukleoside analoger,

som fx fludarabin eller 2’-deoxycoformycin forekomme. Derfor tilrådes indgivelse af nukleoside

analoger samtidig med cladribin ikke.

Det er blevet vist at kortikosteroider øger risikoen for alvorlige infektioner, når det bruges i

kombination med cladribin, og bør ikke gives samtidig med cladribin.

Da interaktion med lægemidler, som gennemgår intracellulær fosforylering, som fx antivirale stoffer,

eller med hæmmere af adenosinoptagelse kan forventes, tilrådes samtidig brug af disse og cladribin

ikke.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Graviditet

Cladribin medfører alvorlige medfødte misdannelser, når det anvendes under graviditeten. Dyreforsøg

in vitro

undersøgelser med humane cellerækker har påvist cladribins teratogene og mutagene

virkning. Cladribin er kontraindiceret under graviditeten.

Kvinder i den fertile alder skal anvende sikker kontraception under behandlingen og i 6 måneder efter

behandlingen med cladribin. I tilfælde af graviditet under behandling med cladribin skal kvinden

informeres om den potentielle fare for fostret.

Amning

Det er ukendt, om cladribin udskilles i human mælk. På grund af muligheden for alvorlige

bivirkninger hos spædbørn, der ammes, er amning kontraindiceret under behandling med cladribin og i

6 måneder efter den sidste dosis cladribin.

Fertilitet

Virkningen af cladribin på fertiliteten er ikke undersøgt i dyr. Et toksicitetsforsøg med

cynomolgusaber har imidlertid vist, at cladribin undertrykker modning af hurtigt genererende celler,

herunder testikelceller. Virkningen på den humane fertilitet kendes ikke. Antineoplastiske stoffer som

cladribin, som påvirker dna, rna og proteinsyntesen, kan forventes at have uønskede virkninger på den

humane gametogenese (se pkt. 5.3).

Mænd, som er i behandling med cladribin, skal informeres om ikke at blive far til et barn op til 6

måneder efter behandlingen og søge information om kryokonservering af sæd inden behandlingen på

grund af risikoen for infertilitet på grund af behandlingen med cladribin (se pkt. 4.4).

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

LITAK påvirker i væsentlig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner. I tilfælde af at

bivirkninger med potentiel påvirkning af evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner (fx

svimmelhed, meget almindelig, eller døsighed, som kan forekomme på grund af anæmi, som er meget

almindelig), bør patienter frarådes at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé over sikkerhedsprofilen

Meget almindelige bivirkninger, som er iagttaget under de tre mest relevante kliniske forsøg med

cladribin hos 279 patienter, som blev behandlet for forskellige indikationer, og hos 62 patienter med

hårcelleleukæmi (HCL) var myelosuppression, specielt alvorlig neutropeni (41% (113/279), HCL 98%

(61/62)), alvorlig trombocytopeni (21% (58/279), HCL 50% (31/62)) og alvorlig anæmi (14%

(21/150), HCL 55% (34/62)), såvel som alvorlig immunsuppression/lymfopeni (63% (176/279), HCL

95% (59/62)), infektioner (39% (110/279), HCL 58% (36/62)) og feber (op til 64%).

Feber, hvor der er negativ dyrkning, efter behandling med cladribin forekommer hos 10-40% af

patienter med hårcelleleukæmi og iagttages sjældent hos patienter med andre neoplastiske sygdomme.

Hududslæt (2-31%) er hovedsageligt beskrevet hos patienter med andre samtidigt administrerede

lægemidler, der vides at forårsage udslæt (antibiotika og/eller allopurinol). gastrointestinale

bivirkninger som kvalme (5-28%), opkastning (1-13%) og diarré (3-12%) såvel som træthed (2-48%),

hovedpine (1-23%) og nedsat appetit (1-22%) er rapporteret under behandling med cladribin.

Cladribin forårsager sandsynligvis ikke alopecia (skaldethed); mild og kortvarig alopecia i et par dage

blev observeret hos 4/523 patienter under behandling, men kunne ikke klart forbindes med cladribin.

Tabel over bivirkninger

Negative reaktioner, som er rapporteret, er angivet i tabellen nedenfor efter hyppighed og

systemorganklasse. Hyppighederne er defineret således: Meget almindelige (≥1/10), almindelige

(≥1/100 til <1/10), ikke almindelige (≥1/1.000 til <1/100), sjældne (≥1/10.000 til <1/1.000), meget

sjældne (< 1/10.000), ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Hvad angår

sværhedsgrad, se teksten under tabellen.

Infektioner og parasitære

sygdomme

Meget almindelige: infektioner * (fx pneumoni *, septikæmi *)

Benigne, maligne og

uspecificerede tumorer (inkl.

cyster og polypper)

Almindelige: sekundære maligniteter *

Sjældne: tumorlysesyndrom *

Blod og lymfesystem

Meget almindelige: pancytopeni/myelosuppression *, neutropeni,

trombocytopeni, anæmi, lymfopeni

Ikke almindelige: hæmolytisk anæmi *

Sjældne: hypereosinofili

Meget sjældne: amyloidose

Immunsystemet

Meget almindelige: immunsuppression *

Sjældne: graft-versus-host sygdom *

Metabolisme og ernæring

Meget almindelige: nedsat appetit

Ikke almindelige: kakeksi

Nervesystemet

Meget almindelige: hovepine, svimmelhed

Almindelige: søvnmangel, ængstelse

Ikke almindelige: somnolens, paræstesier, apati, polyneuropati,

konfusion, ataksi

Sjældne: apopleksi, neurologisk besvær med at tale og synke

Meget sjældne:

depression, epileptisk anfald

Øjne

Ikke almindelige: conjunctivitis

Meget sjældne: blefaritis

Hjerte

Almindelige: takykardi, hjertemislyd, hypotension, epistaxis,

myokardieiskæmi *

Sjældne: Hjerteinsufficiens, atrieflimren, hjertedekompensation

Vaskulære sygdomme

Meget almindelige: purpura,

Almindelig: petekkier, blødninger *

Ikke almindelige: phlebitis

Luftveje, thorax og mediastinum

Meget almindelige: unormale åndedrætslyde, unormale brystlyde,

hoste

Almindelige: kortåndethed, pulmonale interstitielle infiltrater,

primært på grund af infektionsætiologi, mukositis

Ikke almindelige: faryngitis

Meget sjældne: lungeemboli

Mave-tarm-kanalen

Meget almindelige: kvalme, opkastning, obstipation, diarré

Almindelige: gastrointestinal smerte, flatulens

Sjældne: ileus

Lever og galdeveje

Almindelige: reversible, oftest milde stigninger i bilirubin og

transaminaser

Sjældne: leversvigt

Meget sjældne: kolecystitis

Hud og subkutane væv

Meget almindelige: udslæt, lokalt eksantem, sveden

Almindelige: pruritus, hudsmerte, erytem, urtikaria

Sjælden: Stevens-Johnson-syndrom/Lyell-syndrom

Knogler, led, muskler og

bindevæv

Almindelige: myalgi, artralgi, artritis, knoglesmerte

Nyrer og urinveje

Sjældne: nyreinsufficiens

Almene symptomer og

reaktioner på

administrationsstedet

Meget almindelige: reaktioner ved injektionsstedet, feber, træthed,

kulderystelser, asteni

Almindelige: ødemer, utilpashed, smerte

* se beskrivelse nedenfor.

Beskrivelse af udvalgte bivirkninger

Ikke-hæmatologiske bivirkninger

Ikke-hæmatologiske bivirkninger er almindeligvis milde til moderate i sværhedsgrad. Behandling af

kvalme med antiemetika er normalt ikke nødvendigt. Negative reaktioner som er forbundet med hud

og subkutant væv er for det meste milde til moderate og kortvarige, og går sædvanligvis over i løbet af

en cyklusperiode på 30 dage.

Blodtælling

Da patienter med aktiv hårcelleleukæmi oftest har lave blodtællinger, især lave neutrofiltællinger, har

mere end 90% af tilfældene kortvarige alvorlige neutropenier (< 1,0 x 10

/l). Brugen af

hæmatopoietiske vækstfaktorer hverken forbedrer regeneration af neutrofiltællinger eller nedsætter

incidensen af feber. Alvorlige trombocytopenier (< 50 x 10

/l) er iagttaget hos ca. 20% til 30% af alle

patienter. Lymfocytopeni, der varer i mange måneder, og immunsuppression med øget risiko for

infektioner kan forventes. Regeneration af cytotoksiske T-lymfocytter og naturlige dræberceller

forekommer inden for 3 til 12 måneder. En fuldstændig regeneration af T-hjælperceller og

B-lymfocytter er forsinket i op til 2 år. Cladribin inducerer en alvorlig og forlænget reduktion af CD4+

og CD8+ T-lymfocytter. For øjeblikket er der ingen erfaring med mulige langvarige konsekvenser af

denne immunsuppression.

Infektioner

Alvorlige langvarige lymfocytopenier er sjældent rapporteret, men de kunne dog ikke sættes i

forbindelse med sene komplikationer med infektioner. Meget almindelige alvorlige komplikationer, i

nogle tilfælde med fatalt resultat er opportunistiske infektioner (fx

Pneumocystis

carinii,

Toxoplasmosa

gondii, listeria, candida, herpesvirus, cytomegalovirus og atypiske mykobakterier).

Fyrre procent af de patienter, der blev behandlet med LITAK ved en dosis på 0,7 mg/kg legemsvægt

pr. cyklus, fik infektioner. Disse var i gennemsnit mere alvorlige end de infektioner, der var manifest

hos 27 % af alle patienter, der modtager en reduceret dosis på 0,5 mg/kg legemsvægt pr. cyklus. 43 %

af patienter med hårcelleleukæmi oplevede komplikationer med infektion ved standard dosisregime.

En tredjedel af disse infektioner skal betragtes som alvorlige (fx septikæmi, pneumoni). Der er

rapporteret mindst 10 tilfælde med akut autoimmun hæmolytisk anæmi. Alle patienter blev behandlet

med kortikosteroider med succes.

Sjældne alvorlige bivirkninger

Alvorlige bivirkninger som ileus, alvorlig leversvigt, nyresvigt, hjertesvigt, atrieflimren,

hjertedekompensation, apopleksi, neurologiske forstyrrelser af tale og ved synken, tumorlysesyndrom

med akut nyresvigt, transfusionsrelateret graft-versus-host sygdom,

Stevens-Johnson-syndrom/Lyell-syndrom (toksisk epidermal nekrolyse), hæmolytisk anæmi,

hypereosinofili (med erythematøst hududslæt, pruritus og ansigtsødem) er sjældne.

Dødsfald

Størstedelen af lægemiddel-relaterede dødsfald skyldes komplikationer med infektioner. Yderligere

sjældne tilfælde med dødelig udgang, som er rapporteret i forbindelse med LITAK-kemoterapi, var

sekundær malignitet, cerebrale og kardiovaskulære infarkter, graft-versus-host sygdom forårsaget af

adskillige transfusioner af ikke-bestrålet blod, såvel som tumorlysesyndrom med hyperurikæmi,

metabolisk acidose og akut nyresvigt.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Ofte observerede symptomer efter overdosis er kvalme, opkastning, diarré, alvolig

knoglemarvsdepression (herunder anæmi, trombocytopeni, leukopeni og agranulocytose), akut

nyresvigt såvel som irreversibel neurologisk toksicitet (paraparese/quadriparese),

Guillain-Barré-syndrom og Brown-Séquard-syndrom. Akut, irreversibel neuro- og nefrotoksicitet er

beskrevet hos individuelle patienter, der er behandlet med en dosis, som var ≥ 4 gange højere end det

anbefalede regime for hårcelleleukæmi.

Der findes ingen speciel antidot. Omgående ophør af behandling, nøje overvågning og igangsættelse

af relevante støtteforanstaltninger (blodtransfusioner, dialyse, hæmofiltration,

antiinfektionsbehandling, osv.) er den indicerede behandling af en overdosis cladribin. Patienter, der

har fået en overdosis cladribin, bør overvåges hæmatologisk i mindst fire uger.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Purinanaloger, ATC-kode: L01BB04

Cladribin er en purinnukleosidanalog, der virker som en antimetabolit. Den enkelte substitution af

hydrogen med klorin ved position 2 adskiller cladribin fra dets naturlige modpart 2'-deoxyadenosin og

gør molekylet resistent over for deaminering ved adenosin deaminase.

Virkningsmekanisme

Cladribin er et pro-drug, som optages hurtigt i celler efter parenteral indgivelse, og det bliver

fosforyleret intracellulært til det aktive nukleotid 2-klorodeoxyadenosin-5'-trifosfat (CdATP) ved

deoxycytidinkinase (dCK). En ophobning af aktivt CdATP iagttages hovedsageligt i celler med en høj

dCK aktivitet og en lav deoxynukleotidaseaktivitet, især i lymfocytter og i andre hæmatopoietiske

celler. Cytotoksiciteten i cladribin er dosisafhængig. Ikke-hæmatologisk væv synes at være upåvirket,

hvilket forklarer den lave forekomst af ikke-hæmatopoietisk toksicitet i cladribin.

Til forskel fra andre nukleosidanaloger er cladribin toksisk i hurtigt prolifererende celler såvel som i

hvilende celler. Der blev ikke set nogen cytotoksisk virkning i cellerækker hos massive tumorer.

Handlingsmekanismen i cladribin skyldes inkorporeringen af CdATP i dna-strenge: Syntesen hos ny

dna med celledeling blokeres, og dna-ophelingsmekanismen hæmmes, hvilket resulterer i en

ophobning af dna-strengebrud og et fald i NAD- (nikotinamid adenin dinukleotid) og

ATP-koncentration, selv i hvilende celler. Desuden hæmmer CdATP reduktasen af ribonukleotid, det

enzym, der er ansvarlig for omdannelsen af ribonukleotider til deoxyriboneukleotider. Celledød opstår

af energiudtømmelse og apoptose.

Klinisk virkning

I den kliniske undersøgelse med subkutan anvendelse af LITAK blev 63 patienter med hårcelleleukæmi

(33 nydiagnosticerede patienter og 30 patienter med recidiv eller progressiv sygdom) behandlet. Den

samlede responsrate var 97% med langvarig remission, hvor 73% af patienterne stadig havde komplet

remission efter fire års opfølgningstid.

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Absorption

Cladribin viser fuldstændig biotilgængelighed efter parenteral indgivelse; middelområdet under

plasmakoncentrationen kontra tidskurve (AUC) i plasma er sammenlignelig efter kontinuerlig eller

intermitterende intravenøs infusion af 2 timers varighed og efter subkutan injektion.

Fordeling

Efter subkutan bolusinjektion af en dosis på 0,14 mg/kg cladribin nås C

på 91 ng/ml gennemsnitligt

efter kun 20 minutter. I en anden undersøgelse, hvor der blev brugt en dosis på 0,10 mg/kg

legemsvægt/dag, var den maksimale plasmakoncentration C

efter uafbrudt intravenøs infusion

5,1 ng/ml (t

: 12 timer) sammenlignet med 51 ng/ml efter subkutan bolusinjektion (t

: 25

minutter).

Intracellulær koncentration af cladribin overstiger koncentration i plasma med 128 til 375 gange.

Middelvolumenet af fordeling af cladribin er 9,2 l/kg. Plasmaproteinbinding af cladribin udgør

gennemsnitligt 25% med en bred interindividuel variation (5-50%).

Biotransformation

Cladribin er et prodrug, som metaboliseres intracellulært, hovedsageligt ved deoxycytidinkinase til

2-klorodeoxyadenosin-5'-monofosfat, som yderligere fosforyliseres til difosfat ved

nukleosidmonofosfatkinase og til den aktive metabolit 2-klorodeoxyadenosin-5'-trifosfat (CdATP) ved

nukleosiddifosfatkinase.

Elimination

Farmakokinetiske undersøgelser på mennesker har vist, at plasmakoncentrationskurven for cladribin

passer til en 2- eller 3-kompartmentmodel med

- og β-halveringstider på gennemsnitligt hhv. 35

minutter og 6,7 timer. Det bieksponentielle fald i serumkoncentrationen af cladribin efter subkutan

bolusinjektion kan sammenlignes med eliminationsparametre efter 2 timers intravenøs infusion med

en initial og terminal halveringstid på hhv. ca. 2 timer og 11 timer. Den intracellulære retentionstid hos

cladribinnukleotider

in vivo

forlænges tydeligt sammenlignet med retentionstider i plasmaet:

Halveringstider t

på indledningsvist 15 timer og efterfølgende mere end 30 timer blev målt i

leukæmiske celler.

Cladribin elimineres hovedsageligt af nyrerne. Nyreekskretion af ikke-metaboliseret cladribin opstår

inden for 24 timer og gør rede for hhv. 15% og 18% af dosis efter intravenøs indgivelse af to timers

varighed og subkutan indgivelse. Den resterende mængdes skæbne kendes ikke. Den gennemsnitlige

plasma-clearance beløber sig til 794 ml/min. efter intravenøs infusion og til 814 ml/min. efter

subkutan bolusinjektion ved en dosis på 0,10 mg/kg legemsvægt/dag.

Særlige populationer

Nyre- og leverinsufficiens

Der er ingen tilgængelige undersøgelser med cladribin hos patienter med nyre- eller leversvækkelse

(se også pkt. 4.2 og 4.4). Klinisk erfaring er meget begrænset og sikkerheden ved brug af LITAK til

disse patienter er ikke veletableret. LITAK er kontraindiceret hos patienter med moderat til alvorlig

nyresvækkelse eller med moderat til alvorlig leversvækkelse (se pkt. 4.3).

Pædiatrisk brug

Brugen af LITAK til børn er ikke blevet undersøgt (se pkt. 4.2).

Ældre

Erfaring med patienter, der er ældre en 65 år er begrænset. Ældre patienter bør behandles efter

individuel vurdering og under grundig overvågning af blodtællinger og nyre- og leverfunktionen.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Cladribin er moderat akut toksisk for mus, med en LD

på 150 mg/kg ved intraperitoneal indgivelse.

I en 7 til 14-dages undersøgelse med kontinuerlig intravenøs infusion hos cynomolgus-aber, var

målorganerne immunsystemet (

0,3 mg/kg/dag), knoglemarv, hud, slimhinder, nervesystem og

testikler (

0,6 mg/kg/dag) og nyrer (

1 mg/kg/dag). Medmindre de var fatale, var indikationerne, at

de fleste eller alle af disse virkninger ville være langsomt reversible efter ophør af eksponering.

Cladribin er teratogen hos mus (ved doser på 1,5-3,0 mg/kg/dag, givet på gestationsdag 6-15).

Virkninger på sternal ossifikation blev set ved 1,5 og 3,0 mg/kg/dag. Forøgede resorptioner,

formindsket kuldstørrelse, formindsket fostervægt og forøgede misdannelser af fostrets hoved, krop og

vedhæng blev iagttaget ved 3,0 mg/kg/dag. Hos kaniner er cladribin teratogen ved doser på

3,0 mg/kg/dag (givet på gestationsdag 7-19). Ved denne dosis blev der iagttaget alvorlig anomalier på

lemmer såvel som et signifikant fald i den gennemsnitlige fostervægt. Formindsket ossifikation blev

iagttaget ved 1,0 mg/kg/dag.

Carcinogenese/mutagenese

Langtidsundersøgelser af dyr for at vurdere cladribins carcinogene potentiale er ikke blevet udført. På

baggrund af tilgængelige data kan der ikke laves nogen vurdering af cladribins carcinogene risiko hos

mennesker.

Cladribin er et cytotoksisk lægemiddel, som er mutagen for dyrkede pattedyrceller. Cladribin

inkorporeres i dna-strenge og hæmmer dna-syntese og -vedligeholdelse. Udsættelse for cladribin

forårsager dna-fragmentation og celledød i forskellige normale og leukæmiske celler og cellelinier ved

koncentrationer på 5 nM til 20 µM.

Fertilitet

Cladribins effekt på fertiliteten er ikke blevet undersøgt hos dyr. En toksicitetsundersøgelse udført

med cynomolgus-aber har vist, at cladribin undertrykker modning af hurtigt genererende celler,

herunder testikelceller. Effekten på mennesket fertilitet kendes ikke. Antineoplastiske stoffer, som fx

cladribin, som griber forstyrrende ind i dna-, rna- og proteinsyntese, kan forventes at have en negativ

effekt på menneskelig gametogenese (se pkt. 4.4 og 4.6).

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Natriumklorid

Natriumhydroxid (til pH-justering)

Saltsyre (til pH-justering)

Vand til injektionsvæsker

6.2

Uforligeligheder

LITAK må ikke blandes med andre lægemidler.

6.3

Opbevaringstid

4 år.

Fra et mikrobiologisk synspunkt, medmindre åbningen forebygger risikoen for mikrobiologisk

kontaminering, skal produktet bruges med det samme. Hvis det ikke bruges med det samme, er

opbevaringstid og betingelser under brug brugerens ansvar.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares i køleskab (ved 2

Må ikke nedfryses.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

10 ml type I glas hætteglas med gummiprop (bromobutyl) og flip-off

aluminiumslåg

Pakninger indeholder 1 eller 5 hætteglas med hver 5 ml opløsning. Ikke alle pakningsstørrelser er

nødvendigvis markedsført.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Procedurer for korrekt håndtering og destruktion af antineoplastiske lægemidler skal anvendes.

Cytotoksiske lægemidler skal omgås med forsigtighed. Undgå at gravide kommer i kontakt med

midlet.

Brug af engangshandsker og beskyttelsestøj anbefales under håndtering og indgivelse af LITAK. Hvis

LITAK kommer i kontakt med hud eller slimhinder, skylles området straks med rigelige mængder

vand.

Parenterale lægemidler skal undersøges visuelt for partikelrester og misfarvning inden indgivelse.

Hætteglassene er til engangsbrug. Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf skal bortskaffes i

henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Lipomed GmbH

Hegenheimer Strasse 2

D-79576 Weil/Rhein

Tyskland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER (-NUMRE)

EU/1/04/275/001

EU/1/04/275/002

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 14/04/2004

Dato for seneste fornyelse: 27/03/2009

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

European Medicines Agency

7 Westferry Circus, Canary Wharf, London E14 4HB, UK

Tel. (44-20) 74 18 84 00 Fax (44-20) 74 18 84 16

E-mail: mail@emea.europa.eu http://www.emea.europa.eu

European Medicines Agency, 2009. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMEA/H/C/504

EUROPÆISK OFFENTLIG VURDERINGSRAPPORT (EPAR)

LITAK

EPAR – sammendrag for offentligheden

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR). Det

forklarer, hvordan Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) vurderede de

gennemførte undersøgelser og nåede frem til sine anbefalinger om, hvordan lægemidlet skal

anvendes.

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om din sygdomstilstand eller behandling, kan du læse

indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller kontakte din læge eller dit apotek. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger om baggrunden for CHMP’s anbefalinger, kan du læse de faglige

drøftelser (også en del af denne EPAR).

Hvad er Litak?

Litak er en opløsning til injektion, der indeholder det aktive stof cladribin.

Hvad anvendes Litak til?

Litak anvendes til at behandle voksne med hårcelleleukæmi. Det er en form for kræft i blodet, hvor der

produceres for mange af den type hvide blodlegemer, der hedder B-lymfocytter. Begrebet 'hårcelle'

anvendes, fordi der ses nogle hårlignende pigge på overfladen af lymfocytterne, når de betragtes med

mikroskop.

Da der kun findes et lille antal patienter med hårcelleleukæmi, anses sygdommen for at være sjælden,

og Litak blev udpeget som lægemiddel til sjældne sygdomme den 18. september 2001.

Lægemidlet udleveres kun efter recept.

Hvordan anvendes Litak?

Behandling med Litak skal startes af en læge med erfaring i kræftbehandling. Litak gives som en

injektion under huden. Den anbefalede dosis er 0,14 mg pr. kg legemsvægt én gang dagligt i fem dage

i træk. Patienterne kan efter grundig oplæring selv foretage injektionen. Litak må ikke gives til

patienter med moderat til svær lever- eller nyresygdom. Det bør anvendes med forsigtighed hos

patienter over 65 år, med hyppig overvågning af blodtal og lever- og nyrefunktion.

Hvordan virker Litak?

Det aktive stof i Litak, cladribin, er en cellegift, dvs. et lægemiddel, der dræber celler, der deler sig,

f.eks. kræftcellerne. Det hører til den gruppe af lægemidler mod kræft, der hedder antimetabolitter.

Cladribin er en purinanalog (et stof, der har en kemisk struktur svarende til purin). Purin er et af de

grundlæggende kemiske stoffer, som dna består af. I kroppen omdannes Cladribin i lymfocytterne til

et kemisk stof kaldet CdATP, der forstyrrer produktionen af ny dna. Dermed forhindres cellerne i at

dele sig, og leukæmien udvikler sig som følge deraf langsommere. CdATP kan også påvirke andre

celler, især andre typer blodceller, og dét kan fremkalde bivirkninger.

Cladribin har været anvendt som lægemiddel mod kræft siden 1980'erne, og det har været på markedet

som intravenøs infusion (drop i en blodåre) i nogle af EU's medlemsstater siden 1993.

Hvordan blev Litak undersøgt?

Da cladribin har været anvendt i en række år, fremlagde virksomheden data fra den offentliggjorte

litteratur. Litak er blevet undersøgt i én hovedundersøgelse, hvor i alt 63 voksne med hårcelleleukæmi

deltog. Litak blev ikke sammenlignet med andre behandlinger i den undersøgelse. De primære mål for

virkning var antallet af patienter, der opnåede fuldstændig og delvis bedring af deres tilstand efter

behandlingen. Fuldstændig bedring er defineret som forsvinden af alle tegn på sygdommen, mens

delvis bedring er defineret som forbedrede blodtal og reduktion af antallet af kræftceller.

Hvilken fordel viser undersøgelserne, at der er ved Litak?

I hovedundersøgelsen oplevede 97 % af patienterne enten en fuldstændig eller delvis bedring (60 ud af

62), og 76 % oplevede fuldstændig bedring (47 ud af 62). Disse resultater svarede til resultaterne fra

andre offentliggjorte undersøgelser, hvor den intravenøse anvendelse af cladribin er undersøgt, og var

bedre end resultaterne af behandling med alternative lægemidler såsom interferon-alfa og pentostatin.

Hvilken risiko er der forbundet med Litak?

De almindeligste bivirkninger ved Litak (om optræder hos flere end 1 ud af 10 patienter) er

infektioner, for lavt antal blodlegemer, blå mærker, svækket immunsystem, nedsat appetit, hovedpine,

svimmelhed, unormale lyde ved vejrtrækning og fra brystet, hoste, kvalme, opkast, forstoppelse,

diarré, udslæt, lokaliseret exanthem (hududslæt), overdreven sveden, smerter og betændelse på

injektionsstedet, feber, træthed, kulderystelser og svaghed. Den fuldstændige liste over de indberettede

bivirkninger ved Litak fremgår af indlægssedlen.

Patienter, der kan være overfølsomme (allergiske) over for cladribin eller andre af indholdsstofferne,

bør ikke anvende Litak. Litak må heller ikke anvendes til behandling af gravide eller ammende

kvinder, patienter under 18 år, patienter med moderat til svær lever- eller nyresygdom eller i en

kombination med andre lægemidler, der nedsætter produktionen af blodlegemer.

Hvorfor blev Litak godkendt?

Udvalget for Humanmedicinske Lægemidler (CHMP) konkluderede, at fordelene ved Litak opvejer

risiciene til behandling af hårcelleleukæmi. Udvalget anbefalede udstedelse af

markedsføringstilladelse for Litak.

Andre oplysninger om Litak:

Europa-Kommissionen udstedte en markedsføringstilladelse med gyldighed i hele Den Europæiske

Union for Litak til Lipomed GmbH den 14. april 2004. Markedsføringstilladelsen blev fornyet den 14.

april 2009.

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme vedrørende Litak

findes her

Den fuldstændige EPAR for Litak findes her.

Dette sammendrag blev sidst ajourført i 04-2009.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information