Ledaga

Den Europæiske Union - dansk - EMA (European Medicines Agency)

Køb det nu

Indlægsseddel Indlægsseddel (PIL)

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber (SPC)

16-12-2020

Aktiv bestanddel:
Chlormethine
Tilgængelig fra:
Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.
ATC-kode:
L01AA05
INN (International Name):
chlormethine
Terapeutisk gruppe:
Antineoplastiske midler,
Terapeutisk område:
Mycosis Fungoides
Terapeutiske indikationer:
Ledaga er indiceret til topisk behandling af mycosis fungoides-type kutant T-celle lymfom (MF-type CTCL) hos voksne patienter.
Produkt oversigt:
Revision: 6
Autorisation status:
autoriseret
Autorisationsnummer:
EMEA/H/C/002826
Autorisation dato:
2017-03-03
EMEA kode:
EMEA/H/C/002826

Dokumenter på andre sprog

Indlægsseddel Indlægsseddel - bulgarsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - bulgarsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - bulgarsk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - spansk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - spansk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - spansk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tjekkisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tjekkisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tjekkisk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - tysk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - tysk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - tysk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - estisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - estisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - estisk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - græsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - græsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - græsk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - engelsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - engelsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - engelsk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - fransk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - fransk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - fransk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - italiensk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - italiensk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - italiensk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - lettisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - lettisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - lettisk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - litauisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - litauisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - litauisk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - ungarsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - ungarsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - ungarsk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - maltesisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - maltesisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - maltesisk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - hollandsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - hollandsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - hollandsk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - polsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - polsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - polsk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - portugisisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - portugisisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - portugisisk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - rumænsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - rumænsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - rumænsk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovakisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovakisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovakisk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - slovensk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - slovensk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - slovensk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - finsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - finsk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - finsk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - svensk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - svensk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - svensk

16-03-2017

Indlægsseddel Indlægsseddel - norsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - norsk

16-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - islandsk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - islandsk

16-12-2020

Indlægsseddel Indlægsseddel - kroatisk

16-12-2020

Produktets egenskaber Produktets egenskaber - kroatisk

16-12-2020

Offentlige vurderingsrapport Offentlige vurderingsrapport - kroatisk

16-03-2017

B. INDLÆGSSEDDEL

Indlægsseddel: Information til patienten

Ledaga 160 mikrogram/g gel

chlormethin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen

til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ledaga

Sådan skal du bruge Ledaga

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Ledaga indeholder det aktive stof chlormethin. Det er et lægemiddel mod kræft, der anvendes på

huden til behandling af kutant T-celle-lymfom af typen mycosis fungoides (CTCL af MF-typen).

CTCL af MF-typen er en tilstand, hvor visse celler i kroppens immunsystem, kaldet T-lymfocytter,

bliver til kræftceller og påvirker huden. Chlormethin er en type kræftmedicin, der kaldes et

”alkylerende middel”. Den binder sig til dna’et i celler, der deler sig, som f.eks. kræftceller, hvilket får

dem til at holde op med at dele sig og vokse.

Ledaga må anvendes hos voksne.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Ledaga

Brug ikke Ledaga:

hvis du er allergisk (overfølsom) over for chlormethin eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Ledaga (angivet i punkt 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Ledaga.

Du skal undgå, at Ledaga kommer i kontakt med øjnene. Påfør ikke medicinen nær øjnene, på

indersiden af næseborene, inde i ørerne eller på læberne.

Hvis du får Ledaga i øjnene, kan det forårsage smerter, en brændende fornemmelse, hævelse,

rødme, øget følsomhed for lys og sløret syn. Det kan også medføre blindhed og alvorlig

permanent øjenskade. Hvis du får Ledaga i øjnene, skal du skylle øjnene med det samme i

mindst 15 minutter med store mængder vand, en opløsning kaldet en “0,9 %

natriumchloridopløsning” eller en øjenskyllevæske og søge læge (herunder øjenlæge) snarest

muligt.

Hvis du får denne medicin i munden eller næsen, kan det forårsage smerter, rødme og sår, der

kan være alvorlige. Skyl det berørte område med det samme og i mindst 15 minutter med store

mængder vand og søg læge snarest muligt.

Denne medicin kan forårsage hudreaktioner, såsom inflammation (en betændelseslignende

reaktion) i huden (rødme og hævelse), kløe, blister, sår og hudinfektioner (se punkt 4). Risikoen

for inflammation i huden øges, hvis du påfører Ledaga i ansigtet, på kønsdelene, i

endetarmsåbningen eller i hudfolder.

Fortæl din læge, hvis du har haft en allergisk reaktion (overfølsomhedsreaktion) på chlormethin.

Kontakt din læge eller søg lægehjælp med det samme, hvis du oplever allergiske reaktioner på

Ledaga (se punkt 4).

Hudkræft (unormal vækst af hudens celler) er blevet rapporteret efter påføring af chlormethin på

huden, selvom det er ukendt, om chlormethin forårsager dette. Din læge vil undersøge din hud

for hudkræft under og efter din behandling med Ledaga. Fortæl det til din læge, hvis du får nye

beskadigede hudområder eller sår på huden.

Andre personer end patienter, f.eks. omsorgspersoner, skal undgå direkte hudkontakt med

Ledaga. Risiciene ved direkte hudkontakt omfatter inflammation i huden (dermatitis), øjen-,

mund- eller næseskade og hudkræft. Omsorgspersoner, som ved et uheld kommer i kontakt med

Ledaga, skal vaske det berørte område med det samme i mindst 15 minutter. Fjern og vask

eventuelt forurenet beklædning. Søg straks læge, hvis Ledaga kommer i øjnene, munden eller

næsen.

Børn og unge

Dette lægemiddel må ikke bruges hos børn og unge under 18 år, da sikkerheden og virkningen ikke er

klarlagt for denne aldersgruppe.

Brug af anden medicin sammen med Ledaga

Fortæl lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge til råds, før du bruger dette lægemiddel.

Der er begrænset erfaring med chlormethin til gravide kvinder. Denne medicin må derfor ikke

anvendes under graviditet eller til frugtbare kvinder, som ikke anvender sikker prævention.

Det er ukendt, om Ledaga udskilles i mælken, og der kan være en risiko for, at det ammede spædbarn

bliver udsat for Ledaga gennem kontakt med moderens hud. Det frarådes derfor, at du ammer, mens

du bruger dette lægemiddel. Du skal tale med din læge, inden du ammer, for at beslutte, om det er

bedst at amme eller at anvende Ledaga.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Dette lægemiddel forventes ikke at påvirke din evne til at køre motorkøretøj og bruge maskiner.

Ledaga indeholder propylenglycol og butylhydroxytoluen

Propylenglycol og butylhydroxytoluen kan også forårsage hudirritation. Desuden kan

butylhydroxytoluen forårsage irritation i øjne og slimhinder (dvs. mund og næse).

3.

Sådan skal du bruge Ledaga

Brug altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Ledaga er kun beregnet til anvendelse på huden.

Den anbefalede dosis er påføring af en tynd film på de berørte områder én gang dagligt. Dosis er den

samme for ældre patienter (65 år og derover) som for yngre voksne patienter (18 år og derover).

Din læge kan stoppe behandlingen, hvis du udvikler svær inflammation i huden (f.eks. rødme og

hævelse), blister og sår. Lægen kan starte behandlingen igen, når dine symptomer er aftaget.

Brugervejledning:

Brug Ledaga nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning.

Omsorgspersoner skal bruge nitril-engangshandsker, når de påfører medicinen på patienters hud

(Det er en speciel handsketype. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekspersonalet.)

Skru hætten af tuben lige inden brug. Brug hætten til at perforere forseglingen.

Påfør Ledaga med det samme eller inden for 30 minutter efter, det blev taget ud af køleskabet.

Påfør et tyndt lag af medicinen på fuldstændig tør hud mindst 4 timer før eller 30 minutter efter

brusebad eller vask.

Påfør Ledaga på de berørte områder af huden. Hvis Ledaga ved et uheld kommer i kontakt med

ikke-berørte hudområder skal du vaske de pågældende områder med sæbe og vand.

Lad området tørre i 5 til 10 minutter efter påføring af medicinen, inden området dækkes med

beklædning.

Når patienter påfører gelen, skal de vaske hænderne med sæbe og vand umiddelbart efter

påføring af gelen.

Når omsorgspersoner påfører gelen, skal de tage handskerne forsigtigt af (undgå kontakt med

Ledaga ved at krænge indersiden af handskerne ud, når de tages af) og dernæst vaske hænderne

grundigt med sæbe og vand.

Sammen med Ledaga leveres en børnesikret, gennemsigtig plasticpose med forsegling. Spørg på

apoteket, hvis dette ikke er tilfældet.

Læg Ledaga tilbage i æsken, det blev leveret i, med rene hænder, og læg æsken i plasticposen.

Læg det i køleskab efter hver anvendelse.

Tildæk ikke det behandlede område med luft- eller vandtætte bandager, efter at du har påført

medicinen.

Undgå kontakt med åben ild eller en tændt cigaret, indtil Ledaga er tørret på huden. Ledaga

indeholder alkohol og anses derfor for at være brandfarlig.

Påfør ikke fugtighedscremer eller andre hudprodukter (herunder medicin, der smøres på huden)

i 2 timer før eller 2 timer efter den daglige påføring af Ledaga.

Opbevar Ledaga utilgængeligt for børn og uden kontakt med mad ved at lægge det i æsken og

derefter i plasticposen.

Hvis du har brugt for meget Ledaga

Påfør ikke Ledaga mere end én gang om dagen. Kontakt lægen, hvis du har påført mere end den

anbefalede dosis.

Hvis du har glemt at bruge Ledaga

Du må ikke bruge en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Påfør din næste dosis som

normalt.

Hvis du holder op med at bruge Ledaga

Din læge vil beslutte, hvor længe du skal bruge Ledaga, og hvornår behandlingen kan stoppes. Stop

ikke med at bruge medicinen, før din læge råder dig dertil.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

STOP med at bruge Ledaga og fortæl det straks til lægen, hvis du oplever allergiske reaktioner

(overfølsomhed).

Disse reaktioner kan omfatte nogle eller alle af følgende symptomer:

Hævelse af læber, ansigt, svælg eller tunge

Udslæt

Vejrtrækningsbesvær

Andre bivirkninger

Fortæl det til lægen eller apotekspersonalet snarest muligt, hvis du bemærker nogen af følgende

bivirkninger:

Meget almindelige bivirkninger på behandlingsområdet (kan berøre flere end 1 ud af 10 personer):

Inflammation i huden

Hudinfektioner

Kløe

Almindelige bivirkninger på behandlingsområdet (kan berøre op til 1 ud af 10 personer):

Hudsår

Blister

Mørkfarvning af huden

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks

V. Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på etiketten på tuben og æsken efter ”anvendes

inden”. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i køleskab (+2 °C til +8 °C). Tuben skal ligge i æsken, der lægges i den børnesikrede,

gennemsigtige plasticpose med forsegling.

Brug ikke en åbnet eller uåbnet tube med Ledaga, efter den har været opbevaret 60 dage i køleskab.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe nitrilhandsker, plasticpose og medicinrester. Af hensyn

til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Ledaga indeholder:

Aktivt stof: chlormethin. Hvert gram gel indeholder 160 mikrogram chlormethin.

Øvrige indholdsstoffer: diethylenglycolmonoethylether, propylenglycol, isopropylalkohol,

glycerol, mælkesyre, hydroxypropylcellulose, natriumchlorid, racemisk menthol, dinatriumedetat

og butylhydroxytoluen.

Se slutningen af punkt 2 for yderligere oplysninger om propylenglycol og butylhydroxytoluen.

Udseende og pakningsstørrelser

Ledaga er en klar, farveløs gel.

Hver aluminiumstube indeholder 60 gram gel og har en hvid skruehætte.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

Hvis du ønsker yderligere oplysninger om dette lægemiddel, skal du henvende dig til den lokale

repræsentant for indehaveren af markedsføringstilladelsen:

België/Belgique/Belgien

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Lietuva

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Švedija

България

Recordati Rare Diseases

Teл.: +33 (0)1 47 73 64 58

Франция

Luxembourg/Luxemburg

Recordati

Tél/Tel: +32 2 46101 36

Belgique/Belgien

Česká republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francie

Magyarország

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franciaország

Danmark

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

Malta

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 1 47 73 64 58

Franza

Deutschland

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Nederland

Recordati

Tel: +32 2 46101 36

België

Eesti

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Rootsi

Norge

Recordati AB.

Tlf: + 46 8 545 80 230

Sverige

Ελλάδα

Recordati Hellas

Τηλ: +30 210 6773822

Österreich

Recordati Rare Diseases Germany GmbH

Tel: +49 731 140 554 0

Deutschland

España

Recordati Rare Diseases Spain S.L.U.

Tel: + 34 91 659 28 90

Polska

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francja

France

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Portugal

Jaba Recordati S.A.

Tel: +351 21 432 95 00

Hrvatska

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

Francuska

România

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Franţa

Ireland

Recordati Rare Diseases

Tél: +33 (0)1 47 73 64 58

France

Slovenija

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francija

Ísland

Recordati AB.

Simi: + 46 8 545 80 230

Svíþjóð

Slovenská republika

Recordati Rare Diseases

Tel: +33 (0)1 47 73 64 58

Francúzsko

Italia

Recordati Rare Diseases Italy Srl

Tel: +39 02 487 87 173

Suomi/Finland

Recordati AB.

Puh/Tel : +46 8 545 80 230

Sverige

Κύπρος

Recordati Rare Diseases

Τηλ : +33 1 47 73 64 58

Γαλλία

Sverige

Recordati AB.

Tel : +46 8 545 80 230

Latvija

Recordati AB.

Tel: + 46 8 545 80 230

Zviedrija

United Kingdom

Recordati Rare Diseases UK Ltd.

Tel: +44 (0)1491 414333

Denne indlægsseddel blev senest ændret

Du kan finde yderligere oplysninger om dette lægemiddel på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

BILAG I

PRODUKTRESUMÉ

1.

LÆGEMIDLETS NAVN

Ledaga 160 mikrogram/g gel

2.

KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSÆTNING

Hvert gram gel indeholder chlormethinhydrochlorid svarende til 160 mikrogram chlormethin.

Hjælpestoffer, som behandleren skal være opmærksom på

Hver tube indeholder 10,5 gram propylenglycol og 6 mikrogram butylhydroxytoluen.

Alle hjælpestoffer er anført under pkt. 6.1.

3.

LÆGEMIDDELFORM

Gel.

Klar, farveløs gel.

4.

KLINISKE OPLYSNINGER

4.1

Terapeutiske indikationer

Ledaga er indiceret til topikal behandling af kutant T-celle-lymfom af typen mycosis fungoides

(MF-type CTCL) hos voksne patienter (se pkt. 5.1).

4.2

Dosering og administration

Behandling med Ledaga skal initieres af en læge med tilstrækkelig erfaring.

Dosering

Ledaga appliceres i en tynd film på de afficerede hudområder én gang dagligt.

Behandling med Ledaga bør afbrydes ved alle grader af hudulceration eller blærer og ved moderat til

svær dermatitis (f.eks. udtalt hudrødme med ødem). Efter forbedring kan behandling med Ledaga

genoptages med en nedsat doseringshyppighed på én gang hver 3. dag. Hvis genstart af behandling

tolereres i mindst 1 uge, kan doseringshyppigheden øges til hver anden dag i mindst 1 uge og dernæst

til én gang dagligt, hvis det tolereres.

Ældre

Doseringsanbefalingen for ældre patienter (

65 år) er den samme som for yngre voksne patienter (se

pkt. 4.8).

Pædiatrisk population

Ledagas sikkerhed og virkning hos børn i alderen 0-18 år er ikke klarlagt. Der foreligger ingen data.

Administration

Ledaga er til applicering på huden.

Følgende anvisninger for applicering af Ledaga skal følges af patienter og omsorgspersoner:

Patienter skal vaske hænderne grundigt med sæbe og vand umiddelbart efter håndtering eller

applicering af Ledaga. Patienter skal applicere Ledaga på de afficerede hudområder. I tilfælde af

utilsigtet eksponering af Ledaga på ikke-afficerede hudområder skal de eksponerede områder

vaskes med sæbe og vand.

Omsorgspersoner skal bruge nitril-engangshandsker, når de applicerer Ledaga på patientens

hud. Handskerne skal tages forsigtigt af (ved at krænge indersiden ud for at undgå kontakt med

Ledaga) og hænderne vaskes grundigt med sæbe og vand efter aftagning af handskerne. Hvis

huden utilsigtet eksponeres for Ledaga, skal de eksponerede områder straks vaskes grundigt

med sæbe og vand i mindst 15 minutter. Fjern og vask kontamineret beklædning.

Tubens åbning er dækket med en folie-sikkerhedforsegling. Hætten bruges til at punktere

forseglingen. Hvis forseglingen mangler, er punkteret eller løftet op, bør tuben ikke anvendes,

og apotekspersonalet skal kontaktes.

Ledaga skal appliceres straks eller inden for 30 minutter efter, det er taget ud af køleskab. Tuben

skal lægges tilbage i køleskab straks efter hver anvendelse. Efter vask af hænder lægges tuben

tilbage i den oprindelige æske, og æsken anbringes i den medfølgende gennemsigtige

plasticpose med forsegling til opbevaring i køleskabet.

Ledaga skal appliceres på fuldstændigt tør hud mindst 4 timer før eller 30 minutter efter

brusebad eller vask. De behandlede hudområder skal tørre i 5 til 10 minutter efter påføring,

inden områderne dækkes med beklædning. Der må ikke benyttes okklusive (luft- eller

vandtætte) forbindinger på de hudområder, hvor Ledaga blev appliceret.

Blødgørende (fugtighedscremer) eller andre topikale præparater kan påføres de behandlede

områder 2 timer før eller 2 timer efter påføring af Ledaga.

Ild, flammer og rygning skal undgås, indtil Ledaga er tørret.

4.3

Kontraindikationer

Overfølsomhed over for chlormethin eller over for et eller flere af hjælpestofferne anført i pkt. 6.1.

4.4

Særlige advarsler og forsigtighedsregler vedrørende brugen

Eksponering af slimhinder og øjne

Kontakt med slimhinder, især i øjnene, skal undgås. Eksponering af slimhinder, f.eks. i mund og næse

forårsager smerter, rødme og ulceration, som kan være alvorlig. Eksponering af øjnene for

chlormethin forårsager smerter, forbrændinger, inflammation, fotofobi og sløret syn. Blindhed og

alvorlig irreversibel anterior øjenskade kan forekomme.

Patienterne skal informeres om, at de i tilfælde af eksponering af slimhinderne:

straks skal skylle området i mindst 15 minutter med rigelige mængder vand (eller

natriumchloridinjektionsvæske 9 mg/ml (0,9 %), eller der kan anvendes en øjenskyllevæske med

balanceret saltindhold, hvis øjnene er eksponeret), og

skal søge læge med det samme (herunder konsultation hos en øjenlæge, hvis der er

øjeneksponering).

Lokale hudreaktioner

Patienter skal evalueres under behandlingen for hudreaktioner såsom dermatitis (f.eks. rødme,

hævelse, inflammation), pruritus, blister, ulceration og hudinfektioner. Ansigtet, genitalier, anus og

intertriginøse hudområder har øget risiko for hudreaktioner på topikal chlormethin.

For oplysninger om dosisjustering i tilfælde af hudreaktioner, se pkt. 4.2.

Overfølsomhed

Overfølsomhedsreaktioner, herunder isolerede tilfælde af anafylaksi, er blevet rapporteret i litteraturen

efter brug af topikale formuleringer af chlormethin (se pkt. 4.3 og 4.8).

Hudkræft

Behandlinger rettet mod huden for CTCL af MF-typen er blevet forbundet med sekundære former for

hudkræft, selvom chlormethins specifikke bidrag ikke er klarlagt. Patienterne skal monitoreres for

udvikling af hudkræft under behandling med chlormethin og efter seponering.

Sekundær eksponering for Ledaga

Direkte hudkontakt med Ledaga hos andre personer end patienten skal undgås. Risici ved sekundær

eksponering kan omfatte hudreaktioner, slimhindeskade og hudkræft. De anbefalede

appliceringsinstruktioner skal følges for at forhindre sekundær eksponering (se pkt. 4.2).

Hjælpestoffer

Lægemidlet indeholder propylenglycol og butylhydroxytoluen, som kan forårsage hudirritation (f.eks.

kontaktdermatitis). Desuden er butylhydroxytoluen rapporteret at forårsage øjen- og slimhinde-

irritation.

4.5

Interaktion med andre lægemidler og andre former for interaktion

Der er ikke udført interaktionsstudier.

4.6

Fertilitet, graviditet og amning

Kvinder i den fertile alder

Ledaga bør ikke anvendes til kvinder i den fertile alder, som ikke anvender sikker kontraception.

Graviditet

Der er utilstrækkelige data fra anvendelse af chlormethin til gravide kvinder.

Dyrestudier har påvist reproduktionstoksicitet efter systemisk administration (se pkt. 5.3).

Ledaga bør ikke anvendes under graviditet.

Amning

Det er ukendt, om chlormethin udskilles i human mælk.

En risiko for nyfødte/spædbørn kan ikke udelukkes på grund af muligheden for, at det ammede

spædbarn eksponeres topikalt eller systemisk for chlormethin gennem kontakt med moderens hud.

Det skal besluttes, om amning eller behandling med Ledaga skal ophøre, idet der tages højde for

fordelene ved amning for barnet i forhold til de terapeutiske fordele for moderen.

Fertilitet

Der er påvist ugunstige virkninger på hanlig fertilitet hos dyr efter systemisk administration af

chlormethin (se pkt. 5.3). Relevansen af dette for mennesker, der får topikal chlormethin, er ukendt.

4.7

Virkning på evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner

Ledaga påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj og betjene maskiner.

4.8

Bivirkninger

Resumé af sikkerhedsprofilen

I et randomiseret, kontrolleret studie (n = 128 eksponeret for Ledaga i en gennemsnitlig varighed på

52 uger) var de hyppigste bivirkninger ved Ledaga relateret til huden: dermatitis (54,7 %; f.eks.

hudirritation, erytem, udslæt, urticaria, brændende fornemmelse i huden, hudsmerter), pruritus

(20,3 %), hudinfektioner (11,7 %), hudulceration og blærer (6,3 %) og hyperpigmentering (5,5 %).

Kutane overfølsomhedsreaktioner blev rapporteret hos 2,3 % af de behandlede patienter.

Bivirkninger i tabelform

Bivirkninger rapporteret med Ledaga i et aktivt kontrolleret studie hos patienter med CTCL af MF-

typen vises herunder. Hyppighederne er defineret som: meget almindelig (

1/10); almindelig (

1/100

1/10); ikke almindelig (

1/1.000 til

1/100); sjælden (

1/10.000 til

1/1.000); meget sjælden

1/10.000); ikke kendt (kan ikke estimeres ud fra forhåndenværende data). Inden for hver

hyppighedsgruppe er bivirkningerne anført efter, hvor alvorlige de er. De alvorligste er anført først.

Hud og subkutane væv

Meget almindelig

Dermatitis, hudinfektioner, pruritus

Almindelig

Hudulceration og blærer, hyperpigmentering

Immunsystemet

Almindelig

Overfølsomhed

Ældre

I et kontrolleret klinisk studie var 31 % (79/255) af studiepopulationen 65 år og derover. Den

observerede sikkerhedsprofil hos ældre patienter svarede til sikkerhedsprofilen for den samlede

patientpopulation.

Indberetning af formodede bivirkninger

Når lægemidlet er godkendt, er indberetning af formodede bivirkninger vigtig. Det muliggør løbende

overvågning af benefit/risk-forholdet for lægemidlet. Læger og sundhedspersonale anmodes om at

indberette alle formodede bivirkninger via det nationale rapporteringssystem anført i Appendiks V.

4.9

Overdosering

Der blev ikke rapporteret tilfælde af overdosering efter kutan anvendelse af Ledaga i løbet af det

kliniske udviklingsprogram eller i perioden efter markedsføring. Ved overdosering skal det

eksponerede område vaskes med vand.

5.

FARMAKOLOGISKE EGENSKABER

5.1

Farmakodynamiske egenskaber

Farmakoterapeutisk klassifikation: Antineoplastisk midler, kvælstofsennepsgas-analoger, ATC-kode:

L01AA05.

Virkningsmekanisme

Chlormethin er et bifunktionelt alkylerende middel, der hæmmer hurtigt delende celler.

Klinisk virkning og sikkerhed

Ledagas virkning og sikkerhed blev evalueret i et randomiseret, observatørblindet, aktivt kontrolleret

non-inferioritets-multicenterforsøg (studie 201) med 260 voksne patienter med stadie IA (141), IB

(115) og IIA (4) CTCL af MF

typen, som havde fået mindst en tidligere hudbehandling.

Kvalificerende tidligere behandlinger omfattede topikale kortikosteroider, fototerapi, topikal bexaroten

og topikal kvælstofsennepsgas. Det blev ikke krævet, at patienterne skulle være refraktære eller

intolerante over for tidligere behandlinger. Patienterne blev stratificeret i henhold til stadie (IA vs. IB

og IIA) og dernæst randomiseret til at få enten Ledaga (svarende til 0,02 % chlormethinhydrochlorid)

eller komparator (en jordoliebaseret 0,02 % chlormethinhydrochlorid-salve).

Studielægemidlet skulle appliceres én gang dagligt i 12 måneder. Behandlingen kunne seponeres eller

fortsættes ved nedsat doseringshyppighed i tilfælde af hudreaktioner. Mediant blev der anvendt 1,8 g

Ledaga dagligt. Det maksimale, individuelle daglige forbrug i forsøget var 10,5 g gel (dvs. 2,1 mg

chlormethinhydrochlorid).

Det primære virkningsendepunkt i studie 201 var Composite Assessment of Index Lesion Severity

(CAILS) responsraten. Evaluering blev foretaget af en blindet observatør. Respons blev defineret som

en forbedring på mindst 50 % i baseline-CAILS-scoren, bekræftet ved et efterfølgende besøg mindst

4 uger senere. Komplet respons blev defineret som en bekræftet CAILS-score på 0. Delvist respons

blev defineret som en reduktion på mindst 50 % i baseline-CAILS-scoren. Non-inferioritet blev anset

for påvist, hvis den nedre grænse i 95 % konfidensintervallet omkring ratioen for responsrater

(Ledaga/komparator) var større end eller lig med 0,75. CAILS-scoren blev justeret gennem fjernelse af

pigmenteringsscoren og forenkling af plaque-skalaniveauet.

Det primære sekundære endepunkt var evaluering ved hjælp af Severity Weighted Assessment Tool

(SWAT), som var baseret på evaluering af alle læsioner. Responskriterierne var de samme som for

CAILS.

Virkning blev evalueret i Efficacy Evaluable (EE)-populationen, som omfattede alle 185 patienter, der

blev behandlet i mindst 6 måneder uden nogen større protokolafvigelser (tabel 1), og i intent to treat

(ITT)-populationen, som omfattede alle 260 randomiserede patienter.

Tabel 1

CAILS- og SWAT-bekræftede responsrater efter 12 måneder i studie 201 (EE-

population)

Responsrater (%)

Ratio

95% CI

Ledaga

N = 90

Komparator

N = 95

CAILS samlet respons (CR+PR)

Komplet respons (CR)

Delvist respons (PR)

76,7 %

18,9 %

57,8 %

58,9 %

14,7 %

44,2 %

1,301

1,065-1,609

SWAT samlet repons (CR+PR)

Komplet respons (CR)

Delvist respons (PR)

63,3 %

8,9 %

54,4 %

55,8 %

4,2 %

51,6 %

1,135

0,893-1,448

CAILS = Composite Assessment of Index Lesion Severity; CI = konfidensinterval; CR = Komplet respons; PR = Delvist

respons; SWAT = Severity Weighted Assessment Tool.

Responsratioen og 95 % konfidensintervallet hos ITT-populationen var 1,226 (0,974-1,552) for

CAILS og 1,017 (0,783-1,321) for SWAT og dermed overensstemmende med de tilsvarende værdier i

EE-populationen for både de samlede CAILS- og SWAT-responser.

Reduktion i de gennemsnitlige CAILS-scorer blev observeret allerede efter 4 uger, og yderligere

reduktion blev observeret ved fortsat behandling.

I EE-populationen var den procentdel af patienterne, som fik et bekræftet respons på CAILS,

sammenlignelige mellem sygdomsstadie IA (79,6 %) og IB-IIA (73,2 %).

Resultaterne for andre sekundære endepunkter (respons udtrykt i procentdel af det afficerede

kropsoverfladeareal, tid til første bekræftede CAILS-respons, varighed af første bekræftede

CAILS-respons og tid til sygdomsprogression) var i overensstemmelse med værdierne for CAILS og

SWAT.

En lille antal forsøgspersoner (6,3 %, 8/128) behandlet med Ledaga brugte topikale kortikosteroider.

Sikkerheden ved samtidig anvendelse af Ledaga og topikale kortikosteroider er derfor endnu ikke

klarlagt.

Pædiatrisk population

Det Europæiske Lægemiddelagentur har dispenseret fra kravet om at fremlægge resultaterne af studier

med Ledaga i alle undergrupper af den pædiatriske population med kutant T-celle-lymfom (se pkt. 4.2

for oplysninger om pædiatrisk anvendelse).

5.2

Farmakokinetiske egenskaber

Patienter, som fik Ledaga i studie 201, havde ingen målbar chlormethinkoncentration i blod, der blev

indsamlet 1, 3 og 6 timer efter applicering på dag 1, eller ved besøget efter den første måned.

Tilsvarende havde patienter, som fik chlormethin-gel 0,04 % i et opfølgningsstudie (studie 202), ingen

målbare koncentrationer af chlormethin eller dets nedbrydningsprodukt (halv-sennepsgas) i blod, der

blev indsamlet 1 time efter applicering på dag 1, eller efter 2, 4 og 6 måneders behandling.

5.3

Prækliniske sikkerhedsdata

Chlormethin blev påvist at være genotoksisk i bakterie-, plante- og pattedyrceller. Chlormethin var

karcinogent i karcinogenicitetsstudier hos rotter og mus efter subkutan og intravenøs administration.

Dermal applicering af chlormethin i en dosis på 15 mg/kg i op til 33 uger hos mus resulterede i

hudtumorer (pladecellekarcinomer og hudpapillomer). Der var ingen rapporter om systemiske tumorer

efter topikal administration af chlormethin.

Intravenøs administration af chlormethin i en daglig dosis på

0,25 mg/kg i 2 uger forårsagede nedsat

fertilitet hos hanrotter. Der er ikke rapporteret specifikke dyrestudier om chlormethins indvirkning på

fertiliteten hos hunner i litteraturen.

Chlormethin forårsagede fostermisdannelser hos mus og rotter, når det blev indgivet som enkelt-

injektioner på 1-2,5 mg/kg. Andre fund hos dyr omfattede embryoletalitet og vækstretardering, når det

blev indgivet som en enkelt injektion.

6.

FARMACEUTISKE OPLYSNINGER

6.1

Hjælpestoffer

Diethylenglycolmonoethylether

Propylenglycol

Isopropylalkohol

Glycerol

Mælkesyre

Hydroxypropylcellulose

Natriumchlorid

Menthol, racemisk

Dinatriumedetat

Butylhydroxytoluen

6.2

Uforligeligheder

Ikke relevant.

6.3

Opbevaringstid

Uåbnet tube

3 år i dybfryser (–15 °C til –25 °C).

Efter optøning

60 dage i køleskab (+2 °C til +8 °C).

Ledaga skal tages ud af køleskab lige før anvendelse. Umiddelbart efter brug skal Ledaga lægges

tilbage i æsken, der lægges i den børnesikrede, gennemsigtige plasticpose med forsegling og placeres i

køleskab igen.

6.4

Særlige opbevaringsforhold

Opbevares og transporteres nedfrosset ( -15 °C til -25 °C).

Opbevaringsforhold efter optøning af Ledaga, se pkt. 6.3.

6.5

Emballagetype og pakningsstørrelser

Ledaga leveres i en hvid aluminiumstube, der er lakeret indvendigt og forsynet med en

aluminiumsforsegling og en hvid skruehætte af polypropylen. Hver tube indeholder 60 g gel.

6.6

Regler for bortskaffelse og anden håndtering

Ledaga er et cytotoksisk lægemiddel.

Omsorgspersoner skal bruge nitrilhandsker, når de håndterer Ledaga. Patienter og omsorgspersoner

skal vaske hænder efter håndtering af Ledaga.

Ledaga er et alkoholbaseret præparat og er brandfarligt. De anbefalede instruktioner for applicering

skal følges (se pkt. 4.2).

Efter opbevaring i køleskab i 60 dage skal ikke anvendt Ledaga bortskaffes sammen med plasticposen.

Ikke anvendt lægemiddel samt affald heraf, inklusive plasticpose og nitrilhandsker brugt til

applicering, skal bortskaffes i henhold til lokale retningslinjer.

7.

INDEHAVER AF MARKEDSFØRINGSTILLADELSEN

Helsinn Birex Pharmaceuticals Ltd.

Damastown

Mulhuddart

Dublin 15

Irland

8.

MARKEDSFØRINGSTILLADELSESNUMMER

EU/1/16/1171/001

9.

DATO FOR FØRSTE MARKEDSFØRINGSTILLADELSE/FORNYELSE AF

TILLADELSEN

Dato for første markedsføringstilladelse: 3. marts 2017

10.

DATO FOR ÆNDRING AF TEKSTEN

Yderligere oplysninger om dette lægemiddel findes på Det Europæiske Lægemiddelagenturs

hjemmeside http://www.ema.europa.eu.

30 Churchill Place

Canary Wharf

London E14 5EU

United Kingdom

An agency of the European Union

Telephone

+44 (0)20 3660 6000

Facsimile

+44 (0)20 3660 5555

Send a question via our website

www.ema.europa.eu/contact

© European Medicines Agency, 2017. Reproduction is authorised provided the source is acknowledged.

EMA/880957/2016

EMEA/H/C/002826

EPAR - sammendrag for offentligheden

Ledaga

chlormethin

Dette dokument er et sammendrag af den europæiske offentlige vurderingsrapport (EPAR) for Ledaga.

Det forklarer, hvordan agenturet vurderede lægemidlet for at kunne anbefale udstedelse af en

markedsføringstilladelse i EU og fastlægge anvendelsesbetingelserne. Det er ikke en praktisk

vejledning i, hvordan Ledaga bør anvendes.

Hvis du ønsker praktisk vejledning om anvendelsen af Ledaga, kan du læse indlægssedlen eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Hvad er Ledaga, og hvad anvendes det til?

Ledaga er et lægemiddel til behandling af voksne med en hudkræftform, der kaldes kutant T-

cellelymfom af typen mycosis fungoides. Lægemidlet indeholder det aktive stof chlormethin.

Da antallet af patienter med denne form for hudkræft er lavt, betragtes sygdommen som "sjælden", og

Ledaga blev udpeget som "lægemiddel til sjældne sygdomme" den 22. maj 2012.

Ledaga er et "hybridt lægemiddel". Det betyder, at det svarer til et "referencelægemiddel" (i dette

tilfælde Caryolysin), som indeholder det samme aktive stof og anvendes til samme formål. Forskellen

mellem Ledaga og Caryolysin er, at Ledaga fås som en gel, mens Caryolysin kunne fås som en væske,

der fortyndes, før den påføres på huden.

Hvordan anvendes Ledaga?

Lægemidlet Ledaga udleveres kun efter recept. Behandlingen med Ledaga bør indledes af en læge med

passende erfaring.

Ledaga, der fås som en gel, påføres i et tyndt lag på de berørte dele af huden én gang dagligt. Ved

påføringen skal det omhyggeligt undgås, at lægemidlet påføres områder, der ikke er berørt af

Ledaga

EMA/880957/2016

Side 2/3

sygdommen. Behandlingen skal stoppes, hvis patienten får blærer eller åbne sår. De nærmere

oplysninger fremgår af indlægssedlen.

Hvordan virker Ledaga?

Det aktive stof i Ledaga, chlormethin, er et kræftmiddel i gruppen alkylerende midler. Alkylerende

midler virker ved at bindes til cellernes DNA, når cellerne deler sig. Som følge heraf kan cellerne ikke

dele sig og vil til sidst dø.

Hvilke fordele viser undersøgelserne, at der er ved Ledaga?

Virksomheden fremlagde data fra den videnskabelige litteratur, der viser at chlormethin, det aktive

stof i Ledaga, er effektivt til behandling af kutant T-cellelymfom af typen mycosis fungoides.

Desuden viste en undersøgelse med deltagelse af 260 patienter, at Ledaga var mindst lige så effektivt

som en salve med samme mængde chlormethin. Salvens virkning blev anset for at være

sammenlignelig med virkningen af referencelægemidlet Caryolysin. Virkningen blev målt som

fuldstændig eller delvis forbedring i "CAILS"-score, som er en vurdering af forskellige af kræftens

egenskaber såsom hudskadens størrelse og fremtræden. Ledaga var effektivt hos 58 % af patienterne

(76 patienter ud af 130) efter mindst 6 måneders behandling, sammenholdt med 48 % af dem (62 ud

af 130), der brugte salven.

Hvilke risici er der forbundet med Ledaga?

De hyppigste bivirkninger ved Ledaga (som kan forekomme hos mere end 1 ud af 10 personer) er

dermatitis (hudinflammation med rødme, udslæt, smerter og brænden), hudinfektioner og kløe. Den

fuldstændige liste over bivirkninger og begrænsninger fremgår af indlægssedlen.

Hvorfor blev Ledaga godkendt?

Agenturets Udvalg for Lægemidler til Mennesker (CHMP) konkluderede, at Ledaga er påvist at være af

sammenlignelig sikkerhed og effektivitet med Caryolysin og udviser tilfredsstillende kvalitet. Det var

derfor CHMP's opfattelse, at fordelene opvejer de identificerede risici som for Caryolysin. Udvalget

anbefalede, at Ledaga godkendes til anvendelse i EU.

Hvilke foranstaltninger træffes der for at sikre risikofri og effektiv

anvendelse af Ledaga?

Virksomheden, der markedsfører Ledaga, vil levere materialer, der forebygger utilsigtet kontakt med

lægemidlet, navnlig i øjnene og indvendigt i næsen og munden. Materialerne vil omfatte en pose med

børnesikker lukning til opbevaring af lægemidlet i køleskab, foruden et patientkort med anvisninger

om, hvordan lægemidlet påføres korrekt.

Der er desuden anført anbefalinger og forholdsregler i produktresuméet og indlægssedlen, som

patienter og sundhedspersonale skal følge for at sikre risikofri og effektiv anvendelse af Ledaga.

Andre oplysninger om Ledaga

Den fuldstændige EPAR for Ledaga findes på agenturets websted under: ema.europa.eu/Find

medicine/Human medicines/European public assessment reports. Hvis du ønsker yderligere

oplysninger om behandling med Ledaga, kan du læse indlægssedlen (også en del af denne EPAR) eller

kontakte din læge eller dit apotek.

Ledaga

EMA/880957/2016

Side 3/3

Sammendraget af udtalelsen fra Udvalget for Lægemidler til Sjældne Sygdomme om Ledaga findes på

agenturets websted under: ema.europa.eu/Find medicine/Human medicines/Rare disease designation.

Lignende produkter

Søg underretninger relateret til dette produkt

Se dokumenthistorik

Del denne information