Zyx citron

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zyx citron 3 mg sugetabletter
 • Dosering:
 • 3 mg
 • Lægemiddelform:
 • sugetabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zyx citron 3 mg sugetabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 36026
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Zyx citron/Zyx mint sugetabletter uden recept. For at opnå den bedste

behandling skal du være omhyggelig med at følge anvisningerne for sugetabletterne.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 3 dage.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

1. Zyx citrons/Zyx mints virkning og hvad du skal bruge det til

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Zyx citron/Zyx mint

3. Sådan skal du tage Zyx citron/Zyx mint

4. Bivirkninger

5. Sådan opbevarer du Zyx citron/Zyx mint

6. Yderligere oplysninger

1. ZYX CITRONS/ZYX MINTS VIRKNING OG HVAD DU SKAL BRUGE DET TIL

Zyx citron/Zyx mint bruges mod smerter og irritation (rødmen, opsvulmning, synkebesvær)

i mund og svælg. Sugetabletterne har desuden en moderat lokalbedøvende virkning.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE ZYX CITRON/ZYX MINT

Tag ikke Zyx citron/Zyx mint

hvis du er overfølsom (allergisk) over for benzydaminhydrochlorid eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

Vær ekstra forsigtig med at tage Zyx citron/Zyx mint

hvis du har phenylketonuri (stofskifteforstyrrelse forårsaget af en arvelig mangel på det

enzym, som omdanner aminosyren phenylalanin til thyroxin).

hvis du er overfølsom over for salicylsyre eller andre NSAID’er. Da frarådes det at

anvende benzydaminhydrochlorid.

hvis du lider eller har lidt af bronkial astma, da der kan forekomme bronkospasme.

I ganske få tilfælde kan sår i mund eller svælg være et tegn på alvorligere sygdomme.

Skulle symptomerne ikke forsvinde i løbet af 3 dage, bør du kontakt læge eller eventuelt

tandlæge.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det

for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler samt stærke vitaminer og mineraler.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin. Du må ikke

tage Zyx citron/Zyx mint, hvis du er gravid eller hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zyx citron/Zyx mint påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Zyx citron/Zyx mint

Sugetabletterne indeholder isomalt. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter. Indeholder også aspartam (fenyl-

alaninkilde). Kan være skadelig for patienter med fenylketonuri (PKU, Føllings syndrom).

3. SÅDAN SKAL DU TAGE ZYX CITRON/ZYX MINT

Hvis din læge har ordineret Zyx citron/Zyx mint till dig, skal du altid følge lægens anvis-

ning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller apoteket.

Den sædvanlige dosis er 1 sugetablet 3 gange i døgnet. Behandlingen bør ikke vare

mere end 7 dage. Du får mest muligt gavn af lægemidlet, hvis sugetabletterne opløses

langsomt i munden. Du må ikke overskride de anførte doser uden lægens anvisning.

Børn på 6-11 år skal tage sugetabletterne under en voksens opsyn. På grund af

lægemidlets form må sugetabletterne kun indtages af børn på over 6 år.

Hvis du har taget for mange Zyx citron/Zyx mint

I meget sjældne tilfælde og ved doser langt højere end normal anvendelse er der hos

børn rapporteret om irritation, krampetrækninger, sveden, ataksi, rysten eller opkastning.

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

benzydaminhydrochlorid

Zyx_PIL_d.indd 1

07-12-19 10.20.36

Kun ved akut overdosering er symptomatisk behandling mulig; maven bør tømmes ved

att fremkalde opkastning eller ved maveskylning, og patienten skal holdes under nøje

observation og gives understøttende behandling. Det skal opretholdes en tilstrækkelig

væsketilførsel.

Kontakt lægen, apoteket eller skadestuen hvis du har taget flere sugtabletter, end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Der er ikke kendskab til tilfælde af overdosering.

Hvis du har glemt at tage Zyx citron/Zyx mint

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte sugetablet.

4. BIVIRKNINGER

Zyx citron/Zyx mint kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirk-

ninger.

Alvorlige bivirkninger, som du øjeblikkelig skal reagere på:

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Angioødem.

Ikke alvorlige bivirkninger:

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Brændende fornemmelse i munden

Tørhed i munden

Følgende ikke alvorlige bivirkninger kan i nogle tilfælde være alvorlige:

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter)

Lysfølsomhed.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Overfølsomhedsreaktioner

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter)

Krampe i halsen

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Nye bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden

om bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning under bivirkninger på

Lægemiddelstyrelsens netsted: www.Lægemiddelstyrelsen.dk.

5. SÅDAN OPBEVARER DU ZYX CITRON/ZYX MINT

Må ikke opbevares over 25º. Opbevares i original emballage. Opbevares utilgængeligt

for børn. Brug ikke Zyx citron/Zyx mint efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Zyx citron indeholder:

Aktivt stof: Benzydaminhydrochlorid 3 mg (svarende til 2,68 mg benzydamin).

Øvrige indholdsstoffer: Isomalt (E 953), aspartam (E 951), citronsyremonohydrat,

citronaroma, pebermyntearoma, quinolingult (E 104), indigotin (E 132).

Zyx mint indeholder:

Aktivt stof: Benzydaminhydrochlorid 3 mg (svarende til 2,68 mg benzydamin).

Øvrige indholdsstoffer: Isomalt (E 953), aspartam (E 951), menthol, citronsyremono-

hydrat, citronaroma, pebermyntearoma, quinolingult (E 104), indigotin (E 132).

Udseende og pakningstørrelse

Zyx citron er firkantede, gulgrønne, halvgennemsigtige sugetabletter med fordybning i

midten, med karakteristisk citronsmag.

Zyx mint er firkantede, grønne, halvgennemsigtige sugetabletter med fordybning i

midten, med karakteristisk pebermyntesmag.

Hver æske med sugetabletter indeholder 20 eller 30 sugetabletter (2/3 pakninger

med ti sugetabletter).

Indehaveren af markedsføringstilladelsen

Antula Healthcare AB, Östermalmsgatan 19, SE-114 26 Stockholm, Sverige.

Tlf: +46 8 31 68 00

Fax: +46 8 31 68 10

Email: info@antula.se

Information fås hos Antula Healthcare, Postboks 898, 1532 København V.

Tlf: 70 20 03 62.

Fremstiller: ACRAF SpA, Via Vecchia del Pinocchio, 22, 60131 Ancona, Italien.

Zyx-DK-001

Denne indlægsseddel blev senest godkendt 2007-11-27

Zyx_PIL_d.indd 2

07-12-19 10.20.36

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed