Zymelin ukonserveret

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zymelin ukonserveret 0,5 mg/ml næsespray, opløsning
 • Dosering:
 • 0,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • næsespray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zymelin ukonserveret 0,5 mg/ml næsespray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 30563
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

Zymelin

®

ukonserveret næsespray, opløsning

0,5 mg/ml og 1 mg/ml

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Zymelin

uden recept. For at opnå de bedste resultater skal du være

omhyggelig med at følge anvisningerne for Zymelin

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre efter 10 dage.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Indholdsfortegnelse

1. Virkning og anvendelse

2. Vigtig information som du skal læse, før du bruger Zymelin

3. Sådan skal du bruge Zymelin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere information

1.

Virkning og anvendelse

Zymelin

får blodårerne i næsens slimhinder til at trække sig sammen. Det giver mere luft

gennem næsen. Virkningen kommer i løbet af 5 - 10 minutter og holder i 10 - 12 timer.

Du kan bruge Zymelin

ved forkølelse med tilstoppet næse eller ved bihulebetændelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse. Følg altid lægens anvisning.

2.

Vigtig information som du skal læse, før du bruger Zymelin

®

Brug ikke Zymelin

hvis du:

tidligere har haft en allergisk reaktion efter anvendelse af denne type medicin

er overfølsom over for det virksomme indholdsstof eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer

lider af grøn stær med snæver kammervinkel

har fået fjernet hypofysen eller er blevet opereret i hjernen gennem næse eller

mund

Særlige forholdsregler

Du må ikke bruge Zymelin

til børn under 2 år, da de kan få alvorlige bivirkninger - selv

ved lave doser.

Du må ikke bruge Zymelin

1 mg/ml til børn under 10 år uden lægens anvisning. Børn

mellem 2 og 10 år kan bruge Zymelin

0,5 mg/ml.

Behandlingen bør ikke vare længere end 10 dage. Hyppig og langvarig brug kan medføre,

at hævelsen af næseslimhinden eller følelsen af tæt næse vender tilbage eller forværres.

Brug Zymelin

med forsigtighed hvis du er følsom over for stoffer, der giver dig

søvnforstyrrelser, svimmelhed, rysten, forstyrrelse i hjerterytmen eller forhøjet blodtryk.

Hvis du lider af svært forhøjet blodtryk, alvorlige hjerte-karsygdomme,

stofskiftesygdomme, diabetes, vandladningsproblemer på grund af forstørret prostata eller

er i behandling med medicin mod depression (tricykliske/tetracykliske antidepressiva eller

MAO-hæmmere), bør du kun anvende Zymelin

efter lægens anvisning.

Brug af anden medicin

Hvis du er i behandling med visse stoffer mod depression (tricykliske/tetracykliske

antidepressiva eller MAO-hæmmere), kan bivirkninger ved brug af Zymelin

blive

forstærket. Hvis du ønsker yderligere oplysninger herom så spørg lægen eller på apoteket.

Fortæl altid lægen eller apoteket hvis du bruger eller for nylig har brugt anden medicin. Det

gælder også medicin, som ikke er på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på apoteket før du bruger nogen form for medicin.

Ved graviditet eller hvis du ammer, bør du kun bruge Zymelin

efter lægens anvisning.

3.

Sådan skal du bruge Zymelin

®

Zymelin

®

0,5 mg/ml

Børn 2 – 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage.

Brug ikke Zymelin

0,5 mg/ml til børn under 2 år.

Zymelin

®

1 mg/ml

Voksne og børn over 10 år: 1 pust i hvert næsebor højst 3 gange daglig i højst 10 dage.

Brug ikke Zymelin

1 mg/ml til børn under 10 år uden lægens anvisning.

Brug ikke Zymelin

1 mg/ml til børn under 2 år.

Sådan skal du bruge næsesprayen

puds næsen

fjern beskyttelseshætten og hold flasken lodret

tryk et par gange indtil Zymelin

kommer ud som en fin tåge

bøj hovedet let forover, hold for det ene næsebor og før sprayens spids op i det andet

du doserer næsesprayen ved et hurtigt tryk samtidig med at du trækker vejret ind

gennem næsen

gentag proceduren for det andet næsebor

spidsen på sprayen kan efter behov skylles i lunkent vand. Spidsen bør ikke tages af

Bemærk at flasken indeholder en større mængde væske end angivet på pakningen, da

flasken aldrig kan tømmes helt. Det vil altid være muligt at pumpe mindst 10 ml ud.

Der er forskel på, hvad den enkelte har brug for. Hvis lægen har anvist en dosering, skal

du følge lægens anvisning.

Har du brugt for meget Zymelin

®

?

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har brugt mere Zymelin

end der står i

denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering er markant fald i kropstemperatur, svedudbrud, døsighed,

hovedpine, hurtig og uregelmæssig puls, forhøjet blodtryk. Hos børn under 2 år kan

indtræffe koma. Disse tilstande kan også opstå ved at tage medicinen forkert, f.eks. ved at

indtage næsesprayen gennem munden.

Har du glemt at bruge Zymelin

®

?

Tag næste dosis så snart du kommer i tanke om det. Tag ikke flere end 3 doser dagligt.

4. Bivirkninger

Zymelin

kan, som al anden medicin, give bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 – 10 ud af 100 behandlede):

Svie i næse og svælg, tør og irriteret næseslimhinde, nysen, brændende fornemmelse i

næsen samt øget sekret fra næsen.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Tilstoppet næse især efter hyppig eller langvarig brug.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige allergiske reaktioner som hududslæt, åndedrætsbesvær, hurtig eller

uregelmæssig puls, hævelse af ansigt og hals.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Der kan i sjældne tilfælde optræde andre ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker du information

om disse bivirkninger, så spørg lægen eller på apoteket.

Fortæl læge eller apotek hvis du får andre bivirkninger end dem, der står her i

informationen, således at bivirkningerne kan blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og

viden om bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek hvis du får bivirkninger, der bliver ved og er generende. Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under bivirkninger på Lægemiddelstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Zymelin

utilgængeligt for børn.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på apoteket.

Zymelin

®

ukonserveret næsespray, opløsning 0,5 mg/ml eller 1 mg/ml indeholder

Det virksomme indholdsstof er xylometazolinhydrochlorid. De øvrige indholdsstoffer er

dinatriumphosphatdihydrat (E 339), natriumchlorid, natriumdihydrogenphosphatdihydrat,

natriumedetat og renset vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Zymelin

næsespray er en klar, farveløs opløsning.

Zymelin

findes i flasker à 10 ml.

Markedsføring i Danmark

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Nycomed Pharma AS

Solbærveien 5

N-2409 Elverum

Norge

Hvis du får brug for Zymelin

i andre lande - så spørg efter medicin, der indeholder

xylometazolinhydrochlorid.

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.com

Revideret april 2007

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

Risperdal vs. Latuda

Risperdal vs. Latuda

Risperdal (risperidone) and Latuda (lurasidone hydrochloride) are antipsychotic drugs prescribed to treat schizophrenia. Risperdal is also used to treat bipolar mania and autism.

US - RxList

12-4-2018

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DIPHENHYDRAMINE HYDROCHLORIDE Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

ALFUZOSIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

SERTRALINE HYDROCHLORIDE Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Cipla USA Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

FLUOXETINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

VENLAFAXINE (Venlafaxine Hydrochloride) Tablet [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

MIDAZOLAM (Midazolam Hydrochloride) Injection [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

DYE-FREE ADULT ALLERGY (Diphenhydramine Hydrochloride) Solution [CVS Pharmacy, Inc.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed