Zitromax

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 500 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Zitromax 500 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 19118
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zitromax

500 mg filmovertrukne tabletter

azithromycin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden De begynder at tage medicinen, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, De vil vide.

Lægen har ordineret Zitromax til Dem personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som De har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis De får bivirkninger, herunder bivirkninger, som

ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Zitromax

Sådan skal De tage Zitromax

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zitromax indeholder et antibiotikum af typen makrolid. De kan tage Zitromax mod betændelse

(infektioner) med bakterier f.eks. i:

mandler, bihuler og svælg

luftvejene, f.eks. bronkitis og lungebetændelse

hud og muskler

kønsorganerne

eller ved

mellemørebetændelse.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Zitromax

Tag ikke Zitromax:

hvis De er allergisk over for azithromycin, anden medicin af samme type (makrolid- eller

ketolidantibiotika) eller et af de øvrige indholdsstoffer angivet i punkt 6.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før De tager Zitromax, hvis De:

har dårlig lever eller nyrer.

har problemer med hjertet (f.eks. meget langsom puls eller uregelmæssig puls), særligt

hvis De er kvinde eller ældre.

tager medicin mod migræne (f.eks. ergotamin).

tager medicin, der nedsætter immunforsvaret (ciclosporin).

Hvis De oplever allergiske reaktioner i form af vejrtrækningsbesvær, udslæt, åndenød, hævelser i ansigtet

og shock, kontakt straks læge eller skadestue.

Kontakt straks lægen, hvis De får langvarig eller blodig diarré, når De får, eller (helt op til 2 måneder)

efter De har fået Zitromax. Det kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse (pseudomembranøs colitis eller

clostridium difficile associeret diarré).

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinkontrol, at De er i behandling med Zitromax.

Det kan have

betydning for prøveresultaterne.

Man har set forekomst af forsnævringer i mavesækken hos nyfødte, der har fået azithromycin. Forældre

bør derfor kontakte lægen, hvis barnet får opkastninger eller udviser irritabilitet, når det spiser.

Brug af anden medicin sammen med Zitromax

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for

nylig. Dette gælder også for medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Anden medicin kan påvirke virkningen af Zitromax, eller Zitromax

kan påvirke virkningen af anden

medicin. Hvis De ønsker yderligere oplysninger herom, så spørg lægen eller apoteket.

Tal med Deres læge, hvis De tager følgende medicin:

Medicin mod migræne (ergotamin).

Kolesterolsænkende medicin (f.eks. lovastatin og atorvastatin).

Medicin der nedsætter immunforsvaret (ciclosporin).

Antibiotika mod tuberkulose (rifabutin).

Syreneutraliserende medicin mod for meget mavesyre.

Blodfortyndende medicin (warfarin, phenprocoumon, coumarinlingende medicin).

Hjertemedicin (digoxin).

Medicin mod gigt og middelhavsfeber (colchicin).

Medicin mod HIV (nelfinavir, zidovudin).

Medicin der kan forårsage alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig

puls (f.eks. terfenadin og såkaldte klasse IA og III antiarrytmika). Lægen bør da sørge for,

at Deres kliniske tilstand overvåges nøje under behandlingen.

Brug af Zitromax

sammen med mad og drikkevarer

De kan tage Zitromax

sammen med mad og drikke. De kan også tage Zitromax uden mad.

Graviditet og amning

Hvis De er gravid eller ammer, har mistanke om, at De er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

De spørge Deres læge eller apotekspersonalet til råds før De bruger dette lægemiddel.

Graviditet:

De må kun tage Zitromax, hvis det er strengt nødvendigt og kun efter lægens anvisning.

Amning:

Hvis De ammer, må De kun tage Zitromax efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Zitromax påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Zitromax indeholder lactose

Kontakt lægen, før De tager denne medicin, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse

sukkerarter.

3. Sådan skal De tage Zitromax

Tag altid Zitromax nøjagtigt efter lægens anvisning. Er De i tvivl så spørg lægen eller

apotekspersonalet.

Tabletterne må deles, men ikke tygges eller knuses.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne:

1 tablet på 500 mg 1 gang daglig i 3 dage, eller 1 tablet på 500 mg den første dag, og derefter ½ tablet på

500 mg (i alt 250 mg) 1 gang daglig i 4 dage.

Ved betændelse i kønsorganerne (gonorré):

2 eller 4 tabletter på 500 mg (i alt 1.000 mg eller 2.000 mg) som éngangsdosis. Tabletterne skal evt. tages

sammen med ceftriaxon – følg lægens anvisning.

Ældre:

Det er ikke nødvendigt at nedsætte dosis.

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis hos patienter med stærkt nedsat

nyrefunktion. De skal følge lægens anvisninger.

Nedsat leverfunktion: Det kan være nødvendigt at nedsætte dosis hos patienter med stærkt nedsat

leverfunktion. De skal følge lægens anvisninger.

Det er vigtigt at tage hele kuren med Zitromax, da sygdommen ellers kan blusse op.

Hvis De har taget for mange Zitromax

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget flere Zitromax tabletter end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og De føler Dem utilpas. Tag pakningen med.

Hvis De har taget for mange Zitromax, kan De få forbigående høretab, kraftig kvalme, opkastning,

mavesmerter og diarré.

Hvis De har glemt at tage Zitromax

Hvis De har glemt en dosis, så tag den så snart De kommer i tanke om det. Hvis De snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis De holder op med at tage Zitromax

De må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er noget De er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på hænder og fødder samt i og omkring

munden ledsaget af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Lungebetændelse. Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Udslæt på huden med små blærer ledsaget af feber. Kontakt lægen.

Feber, udslæt, betændelse i nogle organer og hævede lymfeknuder, samt forandringer i

blodet (f.eks. højt antal hvide blodlegemer). Kontakt lægen.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Alvorlig diaré pga. betændelse i tyktarmen. Kontakt lægen.

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga. forandringer i blodet (for få

blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Alvorlig blodmangel med gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

Abnorm træthed og lammelser af muskler, især af øjenlåg, åndedrætsbesvær. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ved åndedrætsbesvær ring 112.

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig, uregelmæssig puls. Kontakt straks læge

eller skadestue. Ring evt. 112.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen. Kontakt læge eller

skadestue.

Gulsot, sløjhed, evt. bevidstløshed pga. leversvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Voldsom, hurtigt udviklet gulsot med kvalme, opkastninger og meget udtalt sløjhed.

Kontakt læge eller skadestue.

Gulsot med hudkløe. Kontakt lægen.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge eller skadestue.

Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende urindannelse pga. akut nyresvigt.

Kontakt læge eller skadestue.

Langsom aftagende nyrefunktion med anfald af smerter over lænden, plumret eller blodig

urin pga. nyreskade. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger (Det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter)

Diarré, mavesmerter, kvalme, luftafgang fra tarmen.

Almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Appetitløshed, opkastning, halsbrand.

Svimmelhed, hovedpine, smagsforstyrrelser.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed i huden.

Synsforstyrrelser.

Udslæt, kløe.

Smerter i leddene.

Udmattethed.

Ændringer i antallet af nogle hvide blodlegemer og bikarbonatniveauet i blodet.

Ikke almindelige bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Betændelse i skeden, svampeinfektion i eksempelvis munden (trøske), bakteriel infektion.

Ondt i halsen, mave-tarm-infektion.

Åndedrætsbesvær, tilstoppet næse.

Almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer). Kan blive alvorligt. Hvis De får feber,

skal De straks kontakte læge.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Overfølsomhed.

Nervøsitet.

Søvnighed, søvnløshed.

Nedsat hørelse/døvhed, susen for ørerne (tinnitus), svimmelhed pga. lidelse i ørerne.

Hjertebanken.

Rødmen.

Vejrtræningsbesvær, næseblod.

Forstoppelse, betændelse i maven, oppustethed, mundtørhed, bøvsen, sår i munden, øget

spytproduktion.

Øget følsomhed af huden for lys, nældefeber.

Betændelse i knogler og led, muskelsmerter, rygsmerter, nakkesmerter.

Smerter og svien ved vandladning, smerter over lænden (nyresmerter).

Uregelmæssig og kraftig menstruation, lidelser i testiklerne

Brystsmerter, vand i kroppen eller ansigtet (hævelser), kraftesløshed, utilpashed, feber,

smerter.

Komplikationer efter operation.

Eksem eller irritation af huden/udslæt, tør hud, øget svedtendens.

Sjældne bivirkninger (det forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter)

Rastløs uro.

Påvirkning af leverens funktion, evt. med gulsot. Kan være alvorligt. Hvis De får gulsot, skal

De kontakte læge.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Aggressivitet, angst, forvirring, hallucinationer (høre eller se ting som ikke er der).

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig opvågning, tal med læge. I alle

andre tilfælde ring 112.

Kramper, hyperaktivitet, nedsat lugtesans, manglende smagsopfattelse, forvrænget

lugtesans.

Uregelmæssig og/eller hurtig puls. Kan være eller blive alvorligt. Hvis De får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller besvimer, skal De kontakte læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga lavt blodtryk.

Misfarvning af tungen.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Nedsat følelse ved berøring.

Zitromax kan herudover give bivirkninger, som De normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver.

Indberetning af bivirkninger

Hvis De oplever bivirkninger, bør De tale med Deres læge eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. De eller Deres pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan De hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zitromax ved temperaturer over 30

Tag ikke Zitromax efter den udløbsdato, som står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste

dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan De skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må De ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zitromax indeholder:

Aktivt stof: 1 tablet indeholder 500 mg azithromycin som azithromycindihydrat.

Øvrige indholdsstoffer: pregelatineret stivelse; vandfri calciumhydrogenphosphat;

croscarmellosenatrium; magnesiumstearat; natriumlaurilsulfat.

Filmovertræk: hypromellose; lactose, titandioxid (E 171); triacetin.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Zitromax filmovertrukne tabletter 500 mg er hvide, aflange, filmovertrukne tabletter med delekærv og er

mærket ZTM 500 på den ene side.

Pakningsstørrelser

Zitromax findes i en HDPE-beholder (30 tabletter) eller i en blisterpakning, der indeholder 2 eller 3

tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Markedsføring i Danmark:

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup.

Fremstiller:

Haupt Pharma Latina S.r.l.; Latina (LT); Strada Statale 156 Km 47,600; 04100 Borgo San Michele;

Italien.

Denne indlægsseddel blev senest ændret i juni 2018

13-8-2018

Health Canada Warns Canadians of New Safety Information Related to Long-Term Use of Azithromycin Following Stem Cell Transplants in Cancer Treatment

Health Canada Warns Canadians of New Safety Information Related to Long-Term Use of Azithromycin Following Stem Cell Transplants in Cancer Treatment

OTTAWA – Health Canada is warning Canadians of the potential risk of cancer relapse in patients with cancer of the blood and lymph nodes who have undergone stem cell transplant and are taking long-term azithromycin (Zithromax).

Health Canada

3-8-2018

Zithromax, Zmax (azithromycin): FDA Warning - Increased Risk of Cancer Relapse With Long-Term Use After Donor Stem Cell Transplant

Zithromax, Zmax (azithromycin): FDA Warning - Increased Risk of Cancer Relapse With Long-Term Use After Donor Stem Cell Transplant

The antibiotic Zithromax, Zmax (azithromycin) should not be given long-term to prevent a certain inflammatory lung condition in patients with cancers of the blood or lymph nodes who undergo a donor stem cell transplant. Results of a clinical trial found an increased rate of relapse in cancers affecting the blood and lymph nodes, including death, in these patients.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

7-8-2018

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (AstraZeneca AB)

Duaklir Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5419 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

7-8-2018

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (AstraZeneca AB)

Brimica Genuair (Active substance: aclidinium bromide / formoterol fumarate dihydrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)5420 of Tue, 07 Aug 2018

Europe -DG Health and Food Safety

19-6-2018

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Dany Bienenwohl GmbH)

Dany's BienenWohl (Active substance: oxalic acid dihydrate) - Centralised - Authorisation - Commission Decision (2018)3892 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4667

Europe -DG Health and Food Safety

5-2-2018

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Dany Bienenwohl GmbH)

Oxybee (Active substance: oxalic acid dihydrate) - New authorisation - Commission Decision (2018)684 of Mon, 05 Feb 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/4296

Europe -DG Health and Food Safety