Zinacef

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zinacef 1,5 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1,5 g
 • Lægemiddelform:
 • pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zinacef 1,5 g pulver til injektions-/infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 53429
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Zinacef

®

1,5 g, pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

Cefuroxim

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at få dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du får Zinacef

3. Sådan får du Zinacef

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Zinacef

er et antibiotikum, der anvendes til

voksne og børn. Det virker ved at dræbe bakterier,

som forårsager infektioner. Det tilhører en gruppe

lægemidler, der kaldes cefalosporiner.

Zinacef

anvendes til at behandle infektioner i:

• lungerne eller brystkassen

• urinvejene

• huden og bløddele

• maven.

Zinacef

anvendes desuden:

• til forebyggelse af infektioner i forbindelse med

operationer.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du får Zinacef

®

Du må ikke få Zinacef

• hvis du er allergisk (overfølsom) over for

antibiotika af typen cefalosporiner eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Zinacef

(angivet i punkt 6).

• Hvis du har haft en alvorlig allergisk reaktion

(overfølsomhedsreaktion) over for antibiotika af

typen betalaktamer (penicilliner, monobaktamer

og carbapenemer).

Tal med lægen, før du får Zinacef

, hvis du mener,

at dette gælder for dig. Du må ikke få Zinacef

Advarsler og forsigtighedsregler

Du skal holde øje med visse symptomer, såsom

overfølsomhedsreaktioner og gener fra mave-

tarmkanalen som f.eks. diarré, mens du får Zinacef

Dette vil nedsætte risikoen for eventuelle problemer.

Se (’Tilstande, du skal holde øje med’) under punkt

4. Hvis du er overfølsom over for andre typer af

antibiotika, såsom penicillin, kan du muligvis også

være overfølsom over for Zinacef

Hvis du skal have taget en blod- eller urinprøve

Zinacef

kan påvirke analyseresultaterne af urin- eller

blodprøver for sukker og en blodprøve, der kaldes

Coombs’ test. Hvis du skal have taget prøver:

Fortæl den person, der tager prøven, at du har

fået Zinacef

Brug af anden medicin sammen med Zinacef

®

Fortæl altid lægen, hvis du bruger anden medicin

eller har gjort det for nylig. Dette gælder også

medicin, som ikke er købt på recept, f.eks.

naturlægemidler og vitaminer og mineraler.

Voksne og unge

750 mg til 1,5 g Zinacef

om dagen fordelt på 2, 3

eller 4 doser. Højeste dosis er 6 g om dagen.

Patienter med nyreproblemer

Hvis du har nyreproblemer, vil lægen måske ændre

din dosis.

Tal med lægen, hvis dette gælder for dig.

4. Bivirkninger

Zinacef

kan som al anden medicin give bivirkninger,

men ikke alle får bivirkninger.

Tilstande, som du skal holde øje med

Et lille antal af de personer, som får Zinacef

får en

allergisk reaktion eller en hudreaktion, som kan blive

alvorlig. Symptomer på disse reaktioner inkluderer:

• alvorlig allergisk reaktion. Symptomer omfatter

hævet og kløende udslæt, hævelser, undertiden

i ansigtet eller munden, hvilket kan forårsage

vejrtrækningsbesvær.

• udslæt, der kan danne blærer, og som ligner små

målskiver (mørk plet i midten omgivet af et lysere

område omsluttet af en mørk ring).

• et udbredt udslæt med blæredannelse og

afskalning af huden (dette kan være tegn på

Stevens-Johnsons syndrom eller toksisk epidermal

nekrolyse).

• svampeinfektioner. I sjældne tilfælde kan

medicin som Zinacef

medføre overvækst af

en gærsvamp (Candida) i kroppen, hvilket kan

medføre svampeinfektioner (såsom trøske). Der

er større risiko for denne bivirkning, hvis du får

Zinacef

i en længere periode.

Kontakt straks lægen eller sundhedspersonalet,

hvis du får et eller flere af disse symptomer.

Almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 10

personer:

• smerter ved injektionsstedet, hævelse og rødme

langs en blodåre (vene).

Tal med lægen, hvis noget af dette bekymrer dig.

Almindelige bivirkninger, der kan ses i blodprøver:

• stigning i koncentrationen af stoffer (enzymer),

der bliver dannet i leveren.

• forandringer i antal hvide blodlegemer (neutropeni

eller eosinofili).

• nedsat antal røde blodlegemer (anæmi).

12-2014

P408173-1

Anden medicin kan påvirke virkningen af Zinacef

eller øge risikoen for, at du får bivirkninger. Disse

inkluderer:

• aminoglykosid-antibiotika

• vanddrivende tabletter (diuretika), såsom

furosemid

• probenecid

• blodfortyndende medicin (orale antikoagulantika).

Tal med lægen, hvis dette gælder for dig. Det kan

være nødvendigt med ekstra kontroller, mens du

får Zinacef

, for at undersøge din nyrefunktion.

P-piller

Zinacef

kan nedsætte virkningen af p-piller. Hvis du

tager p-piller, skal du også bruge prævention, der

danner en barriere (såsom kondom), mens du bliver

behandlet med Zinacef

. Spørg lægen til råds.

Graviditet, amning og frugtbarhed

Tal med lægen, inden du får Zinacef

• hvis du er gravid, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid

• hvis du ammer.

Lægen vil afveje fordelene ved at behandle dig med

Zinacef

over for risikoen for barnet.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Kør ikke bil og betjen ikke maskiner, hvis du ikke

føler dig godt tilpas.

Zinacef

®

indeholder natrium

Du skal tage højde for natriumindholdet, hvis du

følger en kostplan med et kontrolleret indhold af

natrium.

Zinacef

styrke

Natriumindhold pr.

hætteglas

1,5 g

83 g

3. Sådan får du Zinacef

®

Du vil normalt få Zinacef

®

af en læge eller en

sygeplejerske. Det kan gives som drop (intravenøs

infusion) eller som en injektion direkte i en blodåre

(vene) eller i en muskel.

Den sædvanlige dosis

Lægen vil bestemme den korrekte dosis af Zinacef

for dig. Dosis afhænger af infektionens sværhedsgrad

og type, om du får andre antibiotika, din vægt og

alder og af, hvor godt dine nyrer fungerer.

Nyfødte (0-3 uger)

For hvert kg, barnet vejer, skal det have 30 mg til

100 mg Zinacef

om dagen fordelt på 2 eller 3 doser.

Spædbørn (over 3 uger) og børn

For hvert kg, barnet vejer, skal det have 30 til 100

mg Zinacef

om dagen fordelt på 3 eller 4 doser.

Den nyeste udgave af indlægssedlen kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Ikke almindelige bivirkninger

Disse kan forekomme hos op til 1 ud af 100

personer:

• hududslæt, kløende, hævet udslæt (nældefeber).

• diarré, kvalme, mavesmerter.

Tal med lægen, hvis du får nogle af disse

bivirkninger.

Ikke almindelige bivirkninger, der kan ses i

blodprøver:

• nedsat antal hvide blodlegemer (leukopeni).

• stigning i koncentrationen af bilirubin (et stof, der

bliver dannet i leveren).

• positiv Coombs’ test.

Andre bivirkninger

Andre bivirkninger er set hos meget få personer, men

den nøjagtige hyppighed kendes ikke:

• svampeinfektioner.

• høj temperatur (feber).

• allergiske reaktioner.

• tyktarmsbetændelse, hvilket kan forårsage diarré,

ofte med blod og slim, samt mavesmerter.

• betændelse i nyrer og blodkar.

• røde blodlegemer, der ødelægges for hurtigt

(hæmolytisk anæmi).

• udslæt, der kan danne blærer, og som ligner små

målskiver (mørk plet i midten omgivet af et lysere

område omsluttet af en mørk ring - erythema

multiforme).

Tal med lægen, hvis du får nogle af disse

bivirkninger.

Bivirkninger, der kan ses i blodprøver:

• nedsat antal blodplader (celler, der får blodet til at

størkne - trombocytopeni).

• stigning i koncentrationen af urinstof-nitrogen og

kreatinin i blodet.

Hvis du får bivirkninger

Tal med lægen, sundhedspersonalet eller

apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger,

herunder bivirkninger, som ikke fremgår af denne

indlægsseddel.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til

Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Zinacef

utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Zinacef

ved temperaturer over 25 °C.

Opbevar Zinacef

i den ydre emballage for at beskytte

mod lys.

Brugsklar opløsning bør anvendes straks, men kan

opbevares beskyttet mod lys ved temperaturer under

25 °C i 5 timer eller 24 timer i køleskab (2–8 ºC).

Brug ikke Zinacef

efter den udløbsdato, der står på

pakningen. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste dag i

den nævnte måned.

Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden. Lægen eller

sundhedspersonalet vil bortskaffe medicin, der ikke

længere skal anvendes.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Zinacef

®

indeholder:

Aktivt stof: Cefuroxim 1,5 g (som cefuroximnatrium).

Lægemidlet indeholder ingen øvrige indholdsstoffer.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Zinacef

pulver til injektions- og infusionsvæske,

opløsning er et hvidt pulver i et hætteglas.

Pakningsstørrelse

Zinacef

fås i en pakningsstørrelse á 5 hætteglas á

1,5 g.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ompakket og frigivet af

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Zinacef

er et registreret varemærke, der tilhører

Glaxo Group Limited.

Denne indlægsseddel blev senest revideret

december 2014

<---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Vejledning til rekonstitution

Forligelighed

1,5 g cefuroximnatrium rekonstitueret med 15 ml

vand til injektionsvæsker kan tilsættes til

injektionsvæske med metronidazol (500 mg/100 ml),

og begge bevarer deres aktivitet i op til 24 timer ved

temperaturer under 25 °C.

1,5 g cefuroximnatrium er forligeligt med azlocillin

1 g (i 15 ml) eller 5 g (i 50 ml) i op til 24 timer ved

4 °C og 6 timer ved temperaturer under 25 °C.

Cefuroximnatrium (5 mg/ml) i 5 % w/v eller 10 %

w/v xylitol-injektionsvæske kan opbevares i op til 24

timer ved 25 °C.

Cefuroximnatrium er forligeligt med vandige

opløsninger indeholdende op til 1 %

lidocainhydrochlorid.

Cefuroximnatrium er forligeligt med

infusionsvæskerne listet nedenfor. Aktiviteten vil

være bevaret i op til 24 timer ved stuetemperatur i:

0,9 % w/v natriumchlorid-injektionsvæske BP

5 % glucose-injektionsvæske BP

0,18 % w/v natriumchlorid med 4 %

glucose-injektionsvæske BP

5 % glucose med 0,9 % natriumchlorid-

injektionsvæske

5 % glucose- med 0,45 % natriumchlorid-

injektionsvæske

5 % glucose med 0,225 % natriumchlorid-

injektionsvæske

10 % glucose-injektionsvæske

10 % invertsukker i vand til injektionsvæsker

Ringer injektionsvæske USP

Ringerlactat injektionsvæske USP

M/6 natriumlactat-injektionsvæske

Sammensat natriumlactat-injektionsvæske BP

(Hartmanns injektionsvæske).

Stabiliteten af cefuroximnatrium i 0,9 % w/v

natriumchlorid-injektionsvæske BP og i 5 %

glucoseinjektionsvæske påvirkes ikke af

hydrocortisonnatriumphosphat.

Cefuroximnatrium er desuden fundet forligeligt i 24

timer ved stuetemperatur, når det administreres som

i.v.-infusion sammen med:

Heparin (10 og 50 enheder/ml) i 0,9 %

natriumchlorid-injektionsvæske;

kaliumchlorid (10 og 40 mEqL) i 0,9 %

natriumchlorid-injektionsvæske.

Volumener, der skal tilsættes og opløsningskoncentrationer, som kan anvendes, hvis der er behov for

fraktionsdoser

Størrelse på hætteglas

Mængde vand, der skal

tilsættes (ml)

Omtrentlig cefuroxim-

koncentration (mg/ml)**

1,5 g pulver til injektions- og infusionsvæske, opløsning

1,5 g

intramuskulær

intravenøs bolus

intravenøs infusion

6 ml

mindst 15 ml

15 ml*

* Rekonstitueret opløsning skal tilsættes til 50 eller 100 ml forligelig infusionsvæske (se oplysninger om

forligelighed nedenfor).

** Det endelige volumen af den rekonstituerede opløsning af cefuroxim øges på grund af fortrængningsfaktoren

for lægemiddelstoffet, hvilket resulterer i de ovenfor listede koncentrationer i mg/ml.

20-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Film Coated [Unichem Pharmaceuticals (USA), Inc.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

PRO-DEN RX (Sodium Fluoride) Rinse [Den-Mat Holdings, Llc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ALENDRONATE SODIUM Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

STOOL SOFTENER (Docusate Sodium) Capsule, Liquid Filled [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CEFUROXIME AXETIL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

CEFUROXIME AXETIL Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Bromfenac Sodium) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

TIVICAY (Dolutegravir Sodium) Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

VITAMIN C (Sodium Ascorbate) Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Tablet, Delayed Release [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

SODIUM IODIDE I 123 Capsule, Gelatin Coated [Cardinal Health 418, Inc]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

AQUA MARINA (Sodium Chloride) Pellet [Boiron]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

HEPARIN SODIUM AND DEXTROSE (Heparin Sodium) Injection, Solution [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

PHENYTOIN SODIUM Capsule, Extended Release [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

ACIPHEX (Rabeprazole Sodium) Tablet, Delayed Release [Eisai Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

CEFUROXIME AXETIL Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

CEFUROXIME AXETIL Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Vi-Jon, Inc.]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

NAPROXEN SODIUM Capsule, Liquid Filled [Dolgencorp, Inc. (DOLLAR GENERAL REXALL)]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

LUBRICANT EYE (Carboxymethylcellulose Sodium) Solution/ Drops [The Kroger Co.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Demoulas Super Markets, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Kroger Co]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Meijer Distribution, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

OPALESCENCE WHITENING (Sodium Fluoride) Gel, Dentifrice [Ultradent Products, Inc.]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

GLOWING WHITE (Sodium Fluoride) Mouthwash [Onpoint, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

LIOTHYRONINE SODIUM Tablet [KAISER FOUNDATION HOSPITALS]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

MONTELUKAST SODIUM Tablet, Chewable [Slate Run Pharmaceuticals, LLC.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

PANTOPRAZOLE SODIUM Tablet, Delayed Release [Unit Dose Services]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

CEFUROXIME AXETIL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticali Inc.]

CEFUROXIME AXETIL Tablet, Film Coated [Preferred Pharmaceuticali Inc.]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

SENNA-S (Docusate Sodium And Sennosides) Tablet [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

12-4-2018

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

NUDICLO SOLUPAK (Diclofenac Sodium, Capsaicin) Kit [Nucare Pharmaceuticals Inc]

Updated Date: Apr 12, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

ALL DAY PAIN RELIEF (Naproxen Sodium) Tablet [SPIRIT PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

DOCUSATE SODIUM Capsule, Liquid Filled [Spirit Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [DZA Brands]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

WARFARIN SODIUM Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

CEFUROXIME AXETIL Tablet [Denton Pharma, Inc. DBA Northwind Pharmaceuticals]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

EYES ALIVE LUBRICATING (Carboxymethylcellulose Sodium) Liquid [DIVISION 5 LABS, INC.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [H-E-B]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

10-4-2018

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

RABEPRAZOLE SODIUM (Rabeprazole) Tablet, Delayed Release [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 10, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

DEXAMETHASONE SODIUM PHOSPHATE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

SODIUM BICARBONATE Injection, Solution [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

ACYCLOVIR (Acyclovir Sodium) Injection, Solution [Fresenius Kabi USA, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

DICLOFENAC SODIUM Gel [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

SODIUM LACTATE Injection, Solution, Concentrate [Hospira, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

ANTICAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Harmon Stores, Inc]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

SURPASS (Diclofenac Sodium) Cream [Boehringer Ingelheim Vetmedica, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

ORAL ANTIVAVITY (Sodium Fluoride) Mouthwash [Wal-Mart Stores, Inc]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed