Zarelle

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Zarelle 75 mikrog filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 75 mikrog
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Zarelle 75 mikrog filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52347
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Zarelle 75 mikrogram, filmovertrukne tabletter

Desogestrel

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage lægemidlet, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det er ikke egnet til alle kvinder. Du må ikke give det andre, da det kan skade dem.

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Zarelle

Sådan skal du tage Zarelle

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Zarelle bruges til at forhindre graviditet.

Zarelle indeholder en lille mængde af en type af det kvindelige kønshormon, progestogenet

desogestrel. Af denne grund kaldes Zarelle en ren progestogenpille, dvs. en pille, der kun

indeholder progestogen.

I modsætning til kombinationspillen, indeholder den rene progestogenpille ikke et

østrogenhormon foruden progestogenet.

De fleste rene progestogenpiller virker primært ved at forhindre sædcellerne i at komme ind i

livmoderen, men forhindrer ikke altid ægcellen i at modnes, hvilket er kombinationspillernes

primære virkning. Zarelle adskiller sig fra andre rene progestogenpiller ved, at de indeholder en

dosis, som i de fleste tilfælde er høj nok til at forhindre ægløsningen. Som følge heraf giver

Zarelle høj præventionseffekt. I modsætning til kombinationspillen kan Zarelle bruges af

kvinder, der ikke kan tåle østrogener, og af kvinder, der ammer.

En ulempe er, at der kan forekomme vaginalblødning med uregelmæssige mellemrum under

brugen af Zarelle. Det kan også forekomme, at der slet ikke er nogen blødning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at tage Zarelle

Ligesom andre hormonelle præventionsmidler beskytter Zarelle ikke mod hiv-infektion

(aids) eller andre seksuelt overførte sygdomme.

Tag ikke Zarelle

Hvis du er allergisk over for desogestrel eller et af de øvrige indholdsstoffer i dette

lægemiddel (angivet i pkt. 6).

Hvis du har en trombose. Trombose er dannelsen af en blodprop i et blodkar (f.eks. i benene

(dyb venetrombose) eller lungerne (pulmonal emboli eller lungeemboli)).

Hvis du har eller har haft gulsot (gulning af huden) eller en alvorlig leversygdom, og din

leverfunktion endnu ikke er normal.

Hvis du har, eller der er mistanke om, at du har en form for kræft, der er overfølsom over for

kønssteroider, som f.eks. visse typer af brystkræft.

Hvis du får en uforklaret vaginal blødning.

Hvis du er allergisk over for jordnødder eller soja.

Fortæl det til lægen, før du begynder at bruge Zarelle, hvis du har en eller flere af disse

sygdomstilstande. Din læge vil måske råde dig til at bruge en ikke-hormonel præventions-

metode.

Rådfør dig straks med din læge, hvis en eller flere af disse sygdomstilstande opstår for første

gang, mens du tager Zarelle.

Advarsler og forsigtighedsregler

Tal med din læge eller apotekspersonalet, før du begynder at tage Zarelle, hvis

du før har haft brystcancer

du har leverkræft, da en mulig effekt af Zarelle ikke kan udelukkes

du før har haft en trombose

du har diabetes

du lider af epilepsi (se afsnittet 'Brug af anden medicin sammen med Zarelle)

du lider af tuberkulose (se afsnittet 'Brug af anden medicin sammen med Zarelle)

du har forhøjet blodtryk

du har eller har haft kloasme (gullig-brune pigmenteringspletter på huden, især i ansigtet);

hvis det er tilfældet, skal du undgå at udsætte dig for meget for solen eller ultraviolette

stråler.

Når Zarelle tages, hvor et eller flere af disse tilstande er til stede, skal du måske holdes under

grundig observation. Din læge kan forklare, hvad du skal gøre.

Zarelle og brystcancer

Kontrollér regelmæssigt dine bryster, og kontakt lægen hurtigst muligt, hvis du føler en knude i

brystet. Brystcancer er blevet konstateret lidt oftere hos kvinder, der tager p-piller, end hos

kvinder på samme alder, som ikke tager p-piller. Hvis kvinder holder op med at tage p-piller,

falder risikoen gradvist, således at risikoen 10 år efter ophøret er den samme som for kvinder,

der aldrig har taget p-piller. Brystcancer er sjælden under 40, men risikoen øges, efterhånden

som kvinden bliver ældre. Derfor er det ekstra antal af diagnosticerede tilfælde af brystcancer

højere, hvis den alder, hvortil kvinden fortsætter med at tage p-piller, er højere. Det er mindre

vigtigt, hvor længe hun tager p-piller.

For hver 10 000 kvinder, som tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage dem, når de

fylder 20, ville der være mindre end 1 ekstra diagnosticeret tilfælde af brystcancer i op til 10 år

efter ophøret ud over de 4 tilfælde, som normalt diagnosticeres i denne aldersgruppe. På samme

måde ville der for 10 000 kvinder, som tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage

dem, når de fylder 30, være 5 ekstra tilfælde ud over de 44 tilfælde, som normalt diagnosticeres.

For 10 000 kvinder, som tager p-piller i op til 5 år, men holder op med at tage dem, når de

fylder 40, ville der være 20 ekstra tilfælde ud over de 160 tilfælde, som normalt diagnosticeres.

Risikoen for brystcancer for brugere af minipiller, som kun indeholder gestagen, som f.eks.

Zarelle formodes at være på samme niveau som for kvinder, der tager p-piller, men evidensen er

mindre konkluderende.

Det ser ud til, at der er mindre sandsynlighed for, at brystcanceren har bredt sig hos kvinder,

som tager p-piller, end tilfældet er for brystcancer hos kvinder, der ikke tager p-piller. Det vides

ikke, om denne forskel i brystcancerrisiko skyldes p-pillen. Årsagen kan være, at kvinderne

undersøges oftere, således at brystcanceren opdages tidligere.

Zarelle

og trombose

Kontakt straks din læge, hvis du opdager mulige tegn på en trombose (se også 'Regelmæssig

kontrol'). Trombose er dannelsen af en blodprop, som kan blokere et blodkar. En trombose

forekommer undertiden i de dybe vener i benene (dyb venetrombose). Hvis denne blodprop

bryder ud fra de vener, hvor den dannes, kan den nå frem til og blokere arterierne i lungerne og

dermed forårsage en såkaldt "pulmonal emboli". Som følge heraf kan der forekomme situationer

med dødelig udgang. Dyb venetrombose forekommer sjældent. Den kan udvikle sig, enten du

tager p-piller eller ikke. Det kan også ske, hvis du bliver gravid. Risikoen er højere for kvinder,

der bruger p-piller, end for kvinder, der ikke bruger dem. Risikoen ved brug af minipiller, som

kun indeholder gestagen, som f.eks. Zarelle menes at være lavere end for brugere af p-piller,

som også indeholder østrogener (kombinationspillen).

Børn og unge

Der findes ingen kliniske data om virkning og sikkerhed for unge under 18 år.

Brug af anden medicin sammen med Zarelle

Sig det til lægen eller apotekspersonalet, hvis du tager anden medicin, har gjort det for nylig

eller eventuelt vil tage anden medicin. Nogle lægemidler kan forhindre Zarelle i at fungere

korrekt.

Dette gælder blandt andet lægemidler, som bruges til behandling af epilepsi (f.eks. primidon,

phenytoin, carbamazepin, oxcarbazepin, felbamat og phenobarbital) eller tuberkulose (f.eks.

rifampicin), hiv-infektioner (f.eks. ritonavir) eller andre infektionssygdomme (f.eks.

griseofulvin), mavebesvær (medicinsk kul), depressive sindstilstande (naturmedicinen

prikbladet perikum).

Din læge kan fortælle dig, om du har brug for at tage yderligere svangerskabsforebyggende

forholdsregler og i så fald hvor længe.

Zarelle kan også påvirke effekten af visse lægemidler og enten forårsage en øgning af effekten

(f.eks. medicin, der indeholder ciclosporin) eller et fald i effekten.

Graviditet og amning

Graviditet

Brug ikke Zarelle, hvis du er gravid eller tror, du kan være gravid.

Amning

Zarelle må gerne bruges, mens du ammer. Zarelle påvirker ikke produktionen eller kvaliteten af

brystmælk. En lille mængde af det aktive stof i Zarelle overføres dog til mælken.

Helbredet hos børn, der blev ammet i 7 måneder, og hvis mødre brugte Zarelle, er blevet

undersøgt i op til 2,5-årsalderen. Der blev ikke observeret nogen virkning på børnenes vækst og

udvikling.

Hvis du ammer og ønsker at bruge Zarelle, skal du kontakte din læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Der er ingen indikation for, at brugen af Zarelle skulle have nogen effekt på opmærksomhed og

koncentration.

Zarelle indeholder laktose (mælkesukker) og sojabønneolie.

Hvis du har fået at vide af din læge, at du ikke kan tåle visse sukkerformer, skal du kontakte din

læge, før du tager dette lægemiddel.

Hvis du er allergisk over for jordnødder eller soja, må du ikke bruge dette lægemiddel.

Regelmæssig kontrol

Mens du bruger Zarelle, vil din læge bede dig om at vende tilbage til regelmæssig kontrol.

Generelt vil hyppigheden og beskaffenheden af disse kontrolundersøgelser afhænge af din

personlige situation.

Kontakt din læge hurtigst muligt, hvis:

du får stærke smerter eller hævelse i et af dine ben, uforklarede smerter i brystet, åndenød,

en usædvanlig hoste, især hvis du hoster blod op (hvilket muligvis kan være tegn på

trombose)

du får en pludselig, stærk mavepine eller ser ud til at have gulsot (hvilket kan være tegn på

leverproblemer)

du kan mærke en knude i brystet (hvilket kan være tegn på brystcancer)

du får en pludselig eller stærk smerte i underlivet eller maven (hvilket kan være tegn på en

ektopisk graviditet, dvs. en graviditet uden for livmoderen)

du skal fikseres (må ikke bevæge dig) eller opereres (konsultér lægen mindst fire uger før);

du får en usædvanlig, kraftig vaginal blødning

du har mistanke om, at du er gravid.

3.

Sådan skal du tage Zarelle

Indgivelsesmåde

Zarelle er kun til oral brug (indtagelse gennem munden).

Hvornår og hvordan du skal tage Zarelle

Zarelle-pakken indeholder 28 tabletter. Blisterpakningen indeholder trykte ugedage, og der er

trykte pile, som angiver den rækkefølge, som du skal tage pillerne i. Hver dag svarer til én

tablet. Hver gang du starter på en ny pakke Zarelle, skal du tage en tablet fra den øverste række.

Du må ikke starte med en hvilken som helst tablet. Hvis du for eksempel starter på en onsdag,

skal du tage den tablet i den øverste række, der er markeret med 'ONS' (onsdag). Fortsæt med at

tage én tablet hver dag, indtil pakken er tom, og følg altid retningen, som er angivet af pilene.

Ved at se på pillepakken kan du nemt kontrollere, om du allerede har taget en tablet på en

bestemt dag. Tag din tablet hver dag på nogenlunde samme tidspunkt. Slug tabletten hel med

vand. Du kan få lidt blødning, når du bruger Zarelle, men du skal fortsætte med at tage dine

piller som normalt. Når pakken er tom, skal du begynde på en ny pakke Zarelle næste dag –

således uden afbrydelse og uden at vente på en blødning.

Hvornår du skal starte med den første blisterstrip af Zarelle

Når du ikke har brugt nogen hormonel prævention i den foregående måned

Vent på, at din menstruation starter. På den første dag af din menstruation skal du tage den

første Zarelle-tablet. Du behøver ikke tage ekstra svangerskabsforebyggende forholdsregler.

Du kan også starte på dag 2-5 i din cyklus, men i så fald skal du sikre dig ved også at bruge en

yderligere præventionsmetode (barrieremetoden) i de første 7 dage, hvor du tager tabletterne.

Når du skifter fra en kombinationspille, p-ring eller transdermalt p-plaster

Du kan begynde at tage Zarelle på dagen, efter du har taget den sidste tablet fra den nuværende

p-pillepakke, eller på den sidste dag efter fjernelse af din p-ring eller p-plaster (det vil sige ingen

pause uden pille, p-ring eller p-plaster). Hvis din nuværende p-pillepakke også indeholder

inaktive tabletter, kan du begynde med Zarelle på dagen, efter du har taget den sidste aktive

tablet (hvis du er i tvivl om, hvilken dag det er, kan du spørge din læge eller på apoteket). Hvis

du følger disse instruktioner, behøver du ikke tage ekstra svangerskabsforebyggende

forholdsregler.

Du kan også senest begynde dagen efter pausen uden p-pille, p-ring eller p-plaster eller efter

placebotabletintervallet med dit nuværende præventionsmiddel. Hvis du følger disse

instruktioner, skal du sikre dig ved at bruge en yderligere præventionsmetode (barrieremetode) i

de første 7 dage, hvor du tager pillerne.

Når du skifter fra en anden type minipille, som kun indeholder gestagen

Du kan holde op med at tage den når som helst og begynde at tage Zarelle med det samme. Du

behøver ikke tage ekstra svangerskabsforebyggende forholdsregler.

Når du skifter fra en injicerbar metode, implantat eller gestagenspiral.

Start med at bruge Zarelle, når det er tid til din næste injektion, eller på den dag, hvor dit

implantat eller din spiral fjernes. Du behøver ikke tage ekstra svangerskabsforebyggende

forholdsregler.

Efter fødsel

Du kan begynde at tage Zarelle mellem 21 og 28 dage efter fødslen. Hvis du begynder senere,

skal du sikre dig ved at bruge en yderligere præventionsmetode (barrieremetode), indtil du har

gennemført de første 7 dage, hvor du tager pillerne.

Hvis der allerede har været samleje, skal graviditet udelukkes, før du begynder at bruge Zarelle.

Yderligere oplysninger til ammende kvinder findes i pkt. 2 under 'Graviditet og amning'. Du kan

også få råd og vejledning hos din læge.

Efter en abort eller tidlig afslutning af graviditet

Din læge vil give dig råd og vejledning.

Hvis du har glemt at tage Zarelle

Hvis der er gået

mindre end 12 timer

over den tid, hvor du skulle have taget en tablet, er

Zarelle stadig sikker. Tag den glemte tablet, så snart du husker det, og tag de næste tabletter på

de sædvanlige tidspunkter.

Hvis der er gået

over 12 timer,

siden du skulle have taget en tablet, kan sikkerheden ved Zarelle

være nedsat. Jo flere på hinanden følgende tabletter du har glemt at tage, jo højere risiko er der

for, at præventionseffekten er nedsat. Tag den sidst glemte tablet, så snart du husker det, og tag

de næste tabletter på de sædvanlige tidspunkter. Brug også en yderligere præventionsmetode

(barrieremetode) i de næste 7 dage, hvor du tager tabletterne. Hvis du glemte en eller flere

tabletter i den første uge af tablettagningen, og du havde samleje i ugen, før du glemte

tabletterne, er der mulighed for, at du kan blive gravid. Spørg din læge til råds.

Hvis du lider af gastrointestinale forstyrrelser (f.eks. opkastning, svær diaré)

Følg rådet for glemte tabletter i ovenstående afsnit. Hvis du kaster op eller bruger medicinsk kul

inden for 3-4 timer efter at have taget din Zarelle-pille, eller hvis du får svær diaré, er det aktive

stof måske ikke helt absorberet.

Hvis du har taget for mange Zarelle

Der er ingen omtale af alvorlige skader som følge af at have taget for mange Zarelle-piller

samtidig. Hvis du har taget et antal piller samtidig, kan du få kvalme, opkastning eller vaginalt

blodtab. Hvis du opdager, at et barn har taget flere piller, skal du straks spørge lægen til råds.

Hvis du holder op med at tage Zarelle

Du kan holde op med at tage Zarelle når som helst, du ønsker det. Fra den dag, du holder op, er

du ikke længere beskyttet mod graviditet.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger i forbindelse med brugen af Zarelle er beskrevet i afsnittene "Zarelle og

brystcancer" og "Zarelle og trombose" i pkt. 2 "Det skal du vide, før du begynder at tage

Zarelle". Læs dette punkt for at få yderligere oplysninger, og konsultér straks lægen, hvor det er

relevant.

Vaginalblødning kan forekomme med uregelmæssige mellemrum under brugen af Zarelle. Dette

kan blot være en let pletblødning, hvor der måske ikke engang er brug for et bind, eller en

kraftigere blødning, der mere minder om en let menstruation, og som kræver hygiejne-

beskyttelse.

Det kan også forekomme, at der slet ikke er nogen blødning. De uregelmæssige

blødninger er ikke et tegn på, at præventionsbeskyttelsen ved Zarelle er nedsat. I almindelighed

behøver du ikke at gøre noget; du skal bare fortsætte med at tage Zarelle. Hvis blødningen er

kraftig eller langvarig, skal du dog rådføre dig med din læge.

Følgende bivirkninger er blevet indberettet:

Almindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 10 kvinder):

humørsvingninger, nedtrykthed, nedsat seksualdrift (libido), hovedpine, kvalme, akne,

brystsmerter, uregelmæssig eller ingen menstruation, øget kropsvægt.

Ualmindelige

(kan forekomme hos op til 1 ud af 100 kvinder):

infektion i vagina, besvær med at bruge kontaktlinser, opkastning, hårtab, smertefuld

menstruation, cyste i æggestokkene, træthed.

Sjældne

(kan forekomme hos op til 1 ud af 1 000 kvinder):

Hudlidelser såsom: udslæt, nældefeber, ømme blårøde knuder under huden (erythema

nodosum).

Ud over disse bivirkninger kan der forekomme sekretion fra brystet.

Du skal straks gå til lægen, hvis du får symptomer på angioødem, f.eks. hævelser i ansigtet,

tungen eller svælget, synkebesvær eller nældefeber og vejrtrækningsbesvær.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du får bivirkninger, bør du tale med din læge eller apotekspersonalet. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du kan også indberette

bivirkninger direkte via Sundhedsstyrelsen, Axel Heides Gade 1, DK-2300 København S,

Websted: www.meldenbivirkning.dk, E-mail: sst@sst.dk.

Ved at indberette bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe flere oplysninger om dette

lægemiddels sikkerhed.

5.

Opbevaring

Opbevar dette lægemiddel utilgængeligt for børn.

Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Zarelle efter den udløbsdato, der står på æsken efter ”EXP” Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Du må ikke smide nogen form for medicin i afløbet eller i husholdningsaffaldet. Spørg på

apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Disse foranstaltninger hjælper til at beskytte

miljøet.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Zarelle indeholder

Aktivt stof: desogestrel (75 mikrogram)

Øvrige indholdsstoffer: lactosemonohydrat, majsstivelse, povidon K30, RRR-alfa-tocoferol,

sojabønneolie, silica, kolloid vandfri, silika, kolloid hydreret, stearinsyre, hypromellose,

polyethylenglykol, titandioxid (E 171) (se også "Zarelle indeholder laktose (mælkesukker) og

sojabønneolie" i pkt. 2).

Udseende og pakningsstørrelser

En blisterpakke af Zarelle indeholder 28 hvide, runde filmovertrukne tabletter (med en diameter

på ca. 5 mm). Hver æske indeholder 1, 3 eller 6 blisterpakker.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis til rådighed.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Stragen Nordic A/S

Helsingørsgade 8C

DK-3400 Hillerød

Telefon: +45 48 10 88 10

E-mail: info@stragen.dk

Fremstiller

Laboratorios León Farma, S.A.

Pol. Ind. Navatejera.

C/ La Vallina s/n

24008 - Navatejera, León.

Spanien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret:

Maj 2014