Xylocain

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xylocain 100 mg/ml kutanspray, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Xylocain 100 mg/ml kutanspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54920
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xylocain

10 mg/dosis, kutanspray,

opløsning

lidocain

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du

begynder at tage medicinen, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den

igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du

vil vide.

Lægen har ordineret Xylocain

kutanspray til dig

personligt. Lad derfor være med at give det til andre.

Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de

samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain

kutanspray

3. Sådan skal du bruge Xylocain

kutanspray

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Det aktive stof i Xylocain

kutanspray er lidocaine,

som tilhører gruppen af lokalbedøvende lægemidler.

Xylocain

kutanspray anvendes til:

Bedøvelse af huden samt bedøvelse af slimhinder i

forbindelse med lægeundersøgelser og operationer i

næse og svælg.

Xylocain

kutanspray kan bruges til voksne og børn over 2 år.

Lægen kan have givet dig Xylocain

kutanspray for

noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

BRUGE XYLOCAIN

KUTANSPRAY

Brug ikke Xylocain

kutanspray, hvis:

du er overfølsom (allergisk) over for lidocaine eller et

af de øvrige indholdsstoffer.

du er overfølsom (allergisk) over for andre

lokalbedøvelses midler af samme type (amid-typen).

Brug ikke dette lægemiddel, hvis noget af det som står

oven for, passer på dig. Hvis du er usikker, så rådfør dig

med din læge eller apotek, før du starter behandling

med Xylocain

kutanspray.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Xylocain

kutanspray

Tal med lægen, inden du bruger Xylocain

kutanspray,

hvis:

du har sår i munden, næsen eller svælget.

du har epilepsi.

du har hjerteproblemer så som nedsat hjerterytme.

du har for lavt blodtryk.

du har nedsat lever- eller nyrefunktion.

du eller nogen i din familie lider af den sjældne

blodsygdom (porfyri).

Efter lokalbedøvelse i munden eller svælget, må du ikke

spise noget i ca. 2 timer, pga. risiko for fejlsynkning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept,

medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Xylocain

kutanspray kan påvirke virkningen af anden

medcin, ligesom anden medicin kan påvirke virkningen

af Xylocain

kutanspray.

Tal med din læge eller tandlæge, hvis du tager:

medicin mod hjerterytmeforstyrrelser

(antiarytmikum)så som amiodaron.

cimetidin (mod mavesår).

beta-blokkere (lægemiddel mod forhøjet blodtryk).

fluvoxamin (lægemiddel mod depression).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager

nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Xylocain

kutanspray selvom du er

gravid.

Amning

Du kan bruge Xylocain

kutanspray, selvom du

ammer, dog ikke på brystvorterne lige før amning.

Vigtige informationer om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Xylocain

kutanspray

Xylocain

kutanspray indeholder saccharose. Kontakt

lægen, før du anvender Xylocain

kutanspray, hvis

lægen har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Xycolaine

kutanspray indeholder ethanol, og bør derfor

anvendes med forsigtighed til alkoholikere, børn,

gravide og ammende kvinder samt patienter med

epilepsi eller leversygdomme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Afhængig af dosis og hvor på kroppen Xylocain

kutanspray har været anvendt, kan denne give

kortvarige forstyrrelser i din bevægelse og koordination.

Vent med at køre bil eller betjene maskiner. Din læge

eller tandlæge vil fortælle dig, hvornår det er sikkert for

dig at køre bil eller betjene maskiner igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE XYLOCAIN

KUTANSPRAY

Brug altid Xylocain

kutanspray nøjagtigt efter lægens

anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Xylocain

kutanspray vil normalt blive givet til dig af

din læge eller tandlæge. Dosis af Xylocain

kutanspray er individuel, og afhænger af den

mængde smertelindring du behøver. Dosis vil derfor

variere fra patient til patient, og er også afhængig af

dennes alder og helbred.

Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og

200 mg (2-20 pust).

Børn

For børn under 12 år, bør dosis ikke overskride 4-5

mg/kg (8-10 pust for et barn der vejer 20 kg), når det

anvendes i næsen eller munden.

Ældre

Kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Brugsanvisning

Du skal smøre Xylocain

kutanspray direkte på huden

eller slimhinder. Du kan med fordel bruge et stykke

sterilt gaze, hvis du smører kutansprayen på forbrændt

eller beskadiget hud.

Hvis du har brugt for meget Xylocain

kutanspray

Kontakt lægen, tandlægen eller apoteket, hvis du har

anvendt mere Xylocain

kutanspray, end der står her

eller mere end lægen har foreskrevet og du føler dig

utilpas. Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være synsforstyrrelser,

muskelrysten, følelsesløshed i tungen, susen for ørerne (tinnitus),

for lavt blodtryk, forstyrrelser i hjerterytmen.

Hvis du har glemt at bruge Xylocain

kutanspray

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Xylocain

kutanspray

Spørg læghen eller apotekspersonalet hvis der er noget du er i tvivl

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse inden

for minutter til timer, pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.

Reaktion på anvendelsesstedet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Bivirkningerne kan dermed blive

indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre. Patienter eller pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Xylocain

kutanspray utilgængeligt for børn.

Særlige opbevaringsbetingelser: Ingen.

Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug.

Brug ikke Xylocain

kutanspray efter den udløbsdato (EXP), der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Xylocain

10 mg/dosis, kutanspray, opløsning

indeholder:

Aktivt stof: Lidocain 10 mg/dosis.

Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, macrogoler (macrogol 400),

bananessens, menthol, saccharin,renset vand.

Pakningsstørrelser

Xylocain

fås i 50 ml glasflaske med pumpespray

dosering (500 doser). Kort spray rør medfølger.

Korte (ca. 120 mm) og lange (ca. 230 mm) sterile plastik

sprayrør er tilgængelige i 50 stk pakninger.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS

A.C. illums Vej 6

8600 Silkeborg

Ompakket og frigivet af

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg eller

HB-Medical ApS, Dr. Neergaardsvej 17, Hørsholm

Denne indlægsseddel er senest revideret: December 2015.

Xylocain

er et registreret varemærke, der tilhører

AstraZeneca AB.

19-4-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [A-S Medication Solutions]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

LIDOCAINE 2% (Lidocaine) Injection [MWI/VetOne]

LIDOCAINE 2% (Lidocaine) Injection [MWI/VetOne]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

16-4-2018

ALOE VERA GEL (Lidocaine Hcl, Menthol) Gel [Meijer Distribution]

ALOE VERA GEL (Lidocaine Hcl, Menthol) Gel [Meijer Distribution]

Updated Date: Apr 16, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

LIDOCAINE Ointment [Ascend Laboratories, LLC]

LIDOCAINE Ointment [Ascend Laboratories, LLC]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

11-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Apr 11, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection [Medical Purchasing Solutions, LLC]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

9-4-2018

NEURCAINE (Lidocaine) Kit [Shoreline Pharmaceuticals, Inc.]

NEURCAINE (Lidocaine) Kit [Shoreline Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 9, 2018 EST

US - DailyMed

6-4-2018

LIDOCAINE Injection [Vedco, Inc.]

LIDOCAINE Injection [Vedco, Inc.]

Updated Date: Apr 6, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

DYNAMO DELAY (Lidocaine) Spray [Momentum Management LLC]

DYNAMO DELAY (Lidocaine) Spray [Momentum Management LLC]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

4-4-2018

HEXA-CAINE (Lidocaine Hcl) Spray [Pegasus Laboratories, Inc.]

HEXA-CAINE (Lidocaine Hcl) Spray [Pegasus Laboratories, Inc.]

Updated Date: Apr 4, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

EQUATE PAIN RELIEVING CREAM LIDOCAINE (Lidocaine) Cream [Wal-Mart Stores Inc]

EQUATE PAIN RELIEVING CREAM LIDOCAINE (Lidocaine) Cream [Wal-Mart Stores Inc]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

DYVE COMFORT L (Menthol, Lidocaine) Gel [AmperSand Biopharmaceuticals]

DYVE COMFORT L (Menthol, Lidocaine) Gel [AmperSand Biopharmaceuticals]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

DYVE COMFORT B (Benzocaine, Lidocaine) Gel [AmperSand Biopharmaceuticals]

DYVE COMFORT B (Benzocaine, Lidocaine) Gel [AmperSand Biopharmaceuticals]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

LIDOZION (Lidocaine Hcl External Lotion) Lotion [Sircle Laboratories, LLC]

LIDOZION (Lidocaine Hcl External Lotion) Lotion [Sircle Laboratories, LLC]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

2-4-2018

NOTHING (Lidocaine) Liquid [H2Ocean, LLC]

NOTHING (Lidocaine) Liquid [H2Ocean, LLC]

Updated Date: Apr 2, 2018 EST

US - DailyMed

30-3-2018

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

BURN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine 0.50%) Spray [Better Living]

Updated Date: Mar 30, 2018 EST

US - DailyMed

29-3-2018

ALOE VERA GEL (Lidocaine Hcl, Menthol) Gel [Vi-Jon]

ALOE VERA GEL (Lidocaine Hcl, Menthol) Gel [Vi-Jon]

Updated Date: Mar 29, 2018 EST

US - DailyMed

23-3-2018

LIDOCARE MIST (Lidocaine) Spray [Sesvalia USA LLC]

LIDOCARE MIST (Lidocaine) Spray [Sesvalia USA LLC]

Updated Date: Mar 23, 2018 EST

US - DailyMed

21-3-2018

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm vs. Voltaren Gel

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Voltaren Gel (diclofenac sodium topical gel) are both topical medications used to relieve different types of pain. Lidoderm is used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia). Voltaren Gel is used to treat pain of osteoarthritis of joints that are amenable to topical treatment, such the hands and knees.

US - RxList

20-3-2018

Lidoderm vs. Duragesic

Lidoderm vs. Duragesic

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Duragesic (fentanyl) are medications used to relieve different types of pain. Lidoderm is a topical medication generally used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia).

US - RxList

20-3-2018

Lidoderm vs. Flector Patch

Lidoderm vs. Flector Patch

Lidoderm (lidocaine patch 5%) and Flector Patch (diclofenac epolamine) are used to relieve different types of pain. Lidoderm is used to relieve nerve pain after shingles (post-herpetic neuralgia). Flector Patch is used for the topical treatment of acute pain due to minor strains, sprains, and contusions.

US - RxList

16-3-2018

PAIN RELIEF PATCHES (Lidocaine) Patch [Walgreen Company]

PAIN RELIEF PATCHES (Lidocaine) Patch [Walgreen Company]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

15-3-2018

PAIN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine Hcl 4%) Cream [Better Living]

PAIN RELIEF SIGNATURE CARE (Lidocaine Hcl 4%) Cream [Better Living]

Updated Date: Mar 15, 2018 EST

US - DailyMed

13-3-2018

ZTLIDO (Lidocaine) Patch [Scilex Pharmaceuticals Inc.]

ZTLIDO (Lidocaine) Patch [Scilex Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Mar 13, 2018 EST

US - DailyMed

9-3-2018

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

LEVIGOSP (Lidocaine/Benzalkoium Chloride Spray) Spray [Topicare Management, LLC]

Updated Date: Mar 9, 2018 EST

US - DailyMed

7-3-2018

ZTLido (Lidocaine) - new on RxList

ZTLido (Lidocaine) - new on RxList

US - RxList

7-3-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Injection, Solution [McKesson Corporation]

Updated Date: Mar 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-3-2018

PURE-AID (Lidocaine, Menthol) Patch [Kareway Product, Inc.]

PURE-AID (Lidocaine, Menthol) Patch [Kareway Product, Inc.]

Updated Date: Mar 6, 2018 EST

US - DailyMed

5-3-2018

LIDODOSE (Lidocaine Hydrochloride) Gel [Gensco Laboratories, LLC]

LIDODOSE (Lidocaine Hydrochloride) Gel [Gensco Laboratories, LLC]

Updated Date: Mar 5, 2018 EST

US - DailyMed

2-3-2018

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

LIDOCAINE AND PRILOCAINE Cream [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Mar 2, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

FEEL BETTER NOW (Lidocaine) Cream [Clinical Resolution Laboratory, Inc.]

FEEL BETTER NOW (Lidocaine) Cream [Clinical Resolution Laboratory, Inc.]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

1-3-2018

TOTALLY FUN AFTER SUN (Lidocaine Hcl) Gel [MJ Products Association, LLC]

TOTALLY FUN AFTER SUN (Lidocaine Hcl) Gel [MJ Products Association, LLC]

Updated Date: Mar 1, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LIDO-K (Lidocaine Hydrochloride) Lotion [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

LIDO-K (Lidocaine Hydrochloride) Lotion [SOLUTECH PHARMACEUTICALS LLC]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

LENZA PRO (Lidocaine/Menthol Patch) Patch [KBS Solutions]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

27-2-2018

LIDOCAINE Patch [Unit Dose Services]

LIDOCAINE Patch [Unit Dose Services]

Updated Date: Feb 27, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Solution [McKesson Corporation]

LIDOCAINE HYDROCHLORIDE Solution [McKesson Corporation]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

LIDOCAINE Cream [Nivagen Pharmaceuticals, Inc.]

LIDOCAINE Cream [Nivagen Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

26-2-2018

HUSTLE HELPER (Lidocaine) Soap [H.B.D.Dist. Inc.]

HUSTLE HELPER (Lidocaine) Soap [H.B.D.Dist. Inc.]

Updated Date: Feb 26, 2018 EST

US - DailyMed

20-2-2018

PAIN RELIEF WELL AT WALGREENS (Lidocaine Hcl 4%) Cream [Walgreens]

PAIN RELIEF WELL AT WALGREENS (Lidocaine Hcl 4%) Cream [Walgreens]

Updated Date: Feb 20, 2018 EST

US - DailyMed

13-2-2018

CICLOFERON (Benzalkonium Chloride And Lidocaine Hydrochloride) Gel [MarcasUSA LLC]

CICLOFERON (Benzalkonium Chloride And Lidocaine Hydrochloride) Gel [MarcasUSA LLC]

Updated Date: Feb 13, 2018 EST

US - DailyMed

12-2-2018

PRELIDOPINE PRE-OPERATIVE SYSTEM (Lidocaine Hydrochloride) Kit [IT3 Medical LLC]

PRELIDOPINE PRE-OPERATIVE SYSTEM (Lidocaine Hydrochloride) Kit [IT3 Medical LLC]

Updated Date: Feb 12, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

LIDOCAINE (Lidocaine Hydrochloride) Jelly [A-S Medication Solutions]

LIDOCAINE (Lidocaine Hydrochloride) Jelly [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed