Xylocain

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xylocain 100 mg/ml kutanspray, opløsning
 • Dosering:
 • 100 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • kutanspray, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Xylocain 100 mg/ml kutanspray, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54920
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xylocain

10 mg/dosis, kutanspray,

opløsning

lidocain

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage

medicinen, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Xylocain

kutanspray til dig personligt. Lad

derfor være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Xylocain

kutanspray

3. Sådan skal du bruge Xylocain

kutanspray

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Det aktive stof i Xylocain

kutanspray er lidocaine, som tilhører

gruppen af lokalbedøvende lægemidler.

Xylocain

kutanspray anvendes til:

Bedøvelse af huden samt bedøvelse af slimhinder i forbindelse

med lægeundersøgelser og operationer i næse og svælg.

Xylocain

kutanspray kan bruges til voksne og børn over

2 år.

Lægen kan have givet dig Xylocain

kutanspray for noget andet.

Følg altid lægens anvisning

anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten..

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

BRUGE XYLOCAIN

KUTANSPRAY

Brug ikke Xylocain

kutanspray, hvis:

du er overfølsom (allergisk) over for lidocaine eller et af de øvrige

indholdsstoffer.

du er overfølsom (allergisk) over for andre lokalbedøvelses midler

af samme type (amid-typen).

Brug ikke dette lægemiddel, hvis noget af det som står oven for,

passer på dig. Hvis du er usikker, så rådfør dig med din læge eller

apotek, før du starter behandling med Xylocain

kutanspray.

Vær ekstra forsigtig med at bruge Xylocain

kutanspray

Tal med lægen, inden du bruger Xylocain

kutanspray, hvis:

du har sår i munden, næsen eller svælget.

du har epilepsi.

du har hjerteproblemer så som nedsat hjerterytme.

du har for lavt blodtryk.

du har nedsat lever- eller nyrefunktion.

du eller nogen i din familie lider af den sjældne

blodsygdom (porfyri).

Efter lokalbedøvelse i munden eller svælget, må du ikke spise

noget i ca. 2 timer, pga. risiko for fejlsynkning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Dette gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet,

naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Xylocain

kutanspray kan påvirke virkningen af anden medicin,

ligesom anden medicin kan påvirke virkningen af Xylocain

kutanspray.

Tal med din læge eller tandlæge, hvis du tager:

medicin mod hjerterytmeforstyrrelser (antiarytmikum) så som

amiodaron.

cimetidin (mod mavesår).

beta-blokkere (lægemiddel mod forhøjet blodtryk).

fluvoxamin (lægemiddel mod depression).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form

for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Xylocain

kutanspray selvom du er gravid.

Amning

Du kan bruge Xylocain

kutanspray, selvom du ammer, dog ikke

på brystvorterne lige før amning.

Vigtige informationer om nogle af de øvrige

indholdsstoffer i Xylocain

kutanspray

Xylocain

kutanspray indeholder saccharose. Kontakt lægen, før du

anvender Xylocain

kutanspray, hvis lægen har fortalt dig, at du

ikke tåler visse sukkerarter.

Xycolaine

kutanspray indeholder ethanol, og bør derfor anvendes

med forsigtighed til alkoholikere, børn,gravide og ammende kvinder

samt patienter med epilepsi eller leversygdomme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Afhængig af dosis og hvor på kroppen Xylocain

kutanspray har

været anvendt, kan denne give kortvarige forstyrrelser i din

bevægelse og koordination. Vent med at køre bil eller betjene

maskiner. Din læge eller tandlæge vil fortælle dig, hvornår det er

sikkert for dig at køre bil eller betjene maskiner igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE XYLOCAIN

KUTANSPRAY

Brug altid Xylocain

kutanspray nøjagtigt efter lægens anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis er

Xylocain

kutanspray vil normalt blive givet til dig af din læge eller

tandlæge. Dosis af Xylocain

kutanspray er individuel, og afhænger

af den mængde smertelindring du behøver. Dosis vil derfor variere

fra patient til patient, og er også afhængig af dennes alder og

helbred.

Den sædvanlige dosis til voksne er mellem 20 og 200 mg (2-20

pust).

Børn

For børn under 12 år, bør dosis ikke overskride 4-5 mg/kg (8-10

pust for et barn der vejer 20 kg), når det anvendes i næsen eller

munden.

Ældre

Kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Brugsanvisning

Du skal smøre Xylocain

kutanspray direkte på huden eller

slimhinder. Du kan med fordel bruge et stykke sterilt gaze, hvis du

smører kutansprayen på forbrændt eller beskadiget hud.

Hvis du har brugt for meget Xylocain

kutanspray

Kontakt lægen, tandlægen eller apoteket, hvis du har anvendt mere

Xylocain

kutanspray, end der står her eller mere end lægen har

foreskrevet og du føler dig utilpas. Tag pakningen med. Symptomer

på overdosering kan være synsforstyrrelser, muskelrysten,

følelsesløshed i tungen, susen for ørerne (tinnitus), for lavt blodtryk,

forstyrrelser i hjerterytmen.

Hvis du har glemt at bruge Xylocain

kutanspray

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte

dosis. Fortsæt blot med den sædvanlige dosis.

Hvis du holder op med at bruge Xylocain

kutanspray

Spørg lægen eller apotekspersonalet hvis der er noget du er i tvivl

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af

10.000 patienter.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse inden

for minutter til timer, pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock).

Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt:

Ondt i halsen, hæshed, mistet stemme.

Reaktion på anvendelsesstedet.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via:

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe

mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Xylocain

kutanspray utilgængeligt for børn.

Særlige opbevaringsbetingelser: Ingen.

Sprayrør bør ikke genbruges og bør kasseres direkte efter brug.

Brug ikke Xylocain

kutanspray efter den udløbsdato (EXP), der

står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte

måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Xylocain

10 mg/dosis, kutanspray, opløsning

indeholder:

Aktivt stof: Lidocain 10 mg/dosis.

Øvrige indholdsstoffer: Ethanol 96 %, macrogoler (macrogol 400),

bananessens, menthol, saccharin, renset vand.

Pakningsstørrelser

Xylocain

fås i 50 ml glasflaske med pumpespray

dosering (500 doser). Kort spray rør(ca. 120 mm) medfølger.

Lange (ca. 230 mm) sterile plastik sprayrør er tilgængelige i 50

stk pakninger.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

ChemVet Pharma ApS

A.C. illums Vej 6,8600 Silkeborg

Ompakket og frigivet af

ChemVet Pharma ApS, A.C. Illums Vej 6, 8600 Silkeborg

Denne indlægsseddel er senest revideret marts 2018.

Xylocain

er et registreret varemærke, der tilhører

Aspen Pharma Trading Limited.

19-9-2018

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Recordati Ireland Ltd)

Fortacin (Active substance: lidocaine / prilocaine) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)6103 of Wed, 19 Sep 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/2693/R/23

Europe -DG Health and Food Safety