Xefo

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xefo 4 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 4 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Xefo 4 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15784
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Xefo 4 mg filmovertrukne tabletter

Lornoxicam

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Xefo til dig personligt. Lad derfor være med at give det til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at tage Xefo

Sådan skal du tage Xefo

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Xefo er et non-steroidt anti-inflammatorisk (NSAID) og antirheumatisk (mod gigt) lægemiddel, der

tilhører oxicamgruppen. Xefo bruges til

kortvarig behandling af akut opståede, lette til moderate

smerter samt symptomer ved leddegigt og slidgigt, såsom smerter og betændelse i leddene.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR

DU BEGYNDER AT TAGE XEFO

Tag ikke Xefo

hvis du er overfølsom (allergisk) over for lornoxicam eller et eller flere af de øvrige

indholdsstoffer i Xefo 4 mg filmovertrukne tabletter

hvis du tager andre NSAID-præparater, såsom acetylsalicylsyre (f.eks. aspirin), ibuprofen og

COX-2 hæmmere

hvis du er overfølsom (allergisk) over for andre NSAID-præparater, herunder acetylsalicylsyre

(f.eks. aspirin)

hvis du har trombocytopeni (lavt antal blodplader, hvilket øger risikoen for blødning eller blå

mærker)

hvis du har svært nedsat hjertefunktion

hvis du har blødning fra mave-tarm-kanalen, brist af og blødning fra et blodkar i hjernen eller

andre blødningsforstyrrelser

hvis du tidligere har haft blødning eller hul i mave-tarm-kanalen i forbindelse med behandling

med NSAID-præparater

hvis du har aktivt eller tilbagevendende mavesår

hvis du har svært nedsat leverfunktion

hvis du har svært nedsat nyrefunktion

i de sidste tre måneder af din graviditet.

Vær ekstra forsigtig med at tage Xefo

hvis du har nedsat nyrefunktion

hvis du tidligere har haft forhøjet blodtryk og /eller nedsat hjertefunktion

hvis du har en tarmsygdom (Crohns sygdom eller blødende tyktarmsbetændelse)

hvis du har haft tendens til blødninger

hvis du tidligere har haft astma

hvis du har SLE (systemisk

lupus erythematosus

; en sjælden immunologisk sygdom).

Det kan være nødvendigt for lægen at foretage regelmæssige laboratorieundersøgelser hvis

du har forstyrrelse i blodets evne til at størkne

du har nedsat leverfunktion

du er ældre

eller hvis du skal behandles med Xefo i mere end 3 måneder.

Fortæl lægen, hvis du skal behandles med

heparin

eller

tacrolimus

mens du er i behandling med

Xefo.

Hvis du oplever unormale mavesymptomer, såsom maveblødninger, hudreaktioner i form af udslæt,

forandringer i slimhinderne i næsen, munden, øjenlågene, ørerne, kønsdelene eller endetarmen eller

andre tegn på overfølsomhed, skal du

stoppe behandlingen med Xefo og kontakte lægen

omgående.

Lægemidler som Xefo kan medføre en let øget risiko for

hjertetilfælde

(myokardieinfarkt) eller

slagtilfælde.

Risikoen er forøget ved høje doser og længerevarende behandling.

Du må ikke tage

Xefo i længere tid eller i større mængde end anbefalet.

Tal med din læge eller apoteket om din behandling

hvis du har problemer med hjertet

hvis du tidligere har haft et slagtilfælde

eller du mener, at du har risiko for at få disse tilstande (f.eks. hvis du har forhøjet blodtryk,

sukkersyge, forhøjet kolesteroltal eller er ryger).

Undgå brug af Xefo under sygdom med skoldkopper.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du

bruger anden medicin

eller har brugt det for

nylig. Det gælder også medicin, som ikke er købt på recept.

Tag ikke Xefo, hvis du tager andre NSAID-præparater, såsom

acetylsalisylsyre

( f.eks. aspirin),

ibuprofen

COX-2 hæmmere

. Spørg lægen eller på apoteket, hvis du er i tvivl.

Xefo kan påvirke effekten af anden medicin. Du skal være særligt opmærksom, hvis du tager

følgende:

Cimetidin (bruges til behandling af halsbrand og mavesår)

Medicin til at forebygge blodpropdannelse såsom heparin eller phenprocoumon

(Antikoagulerende medicin)

Binyrebarkhormoner/steroider (kortikosteroider)

Methotrexat (bruges til behandling af kræft og immunologiske sygdomme)

Lithium

Medicin der undertrykker immunsystemet, såsom ciclosporin eller tacrolimus

Hjertemedicin, såsom digoxin, ACE-hæmmere, betablokkere

Vanddrivende medicin (diuretika)

Quinolon antibiotika

Blodfortyndende medicin (medicin som bruges til at forebygge hjerteanfald og slagtilfælde)

Selektive serotoningenoptagshæmmere (SSRI) (bruges til behandling af depression)

Sulfonylurinstoffer, såsom glibenclamid (bruges til behandling af sukkersyge)

Medicin der øger eller nedsætter CYP2C9-isoenzymers virkning, (såsom rifampicin

(antibioticum) eller fluconazol (svampemiddel)), da disse lægemidler kan påvirke nedbrydningen

af Xefo i kroppen

Angiotensin II receptor-blokker (bruges til behandling af forhøjet blodtryk, nyreskade som følge

af sukkersyge og kongestivt hjertesvigt)

Pemetrexed (bruges til behandling til visse former for lungekræft).

Brug af Xefo sammen med mad og drikke

Xefo filmovertrukne tabletter skal tages gennem munden. Tag Xefo før måltider sammen med en

tilstrækkelig mængde væske.

Det frarådes, at tage Xefo i forbindelse med et måltid, da det kan nedsætte virkningen af medicinen.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Fertitilet

Brug af Xefo kan forringe fertiliteten og frarådes til kvinder, der forsøger at blive gravide.

Kvinder, der har svært ved at blive gravide eller som bliver undersøgt for infertilitet, bør tale med

lægen og overveje at stoppe behandlingen med Xefo.

Graviditet

Du frarådes at tage Xefo i de første 6 måneder af graviditeten, medmindre din læge udtrykkeligt har

anbefaldet det.

Du må ikke tage Xefo de sidste 3 måneder af graviditeten.

Amning

Du frarådes at tage Xefo, hvis du ammer, medmindre din læge udtrykkeligt har anbefalet det.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Xefo påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad evnen til at føre motorkøretøj eller betjene maskiner.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Xefo

Xefo 4 mg tabletter indeholder lactose. Kontakt lægen før du tager denne medicin, hvis lægen har

fortalt dig, at du ikke

tåler visse sukkerarter

3.

SÅDAN SKAL DU TAGE XEFO

Tag altid Xefo nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis til voksne

er 8 til 16 mg fordelt på 2 eller 3 doser dagligt. Tag ikke mere end

16 mg dagligt.

Dosis til

patienter med smerter og betændelsetilstande ved leddegigt og slidegigt

er 12 mg, fordelt

på 2 eller 3 doser dagligt. Tag ikke mere end 16 mg dagligt.

Hvis du har nedsat

lever eller nyrefunktion

, skal du ikke tage mere end 12 mg dagligt (fordelt på 2

eller 3 doser dagligt).

Xefo tabletterne skal tages sammen med en tilstrækkelig mængde væske. Tag

ikke Xefo sammen

med et måltid, da mad kan nedsætte virkningen af

Xefo.

Xefo frarådes til behandling af børn og unge under 18 år på grund af manglende data.

Hvis du har taget for mange Xefo filmovertrukne tabletter

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Xefo, end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Ved overdosering kan du forvente at få følgende symptomer: kvalme, opkastning, symptomer

forbundet med centralnervesystemet (såsom svimmelhed eller synsforstyrrelser).

Hvis du har glemt at tage Xefo

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte tablet.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4.

BIVIRKNINGER

Xefo kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Lægemidler som Xefo kan være forbundet med en let øget risiko for

hjerte-

eller

slagtilfælde.

Hvis du oplever unormale mavesymptomer, såsom maveblødninger, hudreaktioner i form af udslæt,

forandringer i slimhinderne i næsen, munden, øjenlågene, ørerne, kønsdelene eller endetarmen eller

andre tegn på overfølsomhed, skal du

stoppe behandlingen med Xefo og kontakte lægen

omgående.

Hvis du får en eller flere af de følgende bivirkninger, skal du

stoppe med at tage medicinen

kontakte lægen

eller

skadestuen omgående:

Åndenød, brystsmerter eller hævelse af anklerne. Også hvis disse symptomer forværres

Svære eller vedvarende mavesmerter eller hvis din afføring bliver sort

Gulfarvning af huden eller øjnene (gulsot) – disse symptomer er tegn på leverproblemer

En overfølsomhedsreaktion, som kan omfatte hudproblemer såsom sår eller blister eller hævelse

af ansigtet, læberne, tungen eller svælget, hvilket kan forårsage vejrtrækningsbesvær.

Feber, blister, udslæt eller betændelse, særligt på hænder og fødder eller i munden (Stevens-

Johnson syndrom)

Usædvanlig svære infektioner i huden ved skoldkopper.

Bivirkninger forbundet med at tage Xefo er angivet nedenfor.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede)

mild og forbigående hovedpine og svimmelhed

kvalme, mavesmerter, fordøjelsesbesvær, diaré og opkastning.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede)

vægttab (anoreksi), søvnløshed, depression

øjenbetændelse (konjunktivit)

svimmelhed, ringen for ørerne (tinnitus)

hjertesvigt, uregelmæssig hjerterytme, hurtig puls, rødmen

forstoppelse, luft i maven, opstød, mundtørhed, mavekatar, mavesår, øvre mavesmerter, sår i

tolvfingertarmen, sår i munden

forhøjede leverværdier (bestemmes ved blodprøver) og utilpashed

udslæt, kløe, øget svedtendens, rødme af huden, angioødem (hurtig hævelse af de dybere lag af

huden, som regel i ansigtet, nældefeber, væskeophobninger), tilstoppet næse som følge af

allergi (rhinitis)

hårtab

ledsmerter.

Sjældne bivirkninger

forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede

ondt i halsen

blodmangel, nedsat antal blodlegemer (trombocytopeni og leukopeni), svaghed

overfølsomhed, allergisk reaktion (systemisk reaktion, som normalt karakteriseres ved hævelse i

ansigtet, rødme, vejrtrækningsbesvær og uklarhed)

forvirring, nervøsitet, uro, træthed, snurren og prikken i huden, smagsforstyrrelser, rysten,

migræne, synsforstyrrelser

forhøjet blodtryk, hedeture

blødning, blodansamlinger (blå mærker), forlænget blødningstid

åndenød, hoste, astmalignende anfald med vejrtrækningsbesvær (bronkospasme)

hul på mavesår, blodig opkastning, blødning i mave-tarm-kanalen, sort tjæreagtig afføring

betændelse i munden, betændelse i spiserøret, sure opstød (tilbageløb af mavesyre i spiserøret),

synkebesvær, betændelse i munden med blister (aftøs stomatitis), betændelse i tungen, unormal

leverfunktion

hudproblemer, såsom eksem, udslæt

knoglesmerter, muskelkramper, muskelsmerter

vandladningsproblemer, såsom vandladning om natten eller øget indhold af urinsyre og

kreatinin i blodet.

Meget sjældne bivirkninger

forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede)

Beskadigelse af leveren, leverbetændelse, gulsot, sygdom, hvor galden ikke kan flyde fra

leveren og ind i fordøjelsessystemet (kolestase)

blå mærker, væskeansamlinger, alvorlig hudsygdom (Stevens-Johnson syndrom, toksisk

epidermal nekrolyse (kraftig afskalning af huden))

meningitislignende tilstand med hovedpine, rygsmerter, nakkestivhed, svimmelhed, almen

sløjhed og evt. feber (aseptisk meningitis)

bivirkninger ved NSAID-præparater: for lavt antal af en bestemt type hvide blodlegemer, som

kaldes neutrofile leukocytter (neutropeni); almen sløjhed, tendens til betændelse (infektioner)

især halsbetændelse og feber pga. for få hvide blodlegemer (agranulocytose); stærkt nedsat eller

helt fraværende dannelse af blodlegemer i knoglemarven (aplastisk anæmi); blodmangel pga.

nedbrydning af de røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi); skadelig påvirkning af nyrerne

(nyretoksicitet).

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Lægemiddelstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder

skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Blister: Må ikke opbevares ved temperaturer over 30 ºC.

Tabletbeholder: Dette lægemiddel kræver ingen særlige forholdsregler vedrørende opbevaringen.

Brug ikke Xefo efter den udløbsdato, der står på kartonen eller på glasset efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal aflevere medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Xefo indeholder:

Aktivt stof: Lornoxicam.

Hver filmovertrukket tablet indeholder 4 mg lornoxicam.

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, povidon, croscarmellosenatrium,

magnesiumstearat (

i kernen

Macrogol, titandioxid (E171), talcum, hypromellose (

i filmovertrækket

Udseende og pakningsstørrelser

Xefo 4 mg filmovertrukket tablet er en hvid til gullig, aflang filmovertrukken tablet mærket “L04”.

Xefo findes i pakningsstørrelser à 10, 20, 30, 50, 100, 250 og 500 filmovertrukne tabletter.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

4000 Roskilde

+45 4677 1111

+45 4675 6640

info@nycomed.com

Fremstiller:

Nycomed GmbH

Plant Oranienburg

Lehnitzstraße 70 – 98

16515 Oranienburg

Tyskland

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte Nycomed

Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Dette lægemiddel er godkendt i EEAs medlemslande under følgende navne:

Bulgarien

Ксефо

Danmark

Xefo

Estland

Xefo

Frankrig

Xefo

Grækenland

Xefo

Holland

Xefo

Irland

Xefo

Letland

Xefo 4 mg apvalkotās tabletes

Litauen

Xefo 4 mg pėvele dengtos tabletės

Polen

Xefo

Portugal

Acabel 4 mg

Rumænien

Xefo 4 mg

Slovakiet

Xefo 4 mg filmom obalené tablety

Slovenien

Xefo 4 mg filmsko obložene tablete

Spanien

Acabel 4 mg comprimidos recubiertos con película

Sverige

Xefo

Tjekkiet

Xefo 4 mg

Ungarn

Xefo 4 mg filmtabletta

Østrig

Xefo 4 mg - filmtabletten

Denne indlægsseddel blev senest revideret februar 2012