Xalatan

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Xalatan 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 50 mikrogram/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Xalatan 50 mikrogram/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 18752
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Xalatan

®

50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning

latanoprost

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da

den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller den læge, der behandler dit barn, eller apotekspersonalet, hvis der er

mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig eller dit barn. Lad derfor være med at

give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du eller dit barn har.

Kontakt lægen eller den læge, der behandler dit barn eller apotekspersonalet, hvis du

eller dit barn får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Se punkt

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Xalatan

Sådan skal du bruge Xalatan

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Xalatan hører til en gruppe medicin, der kaldes prostaglandinanaloger. Xalatan virker ved at

øge den naturlige udstrømning af væske fra øjet til blodet.

Xalatan bruges til at behandle grøn stær og forhøjet tryk i øjet. Disse tilstande er begge

forbundet med et forhøjet tryk i øjet, der eventuelt kan påvirke dit syn.

Xalatan kan også anvendes til behandling af forhøjet tryk i øjet eller glaukom hos børn i alle

aldre og spædbørn.

Lægen kan have givet dig eller dit barn Xalatan for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Xalatan

Xalatan kan bruges af voksne (herunder også ældre) og af børn fra 0 (nyfødte) til 18 år.

Xalatan er ikke undersøgt hos præmature børn (gestatationsalder mindre end 36 uger).

Brug ikke Xalatan

hvis du er allergisk over for latanoprost eller et af de øvrige indholdsstoffer i Xalatan

(angivet i punkt 6).

hvis du er gravid eller planlægger at blive gravid.

hvis du ammer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Xalatan, eller før du behandler dit barn,

hvis nogle af disse gælder for dig eller dit barn:

hvis du eller dit barn skal have foretaget eller har fået foretaget øjenoperation (herunder

operation for grå stær)

hvis du eller dit barn har problemer med øjnene (f.eks. øjensmerter, øjenirritation eller

øjenbetændelse, uklart syn)

hvis du eller dit barn lider af tørre øjne

hvis du eller dit barn har svær astma eller astma, som ikke er velbehandlet

hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser. Du eller dit barn kan stadig bruge Xalatan,

men du skal følge vejledningen for kontaktlinsebrugere i punkt 3

hvis du eller dit barn har eller har haft virusinfektion i øjet forårsaget af herpes simplex-

virus (HSV).

Brug af anden medicin

Xalatan kan påvirke virkningen af anden medicin, og anden medicin kan påvirke virkningen

af Xalatan. Fortæl det altid til lægen, den læge, som behandler dit barn, eller

apotekspersonalet, hvis du eller dit barn bruger anden medicin (eller øjendråber) eller har

gjort det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept ogmedicin købt i

udlandet.

Graviditet

Du må ikke bruge Xalatan

, hvis du er gravid. Kontakt straks lægen, hvis du er gravid, tror

du er gravid, eller hvis du planlægger at blive gravid.

Amning

Du må ikke bruge Xalatan

, hvis du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du kan få uklart syn i en kort periode, når du bruger Xalatan. Hvis det sker for dig,

må du

ikke køre

bil, motorcykel eller cykle, og du må ikke arbejde med værktøj eller maskiner, før

dit syn er klart igen.

Xalatan indeholder benzalkoniumchlorid

Xalatan indeholder konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid. Dette konserveringsmiddel

kan give irritation af øjnene. Benzalkoniumchlorid kan misfarve bløde kontaktlinser. Undgå

derfor kontakt med bløde kontaktlinser.

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden øjnene dryppes med

Xalatan. Efter drypning med Xalatan skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i

igen. Se vejledningen for kontaktlinsebrugere i punkt 3.

3.

Sådan skal du bruge Xalatan

Brug altid Xalatan nøjagtigt efter lægens (eller dit barns læges) anvisningn. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller dit barns læge eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis til voksne (herunder også ældre) og børn er 1 dråbe dagligt i det/de

angrebne øje/øjne. Det er bedst, at dryppe øjnene om aftenen.

Brug ikke Xalatan mere end 1 gang dagligt, da hyppigere drypning kan nedsætte virkningen

af behandlingen.

Brug Xalatan, som din læge eller dit barns læge har anvist, indtil du får besked på at ophøre

med behandlingen.

Kontaktlinsebrugere

Hvis du eller dit barn bruger kontaktlinser, skal disse tages ud, inden du drypper øjnene med

Xalatan. Efter drypning med Xalatan skal du vente 15 minutter, før du sætter kontaktlinserne i

igen.

Brugsanvisning

Vask hænderne og sid ned eller stå behageligt.

Skru den yderste sikkerhedshætte af (denne kan smides væk)

(figur 1).

Figur 1

Skru det inderste låg af (figur 2). Dette låg skal gemmes.

Figur 2

Træk forsigtigt ned i det nederste øjenlåg med en finger

(figur 3).

Før spidsen af flasken tæt til øjet uden at røre øjet.

Tryk let på flasken, så der dryppes én dråbe i øjet. Slip

øjenlåget.

Figur 3

Efter at have brugt Xalatan skal du trykke en finger ind i

hjørnet af øjet ved næsen (figur 4) i 1 minut mens øjet holdes

lukket.

Figur 4

Gentag for det andet øje, hvis din læge har sagt, at du skal dryppe begge øjne.

Skru det inderste låg på flasken igen.

Hvis du bruger Xalatan sammen med andre øjendråber

Vent mindst 5 minutter efter du har brugt Xalatan, inden du bruger andre øjendråber.

Hvis du har brugt for meget Xalatan

Hvis du drypper for mange dråber Xalatan i øjet, kan der opstå let irritation i øjet, og øjnene

kan løbe i vand og blive røde. Dette forsvinder igen, men hvis du er bekymret, skal du

kontakte lægen, eller den læge, som behandler dit barn.

Kontakt lægen så hurtigt som muligt, hvis du eller dit barn ved et uheld har drukket

øjendråberne.

Hvis du har glemt at bruge Xalatan

Fortsæt med den sædvanlige dosis på det sædvanlige tidspunkt. Du må ikke tage (eller give

dit barn) en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at bruge Xalatan

Tal med lægen eller den læge, som behandler dit barn, hvis du ønsker at holde pause eller

stoppe med behandlingen med Xalatan.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Kendte bivirkninger ved brug af Xalatan:

Meget almindelige bivirkninger

(det forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

En gradvis ændring af øjenfarven på grund af øget mængde brunt pigment i den

farvede del af øjet, også kaldet iris. Det er mere sandsynligt, at denne farveændring

forekommer, hvis du eller dit barn har blandet øjenfarve (blå-brun, grå-brun, gul-brun

eller grøn-brun), end hvis du eller dit barn har enkelt-farvede øjne (blå, grå, grønne

eller brune). Det kan tage flere år, inden der sker ændringer i øjenfarven, men det ses

typisk inden for de første 8 måneder af behandlingen. Farveændringen kan være

permanent og kan være mere tydeligt, hvis du eller dit barn kun anvender Xalatan i det

ene øje. Der er intet, der tyder på, at den ændrede øjenfarve giver problemer. Når

behandling med Xalatan er stoppet, stopper ændringen i øjenfarve også.

Røde øjne.

Øjenirritation (brændende fornemmelse, følelse af sandkorn i øjet, kløe, sviende

fornemmelse eller følelse af at have noget i øjet).

Hvis du får så stærk øjenirritation, at

øjnene løber i vand, eller du overvejer at holde op med at tage lægemidlet, skal du

straks tale med lægen, apotekspersonalet eller sygeplejersken (inden for en uge). Det

kan være nødvendigt at ændre din behandling for at sikre, at den stadig er den rigtige

for din sygdom.

Gradvis ændring af øjenvipper i det behandlede øje og de fine hår omkring øjet,

hvilket oftest ses hos personer af japansk oprindelse. Disse ændringer omfatter

mørkere, længere, tykkere og flere øjenvippehår.

Almindelige bivirkninger

(det forekommer hos mindre end 1 ud af 10 patienter):

Irritation eller ødelæggelse af øjets overflade, betændelse i øjenlågsranden,

øjensmerter og lysfølsomhed.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mindre end 1 ud af 100 patienter):

Hævede øjenlåg, tørre øjne, betændelse eller irritation i øjets overflade, uklart syn og

øjenbetændelse.

Hududslæt.

Sjældne bivirkninger

(det forekommer hos mindre end 1 ud f 1.000):

Betændelse i den farvede del af øjet (regnbuehinden), hævelse af nethinden,

symptomer på hævelse eller kradsning/skade i øjets overflade, hævelse omkring øjet,

øjenvippehår der vender i forkert retning, eller en ekstra række af øjenvippehår.

Hudreaktioner på øjenlågene, mørkfarvning af huden på øjenlågene.

Astma, forværring af astma, åndenød.

Meget sjældne bivirkninger

(det forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Forværring af angina pectoris hos patienter med hjertesygdom. Symptomerne er

smerter i brystet, evt. med udstråling til arm eller hals og åndenød pga. dårlig

blodforsyning til hjertemusklen. Kontakt læge eller skadestue.

Indsunkne øjne.

Patienter har også oplevet bivirkninger som: sortfarvet prik i øjet (iriscyste), hovedpine,

svimmelhed, hjertebanken, smerter i muskler og led samt virusinfektion i øjet forårsaget af

herpes simplex-virus (HSV).

Bivirkninger som løbende, kløende næse og feber ses oftere hos børn end hos voksne.

I meget sjældne tilfælde har nogle patienter udviklet alvorlige skader på den klare hinde

forrest på øjet (hornhinden). Det ses som uklare pletter på hornhinden, og skyldes, at der ved

behandlingen sker en gradvis samling af kalk i øjet.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du eller dit barn oplever bivirkninger, bør du tale med lægen eller dit barns læge eller

apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via

de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar Xalatan utilgængeligt for børn.

Brug ikke Xalatan efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Uåbnet øjendråbeflaske må ikke opbevares ved temperaturer over 25º C og skal beskyttes

mod lys.

Efter åbning må øjendråbeflasken ikke opbevares ved temperaturer over 25º C. Bruges senest

4 uger efter åbning. Opbevar Xalatan i den ydre karton, da det er følsomt for lys.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Xalatan 50 mikrogram/ml, øjendråber, opløsning indeholder:

Aktivt stof: latanoprost

Øvrige indholdsstoffer: benzalkoniumchlorid, natriumchlorid,

natriumdihydrogenphosphat monohydrat (E339a) og vandfrit dinatriumphosphat

(E339b) opløst i vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningstørrelser

Udseende

Xalatan øjendråber, opløsning, er en klar farveløs væske.

Pakningsstørrelser

Xalatan fås i pakninger med 1, 3 eller 6 kartoner. Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis

markedsført.

Hver karton indeholder 1 øjendråbeflaske med Xalatan. Hver øjendråbeflaske indeholder 2,5 ml

Xalatan øjendråber, opløsning.

Indehaveren af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Pfizer ApS, Lautrupvang 8, 2750 Ballerup, Danmark

Fremstiller

Pfizer Manufacturing Belgium NV, Rijksweg 12, 2870 Puurs, Belgien

Denne indlægsseddel blev sidst revideret maj 2016.