Voltaren Ophtha

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Voltaren Ophtha 1 mg/ml øjendråber, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Voltaren Ophtha 1 mg/ml øjendråber, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32384
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Voltaren Ophtha 1 mg/ml, øjendråber, opløsning

diclofenac

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Voltaren Ophtha til dig personligt. Lad derfor være med at give

medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger,

som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Vær opmærksom på, at indlægssedler opdateres jævnligt. Du kan altid finde den nyeste

indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren Ophtha

Sådan skal du bruge Voltaren Ophtha

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

Virkning og anvendelse

Voltaren Ophtha er et middel, der kaldes NSAID, som dæmper smerter, hævelse, rødme og

irritation (inflammation).

Du skal bruge Voltaren Ophtha

mod smerter, rødme og hævelse efter operationer i øjet

mod smerter ved beskadigelse af hornhinden

mod at pupillen trækker sig sammen under operation i øjet

for at forebygge udvikling af blod/væskeansamling i den bagerste del af øjet efter grå

stær operation

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2.

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren Ophtha

Brug ikke Voltaren Ophtha

hvis du er allergisk over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer (angivet i

punkt 6).

hvis du får astmaanfald, nældefeber eller akut snue efter at have taget medicin, der

indeholder acetylsalicylsyre eller andre lignende stoffer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du bruger Voltaren Ophtha

hvis du har mistanke om betændelse i øjet. Voltaren Ophtha kan sløre symptomerne på

betændelse

hvis du har forøget tendens til blødning fra hud eller slimhinder

hvis du bruger andre øjendråber mod inflammation i øjet (kortikosteroid)

hvis du har sukkersyge (diabetes)

hvis du har leddegigt

hvis du har fået en kompliceret øjenoperation eller gentagne øjenoperationer

hvis du har sygdom i øjets hornhinde

hvis du har tørre øjne

Kontakt straks lægen

hvis du får uklart syn og smerter i øjet

Vær opmærksom på følgende

Du skal undgå at bruge kontaktlinser, når du har betændelse i øjet

Brug af anden medicin sammen med Voltaren Ophtha

Fortæl altid lægen eller apotekspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har gjort det for

nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, fx naturlægemidler og vitaminer

og mineraler.

Tal med din læge, hvis du er i behandling med andre lægemidler til udvortes brug, f.eks.

øjendråber, creme eller salve, som indeholder binyrebarkhormoner.

Hvis du bruger mere end ét øjenpræparat, så vent mindst 5 minutter mellem drypning med

Voltaren Ophtha og det andet præparat.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Hvis du er gravid eller ammer, må du kun bruge Voltaren Ophtha efter aftale med lægen.

Trafik og arbejdssikkerhed

Voltaren Ophtha kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil eller andet

køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Voltaren Ophtha

Voltaren Ophtha er konserveret med benzalkoniumchlorid, som kan give irritation af øjnene

samt misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag

kontaktlinserne ud, inden øjendråberne bruges, og vent mindst 15 minutter, før du sætter

kontaktlinserne i igen.

3.

Sådan skal du bruge Voltaren Ophtha

Tag altid lægemidlet nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Den sædvanlige dosis er:

Voksne, inkl. ældre

Efter operation i øjet eller som smertelindring: 1 dråbe 3-5 gange dagligt.

Ved grå stær operation: 1 dråbe 5 gange i løbet af de sidste 3 timer før operation. Derefter 1

dråbe 3-5 gange dagligt.

Brug til børn

Børn skal normalt ikke bruge Voltaren Ophtha.

Brugsvejledning

Vask dine hænder.

Åbn øjendråbeflasken. Lad ikke flaskens spids berøre noget.

Bøj hovedet bagover (Fig. 1).

Træk det nederste øjenlåg nedad med en finger. Hold øjendråbeflasken i den anden hånd

med spidsen nedad – et let tryk på flasken får en dråbe til at falde ned i øjet (Fig. 2).

Luk øjet i ca. 5 minutter, og hold en fingerspids ind mod øjenkrogen for at forhindre

øjendråben i at løbe ned i næsen gennem tårekanalen (Fig. 3). Gentag evt. punkt 3 til 5

for det andet øje.

Luk flasken efter brug.

Fig. 1 Fig. 2 Fig. 3

Hvis du har brugt for meget Voltaren Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Voltaren Ophtha, end der står

i denne information, eller mere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Der er ikke set tilfælde af skader ved overdosering med Voltaren Ophtha.

En overdosis kan skylles ud af øjnene med lunkent vand.

Hvis du har glemt at bruge Voltaren Ophtha

Hvis du har glemt en dosis, så dryp øjnene så snart du kommer i tanker om det. Brug aldrig

dobbelt dosis.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

Hvis du holder op med at bruge Voltaren Ophtha

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen.

4.

Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Uklart syn, evt. smerter pga. skader på hornhinden. Kontakt læge eller skadestue.

Åndenød eller forværring af astma. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Rødme på øjenlåget, hævelse i øjenlåget.

Sår på hornhinden, forstørrelse af hornhinden, hævelse af øjet, udtynding af hornhinden.

Nedsat syn.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere end 1 ud af 10 behandlede.

Øjensmerte.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Rødme i øjet, sløret syn lige efter drypning.

Øjenbetændelse med røde øjne og tåreflåd.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

Øget følsomhed overfor lys, øjenkløe, blødning i øjet, sløret syn, pletvis betændelse på

hornhinden.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt.

Røde øjne eller betændelse pga. allergisk reaktion, øjenallergi.

Nældefeber, udslæt, eksem, kløe, hoste og snue.

Kløe i øjenlåget.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette

gælder også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger,

der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5.

Opbevaring

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Voltaren Ophtha ved almindelig temperatur.

Selve flasken er ikke steril, men indholdet i flasken er sterilt, indtil flasken bliver åbnet.

Efter åbning af flasken må øjendråberne kun bruges i 4 uger.

Brug ikke Voltaren Ophtha efter den udløbsdato, der står på karton og etiket.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du

ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Voltaren Ophtha indeholder

Aktivt stof: Diclofenac. En ml indeholder 1 mg diclofenacnatrium.

Øvrige indholdsstoffer: Benzalkoniumchlorid (konserveringsmiddel), dinatriumedetat,

hydroxypropyl-γ-cyclodextrin, fortyndet saltsyre, propylenglycol, trometamol, tyloxapol

og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelser

Voltaren Ophtha fås i pakninger, der indeholder 1 flaske med 5 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens Vej 14

DK-2300 København S

E-mail: skriv.til@novartis.com

Fremstiller

Laboratoires THEA, 12, rue Louis Blériot, 63017 Clermont-Ferrand Cedex 2, Frankrig

Denne indlægsseddel blev senest ændret 02/2016

31-7-2018

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

AuroMedics Pharma LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Piperacillin and Tazobactam for Injection 3.375 grams per vial, Due to Presence of Particulates Identified as Glass and Silicone Material

East Windsor, New Jersey, AuroMedics Pharma LLC is voluntarily recalling two lots of Piperacillin and Tazobactam for injection, USP 3.375 g (Piperacillin Sodium equivalent to 3 g of Piperacillin USP and Tazobactam Sodium equivalent to 0.375 g of Tazobactam USP. Each vial contains 7.05 mEq (162 mg) of Sodium) in a Single-Dose vial, to the hospital level. One vial from lot# PP0317012-A was found to contain particulate matter, identified as glass within the vial and another vial from lot# PP0317059-A was fo...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-7-2018

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Sodium glucose co-transporter 2 inhibitors

Safety advisory - diabetic ketoacidosis and surgical procedures

Therapeutic Goods Administration - Australia

11-7-2018

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC Issues Voluntary Nationwide Recall of Various Dietary Supplements Due to Undeclared Active Pharmaceutical Ingredient (API)

MyNicNaxs, LLC, Deltona, FL is voluntarily recalling all lots of dietary supplements distributed nationwide to the consumer level. The products have been found to contain undeclared active pharmaceutical ingredients (API). The presence of Sildenafil, Sibutramine, Diclofenac and/or Phenolphthalein in the dietary supplements renders it an unapproved drug for which safety and efficacy have not been established and, therefore, subject to recall. These products were distributed from January 2013, to December ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

25-5-2018

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

Orphan designation: Treprostinil sodium, for the: Treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension

On 8 February 2013, orphan designation (EU/3/13/1103) was granted by the European Commission to SciPharm S.a.r.L, Luxembourg, for treprostinil sodium for the treatment of chronic thromboembolic pulmonary hypertension.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-8-2018

Sodium oxybate

Sodium oxybate

Sodium oxybate (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Art 28 - (PSUR - Commission Decision (2018)5381 of Fri, 03 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/PSUSA/10612/201710

Europe -DG Health and Food Safety

2-8-2018

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Dr Ulrich Granzer)

EU/3/18/2043 (Active substance: Combination of carboplatin and sodium valproate) - Orphan designation - Commission Decision (2018)5275 of Thu, 02 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/036/18

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Fosavance (Active substance: Alendronate Sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4518 of Wed, 11 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/619/T/42

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Adrovance (Active substance: Alendronate sodium / Colecalciferol) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4477 of Tue, 10 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/759/T/39

Europe -DG Health and Food Safety

10-7-2018

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Swedish Orphan Biovitrum International AB)

Ammonaps (Active substance: Sodium phenylbutyrate) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4483 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Withdrawn application: Prohippur, sodium benzoate, Initial authorisation

Europe - EMA - European Medicines Agency

19-6-2018

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (UCB Pharma S.A.)

Xyrem (Active substance: Sodium oxybate) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3912 of Tue, 19 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/593/T/74

Europe -DG Health and Food Safety

1-6-2018

Valproate

Valproate

Valproate (Active substance: medicinal products containing substances related to valproate (sodium valproate, valproic acid, valproate semisodium, valpromide, valproate magnesium)) - Community Referrals - Art 31 - Commission Decision (2018)3623 of Fri, 01 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/A-31/1454

Europe -DG Health and Food Safety

28-3-2018

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/17/1876 (Active substance: Sodium (1R,3R,4R,5S)-3-({2-N-acetylamino-2-deoxy-3-O-[(1S)-1-carboxylato-2-cyclohexylethyl]-beta-D-galactopyranosyl}oxy)-4-({6-deoxy-alpha-L-galactopyranosyl}oxy)-5-ethyl-cyclohexan-1-yl-(38-oxo-2,5,8,11,14,17,20,23,26,29,32,35-dodecaoxa-39-azahentetracontan-41-yl)carboxamide) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)2011 of Wed, 28 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/010/17/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

21-3-2018

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Akcea Therapeutics UK Ltd)

EU/3/16/1711 (Active substance: Volanesorsen sodium) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)1822 of Wed, 21 Mar 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/082/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety