Voltaren

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Voltaren 11,6 mg/g gel
 • Dosering:
 • 11,6 mg/g
 • Lægemiddelform:
 • gel
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Voltaren 11,6 mg/g gel
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 35874
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Voltaren 11,6 mg/g, gel

Diclofenacdiethylamin

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Voltaren uden recept. For at opnå den bedste behandling skal du være omhyggelig med at

følge anvisningerne for Voltaren.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre inden 7 dage.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som

ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Voltaren

Sådan skal du bruge Voltaren

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Voltaren tilhører gruppen af non-steroide antiinflamatoriske stoffer (NSAID). Voltaren dæmper

betændelse og er smertestillende.

Du kan bruge Voltaren til behandling af smerter, ømhed og hævelser i led og muskler pga. betændelse.

Hvis din læge har sagt, at du skal bruge Voltaren for noget andet, skal du altid følge lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE VOLTAREN

Brug ikke Voltaren, hvis du

er overfølsom (allergisk) over for diclofenac eller et af de øvrige indholdsstoffer

tidligere har haft vejrtrækningsbesvær, astma, nældefeber eller snue efter behandling med

acetylsalicylsyre eller anden smertestillende medicin (NSAID)

er gravid i 7.-9. måned.

er under 14 år

Vær ekstra forsigtig med at bruge Voltaren

Vær opmærksom på, at

du ikke må bruge Voltaren på beskadiget hud, på åbne sår eller på eksem

Voltaren ikke må komme i kontakt med øjne eller slimhinder. Hvis du ved et uheld får gel i

øjnene, så skyl omhyggeligt med rent vand og kontakt lægen

hvis du får udslæt, skal du stoppe behandlingen med Voltaren

Voltaren kan gøre det sværere at blive gravid. Tal med lægen

du ikke må tage solbad, og du ikke må opholde dig længe i solen, mens du bruger Voltaren

du ikke må bruge Voltaren under tætsluttende forbinding

hvis du har eller har haft astma eller allergi, kan Voltaren udløse astmalignende anfald

ældre oftere får bivirkninger af Voltaren og anden smertestillende medicin (NSAID)

hvis du tager anden medicin mod smerter (NSAID), er risikoen for bivirkninger større

du ikke må bruge Voltaren på store hudområder og i længere tid

Voltaren kan påvirke dine nyrer, selvom det smøres på huden

Voltaren indeholder propylenglycol og benzylbenzoat, der kan irritere huden.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler,

stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Du kan få flere bivirkninger, hvis du samtidig bruger medicin mod smerter og betændelsestilstande

(Acetylsalicylsyre og andre NSAID).

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, inden du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. Du skal holde dosis så lav som

muligt og bruge Voltaren i så kort tid som muligt. Du må ikke bruge Voltaren de sidste 3 måneder af

graviditeten.

Amning

Hvis du ammer, må du kun bruge Voltaren efter aftale med lægen. Du må ikke bruge Voltaren på

brysterne eller på store hudområder, og du skal bruge det så kort tid som muligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Voltaren påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Voltaren gel

Voltaren indeholder propylenglycol og benzylbenzoat, som kan irritere huden og give allergiske

reaktioner.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VOLTAREN

Voltaren må kun anvendes til udvortes brug.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og unge over 14 år:

Smør gel svarende til en mængde på en størrelse fra et kirsebær til en valnød (svarer til 2-4 g) på

huden 3-4 gange daglig.

Vask hænder efter påsmøringen, medmindre du behandler hænderne.

Behandler du akutte, mindre skader f.eks. forstuvninger med Voltaren, må du ikke bruge Voltaren i

mere end 7 dage uden at tale med lægen.

Kontakt din læge, hvis dine symptomer bliver værre eller ikke forbedres indenfor 7 dages behandling

med Voltaren gel.

Børn og unge under 14 år:

Der er ikke tilstrækkelig dokumentation for brug af Voltaren gel hos børn og unge under 14 år.

Hvis din læge har ordineret Voltaren til dig, skal du altid følge lægens anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Du må ikke dække den påsmurte hud med tætsluttende forbindinger.

Hvis du har brugt for meget Voltaren gel

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt mere Voltaren, end der står her, eller mere

end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler dig utilpas. Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Voltaren

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart, du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at bruge Voltaren

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Voltaren kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Vejrtrækningsbesvær, åndenød, astma. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 behandlede.

Hududslæt, eksem, kontakteksem, kløe, rødmen og irritation af huden.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 behandlede.

Rødme, punktformede blødninger i huden, allergisk eksem.

Brændende fornemmelse på den behandlede hud.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 behandlede.

Betændelse i huden med blærer.

Meget sjældne bivirkninger: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede.

Nældefeber, hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber og

tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Øget følsomhed af huden for lys.

Afbryd behandlingen med Voltaren, hvis du får hududslæt af enhver art.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk.

5. OPBEVARING

Opbevares utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Voltaren ved temperaturer over 30

Brug ikke Voltaren efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i

afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Voltaren 11,6 mg/g, gel indeholder

Aktivt stof: Diclofenacdiethylamin 11,6 mg/g svarende til diclofenacnatrium 10 mg/g.

Øvrige indholdsstoffer: carbomer, macrogolcetostearylether, cocoylcaprylcarprat, isopropanol,

diethylamin, propylenglycol, paraffinolie, Parfume Creme 45 (indeholder benzylbenzoat) og

renset vand.

Udseende og pakningstørrelse

Voltaren gel findes i pakninger af 50 g, 100 g eller 150 g.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

Fremstiller

Novartis Healthcare A/S

Edvard Thomsens vej 14

2300 København S

GlaxoSmithKline Consumer Healthcare A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Denne indlægsseddel blev sidst revideret juni 2016