Viskøse Øjendråber "Ophtha"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Viskøse Øjendråber "Ophtha" 3,5 mg/ml øjendråber
 • Dosering:
 • 3,5 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • øjendråber
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Viskøse Øjendråber "Ophtha" 3,5 mg/ml øjendråber
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 08302
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Viskøse Øjendråber Ophtha

3,5 mg/ml øjendråber, opløsning

hypromellose

Læs denne indlægsseddel grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

Du kan få Viskøse Øjendråber Ophtha uden recept. For at opnå den bedste behandling skal

du være omhyggelig med at følge anvisningerne for Viskøse Øjendråber Ophtha.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du begynder at bruge Viskøse Øjendråber Ophtha

Sådan skal du bruge Viskøse Øjendråber Ophtha

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Du skal bruge Viskøse Øjendråber Ophtha ved nedsat tåreproduktion (tørhed i øjnene).

Det virker ved at fugte og smøre dine øjne samt lindre irritation.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne

information. Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE

VISKØSE ØJENDRÅBER OPHTHA

Brug ikke Viskøse Øjendråber Ophtha

hvis du er overfølsom (allergisk) over for et af indholdsstofferne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Hvis du bruger et andet øjenpræparat (fx ved behandling af grøn stær (glaukom)), skal du

altid bruge Viskøse Øjendråber Ophtha til sidst og tidligst 5 minutter efter de øvrige

præparater.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan bruge Viskøse Øjendråber Ophtha under graviditet.

Amning

Du kan amme, selv om du bruger Viskøse Øjendråber Ophtha.

Trafik- og arbejdssikkerhed,

Viskøse Øjendråber Ophtha kan give sløret syn lige efter drypning. Vent med at køre bil

eller andet køretøj samt betjene maskiner, indtil dit syn er klart igen.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Viskøse Øjendråber

Ophtha

Indholdet af konserveringsmidlet benzalkoniumchlorid kan give irritation af øjnene og

misfarve bløde kontaktlinser. Undgå kontakt med bløde kontaktlinser. Tag

kontaktlinserne ud, inden du drypper øjnene, og vent mindst 15 minutter, før de sættes i

igen.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VISKØSE ØJENDRÅBER OPHTHA

Hvis din læge har sagt, at du skal tage en anden dosis, skal du altid følge lægens

anvisning.

Den sædvanlige dosis er

Voksne

1-2 dråber efter behov.

Børn under 15 år

Du må kun bruge Viskøse Øjendråber Ophtha til børn under 15 år efter aftale med en

læge.

Brugervejledning

Bryd flaskens forsegling ved at trække i plasticstykket nederst på flaskens hætte.

Træk ned i nederste øjenlåg og dryp 1 dråbe ned i lommen mellem øjet og øjenlåget.

Blink nogle gange for at fordele øjendråberne på øjet.

Undgå at beholderens spids rører hud eller øjne.

Sæt hætten på straks efter brug.

Øjendråberne løber med tårevæsken ned i svælget og kan derfor sommetider smages.

Hvis du har brugt for mange Viskøse Øjendråber Ophtha

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har brugt flere Viskøse Øjendråber

Ophtha, end der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du af den grund føler

dig utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis du har glemt at bruge Viskøse Øjendråber Ophtha

Hvis du har glemt at dryppe øjnene, så dryp dem så snart du kommer i tanker om det.

Brug aldrig dobbelt dosis.

4. BIVIRKNINGER

Viskøse Øjendråber Ophtha kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle

får bivirkninger.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Lokal svie og sløret syn.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller

hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine

pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen via de

oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om

sikkerheden af dette lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Viskøse Øjendråber Ophtha utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Viskøse Øjendråber Ophtha ved almindelig temperatur.

Brug Viskøse Øjendråber Ophtha senest 1 måned efter åbning.

Brug ikke Viskøse Øjendråber Ophtha efter den udløbsdato (EXP), der står på pakningen.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Viskøse Øjendråber Ophtha 3,5 mg/ml indeholder

Natriumchlorid, hypromellose, benzalkoniumchlorid og sterilt vand.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Viskøse Øjendråber Ophtha er en farveløs eller næsten farveløs væske.

Pakningsstørrelse

10 ml glasflaske.

Indehaver af markedsføringstilladelsen:

Actavis Group PTC ehf.

Reykjavikurvegi 76-78

220 Hafnarfjordur

Island

Repræsentant:

Actavis Nordic A/S

c/o Teva Denmark A/S

Vandtårnsvej 83A

2860 Søborg

Tlf.: 44 98 55 11

E-mail: info@tevapharm.dk

Fremstiller:

Tubilux Pharma S.p.A

Via Costarica 20/22

0071 Pomezia

Italien

Denne indlægsseddel blev senest revideret 04/2018

25-9-2018

September 24, 2018: Board Certified Ophthalmologist Agrees to Civil Fraud Settlement in Medicare Fraud Investigation

September 24, 2018: Board Certified Ophthalmologist Agrees to Civil Fraud Settlement in Medicare Fraud Investigation

September 24, 2018: Board Certified Ophthalmologist Agrees to Civil Fraud Settlement in Medicare Fraud Investigation

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Dermatologic and Ophthalmic Drugs Advisory Committee Roster

Dermatologic and Ophthalmic Drugs Advisory Committee Roster

This page contains the DODAC roster, which lists the current members and the current number of vacancies for the committee.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

15-6-2018

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

Compounded Products Containing Triamcinolone-Moxifloxacin by Guardian Pharmacy Services (Dallas, Texas): Alert to Health Professionals - Adverse Events Reported After Receiving Eye Injections

At least 43 patient reported adverse event after receiving eye injections of Guardian’s Pharmacy Services compounded triamcinolone-moxifloxacin product during cataract surgery. The patients reportedly experienced various symptoms, including vision impairment, poor night vision, loss of color perception, and significant reductions in best-corrected visual acuity and visual fields. FDA identified multiple substances in Guardian’s product, including poloxamer 407 and poloxamer 407 degradants. FDA prepared i...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.