Vepicombin Novum

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vepicombin Novum 1 Mill. IE filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 1 Mill. IE
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

 • for sundhedspersonale:
 • Oplysningerne indlægssedlen for dette produkt er i øjeblikket ikke tilgængelig, kan du sende en anmodning til vores kundeservice, og vi vil give dig besked, så snart vi er i stand til at opnå det.


  Anmode informationsbrochure for sundhedspersonale.

Lokation

 • Fås i:
 • Vepicombin Novum 1 Mill. IE filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 32171
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Vepicombin

®

Novum

500.000 IE, 1.000.000 IE, eller 1.500.000 IE filmovertrukne tabletter

Phenoxymethylpenicillinkalium

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Vepicombin

Novum til dig personligt. Lad derfor være med at

give det til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme

symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Vepicombin

Novum

3. Sådan skal du tage Vepicombin

Novum

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Vepicombin

Novum er et antibiotikum af penicillintypen. Medicinen virker ødelæggende

på de bakterier, der forårsager betændelse. Du kan få Vepicombin

Novum mod

betændelse i f.eks. bihuler, ører, hals, bronkier og lunger.

Lægen kan have givet dig Vepicombin

Novum for noget andet. Følg altid lægens

anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE VEPICOMBIN

NOVUM

Tag ikke Vepicombin

®

Novum hvis du:

er overfølsom over for phenoxymethylpenicillinkalium eller et af de øvrige

indholdsstoffer

er overfølsom over for penicillin

Vær ekstra forsigtig med at tage Vepicombin

Novum

Tal med lægen inden du tager Vepicombin

Novum, hvis du:

lider af allergi eller har astma

er overfølsom over for anden medicin mod betændelse (cefalosporiner)

Kontakt straks lægen, hvis du får:

pludselige overfølsomhedsreaktioner f.eks. hududslæt, åndedrætsbesvær, hævelse af

ansigt, læber og hals eller besvimer. Opstår symptomerne inden for minutter til timer

skal du straks ringe 112. Kan være livsfarligt

langvarig eller blodig diaré. Dette kan være tegn på alvorlig tarmbetændelse

(pseudomembranøs colitis)

Vær opmærksom på følgende:

Hvis du har vedvarende diaré eller opkastninger, får du nedsat eller ingen virkning af

Vepicombin

Novum. Tal med din læge.

Vepicombin

Novum kan påvirke resultatet af en blod- eller urinprøvekontrol.

Ved længere tids behandling bør din læge kontrollere din lever- og nyrefunktion samt ved

blodprøvekontrol undersøge, om der er ændringer i blodets sammensætning.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod urinsyregigt (probenecid)

medicin mod psoriasis, leddegigt og visse typer kræft (methotrexat)

Brug af Vepicombin

®

Novum sammen med mad og drikkevarer

Du kan tage Vepicombin

Novum i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds før du tager nogen form for medicin.

Graviditet

Du kan tage Vepicombin

Novum under graviditet.

Amning

Du kan tage Vepicombin

Novum, selv om du ammer.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vepicombin

Novum påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vepicombin

®

Novum

Vepicombin

Novum 500.000 IE indeholder 0,9 mmol (33 mg) kalium pr. tablet.

Vepicombin

Novum 1.000.000 IE indeholder 1,7 mmol (66 mg) kalium pr. tablet.

Vepicombin

Novum 1.500.000 IE indeholder 2,6 mmol (100 mg) kalium pr. tablet.

Hvis du har nedsat nyrefunktion og/eller får kaliumfattig diæt, skal du tage hensyn hertil.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE VEPICOMBIN

®

NOVUM

Tag altid Vepicombin

Novum nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen

eller på apoteket.

Tag tabletterne med rigelig væske.

Lægen fastsætter en behandling til dig. Selvom du får det bedre, er det vigtigt at tage

medicinen i den aftalte periode.

Den sædvanlige dosis er

Vepicombin

Novum 500.000 IE (330 mg) filmovertrukne tabletter:

Voksne: 1 - 2 tabletter 2 – 3 gange daglig.

Vepicombin

Novum 1.000.000 IE (660 mg) filmovertrukne tabletter:

Voksne: 1 tablet 2 – 3 gange daglig.

Vepicombin

Novum 1.500.000 IE (990 mg) filmovertrukne tabletter:

Voksne: 1 tablet 2 gange daglig.

Børn: Dosis afhænger af barnets vægt og fastsættes af lægen. Til børn under 4 år bør

tabletterne knuses før indtagelse.

Nedsat nyre- og leverfunktion: Følg lægens anvisning.

Hvis du har taget for mange Vepicombin

®

Novum

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Vepicombin

Novum, end

der står her, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pakningen

med.

Tegn på at du har taget for mange Vepicombin

Novum kan være kvalme, opkastning,

diaré, forstyrrelser i saltbalancen, bevidsthedsændring, små hurtige eller rykvise

muskelsammentrækninger, kramper, koma, nyresvigt og ændringer i blodets

sammensætning og surhedsgrad.

Hvis du har glemt at tage Vepicombin

®

Novum

Hvis du har glemt en dosis, så tag den så snart du kommer i tanke om det. Hvis du snart

skal tage den næste dosis, så spring den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Vepicombin

®

Novum

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter aftale med lægen. Kontakt straks

lægen, hvis du igen føler dig syg, efter behandlingen med Vepicombin

Novum er stoppet.

4. BIVIRKNINGER

Vepicombin

Novum kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige til meget almindelige bivirkninger (forekommer hos flere end 1 ud af 100

behandlede):

Ikke alvorlige: Kvalme; diaré; hududslæt.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Alvorlig: Allergisk reaktion med væskeophobning i slimhinder og hud især ved læber og

hals.

Ikke alvorlige: Opkastning; nældefeber.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til

timer) pga. overfølsomhed (anafylaktisk shock); alvorlig blodmangel med gulsot; almen

sløjhed, tendens til betændelse (infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer); blødning fra hud og slimhinder og blå

mærker pga. forandringer i blodet (for få blodplader); forhøjet tryk i hjernen (hovedpine,

kvalme, opkastninger, smerter bag øjnene, synsforstyrrelser); meningitis; gulsot og

hudkløe pga. skadelig påvirkning af leveren; alvorligt hududslæt med betændelse og

afstødning af hudens øverste lag.

Ikke alvorlige: Muskelsammentrækninger; usædvanlig høj kropstemperatur;

mundbetændelse; betændelse i tungen; fordøjelsesbesvær, feber, udslæt i ansigt og på

arme og ben; smerter i leddene.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Alvorlig: Kraftig diaré pga. betændelse i tyktarmen.

Vepicombin

Novum kan give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det

drejer sig om ændringer i visse laboratorieprøver og ændringer i blodets sammensætning.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om

bivirkninger kan blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens

netsted www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Vepicombin

Novum utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Vepicombin

Novum ved temperaturer over 30 °C. Opbevares i original

emballage.

Brug ikke medicinen efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller i skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Vepicombin

®

Novum 500.000 IE, 1.000.000 IE eller 1.500.000 IE filmovertrukne

tabletter

indeholder

Aktivt stof: Phenoxymethylpenicillinkalium.

Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose (E 464), macrogol 6000 (E 1521), magnesiumstearat

(E 470b), maltodextrin, povidon (E 1201), talcum (E 553b).

Farvestof: Titandioxid (E 171).

Smagsstof: Pebermynteolie.

Sødestof: Saccharinnatrium (E 954).

Udseende og pakningsstørrelser

Vepicombin

Novum 500.000 IE er cremefarvede, runde, filmovertrukne tabletter uden

delekærv.

Vepicombin

Novum 1.000.000 IE og 1.500.000 IE er cremefarvede, aflange,

filmovertrukne tabletter med delekærv.

Vepicombin

Novum 500.000 IE findes i pakningsstørrelser à 20 og 30 stk.

Vepicombin

Novum 1.000.000 IE findes i pakningsstørrelser à 10, 20, 30 og 100 stk.

Vepicombin

Novum 1.500.000 IE findes i pakningsstørrelser à 20 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Fremstiller

Sandoz GmbH

Biochemiestrasse 10

A-6250 Kundl, Østrig

Har du yderligere spørgsmål til Nycomeds lægemidler, er du velkommen til at kontakte

Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2011

3-11-2018

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Issues Voluntary Nationwide Recall for one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 Due to Incorrect Veridate Dispenser Instructions

Janssen Pharmaceuticals, Inc. has initiated a voluntary recall of one lot of ORTHO-NOVUM 1/35 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets and two lots of ORTHO-NOVUM 7/7/7 (norethindrone / ethinyl estradiol) Tablets to the pharmacy level. The patient information provided inside affected packages of ORTHO-NOVUM does not include the appropriate instructions for the Veridate dispenser.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

Der er ingen nyheder relateret til dette produkt.