Ventoline

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ventoline 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 1 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • koncentrat til infusionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ventoline 1 mg/ml koncentrat til infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11365
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Ventoline

®

1 mg/ml infusionsvæske, koncentrat til opløsning

Salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du får dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se punkt 4.

Den nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen:

Virkning og anvendelse

Det skal du vide, før du får Ventoline

Sådan gives Ventoline

Bivirkninger

Opbevaring

Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Ventoline indeholder et bronkieudvidende stof, der virker ved at afslappe musklerne i luftvejene og

herved ophæves den forsnævring af bronkierne, som optræder i forbindelse med et astmaanfald.

Luften kan derved lettere passere, og det bliver nemmere at trække vejret.

Ventoline virker kun i kort tid, og vil normalt skulle kombineres med forebyggende medicin, afhængig

af hvor svær din astma er.

Ventoline infusionsvæske anvendes til behandling af astma og andre former for vejrtrækningsbesvær

og kan anvendes af voksne og børn fra 12 år med astma.

Ventoline infusionsvæske anvendes også til kvinder, der uventet er gået i tidlig fødsel (præmatur

fødsel) mellem 22. og 37. uge i graviditeten, med henblik på at få en kort udsættelse af den tidlige

fødsel af barnet. Du vil få Ventoline infusionsvæske i højst 48 timer. Dette vil give lægen eller

jordemoderen tid til at tage ekstra forholdsregler, der vil forbedre dit barns sundhed.

2.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU FÅR VENTOLINE

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg

altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Du må ikke få Ventoline:

hvis du er allergisk over for salbutamol eller et af de øvrige indholdsstoffer i Ventoline

infusionsvæske (angivet i punkt 6)

hvis du er mindre end 22 uger henne i graviditeten

hvis du lider af eller har en kendt risiko for at udvikle iskæmisk hjertesygdom (denne sygdom

kendetegnes ved nedsat blodforsyning til hjertet, hvilket giver symptomer såsom smerter i

brystet (hjertekrampe, angina))

hvis du tidligere har aborteret i 1. eller 2. trimester af en graviditet

hvis du er gravid, og du eller dit barn er i en særlig tilstand, hvor forlængelse af din graviditet

ville være farlig (såsom alvorligt forhøjet blodtryk, infektion i livmoderen, blødning,

moderkagen dækker over fødselskanalen, eller du har moderkageløsning, eller hvis dit barn er

dødt inde i livmoderen)

hvis du lider af en hjertesygdom med hjertebanken (for eksempel en hjerteklapsygdom) eller

længerevarende lungesygdom (for eksempel kronisk bronkitis, emfysem), der medfører

forhøjet blodtryk i lungerne (pulmonal hypertension).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen, eller sundhedspersonalet, før du får Ventoline, hvis:

du har svær astma, da der er en øget risiko for, at du får nedsat kalium i blodet, hvis du

samtidig tager vanddrivende medicin, astmamedicin såsom theophyllin eller

binyrebarkhormon

du har haft problemer under din graviditet

vandet er gået

du har for meget væske i lungerne, som forårsager åndenød (lungeødem)

du har forhøjet blodtryk

du har diabetes (sukkersyge). I så fald kan det være, at du skal udføre ekstra blodsukkertest,

når du får Ventoline infusionsvæske

du har en overaktiv skjoldbruskkirtel

du har eller har haft en hjertesygdom kendetegnet ved åndenød, hjertebanken eller

brystsmerter (angina) (se ”Du må ikke få Ventoline, hvis”).

Lægen vil overvåge dit hjerte og dit ufødte barn. Lægen kan også tage blodprøver for at undersøge,

om der er sket ændringer i dit blod (se punkt 3).

Ventoline kan hæmme veer ved en fødsel, da det kan medføre afslapning af musklerne i livmoderen.

Det er vigtigt, at du jævnligt bliver kontrolleret af lægen, således at du får Ventoline i den dosis, som

passer til sværhedsgraden af din astma.

Hvis du får behov for større eller hyppigere doser end lægen har foreskrevet, eller hvis du får flere

symptomer på astma, som åndenød eller hoste, skal du tale med lægen. Du må ikke selv ændre dosis

eller doseringshyppighed.

Kontakt lægen, hvis en dosis, der tidligere har givet den ønskede effekt, ikke virker indenfor 3 timer.

Brug af anden medicin sammen med Ventoline

Fortæl altid lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, herunder naturlægemidler. Anden medicin kan

påvirke virkningen af Ventoline, og Ventoline kan påvirke virkningen af anden medicin.

Du skal specielt fortælle det til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tager:

medicin mod uregelmæssig eller hurtig puls (f.eks. digoxin)

andre beta-blokkere (f.eks. atenolol eller propranolol), herunder øjendråber (f.eks. timolol)

medicin med xantin (f.eks. theophyllin eller aminophyllin)

steroider (f.eks. prednisolon)

vanddrivende tabletter, også kendt som diuretika (f.eks. furosemid)

medicin mod diabetes (sukkersyge) til at nedsætte blodsukkeret (f.eks. insulin, metformin eller

glibenclamid).

Hvis du skal opereres under fuld bedøvelse, vil lægen så vidt muligt stoppe behandlingen med

Ventoline infusionsvæske 6 timer inden operationen for at beskytte dig mod bivirkninger (f.eks.

uregelmæssig puls eller blødning fra livmoderen).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal

du spørge din læge eller sundhedspersonalet til råds, før du får dette lægemiddel.

Graviditet:

Hvis du er gravid, må du kun få Ventoline efter aftale med lægen.

Amning:

Ventoline går over i modermælken. Hvis du ammer, må du kun få Ventoline efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventoline påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

3.

SÅDAN GIVES VENTOLINE

Til astma og andre former for vejrtrækningsbesvær

Ventoline gives som en infusion over længere tid. Lægen vil beregne din dosis i hvert enkelt tilfælde.

Til midlertidig udsættelse af for tidlig fødsel

Det vil aldrig blive forventet, at du giver dig selv medicinen. Du vil altid få medicinen af en person,

der er kvalificeret til det, efter nøje afvejning af fordelene ved Ventoline infusionsvæske for dit barn

og de mulige bivirkninger, behandlingen kan have for dig.

Du vil få Ventoline infusionsvæske af en læge, hvor der er faciliteter til løbende at overvåge din egen

og dit barns tilstand under hele indgivelsen.

Følgende målinger vil blive taget, hvis det er nødvendigt:

Blodtryk og hjerterytme (puls). Lægen vil overveje at sænke din dosis eller afbryde

behandlingen med Ventoline infusionsvæske, hvis din puls overstiger 120 slag i minuttet.

Elektrokardiografi (EKG, hjertets elektriske aktivitet). Fortæl det straks til lægen, hvis du

oplever brystsmerter under behandlingen. Hvis der er ændringer i dit EKG, og du har

brystsmerter, vil lægen afbryde behandlingen med Ventoline infusionsvæske.

Balancen mellem vand og salte i din krop. Fortæl det straks til lægen, hvis du oplever hoste

eller kortåndethed under behandlingen. Hvis der er nogen tegn, der indikerer, at du er ved

at få væske i lungerne (kaldes også lungeødem) (f.eks. hoste eller kortåndethed), vil din læge

måske afbryde behandlingen med Ventoline infusionsvæske.

Blodsukkerniveauet og for forekomst af lav pH-værdi i kroppen med stigning i laktat i blodet

(kaldes også laktacidose).

Kaliumniveauet i blodet (lave kaliumniveauer kan være forbundet med en risiko for

uregelmæssig puls).

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Nedsat nyre- eller leverfunktion

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis.

Hvis du har fået for meget Ventoline

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Ventoline end der står i denne

information, eller mere end lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Hvis du har fået for meget Ventoline, er de mest almindelige symptomer en hurtig puls, rysten, uro og

rastløshed. Lægen vil sørge for at opstarte en passende behandling i forhold til dine symptomer.

Forhøjet indhold af laktat i blodet kan opstå, hvis du har fået for meget Ventoline. Det kan være

nødvendigt, at lægen derfor kontrollere indholdet af laktat i dit blod.

Lavt kaliumindhold i blodet kan opstå, hvis du har fået for meget Ventoline. Lægen bør derfor

kontrollere dit kaliumindhold i blodet.

4.

BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

rysten.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

hovedpine

muskelkramper.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

rastløs uro

svimmelhed.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

svimmelhed pga. for lavt blodtryk

svaghed og nedsat kraft i musklerne pga. for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i blodet kan

i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med lammelser og forstyrrelse i hjertets rytme (risiko

for hjertestop). Tal med lægen

uregelmæssig puls. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Meget sjældne bivirkninger (kan forekomme hos færre end 1 ud af 10.000 personer):

overfølsomhedsreaktioner som nældefeber, hævelse af ansigt, læber og tunge, åndenød,

svimmelhed og besvimelse. (Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112)

hovedpine, træthed, kvalme og opkastninger pga. for meget syre i blodet. I alvorlige tilfælde

bevidsthedssvækkelse med dyb og hurtig vejrtrækning. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

uro og rastløshed

kvalme og opkastning

lokal reaktion ved injektionsstedet

følelse af muskelspænding.

Vigtige bivirkninger, der skal holdes øje med ved behandling i forbindelse med for tidlig fødsel:

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

brystsmerter (på grund af hjerteproblemer såsom angina). Hvis dette sker for dig, skal du

straks sige det til lægen eller sundhedspersonalet.

Følgende bivirkninger er også observeret ved alle betaagonister som Ventoline, når de bruges til at

udsætte for tidlig fødsel.

Meget almindelige bivirkninger (kan forekomme hos flere end 1 ud af 10 personer):

hurtig puls

hjertebanken.

Almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 100 personer):

lavt blodtryk, der kan forårsage ømhed eller svimmelhed

lave kaliumniveauer i blodet, der kan forårsage muskelsvaghed, tørst eller prikkende og

stikkende fornemmelse i huden.

Ikke almindelige bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 personer):

væskeansamling i lungerne (lungeødem), der kan medføre vejrtrækningsbesvær.

Sjældne bivirkninger (kan forekomme hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 personer):

usædvanlig eller uregelmæssig puls

høje niveauer af sukker (glucose) og/eller mælkesyre i blodet

ansigtsrødme.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder

også mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan

også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen via:

Sundhedsstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: sst@sst.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden

af dette lægemiddel.

5.

OPBEVARING

Opbevar lægemidlet utilgængeligt for børn.

Brug ikke lægemidlet efter den udløbsdato, der står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Opbevares i den originale yderpakning.

Ubrugte blandinger med infusionsvæske bør kasseres 24 timer efter tilberedningen.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6.

PAKNINGSSTØRRELSER OG YDERLIGERE OPLYSNINGER

Ventoline infusionsvæske indeholder:

Aktivt stof: salbutamol (som salbutamolsulfat).

Øvrige indholdsstoffer (hjælpestoffer): sterilt vand, natriumklorid, svovlsyreopløsning.

Udseende og pakningsstørrelser

Ventoline infusionsvæske fås i klare ufarvede glasampuller (type 1).

5 ml i glasampul: Karton med 10 stk.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

GlaxoSmithKline Pharma A/S

Nykær 68

2605 Brøndby

Telefon: 36 35 91 00

E-mail: dk-info@gsk.com

Fremstiller

GlaxoSmithKline Manufacturing S.p.a., Parma, Italien.

Denne indlægsseddel blev senest revideret april 2015

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Følgende oplysninger er tiltænkt læger og sundhedspersonale:

Ventoline infusionsvæske skal administreres under lægeligt opsyn og må ikke blandes med andre

lægemidler i samme sprøjte.

Ubrugte blandinger med infusionsvæske bør kasseres 24 timer efter tilberedningen.

Se produktresume for Ventoline infusionsvæske for at få detaljerede oplysninger.