Ventolin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Ventolin 0,2 mg i diskos inhalationspulver
 • Dosering:
 • 0,2 mg i diskos
 • Lægemiddelform:
 • inhalationspulver
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Ventolin 0,2 mg i diskos inhalationspulver
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 49620
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

Indlægsseddel: Information til brugeren

Ventolin® 0,2 mg/dosis, inhalationspulver, afdelt i Diskos®

Salbutamol

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan

være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Ventolin

3. Sådan skal du tage Ventolin

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Ventolin indeholder et bronkieudvidende

stof, der virker ved at afslappe musklerne

i luftvejene og herved ophæve den

forsnævring af bronkierne, der optræder

pludseligt i forbindelse med astmaanfald.

Luften kan derved lettere passere, og det

bliver nemmere at trække vejret.

Ventolin virker kun i kort tid, og du vil

normalt skulle kombinere det med anden

forebyggende medicin, afhængig af hvor

svær din astma er.

Du kan tage Ventolin inhalationspulver i

Diskos til behandling eller forebyggelse af

astmaanfald, der er udløst af allergi eller

anstrengelse og andre former for vejrtræk­

ningsbesvær.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller

hvis du ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du

begynder at tage Ventolin

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse eller dosering end angivet i

denne information. Følg altid lægens

anvisning og oplysningerne på doserings­

etiketten.

Tag ikke Ventolin

hvis du er allergisk over for salbutamol

eller et af de øvrige indholdsstoffer i

Ventolin (angivet i afsnit 6).

hvis du har alvorlig allergi over for

mælkeprotein.

hvis du er i risiko for for tidlig fødsel eller

truende abort.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før

du tager Ventolin. Tal med lægen hvis du har

sukkersyge.

forhøjet stofskifte.

svære hjertelidelser som hjerte­kar­syg­

dom, nedsat hjertefunktion, uregelmæssig

hjerterytme eller brystsmerter.

svær astma, da der er risiko for, at du

får nedsat kalium i blodet, hvis du

samtidig tager vanddrivende medicin,

astmamedicin som theophyllin eller

binyrebarkhormon.

veer, da Ventolin kan hæmme disse.

Kontakt lægen, hvis medicinen ikke har

samme virkning som den plejer, og du får

flere symptomer på astma, f.eks. hoste og

åndenød eller dit forbrug af Ventolin stiger.

Du må ikke selv ændre dosis eller doserings­

hyppighed. Ligeledes bør du kontakte lægen

hvis en dosis, der tidligere har givet den

ønskede effekt, ikke virker indenfor 3 timer.

Kontakt øjeblikkeligt lægen ved pludselig

og tiltagende forværring af dine astma­

symptomer.

Du bør gå til regelmæssig kontrol af din

lungefunktion.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og

urinprøvekontrol, at du er i behandling

med Ventolin. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Brug af anden medicin sammen med

Ventolin

Fortæl det altid til lægen eller

apotekspersonalet, hvis du tager anden

medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

mod:

forhøjet blodtryk eller hjertesvigt

(vanddrivende midler eller beta­blokkere

f.eks. propranolol).

inflammation (binybarkhormon)

andre lægemidler mod astma

(theophyllin).

depression eller parkinson

(MAO­hæmmer)

Frugtbarhed

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke

om, at du er gravid, eller planlægger at

blive gravid, skal du spørge din læge eller

apotekspersonalet til råds, før du tager

dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid, må du kun tage Ventolin

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Ventolin

efter aftale med lægen. Ventolin går over i

modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Ventolin påvirker ikke eller kun i ubetydelig

grad arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

Ventolin indeholder lactosemonohydrat

Ventolin indeholder lactose (indeholder også

mælkeproteiner). Kontakt lægen, før du

07­2017

P167282­4

tager denne medicin, hvis lægen har fortalt

dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. Sådan skal du tage Ventolin

Tag altid Ventolin nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning.

Er du i tvivl, så spørg lægen eller apotekt­

spersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Voksne og børn fra 4 år

Pludselig opstået åndenød:

1 inhalation (0,2 mg) ved behov ­ dog højst

4 gange daglig.

Forebyggelse af allergisk­ eller

anstrengelses udløst astma:

1 inhalation (0,2 mg) 15­30 minutter før

udsættelse for den allergi­udløsende faktor

eller før anstrengelse ­ dog højst 4 gange

daglig.

Kronisk behandling:

1 inhalation (0,2 mg) 4 gange daglig.

Ventolin inhalationspulver virker i 4­6 timer.

Da der kan være bivirkninger forbundet med

for høj/hyppig dosering, bør dosis eller

doseringshyppighed kun øges i samråd med

lægen.

Brugsanvisning

Få lægen, sygeplejersken eller apoteket

til at vise dig, hvordan du skal bruge

Diskos. De bør jævnligt tjekke, at du

bruger den korrekt. Hvis du ikke bruger

Diskos rigtigt, eller ikke følger lægens

anvisning, kan det måske betyde, at den

ikke hjælper, som den skal.

Diskos indeholder et folieblisterbånd med

Ventolin inhalationspulver.

Diskos er med dosistæller, der viser, hvor

mange doser, der er tilbage. Den tæller

ned til 0. Når der er 5 doser tilbage,

bliver tallene røde for at advare dig om,

at der kun er nogle få doser tilbage. Når

tælleren viser 0, er Diskos tom.

Sådan bruger du Ventolin

1. Sådan åbner du Diskos: Hold med den ene

hånd og sæt tommelfingeren på finger­

grebet. Skub fingergrebet helt i bund – til

det siger klik. Så er mund stykket åbnet.

2. Hold Diskos med mundstykket ind imod

dig. Du kan holde den i enten højre eller

venstre hånd. Skub dosisknappen helt i

bund – til det siger klik.

Nu er der frigjort en dosis i mundstykket.

Hver gang dosisknappen trykkes i bund,

bliver der åbnet en blister, og der frigøres

pulver til inhalation. Dosisknappen må

kun trykkes ned, når du skal have en

dosis. Den åbner blistrene, og medicinen

kan gå tabt.

3. Hold Diskos væk fra munden og pust helt

ud. Pust ikke ind i Diskos.

4. Sæt mundstykket til læberne. Sug ind

så roligt og dybt som muligt gennem

munden ­ ikke gennem næsen.

Tag Diskos væk fra munden.

Hold vejret i ca. 10 sekunder.

Pust langsomt ud.

5. Sådan lukker du Diskos: Skub finger grebet

tilbage mod dig selv, så langt som muligt

– indtil det siger klik. Dosisknappen går

automatisk tilbage til startpositionen.

Diskos er nu klar til brug igen.

Gentag punkt 1­5, hvis lægen har ordineret

mere end 1 dosis.

Rengøring af Diskos

Tør mundstykket af med en tør klud.

Hvis du har taget for meget Ventolin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket,

hvis du har taget mere Ventolin, end der står

i denne information, eller mere end lægen

har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer:

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget hurtig og uregelmæssig puls

eller bliver utilpas eller besvimer, skal

du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga.

for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i

blodet kan i meget sjældne tilfælde blive

alvorlig med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop).

Ophobning af mælkesyre i kroppen

(laktatacidose) som kan give kvalme og

opkastning. Lægen bør kontrollere din

laktatindhold i blodet.

Kvalme, opkast og hyppig vandladning,

tørst, træthed pga. højt blodsukker

(hyperglykæmi) især hos børn, når

overdosis af Ventolin er indtaget gennem

munden. Det kan hos nogle udvikle sig til

en alvorlig bivirking.

Rysten.

Uro og rastløshed.

Hvis du har glemt at bruge Ventolin

Du må ikke tage en dobbeltdosis som

erstatning for den glemte dosis (inhalation).

Hvis du holder op med at bruge Ventolin

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis

der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden

medicin give bivirkninger, men ikke alle får

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger der kan medføre behov

for omgående stop af behandling:

Udslæt (nældefeber) og hævelser,

svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt

blodtryk. Kortåndethed, vejrtræknings­

besvær, astmalignende anfald, åndenød som

kan kræve omgående behandling. Andre

alvorlige bivirkninger kan være uregelmæssig

puls, svaghed og nedsat kraft i musklerne

pga. for lavt kalium i blodet.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger: (forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Kortåndethed / Vejrtrækningsbesvær /

Astmalignende anfald / Åndenød.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Besvimelse. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

Hurtig, meget uregelmæssig puls.

Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er

kendt (sandsynligvis sjælden)

Åndenød, angst, brystsmerter med

udstråling til hals eller arme pga.

blodprop i hjertet. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger: (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget hurtig og uregelmæssig puls

eller bliver utilpas eller besvimer, skal du

kontakte læge eller skadestue. Kan være

eller blive alvorligt. Tal med lægen. Ring

evt. 112.

Rysten.

Hovedpine.

Ikke almindelige bivirkninger:

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000

patienter):

Hjertebanken.

Irritation i mund og svælg.

Muskelkramper.

Rastløs uro.

Svimmelhed.

Sjældne bivirkninger: (forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Svimmelhed pga. lavt blodtryk.

Svaghed og nedsat kraft i musklerne pga.

for lavt kalium i blodet. For lavt kalium i

blodet kan i meget sjældne tilfælde blive

alvorlig med lammelser og forstyrrelser i

hjertets rytme (risiko for hjertestop). Tal

med lægen.

Meget sjældne bivirkninger: (forekommer

hos færre end 1 ud af 10.000 patienter):

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan

være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der

er hævelse af ansigt, læber og tunge, kan

det være livsfarligt. Ring 112.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt

blodtryk.

Uro og rastløshed.

Uregelmæssig puls på grund af ekstraslag.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med

lægen.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du

får meget hurtig og uregelmæssig puls

eller bliver utilpas eller besvimer, skal

du kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Ekstra hjerteslag.

Indberetning af bivirkninger til

Sundhedsstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale

med din læge, sygeplejerske eller apoteket.

Dette gælder også mulige bivirkninger, som

ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du

eller dine pårørende kan også indberette

bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK­2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E­mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du

hjælpe med at fremskaffe mere information

om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Ventolin utilgængeligt for børn.

Opbevar ikke Ventolin ved temperaturer over

30 °C.

Tag ikke Ventolin efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Uløbsdatoen er

den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bort­

skaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Ventolin indeholder:

Aktivt stof : Salbutamol som salbutamol­

sulfat.

Øvrige indholdsstoffer: Lactosemonohydrat

(indeholder mælkeproteiner).

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Diskos er en blå og grøn plasticbeholder

med pvc­lamineret folieblisterbånd med

inhalationspulver i 60 afdelte doser.

Pakningsstørrelse

Ventolin fås i en pakningsstørrelse á

60 doser.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Ventolin svarer til Ventoline.

Ventolin

og Diskos

er registrerede vare­

mærker, der tilhører Glaxo Group Limited.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

juli 2017.