Venlafaxin "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Venlafaxin "2care4" 75 mg depotkapsler, hårde
 • Dosering:
 • 75 mg
 • Lægemiddelform:
 • depotkapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Venlafaxin "2care4" 75 mg depotkapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 52163
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel: sammensætning, indikationer, bivirkninger, dosering, interaktioner, bivirkninger, graviditet, amning

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Venlafaxin 2care4 37,5 mg, 75 mg og 150 mg hårde depotkapsler

Venlafaxin

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre,

selvom de har de samme symptomer, som du har.

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Venlafaxin

2care4

3. Sådan skal du tage Venlafaxin 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Venlafaxin 2care4 er et antidepressivum, som tilhører en

gruppe medicin, der kaldes serotonin- og noradrenalin-

genoptags-hæmmere (SNRI’er). Det er en gruppe medicin,

der anvendes til at behandle depression og andre lidelser,

såsom angstlidelser. Det menes, at personer, som er

deprimerede og/eller angste, har et lavere niveau af

serotonin og noradrenalin i hjernen. Man forstår endnu

ikke til bunds, hvordan antidepressiva virker, men de kan

hjælpe ved at øge niveauet af serotonin og noradrenalin

i hjernen.

Venlafaxin 2care4 er en behandling til voksne med

depression samt til forebyggelse af tilbagefald. Venlafaxin

2care4 er også en behandling til voksne med følgende

angstlidelser: Socialfobi (frygt for eller undgåelse af

sociale situationer), generaliseret angst (bekymrer sig

mere end normalt, hvor det ikke angår noget specifikt)

og panikangst (oplever korte, men meget intense

angstanfald).

Det er vigtigt at behandle depression eller angstlidelser,

for at du kan få det bedre. Hvis lidelsen ikke behandles,

kan det ske, at din lidelse ikke forsvinder, og at den bliver

mere alvorlig og vanskeligere at behandle.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du ikke

får det bedre.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT

TAGE VENLAFAXIN 2CARE4

Lægen kan have forskrevet anden anvendelse eller

dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Venlafaxin 2care4

hvis du er allergisk over for venlafaxin eller et af de

øvrige indholdsstoffer i Venlafaxin 2care4 (angivet i

afsnit 6).

hvis du også tager eller inden for de sidste 14 dage har

taget nogen form for medicin, der kaldes irreversible

monoaminoxidasehæmmere (MAO-hæmmere). Hvis

du tager en irreversibel MAO-hæmmer sammen med

anden medicin, herunder også Venlafaxin 2care4, kan

det give alvorlige eller endda livstruende bivirkninger.

Du skal desuden vente i mindst 7 dage, efter at du er

holdt med at tage Venlafaxin 2care4, før du tager en

MAO-hæmmer.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Venlafaxin 2care4.

Tal med lægen, hvis

du tager anden medicin (MAO-hæmmere), som sammen

med Venlafaxin 2care4 kan øge risikoen for at udvikle

serotoninsyndrom.

du har problemer med øjnene, såsom visse typer grøn

stær (forhøjet tryk i øjet).

du har eller har haft højt blodtryk.

du har eller har haft hjerteproblemer, stigninger i

hjertefrekvensen/hjerterytmen.

du har eller har haft kramper.

du har eller har haft et lavt natriumindhold i blodet

(hyponatriæmi).

du har tendens til nemt at bløde fra hud og slimhinder,

herunder fra maven (tidligere blødningslidelser),

eller hvis du tager anden medicin, der kan øge

blødningsrisikoen.

dit kolesteroltal stiger.

du eller nogen i din familie tidligere har eller har haft

mani eller bipolær affektiv sindslidelse (følelse af at

være eksalteret eller euforisk).

du har eller har haft en aggressiv adfærd.

du har diabetes.

du bliver behandlet med vægttabsmedicin.

Venlafaxin 2care4 kan medføre en følelse af rastløshed

eller manglende evne til at sidde eller stå stille.

Fortæl det til lægen, hvis det sker for dig.

Vær opmærksom på følgende

Selvmordstanker og forværring af din depression eller

angst

Hvis du er deprimeret og/eller lider af angst, kan du

sommetider have selvmordstanker eller tanker om at

gøre skade på dig selv. Disse tanker kan forstærkes,

når du starter med at tage antidepressiv medicin, fordi

medicinen er et stykke tid om at virke, ofte omkring

14 dage, men nogle gange længere tid.

Du kan have øget risiko for sådanne tanker:

- Hvis du tidligere har haft selvmordstanker eller tanker

om at gøre skade på dig selv.

- Hvis du er ung. Information fra kliniske studier har vist,

at der var en øget risiko for selvmordsadfærd hos voksne

under 25 år med psykiatriske lidelser, der blev behandlet

med antidepressiv medicin.

Hvis du på noget tidspunkt får tanker om selvmord

eller tanker om at gøre skade på dig selv, bør du straks

kontakte din læge eller hospitalet.

Det kan måske være en hjælp at tale med en ven eller

pårørende om, at du er deprimeret eller angst, og bede

dem om at læse denne indlægsseddel. Du kan eventuelt

bede dem om at fortælle dig, hvis de synes, at din

depression eller angst bliver værre, eller hvis de bliver

bekymrede over ændringer i din opførsel.

Hvis du har tanker om af skade dig selv eller slå dig

selv ihjel, skal du straks kontakte din læge eller tage på

hospitalet.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol,

at du er i behandling med Venlafaxin 2care4. Det kan

påvirke prøveresultaterne.

Mundtørhed

Der er rapporteret om mundtørhed hos 10% af de patien-

ter, som får Venlafaxin 2care4. Dette kan forøge risikoen

for karies. Du skal derfor være specielt omhyggelig med

din tandhygiejne.

Brug til børn og unge under 18 år

Venlafaxin 2care4 må normalt ikke anvendes til børn og

unge under 18 år. Du skal også vide, at patienter under 18

år har en øget risiko for at få bivirkninger, såsom selv-

mordsforsøg, selvmordstanker og fjendtlighed (fortrinsvis

aggression, oppositionel adfærd og vrede), når de tager

denne type lægemidler. Trods dette kan din læge vælge

at ordinere Venlafaxin 2care4 til patienter under 18 år,

fordi han/hun beslutter, at det er i din interesse. Hvis din

læge har ordineret Venlafaxin 2care4 til en patient under

18 år, og du gerne vil tale om dette, skal dine forældre

henvende sig til din læge. I de tilfælde hvor patienten er

under 18 år, skal du fortælle det til lægen, hvis nogen af

de oven for nævnte symptomer udvikler sig eller bliver

værre. Desuden er der – hvad angår vækst, modning samt

hjernens og den adfærdsmæssige udvikling – ingen viden

om Venlafaxin 2care4 sikkerhed hos patienter under 18 år,

der tager medicinen over længere tid.

Brug af anden medicin sammen med Venlafaxin 2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet, hvis du

tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Tal med din læge, hvis du tager

medicin mod depression (MAO-hæmmere f.eks.

moclobemid).

medicin til behandling af infektioner (linezolid).

medicin mod depression, (f.eks. SNRI, SSRI’er,

tricyklisk medicin, sibutramin, lithium).

medicin mod smerter (tramadol).

naturlægemidler med Hypericum perforatum.

09-2017

P507526-5

medicin mod migræne (triptaner f.eks. rizatriptan).

medicin mod søvnproblemer og depression (tryptofan).

Serotoninsyndrom:

en potentielt livstruende tilstand eller malignt neuro-

leptikasyndrom (MNS)-lignende reaktioner (se afsnittet

”Bivirkninger”), kan forekomme ved behandling med

Venlafaxin 2care4, navnlig når det tages sammen med

anden medicin.

Følgende medicin kan også indvirke på Venlafaxin 2care4

og skal bruges med forsigtighed. Det er især vigtigt at

nævne det over for din læge eller på apoteket, hvis du

tager medicin, der indeholder:

ketoconazol (et svampedræbende lægemiddel).

haloperidol eller risperidon (til behandling af

psykiatriske lidelser).

metoprolol (en betablokker til behandling af højt

blodtryk og hjerteproblemer).

diazepam (benzodiazepin) (beroligende).

imipramin (mod depression).

indinavir (mod HIV).

Brug af Venlafaxin 2care4 sammen med mad og drikke

Det er bedst at tage Venlafaxin 2care4 i forbindelse med

et måltid omtrent på samme tid hver dag. Kapslerne skal

synkes hele sammen med væske og må ikke deles, knuses,

tygges eller opløses.

Undgå alkohol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er

gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din

læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette

lægemiddel.

Graviditet

Fortæl din jordemoder og/eller læge at du tager

Venlafaxin 2care4. Når lignende medicin (SSRI) tages

under graviditeten, kan det forøge risikoen for en alvorlig

tilstand med forhøjet tryk i lungekredsløbet hos den

nyfødte (kaldet Persisterende Pulmonal Hypertension hos

den Nyfødte (PPHN)). Dette medfører, at barnet bliver

blåligt og trækker vejret hurtigere. Disse symptomer

starter normalt indenfor 24 timer efter fødslen. Hvis dette

sker for dit barn, så kontakt straks din jordemoder eller

læge.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage Venlafaxin 2care4, da

Venlafaxin 2care4 går over i modermælken. Tal med

lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Venlafaxin 2care4 kan give bivirkninger som kan nedsætte

dømmekraften, tænkeevnen og de motoriske færdigheder,

der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikker-

heden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Venlafaxin 2care4 indeholder saccharose

Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE VENLAFAXIN 2CARE4

Tag altid Venlafaxin 2care4 nøjagtigt efter lægens eller

apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så spørg

lægen eller apotekspersonalet.

Den sædvanlige dosis er

Depression

Den anbefalede startdosis er 75 mg 1 gange daglig.

Denne dosis kan øges til højst 375 mg dagligt af din

læge.

Socialfobi

Den anbefalede startdosis er 75 mg 1 gange daglig.

Denne dosis kan øges til højst 225 mg dagligt af din

læge.

Generaliseret angst

Den anbefalede startdosis er 75 mg 1 gang dagligt. Denne

dosis kan øges til højst 225 mg dagligt af din læge.

Panikangst

Det anbefales at anvende en dosis på 37,5 mg daglig i

7 dage. Dosis skal derefter forøges til 75 mg daglig.

Denne dosis kan øges op til højst 225 mg dagligt af din

læge.

Venlafaxin 2care4 fås i flere styrker. Vær derfor

opmærksom på, at du ikke nødvendigvis kan bruge dine

Venlafaxin 2care4 hårde depotkapsler til alle de anførte

doseringer.

Ældre

Det er ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Børn og unge

Børn og unge under 18 år bør ikke få Venlafaxin 2care4.

Nedsat leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Nedsat nyrefunktion

Det er normalt ikke nødvendigt at ændre dosis. Følg

lægens anvisninger.

Hvis du har taget for meget Venlafaxin 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har

taget mere af Venlafaxin 2care4, end der står i denne

information, eller mere end lægen har forskrevet (og du

føler dig utilpas).

Tag pakningen med.

Symptomer på overdosering kan være hurtigt hjerteslag,

ændringer i bevidsthedsniveau (varierende fra søvnighed

til koma), sløret syn, kramper eller anfald og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Venlafaxin 2care4

Hvis du har glemt en dosis Venlafaxin 2care4 hårde

depotkapsler, så tag den så snart du kommer i tanke om

det. Hvis du snart skal tage den næste dosis, så spring

den glemte dosis over. Tag aldrig dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Venlafaxin 2care4

Du må kun holde pause eller stoppe behandlingen efter

aftale med lægen.

Det er kendt, at der er opstået bivirkninger, når personer

er holdt op med at bruge Venlafaxin 2care4, navnlig når

de pludseligt er holdt op med Venlafaxin 2care4, eller når

dosis reduceres for hurtigt. Nogle patienter kan opleve

symptomer såsom træthed, svimmelhed, uklarhed, hoved-

pine, søvnløshed, mareridt, mundtørhed, appetitløshed,

kvalme, diarré, nervøsitet, agitation, konfusion, ringen for

ørerne, prikken i huden eller sjældent følelse af elektrisk

stød, svækkelse, sveden, kramper eller influenza-lignende

symptomer.

Spørg lægen eller apotektspersonalet, hvis der er noget,

du er i tvivl om.

4. BIVIRKNINGER

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Blodig opkastning og/eller sort afføring pga. blødning

i mave og tarm. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter.

Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring evt.

112.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt læge

eller skadestue.

Træthed og bleghed, evt. tendens til halsbetændelse

og blødninger i huden pga. alvorlig blodmangel og evt.

andre forandringer i blodet. Kontakt lægen.

Almen sløjhed, bleghed, blødninger fra hud og

slimhinder, blå mærker samt tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få røde og hvide blodlegemer

og blodplader). Kontakt læge eller skadestue.

Leverbetændelse, gulsot. Kontakt læge eller skadestue.

SIADH, tilstand med ureguleret dannelse af

antidiuretisk hormon (ADH).

Høj feber, muskelstivhed, stærk svedtendens, sløret

bevidsthed (malignt neuroleptisk syndrom). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

Serotoninsyndrom som giver feber over 38 °C og

muskeltrækninger. Derudover kan man blive konfus,

ophidset, få blodtryksproblemer, hjertebanken, diarre,

kulderystelser og abnormt livlige reflekser. Kontakt

læge eller skadestue.

Uklarhed, forvirring og desorientering, evt.

hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt lægen.

Hovedpine, kvalme, synsnedsættelse og regnbuesyn

pga. forhøjet tryk i øjet (grøn stær). Kontakt straks

læge eller skadestue.

Alvorlige hjerterytmeforstyrrelser med hurtig,

uregelmæssig puls. Kontakt straks læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Meget hurtig hjerterytme, svag puls, hjertestop. Ring

112.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i

bugspytkirtlen. Kontakt læge eller skadestue.

Kraftig afskalning og afstødning af hud. Kontakt læge

eller skadestue.

Blæreformet udslæt og betændelse i huden, især på

hænder og fødder samt i og omkring munden ledsaget

af feber. Kontakt læge eller skadestue.

Muskelsmerter, muskelsvaghed eller brunfarvet urin

pga. nedbrydning af musklerne. Det kan ende med

nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse

(inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos flere

end 1 ud af 10 patienter.

Mundtørhed, som kan øge risikoen for huller i

tænderne. Hvis du tager Venlafaxin 2care4 i mere end

2-3 uger, skal du passe på din mundhygiejne, så du

ikke får huller i tænderne. Tal med din tandlæge.

Hovedpine.

Kvalme.

Svedtendenser (også nattesved).

Svimmelhed.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 100 patienter.

Unormale drømme, nedsat seksualdrift, svimmelhed

(øget spænding i musklerne), søvnløshed, nervøsitet,

forvirring, følelse af at være adskilt fra (uden for) sig

selv og virkeligheden.

Nedsat evne til at se skarpt, store pupiller, syns-

forstyrrelser.

For højt blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk

skal behandles. Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hedestigninger, rødmen.

Hjertebanken.

Gaben.

Nedsat appetit (anorexi).

Forstoppelse.

Opkastning.

Unormal sædafgang/orgasme (mænd), manglende

orgasme, impotens.

Vandladningsproblemer (ofte startbesvær), hyppig

vandladning.

Uregelmæssigheder omkring menstruationen som

f.eks. uregelmæssig, usædvanlig kraftig menstruations-

blødning.

Kraftesløshed og svaghed.

Kuldegysninger.

Prikkende, snurrende fornemmelser eller følelsesløshed

i huden.

Døsighed.

Rysten.

Diarré.

Susen for ørene (tinnitus).

Træthed.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Vægtøgning, vægttab.

Ligegyldighed, ufrivillige rykvise trækninger, rastløs

uro, svækket koordination og balance.

Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt. læge

eller skadestue.

Smagsforstyrrelser.

Svimmelhed (især, når man rejser sig for hurtigt).

Besvimelse. Ved normal puls og vejrtrækning og hurtig

opvågning, tal med læge. I alle andre tilfælde ring 112.

Hurtig puls. Kan blive alvorligt. Hvis du får meget

hurtig og uregelmæssig puls eller bliver utilpas eller

besvimer, skal du kontakte læge eller skadestue.

Ring evt. 112.

Tænderskæren.

Udslæt.

Hårtab.

Unormal orgasme (kvinder).

Lysfølsomhedsreaktion.

Besvær med at lade vandet evt. vandladningsstop.

Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt.

Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt, læber

og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Rokkende, vridende bevægelser især med benene.

Uvirkeligheds- eller fremmedfølelse over for omgivel-

serne.

Opstemthed

Muskelkramper

Blødninger i huden.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter.

En følelse af rastløshed eller manglende evne til at

sidde eller stå stille, følelse af at være opstemt eller

euforisk.

Ufrivillig vandladning.

Bivirkninger, hvor hyppigheden ikke er kendt

Blødning fra slimhinder, forlænget blødningstid.

Kvalme, utilpashed, muskelsvaghed og forvirring pga.

for lavt natrium i blodet. For lavt natrium i blodet

kan i meget sjældne tilfælde blive alvorlig med

muskelkramper og koma. Tal med lægen.

Øget prolaktin i blodet, kan stimulere mælkedannelse.

Langsomme og ufrivillige bevægelser af kroppen.

Agressivitet.

Feber, hoste og opspyt pga. lungebetændelse.

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben.

Kløe, nældefeber.

Tanker om at gøre skade på sig selv eller slå sig selv

ihjel. Kan være alvorligt. Kontakt lægen.

Svimmelhed, evt. besvimelse pga. lavt blodtryk.

Tilfælde af selvmordstanker og selvmordsadfærd er

rapporteret under behandling med Venlafaxin 2care4 eller

kort efter behandlingsophør (se pkt. 2).

Venlafaxin 2care4 kan herudover give bivirkninger, som

du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. blodprøver

herunder kolesterol og leverfunktionstest, som igen bliver

normale, når behandlingen ophører.

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge,

sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige

bivirkninger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel.

Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S.

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at

fremskaffe mere information om sikkerheden af dette

lægemiddel.

5. OPBEVARING

Opbevar Venlafaxin 2care4 utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Venlafaxin 2care4 ved almindelig

temperatur.

Tag ikke Venlafaxin 2care4 efter den udløbsdato, der står

på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den sidste dag i

den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortsakffe medicinre-

ster. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester

i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Venlafaxin 2care4 indeholder:

Aktivt stof: Venlafaxinhydrochlorid. 1 tablet indeholder

henholdsvis 37,5 mg, 75 mg eller 150 mg venlafaxin.

Øvrige indholdsstoffer: Sukkerkugler (saccharose og

majsstivelse); hydroxypropylcellulose (E463); povydon

K-30 (E1201); ethylcellulose; dibuthylsebasat; talcum

(E553B).

Kapselskal: Gelatine, rød jernoxid (E172), gul jernoxid

(E172, kun 75 mg og 150 mg), titadioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Venlafaxin 2care4 37,5 mg er en kapsel med en hvid og

en rødbrun halvdel.

Venlafaxin 2care4 75 mg er en kapsel der er lys pink på

begge halvdele.

Venlafaxin 2care4 150 mg er en kapsel der er rødbrun på

begge halvdele.

Pakningsstørrelser

Venlafaxin 2care4 37,5 mg fås i en pakningsstørrelse

á 30 hårde depotkapsler.

Venlafaxin 2care4 75 mg og 150 mg fås i paknings-

størrelser á 30 og 100 hårde depotkapsler.

Ikke alle pakningsstørrelser er nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V.

Venlafaxin 2care4 svarer til Venlafaxin KRKA.

Denne indlægsseddel blev sidst revideret

september 2017

13-2-2019

Jurnista (hydromorphone hydrochloride) prolonged-release

Jurnista (hydromorphone hydrochloride) prolonged-release

Product defect correction - potentially damaged tablets

Therapeutic Goods Administration - Australia

1-2-2019

Safety of concentrated l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride and l‐lysine sulfate produced using different strains of Corynebacterium glutamicum for all animal species based on a dossier submitted by FEFANA asbl

Safety of concentrated l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride and l‐lysine sulfate produced using different strains of Corynebacterium glutamicum for all animal species based on a dossier submitted by FEFANA asbl

Published on: Thu, 31 Jan 2019 The EFSA FEEDAP Panel previously (2016) could not conclude on the safety of certain concentrated liquid l‐lysine (base), l‐lysine monohydrochloride (HCl) and l‐lysine sulfate products manufactured using different strains of Corynebacterium glutamicum. New information on the safety of these products was provided by the applicant. The recipient strain C. glutamicum KCTC 12307BP qualifies for qualified presumption of safety (QPS) approach for safety assessment, the genetic mo...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

1-2-2019

Safety and efficacy of l‐lysine monohydrochloride and concentrated liquid l‐lysine (base) produced by fermentation using Corynebacterium glutamicum strain NRRL B‐50775 for all animal species based on a dossier submitted by ADM

Safety and efficacy of l‐lysine monohydrochloride and concentrated liquid l‐lysine (base) produced by fermentation using Corynebacterium glutamicum strain NRRL B‐50775 for all animal species based on a dossier submitted by ADM

Published on: Thu, 31 Jan 2019 The European Commission asked EFSA for an opinion on the safety for the target animals, consumer, user and the environment and on the efficacy of a l‐lysine monohydrochloride (HCl, minimum 98.5%) and of a concentrated liquid l‐lysine (base, minimum 50%) produced by a genetically modified strain of Corynebacterium glutamicum(NRRL B‐50775). They are intended to be used in feed or water for drinking for all animal species and categories. Neither the production strain C. gluta...

Europe - EFSA - European Food Safety Authority EFSA Journal

28-11-2018

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Prenoxad 1 mg/mL solution for injection (naloxone hydrochloride)

Update - medicine shortage

Therapeutic Goods Administration - Australia

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Landiolol (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0273/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

5-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Eviplera,emtricitabine,Rilpivirine (hydrochloride),Tenofovir (disoproxil fumarate), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0274/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

4-2-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Edurant,Rilpivirine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0322/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

1-2-2019


Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Summary of opinion: Doxolipad,doxorubicin hydrochloride, 31/01/2019, Negative

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Ciprofloxacin (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0253/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

31-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Cariprazine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0301/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

29-1-2019


Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Chlorphenoxamine hydrochloride : List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00010361/201805

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Sarizotan (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0287/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-1-2019

Clomicalm (Elanco GmbH)

Clomicalm (Elanco GmbH)

Clomicalm (Active substance: Clomipramine hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2019)720 of Mon, 28 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/000039/T/0030

Europe -DG Health and Food Safety

23-1-2019


Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Orphan designation: 3-(5-Amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride-, Treatment of diffuse large B-cell lymphoma, 27/06/2016, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

22-1-2019


Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Orphan designation: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes), Treatment of hepatocellular carcinoma, 23/02/2011, Positive

Europe - EMA - European Medicines Agency

16-1-2019

EU/3/18/2125 (Isabelle Ramirez)

EU/3/18/2125 (Isabelle Ramirez)

EU/3/18/2125 (Active substance: Benserazide hydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2019)221 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000001719

Europe -DG Health and Food Safety

16-1-2019

EU/3/10/833 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/10/833 (FGK Representative Service GmbH)

EU/3/10/833 (Active substance: Doxorubicin hydrochloride (in heat-sensitive liposomes)) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)237 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003113

Europe -DG Health and Food Safety

16-1-2019

EU/3/16/1672 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1672 (Celgene Europe B.V.)

EU/3/16/1672 (Active substance: 3-(5-amino-2-methyl-4-oxoquinazolin-3(4H)-yl)piperidine-2,6-dione hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2019)236 of Wed, 16 Jan 2019 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/0000003283

Europe -DG Health and Food Safety

11-1-2019


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Octenidine (dihydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0240/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-12-2018


Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Overview of comments received on 'Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance' (EMA/CHMP/800775/2017)

Europe - EMA - European Medicines Agency

13-12-2018


Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance

Europe - EMA - European Medicines Agency

11-12-2018


Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Epinephrine mepivacaine hydrochloride, mepivacaine norepinephrine, mepivacaine: List of nationally authorised medicinal products - PSUSA/00001979/201803

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Fenfluramine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0177/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): Mexiletine (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0210/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Elanco GmbH)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)8038 of Wed, 28 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/V/C/42/T/54

Europe -DG Health and Food Safety

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-gu

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): ( 2R)-2-Amino-1-[3-( {2-[p-( 4-{3-[ (3,S-diamino-6-chloro-2-pyrazinyl)ca rbonyl ]guanidino }butyl )phenoxy ]ethyl}{ 3-[ ( 2R)-2-am ino-6-guanidinohexanoyla mino] propyl }amino )propylamino ]-6-guanidino-1-hexanone hexahydrochloride, decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0134/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

28-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): naloxone (hydrochloride), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0146/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

27-11-2018


Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Opinion/decision on a Paediatric investigation plan (PIP): (R)-2-amino-3-phenylpropylcarbamate hydrochloride (solriamfetol), decision type: , therapeutic area: , PIP number: P/0207/2018

Europe - EMA - European Medicines Agency

26-11-2018

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Bioprojet Pharma)

Wakix (Active substance: Pitolisant hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7974 of Mon, 26 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

21-11-2018

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Takeda Pharma A/S)

EU/3/18/2082 (Active substance: 5-{(1R,2R)-2-[(cyclopropylmethyl)amino]cyclopropyl}-N-(tetrahydro-2H-pyran-4-yl)thiophene-3-carboxamide monohydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)7791 of Wed, 21 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/040/18

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Zogenix GmbH)

EU/3/17/1836 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7576 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/233/16/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

13-11-2018

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Zogenix GmbH)

EU/3/13/1219 (Active substance: Fenfluramine hydrochloride) - Transfer of orphan designation - Commission Decision (2018)7575 of Tue, 13 Nov 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/140/13/T/01

Europe -DG Health and Food Safety

1-11-2018

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Orion Corporation)

Dexdomitor (Active substance: dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7380 of Thu, 01 Nov 2018

Europe -DG Health and Food Safety

31-10-2018

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Daiichi Sankyo Europe GmbH)

Evista (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)7342 of Wed, 31 Oct 2018

Europe -DG Health and Food Safety

26-9-2018

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Orion Corporation)

Sileo (Active substance: Dexmedetomidine hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)6325 of Wed, 26 Sep 2018

Europe -DG Health and Food Safety

10-8-2018

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Correvio)

Brinavess (Active substance: vernakalant hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5523 of Fri, 10 Aug 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1215/T/31

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Segluromet (Active substance: ertugliflozin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)5103 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4314/T/2

Europe -DG Health and Food Safety

30-7-2018

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Noventia Pharma Srl)

Ceplene (Active substance: Histamine dihydrochloride) - Centralised - Renewal - Commission Decision (2018)5116 of Mon, 30 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/796/R/36

Europe -DG Health and Food Safety

23-7-2018

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Eli Lilly Nederland B.V.)

Optruma (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4893 of Mon, 23 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

12-7-2018

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Elanco Europe Ltd)

Econor (Active substance: Valnemulin hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2018)4580 of Thu, 12 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

11-7-2018

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Eli Lilly Nederland B.V.)

Ariclaim (Active substance: duloxetine hydrochloride) - Centralised - Withdrawal - Commission Decision (2018)4515 of Wed, 11 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

5-7-2018

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

Scientific guideline: Draft pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml product-specific bioequivalence guidance, draft: consultation open

This document provides product-specific guidance on the demonstration of the bioequivalence of pegylated liposomal doxorubicin hydrochloride concentrate for solution 2 mg/ml.

Europe - EMA - European Medicines Agency

3-7-2018

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Efficib (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4254 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/896/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Ristfor (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4249 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1235/T/77

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Velmetia (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4252 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/862/T/93

Europe -DG Health and Food Safety

3-7-2018

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Merck Sharp and Dohme B.V.)

Janumet (Active substance: sitagliptin / metformin hydrochloride) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018) 4251 of Tue, 03 Jul 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/861/T/90

Europe -DG Health and Food Safety

29-6-2018

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (BioCryst UK Ltd)

EU/3/18/2028 (Active substance: (R)-1-(3-(aminomethyl) phenyl)-N-(5-((3-cyanophenyl)(cyclopropylmethylamino)methyl)-2-fluorophenyl)-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-5-carboxamide dihydrochloride) - Orphan designation - Commission Decision (2018)4173 of Fri, 29 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMA/OD/003/18

Europe -DG Health and Food Safety