Vanquin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vanquin 10 mg/ml oral suspension
 • Dosering:
 • 10 mg/ml
 • Lægemiddelform:
 • oral suspension
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Vanquin 10 mg/ml oral suspension
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 03280
 • Sidste ændring:
 • 03-02-2018

Indlægsseddel

NDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Vanquin

Pyrvin 10 mg/ml, Oral suspension

Læs denne information grundigt. Den indeholder vigtige informationer.

De kan få Vanquin uden recept. For at opnå den bedste behandling skal De være omhyggelig med at

følge anvisningerne for Vanquin.

Gem indlægssedlen. De kan få brug for at læse den igen.

Spørg på apoteket, hvis der er mere, De vil vide.

Kontakt lægen, hvis De får det værre, eller hvis De ikke får det bedre.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis De får bivirkninger, som ikke

er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal De vide, før De begynder at tage Vanquin

Sådan skal De tage Vanquin

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Vanquin er et middel mod børneorm. Det slår såvel børneormen som dens larver ihjel og afbryder dermed

produktionen af æg. Vanquin påvirker ikke æg.

De kan tage Vanquin, hvis De har børneorm.

Børneorm er mest almindelig i børnefamilier. Børneorm lægger i tusindvis af mikroskopiske æg uden for

endetarmsåbningen, hvilket fremkalder kløe. Som regel er alle familiemedlemmer smittet, og derfor skal

alle familiemedlemmer have behandling samtidig. Da Vanquin ikke virker på børneormens æg, skal hele

familien have behandling igen efter 2-3 uger.

Foruden behandling med Vanquin er omhyggelig hygiejne meget vigtig. Se hygiejneråd i afsnit 3.

Hvis Deres læge har sagt, at De skal tage Vanquin for noget andet, skal De altid følge lægens anvisning.

2. Det skal De vide, før De begynder at tage Vanquin

Tag ikke Vanquin hvis

De er overfølsom over for pyrvin eller et af de øvrige indholdsstoffer.

Det aktive stof i Vanquin er et kraftigt farvestof.

Hvis De spilder suspension, vil den misfarve tøj m.v. med pletter, som De ikke kan fjerne igen.

Deres afføringen vil blive rød af medicinen.

De skal synke suspensionen straks for at undgå misfarvning af mund og tænder.

Hvis De kaster op, er opkastet rødt og kan være årsag til varig misfarvning.

Foruden behandling med Vanquin

er omhyggelig hygiejne meget vigtig for at udrydde børneorm. Se hy-

giejneråd i afsnit 3.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis De bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Det-

te gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke vi-

taminer og mineraler samt kosttilskud.

Der er i øjeblikket ikke kendskab til problemer med brug af Vanquin sammen med andre lægemidler, na-

turlægemidler, stærke vitamin/mineralpræparater eller kosttilskud.

Brug af Vanquin sammen med mad og drikke

De skal tage Vanquin

straks efter et måltid.

Graviditet og amning

Spørg Deres læge eller apoteket til råds, før De tager nogen form for medicin.

Graviditet

Hvis De er gravid, må De kun tage Vanquin

efter aftale med Deres læge.

Amning

Hvis De ammer, må De kun tage Vanquin efter aftale med Deres læge.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vanquin

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Vanquin

Vanquin indeholder op til 9,2 g saccharose pr. dosis (230 mg pr. ml).

Hvis De har diabetes (sukkersyge), skal De tage hensyn hertil.

Kontakt lægen, før De tager suspensionen, hvis lægen har fortalt Dem, at De ikke tåler visse suk-

kerarter.

3. Sådan skal De tage Vanquin

Hvis Deres læge har ordineret Vanquin til Dem, skal De altid følge lægens anvisning. Er De i tvivl, så

spørg lægen eller på apoteket.

Den sædvanlige dosis

til voksne og børn over 5 kg er 5 ml pr. 10 kg legemsvægt. De kan se, hvilken dosis De skal tage i følgen-

de tabel:

Cirka vægt

Dosering

5-9 kg

2,5 ml

10-14 kg

5 ml

15-24 kg

10 ml

25-34 kg

15 ml

35-44 kg

20 ml

45-54 kg

25 ml

55-64 kg

30 ml

65-74 kg

35 ml

75 og derover

40 ml

De skal tage hele dosis på én gang umiddelbart efter et måltid. De skal tage Vanquin med et glas vand. For

at undgå misfarvning af mund og tænder skal De synke suspensionen med det samme.

Ryst flasken grundigt.

For at forhindre fortsat smittespredning bør alle i familien behandles samtidig.

Gentag behandlingen efter 2-3 uger.

Børn

De må kun bruge Vanquin til børn under 2 år efter aftale med en læge.

Hygiejneråd

For at udrydde børneorm er det vigtigt, at De samtidig med behandling med Vanquin er ekstra omhyggelig

med hygiejnen.

Vask dagligt omkring endetarmsåbningen med vand og sæbe.

Vask hænderne ofte. Hold neglene korte og rene.

Sov i pyjamas eller tætsluttende bukser. Skift underbukser og pyjamas dagligt.

Skift og vask sengetøjet ofte.

Vask tøjet samme dag, som De skifter det.

Rengør badekar, badeværelsesgulv og toilet dagligt.

Ved kløe kan De fjerne eventuelle børneorm med vatpinde. Ormene gemmer sig gerne i folderne

ved endetarmsåbningen. Vask grundigt efter aftørringen.

Husdyr får ikke børneorm, men æggene kan findes i pelsen. Vask derfor hunde og katte oftere end

normalt.

Hvis De har taget for meget Vanquin

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis De har taget mere Vanquin end der står her, eller mere end

lægen har foreskrevet, og De af den grund føler Dem utilpas.

Tag pakningen med.

Hvis De har taget for meget Vanquin, kan der opstå symptomer som anført i afsnit 4. Bivirkninger.

Hvis De har glemt at tage Vanquin

Kontakt apoteket eller lægen, hvis De glemmer at gentage behandlingen senest 3 uger efter behandlingens

start.

4. Bivirkninger

Vanquin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter)

Kvalme, opkastning. Mavesmerter, diarré.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter)

Allergiske reaktioner.

Øget følsomhed for lys.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis De får bivirk-

ninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger

kan blive bedre. De eller Deres pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrel-

sen. De finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted: www.meldenbivirkning.dk.

5. Opbevaring

Opbevar Vanquin utilgængeligt for børn.

De kan opbevare Vanquin ved almindelig temperatur.

Tag ikke Vanquin efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må De ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden

6. Yderligere oplysninger

Vanquin 10 mg/ml oral suspension indeholder

Aktivt stof: Pyrvin som pyrvinembonat.

Øvrige indholdsstoffer: Saccharose, metylcellulose, natriumhydroxid, natriumphosphat, propy-

lenglycol, poloxamer 188, sorbitanmonolaurat, saltsyre, vand.

Konserveringsmiddel: Benzoesyre (E 210).

Smagsstoffer: Saccharinnatrium, kirsebæressens.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Vanquin, oral suspension er rød opslæmning med kirsebærsmag.

Pakningsstørrelse

30 ml.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Recip AB

Pipers Väg 2A

Box 906

SE-170 09 Solna

Telefon 0046 20 35 05 05 (Kundeinformation)

E-post: info@recip.se

Fremstiller

Pfizer PGM

5, Avenue de Concyr, Domaine de la Source

F-45 071 Orleans Cedex 2

Frankrig

Denne indlægsseddel blev sidst revideret september 2008