Vancomycin "Xellia"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vancomycin "Xellia" 125 mg kapsler, hårde
 • Dosering:
 • 125 mg
 • Lægemiddelform:
 • kapsler, hårde
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Vancomycin "Xellia" 125 mg kapsler, hårde
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 16665
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

Vancomycin Alpharma

Kapsler, hårde 125 mg, 250 mg

Læs denne information godt igennem, inden du begynder at tage medicinen

• Gem denne information, du får måske brug for at læse den igen

• Kontakt læge eller apotek, hvis du har spørgsmål til behandlingen

• Lægen har ordineret Vancomycin Alpharma kapsler til dig personligt. Giv

derfor ikke medicinen til andre.

1. Virkning og anvendelse

Vancomycin Alpharma kapslen

125 mg er lys grå/grå påtrykt

Vanco 125 mg.

Vancomycin Alpharma kapslen

250 mg er turkis/grøn påtrykt

Vanco 250 mg.

Vancomycin er et antibiotikum,

som udelukkende virker i selve

tarmsystemet.

Du kan bruge Vancomycin

Alpharma kapsler ved tarmbetæn-

delse, der skyldes bakterien

Clostridium difficile.

Lægen kan have foreskrevet anden

anvendelse. Følg altid lægens

anvisning.

2. Vigtig information som du

skal læse, før du tager

Vancomycin Alpharma

kapsler

Tag ikke Vancomycin Alpharma

kapsler hvis

• du er overfølsom over for det

virksomme indholdsstof eller ét

eller flere af de øvrige

indholdsstoffer.

Særlige forholdsregler

Tal med din læge, hvis du lider af

udbredte betændelsessygdomme i

tarmene, eller hvis dine nyrer ikke

virker normalt. Følg lægens

anvisninger.

Brug af Vancomycin Alpharma

sammen med mad og

drikkevarer

Du kan tage Vancomycin Alpharma

kapsler sammen med mad og

drikke.

Graviditet og amning

Få vejledning hos lægen eller på

apoteket før du tager nogen form

for medicin.

Graviditet

Du må kun tage Vancomycin

Alpharma kapsler efter lægens

anvisning.

Amning

Hvis du ammer, må du ikke tage

Vancomycin Alpharma, da

Vancomycin Alpharma udskilles i

modermælken.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vancomycin Alpharma kapsler

påvirker ikke arbejdssikkerheden

eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Brug af anden medicin

Andre lægemidler kan påvirke

virkningen af Vancomycin

Alpharma, og Vancomycin

Alpharma kan ændre virkningen af

andre lægemidler. Dette er normalt

uden praktisk betydning. Hvis du

ønsker yderligere oplysninger

herom så spørg lægen eller

apoteket.

Hvis du får lægemidler, der kan

påvirke hørelsen eller nyrerne, skal

du tale med din læge om hyppig

kontrol.

Fortæl altid lægen eller apoteket,

hvis du bruger anden medicin eller

har brugt det for nylig. Det gælder

også for medicin, som ikke er på

recept, naturlægemidler samt

stærke vitaminer og mineraler.

3. Sådan skal du tage

Vancomycin Alpharma

kapsler

Dosering

Voksne

4 kapsler (à 125 mg) eller 2 kapsler

(à 250 mg) 4-6 gange i døgnet.

Børn

50 mg/kg legemsvægt i døgnet

fordelt på 4-6 doser, dog

maksimalt 2 g/døgn.

Eksempel: et barn på 20 kg skal

have 1000 mg i døgnet fordelt på

4-6 doser.

Kapslerne skal sluges hele.

Tal med din læge, hvis du har

nedsat funktion af nyrerne. Det kan

være nødvendigt at nedsætte

dosis.

Følg altid lægens anvisning. Der er

forskel på, hvad den enkelte har

brug for.

Ændring eller stop i behandlingen

bør kun ske i samråd med lægen.

Har du taget for meget

Vancomycin Alpharma kapsler?

Kontakt lægen, skadestuen eller

apoteket, hvis du har taget mere af

Vancomycin Alpharma kapsler end

der står i denne information, eller

mere end lægen har foreskrevet,

og du føler dig utilpas.

Har du glemt at tage

Vancomycin Alpharma kapsler?

Ved glemt dosering skal den

efterfølgende dosis ikke øges.

Fortsæt behandlingen som anvist

af din læge.

4. Bivirkninger

Vancomycin Alpharma kapsler kan

som al anden medicin give

bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 behandlede): Svære

overfølsomhedsreaktioner, f.eks.

pludseligt hududslæt, åndedræts-

besvær, hævelse af ansigt, læber

og hals og besvimelse. Kontakt

straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Nyresvigt og betændelse i nyrerne

(feber og blod i urinen). Søg straks

læge.

Sjældne - meget sjældne

bivirkninger

(forekommer hos færre end 1-10

ud af 10.000 patienter):

Skællende og blæredannende

hudsygdomme, rødmen på

overkroppen, blæreagtigt udslæt,

afskalning af de øverste hudlag.

Muskelkramper, smerter i bryst og

ryg. Forandringer i blodet, der kan

vise sig ved træthed, blødning fra

hud og slimhinder og infektioner.

Søg straks læge.

Ring evt. 112.

21194-23

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 1.000 behandlede):

Hørenedsættelse, kvalme, udslæt,

kløe, kulderystelser og feber.

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 10.000 patienter):

For lavt blodtryk, lejlighedsvis

rødmen i ansigtet.

Sjældne - meget sjældne

bivirkninger

(forekommer hos færre end 1 og

10 ud af 10.000 behandlede):

Øresusen, svimmelhed, nældefeber.

Der kan i sjældne eller meget

sjældne tilfælde optræde andre

ikke alvorlige bivirkninger. Ønsker

du information om disse

bivirkninger, så spørg lægen eller

apoteket.

Fortæl læge eller apotek, hvis du

får andre bivirkninger end dem, der

står her, så bivirkningerne kan

blive indberettet til Lægemid-

delstyrelsen, og viden om

bivirkninger kan blive bedre.

Fortæl læge eller apotek, hvis du

får alvorlige bivirkninger, der bliver

ved og er generende. Nogle

bivirkninger kan kræve behandling.

Patienter og pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen.

Du finder skema og vejledning

under bivirkninger på Lægemid-

delstyrelsens netsted:

www.laegemiddelstyrelsen.dk

5. Opbevaring

Opbevar Vancomycin Alpharma

kapsler utilgængeligt for børn.

Anvend ikke Vancomycin Alpharma

kapsler efter den udløbsdato, der

er anført på pakningen.

6. Yderligere information

Aflever altid medicinrester på

apoteket.

Vancomycin Alpharma

indeholder

Det virksomme indholdsstof i

Vancomycin Alpharma kapsler er

Vancomycin 125 mg eller 250 mg

som vancomycinhydrochlorid.

De øvrige indholdsstoffer er:

Macrogoler; gelatine; jernoxid, sort

(E172); jernoxid, gul (E172);

titandioxid (E171).

250 mg kapslen indeholder

desuden: Indigotin (E132).

Blæk anvendt på 125 mg kapsler:

Shellac; propylenglycol;

koncentreret ammoniakopløsning;

kaliumhydroxid; jernoxid, sort

(E172).

Blæk anvendt på 250 mg kapsler:

Shellac; propylenglycol;

natriumhydroxid; povidon;

titandioxid (E171).

Markedsføring i Danmark

Alpharma ApS

Dalslandsgade 11

DK - 2300 København S

Revideret i august 2006.

21194-23

0044 1271 311400

0044 1271 311449

artworkstudio@actavis.co.uk

0044 1271 327411

dimensions:

105x297

pharmacode:

design repeat (single)

web:

colours/plates

1. pms 541

Vancomycin Alpharma 125 & 250mg (DK)

item no:

print proof no:

origination date:

originated by:

revision date:

revised by:

approved for print/date

21194-23

030107

070307

10-7-2018

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Teva B.V.)

Raloxifene Teva (Active substance: Raloxifene hydrochloride) - Centralised - Yearly update - Commission Decision (2017)4939 of Tue, 10 Jul 2018

Europe -DG Health and Food Safety

24-4-2018

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

DOPAMINE HYDROCHLORIDE Injection [West-Ward Pharmaceuticals Corp]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

CERTI-SINE (Phenylephrine Hydrochloride) Tablet [Certified Safety Manufacturing]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

24-4-2018

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

GLUCAGEN HYPOKIT (Glucagon Hydrochloride) Kit [Novo Nordisk]

Updated Date: Apr 24, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

AMANTADINE HYDROCHLORIDE Capsule [Sandoz Inc]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

CHLORDIAZEPOXIDE HYDROCHLORIDE Capsule, Gelatin Coated [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CLONIDINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

23-4-2018

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

IRINOTECAN HYDROCHLORIDE Injection [Heritage Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 23, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

20-4-2018

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

DULOXETINE (Duloxetine Hydrochloride) Capsule, Delayed Release [Rising Health, LLC]

Updated Date: Apr 20, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

HYDROXYZINE HYDROCHLORIDE Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

GOLD BOND ANTI ITCH (Menthol And Pramoxine Hydrochloride) Cream [Chattem, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

CETIRIZINE HYDROCHLORIDE Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ETHAMBUTOL HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [QPharma Inc]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

19-4-2018

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

GLYBURIDE AND METFORMIN HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 19, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

PRAZOSIN HYDROCHLORIDE Capsule [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

ALLERGY RELIEF (Diphenhydramine Hydrochloride) Capsule [McKesson]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

ROPINIROLE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [A-S Medication Solutions]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

18-4-2018

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

CYPROHEPTADINE HYDROCHLORIDE Tablet [Strides Shasun Limited]

Updated Date: Apr 18, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [TruPharma LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

CYCLOBENZAPRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Amneal Pharmaceuticals LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

IBUPROFEN AND PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Sugar Coated [HEB]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

VALACYCLOVIR HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [NorthStar Rx LLC]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

17-4-2018

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

METHADONE HYDROCHLORIDE Tablet [Sun Pharmaceutical Industries, Inc.]

Updated Date: Apr 17, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

KETAMINE HYDROCHLORIDE Injection [Dechra Veterinary Products]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

PSEUDOEPHEDRINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated, Extended Release [HEB]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed

13-4-2018

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

FEXOFENADINE HYDROCHLORIDE Tablet, Film Coated [Granules USA, Inc]

Updated Date: Apr 13, 2018 EST

US - DailyMed