Vaminolac

Primær information

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Vaminolac infusionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 11132
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Vaminolac,

infusionsvæske, opløsning

I henhold til

11 i den gældende bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler* er

der ikke udarbejdet en indlægsseddel for dette produkt.

Fresenius Kabi / 5. februar 2009

11 i bekendtgørelse nr. 1210 af 7 december 2007 fremgår det, at: ”Indlægssedlen

kan udelades, hvis lægemidlet er beregnet til udelukkende at skulle administreres af

sundhedspersonale eller dyrlæger, og hvis lægemidlet ikke er beregnet til

langtidsvirkende effekt.”