Valsartan "Orifarm"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Valsartan "Orifarm" 160 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 160 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Valsartan "Orifarm" 160 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Ikke markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51516
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

____________________________________________________________________________________________________________________________

Valsartan A-Pharma 80 mg

og 160 mg filmovertrukne tabletter

Valsartan

____________________________________________________________________________________________________________________________

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den

indeholder vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Valsartan A-Pharma til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den senest reviderede indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valsartan A-Pharma

3. Sådan skal du tage Valsartan A-Pharma

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Valsartan A-Pharma tilhører en gruppe medicin, der kaldes angiotensin-II-hæmmere, der hjælper

med at sænke forhøjet blodtryk.

Angiotensin-II er et stof, som findes i kroppen og får blodkarrene til at trække sig sammen,

således at blodtrykket stiger. Valsartan A-Pharma hæmmer virkningen af angiotensin-II. Derved

udvides blodkarrene, og blodtrykket falder.

Valsartan A-Pharma kan bruges til tre forskellige tilstande:

Behandling af forhøjet blodtryk hos voksne og hos børn og unge i alderen 6 til 18 år.

Forhøjet blodtryk øger belastningen af hjertet og blodkarrene. Hvis det ikke behandles, kan det

føre til, at blodkarrene i hjernen, hjertet og nyrerne beskadiges, hvilket kan ende med

hjerneblødning, hjertesvigt eller nyresvigt. Forhøjet blodtryk øger risikoen for hjerteanfald. Ved

at sænke blodtrykket til et normalt niveau nedsættes risikoen for at få disse lidelser.

Behandling af voksne patienter, som for nylig har haft et hjerteanfald (myokardieinfarkt).

”Nylig” betyder her mellem 12 timer og 10 dage.

Behandling af voksne patienter med symptomatisk hjertesvigt. Valsartan A-Pharma

bruges, når en gruppe lægemidler kaldet angiotensinkonverterende enzym (ACE)-hæmmere (et

lægemiddel til behandling af hjertesvigt) ikke kan bruges. Valsartan A-Pharma kan dog bruges

som supplement til ACE-hæmmere, når betablokkere (et andet lægemiddel til behandling af

hjertesvigt) ikke kan bruges. Hjertesvigt er forbundet med åndenød og hævede fødder og ben

på grund af væskeansamlinger. Hjertesvigt betyder, at hjertets evne til at pumpe blodet kraftigt

nok rundt i hele kroppen er svækket.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Valsartan A-Pharma

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

Tag ikke Valsartan A-Pharma:

hvis du er allergisk over for valsartan, sojaolie, jordnøddeolie eller et af de øvrige

indholdsstoffer i Valsartan A-Pharma (angivet i pkt. 6).

hvis du har en alvorlig leversygdom.

hvis du er gravid og mere end 3 måneder henne i din graviditet (det er også bedre at undgå

Valsartan A-Pharma tidligt i graviditeten) – se afsnittet Graviditet og amning.

Hvis noget af dette gælder for dig, må du ikke tage Valsartan A-Pharma.

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apoteket, før du tager Valsartan A-Pharma

hvis du har en leversygdom.

hvis du har en alvorlig nyresygdom, eller hvis du er i dialysebehandling.

hvis du lider af forsnævring af blodtilførslen til nyrerne.

hvis du for nylig har gennemgået en nyretransplantation (modtaget en ny nyre)

hvis du er i behandling efter et hjerteanfald eller hjertesvigt, vil din læge måske undersøge din

nyrefunktion.

hvis du har en alvorlig hjertesygdom, bortset fra symptomatisk hjertesvigt eller hjerteanfald.

hvis du tager medicin, der øger mængden af kalium i blodet. Dette omfatter kaliumtilskud eller

salterstatninger indeholdende kalium, kaliumbesparende medicin og heparin. Det kan være

nødvendigt at undersøge blodets kaliumindhold med regelmæssige mellemrum.

hvis du er under 18 år og tager Valsartan A-Pharma i kombination med anden medicin, som

hæmmer renin-angiotensinaldosteronsystemet (medicin, der sænker blodtrykket), vil din læge

undersøge din nyrefunktion og indholdet af kalium i dit blod med jævne mellemrum.

hvis du lider af aldosteronisme. Dette er en sygdom, hvor dine binyrer producerer for meget af

hormonet aldosteron. Hvis dette gælder for dig, frarådes det at tage Valsartan A-Pharma.

hvis du har mistet meget væske (er dehydreret) på grund af diarré, opkastninger, eller høje

doser af vanddrivende medicin (diuretika).

du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Du bør ikke

tage Valsartan A-Pharma tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er mere end 3

måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader (se afsnittet Graviditet

og amning”).

Hvis noget af dette gælder for dig, skal du fortælle det til din læge, inden du tager

Valsartan A-Pharma.

Brug af anden medicin sammen med Valsartan A-Pharma

Fortæl altid lægen eller på apoteket, hvis du tager anden medicin eller har gjort det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, f.eks. naturlægemidler og vitaminer og

mineraler.

Behandlingens effekt kan blive påvirket, hvis du tager Valsartan A-Pharma sammen med visse

andre typer medicin. Det kan være nødvendigt at ændre doseringen, at tage andre forholdsregler

eller i nogle tilfælde stoppe med den ene medicin. Dette gælder både for medicin på recept og

håndkøbsmedicin, især:

anden medicin mod forhøjet blodtryk, især vanddrivende medicin (diuretika).

medicin der øger mængden af kalium i blodet. Dette omfatter kaliumtilskud eller

salterstatninger indeholdende kalium, kaliumbesparende medicin og heparin.

en bestemt type smertestillende medicin, der kaldes non-steroid-anti-inflammatorisk medicin

(NSAID).

lithium, medicin mod visse psykiske lidelser.

Derudover:

hvis du er i behandling efter et hjerteanfald, frarådes en kombination med ACE-hæmmere

(medicin mod hjerteanfald).

hvis du er i behandling for symptomatisk hjertesvigt, frarådes en tredobbelt kombination med

ACE-hæmmere og betablokkere (medicin mod hjertesvigt).

Brug af Valsartan A-Pharma sammen med mad og drikke

Du kan tage Valsartan A-Pharma med eller uden mad. Tabletterne bør indtages med et glas

vand.

Graviditet og amning

Graviditet

Du skal fortælle din læge, hvis du tror, du er gravid (eller planlægger at blive det). Din læge vil

normalt råde dig til at stoppe med at tage Valsartan A-

Pharma og tage en anden medicin i stedet

for, før du bliver gravid, eller så snart du finder ud af, at du er gravid.

Du bør ikke tage Valsartan A-Pharma tidligt i graviditeten, og du må ikke tage det, hvis du er

mere end 3 måneder henne i graviditeten, da det kan give dit barn alvorlige skader.

Amning

Du skal fortælle din læge, hvis du ammer eller skal til at amme. Du bør ikke tage Valsartan

A-Pharma, hvis du ammer, og din læge vil muligvis vælge en anden behandling til dig, hvis du

ønsker at amme, især hvis dit barn er nyfødt eller født for tidligt.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Du skal være sikker på, hvordan Valsartan A-Pharma påvirker dig, før du kører bil, bruger værktøj

eller betjener maskiner eller udfører andre aktiviteter, der kræver koncentration. Valsartan

A-Pharma kan, som megen anden medicin mod forhøjet blodtryk, i sjældne tilfælde give

bivirkninger så som svimmelhed, træthed, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejds-

sikkerheden og evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Valsartan A-Pharma indeholder lactose og sojaolie

Valsartan A-Pharma indeholder lactose. Kontakt lægen, før du tager denne medicin, hvis lægen

har fortalt dig, at du ikke tåler visse sukkerarter.

Valsartan A-Pharma indeholder sojaolie. Du må ikke tage Valsartan A-Pharma, hvis du er

allergisk over for jordnødder (peanut) eller soja.

3. Sådan skal du tage Valsartan A-Pharma

Tag altid dette lægemiddel nøjagtigt efter lægens eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl,

så spørg lægen eller på apoteket.

Valsartan A-Pharma fås i flere tabletstyrker. Vær derfor opmærksom på, at du ikke nødvendigvis

kan bruge dine Valsartan A-Pharma tabletter til alle de anførte doseringer.

Folk med forhøjet blodtryk har ofte ingen tegn på denne lidelse. Mange føler sig helt raske. Det er

derfor vigtigt, at du overholder dine lægebesøg, selvom du føler dig rask.

Voksne patienter med forhøjet blodtryk:

Den sædvanlige dosis er 80 mg dagligt.

Imidlertid kan lægen i nogle tilfælde ordinere en højere dosis (f.eks. 160 mg eller 320 mg).

Lægen kan også kombinere Valsartan A-Pharma med anden medicin (f.eks. vanddrivende

medicin).

Brug til børn og teenagere (6 til 18 år) med forhøjet blodtryk:

Til patienter, som vejer mindre end 35 kg, er den sædvanlige dosis 40 mg valsartan én gang

dagligt. Til patienter, som vejer 35 kg eller mere, er den sædvanlige startdosis 80 mg valsartan én

gang dagligt. I nogle tilfælde kan din læge ordinere højere doser,op til 160 mg (hos børn som

vejer meller 35 kg og 80 kg) og til højst 320 mg hos børn der vejer fra 80 kg og op til 160 kg.

Børn under 6 år:

Sikkerhed og virkning er ikke klarlagt for børn i aldersgruppen 1 til 6 år.

Voksne patienter efter et nyligt hjerteanfald:

Efter et hjerteanfald starter behandlingen generelt så tidligt som 12 timer efter anfaldet,

sædvanligvis med en lav dosis på 20 mg 2 gange dagligt. Tabletstyrkerne 80 mg og 160 mg er

ikke egnet til at dosere en startdosis. Lægen vil gradvist øge dosis over adskillige uger til en

maksimumdosis på 160 mg 2 gange dagligt.

Den endelige dosis afhænger af, hvad du som patient kan tåle. Valsartan A-Pharma kan blive

givet sammen med anden behandling for hjerteanfald, og din læge vil afgøre, hvilken behandling,

der er bedst for dig.

Valsartan indlæg TRYK.indd 1

07/11/12 08.44

Voksne patienter med hjertesvigt:

Behandlingen starter sædvanligvis med 40 mg 2 gange dagligt. Lægen vil gradvist øge dosis over

adskillige uger til en maksimumdosis på 160 mg 2 gange dagligt. Den endelige dosis afhænger

af, hvad du som patient kan tåle.

Valsartan A-Pharma kan blive givet sammen med anden behandling for hjertesvigt, og din læge

vil afgøre, hvilken behandling, der er bedst for dig.

Voksne patienter med nedsat nyrefunktion:

Dosisjustering er ikke nødvendigt, hvis du har en moderat nedsat nyrefunktion (kreatininclearance

over 10 ml/min).

Voksne patienter med nedsat leverfunktion:

Du må ikke behandles med Valsartan A-Pharma, hvis din leverfunktion er alvorligt nedsat. Når din

leverfunktion er let til moderat nedsat må din dosis ikke overskride 80 mg dagligt.

Brug til børn og teenagere (6 til 18 år) med nedsat nyrefunktion:

Børn og teenagere med en meget dårlig nyrefunktion (kreatininclearance under 30 ml/min) og

børn i dialysebehandling må ikke behandles med Valsartan A-Pharma.

Dosisjustering er ikke nødvendigt hos børn med en moderat nedsat nyrefunktion

(kreatininclearance over 30 ml/min).

Brug til børn og teenagere (6 til 18 år) med nedsat leverfunktion:

Børn og teenagere må ikke behandles med Valsartan A-Pharma, hvis de har en svært nedsat

leverfunktion. Når deres leverfunktion er let til moderat nedsat må deres dosis ikke overskride

80 mg dagligt.

Du kan tage Valsartan A-Pharma med eller uden mad. Du bør drikke et glas vand samtidig med,

at du tager Valsartan A-Pharma.

Tag Valsartan A-Pharma på cirka samme tid hver dag.

Hvis du har taget for mange Valsartan A-Pharma

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget mere af Valsartan A-Pharma, end der

står i denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Tag pakningen med.

Indtagelse af for mange Valsartan A-Pharma kan føre til for lavt blodtryk, der vil give symptomer

som kraftig svimmelhed og/eller besvimelse.

Hvis du har glemt at tage Valsartan A-Pharma

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis. Hvis du har glemt at tage

en dosis tabletter, så tag den så snart du kommer i tanker om det. Hvis du snart skal tage den

næste dosis tabletter, så spring den glemte dosis tabletter over.

Hvis du holder op med at tage Valsartan A-Pharma

Hvis du holder op med at tage Valsartan A-Pharma, kan din sygdom blive forværret. Du må ikke

holde op med at tage medicinen, medmindre din læge har sagt det.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Bivirkningerne kan forekomme med en bestemt hyppighed, der defineres på denne måde:

Meget almindelig: Forekommer hos mere end 1 ud af 10 patienter

Almindelig: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter

Ikke almindelig: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter

Sjælden: Forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter

Meget sjælden: Forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 patienter

Ikke kendt: Hyppigheden kan ikke bestemmes ud fra de tilgængelige oplysninger.

Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående lægebehandling:

Du kan opleve symptomer på angioødem (en specifik allergisk reaktion), som f.eks.

hævelse i ansigt, læber, tunge eller svælg

svært ved at trække vejret eller synkebesvær

kløende udslæt

Hvis du oplever noget af dette, skal du omgående søge læge.

De øvrige bivirkninger omfatter:

Almindelig:

svimmelhed,

lavt blodtryk med eller uden symptomer som svimmelhed og besvimelse, når du rejser dig op.

nedsat nyrefunktion (tegn på nyreinsufficiens/nyresvigt)

Ikke almindelig:

angioødem (se afsnittet ” Nogle bivirkninger kan være alvorlige og kræver omgående

lægebehandling” )

pludseligt tab af bevidsthed (synkope)

snurrende/svimlende følelse (svimmelhed)

stærkt nedsat nyrefunktion (tegn på akut nyresvigt)

muskelkramper, unormal hjerterytme (tegn på hyperkaliæmi)

stakåndethed, besvær med at trække vejret, når du ligger ned, opsvulmede fødder eller ben

(tegn på hjertesvigt)

forhøjet niveau af urinstof i blodet og forhøjet niveau af serumkreatinin (hvilket kan være tegn

på unormal nyrefunktion)

hovedpine

hoste

mavesmerter

kvalme

diarré

træthed

svaghed

Ikke kendt

allergisk reaktion med udslæt, kløe og nældefeber; symptomer med feber, hævede led og

ledsmerter, muskelsmerter, hævede lymfeknuder og/eller influenza-lignende symptomer kan

opstå (tegn på serumsyge)

purpurfarvede til røde pletter, feberkløe (tegn på betændelse i blodkar også kaldet vasculitis)

usædvanlige blødninger eller blå mærker (tegn på trombocytopeni)

muskelsmerter (myalgi)

feber, ondt i halsen eller mundsår på grund af infektioner (symptomer på lavt niveau af hvide

blodlegemer også kaldet neutropeni)

nedsat hæmoglobintal og fald i procenten af røde blodlegemer i blodet (hvilket kan føre til

anæmi i alvorlige tilfælde)

forhøjede leverfunktionstal (hvilket kan være tegn på leverskader) herunder et forhøjet niveau

af bilirubin i blodet (hvilket kan medføre gulfarvning af hud og øjne i alvorlige tilfælde)

lavt niveau af natrium i blodet (hvilket kan udløse træthed, forvirring, muskeltrækninger og /

eller kramper i alvorlige tilfælde).

Hyppigheden af visse bivirkninger kan variere afhængigt af din tilstand. For eksempel blev

bivirkninger som svimmelhed og nedsat nyrefunktion set mindre hyppigt hos patienter, der var i

behandling for forhøjet blodtryk end hos patienter, der var i behandling for hjertesvigt, eller

patienter, der nylig havde haft et hjerteanfald.

Hos børn og teenagere kan endvidere ses følgende bivirkninger:

Bivirkninger hos børn og teenager er de samme, som dem der er set hos voksne.

Tal med lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke

fremgår af denne indlægsseddel.

Bivirkningerne kan dermed blive indberettet til Sundhedsstyrelsen, og viden om bivirkninger kan

blive bedre.

Patienter eller pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til Sundhedsstyrelsen.

Du finder skema og vejledning under Bivirkninger på Sundhedsstyrelsens netsted.

5. Opbevaring

Opbevar Valsartan A-Pharma utilgængeligt for børn.

Blisterpakning PVC/PE/PVDC-aluminium: Opbevar ikke Valsartan A-Pharma ved temperaturer

over 30°C.

Brug ikke Valsartan A-Pharma efter den udløbsdato, der står på pakningen efter Exp.

Udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke

smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Valsartan A-Pharma indeholder:

Aktivt stof: valsartan. En filmovertrukken tablet indeholder 80 mg eller 160 mg valsartan.

Øvrige indholdsstoffer:

Tabletkerne: lactosemonohydrat, mikrokrystallinsk cellulose, croscarmellosenatrium, povidon

K29-K32, talkum, magnesiumstearat, kolloid vandfrit silica.

Filmovertræk: polyvinylalkohol, macrogol 3350, talkum, lecithin (indeholder sojaolie) (E322),

titandioxid (E171), gul jernoxid (E172) samt rød jernoxid (E172)

Udseende og pakningsstørrelser

Valsartan A-Pharma 80 mg filmovertrukne tabletter: Lyserød, rund, hvælvet, filmovertrukket

tablet, 8 mm i diameter, med delekærv på begge sider og præget med “V” på den ene side.

Valsartan A-Pharma 160 mg filmovertrukne tabletter: Gul, oval, hvælvet, filmovertrukket tablet,

15 x 6,5 mm, med delekærv på den ene side og præget med ”V” på den anden side.

Pakningsstørrelser

PVC/PE/PVDC/aluminiumsblister, 80 mg: 100 filmovertrukne tabletter

PVC/PE/PVDC/aluminiumsblister, 160 mg: 28, 30, 98 og 100 filmovertrukne tabletter

Indehaver af markedsføringstilladelsen

A-Pharma ApS

Usserød Kongevej 32

2970 Hørsholm

Ompakket og frigivet af:

HB Medical ApS

Kanalholmen 25-29, bygn. 6

2650 Hvidovre

Denne indlægsseddel blev senest revideret oktober 2012

Ver.1

Valsartan indlæg TRYK.indd 2

07/11/12 08.44

13-9-2018

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA provides update on its ongoing investigation into valsartan products; and reports on the finding of an additional impurity identified in one firm’s already recalled products

FDA update on the ongoing investigation into valsartan impurities, recalls and current findings.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-9-2018

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

Contaminated valsartan has so far not caused an increased incidence of cancer cases in Denmark

A Danish registry study has examined if the cancer incidence rate is higher among people treated with the blood pressure lowering medicine Valsartan, which due to the risk of contamination was recalled from the market in July 2018. The study concludes that no increased cancer incidence can be seen at present.

Danish Medicines Agency

13-9-2018

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

Health Canada advises of a second impurity linked to recalled valsartan drugs

OTTAWA - Health Canada is advising Canadians that a second impurity, called N-nitrosodiethylamine (NDEA) has been found in valsartan manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals in China.

Health Canada

10-9-2018

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

Health Canada updates Canadians on estimates of health risks for recalled valsartan drugs containing NDMA

OTTAWA –Health Canada is sharing the results of its review of potential long-term health effects involving valsartan drugs that were found to contain the impurity N-nitrosodimethylamine (NDMA). Health Canada scientists have assessed the available data to determine the potential increased risk of developing cancer, to help put the risk into context for Canadians.

Health Canada

22-8-2018

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

UPDATED: Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling ALL LOTS within expiry of Valsartan/Amlodipine/HCTZ, Valsartan/Amlodipine and Valsartan tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industr...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

18-8-2018

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan / Amlodipine / HCTZ Tablets

Torrent Pharmaceuticals Limited is voluntarily recalling 14 lots of Valsartan/Amlodipine/HCTZ tablets to the consumer level due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. The impurity detected in the API is N-nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking water, air pollution, and industrial processes, and has been classified as a probabl...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-8-2018

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

Camber Pharmaceuticals, Inc. Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg Due to The Detection of Trace Amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA) Impurity, Found in an Active Pharmaceutical Ingredient (API)

As a precautionary measure, Camber Pharmaceuticals, Inc. is voluntarily recalling all unexpired lots of Valsartan Tablets, USP, 40mg, 80mg, 160mg and 320mg to the hospital, retail and consumer level. This recall of multiple batches of Valsartan Tablets was prompted due to the detection of trace amounts of N-Nitrosodimethylamine (NDMA), a possible process impurity or contaminant in an active pharmaceutical ingredient, manufactured by Hetero Labs Limited, Unit – I (API manufacturer).

FDA - U.S. Food and Drug Administration

19-7-2018

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

Valsartan-Containing Products: Update Health Professional and Consumer on Recent Recalled Products

The investigation into valsartan-containing products is ongoing and there are currently three voluntary recalls related to the NDMA impurity detected in the valsartan

FDA - U.S. Food and Drug Administration

17-7-2018

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan Hydrochlorothiazide Tablets

Teva Pharmaceuticals USA today confirmed a voluntary recall to the consumer / user level of 29 lots of single and 51 lots of combination valsartan medicines distributed under the Actavis label in the U.S. due to the detection of trace amounts of an unexpected impurity found in an active pharmaceutical ingredient (API) manufactured by Zhejiang Huahai Pharmaceutical. The impurity detected in the API is N- nitrosodimethylamine (NDMA), which is a substance that occurs naturally in certain foods, drinking wat...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

16-7-2018

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

Major Pharmaceuticals Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan Due to The Potential Presence of a Probable Carcinogen (NDMA)

As a precautionary measure, the distribution firm, Major Pharmaceuticals, is issuing a nationwide voluntary recall of all lots within expiry of Valsartan which were supplied by Teva Pharmaceuticals and labeled as Major Pharmaceuticals.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc Issues Voluntary Nationwide Recall of Valsartan and Valsartan HCTZ Tablets Due to Detection of a Trace Amount of Unexpected Impurity, N-Nitrosodimethylamine (NDMA) in The Products

Prinston Pharmaceutical Inc. dba Solco Healthcare LLC. is recalling all lots of Valsartan Tablets, 40 mg, 80mg, 160mg, and 320mg; and Valsartan-Hydrochlorothiazide Tablets, 80mg/12.5mg, 160mg/12.5mg, 160mg/25mg, 320mg/12.5mg, and 320mg/25mg to the retail level. This product recall is due to the detection of a trace amount of an unexpected impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), made by the manufacturer – Zhejiang Huahai Pharmaceutical Co. Ltd. -- that is used in the manufacture of the subject product ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

13-7-2018

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA announces voluntary recall of several medicines containing valsartan following detection of an impurity

FDA is alerting the public about a voluntary recall of several drug products containing valsartan, used to treat high blood pressure and heart failure

FDA - U.S. Food and Drug Administration

9-7-2018

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing valsartan being recalled due to contamination with a potential carcinogen

Several drugs containing the ingredient valsartan are being recalled by their manufacturers. An impurity, N-nitrosodimethylamine (NDMA), was found in the valsartan used in these products. The valsartan was supplied by Zhejiang Huahai Pharmaceuticals. NDMA is a potential human carcinogen, which means that it could cause cancer with long-term exposure. Five companies have affected products, which are being recalled (identified in table below).

Health Canada

5-7-2018

Recall of valsartan blood pressure medicine

Recall of valsartan blood pressure medicine

Impurities that could potentially be harmful to health have been found in variants of medicines containing the active substance valsartan. The medicine is used to treat hypertension and heart failure. Patients treated with these medicines are therefore advised to contact their doctor as soon as possible to be switched to another type of medicine.

Danish Medicines Agency

8-3-2012

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

Review concluded regarding general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis"

We have completed our review of an application for general reimbursement for Valsartan/Hydrochlorothiazide "Actavis". The product is neither eligible for general nor general conditional reimbursement.

Danish Medicines Agency

27-6-2018

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Novartis Europharm Limited)

Copalia HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4082 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1159/T/67

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Novartis Europharm Limited)

Exforge (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4085 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/716/T/96

Europe -DG Health and Food Safety

27-6-2018

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Novartis Europharm Limited)

Dafiro HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)4084 of Wed, 27 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1160/T/68

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Novartis Europharm Limited)

Exforge HCT (Active substance: amlodipine besylate / valsartan / hydrochlorothiazide) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3752 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/1068/T/66

Europe -DG Health and Food Safety

11-6-2018

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Novartis Europharm Limited)

Dafiro (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3753 of Mon, 11 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/776/T/99

Europe -DG Health and Food Safety

6-6-2018

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Novartis Europharm Limited)

Copalia (Active substance: amlodipine / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)3695 of Wed, 06 Jun 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/774/T/97

Europe -DG Health and Food Safety

3-5-2018

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Novartis Europharm Limited)

Entresto (Active substance: sacubitril / valsartan) - Centralised - Transfer Marketing Authorisation Holder - Commission Decision (2018)2779 of Thu, 03 May 2018 European Medicines Agency (EMA) procedure number: EMEA/H/C/4062/T/18

Europe -DG Health and Food Safety