Valaciclovir "2care4"

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Valaciclovir "2care4" 250 mg filmovertrukne tabletter
 • Dosering:
 • 250 mg
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Valaciclovir "2care4" 250 mg filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 51714
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

Valaciclovir 2care4 250 mg filmovertrukne tabletter

Valaciclovir

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder vigtige oplysninger.

– Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

– Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

– Lægen har ordineret dette lægemiddel til dig personligt. Lad derfor være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

– Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er nævnt her. Se afsnit 4.

Se den nyeste indlægsseddel på

www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage

Valaciclovir 2care4

3. Sådan skal du tage Valaciclovir 2care4

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. Virkning og anvendelse

Valaciclovir 2care4 tilhører en gruppe af lægemidler,

der kaldes antivirale midler. Lægemidlet fungerer ved

at dræbe eller stoppe væksten af de vira, som kaldes

herpes simplex-virus (HSV), varicella zoster-virus

(VZV) og cytomegalovirus (CMV).

Valaciclovir 2care4 kan anvendes til

• behandling af helvedesild (hos voksne).

• behandling af HSV-infektioner i huden og genital

herpes (hos voksne og unge over 12 år). Det kan

også bruges til at forebygge, at disse infektioner

kommer igen.

• behandling af forkølelsessår (hos voksne og unge

over 12 år).

• forebyggelse af infektion med CMV efter

organtransplantationer (hos voksne og unge over

12 år).

• behandling og forebyggelse af HSV-infektioner i

øjet.

Kontakt lægen, hvis du får det værre, eller hvis du

ikke får det bedre.

2. Det skal du vide, før du begynder at

tage Valaciclovir 2care4

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse

eller dosering end angivet i denne information.

Følg altid lægens anvisning og oplysningerne på

doseringsetiketten.

Tag ikke Valaciclovir 2care4

• hvis du er allergisk over for valaciclovir, aciclovir

eller et af de øvrige indholdsstoffer i Valaciclovir

2care4 (angivet i afsnit 6).

Advarsler og forsigtighedsregler

Kontakt lægen eller apotekspersonalet, før du tager

Valaciclovir 2care4, hvis du

• har nyreproblemer.

• har leverproblemer.

• er over 65 år.

• har nedsat immunforsvar.

Undgå at smitte andre med genital herpes

Hvis du tager Valaciclovir 2care4 til behandling

eller forebyggelse af genital herpes, eller hvis du

tidligere har haft genital herpes, skal du stadig

dyrke sikker sex og bruge kondom. Dette er vigtigt,

så du ikke smitter andre med infektionen. Du skal

undgå at dyrke sex, hvis du har sår eller blærer på

kønsorganerne.

Brug af anden medicin sammen med Valaciclovir

2care4

Fortæl det altid til lægen eller apotekspersonalet,

hvis du tager anden medicin eller har gjort det for

nylig.

Tal med din læge, hvis du tager medicin

• der påvirker nyrerne. Disse lægemidler omfatter:

aminoglykosider, organiske platinforbindelser,

jodholdige kontrastmidler, methotrexat,

pentamidin, foscarnet, ciclosporin, tacrolimus,

cimetidin og probenecid.

• fordi du er organtransplanteret

(mycophenolatmofetil).

• mod HIV (tenofovir).

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om at

du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før

du tager dette lægemiddel.

Graviditet

Hvis du er gravid må du kun tage Valaciclovir 2care4

efter aftale med lægen.

Amning

Hvis du ammer, må du kun tage Valaciclovir 2care4

efter aftale med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Valaciclovir 2care4 kan give bivirkninger, der i større

eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og

evnen til at færdes sikkert i trafikken.

Du skal derfor være opmærksom på, hvordan

medicinen påvirker dig.

3. Sådan skal du tage Valaciclovir 2care4

Tag altid Valaciclovir 2care4 nøjagtigt efter lægens

eller apotekspersonalets anvisning. Er du i tvivl, så

spørg lægen eller apotekspersonalet.

Synk tabletterne hele med et glas vand.

Tag Valaciclovir 2care4 på samme tidspunkt hver dag.

Den dosis, som du skal tage, afhænger af, hvorfor

lægen har ordineret Valaciclovir 2care4 til dig.

Lægen vil tale med dig om dette.

Den sædvanlige dosis er

Behandling af helvedesild hos voksne

Den sædvanlige dosis er 1.000 mg tre gange dagligt.

Du skal tage Valaciclovir 2care4 i 7 dage.

Behandling af forkølelsessår hos voksne og unge

over 12 år

Den sædvanlige dosis er 2.000 mg to gange dagligt.

Den anden dosis skal tages 12 timer (ikke tidligere

end 6 timer) efter den første dosis.

Du skal kun tage Valaciclovir 2care4 i én dag (to

doser).

11-2017

P447695-3

Behandling af HSV-infektioner i huden og genital

herpes hos voksne og unge over 12 år

Den sædvanlige dosis er 500 mg to gange dagligt.

Ved den første infektion skal du tage Valaciclovir

2care4 i 5 dage eller i op til 10 dage, hvis lægen har

anvist dette. Ved tilbagevendende infektioner varer

behandlingen normalt 3-5 dage.

Forebyggelse af nye HSV-infektioner efter

tidligere infektioner hos voksne og unge over

12 år

Den sædvanlige dosis er 500 mg én gang dagligt.

Nogle mennesker med infektioner, der ofte vender

tilbage, kan have gavn af at tage 250 mg to gange

dagligt.

Du skal tage Valaciclovir 2care4, indtil lægen

fortæller dig, at du skal stoppe behandlingen.

Forhindring af infektion med CMV

(cytomegalovirus) hos voksne og unge over 12 år

Den sædvanlige dosis er 2.000 mg fire gange dagligt.

Du skal tage hver dosis med ca. 6 timers mellemrum.

Du skal normalt begynde at tage Valaciclovir 2care4

så hurtigt som muligt efter din operation.

Du skal tage Valaciclovir 2care4 i ca. 90 dage efter

din operation, indtil lægen fortæller dig, at du skal

stoppe behandlingen.

Ældre

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Brug til børn under 12 år

Børn under 12 år må normalt ikke få Valaciclovir

2care4 250 mg filmovertrukne tabletter.

Nedsat nyre- og leverfunktion

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens

anvisninger.

Personer over 65 år eller personer med

nyreproblemer

Det er meget vigtigt, at du drikker vand regelmæssigt

i løbet af dagen, mens du tager Valaciclovir 2care4.

Dette vil være med til at mindske risikoen for

bivirkninger, der kan påvirke nyrerne eller nerve-

systemet. Lægen vil nøje overvåge, om du får tegn

eller symptomer på dette.

Bivirkninger, der vedrører nervesystemet, kan være en

følelse af forvirring eller ophidselse eller en følelse af

at være usædvanlig søvnig eller døsig.

Hvis du har taget for mange Valaciclovir 2care4

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du

har taget mere af Valaciclovir 2care4 tabletter, end

der står her, i denne information, eller mere end

lægen har foreskrevet (og du føler dig utilpas).

Symptomer på overdosering er akut nyresvigt,

forvirring, hallucinationer, rastløs uro, nedsat

bevidsthed, koma, kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Valaciclovir 2care4

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for

den glemte dosis.

Hvis du holder op med at tage Valaciclovir 2care4

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er

noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give

bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Blødning fra hud og slimhinder og blå mærker pga.

forandringer i blodet (for få blodplader). Kontakt

læge eller skadestue.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og

besvimelse (inden for minutter til timer), pga.

overfølsomhed (anafylaktisk reaktion). Kan være

livsfarligt. Ring 112.

• Kramper. Kontakt straks læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

• Forvirring, svær hovedpine, uro, påvirket

bevidsthed, evt. bevidstløshed, koma pga.

forstyrrelser i hjernen. Kontakt straks læge eller

skadestue. Ring evt. 112.

• Dyb bevidstløshed (koma). Ring 112.

• Uklarhed, forvirring og desorientering, evt.

hallucinationer og vrangforestillinger. Kontakt

lægen.

• Kvalme, opkastninger, almen sløjhed og aftagende

eller ophørt urindannelse pga. nedsat nyrefunktion

eller akut nyresvigt. Kontakt læge eller skadestue.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger: Forekommer hos

flere end 1 ud af 10 patienter.

• Hovedpine.

Almindelige bivirkninger: Forekommer hos mellem

1 og 10 ud af 100 patienter.

• Kvalme.

• Svimmelhed.

• Opkastning, diarre.

• Udslæt, lysfølsomhed, kløe.

Ikke almindelige bivirkninger: Forekommer hos

mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

• Almen sløjhed, tendens til betændelse

(infektioner) især halsbetændelse og feber pga.

forandringer i blodet (for få hvide blodlegemer).

Kan blive alvorligt. Hvis du får feber, skal du straks

kontakte læge.

• Forvirring.

• Hallucinationer. Kan være alvorligt. Kontakt evt.

læge eller skadestue.

• Nedsat bevidsthed, rysten, rastløs uro.

• Åndenød / åndedrætsbesvær. Kan være eller blive

alvorligt. Tal med lægen.

• Mavegener.

• Nældefeber.

• Nyresmerter, blod i urinen. Kan være alvorligt.

Kontakt lægen.

Sjældne bivirkninger: Forekommer hos mellem 1 og

10 ud af 10.000 patienter.

• Usikre bevægelser.

• Talebesvær.

• Psykiske symptomer.

• Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være

alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af

ansigt, læber og tunge, kan det være livsfarligt.

Ring 112.

Bivirkninger, der vedrører nervesystemet, forekommer

normalt hos personer med nyreproblemer, hos ældre

eller hos organtransplanterede personer, der tager

høje doser af Valaciclovir 2care4 på 8 gram eller

derover om dagen. De får det normalt bedre, når de

stopper med at tage Valaciclovir 2care4, eller hvis

dosen nedsættes.

Valaciclovir 2care4 kan herudover give bivirkninger,

som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig

om ændringer i visse laboratorieprøver, f.eks. lever-

funktion, som igen bliver normale, når behandlingen

ophører.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din

læge, sygeplejerske eller apoteket. Dette gælder også

mulige bivirkninger, som ikke er medtaget i denne

indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også

indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen via

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med

at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Valaciclovir 2care4 utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares over 30 °C.

Tag ikke Valaciclovir 2care4 efter den udløbsdato, der

står på pakningen efter EXP. Udløbsdatoen er den

sidste dag i den nævnte måned.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe

medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespan-

den.

6. Pakningsstørrelser og yderligere

oplysninger

Valaciclovir 2care4 indeholder:

- Aktivt stof: Valaciclovirhydrochlorid 278,1375 mg

svarende til valaciclovir 250 mg.

- Øvrige indholdsstoffer: Tabletkerne: Crospovidon,

mikrokrystallinsk cellulose, povidon, magnesium-

stearat.

Filmovertræk: Hypromellose, titandioxid (E171),

macrogol 400, polysorbat 80.

Udseende og pakningsstørrelser

Udseende

Hvide til offwhite, kapselformede, filmovertrukne

tabletter, der er glatte på begge sider.

Pakningsstørrelser

Valaciclovir 2care4 250 mg fås i en pakningsstørrelse

á 60 filmovertrukne tabletter.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og

fremstiller:

2care4

Tømrervej 9

6710 Esbjerg V

Valaciclovir 2care4 svarer til Valaciclovir Sandoz.

Denne indlægsseddel blev senest ændret

november 2017.