Vagifem

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Vagifem 25 mikrogram vaginaltabletter
 • Dosering:
 • 25 mikrogram
 • Lægemiddelform:
 • vaginaltabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Vagifem 25 mikrogram vaginaltabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 56780
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Vagifem

er et registreret varemærke, der tilhører Novo Nor-

disk Health Care AG.

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder

at bruge dette lægemiddel, da den indeholder vigtige

informationer.

• Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

• Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er mere, du

vil vide.

• Lægen har ordineret Vagifem

til dig personligt. Lad derfor

være med at give det til andre. Det kan være skadeligt for

andre, selvom de har de samme symptomer, som du har.

• Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis en bivirkning

bliver værre, eller hvis du får bivirkninger, som ikke er nævnt

her. Se punkt 4.

Nyeste indlægsseddel kan findes på www.indlaegsseddel.dk

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at bruge Vagifem

3. Sådan skal du bruge Vagifem

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Vagifem

indeholder estradiol

• Estradiol er et kvindeligt kønshormon.

• Det tilhører gruppen af hormoner, der kaldes østrogener.

• Det er præcist det samme som det estradiol, der produce-

res i kvindens æggestokke.

Vagifem

tilhører en gruppe af medicin, der kaldes lokal hor-

monsubstitutionsbehandling (HRT).

Det anvendes til lindring af symptomer på overgangsalderen

i skeden, såsom tørhed og irritation. I medicinsk sprog kaldes

dette atrofisk vaginitis. Det skyldes et fald i østrogenniveauet i

din krop. Dette sker naturligt efter overgangsalderen.

Vagifem

virker ved at erstatte østrogenet, der normalt

produceres i kvinders æggestokke. Det opsættes i skeden, så

hormonet frigives, hvor der er behov for det. Dette kan lindre

ubehag i skeden.

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT BRUGE

VAGIFEM

Sygehistorie og regelmæssig lægekontrol

Brugen af HRT medfører en risiko, der bør vurderes inden

behandlingens start, eller når det overvejes om behandlingen

skal fortsætte.

Før du starter (eller genstarter) med HRT, bør din læge spørge

dig om din egen samt din families sygehistorie. Din læge kan

beslutte at foretage en fysisk undersøgelse. Dette kan inde-

bære en undersøgelse af dine bryster og/eller en indvendig

undersøgelse, hvis nødvendigt.

Gå regelmæssigt til brystscreening som anbefalet af din læge.

Brug ikke Vagifem

Hvis du har nogle af følgende tilstande. Hvis du er usikker på

nogle af nedenstående tilstande, skal du tale med din læge

inden du bruger Vagifem

Brug ikke Vagifem

, hvis

• Du er overfølsom (allergisk) over for estradiol eller et eller

flere af de øvrige indholdsstoffer i Vagifem® (se pkt. 6 her-

under Yderligere oplysninger)

• Du har eller har haft brystkræft eller har mistanke herom

• Du har, har haft eller har mistanke om, at du har en hormon-

afhængig tumor, f.eks. kræft i livmoderslimhinden (endome-

triekræft)

• Du har blødninger fra skeden uden kendt årsag

• Du har fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyper-

plasi), og ikke bliver behandlet for det

• Du har eller har haft en blodprop i en vene (venøs trombo-

embolisme), såsom i benenes blodkar (dyb venetrombose)

eller i lungerne (lungeemboli)

• Hvis du har en forstyrrelse, der hæmmer blodets evne til at

størkne (såsom mangel på protein C, protein S eller anti-

trombin)

• Du har eller tidligere har haft en sygdom, der skyldes blod-

propper i arterierne, såsom et hjertetilfælde, slagtilfælde

eller hjertekramper (angina)

• Du har eller har haft en leversygdom og tests af din lever-

funktion endnu ikke er normaliserede

• Du har en sjælden tilstand, porfyri, der nedarves i familier.

Hvis nogle af ovenstående tilstande indtræder for første

gang imens du bruger Vagifem

, stop behandlingen med det

samme og konsultér din læge omgående.

Hvornår skal du være ekstra forsigtig med at bruge Vagi-

Fortæl din læge, hvis du har eller har haft nogle af følgende

sygdomme inden du begynder med behandlingen, da du i så

fald bør få foretaget kontrol oftere. I modsætning til østrogen

der tages systemisk (behandling, der påvirker hele kroppen),

anvendes Vagifem

til lokal behandling (behandling, der kun

påvirker én del af kroppen) i skeden, og absorptionen ind i

blodbanen er meget lav. Det er derfor mindre sandsynligt, at

tilstandene nævnt nedenfor vil blive værre eller komme tilbage

under behandling med Vagifem

• Astma

• Epilepsi

• Diabetes (sukkersyge)

• Galdesten

• Forhøjet blodtryk

• Migræne eller stærk hovedpine

• En leversygdom, såsom godartet svulst i leveren (levera-

denom)

• Vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endo-

metriose) ellertidligere fortykkelse af livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi)

• En sygdom der påvirker trommehinden og hørelsen (otoskle-

rose)

• En autoimmun bindevævssygdom, der påvirker mange af

kroppens organer (systemisk lupus erythematosus, SLE)

• Øget risiko for udvikling af østrogenafhængige tumorer (som

f.eks. hvis du har en mor, søster, mormor eller farmor som

har haft brystkræft)

• Øget risiko for dannelse af blodpropper (se ”Blodpropper i

en vene (venøs tromboemboli)”)

• Godartede knuder i livmoderen (uterusfibromer)

• Et meget højt fedt-indhold i blodet (triglycerider)

• Væskeophobning som skyldes hjerte- eller nyreproblemer.

Hvis du oplever en eller flere af ovenstående tilstande, eller

du er usikker, skal du tale med lægen eller apoteket, før du

bruger Vagifem

Stop med at tage Vagifem

og kontakt straks lægen

Hvis du oplever nogle af følgende bivirkninger ved brug af

HRT:

• Migræne-lignende hovedpine for første gang

• Hvis du får gennembrudsblødninger eller pletblødninger

• Hvis du bliver gul i øjnene eller huden (gulsot). Dette kan

være tegn på leverproblemer

• En markant forhøjelse af dit blodtryk (symptomerne kan

være hovedpine, træthed, svimmelhed)

• Hvis du oplever nogle af tilstandene anført under afsnittet

‘Brug ikke Vagifem

• Hvis du bliver gravid

• Hvis du bemærker tegn på en blodprop, såsom:

– smertefuld hævelse og rødmen af benene

– pludselige brystsmerter

– vejrtrækningsbesvær

For yderligere oplysninger se ”Blodpropper i en vene (venøs

tromboemboli)”

De følgende risici gælder for HRT præparater, der cirkulerer

i blodet. Det er derfor uvist, om disse risici er gældende for

lokal behandling såsom Vagifem

HRT og kræft

Øget vækst af livmoderslimhinden (endometriehyperpla-

si) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft)

Behandling med HRT tabletter med østrogen alene over en

længere periode kan øge risikoen for kræft i livmoderslim-

hinden (endometriekræft). Det er usikkert, hvorvidt der er en

tilsvarende risiko ved langtidsbehandling (mere end ét år), eller

ved gentagen brug af østrogenholdige produkter til lokalbe-

handling i skeden.

Det er blevet påvist, at Vagifem

har en meget lille systemisk

optagelse i begyndelsen af behandlingsperioden, og samtidig

behandling med gestagen er derfor ikke nødvendig.

Hvis du oplever gennembrudsblødninger eller pletblødninger,

er det som regel ikke noget du bør bekymre dig om, men du

bør alligevel kontakte din læge, da det kan være et tegn på, at

din livmoderslimhinde er blevet tykkere.

Brystkræft

Data fra kliniske studier tyder på, at behandling med kombi-

neret østrogengestagen og muligvis også behandling med

østrogen alene øger risikoen for brystkræft. Den ekstra risiko

afhænger af, hvor længe du tager HRT, og er synlig efter få års

behandling. Risikoen vender dog tilbage til udgangspunktet

inden for få år (højst 5) efter ophør af behandlingen.

Hos kvinder der har fået fjernet livmoderen og som tager HRT

med østrogen alene i 5 år, er der påvist en lille eller ingen

stigning i risikoen for brystkræft.

Undersøg regelmæssigt dine bryster. Tal med din læge,

hvis du opdager nogle ændringer såsom:

• forhøjninger eller fordybninger i huden

• ændringer af brystvorten

• knuder, som du kan se eller føle.

Kræft i æggestokkene

Kræft i æggestokkene er sjælden. En svagt øget risiko for

kræft i æggestokkene er blevet rapporteret hos kvinder, der

har taget HRT i mindst 5 til 10 år.

Virkning af HRT på hjerte og kredsløb

Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)

HRT øger risikoen for blodpropper i venerne 1,3 til 3 gange,

især i det første behandlingsår.

Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop sætter

sig i lungerne, kan den forårsage brystsmerter, stakåndethed,

besvimelse og i værste fald død.

Du har generelt større risiko for at få en blodprop i venerne

jo ældre du er, samt hvis en eller flere af følgende tilstande er

gældende for dig. Kontakt lægen hvis du har en af nedenstå-

ende tilstande:

• Du ikke er i stand til at gå eller stå i længere tid pga. en

større operation, tilskadekomst eller sygdom

• Du er svært overvægtig (BMI>30 kg/m2)

• Du har problemer med blodpropdannelse, som skal lang-

tids-behandlesmed medicin, der anvendes til at forebygge

blodpropper

• Hvis nogle af dine nære slægtninge tidligere har haft en

blodprop i benet, lungen eller et andet organ

• Du har systemisk lupus erythematosus (SLE)

• Du har kræft.

Hjerte-karsygdom

Der er ingen beviser for, at HRT vil hjælpe med at forebygge

en hjertesygdom.

Kvinder i alderen 60 år og derover, der tager østrogen-ge-

stagen HRT, vil med en lidt større sandsynlighed udvikle en

hjertesygdom end dem, der ikke tager HRT.

Blandt kvinder der har fået fjernet livmoderen og som tager

HRT med østrogen alene, er der ingen forøget risiko for at

udvikle en hjertesygdom.

Slagtilfælde

For kvinder der tager HRT er risikoen for slagtilfælde 1,5

gange højere end hos kvinder der ikke tager HRT. Antallet af

ekstra tilfælde af slagtilfælde, der skyldes brugen af HRT, vil

stige med alderen.

Andre tilstande

HRT vil ikke forebygge tab af hukommelsen. Risikoen for mu-

lig tab af hukommelsen er muligvis lidt højere hos kvinder, der

starter med at tage enhver form for HRT efter 65-års alderen.

Få rådgivning hos din læge.

Brug af anden medicin sammen med Vagifem

Fortæl det altid til lægen eller apoteket, hvis du bruger anden

medicin eller har brugt det for nylig. Det gælder også medicin,

som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlæ-

gemidler, stærke vitaminer og mineraler samt kosttilskud. Det

er dog ikke sandsynligt, at Vagifem

påvirker anden medicin.

Dette skyldes, at Vagifem

bruges lokalt i skeden og indehol-

der en lav dosis estradiol.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gra-

vid, eller planlægger at blive gravid, skal du spørge din læge

eller apotekspersonalet til råds, før du bruger dette lægemid-

del.

Graviditet

Du må ikke bruge Vagifem, hvis du er gravid. Hvis du bliver

gravid, mens du bruger Vagifem, skal du stoppe behandlingen

straks og kontakte lægen.

Amning

Du må ikke bruge Vagifem, hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Vagifem

påvirker ikke arbejdssikkerheden eller evnen til at

færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU BRUGE VAGIFEM

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering

end angivet i denne information. Følg altid lægens anvisning

og oplysningerne på doseringsetiketten.

Brug altid Vagifem

nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i

tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Brug af denne medicin

• Du kan begynde behandlingen med Vagifem® den dag, der

passer dig bedst

• Sæt vaginaltabletten op i skeden ved hjælp af applikatoren.

BRUGERVEJLEDNINGEN i slutningen af denne indlægssed-

del vil vise dig hvordan. Læs brugervejledningen grundigt før

du bruger Vagifem

Hvor meget skal bruges

• Tag 1 vaginaltablet dagligt i de første 2 uger

• Derefter tages 1 vaginaltablet 2 gange om ugen. Der skal

være 3 eller 4 dage mellem hver dosis.

Generel information omkring behandling af symptomer

på overgangsalderen

• Når der anvendes medicin for symptomer på

overgangsalderen,anbefales det at bruge den lavest ef-

fektive dosis, og at bruge medicinen i den kortest mulige

periode der er nødvendig.

• Behandlingen bør kun fortsætte, hvis fordelene opvejer

risici. Tal med din læge om dette.

Hvis du har taget for mange Vagifem

• Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget

flere Vagifem

vaginaltabletter, end der står her, eller flere

end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas. Tag pak-

ningen med.

Hvis du har glemt at tage Vagifem

• Hvis du glemmer en dosis, skal den tages, så snart du

husker det

• Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for en

glemt vaginaltablet.

Hvis du holder op med at bruge Vagifem

Kontakt lægen, hvis du ønsker at holde pause eller stoppe

behandlingen med Vagifem

. Din læge vil forklare virkningen

af at stoppe behandlingen. Han eller hun vil også diskutere

andre mulige behandlinger med dig.

Spørg lægen eller på apoteket, hvis der er noget, du er i tvivl

4. BIVIRKNINGER

Vagifem

kan som al anden medicin give bivirkninger, men

ikke alle får bivirkninger.

Følgende sygdomme er rapporteret oftere hos kvinder,

der bruger HRT i forhold til kvinder, der ikke bruger HRT:

• Brystkræft. Kontakt lægen hvis De mærker forandringer i

brysterne, fx indtrækninger af huden, ændring af brystvor-

ten eller knuder.

• Unormal vækst eller kræft i livmoderslimhinden (endometrie-

hyperplasi eller kræft). Kontakt lægen, hvis De får pletblød-

ninger gennem længere tid.

• Livmoderkræft. Kontakt lægen ved unormal vaginal blød-

ning.

• Kræft i æggestokkene.

• Blodprop i vener i ben eller lunger (venøs tromboembo-

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Vagifem

25 mikrogram vaginaltabletter

Estradiol

L90060A-02

BRUGERVEJLEDNING

Instruktion i brugen af Vagifem

lisme).

• Hjertesygdomme.

• Slagtilfælde (blodprop i hjernen).

• Muligt hukommelsestab, hvis HRT påbegyndes i en alder

over 65 år.

Alvorlige bivirkninger

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1

ud af 10.000 patienter)

• Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (in-

den for minutter til timer), pga. overfølsomhed (anafylaktisk

reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

• Brystkræft. Kontakt lægen hvis du mærker forandringer i

brysterne, f.eks. indtrækninger af huden, ændring af bryst-

vorten eller knuder.

• Kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft). Kontakt læ-

gen, hvis du får pletblødninger gennem længere tid.

• Smertende og hævede arme eller ben pga. blodprop. Kon-

takt straks læge eller skadestue. Ring evt. 112.

Ikke alvorlige bivirkninger

Almindelige bivirkninger (forekommer hos mellem 1 og 10

ud af 100 patienter):

• Svampeinfektion eller betændelse i skeden.

• Hovedpine.

• Mavesmerter, kvalme, oppustethed, maveubehag. Sure op-

stød/halsbrand, opkastninger, forøget dannelse og afgang

af luft fra tarmen.

• Blødning, udflåd eller andet ubehag fra skeden. Tal med

lægen.

• Hævelse, ømhed eller spændinger i brysterne.

• Hævede fødder, ankler og hænder (ødem).

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1

ud af 10.000 patienter):

• Væskeophobning.

• Søvnløshed.

• Depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

• Forværret migræne.

• Diarré.

• Nældefeber, kløende udslæt, rødfarvet udslæt, kløe omkring

kønsorganerne.

• Irritation og smerter i skeden, sår i skeden, krampe i skeden

(vaginismus).

• Stigning af østrogenindholdet i blodet.

• Udebleven effekt.

• Vægtstigning, stigning i østrogenindhold i blodet.

Følgende østrogen-relaterede bivirkninger er rapporteret

i meget lav forekomst og er mest sandsynlige i begyndel-

sen af behandlingen:

• Brystsmerter.

• Hævede arme og ben.

• Blødning fra skeden

Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med

systemisk østrogenbehandling:

• Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller

arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

• Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i

hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

• Galdeblæresygdom

• Hudlidelser, f.eks. brune pigmentpletter i ansigtet kaldet gra-

viditetspletter (chloasma), rødme på huden herunder feber,

udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme),

udslæt med ømme, røde knuder, oftest på ben og arme

(erythema nodosum).

• Øget vækst af godartede tumorer i livmoderen (uterusfibro-

mer)

• Epilepsi

• Tab af seksualdrift (libido)

• Forværring af astma

• Mulig demens hos personer over 65 år.

• Hjertesygdom

• Mindre blødning i hud og slimhinder

Indberetning af bivirkninger til Lægemiddelstyrelsen

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge, syge-

plejerske eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirknin-

ger, som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller

dine pårørende kan også indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen på www.meldenbivirkning.dk, ved at

kontakte Lægemiddelstyrelsen via mail på dkma@dkma.dk el-

ler med almindeligt brev til Lægemiddelstyrelsen, Axel Heides

Gade 1, 2300 København S.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at frem-

skaffe mere information om sikkerheden af dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Vagifem

utilgængeligt for børn.

Må ikke opbevares i køleskab

Brug ikke Vagifem

efter den udløbsdato, der står på karton

og blisterpakning efter EXP. Udløbsdatoen (EXP) er den sidste

dag i den nævnte måned.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet

må du ikke smide medicinrester i afløbet, toilettet eller skral-

despanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Vagifem

indeholder:

• Aktivt stof: 25 mikrogram estradiol (som estradiolhemihy-

drat). Hver vaginaltablet indeholder 25 mikrogram estradiol

(som estradiol hemihydrat).

• Øvrige indholdsstoffer: Hypromellose, lactosemonohydrat,

majsstivelse og magnesiumstearat

• Filmovertræk: Hypromellose og macrogol 6000.

Udseende og pakningsstørrelser

Hver hvid vaginaltablet findes i en applikator, beregnet til

engangsbrug.

Vagifem

er præget med NOVO 279 på den ene side.

Pakningsstørrelser

15 vaginaltabletter med applikatorer

Indehaveren af markedsføringstilladelsen:

Abacus Medicine A/S

Vesterbrogade 149

1620 København V

Tel: +45 70 22 02 12

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Frigivet af

Abacus Medicine B.V.

Herculesstraat 25

1812 PD Alkmaar

Holland

Tel +31 6 50 57 41 87

e-mail: kundeservice@abacusmedicine.com

Denne indlægsseddel blev senest revideret 12/2015

1. Afriv en enkelt blisterpakning. Pakningen åbnes som vist på

billedet.

2. Før applikatoren forsigtigt ind i skeden, indtil der føles let

modstand (8-10 cm).

3. Vaginaltabletten udløses ved at trykke forsigtigt på stem-

pelknappen, indtil du mærker et klik. Tabletten hæfter sig

fast på slimhinden med det samme. Den vil ikke falde ud,

når du står op eller går.

4. Træk applikatoren ud og kassér den.

10-8-2018

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approves new vaginal ring for one year of birth control

FDA approved Annovera (segesterone acetate and ethinyl estradiol vaginal system), a combined hormonal contraceptive for women of reproductive age used to prevent pregnancy and is the first vaginal ring contraceptive that can be used for an entire year.

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

TAYTULLA (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) by Allergan: Recall - Due to Out of Sequence Capsules

Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal placebo capsules instead of active capsules. As a result of this packaging error, oral contraceptive capsules, that are taken out of sequence, may place the user at risk for contraceptive failure and unintended pregnancy. The reversing of the order may not be apparent to either new users or previous ...

FDA - U.S. Food and Drug Administration

29-5-2018

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan Issues Nationwide Voluntary Recall of TAYTULLA® Softgel Capsules 1mg/20mcg Sample Packs Due to Out of Sequence Capsules

Allergan plc (NYSE:AGN) today issued a voluntary recall in the US market of one lot (Lot# 5620706, Expiry May-2019) of TAYTULLA® (norethindrone acetate and ethinyl estradiol capsules and ferrous fumarate capsules) 1mg/20mcg, 6x28 physicians sample pack, indicated for use by women to prevent pregnancy. Allergan recently identified, through a physician report, that four placebo capsules were placed out of order in a sample pack of TAYTULLA. Specifically, the first four days of therapy had four non-hormonal...

FDA - U.S. Food and Drug Administration