Urografin

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Urografin 30% injektionsvæske, opløsning
 • Dosering:
 • 30%
 • Lægemiddelform:
 • injektionsvæske, opløsning
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Urografin 30% injektionsvæske, opløsning
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 15363
 • Sidste ændring:
 • 17-07-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Urografin 40 mg/ 260 mg, injektionsvæske, opløsning

Natriumamidotrizoat, megluminamidotrizoat

(svarende til 145 mg jod pr ml)

Læs denne indlægsseddel grundigt, inden du begynder at bruge medicinen.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller sundhedspersonalet, hvis der er mere, du vil vide.

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får bivirkninger,

som ikke er nævnt her.

Den senest opdaterede indlægsseddel findes på www.indlaegsseddel.dk.

Oversigt over indlægssedlen

Virkning og anvendelse

Det skal du vide om Urografin

Sådan bliver du undersøgt med Urografin

Bivirkninger

Opbevaring

Yderligere oplysninger

1.

VIRKNING OG ANVENDELSE

Urografin er et kontrastmiddel til brug ved røntgenundersøgelser. Det virker ved at gøre røntgenbillederne

tydeligere.

Du kan få Urografin i forbindelse med undersøgelser af urinveje, nyrer, galdeveje.

Du skal have Urografin som en indsprøjtning. Det vil normalt være en læge eller sygeplejerske, der giver

indsprøjtningen.

Urografin er kun til diagnostisk brug, dvs. i forbindelse med undersøgelser og

ikke

i forbindelse med

behandling.

Lægen kan give dig Urografin for noget andet. Spørg lægen.

2.

DET SKAL DU VIDE OM UROGRAFIN

Du må ikke få Urografin, hvis du

er overfølsom (allergisk) over for natriumamidotrizoat, megluminamidotrizoat, andre kontraststoffer med

jod eller et af de øvrige indholdsstoffer

har dårligt hjerte

har for højt stofskifte, som ikke er blevet normalt ved behandling.

Du må ikke få Urografin til røntgenundersøgelse af livmoderen og æggelederne, hvis du er gravid eller har

underlivsbetændelse.

Du må ikke få Urografin til røntgenundersøgelse af bugspytkirtlen og galdegangen, hvis du har betændelse i

bugspytkirtlen.

Du må ikke få Urografin til undersøgelse af hulrummene i hjernen eller omkring hjernen og rygmarven.

Lægen eller sundhedspersonalet vil være ekstra forsigtig med at give dig Urografin

Tal med lægen inden du får Urografin, hvis du

er gravid eller overvejer at blive gravid

lider af eller har lidt af astma eller allergi (f.eks. skaldyrsallergi, høfeber, nældefeber)

tidligere er blevet dårlig efter indsprøjtning af andre kontraststoffer

tager medicin for hjertet eller blodtrykket (betablokkere)

har dårlige nyrer evt. pga. diabetes

har en hjerte- eller karsygdom

har eller har haft problemer med stofskiftet (skjoldbruskkirtlen) eller struma

lider af blodkræft (myelomatose)

generelt har en dårlig sundhedstilstand.

Kontakt straks lægen eller skadestuen, hvis du, efter du er blevet undersøgt, får

kløe, rødme, hævelser eller problemer med vejrtrækningen. Det kan være tegn på en alvorlig

overfølsomhedsreaktion. Reaktionerne kan komme flere dage efter, du har fået Urografin.

Vær opmærksom på følgende

Både før og efter undersøgelsen er det vigtigt, du drikker rigeligt med væske.

Ældre kan i nogle tilfælde være mere modtagelige over for bivirkninger. Tal med lægen.

Oplys altid ved blodprøvekontrol og urinprøvekontrol, at du har fået Urografin. Det kan have betydning

for prøveresultaterne.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller sundhedspersonalet, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig.

Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Tal med lægen, hvis du tager

hjerte- eller blodtryksmedicin (betablokkere)

medicin mod kræft eller medicin for at dæmpe immunforsvaret (interleukin-2).

Hvis du senere skal undersøges med radioaktive stoffer, skal du fortælle, at du har fået Urografin. Det gælder

også, selv om der er gået lang tid siden undersøgelsen (måneder). Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Brug af Urografin sammen med mad og drikke

Du skal møde op fastende til undersøgelsen. To dage før undersøgelsen, bør du desuden undgå fødevarer, der

giver luft i maven (især ærter, bønner, linser, salat, frugt, mørkt og friskt brød samt alle slags rå grøntsager).

Du bør drikke rigeligt før undersøgelsen. Din læge vil give dig yderligere information herom.

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du bruger nogen form for medicin.

Graviditet

Du vil normalt ikke blive undersøgt med Urografin, hvis du er gravid. Lægen vil vurdere for hver enkelt.

Amning

Lægen vil vurdere, om du må amme.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Urografin kan give bivirkninger, der i større eller mindre grad kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen til at

færdes sikkert i trafikken. Du skal undgå

at betjene maskiner eller køre bil indtil 24 timer efter

undersøgelsen. Tal med lægen.

3. SÅDAN BLIVER DU UNDERSØGT MED UROGRAFIN

En læge eller sygeplejerske vil normalt give dig indsprøjtningen. Du vil få indsprøjtet Urografin i en blodåre

eller i et kropshulrum lige inden din røntgenundersøgelse.

Lægen kan fortælle dig, hvilken dosis du får. Er du i tvivl, så spørg lægen eller sundhedspersonalet. Det er

kun lægen, der kan ændre dosis.

Den sædvanlige dosis er

Dosis bliver bestemt for hver enkelt patient og afhænger af din generelle sundhedstilstand, kropsvægt, alder,

hjertefunktion samt den undersøgelse du skal have foretaget.

Du skal normalt have en enkelt indsprøjtning.

Efter indsprøjtningen vil du blive observeret i op til en time på grund af risikoen for udviklingen af en

overfølsomhedsreaktion.

Hvis du har fået for meget Urografin

Kontakt lægen eller sundhedspersonalet, hvis du tror, du har fået for meget Urografin, og du føler dig utilpas.

4.

BIVIRKNINGER

Urografin kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Alvorlige bivirkninger

Hvis du får alvorlige bivirkninger, skal du straks kontakte lægen eller sundhedspersonalet.

Hvis du får alvorlige bivirkninger, efter du er udskrevet, skal du straks kontakte læge eller skadestue. Ring

evt. 112.

Sjældne til meget sjældne bivirkninger:

Det sker hos færre end 1 ud af 1.000 patienter.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til dage) pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion). Kan være livsfarligt.

Voldsomme mavesmerter og feber pga. betændelse i bugspytkirtlen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Ikke almindelige bivirkninger:

Det sker hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter.

Kvalme

Opkastning.

Nældefeber.

Lokal smerte og varmefornemmelse ved stedet for indsprøjtningen.

Akut utilpashed med slaphed, bleghed, kvalme og eventuelt besvimelse.

Urografin kan herudover give bivirkninger, som du normalt ikke mærker noget til. Det drejer sig om

ændringer i visse laboratorieprøver (stigning i serumamylase), efter røngtenundersøgelse af galde- og

bugspytkirtelgang (ERCP).

Tal med lægen eller sundhedspersonalet, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger, som ikke er nævnt her, bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan

blive bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til Lægemiddelstyrelsen. Du

finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted www.meldenbivirkning.dk.

5.

OPBEVARING

Opbevar Urografin utilgængeligt for børn.

Du kan opbevare Urografin ved almindelig temperatur.

Opbevar Urografin i original emballage beskyttet mod røntgenstråling.

Brug ikke Urografin efter den udløbsdato, der står på pakningen. Udløbsdatoen er den sidste dag i den

nævnte måned.

Urografin kan anvendes én dag efter åbning af beholderen, hvis der ikke er udtaget kontraststof.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide medicinrester i afløbet,

toilettet eller skraldespanden.

6.

YDERLIGERE OPLYSNINGER

Urografin injektionsvæske, opløsning indeholder:

Aktivt stof: natriumamidotrizoat og megluminamidotrizoat.

1 ml opløsning indeholder 40 mg natriumamidotrizoat og 260 mg megluminamidotrizoat, svarende til

145 mg/ml jod i sterilt vand.

Øvrige indholdsstoffer: natriumcalciumedetat, natriumhydroxid og vand til injektionsvæsker.

Udseende og pakningsstørrelse

Udseende

Urografin er en klar, farveløs til lys gul opløsning.

Pakningsstørrelse

Infusionsflaske med 250 ml injektionsvæske

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Bayer Schering Pharma AG

D-13342 Berlin

Tyskland

Fremstiller

BerliMed S.A

Polígono Industrial Santa Rosa,

c/Francisco Alonso s/n.

28806 Alcalá de Henares Madrid

Spanien

Repræsentant for Danmark

Bayer A/S

Arne Jacobsens Allé 13

2300 København S

Denne indlægsseddel blev sidst revideret august 2011