Uniloc

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Uniloc 100 mg tabletter
 • Dosering:
 • 100 mg
 • Lægemiddelform:
 • tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Uniloc 100 mg tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 12884
 • Sidste ændring:
 • 24-02-2018

Indlægsseddel

INDLÆGSSEDDEL: INFORMATION TIL BRUGEREN

Uniloc

®

25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter

Atenolol

Læs denne information grundigt, inden du begynder at tage medicinen

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen.

Spørg lægen eller på apoteket hvis der er mere, du vil vide.

Lægen har ordineret Uniloc

til dig personligt. Lad derfor være med at give det til

andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer, som du

har.

Tal med lægen eller apoteket hvis en bivirkning bliver værre, eller hvis du får

bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Oversigt over indlægssedlen

1. Virkning og anvendelse

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Uniloc

3. Sådan skal du tage Uniloc

4. Bivirkninger

5. Opbevaring

6. Yderligere oplysninger

1. VIRKNING OG ANVENDELSE

Uniloc

er et lægemiddel (betablokker), der virker på hjerte og blodkar.

Du kan bruge Uniloc

ved:

forhøjet blodtryk

uregelmæssig hurtig hjerterytme

forebyggende behandling af hjertekrampe (angina pectoris)

blodprop i hjertet

forebyggende behandling efter blodprop i hjertet

Lægen kan have givet dig Uniloc

for noget andet. Følg altid lægens anvisning.

2. DET SKAL DU VIDE, FØR DU BEGYNDER AT TAGE UNILOC

®

Tag ikke Uniloc

®

hvis du:

har alvorlige sygdomme i hjerte og kredsløb

har for lavt blodtryk

har nedsat surhedsgrad i blodet

har astma eller KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom, rygerlunger)

har ubehandlet fæokromocytom (en svulst som hyppigst forekommer i binyrerne)

er overfølsom over for det aktive stof eller ét eller flere af de øvrige indholdsstoffer

Vær ekstra forsigtig med at tage Uniloc

®

Tal med lægen hvis du:

får meget lav puls, når du tager Uniloc

lider af hvide ”døde” fingre og tæer (Raynauds syndrom)

har smerter, når du går (claudicatio intermittens)

får længerevarende hjertekramper (Prinzmetals angina)

får allergiske reaktioner ved insektstik eller lignende

har psoriasis

har alvorligt nedsat nyrefunktion

Vær opmærksom på at:

Uniloc

kan sløre tegn på lavt blodsukker; tal med lægen hvis du

har diabetes eller du har fastet i lang tid

hvis du skal bedøves, skal du oplyse lægen om, at du er i behandling med Uniloc

du altid ved blod- og urinprøvekontrol skal oplyse, at du er i behandling med Uniloc

Du må ikke selv stoppe behandlingen med Uniloc

, da der vil være risiko for en pludselig

stigning i blodtrykket, hjertekramper og blodprop i hjertet. I samråd med lægen skal du

gradvist nedsætte dosis i løbet af 1 - 2 uger.

Brug af anden medicin

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt

det for nylig. Dette gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i

udlandet, naturlægemidler, stærke vitaminer og mineralet samt kosttilskud.

Tal derfor med din læge, hvis du tager:

medicin mod hjerte- og kredsløbslidelser (verapamil, diltiazem, nifedipin, kinidin,

amiodaron, lidocain, methyldopa, hjerteglykosider)

medicin mod migræne og hedestigninger (clonidin)

smertestillende medicin (NSAID) (f.eks. ibuprofen, indometacin)

insulin eller tabletter mod diabetes

medicin mod depression (MAO-hæmmere, tricykliske antidepressiva)

medicin mod epilepsi (barbiturater)

medicin mod psykoser (phenothiaziner)

kraftigt smertestillende medicin (morfin og morfinlignende medicin)

Brug af Uniloc

sammen med mad og drikkevarer

Du bør ikke tage Uniloc

i forbindelse med et måltid, da mad kan nedsætte virkningen af

Uniloc

Graviditet og amning

Spørg din læge eller apoteket til råds, før du tager nogen form for medicin.

Du må ikke tage Uniloc

, hvis du er gravid, eller hvis du ammer. Lægen kan dog vurdere,

at fordelene ved at tage Uniloc

er større end de risici, der er forbundet med

behandlingen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Uniloc

kan give svimmelhed og træthed, som kan påvirke arbejdssikkerheden og evnen

til at færdes sikkert i trafikken.

3. SÅDAN SKAL DU TAGE UNILOC

Tag altid Uniloc

nøjaftigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på

apoteket.

Tabletten synkes med rigelig væske; den kan eventuelt deles eller knuses.

Voksne:

Forhøjet blodtryk

50 - 100 mg 1 gang daglig.

Uregelmæssig hurtig hjerterytme

50 - 100 mg 1 gang daglig.

Forebyggende ved hjertekramper (angina pectoris)

50 - 100 mg 1 gang daglig.

Forebyggende efter blodprop i hjertet

Normalt 50 - 100 mg 1 gang daglig. Lægen kan vælge at ændre dosis.

Ved blodprop i hjertet

Dosis er individuel.

Ældre:

Det kan være nødvendigt at begynde behandlingen med en lavere dosis. Følg lægens

anvisning.

Børn:

Uniloc

bør ikke bruges til børn.

Nedsat nyrefunktion: Det kan være nødvendigt at justere dosis ved alvorligt nedsat

nyrefunktion. Følg lægens anvisning.

Nedsat leverfunktion: Det er ikke nødvendigt at justere dosis ved nedsat leverfunktion.

Hvis du har taget for mange Uniloc

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket hvis du har taget flere Uniloc

, end der står i

denne information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer på overdosering kan være meget langsom puls, svimmelhed, besvimelse,

hjertestop, vejrtrækningsbesvær, opkastning, blåfarvning af hud og slimhinder.

Hvis du har glemt at tage Uniloc

Hvis du har glemt en dosis Uniloc

, tag den da så snart du kommer i tanke om det. Er det

tæt på tidspunktet for næste dosis springes den glemte dosis over. Tag ikke dobbelt dosis.

Hvis du holder op med at tage Uniloc

Efter langvarig behandling med Uniloc

må du kun stoppe behandlingen i samråd med

lægen.

4.

BIVIRKNINGER

Uniloc

kan, som al anden medicin, give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

Ring 112 eller søg omgående læge eller skadestue ved tegn på alvorlige bivirkninger.

Almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 100 behandlede):

Ikke alvorlige: Langsom puls, kolde hænder og fødder, for lavt blodtryk, svimmelhed,

kvalme, opkastning, diaré, forstoppelse, muskelsvaghed, træthed, øget svedtendens.

Ikke almindelige bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 1.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Søvnforstyrrelser, forhøjede levertal.

Sjældne bivirkninger (forekommer hos 1 - 10 ud af 10.000 behandlede):

Alvorlige: Forandringer i blodet, der kan vise sig ved træthed, blødning fra hud og

slimhinder samt infektioner og feber, hallucinationer, psykoser, hjerteproblemer herunder

brystsmerter og væskeophobning i arme og ben, leversygdom, vejrtrækningsbesvær hos

astmapatienter,

Ikke alvorlige: Ændringer i blodets sammensætning, forværring af diabetes, mareridt,

depression, forvirring, angst, svimmelhed, hovedpine, prikkende fornemmelse i huden,

øjentørhed, synsforstyrrelser, forværring af gangudløste smerter i læggene, hvide ”døde”

fingre og tæer, mundtørhed, hårtab, udslæt, rødme, forværring af psoriasis, kløe,

muskelspasmer, rejsningsbesvær.

Meget sjældne bivirkninger (forekommer hos færre end 1 ud af 10.000 behandlede):

Ikke alvorlige: Nedsat lyst til sex.

Hyppighed er ikke kendt

Ikke alvorlige: For lavt blodsukker, sløring af tegn på sygdom i skjoldbruskkirtlen.

Tal med lægen eller apoteket, hvis en bivirkning er generende eller bliver værre, eller hvis

du får bivirkninger, som ikke er nævnt her.

Bivirkninger bør indberettes til Lægemiddelstyrelsen, så viden om bivirkninger kan blive

bedre. Du eller dine pårørende kan selv indberette bivirkninger direkte til

Lægemiddelstyrelsen. Du finder skema og vejledning på Lægemiddelstyrelsens netsted

www.meldenbivirkning.dk

5. OPBEVARING

Opbevar Uniloc

utilgængeligt for børn.

Brug ikke Uniloc

efter den udløbsdato, der står på pakningen.

Aflever altid medicinrester på apoteket. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. YDERLIGERE OPLYSNINGER

Uniloc

®

25 mg, 50 mg og 100 mg filmovertrukne tabletter indeholder

Aktivt stof:atenolol.

Øvrige indholdsstoffer:gelatine, magnesiumstearat (E 470b), majsstivelse,

magnesiumcarbonat, tungt (E 504), hypromellose (E 464), natriumlaurilsulfat,

propylenglycol (E 1520), talcum (E 553 b), titandioxid (E171).

Udseende og pakningsstørrelser

Uniloc

er hvide, kapselformede, filmovertrukne tabletter med delekærv på den ene side

og mærket:

25 mg: ”AB21”

50 mg: ”AB55”

100 mg: ”AB57”

Uniloc

fås i flere pakningsstørrelser. Spørg lægen eller på apoteket.

Indehaver af markedsføringstilladelse og fremstiller

Nycomed Danmark ApS

Langebjerg 1

DK-4000 Roskilde

Kontakt Nycomed Information på tlf. 46 77 10 10 eller e-mail info@nycomed.dk hvis du har

yderligere spørgsmål.

Seneste indlægsseddel kan ses på www.indlaegsseddel.dk

Revideret august 2011

Der er ingen sikkerhedsadvarsler relateret til dette produkt.

16-3-2018

ATENOLOL Tablet [QPharma Inc]

ATENOLOL Tablet [QPharma Inc]

Updated Date: Mar 16, 2018 EST

US - DailyMed

14-3-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceutials Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceutials Inc.]

Updated Date: Mar 14, 2018 EST

US - DailyMed

12-3-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 12, 2018 EST

US - DailyMed

8-3-2018

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Preferred Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Mar 8, 2018 EST

US - DailyMed

7-2-2018

ATENOLOL Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

ATENOLOL Tablet [NuCare Pharmaceuticals,Inc.]

Updated Date: Feb 7, 2018 EST

US - DailyMed

6-2-2018

ATENOLOL Tablet [Major Pharmaceuticals]

ATENOLOL Tablet [Major Pharmaceuticals]

Updated Date: Feb 6, 2018 EST

US - DailyMed

1-2-2018

Cozaar vs. Atenolol

Cozaar vs. Atenolol

Cozaar (losartan) and atenolol are used to treat hypertension. Atenolol is also used to treat chest pain (angina), for management of acute heart attack (myocardial infarction), and occasionally for thyroid storm management. Cozaar and atenolol belong to different drug classes. Cozaar is an angiotensin receptor blocker (ARB) and atenolol is a beta-blocker.

US - RxList

16-1-2018

ATENOLOL Tablet [AvKARE, Inc.]

ATENOLOL Tablet [AvKARE, Inc.]

Updated Date: Jan 16, 2018 EST

US - DailyMed

2-1-2018

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

ATENOLOL Tablet [Preferred Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Jan 2, 2018 EST

US - DailyMed

29-12-2017

TENORMIN (Atenolol) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

TENORMIN (Atenolol) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Dec 29, 2017 EST

US - DailyMed

28-12-2017

ATENOLOL Tablet [Carilion Materials Management]

ATENOLOL Tablet [Carilion Materials Management]

Updated Date: Dec 28, 2017 EST

US - DailyMed

27-12-2017

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc vs. Tenormin

Norvasc (amlodipine) and Tenormin (atenolol) (and Tenormin IV) are used for the prevention and treatment of heart pain or chest pain from angina, and for the treatment of high blood pressure (hypertension).

US - RxList

19-12-2017

ATENOLOL Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Procucts LLC]

ATENOLOL Tablet [Lake Erie Medical DBA Quality Care Procucts LLC]

Updated Date: Dec 19, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ATENOLOL Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL Tablet [Rising Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

13-12-2017

ATENOLOL Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

ATENOLOL Tablet [Aphena Pharma Solutions - Tennessee, LLC]

Updated Date: Dec 13, 2017 EST

US - DailyMed

11-12-2017

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

ATENOLOL AND CHLORTHALIDONE Tablet [Actavis Pharma, Inc.]

Updated Date: Dec 11, 2017 EST

US - DailyMed

8-12-2017

ATENOLOL (Atenolol) Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

ATENOLOL (Atenolol) Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 8, 2017 EST

US - DailyMed

7-12-2017

ATENOLOL Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

ATENOLOL Tablet [St Marys Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Dec 7, 2017 EST

US - DailyMed

4-12-2017

ATENOLOL Tablet [Proficient Rx LP]

ATENOLOL Tablet [Proficient Rx LP]

Updated Date: Dec 4, 2017 EST

US - DailyMed

28-11-2017

ATENOLOL Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Nov 28, 2017 EST

US - DailyMed

24-11-2017

ATENOLOL Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

ATENOLOL Tablet [St. Mary'S Medical Park Pharmacy]

Updated Date: Nov 24, 2017 EST

US - DailyMed

20-11-2017

ATENOLOL Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

ATENOLOL Tablet [Mylan Pharmaceuticals Inc.]

Updated Date: Nov 20, 2017 EST

US - DailyMed

13-11-2017

ATENOLOL Tablet [DIRECT RX]

ATENOLOL Tablet [DIRECT RX]

Updated Date: Nov 13, 2017 EST

US - DailyMed

3-10-2017

ATENOLOL (Atenolol) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

ATENOLOL (Atenolol) Tablet [PD-Rx Pharmaceuticals, Inc.]

Updated Date: Oct 3, 2017 EST

US - DailyMed

18-9-2017

ATENOLOL Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

ATENOLOL Tablet [Contract Pharmacy Services-PA]

Updated Date: Sep 18, 2017 EST

US - DailyMed

14-8-2017

AX PHARMACEUTICAL CORP (Atenolol) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

AX PHARMACEUTICAL CORP (Atenolol) Powder [AX Pharmaceutical Corp]

Updated Date: Aug 14, 2017 EST

US - DailyMed

31-7-2017

ATENOLOL Tablet [American Health Packaging]

ATENOLOL Tablet [American Health Packaging]

Updated Date: Jul 31, 2017 EST

US - DailyMed

27-7-2017

ATENOLOL Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

ATENOLOL Tablet [Golden State Medical Supply, Inc.]

Updated Date: Jul 27, 2017 EST

US - DailyMed

26-7-2017

TENORETIC (Atenolol And Chlorthalidone) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

TENORETIC (Atenolol And Chlorthalidone) Tablet [Almatica Pharma Inc.]

Updated Date: Jul 26, 2017 EST

US - DailyMed

3-7-2017

ATENOLOL Tablet [Unit Dose Services]

ATENOLOL Tablet [Unit Dose Services]

Updated Date: Jul 3, 2017 EST

US - DailyMed

27-6-2017

ATENOLOL Tablet [Cardinal Health]

ATENOLOL Tablet [Cardinal Health]

Updated Date: Jun 27, 2017 EST

US - DailyMed

23-6-2017

ATENOLOL Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

ATENOLOL Tablet [RedPharm Drug, Inc.]

Updated Date: Jun 23, 2017 EST

US - DailyMed

21-6-2017

ATENOLOL Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

ATENOLOL Tablet [Zydus Pharmaceuticals (USA) Inc.]

Updated Date: Jun 21, 2017 EST

US - DailyMed

14-6-2017

ATENOLOL Tablet [REMEDYREPACK INC.]

ATENOLOL Tablet [REMEDYREPACK INC.]

Updated Date: Jun 14, 2017 EST

US - DailyMed