Trisequens

Primær information

 • Handelsnavn:
 • Trisequens filmovertrukne tabletter
 • Lægemiddelform:
 • filmovertrukne tabletter
 • Brugt til:
 • Mennesker
 • Medicin typen:
 • Allopatiske stof

Dokumenter

Lokation

 • Fås i:
 • Trisequens filmovertrukne tabletter
  Danmark
 • Sprog:
 • dansk

Andre oplysninger

Status

 • Kilde:
 • Lægemiddelstyrelsen - Danish Medicines Agency
 • Autorisation status:
 • Markedsført
 • Autorisationsnummer:
 • 54764
 • Sidste ændring:
 • 22-02-2018

Indlægsseddel

Indlægsseddel: Information til brugeren

TRISEQUENS

®

Filmovertrukne tabletter

Estradiol/Norethisteronacetat

Oversigt over indlægssedlen:

1. Virkning og anvendelse.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trisequens.

3. Sådan skal du tage Trisequens.

4. Bivirkninger.

5. Opbevaring.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

.

1. Virkning og anvendelse

Trisequens er et præparat til hormonsubstitutionsbehandling (HRT). Det indeholder to typer kvindelige

hormoner, et østrogen og et progestogen.

Trisequens bruges hos kvinder i overgangsalderen, hvor det er mindst 6 måneder siden at de har haft

deres sidste menstrauation.

Trisequens anvendes til:

Lindring af gener opstået efter menopausen

Efter menopausen falder mængden af østrogen, der dannes i kvindens krop. Dette kan forårsage

symptomer som varme i ansigtet, hals og bryst ("hedeture"). Din læge vil kun give dig Trisequens, hvis dine

symptomer i høj grad hæmmer dig i din hverdag.

Forebyggelse af osteoporose

Efter menopausen udvikler nogle kvinder knogleskørhed (osteoporose). Du bør tale med din læge om hvilke

behandlingsmuligheder der findes. Hvis du har øget risiko for knoglebrud på grund af osteoporose, og andre

lægemidler ikke er egnet til dig, kan du tage Trisequens til at forebygge osteoporose efter menopausen.

Erfaring med behandling af kvinder over 65 år er begrænset.

Lægen kan have foreskrevet anden anvendelse eller dosering end angivet i denne information. Følg altid

lægens anvisning og oplysningerne på doseringsetiketten.

2. Det skal du vide, før du begynder at tage Trisequens

Sygehistorie og regelmæssig kontrol

Ved brug af HRT skal der tages højde for de risici der er, når det besluttes om behandling skal startes op og

om den skal fortsættes.

Erfaring ved behandling af kvinder der går for tidligt i menopause (pga. nedsat funktion af æggestokkene

eller operation deraf) er begrænset.

Hvis du er gået for tidligt i menopause kan risikoen ved at tage HRT være anderledes for dig. Tal med din

læge.

Læs denne indlægsseddel grundigt inden du begynder at tage dette lægemiddel, da den indeholder

vigtige oplysninger.

Gem indlægssedlen. Du kan få brug for at læse den igen. Spørg lægen eller

apotekspersonalet, hvis der er mere du vil vide. Lægen har ordineret Trisequens til dig personligt. Lad derfor

være med at give medicinen til andre. Det kan være skadeligt for andre, selvom de har de samme symptomer,

som du har. Kontakt lægen eller apotekspersonalet, hvis du får bivirkninger, herunder bivirkninger, som ikke er

nævnt her. Se punkt 4. Se den nyeste indlægsseddel på www.indlaegsseddel.dk

Inden du begynder eller genoptager behandling med HRT, vil lægen spørge til din egen og din families

sygehistorie. Din læge kan beslutte at foretage en helbredsundersøgelse, herunder undersøgelse af dine

bryster og/eller en undersøgelse af dit underliv, hvis det er nødvendigt.

Når du er startet behandling med Trisequens, skal du gå til regelmæssig kontrol (mindst 1 gang om året).

Ved kontrollen bør du sammen med din læge afklare, om fordelene ved behandlingen opvejer risikoen.

Få regelmæssigt foretaget en mammografiscreening som anbefalet af din læge.

Tag ikke Trisequens

Hvis du har nogle af følgende tilstande eller hvis du er usikker på nogle af de følgende punkter, skal du

tale

med din læge

inden du tager Trisequens.

Tag ikke Trisequens:

Hvis du har eller har haft brystkræft, eller hvis du har mistanke om, at du har

brystkræft.

Hvis du har, har haft eller har mistanke om at du har

kræft i livmoderslimhinden

(endometriekræft)

eller nogen anden østrogenafhængig kræftform.

Hvis du har

uforklarlige blødninger fra skeden

Hvis du har

fortykkelse af livmoderslimhinden

(endometrie hyperplasi) og ikke er i behandling for det.

Hvis du har eller har haft

en blodprop

i en vene (trombose) f.eks. i benene (dyb vene tromboemboli)

eller i lungerne (lungeemboli)

Hvis du har

en sygdom, som hæmmer blodets evne til at størkne

(f.eks. mangel på protein C, protein

S eller antitrombin).

Hvis du har eller for nyligt har haft

hjerteanfald, slagtilfælde eller hjertekramper

(angina pectoris).

Hvis du har eller tidligere har haft en

leversygdom

og din levertal ikke er normale.

Hvis du har en arvelig stofskiftesygdom (porfyri).

Hvis du er

overfølsom

(allergisk) over for

estradiol, norethisteronacetat eller

et af de øvrige

indholdsstoffer i Trisequens (angivet i punkt 6).

Hvis nogle af disse tilstande opstår for første gang, mens du tager Trisequens, skal du straks stoppe

behandlingen og kontakte din læge.

Advarsler og forsigtighedsregler

Fortæl din læge, hvis du har eller har haft nogle af følgende sygdomme inden at du begynder behandlingen,

da de kan komme igen eller blive forværret under behandling med Trisequens. Hvis dette er tilfældet, bør du

oftere gå til kontrol hos din læge:

Godartede knuder i livmoderen (uterusfibromer).

Vækst af livmoderslimhinden uden for livmoderen (endometriose).

Fortykkelse af livmoderslimhinden (endometriehyperplasi).

Øget risiko for dannelse af blodpropper, se "Blodpropper i en vene (venøs tromboelisme)".

Øget risiko for at udvikle østrogenafhængig kræft (f.eks en mor, søster eller bedstemor som har haft

brystkræft).

Forhøjet blodtryk.

Leversygdomme, f.eks. en godartet levertumor.

Sukkersyge (diabetes).

Galdesten.

Migræne eller stærk hovedpine.

En bindevævssygdom der påvirker huden, leddene og nyrerne (systemisk lupus erythematose, SLE).

Epilepsi.

Astma.

En sygdom der påvirker trommehinden og hørelsen (otosklerose).

Et meget højt fedtindhold i blodet (triglycerider)

Væskeophobning i kroppen pga hjerte- eller nyreproblemer.

Arvelig galactoseintolerans, lactasemangel (Lapp Lactase deficiency) eller glucose-galactose-

malabsorption.

Stop med at tage Trisequens og kontakt straks lægen:

hvis du bemærker noget af følgende, når du tager HRT:

hvis du har nogle af de sygdomme, der er nævnt i "Tag ikke Trisequens".

hvis der opstår gulfarvning af huden eller det hvide i øjnene (gulsot). Dette kan være tegn på en

leversygdom.

hvis der opstår en stor stigning i blodtrykket (symptomer kan være hovedpine, træthed, svimmelhed).

hvis du får migrænelignende hovedpine for første gang.

hvis du bliver gravid.

hvis du bemærker tegn på en blodprop, såsom:

smertefuld hævelse og rødme af benene.

pludselige brystsmerter.

vejrtrækningsbesvær.

Yderligere oplysninger finder du under "Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)".

Bemærk:

Trisequens er ikke et præventionsmiddel. Hvis det er mindre end 12 måneder siden du har haft

din sidste menstruation, eller du er under 50 år, kan du stadig være nødt til at bruge ekstra prævention for at

undgå graviditet. Rådfør dig med din læge.

HRT og kræft

Fortykkelse af livmoderslimhinden (endometrie hyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden

(endometrie cancer)

Kvinder der tager HRT med kun østrogen, øger risikoen for fortykkelse af livmoderslimhinden

(endometriehyperplasi) og kræft i livmoderslimhinden (endometriekræft). Indholdet af gestagen i Trisequens

beskytter mod den øgede risiko.

Samligning:

Kvinder som stadig har deres livmoder og ikke får HRT, vil gennemsnit 5 ud af 1000 kvinder mellem 50 og

65 år blive diagnosticeret med kræft i livmoderen.

Kvinder mellem 50 og 60 år der stadig har deres livmoder og får HRT med østrogen alene, vil mellem 10 og

60 ud af 1000 kvinder få diagnosen kræft i livmoderslimhinden (dvs. mellem 5 og 55 ekstra tilfælde),

afhængig af dosis og behandlingsvarighed.

Pludselig blødning

Du vil bløde en gang om måneden (såkaldt gennembrudsblødning), når du tager Trisequens. Men hvis du

får pludselig blødning eller pletblødning udover din månedlige blødning som:

fortsætter i mere end 6 måneder,

begynder efter du har taget Trisequens i mere end 6 måneder,

fortsætter efter du er stoppet med at tage Trisequens,

Så skal du hurtigst muligt kontakte din læge.

Brystkræft

Studier viser at behandling af med kombineret østrogen-gestagen, og muligvis også HRT med østrogen

alene, øger risikoen for brystkræft. Den øgede risiko afhænger af, hvor længe du tager HRT. Den øgede

risiko vil vise sig inden for få år, men normaliseres indenfor få år (maximalt 5 år) efter behandlingen er

stoppet.

Samligning:

For kvinder i alderen 50-79 år, som ikke tager HRT, vil i gennemsnit 9-17 ud af 1000 kvinder få diagnosen

brystkræft, over en 5 års periode. For kvinder i alderen 50-79 år, som tager østrogen-gestagen HRT over en

5 års periode, vil 13-23 ud af 1000 behandlede kvinder få diagnosen brystkræft (dvs. ekstra 4-6 tilfælde).

Undersøg regelmæssigt dine bryster. Kontakt din læge, hvis du opdager ændringer som:

små fordybninger i huden,

forandringer i brystvorterne,

knuder, du kan se eller føle.

Du anbefales at deltage i mammografiscreening når det tilbydes dig. Ved mammografiscreening er det

vigtigt, at du fortæller sygeplejersken eller sundhedspersonalet som foretager screeningen, at du tager

østrogen-gestagen (HRT), da denne medicin kan øge tætheden af dine bryster. Dette kan påvirke resultatet

af mammografien. Hvis tætheden af brystet øges, kan mammografien ikke registrere alle knuder.

Kræft i æggestokkene

Kræft i æggestokkene (ovariecancer) forekommer sjældent- langt sjældnere end brystkræft. HRT behandling

med østrogen alene eller med kombineret østrogen og gestagen er blevet forbundet med en let øget risiko

for kræft i æggestokkene.

Risikoen for kræft i æggestokkene afhænger af kvindens alder. Eksempel: Blandt kvinder i alderen 50-54 år

som ikke tager HRT, dianogsticeres kræft i æggestokkene hos ca 2 ud af 2000 kvinder i løbet af en periode

på 5 år. Blandt kvinder som har taget HRT i 5 år, vil der være ca. 3 tilfælde for hver 2000 brugere (dvs. ca. 1

yderligere tilfælde).

Virkning af HRT på hjerte og kredsløb

Blodpropper i en vene (venøs tromboemboli)

HRT øger risikoen for

blodpropper i venerne

1,3 til 3 gange højere især i det første behandlingsår.

Blodpropper kan være alvorlige, og hvis en blodprop sætter sig i lungerne, kan den forårsage smerter i

brystet, åndenød, besvimelse eller i værste fald død.

Du har generelt større risiko for at få en blodprop i venerne jo ældre du er samt hvis en eller flere tilstande er

gældende for dig. Kontakt lægen hvis du har en eller flere af nedenstående tilstande:

Du igennem længere tid ikke er i stand til at gå f.eks. pga. en større operation, tilskadekomst eller

sygdom (se også afsnit 3, ”Hvis du skal opereres”).

Du er svært overvægtig (BMI > 30/m

Du har problemer med blodpropdannelse, som skal langtids-behandles med medicin, der anvendes til at

forebygge blodpropper.

Hvis en nær slægtning på et tidspunkt har haft en blodprop i benet, lungen eller et andet organ.

Du har en alvorlig bindevævssygdom (systemisk lupus erythematosus).

Du har kræft.

Ved symptomer på en blodprop, se ”Stop med at tage Trisequens og kontakt straks lægen.

Samligning:

Blandt kvinder i 50’erne, som ikke tager HRT, forventes i gennemsnit 4 til 7 ud af 1.000 at få en blodprop i

en vene over en 5-års periode.

Blandt kvinder i 50’erne, som har taget østrogen-gestagen HRT i over 5 år, vil antallet være mellem 9 og 12

tilfælde ud af 1.000 behandlede (d.v.s. 5 ekstra tilfælde).

Hjerte-karsygdom (hjerteanfald)

Der forelægger ingen dokumentation på at HRT forebygger et hjerteanfald.

Kvinder der er fyldt 60 år, der tager østrogen-gestagen HRT, vil have en lidt større risiko for at udvikle en

hjertesygdom end de, der ikke tager HRT.

Slagtilfælde

Risikoen for at slagtilfælde er omkring 1,5 gange højere hos kvinder som tager HRT end hos de der ikke

tager det. Risikoen stiger med alderen.

Samligning:

For kvinder i 50-års alderen, som ikke anvender hormonsubstitutionsbehandling, vil der i gennemsnit være 8

ud af 1000 kvinder, som får et slagtilfælde indenfor 5 år. For kvinder i 50-årsalderen, som anvender

hormonsubstitutionsbehandling, vil der være 11 ud af 1000 kvinder, som får et slagtilfælde indenfor 5 år

(dvs. 3 ekstra tilfælde).

Andre tilstande

HRT vil ikke forebygge tab af hukommelsen. Det tyder på at risikoen for tab af hukommelsen er højere hos

kvinder, der starter med at tage HRT efter de er fyldt 65-år. Spørg din læge til råds.

Brug af anden medicin sammen med Trisequens

Anden medicin kan påvirke virkningen af Trisequens (det kan f.eks. føre til forstyrrelser i blødningsmønstret).

Tal med din læge, hvis du tager:

medicin mod

epilepsi

(phenobarbital, phenytoin, carbamazepin).

medicin mod

tuberkulose

(rifampicin, rifabutin).

medicin mod

HIV

(nevirapin, efavirenz, ritonavir, nelfinavir).

naturmedicin som indeholder

perikum

(Hypericum perforatum).

medicin mod svampeinfektioner (ketoconazol).

antibiotika (penicilliner, tetracyklin).

medicin ved transplantation (cyclosporin).

medicin mod

hepatitis C infektioner

(f. eks. telaprevir).

Fortæl det altid til lægen eller på apoteket, hvis du bruger anden medicin eller har brugt det for nylig. Dette

gælder også medicin, som ikke er købt på recept, medicin købt i udlandet, naturlægemidler, stærke

vitaminer og mineraler samt kosttilskud.

Laboratorieundersøgelser

Oplys altid ved blodprøvekontrol at du er i behandling med Trisequens. Det kan have betydning for

prøveresultaterne.

Brug af Trisequens sammen med mad og drikke og alkohol

Du kan tage Trisequens i forbindelse med et måltid, men det er ikke nødvendigt.

Graviditet og amning

Hvis du er gravid eller ammer, har mistanke om, at du er gravid, eller planlægger at blive gravid, skal du

spørge din læge eller apotekspersonalet til råds, før du tager dette lægemiddel.

Graviditet:

Du må ikke tage Trisequens, hvis du er gravid.

Trisequens er kun godkendt til kvinder i overgangsalderen. Hvis du bliver gravid, skal du stoppe med at

tage Trisequens, og kontakte lægen.

Amning:

Du må ikke tage Trisequens hvis du ammer. Tal med lægen.

Trafik- og arbejdssikkerhed

Trisequens påvirker ikke eller kun i ubetydelig grad arbejdssikkerheden eller evnen til at færdes sikkert i

trafikken.

Vigtig information om nogle af de øvrige indholdsstoffer i Trisequens

Denne medicin indeholder lactose. Hvis din læge har fortalt dig at du ikke tåler visse sukkerarter, så kontakt

lægen inden du tager Trisequens.

3. Sådan skal du tage Trisequens

Tag altid Trisequens nøjagtigt efter lægens anvisning. Er du i tvivl, så spørg lægen eller på apoteket.

Din læge vil ordinere så lav en dosis som muligt i den kortest mulige periode, som giver dig

symptomlindring. Tal med din læge, hvis du mener at denne dosis er for stærk eller ikke er stærk nok.

Hvis du ikke er i behandling med et HRT præparat eller skifter til et andet kombineret HRT præparat, kan du

starte med at tage Trisequens den dag, der passer dig. Hvis du skifter fra en anden HRT behandling, bør

behandlingen starte dagen efter, at den tidligere er fuldendt.

Tabletterne bør indtages sammen med rigelig mængde vand (1½ dl).

Den sædvanlige dosis er

Voksne:

1 tablet dagligt, uden afbrydelser, fortrinsvis på samme tidspunkt af dagen, i rækkefølgen:

Blå tablet (østrogen) i 12 dage.

Hvid tablet (østrogen-gestagen) i 10 dage.

Rød tablet (østrogen) i 6 dage.

Efter indtagelse af den sidste røde tablet, fortsættes behandlingen næste dag med den første blå tablet i en

ny pakke. Du skal ikke holde pause.

Nedsat leverfunktion:

Det kan være nødvendigt at ændre dosis. Følg lægens anvisninger.

Instruktion i brugen af kalenderpakken

Kalenderpakningen er lavet sådan, at du først skal dreje den gennemsigtige skive, når tabletten under

åbningen er taget ud. Du kan kun dreje den gennemsigtige skive i retning med uret.

1. Sådan sætter du ugedagsskiven.

Drej midterskiven, således at ugedagen står ud for den lille plastikspids.

2. Sådan tager du den første tablet ud

Knæk plastikspidsen af og vip den første tablet ud.

3. Hver dag

Drej den gennemsigtige skive med uret i pilens retning frem til næste ugedag. Vip næste tablet ud. Husk kun

at tage en tablet én gang om dagen. Du kan først dreje den gennemsigtige skive, når du har fjernet tabletten

i åbningen.

Hvis du skal opereres

Hvis du skal opereres, skal du fortælle lægen at du tager Trisequens. Det kan være nødvendigt at stoppe

med at tage Trisequens 4 til 6 uger inden operationen, for at nedsætte risikoen for blodpropper (se afsnit 2

”Blodpropper i en vene (trombose)”). Spørg din læge hvornår du kan starte med at tage Trisequens igen.

Hvis du har taget for mange Trisequens

Kontakt lægen, skadestuen eller apoteket, hvis du har taget flere Trisequens, end der står i denne

information, eller flere end lægen har foreskrevet, og du føler dig utilpas.

Symptomer:

Kvalme og opkastning.

Hvis du har glemt at tage Trisequens.

Du må ikke tage en dobbeltdosis som erstatning for den glemte dosis.

Hvis du har glemt at tage en tablet på det sædvanlige tidspunkt, skal du tage den inden for de næste 12

timer. Hvis der er gået mere end 12 timer, skal du springe den glemte tablet over og fortsætte

behandlingen som sædvanlig.

Hvis du glemmer at tage en tablet, kan det øge risikoen for gennembrudsblødning og pletblødning.

Hvis du holder op med at tage Trisequens

Spørg lægen eller apotekspersonalet, hvis der er noget, du er i tvivl om.

4. Bivirkninger

Dette lægemiddel kan som al anden medicin give bivirkninger, men ikke alle får bivirkninger.

De hyppigste bivirkninger er blødning fra skeden, smerter i brysterne eller brystspænding. Blødning fra

skeden forekommer oftest i de første behandlingsmåneder. Smerter i brysterne forsvinder sædvanligvis

efter få måneders behandling.

Følgende sygdomme er rapporteret oftere hos kvinder der anvender hormonsubstitutionsterapi, i forhold til

kvinder, der ikke anvender det:

brystkræft

abnorm vækst eller kræft i livmoderslimhinden (endometrie hyperplasi eller -kræft)

kræft i æggestokkene

blodprop i vene i ben eller lunge (venøs tromboemboli)

hjertesygdomme

slagtilfælde

mulig hukommelsestab hvis hormonsubstitutionsbehandling startes i en alder over 65 år.

For mere information om disse bivirkninger, se afsnit 2 "Det skal du vide før du begynder at tage

Trisequens".

Alvorlige bivirkninger

Sjældne bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 10.000 patienter):

Pludselige smerter i brystet, smerter ved vejrtrækning, hoste og åndenød pga. blodprop i lungen. Ring

112.

Smerter og hævelse i ben eller arme pga. årebetændelse med dannelse af blodprop (trombophlebitis).

Kontakt lægen eller skadestuen.

Ikke alvorlige bivirkninger

Meget almindelige bivirkninger

(forekommer hos flere end 1 ud af 10 patienter):

Smerter i brysterne eller brystspændinger.

Uregelmæssig menstration eller usædvanlig kraftig menstruationsblødning.

Almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 100 patienter):

Svampeinfektion i skeden.

Betændelse i skeden.

Kvalme.

Mavesmerter, oppustet mave eller ubehag i maven.

Vægtstigning, åndenød, hævede ankler, fødder, ben og hænder pga. væskeophobning i kroppen. Tal

med lægen.

Depression eller forværring af depression. Kan være eller blive alvorligt. Tal med lægen.

Hovedpine, migræne eller forværring af migræne.

Rygsmerter, kramper i benene.

Væskeophobning i brysterne eller øget brystomfang.

Muskelknuder i livmoderen (uterusfibromer), forværring eller tilbagefald af muskelknuder.

Hævede arme og ben (perifere ødemer).

Vægtstigning.

Ikke almindelige bivirkninger

(forekommer hos mellem 1 og 10 ud af 1.000 patienter):

Overfølsomhed.

Nervøsitet.

Oppustethed og luftafgang fra tarmen.

Hårtab, øget hårvækst (mandig hårvækst), bumser (acne).

Kløe eller nældefeber.

Årebetændelse (overfladisk trombophlebitis).

Uregelmæssige og voldsomme blødninger pga. fortykkelse af livmoderslimhinden (endometrie

hyperplasi).

Menstruationssmerter.

Manglende virkning.

Andre bivirkninger, som er set i forbindelse med Trisequens

Nedenstående bivirkninger er blevet rapporteret i forbindelse med hormonbehandling (østrogen-gestagen).

Hyppigheden er ukendt, men sandsynligvis meget sjælden.

Kræft i livmoderen.

Godartede og ondartede svulster (inklusive cyster og polypper), polypper i livmoderen.

Pludseligt hududslæt, åndedrætsbesvær og besvimelse (inden for minutter til timer), pga. overfølsomhed

(anafylaktisk reaktion/shock). Kan være livsfarligt. Ring 112.

Lammelser, taleforstyrrelser, bevidstløshed pga. blodprop i hjernen eller hjerneblødning. Ring 112.

Åndenød, angst, brystsmerter med udstråling til hals eller arme pga. blodprop i hjertet. Ring 112.

Pludselige, kraftige smerter i mellemgulvet eller under ribbenene på højre side pga. galdesten, eller

tilbagefald af galdesten. Kontakt læge eller skadestue.

Søvnløshed, angst.

Ændring i sexsual drift.

Synsforstyrrelser.

Forhøjet blodtryk eller forværring af forhøjet blodtryk. Tal med lægen. For højt blodtryk skal behandles.

Meget forhøjet blodtryk er alvorligt.

Opkastning, sure opstød/halsbrand.

Fedtet hud (seborré).

Almindeligt udslæt.

Udslæt (nældefeber) og hævelser. Kan være alvorligt. Tal med lægen. Hvis der er hævelse af ansigt,

læber og tunge, kan det være livsfarligt. Ring 112.

Vægttab.

Kløe i skridtet.

Svimmelhed.

Følgende bivirkninger er rapporteret i forbindelse med anvendelse af andre HRT behandlinger:

Galdeblære sygdom.

Forskellige hudsygdomme:

Misfarvning af hud, især i ansigt og nakke, kendt som ”graviditetspletter” (chloasma).

Hududslæt i form af rød-lilla pletter på huden. Det forekommer normalt på balder, ben og men også

på albuerne (vaskulær purpura).

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema nodosum).

Feber, udslæt i ansigt og på arme og ben (erythema multiforme).

Svigtende eller nedsat hukommelse hvis hormonsubstitutionsbehandling startes i en alder over 65 år.

Indberetning af bivirkninger

Hvis du oplever bivirkninger, bør du tale med din læge eller apoteket. Dette gælder også mulige bivirkninger,

som ikke er medtaget i denne indlægsseddel. Du eller dine pårørende kan også indberette bivirkninger

direkte til Lægemiddelstyrelsen via de oplysninger, der fremgår herunder.

Lægemiddelstyrelsen

Axel Heides Gade 1

DK-2300 København S

Websted: www.meldenbivirkning.dk

E-mail: dkma@dkma.dk.

Ved at indrapportere bivirkninger kan du hjælpe med at fremskaffe mere information om sikkerheden af

dette lægemiddel.

5. Opbevaring

Opbevar Trisequens utilgængeligt for børn.

Tag ikke Trisequens efter den udløbsdato, der står på pakningen. Hvis pakningen er mærket med EXP

betyder det at udløbsdatoen er den sidste dag i den nævnte måned.

Opbevar ikke Trisequens ved temperaturer over 25 °C

Opbevar ikke Trisequens i køleskab.

Opbevar Trisequens i ydre karton, da det er følsomt for lys.

Spørg på apoteket, hvordan du skal bortskaffe medicinrester. Af hensyn til miljøet må du ikke smide

medicinrester i afløbet, toilettet eller skraldespanden.

6. Pakningsstørrelser og yderligere oplysninger

Trisequens, filmovertrukne tabletter indeholder:

Aktivt stof:

Estradiol og norethisteronacetat.

De blå filmovertrukne tabletter indeholder:

Estradiol 2 mg (som estradiolhemihydrat).

De hvide filmovertrukne tabletter indeholder:

Estradiol 2 mg (som estradiolhemihydrat) og norethisteronacetat 1 mg.

De røde filmovertrukne tabletter indeholder:

Estradiol 1 mg (som estradiolhemihydrat).

Øvrige indholdsstoffer:

Lactosemonohydrat, majsstivelse, hydroxypropylcellulose, talcum og magnesiumstearat.

Filmovertræk:

Blå tablet: Hypromellose, talcum, titandioxid (E 171), indiocarmin (E 132) og macrogol 400.

Hvid tablet: Hypromellose, triacetin og talcum.

Rød tablet: Hypromellose, talcum, titandioxid (E 171), rød jernoxid (E 172) og propylenglycol.

Pakningsstørrelser:

Trisequens fås i pakninger med 1 x 28 filmovertrukne tabletter og 3 x 28 filmovertrukne tabletter.

Hver pakning indeholder 12 blå filmovertrukne tabletter præget med NOVO 280, 10 hvide filmovertrukne

tabletter præget med NOVO 281 og 6 røde filmovertrukne tabletter præget med NOVO 282.

Begge pakningsstørrelser er ikke nødvendigvis markedsført.

Indehaver af markedsføringstilladelsen og fremstiller

Indehaver af markedsføringstilladelsen

Orifarm A/S, Energivej 15, 5260 Odense S

Mail: info@orifarm.com

Fremstiller:

Orifarm Supply s.r.o., Palouky 1366, 253 01 Hostivice, CZ

I Danmark markedsføres Trisequens også som Trisekvens.

For yderligere oplysninger om denne medicin og ved reklamationer kan du henvende dig til Orifarm A/S.

Denne indlægsseddel blev senest revideret 03/2017

1000095017-002-01